Eurozine - the netmagazine

Transkript

Eurozine - the netmagazine
Özet: Varlik 11/2010
Okurlarımıza...
2011'den itibaren Varlık dergisinin karton kapaklı ve kitap kâğıdına basılı
olarak yayımlanacağı fakat artık okurlarımızın dergimizi gazete bayilerinde
değil, sadece kitabevlerinde bulabileceği duyuruluyor. Ayrıca www.idefix.com
ve www.dr.com.tr adreslerinde satışa sunulan e−kitaplarımız, www.pecya.com
sitesinde abonelerimizin ücretsiz olarak faydalanabileceği dijital Varlık dergisi
arşivi tanıtılıyor ve Varlık Yayınları'nın 1 Aralık 2010 tarihinden itibaren
hizmet vereceği yeni adres bildiriliyor.
Dosya: "2010 Avrupa Kültür Başkentleri": Gülce Başer, Ümran
Kartal, Heinrich Böll, Edit Tasnádi, József Takást, Mihály Vargha
Gülce Başer
Avrupa'nın Kültür Başkentleri
Avrupa Kültür Başkentleri fikrinin nasıl doğduğu ve geliştiği anlatılıyor. Bu
projenin kültür başkenti seçilen kentlere faydası değerlendiriliyor ve 2010 yılı
için üç başkentten biri seçilen İstanbul'daki çalışmalar özetleniyor. "İstanbul
Avrupa Kültür Başkenti olma yolunda oldukça iddialı bir hedefle yola çıktı;
kültürel üretimi kentin yerinde erişilebilir kılmak. 2008'den bu yana 2436 proje
başvurusu oldu, bunların 610'u kabul edildi. Bu projelere 380.240.685 TL
tutarında destek sağlandı. Edebiyat yönetmenliği denetiminde 29 proje kabul
edildi."
Ümran Kartal
Ruhr: Kömürden Kültüre Bir Dönüşüm Hikâyesi
Ruhr'un tarihi özetleniyor ve Ruhr.2010 Ajansı'nın "Ruhr Efsanesini
Anlamak", "Metropol Oluşturmak" ve "Avrupa'yı Harekete Geçirmek"
başlıklarını taşıyan üç ana tema altında toparlanmış çalışmaları anlatılıyor.
Heinrich Böll
Ruhr Havzası'nda
"Europa Erlesen: Ruhrgebiet" adlı kitabından alınan bu metninde Böll "henüz
keşfedilmemiş olan" Ruhr Havzası"ndan söz ediyor: "Almanya'nın hiçbir
yerinde bu kadar dar alanda bu kadar çok insan yaşamaz; insanlar Almanya'nın
hiçbir yerinde olmadığı kadar yalın, samimi ve düzdür. Fabrikalar ve
endüstriyel tesisler mayhoş bir duygusallık saçar, doğaları gereği coşkun bir
duruşa eğilimli görünürler. Bu heybetli coşkunluk, bu zehirli duygusallık
sadece ve sadece yararlılık nedenlerinden dolayı trenin yolu boyunca uzanıp
gider."
Edit Tasnádi
2010 Avrupa Kültür Başkenti Pécs
Yazıda Osmanlı'dan da izler taşıyan Pécs kentindeki Avrupa Kültür Başkenti
An article from www.eurozine.com
1/3
çalışmalarından söz ediliyor. "Bilimsel−sanatsal bir proje çerçevesinde Pécs
Üniversitesi ile İstanbul Üniversitesi'nin Arkeoloji ve Sanat Tarihi Kürsüleri
arasındaki uzun vadeli işbirliğinin ilk projesi olarak iki kültür başkentinin
Osmanlı, Eski Hıristiyan ve Bizans anıtlarının birer sergide gösterileceği
kararlaştırıldı. Pécs klasik Osmanlı sanatları ile mimarisi konusunda
uluslararası bir kongrenin ev sahibi oldu, ayrıca dönemin çinilerinden zengin
bir sergi açıldı; İstanbul'da düzenlenecek kongre ve serginin merkezinde ise
Geç Romen ve Erken Bizans döneminin kültür mirası yer alacak."
Mihály Vargha
József Takáts ile Söyleşi
"Pécs 2010 Avrupa Kültür Başkenti" projesini "Sınırsız Kent" konseptiyle
kazanan ekibin lideri olan fakat projenin stratejik danışmanlığından Haziran
2006'da istifa eden Takáts ile bir söyleşi. Ayrıca Takáts'ın 2009 tarihinde
yayımladığı "Odaksız Bir Program" adlı bildiriyi de yayımlıyoruz.
Haydar Ergülen
Cumhuriyet Şiiri, Genç Şiir...
İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı, yurtdışında da etkinlikler
düzenledi. Son olarak Ekim ayında Uluslararası Frankfurt Kitap Fuarı'nda
"Türkiye'de Genç Roman; Moderatör: Adnan Özer; Konuşmacılar: Aslı
Tohumcu, Alper Canıgüz, Yavuz Ekinci", "Türkiye'de Genç Şiir; Moderatör:
Haydar Ergülen; Konuşmacılar: Gonca Özmen, Ömer Erdem, Şeref Bilsel",
"Türkiye'de Genç Öykü; Moderatör: Nalan Barbarosoğlu katılamadığı için
Adnan Özer; Konuşmacılar: Ahmet Büke, Ayşegül Çelik, Ömer Faruk
Dönmez" etkinliklerini gerçekleştirdi. "Türkiye'de Genç Şiir" etkinliğini
okurlarımızla paylaşıyoruz.
Murathan Mungan
Sadrazam'ın Gözleri (Bir Karşı Pencere Hikâyesi)
Mungan, "Lal Masallar" adlı kitabının bir bölümünü yazarken, komşusu
fotoğrafçı Ara Güler ile pencerede karşılaşmasının metni nasıl şekillendirdiğini
anlatıyor.
Hasan Bülent Kahraman
İhtiyarlık Öteki Hayat
Kahraman, günlüklerini dergimizde yayımlamayı sürdürüyor. Yazarın bu
sayımızdaki günlüğünde yaz mevsimi, yaşlılık, çokkadınlı hayat üzerine
yazdıkları dikkat çekiyor.
Ali Galip Yener
"Seferis ile Üvez": Süreyya Berfe Şiiri Üzerine Notlar
"Seferis İle Üvez" adlı son şiir kitabını yayımlayan Süreyya Berfe üzerine bir
eleştiri yazısı.
Ali Özgür Özkarcı
Geriye Otobiyografisi Kalan "Toplumculuk": Ahmet Erhan
Şair Ahmet Erhan şiiri üzerine bir eleştiri yazısı.
Enver Ercan
İskender Pala ile Söyleşi
"Şah&Sultan" adlı son romanını yayımlayan İskender Pala ile bir söyleşi.
Özge Ercan
Kültür Gündemi: 2010 Nobel Edebiyat Ödülü: Mario Vargas Llosa
Llosa'nın eserlerini ve sanatçı kişiliğini tanıtan bir deneme.
An article from www.eurozine.com
2/3
Sabit Kemal Bayıldıran
Düşünce Temrinleri V
Milli Edebiyat döneminden günümüze şiirimizde şairlerin yer verdiği kadın
adları ve kimlikleri üzerine bir deneme.
Mustafa Şerif Onaran
Papirüs Ozanları
Cemal Süreya'nın yayımladığı Papirüs dergisinde şiirlerine yer verilen şairler
üzerine bir deneme.
Melike Belkıs Aydın
5. Ölüm Yıldönümünde Sulhi Dölek: Soğuktan Yüreklerimizin Gücü
Adına
Romancı ve öykücü Sulhi Dölek'in eserleri üzerine bir inceleme yazısı.
Özge Ercan
Şebnem İşigüzel ile Söyleşi
"Kirpiklerimin Gölgesi" adlı son romanını yayımlayan Şebnem İşigüzel ile bir
söyleşi.
Hüseyin Yurttaş
Not Defteri
Güncel edebiyat olayları üzerine görüşlerin bildirildiği bir yazı.
Tozan Alkan
Çevirdim Dilim Yandı
Cumhuriyet döneminde türetilen Türkçe sözcükler ve Türkçeden yabancı
dillere geçen sözcükler üzerine bir deneme.
küçük İskender
Rimbaud'larla Dörtnala
Nalan Barbarosoğlu
Yeni İmzalı Öyküler Arasında
Yeni imzalardan gelen öyküler değerlendiriliyor.
Published 2010−11−09
Original in Turkish
Contribution by Varlik
(c) Varlik
(c) Eurozine
An article from www.eurozine.com
3/3

Benzer belgeler