Sosyal Girişimcilik Dünyası

Transkript

Sosyal Girişimcilik Dünyası
Sosyal Girişimciliğe Dair
SOGLA Sentezi
Timur Tiryaki
www.sogla.org
Sosyal Girişimcilği Tanımak
1. Sosyal Girişimciliğin Tanımları
2. Sosyal Girişimcilik ile Karıştırılan Alanlar
–
–
–
–
Girişimcilik
Kurumsal Sosyal Sorumluluk
Sosyal Sorumluluk / Sosyal Yardımlaşma
Sosyal İş (Social Business)
3. Sosyal Girişimcilik için Yapısal Modeller ve
Gelir Kaynakları
www.sogla.org
1
2
3
Fábio Luiz de Oliveira Rosa
Brezilya
• Institute for the Development of Natural Energy
and Sustainability
• Pilot Çalışma: 1984-1988 – 400 aile ile pilot proje
• 1 milyon insanın hayatının ekonomik olarak
gelişmesini sağladı.
• Projesi 23 ülkeye yayıldı.
www.sogla.org
Dünyayı daha iyi bir yer haline
getirmek için uğraşanlardan bir
kaç örnek daha...
• Setya Adipurwanta – Endonesia - Dria Manunggal
– Engelliler için eğitim akademileri: Balık yetiştirme, orkide
yetiştirme, el işleri, ahşap oymacılığı, kuaförlük
• Daphne Nederhorst – Canada – SAWA Global
– SAWA Kahramanları’nın video prodüktörleri ile dünyaya
yayılması
• Rene Reyes – Şili
– Ağaç üreticilerini yüksek standartlarda birleştiren ve ağaç
tüketimi regüle eden bir sertifikasyon sistemi tasarladı
www.sogla.org
2 Farklı Toplumsal Gelişim Süreci
Alışılagelmiş Yöntem: Güçlü kurumlar ve oyuncular herkesin izleyeceği
yolun ne olacağına dair kararlar verirler.
Sosyal Girişimcilik: Amaçlı bireyler daha sonra güçlü kurumların ve
oyuncuların kabulunu zamanla alan yeni modeller yaratırlar (boylece
temel amaçları olan sosyal fayda yaratmayı daha büyük güçler üzerinden
yapabilirler)
1
Sosyal Girişimcileri
Birleştiren Ekoller
• Ashoka - 1980
• Schwab Foundation - 1998
• Skoll Foundation - 1999
www.sogla.org
1
Sosyal Girişimciliği
Tanımlayan Öğeler
• Yenilikçilik – Toplumdaki bir soruna yeni bir yaklaşım.
• Yaratıcılık – Geleceğe dair vizyonlar yaratabilme, vizyonları
hedefleştirebilme ve yolculuk boyunca problem çözme becerilerini
kullanabilmek
• Sürdürürebilir – Devamlılığını sağlayan bir yapı, bir sistem, bir iş
yapış yöntemi.
• Kopyalanabilir – Dünya’da bu problemin çözümünü sağlayacak
yaklaşım
• Girişimcilik – Atılımcı, amaç(misyon) odaklı, risk alabilen
• Sosyal Değer Yaratan – Kapsamı, Teması ile sosyal katkı yaratması
• Yüksek Etik Standartlar – Değerler Temsil Edebilen
• İş Birliği ve Takım Kurulumu – Yerel değişim uzmanlarını işe
çekebilen
www.sogla.org
1
Sosyal Girişimcilerin Etkisi
www.sogla.org
1
BOB PROCTOR
1
2. Sosyal Girişimcilik
ile Karıştırılan Alanlar
www.sogla.org
2
Yüksek
Fonlama Gerektirir
Sürdürülebilir Başarı
Potansiyel Zarar
Fon Yaratır
Sosyal Fayda –
Sosyal Değer
Düşük
--Eksi-Matthew Lee – Harvard Business
School – Theory of Social Change 11
2010
Finansal Getiri
(Gelir – Gider)
++Artı++
X
I I I I I
X
I I I I I I
X
2
GİRİŞİMCİ
• Pazardaki bir ihtiyacı tespit
eder
• Sürdürülebilir maddi faydayı
maksimize eder
• Kazanmaktan ve iş
modelinden heyecan duyar.
•
•
•
•
SOSYAL GİRİŞİMCİ
• Toplumdaki gerçek bir ihtiyacı
tespit eder
• Sürdürülebilir sosyal faydayı
maksimize eder
• Motivasyonu içseldir,
başkalarına yardımcı olmaktan
ve dünyayı daha iyi bir hale
getirmekten heyecan duyar.
Her ikisi de:
Çözüm odaklıdır – nasıl yapacağına kafayı takmıştır.
Kararlıdır – zorluklar karşısında yılmaz, vazgeçmez.
Yenilikçidir – Inovasyon ile sistemleri ile götürebilirler
www.sogla.org
2
• Kurumsal Sosyal Sorumluluk:
Şirketlerin kazançlarından bir
bölümünü toplum için harcamaları
– Anahtar soru: öncelikli motivasyonları
içsel mi dışsal mı?
www.sogla.org
2
Sosyal Sorumluluk
Sosyal Yardımlaşma
1) Bir kişinin ya da grubun yardım amacıyla
maddi ya da ayni bağışlar toplayıp
yardımda bulunması.
2) Gönüllük ilkesi ile kendi zamanından bir
bölümünü toplum için adamak
www.sogla.org
2
Sosyal Girişimcilik
için Alt Yapı Modelleri
YAPI=
VAKIF - DERNEK
501c - Kar Amacı
İKTİSADİ İŞLETMESİ
Gütmeyen Kurum
OLAN VAKIF-DERNEK
TR'de yok
İŞ MODELİ
Ticari Girişim
Sosyal İş
Social Business
Ticari Girişim
İŞ MODELİ
İŞ MODELİ
GELİR=
FON+BAĞIŞ
FON+BAĞIŞ
+ İŞ MODELİ
KAR=
SİSTEME
SİSTEME
SİSTEME
HİSSEDARLARA HİSSEDARLARA
SOSYAL
FAYDA=
YÜKSEK
YÜKSEK
YÜKSEK
YÜKSEK-ORTA
www.sogla.org
Ürün-Hizmet
Tanımı
Ürün-Hizmet
Tanımı
Ürün-Hizmet
Tanımı
ORTA-DÜŞÜK
3
TOMS ayakkabıları
Her satılan ayakkabı için 1
ayakkabı bağışlanıyor...
www.sogla.org
3
SOSYAL GİRİŞİMCİLİK İÇİN
GELİR KAYNAKLARI
BİREYSEL
BAĞIŞÇILAR
(Philantrhopy)
© SOGLA - 2010
KURUMSAL
SOSYAL
SORUMLULUK
BÜTÇELERİ
FONLAR
(Devlet, WB,
EU)
GELİR
MODELLERİ –
İŞ MODELLERİ
3
Sosyal Girişimcilik Nedir?
“Dünyanın ya da toplumun bir ihtiyacı için,
problem çözülene kadar, bir hayat amacı
olarak, sürdürülebilir sistemler kuran, yürüten
kişilerin kurdukları yapılardır.”
www.sogla.org
3
Gelecekteki Adımlar:
Collaborative Entrepreneurship
www.sogla.org

Benzer belgeler

Sosyal Girişimcilik Nedir?

Sosyal Girişimcilik Nedir? •  Sosyal  Değer  Yaratan  –  Kapsamı,  Teması  ile  sosyal  katkı  yaratması   •  Yüksek  Etik  Standartlara  Sahip  –  Değerler  Temsil  Edebilen •  İş  Birliği  ve  Takım  Kurulumuna  önem  ...

Detaylı

Sosyal Girişim E-Bülteni, Sayı 21 Kullanıcıları tarafından sosyal

Sosyal Girişim E-Bülteni, Sayı 21 Kullanıcıları tarafından sosyal Sosyal girişimler dernek, vakıf, özel şirket, kooperatif veya (Türkiye’de şu anda yasal olarak tanımlanmasa da) sosyal amaçlı şirket olarak faaliyet gösterebiliyorlar. Koenig’e göre: “…sosyal giriş...

Detaylı