10. DİYABET GÜNLERİ

Yorumlar

Transkript

10. DİYABET GÜNLERİ
24. ENDOKRİNOLOJİ VE
METABOLİZMA HASTALIKLARI
MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM KURSU
10. DİYABET GÜNLERİ
17-18 Kasım 2012
Askeri Müze ve Kültür Sitesi / İstanbul
24. ENDOKRİNOLOJİ VE
METABOLİZMA HASTALIKLARI
MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM KURSU
10. DİYABET GÜNLERİ
17-18 Kasım 2012
Askeri Müze ve Kültür Sitesi / İstanbul
ÖNSÖZ
Sayın Meslektaşlarımız,
İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Endokrinoloji ve Metabolizma
Hastalıkları Bilim Dalı olarak her yıl “Dünya Diyabet Günü” kutlamaları çerçevesinde
yaptığımız aktiviteleri, bu yıl “24. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları
Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu” ile birlikte, “İstanbul Tıp Fakültesi 10. Diyabet
Günleri” adı altında düzenliyoruz.
Programızı, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları, İç Hastalıkları ve Aile Hekimliği
Uzmanları ile Aile Hekimi ve Pratisyen meslektaşlarımıza yönelik olarak olgular
bazında ve interaktif katılımlı olarak hazırladık. Bu bilimsel aktivtemizde, her biri
kendi alanında uzman öğretim üyelerimiz, bilgi ve deneyimlerini bizlerle paylaşacak
ve toplantıda ayrıntılı tartışma olanağı sağlanacaktır.
Bilimsel katkıda bulunan tüm öğretim üyelerimize ve katılımcılara teşekkür eder,
toplantıların yararlı ve verimli geçmesini diler, saygılarımızı sunarız.
İTF 10. Diyabet Günleri ve 24. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Mezuniyet
Sonrası Eğitim Kursu Organizasyon Komitesi adına, Dönem Koordinatörleri
Prof. Dr. İlhan SATMAN
Prof. Dr. Sema Yarman
ORGANİZASYON
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
İç Hastalık ları Anabilim Dalı
Endok rinoloji ve Metabolizma Hastalık ları Bilim Dalı
BİLİMSEL KURUL
Prof. Dr. Faruk Alagöl
Dr. Büşra Alparslan
Dr. Mustafa Altınkaynak
Prof. Dr. Ferihan Aral
Prof. Dr. Adil Azezli
Prof. Dr. Halil Azizlerli
Doç. Dr. Umut Barbaros
Prof. Dr. Mert Başaran
Prof. Dr. Bilge Bilgiç
Prof. Dr. Harika Boztepe
Prof. Dr. Zehra Buğra
Uzm. Dr. Bülent Canbaz
Uzm. Dr. Sema Çiftçi Doğanşen
Prof. Dr. Neşe Çolak
Prof. Dr. Nevin Dinççağ
Dr. Samim Emet
Diyab. Hem. Selda Gedik
Prof. Dr. Yasemin Giles
Uzm. Dr. Nurdan Gül
* Soyisim sırasına göre
Dyt. Uzm. Müge Güzey
Prof. Dr. Recep Has
Dyt. Uzm. Cemile İdiz
Prof. Dr. Kubilay Karşıdağ
Prof. Dr. Hülya Kayserilioğlu
Uzm. Dr. Ayşe Kubat Üzüm
Prof. Dr. Ayşe Mudun
Doç. Dr. Serpil Salman
Prof. Dr. İlhan Satman
Prof. Dr. Serra Sencer
Doç. Dr. Altay Sencer
Prof. Dr. Refik Tanakol
Dr. Fulya Türker
Dr. Ali Rıza Uçar
Prof. Dr. Sema Yarman
Uzm. Dr. Gülşah Yenidünya Yalın
Prof. Dr. Temel Yılmaz
BİLİMSEL PROGRAM
17 Kasım 2012
08.30 - 09.00
AÇILIŞ
Prof. Dr. İlhan Satman - Prof. Dr. Sema Yarman
09.00 - 10.30
HİPOFİZ PANELİ
Tartışmacılar: Prof. Dr. Halil Azizlerli, Prof. Dr. Sema Yarman,
Prof. Dr. Serra Sencer, Prof. Dr. Bilge Bilgiç, Doç. Dr. Altay Sencer
09.00 - 09.15 Hipopopituitarizm Farkındalığı / Uzm. Dr. Gülşah Yenidünya Yalın
09.15 - 09.30 Sessiz Makroadenom / Dr. Büşra Alparslan
09.30 - 09.45 Gebelikte Hipofizitis / Dr. Mustafa Altınkaynak
09.45 - 10.00 Makroprolaktinoma ve Gonadal Fonksiyonlar / Uzm. Dr. Sema Çiftçi Doğanşen
10.00 - 10.30 Sorular ve Tartışma
10.30 - 11.00
KAHVE ARASI
11.00 - 12.30
TİP 1 VE TİP 2 DİYABETTE MODERN TEDAVİ PANELİ
Moderator: Prof. Dr. Temel Yılmaz
11.00 - 11.30 Yeni Tanı Almış Tip 1 Diyabette Bazal-Bolüs İnsülin Tedavisi
Diyab. Hem. Selda Gedik – Doç. Dr. Serpil Salman
11.30 - 12.00 Tip 2 Diyabette Rasyonel Tedavi Seçimi: Kişiye Özel Tedavi
Dyt. Uzm. Cemile İdiz – Prof. Dr. Kubilay Karşıdağ
12.00 - 12.30 Brittle (Labil) Tip Diyabet: Nedenleri ve Tedavisi
Dr. Ali Rıza Uçar – Prof. Dr. Temel Yılmaz
12.30 – 13.30
ÖĞLE YEMEĞİ
13.30 - 15.00
TİROİD VE SÜRRENAL PANELİ
Tartışmacılar: Prof. Dr. Faruk Alagöl, Prof. Dr. Ferihan Aral, Prof. Dr. Neşe Çolak,
Prof. Dr. Harika Boztepe, Prof. Dr. Mert Başaran, Prof. Dr. Hülya Kayserilioğlu
13.30 - 13.45 Tiroid Kanserinde ‘Tirozin Kinaz İnhibitör’leri / Uzm. Dr. Ayşe Kubat Üzüm
13.45 - 14.00 Graves Oftalmopatisinde Kortikosteroid Tedavi / Uzm. Dr. Nurdan Gül
14.00 - 14.15 Sorular ve Tartışma
14.15 - 14.30 Akut Sürrenal Kriz / Uzm. Dr. Gülşah Yenidünya Yalın
14.30 - 14.45 KAH ve LOKAH’lı Hastalarda Fertilite / Uzm. Dr. Nurdan Gül
14.45 - 15.00 Sorular ve Tartışma
15.00 - 15.30
KAHVE ARASI
15.30 - 17.00
OBEZİTE, DİYABET VE HİPERLİPİDEMİDE YENİ GELİŞMELER
Moderatör: Prof. Dr. İlhan Satman
15.00 - 15.30 Diyabet Tedavisinde Obezite Cerrahisinin Yeri
Dr. Fulya Türker – Doç. Dr. Umut Barbaros
15.30 - 16.00 Hiperlipidemide Aferez: Endikasyonlar, Sorunlar
Uzm. Dr. Bülent Canbaz – Prof. Dr. Adil Azezli
16.30 - 17.00 Diyabetikler Tarafından Sıkça Kullanılan Bitkisel Gıda Destekleri: Ne Kadar
Güvenli, Ne Kadar Etkin? / Dyt. Uzm. Müge Güzey – Prof. Dr. İlhan Satman
BİLİMSEL PROGRAM
18 Kasım 2012
09.00 - 10.30
DİYABETİN TANI VE İZLEMİNDE NELER DEĞİŞTİ?
Moderatör: Prof. Dr. Nevin Dinççağ
09.00 - 09.30 Diyabette Kardiyovasküler Hastalık Taraması: Kime, Nasıl Yapılmalı?
Maliyet Etkin mi?
Dr. Samim Emet - Prof. Dr. Zehra Buğra
09.30 - 10.00 Gestasyonel Diyabette Neler Değişti? IADPSG Kriterleri Ne Kadar Uygun?
Tedavide İnsüline Alternatif Yöntemler Var mı?
Uzm. Dr. Bülent Canbaz – Prof. Dr. Recep Has
10.00 - 10.30 Monogenik Diyabet Formları: Tip 1 ve Tip 2 Diyabetten Ayırıcı Tanısı Nasıl
Yapılmalı? / Uzm. Dr. Sema Çiftçi Doğanşen – Prof. Dr. Nevin Dinççağ
10.30 - 11.00
KAHVE ARASI
11.00 - 12.30
METABOLİK KEMİK HASTALIKLARI PANELİ
Tartışmacılar: Prof. Dr. Refik Tanakol, Prof. Dr. Ayşe Mudun,
Prof. Dr. Yasemin Giles
11.00 - 11.15 Renal Osteodistrofili Hastaya Yaklaşım
Uzm. Dr. Nurdan Gül
11.15 - 11.30 Semptomatik ve Asemptomatik Paget Hastalığında Tedavi
Uzm. Dr. Ayşe Kubat Üzüm
11.30 - 11.45 ‘Osteogenezis İmperfekta’da Bifosfanat Tedavisi
Uzm. Dr. Bülent Canbaz
11.45 - 12.00 Osteoporozda Bifosfanat Tedavisi Öncesi Değerlendirme
Uzm. Dr. Sema Çiftçi Doğanşen
12.00 - 12.30 Sorular ve Tartışma
12.30 – 12.45
KAPANIŞ
KATILIM BİLGİLERİ
Toplantı merkezi
:
Askeri Müze ve Kültür Sitesi - İstanbul
Toplantı tarihi
:
17-18 Kasım 2012
Katılım bedeli
:
2 günlük bilimsel ve sosyal aktivite karşılığı paket program
uygulanacaktır. Toplantıya katılabilmek için Bros Congress’den
temin edilecek kayıt formu doldurularak Organizasyon firmasına
gönderilmelidir.
Kayıt (Uzman, asistan) : 125 €
Sergi
:
Toplantı sırasında Organizasyon Kurulu’nun izin vereceği ilaç,
tıbbi malzeme, kitap sergileri düzenlenecektir. Stand aktivite,
kurulum ve ayrıntılı bilgi için Organizasyon firmasına başvurulması
gerekmektedir.
Stand bedeli (6 m2) : 2.000 €
Kredilendirme
:
Toplantı TTB tarafından kredilendirilecektir.
24. ENDOKRİNOLOJİ VE
METABOLİZMA HASTALIKLARI
MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM KURSU
10. DİYABET GÜNLERİ
17-18 Kasım 2012
Askeri Müze ve Kültür Sitesi / İstanbul
Bilimsel Sekreterlik:
Prof. Dr. İlhan Satman - Prof. Dr. Sema Yarman
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı
Çapa - İstanbul
Tel/Faks: 414 2304 - 0212 533 5306
Eposta: [email protected]
Organizasyon Sekreterliği:
Bilge Yüksel
Cumhuriyet Mah. Halaskargazi Cad. Tavukçu Fethi Sok. Köşe Palas Apt.
No:28/3 Osmanbey - Şişli - İstanbul
Tel. : 0212 296 66 70 pbx Faks : 0212 296 66 71
E-posta: [email protected] / www.brosgroup.net