Yazdırma

Yorumlar

Transkript

Yazdırma
Fiery® E100 70-60C-KM Color Server
Yazdırma
© 2012 Electronics For Imaging. Bu yayın içerisinde yer alan tüm bilgiler, bu ürüne 
ilişkin Yasal Bildirimler kapsamında korunmaktadır.
45111583
13 Eylül 2012
İçindekiler
3
İçindekiler
Giriş
7
Terminoloji ve kurallar
7
Bu kılavuz hakkında
8
Kullanıcı yazılımı
9
Sistem gereksinimleri
9
Mac OS X ile yazdırma
10
Mac OS X yazıcı sürücüsü dosyalarını yükleme
10
Kullanıcı Yazılımı DVD'sinden yükleme
11
Yazıcı sürücülerini WebTools kullanarak indirme
12
cihazından indirme
13
Yazıcı sürücülerini Fiery E
100
Yazıcı sürücüsü dosyalarını kaldırma
14
Yazdırma için Fiery E100 cihazını kurma
15
Mac OS X v10.5 ya da v10.6.x ile yazdırma kurulumu
15
Mac OS X v10.4.x ile yazdırma kurulumu
19
Mac OS X v10.3.9 ile yazdırma kurulumu
23
Mac OS X v10.5 ya da v10.6 bilgisayarlara İngilizce olmayan bir 
yazıcı ekleme
26
Kurulabilir seçenekleri yapılandırma
26
Desktop Printer (Masaüstü Yazıcı) kullanma (isteğe bağlı)
26
Mac OS X ile yazdırma
27
cihazını Printer List (Yazıcı Listesi) bölümünden seçme
28
Yazdırma seçeneklerini belirleme ve Mac OS X uygulamalarıyla yazdırma
30
Özel sayfa boyutlarını tanımlama ve yazdırma
37
Yazıcı durumunu görüntüleme
38
Fiery E
100
İçindekiler
4
Windows ile yazdırma
39
Windows yazıcı sürücülerini yükleme
39
Yazıcı sürücülerini İşaretle ve Yazdır ile yükleme
40
Yazıcı sürücülerini WebTools kullanarak indirme
42
cihazından indirme
43
Yazıcı sürücülerini Fiery E
100
Yazıcı sürücülerini Kullanıcı Yazılımı DVD'si ile yükleme
44
Yükleme ve bir sanal yazıcıya bağlama
47
Yazıcı sürücülerini kaldırma
49
Yazdırma için Fiery E100 cihazını kurma
50
Yazdırma bağlantılarını kurma
50
SMB yazdırma bağlantısını tamamlama
50
Standart TCP/IP Bağlantı Noktası (Raw veya LPR) yazdırma bağlantılarını
tamamlama
51
IPP bağlantılarını tamamlama
54
Kurulabilir seçenekleri yapılandırma
57
Windows ile yazdırma
58
Yazdırma seçeneklerini ve Windows ile yazdırma uygulamalarını belirleme
59
Yazdırma işleri için varsayılan yazdırma seçenekleri belirleme
65
Hızlı erişim simgesini özelleştirme
66
Özel sayfa boyutlarını tanımlama ve yazdırma
67
Yazıcı durumunu görüntüleme
67
Uzak bir konumdan yazdırmak için dosyaları kaydetme
67
İçindekiler
Yazdırma yöntemleri
Job Monitor uygulamasını yapılandırma ve kullanma
5
68
69
Bağlantıyı yapılandırma
69
Job Monitor uygulamasını kullanma
69
E-posta hizmeti
70
Bir e-posta istemcisi kullanarak yazdırma
70
Yazdırma işlerini e-posta komutlarıyla yönetme
72
Bir USB aygıtından yazdırma
73
FTP yazdırma
74
Güvenli yazdırma işi yazdırma ve alma
74
Örnek baskı
76
Örnek baskı kullanma
Job Batching (İş grubu)
76
77
İş gruplarını iptal etme
77
Command WorkStation Print Next (Sonrakini yazdır) ve 
Rush Print (Hızlı yazdır) komutlarını iş gruplarıyla kullanma
77
İş grupları hesaplaması
77
Yazdırma seçenekleri
78
Yazıcı sürücüleri ve yazıcı tanımlama dosyaları hakkında
78
Yazdırma seçeneklerini belirleme
79
Yazdırma seçeneği geçersiz kılma hiyerarşisi
Yazdırma seçenekleri ve varsayılan ayarlar
79
80
İş bilgisi seçenekleri
81
Ortam seçenekleri
83
Düzen seçenekleri
85
Renk seçenekleri
94
Görüntü seçenekleri
98
Sonlandırma seçenekleri
100
Değişken Verileri Yazdırma (VDP) seçenekleri
102
Damgalama/Filigran seçenekleri
103
İçindekiler
6
Yazdırma seçeneği ayarlarını geçersiz kılma
104
Ek bilgiler
105
Dizin
Otomatik yakalama
105
Booklet Maker
105
Yazıcı sürücüsünde Booklet Maker
107
Job Properties'de (İş özellikleri) Booklet Maker
108
Booklet Maker: 1-yukarı Perfect ciltleme
113
Belge boyutu ve Kağıt boyutu
115
Çift taraflı yazdırma
116
Kat seçenekleri
117
Birleşik yazdırma
118
Görüntü kaydırma
119
Karma ortam
119
Çıktı teslimi
121
Paper Catalog
122
Delgi ve Delik del
123
Ölçek
124
Sığacak biçimde ölçeklendir
124
Düzenleyici modu
125
Zımba seçeneği
125
Metin daraltma/Ters metin geliştirmesi
126
Nok. resimli metin geliştirmesi
126
Metin düzeltme geliştirmesi
126
Kullanıcı kimlik denetimi
127
129
Giriş
7
Giriş
Bu belge, Fiery E100 70-60C-KM Color Server için yazıcı sürücülerinin ve yazıcı
tanımlama dosyalarının nasıl yükleneceğini, yazdırma işlemi için Fiery E100
cihazının kurulumunun nasıl yapılacağını ve Apple Mac OS ve Microsoft Windows
bilgisayarlardan nasıl baskı alınacağını açıklar. Aynı zamanda Fiery E100 cihazının
yazdırma seçenekleri hakkında bilgileri içerir ve Fiery E100 cihazıyla yazdırma
işlemi yapmak için kullanılabilecek birçok yazdırma yöntemini aktarır.
Fiery E100 cihazını kullanmak üzere ağ sunucularının ve istemcilerin
yapılandırılması hakkında bilgi edinmek için bkz. Yapılandırma ve Kurulum.
Renkli yazıcı, bilgisayarınız, uygulama yazılımı veya ağ hakkında genel bilgi
edinmek için bu ürünlerle birlikte gelen dokümanlara bakınız.
Desteklenen işletim sistemleri ve sistem gereksinimleri hakkında bilgi edinmek
için bkz. Hoş Geldiniz.
Terminoloji ve kurallar
Bu belgede aşağıdaki terminoloji ve kurallar kullanılmaktadır.
Terim veya kural
Açıklama
Aero
Fiery E100 (resimli ve örnekli)
Fiery E100
Fiery E100 70-60C-KM Color Server
İtalik başlıklar
Bu set içindeki diğer belgeler
Windows
Microsoft Windows XP, Windows Vista, Windows 7,
Windows Server 2003/2008/2008 R2
Yazıcı
70-60C-KM yazıcı
Yazılım içindeki Yardım bölümünden ulaşılabilen, ek bilgiler
içeren konular
İpuçları ve bilgiler
Giriş
8
Terim veya kural
UYARI
İKAZ
ÖNEMLİ
Açıklama
Doğru biçimde uygulanmadığı takdirde, ölüme ya da
yaralanmalara yol açabilecek işlemlerle ilgili bir uyarıdır.
Cihazı güvenli biçimde kullanmak için bu uyarılara daima
dikkat edin.
Doğru biçimde uygulanmadığı takdirde, yaralanmalara yol
açabilecek işlemlerle ilgili bir ikazdır. Cihazı güvenli biçimde
kullanmak için bu ikazlara daima dikkat edin.
Çalışmaya ilişkin gereksinimleri ve kısıtlamalardır.
Cihazı doğru bir şekilde çalıştırmak ve cihaza ya da
özelliklerine zarar vermemek için bu maddeleri dikkatle
okuduğunuzdan emin olun.
Bu kılavuz hakkında
Bu belge aşağıdaki konuları içerir:
• Yazıcı sürücüsü dosyalarının Mac OS X bilgisayarlara yüklenmesi
• Mac OS X ile yazdırma için Fiery E100 cihazını kurma
• Mac OS X ile yazdırma
• Yazıcı sürücüsü dosyalarının Windows bilgisayarlara yüklenmesi
• Windows ile yazdırma için Fiery E100 cihazını kurma
• Windows ile yazdırma
• Fiery E100 ile yazdırma için diğer yöntemleri kullanma
• Fiery E100 yazdırma seçenekleri
Giriş
9
Kullanıcı yazılımı
Aşağıdaki tabloda, bu kılavuzda açıklanan kullanıcı yazılımları listelenmiştir.
Bunlar, Fiery E100 ile yapacağınız temel yazdırma işlemleri kurulumu için ihtiyaç
duyacağınız kullanıcı yazılımlarıdır. Diğer dokümanlar, gerçekleştirmek istediğiniz
işleme göre farklılık gösteren diğer kullanıcı yazılımlarını açıklayabilir.
Kullanıcı yazılımı
Açıklama
PostScript Yazıcı
Tanımlama (PPD) dosyası
ve bağlantılı dosyalar
(Windows için)
Uygulamanız ve yazıcı sürücünüz, Fiery E100 cihazı ve yazıcı
modeli hakkında bilgileri sunan dosyalardır.
PostScript Yazıcı
Tanımlama (PPD/Eklenti)
dosyaları (Mac OS X için)
Yaygın olarak kullanılan uygulamaların Yazdırma ve Sayfa
Düzeni iletişim kutularında Fiery E100 cihazının
görüntülenmesini sağlayan PostScript yazıcı sürücüsüyle
birlikte kullanılan dosyalardır. Fiery E100 cihazının PPD'leri,
uygulamanıza ve yazıcı sürücünüze yazıcı hakkındaki
bilgileri aktarır.
PageMaker PPD dosyaları Adobe PageMaker'dan Fiery E100 ile yazdırma işlemini
gerçekleştirmenizi sağlayan dosyalardır. PageMaker'a
uygun PPD'yi yüklemeniz gerekir. Bu talimatlar için,
PageMaker dokümanına bakın.
PostScript ekran yazı tipleri Fiery E100 cihazında yüklü olan yazıcı yazı tipleriyle uyumlu
PostScript/True Type ekran yazı tipleri. Fiery E100 cihazında
(Mac OS X için)
yüklü olan PostScript/TrueType yazı tiplerinin tam listesi için
bir Yazı Tipi Listesi yazdırın.
Daha fazla bilgi için Command WorkStation yardımına bakın.
Job Monitor 
(Windows için)
Bağlı bulunan Fiery E100 cihazlarının durumlarını ve bu
cihazlara gönderilen yazdırma işlerini izleyin.
Yazıcı sürücüsü bir Windows bilgisayara yüklenirken,
Job Monitor de otomatik olarak yüklenir.
Daha fazla bilgi için bkz. “Job Monitor uygulamasını
yapılandırma ve kullanma” sayfa 69.
Printer Delete Utility 
(Windows için)
Fiery Software Uninstaller
Yardımcı Uygulaması 
(Mac OS X için)
Windows yazıcı sürücüsünü kaldırın.
Daha fazla bilgi için bkz. “Yazıcı sürücülerini kaldırma”
sayfa 49.
Mac OS X yazıcısını ve bağlantılı yazıcı sürücüsü
dosyalarını kaldırın.
Daha fazla bilgi için bkz. “Yazıcı sürücüsü dosyalarını
kaldırma” sayfa 14.
Bir Windows bilgisayara kullanıcı yazılımını yüklerken, Fiery User Software
Installer kullanılır.
Sistem gereksinimleri
Desteklenen işletim sistemleri ve sistem gereksinimleri hakkında bilgi edinmek
için bkz. Hoş Geldiniz.
Mac OS X ile yazdırma
10
Mac OS X ile yazdırma
Bir Mac OS X bilgisayarda, PostScript yazıcı olarak Fiery E100 cihazının
kurulumunu yapmak için yazıcı cihazına uygun yazıcı sürücüsü dosyalarını
yükleyin ve yazdırma işlemi için Fiery E100 cihazının ayarlarını yapın.
Yazıcı sürücüleri, kullandığınız uygulamalar, Fiery E100 ve yazıcı arasında,
yazdırılacak iş hakkındaki bilgi akışını sağlayan bir yol oluşturur.
Her bir işlemin konumu için aşağıdaki tabloya bakın.
İşlem
Bkz.
Mac OS X yazıcı dosyalarını yükleme
sayfa 10
Mac OS X ile yazdırma
sayfa 27
Yazdırma için Fiery E100 cihazını kurma
sayfa 15
Mac OS X yazıcı sürücüsü dosyalarını yükleme
Mac OS X yazıcı sürücüsü dosyaları Kullanıcı Yazılımı DVD'si ile temin edilebilir
veya Fiery E100 cihazıyla ağ üzerinden ya da WebTools kullanılarak indirilebilir.
Aşağıdaki bölümler, Fiery E100 için yazıcı sürücüsü dosyalarının nasıl
yükleneceğini açıklamaktadır.
Yazıcı sürücülerini aşağıda belirtildiği gibi yükleyebilirsiniz:
• Kullanıcı Yazılımı DVD'si ile
• Yazıcı sürücüsünü yüklemeden önce, yazıcı sürücüsü dosyalarını indirmek
üzere WebTools Downloads (İndirilenler) sekmesini kullanarak
Not: WebTools uygulaması, yönetici Fiery E100 cihazına geçerli İnternet erişimini
tanımladığında kullanılabilir.
• Yazıcı sürücüsünü yüklemeden önce, yazıcı sürücüsü dosyalarını, ağ
aracılığıyla Fiery E100 cihazından indirerek
Her bir işlemin konumu için aşağıdaki tabloya bakın.
İşlem
Bkz.
Yazıcı sürücülerini Fiery E100 cihazından indirme
sayfa 13
Yazıcı sürücülerini WebTools kullanarak indirme
sayfa 12
Yazıcı sürücülerini Kullanıcı Yazılımı DVD'si ile yükleme
sayfa 11
Yazıcı sürücüsü dosyalarını kaldırma
sayfa 14
Mac OS X ile yazdırma
11
Kullanıcı Yazılımı DVD'sinden yükleme
Kullanıcı Yazılımı DVD'si öğesi Mac OS X için aşağıdaki yazılımı içerir
(bkz. OSX : Printer Driver klasörü):
• OSX Installer: Mac OS X bilgisayarla iş yazdırmak için gereken yazıcı sürücüsü
dosyalarını yükler.
• Dil klasörleri: Yazıcı tanımlama dosyaları OSX Installer tarafından yüklenir.
Bu klasörleri açmanız ya da bilgisayarınıza elle yüklemeniz gerekmez.
Uygun dosyalar OSX Installer tarafından yüklenir.
Mac OS X uyumlu yazıcı sürücüsü dosyalarını yüklemek için
1 Tüm açık uygulamalardan çıkın.
2 Mac OS X v10.3.9 ve v10.4.x: Printer Setup Utility (Yazıcı Kurulum İzlencesi)
uygulamasının çalışmadığından emin olun.
Printer Setup Utility (Yazıcı Kurulum İzlencesi) çalışmaya başladığında,
kullanılabilir yazıcıların listesini günceller. Printer Setup Utility (Yazıcı Kurulum
İzlencesi) çalışırken yazıcı betimleme dosyası eklendiği takdirde, uygulamayı
tekrar başlatana kadar ilgili yazıcı modelini seçemezsiniz.
Mac OS X v10.5.x ve v10.6.x: Adım 3 ile devam edin.
3 Kullanıcı Yazılımı DVD'sini DVD sürücüsüne yerleştirin.
4 Kullanıcı Yazılımı DVD'si içindeki OSX : Printer Driver klasörünü açın.
WebTools ile ya da Fiery E100 cihazından indirdiğiniz bir klasörden yüklüyorsanız,
masaüstünüzdeki Printer Driver klasörüne göz atın.
5 Yazıcı sürücüsünü yüklemeye başlamak için OSX Installer simgesini çift-tıklatın.
6 Ekrandaki talimatları izleyin.
OSX Installer, Fiery E100 cihazına uygun yazıcı sürücüsü dosyalarını yükler.
7 Kopyalama bittiğinde Quit (Çıkış) düğmesini tıklatın.
Mac OS X ile yazdırma
12
Yazıcı sürücülerini WebTools kullanarak indirme
WebTools, yazıcı sürücüleri için yükleyicileri, doğrudan Fiery E100 üzerinden
indirmenizi sağlar.
Yazıcı sürücüsü dosyalarını indirmeden önce, Fiery E100 cihazına İnternet
erişiminin yönetici tarafından etkinleştirilmesi gerekir.
WebTools kurulumu ve başlatılması hakkında daha fazla bilgi edinmek için
bkz. Yardımcı Uygulamalar.
Yazıcı sürücülerini WebTools ile indirmek için
1 İnternet ya da intranet tarayıcınızı açın ve Fiery E100 cihazının DNS adını ya
da IP adresini yazın.
2 Downloads (İndirilenler) sekmesini tıklatın.
3 Yüklemek istediğiniz yazıcı sürücülerinin bağlantısını tıklatın (Printer Files for
Mac OS X [Mac OS X için yazıcı dosyaları]).
OSX.dmg isimli bir dosya masaüstünüze indirilir. Bu dosya, sıkıştırılmış formatta
Printer Driver isimli bir klasör içerir. İnternet tarayıcınızda StuffIt Expander gibi bir
genişletici yardımcı uygulama bulunuyorsa, sıkıştırılmış klasör otomatik olarak açılır.
Printer Driver klasörü otomatik olarak açılmadığı takdirde, dosyayı çift tıklatarak
bu işlevi gerçekleştiren yardımcı uygulamayı çalıştırın.
4 OSX : Printer Driver klasörünü açın.
5 Yazıcı sürücüsünü yüklemeye başlamak için OSX Installer simgesini çift tıklatın.
Ekrandaki talimatları izleyin.
Mac OS X için yazıcı sürücüsü yükleme talimatları için bkz. sayfa 11.
Mac OS X ile yazdırma
13
Yazıcı sürücülerini Fiery E100 cihazından indirme
Yazıcı sürücüsü dosyalarını, ağ bağlantısı aracılığıyla, doğrudan Fiery E100
cihazından indirebilirsiniz.
Yazıcı sürücüsü dosyalarını Fiery E100 cihazından indirmek için
1 Finder içinde, Go (Git) menüsünden Connect to Server (Sunucuya Bağlan)
komutunu seçin.
2 SMB:// yazıp ardından Fiery E100 cihazının adını ya da IP adresini yazın ve Connect
(Bağlan) düğmesini tıklatın.
Fiery E100 cihazınızı bulamadığınız takdirde yöneticinizle temas kurun.
3 SBM/CIFS Dosya Sistemi Yetkilendirmesi iletişim kutusuna kullanıcı adı
ve parola yazın.
“Guest” (Konuk) hesabı varsayılan olarak kullanılabilir. Guest (Konuk) hesabı
parola gerektirmez. Guest (Konuk) hesabının kullanılamadığı durumda, ağ
yöneticinizden bir hesap isteyin.
4 Paylaşılanlar listesinden Mac_User_SW klasörünü seçin ve Tamam'ı tıklatın.
5 OSX : Printer Driver klasörünü açın.
6 Yazıcı sürücüsünü yüklemeye başlamak için OSX Installer simgesini çift tıklatın.
Ekrandaki talimatları izleyin.
Mac OS X için yazıcı sürücüsü yükleme talimatları için bkz. sayfa 11.
Mac OS X ile yazdırma
14
Yazıcı sürücüsü dosyalarını kaldırma
Fiery Software Uninstaller yardımcı uygulaması yerel olarak yüklenir ve kullanılır.
Yazılımı kullanmadan önce Fiery E100 cihazına bağlanmanıza gerek yoktur.
Fiery Software Uninstaller yardımcı uygulamasına, Kullanıcı Yazılım DVD'sinin
OSX klasöründen ulaşılabilir. Yardımcı uygulamayı aynı zamanda, ağ bağlantısı
aracılığıyla, doğrudan Fiery E100 cihazından indirebilirsiniz.
Fiery Software Uninstaller yardımcı uygulamasını yüklemek ve kullanmak için
1 Kullanıcı Yazılımı DVD'sinden Fiery Software Uninstaller.dmg öğesini veya Fiery E100
cihazındaki paylaşılanlar listesinden Mac_User_SW klasörünü masaüstünüze kopyalayın.
2 Masaüstünde, Fiery Software Uninstaller.dmg öğesini çift tıklatın.
Fiery Software Uninstaller, Finder menüsü içinde, Fiery Software Uninstaller
simgesi ve Applications (Uygulamalar) klasörüne yönlendirme yapan bir okla açılır.
3 Soldaki Fiery Software Uninstaller simgesini seçin ve yüklemek için Applications
(Uygulamalar) klasörünün üzerine sürükleyin.
4 Applications (Uygulamalar) klasörünü tarayın ve Fiery Software Uninstaller
simgesini çift tıklatın.
5 Seçili değilse, Printers (Yazıcılar) sekmesini tıklatın.
6 Installed Printers (Yüklenmiş Yazıcılar) listesinden bir yazıcı seçin ve aşağıdaki
işlemlerden birini yapın:
• Yazıcıyı, yazıcı sürücüsü dosyalarıyla birlikte kaldırmak için Remove Printer
and Driver (Yazıcı ve Sürücüyü Kaldır) düğmesini tıklatın.
Yazıcıyı ve onunla bağlantılı yazıcı sürücüsünü kaldırmak istiyorsanız, her
seferinde bir yazıcı seçebilirsiniz.
• Yüklenmiş Yazıcılar listesinden sadece yazıcıyı kaldırırken yüklenmiş olan
yazıcı sürücüsünü bırakmak istiyorsanız, Remove Printer (Yazıcıyı Kaldır)
düğmesini tıklatın.
Yardımcı uygulama, sadece halihazırda kullanılmayan veya Dock'ta açık
olmayan yazıcıları kaldırabilir.
Not: Bir yazıcı sürücüsü birden fazla yazıcı tarafından kullanılıyorsa, yazıcı
sürücüsünü kaldırmak, o sürücüyü kullanan tüm yazıcıları kaldırır.
7 Yazıcıyı silme istediğinizi onaylamak için, iletişim kutusuna parolanızı yazın ve
Tamam'ı tıklatın.
8 Yüklenmiş yazıcı sürücülerini görüntülemek için Drivers (Sürücüler) sekmesini tıklatın.
9 Fiery Software Uninstaller iletişim kutusunu kapatın.
Fiery Software Uninstaller yardımcı uygulamasını silmek için
• Mac OS X Applications (Uygulamalar) klasöründen Fiery Software Uninstaller
simgesini silin.
Mac OS X ile yazdırma
15
Yazdırma için Fiery E100 cihazını kurma
Aşağıdaki bölüm, Fiery E100 cihazının, bir Mac OS X bilgisayarda nasıl
kurulacağını açıklar.
Not: Fiery E100 cihazının Mac OS X v10.6.x, Mac OS X v10.5.x, 
Mac OS X v10.4.x ve Mac OS X v10.3.9 bilgisayarlarda kurulum adımları farklıdır.
Tüm farklar aşağıdaki bölümlerde belirtilmiştir.
Her bir işlemin konumu için aşağıdaki tabloya bakın.
İşlem
Bkz.
Mac OS X v10.5 ve v10.6 üzerine İngilizce olmayan bir yazıcı
ekleme
sayfa 26
Kurulabilir seçenekleri yapılandırma
sayfa 26
Mac OS X v10.3.9 ile yazdırma kurulumu
sayfa 23
Mac OS X v10.4.x ile yazdırma kurulumu
sayfa 19
Mac OS X v10.5 ya da v10.6.x ile yazdırma kurulumu
sayfa 15
Desktop Printer (Masaüstü Yazıcı) kullanma (isteğe bağlı)
sayfa 26
Mac OS X v10.5 ya da v10.6.x ile yazdırma kurulumu
Fiery E100 cihazının Mac OS X v10.5 ya da v10.6.x bir bilgisayarda kurulumunu
yapmak için aşağıdaki işlemleri yapın.
Fiery E100 cihazını Print (Yazdır) iletişim kutusundan kurmak için
1 Uygulamanızda bir dosya açın.
2 File (Dosya) menüsünden Print (Yazdır) komutunu seçin.
Print (Yazdır) iletişim kutusu açılır.
3 Printer (Yazıcı) listesinden Add Printer (Yazıcı Ekle) komutunu seçin.
Açılan iletişim kutusundan bir yazıcı bağlantısı seçin. Bir yazıcı eklemek için
aşağıdaki tabloda yer alan yazıcı bağlantılarından birini seçin.
Mac OS X ile yazdırma
16
Fiery E100 cihazını Print & Fax (Yazdırma ve Faks) menüsünü kullanarak kurmak için
1 Apple (Elma) menüsünden System Preferences (Sistem Tercihleri) menüsünü ve
ardından Print & Fax (Yazdırma ve Faks) menüsünü seçin.
Print & Fax (Yazdırma ve Faks) iletişim kutusu açılır.
2 Yazıcı eklemek için “+” düğmesini tıklatın.
Açılan iletişim kutusundan bir yazıcı bağlantısı seçin. Yazıcı eklemek için
aşağıdaki bağlantılardan birini kullanın.
Yazdırma bağlantısı
Bkz.
AppleTalk
sayfa 18
Varsayılanlar (Bonjour ya da AppleTalk)
sayfa 16
IP yazıcı
sayfa 17
Varsayılanlar (Bonjour or AppleTalk) bağlantısı ile bir yazıcı eklemek için
1 İletişim kutusundaki Default (Varsayılanlar) simgesini tıklatın.
Default (Varsayılanlar) sürgüsü açılır.
Yazıcı adları, varsayılan bağlantılarıyla birlikte listelenir. Fiery E100 cihazında
yapılandırılmış olan sanal yazıcılar öğeleri de listelenir.
Not: Sanal yazıcılar birimlerinin isimleri, Name (Adı) listesinde, <yazıcı adı : sanal
yazıcı adı > olarak görünür.
Mac OS X ile yazdırma
17
2 Listeden Fiery E100 cihazını seçin.
Seçilen yazıcı hakkındaki bilgiler, Default (Varsayılanlar) sürgüsünün altında
görünür. Fiery E100 cihazına uygun PPD dosyası otomatik olarak seçilir.
Yöneticiniz Fiery E100 cihazında Secure Access (Güvenli Erişim) yazdırma
seçeneğini yapılandırdıysa, erişim güvenlikli yazdırma için PPD dosyası seçilidir.
3 Add (Ekle) düğmesini tıklatın.
AppleTalk: Fiery E100 cihazının adı, Print & Fax (Yazdırma ve Faks) iletişim
kutusundaki Printer List (Yazıcı Listesi) bölümünde görünür.
Bonjour: Print & Fax (Yazdırma ve Faks) iletişim kutusunda Installable Options
(Kurulabilir Seçenekler) sürgüsü açılır. Print & Fax (Yazdırma ve Faks) iletişim
kutusuna dönmek için Continue (Sürdür) düğmesini tıklatın. Fiery E100 cihazının
ismi Printer List (Yazıcı Listesi) bölümünde görünür.
4 Printer List (Yazıcı Listesi) bölümünden Fiery E100 cihazını seçin.
5 Options & Supplies (Seçenekler ve Araçlar) sekmesini, ardından Driver (Sürücü)
sekmesini tıklatın.
6 Yüklenebilir seçenek ayarlarını belirleyin ve ardından Tamam'ı tıklatın.
IP yazıcı bağlantısı ile bir yazıcı eklemek için
1 İletişim kutusundaki IP simgesini tıklatın.
IP sürgüsü açılır.
2 LPD yazdırma: Protocol (Protokol) listesinden Line Printer Daemon - LPD (Satır
Yazıcı Sunucu Yazılımı - LPD) öğesini seçin; Address (Adres) alanına Fiery E100
cihazının IP adresini ya da DNS adını yazın ve ardından Queue (Kuyruk) alanına
yazıcı bağlantısını (print, hold veya direct) yazın. Adım 4 ile devam edin.
IP yazdırma: Protocol (Protokol) listesinden Internet Printing Protocol - IPP (İnternet
Üzerinden Yazdırma Protokolü - IPP)'yi seçin ve Address (Adres) alanına Fiery E100
cihazının IP adresini ya da DNS adını yazın. Adım 3 ile devam edin.
IP adresi ya da DNS adı, Name (Adı) alanında belirir.
Mac OS X ile yazdırma
18
3 Queue (Kuyruk) alanına, önce “ipp/”, hemen ardından küçük harflerle yazıcı
bağlantısını (print, hold veya direct veya virtual printer adını) yazın.
Not: Fiery E100 cihazı bir kuyruk adı gerektirir. Queue (Kuyruk) alanını boş
bırakmayın.
4 Mac OS X v10.5.x için: Print Using (Kullanarak Yazdır) menüsünden “Select a driver
to use” (Bir sürücü seç) maddesini seçin.
Mac OS X v10.6.x için: Print Using (Kullanarak Yazdır) menüsünden “Select Printer
Software” (Yazıcı Yazılımını Seçin) maddesini seçin.
5 Aramayı daraltmak için arama filtresine Fiery E100 cihazını yazın ve ardından
listeden PPD dosyasını seçin.
6 Add (Ekle) düğmesini tıklatın.
Print & Fax (Yazdırma ve Faks) iletişim kutusunda Installable Options (Kurulabilir
Seçenekler) sürgüsü açılır.
7 Continue (Sürdür) düğmesini tıklatın.
Fiery E100 cihazı, IP adresiyle birlikte Printer List (Yazıcı Listesi) bölümünde belirir.
8 Printer List (Yazıcı Listesi) bölümünden Fiery E100 cihazını seçin.
9 Options & Supplies (Seçenekler ve Araçlar) sekmesini, ardından Driver (Sürücü)
sekmesini tıklatın.
10 Yüklenebilir seçenek ayarlarını belirleyin ve ardından Tamam'ı tıklatın.
Kurulabilir seçeneklerin yapılandırılması hakkında bilgi edinmek için yazıcı
sürücüsü yardımına bakın.
AppleTalk bağlantısı ile bir yazıcı eklemek için
Not: Bu prosedürü, Fiery E100 cihazının bilgisayarınızdan farklı bir AppleTalk
alanında olması halinde uygulayın. Fiery E100 cihazının aynı bölgede olması
halinde, cihazı varsayılan olarak görüntüleyen prosedürler için bkz. sayfa 16.
1 İletişim kutusundaki AppleTalk simgesini tıklatın.
AppleTalk sürgüsü açılır.
Mac OS X ile yazdırma
19
2 Listeden Fiery E100 cihazı için AppleTalk alanı seçin.
Belirlenen bölgedeki AppleTalk yazıcılar listelenir. Fiery E100 cihazında
yapılandırılmış olan sanal yazıcılar öğeleri de listelenir.
Not: Sanal yazıcılar öğelerinin isimleri, Name (Adı) listesinde, <yazıcı adı : sanal
yazıcı adı > olarak görünür.
3 Printer List (Yazıcı Listesi) bölümünden Fiery E100 cihazının adını seçin ve Add (Ekle)
düğmesini tıklatın.
Fiery E100 cihazının adı, Print & Fax (Yazdırma ve Faks) iletişim kutusundaki
Printer List (Yazıcı Listesi) bölümünde görünür.
4 Printer List (Yazıcı Listesi) bölümünden Fiery E100 cihazını seçin.
5 Options & Supplies (Seçenekler ve Araçlar) sekmesini, ardından Driver (Sürücü)
sekmesini tıklatın.
6 Yüklenebilir seçenek ayarlarını belirleyin ve ardından Tamam'ı tıklatın.
Mac OS X v10.4.x ile yazdırma kurulumu
Fiery E100 cihazının Mac OS X v10.4.x işletim sistemli bir bilgisayarda kurulumunu
yapmak için aşağıdaki prosedürleri takip edin.
Fiery E100 cihazını Print (Yazdır) iletişim kutusundan kurmak için
1 Uygulamanızda bir dosya açın.
2 File (Dosya) menüsünden Print (Yazdır) komutunu seçin.
Print (Yazdır) iletişim kutusu açılır.
3 Printer (Yazıcı) listesinden Add Printer (Yazıcı Ekle) komutunu seçin.
Açılan iletişim kutusundan bir yazıcı bağlantısı seçin. Bir yazıcı eklemek için
aşağıdaki tabloda yer alan yazıcı bağlantılarından birini seçin.
Fiery E100 cihazını Printer Setup Utility (Yazıcı Kurulum İzlencesi) yardımcı
uygulamasını kullanarak kurmak için
1 Finder içinde, Go (Git) menüsünden Utilities (İzlenceler) maddesini seçin.
2 Printer Setup Utility (Yazıcı Kurulum İzlencesi) yardımcı uygulamasını başlatın.
Printer List (Yazıcı Listesi) iletişim kutusu açılır.
3 Add (Ekle) düğmesini tıklatın.
Açılan iletişim kutusundan bir yazıcı bağlantısı seçin. Bir yazıcı eklemek için
aşağıdaki tabloda yer alan yazıcı bağlantılarından birini seçin.
Mac OS X ile yazdırma
20
Fiery E100 cihazını Print & Fax (Yazdırma ve Faks) menüsünü kullanarak kurmak için
1 Apple (Elma) menüsünden System Preferences (Sistem Tercihleri) menüsünü ve
ardından Print & Fax (Yazdırma ve Faks) menüsünü seçin.
Print & Fax (Yazdırma ve Faks) iletişim kutusu açılır.
2 Yazıcı eklemek için “+” düğmesini tıklatın.
Açılan iletişim kutusundan bir yazıcı bağlantısı seçin. Yazıcı eklemek için
aşağıdaki bağlantılardan birini kullanın.
Yazdırma bağlantısı
Bkz.
AppleTalk
sayfa 22
Default Browser (Varsayılan Tarayıcı) (Bonjour ya da AppleTalk)
sayfa 20
IP Yazıcı
sayfa 21
Default Browser (Varsayılan Tarayıcı) (Bonjour or AppleTalk) bağlantısıylabir yazıcı
eklemek için
Not: Bonjour yazıcılar, Mac OS X v10.4.x bilgisayarlarda, sadece Bonjour
uygulamasının Fiery E100.cihazında etkin olması halinde kullanılabilir.
1 Printer Browser (Yazıcı Tarayıcısı) iletişim kutusunda Default Browser (Varsayılan
Tarayıcı) seçeneğini tıklatın.
Default Browser (Varsayılan Tarayıcı) sürgüsü açılır.
Yazıcı isimleri, varsayılan bağlantılarıyla birlikte listelenir. Fiery E100 cihazında
yapılandırılmış olan sanal yazıcılar öğeleri de listelenir.
Yazıcı, Printer Name (Yazıcı Adı) listesinde bulunmuyorsa, More Printers (Diğer
Yazıcılar) seçeneğini tıklatın.
Not: Sanal yazıcılar öğelerinin isimleri, Name (Adı) listesinde, <yazıcı adı : sanal
yazıcı adı > olarak görünür.
Mac OS X ile yazdırma
21
2 Listeden Fiery E100 cihazını seçin.
Seçilen yazıcı hakkındaki bilgiler, Default Browser (Varsayılan Tarayıcı) sürgüsünün
altında görünür. Fiery E100 cihazına uygun PPD dosyası otomatik olarak seçilir.
3 Add (Ekle) düğmesini tıklatın.
AppleTalk: Fiery E100 cihazının adı, Print & Fax (Yazdırma ve Faks) iletişim
kutusundaki Printer List (Yazıcı Listesi) bölümünde görünür.
Bonjour: Printer Browser (Yazıcı Tarayıcısı) iletişim kutusunda Installable Options
(Kurulabilir Seçenekler) sürgüsü açılır. Print & Fax (Yazdırma ve Faks) iletişim
kutusuna dönmek için Continue (Sürdür) düğmesini tıklatın. Fiery E100 cihazının
ismi Printer List (Yazıcı Listesi) bölümünde görünür.
4 Printer List (Yazıcı Listesi) bölümünden Fiery E100 cihazını seçin ve Show Info (Bilgi
Ver) seçeneğini tıklatın.
5 Printer Info (Yazıcı Bilgisi) iletişim kutusundan, Installable Options (Kurulabilir
Seçenekler) öğesini seçin; kurulabilir seçenek ayarlarını belirleyin ve ardından Apply
Changes (Değişiklikleri Uygula) düğmesini tıklatın.
6 Printer Info (Yazıcı Bilgisi) iletişim kutusunu kapatın.
IP Yazıcı bağlantısı ile bir yazıcı eklemek için
1 Printer Browser (Yazıcı Tarayıcısı) iletişim kutusunda IP Printer (IP Yazıcı) seçeneğini tıklatın.
IP Printer (IP Yazıcı) sürgüsü açılır.
2 LPD yazdırma: Protocol (Protokol) listesinden Line Printer Daemon - LPD (Satır
Yazıcı Sunucu Yazılımı - LPD) öğesini seçin; Address (Adres) alanına Fiery E100
cihazının IP adresini ya da DNS adını yazın ve ardından Queue (Kuyruk) alanına
yazıcı bağlantısını (print, hold veya direct) yazın. Adım 6 ile devam edin.
IP yazdırma: Protocol (Protokol) listesinden Internet Printing Protocol - IPP (İnternet
Üzerinden Yazdırma Protokolü - IPP)'yi seçin ve Address (Adres) alanına Fiery E100
cihazının IP adresini ya da DNS adını yazın. Adım 3 ile devam edin.
IP adresi ya da DNS adı, Name (Adı) alanında belirir.
Mac OS X ile yazdırma
22
3 Queue (Kuyruk) alanına, önce “ipp/”, hemen ardından küçük harflerle yazıcı
bağlantısını (print, hold veya direct veya virtual printer adını) yazın.
Not: Fiery E100 cihazı bir kuyruk adı gerektirir. Queue (Kuyruk) alanını boş bırakmayın.
4 Print Using (Kullanarak Yazdır): Uygun üretici adını ya da modeli seçin ve ardından
Fiery E100 PPD'si için dosyayı seçin.
5 Add (Ekle) düğmesini tıklatın.
Printer Browser (Yazıcı Tarayıcısı) iletişim kutusunda Installable Options
(Kurulabilir Seçenekler) sürgüsü açılır.
6 Continue (Sürdür) düğmesini tıklatın.
Fiery E100 cihazı, IP adresiyle birlikte Printer List (Yazıcı Listesi) bölümünde belirir.
7 Printer List (Yazıcı Listesi) bölümünden Fiery E100 cihazını seçin ve Show Info (Bilgi
Ver) seçeneğini tıklatın.
8 Printer Info (Yazıcı Bilgisi) iletişim kutusundan, Installable Options (Kurulabilir
Seçenekler) öğesini seçin; kurulabilir seçenek ayarlarını belirleyin ve ardından Apply
Changes (Değişiklikleri Uygula) düğmesini tıklatın.
Kurulabilir seçeneklerin yapılandırılması hakkında bilgi edinmek için yazıcı
sürücüsü yardımına bakın.
9 Printer Info (Yazıcı Bilgisi) iletişim kutusunu kapatın.
AppleTalk bağlantısı ile bir yazıcı eklemek için
Not: Bu prosedürü, Fiery E100 cihazının bilgisayarınızdan farklı bir AppleTalk
alanında olması halinde uygulayın. Fiery E100 cihazının aynı bölgede olması
halinde, cihazı varsayılan olarak görüntüleyen prosedürler için bkz. sayfa 20.
1 Printer Browser (Yazıcı Tarayıcısı) iletişim kutusunda Default Browser (Varsayılan
Tarayıcı) ya da IP Printer (IP Yazıcı) seçeneğini tıklatın.
Mac OS X ile yazdırma
23
2 More Printers (Diğer Yazıcılar) seçeneğini tıklatın.
Diğer bağlantıların gösterildiği iletişim kutusu açılır.
3 Bağlantı listesinden AppleTalk öğesini seçin.
AppleTalk sürgüsü açılır.
4 Listeden Fiery E100 cihazı için AppleTalk alanı seçin.
Belirlenen bölgedeki AppleTalk yazıcılar listelenir. Fiery E100 cihazında
yapılandırılmış olan sanal yazıcılar öğeleri de listelenir.
Not: Sanal yazıcılar öğelerinin isimleri, Name (Adı) listesinde, <yazıcı adı : sanal
yazıcı adı > olarak görünür.
5 Name (Adı) listesinden Fiery E100 cihazının adını seçin ve Add (Ekle) düğmesini
tıklatın.
Fiery E100 cihazının ismi Printer List (Yazıcı Listesi) iletişim kutusunda görünür.
6 Printer List (Yazıcı Listesi) bölümünden Fiery E100 cihazını seçin ve Show Info (Bilgi
Ver) seçeneğini tıklatın.
7 Printer Info (Yazıcı Bilgisi) iletişim kutusundan, Installable Options (Kurulabilir
Seçenekler) öğesini seçin; kurulabilir seçenek ayarlarını belirleyin ve ardından Apply
Changes (Değişiklikleri Uygula) düğmesini tıklatın.
8 Printer Info (Yazıcı Bilgisi) iletişim kutusunu kapatın.
Mac OS X v10.3.9 ile yazdırma kurulumu
Fiery E100 cihazının Mac OS X v10.3.9 işletim sistemli bir bilgisayarda kurulumunu
yapmak için aşağıdaki adımları takip edin.
Yazdırmaya yönelik olarak Fiery E100cihazının kurulumunu yapmak için
1 Finder içinde, Go (Git) menüsünden Utilities (İzlenceler) maddesini seçin.
2 Printer Setup Utility (Yazıcı Kurulum İzlencesi) ya da Print Center (Yazıcı Merkezi)
uygulamasını açın.
Printer List (Yazıcı Listesi) iletişim kutusu açılır.
3 Add (Ekle) düğmesini tıklatın.
Açılan iletişim kutusundan bir yazıcı bağlantısı seçin. Yazıcı eklemek için
aşağıdaki bağlantılardan birini kullanın.
Yazdırma bağlantısı
Bkz.
AppleTalk
sayfa 24
LPD/LPR (LPD - Satır Yazıcı Sunucu Yazılımı/LPR - Uzaktan
Satır Yazıcı)
sayfa 25
Mac OS X ile yazdırma
24
AppleTalk bağlantısı ile bir yazıcı eklemek için
1 Listeden AppleTalk öğesini seçin.
AppleTalk sürgüsü açılır.
2 Açılır alan listesinden Fiery E100 cihazı için AppleTalk alanı seçin.
Belirlenen bölgedeki AppleTalk yazıcılar listelenir. Fiery E100 cihazında
yapılandırılmış olan sanal yazıcılar da listelenir.
Not: Sanal yazıcılar öğelerinin isimleri, Name (Adı) listesinde, <yazıcı adı : sanal
yazıcı adı > olarak görünür.
3 Name (Adı) listesinden Fiery E100 cihazının adını seçin.
4 Add (Ekle) düğmesini tıklatın.
Fiery E100 cihazına uygun PPD dosyası otomatik olarak seçilir.
Fiery E100 cihazının ismi Printer List (Yazıcı Listesi) bölümünde görünür.
Mac OS X ile yazdırma
25
LPD/LPR bağlantısı ile bir yazıcı eklemek için
1 Listeden IP Printing (IP Yazdırma) öğesini seçin.
IP Printing (IP Yazdırma) sürgüsü açılır.
2 Printer Type (Printer Türü) listesinden LPD/LPR maddesini seçin.
3 Printer Address (Yazıcı Adresi) alanına Fiery E100 cihazının IP adresini yazın.
4 Queue Name (Kuyruk Adı) alanına sanal yazıcı cihazının adını yazın ya da alanı,
varsayılan kuyruk için boş bırakın.
5 Printer Model (Yazıcı Modeli) listesinden uygun modeli seçin.
İletişim kutusunda Model Name (Model Adı) sürgüsü açılır.
6 Model Name (Model Adı) listesinden PPD dosyasını seçin.
7 Add (Ekle) düğmesini tıklatın.
Fiery E100 cihazı, IP adresiyle birlikte Printer List (Yazıcı Listesi) bölümünde belirir.
Mac OS X ile yazdırma
26
Mac OS X v10.5 ya da v10.6 bilgisayarlara İngilizce olmayan bir
yazıcı ekleme
Mac OS X v10.5 ya da 10.6 bilgisayarlara İngilizce olmayan bir Fiery E100 cihazı
eklerken, diliniz için doğru yazıcı sürücüsünü seçmek için Other (Diğer) öğesine
gitmeniz gerekir.
İngilizce olmayan bir yazıcı eklemek için
1 Add Printer (Yazıcı Ekle) iletişim kutusunu açın.
Kullanılabilir Bonjour yazıcıların listesi görüntülenir.
2 Listeden Fiery E100 cihazını seçin.
3 Print Using (Kullanarak Yazdır) menüsünden Other (Diğer) öğesini seçin.
4 Sırasıyla Library (Kitaplık) > Printers (Yazıcılar) > PPDs (PPD'ler) > Contents
(İçerikler) > Resources (Kaynaklar) öğelerine gidin ve sisteminizde kullandığınız dille
uyumlu dil klasörünü açın.
5 Listeden Fiery E100 cihazını seçin.
6 Open (Aç) düğmesini, ardından Add (Ekle) düğmesini tıklatın.
Kurulabilir seçenekleri yapılandırma
yazıcı ve Fiery E100 cihazları için yazdırma seçeneklerini uygun bir şekilde
kullanmak amacıyla, yazıcı cihazı üzerinde yüklü olan seçenekler için, Fiery E100
cihazını bilgisayarınız üzerinden yapılandırmalısınız. Seçenekleri el ile
yapılandırın.
Kurulabilir seçeneklerin yapılandırılması hakkında bilgi edinmek için yazıcı
sürücüsü yardımına bakın.
Desktop Printer (Masaüstü Yazıcı) kullanma (isteğe bağlı)
Fiery E100 cihazını, Print & Fax (Yazdırma ve Faks) ya da Printer Setup Utility
(Yazıcı Kurulum İzlencesi) içindeki Printer List (Yazıcı Listesi) bölümüne
ekledikten sonra, Desktop Printer (Masaüstü Yazıcı) özelliğini oluşturabilir ve
kullanabilirsiniz.
Desktop Printer (Masaüstü Yazıcı) özelliği hakkında bilgi edinmek için yazıcı
sürücüsü yardımına bakın.
Mac OS X ile yazdırma
27
Mac OS X ile yazdırma
Fiery E100 cihazıyla da bir Mac OS X uygulaması aracılığıyla herhangi bir
yazıcıdan baskı alıyormuş gibi yazdırabilirsiniz. Fiery E100 cihazını, Printer List
(Yazıcı Listesi) bölümünden geçerli yazıcı olarak seçin ve uygulamadaki dosyayı
yazdırın. Bu yönteme ek olarak, dosyaları Fiery E100 cihazına, Hot Folders veya
the Docs (Belgeler) WebTool kullanarak indirebilir ve belgeleri Command
WorkStation kullanarak yazdırabilirsiniz (bkz. Yardımcı Uygulamalar).
Fiery E100 cihazının yazıcı sürücüsü dosyalarını OSX Yükleyici kullanarak
yükledikten ve yazdırma için Fiery E100 cihazının kurulumunu yaptıktan sonra,
Mac OS X uygulamalarının çoğuyla doğrudan baskı alabilirsiniz. Uygun PPD
dosyasını kullanarak, Fiery E100 cihazının yazdırma özelliklerini, Yazdır iletişim
kutusundan yazdırma seçeneklerini belirleyerek denetleyebilirsiniz. Fiery E100
cihazının yazdırma seçenekleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için
bkz. sayfa 80.
Belirli uygulamalardan en iyi yazdırma sonucunu almak için, bkz. Renkli Baskı,
Fiery Renk Başvurusu ve Command WorkStation yardım.
Her bir işlemin konumu için aşağıdaki tabloya bakın.
İşlem
Bkz.
Özel sayfa boyutlarını tanımlama ve yazdırma
sayfa 37
Fiery E100 cihazını Printer List (Yazıcı Listesi) bölümünden seçme
sayfa 28
Yazdırma seçeneklerini belirleme ve Mac OS X uygulamalarıyla
yazdırma
sayfa 30
Yazıcı durumunu görüntüleme
sayfa 38
Mac OS X ile yazdırma
28
Fiery E100 cihazını Printer List (Yazıcı Listesi) bölümünden seçme
Bir iş yazdırmadan önce, Printer List (Yazıcı Listesi) bölümünden Fiery E100
cihazını seçmelisiniz. Fiery E100 cihazını varsayılan yazıcınız olarak seçmek için
aşağıdaki prosedürü izleyin.
Fiery E100 cihazını, Mac OS X v10.5 ya da Mac OS X v10.6 ile varsayılan yazıcı olarak
seçmek için
1 Fiery E100 cihazının açık ve bir ağa bağlı olduğundan emin olun.
2 Apple (Elma) menüsünden System Preferences (Sistem Tercihleri) menüsünü ve
ardından Print & Fax (Yazdırma ve Faks) menüsünü seçin.
Print & Fax (Yazdırma ve Faks) iletişim kutusu açılır.
Yazdırma için kurulumu yapılmış yazıcılar listelenir. Fiery E100 cihazında
yapılandırılmış ve yazdırma için kurulumu yapılmış olan sanal yazıcılar öğeleri de
listelenir.
3 Fiery E100 cihazını varsayılan yazıcı yapmak için, Default Printer (Varsayılan Yazıcı)
menüsünden cihazı seçin.
4 Pencereyi kapatın.
Mac OS X ile yazdırma
29
Fiery E100 cihazını, Mac OS X v10.4.x ile varsayılan yazıcı olarak seçmek için
1 Fiery E100 cihazının açık ve bir ağa bağlı olduğundan emin olun.
2 Finder içinde, Go (Git) menüsünden Utilities (İzlenceler) maddesini seçin.
3 Printer Setup Utility (Yazıcı Kurulum İzlencesi) yardımcı uygulamasını başlatın.
Printer List (Yazıcı Listesi) iletişim kutusu açılır.
Yazdırma için kurulumu yapılmış yazıcılar listelenir. Fiery E100 cihazında
yapılandırılmış ve yazdırma için kurulumu yapılmış olan sanal yazıcılar öğeleri de
listelenir.
4 Fiery E100 cihazını geçerli yazıcı olarak belirlemek için, cihazı Printer List (Yazıcı
Listesi) bölümünden seçin.
5 Make Default (Varsayılan Yap) simgesini tıklatın.
Artık Fiery E100 cihazı, sizin varsayılan yazıcınızdır.
Mac OS X ile yazdırma
30
Yazdırma seçeneklerini belirleme ve Mac OS X uygulamalarıyla
yazdırma
Mac OS X uygulamalarında, yazdırma seçenekleri Page Setup (Sayfa Düzeni)
iletişim kutusu ve Print (Yazdır) iletişim kutusundan belirlenir. Belirli yazdırma
seçenekleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. Yazdırma seçenekleri.
Not: Bazı varsayılanyazdırma seçenekleri, kurulum sırasında yöneticiniz
tarafından belirlenir. Geçerli sunucu varsayılan ayarları hakkındaki bilgiler için
yöneticinize veya operatöre başvurun.
Not: Aşağıdaki prosedür, örnek olarak Mac OS X v10.5 çizimlerini kullanmaktadır.
Mac OS X ile yazdırma seçeneklerini belirleme ve yazdırma
1 Bir dosya açın ve uygulamanın File (Dosya) menüsünden Page Setup (Sayfa Düzeni)
maddesini seçin.
2 Settings (Ayarlar) için Page Attributes (Sayfa Özellikleri) öğesini seçin. Format for
(Yazıcı Formatı) için Fiery E100 cihazını seçin.
Page Setup (Sayfa Düzeni) iletişim kutusundaki Paper Size (Kağıt boyutu)
seçeneği, Fiery özellikler Ortamı sekmesindeki Belge boyutu seçeneğiyle aynıdır.
Belge boyutu, özgün uygulamanızın yazdırma ayarları (veya Sayfa Düzeni)
iletişim kutusunda tanımlanan sayfa boyutudur.
Fiery özellikler Ortamı sekmesindeki Kağıt boyutu seçeneği, işinizin üzerine
yazdırıldığı yaprak boyutudur. Varsayılan gerçek sayfa boyutu değeri, Page Setup
(Sayfa Düzeni) iletişim kutusundaki kağıt boyutu setidir.
3 Yazdırmak istediğiniz iş için sayfa ayarlarını belirleyin.
4 Tamam'ı tıklatın.
5 File (Dosya) menüsünden Print (Yazdır) komutunu seçin.
6 Fiery E100 cihazını yazıcınız olarak seçin.
Mac OS X ile yazdırma
31
7 Açılan listeden Fiery özellikleri öğesini seçin.
1
2
3
4
5
Fiery özellikleri
Özelleştir düğmesi
Tam özellikler düğmesi
Ön Ayarlar
Çift yönlü iletişim
4
1
2
5
3
Not: Çift yönlü iletişim hakkında bilgi edinmek için bkz. sayfa 38.
Ön ayarların kullanımı hakkında bilgi edinmek için yazıcı sürücüsü yardımına bakın.
8 Hızlı erişim penceresinde gösterilen seçenekleri belirlemek için Özelleştir menüsünü
tıklatın.
Kullanılabilir kısayollar listesinden bir kısayol seçebilir ve bunu Geçerli kısayollar
listesine ekleyebilirsiniz; aynı zamanda Geçerli kısayollar listesinden bir kısayolu
çıkarabilirsiniz. Değişikliklerinizi kaydetmek için Tamam'ı tıklatın.
Hızlı erişim görünümünü özelleştirme hakkında bilgi edinmek için yazıcı sürücüsü
yardımına bakın.
Mac OS X ile yazdırma
32
9 Hızlı erişim bölmesinden Tam özellikler seçeneğini tıklatın.
Yazdırma tercihleri iletişim kutusunda İş bilgisi sekmesi görüntülenir.
10 Kullanıcı kimlik denetimi seçeneği Fiery E100 cihazındaki Kullanıcı kimlik denetimi
altında etkin durumdaysa, kullanıcı adınızı ya da alan\kullanıcı adı bilginizi Kullanıcı
adı alanına yazın.
11 Kullanıcı kimlik denetimi seçeneği Fiery E100 cihazındaki Kullanıcı kimlik denetimi
altında etkin durumdaysa, yerel parolanızı ya da alan parolasını Şifre alanına yazın.
12 İş notları altındaki Notlar alanına bilgileri yazın.
13 Talimatlar alanına, operatöre iş hakkındaki talimatları yazın.
Bu talimatlar, Command WorkStation içinde görüntülenebilir, ancak İş Günlüğü
bölümünde görünmez. Bu talimatlar operatör tarafından düzenlenebilir.
14 Disk izleme üzerindeki ortak işleri yollamak için Hesap adı ve Hesap parolası
alanlarına ortak yazın.
Disk izleme, 70-60C-KM yazıcı cihazında etkinleştirilmiş olmalıdır.
15 Güvenli yazdırma işi yolladığınızda, Güvenli yazdırma alanına bir parola yazın.
16 Diğer alanlara da değerleri, gerektiği gibi yazın.
Bu alanlar hakkında bilgi edinmek için bkz. sayfa 80.
Mac OS X ile yazdırma
33
17 Renk simgesini tıklatın ve iş için renk profili seçeneklerini belirleyin.
Renk modu alanında, iş için bir renk modu seçin.
Not: Bu iletişim kutusunda Fiery E100 cihazı üzerinden temel ve profesyonel renk
ayarlarını görüntülemek için, Çift yönlü iletişim özelliğinin etkin olduğundan emin
olun. Çift yönlü iletişim özelliğini etkinleştirme hakkında bilgi edinmek için 
yazıcı sürücüsü yardımına bakın.
Mac OS X ile yazdırma
34
18 Yazıcı renk ayarları gibi temel renk yönetimi özelliklerini kullanmak için, Temel
ayarlar seçeneğini tıklatın.
Fiery E100 cihazının varsayılan renk ayarlarına dönmek için Sunucu varsayılanları
seçeneğini tıklatın.
RGB/Lab imge oluşturma amacı gibi gelişmiş renk yönetimi özelliklerini
düzenlemek için, Profesyonel ayarlar seçeneğini tıklatın ve ilerlemek için adım 19.
Aksi halde, ilerlemek için adım 21.
Çift yönlü iletişim Açık
Mac OS X ile yazdırma
35
19 RGB/Lab imge oluşturma amacı gibi gelişmiş renk yönetimi özelliklerini düzenlemek
için, Profesyonel ayarlar seçeneğini tıklatın.
Profesyonel renk ayarları Gelişmiş düzenleme iletişim kutusu açılır.
Gelişmiş düzenleme denetimleri üç sekmeli kategoriye ayrılır: Renk girişi, 
Gri ve siyah işleme ve Çıktı.
20 Profesyonel ayarları düzenledikten sonra Tamam'ı tıklatın.
Fiery E100 cihazının varsayılan renk ayarlarına dönmek için Sunucu varsayılanları
seçeneğini tıklatın.
21 Yazdırma işi için renk ayarlarını belirleyin ve Tamam'ı tıklatın.
Mac OS X ile yazdırma
36
22 Yazıcıya özel diğer seçenekleri belirleyin.
Bu yazdırma seçenekleri, Fiery E100 ve yazıcı cihazlarına özeldir. Bu seçenekler,
Fiery E100 yazıcı kurulumundaki ayarları geçersiz kılar ancak Command
WorkStation uygulamasıyla değiştirilebilir.
Yazıcı varsayılanı öğesini seçerseniz iş, kurulumda belirlenen ayarlara göre yazdırılır.
Bu seçenekler ve geçersiz kılma işlemleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için
bkz. Yazdırma seçenekleri.
Bir uygulamadan seçilebilen veya Mac OS tarafından sunulan bazı yazdırma
seçenekleri, Fiery E100 ve yazıcı cihazlarına özel olan yazdırma seçeneklerine
benzer. Böyle durumlarda, Fiery özellikleri menüsünde görünen Fiery E100 ve
yazıcı cihazlarına özel yazdırma seçeneklerini kullanın. Uygulama, yazdırma için
Fiery E100 üstünde dosya düzenlemesini düzgün bir şekilde yapamayabilir;
beklenmedik iş sonlanması, yazdırma hataları veya uzun işlem süresi gibi
sorunlar oluşabilir. Seçili olan yazıcı cihazına baskı yollarken, Mac OS X v10.4
veya daha eski sürümlü yazıcı sürücüsünün Copies & Pages (Kopyalar ve
Sayfalar) bölmesindeki Collated (Harmanlı) onay kutusunu veya Mac OS X v10.5
yazıcı sürücüsünün ana bölmesini temizlediğinizden emin olun.
Bir belge yazdırma sırasında geçersiz bir ayar ya da ayarlar kombinasyonu
seçmeniz halinde, hiçbir hata mesajı görünmez. Örneğin, asetat üzerine çift taraflı
yazdırma işlemlerini seçebilirsiniz. Geçersiz ayarlar ve kombinasyonlar Fiery E100
tarafından yok sayılır.
23 Değişken verileri yazdırma seçeneklerini belirlemek için VDP simgesini tıklatın.
VDP yazdırma seçenekleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. sayfa 102.
Mac OS X ile yazdırma
37
24 Yazdırma işine bir filigran eklemek için Damgalama simgesini tıklatın.
Filigranlar hakkında daha fazla bilgi edinmek için yazıcı sürücüsü yardımına bakın.
25 Yazıcı durumunu görüntülemek için Yazıcı simgesini tıklatın.
Yazıcı durumunu izleme hakkında daha fazla bilgi edinmek için yazıcı
sürücüsü yardımına bakın.
26 Yazdırma işi için uygun ayarları belirlemek üzere, kalan yazdırma seçeneği
simgelerini ve Tamam'ı tıklatın.
27 Yazdırılacak işi yollamak için, uygulamanızdan Yazdır seçeneğini tıklatın.
Özel sayfa boyutlarını tanımlama ve yazdırma
Özel sayfa boyutlarıyla, yazdırılan sayfanın ölçülerini belirlersiniz. Bir özel sayfa
boyutu belirledikten sonra, seçiminizi, bir uygulama içinde, her baskı alacağınız
zaman yeniden ölçü belirlemek zorunda kalmaksızın kullanabilirsiniz. Özel bir
sayfa boyutu oluştururken, Genişlik ölçüsünü işinizin kısa kenarına ve Yükseklik
ölçüsünü işinizin uzun kenarına uygun olarak belirleyin. Özel sayfa boyutlarını,
uygulamadaki sayfanın yönünden bağımsız olarak belirleyin.
Dikey
Yükseklik
Yatay
Genişlik
Yükseklik
Genişlik
70-60C-KM yazıcı cihazı için yazıcı sürücüsü özel sayfa boyutu aralığı, 
100 mm x 148 mm ila 330 mm x 1200 mm ölçülerindedir. Bununla birlikte, Fiery E100
cihazının yazabileceği maksimum kağıt boyutu 330 mm x 487 mm ebadındadır.
Fiery E100 cihazı, minimum özel sayfa boyutu olarak 1,0 inç x 1,0 inç 
(25,4 mm x 25,4 mm) ölçüsünü destekler.
Kapak sayfası ve poster yazdırma hakkında servis temsilcinize danışın.
Özel sayfa boyutu oluşturma ve yazdırma hakkında bilgi edinmek için yazıcı
sürücüsü yardımına bakın.
Mac OS X ile yazdırma
38
Yazıcı durumunu görüntüleme
Bir TCP/IP ağına erişiminiz varsa, Fiery E100 cihazından yazıcı durumunu ve renk
ayarlarını alabilir ve bu verileri Çift yönlü iletişim seçeneğini kullanan yazıcı
sürücüsünde görüntüleyebilirsiniz. Yazıcı durumu, mevcut kağıt ve toner
seviyelerini içerir. Renk ayarlarını, Command WorkStation uygulamasını
kullanarak, Fiery E100 üzerinde belirleyebilirsiniz. Renkli baskı seçenekleri
hakkında daha fazla bilgi için Renkli Baskı konusuna veya Command WorkStation
yardımına bakın.
Çift yönlü iletişim etkinleştirme hakkında bilgi edinmek için, yazıcı sürücüsü
yardımına bakın.
Windows ile yazdırma
39
Windows ile yazdırma
Bir Windows bilgisayarda yazıcı olarak Fiery E100 kurulumunu gerçekleştirmek için
yazıcı cihazınıza uygun yazıcı sürücüsü dosyalarını yükleyin ve yazdırma işlemi
için Fiery E100 cihazını kurun. Yazıcı sürücüleri, kullandığınız uygulamalar,
Fiery E100 ve yazıcı arasında, yazdırılacak iş hakkındaki bilgi akışını sağlayan bir
yol oluşturur.
Her bir işlemin konumu için aşağıdaki tabloya bakın.
İşlem
Bkz.
Windows yazıcı sürücülerini yükleme
sayfa 39
Windows ile yazdırma
sayfa 58
Yazdırma için Fiery E100 cihazını kurma
sayfa 50
Windows yazıcı sürücülerini yükleme
Yazıcı sürücülerinin ve yazıcı tanımlama dosyalarının yüklenmesi bir PostScript
yazıcısı olarak Fiery E100 aygıtının kurulumunda ilk adımdır.
Yazıcı sürücülerini aşağıda belirtildiği gibi yükleyebilirsiniz:
• Fiery E100 cihazından SMB yazdırma özelliğini kullanarak İşaretle ve Yazdır
yoluyla
• Yazıcı sürücüsünü yüklemeden önce, yazıcı sürücüsü dosyalarını indirmek
üzere WebTools Downloads (İndirilenler) sekmesini kullanarak
Not: WebTools uygulaması, yönetici Fiery E100 cihazına geçerli İnternet erişimini
tanımladığında kullanılabilir.
• Yazıcı sürücüsünü yüklemeden önce, yazıcı sürücüsü dosyalarını, ağ
aracılığıyla Fiery E100 cihazından indirerek
• Kullanıcı Yazılımı DVD'si ile
Not: Windows Vista, Windows 7 ve Windows Server 2008 R2; Kullanıcı Hesabı
Denetimi (UAC) özelliği. Yazıcı sürücülerini yüklemek için yönetici veya yönetici
ayrıcalıklarına sahip bir kullanıcı olmanız gerekir.
Not: Fiery E100 yazıcı sürücüsü zaten yüklendiyse yeni bir sürücü yüklemeden
önce onu kaldırmanız gerekir (bkz. “Yazıcı sürücülerini kaldırma” sayfa 49).
Windows ile yazdırma
40
Her bir işlemin konumu için aşağıdaki tabloya bakın.
İşlem
Bkz.
Yazıcı sürücülerini Fiery E100 cihazından indirme
sayfa 43
Yazıcı sürücülerini WebTools kullanarak indirme
sayfa 42
Yükleme ve bir sanal yazıcıya bağlama
sayfa 47
Yazıcı sürücülerini İşaretle ve Yazdır ile yükleme
sayfa 40
Yazıcı sürücülerini Kullanıcı Yazılımı DVD'si ile yükleme
sayfa 44
Yazıcı sürücülerini kaldırma
sayfa 49
Yazıcı sürücülerini İşaretle ve Yazdır ile yükleme
SMB yazdırma özelliği (Windows veya WINS yazdırma özelliği olarak da bilinir),
İşaretle ve Yazdır kullanarak Fiery E100 cihazından bilgisayarınıza PostScript
yazıcı sürücüleri yüklemenize ve belirli bir bağlantıya (Yazdırma kuyruğu, Tutma
kuyruğu, Doğrudan bağlantı) yazdırma işlemi gerçekleştirmenize olanak tanır.
Her bağlantı (yazdırma, tutma, doğrudan) ayrı bir yükleme işlemi gerektirir. Her bir
bağlantı için işlemi tekrarlayın.
İşaretle ve Yazdır kullanarak yazıcıyı yüklediğinizde, kurulabilir seçenekleri el ile
yapılandıramazsınız. Kurulan seçenekler yazıcı sürücüsünde Fiery E100
yapılandırması olarak görünür. Daha fazla bilgi için bkz. “Kurulabilir seçenekleri
yapılandırma” sayfa 57.
Başlamadan önce
Yöneticinizden, Fiery E100 kurulumunda aşağıdaki işlemi gerçekleştirmesini isteyin:
• Fiery E100 cihazına geçerli bir IP adresi atama.
Yöneticinizden, aşağıdaki prosedürde gerekli olan IP adresini veya DNS adını öğrenin.
• SMB yazdırma özelliği için Fiery E100 cihazını yapılandırma.
Not: SMB yazdırma özelliğinden, kurulumda ve yapılandırma sayfasında
Windows Yazdırma olarak bahsedilir.
Daha fazla bilgi için Yapılandırma ve Kurulum veya Configure yardımına bakın.
Windows ile yazdırma
41
SMB yazdırma özelliğini Windows bilgisayarlarda kurmak için
1 Windows 2000/XP/Server 2003: Ağ Komşuları'nı veya Ağ Bağlantılarım'ı sağ tıklatın ve
Bilgisayar Bul veya Bilgisayar Ara seçeneğini belirleyin.
Windows Vista/Server 2008: Başlat'ı tıklatın, Denetim Masası'nı seçin, Ağ ve Paylaşım
Merkezi'ni sağ tıklatın ve ardından Bilgisayarları ve aygıtları görüntüle bağlantısını
tıklatın.
Windows 7/Server 2008 R2: Başlat'ı tıklatın, Denetim Masası'nı seçin, Ağ ve Paylaşım
Merkezi başlığının altında Ağ bilgisayarlarını ve aygıtları görüntüle bağlantısını tıklatın.
2 Windows 2000/XP/Server 2003: Fiery E100 cihazının adını veya IP adresini girin ve
Şimdi Ara veya Ara'yı tıklatın.
Windows Vista/Windows 7/Server 2008 R2: Arama alanına Fiery E100 cihazının adını
girin ve Enter'a basın.
Windows Server 2008: Arama alanına Fiery E100 cihazının adını veya \\IP adresini girin
ve Enter'a basın.
Fiery E100 cihazını bulamadığınızda Fiery E100 yöneticinize danışın.
3 Etkinleştirilen yazdırma bağlantılarını görüntülemek için Fiery E100 cihazının adını çift
tıklatın.
Not: Her yazdırma bağlantısının açıklaması için bkz. Yapılandırma ve Kurulum.
Şimdi bir yazıcı bağlantı noktası oluşturmanız ve Kullanıcı Yazılımı DVD'si
öğesinden yazıcı sürücüsünü yüklemeniz gerekir.
Not: Tek bir prosedürde sürücüyü yüklemek ve Fiery E100 cihazında yazdırma
bağlantısını yapılandırmak için İşaretle ve Yazdır'ı kullanamazsınız.
4 Windows 2000: Başlat'ı tıklatın, Ayarlar'ı ve ardından Yazıcılar'ı seçin. 
Windows XP: Başlat'ı tıklatın ve Yazıcı ve Fakslar'ı seçin.
Windows Server 2003: Başlat'ı tıklatın, Denetim Masası'nı ve ardından Yazıcı ve
Fakslar'ı seçin.
Windows Vista: Başlat düğmesini tıklatın, Denetim Masası'nı seçin ve Yazıcılar'ı çift
tıklatın.
Windows Server 2008: Başlat düğmesini tıklatın, Denetim Masası'nı seçin ve Klasik
Görünüm'ün altında Yazıcılar'ı çift tıklatın.
Windows 7/Server 2008 R2: Başlat'ı tıklatın ve Aygıtlar ve Yazıcılar'ı seçin.
5 Windows XP üzerinde: Yazıcı Ekle simgesini çift tıklatın ve İleri'yi tıklatın.
Windows Server 2003 üzerinde: Yazıcı ekle simgesini çift tıklatın ve İleri'yi tıklatın.
Windows Vista/Server 2008/Server2008 R2/Windows 7: Yazıcı ekle'yi tıklatın.
6 Yerel Yazıcı'yı ve İleri'yi tıklatın.
Windows ile yazdırma
42
7 Yeni Bağlantı Noktası Oluştur'u tıklatın, menüden Local Port (Yerel Bağlantı Noktası)
öğesini seçin ve İleri'yi tıklatın.
8 Bağlantı Noktası Adı iletişim kutusunda, Fiery E100 cihazının adını ve ardından
yazdırma bağlantısını yazın ve Tamam'ı tıklatın.
Bağlantı adını aşağıdaki gibi girin: \\Aero\print (Aero, Fiery E100 cihazının adıdır ve
print, yazdırma bağlantısıdır).
9 İletişim kutusunda görüntülenen üreticiler ve yazıcılar listesindeki Disketi Var
seçeneğini tıklatın.
Artık Kullanıcı Yazılımı DVD'si öğesinden yazıcı sürücüsünü yükleyebilirsiniz.
10 DVD sürücüsünün adını girin ve Prntdrvr\Ps_drvr\Win_2K_XP_VISTA klasörüne göz atın.
11 Seçenek olarak “oemsetup.inf” veya “oemsetup” belirlendiğinden emin olun ve Aç'ı
tıklatın.
12 Disketten Yükle iletişim kutusunda yolun doğru olduğundan emin olun Tamam'ı tıklatın.
13 Ekrandaki talimatları izleyin.
Yazıcı sürücülerini WebTools kullanarak indirme
WebTools, yazıcı sürücüleri için yükleyicileri, doğrudan Fiery E100 üzerinden
indirmenizi sağlar.
WebTools kullanarak Fiery E100 cihazınızdan yazıcı sürücüsü dosyalarını indirin ve
yazıcı sürücüsünü yüklemek için sayfa 44 konumundaki prosedürleri uygulayın.
Yazıcı sürücüsü dosyalarını indirmeden önce, yöneticinin, kurulumda belirli Fiery E100
seçeneklerini belirlemesi gerekir. Ayrıca her bir istemci bilgisayarını, İnternet
veya intranet üzerinden Fiery E100 ile iletişim kuracak şekilde hazırlamanız da gerekir.
Kurulum hakkında daha fazla bilgi için bkz. Yapılandırma ve Kurulum.
WebTools kurulumu ve başlatılması hakkında daha fazla bilgi edinmek için
bkz. Yardımcı Uygulamalar.
Yazıcı sürücüsü dosyalarını WebTools ile indirmek için
1 İnternet ya da intranet tarayıcınızı açın ve Fiery E100 cihazının DNS adını ya da IP
adresini yazın.
2 Downloads (İndirilenler) sekmesini tıklatın.
3 Yüklemek istediğiniz öğeye ilişkin bağlantıyı tıklatın.
Windows yazıcı sürücüleri için, Windows başlığının altındaki Yazıcı Dosyaları
bağlantısını tıklatın.
4 Bir iletişim kutusu sizden dosyayı açmayı veya diske kaydetmeyi seçmenizi isterse
diske kaydetmeyi seçin.
5 PRNTDRVE.EXE dosyasını kaydetmek istediğiniz konuma göz atın ve Kaydet'i tıklatın.
Dosya Fiery E100 cihazından indirilir. Bu sıkıştırılmış dosya, birden fazla dosya
içeren bir arşivdir.
6 Dosyaları çıkarmak için PRNTDRVE.EXE dosyasını çift tıklatın.
İşletim sisteminize bağlı olarak dosyaları çıkarmak istediğiniz konumu seçmeniz istenir.
Windows ile yazdırma
43
Yazıcı sürücüsünü yüklemek için işletim sisteminize ilişkin talimatları uygulayın.
Disketi Var seçeneğini tıklattıktan sonra DVD'ye göz atmak yerine, dosyaları
çıkardığınız konuma göz atmanız dışındaki prosedürler DVD'den yükleme
işlemine ilişkin prosedürlerle aynıdır.
Windows yazıcı sürücüsünün yüklenmesine ilişkin talimatlar için bkz. “Windows
için yazdırma bağlantısını yüklemek ve tamamlamak için” sayfa 44.
Daha fazla bilgi için WebTools Downloads (İndirilenler) yardımına bakın.
Yazıcı sürücülerini Fiery E100 cihazından indirme
Ağ aracılığıyla doğrudan Fiery E100 cihazından bilgisayarınıza yazıcı sürücüleri
indirebilir, ardından onları “Yazıcı sürücülerini Kullanıcı Yazılımı DVD'si ile
yükleme” sayfa 44 konumundaki prosedürleri uygulayarak yükleyebilirsiniz.
Yazıcı sürücüsü dosyalarını Fiery E100 cihazından indirmek için
1 Windows 2000/XP/Server 2003: Ağ Komşuları'nı veya Ağ Bağlantılarım'ı sağ tıklatın
ve Bilgisayar Bul veya Bilgisayar Ara seçeneğini belirleyin.
Windows Vista/Server 2008: Başlat'ı tıklatın, Denetim Masası'nı seçin, Ağ ve
Paylaşım Merkezi'ni sağ tıklatın ve ardından Bilgisayarları ve aygıtları görüntüle
bağlantısını tıklatın.
Windows 7/Server 2008 R2: Başlat'ı tıklatın, Denetim Masası'nı, ardından da Ağ ve
Internet'i seçin ve Ağ ve Paylaşım Merkezi başlığının altında Ağ bilgisayarlarını ve
aygıtları görüntüle bağlantısını tıklatın.
2 Windows 2000/XP/Server 2003: Fiery E100 cihazının adını veya IP adresini girin ve
Şimdi Ara veya Ara'yı tıklatın.
Windows Vista/Windows 7/Server 2008 R2: Arama alanına Fiery E100 cihazının adını
girin ve Enter'a basın.
Windows Server 2008: Arama alanına Fiery E100 cihazının adını veya \\IP adresini girin
ve Enter'a basın.
Fiery E100 cihazınızı bulamadığınız takdirde yöneticinizle temas kurun.
3 Fiery E100 cihazının adını çift tıklatın.
Etkinleştirilen yazdırma bağlantılarıyla birlikte PC_User_SW adlı bir klasör görünür.
4 PC_User_SW klasörünü çift tıklatın ve Turkish \Prntdrvr\Ps_drvr klasörüne göz atın.
Yazıcı sürücüsünü yüklemek için işletim sisteminize ilişkin talimatları uygulayın.
Disketi Var seçeneğini tıklattıktan sonra DVD'ye göz atmak yerine,
masaüstünüzdeki Win_2K_XP_VISTA klasörüne göz atmanız dışındaki
prosedürler DVD'den yükleme işlemine ilişkin prosedürlerle aynıdır.
Windows ile yazdırma
44
Yazıcı sürücülerini Kullanıcı Yazılımı DVD'si ile yükleme
Aşağıdaki prosedürler, yazıcı sürücüsünü Kullanıcı Yazılımı DVD'si ile yükleme
işlemini açıklar.
Yazıcı sürücüsünü Windows Server 2003/Server 2008/Server 2008 R2 veya
Windows 7 bilgisayardan yüklemek için Windows 2000/XP/Vista için aşağıdaki
prosedürde açıklandığı şekilde aynı PPD (oemsetup.inf) dosyasını seçin.
Not: Aşağıdaki prosedürler Windows XP çizimlerini kullanır.
Bu prosedür, yerel bir yazıcıyı (Bağlantı Noktası 9100) yükleme işlemini açıklar.
Yazdırma protokolünü, ağ türünüze göre daha sonra değiştirebilirsiniz.
Windows için yazdırma bağlantısını yüklemek ve tamamlamak için
1 Windows 2000: Başlat'ı tıklatın, Ayarlar'ı ve ardından Yazıcılar'ı seçin. 
Windows XP: Başlat'ı tıklatın ve Yazıcı ve Fakslar'ı seçin.
Windows Server 2003: Başlat'ı tıklatın, Denetim Masası'nı ve ardından Yazıcı ve
Fakslar'ı seçin.
Windows Vista: Başlat'ı tıklatın, Denetim Masası'nı seçin ve Yazıcılar'ı çift tıklatın.
Windows Server 2008: Başlat'ı tıklatın, Denetim Masası'nı seçin ve Klasik
Görünüm'ün altında Yazıcılar'ı çift tıklatın.
Windows 7/Server 2008 R2: Başlat'ı tıklatın ve Aygıtlar ve Yazıcılar'ı seçin.
2 Windows 2000/XP: Yazıcı Ekle simgesini çift tıklatın ve İleri'yi tıklatın.
Windows Server 2003: Yazıcı ekle simgesini çift tıklatın ve İleri'yi tıklatın.
Windows Vista/Server 2008/Server 2008 R2/Windows 7: Yazıcı ekle'yi tıklatın.
3 Windows 2000/XP/Server 2003: Yerel yazıcı kullanarak yazdırmayı seçin, “Tak ve Kullan
özellikli yazıcımı otomatik olarak algıla ve yükle” seçeneğini silin ve İleri'yi tıklatın.
Windows Vista/Server 2008/Server 2008 R2/Windows 7: Yerel yazıcı ekle'yi seçin.
4 Yeni bağlantı noktası oluştur'u, ardından da Standart TCP/IP Bağlantı Noktası'nı
seçin ve İleri'yi tıklatın.
5 Windows 2000/XP/Server 2003: Standart TCP/IP Yazıcı Bağlantı Noktası Ekleme
Sihirbazına Hoş Geldiniz iletişim kutusunda İleri'yi tıklatın.
Standart TCP/IP Yazıcı Bağlantı Noktası Sihirbazı'nı Ekle iletişim kutusu görünür.
Adım 6 ile devam edin.
Windows Vista/Server 2008/Server 2008 R2/Windows 7: Aygıt Türü'nü seçin,
Fiery E100 aygıtının Ana makine adını veya IP adresini girin ve İleri'yi tıklatın. Adım 9
ile devam edin.
6 Fiery E100 cihazının yazıcı adını veya IP adresini girin ve İleri'yi tıklatın.
Windows 2000/Server 2003: Adım 7 ile devam edin.
Windows XP: Aygıt Türü'nü seçin ve İleri'yi tıklatın.
7 Windows 2000/XP/Server 2003: Aygıt Türü için Standart olarak Generic Network Card
(Genel Ağ Kartı) seçildiğinden emin olun ve İleri'yi tıklatın.
Windows ile yazdırma
45
8 Windows 2000/XP/Server 2003: Standart TCP/IP Yazıcı Bağlantı Noktası Ekleme
Sihirbazı iletişim kutusunu kapatmak için Son'u tıklatın.
Not: Aygıt ağda bulunamıyorsa Son düğmesi yerine aygıt görünür. Aygıt ağda
bulunamıyorsa bunun nedeni şunlardan biri olabilir:
• Fiery E100 açık değil
• Ağa bağlanılmamış
• Fiery E100 düzgün bir şekilde yapılandırılmamış
• IP adresi doğru değil
Bahsedilen durumlardan biriyle karşılaşırsanız bağlantı noktasını el ile yapılandırarak
bağlantı noktasının kurulumuna devam edebilirsiniz. 9. adımla devam etmeden önce
“Windows için Standart TCP/IP Bağlantı Noktası'nı (Raw veya LPR) kurmak için”
sayfa 51 başlığına bakın ve 11 ile 14 arasındaki adımları uygulayın.
9 İletişim kutusunda görüntülenen üreticiler ve yazıcılar listesindeki Disketi Var
seçeneğini tıklatın.
Disketten Yükle iletişim kutusu sizi diske yönlendirir.
10 DVD sürücüsüne Kullanıcı Yazılımı DVD'si yerleştirin, DVD sürücüsünün adını
(örneğin, D:\) girin ve Gözat'ı tıklatın. Turkish\Prntdrvr\Ps_drvr\Win_2K_XP_VISTA
klasörüne göz atın.
Fiery E100 aygıtından WebTools Downloads (İndirilenler) sekmesini kullanarak
indirdiğiniz dosyalardan yükleme yapıyorsanız prntdrvr\Prntdrvr\Ps_drvr\
Win_2K_XP_VISTA klasörüne göz atın ve Aç'ı tıklatın.
11 Seçenek olarak “oemsetup” veya “oemsetup” belirlendiğinden emin olun ve Aç'ı tıklatın.
Yol, Disketten Yükle iletişim kutusuna kopyalanır.
12 Yolun doğru olduğunu doğrulayın ve Tamam'ı tıklatın.
13 Yazıcılar kutusunda yazıcınızı seçin ve İleri'yi tıklatın.
Windows ile yazdırma
46
Not: Yazıcı sürücüsünü ABD için (varsayılan belge boyutu 8,5x11'dir) “eu” olmadan
veya uluslararası için (varsayılan Belge boyutu A4'tür) “eu” ile birlikte seçin.
14 Yazıcı adı alanına Fiery E100 için bir ad girin, bunu varsayılan yazıcı olarak belirlemek
isteyip istemediğinizi belirtin ve ardından İleri'yi tıklatın.
Bu ad, Yazıcılar penceresinde ve kuyruklar penceresinde kullanılır.
15 Ekrandaki talimatları uygulayın.
Yazıcıyı paylaşmayın ve şu an için bir test sayfası yazdırmayın. Yazıcı sürücüsü
yükleme işlemiyle devam edin ve son ekranda Son'u tıklatın.
Gerekli dosyalar sabit diskinize yüklenir. Yükleme tamamlandığında, yeni
yüklenen yazıcı simgesinin de bulunduğu Yazıcılar penceresi görünür.
Artık kurulabilir seçenekleri yapılandırabilirsiniz (bkz. “Kurulabilir seçenekleri
yapılandırma” sayfa 57).
Bağlantı noktası 9100 dışında bir bağlantı kurmak istiyorsanız “Yazdırma
bağlantılarını kurma” sayfa 50 ile devam edin.
Yazıcı sürücüsünü kullanmak için yükleme tamamlandıktan sonra yazıcı
sürücüsünün Gelişmiş sekmesinde aşağıdaki seçenekleri belirlemeniz gerekir:
• Belgeleri biriktir
• Yazdırmaya hemen başla
• Belleğe alınmış belgeleri önce yazdır
Windows ile yazdırma
47
Yükleme ve bir sanal yazıcıya bağlama
Sanal yazıcı, öntanımlı bir iş ayarları grubunu kullanarak Fiery E100 cihazıyla
yazdırmanıza olanak tanır. Yazdırma seçenekleri el ile belirlemeniz gerekmez.
Yazdırma işlemini sanal yazıcıda gerçekleştirebilmeniz için yöneticinin, sanal
yazıcıyı Command WorkStation öğesini kullanarak oluşturması ve yapılandırması
gerekir. Yazıcı sürücüsü kurulduktan sonra, İşaretle ve Yazdır aracılığıyla
Fiery E100 cihazından bilgisayarınıza yazıcı sürücüsünü ve yazıcı tanımlama
dosyalarını yükleyebilirsiniz.
Sanal yazıcıların kurulumu hakkında daha fazla bilgi için Command WorkStation
yardımına bakın.
İşaretle ve Yazdır kullanarak yazıcıyı yüklediğinizde, kurulabilir seçenekleri el ile
yapılandıramazsınız. Kurulabilir seçenekler otomatik olarak yapılandırılır. Çift yönlü
iletişim seçeneğini belirlediğinizde yüklenen seçenekler, yazıcı sürücüsünde görünür.
Kullanıcı Yazılımı DVD'sini kullanarak Windows bilgisayarlarda bir sanal yazıcı
kurmak için
1 Windows 2000/XP/Server 2003: Ağ Komşuları'nı veya Ağ Bağlantılarım'ı sağ tıklatın
ve Bilgisayar Bul veya Bilgisayar Ara seçeneğini belirleyin.
Windows Vista/Server 2008: Ağ'ı sağ tıklatın ve menüden Aç'ı seçin.
Windows 7/Server 2008 R2: Başlat'ı tıklatın, Denetim Masası'nı, ardından da Ağ ve
Internet'i seçin ve Ağ ve Paylaşım Merkezi başlığının altında Ağ bilgisayarlarını ve
aygıtları görüntüle bağlantısını tıklatın.
2 Windows 2000/XP/Server 2003: Fiery E100 cihazının adını veya IP adresini girin ve
Şimdi Ara veya Ara'yı tıklatın.
Windows Vista/Windows 7/Server 2008 R2: Arama alanına Fiery E100 cihazının adını
girin ve Enter'a basın.
Windows Server 2008: Arama alanına Fiery E100 cihazının adını veya \\IP adresini girin
ve Enter'a basın.
Fiery E100 cihazını bulamazsanız ağ yöneticinize danışın.
3 Etkinleştirilen yazdırma bağlantılarını görüntülemek için Fiery E100 cihazının adını çift tıklatın.
Sanal yazıcılar; Yazdırma kuyruğu, Tutma kuyruğu ve Doğrudan bağlantı ile
birlikte listelenir (bu bağlantılar etkinleştirildiyse). Sanal yazıcılar genellikle,
kuruldukları amaca yönelik iş türünü belirten adlara sahiptir.
4 Windows 2000: Başlat'ı tıklatın, Ayarlar'ı ve ardından Yazıcılar'ı seçin. 
Windows XP: Başlat'ı tıklatın ve Yazıcı ve Fakslar'ı seçin.
Windows Server 2003: Başlat'ı tıklatın, Denetim Masası'nı ve ardından Yazıcı ve
Fakslar'ı seçin.
Windows Vista: Başlat'ı tıklatın, Denetim Masası'nı seçin ve Yazıcılar'ı çift tıklatın.
Windows Server 2008: Başlat'ı tıklatın, Denetim Masası'nı seçin ve Klasik
Görünüm'ün altında Yazıcılar'ı çift tıklatın.
Windows 7/Server 2008 R2: Başlat'ı tıklatın ve Aygıtlar ve Yazıcılar'ı seçin.
5 Windows 2000/XP: Yazıcı ekle simgesini çift tıklatın ve İleri'yi tıklatın.
Windows Server 2003: Yazıcı ekle simgesini çift tıklatın ve İleri'yi tıklatın.
Windows Vista/Server 2008: Yazıcı ekle'yi tıklatın.
6 Windows 2000/XP/Server 2003: Yerel Yazıcı'yı ve İleri'yi tıklatın.
Windows Vista/Server 2008: Yerel yazıcı ekle'yi seçin.
Windows ile yazdırma
48
7 Yeni Bağlantı Noktası Oluştur'u tıklatın, menüden Local Port (Yerel Bağlantı Noktası)
öğesini seçin ve İleri'yi tıklatın.
8 Bağlantı Noktası Adı iletişim kutusunda, Fiery E100 sunucusunun adını ve ardından
yazdırma bağlantısını yazın ve Tamam'ı tıklatın.
Bağlantı adını aşağıdaki gibi girin: \\Aero\print (Aero, Fiery E100 cihazının adıdır ve
print, yazdırma bağlantısıdır).
9 İletişim kutusunda görüntülenen üreticiler ve yazıcılar listesindeki Disketi Var
seçeneğini tıklatın.
Artık Kullanıcı Yazılımı DVD'si öğesinden yazıcı sürücüsünü yükleyebilirsiniz.
10 DVD sürücüsünün adını girin ve Prntdrvr\Ps_drvr\Win_2K_XP_VISTA klasörüne göz atın.
11 Seçenek olarak “oemsetup” veya “oemsetup” belirlendiğinden emin olun ve Aç'ı tıklatın.
12 Disketten Yükle iletişim kutusunda yolun doğru olduğundan emin olun Tamam'ı tıklatın.
13 Ekrandaki talimatları izleyin.
Sanal yazıcı, Yazıcılar veya Yazıcı ve Fakslar penceresinde görünür.
Bir sanal yazıcıda, Fiery E100 cihazında olduğu gibi yazdırma işlemi
gerçekleştirebilirsiniz. Sanal yazıcının nasıl yapılandırıldığına bağlı olarak belirli
yazdırma seçeneklerini belirleyemeyebilirsiniz.
Çift yönlü iletişim'i etkinleştirme
Yazıcı sürücünüzü, o anda yazıcı cihazına yüklenmiş seçenekleri yansıtacak
şekilde otomatik olarak güncellemek için Çift yönlü iletişim'i etkinleştirmeniz gerekir.
Not: Windows Vista, Windows 7 veya Windows Server 2008 R2 yazıcı sürücüsü
yüklendikten sonra kurulabilir seçenekleri eklemek veya değiştirmek için Yönetici
ayrıcalıklarıyla oturum açmanız gerekir. Daha fazla bilgi için bkz. “Windows Vista/
Windows 7/Server 2008 R2 yazıcı sürücü için kurulabilir seçenekleri
yapılandırma” sayfa 57.
Çift yönlü iletişim'i etkinleştirmek için
1 Windows 2000: Başlat'ı tıklatın, Ayarlar'ı ve ardından Yazıcılar'ı seçin. 
Windows XP: Başlat'ı tıklatın ve Yazıcı ve Fakslar'ı seçin.
Windows Server 2003: Başlat'ı tıklatın, Denetim Masası'nı ve ardından Yazıcı ve
Fakslar'ı seçin.
Windows Vista: Başlat'ı tıklatın, Denetim Masası'nı seçin ve Yazıcılar'ı çift tıklatın.
Windows Server 2008: Başlat'ı tıklatın, Denetim Masası'nı seçin ve Klasik
Görünüm'ün altında Yazıcılar'ı çift tıklatın.
Windows 7/Server 2008 R2: Başlat'ı tıklatın ve Aygıtlar ve Yazıcılar'ı seçin.
2 Windows 2000/XP/Server 2003/Server 2008/Vista: Fiery E100 simgesini sağ tıklatın ve
Özellikler'i seçin.
Windows 7/Server 2008 R2: Fiery E100 simgesini sağ tıklatın ve Yazıcı Özellikleri'ni seçin.
3 Kurulabilir Seçenekler sekmesini tıklatın.
4 Çift yönlü iletişim'i seçin.
5 Fiery E100 IP adresini veya DNS adını yazın.
Windows ile yazdırma
49
6 Yazıcı sürücüsü açıldığında, yazıcının mevcut varsayılan ayarlarını görüntülemek
için Açıldığında Fiery Driver'ı Güncelle seçeneğini belirleyin.
7 Güncelle'yi tıklatın.
Not: Çift yönlü iletişim'in etkinleştirilmesini onaylamak için Hakkında sekmesini
tıklatın ve Fiery E100 adının ve diğer sunucu bilgilerinin görünüp görünmediğini
kontrol edin.
8 Tamam'ı tıklatın.
Yazıcı sürücülerini kaldırma
Bir Windows bilgisayardaki kullanıcı yazılımı yükleme işleminin tamamı Fiery User
Software Installer aracılığıyla gerçekleştirilir. Yardımcı Uygulamalar'daki
prosedürler Kullanıcı Yazılımı DVD'si ile yükleme işlemini açıklar.
Printer Delete Utility yüklenir ve yerel olarak kullanılır. Yazılımı kullanmadan önce
Fiery E100 cihazına bağlanmanıza gerek yoktur.
Printer Delete Utility kullanmak için
1 Başlat'ı tıklatın, Programlar'ı ve ardından Fiery'yi seçin.
2 PrinterDeleteUtility öğesini tıklatın.
Printer Delete Utility iletişim kutusu görünür. Bilgisayarınızda bulunan tüm
Fiery E100 yazıcı sürücüleri listelenir.
3 Bir yazıcıyı silmek için yazıcı adının yanındaki onay kutusunu işaretleyin ve Delete
the Selected Printers (Seçili yazıcıları sil) seçeneğini tıklatın.
Yüklenen tüm yazıcı sürücülerini silmek için Delete All Printer Drivers (Tüm yazıcı
sürücülerini sil) onay kutusunu işaretleyin.
4 Seçilen yazıcı sürücülerini silmek için Tamam'ı tıklatın.
5 Yazıcı sürücülerini silme işlemini bitirdikten sonra Exit (Çıkış) düğmesini tıklatın ve
bilgisayarınızı yeniden başlatın.
Windows ile yazdırma
50
Yazdırma için Fiery E100 cihazını kurma
Windows bilgisayarlardan yazdırma işlemi gerçekleştirmek için yöneticinizin veya
sizin tarafınızdan bağlantı noktası 9100 dışında bir bağlantı kurmak üzere şu
görevler gerçekleştirilmelidir:
• Varsa ağ sunucularını kurun.
• Bilgisayarınızdan yazdırma işlerini kabul edecek şekilde Fiery E100 cihazını kurun.
• Ağ türü için her bir Windows bilgisayarda bir bağlantı noktası yapılandırın.
Yazdırma bağlantılarını kurma
Fiery E100, aşağıdaki yazdırma bağlantılarını destekler:
• SMB
• Standart TCP/IP (RAW veya LPR)
• IPP veya SSL üzerinden IPP
• Windows için Bonjour
Not: Bonjour hakkında daha fazla bilgi için Apple Inc. web sitesine bakın.
Her bir işlemin konumu için aşağıdaki tabloya bakın.
İşlem
Bkz.
IPP bağlantılarını tamamlama
sayfa 54
Standart TCP/IP Bağlantı Noktası (Raw veya LPR) yazdırma
bağlantılarını tamamlama
sayfa 51
SMB yazdırma bağlantısını tamamlama
sayfa 50
Kurulabilir seçenekleri yapılandırma
sayfa 57
SMB yazdırma bağlantısını tamamlama
Ağınızda bir Windows sunucusu olmasa bile Windows bilgisayarlar Fiery E100
cihazıyla yazdırma işlemi gerçekleştirebilir. Bu yazdırma yöntemi SMB yazdırma
özelliğidir (Windows veya WINS yazdırma özelliği olarak da bilinir).
Kullanıcılar yazdırma işleri gönderdiğinde, Windows çalıştıran bilgisayarlar eşler
arası ağ ortamında işlev gösterir ve doğrudan Fiery E100 ile iletişim kurar.
SMB yazdırma özelliğinin etkinleştirilmesi, ağda Fiery E100 cihazının
listelenmesine olanak tanır; böylece Windows istemcileri, başka ağ yazılımı
kullanmadan Fiery E100 cihazında belirli bir yazdırma bağlantısına (Yazdırma
kuyruğu, Tutma kuyruğu, Doğrudan bağlantı) yazdırma işlemi gerçekleştirebilir.
Windows yazdırma TCP/IP aracılığıyla çalışır. Fiery E100 cihazında ve SMB
yazdırma özelliğini kullanan tüm bilgisayarlarda TCP/IP'yi yapılandırmanız
gerekir.
Fiery E100 cihazında SMB yazdırma özelliğini etkinleştirmenizin ardından Windows
veya SMB bağlantısını kurabilir ve yazıcı sürücüsünü tek prosedürde
yükleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. “Yazıcı sürücülerini İşaretle ve Yazdır ile
yükleme” sayfa 40.
Windows ile yazdırma
51
Standart TCP/IP Bağlantı Noktası (Raw veya LPR) yazdırma
bağlantılarını tamamlama
PostScript ve yazıcı sürücüsü dosyalarını yüklemenizin ardından Standart TCP/IP
Bağlantı Noktası (Raw veya LPR) için bağlantı kurulumunu aşağıdaki gibi
ekleyebilir veya yapılandırabilirsiniz:
• Standart TCP/IP Bağlantı Noktası (Raw veya LPR) protokollerini kullanarak
Fiery E100 cihazını yazdırma işlerini kabul edecek şekilde hazırlayın.
• Fiery E100 aygıtında LPD veya Bağlantı Noktası 9100'ü etkinleştirin.
• Bilgisayarı TCP/IP bağlantısı için yapılandırın.
Kurulum hakkında daha fazla bilgi için Configure yardımına bakın.
Aşağıdaki prosedürü tamamlamadan önce Fiery E100 cihazına atanan IP adresi
için sistem yöneticinize danışın.
Windows bilgisayarda TCP/IP protokolünün varsayılan olarak yüklenmesi gerekir.
Bağlantı Noktası 9100 için, bağlantıyı kurabilir ve yazıcı sürücüsünü tek
prosedürde yükleyebilirsiniz.
Not: Ayrıca LPR Bağlantı Noktası için bağlantı kurulumunu, bir Windows bileşeni
eklentisi olarak sağlanan UNIX için Yazdırma Hizmetleri'ni yükleyerek de
gerçekleştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için Windows'un belgelerine bakın.
Windows için Standart TCP/IP Bağlantı Noktası'nı (Raw veya LPR) kurmak için
Not: Aşağıdaki prosedürler Windows XP çizimlerini kullanır.
1 Windows 2000: Başlat'ı tıklatın, Ayarlar'ı ve ardından Yazıcılar'ı seçin.
Windows XP: Başlat'ı tıklatın ve Yazıcı ve Fakslar'ı seçin.
Windows Server 2003: Başlat'ı tıklatın, Denetim Masası'nı ve ardından Yazıcı ve
Fakslar'ı seçin.
Windows Vista/Server 2008: Başlat'ı tıklatın, Denetim Masası'nı seçin ve Yazıcılar'ı
çift tıklatın.
Windows 7/Server 2008 R2: Başlat'ı tıklatın ve Aygıtlar ve Yazıcılar'ı seçin.
2 Windows 2000/XP/Server 2003/Server 2008/Vista: Fiery E100 simgesini sağ tıklatın ve
Özellikler'i seçin.
Windows 7/Server 2008 R2: Fiery E100 simgesini sağ tıklatın ve Yazıcı Özellikleri'ni
seçin.
Windows ile yazdırma
52
3 Bağlantı Noktaları sekmesini tıklatın.
4 Yeni bir bağlantı noktası eklemek için Bağlantı Noktası Ekle seçeneğini tıklatın.
Bağlantı noktası ayarlarını değiştirmek için adım 11 ile devam edin.
5 Windows 2000/XP/Server2003: Kullanılabilir bağlantı noktaları listesinden
Standard TCP/IP Port (Standart TCP/IP Bağlantı Noktası) öğesini belirleyin seçin
ve Yeni Bağlantı Noktası Türü'nü tıklatın. Windows Vista/Server 2008: Listeden
Standard TCP/IP Port (Standart TCP/IP Bağlantı Noktası) öğesini belirleyin çift
tıklatın. Windows 7/Server 2008 R2: Kullanılabilir bağlantı noktaları listesinden
Standard TCP/IP Port (Standart TCP/IP Bağlantı Noktası) öğesini belirleyin seçin
ve Yeni Bağlantı'yı tıklatın.
Standart TCP/IP Yazıcı Bağlantı Noktası Sihirbazı'nı Ekle iletişim kutusu görünür.
6 İleri'yi tıklatın.
Windows ile yazdırma
53
7 Fiery E100 IP adresini girin.
8 İleri'yi tıklatın.
9 Aygıt Türü için Standart olarak Generic Network Card (Genel Ağ Kartı) seçildiğinden
emin olun ve İleri'yi tıklatın.
10 Standart TCP/IP Yazıcı Bağlantı Noktası Sihirbazı'nı Ekle iletişim kutusunu kapatmak
için Son'u tıklatın ve ardından Yazıcı Bağlantı Noktaları iletişim kutusunda Kapat'ı
tıklatın.
Varsayılan ayarları değiştirmek için adım 11 ile devam edin.
Varsayılan ayarı değiştirmek istemiyorsanız ayar artık tamamlanmıştır.
Not: Bağlantı Noktası 9100, önceki prosedürde varsayılan ayar olarak belirlenmiştir.
11 Özellikler iletişim kutusunun Bağlantı Noktaları sekmesindeki Bağlantı Noktası
Yapılandır seçeneğini tıklatın.
Standart TCP/IP Bağlantı Noktası Yapılandır iletişim kutusu görünür.
Windows ile yazdırma
54
12 LPR yazdırma özelliğini kullanmak için İletişim Kuralı alanında LPR'yi ve LPR
Ayarları alanında LPR Bayt Sayımı Etkin seçeneğini belirleyin.
Not: Dilerseniz LPR Bayt Sayımı Etkin seçeneğini belirlemeden de devam
edebilirsiniz.
Bağlantı Noktası 9100 yazdırma özelliğini kullanmak için İletişim Kuralı alanında Raw
seçeneğini belirleyin.
9100 numaralı bağlantı noktası Raw Ayarları alanında otomatik olarak görünür.
Bu, varsayılan bağlantı noktası numarasıdır. Fiery E100 aygıtında Bağlantı Noktası
9100 yazdırma özelliği için seçilen yazıcı bağlantısında yazdırma işlemi
gerçekleştirebilirsiniz.
Belirli bir bağlantı noktası numarası belirtmek için aşağıdaki adıma bakın.
13 Yazdırma bağlantısının adını girin.
LPR için print, hold, direct veya Kuyruk Adı için yayınlanan sanal yazıcı adı girin.
Bağlantı Noktası 9100 için, Raw Ayarları alanında her bir yazdırma bağlantısı için
aşağıdaki bağlantı noktası numaralarını girin:
Fiery E100 varsayılanı: 9100
direct: 9101
print: 9102
hold: 9103
Not: Numarayı tam olarak gösterildiği şekilde girin.
14 Standart TCP/IP Bağlantı Noktası Yapılandır iletişim kutusunu kapatmak için
Tamam'ı tıklatın.
Not: Fiery E100; Windows Server 2008/Server 2008 R2, Windows 7 ve Windows
Vista üzerinde IPv6 ortamında yazdırma işlemini destekler.
Not: IPv6 ortamında LPR yazdırma özelliği, bir komut satırından Windows XP/
Server 2003 bilgisayarda desteklenir ancak diğer yöntemler de işe yarayabilir.
15 Fiery E100 Özellikler iletişim kutusunda Uygula'yı ve ardından Tamam'ı tıklatın.
IPP bağlantılarını tamamlama
Internet Yazdırma Protokolü (IPP) ile yazdırma işleri Fiery E100 cihazına Internet
üzerinden gönderilir.
Başlamadan önce aşağıdaki görevleri gerçekleştirin:
• TCP/IP yazdırma ve IPP yazdırma için Fiery E100 cihazının yapılandırıldığından
emin olun.
Daha fazla bilgi için Configure yardımına bakın.
• Bilgisayarınızda yazdırma hedefini belirtin.
Not: IPP, SSL bağlantıları üzerinden desteklenir.
Windows ile yazdırma
55
Windows ile IPP yazdırma özelliğini kurmak için
1 Windows 2000: Başlat'ı tıklatın, Ayarlar'ı ve ardından Yazıcılar'ı seçin.
Windows XP: Başlat'ı tıklatın ve Yazıcı ve Fakslar'ı seçin.
Windows Server 2003: Başlat'ı tıklatın, Denetim Masası'nı ve ardından Yazıcı ve
Fakslar'ı seçin.
Windows Vista: Başlat'ı tıklatın, Denetim Masası'nı seçin ve Yazıcılar'ı çift tıklatın.
Windows Server 2008: Başlat'ı tıklatın, Denetim Masası'nı seçin ve Klasik
Görünüm'ün altında Yazıcılar'ı çift tıklatın.
Windows 7/Server 2008 R2: Başlat'ı tıklatın ve Aygıtlar ve Yazıcılar'ı seçin.
2 Windows 2000/XP: Yazıcı Ekle simgesini çift tıklatın ve İleri'yi tıklatın.
Windows Server 2003: Yazıcı ekle simgesini çift tıklatın ve İleri'yi tıklatın.
Windows Vista/Server 2008/Server 2008 R2/Windows 7: Yazıcı ekle'yi tıklatın.
3 Windows 2000/XP/Server 2003: Ağ yazıcısı'nı seçin ve İleri'yi tıklatın.
Windows Vista: Ağ yazıcısı ekle'yi seçin.
Windows Server 2008/Server 2008 R2/Windows 7: Ağ yazıcısı, kablosuz veya
Bluetooth yazıcı ekle seçeneğini belirleyin.
4 Windows 2000/XP/Server 2003/Vista: Internet ya da intranette bir yazıcıya bağlan'ı
seçin.
Windows Server 2008/Server 2008 R2/Windows 7: Yazıcı arama işlemi uzun
sürüyorsa Durdur'u ve ardından “İstediğim yazıcı listelenmiyor” ifadesini tıklatın.
5 Windows 2000/XP/Server 2003/Vista: URL alanında, Fiery E100 cihazının IP adresini
veya DNS adını girin ve ardından “ipp/” ve bağlantının adını (hold, direct, print veya
sanal yazıcının adı) yazın.
Örneğin, http://10.10.10.150/ipp/print veya http://Fiery E100 DNS adı/ipp/print işi
Fiery E100 aygıtında Yazdırma kuyruğuna gönderir.
SSL üzerinden IPP için http yerine https yazın.
Not: Örnekteki ipp/print büyük/küçük harfe duyarlıdır.
Windows ile yazdırma
56
Windows Server 2008/Server 2008 R2/Windows 7: Paylaşılan yazıcı adıyla seç
öğesini tıklatın ve URL alanında, Fiery E100 aygıtının IP adresini veya DNS adını girin
ve ardından bağlantının adını (hold, direct, print veya sanal yazıcının adı) yazın.
Not: Örneğin, http://10.10.10.150/ipp/print veya http://Fiery E100 DNS adı/ipp/print işi
Fiery E100 aygıtında Yazdırma kuyruğuna gönderir.
Not: Yazıcıya ilişkin URL büyük/küçük-harfe duyarlı değildir.
6 Windows 2000/XP/Server 2003/Vista: İleri'yi tıklatın.
Yazıcıya Bağlan iletişim kutusu görünür.
Windows Server 2008/Server 2008 R2/Windows 7: İleri'yi tıklatın.
7 Windows 2000/XP/Server 2003/Vista: Tamam'ı tıklatın.
Yazıcı Ekleme Sihirbazı iletişim kutusu görünür.
Windows Server 2008/Server 2008 R2/Windows 7: Sürücü yükle'yi tıklatın.
8 PostScript yazıcıyı ilk kez yüklüyorsanız “Windows için yazdırma bağlantısını
yüklemek ve tamamlamak için” sayfa 44 prosedürünün 9. adımını uygulayın.
9 Fiery E100 cihazını varsayılan yazıcı yapmak isteyip istemediğinizi belirtin ve İleri'yi
tıklatın.
10 Son'u tıklatın.
Windows ile yazdırma
57
Kurulabilir seçenekleri yapılandırma
Yazıcı sürücüsünü yükleme işlemini tamamladıktan sonra Fiery E100 aygıtının
yazıcı seçeneklerinden yararlanabilmesini sağlamak üzere yazıcı cihazına
yüklenen seçenekler için Fiery E100 cihazını yapılandırmanız gerekir. Seçenekleri
el ile yapılandırın veya TCP/IP ağ bağlantıları için, seçenekleri otomatik olarak
yapılandırmak üzere Çift yönlü iletişim seçeneğini kullanın.
Kurulabilir seçeneklerin belirlenmesi hakkında bilgi için yazıcı sürücüsü yardımına
bakın.
Windows Vista/Windows 7/Server 2008 R2 yazıcı sürücü için kurulabilir
seçenekleri yapılandırma
Windows Vista, Windows 7 ve Windows Server 2008 R2; Kullanıcı Hesabı
Denetimi (UAC) özelliği. Yazıcı yüklendikten sonra kurulabilir seçenekler eklemek
veya bunları değiştirmek için Yönetici ayrıcalıklarıyla oturum açmanız gerekir.
Kurulabilir seçenekleri değiştirmek için
1 Windows Vista: Yazıcılar Denetim Masası'nı açın.
Windows 7/Server 2008 R2: Aygıtlar ve Yazıcılar Denetim Masası'nı açın.
2 Windows Vista: Fiery E100 yazıcı simgesini sağ tıklatın, Yönetici olarak çalıştır'ı ve
ardından Özellikler'i seçin.
Windows 7/Server 2008 R2: Fiery E100 yazıcı simgesini sağ tıklatın, Yönetici olarak
çalıştır'ı ve ardından Yazıcı özellikleri'ni seçin.
Kullanıcı Hesabı Denetimi iletişim kutusu açılır.
3 Yönetici ayrıcalıklarına sahip kullanıcıyı seçin, parolayı yazın ve Tamam'ı tıklatın.
4 Windows Vista: Fiery E100 yazıcı simgesini tekrar sağ tıklatın ve Özellikler'i seçin.
Windows 7/Server 2008 R2: Fiery E100 yazıcı simgesini tekrar sağ tıklatın ve Yazıcı
özellikleri'ni seçin.
5 Kurulabilir Seçenekler sekmesini tıklatın ve seçimlerinizi yapın.
6 Uygula'yı ve ardından Tamam'ı tıklatın.
Windows ile yazdırma
58
Windows ile yazdırma
Yazdırma işlemini Fiery E100 cihazından, bir Windows uygulamasından diğer
herhangi bir yazıcıda olduğu gibi gerçekleştirebilirsiniz. Ağ bağlantılı bir Windows
bilgisayardan veya Windows (WINS) yazdırmayı kullanan bir bilgisayardan
yazdırma işlemi gerçekleştirebilirsiniz.
Aşağıdaki tablo, Fiery E100 cihazında yazdırma işlemine ilişkin diğer yöntemleri ve
daha fazla bilgi edinebileceğiniz bir konumu içerir.
Daha fazla bilgi için
Bkz.
Docs (Belgeler) WebTools'u kullanarak Fiery E100
cihazına belirli dosya türlerini indirme
Yardımcı Uygulamalar
E-posta Hizmetleri'ni kullanarak belgeleri yazdırma
“E-posta hizmeti” sayfa 70
Hot Folders kullanarak belgeleri yazdırma
Yardımcı Uygulamalar
Fiery E100 cihazına bağlı Windows sunucularıyla
yazdırma işlemi için Windows ortamını kurma
Yapılandırma ve Kurulum
Fiery E100 yazıcı sürücüsünü yükledikten ve doğru bağlantı noktasını
yapılandırdıktan sonra doğrudan birçok Windows uygulamasından yazdırma
işlemi gerçekleştirebilirsiniz. İşe ilişkin yazdırma seçeneklerini belirleyin ve
uygulamanızdan Yazdır'ı seçin.
Özel uygulamalardan en iyi baskı sonucunu almak için, bkz. Renkli Baskı, Fiery
Renk Başvurusu ve Command WorkStation yardım.
Not: Aksi belirtilmedikçe aşağıdaki prosedürler Windows XP çizimlerini kullanır.
Her bir işlemin konumu için aşağıdaki tabloya bakın.
İşlem
Bkz.
Hızlı erişim simgesini özelleştirme
sayfa 66
Özel sayfa boyutlarını tanımlama ve yazdırma
sayfa 67
Uzak bir konuma yazdırmak için dosyaları kaydetme
sayfa 67
Yazdırma seçeneklerini ve Windows ile yazdırma
uygulamalarını belirleme
sayfa 59
Varsayılan yazdırma seçeneklerini belirleme
sayfa 65
Yazıcı durumunu görüntüleme
sayfa 67
Windows ile yazdırma
59
Yazdırma seçeneklerini ve Windows ile yazdırma
uygulamalarını belirleme
Windows platformlarından yazdırmak için PostScript yazıcı sürücüsünü yükleyin.
Talimatlar için bkz. “Windows yazıcı sürücülerini yükleme” sayfa 39. Yükleme
tamamlandıktan sonra yazıcı sürücüsünün Gelişmiş sekmesindeki seçenekleri
sayfa 44 konumunda anlatıldığı şekilde yapılandırdığınızdan emin olun.
Sanal bir yazıcıda yazdırma işlemi gerçekleştirdiğinizde sanal yazıcının
yapılandırıldığı biçime bağlı olarak bazı yazdırma seçeneklerini belirleyemeyebilirsiniz.
Aşağıdaki prosedürler, belirli bir işe ilişkin yazdırma seçeneklerini belirlemek ve işi
Fiery E100 cihazında yazdırmak üzere yazıcı sürücüsünün nasıl kullanılacağını
açıklar. Ayrıca sürücüyü kullanarak varsayılan yazdırma ayarlarını da
belirleyebilirsiniz. Belirli yazdırma seçenekleri hakkında bilgi için bkz. Yazdırma
Seçenekleri.
Not: Aşağıdaki prosedürler Windows XP çizimlerini kullanır.
Yazıcısürücüsünü kullanarak belirli bir Windows yazdırma işine ilişkin yazdırma
seçeneklerini belirlemek için
1 Uygulamanızda Yazdır'ı seçin.
2 Yazıcınız olarak Fiery E100 cihazını seçin ve Özellikler'i tıklatın.
3 Fiery yazdırma sekmesini tıklatın.
1
2
3
4
5
6
Ön ayarlar (İş şablonları), 
yardıma bakın
Yazdırma seçeneği
simgeleri
Özelleştir (Kısayollar), 
yardıma bakın
İş görünümü
Yazıcı durumu
Yardım
5
1
2
3
4
6
Fiery yazdırma sekmesi, sıklıkla kullanılan tüm yazdırma işlevleri için denetim
merkezi niteliği taşır.
Ön ayarların kullanımı hakkında bilgi edinmek için yazıcı sürücüsü yardımına bakın.
Not: Yazdırma seçeneklerinin bir listesi için bkz. sayfa 80.
Windows ile yazdırma
60
4 İş bilgisi simgesini tıklatın.
5 Kullanıcı kimlik denetimi alanına bir kullanıcı adı ve parola girin.
Kullanıcı kimlik denetimi alanına girdiğiniz kullanıcı adı, ağ alan\kullanıcı adınız veya
yerel bir kullanıcı adı olabilir. Sistem gereksinimleriniz hakkında yöneticinize danışın.
Bir kullanıcı adınız ve parolanız yoksa veya işleri ortak bir kullanıcı olarak
göndermek istiyorsanız Misafirim seçeneğini belirleyin. Fiery E100 cihazının misafir
yazdırma işlemine izin verecek şekilde yapılandırılması gerekir. Harici kimlik
doğrulama etkinleştirildiğinde işler doğrudan Fiery E100 cihazından yazdırılır.
Dahili kimlik denetimi ile, 70-60C-KM yazıcı üzerinde ortak kullanıcı
etkinleştirildiyse işler Fiery E100 cihazından yazdırılır. Yazdırılan işler, iş hesabı
olarak ortak hesabı kullanır. Dilerseniz Misafirim seçeneğini silin.
Bir ağ kullanıcı adı ve parola kullanmıyorsanız alan\kullanıcı adınızı ve parolanızı
verilen alanlara girebilirsiniz. Kullanıcı adını ve parolayı onaylamak için Onayla'yı
tıklatın.
Windows Oturumunu kullanın seçeneği belirlendiğinde LDAP alan kullanıcı adı ve
parolası kimlik denetimi gerçekleştirilmiş bir kullanıcı adı olarak kullanılır.
Bu seçenek yalnızca kullanıcı Windows bilgisayarında bir alan kullanıcısı olarak
oturum açtığında kullanılabilir.
6 Bilgileri Notlar alanına girin.
Yönetimle ilgili amaçlarla kullanıcı ve iş kimliği bilgilerini veya sitenizde gereken
diğer bilgileri girin.
Bu alana girdiğiniz bilgiler görüntülenebilir ve Command WorkStation içinde
operatör tarafından düzenlenebilir; ayrıca İş Günlüğü'nde de görünür.
Command WorkStation hakkında daha fazla bilgi için Yardımcı Uygulamalar ve
Command WorkStation yardımına bakın.
Windows ile yazdırma
61
7 Talimatlar alanına, operatöre iş hakkındaki talimatları yazın.
Bu talimatlar, Command WorkStation içinde görünebilir ancak İş Günlüğü'nde
görünmez. Bu talimatlar operatör tarafından düzenlenebilir.
8 Disk izleme üzerindeki ortak işleri yollamak için Hesap adı ve Hesap parolası
alanlarına ortak yazın.
Disk izleme, 70-60C-KM yazıcı cihazında etkinleştirilmiş olmalıdır.
9 Güvenli yazdırma işi gönderiyorsanız Güvenli yazdırma alanına bir parola girin.
10 Diğer alanlara da değerleri, gerektiği gibi yazın.
Bu alanlar hakkında bilgi edinmek için bkz. sayfa 80.
11 Renk simgesini tıklatın ve iş için renk profili seçeneklerini belirleyin.
Renk modu alanında, iş için bir renk modu seçin.
Not: Bu iletişim kutusunda Fiery E100 cihazı üzerinden temel ve profesyonel renk
ayarlarını görüntülemek için Çift yönlü iletişim'in etkinleştirildiğinden emin olun.
Çift yönlü iletişim özelliğini etkinleştirme hakkında bilgi edinmek için 
yazıcı sürücüsü yardımına bakın.
Windows ile yazdırma
62
12 Yazıcı renk ayarları gibi temel renk yönetimi özelliklerini kullanmak için Temel
ayarlar'ı tıklatın.
Fiery E100 cihazının varsayılan renk ayarlarına dönmek için, Sunucu varsayılanları
seçeneğini tıklatın.
RGB/Lab imge oluşturma amacı gibi gelişmiş renk yönetimi özelliklerini
düzenlemek için Profesyonel ayarlar'ı tıklatın ve adım 13 ile devam edin.
Veya adım 15 ile devam edin.
Çift yönlü iletişim Açık
Windows ile yazdırma
63
13 RGB/Lab imge oluşturma amacı gibi gelişmiş renk yönetimi özelliklerini düzenlemek
için Profesyonel ayarlar'ı tıklatın.
Profesyonel renk ayarları Gelişmiş düzenleme iletişim kutusu açılır.
Gelişmiş düzenleme denetimleri üç sekmeli kategoriye ayrılır: Renk girişi, Gri ve
siyah işleme ve Çıktı.
14 Profesyonel ayarları düzenledikten sonra Tamam'ı tıklatın.
Fiery E100 cihazının varsayılan renk ayarlarına dönmek için, Sunucu varsayılanları
seçeneğini tıklatın.
15 Yazdırma işi için renk ayarlarını belirleyin ve Tamam'ı tıklatın.
Windows ile yazdırma
64
16 Yazıcıya özel diğer seçenekleri belirleyin.
17 Değişken verileri yazdırma seçeneklerini belirlemek için VDP simgesini tıklatın.
VDP yazdırma seçenekleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. “Değişken
Verileri Yazdırma (VDP) seçenekleri” sayfa 102.
18 Yazdırma işine bir filigran eklemek için Damgalama simgesini tıklatın.
Filigranlar hakkında daha fazla bilgi edinmek için yazıcı sürücüsü yardımına
bakın.
19 Yazıcı durumunu görüntülemek için Yazıcı simgesini tıklatın.
Yazıcı durumunu izleme hakkında daha fazla bilgi edinmek için yazıcı
sürücüsü yardımına bakın.
20 Yazdırma işi için uygun ayarları belirlemek üzere, kalan yazdırma seçeneği
simgelerini ve Tamam'ı tıklatın.
Bu yazdırma seçenekleri için yaptığınız ayarlar yöneticinin, Fiery E100 Yazıcı
kurulumunda belirlediği ayarları geçersiz kılar ancak Command WorkStation
üzerinden geçersiz kılınabilir. Bu seçenekler ve geçersiz kılma işlemleri hakkında
bilgi için bkz. sayfa 79. Command WorkStation hakkında daha fazla bilgi için
Yardımcı Uygulamalar ve Command WorkStation yardımına bakın.
Belirli yazdırma seçenekleri yalnızca belirli bir kurulabilir seçenek yapılandırılırsa
kullanılabilir. Kurulabilir seçeneklerin yapılandırılması hakkında bilgi için
bkz. “Kurulabilir seçenekleri yapılandırma” sayfa 57.
Yazıcı varsayılanı'nı seçerseniz iş, yöneticinin kurulumda belirlediği ayarlara göre
yazdırılır. Daha fazla bilgi için bkz. sayfa 79.
Not: Uyumsuz yazdırma ayarları belirlerseniz Çakışma iletişim kutusu,
çakışmanın çözülmesine ilişkin talimatlar sağlar.
Windows ile yazdırma
65
21 Yazdırma işinizi göndermek için, uygulamanızdan Tamam'ı tıklatın.
Geçerli yazıcınız olarak Fiery E100 cihazının seçildiğinden emin olun.
Not: Bir uygulamadan seçilebilen belirli yazdırma seçenekleri Fiery E100 ve yazıcı
cihazlarına özel yazdırma seçenekleriyle benzerdir. Bu durumlarda, Fiery E100 ve
yazıcı cihazlarına özel yazdırma seçeneklerini kullanın. Bu seçenekler Fiery
yazdırma sekmesinde görünür. Uygulama, yazdırma için Fiery E100 üstünde dosya
düzenlemesini düzgün bir şekilde yapamayabilir; beklenmedik iş sonlanması,
yazdırma hataları veya uzun işlem süresi gibi sorunlar oluşabilir.
Not: Yazıcı sürücüsünde E-posta Bildirimi özelliği etkinleştirildiyse, işiniz
yazdırıldığında veya bir yazdırma hatası oluştuğunda bir e-posta bildirimi alırsınız.
E-posta Bildirimi özelliği hakkında bilgi edinmek için yazıcı sürücüsü yardımına bakın.
Yazdırma işleri için varsayılan yazdırma seçenekleri belirleme
Varsayılan yazdırma seçenekleri belirlemek için aşağıdaki prosedürü kullanın.
Windows yazdırma işlerinde, PostScript yazıcı sürücüsünü kullanarak varsayılan
yazdırma seçeneklerini belirlemek için
1 Windows 2000: Başlat'ı tıklatın, Ayarlar'ı ve ardından Yazıcılar'ı seçin.
Windows XP: Başlat'ı tıklatın ve Yazıcı ve Fakslar'ı seçin.
Windows Server 2003: Başlat'ı tıklatın, Denetim Masası'nı ve ardından Yazıcı ve
Fakslar'ı seçin.
Windows Vista/Server 2008: Başlat'ı tıklatın, Denetim Masası'nı seçin ve Yazıcılar'ı
çift tıklatın.
Windows 7/Server 2008 R2: Başlat'ı tıklatın ve Aygıtlar ve Yazıcılar'ı seçin.
2 Fiery E100 simgesini sağ tıklatın ve Yazdırma Tercihleri'ni seçin.
3 Fiery yazdırma sekmesi görüntülenmiyorsa tıklayın.
4 Yazdırma işiniz için sayfa 59 konumunda açıklandığı şekilde, varsayılan ayarları
belirleyin.
5 İletişim kutusunu kapatmak için Tamam'ı tıklatın.
Windows ile yazdırma
66
Hızlı erişim simgesini özelleştirme
Hızlı erişim simgesi, Fiery yazdırma sekmesinde yer alır. Bu simgeyi, sıklıkla
kullandığınız yazdırma seçenekleriyle özelleştirebilirsiniz. Yalnızca Hızlı
erişim'deki seçenekleri belirlemek istiyorsanız, diğer yazdırma seçeneği
simgelerinin tamamını açmanıza gerek kalmayacağından bu, size zaman
kazandırır. Hızlı erişim'de başlangıçta varsayılan bir yazdırma seçenekleri grubu
yer alır. Bu seçenekleri kaldırarak başka seçenekler ekleyebilirsiniz.
Not: Hızlı erişim'e bir yazdırma seçeneği eklediğinizde bu seçenek, uygun
yazdırma seçeneği simgesinin altında görünmeye devam eder. Seçeneği her iki
yerden de belirleyebilirsiniz.
1
2
Hızlı erişim simgesi
Özelleştir (Kısayollar)
1
2
Hızlı erişim simgesini özelleştirme hakkında daha fazla bilgi için yazıcı
sürücüsü yardımına bakın.
Windows ile yazdırma
67
Özel sayfa boyutlarını tanımlama ve yazdırma
Özel sayfa boyutlarıyla, yazdırılan sayfanın ölçülerini belirlersiniz. Bir özel sayfa
boyutu belirledikten sonra, seçiminizi, bir uygulama içinde, her baskı alacağınız
zaman yeniden ölçü belirlemek zorunda kalmaksızın kullanabilirsiniz. Özel bir
sayfa boyutu oluştururken, Genişlik ölçüsünü işinizin kısa kenarına ve Yükseklik
ölçüsünü işinizin uzun kenarına uygun olarak belirleyin. Özel sayfa boyutlarını,
uygulamadaki sayfanın yönünden bağımsız olarak belirleyin.
Dikey
Yükseklik
Yatay
Genişlik
Yükseklik
Genişlik
70-60C-KM yazıcı cihazı için yazıcı sürücüsü özel sayfa boyutu aralığı, 
100 mm x 148 mm ila 330 mm x 1200 mm ölçülerindedir. Bununla birlikte, Fiery E100
cihazının yazabileceği maksimum kağıt boyutu 330 mm x 487 mm ebadındadır.
Fiery E100 cihazı, minimum özel sayfa boyutu olarak 1,0 inç x 1,0 inç 
(25,4 mm x 25,4 mm) ölçüsünü destekler.
Kapak sayfası ve poster yazdırma hakkında servis temsilcinize danışın.
Özel sayfa boyutları tanımlama ve yazdırma hakkında daha fazla bilgi için yazıcı
sürücüsü yardımına bakın.
Yazıcı durumunu görüntüleme
Bir TCP/IP ağına erişiminiz varsa, Fiery E100 cihazından yazıcı cihazının
durumunu ve renk ayarlarını alabilir ve bu verileri Çift yönlü iletişim seçeneğini
kullanan yazıcı sürücüsünde görüntüleyebilirsiniz. yazıcı aygıtınız için Çift yönlü
iletişim'i etkinleştirdiyseniz kağıt ve toner gibi sarf malzemesi düzeyleri de dahil
olmak üzere yazıcı cihazının durumunu izleyebilirsiniz.
Çift yönlü iletişim'i etkinleştirme hakkında daha fazla bilgi için yazıcı sürücüsü
yardımına bakın.
Uzak bir konumdan yazdırmak için dosyaları kaydetme
Bulunduğunuz yerde bir Fiery E100 cihazı yoksa ve dosyaları bir servis şubesine
veya diğer bir konuma taşımak için hazırlıyorsanız son dosyaları Dosya bağlantı
noktasına yazdırın (yerel bağlantı noktalarından birine karşı olarak). Ayrıca Docs
(Belgeler) WebTool'u kullanarak Dosya bağlantı noktasında da yazdırma işlemi
gerçekleştirebilirsiniz. Dosya bağlantı noktasında yazdırma ile ilgili talimatlar için
Windows'un belgelerine bakın.
Yazdırma yöntemleri
68
Yazdırma yöntemleri
Fiery E100 yazıcı sürücüsünden baskı almaya ek olarak, işlerinizi aşağıdaki
yöntemleri kullanarak da yazdırabilirsiniz:
• Job Monitor, Fiery E100 cihazına yollanmış işler hakkındaki bilgileri görüntüler ve
yeniden yazdırır.
• E-posta hizmeti, işleri Fiery E100 cihazına e-posta eklentileri olarak gönderir.
• USB aygıtı, bir USB sürücüye kaydedilmiş dosyaları yazdırır.
• FTP yazdırma, Fiery E100 cihazında FTP protokolünü kullanarak iş yazdırır.
• Güvenli yazdırma, bir iş yazdırılmadan önce Fiery E100 cihazına parola
girilmesini gerektirir.
• Örnek baskı, baskı kalitesinden emin olunması amacıyla, uzun bir işten örnek
sayfalar yazdırır.
• İş grubu, bir yazdırma işi derlemini, yazıcı cihazının iş listesinde ve hesap
bilgilerinde, tek bir iş gibi yazdırır.
Her bir işlemin konumu için aşağıdaki tabloya bakın.
İşlem
Bkz.
Job Monitor uygulamasını yapılandırma ve kullanma
sayfa 69
E-posta hizmeti
sayfa 70
FTP yazdırma
sayfa 74
İş grubu
sayfa 77
Güvenli yazdırma işi yazdırma ve alma
sayfa 74
USB aygıtından yazdırma
sayfa 73
Örnek baskı
sayfa 76
Yazdırma yöntemleri
69
Job Monitor uygulamasını yapılandırma ve kullanma
Job Monitor uygulamasını, Fiery E100 cihazının durumunu izlemek ve gönderilen
yazdırma işleri hakkındaki bilgileri görüntülemek için kullanın.
Job Monitor, Windows 2000'in yanı sıra, Windows Server 2003/2008/2008 R2,
Windows XP/Vista ve Windows 7 32-bit versiyonu tarafından da
desteklenmektedir.
Not: Job Monitor, Windows Server 2003/2008/2008 R2, Windows XP/Vista,
Windows 7 64 bit versiyonu ya da Mac OS X tarafından desteklenmemektedir.
Bağlantıyı yapılandırma
Fiery E100 cihazına ilk yazdırma işinizi yolladığınızda, Job Monitor açılır ve
Fiery E100 cihazıyla bir bağlantı kurar. Birden fazla yazıcı cihazı için yazıcı
sürücüleri kurup yapılandırdıysanız, Job Monitor otomatik olarak tüm Fiery E100
yazıcı cihazlarıyla bağlantılar kurar.
Job Monitor simgesi (
çubuğunda görünür.
), bilgisayarınızın masaüstünde ve Windows görev
Job Monitor, yazıcı sürücüsünün bilgisayarınıza yüklenmesini seçtiğinizde,
otomatik olarak yüklenir. Job Monitor uygulamasını kullanmak için yazıcı
sürücüsünde etkinleştirmeniz gerekir.
Job Monitor uygulamasını etkinleştirmek için
• Yazıcı sürücüsünün Yazıcı sekmesindeki Yazdırma işimi izle onay kutusunu seçin.
Job Monitor uygulamasını devre dışı bırakmak için
• Yazıcı sürücüsünün Yazıcı sekmesindeki Yazdırma işimi izle onay kutusunu
temizleyin.
Job Monitor uygulamasını kullanma
Job Monitor uygulamasının kullanımı hakkında bilgi edinmek için, Job Monitor
yardım ve yazıcı sürücüsü yardıma bakın.
Yazdırma yöntemleri
70
E-posta hizmeti
E-posta hizmeti, mevcut e-posta altyapınızı, uzaktan yazdırma birimlerinizi ve güvenlik
duvarı yan yollarınızı kullanarak Fiery E100 cihazını denetlemenizi sağlar. E-posta
hizmeti, uygulamaya özel değildir. Herhangi bir e-posta altyapısı kullanabilirsiniz.
Fiery E100 cihazı, dahili adres defterlerini destekler. Yöneticiler, e-posta aracılığıyla
istek göndererek, adres defterlerinden adres alabilir, adresleri silebilir ve adres
defterlerini temizleyebilirler. Adres defterleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için
bkz. Yapılandırma ve Kurulum.
E-posta hizmeti uygulamasını kurmak için, Configure yardımına bakın.
E-posta hizmeti uygulamasını aşağıdaki şekillerde kullanın:
• Bir e-posta uygulamasından iş yazdırmak.
Bir e-posta istemcisiyle yazdırmak için, bir dosyayı e-posta eklentisi olarak
gönderirsiniz. E-posta hizmeti dosyayı çıkarır ve Fiery E100 cihazına gönderir.
Eklenti, Fiery E100 cihazının tanıdığı herhangi bir biçimde olabilir (PostScript, PDF ya
da TIFF).
Not: E-posta hizmeti dosyaları .vbs, .exe ya da .bat uzantılarıyla işlemez.
• İşleri bir e-posta uygulaması kullanarak yönetir.
Yazdırma işlerinizi, e-posta kullanan Fiery E100 cihazına e-posta komutları
yollayarak yönetebilirsiniz.
• Scan to E-mail (E-posta için tara).
Bir belgeyi tarayabilir ve bir e-posta adresine bir eklenti ya da URL olarak
gönderebilirsiniz. Scan to E-mail (E-posta için tara) hakkında daha fazla bilgi
edinmek için, bkz. Yardımcı Uygulamalar.
Bir e-posta istemcisi kullanarak yazdırma
Yazdırma işlerini, e-posta uygulamanızı kullanarak, Fiery E100 cihazına e-posta
eklentisi biçiminde gönderebilirsiniz. Eklentili bir e-posta yolladığınızda,
E-posta hizmeti dosyayı çıkarır ve Fiery E100 cihazının Yazdırma kuyruğuna
gönderir. Dosya, Fiery E100 tarafından desteklenen biçimlerden birinde olmalıdır.
Yazıcı adres defteri yönetici tarafından ayarlanmadığı müddetçe, varsayılan
olarak, herkes bir e-posta istemcisiyle yazdırabilir. Yazıcı adres defteri ayarları
yapıldıysa ve sizin e-posta adresiniz adres defterinde yoksa, dosyaları Fiery E100
cihazına e-posta ile gönderemezsiniz. Adres defterleri hakkında daha fazla bilgi
edinmek için bkz. Yapılandırma ve Kurulum.
Kullanıcı kimlik denetimi Fiery E100 cihazında etkinleştirildiği zaman, e-posta
eklentisinin, e-postayla yazdırma uygulaması aracılığıyla yazdırıldığında, uygun
kullanıcı adına ve parolasına sahip olması gerekir. Fiery E100 yazıcı sunucusuyla
e-posta eklentisi oluşturma işleminin bir parçası olarak, yazıcı sürücüsünün İş
bilgisi sekmesine uygun kullanıcı adını ve parolasını yazın. Kullanıcı adı ve
parolası, yönetici tarafından Configure uygulamasının Users and Groups
(Kullanıcılar ve gruplar) bölümünde tanımlanmış olanlarla eşleşmelidir.
Users and Groups (Kullanıcılar ve gruplar) hakkında bilgi edinmek için,
Configure yardımına bakın.
Yazdırma yöntemleri
71
Not: Doğrudan bağlantı, e-posta istemcisi özelliği tarafından desteklenmemektedir.
Not: Aşağıdaki çizimler, Microsoft Outlook e-posta uygulamasını betimlemektedir.
Bir e-posta istemcisi kullanarak yazdırmak için
1 E-posta uygulamanızı açın.
2 Kime: satırına Fiery E100 cihazının e-posta adresini yazın.
3 Konu satırına bir metin yazın ya da boş bırakın.
4 Yazdırmak istediğiniz dosyayı ekleyin.
Eklenti, Fiery E100 cihazının tanıdığı herhangi bir biçimde olabilir (PostScript, PDF,
ya da TIFF).
Not: Eklentinin, e-posta sistem yöneticisi tarafından belirlenen dosya boyutu
sınırını aşması halinde, e-posta gönderilmez.
5 İsteğe bağlı olarak, ileti gövdesine metin yazabilirsiniz. Metin dosya ile birlikte yazılır.
Not: HTML formatlı e-posta mesajları desteklenmemektedir ve uzak iş
istasyonunda göründükleri halleriyle yazdırılamayabilirler. E-posta mesajlarını düz
metin biçiminde gönderin.
6 E-postayı gönderin.
Dosya Fiery E100 cihazına gönderilir ve iş yazdırılır. Fiery E100 cihazı işi aldıktan
sonra, size işin kabul edildiğine dair bir bildirim e-postası gönderilir. E-posta bir
iş kimliği (ID) içerir. Yazdırma işlerini e-posta komutlarıyla yönetmek için iş
kimliklerini (ID) kullanın (bkz. “Yazdırma işlerini e-posta komutlarıyla yönetme”
sayfa 72). E-posta bildirimi, yazıcı cihazındaki her mevcut hatayı gösterir.
İş yazdırıldıktan sonra size, yazdırma işleminin başarıyla tamamlandığını belirten
ikinci bir e-posta bildirimi yollanır.
Yazdırma yöntemleri
72
Yazdırma işlerini e-posta komutlarıyla yönetme
Yazdırma işlerinizi, e-posta kullanan Fiery E100 cihazına komutlar yollayarak
yönetebilirsiniz. Bir işi iptal edebilir, iş durumunu kontrol edebilir ve bir iş için
yardım alabilirsiniz. Bir komut yolladığınızda, Fiery E100 cihazı bir e-posta yanıtıyla
karşılık verir.
Yazdırma işlerini e-posta komutlarıyla yönetmek için
1 E-posta uygulamanızda, Kime: satırına Fiery E100 cihazının e-posta adresini yazın.
2 Konu satırına aşağıdaki komutlardan birini yazın:
Bir işin durumunu kontrol etmek için, Konu satırına #JobStatus<iş kimliği> yazın.
İş durumu sorgulamanıza bir yanıt alırsınız. İşin durumunu sadece işi siz
yolladıysanız ya da yöneticiyseniz alabilirsiniz.
Bir işi iptal etmek için, Konu satırına #CancelJob<iş kimliği> yazın.
İşin iptal edildiğini ve Fiery E100 cihazında yazdırılmadığını açıklayan bir bildirim
alırsınız. Bir işi sadece işi siz yolladıysanız ya da yöneticiyseniz iptal edebilirsiniz.
Yardım almak için, Konu satırına #Help yazın.
İşleri iptal etmenizi, iş durumunu kontrol etmenizi ve adres defterlerinde arama
yapmanızı ve defterleri yönetmenizi sağlayacak bağlantıları içeren bir e-posta
yanıtı alırsınız. Bir komutu uygulamak için bağlantılardan herhangi birini tıklatın.
3 E-postayı Fiery E100 cihazına gönderin.
Yazdırma yöntemleri
73
Bir USB aygıtından yazdırma
Bir USB aygıtındaki dosyaları Fiery E100 cihazında yazdırabilirsiniz. Bunu yapmak
için, dosyaları USB aygıtına kaydedin ve doğrudan Fiery E100 cihazına indirin.
Mac OS X ya da Windows kaynaklı dosyaları yazdırabilirsiniz.
Bir USB aygıtındaki dosyaları otomatik olarak, Fiery E100 cihazındaki standart
yazdırma kuyruklarından birinde (Print, Hold ya da Direct) veya yayınlanmış sanal
yazıcılarda (destekleniyorsa) yazdırabilirsiniz. Yöneticinizle birlikte, bu
bağlantıların ayarlarda yayınlanmış olduğunu doğrulayın. Sanal yazıcılar
hakkında daha fazla bilgi edinmek için Command WorkStation yardımına bakın.
Bir USB aygıtından dosya yazdırmadan önce, yöneticinizden uygun seçenekleri
yapılandırmasını isteyin. Uygun seçeneklerin yapılandırılması hakkında daha fazla
bilgi edinmek için Yapılandırma ve Kurulum ya da Configure yardımına bakın.
Otomatik yazdırma
Yazdırma, Tutma ya da Doğrudan kuyruklarında veya yayınlanmış sanal
yazıcılarda, Tümünü Yazdır ayarıyla otomatik olarak yazdırmak için,
USB aygıtınızdaki print, hold, direct isimli ve yayınlanmış sanal yazıcıların
isimlerini taşıyan klasörlerin kurulumunu yapın. USB aygıtınızı Fiery E100 üstündeki
bir USB girişine taktığınız zaman, bu klasörler içindeki dosyalar, otomatik olarak
ilgili kuyruklara gönderilir.
Dosyaları USB aygıtından yazdırmak için
1 Kurulum bölümünde USB yazdırma seçeneklerini yapılandırın.
2 USB aygıtının kök seviyesinde, print, hold, direct ve virtual printer isimli klasörler
oluşturun.
3 Dosyaları (PS, EPS, TIFF ve PDF) kullanıcı bilgisayarından USB aygıtına kaydedin.
USB aygıtını Fiery E100 cihazına bağladığınızda, print, hold, direct veya virtual
printer klasörlerine kopyalanan dosyalar, otomatik olarak Fiery E100 cihazındaki
ilgili yazdırma bağlantısına indirilir. USB aygıtının kök seviyesine kopyalanmış
olan dosyalar, Yazdırma kuyruğuna indirilir.
4 USB aygıtını bilgisayardan çıkarın ve Fiery E100 cihazının üzerindeki USB
konektörüne bağlayın.
ÖNEMLİ
Bilgisayarla bağlantısını kesmeden önce, USB aygıtının düzgün bir şekilde
durdurulduğundan emin olun.
USB girişinin konumu için bkz. Yapılandırma ve Kurulum.
Yazdırma yöntemleri
74
FTP yazdırma
FTP Hizmetleri Fiery E100 cihazı üzerinde etkinleştirilmişse, Fiery E100 cihazı bir
FTP sunucusu olarak kurulmuştur. İşlerinizi Fiery E100 cihazına, FTP yazdırmayı
kullanarak yollayabilirsiniz. FTP Hizmetleri'nin yapılandırılması hakkında daha
fazla bilgi edinmek için, Configure yardımına bakın.
Herhangi bir FTP istemcisi yazılımını kullanabilirsiniz. FTP yazdırmayı
kullanmadan önce, FTP istemcisi yazılımı aşağıdaki bilgileri gerektirir
(yöneticinize danışın):
• Fiery E100 cihazının IP adresi ya da DNS adı
• İşi yollamak için, Yazdırma kuyruğu, Tutma kuyruğu veya yayınlanmış sanal
yazıcılar (destekleniyorsa) gibi dizin veya yol
Not: FTP yazdırma kullanarak Doğrudan bağlantı ile yazdırma işlemi yapamazsınız.
• Kullanıcı adı ve parola (gerekiyorsa)
Fiery E100 cihazına PostScript (PS - Araç Bağımsız), Tagged Image File Format
(TIFF - Etiketli Resim Dosyası Formatı) ve Portable Document Format (PDF Taşınabilir Belge Formatı) dosyaları gönderebilirsiniz. Encapsulated PostScript
(EPS - Kapsüllenmiş PostScript) dosyaları, FTP yazdırmada
desteklenmemektedir.
FTP protokolünü kullanarak FIERY E100 cihazında iş yazdırmak için
1 FTP istemcisi yazılımınızla Fiery E100 cihazına bağlanın.
Yazdırma kuyruğu ve Tutma kuyruğu ile ilgili klasörler görüntülenir.
Tüm yayınlanmış sanal yazıcı klasörleri de görüntülenir.
2 Yazdırma bağlantısını ya da yayınlanmış sanal yazıcıyı temsil eden klasöre gidin.
3 İşinizi, istediğiniz klasöre yükleyin.
İş yazdırıldıktan sonra, Fiery E100 cihazından silinir.
Güvenli yazdırma işi yazdırma ve alma
Güvenli yazdırma özelliği, hassas ve gizli işler için, yalnızca yazıcı cihazında
bulunduğunuzda yazdırma işlemini gerçekleştiren bir güvenlik seviyesi sunar.
Bu özelliği kullanmak için, Fiery E100 cihazına işinizi yollarken, öncelikle yazıcı
sürücüsünün Güvenli yazdırma alanına isteğe bağlı bir parola girersiniz.
İşinizi yazdırmak için parolanızı, aşağıdaki prosedürlerde anlatıldığı gibi, Fiery E100
dokunmatik yazıcı paneli üzerinden tekrar girersiniz.
Yazdırma yöntemleri
75
Güvenli yazdırma işi göndermek için
1 Uygulamanızda, Dosya > Yazdır yolunu izleyin.
2 Windows: İş bilgisi simgesini tıklatın.
Mac OS X: Açılır listeden Fiery özellikleri'ni seçin, Tam özellikler düğmesini tıklatın
ve ardından Yazıcı tercihleri iletişim kutusundaki İş bilgisi simgesini tıklatın.
3 Güvenli yazdırma alanına isteğe bağlı bir parola girin.
Not: Parola alfasayısal karakterlerle sınırlıdır (simge karakterler kullanmayın).
Parola girişi hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. sayfa 32 veya sayfa 61.
4 İş özelliklerinde tüm diğer değişiklikleri yapın ve işinizi Fiery E100 cihazına gönderin.
5 Fiery E100 cihazının Özellikler iletişim kutusunu kapatmak için Tamam'ı tıklatın.
6 Yazdır iletişim kutusunu kapatmak için Tamam'ı veya Yazdır'ı tıklatın.
Dokunmatik yazıcı paneli (yeni sürüm) cihazından güvenli baskı almak için
1 70-60C-KM yazıcı üzerindeki Controller (Kumanda) tuşuna basın.
2 Jobs (İşler) sekmesindeki Secure Print (Güvenli yazdır) komutuna basın.
3 Secure Code (Güvenlik kodu) kutusuna parolayı girin ve ardından OK (Tamam)
düğmesine basın.
Güvenli işler dokunmatik yazıcı paneli cihazında görüntülenir.
Not: Secure Print Job Password (Güvenli iş yazdırma parolası) yazıcı
sürücüsünde ayarlanmıştır.
4 Show Files (Dosyaları göster) düğmesine basın.
5 İşi seçin ve Jobs (İşler) sekmesi içindeki Print (Yazdır) düğmesine basın.
İş yazdırılır.
Legacy LCD (Eski LCD) kullanarak güvenli yazdırma işi almak için
1 70-60C-KM yazıcı üzerindeki Controller (Kumanda) tuşuna basın.
2 Job List (İş listesi) düğmesine basın.
3 Secure Print (Güvenli yazdır) düğmesine basın.
4 Secure Print (Güvenli yazdır) kutusuna parolayı girin ve ardından OK (Tamam)
düğmesine basın.
Güvenli işler dokunmatik yazıcı paneli cihazında görüntülenir.
5 İşi seçin ve Jobs List (İş listesi) içindeki Print (Yazdır) komutuna basın.
İş yazdırılır.
Yazdırma yöntemleri
76
Örnek baskı
Örnek baskı özelliği, uzun bir iş sırasında yazıcı cihazının beklendiği gibi
çalıştığını doğrulamak amacıyla, kolaylıkla erişilebilen bir çıktı kasetine baskı
yollamanızı sağlar.
Örneğin, kapalı bir asansörde (tüm iş yazdırılana kadar açılamayacak olan
1000 sayfalık bir çıktı kaseti gibi) halihazırda bir iş yazdırılırken, örnek baskı
özelliğini, ayrı bir sayfa yazdırmak ya da açık bir çıktı kaseti tamamlanmış bir
çıktı setini doğrulamak amacıyla kullanabilirsiniz. Çıktı istendiği gibi değilse,
düzeltici önlemler alabilirsiniz.
Örnek baskı yalnızca, çoklu çıktı kasetine sahip olan yazıcı cihazlarında
kullanılabilir ve çıktı kasetlerinden biri kapalı ve yazdırma sırasında kolayca
erişilemeyecek durumda olduğunda yararlıdır.
Fiery E100 cihazı için belirtilen Örnek baskı varsayılan ayarları Configure ile
kurulabilir. Daha fazla bilgi için Configure yardımına bakın.
İş yazdırılırken, Command WorkStation ile bir örnek baskı başlatabilirsiniz. Örnek baskı
hakkında daha fazla bilgi edinmek için, Command WorkStation yardımına bakın.
Örnek baskı kullanma
Aşağıdaki belirtildiği gibi, ilave bir yaprak ya da çıktı seti yazdırabilirsiniz:
• Bir işin yazdırılması sırasında bir kere
• İş yazdırılması sırasında bütün N-sayfalar
• İptal edilene kadar tüm N-sayfalar (işleri genişletebilir)
İş yazdırılırken, bir örnek baskı başlatabilirsiniz. Varsayılan kurulum değerleri
uygulanır ve sürdürülen tüm mevcut örnek baskı komutları geçersiz kılınır.
Start Sample Print (Örnek baskı başlat) seçeneği soluksa ya da kullanılamıyorsa,
Fiery E100 cihazı halihazırda bir örnek baskı yazdırmaktadır ya da uygulama
belirlenen Fiery E100 cihazı tarafından kullanılamamaktadır.
Bir örnek baskı başlatmak için
• Bir iş yazdırılırken, Server (Sunucu) > Start Sample Print (Örnek baskı başlat)
yoluyla prova baskı başlatılması.
Örnek baskı başlatıldıktan sonra, Fiery E100 cihazı, Configure'da belirlenen
seçeneklere dayanarak örnek baskı yazdırır.
Bir örnek baskıyı iptal etmek için
• Bir iş yazdırılırken, Server (Sunucu) > Stop Sample Print (Örnek baskı durdur) yoluyla
örnek baskıyı iptal edin.
Fiery E100 cihazı, önceden istenmiş olan örnek baskı komutunu iptal eder.
Yazdırma yöntemleri
77
Job Batching (İş grubu)
Job Batching (İş grubu), Fiery E100 cihazına, yazıcı cihazının işi yazdırabilmesini
(yazdırma işi fazlasıyla karmaşıksa) ya da çalışmama kalma süresini azaltarak
daha hızlı yazdırmasını garantileyecek bir yol sunar.
Bir iş grubu, bir yazıcıya, tek bir iş gibi gönderilmiş olan bir iş derlemidir. İş grubu,
yazıcı cihazının iş listesinde ve hesap bilgilerinde tek bir iş gibi görünür. Fiery E100
cihazı, sayfalar işlendiği ve yazdırılmaya hazır olduğu sürece, mevcut bir iş
grubuna sayfalar eklemeye devam edebilir.
Job Batching (İş grubu) işlevi, yönetici tarafından etkinleştirilebilir ya da geçersiz
kılınabilir. Job Batching (İş grubu) yapılandırması hakkında daha fazla bilgi
edinmek için, bkz. Yapılandırma ve Kurulum.
İş gruplarını iptal etme
Fiery E100 cihazı bir işi, gerek bir hata sonucu, gerekse kullanıcı müdahalesiyle
iptal ettiğinde, sadece o işi iptal eder ve o iş grubundan geriye kalan diğer işleri,
kuyruktaki diğer iş gruplarına ek olarak, yeni bir iş grubu gibi gönderir. İptal et,
sonrakini yazdır, hızlı yazdır gibi kullanıcı tanımlı değişiklikleri de kapsayan bu
işlevsellik, işlerin arzu edilen sırada yazdırılabilmesini sağlar.
Command WorkStation Print Next (Sonrakini yazdır) ve Rush
Print (Hızlı yazdır) komutlarını iş gruplarıyla kullanma
Command WorkStation Print Next (Sonrakini yazdır) ve Rush Print (Hızlı yazdır)
komutları iş gruplarına uygulanamaz. Bir iş grubunun parçası olmayan bir iş için
Print Next (Sonrakini yazdır) komutunu verdiğinizde, Fiery E100 cihazı iş grubuna iş
eklemeyi durdurur ve ardından mevcut iş grubunun yazdırılması bittiğinde Print
Next (Sonrakini yazdır) işini yazdırır. Bir iş grubunun parçası olmayan bir iş için
Rush Print (Hızlı yazdır) komutunu verdiğinizde, Fiery E100 cihazı, iş içindeki uygun
bir yerde iş grubuna sayfa eklemeyi durdurur ve ardından mevcut iş grubunun
yazdırılması bittiğinde Rush Print (Hızlı yazdır) işini yazdırır. Fiery E100 cihazı,
kesilen işin kalan sayfalarını (gerektiği şekilde) gönderir ve normal bir şekilde
yazdırmaya devam eder.
İş grupları hesaplaması
Yazıcı cihazı sadece sonuçlanan gruplanmış işleri listelerken, Fiery E100 cihazı
işleri bir grupta derlediğinde her bir özgün işi listeler. Bu durum, Fiery E100
cihazının iş listesi ya da iş günlüğü ile yazıcı cihazının iş listesi ya da iş günlüğü
arasında bir devamsızlık yaratabilir. Toplam ortam sayılır, yine de Fiery E100 ve
yazıcı cihazları arasında tutarlı kalır.
Yazdırma seçenekleri
78
Yazdırma seçenekleri
Bu bölüm, yazıcı sürücülerini ve PPD (PostScript Yazıcı Tanımlama) dosyalarını,
Fiery E100 yazdırma seçeneklerini ve yazdırma seçeneklerinin nereden
belirleneceğini açıklar.
Yazıcı sürücüleri ve yazıcı tanımlama dosyaları hakkında
Fiery E100, ağdaki bilgisayardan dosyaları alır, işler (RIP uygular) ve yazıcı
cihazına gönderir. Windows ve Mac OS bilgisayarlar, bir yazıcı ve PPD dosyaları
aracılığıyla Fiery E100 ile iletişim kurar. Sürücü, Yazdır iletişim kutusundan
Fiery E100 cihazının belirli özelliklerini kullanmanıza olanak tanır.
Yazıcı sürücüsü, uygulamanız ile yazıcı arasındaki yazdırma iletişimini yönetir.
Uygulama tarafından oluşturulan talimatları yorumlar; bu talimatları, belirlediğiniz,
yazıcıya özgü seçeneklerle birleştirir ve tüm bilgileri yazıcının anlayacağı bir dilde
Adobe PostScript'e çevirir. Diğer bir deyişle yazıcı sürücüsü, orijinal dosyanıza ve
Yazdır iletişim kutusundan belirlediğiniz seçeneklere bağlı olarak bir PostScript
dosyası yazar.
Ayrıca bir yazıcı sürücüsü yazıcı cihazınız için yazdırma seçenekleri belirlemenize
de olanak tanır. Bunun gerçekleştirilebilmesi için yazıcı sürücüsünün Fiery E100
cihazınız için bir bir PostScript Yazıcı Tanımlama (PPD) dosyası ile eşleştirilmesi
gerekir. Bir PPD dosyası, belirli bir cihazın özellikleri ve kapasitesi (örneğin,
desteklenen kağıt boyutları ve ortam türleri) hakkında bilgiler içerir.
Yazıcı sürücüsü PPD dosyasındaki bilgileri okur ve Yazdır iletişim kutusunda
belirlediğiniz seçenekler şeklinde bu bilgileri size sunar. Fiery E100 cihazına ilişkin
PPD dosyası hem yazıcı, hem de Fiery E100 cihazının özellikleri hakkında bilgiler
içerir. Fiery E100 ile ilgili belirli yazdırma seçenekleri hakkında bilgiler için sayfa 81
tablolarına bakın.
Yazdırma seçenekleri
79
Yazdırma seçeneklerini belirleme
Yazdırma seçenekleri, yazıcı ve Fiery E100 cihazınızın belirli özelliklerine
erişmenizi sağlar. Yazdırma seçeneklerini şu alanlarda belirleyebilirsiniz:
• Kurulum
Bazı ayarlar, kurulum sırasında yönetici tarafından belirlenir. Mevcut sunucu
ayarları hakkındaki bilgiler için yönetici veya operatöre başvurun.
• Uygulamalar
Verilen yazıcı sürücüleri ile, bir işi yazdırırken iş ayarlarını belirleyebilirsiniz.
Daha fazla bilgi için bkz. “Yazdırma seçeneklerini ve Windows ile yazdırma
uygulamalarını belirleme” sayfa 59 ve “Yazdırma seçeneklerini belirleme ve
Mac OS X uygulamalarıyla yazdırma” sayfa 30.
• Color Setup (Renk kurulumu)
CMYK/Gri ölçek kaynağı, CMYK/Gri ölçek işleme yöntemi, RGB/Lab kaynağı,
RGB/Lab'ı CMYK kaynağına ayır, Çıktı profili, RGB/Lab imge oluşturma amacı,
Nokta rengi eşleştirme, Gri (CMYK), Gri (RGB), Siyah metin ve grafikler ve
Siyah üstüne yazdırma varsayılan ayarlarını belirleyin.
Color Setup'ın (Renk kurulumu) kullanımı hakkında bilgi edinmek için
bkz. Renkli Baskı.
• Hot Folders
Hot Folder'a yazdırma seçeneklerinden oluşan bir grup atayın. Hot Folder için
yazdırma seçenekleri belirttiğinizde yazdırma seçenekleri, bu Hot Folder
aracılığıyla gönderilen tüm işlere atanır. Bu yazdırma seçenekleri tüm
varsayılan seçenekleri geçersiz kılar.
Bilgi için Hot Folders yardımına bakın.
• Command WorkStation'daki geçersiz kılma işlemleri
Command WorkStation'dan iş ayarlarını değiştirmek için Properties (Özellikler)
iletişim kutusunu görüntülemek üzere bir işi çift tıklatın.
Daha fazla bilgi için Command WorkStation yardımına bakın.
Yazdırma seçeneği geçersiz kılma hiyerarşisi
Geçersiz kılma hiyerarşisi aşağıdaki gibidir:
• Bir kullanıcının yazıcı sürücüsü ayarları Fiery E100 kurulumu ayarlarını geçersiz
kılar.
• Hot Folders'a atanan ayarlar, kullanıcının yazıcı sürücüsü ayarlarını geçersiz kılar.
• İş yönetimi araçlarından yapılan ayarlar (Command WorkStation Job
Properties (İş özellikleri), kullanıcının yazıcı sürücüsü ayarlarını geçersiz kılar.
Yazdırma seçenekleri
80
Yazdırma seçenekleri ve varsayılan ayarlar
Belirli bir seçeneği yapılandırmak için yazıcı sürücüsü arayüzünü
kullanmıyorsanız Fiery E100, işi varsayılan ayar ile yazdırır.
Yöneticinin yapılandırdığı seçenekler için Yazıcı varsayılanı'nın seçilmesi
Fiery E100 cihazının, işi varsayılan fabrika ayarlarıyla yazdırmasına neden olur.
Kurulumda yapılandırılamayan seçenekler için Fiery E100, işi önceden
yapılandırmış Yazıcı varsayılanı ayarıyla yazdırır. Yazıcı sürücüsünü ABD için
seçerseniz varsayılan Belge boyutu 8,5x11 şeklindedir, Uluslararası için
varsayılan Belge boyutu A4 olur. Daha fazla bilgi için aşağıdaki tablolara bakın.
Geçerli kurulum varsayılan ayarlarını belirlemek için Command WorkStation'dan
yapılandırma sayfasını yazdırın. Bir yapılandırma sayfasının nasıl yazdırılacağı
hakkında bilgi edinmek için bkz. Yapılandırma ve Kurulum.
Not: Bir iş, yazdırma işlemi için işlendiği sırada Fiery E100 varsayılan ayarlarını
kullanır (aksi belirtilmediği sürece) ve Fiery E100 Tutma kuyruğuna gönderildiğinde
bunları kullanmaz.
Yazdırma seçeneği tabloları, yazıcı sürücüsü simgelerine (sekmeler) göre
düzenlenir. Hızlı erişim için aşağıdaki bağlantıları kullanın:
Yazıcı sürücüsü simgesi
Bkz.
Hızlı erişim (kısayollar)
sayfa 30 veya
sayfa 66
İş bilgisi
sayfa 81
Ortam
sayfa 83
Düzen
sayfa 85
Renk
sayfa 94
Görüntü
sayfa 98
Sonlandırma
sayfa 100
Değişken Verileri Yazdırma (VDP)
sayfa 102
Damgalama/Filigran
sayfa 103
Yazdırma seçenekleri
81
İş bilgisi seçenekleri
Seçenek
Bilgi
Kopya sayısı
Maksimum kopya sayısı 9999'dur.
Yazdırma aralığı
Yazdırmak için sayfa aralığını veya tek/çift sayfaları belirtin.
VDP işlerini yazdırmak için bir kayıt aralığı seçilebilir. Yerleştirilen VDP işleri için bir Kayıt
ve yaprak aralığı yazdırılabilir.
Yerleştirilen işleri yazdırmak için bir Yaprak numarası aralığı seçilebilir.
Bu özelliğe yalnızca Command WorkStation cihazından erişilebilir.
Kullanıcı kimlik denetimi:
Kullanıcı adı
Fiery E100 cihazında Kullanıcı kimlik denetimi etkinleştirildiyse bir işi yazdırmak için
Kullanıcı adınızı belirtin. Kullanıcı kimlik denetimi için kullanıcı adınızı veya alan adı/
kullanıcı adı yazın.
Kullanıcı kimlik denetimi:
Şifre
Fiery E100 cihazında Kullanıcı kimlik denetimi etkinleştirildiyse bir işi yazdırmak için
kullanıcı parolanızı belirtin. Kullanıcı kimlik denetimi için yerel parolanızı veya alan adı
parolanızı yazın.
Not: Yazıcı cihazının dahili kimlik denetimi kullanıldığında ve yazıcı cihazında Geliştirilmiş
güvenlik modu ayarlandıysa parolanın girilmesi gerekli değildir.
Kullanıcı kimlik denetimi:
Windows bilgisayarınızda oturum açtığınızda kullanıcı kimlik denetimi için Windows
Windows Oturumunu kullanın Oturumunu kullanın seçeneğini belirleyin.
Bu seçenek, Windows bilgisayarınız üzerinde alan adınızda oturum açtığınızda görünür.
Daha fazla bilgi için bkz. Yapılandırma ve Kurulum.
Kullanıcı kimlik denetimi:
Misafirim
Yazdırma için misafire izin vermek üzere Açık seçeneğini belirleyin. Misafir için yazdırma
işleminin Fiery E100 cihazında Açık olarak ayarlanması gerekir.
Command WorkStation cihazında işlerin yönetimi, Fiery E100 cihazında nasıl oturum
açtığınıza göre belirlenir.
Notlar
İş hakkında bilgi verin. Bu alanda 31 karakter (sayısal ve özel karakterler) sınırı vardır.
Talimatlar
Operatöre iş hakkında talimatlar verin. Bu alanda 127 karakter (sayısal ve özel
karakterler) sınırı vardır.
Güvenli yazdırma
Hassas ve gizli belgeleri yazdırırken Güvenli yazdırma özelliğini kullanın.
İsteğe göre bir parola verin ve bu parolayı yazıcıyı kullanırken yeniden girin.
Bilgi için yazıcınızın yanında sunulan belgelere bakın.
Hesap adı
Hesap izleme amaçlarıyla sekiz karaktere (alfasayısal) kadar girin.
Bilgi için yazıcı cihazınızın yanında sunulan belgelere bakın.
Hesap parolası
Hesap izleme amaçlarıyla sekiz karaktere (alfasayısal) kadar girin.
Bilgi için yazıcı cihazınızın yanında sunulan belgelere bakın.
Yazdırma seçenekleri
Seçenek
Bilgi
Yazdırma kuyruğu eylemi
Yayınlanan bir kuyrukla ilişkili iş eylemini seçin.
82
Dosyayı doğrudan yazdırmaya göndermek için Yazdır seçeneğini belirleyin.
Yazdırma işleminden sonra ızgara dosyasını kaydetmek için Yazdır ve tut seçeneğini
belirleyin.
Bir işi yazdırmadan ona RIP uygulamak (işlemek) için İşle ve tut seçeneğini belirleyin.
İşiniz Doğrudan bağlantıya gönderildiyse bu seçenek geçersizdir.
Denetim çubuğu
Boşlukta bir Denetim çubuğu yazdırmak için (yazdırma işi kimliği için) için Açık seçeneğini
belirleyin.
Bu seçenek Fiery Productivity Package'ın bir parçası olarak kullanılabilir. Daha fazla bilgi
için bkz. Renkli Baskı.
Yazıcı varsayılanı, Command WorkStation Color Setup (Renk kurulumu) alanında
belirlenen ayarları yansıtır.
Postflight
Verilerin Fiery E100 tarafından nasıl işlendiğini analiz etmenize olanak sağlayan bir
tanılama aracı, Postflight özelliğini kullanmak isteyip istemediğinizi belirtin.
Not: Bu seçenek Fiery Productivity Package'ın bir parçası olarak kullanılabilir. Daha fazla
bilgi için bkz. Renkli Baskı.
Yazdırma seçenekleri
83
Ortam seçenekleri
Seçenek
Bilgi
Paper Catalog
Yazıcı cihazından tüm kağıt bilgilerini alan Paper Catalog yardımcı uygulamasına erişmek
için Seç'i tıklatın.
Paper Catalog erişimi hakkında bilgi için bkz. sayfa 122. Paper Catalog kullanımı
hakkında bilgi edinmek için Command WorkStation yardımına bakın.
Paper Catalog erişimi, Çift yönlü iletişim gerektirir. Çift yönlü iletişim kurulumu hakkında
bilgi için yazıcı sürücüsü yardımına bakın.
Kağıt rengi
Yazdırma işiniz için renk ortamını kullanıyorsanız Beyaz dışı seçeneğini belirleyin.
Not: Yazıcı varsayılanı, Fiery E100 kurulumunda belirlenen ayarı yansıtır.
Girdi kaseti
İşiniz için kullanacağınız kağıt kasetini belirtin.
Not: 9 x 11 kağıt boyutu, 8,5 x 11 sekme boyutunun oluşturulması için özel bir boyuttur.
İşi 9 x 11 boyutunda yazdırmanızın ardından işaretlerin üzerinden kesmek için bir dizin
kesicisi kullanılarak 8,5 x 11 sekme boyutu oluşturulabilir.
Not: 9 x 11 kağıt boyutunun çift taraflı sekme (dizin) olarak yazdırılması desteklenmez.
Otomatik kaset seçimi otomatik olarak, iş için belirtilen kağıt boyutunu içeren kaseti
kullanır. Ayrıca yazdırmaya devam ederken mevcut kaset boşalırsa bu ayar, yazıcı
cihazının kasetler arasında geçiş yapmasına olanak tanır.
Not: Kaset hizalamayı etkinleştirirseniz Girdi kaseti, Otomatik kaset seçimi'ne ayarlanamaz.
Kağıt ağırlığı
Yazdırma işiniz için kullanılan kağıt ağırlığını belirtin.
Desteklenen kağıt ağırlıklarının bir listesi için yazıcı cihazınızın yanında sunulan belgelere bakın.
Not: Yazıcı varsayılanı, Fiery E100 kurulumunda belirlenen ayarı yansıtır.
Belge boyutu
Belge boyutu, uygulamanızın Yazdırma kurulumu (veya Sayfa düzeni) iletişim kutusunda
tanımlanan sayfa boyutudur.
Bir belge sayfasının yaprak başına yazdırıldığı durumlarda Belge boyutu, Kağıt boyutu ile
genellikle aynıdır. Ancak kitapçık yazdırırken veya birden fazla belgeyi tek bir yaprakta
düzenlerken bu, farklılık gösterebilir.
Ayrıca belge sayfası boyutunu, belirli bir kağıt boyutuna sığması için verilen bir yüzdede
ölçeklendirmek amacıyla Ölçek veya Sığacak biçimde ölçeklendir seçeneklerini
kullandığınızda da Belge boyutu Kağıt boyutu'ndan farklı olabilir.
Aşağıdaki boyutlar yazıcı sürücüsünde standart boyutlar olarak ancak 70-60C-KM yazıcı
cihazında büyük olasılıkla özel boyutlar olarak görülür. ISO B4, ISO B5, ISO B5S
ve ISO B6S. Servis temsilcinize danışabilirsiniz.
Belge boyutu, Yönelim ve Ayna yazdırma seçeneği ayarlarını değiştirmek için Windows
yazıcı sürücüsünün Yazdırma tercihleri iletişim kutusundaki Belge ayarı sekmesini tıklatın.
Not: Varsayılan, ABD'de 8,5x11 ve diğer yerlerde A4'tür.
Belge boyutu ve Kağıt boyutu hakkında daha fazla bilgi için bkz. sayfa 115.
Ölçek ve Sığacak biçimde ölçeklendir seçenekleri hakkında bilgi için bkz. sayfa 124.
Özel sayfa boyutlarının yazdırılması hakkında bilgi için bkz. sayfa 37 ve sayfa 67.
Kağıt türü
Yazdırma işiniz için kullanılan kağıt türünü belirtin.
Not: Yazıcı varsayılanı, Fiery E100 kurulumunda belirlenen ayarı yansıtır.
Yazdırma seçenekleri
Seçenek
Bilgi
Delinmiş kağıt
Önceden delinmiş ortam yerleştirdiğinizde Delinmiş seçeneğini belirleyin.
84
Not: Yazıcı varsayılanı, Fiery E100 kurulumunda belirlenen ayarı yansıtır.
Kaset hizalama
Çift taraflı yazdırma işlemi için düzgün bir şekilde hizalamak üzere metin ve görüntülerin
yerleşimini ayarlayan Kaset hizalama özelliğini etkinleştirmek için Açık seçeneğini
belirleyin.
Kaset hizalama özelliğinin kullanımı hakkında bilgi edinmek için Command WorkStation
yardımına bakın.
Not: Kaset hizalamayı etkinleştirirseniz Girdi kaseti, Otomatik kaset seçimi'ne
ayarlanamaz.
Kağıt boyutu
Kağıt boyutu, işinizin üzerine yazdırıldığı yaprak boyutunu tanımlar. Bu, kağıdın yazıcı
kasetindeki fiziksel yaprağının boyutudur. Kağıt boyutu atamak için aşağıdakilerden birini
gerçekleştirin:
•
Mevcut listeden boyutu seçin.
•
Standart olmayan bir kağıt boyutu seçmek için Özel'i tıklatın.
•
Yaprak başına bir belge sayfası yazdırmak için Belge boyutuyla aynı seçeneğini
belirleyin.
Aşağıdaki boyutlar yazıcı sürücüsünde standart boyutlar olarak ancak 70-60C-KM yazıcı
cihazında büyük olasılıkla özel boyutlar olarak görülür. ISO B4, ISO B5, ISO B5S ve ISO
B6S. Servis temsilcinize danışabilirsiniz.
Varsayılan boyut, ABD'de 8,5x11 ve diğer yerlerde A4'tür.
Kağıt boyutu ve Belge boyutu hakkında bilgi için bkz. sayfa 115.
Karma ortam
Bir yazdırma işinin içinde sayfalar ve sayfa aralıkları için farklı ortam tipleri, kağıt kaynağı
ve bölüm tabanlı sonlandırmayı belirtmek üzere Karma ortam'ı kullanın.
Daha fazla bilgi için bkz. sayfa 119.
Command WorkStation'da Karma ortam kullanımı hakkında bilgi edinmek için
bkz. Yardımcı Uygulamalar.
Yazdırma seçenekleri
85
Düzen seçenekleri
Sürücüde dört düzen modu mevcuttur:
• Normal: Yaprak başına 1 ila 16 belge sayfası bulunan standart belgeleri
yazdırmak için bu seçenekleri kullanın (sayfa 85).
• Birleşik: Hızlı yazdırma yerleştirme modları için bu seçenekleri kullanın
(sayfa 86). Daha fazla bilgi için bkz. sayfa 118.
• Kitapçık: Kitapçık düzenindeki belgeleri yazdırmak için bu seçenekleri kullanın
(sayfa 87). Daha fazla bilgi için bkz. sayfa 105.
• Impose (Yerleştir): Özel yazdırma, ciltleme ve kırpma için yerleştirme
düzenlerini kullanın (sayfa 93).
Normal
Seçenek
Bilgi
Ölçek
Yazdırma işinizin ölçeğinde bir artış veya düşüş belirtin. El ile Ölçek seçeneğini
kullanırken Sığacak biçimde ölçeklendir seçeneğini belirleyemezsiniz.
Daha fazla bilgi için bkz. sayfa 124.
Sığacak biçimde ölçeklendir
Bir kağıt boyutuna sığması için işinizi ölçeklendirip ölçeklendirmeyeceğinizi belirtin.
Sığacak biçimde ölçeklendir seçeneğini kullanırken el ile Ölçek seçeneğini
kullanamazsınız.
Daha fazla bilgi için bkz. sayfa 124.
Çift taraflı
Bir ciltleme yöntemi belirleyerek bir işi tek taraflı veya çift taraflı yazdırmayı seçin.
Daha fazla bilgi için bkz. sayfa 116.
180 Döndür (onay kutusu)
Bir işin sayfalarını 180 derece döndürmek için Açık seçeneğini belirleyin.
Yönelimi geçersiz kılma
Kullandığınız uygulamaya bağlı olarak yatay bir iş, yanlış yönlendirme ile yazdırma işlemi
gerçekleştirebilir. Bu durumda işinize ilişkin yönelimi düzeltmek için bu seçeneği kullanın.
Bu özelliğe yalnızca Command WorkStation cihazından erişilebilir.
Yazdırma çerçevesi
Yazdırma işinizdeki her bir sayfanın etrafındaki çerçeveyi yazdırmak için Açık seçeneğini
belirleyin.
Yaprak başına sayfa
Yazdırma işiniz için yaprak başına belge sayfası sayısını belirtin.
Not: İşiniz Doğrudan bağlantıya gönderildiyse bu seçenek geçersizdir.
Sayfa sırası
Yaprak başına sayfa seçeneği, 2-yukarı veya üzeri olarak ayarlandığında düzen yönünü
belirtin.
Yazdırma seçenekleri
86
Birleşik seçenekleri
Seçenek
Bilgi
Birleşik
Hızlı yazdırma yerleştirme modları için seçenekleri belirlemek üzere Açık'ı seçin.
Birleşik tipi
Her yaprakta iki belge sayfası yazdırarak bir işi hızlı yazdırmak için Adımı ve tekrarla
seçeneğini belirleyin. Yazdırılan yapraklar yarıdan kesildiğinde sonuç, aynı belgenin iki
bütün grubudur.
İki belge sayfasını yan yana yazdırarak bir işi hızlı yazdırmak için Kes ve istifle seçeneğini
belirleyin. Yazdırılan yapraklar yarıdan kesildiğinde ve istiflendiğinde sonuç, belgenin bir
bütün kümesidir (daha hızlı yazdırma süresiyle).
Daha fazla bilgi için bkz. sayfa 118.
Kağıt boyutu
Kağıt boyutu, işinizin üzerine yazdırıldığı yaprak boyutunu tanımlar. Bu, kağıdın yazıcı
kasetindeki fiziksel yaprağının boyutudur. Kağıt boyutu atamak için aşağıdakilerden birini
gerçekleştirin:
•
Mevcut listeden boyutu seçin.
•
Fiery E100 cihazından yazdırmak üzere kullanılabilecek herhangi bir kağıdın ortam
özniteliklerini depolayan dinamik bir veri tabanına erişmek için Paper Catalog'dan
seçin öğesini belirleyin.
•
Standart olmayan bir kağıt boyutu seçmek için Özel kağıt boyutu seçeneğini belirleyin.
•
Yaprak başına bir belge sayfası yazdırmak için Belge boyutuyla aynı seçeneğini
belirleyin.
Aşağıdaki boyutlar yazıcı sürücüsünde standart boyutlar olarak ancak 70-60C-KM yazıcı
cihazında büyük olasılıkla özel boyutlar olarak görülür. ISO B4, ISO B5, ISO B5S
ve ISO B6S. Servis temsilcinize danışabilirsiniz.
Varsayılan boyut, ABD'de 8,5x11 ve diğer yerlerde A4'tür.
Kağıt boyutu ve Belge boyutu hakkında bilgi için bkz. sayfa 115.
Özel sayfa boyutlarının yazdırılması hakkında bilgi için bkz. sayfa 37 ve sayfa 67.
Paper Catalog erişimi hakkında bilgi için bkz. Yardımcı Uygulamalar. Paper Catalog
kullanımı hakkında bilgi edinmek için Command WorkStation yardımına bakın.
Sığacak biçimde daralt
Sığacak biçimde daralt seçeneği, Kağıt boyutu menüsünden belirtilen seçili kağıt
boyutunun görüntülenebilir alanına sığması için otomatik olarak belge sayfasının
boyutunu azaltır veya ölçeği düşürür. Sığacak biçimde daralt seçeneği, ölçeği yükseltmez
veya büyütmez.
Sığacak biçimde daralt seçeneği Kapalı olarak belirlendiğinde sayfa içeriği, yazdırma
işlemini %100'de gerçekleştirir.
Cilt payını artır 
0/-50-50 mm 
(0,1 mm artış)
0/-1,969-1,969 inç 
(,001 inç artış)
Çift taraflı
Cilt payını artır seçeneği, kırpma veya diğer sonlandırma seçeneklerini ayarlamak için bir
yaprakta yer alan bitişik sayfalar arasındaki boşluk miktarını denetler.
Bitişik sayfalar arasındaki boşluk miktarını artırmak için pozitif bir değer belirtin.
Bitişik sayfalar arasındaki boşluk miktarını azaltmak için negatif bir değer belirtin.
Tek taraflı yazdırma için Kapalı seçeneğini belirleyin.
Aynı üst kenarı kullanarak her iki tarafla çift taraflı yazdırma için Sağ ve sol cilt seçeneğini
belirleyin.
Daha fazla bilgi için bkz. sayfa 116.
Yazdırma seçenekleri
87
Kitapçık seçenekleri
Not: Sihirbazı başlat'ı tıklatarak kitapçık seçeneklerinizi belirlemek için Kitapçık
Oluşturucu Sihirbazı'nı kullanabilirsiniz.
Seçenek
Bilgi
Kitapçık
Belgelerin kitapçık düzeninde yazdırılmasına ilişkin seçenekleri belirlemek üzere Açık'ı
seçin. Yazdırma işleminden sonra katlama veya kesme için, işin sayfalarının özel
düzenlerde nasıl ayarlanacağını belirtmek üzere Sihirbazı başlat seçeneğini tıklatın.
Kitapçık tipi
Kitapçık Tipi, kitapçık imzalarının nasıl katlandığını ve yerleştirildiğini belirleyen ciltleme
türü ile kitapçık sırtının konumunu belirleyen ciltleme kenarının bir kombinasyonudur.
Daha fazla bilgi için Booklet Maker yardımına bakın.
1-yukarı Perfect ciltleme kitapçık seçenekleri hakkında bilgi için bkz. sayfa 90.
Kağıt boyutu: 2-yukarı için
Kağıt boyutu
2-yukarı için Kağıt boyutu bir kitapçığın, üzerine yazdırıldığı yaprağın (katlanmamış)
boyutunu tanımlar.
Bir kitapçık için bir Kağıt boyutu seçmek üzere aşağıdakilerden birini gerçekleştirin:
•
Mevcut boyutlar listesinden seçim yapın.
•
Fiery E100 cihazından yazdırmak üzere kullanılabilecek herhangi bir kağıdın ortam
özniteliklerini depolayan dinamik bir veri tabanına erişmek için Paper Catalog'dan
seçin öğesini belirleyin.
•
Standart olmayan bir boyut oluşturmak için Özel kağıt boyutu seçeneğini belirleyin.
•
Yaprak başına bir belge sayfası yazdırmak için Belge boyutuyla aynı seçeneğini belirleyin.
Varsayılan Kağıt boyutu, ABD'de 8,5x11 ve diğer yerlerde A4'tür.
Kitapçıklarda Kağıt boyutu ve Belge boyutu hakkında bilgi için sayfa 115 ve Booklet
Maker yardımına bakın.
Paper Catalog erişimi hakkında bilgi için bkz. Yardımcı Uygulamalar. Paper Catalog
kullanımı hakkında bilgi edinmek için Command WorkStation yardımına bakın.
Özel sayfa boyutlarının yazdırılması hakkında bilgi için bkz. sayfa 37 ve sayfa 67.
Kağıt boyutu: Sığacak
biçimde daralt
Sığacak biçimde daralt seçeneği, Kağıt boyutu menüsünden belirtilen seçili kağıt
boyutunun görüntülenebilir alanına sığması için otomatik olarak belge sayfasının
boyutunu azaltır veya ölçeği düşürür. Sığacak biçimde daralt seçeneği, ölçeği yükseltmez
veya büyütmez.
Sığacak biçimde daralt seçeneği Kapalı olarak belirlendiğinde sayfa içeriği, yazdırma
işlemini %100'de gerçekleştirir.
Daha fazla bilgi için Booklet Maker yardımına bakın.
Alt grup boyutu: Bir alt
grupta yaprak sayısı 
(tel dikiş)
İç içe tel dikiş seçildiğinde, her bir alt gruptaki yaprak sayısını belirtmek için bu seçeneği
kullanın.
Sayfa hizalama: Sayfaları
hizala 
Sayfaları hizala seçeneği, kağıt boyutunun yarısının ortasına veya katlamanın
gerçekleştirildiği yaprağın ortasına, sırta bağlı olarak sayfa içeriğini konumlandırır.
Bu seçenek yalnızca İç içe tel dikiş seçildiğinde görünür.
Ortada seçeneği; içeriği, belirtilen sayfa boyutunun yarısının ortasına konumlandırır.
Sırtta seçeneği, sayfa içeriğini sırtla veya kitapçığınızın orta katıyla hizalar.
Daha fazla bilgi için Booklet Maker yardımına bakın.
Yazdırma seçenekleri
88
Seçenek
Bilgi
Sayfa hizalama: 
Cilt payını artır
0/-50-50 mm 
(0,1 mm artış)
0/-1,969–1,969 inç 
(,001 inç artış)
Cilt payını artır seçeneği, ciltleme veya diğer sonlandırma seçeneklerini ayarlamak için
bitişik sayfalar arasındaki boşluk miktarını denetler.
Sayfa hizalama: 
Kayma telafisi
Bitişik sayfalar arasındaki boşluk miktarını artırmak için pozitif bir değer belirtin.
Bitişik sayfalar arasındaki boşluk miktarını azaltmak için negatif bir değer belirtin.
Daha fazla bilgi için Booklet Maker yardımına bakın.
Kayma telafisi seçeneği, Tel dikiş ve İç içe tel dikiş kitapçıklarının oluşturulması amacıyla
yaprakların katlanması sonucu meydana gelen kaydırmanın etkisini gidermek için sayfa
içeriğinin konumunu ayarlar.
Çok sayıda sayfa bulunduran Tel dikiş ve İç içe tel dikiş kitapçıkları yazdırırken Düz
seçeneğini belirleyin.
Ağır kağıtta Tel dikiş veya İç içe tel dikiş kitapçıkları yazdırırken Kalın seçeneğini
belirleyin.
Daha fazla bilgi için Booklet Maker yardımına bakın.
Kapak: İçerik girişi
Kapak içeriğini (belgenizdeki ayrı ayrı sayfalar) kitapçık yazdırma işinizin bir parçası
olarak eklemek için Ön ve arka ayrı ayrı seçeneğini belirleyin.
Bir ayırıcı kasetinden gövde sayfalarına eklenecek, ön baskılı bir kapak eklemek için Ön
baskılı seçeneğini (yerleştirme kullanın) belirleyin.
Daha fazla bilgi için Booklet Maker yardımına bakın.
Kapak: Ön kapak
Ön ve arka ayrı ayrı seçeneği belirlendiğinde ön kapak içeriğinin nasıl yazdırılacağını
tanımlamak için Ön kapak seçeneğini kullanın.
Ön kapağın yalnızca dışına yazdırmak için Dış yüze yazdır seçeneğini belirleyin (ön
kapağın içi boş kalır).
Ön kapağın yalnızca içine yazdırmak için İç yüze yazdır seçeneğini belirleyin (ön kapağın
dışı boş kalır).
Ön kapağın hem içine hem de dışına yazdırmak için Her iki tarafa da yazdır seçeneğini
belirleyin.
Ön kapağa herhangi bir içeriğin yazdırılmasını istemiyorsanız Yazdırma seçeneğini
belirleyin.
Kapak eklediğinizde, sayfaların imzalara dağılımına göre boş sayfalar eklenebilir.
Daha fazla bilgi için Booklet Maker yardımına bakın.
Yazdırma seçenekleri
89
Seçenek
Bilgi
Kapak: Arka kapak
Ön ve arka ayrı ayrı seçeneği belirlendiğinde arka kapak içeriğinin nasıl yazdırılacağını
tanımlamak için Arka kapak seçeneğini kullanın.
Arka kapağın yalnızca dışına yazdırmak için Dış yüze yazdır seçeneğini belirleyin (arka
kapağın içi boş kalır).
Arka kapağın yalnızca içine yazdırmak için İç yüze yazdır seçeneğini belirleyin (arka
kapağın dışı boş kalır).
Arka kapağın hem içine hem de dışına yazdırmak için Her iki tarafa da yazdır seçeneğini
belirleyin.
Arka kapağa herhangi bir içeriğin yazdırılmasını istemiyorsanız Yazdırma seçeneğini
belirleyin.
Kapak eklediğinizde, sayfaların işteki imzalara dağılımına göre boş sayfalar eklenebilir.
Daha fazla bilgi için Booklet Maker yardımına bakın.
Kapak: Kapağı tanımlayın
Aşağıdaki kapak seçeneklerini belirlemek için Kapağı tanımlayın seçeneğini tıklatın:
Kitapçık kapak kaynağı (yalnızca Tel dikiş), Renk modu, Ortam, Kağıt rengi, Delinmiş
kağıt, Kağıt türü ve Kağıt ağırlığı.
Not: Kitapçık kapak kaynağı seçeneğini belirlemeden önce Ortam sekmesinden belge
için Kağıt ağırlığı ve Kağıt boyutu seçeneklerini belirleyin.
Yazdırma seçenekleri
90
1-yukarı Perfect ciltleme kitapçık seçenekleri
Seçenek
Bilgi
1-yukarı Perfect ciltleme
1-yukarı Perfect ciltleme yöntemi, kenarların kırpılması (istenirse) ve yapıştırılması,
ardından da bir kapak yaprağıyla sarılması için, istiflenen tek gövde sayfalarına yazdırır.
1-yukarı Perfect ciltleme kitapçığı yazdırmak için yazıcı cihazınızın Perfect ciltlemeyi
destekleyen gelişmiş bir sonlandırıcıya sahip olması gerekir.
Sırtın (ciltleme kenarı) solda olduğu, soldan sağa doğru okunan bir kitap için Sol ciltleme
seçeneğini belirleyin.
Sırtın (ciltleme kenarı) sağda olduğu, sağdan sola doğru okunan bir kitap için Sağ ciltleme
seçeneğini belirleyin.
Sırtın (ciltleme kenarı) üstte olduğu, yukarıdan aşağıya doğru okunan bir kitap için
Üst ciltleme seçeneğini belirleyin.
Daha fazla bilgi için Booklet Maker yardımına bakın.
Birim
Gövde kağıt boyutu
Kitapçık için birim belirtin.
Gövde kağıt boyutu, kitapçığın gövde sayfalarının kağıt boyutunu tanımlar.
Kitapçığınız için bir Gövde kağıt boyutu seçmek üzere aşağıdakilerden birini
gerçekleştirin:
•
Gövde kağıt boyutu menüsündeki mevcut boyutlar listesinden seçim yapın.
•
Fiery E100 cihazından yazdırmak üzere kullanılabilecek herhangi bir kağıdın ortam
özniteliklerini depolayan dinamik bir veri tabanına erişmek için Paper Catalog'dan
seçin öğesini belirleyin.
•
Özel sayfa boyutu genişliği (kenarlı besleme) ve yüksekliği ebatlarını kullanarak
standart olmayan bir kağıt boyutu oluşturmak için Özel kağıt boyutu seçeneğini
belirleyin.
•
Yaprak başına bir belge sayfası yazdırmak için Belge boyutuyla aynı seçeneğini
belirleyin.
Varsayılan Belge boyutu, ABD'de 8,5x11 ve diğer yerlerde A4'tür.
Gövde kağıt boyutu için Renk modu, Girdi kaseti, Kağıt türü ve Kağıt ağırlığı gibi ortam
öznitelikleri tanımlamak için Düzenle seçeneğini belirleyin.
Kitapçıklarda Kağıt boyutu ve Belge boyutu hakkında bilgi için sayfa 115 ve Booklet
Maker yardımına bakın.
Paper Catalog erişimi hakkında bilgi için bkz. Yardımcı Uygulamalar. Paper Catalog
kullanımı hakkında bilgi edinmek için Command WorkStation yardımına bakın.
Özel sayfa boyutlarının yazdırılması hakkında bilgi için bkz. sayfa 37 ve sayfa 67.
Yazdırma seçenekleri
Seçenek
Bilgi
Kapak kağıt boyutu
Kitapçık kapağı için kağıt boyutu belirtin.
91
Kitapçığınız için bir Kapak kağıt boyutu seçmek üzere aşağıdakilerden birini
gerçekleştirin:
•
Kapak kağıt boyutu menüsündeki mevcut boyutlar listesinden seçim yapın.
•
Fiery E100 cihazından yazdırmak üzere kullanılabilecek herhangi bir kağıdın ortam
özniteliklerini depolayan dinamik bir veri tabanına erişmek için Paper Catalog'dan
seçin öğesini belirleyin.
•
Özel sayfa boyutu genişliği (kenarlı besleme) ve yüksekliği ebatlarını kullanarak
standart olmayan bir kağıt boyutu oluşturmak için Özel kağıt boyutu seçeneğini
belirleyin.
Varsayılan Belge boyutu, ABD'de 8,5x11 ve diğer yerlerde A4'tür.
Kapak kağıt boyutu için Kitapçık kapak kaynağı, Renk modu, Kağıt türü ve Kağıt ağırlığı
gibi ortam öznitelikleri tanımlamak için Düzenle seçeneğini belirleyin.
Not: Kitapçık kapak kaynağı seçeneğini belirlemeden önce Ortam sekmesinden belge
için Kağıt ağırlığı ve Kağıt boyutu seçeneklerini belirleyin.
Daha fazla bilgi için Booklet Maker yardımına bakın.
Paper Catalog erişimi hakkında bilgi için bkz. Yardımcı Uygulamalar.
Paper Catalog kullanımı hakkında bilgi edinmek için Command WorkStation yardımına bakın.
Özel sayfa boyutlarının yazdırılması hakkında bilgi için bkz. sayfa 37 ve sayfa 67.
Kapak içeriği: İçerik girişi
Kapak içeriğini (belgenizdeki ayrı ayrı sayfalar) kitapçık yazdırma işinizin bir parçası
olarak eklemek için Ön ve arka ayrı ayrı seçeneğini belirleyin. Bu, varsayılan ayardır.
Kapak içeriğini gövde sayfalarından daha büyük, özel bir belge boyutunda kitapçığın
parçası olarak eklemek için Ön ve arka birlikte seçeneğini belirleyin.
Kitapçığınızın ayrı ayrı yazdırılan gövde sayfalarıyla birleştirilecek ön baskılı bir kapak
eklemek için Ön baskılı seçeneğini belirleyin.
Kapak seçenekleri hakkında bilgi için Booklet Maker yardımına bakın.
Kapak içeriği: Ön kapak
Aşağıdaki seçenekler, orijinal belgenize boş sayfaların eklenmesine gerek kalmadan ön
kapağınızın çift taraflı, tek taraflı veya her iki taraf da boş olacak şekilde yazdırılması
konusunda hızlı bir şekilde karar vermenize olanak tanır.
Kapak içeriğini ön kapağın yalnızca dışına yazdırmak için Dış yüze yazdır seçeneğini
belirleyin (ön kapağın içi boş kalır). Bu, varsayılan ayardır.
Kapak içeriğini ön kapağın yalnızca içine yazdırmak için İç yüze yazdır seçeneğini
belirleyin (ön kapağın dışı boş kalır).
Ön kapağın hem içine hem de dışına yazdırmak için Her iki tarafa da yazdır seçeneğini
belirleyin.
Ön kapağa herhangi bir içeriğin yazdırılmasını istemiyorsanız Yazdırma seçeneğini belirleyin.
Kapak eklediğinizde, sayfaların imzalara dağılımına göre boş sayfalar eklenebilir.
Kapak seçenekleri hakkında bilgi için Booklet Maker yardımına bakın.
Not: Ön kapak içeriği sayfaları, kaynak belge içinde ilk ve ikinci sayfalar olarak
belirtilmelidir.
Not: Bu seçenek, İçerik girişi seçeneği Ön ve arka ayrı ayrı olarak belirlendiğinde
kullanılabilir.
Yazdırma seçenekleri
92
Seçenek
Bilgi
Kapak içeriği: Arka kapak
Kapak içeriğini arka kapağın yalnızca dışına yazdırmak için Dış yüze yazdır seçeneğini
belirleyin (arka kapağın içi boş kalır). Bu, varsayılan ayardır.
Kapak içeriğini arka kapağın yalnızca içine yazdırmak için İç yüze yazdır seçeneğini
belirleyin (arka kapağın dışı boş kalır).
Arka kapağın hem içine hem de dışına yazdırmak için Her iki tarafa da yazdır seçeneğini
belirleyin.
Arka kapağa herhangi bir içeriğin yazdırılmasını istemiyorsanız Yazdırma seçeneğini
belirleyin.
Kapak eklediğinizde, sayfaların imzalara dağılımına göre boş sayfalar eklenebilir.
Kapak seçenekleri hakkında bilgi için Booklet Maker yardımına bakın.
Not: Arka kapak içeriği sayfaları, kaynak belge içinde ikinciden sonuncuya ve son
sayfalar olarak belirtilmelidir.
Not: Bu seçenek, İçerik girişi seçeneği Ön ve arka ayrı ayrı olarak belirlendiğinde
kullanılabilir.
Kapak içeriği: Sırt genişliği
Kitapçığın sırt genişliği için değer belirtin. Sırt genişliği değeri, kırpma miktarının ve kapak
kağıt boyutunun belirlenmesi için kullanılır.
Kapak girişi seçeneği Ön ve arka ayrı ayrı olarak belirlendiğinde sırt genişliği değeri, ön
ve arka kapak içeriği arasındaki mesafenin belirlenmesi için kullanılır.
Kapak girişi seçeneği Ön ve arka birlikte veya Ön baskılı olarak belirlendiğinde kapak
içeriği zaten yazdırılmış veya belge kaynağına eklenmiştir; bu nedenle sırt genişliği,
kapak düzenini değiştirmez.
Kapak içeriği: Sırt içeriği
Kitapçığın sırtına yazdırmamak istiyorsanız Yok seçeneğini belirleyin. Bu, varsayılan
ayardır.
İçeriği kitapçığın sırtına yazdırmak için Belge sayfası seçeneğini belirleyin. Sırtı yazdırma
işlemi, sırt olarak son belge sayfasının kullanılmasıyla gerçekleştirilir.
Üst ciltleme ile ilgili olarak, sırt içeriğinin okuma için doğru yönelimde olduğundan emin
olunması amacıyla sırt içeriği 180 derece döndürülür.
Not: Bu seçenek, İçerik girişi seçeneği Ön ve arka ayrı ayrı olarak belirlendiğinde
kullanılabilir.
Gövde konumu: Kitapçık
ölçeklendirme
Belge sayfasını, Gövde kağıt boyutu menüsünden belirtilen kağıt boyutuna sığacak
biçimde otomatik olarak küçülterek ölçeklendirmek için Gövde boyutuna sığdır seçeneğini
belirleyin.
Kitapçık ölçeklendirme işlemi gerekmiyorsa Yok seçeneğini belirleyin. Bu, varsayılan ayardır.
Gövde konumu: Sayfaları
hizala
Sayfaları hizala seçeneği, kağıt boyutunun yarısının ortasına veya katlamanın
gerçekleştirildiği yaprağın ortasına, sırta bağlı olarak sayfa içeriğini konumlandırır.
Sırtta seçeneği, gövde sayfası içeriğini ciltleme kenarına yaslanacak şekilde hizalar.
Bu, varsayılan ayardır.
Ortada seçeneği, gövde sayfası içeriğini, gövde sayfasında yatay ve dikey olarak
ortalanmış şekilde hizalar.
Sayfa içeriği hizalamasının ince ayarlarını, değerler belirterek dikey (sırta paralel) veya
yatay (sırta dik) şekilde yapabilirsiniz.
Ortalama ayarları hakkında bilgi için Booklet Maker yardımına bakın.
Yazdırma seçenekleri
93
Seçenek
Bilgi
Gövde konumu özel 
ayarı dikey
0,00 
(-50,0-50,0 mm)
(-1,969-1,969 inç)
Gövde sayfası içerik hizalamasının ince ayarlarını bir değer belirterek dikey (sırta paralel)
şekilde yapabilirsiniz.
Gövde konumu özel 
ayarı yatay
0,00 
(-50,0-50,0 mm)
(-1,969-1,969 inç)
Kapak konumu 
0,00 
(-50,0-50,0 mm)
(-1,969-1,969 inç)
Gövde sayfaları ve ciltleme kenarı arasındaki boşluk miktarını artırmak için pozitif bir
değer belirtin.
Gövde sayfaları ve ciltleme kenarı arasındaki boşluk miktarını azaltmak için negatif bir
değer belirtin.
Gövde sayfası içerik hizalamasının ince ayarlarını bir değer belirterek yatay (sırta dik)
şekilde yapabilirsiniz.
Gövde sayfaları ve ciltleme kenarı arasındaki boşluk miktarını artırmak için pozitif bir
değer belirtin.
Gövde sayfaları ve ciltleme kenarı arasındaki boşluk miktarını azaltmak için negatif bir
değer belirtin.
Kapak yaprağında dikey ve yatay olarak ortalanacak kapak içeriğinin yerleşimini belirtin.
Kapak sayfaları ve sırt arasındaki boşluk miktarını artırmak için pozitif bir değer belirtin.
Kapak sayfaları ve sırt arasındaki boşluk miktarını azaltmak için negatif bir değer belirtin.
Impose (Yerleştir) seçenekleri
Impose (Yerleştir) seçeneğine yalnızca Command WorkStation cihazından erişilebilir.
Seçenek
Bilgi
Impose (Yerleştir)
İş için bir yerleştirme düzeni belirtmek üzere On (Açık) seçeneğini belirleyin.
Templates (Şablonlar)
İş için bir yerleştirme düzeni şablonu belirtin.
Kullanılabilecek şablonlar şunlardır: Default Template (Varsayılan şablon), 1-up full bleed
(1-yukarı tam doldurma), 2-up perfect (2-yukarı perfect), 2-up saddle (2-yukarı tel dikiş),
3-up trifold brochure (3-yukarı üç katlı broşür), 4-up gate fold (4-yukarı katlı sayfa),
4-up head to head (4-yukarı karşılıklı), 4-up z fold (4-yukarı z kat).
Yazdırma seçenekleri
94
Renk seçenekleri
.
Seçenek
Bilgi
Renk modu
Mevcut yazdırma işi için renk modu belirtin.
Tam renkli bir belge için CMYK seçeneğini belirleyin.
Gri ölçek veya siyah-beyaz belge için Gri ölçek seçeneğini belirleyin.
Renkli baskı seçeneklerini ve ayarlarını belirlemek üzere Temel ayarlar'ı seçin.
Siyah üstüne yazdırma, Siyah metin ve grafikler, Gri (CMYK) ve Gri (RGB) de dahil olmak
üzere renkli baskı seçeneklerini ve ayarlarını düzenlemek için Profesyonel ayarlar'ı seçin.
Profesyonel ayarlar hakkında bilgi için bkz. sayfa 95.
Otomatik yakalama
İşin, metin ve grafikler için beyaz aralıkları otomatik olarak azaltıp azaltmaması gerektiğini
belirtin.
Bu seçeneğin Açık olarak belirlenmesi, grafiklerin veya metnin çerçevelerle sarılmasına
neden olabilir.
Daha fazla bilgi için bkz. sayfa 105.
Siyah algılama
İşleri hem siyah-beyaz hem de renkli sayfalarla yazdırırken, iş yazdırılmadan önce siyah
beyaz sayfaları algılanması için bu seçeneği kullanın.
İş çok sayıda renkli sayfa içeriyorsa Kapalı seçeneğini belirleyin.
İş ağırlıklı olarak siyah-beyaz ise Açık seçeneğini belirleyin.
Daha fazla bilgi için bkz. Renkli Baskı.
Bileşik üstüne yazdırma
Kaynak PostScript veya PDF dosyasında belirtilen nesnelerin üstüne yazdırmak için Açık
seçeneğini belirleyin.
Tasarım uygulamaları genellikle nesneleri dışarıda bırakacak şekilde ayarlanmıştır.
Üstüne yazdırmak için öncelikle kaynak uygulamadaki ayarları değiştirmeniz gerekir.
Bileşik üstüne yazdırma seçeneği Açık olarak belirlendiğinde çıktı, ayrımlar çıktısıyla
birleşik ve tutarlı olduğu sürece kaynak uygulamada belirtilen üstüne yazdırma komutları
gerçekleştirilir.
Daha fazla bilgi için bkz. Renkli Baskı.
Ayrımları birleştir
Desteklenen masaüstü yayıncılık uygulamalarından ayrım yazdırırken:
Ayrımları tek bir sayfada birleştirmek için Açık seçeneğini belirleyin.
Ayrımları, her biri bir renkli plakayı gösterecek şekilde dört ayrı siyah-beyaz sayfa olarak
görüntülemek için Kapalı seçeneğini belirleyin.
Daha fazla bilgi için bkz. Renkli Baskı.
Renkleri değiştir
Spot-On modülünde tanımlanan Renkleri değiştir değerlerini kullanmak için Açık
seçeneğini belirleyin.
Daha fazla bilgi için bkz. Renkli Baskı.
Yazdırma seçenekleri
95
Profesyonel ayarlar seçeneği
Aşağıdaki seçeneklere erişmek için Profesyonel ayarlar'ı tıklatın.
Profesyonel ayarlar'da üç modül mevcuttur:
• Renk girişi: Renkli baskı için bu seçenekleri kullanın (sayfa 95).
• Gri ve siyah işleme: Gri ölçek veya siyah-beyaz baskı için bu seçenekleri
kullanın (sayfa 97).
• Çıktı: Belge yazdırmak için kullanılacak çıktı profili belirtin (sayfa 97).
Renk girişi
Seçenek
Bilgi
CMYK/Gri ölçek kaynağı
Mevcut yazdırma işi için kullanılacak simülasyon hedefini belirtin.
Daha fazla bilgi için bkz. Renkli Baskı.
CMYK/Gri ölçek işleme
yöntemi
CMYK yazdırma işleri için simülasyon yöntemini belirtin.
Daha bütünsel ve doğru bir simülasyon için Tam (Kaynak GCR) seçeneğini belirleyin.
Tam (Kaynak GCR) seçeneği, çıktı yoğunluğunun yanı sıra tonu da ayarlayan kolorimetrik
dönüştürme işlemleri uygular ve kaynak belgedeki siyah miktarının korunduğu bir çıktı
oluşturur.
Oluşturulan çıktı, Çıktı profili tarafından belirlenen siyah miktarını içermediği sürece,
Tam (Kaynak GCR) ile aynı simülasyon yöntemini uygulamak için Tam (Çıktı GCR)
seçeneğini belirleyin.
Ayrı renk kanallarının çıktı yoğunluğunu ayarlamak için tek boyutlu aktarım eğrilerini
kullanmak üzere Hızlı seçeneğini belirleyin.
Daha fazla bilgi için bkz. Renkli Baskı.
Kağıt simülasyonu
Rengi, çıktı rengi alanında yazdırılabilir CMYK değerleri olarak kullanılan kağıdın
gölgesine göre ayarlamak için bu seçeneği belirleyin.
Bu seçenek Fiery Productivity Package'ın bir parçası olarak kullanılabilir.
Daha fazla bilgi için bkz. Renkli Baskı.
RGB kaynağı
RGB görüntülerinin, nesnelerinin ve metinlerinin yazdırılmasına ilişkin bir kaynak rengi
alanı belirtin.
Daha fazla bilgi için bkz. Renkli Baskı.
Yazdırma seçenekleri
96
Seçenek
Bilgi
RGB/Lab imge oluşturma
amacı
RGB görüntülerini, nesnelerini ve metinlerini yazdırırken renk dönüştürme için varsayılan
bir CRD (imge oluşturma sözlüğü) belirtin.
Resim, grafik ve metin içeren dosyaları yazdırmak için Sunum seçeneğini belirleyin.
Sonuç, iyi bir şekilde oluşturulmuş canlı tonlar ve daha doygun renklerle Fotoğrafik
seçeneğine benzer.
Taranmış ve dijital kamera görüntüleri de dahil olmak üzere fotoğraf yazdırmak için
Fotoğrafik seçeneğini belirleyin. Sonuç, Sunum stilinden daha az doygundur.
Renk eşleştirme önemli olduğunda ancak aynı zamanda beyazı, kağıt beyazı olarak
yazdırmak istediğinizde Görece kolorimetrik seçeneğini belirleyin. Beyaz nokta
dönüştürme, boşluklar ve beyaz nesneler arasındaki çerçeveyi ortadan kaldırır.
Tam renkler gerekli olduğunda ve görünür çerçeve dikkat dağıtıcı olmadığında
Tam kolorimetrik seçeneğini belirleyin. Beyaz nokta dönüştürme yoktur.
Daha fazla bilgi için bkz. Renkli Baskı.
RGB/Lab'ı CMYK kaynağına
ayır
RGB işleri için, yazdırma işlemini üzerinde gerçekleştirdiğiniz cihaz dışında bir çıktı
cihazını taklit etmek istediğinizde bu seçeneği belirleyin.
Daha fazla bilgi için bkz. Renkli Baskı.
Nokta rengi eşleştirme
Geçerli CMYK/Gri ölçek kaynağı'nı ve CMYK/Gri ölçek işleme yöntemi'ni kullanarak
işinizde belirtilen PANTONE renklerini yazdırmak üzere Kapalı seçeneğini belirleyin.
PANTONE Arama Tablosu'nu etkinleştirmek için Açık seçeneğini belirleyin. Fiery E100,
CMYK yazdırma karışımını PANTONE kitaplığından aynı renk ile eşleştirerek, işinizde
belirtilen PANTONE renklerini yazdırır.
Daha fazla bilgi için bkz. Renkli Baskı.
PDF/X çıktı girintisi
PDF/X uyumlu yazdırma işlerinde tümleşik çıktı girintisini kullanmak üzere PDF/X çıktı
girintisi özelliğini etkinleştirmek için Açık seçeneğini belirleyin.
PDF/X çıktı girintisi özelliğini kullanmak için RGB/Lab kaynağı'nı Yok olarak ayarlamanız
gerekir.
PDF/X çıktı girintisi özelliği hakkında bilgi için bkz. Renkli Baskı.
Bu özelliğe yalnızca Command WorkStation cihazından erişilebilir.
Yazdırma seçenekleri
97
Gri ve siyah işleme
Seçenek
Bilgi
Gri (CMYK)
İşleme siyahının yerine siyah toner kullanarak bir CMYK işini yazdırmak için bu ayarları
seçin.
Bu seçenek, C=M=Y=0 ve K=n (n sıfır değildir) olduğunda, seçilen nesne türlerini (Metin/
grafikler veya Metin/grafikler/görüntüler) yalnızca siyah kullanarak gri ölçekte oluşturur.
Grafikler, vektör grafikleri; Görüntüler de ızgara dosyaları anlamına gelir.
Bu seçenek, yalnızca siyah toneri (dört renkli işleme siyahının yerine) kullanarak siyahı
verimli bir şekilde kullanmak amacıyla tasarlanmıştır.
Daha fazla bilgi için bkz. Renkli Baskı.
Gri (RGB)
İşleme siyahının yerine siyah toner kullanarak bir RGB işini yazdırmak için bu ayarları seçin.
Bu seçenek, R=G=B olduğunda, seçilen nesne türlerini (Metin/grafikler veya Metin/
grafikler/görüntüler) yalnızca siyah kullanarak gri ölçekte oluşturur. Grafikler, vektör
grafikleri; Görüntüler ise ızgara görüntüleri anlamına gelir.
Bu seçenek, yalnızca siyah toneri (dört renkli işleme siyahının yerine) kullanarak siyahı
verimli bir şekilde kullanmak amacıyla tasarlanmıştır.
Daha fazla bilgi için bkz. Renkli Baskı.
Siyah metin ve grafikler
Siyah metin ve grafikleri, C,M,Y ve K toner kullanarak dört renkli siyah olarak yazdırmak ve
normal PostScript imge oluşturma özelliğini kullanmak için Normal seçeneğini belirleyin.
Siyah metin ve grafikleri yalnızca siyah toner kullanarak, tek renkli siyah şeklinde
yazdırmak için Ham siyah açık seçeneğini belirleyin.
Siyahı daha koyu hale getirmek üzere siyah tonerin altına az miktarda Mavi toner katı
ekleyerek, Siyah metin ve grafikleri daha parlak siyah bir görünümde yazdırmak için
Parlak siyah açık seçeneğini belirleyin.
Siyah üstüne yazdırma seçeneği etkinleştirildiyse bu seçenek otomatik olarak Ham siyah
açık şeklinde ayarlanır.
Daha fazla bilgi için bkz. Renkli Baskı.
Siyah üstüne yazdırma (ham
siyah için)
Siyah metnin üstüne yazdırmak için Metin seçeneğini belirleyin.
Siyah metin ve grafiklerin üstüne yazdırmak için Metin/grafikler seçeneğini belirleyin.
Daha fazla bilgi için bkz. Renkli Baskı.
Çıktı
Seçenek
Bilgi
Varsayılan çıktı profili
Mevcut yazdırma işi için kullanılacak çıktı profilini belirtin.
Çıktı profilleri hakkında bilgi için bkz. Renkli Baskı.
Yazdırma seçenekleri
98
Görüntü seçenekleri
Kurulum'da belirlenen seçenekler hakkında bilgi için bkz. Yapılandırma ve Kurulum.
Seçenek
Bilgi
Parlaklık
Büyük ölçüde daha açık bir görüntü için % 85'i, büyük ölçüde daha koyu bir görüntü
için % 115'i seçin veya bunlar arasındaki ayarlardan birini kullanın.
Görüntü düzleştirme
Düşük çözünürlükteki görüntüleri yazdırırken çıktıda pikselleşmeyi en alt düzeye indirmek
için Açık seçeneğini belirleyin.
Görüntü kalitesi
İş için görüntü kalitesinin türünü belirtin.
Görüntü kalitesi seçeneği, işteki görüntülerin ayarını etkiler; işleme hızı ile bir denge mevcuttur.
Çözünürlük
Yazdırma işinin çözünürlüğünü (inç başına nokta sayısıyla belirtilir) belirtin.
Parlak
Işığı bir fotoğraf gibi yansıtmak üzere yazdırma işleminin bir görüntüyü parlatmasını
ayarlamak için bu seçeneği belirleyin.
Görüntü noktalı resim ekranı
Görüntü için satır veya nokta ekranları arasında geçiş yapmak istiyorsanız bu seçeneği belirtin.
Rasgele seçildiğinde, Metin daraltma/Ters metin geliştirmesi seçeneğini Kapalı;
Çözünürlük seçeneğini de 600 dpi olarak belirleyin.
Çözünürlük 1200 dpi olarak ayarlandıysa, bu seçenek için ve Metin ve grafik nok. resim
ekranı için aynı ayarı belirleyin.
Bir iş için Nokta1, Nokta2, Satır1 veya Satır2 belirtildiğinde dokunmatik yazıcı paneli üzerindeki
Görüntü Kalitesi Ayarı ekranından Permission (İzin) seçeneğini belirlemeniz gerekir.
Bu satır ekranı seçeneklerinin kullanılabilmesi için yüklenmiş olmaları gerekir.
Yüklenebilir seçenekler hakkında bilgi için yazıcı sürücüsü yardımına bakın.
Metin ve grafik nok. resim
ekranı
Metin ve grafikler için satır veya nokta ekranları arasında geçiş yapmak istiyorsanız bu
seçeneği belirleyin.
Çözünürlük 1200 dpi olarak ayarlandıysa, bu seçenek için Görüntüyle aynı seçeneğini belirleyin.
Bir iş için Nokta1, Nokta2, Satır1 veya Satır2 belirtildiğinde dokunmatik yazıcı paneli
üzerindeki Görüntü kalitesi ayarı ekranından Permission (İzin) seçeneğini belirlemeniz gerekir.
Bu satır ekranı seçeneklerinin kullanılabilmesi için yüklenmiş olmaları gerekir.
Yüklenebilir seçenekler hakkında bilgi için yazıcı sürücüsü yardımına bakın.
Toner azaltma
Tüm CMYK çıktı değerlerine fotokopi tarafından belirtilen bir yüzde ile azaltmak için Açık
seçeneğini belirleyin.
Toneri korumak ve görüntünün tamamını büyük ölçüde aydınlatmak için Taslak modu
seçeneğini belirleyin.
Not: Bu seçenek yazıcının kaynaştırıcısını korumak amacıyla tasarlanmıştır.
Genellikle, yazıcı kaynaştırıcısını sıkıştırabilecek ağır toner miktarı ile yazdırılan ince
kağıt (örneğin, 64-74 g/m2) için kullanılır.
Maksimum CMY
yoğunluğunu kullan
Bu seçenek yoğun ve doygun renklerin oluşturulabilmesi için tasarlanmıştır.
Genellikle fotoğrafik görüntüleri değil, metin ve grafikleri yazdırmak için kullanılır.
Kalibrasyona bakılmaksızın, yazıcı cihazının yazdırabileceği maksimum yoğunlukta % 100
C, M, Y (veya R, G, B) yazdırmak için Açık seçeneğini belirleyin. % 100'den düşük C, M, Y
(veya R, G, B) değerleri, kalibre edilmiş yoğunluk değerinde yazdırmaya devam eder.
En iyi sonuçları elde etmek için CMYK/Gri ölçek kaynağı'nı veya RGB/Lab kaynağı'nı
Yok olarak ayarlayın.
Toner azaltma seçeneğini Açık olarak belirlerseniz bu ayarı geçersiz kılarsınız.
Yazdırma seçenekleri
Seçenek
Bilgi
Metin daraltma/Ters metin
geliştirmesi
Renkli veya siyah-beyaz bir arka planda yazdırılan ince metnin kontrastını
keskinleştirmek için Açık seçeneğini belirleyin. Bu seçeneği belirlediğinizde ince metin
kalınlaşır.
99
Daha fazla bilgi için bkz. sayfa 126.
Metin düzeltme geliştirmesi
Metin ve grafiklerin kenarlarını düzeltmek için Açık seçeneğini belirleyin.
Bu seçenek yalnızca 600 dpi olarak belirlenebilir.
Daha fazla bilgi için bkz. sayfa 126.
Nok. resimli metin
geliştirmesi
Noktalı resimli metin ve grafiklerin kenarına bir anahat ekleyerek metni keskinleştirmek
için Açık seçeneğini belirleyin.
Daha fazla bilgi için bkz. sayfa 126.
Geliştirmeleri şunlara uygula:  Geliştirmelerin uygulanacağı nesneleri seçin.
Metin ve grafikler 
Bu seçenek, kenar geliştirme seçeneklerinin metin ve grafikler veya metin, grafikler ve
Metin, grafikler ve görüntüler görüntüler gibi nesnelere uygulanıp uygulanmayacağını denetler.
Metin ve grafikler seçeneği belirtildiğinde ızgara görüntüsü belirtilmez.
Metin, grafikler ve görüntüler seçeneği belirlendiğinde biteşlem karakteri de belirtilir.
Bu seçenek üç anahat geliştirme seçeneğine uygulanır:
•
Metin daraltma/Ters metin geliştirmesi
•
Metin düzeltme geliştirmesi
•
Nok. resimli metin geliştirmesi
Yazdırma seçenekleri
100
Sonlandırma seçenekleri
Seçenek
Bilgi
İstiflemeye izin ver
Yazıcı cihazının, İstifleyici ana kasetlerine işin sürekli olarak yazdırılmasına izin
verebilmesi için hem istiflenen hem de yazdırılan işler için Açık seçeneğini belirleyin.
Çıktı kaseti seçeneği için İstifleyici Otomatik belirtilirse, İstifleyici ana kaseti; bu seçenek
Kapalı olarak belirlense bile otomatik olarak seçilir.
Düzenleyici modu
Çoklu sayfa/çoklu kopya işlerinin çıktısının nasıl alınacağını belirtin.
Daha fazla bilgi için bkz. sayfa 125.
Zımba
İşin zımbalanıp zımbalanmayacağını ve nasıl zımbalanacağını belirtin.
Daha fazla bilgi için bkz. sayfa 125.
Not: İşinizi tel dikiş ciltleyiciyle Kitapçık düzeninde oluşturmak için, Booklet Maker
Tel dikiş seçeneği belirlenmiş şekilde Orta'yı belirtin.
Bu seçeneğin kullanılabilmesi için bir zımba sonlandırıcısının yüklenmesi gerekir.
Sonlandırıcıların yüklenmesi ve diğer yüklenebilir seçenekler hakkında bilgi için yazıcı
sürücüsü yardımına bakın.
Çıktı kaseti
Bir Sonlandırıcı yüklendiğinde yazdırma işiniz için kullanılacak çıktı kasetini belirtin.
Çıktı kaseti, Otomatik olarak ayarlandığında; kitapçık ve sonlandırma seçeneklerinin
belirtildiği işler uygun çıktı kasetine gönderilir. Diğer işler, yazıcı cihazının yanındaki
Alt kaset'e gönderilir.
İstifleyici otomatik seçeneğinin belirlenebilmesi için yazıcı cihazına İstifleyici + İstifleyici
sonlandırıcısının yüklenmesi gerekir. Sonlandırıcıların yüklenmesi ve diğer yüklenebilir
seçenekler hakkında bilgi için yazıcı sürücüsü yardımına bakın.
İstifleyici + İstifleyici sonlandırıcısı yüklendiğinde iki İstifleyici ana kaseti otomatik olarak seçilir.
İki İstifleyici ana kaseti dolduğunda, daha fazla talimat için bkz. dokunmatik yazıcı paneli.
Katla
İşinizin katlanmasını istediğiniz şekli belirtin.
Daha fazla bilgi için bkz. sayfa 117.
Not: Bir Katla seçeneği belirlediğinizde Çıktı teslimi otomatik olarak Yüz aşağıda - normal
sıra şeklinde ayarlanır. Katlanan bir işin yüzünü yukarıda veya ters sırada yazdırmak
mümkün değildir.
Bu seçeneğin kullanılabilmesi için bir sonlandırıcının yüklenmesi gerekir.
Sonlandırıcıların yüklenmesi ve diğer yüklenebilir seçenekler hakkında bilgi için yazıcı
sürücüsü yardımına bakın.
Baskı tarafı
Katlanan işinizin sayfalarının, katlanan yaprağın içinde veya dışında görüntülenebilir alan
ile yazdırılıp yazdırılmayacağını belirtin.
Daha fazla bilgi için bkz. sayfa 117.
Delgi
Yazdırma işiniz için delgi konumunu belirtin.
Delik sayısını belirtmek için ayrı Delik del seçeneğini kullanın.
Bu seçeneğin kullanılabilmesi için bir sonlandırıcının yüklenmesi gerekir.
Sonlandırıcıların yüklenmesi ve diğer yüklenebilir seçenekler hakkında bilgi için yazıcı
sürücüsü yardımına bakın.
Daha fazla bilgi için bkz. sayfa 123.
Yazdırma seçenekleri
Seçenek
Bilgi
Tel dikiş cilt kırpma
Tel dikiş ciltleme kitapçıkları için kırpıcıyı etkinleştirmek isteyip istemediğinizi belirtin.
101
Bu seçeneğin kullanılabilmesi için bir sonlandırıcının yüklenmesi gerekir.
Sonlandırıcıların yüklenmesi ve diğer yüklenebilir seçenekler hakkında bilgi için yazıcı
sürücüsü yardımına bakın.
Çıktı teslimi
Belgenizi, normal (1-N) sırada yaprağın altına (belge, yazıcı cihazından metin yüzü aşağıda
olacak şekilde çıkar) yazdırmak için Yüz aşağıda - normal sıra seçeneğini belirleyin.
Belgenizi, normal (1-N) sırada yaprağın üstüne yazdırmak için Yüz yukarıda - normal sıra
seçeneğini belirleyin.
Belgenizi, ters (N-1) sırada yaprağın altına (belge, yazıcı cihazından metin yüzü aşağıda
olacak şekilde çıkar) yazdırmak için Yüz aşağıda - ters sıra seçeneğini belirleyin.
Belgenizi, ters (N-1) sırada yaprağın üstüne yazdırmak için Yüz yukarıda - ters sıra
seçeneğini belirleyin.
Not: Bir Katla seçeneği belirlediğinizde Çıktı teslimi otomatik olarak Yüz aşağıda-normal
sıra şeklinde ayarlanır.
Not: Daha fazla bilgi için bkz. sayfa 121.
Delik del
Yazdırma işiniz için delik sayısını belirtin.
Deliklerin konumunu belirtmek için ayrı Delgi seçeneğini kullanın.
Bu seçeneğin kullanılabilmesi için bir sonlandırıcının yüklenmesi gerekir. Sonlandırıcıların
yüklenmesi ve diğer yüklenebilir seçenekler hakkında bilgi için yazıcı sürücüsü yardımına
bakın.
Delik sayısı sonlandırıcı yapılandırmasına bağlı olarak değişiklik gösterir: 
ABD için, 2 delik, 3 delik (varsayılan) veya Çoklu delgi
AB için, 2 delik, 4 delik (varsayılan) veya Çoklu delgi
Daha fazla bilgi için bkz. sayfa 123.
Görüntü kaydırma
Bir görüntüyü, kağıdın yolu yönünde ön kenara göre yatay olarak kaydırarak çift taraflı
yazdırma işlemi için ayarlayın.
Daha fazla bilgi için bkz. sayfa 119.
Perfect ciltleyici kırpma
İş için Perfect ciltleyici kırpma özelliğini kullanmak için bu seçeneği belirleyin.
Yazdırma seçenekleri
102
Değişken Verileri Yazdırma (VDP) seçenekleri
Fiery E100, aşağıdaki değişken verileri yazdırma dilleriyle uyumludur:
• FreeForm ve FreeForm 2
VDP belgeleri oluşturulurken, ana belge ve değişken belge için aşağıdaki
ayarların eşleşmesi gerekir:
• Renk modu
• Ayrımları birleştir
• Çift taraflı
• Kağıt boyutu
• Zımba
Değişken belge için aşağıdaki ayar; ana belgedeki, karşılık gelen ayarları geçersiz kılar:
• Çıktı kaseti
• Kağıt türü
• Düzenleyici modu
Seçenek
Bilgi
Ana kopya oluştur
Bu işten bir ana FreeForm oluşturmak için ana FreeForm dosyasına atanacak bir sayı belirtin.
Command WorkStation, 100'e kadar Ana FreeForm seçmenize olanak tanır.
Daha fazla bilgi için bkz. Değişken Verileri Yazdırma.
Ana kopyayı kullan
Değişken verileri yazdırma işlerinde, iş için kullanılacak bir ana FreeForm sayısı belirtin.
Command WorkStation, 100'e kadar Ana FreeForm seçmenize olanak tanır.
Daha fazla bilgi için bkz. Değişken Verileri Yazdırma.
Ana kopya önizleme
Ana sayfanızın düşük çözünürlüklü bir görüntüsünü oluşturmak için tıklatın.
Ana kopyayı yazdır
Ana sayfanızı doğrulamak veya onaylamak için bu seçeneği kullanın.
Daha fazla bilgi için bkz. Değişken Verileri Yazdırma.
Yazıcı varsayılanı, Fiery E100 kurulumunda belirlenen ayarı yansıtır.
Beyaz PPT arka planı kaldır
FreeForm ile birlikte değişken veriler oluşturmak için PowerPoint'i kullanırken Açık
seçeneğini belirleyin.
Kayıt başına sayfa
Girilen sayıya bağlı olarak kayıt tabanlı (iş tabanlı yerine) sonlandırmayı tanımlamak için
bu seçeneği kullanın.
Bu seçenek Kayıt uzunluğunu tanımla seçeneği ile birlikte kullanılır.
Daha fazla bilgi için bkz. Değişken Verileri Yazdırma.
Yazdırma seçenekleri
103
Seçenek
Bilgi
Kayıt uzunluğunu tanımla
Bu özellik, bir PDF veya PostScript dosyasını değişken veri yazdırma işi gibi işlemenize
ve kayıt tabanlı sonlandırma uygulamanıza olanak tanır.
Bu özellik, Kayıt başına sayfa seçeneği ile bağlantılı olarak kullanılır.
Daha fazla bilgi için bkz. Değişken Verileri Yazdırma.
PDF XObjects kullanın
Daha hızlı yazdırma için görüntü verilerine RIP uygulama (yeniden işleme) gereksinimini
azaltan, bir PostScript veya PDF dosyasının içindeki nesneleri (metin, görüntüler,
vektörler) tanıyan ve görüntüleri önbelleğe kaydeden PDF XObjects özelliğini kullanmak
için Açık seçeneğini belirleyin.
Daha fazla bilgi için bkz. Değişken Verileri Yazdırma.
Bu özelliğe yalnızca Command WorkStation cihazından erişilebilir.
Damgalama/Filigran seçenekleri
Seçenek
Bilgi
Filigranlar
Açılan menüden filigranınız için standart metni seçin.
Kendi filigranınızı oluşturmak için Yeni seçeneğini tıklatın.
Standart bir filigranı değiştirmek için açılan menüden seçim yapın ve Düzenle seçeneğini
tıklatın.
Bir filigranı listeden kaldırmak için açılan menüden seçim yapın ve Düzenle seçeneğini tıklatın.
Filigranların kullanılması hakkında bilgi için yazıcı sürücüsü yardımına bakın.
Filigranları yazdır: Sadece ilk
sayfa
Filigranları yalnızca ilk sayfada yazdırmak için bu seçeneği kullanın.
Filigranların kullanılması hakkında bilgi için yazıcı sürücüsü yardımına bakın.
Yazdırma seçenekleri
104
Yazdırma seçeneği ayarlarını geçersiz kılma
Yazıcı sürücüsünde belirlenen yazdırma ayarları Command WorkStation Job
Properties (İş özellikleri) alanından geçersiz kılınabilir.
İş özelliklerini geçersiz kılmak için
1 Command WorkStation içinde, Job Center (İş merkezi) görünümündeki tutulan bir işi
sağ tıklatın.
2 Pop-up menüsünden Properties'i (Özellikler) seçin.
3 Yazdırılacak kopya sayısını belirtin ve Yazdır seçeneğini tıklatın.
Yazıcı sürücüsünde ve Command WorkStation Job Properties'de (İş özellikleri)
birçok yazdırma seçeneğini geçersiz kılabilirsiniz. İstisnalar aşağıdaki tabloda
listelenmiştir:
Yazıcı sürücüsü sekmesi
Seçenek
İŞ BİLGİSİ
Yazdırma aralığı
Win
Mac
CWS
sürücüsü sürücüsü
X
Yazdırma kuyruğu eylemi
X
X
Güvenli yazdırma
X
X
Hesap adı
X
X
Hesap parolası
X
X
Kullanıcı kimlik denetimi: Kullanıcı adı
X
X
Kullanıcı kimlik denetimi: Şifre
X
X
Kullanıcı kimlik denetimi: Windows Oturumunu kullanın
X
Kullanıcı kimlik denetimi: Misafirim
X
ORTAM
Belge boyutu
X
DÜZEN: Normal
180 Döndür (onay kutusu)
X
PROFESYONEL AYARLAR
PDF/X çıktı girintisi
GÖRÜNTÜ
Toner azaltma
X
X
DEĞİŞKEN VERİLERİ
YAZDIRMA
Ana kopya önizleme
X
X
DAMGALAMA/FİLİGRAN
X
PDF XObjects kullanın
X
Filigranlar
X
X
Filigranları yazdır: Sadece ilk sayfa
X
X
Yazdırma seçenekleri
105
Ek bilgiler
Aşağıdaki bölümler, yazdırma seçenekleri hakkında ek bilgiler sağlar.
Seçenekler hakkında daha fazla bilgi için sayfa 80 ile başlayan tablolara bakın.
Otomatik yakalama
Yakalama, nesnelerin etrafındaki beyaz kenarları ortadan kaldırmak için belirli
nesneleri bir uygulamada belirtildiğinden biraz daha büyük veya biraz daha küçük
yazdırma tekniğidir. Bu beyaz kenarlara veya “halelere” yanlış kaydetme,
tonerlerin fiziksel özellikleri ve ortamın sertliği gibi etkenler neden olabilir.
Otomatik yakalama özelliği size gelişmiş yakalama ayarlarını ve bunların değerleri
üzerinde tam denetim sağlar. Daha fazla bilgi için bkz. Renkli Baskı.
Booklet Maker
Booklet Maker, daha fazla sayfa yerleştirme programının dahil edilmesine gerek
kalmadan belgeleri hızlı bir şekilde kitapçık biçiminde yazdırmanıza olanak
tanıyan yükleme aracıdır. Booklet Maker, yalnızca seçimlerinizle ilgili seçenekleri
ve denetimleri göstererek kitapçık oluşturma işlemini kolaylaştırırken gelişmiş
ayarlar sağlar. Booklet Maker, neredeyse her uygulamada işleri düzenleyebilir.
Booklet Maker, bir işi yazdırdığınızda yazıcı sürücüsünden veya bir işin
özelliklerini değiştirebileceğiniz Command WorkStation Job Properties'den
(İş özellikleri) erişilebilir durumdadır.
Not: Karma ortam işleri ve değişken veri işleri, Booklet Maker kullanılırken
desteklenmez.
Yazdırma seçenekleri
106
Aşağıdaki kitapçık düzenleri kullanılabilir:
Tel dikiş ciltleme: Tel dikiş ciltlemede, imzalar grup olarak birlikte katlanır ve orta
kat boyunca zımbalanır veya ciltlenir; bu da kitapçığın sırtını oluşturur.
1
Tel dikiş ciltleme
(sol)
Tel dikiş ciltleme
(sağ)
Tel dikiş ciltleme
(üst)
İç içe tel dikiş ciltleme: İç içe tel dikiş ciltleme yöntemi; iki veya daha fazla tel dikişi
(“gruplar” veya “alt gruplar” olarak da anılır) ortak kat boyunca istifleyerek,
ardından da sırtı oluşturmak için bunları katta birbirine yapıştırarak tel dikiş ve
perfect ciltleme yöntemlerini birleştirir.
1
İç içe tel dikiş ciltleme
(sol)
İç içe tel dikiş ciltleme
(sağ)
1
İç içe tel dikiş ciltleme
(üst)
Perfect ciltleme: Perfect ciltlemede ayrı katlanan sayfalar yazdırılır ve
kitapçık sırasında istiflenir. Sonlandırılan sayfalar, kırpma veya yapıştırma işlemi
için birbirine bitişik olarak ciltlenir.
Ön
Arka
Perfect kitapçık
Booklet Maker seçenekleri ve kullanılabilen ayarlar için sayfa 87 ile başlayan
tabloya bakın.
Booklet Maker seçeneklerinin kullanılması hakkında bilgi edinmek için Booklet
Maker yardımına bakın.
Yazdırma seçenekleri
107
Yazıcı sürücüsünde Booklet Maker
Yazıcı sürücüsünde Booklet Maker ile iki şekilde çalışmayı seçebilirsiniz:
• Booklet Maker sihirbazını kullanma
İlk kez kullanım için veya yeni kullanıcılar için önerilir
• Booklet Maker ana iletişim kutusunda ayar belirleme
Deneyimli veya gelişmiş kullanıcılar için önerilir
Booklet Maker seçenekleri ve yazıcı sürücüsünde kullanılabilen ayarlar için
sayfa 87 ile başlayan tabloya bakın.
Yazıcı sürücüsünden bir kitapçık yazdırmak üzere Booklet Maker kullanmak için
aşağıdaki prosedürlerden birini kullanın.
Windows yazıcı sürücüsünden Booklet Maker erişimi için
1 Uygulamanızda, Dosya > Yazdır seçeneğini belirleyin.
2 Yazıcınız olarak Fiery E100 cihazını seçin ve Özellikler'i tıklatın.
3 Yazıcı sürücüsünde Düzen simgesini tıklatın ve Kitapçık seçeneğini belirleyin.
Booklet Maker seçeneklerinin kullanılması hakkında bilgi edinmek için Booklet
Maker yardımına bakın.
Mac OS X yazıcı sürücüsünden Booklet Maker erişimi için
1 Uygulamanızda, File (Dosya) > Print (Yazdır) seçeneğini belirleyin.
2 Yazıcınız olarak Fiery E100 cihazını seçin ve açılır listeden Fiery özellikleri'ni seçin.
3 Hızlı erişim bölmesinden Tam özellikler seçeneğini tıklatın.
4 Yazıcı sürücüsünde Düzen simgesini tıklatın ve Kitapçık seçeneğini belirleyin.
Booklet Maker seçeneklerinin kullanılması hakkında bilgi edinmek için Booklet
Maker yardımına bakın.
Yazdırma seçenekleri
108
Job Properties'de (İş özellikleri) Booklet Maker
Job Properties'de (İş özellikleri) Booklet Maker ile iki şekilde çalışmayı
seçebilirsiniz:
• Booklet Maker sihirbazını kullanma
İlk kez kullanım için veya yeni kullanıcılar için önerilir
• Booklet Maker ana iletişim kutusunda ayar belirleme
Deneyimli veya gelişmiş kullanıcılar için önerilir
Command WorkStation Job Properties'den (İş özellikleri) Booklet Maker erişimi
için aşağıdaki prosedürü kullanın.
Command WorkStation'dan Booklet Maker erişimi için
1 Held (Tutuldu) veya Printed (Yazdırılan) listesinden yazdırma işinizi çift tıklatın veya
işi sağ tıklatın ve açılan menüden Properties'i (Özellikler) seçin.
2 Job Properties (İş özellikleri) penceresinden Layout (Düzen) simgesini seçin.
3 Booklet (Kitapçık) seçeneğini belirleyin.
4 Booklet Maker ayarlarını seçin veya ayarları grafiksel olarak seçmek için Launch
Wizard'ı (Sihirbazı başlat) tıklatın.
Booklet Maker seçeneklerinin kullanılması hakkında bilgi edinmek için Command
WorkStation yardımına bakın.
Booklet Maker yerleştirmesi hakkında
Yerleştirme, tek yapraklarda çoklu sayfalar yazdırma işlemidir. Yerleştirilen
yapraklar imzalar olarak birlikte katlandığında, sayfalar art arda olur veya okuma
sırasını takip eder. Booklet Maker, belgenizdeki dört ayrı sayfayı çift taraflı
yazdırılan tek bir yaprağa yerleştiren 2-yukarı yerleştirme için tasarlanmıştır.
70-60C-KM yazıcı cihazında, 1-yukarı Perfect ciltleme işlemine de olanak tanıyan
gelişmiş bir sonlandırıcı bulunur. Daha fazla bilgi için bkz. “Booklet Maker:
1-yukarı Perfect ciltleme” sayfa 113.
Sayfaların yerleştirilme sırası, seçtiğiniz ciltleme yöntemine göre belirlenir.
Yazdırma seçenekleri
109
Booklet Maker ve Impose (Yerleştir)
Booklet Maker ayarları, etkinleştirilmişse, Impose (Yerleştir) tarafından
desteklenir. Yerleştirme düzenini önizlemek veya gerekiyorsa yerleştirme
düzeninde daha fazla değişiklik yapmak için bir işi, Impose seçeneğindeki Booklet
Maker ayarlarını kullanarak açabilirsiniz.
Impose (Yerleştir) seçeneği, tüm Booklet Maker ayarlarını Impose komutlarına
çevirir ve bunlarla eşleştirir.
Not: Booklet Maker ayarlarına sahip bir iş Impose penceresinde düzenlendiyse iş
artık Booklet Maker'da düzenlenemez. Impose, Booklet Maker ayarlarıyla
eşleştirilemeyen daha fazla sayıda ayar sunar.
Impose seçeneği hakkında daha fazla bilgi için bkz. Yardımcı Uygulamalar.
Booklet Maker ana penceresi
Booklet Maker ana penceresinde, Booklet Maker, kitapçık oluşturma işlemine
uygulanabilen tüm denetimleri dinamik olarak gösterir.
Kitapçık oluşturmak için
1 Bir Kitapçık tipi seçin: Tel dikiş, İç içe tel dikiş veya Perfect.
1-yukarı Perfect ciltleme yöntemi için bkz. “Booklet Maker: 1-yukarı Perfect
ciltleme” sayfa 113.
2 Bir ciltleme kenarı seçin: Sol, Üst veya Sağ.
3 Bir Kağıt boyutu belirtin.
4 Gerekiyorsa Sığacak biçimde daralt seçeneğini belirleyin.
5 Sayfa hizalama seçeneğini belirleyin.
6 Gerekiyorsa Kayma telafisini belirtin.
Kayma telafisi, Tel dikiş ve İç içe tel dikiş kitapçıkları için kullanılabilir.
7 Adım 1 aşamasında Tel dikiş kitapçığını seçtiyseniz kapak ayarlarını belirleyin.
Not: Kapak ayarları yalnızca Tel dikiş kitapçıkları için kullanılabilir. Daha fazla bilgi
için bkz. “Kapak ekleme” sayfa 111.
8 Ayalarınızı kaydetmek için Tamam'ı, işi iptal etmek için İptal'i veya işinizi yazdırmak
için Yazdır seçeneğini tıklatın.
Yazdırma seçenekleri
110
Booklet Maker sihirbazı
Sihirbazı başlat seçeneğinin tıklatılmasıyla erişilen Booklet Maker sihirbazında
pencereler kitapçık oluşturma işlemindeki adımları gösterir.
Sihirbaza gitmek için
• Bir pencereden bir sonrakine geçmek için İleri'yi tıklatın.
• Önceki pencerelere dönmek için Geri'yi tıklatın.
• Ayarları iptal etmek ve Booklet Maker'dan çıkmak için İptal'i tıklatın.
Sihirbazı kullanarak kitapçık oluşturmak için
1 Sihirbazı başlat'ı tıklatın.
2 Kitapçık tipi (ciltleme yöntemi) ve Ciltleme kenarını belirtin, ardından İleri'yi tıklatın.
3 Kitapçık Tipi için Tel dikiş seçildiyse kapak ve içerik ayarlarını belirleyin ve İleri'yi
tıklatın.
4 Gövde için kağıt boyutunu belirtin ve İleri'yi tıklatın.
Kitapçık tipi için Tel dikiş seçildiyse ve Kapak seçildiyse, kapak için kağıt ayarını
belirleyin ve İleri'yi tıklatın.
5 Kitapçık tipi için İç içe tel dikiş seçildiyse bir alt gruptaki yaprak sayısını belirtin.
6 Sayfa hizalama ayarlarını ve cilt paylarını belirleyin ve İleri'yi tıklatın.
Kitapçık tipi için Tel dikiş veya İç içe tel dikiş seçildiyse Kayma telafisini belirtin.
7 Ayarlar özetini görüntüleyin.
8 Kitapçığınızı kaydetmek için Sonlandır'ı, herhangi bir ayarı değiştirmek için Geri'yi
veya işi iptal etmek için İptal'i tıklatın.
Yazdırma seçenekleri
111
Kapak ekleme
Kapaklar yalnızca Tel dikiş kitapçıklarına ilişkin bir seçenektir.
Ön baskılı bir kapak eklemek için
1 Booklet Maker ana penceresinde Kitapçık tipi için Tel dikiş'i ve bir ciltleme kenarı
seçin.
2 Kitapçık gövdesine ilişkin Kağıt boyutu ve Sayfa hizalama için gerekli ayarları
belirleyin.
3 Kapak İçeriği girişi menüsünden Ön baskılı seçeneğini belirleyin.
4 Kapağı tanımlayın seçeneğini tıklatın ve Ortam menüsünden ortamı ve kağıt
boyutunu, Kitapçık Kapak kaynağı menüsünden ise kaynak kasetini belirtin.
Not: Kitapçık kapak kaynağı seçeneğini belirlemeden önce Ortam sekmesinden
belge için Kağıt ağırlığı ve Kağıt boyutu seçeneklerini belirleyin.
5 Tamam'ı tıklatın.
Satır içi bir kapak belirtmek için
1 Booklet Maker ana penceresinde Kitapçık tipi için Tel dikiş'i ve bir ciltleme kenarı
seçin.
2 Kitapçık gövdesine ilişkin Kağıt boyutu ve Sayfa hizalama için gerekli ayarları
belirleyin.
3 Kapak İçeriği girdisi menüsünden Ön ve arka ayrı ayrı seçeneğini belirleyin.
4 Ön kapak ve Arka kapak ayarlarını belirleyin.
5 Kapağı tanımlayın seçeneğini tıklatın ve Ortam menüsünden ortamı ve kağıt
boyutunu, Kitapçık Kapak kaynağı menüsünden ise satır içi kapaklar için kaynak
kasetini belirtin.
Not: Kitapçık kapak kaynağı seçeneğini belirlemeden önce Ortam sekmesinden
belge için Kağıt ağırlığı ve Kağıt boyutu seçeneklerini belirleyin.
6 Tamam'ı tıklatın.
Not: Üst kenar ciltleme özelliğini kullanarak satır içi bir kapak yazdırdığınızda arka
kapağın dışı, ön kapağın yönelimiyle eşleşmek için otomatik olarak 180 derece
döner.
Yazdırma seçenekleri
112
Kapak seçenekleri
Yalnızca Tel dikiş için; Booklet Maker, ön baskılı veya satır içi olmak üzere ortamı
belirtebileceğiniz iki kapak seçeneği içerir. Satır içi bir kapak için ek seçenekler
belirleyebilirsiniz.
• İçerik girişi: Ön ve arka ayrı ayrı veya Ön baskılı seçeneğini belirleyin.
• Ön ve arka ayrı ayrı: Kapak sayfalarını ve gövde sayfalarını tek bir iş olarak
yazdıran satır içi bir kapağı belirtmek için bu seçeneği belirleyin. Belgenizdeki
ayrı sayfalar, kitapçığınızın kapağını oluşturan tek bir yaprağa yerleştirilir.
Orijinal belgeniz, kitapçığınız için kapak sayfaları ve/veya kapak resimleri
içerdiğinde satır içi bir kapak belirtebilirsiniz. Kapak içeriği, belgenizin ilk ve son
sayfaları veya belgenizin ilk iki ve son iki sayfası ya da herhangi bir
kombinasyon olabilir.
Bu seçeneği belirlerseniz aşağıdaki Ön kapak ve Arka kapak seçeneklerini
belirleyebilirsiniz.
• Ön baskılı: Kitapçığınızın ayrı ayrı yazdırılan gövde sayfalarıyla birleştirilecek
ön baskılı bir kapak eklemek için bu seçeneği belirleyin.
Bu seçeneği belirlerseniz aşağıdaki Ön kapak ve Arka kapak seçenekleri devre
dışı bırakılır.
• Ön kapak ve Arka kapak: Bu seçenekler, orijinal belgenize boş sayfaların
eklenmesine gerek kalmadan ön ve arka kapağınızın çift taraflı, tek taraflı veya
her iki taraf da boş olacak şekilde yazdırılması konusunda hızlı bir şekilde karar
vermenize olanak tanır.
Kapak içeren üst kenar ciltlemede, arka kapağın dışı, ön kapağın yönelimiyle
eşleşmek için otomatik olarak 180 derece döner.
• Kapağı tanımlayın: Bu seçenek, kırpılabilecek kapak sayfalarınız için bir ortam
ve boyut seçmenize olanak tanır.
Kapak ortamı için ayrıca Kitapçık Kapak kaynağı da belirtebilirsiniz.
Bu seçenek hem ön baskılı, hem de satır için kapaklar için kullanılabilir.
Not: Kitapçık kapak kaynağı kasetini belirtmeden önce Ortam sekmesinden belge
için Kağıt ağırlığı ve Kağıt boyutu seçeneklerini belirleyin.
Booklet Maker işlerini yazdırma
Booklet Maker, Doğrudan kuyruğa gönderilen işleri desteklemez. Booklet Maker
yazdırma işleri, Yazdırma kuyruğuna veya Tutma kuyruğuna gönderilmelidir.
Bir kitapçığa ilişkin ölçüm ünitesini değiştirmek için
1 Command WorkStation içinde, Düzenle > Tercihler seçeneğine gidin.
2 Boyut sekmesini tıklatın.
3 Ölçüm ünitesini (milimetre, nokta, veya inç) seçin.
4 Tamam'ı tıklatın.
Değişiklikler, Command WorkStation tekrar başlatılana kadar uygulanmaz.
Yazdırma seçenekleri
113
Booklet Maker: 1-yukarı Perfect ciltleme
1-yukarı Perfect ciltleme yöntemi, kenarların kırpılması (istenirse) ve
yapıştırılması, ardından da bir kapak yaprağıyla sarılması için, istiflenen tek gövde
sayfalarına yazdırır.
Perfect ciltleme yöntemi
1-yukarı Perfect ciltleme yöntemine yazıcı sürücüsünden veya Command
WorkStation Job Properties'den (İş özellikleri) erişebilirsiniz.
Not: Yazıcı cihazında Perfect ciltleyici gibi gelişmiş bir sonlandırıcı bulunuyorsa 1yukarı Perfect ciltleme seçeneği kullanılabilir.
1-yukarı Perfect kitapçık yazdırdığınızda yazıcı, sırt genişliğini yaprak sayısına ve
kağıt kalınlığına bağlı olarak hesaplar. İş yazdırıldıktan sonra Command
WorkStation konumuna gidin, iş için Job Properties'i (İş özellikleri) açın ve Layout
(Düzen) simgesini tıklatın. Job Properties (İş özellikleri), yazıcı tarafından Spine
width (Sırt genişliği) seçeneği altında “Detected Value” (Algılanan değer) olarak
ölçülen gerçek sırt genişliğini gösterir. Ölçülen gerçek sırt genişliği, aynı 1-yukarı
Perfect kitapçığın sonraki yazdırma işlemi için doğru kapak kağıdı boyutunun
hazırlanmasında kullanılabilir.
Not: Kapak yaprağının iç tarafına (kitap kalıbına yapıştırılan alan) hiçbir şey
yazdırmayın. Bu, kapak yaprağının ve kitap kalıbının düzgün bir şekilde
yapıştırılmasını engelleyebilir.
1-yukarı Perfect ciltleme ile yazdırma seçenekleri ve kullanılabilen ayarlar için
sayfa 90 ile başlayan tabloya bakın.
1-yukarı Perfect kitapçık yazdırmak için kitapçık tipi olarak 1-yukarı Perfect
seçeneğini belirlemeniz gerekir.
Yazıcı sürücüsünden Booklet Maker erişmek için
1 Uygulamanızda, Dosya > Yazdır seçeneğini belirleyin.
2 Yazıcınız olarak Fiery E100 cihazını seçin.
Mac OS X: Açılır listeden Fiery özellikleri'ni seçin, Hızlı erişim bölmesinden Tam
özellikler seçeneğini ve ardından Düzen simgesini tıklatın.
Windows: Özellikler'i ve ardından Düzen simgesini tıklatın.
3 Kitapçık seçeneğini belirleyin.
4 Kitapçık tipi için 1-yukarı Perfect seçeneğini belirleyin.
5 Bir ciltleme kenarı belirtin: Sol, Üst veya Sağ.
Yazdırma seçenekleri
114
6 Kapak sayfası içeriği, gövde konumu ve kapak konumu gibi kitapçık yazdırma
seçeneklerini belirleyin.
Not: Gövde grubu için tek taraflı yazdırma modunu kullanıyorsanız Gövde kağıt
boyutu için Düzenle'yi tıklatın ve Ortam iletişim kutusundan Çift taraflı için Kapalı
seçeneğini belirleyin.
7 Çıktı kaseti için Sonlandırma simgesinin altından Otomatik veya Perfect ciltleyici ana
kaseti seçeneğini belirleyin.
8 Özellikler iletişim kutusunda Tamam'ı tıklatın.
9 Yazdırma iletişim kutusunda Tamam'ı tıklatın.
Command WorkStation konumundan 1-yukarı Perfect iş yazdırmak için
1 Command WorkStation Held (Tutuldu) kuyruğuna bir iş gönderin.
2 Job Center (İş Merkezi) görünümünde işi sağ tıklatın (Windows) veya Ctrl tuşu basılı
olarak tıklatın (Mac OS) ve Properties'i (Özellikler) seçin.
3 Job Properties (İş özellikleri) iletişim kutusunda, Layout (Düzen) simgesini tıklatın.
4 Booklet (Kitapçık) seçeneğini belirleyin.
5 Kitapçık özellikleri belirtmek üzere Booklet Maker sihirbazını kullanmak için Start
Wizard (Sihirbazı başlat) düğmesini tıklatın.
6 Kitapçık tipi için 1-yukarı Perfect seçeneğini belirleyin.
7 Bir ciltleme kenarı belirtin: Left (Sol), Top (Üst) veya Right (Sağ).
8 Kapak sayfası içeriği, gövde konumu ve kapak konumu gibi kitapçık yazdırma
seçeneklerini belirleyin.
Not: Gövde grubu için tek taraflı yazdırma modunu kullanıyorsanız Body Paper
Size (Gövde kağıt boyutu) için Edit'i (Düzenle) tıklatın ve Media (Ortam) iletişim
kutusundan Duplex (Çift taraflı) için Off (Kapalı) seçeneğini belirleyin.
9 Output Tray (Çıktı kaseti) için Finishing (Sonlandırma) simgesinin altından Auto
(Otomatik) veya Perfect Binder Main Tray (Perfect ciltleyici ana kaseti) seçeneğini
belirleyin.
10 Job Properties (İş özellikleri) iletişim kutusunda Print'i (Yazdır) tıklatın.
Yazdırma seçenekleri
115
Belge boyutu ve Kağıt boyutu
Belge boyutu, uygulamanızın Yazdırma kurulumu (veya Sayfa düzeni) iletişim
kutusunda tanımlanan sayfa boyutudur. Kağıt boyutu, işinizin üzerine yazdırıldığı
yaprak boyutudur. Belge boyutu, dijital girdi (orijinal belgenizde tanımlanan sayfa
boyutu) olarak, Kağıt boyutu da fiziksel çıktı (kağıdın, yazıcı kasetindeki gerçek
boyutu) olarak düşünülebilir.
Bir belge sayfasını yaprak başına yazdırdığınız durumlarda Belge boyutu,
Kağıt boyutu ile genellikle aynıdır. Ancak kitapçık yazdırdığınızda veya birden
fazla belge sayfasını tek bir yaprağa yerleştirdiğinizde Belge boyutu, Kağıt
boyutundan farklılık gösterebilir.
Aşağıdaki çizimler, Belge boyutu ve Kağıt boyutu arasındaki olası ilişki örneklerini
gösterir. Gösterilen tüm sayfaların yöneliminin Yatay olduğunu unutmayın.
Belge boyutu 
Kağıt boyutu ile aynıdır.
Ölçeklendirme % 100'dür.
Tabloid Belge boyutu,
8,5x11 Kağıt boyutuna
sığacak şekilde
ölçeklendirilmiştir.
Ölçeklendirme % 50'dir.
A4 Belge boyutu, A3 Kağıt
boyutuna sığacak şekilde
ölçeklendirilmiştir.
Ölçeklendirme % 141'dir.
Belge boyutu (girdi)
Kağıt boyutu (çıktı)
8,5x11
8,5x11
A A
Tabloid 11x17
8,5x11
A
A
A
A
A4
A3
Ayrıca Ölçek veya Sığacak biçimde ölçeklendir seçenekleri kullanıldığında
Belge boyutu, Kağıt boyutundan farklılık gösterebilir. Ölçek seçeneği,
belge sayfasını belirtilen bir yüzdede küçültür veya genişletir. Sığacak biçimde
ölçeklendir seçeneği; belge görüntüsünü, seçilen Kağıt boyutuna sığacak şekilde
küçültür veya genişletir.
Ölçek ve Sığacak biçimde ölçeklendir seçenekleri hakkında bilgi için
bkz. sayfa 124.
Kitapçık yazdırma işleminde Belge boyutu ve Kağıt boyutu hakkında bilgi için
Booklet Maker yardımına bakın.
Yazdırma seçenekleri
116
Çift taraflı yazdırma
Çift taraflı sayfalar yazdırmak için
1 Uygulamanızda Dosya > Yazdır seçeneğini belirleyin ve aşağıdakilerden birini
gerçekleştirin.
Mac OS X: Yazıcınız olarak Fiery E100 cihazını seçin, açılır listeden Fiery özellikleri'ni
seçin, Hızlı erişim bölmesinde Tam özellikler seçeneğini tıklatın ve ardından
Düzen sekmesinde Normal'i seçin.
Windows: Yazıcınız olarak Fiery E100 cihazını seçin, Özellikler'i ve ardından
Düzen simgesini tıklatın.
2 Çift taraflı ayarlarından birini seçin:
Sağ ve sol cilt: Taraf 1'deki görüntünün üstünü, sayfanın aynı kenarına Taraf 2'deki
görüntünün üstü olarak yazdırır.
Üst cilt: Taraf 1'deki görüntünün üstünü, sayfanın karşıt kenarına Taraf 2'deki
görüntünün üstü olarak yazdırır.
Aşağıdaki tablo, Çift taraflı ayarlarının, yazdırılan çıktıya nasıl karşılık geldiğini
gösterir.
Sağ ve sol cilt
Üst cilt
Dikey
2
1
2
1
Yatay
2
1
3 İşi yazdırın.
2
1
Yazdırma seçenekleri
117
Kat seçenekleri
Aşağıdaki kat türleri desteklenir:
Yarım kat
İçe doğru üç kat ve 
Birden fazla üçlü kat
Katlı sayfa
Dışa doğru üç kat
Z kat
Çift paralel kat
Birden fazla yarım kat
Not: Bir katlama seçeneği belirlediğinizde Çıktı teslimi otomatik olarak
Yüz aşağıda-normal sıra şeklinde ayarlanır. Katlanan işlerin yüzünü yukarıda
veya ters sırada yazdırmak mümkün değildir. Baskı tarafı seçeneği; metnin/
görüntülerin, katlanan yaprağın içine veya dışına yazdırılmasını belirtmenize
olanak tanır.
İçe doğru üç kat/Birden fazla üçlü kat seçeneği yalnızca bir yaprağı destekler.
Bu Kat seçeneklerinin kullanılabilmesi için özel sonlandırıcıların yüklenmesi
gerekir. Sonlandırıcılar ve diğer yüklenebilir seçenekler hakkında bilgi için yazıcı
sürücüsü yardımına bakın.
Yazdırma seçenekleri
118
Birleşik yazdırma
Fiery E100, iki hızlı yazdırma seçeneği içerir:
Adımı ve tekrarla: Belgenizin ilk sayfasının, ilk yaprakta iki kez yazdırılabilmesi için
bir işi hızlı yazdırmak üzere bu seçeneği belirleyin. Bir sonraki yaprak ikinci
sayfadaki verileri yineler, sonraki yaprak üçüncü sayfadaki verileri yineler ve bu
şekilde devam eder. Yazdırılan yapraklar yarıdan kesildiğinde sonuç, aynı
belgenin iki bütün grubudur.
Tek taraflı
Çift taraflı
Sadece ön
Ön
Arka
Kes ve istifle: Yaprakların istiflenmesi ve orta konumdan kesilmesi, işin sırayla
numaralandırılması ve iki istif olarak ayrılması için bir işi hızlı yazdırmak üzere bu
seçeneği belirleyin. Yazdırma sırası; yapraklar yarıdan kesildiğinde daha hızlı
yazdırma süresiyle onları, belgeden tek bir bütünsel grup oluşturacak şekilde
birleştirebileceğiniz anlamına gelir.
Tek taraflı
Çift taraflı
Sadece ön
Ön
Arka
Kullanılabilecek seçenekler ve ayarlar için sayfa 86 üzerindeki tabloya bakın.
Windows yazıcı sürücüsünden Birleşik yazdırma erişimi için
1 Uygulamanızda, Dosya > Yazdır seçeneğini belirleyin.
2 Yazıcınız olarak Fiery E100 cihazını seçin ve Özellikler'i tıklatın.
3 Yazıcı sürücüsünde Düzen simgesini tıklatın ve Birleşik seçeneğini belirleyin.
Mac OS X yazıcı sürücüsünden Birleşik yazdırma erişimi için
1 Uygulamanızda, Dosya > Yazdır seçeneğini belirleyin.
2 Yazıcınız olarak Fiery E100 cihazını seçin ve açılır listeden Fiery özellikleri'ni seçin.
3 Hızlı erişim bölmesinden Tam özellikler seçeneğini tıklatın.
4 Yazıcı sürücüsünde Düzen simgesini tıklatın ve Birleşik seçeneğini belirleyin.
Yazdırma seçenekleri
119
Görüntü kaydırma
Görüntü kaydırma, her sayfadaki görüntünün, X (yatay) ve Y (dikey) eksenine
göre nasıl kaydırılması gerektiğini belirtmenize olanak tanır. İş içeriğinin bu
şekilde taşınması, zımbalama ve ciltleme gibi çeşitli sonlandırma seçeneklerine
izin vermenize olanak tanır. Görüntü kaydırma, görüntünün kırpılmasını önler.
Not: Bu seçenek yazıcı sürücülerinde veya Command WorkStation içinde
kullanılabilir.
Not: Bu seçenek yalnızca Yaprak başına sayfa seçeneğinin 1-yukarı olarak
belirlendiği işler için geçerlidir.
Bir yazdırma işi için görüntü kaydırma özelliğini tanımlamak için
1 Uygulamanızda, Dosya > Yazdır seçeneğini belirleyin, yazıcınız olarak Fiery E100
cihazını seçin ve aşağıdakilerden birini gerçekleştirin.
Mac OS X: Açılır listeden Fiery özellikleri'ni seçin Hızlı erişim bölmesinde Tam
özellikler seçeneğini ve ardından Sonlandırma simgesini tıklatın.
Windows: Özellikler'i ve ardından Sonlandırma simgesini tıklatın.
2 Görüntü kaydırma seçeneğini genişletin ve Görüntü kaydırma'yı tıklatın.
3 Ölçü birimlerini seçin.
4 X ve Y ekseni alanlarına Ön ve Arka görüntü kaydırma ayarlarını girin.
Görüntü ayarlarını kaydırmak için ayrıca ok düğmelerini de kullanabilirsiniz.
Not: X ve Y eksenleri için maksimum değer 999,99 nokta/13,89 inç/352,77 mm'dir.
5 Ön ve arka görüntüleri orantılı olarak hizalamak için Ön ve arka görüntüleri hizala
seçeneğini belirleyin.
6 Ayarlarınızı kaydetmek için Uygula'yı ve ardından Tamam'ı tıklatın.
Karma ortam
Karma ortam özelliği, çeşitli ortam türlerinde bir yazdırma işinin bölüm ayrımlarını
tanımlamanıza, belirli sayfaları veya sayfa aralıklarını yazdırmanıza olanak tanır.
Örneğin, boş sayfalar eklemek veya tek bir yazdırma işi içinde çift taraflı sayfalar
belirtmek için bu seçeneği kullanabilirsiniz. Karma Ortam özelliğini ayrıca her bir
bölümü ayrı bir sonlandırma veya çift taraflı set olarak ele alan bölüm tabanlı
sonlandırma seçeneklerini belirlemek için de kullanabilirsiniz.
Karma ortam'a Command WorkStation veya yazıcı sürücüsünden erişebilirsiniz.
Karma ortam erişimi ve kullanımına ilişkin talimatlar Command WorkStation
çevrimiçi yardımında verilmiştir. Fiery E100 cihazına özgü özellikler Yardımcı
Uygulamalar'da açıklanmıştır.
Aşağıdaki prosedür, yazıcı sürücüsünden Karma ortam'a erişimi ve Karma ortam
kullanılarak yapılan yazdırma işlemini açıklar.
Yazdırma seçenekleri
120
Yazıcı sürücüsünden Karma ortam erişimi için
1 Uygulamanızda, Dosya > Yazdır seçeneğini belirleyin, yazıcınız olarak Fiery E100
cihazını seçin ve aşağıdakilerden birini gerçekleştirin.
Mac OS X: Açılır listeden Fiery özellikleri'ni seçin, Hızlı erişim bölmesinden Tam
özellikler seçeneğini ve ardından Ortam simgesini tıklatın.
Windows: Özellikler'i ve ardından Ortam simgesini tıklatın.
2 Ayarları belirlemek için Karma ortam seçeneğini genişletin.
3 Aşağıdakilerden seçim yapın:
Bölüm başlama sayfası (sayfaları): Virgülle ayrılmış değerleri kullanarak her yeni
bölümün başlangıcını belirlemek için bölüm ayrımları belirlemek üzere bu
seçeneği kullanın (örneğin: 4,9,17).
Not: İlk sayfaya yazılması gerekli değildir; sayfa numaraları, orijinal belgenin
numaralandırmasıdır.
Her bölümü farklı bir bitiş seti olarak tanımla: Bölüm başlama sayfası (sayfaları)
seçeneğiyle oluşturulan her bölüme sonlandırma seçenekleri (zımbalama veya
düzenleme gibi) veya çift taraflı yazdırma işlemi uygulamak için bu seçeneği
kullanın. Çift taraflı yazdırma için; bu seçeneğin kullanılması her bir başlama
sayfasını, gerekiyorsa öne bir sol taraf boşluğu ekleyerek sağ taraftaki bir sayfayı
kullanmaya zorlar.
Not: Bölüm başlama sayfası (sayfaları), Kapağı tanımlayın veya Her bölümü farklı
bir bitiş seti olarak tanımla seçeneğini kullanırsanız Kağıt boyutu'nda belirtilen tüm
ortamların aynı boyutları (örneğin, tümü 8,5x11, tümü Tabloid veya tümü A4)
paylaşması gerekir.
Kapağı tanımlayın: Ön ve arka kapak sayfalarına sayfa öznitelikleri (Renk modu,
Çift taraflı, Parlak, Sekme kaydırma, Kağıt rengi, Delinmiş kağıt, Kağıt türü,
Kağıt ağırlığı, Kağıt boyutu ve Girdi kaseti) atamak için bu seçeneği kullanın.
Yeni sayfa aralığı: Belirli sayfalara veya sayfa aralıklarına sayfa öznitelikleri
(Renk modu, Çift taraflı, Parlak, Sekme kaydırma, Kağıt rengi, Delinmiş kağıt,
Kağıt türü, Kağıt ağırlığı, Kağıt boyutu ve Girdi kaseti) atamak için bu seçeneği
kullanın. Sayfa özniteliklerini ayarladıktan sonra ayarlarınızı kaydetmek için
Tanım ekle seçeneğini belirleyin ve ardından Karma ortam iletişim kutusuna
dönmek için Kapat'ı tıklatın.
Yeni ek: Boş sayfalara sayfa öznitelikleri (Kağıt rengi, Delinmiş kağıt, Kağıt türü,
Kağıt ağırlığı, Kağıt boyutu ve Girdi kaseti) atamak için bu seçeneği kullanın ve
Yerleştir'i tıklatın. Karma ortam iletişim kutusuna dönmek için Kapat'ı tıklatın.
4 Ayarlarınızı kaydetmek için Uygula'yı ve ardından Tamam'ı tıklatın.
Not: Karma ortam iletişim kutusunda, seçim listesi için 100 farklı ayara kadar
kaydedebilirsiniz.
Windows'ta Karma ortam'ı ve Mac OS X yazıcı sürücülerini tanımlama şekliniz,
bunu Command WorkStation'da tanımlama şeklinizle benzerdir. Daha fazla bilgi
ve ayrıntılı prosedürler için bkz. Yardımcı Uygulamalar.
Yazdırma seçenekleri
121
Çıktı teslimi
Çıktı teslimi, kopyaların istifinin çıktı kasetinde nasıl teslim edileceğini
belirtmenize olanak tanır.
İlk yaprak istifin en üstünde, Normal sırada ve kopyaların yüzü yukarı dönük
olacak şekilde çıktı kasetine teslim edilen yapraklar için Yüz yukarıda seçeneğini;
ilk yaprağın, istifin en altında olması için Ters sıra seçeneğini belirleyin.
1
2
Yüz yukarıda - normal sıra
Yüz yukarıda - ters sıra
1
2
İlk yaprak istifin en üstünde, Normal sırada ve kopyaların yüzü aşağı dönük
olacak şekilde çıktı kasetine teslim edilen yapraklar için Yüz aşağıda seçeneğini;
ilk yaprağın, istifin en altında olması için Ters sıra seçeneğini belirleyin.
1
2
Yüz aşağıda - normal sıra
Yüz aşağıda - ters sıra
1
2
Not: İstifin sırasını tersine çeviren bir sonlandırıcı kullanırken; istif, sonlandırıcı
yoluyla beslendiğinde sayfaların doğru sırada teslim edilmesi için Ters sıra
seçeneğini belirleyebilirsiniz.
Yazdırma seçenekleri
122
Paper Catalog
Paper Catalog, Fiery E100 cihazından yazdırılabilecek her türlü ortamın
özniteliklerini depolayan sistem tabanlı bir kağıt deposu veri tabanıdır.
Ortam tipleri dokunmatik yazıcı paneli üzerine eklendikten sonra, işiniz için
listelenenler arasından ortam seçebilirsiniz.
Aşağıdaki prosedür, yazıcı sürücüsünden Paper Catalog erişimini açıklar.
Yazıcı sürücüsünden Paper Catalog erişimi için
1 Özellikler'de IP Adresi'ni ve DNS adını girerek bilgisayarınız ve Fiery E100 arasında
Çift yönlü iletişim kurun.
Çift yönlü iletişim kurulumu hakkında bilgi için yazıcı sürücüsü yardımına bakın.
2 Uygulamanızda, Dosya > Yazdır seçeneğini belirleyin, yazıcınız olarak Fiery E100
cihazını seçin ve aşağıdakilerden birini gerçekleştirin.
Mac OS X: Açılır listeden Fiery özellikleri'ni seçin, Hızlı erişim bölmesinden Tam
özellikler seçeneğini ve ardından Ortam simgesini tıklatın.
Windows: Özellikler'i ve ardından Ortam simgesini tıklatın.
3 Paper Catalog açılan menüsünden gerekli ortamları seçin.
4 Veri tabanının tamamını ve kağıt özniteliklerinin tam açıklamalarını görüntülemek
için Ortam seçin'i tıklatın.
Command WorkStation cihazından Paper Catalog erişimi hakkında bilgi için
bkz. Yardımcı Uygulamalar. Hot Folders kullanımı hakkında bilgi edinmek için
bkz. Yardımcı Uygulamalar.
Yazdırma seçenekleri
123
Delgi ve Delik del
Delgi konumları, kağıt boyutu, kağıt türü, sayfa sayısı ve besleme yönüne göre
değişiklik gösterir. Delik sayısı sonlandırıcı hedefine bağlı olarak değişiklik gösterir:
• ABD, 3 delik varsayılan olmak üzere 2 delik, 3 delik veya Çoklu delgi
• ABD, 4 delik varsayılan olmak üzere 2 delik, 4 delik veya Çoklu delgi
Aşağıdaki tablo, delik sayısını ve delgi konumlarını gösterir.
Delgi ayarı
Dikey
Sol
Yatay
Sağ
Üst
Sol
Sağ
Üst
2 delik
3 delik
4 delik
Çoklu delgi
Not: Çoklu delgi, ABD için yalnızca 8,5x11 ve Uluslararası kağıt boyutları için A4
olarak desteklenir.
Yazıcıyı sonlandırıcılar için yapılandırma ve yüklenen diğer seçenekler hakkında
bilgi için yazıcı sürücüsü yardımına bakın.
Yazdırma seçenekleri
124
Ölçek
Operatör, Command WorkStation içinde ölçeklendirmeyi geçersiz kılma işlemi
belirtebilir ancak geçersiz kılma işlemi, aktif işte daha önce belirlenen her
ölçeklendirme değerine uygulanır. Örneğin, bir kullanıcı % 50 ölçeklendirme oranı
bulunan bir iş gönderirse ve operatör % 300 oranında bir Ölçeği geçersiz kılma
işlemi belirtirse iş, orijinal belge boyutunun % 150'sinde (% 300'ün % 50'si) yazdırılır.
Sığacak biçimde ölçeklendir
Sığacak biçimde ölçeklendir seçeneği, bir işi Belge boyutundan farklı bir
Kağıt boyutuna ölçeklendirmenize olanak tanır. Bu seçeneği Açık olarak
belirlediğinizde görüntünün boyutu, Kağıt boyutu menüsünden seçtiğiniz kağıt
boyutunun görüntülenebilir alanına sığacak şekilde artırılır veya azaltılır. Bu
seçeneği Kapalı olarak belirlediğinizde daha büyük bir kağıt boyutu seçseniz de
orijinal belge boyutu ölçeklendirme olmadan yazdırılır.
Belge boyutu
8,5 x 11
Sığacak biçimde
ölçeklendir Açık
Sığacak biçimde
ölçeklendir Kapalı
Kağıt boyutu
11 x 17
Yazdırma seçenekleri
125
Düzenleyici modu
Düzenleme ve harmanlama, yazıcı cihazında sonlandırıcı eklenmiş şekilde
desteklenir.
Düzenleme: Tamamlanan bir işin kopyaları harmanlanır ve bunların çıktıları aynı
yönde harmanlanarak şu sayfa sırasında düzenlenir: 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3.
Grup: Tamamlanan bir işin kopyaların çıktıları aynı yönde harmanlanarak şu sayfa
sırasında düzenlenir: 1-1-1, 2-2-2, 3-3-3.
Düzenlemeyi konumla: Tamamlanan bir işin kopyaların çıktıları aynı yönde
harmanlanarak şu sayfa sırasında düzenlenir: 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3. Bu seçenek,
istifi konumlamayı da içerir.
Grubu konumla: Tamamlanan bir işin kopyalarının çıktıları şu sayfa sırasında
düzenlenerek alınır: 1-1-1, 2-2-2, 3-3-3. Bu seçenek, istif konumlamayı da içerir.
Zımba seçeneği
Zımbalama, yazıcı cihazında Zımba sonlandırıcısı eklenmiş şekilde desteklenir.
Kapalı: Zımbalayıcıyı devre dışı bırakır.
Sol köşe: İş, sol sayfa kenarının bir köşesi boyunca tek zımba ile zımbalanır.
Sağ köşe: İş, sağ sayfa kenarının bir köşesi boyunca tek zımba ile zımbalanır.
Sol 2 konumu: İş, sol taraftaki sayfa kenarı boyunca iki zımba ile zımbalanır.
Sağ 2 konumu: İş, sağ taraftaki sayfa kenarı boyunca iki zımba ile zımbalanır.
Üst 2 konumu: İş, üst taraftaki sayfa kenarı boyunca iki zımba ile zımbalanır.
Orta: İş, sayfanın ortasında zımbalarla bir kitapçık gibi yazdırılır.
Sol
köşe
Sağ
köşe
Sol 2
konumu
Sağ 2
konumu
Üst 2
konumu
Orta
A
A
A
A
A
A
A
Sol köşe, Sağ köşe veya Orta zımbalamayı belirttiğinizde yazdırma işinizin kapak
sayfaları için farklı bir ağır ortam (karton) seçebilirsiniz.
İsteğe bağlı sonlandırıcıların yüklenmesi hakkında bilgi için yazıcı sürücüsü
yardımına bakın.
Yazdırma seçenekleri
126
Metin daraltma/Ters metin geliştirmesi
Metin daraltma/Ters metin geliştirmesi, Açık olarak ayarlandıysa yazıcı, bir anahat
ile metni daraltan ve tanımlayan bir ters metin geliştirmesi gerçekleştirir.
Renkli veya siyah-beyaz bir arka planda yazdırılan ince metnin kontrastını
keskinleştirmek için Açık seçeneğini belirleyin.
Metin daraltma/Ters metin
geliştirmesi Kapalı
Metin daraltma/Ters metin
geliştirmesi Açık
Not: Koyu arka plan üzerinde beyaz metin olduğunda ince metin genellikle kalınlaşır.
Metin daraltma/Ters metin
geliştirmesi Kapalı
Metin daraltma/Ters metin
geliştirmesi Açık
Nok. resimli metin geliştirmesi
Nok. resimli metin geliştirmesi Açık olarak ayarlandığında yazıcı, tırtıklı kenar
görünümünü azaltmak için noktalı resimli metin ve grafiklerin kenarına bir gri
metin anahattı ekler.
Nok. resimli metin
geliştirmesi Kapalı
Nok. resimli metin
geliştirmesi Açık
Metin düzeltme geliştirmesi
Metin düzeltme geliştirmesi Açık olarak ayarlandığında yazıcı, tırtıklı kenar
görünümünü azaltmak için metin ve grafiklerin kenarlarını düzeltir.
Metin düzeltme
geliştirmesi Kapalı
Metin düzeltme
geliştirmesi Açık
Yazdırma seçenekleri
127
Kullanıcı kimlik denetimi
Users and Groups (Kullanıcılar ve gruplar) kullanıcı kimlik denetimi, Fiery E100
kurulumunda etkinleştirildiyse Fiery E100 cihazına bir yazdırma işi göndermek için
geçerli bir kullanıcı adı ve parola girmeniz gerekir. Command WorkStation
cihazında işlerin yönetimi, Fiery E100 cihazında nasıl oturum açtığınıza göre
belirlenir.
Mac OS X için: İş bilgisi simgesini seçin ve Kullanıcı adı ve şifre alanlarına oturum
açma bilgilerini girin.
Windows Oturumunu kullanın: Windows bilgisayarda oturum açtıysanız bu
seçeneği belirleyin. Açmadıysanız, Windows ağı oturum açma bilgilerinizi
Kullanıcı adı ve şifre alanlarına girin.
Onayla: Kullanıcı kimlik denetimini ve yazdırma ayrıcalıklarını onaylamak için
tıklatın. Onaylama işlemi için Çift yönlü iletişim'in etkinleştirilmesi gerekir. Çift
yönlü iletişim kurulumu hakkında bilgi için yazıcı sürücüsü yardımına bakın.
Misafirim: Misafir için yazdırma ayrıcalıklarını etkinleştirmek üzere bu seçeneği
belirleyin. Varsayılan olarak, misafir için yazdırma işlemine izin verilir.
Configure WebTool'da Users and Groups (Kullanıcılar ve gruplar) kullanıcı kimlik
denetiminin etkinleştirilmesi hakkında bilgi için bkz. Yapılandırma ve Kurulum.
Dizin
129
Dizin
1-yukarı Perfect ciltleme yöntemi 90
Arka kapak seçeneği 92
birim 90
Gövde kağıt boyutu seçeneği 90
Gövde konumu özel ayarı dikey
seçeneği 93
Gövde konumu özel ayarı yatay
seçeneği 93
İçerik girişi seçeneği 91
Kapak kağıt boyutu seçeneği 91
Kapak konumu seçeneği 93
Kitapçık ölçeklendirme seçeneği 92
Ön kapak seçeneği 91
Sayfaları hizala seçeneği 92
Sırt genişliği seçeneği 92
Sırt içeriği seçeneği 92
1-yukarı Perfect kitapçıklar 113
A
Adımı ve tekrarla 118
alt grup 110
Ana kopya oluştur seçeneği 102
Ana kopya önizleme seçeneği 102, 104
Ana kopyayı kullan seçeneği 102
Ana kopyayı yazdır seçeneği 102
AppleTalk bağlantısı, Mac OS X 18, 22, 24
Arka kapak seçeneği 92
Ayrımları birleştir seçeneği 94
B
Baskı tarafı seçeneği 100
Belge boyutu seçeneği 83, 104
Beyaz PPT arka planı kaldır seçeneği 102
Bileşik üstüne yazdırma seçeneği 94
Birleşik düzen modu 86
Birleşik tipi 86
Birleşik yazdırma
Adımı ve tekrarla 118
Birleşik tipi 86
Cilt payı seçeneği 86
Cilt payını artır seçeneği 86
Kes ve istifle 118
Sığacak biçimde daralt seçeneği 86
Booklet Maker
1-yukarı Perfect ciltleme yöntemi 90
1-yukarı Perfect kitapçıklar 113
2-yukarı için kağıt boyutu 87
Arka kapak seçeneği 89
Cilt payı seçeneği 88
Cilt payını artır seçeneği 88
ciltleme yöntemi 87
İç içe tel dikiş kitapçıkları 106
Kağıt boyutu 86
Kapağı tanımlayın seçeneği 89
Kapak içeriği seçeneği 88
Kayma telafisi 88
Ön kapak seçeneği 88
Sayfa hizalama 87
Sayfaları hizala seçeneği 87
Sığacak biçimde daralt seçeneği 87
Booklet Maker ayarları 109
Booklet Maker sihirbazı 107, 108, 110
C
cilt payları 86, 88
ciltleme seçenekleri 109
ciltleme yöntemi 87, 90
CMYK modu 94
CMYK/Gri ölçek işleme yöntemi
seçeneği 95
CMYK/Gri ölçek kaynağı seçeneği 95
Color Setup (Renk kurulumu), işi geçersiz
kılma işlemleri 79
Command WorkStation uygulamasıyla
dosyaları yazdırma 27
Ç
Çıktı kaseti seçeneği 100
Çıktı teslimi 101
Çıktı teslimi seçeneği 121
çift taraflı sayfaları yazdırma 85
Çift taraflı seçeneği 85, 86, 116
çift taraflı yazdırma 108, 112
çift taraflı yazdırma bkz. Çift taraflı
seçeneği
Çift yönlü iletişim 38, 48, 67
Çözünürlük seçeneği 98
Dizin
130
D
G
Default Browser (Varsayılan Tarayıcı)
bağlantısı 16, 20
Değişken Verileri Yazdırma (VDP)
Ana kopya oluştur seçeneği 102
Ana kopya önizleme
seçeneği 102, 104
Ana kopyayı kullan seçeneği 102
Kayıt başına sayfa 102
Kayıt uzunluğunu tanımla 103
PDF XObjects kullanın 103, 104
Delgi seçeneği 100, 123
Delik del seçeneği 101, 123
Delinmiş kağıt seçeneği 84
Denetim çubuğu 82
Dil klasörleri 11
Docs (Belgeler) sekmesi WebTools 27
Dosya bağlantı noktası, dosyaları
kaydetme 67
Downloads (İndirilenler) sekmesi
WebTools 12
döndürme
otomatik 111
Düzen seçeneği bkz. Yaprak başına sayfa
Düzenleyici modu seçeneği 100
Düzenleyici seçeneği 125
geçersiz kılma işlemleri (iş ayarları) 79
Girdi kaseti seçeneği 83
Görüntü düzleştirme seçeneği 98
Görüntü kalitesi seçeneği 98
Görüntü kaydırma özelliğini
tanımlama 119
Görüntü kaydırma seçeneği 101
Görüntü kaydırma, tanımlama 119
Görüntü noktalı resim ekranı seçeneği 98
Gri (CMYK) seçeneği 97
Gri (RGB) seçeneği 97
Gri ölçek modu 94
Güvenli yazdırma alanı 32
Güvenli yazdırma seçeneği 74, 81, 104
E
I
e-posta hizmeti
hakkında 70
yazdırma işlerini yönetme 72
IP Yazıcı bağlantısı 17, 21
IPP bağlantısı 55
İ
F
İç içe tel dikiş kitapçıkları 106
ilk kez kullanım 107, 108
İstiflemeye izin ver seçeneği 100
İş bilgisi simgesi 60
İşaretle ve Yazdır 40
işi geçersiz kılma işlemleri
Ayrımları birleştir seçeneği 94
Bileşik üstüne yazdırma seçeneği 94
CMYK/Gri ölçek işleme yöntemi
seçeneği 95
CMYK/Gri ölçek kaynağı seçeneği 95
Çıktı kaseti seçeneği 100
Çıktı teslimi seçeneği 121
Çift taraflı seçeneği 85
Delik del seçeneği 101
Girdi kaseti seçeneği 83
Görüntü düzleştirme seçeneği 98
Görüntü kalitesi seçeneği 98
Görüntü kaydırma seçeneği 101
Görüntü noktalı resim ekranı
seçeneği 98
Fiery özellikleri 31
Fiery Software Uninstaller Yardımcı
Uygulaması
Kullanıcı Yazılımı DVD'sinde 9
silme 14
yükleme ve kullanma 14
Filigranlar seçeneği 103
Sadece ilk sayfa ayarı 103
FreeForm
Ana kopya önizleme seçeneği 104
Ana kopyayı yazdır seçeneği 102
FTP Yazdırma 74
H
Ham siyah bkz. Siyah metin ve grafikler
Hesap adı alanı 32, 61
Hesap adı seçeneği 81, 104
Hesap parolası alanı 32, 61
Hesap parolası seçeneği 81, 104
Hızlı erişim penceresi, özelleştirme 31
hızlı yazdırma bkz. Birleşik yazdırma
Hot Folders 27
işi geçersiz kılma işlemleri 79
Dizin
İstiflemeye izin ver seçeneği 100
Kağıt boyutu seçeneği 115
Kağıt simülasyonu seçeneği 95
Katla seçeneği 100
Metin ve grafik nok. resim ekranı
seçeneği 98
Otomatik yakalama seçeneği 94
Parlak seçeneği 98
Parlaklık seçeneği 98
PDF/X çıktı girintisi 96
Perfect ciltleyici kırpma seçeneği 101
Renkleri değiştir seçeneği 94
RGB/Lab imge oluşturma amacı
seçeneği 96
RGB/Lab kaynağı seçeneği 95
RGB/Lab'ı CMYK kaynağına ayır
seçeneği 96
Sığacak biçimde ölçeklendir
seçeneği 85
Siyah algılama seçeneği 94
Siyah metin ve grafikler seçeneği 97
Siyah üstüne yazdırma seçeneği 97
Tel dikiş cilt kırpma seçeneği 101
Windows Oturumunu kullanın
seçeneği 81, 104
yazdırma ayarları 79
Yazdırma kuyruğu eylemi
seçeneği 82, 104
Zımba seçeneği 100, 125
Zımbalayıcı modu seçeneği 100
J
Job Batching (İş grubu) 77
Job Monitor
bağlantı yapılandırma 69
Kullanıcı Yazılımı DVD'sinde 9
kullanma 69
yükleme 69
K
Kağıt ağırlığı seçeneği 83
Kağıt boyutu seçeneği 84, 115
Kağıt rengi seçeneği 83
Kağıt simülasyonu seçeneği 95
Kağıt türü seçeneği 83
kapak
ortam seçme 112
ön baskılı 111
satır içi 111
kapak ayarları 109, 111
131
Kapak içeriği girişi seçeneği 91
Kapak iİçeriği girişi seçeneği 88
kapak ile birlikte üst ciltleme 112
Kapak konumu seçeneği 93
Karma ortam 84, 119
Kaset hizalama seçeneği 84
kasetler, fotokopi makinesi 83
Katla seçeneği 100, 117
Kayıt başına sayfa 102
Kayıt uzunluğunu tanımla 103
Kayma telafisi 88
kırpma
Tel dikiş ciltleme 101
Kitapçık düzeni modu 87
Kitapçık ölçeklendirme seçeneği 92
Kitapçık seçeneği 105
Kitapçık tipi
1-yukarı Perfect ciltleme 113
ciltleme yöntemi 87
Kopya sayısı seçeneği 81
Kullanıcı adı seçeneği 81, 104
Kullanıcı kimlik denetimi 60, 127
Kullanıcı adı 127
Kullanıcı adı seçeneği 32, 81, 104
Mac OS için 127
Misafirim 127
parola seçeneği 32
Şifre 127
Şifre seçeneği 81, 104
Windows Oturumunu kullanın 127
Windows Oturumunu kullanın
seçeneği 81, 104
Kullanıcı Yazılımı DVD'si
yükleme
yazıcı sürücüsü dosyaları 10, 11
kurulabilir seçenekler
Windows Vista için yapılandırma 57
yapılandırma 57
L
Line Printer Daemon - LPD (Satır Yazıcı
Sunucu Yazılımı - LPD) 17, 21
LPD/LPR bağlantısı, Mac OS X 25
LPR bağlantısı 51
Dizin
132
M
P
Mac OS X
AppleTalk bağlantısı 18, 22, 24
Default Browser (Varsayılan Tarayıcı)
bağlantısı 16, 20
Fiery Software Uninstaller yardımcı
uygulaması 14
IP Yazıcı bağlantısı 17, 21
Line Printer Daemon - LPD (Satır
Yazıcı Sunucu Yazılımı - LPD) 17, 21
LPD/LPR bağlantısı 25
PPD 27
yazıcı sürücüsü dosyalarını silme 14
yazıcı sürücüsü kurulumu 15
yazıcı sürücüsü yükleme 10
yazıcıları seçme 28
Mac OS X uygulamaları ile yazdırma 27
Maksimum CMY yoğunluğunu kullan
seçeneği 98
Metin daraltma/Ters metin geliştirmesi
seçeneği 99
Metin düzeltme geliştirmesi seçeneği 99
Metin ve grafik nok. resim ekranı
seçeneği 98
Metin ve grafikler seçeneği 99
Misafirim 81, 104, 127
Page Setup (Sayfa Düzeni) iletişim
kutusu 30
Paper Catalog 83, 122
Parlak seçeneği 98
Parlak siyah bkz. Siyah metin ve grafikler
Parlaklık seçeneği 98
PDF XObjects kullanın 103, 104
PDF/X çıktı girintisi 96
Perfect ciltleyici kırpma seçeneği 101
Perfect kitapçık ayarı 106
Postflight 82
PostScript yazı tipleri 9
PostScript yazıcı sürücüleri (ayrıntılı) 78
PostScript yazıcı sürücüsü
İşaretle ve yazdır kullanarak
yükleme 40
Kullanıcı Yazılımı DVD'sinden
yükleme 44
silme 49
WebTools kullanarak indirme 42
PostScript yazıcı tanımlama dosyaları,
bkz. PPD’ler
PostScript Yazıcı Tanımlama dosyası,
bkz. PPD
PPD
genel bakış 9
Mac OS X 27
Windows 45
PPD'ler (PostScript yazıcı tanımlama
dosyaları)
seçenekler 79
Print (Yazdır) iletişim kutusu 30
Printer Delete Utility 49
Kullanıcı Yazılımı DVD'sinde 9
Printer Setup Utility (Yazıcı Kurulum
İzlencesi) 11
Prntdrve.exe dosyası 42
Profesyonel Renk Ayarları Gelişmiş
Düzenleme iletişim kutusu 35, 63
N
Nok. resimli metin geliştirmesi seçeneği 99
Nokta rengi eşleştirme seçeneği 96
Notlar alanı 32, 60
Notlar seçeneği 81
O
okuma düzeni 108
OSX Installer 11, 27
otomatik döndürme 111
Otomatik yakalama seçeneği 94, 105
Ö
Ölçek seçeneği 85, 124
ölçü birimleri
belirtme 112
Ön kapak seçeneği 91
Örnek baskı 76
özel bir sayfa boyutu tanımlama
Windows 67
özel bir sayfa boyutu yazdırma
Windows 67
özel sayfa boyutu, özel bir sayfa boyutu
tanımlama, özel bir sayfa boyutu yazdırma
Dizin
133
R
V
Renk modu 94
Renkleri değiştir seçeneği 94
Renkli baskı seçenekleri
ayarlama 33, 61
RGB/Lab imge oluşturma amacı
seçeneği 96
RGB/Lab kaynağı seçeneği 95
RGB/Lab'ı CMYK kaynağına ayır
seçeneği 96
RIP uygulama 78
Varsayılan çıktı profili seçeneği 97
varsayılan yazdırma seçenekleri 30, 65
S
sanal yazıcılar
İşaretle ve Yazdır kullanarak
yükleme 47
kurulum 47
Sayfa sırası seçeneği 85
Sayfaları hizala seçeneği 92
Sığacak biçimde daralt 86, 87
Sığacak biçimde ölçeklendir
seçeneği 85, 124
Sırt genişliği seçeneği 92
Sırt içeriği seçeneği 92
Siyah algılama seçeneği 94
Siyah metin ve grafikler seçeneğ 97
Siyah üstüne yazdırma seçeneği 97
SMB yazdırma özelliği
bağlantıyı tamamlama 50
kurulum 41
sonlandırma seçenekleri 108
Standart kitapçık ayarı 106
Ş
Şifre 81, 104
T
Talimatlar alanı 32, 81
TCP/IP bağlantısı 51
tek taraflı yazdırma 112
Tel dikiş cilt kırpma seçeneği 101
Toner azaltma seçeneği 98, 104
U
USB aygıtı 73
dosya yazdırma 73
otomatik yazdırma 73
Users and Groups (Kullanıcılar ve gruplar)
kullanıcı kimlik denetimi 127
W
WebTools
Docs (Belgeler) sekmesi 27, 58
Downloads (İndirilenler)
sekmesi 12, 42
WebTools Docs (Belgeler) sekmesi 58
WebTools Downloads (İndirilenler)
sekmesi 42
Windows
IPP bağlantısı 55
LPR veya Bağlantı Noktası 9100
bağlantısı 51
TCP/IP bağlantısı 51
yazıcı sürücüsü, Kullanıcı Yazılımı
DVD'sinden yükleme 44
Windows Oturumunu kullanın 127
Windows Oturumunu kullanın
seçeneği 81, 104
Y
yaprak 108
Yaprak başına sayfa seçeneği 85
yazdırma
bir uygulamadan yazdırma 59
Dosya bağlantı noktasına
kaydetme 67
E-posta istemcisi kullanma 70
Mac OS X uygulamalarından
yazdırma 27
Yazdırma aralığı seçeneği 81
yazdırma bağlantıları, desteklenen
türler 50
Yazdırma çerçevesi seçeneği 85
yazdırma işlerini e-posta komutlarıyla
yönetme 72
yazdırma işlerini yönetme 72
Yazdırma kuyruğu eylemi
seçeneği 82, 104
yazdırma seçenekleri 59
ayarlama 30
Hızlı erişim penceresindeki Tam
özellikler’de 32
Yazıcı kurulumu ayarlarını geçersiz
kılma 64
yazıcı sürücüleri
kurulum 15
WebTools ile indirme 12
yükleme 10
Dizin
yazıcı sürücülerini yükleme 13
yazıcı varsayılan ayarları, nereden
belirlenir 79
Yazıcı varsayılanı 64
yazıcıları seçme
Mac OS X 28
yerleştirme 108
Yerleştirme düzeni modu 93
Yönelimi geçersiz kılma seçeneği 85
yükleme
İşaretle ve yazdır kullanan yazıcı
sürücüleri 40
İşaretle ve yazdır kullanarak sanal
yazıcıları yükleme 47
Job Monitor 69
yazıcı sürücülerini sunucudan
yükleme 43
yazıcı sürücüsünü Kullanıcı
Yazılımı DVD'sinden yükleme 44
Z
Zımba seçeneği 100, 125
Zımbalayıcı modu seçeneği 100
134

Benzer belgeler