Bipolar Bozukluk Kaynakçası

Transkript

Bipolar Bozukluk Kaynakçası
BİPOLAR BOZUKLUK KAYNAKÇASI
(Taslak 1)
Bülent Ağaoğlu
İstanbul, 23.11.2011
İÇİNDEKİLER
BİPOLAR BOZUKLUK
KİTAPLAR ................................................................................................................ 3
TEZLER .................................................................................................................... 4
AKRABALAR ............................................................................................................. 4
ÇOCUKLAR .............................................................................................................. 4
HİPERAKTİVİTE......................................................................................................... 5
KARAKTER ÖZELLİKLERİ ........................................................................................... 5
SUÇLAR - ŞİDDET .................................................................................................... 6
TEDAVİ (İLAÇLAR VS.) .............................................................................................. 7
TEDAVİ - LİTYUM..................................................................................................... 7
TEŞHİS, TESTLER, BİYOLOJİK YAPI ............................................................................. 8
ÇEŞİTLİ KONULAR .................................................................................................. 10
MAKALELER ........................................................................................................... 15
DUYGUDURUM BOZUKLUKLARI .............................................................................. 34
TEZLER .................................................................................................................. 34
MAKALELER ........................................................................................................... 38
2
TARAMA TABLOSU
TMB
DAGM
PLEKSUS CDMB
YÖK
TEZ
PSİ.DİZİNİ
BİPOLAR
+
+
+
+
+
+
MANİK
+
+
+
+
+
+
DUYGUDURUM +
+
+
+
+
+
23.11.2011 tarihi itibariyle
596 REFERANS
3
KİTAPLAR
Toksoy, Ömer Muharrem / Lityum ve valproatı birlikte kullanan iki uçlu duygudurum bozukluğu hastalarının ötimik
dönemlerinde : valproatlarının kesilmesi: Ön belirleyicilerin araştırılması / Ömer Muharrem Toksoy. - İstanbul: T.C.
Sağlık Bakanlığı, 2001. 96y.
Diana Berger, Lisa Berger : Çılgınlık Meleklerini Dinledik . Orijinal adı: We Heard The Angels Of Madness. Çeviri:
Celal Kapkın. Yayınevi: Mert Yayıncılık. 1. Basım - Haziran 1990. 362 sayfa.
http://www.bipolaryasam.org/kitap/cilginlik-melekleri
Judith Lederman/ Candida Fink : Bipolar Çocuğunuz ve Siz. ALKIM YAYINEVİ, 2007. 339S.
http://www.bipolaryasam.org/kitap/bipolar-cocugunuz-siz
Sevil Avşar : Yaşama Dokunmak İçin: Bir Manik Depresifin Notları. İstanbul: İnkılap kitabevi, 2004. 213S.
TEZLER
AKRABALAR
Oğuz Tan : Antidepresan tedavi sırasında ortaya çıkan mani vakalarının birinci dereceden akrabalarında bipolar
bozukluk sıklığının araştırılması [Frequency of bipolar disorder among first- degree relatives of those who
developed mania during antidepressant treatment] . Danışman: Prof.Dr. Musa Tosun . Yer Bilgisi: İstanbul
Üniversitesi • Cerrahpaşa Tıp Fakültesi • • Psikiyatri Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Psikiyatri. Tıpta Uzmanlık.
Türkçe 2001 84 y. s.
ÇOCUKLAR
Cemile Gürdal : Bipolar bozukluğu olan bir ebeveyn tarafından büyütülmenin psikososyal gelişim üzerine etkisi [The
impact of being raised by a bipolar parent on psychosocial development] . Danışman: Prof. Dr. Oya Sorias . Yer
Bilgisi: Ege Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • Psikoloji Bölümü • Klinik Psikoloji Anabilim Dalı • Konu
Başlıkları: Psikoloji. Yüksek Lisans. Türkçe 2009 154 s.
Deniz Arık Binbay : Bipolar I bozukluk hastalarında şiddetli çocukluk çağı travmasının hastalık özellikleri üzerine
olan etkisinin incelenmesi [The impact of severe childhood trauma on the disease features in bipolar I disorder
patients] . Danışman: Doç. Dr. Fisun Akdeniz . Yer Bilgisi: Ege Üniversitesi • Tıp Fakültesi • • Psikiyatri Anabilim Dalı
• Konu Başlıkları: Psikiyatri • Psikoloji. Dizin Terimleri: Bipolar bozukluk=Bipolar disorder • Çocuklara kötü
muamele-cinsel=Child abuse-sexual • Travma=Trauma. Tıpta Uzmanlık. Türkçe 2009 92 s.
Devrim Akdemir : Bipolar duygudurum bozukluğu olan ana babaların çocuklarında psikopatoloji [Psychopathology in
children of bipolar parents] . Danışman: Prof.Dr. Bahar Gökler . Yer Bilgisi: Hacettepe Üniversitesi • Tıp Fakültesi • •
Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları • Psikiyatri. Tıpta
Uzmanlık. Türkçe 2004 63 s.
Erdem Deveci : Şizofreni ve duygudurum bozukluklu hastaların çocuklarında nörobilişsel endofenotipler
[Neurocognitive endophenotypes in the children of patients with schizophrenia and bipolar affective disorder] .
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Erol Ozan . Yer Bilgisi: Atatürk Üniversitesi • Tıp Fakültesi • • Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Psikiyatri. Dizin Terimleri: Şizofreni=Schizophrenia • Tıpta Uzmanlık. Türkçe 2010
147 s.
F. Neslihan İnal Emiroğlu : Bipolar I bozukluklu annebaba çocuklarının yıkıcı davranış bozuklukları ve duygudurum
bozuklukları yönünden değerlendirilmesi [Assessment of children and adolescents of with bipolar I parents
regarding disruptive behavioral disorders and mood disorders] . Danışman: Prof.Dr. Ayşen Baykara . Yer Bilgisi:
Dokuz Eylül Üniversitesi • Tıp Fakültesi • • Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı • Konu
Başlıkları: Psikiyatri. Tıpta Uzmanlık. Türkçe 2001 132 s.
4
Murat Coşkun : Bipolar bozukluğu olan çocuk ve ergenlerde psikiyatrik eş tanılar [Psychiatric comorbidty in children
and adolescents with bipolar disorder] . Danışman: Doç. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu . Yer Bilgisi: İstanbul
Üniversitesi • Tıp Fakültesi • • Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Psikiyatri • Dizin
Terimleri: Çocuk psikiyatrisi=Child psychiatrist • Tıpta Uzmanlık. Türkçe 2009 96 s.
Müge Tamar Kabaklıoğlu : Bipolar bozukluk tanılı hastaların çocuklarında psikopatoloji . Danışman: Yer Bilgisi: Ege
Üniversitesi • Tıp Fakültesi • • Psikiyatri Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Psikiyatri. Dizin Terimleri: Bipolar
bozukluk=Bipolar disorder • Psikopatoloji=Psychopathology • Ana-baba=Parents. Tıpta Uzmanlık. Türkçe 1991
0125 s.
Naheeda Mohamed Arslan : Bipolar duygudurum bozukluğu olan ebeveynlerin çocuklarında psikopatoloji .
Danışman: Prof. Dr. Yankı Yazgan . Yer Bilgisi: Marmara Üniversitesi • Tıp Fakültesi • • Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı
ve Hastalıkları Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Psikiyatri. Tıpta Uzmanlık. Türkçe 2009 70 s.
Osman Abalı : Bipolar bozukluğu olan anne babaların çocuklarında dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu .
Danışman: Prof.Dr. Nahit Motavallı Mukaddes . Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi • Tıp Fakültesi • • Çocuk Ruh Sağlığı
ve Hastalıkları Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları • Psikiyatri. Tıpta Uzmanlık. Türkçe .
2002 115 s.
Zeynep Uğur : Bipolar affektif bozuklukta bağlanma biçimleri, çocukluk çağı travmaları ve agresyon ilişkisi [The
relationship between attachment styles, childhood trauma and aggression in bipolar affective disorder] . Danışman:
Dr. Münevver Hacıoğlu Yıldırım . Yer Bilgisi: Sağlık Bakanlığı • İst. Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve
Sinir Has. Eğt. ve Arş. Hastanesi • • Psikiyatri Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Psikiyatri • Tıpta Uzmanlık. Türkçe
2010 100 s.
HİPERAKTİVİTE
Elif Karaahmet : Bipolar afektif bozuklugu olan hastalarda eriskin tipi dikkat eksikligi ve hiperaktivite bozuklugunun
yaygınlıgı. [Comorbidity of adult attention-deficit hyperactivity disorder and bipolar disorder] . Danışman: Yrd. Doç.
Levent Atik . Yer Bilgisi: Zonguldak Karaelmas Üniversitesi • Tıp Fakültesi • • Psikiyatri Anabilim Dalı • Konu
Başlıkları: Psikiyatri • Dizin Terimleri: Bipolar bozukluk=Bipolar disorder • Tıpta Uzmanlık. Türkçe 2009 79 s.
Melek Gözde Luş : Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tanılı çocuk ve ergenlerde bipolar duygudurum
bozukluğu eş tanısı [The coexistence of ADHD and BPD in children and adolscent sample] . Danışman: Prof. Dr.
Nahit Mutavallı Mukaddes . Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi • Tıp Fakültesi • • Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalı •
Konu Başlıkları: Psikiyatri. Tıpta Uzmanlık. Türkçe 2008 107 s.
Neslihan Levent : Bipolar ve dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan erişkinlerde nöropsikolojik ve silik
nörolojik bulgular [neuropsychologıcal and soft neurological signs adults with bipolar and attention deficiency
hyperactivity disorder] . Danışman: Doç. Dr. Figen Çulha Ateşçi . Yer Bilgisi: Pamukkale Üniversitesi • Tıp Fakültesi •
• Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Psikiyatri • Tıpta Uzmanlık. Türkçe 2010 92 s.
Tonguç Demir Berkol : Bipolar hastalarda erişkin dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu eştanısı; sıklığı,
sosyodemografik ve klinik özellikleri ile ilişkisi [Adult attention deficit and hyperactivity disorder comorbidity in
bipolar patients; correlation with frequency, social demographic and clinical factors] . Danışman: Prof. Dr. İlhan
Yargıç . Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi • Tıp Fakültesi • • Psikiyatri Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Psikiyatri •
Tıpta Uzmanlık. Türkçe 2009 137 s.
KARAKTER ÖZELLİKLERİ
Aslıhan Sayın : Bipolar affektif bozukluk hastalarında mizaç, karakter ve kişilik özellikleri [Temperament, character
and personality features of patients with bipolar affective disorder] . Danışman: Doç.Dr. Aslı Çepik Kuruoğlu . Yer
Bilgisi: Gazi Üniversitesi • Tıp Fakültesi • • Psikiyatri Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Psikiyatri. Tıpta Uzmanlık.
Türkçe 2005 95 s.
5
Kevser Aktaş Seçer : Bipoler bozukluk tanılı bireylerde ve kardeşlerinde mizaç ve karakter özellikleri [The
characteristics of temperament and character in individuals with bipolar I disorder and their siblings] . Danışman:
Prof.Dr. Ramazan Özcankaya . Yer Bilgisi: Süleyman Demirel Üniversitesi • Tıp Fakültesi • • Psikiyatri Anabilim Dalı
• Konu Başlıkları: Psikiyatri. Tıpta Uzmanlık. Türkçe 2005 145 s.
Meltem Dursun : Bipolar bozukluklarda kişilik özellikleri [Personality attributes in bipolar disorders] . Danışman:
Prof. Dr. Adnan Ziyalar . Yer Bilgisi: Maltepe Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • Psikoloji Bölümü • Psikoloji
Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Psikoloji • Dizin Terimleri: Bipolar bozukluk=Bipolar disorder • Kişilik
özellikleri=Personality traits • Kişilik=Personality • Duygudurum=Mood • Mani=Manic disorder • Depresif
duygulanım=Depressive mood • Depresif hastalık=Depressive disorder • Duygudurum bozuklukları=Mood
congruent disorders • Yüksek Lisans. Türkçe 2008 155 s.
Ömer Akay : Bipolar bozuklukta kişilik özelliklerinin hastalık seyrine etkisi [Effect of personality traits on clinical
course of the bipolar disorder] . Danışman: Doç. Dr. Numan Konuk . Yer Bilgisi: Zonguldak Karaelmas Üniversitesi •
Tıp Fakültesi • • Psikiyatri Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Psikiyatri • Dizin Terimleri: Bipolar bozukluk=Bipolar
disorder • Mizaç=Temperament • Karakter=Character • Prognoz=Prognosis • Tıpta Uzmanlık. Türkçe 2008 128 s.
Recep Emre Tan : Bipolar I bozukluğu olan olgularda kişilik bozukluğu yaygınlığı ve bunun klinik özelliklerle olan
ilişkisinin araştırılması [The study of the relationship between the personality disorders common and its clinical
characteristics by the cases with bipolar I disorders] . Danışman: Dr. Latif Ruhşat Alpkan . Yer Bilgisi: Sağlık
Bakanlığı • İst. Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Has. Eğt. ve Arş. Hastanesi • • Psikiyatri
Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Psikiyatri. Tıpta Uzmanlık. Türkçe 2010 77 s.
Sermin Kesebir : Ailede bipolar bozukluk öyküsü olan ve olmayan bipolar bozukluk tanılı bireylerde ve birinci derece
yakınlarında mizaç özellikleri: Kontrollu bi çalışma . Danışman: Prof.Dr. Simavi Vahip . Yer Bilgisi: Ege Üniversitesi •
Tıp Fakültesi • • Psikiyatri Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Psikiyatri. Tıpta Uzmanlık. Türkçe 2002 94 s.
Talia Öksüz : Bipolar bozukluğu olan bireylerde kişilik özellikleri ile stresle başa çıkma tutumları ilişkisinin
incelenmesi ve bipolar bozukluğu olmayan bireyler ile karşılaştırılması [The relationship between personality traits
of individuals who have been diagnosed with bipolar disorder and coping strategies for stress that they use and to
compare the obtained results with the comparison group] . Danışman: Yrd. Doç. Dr. Figen Karadayı . Yer Bilgisi:
Maltepe Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • Psikoloji Bölümü • Psikoloji Anabilim Dalı • Konu Başlıkları:
Psikoloji • Dizin Terimleri: Kişilik=Personality • Eysenck Kişilik Envanteri=Eysenck Personality Inventory •
Stres=Stress • Stresle başetme=Coping with stress • Duygudurum bozuklukları=Mood congruent disorders •
Bipolar bozukluk=Bipolar disorder • • Bipolar bozukluk=Bipolar disorder • Kişilik özellikleri=Personality traits •
Stresle başetme=Coping with stress • Kişilik özellikleri=Personality traits. Yüksek Lisans. Türkçe 2010 112 s.
Zeynep Nergis Tellioğlu : Unipolar ve bipolar bozukluğu olan hastaların baskın afektif mizaç, mizaç-karakter
özellikleri ve çocukluk çağı örselenmeleri açısından karşılaştırılması. [The comparision of affective temperaments,
the psychometric properties of temperament-character and childhood trauma in patients with unipolar and bipolar
disorder] . Danışman: Prof. Dr. R. Peykan Gökalp . Yer Bilgisi: Maltepe Üniversitesi • Tıp Fakültesi • • Psikiyatri
Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Psikiyatri • Tıpta Uzmanlık. Türkçe 2011 101 s.
SUÇLAR - ŞİDDET
Hadiye Çiğdem Oral : İki uçlu duygulanım bozukluklarında şiddet davranışı ve cezai sorumluluk [Violence and
criminal responsibility in bipolar disorder] . Danışman: Prof. Dr. F. Tamer Şuer . Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi •
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi • • Psikiyatri Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Adli Tıp • Psikiyatri. Dizin Terimleri: Bipolar
bozukluk=Bipolar disorder • Cezai sorumluluk=Criminal liability • Şiddet=Violence. Tıpta Uzmanlık. Türkçe 2010
131 s.
Seda Şüküroğlu : Suç işleyen ve işlemeyen bipolar ı bozukluğu olan hastalarda dürtüsellik ve suç işlemeye etkisi
[Impulsivity and its reliation to criminal behaviour in offenders and non-offenders with bipolar-i disorder] .
Danışman: Doç. Dr. Defne Tamar Gürol . Yer Bilgisi: Sağlık Bakanlığı • İst. Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh
6
Sağlığı ve Sinir Has. Eğt. ve Arş. Hastanesi • • Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Psikiyatri •
Tıpta Uzmanlık. Türkçe 2010 130 s.
TEDAVİ (İLAÇLAR VS.)
Duygu Ayar : İkiuçlu bozuklukta hastalar ve hasta yakınlarının elektrokonvülsif tedaviye ilişkin tutumları [Attitudes
of patients with bipolar disorder and their relatives towards the elektroconvulsive therapy] . Danışman: Doç.Dr.
Haluk A. Savaş . Yer Bilgisi: Gaziantep Üniversitesi • Sağlık Bilimleri Enstitüsü • • Hemşirelik Anabilim Dalı • Konu
Başlıkları: Hemşirelik • Psikiyatri. Yüksek Lisans. Türkçe 2006 98 s.
Mahmut Bulut : İki uçlu bozukluk hastalarında elektrokonvulzif ve ilaç tedavileri esnasında oksidatif
parametrelerdeki değişiklikler [Oxidative parameters in bipolar patients treated with electroconvulsive therapy and
pharmacotheraphy] . Danışman: Doç. Dr. Abdurrahman Altındağ . Yer Bilgisi: Gaziantep Üniversitesi • Tıp Fakültesi
• • Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Psikiyatri • Dizin Terimleri: Bipolar
bozukluk=Bipolar disorder • Elektrokonvülsif tedavi=Electroconvulsive therapy • Oksidatif stres=Oxidative stress •
Tıpta Uzmanlık.Türkçe 2009 89 s.
Meliha Zengin Eroğlu : Bipolar bozuklukta koruyucu sağaltım [Longterm treatment in bipolar disorder] . Danışman:
Prof. Dr. Nurgül Özpoyraz . Yer Bilgisi: Çukurova Üniversitesi • Tıp Fakültesi • • Psikiyatri Anabilim Dalı • Konu
Başlıkları: Psikiyatri. Tıpta Uzmanlık. Türkçe 2010 104 s.
Osman Kaan Kora : İki uçlu duygudurum bozukluğunda valproat ile koruma tedavisinde yanıtın ve ön
belirleyicilerinin araştırılması [Predictors and rate of response for valproate prophylaxis in bipolar mood disorder] .
Danışman: Prof.Dr. Olcay Yazıcı . Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi • Tıp Fakültesi • • • Konu Başlıkları: Psikiyatri.
Dizin Terimleri: Bipolar bozukluk=Bipolar disorder • Lityum=Lithium • Valproik asit=Valproic acid. Tıpta Uzmanlık.
Türkçe 1996 98 s.
Vesile Uyanık : Bipolar I bozukluk tanılı hastaların tedavi öncesi ve sonrası sitokin düzeylerinin değerlendirilmesi
[Assement of cytokine levels in bipolar I disorder before and after treatment] . Danışman: Prof. Dr. Cengiz Tuğlu .
Yer Bilgisi: Trakya Üniversitesi • Tıp Fakültesi • • Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı • Konu Başlıkları:
Psikiyatri. Tıpta Uzmanlık. Türkçe 2010 62 s.
TEDAVİ - LİTYUM
Hülya Haspaylan : Lityum tedavisi gören ve görmeyen bipolar affektif bozukluk tanısı konulmuş hastaların
eritrositlerinde superoksit dismutaz ve katalaz düzeylerinin incelenmesi [Investigation of erythrocyte SOD and CAT
levels of patients with bipolar affective disorder treated with or without lithium] . Danışman: Prof.Dr. K. Muzaffer
Üstdal Prof.Dr. Aslan Oğuz . Yer Bilgisi: Erciyes Üniversitesi • Sağlık Bilimleri Enstitüsü • • Biyokimya Anabilim Dalı •
Konu Başlıkları: Biyokimya. Yüksek Lisans. Türkçe 2002 45 s.
Mustafa Kablan Kürklü : İki uçlu bozukluk hayvan modelinde lityum sağaltımına yanıtın lityumun beyin dokusundaki
dağılım ve düzeyi ile ilişkisi [An animal model for bipolar illness: relationship between brain lithium levels and
response to lithium] . Danışman: Doç.Dr. Ayşegül Özerdem . Yer Bilgisi: Dokuz Eylül Üniversitesi • Tıp Fakültesi • •
Psikiyatri Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Psikiyatri. Tıpta Uzmanlık. Türkçe 2003 54 s.
Ruhcan Polat : Bipolar 1 bozukluğun sürdürüm tedavisinde lityum, valproat ve karbomazapinin klinik etki ve yan
etkilerinin karşılaştırılması [Comparisons of the clinical effects and side effects of lithium, valproic acid and
carbomazepine in maintenance treatment of bipolar 1 disorder] . Danışman: Doç.Dr. M. Erkan Özcan Prof.Dr.
Süheyla Ünal . Yer Bilgisi: İnönü Üniversitesi • Tıp Fakültesi • • Psikiyatri Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Psikiyatri.
Tıpta Uzmanlık. Türkçe 2004 50 s.
Simavi Vahip : Profilaktik amaçla lityum kullanmakta olan remisyondaki bir grup bipolar bozukluk tanılı hastada
eritrosit içi lityum konsantrasyonu ve lityum oranının etkinlik ve yan etkilerle ilişkisinin araştırılması . Danışman:
Yer Bilgisi: Ege Üniversitesi • Tıp Fakültesi • • Psikiyatri Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Psikiyatri. Dizin Terimleri:
Bipolar bozukluk=Bipolar disorder • Lityum=Lithium. Tıpta Uzmanlık. Türkçe 1986 95 s.
7
Nezaket Kaya : İki uçlu duygu durum bozukluğunda ve lityumun etki düzeneğinde inositol monofosfatoz enzim
etkinliğinin rolü [The Role of inositol monophosphatase activity in bipolar disorder and mechanism of action of
lithium] . Danışman: Prof.Dr. Zeliha Tunca . Yer Bilgisi: Dokuz Eylül Üniversitesi • Tıp Fakültesi • • • Konu
Başlıkları: Psikiyatri. Dizin Terimleri: Bipolar bozukluk=Bipolar disorder • İnositol=Inositol • Lityum=Lithium. Tıpta
Uzmanlık. Türkçe 1997 97 s.
TEŞHİS, TESTLER, BİYOLOJİK YAPI
Ahmet Ünal : Bipolar bozukluğa komorbid eksen-I ve eksen-II tanılarının araştırılması . Danışman: Doç.Dr. A. Ertan
Tezcan . Yer Bilgisi: Fırat Üniversitesi • Tıp Fakültesi • • Psikiyatri Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Psikiyatri. Tıpta
Uzmanlık. Türkçe 2002 41 s.
Aslıhan Çelik Erden : Bipolar I bozukluğu olan ötimik olgularda difüzyon ağırlıklı görüntüleme yönetmi ile beyin
bulgularının araştırılması [The investigation brain findings with diffusion weighted imaging in euthymic patients
with bipolar I disorder] . Danışman: Doç. Dr. Nesim Kuğu . Yer Bilgisi: Cumhuriyet Üniversitesi • Tıp Fakültesi • •
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Psikiyatri. Tıpta Uzmanlık. Türkçe 2006 34 s.
Aslıhan Erden : Bipolar I bozukluğu olan ötimik olgularda difüzyon ağırlıklı görüntüleme yöntemi ile beyin
bulgularının araştırılması [The investigation brain findings with diffusion weighted imaging in euthymic patiens with
bipolar I disorder] . Danışman: Doç.Dr. Nesim Kuğu Y.Doç.Dr. İbrahim Öztoprak . Yer Bilgisi: Cumhuriyet Üniversitesi
• Tıp Fakültesi • • Psikiyatri Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Psikiyatri • Radyoloji ve Nükleer Tıp. Tıpta Uzmanlık.
Türkçe 2006 42 s.
Ayşegül Giray : İkiuçlu I bozuklukta klinik iyileşme ile ilişkili lipit-lipoprotein ve leptin değişimleri [Lipid-lipoprotein
and leptin changes associated with full remission in bipolar I disorder] .Danışman: Doç.Dr. A. Binnur Erbağcı . Yer
Bilgisi: Gaziantep Üniversitesi • Sağlık Bilimleri Enstitüsü • • • Konu Başlıkları: Biyokimya • Psikiyatri. Yüksek
Lisans. Türkçe 2006 VII+63 s.
Ayşegül Özerdem : Bipolar bozukluk tanılı bir grup hastada plazma norepinefrin düzeyleri: Uzun süreli lityum
sağaltımının etkileri . Danışman: Prof.Dr. Zeliha Tunca . Yer Bilgisi: Dokuz Eylül Üniversitesi • Tıp Fakültesi • •
Psikiyatri Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Psikiyatri. Dizin Terimleri: Bipolar bozukluk=Bipolar disorder •
Lityum=Lithium • Norepinefrin=Norepinephrine • Plazma=Plasma. Tıpta Uzmanlık. Türkçe 1994 60 s.
Ayşegül Özerdem : Bipolar bozukluk tanılı hastalarda valproat monoterapisi öncesi ve sonrası görsel uyaranlara
ilişkin potansiyellerin incelenmesi [Event related potentials to visual stimuli in patients with bipolar disorder before
and after valproate monotherapy] . Danışman: Prof. Dr. Erol Başar . Yer Bilgisi: Dokuz Eylül Üniversitesi • Sağlık
Bilimleri Enstitüsü • • Biyofizik Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Biyofizik • Dizin Terimleri: Beyin uyarılma
potansiyelleri=Brain induce patentials • Bipolar bozukluk=Bipolar disorder • Biyofizik=Biophysics • Bilişsel
işlev=Congnitive function • GABA=GABA • Glütamik asit=Glutamic acid • Osilasyon=Oscillation • Valproik
asit=Valproic acid • Doktora. Türkçe 2008 86 s.
Ayşın Noyan : Bipolar bozukluk tanılı olgularda geç diskinezinin hastalık özellikleri ile ilişkisi ve SPECT . Danışman:
Prof.Dr. Işık Tuğlular . Yer Bilgisi: Ege Üniversitesi • Tıp Fakültesi • • Psikiyatri Anabilim Dalı • Konu Başlıkları:
Psikiyatri. Dizin Terimleri: Hareket bozuklukları=Movement disorders • Tomografi-emisyon-bilgisayarlı-tek
foton=Tomography-emission-computed-single photon • Trankilizanlar-majör=Tranquilizing agents-major •
Bipolar bozukluk=Bipolar disorder. Tıpta Uzmanlık. Türkçe 1995 150 s.
Bahri İnce : Bipolar bozuklukta hemoglobin elektroforezi: biyolojik bir gösterge olarak fetal hemoglobin ve
hemoglobin A2’ nin kullanım olasılığının incelenmesi [Hemoglobin electrophoresis in bipolar disorder: analysing the
possibility of using fetal hemoglobin and hemoglobin A2 as a biological parameter] . Danışman: Dr. Adil Meriç
Altınöz . Yer Bilgisi: Sağlık Bakanlığı • İst. Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Has. Eğt. ve Arş.
Hastanesi • • Psikiyatri Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Psikiyatri • Dizin Terimleri: Bipolar bozukluk=Bipolar
disorder • HPLC yöntemi=HPLC method • Hemoglobin A=Hemoglobin A • Hemoglobin A2=Hemoglobin A2 •
Hemoglobin F=Hemoglobin F • Tıpta Uzmanlık. Türkçe 2010 65 s.
8
Berna Yücel : Bipolar bozukluk tedavisinde kullanılan lamotrijin ile valproik asid ilaç kombinasyonu arasındaki
etkileşmenin farmakokinetik ve ilaç efikasitesi yönünden değerlendirilmesi [Evaluation of efficacy and the
pharmacokinetic interactions between valproic acid and lamotrigine as a combination theraphy in bipolar disorder
treatment.] . Danışman: Doç. Dr. Canan Uluoğlu . Yer Bilgisi: Gazi Üniversitesi • Tıp Fakültesi • • Tıbbi Farmakoloji
Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Eczacılık ve Farmakoloji • Tıpta Uzmanlık. Türkçe 2009 130 s.
Birsen Şentürk : Bipolar tip I bozukluğu olan ergenlerde manyetik rezonans görüntüleme ile Amigdala hacimlerinin
değerlendirilmesi [The evaluation of Amygdala volumes in adolescents with Bipolar disorder type I] . Danışman: Yrd.
Doç. Dr. F Neslihan İnal Emiroğlu . Yer Bilgisi: Dokuz Eylül Üniversitesi • Tıp Fakültesi • • Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Psikiyatri • Tıpta Uzmanlık. Türkçe 2009 136 s.
Duru Kuzugüdenlioğlu : Bipolar bozuklukta beyin kan akımının incelenmesi: SPECT ile yapılan karşılaştırmalı bir
çalışma [Evaluation of brain blood flows in bipolar disorder: A comparative study with SPECT] . Danışman: Doç.Dr.
Hüseyin H. Özsan . Yer Bilgisi: Ankara Üniversitesi • Tıp Fakültesi • • • Konu Başlıkları: Psikiyatri. Dizin Terimleri:
Mani=Manic disorder • Remisyon=Remission • Tomografi-emisyon-bilgisayarlı-tek foton=Tomography-emission-
computed-single photon • Bipolar bozukluk=Bipolar disorder • Lityum=Lithium. Tıpta Uzmanlık. Türkçe 1999 90 s.
Elif Aktener : Bipolar bozuklukta genetik geçiş şekillerinin FH-RDC kullanılarak aile öyküsü yöntemi ile araştırılması .
Danışman: Yer Bilgisi: Ege Üniversitesi • Tıp Fakültesi • • • Konu Başlıkları: Psikiyatri. Dizin Terimleri: Genetik= •
Affektif bozukluklar=Affective disorders • Genetik=Genetics • Kişilik bozuklukları=Personality disorders. Tıpta
Uzmanlık. Türkçe 1991 0132 s.
H. Birgül Elbozan : Bipolar affektif bozuklukta lityum ve olanzapinin nöroprotektif etkilerinin beyinde incelenmesi:
MR spektroskopi ile yapılan karşılaştırılmalı bir çalışma [Evaluation of neuroprotective effects of lithium and
olanzapin on brain tissue in bipolar affective disorder: a comperative study with MR spectroscopy] . Danışman:
Y.Doç.Dr. Rıfat Karlıdağ . Yer Bilgisi: İnönü Üniversitesi • Tıp Fakültesi • • Psikiyatri Anabilim Dalı • Konu Başlıkları:
Psikiyatri. Tıpta Uzmanlık. Türkçe 2003 70 s.
İ. Ömer Barlas : İkiuçlu duygu-durum bozukluğu hastalarında serotonin taşıyıcı gen çok yapılılığı [Serotonin
transporter gene polymorphism in bipolar disorder patients] . Danışman: Prof.Dr. Ahmet Arslan . Yer Bilgisi:
Gaziantep Üniversitesi • Sağlık Bilimleri Enstitüsü • • Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Tıbbi Biyoloji.
Yüksek Lisans. Türkçe 2002 8+61 s.
İbrahim Fatih Karababa : Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Psikiyatri Kliniğinde izlenen Bipolar-I
bozukluğu olan hastalarda klinik ve tedavi özellikleri ile hastalığın seyri arasındaki ilişki [The association between
the clinical and therapeutic features and the course of the illness in patients with Bipolar-I disorder treated in Selçuk
University Medical Faculty Psychiatry department] . Danışman: Prof. Dr. Rüstem Aşkın . Yer Bilgisi: Selçuk
Üniversitesi • Tıp Fakültesi • • Psikiyatri Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Psikiyatri • Tıpta Uzmanlık. Türkçe 2009
72 s.
Kıymet Tabakçıoğlu : Trakya bölgesinde yaşayan bipolar duygudurum bozukluğu olan hastalarda HLA sınıf I (A,B) ve
sınıf II (DR) polimorfizmleri sıklığı [Frequencies of HLA class I (A,B) and class II (DR) polymorphisms in patient with
bipolar affective disorder in thrace] . Danışman: Y.Doç.Dr. Funda Pala . Yer Bilgisi: Trakya Üniversitesi • Sağlık
Bilimleri Enstitüsü • • Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Tıbbi Biyoloji. Yüksek Lisans. Türkçe 2005 70 s.
Mehdi Azarbaz : Kalıcı bipolar pacemaker Lead'lerin yalıtım bozukluklarının belirlenmesinde impedans ölçümünün
yararlarının araştırılması [The Benefit of the impedance measurement in early diagnosis and correction of Lead
disfunctions due to insulation defects, and in follow-up of the patients treadet wiht permanent bipolar pacemakers]
. Danışman: Doç.Dr. Aytaç Öncül . Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi • Tıp Fakültesi • • • Konu Başlıkları: Kardiyoloji.
Dizin Terimleri: Pacemaker-yapay=Pacemaker-artificial • Kalp hastalıkları=Heart diseases. Tıpta Uzmanlık. Türkçe
1998 82 s.
Mehmet Yumru : İkiuçlu bozuklukta total oksidan ve antioksidan düzeyleri [Total oxidant and antioxidant levels in
bipolar disorder]. Danışman: Doç.Dr. Haluk Asuman Savaş . Yer Bilgisi: Gaziantep Üniversitesi • Tıp Fakültesi • •
9
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Psikiyatri • Biyokimya. Tıpta Uzmanlık. Türkçe 2007 86
s.
Nagihan Cevher : Bipolar tip ı bozukluğu olan ergenlerde serumda beyinden köken alan nörotrofik faktör
düzeylerinin değerlendirilmesi [The evaluation of serum BDNF levels in adolescents with bipolar disorder type I] .
Danışman: Yrd. Doç. Dr. F.Neslihan İnal Emiroğlu . Yer Bilgisi: Dokuz Eylül Üniversitesi • Tıp Fakültesi • • Çocuk
Psikiyatrisi Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları • Psikiyatri. Tıpta Uzmanlık. Türkçe 2009
140 s.
Nurdan Özlü Ceylan : İkiuçlu bozukluk olan hastalarda serum nitrik oksit düzeyi ve arginaz aktivitesi [Serum nitric
oxcide levels and arginase activities in patients with bipolar affective disorder] . Danışman: Doç. Dr. İclal Geyikli
Çimenci . Yer Bilgisi: Gaziantep Üniversitesi • Tıp Fakültesi • • Biyokimya ve Klinik Biyokimya Anabilim Dalı • Konu
Başlıkları: Biyokimya • Psikiyatri • Dizin Terimleri: Arginaz=Arginase • Bipolar bozukluk=Bipolar disorder • Nitrik
oksit=Nitric oxide • Tıpta Uzmanlık. Türkçe 2008 80 s.
Özgül Karaaslan : İki uçlu duygudurum bozukluklu hastalar ve birinci dereceden yakınlarında nörokimyasal
değişiklikler ile bilişsel işlevlerin değerlendirilmesi: Bir manyetik rezonans spektroskopi çalışması [Assessment of
neurochemical alterations and cognitive functions in patients with bipolar affective disorders and their first degree
relatives; A magnetic resonance spectroscopy study] . Danışman: Prof. Dr. M. Tayfun Turan . Yer Bilgisi: Erciyes
Üniversitesi • Tıp Fakültesi • • Psikiyatri Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Psikiyatri. Tıpta Uzmanlık. Türkçe 2011 97
s.
Sema Akgün : Bipolar affektif bozukluk nedeniyle valproik asit kullanan ve metabolik sendromu olan hastalarda
adiponektin, leptin düzeyleri ve oksidatif stresin değerlendirilmesi [Evaluation of adiponectin, leptin levels and
oxidative stress in bipolar patients with metabolic syndrome which treated vaiproic acid] . Danışman: Doç. Dr.
Ahmet Kahraman . Yer Bilgisi: Afyon Kocatepe Üniversitesi • Tıp Fakültesi • • Biyokimya Anabilim Dalı • Konu
Başlıkları: Biyokimya • Psikiyatri • Dizin Terimleri: Biyokimya=Biochemistry • Psikiyatri=Psychiatry • Tıpta
Uzmanlık. Türkçe 2008 74 s.
Şehnaz Neslihan Gürz Yalçın : İki uçlu bozukluk tanılı hastalar, birinci derece akrabaları ve sağlıklı kontrollerde
serum bdnf düzeylerinin ve nörobilişsel işlevlerin karşılaştırılması [Comparison of serum bdnf levels and
neurocognitive functions in patients with bipolar disorder, first degree relatives and healthy controls] . Danışman:
Prof. Dr. Ayşegül Özerdem . Yer Bilgisi: Dokuz Eylül Üniversitesi • Tıp Fakültesi • • Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Psikiyatri • Dizin Terimleri: Bipolar bozukluk=Bipolar disorder • Nöropsikolojik
testler=Neuropsychological tests • Tıpta Uzmanlık. Türkçe 2010 71 s.
Zeki Yüncü : Bipolar bozuklukta 20. kromozomun etkilenmişliği: D20S481 markırı ile yapılan bir non parametrik
çalışma . Danışman: Prof.Dr. Simavi Vahip . Yer Bilgisi: Ege Üniversitesi • Tıp Fakültesi • • Psikiyatri Anabilim Dalı •
Konu Başlıkları: Psikiyatri. Tıpta Uzmanlık. Türkçe 2003 91 s.
ÇEŞİTLİ KONULAR
Arzu Ülgen : Bipolar affektif bozukluğu olan hastalarda serotonin taşıyıcı gen polimorfizmi [Serotonin transporter
gene polymorphism in patients with bipolar affective disorders] . Danışman: Prof.Dr. Orhan Doğan . Yer Bilgisi:
Cumhuriyet Üniversitesi • Tıp Fakültesi • • Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Psikiyatri.
Tıpta Uzmanlık. Türkçe 2004 58 s.
Aslıhan Özlem Polat : İki uçlu duygudurum bozukluğu olan kadınlarda premenstrüel sendromın değerlendirilmesi
[The evaluation of premenstrual syndrome in bipolar patients] . Danışman: Doç.Dr. Yücel Başak . Yer Bilgisi: İstanbul
Üniversitesi • Tıp Fakültesi • • Psikiyatri Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Psikiyatri. Tıpta Uzmanlık. Türkçe 2001
110 y. s.
Ayça Can Keklik : Bipolar bozukluğu olan hastalarda metabolik sendrom ve cinsel işlev bozukluğu ilişkisinin
değerlendirilmesi [Evaluation of metabolic syndrome andsexual dysfunction in patients with bipolar disorder] .
Danışman: Dr. Nesrin Tomruk . Yer Bilgisi: Sağlık Bakanlığı • İst. Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve
10
Sinir Has. Eğt. ve Arş. Hastanesi • • Psikiyatri Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Psikiyatri • Tıpta Uzmanlık. Türkçe
2010 138 s.
Ayman Saleh : Bipolar bozuklukta yaşam olaylarının hastalık başlangıcından önceki sıklığı ve hastalık gidişi
üzerindeki etkisinin araştırılması [The life events effect the start and the outcome of bipolar disorder] . Danışman:
Prof. Dr. Kaan Kora . Yer Bilgisi: Marmara Üniversitesi • Tıp Fakültesi • • Psikiyatri Anabilim Dalı • Konu Başlıkları:
Psikiyatri • Dizin Terimleri: Yaşam Olayları=Life Events • Destek Fonksiyonları=Support Functions • Bipolar
Bozukluk=Bipolar Disorder • Mani=Manic Disorder • Tıpta Uzmanlık. Türkçe 2010 83 s.
Ayşegül Yıldız : Hızlı döngülü bipolar bozukluğun belirleyici özellikleri [Characteristics of rapid cycling bipolar
patients] . Danışman: Prof.Dr. Zeliha Tunca . Yer Bilgisi: Dokuz Eylül Üniversitesi • Tıp Fakültesi • • Psikiyatri
Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Psikiyatri. Tıpta Uzmanlık. Türkçe 2001 82 s.
Barış Önen Ünsalver : Baş ağrısı polikliniğine başvuran migren hastalarında bipolar spektrum bozuklukları oranı .
Danışman: Prof.Dr. Kerem Doksat . Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi • Cerrahpaşa Tıp Fakültesi • • Psikiyatri
Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Psikiyatri. Tıpta Uzmanlık. Türkçe 2006 65 s.
Bayram Yıldız : İki uçlu duygudurum bozuklugunda metabolik sendrom ve hipotalamo-pitüiter-adrenal eksenle
ilişkisi [The relationship between metabolic syndrome and hipotalamo-pituitary-adrenal axis in bipolar disorder] .
Danışman: Doç. Dr. Mustafa Tayfun Turan . Yer Bilgisi: Erciyes Üniversitesi • Tıp Fakültesi • • Psikiyatri Anabilim
Dalı • Konu Başlıkları: Psikiyatri. Tıpta Uzmanlık. Türkçe 2008 90 s.
Bilge Kara : Atipik antipsikotik kullanan şizofreni, diğer psikotik bozukluklar ve bipolar bozukluğu olan hastalarda
metabolik sendrom sıklığı. [The prevalence of the metabolic syndrome in schizophrenia, bipolar and the other
psychotic disorders patients who treated with atypical antipsychotics] . Danışman: Doç. Dr. Murad Atmaca . Yer
Bilgisi: Fırat Üniversitesi • Tıp Fakültesi • • Psikiyatri Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Psikiyatri • Tıpta Uzmanlık.
Türkçe 2009 102 s.
Candaş Kılıç : Bipolar bozukluk hastalarında metabolik sendrom ve yaşam kalitesi üzerine olan etkisinin araştırılması
[Metabolic syndrome in patients with bipolar disorder and its impact on quality of life] . Danışman: Dr. Dr. Şakire
Erek . Yer Bilgisi: Sağlık Bakanlığı • İst. Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Has. Eğt. ve Arş.
Hastanesi • • Psikiyatri Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Psikiyatri. Dizin Terimleri: Bipolar bozukluk=Bipolar
disorder • İşlevsellik=Functionality • Obezite=Obesity. Tıpta Uzmanlık. Türkçe 2011 109 s.
Ceren Hıdıroğlu : Bipolar bozukluk tanılı ötimik hastalar ve birinci derece akrabalarında dürtüsellik: Sağlıklı
kontrollerle karşılaştırmalı bir çalışma [Impulsivity in euthymic patients with bipolar disorder and their first-degree
relatives: A comparative study with healthy controls] . Danışman: Prof. Dr. Ayşegül Özerdem . Yer Bilgisi: Dokuz
Eylül Üniversitesi • Sağlık Bilimleri Enstitüsü • • Sinir Bilimi Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Psikoloji • Psikiyatri.
Dizin Terimleri: Bipolar bozukluk=Bipolar disorder • Risk alma davranışı=Risk taking behavior •
Remisyon=Remission • Akrabalık=Relatives • Yüksek Lisans. Türkçe 2009 78 s.
Demet Kalaycı : Manyetik rezonans spektroskopi ve bilişsel işlevler açısından şizoaffektif bozukluğun şizofreni ve
bipolar bozuklukla ilişkisi [The relationship between magnetic resonance spectoscopy and cognitive abilities of
schizoaffective disorder among bipolar and schizophrenia spectrum] . Danışman: Doç. Dr. Osman Özdel . Yer Bilgisi:
Pamukkale Üniversitesi • Tıp Fakültesi • • Psikiyatri Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Psikiyatri • Radyoloji ve
Nükleer Tıp. Dizin Terimleri: Şizofreni=Schizophrenia • Bilişsel işlev=Congnitive function • Bipolar
bozukluk=Bipolar disorder • Spektroskopi=Spectroscopy. Tıpta Uzmanlık. Türkçe 2009 85 s.
Elif Ateş Budak : Remisyonda bipolar bozukluk hastalarında zihin kuramı becerilerinin hastalık özellikleri ve sosyal
işlevsellikle ilişkisi [Theory of mind and its relationship with clinical features and social functioning in remitted
bipolar patients] . Danışman: Dr. Engin Emrem Beştepe . Yer Bilgisi: Sağlık Bakanlığı • İst. Bakırköy Prof. Dr. Mazhar
Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Has. Eğt. ve Arş. Hastanesi • • Psikiyatri Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Psikiyatri •
Dizin Terimleri: Zihin kuramı=Theory of mind • Bipolar bozukluk=Bipolar disorder • Sosyal biliş=Social cognition •
Tıpta Uzmanlık. Türkçe. 2011 77 s.
11
Elif Güneri : Şizofreni ve bipolar affektif bozukluk- manik epizod- tanısı almış hastaların rorschach protokolleri
açısından karşılaştırılması [Şizofreni ve bipolar affektif bozukluk- manik epizod- tanisi almiş hastalarin rorschach
protokolleri açisindan karşilaştirilmasi] . Danışman: Yrd. Doç. Bayhan Üge . Yer Bilgisi: Maltepe Üniversitesi • Sosyal
Bilimler Enstitüsü • Psikoloji Bölümü • Psikoloji Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Psikoloji • Dizin Terimleri:
Şizofreni=Schizophrenia • Bipolar bozukluk=Bipolar disorder • Mani=Manic disorder • Rorschach testi=Rorschach
test • Cinsiyet=Sex • Yüksek Lisans. Türkçe 2008 229 s.
Emre Bora : Ötimik bipolar bozukluk tanılı hastalarda psikotik duygudurum dönemi öyküsünün bilişsel işlevlere
etkisi . Danışman: Prof.Dr. Simavi Vahip . Yer Bilgisi: Ege Üniversitesi • Tıp Fakültesi • • Psikiyatri Anabilim Dalı •
Konu Başlıkları: Psikiyatri. Tıpta Uzmanlık. Türkçe 2004 55 s.
Ender Kaya : Bipolar bozuklukta kalıntı belirtiler . Danışman: Prof.Dr. Ömer Aydemir . Yer Bilgisi: Celal Bayar
Üniversitesi • Tıp Fakültesi • • Psikiyatri Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Psikiyatri. Tıpta Uzmanlık. Türkçe 2006 91
s.
Fırat Çelik : Sanatçılarda iki uçlu bozukluk ve alkol kullanım bozuklukları [Bipolar disorder and alcohol consumption
in artists] . Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ayşe Devrim Başterzi . Yer Bilgisi: Mersin Üniversitesi • Tıp Fakültesi • •
Psikiyatri Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Psikiyatri. Dizin Terimleri: İntihar=Suicide • Sanatçılar=Artists •
Yaratıcılık=Creativity. Tıpta Uzmanlık. Türkçe 2010 79 s.
Fisun Çıplakkayacık Akdeniz : Bipolar bozukluğun gidiş belirleyicisi olarak hızlı döngülülük . Danışman: Doç.Dr.
Simavi Vahip . Yer Bilgisi: Ege Üniversitesi • Tıp Fakültesi • • • Konu Başlıkları: Psikiyatri. Dizin Terimleri: Affektif
bozukluklar=Affective disorders • Bipolar bozukluk=Bipolar disorder. Tıpta Uzmanlık. Türkçe 1996 132 s.
Gülben Saraçoğlu : Bipolar bozuklukta oksidatif durumun değerlendirilmesi [The assesment of oxidative stress in
bipolar affective disorder] . Danışman: Yrd. Doç. Dr. Mahmut Katı Doç. Dr. Abdurrahman Altındağ . Yer Bilgisi:
Harran Üniversitesi • Tıp Fakültesi • • Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Psikiyatri. Tıpta
Uzmanlık. Türkçe 2010 79 s.
Gülseren Ünal : Bipolar affektif bozukluğu olan hastaların aile işlevlerinin değerlendirilmesi . Danışman: Y.Doç.Dr.
Aycan Karaaslan . Yer Bilgisi: Ege Üniversitesi • Sağlık Bilimleri Enstitüsü • • • Konu Başlıkları: Hemşirelik. Dizin
Terimleri: Hemşirelik bakımı=Nursing care • Bipolar bozukluk=Bipolar disorder • Aile=Family. Yüksek Lisans.
Türkçe 1998 112 s.
Gülsev Yılmaz : Bipolar affektif bozuklukta komorbid anksiyete bozuklukları ve yaşam kalitesi üzerine etkilerinin
araştırılması [comorbid anxiety disorders in bipolar affective disorder and their affect on the quality of life] .
Danışman: Doç.Dr. Atila Erol . Yer Bilgisi: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi • Tıp Fakültesi • • Psikiyatri Anabilim
Dalı • Konu Başlıkları: Psikiyatri. Tıpta Uzmanlık. Türkçe 2007 140 s.
Günsel Gülşen : Bipolar bozukluk: 14 yıllık dönemin değerlendirilmesi . Danışman: Prof.Dr. Nurgül Özpoyraz . Yer
Bilgisi: Çukurova Üniversitesi • Tıp Fakültesi • • Psikiyatri Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Psikiyatri. Tıpta
Uzmanlık. Türkçe 2004 82 s.
H. Nezih Dağdeviren : Bipolar duygudurum bozukluklarında mevsimsellik ve mevsimsel duygudurum bozukluğu .
Danışman: Dr. Hikmet Yurtsever . Yer Bilgisi: Sağlık Bakanlığı • İst. Şişli Etfal Eğt. ve Arş. Hastanesi • • • Konu
Başlıkları: Halk Sağlığı. Dizin Terimleri: Mevsimsel affektif hastalıklar=Seasonal affective disorder • Bipolar
bozukluk=Bipolar disorder • Psikiyatrik hastalar=Psychiatric patients. Tıpta Uzmanlık. Türkçe 1996 41 s.
Halide Tüysüzoğulları : Ötimik bipolar hastalarda dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu eştanısı: Klinik, silik
nörolojik ve nöropsikolojik özelliklerinin karşılaştırılması . Danışman: Doç. Dr. Figen Ç. Ateşçi . Yer Bilgisi:
Pamukkale Üniversitesi • Tıp Fakültesi • • Psikiyatri Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Psikiyatri. Tıpta Uzmanlık.
Türkçe 2008 69 s.
Handan Meteris : Duygudurum bozuklukları eştanısının obsesif kompulsif bozukluk üzerine klinik etkileri [The
Clinical impact of bipolar and unipolar affective comorbidityon obsessive-compulsive disorder] . Danışman: Prof.Dr.
12
Raşit Tükel . Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi • Tıp Fakültesi • • Psikiyatri Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Psikiyatri.
Tıpta Uzmanlık. Türkçe 2003 68 s.
Hatice Nilay Alpman : Bipolar I bozukluğu olan hastalarda karma dönemin ve hızlı döngülülüğün bakıcı yüküne ve
yaşam kalitesine etkisi [The impact of mixed episodes and rapid cycling on the caregiver burden and quality of life
for bipolar I patients] . Danışman: Dr. Evrim Erten . Yer Bilgisi: Sağlık Bakanlığı • İst. Bakırköy Prof. Dr. Mazhar
Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Has. Eğt. ve Arş. Hastanesi • • Psikiyatri Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Psikiyatri •
Dizin Terimleri: Bipolar bozukluk=Bipolar disorder • Yaşam kalitesi=Quality of life • Tıpta Uzmanlık. Türkçe 2010
119 s.
M. Ülgen Turalıoğlu (Kamber) : Yatarak tedavi gören iki uçlu duygulanım bozukluklu hastalarda seyir ve tanı
değişmeleri: 5 yıllık retrospektif izlem çalışması [Clinical outcome and diagnostic changes in hospitalized patients
with bipolar affective disorders: a five-year retrospective follow-up study] . Danışman: Doç.Dr. Nazan Aydın . Yer
Bilgisi: Atatürk Üniversitesi • Tıp Fakültesi • • Psikiyatri Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Psikiyatri. Tıpta Uzmanlık.
Türkçe 2004 59 s.
Mehmet Onur Yücel : Şizofreni ve Bipolar bozukluk hastalarının birinci derece yakınlarında Zihin Kuramı bozuklukları
[Theory of mind deficits in first degree relatives of schizophrenia and bipolar disorder patients] . Danışman: Doç. Dr.
Halise Devrimci Özgüven . Yer Bilgisi: Ankara Üniversitesi • Tıp Fakültesi • • Psikiyatri Anabilim Dalı • Konu
Başlıkları: Psikiyatri • Tıpta Uzmanlık. Türkçe 2008 78 s.
Nedim Turhan : Bipolar bozukluk: Kesitsel bir değerlendirme [Bipolar disorder: A cross-sectional study] . Danışman:
Prof.Dr. Nurgül Özpoyraz . Yer Bilgisi: Çukurova Üniversitesi • Tıp Fakültesi • • Psikiyatri Anabilim Dalı • Konu
Başlıkları: Psikiyatri. Tıpta Uzmanlık. Türkçe 2007 93 s.
Nilüfer Karaca : Bipolar bozukluk tanılı hastaların aile işlevlerinin değerlendirilmesi . Danışman: Doç.Dr. Oya Sorias .
Yer Bilgisi: Ege Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • • Konu Başlıkları: Psikoloji. Dizin Terimleri: Aile
işlevleri=Family functions • Bipolar bozukluk=Bipolar disorder. Yüksek Lisans. Türkçe 1993 0099 s.
Özgür Özdemir : Sivas il merkezinde iki uçlu duygudurum bozukluğunun yaygınlığı,eş tanılar ve hastaların yaşam
kalitesinin incelenmesi. [The investigation of prevalence of bipolar affective disorders, existance of comorbid
disorders and quality of life among patients in Sivas city center.] . Danışman: Prof.Dr. Orhan Doğan . Yer Bilgisi:
Cumhuriyet Üniversitesi • Tıp Fakültesi • • Psikiyatri Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Psikiyatri. Tıpta Uzmanlık.
Türkçe 2007 72 s.
Özlem Demirci Esen : İki uçlu bozukluk tanılı hastalar ve birinci derece akrabalarında nörobilşşsel işlevler: Kontrollü
bir çalışma [Neuropsychological performance among bipolar disorder patients, their unaffected first degree relatives
and healthy controls] . Danışman: Prof. Dr. Ayşegül Özerdem . Yer Bilgisi: Dokuz Eylül Üniversitesi • Sağlık Bilimleri
Enstitüsü • • Sinir Bilimi Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Psikiyatri • Nöroloji. Dizin Terimleri: Bilişsel
fonksiyonlar=Cognitive functions • Depresif hastalık=Depressive disorder • İyilik=Goodness • Akrabalık=Relatives
• Wisconsin Kart Eşleme Testi=Wisconsin Card Sorting Test • Yüksek Lisans. Türkçe 2010 68 s.
Rukiye Yasemin Temur : İki uçlu duygudurum bozukluğu tanılı hastalarda bilişsel fonksiyonlar [Cognitive functions
in bipolar disorder] . Danışman: Doç. Dr. Çınar Yenilmez . Yer Bilgisi: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi • Tıp
Fakültesi • • Psikiyatri Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Psikiyatri. Tıpta Uzmanlık. Türkçe 2010 103 s.
Serap Sarı : Bipolar bozukluklu hastaların kardeşlerinde nöropsikolojik işlevlerin değerlendirilmesi [The assessment
of the neuropsychological functions of siblings of patients with bipolar disorder] . Danışman: Doç. Dr. Ali Savaş Çilli
. Yer Bilgisi: Selçuk Üniversitesi • Meram Tıp Fakültesi • • Psikiyatri Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Psikiyatri •
Tıpta Uzmanlık. Türkçe 2010 56 s.
Sevinç Demirtaş : Bipolar bozukluğu olan tedaviye uyumlu ve uyumsuz hastaların hastalıklarına ilişkin atıfları ve
sosyal destek sistemleri açısından incelenmesi . Danışman: Prof.Dr. Yurdal Topsever . Yer Bilgisi: Ege Üniversitesi •
Sağlık Bilimleri Enstitüsü • • • Konu Başlıkları: Psikiyatri. Dizin Terimleri: Tedaviyi reddetme=Treatment refusal •
Bipolar bozukluk=Bipolar disorder. Yüksek Lisans. Türkçe 1995 126 s.
13
Sibel Çoban : Bipolar affektif bozukluğu olan hastalara bakım verenlerin yaşadıkları sorunlar ve bu sorunlarla
başetme durumlarının belirlenmesi [To identify problems that families of patients with bipolar disorder experience
and their coping methods] . Danışman: Y.Doç.Dr. Sultan Taşcı . Yer Bilgisi: Erciyes Üniversitesi • Sağlık Bilimleri
Enstitüsü • • Hemşirelik Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Hemşirelik. Yüksek Lisans. Türkçe 2004 70 s.
Ümit Eren Yurtsever : Bipolar bozukluğu olan hasta ve ailelerin ele alınışında yapılandırılmış psikoeğitimsel
yaklaşımlar [Taking charge of the suffering from bipolar disorder patients and their families with structural
psychoeducational aproaches] . Danışman: Y.Doç.Dr. Nevin Eracar . Yer Bilgisi: Marmara Üniversitesi • Eğitim
Bilimleri Enstitüsü • • • Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim. Dizin Terimleri: Eğitim psikolojisi=Education
psychology • Aile eğitimi=Family education • Bipolar bozukluk=Bipolar disorder • Eğitim programları=Education
programs • Hasta eğitimi=Patient education • Eğitim=Education. Yüksek Lisans. Türkçe 1999 242 s.
Zahide Orhon : İlk epizodu depresyon olan bipolar bozukluk tanılı hastaların, antidepresan sağaltım altında
manik/hipomanik kayma geliştiren ve geliştirmeyen major depresyon tanılı hastalarla klinik özellikler ve ailede
psikiyatrik hastalık yüklülüğü açısından karş [The comparison of the patients diagnosed as bipolar affective disoder
whose first epizode was depressive episode, with the patients diagnosed as unipolar depressive disorder who
developed manic/hypomanic shift under antidepressant treatment and also] . Danışman: Prof.Dr. Zeliha Tunca . Yer
Bilgisi: Dokuz Eylül Üniversitesi • Tıp Fakültesi • • Psikiyatri Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Psikiyatri. Tıpta
Uzmanlık. Türkçe 2007 76 s.
Zeynep Çubukcuoğlu : Bipolar bozuklukta nörobilişsel testlerin özgüllüğü ve duyarlılığı üzerine karşılaştırmalı bir
çalışma [Spesifity and sensitivity of neurocognitive tests in bipolar disorder: A comparative study] . Danışman: Prof.
Dr. Ömer Aydemir . Yer Bilgisi: Celal Bayar Üniversitesi • Tıp Fakültesi • • Psikiyatri Anabilim Dalı • Konu Başlıkları:
Psikiyatri. Dizin Terimleri: Mani=Manic disorder • Depresyon=Depression • Özgüllük=Specificity •
duygudurum=Mood • Duyarlılık analizi=Sensivity analysis. Tıpta Uzmanlık. Türkçe 2011 107 s.
14
MAKALELER
A Case of Extensive Allergic Fungal Sinusitis Mimicking Malignancy in a Pediatric Patient Caused by a Bipolaris
Species: Differential DiagnosisCase of Extensive Allergic Fungal Sinusitis Mimicking Malignancy in a Pediatric Patient
Caused by a Bipolaris Species: Differential Diagnosis. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 29(2) 4.2009, 558-561.
ss. İng. ve Türkçe özet. Bibliyografya
Akrabalarında Ruhsal Bozukluk Tesbit Edilen, Bipolar ve Unipolar Affektif Bozukluklu Hastalarda Klinik Özellikler /
AO İbiloğlu, A Çayköylü / Yeni Symposium 2011; 49(1):19-26
Anne ve Kızda Olağan Dışı Başlangıç Özelliği Gösteren Manik Depressiv Psikoz / Öztürk, M. Orhan - Ahmet Göğüş Sevim Balcı / Millî Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi Bilimsel Çalışmaları, (X., Ankara, 16-19.IX.1974),
Ankara, 00.00.1977, 53-62.
Antidepresan İlaç Kesimi İle Tetiklenen Hipomanik/Manik Kayma / K Kora, P Kaplan / Türk Psikiyatri Dergisi 2008;
19(3):329-333
ANTİDEPRESAN VE ANTİMANİK İLAÇLAR / ÖNER SÜZER / Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri 2005;1(44):18-25
Antimanik Tedaviler: Lityum / MT Turan / Duygudurum Bozuklukları Dizisi 2003; 1(8):357-365
Antipsikotiklerin Bipolar Bozuklukta Kullanımı / Tuğlu, Cengiz / Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 18(4/Ek sayı-2)
12.2008, 50-56. ss. Türkçe ve İng. özet. Bibliyografya
Araştırmalarda Klinik Uygulamaya Bipolar Depresyon Tedavisi / Vahip, Simavi / Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 9(4)
1999, 213-221. ss. Türkçe ve İng. özet. Bibliyografya
Arnold-Chiari Malformasyonuyla Komorbid bir Bipolar Duygudurum Bozukluğu Vak'ası / B Bakım, EU Özçelik, KO
Karamustafalıoğlu, YC Ceylan, O Tankaya / Yeni Symposium 2010; 48(4):289-291
Atipik karma ve silik bipolar bozukluk: Sıklıkla yanlış teşhis edilen bu kavram ve entitenin dört vaka vesilesiyle
tartışılması / K Doksat, S Aydın, Ş Biliciler, M Savrun / Yeni Symposium 2001; 39(2):100-105
ATRİYAL FİBRİLASYONUN CERRAHİ TEDAVİSİNDE İRRİGASYONLU MONOPOLAR VE BİPOLAR RADYOFREKANS
ABLASYON SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI / ONAN B, ONAN İS, ÇAYNAK B, SAĞBAŞ AAKE, SANİSOĞLU İ, ÖKLÜ E,
AKPINAR B / Anadolu Kardiyoloji Dergisi 2011;11(1):39-47
Atypical antipsychotics for treatment of bipolar mania: How we can understand and interpret the results of scientific
researches / A Yıldız / Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2009; 19(Ek 1):102-102
Bazı Buğday Çeşitlerinin Önemli Kök ve Kök Boğazı Hastalık Etmenleri (Fusarium spp., Bipolaris sorokiniana)'ne Karşı
Reaksiyonlarının Belirlenmesi / Demirci, Fikret / Tarım Bilimleri Dergisi 9(4) 2003, 460-466. ss. Türkçe ve İng. özet.
Bibliyografya
Behçet hastalığı ve geç başlayan hızlı döngülü iki uçlu duygudurum bozukluğu: Bir olgu sunumu / AG Hariri, G
Yalçı, C Ünsal, H Meteris, M Bilici / Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2010; 20(1):94-97
Benign Prostat Hiperplazisi için Bipolar Elektrocerrahi: Transüretral Elektrovaporizasyon ve Prostatın Rezeksiyonu /
Smith, Daron - Bijan Khoubehi - Anup Patel / Current Opinion in Urology 1(2) 5.2005, 28-33. ss. Türkçe özet.
Bibliyografya
15
Bilişsel Bozukluk Açısından Şizofreni ve Bipolar Bozukluk; Benzerlikler ve Farklar, Sistematik Gözden Geçirme / S
Çakır, A Üçok / Nöropsikiyatri Arşivi 2010; 47(2):150-157
Bipolar (İkiuçlu) Bozuklukta Genetik Çalışmalar / Savaş, Haluk A. - Mehmet Yumru / Türkiye Klinikleri Dahili Tıp
Bilimleri Dergisi: Psikiyatri 2(29/Özel sayı: Bipolar Bozukluklar) 2006, 10-16. ss. Türkçe ve İng. özet. Bibliyografya
Bipolar (Manik-depresif) bozukluk / Akyol, Ufuk / Bütün Dünya, 5 (60), Mayıs 2003, 143-144.ss.
Bipolar affektif bozukluğu olan hastalarda uzun dönem lityum kullanımının prolaktin seviyeleri üzerine etkisi / M
Baştürk, E Eşel, Y Özcan, AS Gönül / Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 1998; 8(4):241-243
Bipolar affektif bozukluğu olan hastaların aile işlevlerinin değerlendirilmesi / G Ünal / Düşünen Adam: Psikiyatri ve
Nörolojik Bilimler Dergisi 2002; 15(4):221-228
Bipolar affektif bozukluğu olan hastaların aile işlevlerinin değerlendirilmesi / G Ünal / Düşünen Adam: Psikiyatri ve
Nörolojik Bilimler Dergisi 2003; 16(1):39-45
Bipolar Affektif Bozukluğun Nörobiyolojisi / D Akdemir / Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi 2002; 9(2):110-117
Bipolar affektif bozukluklu hastalarda lityum tedavisinin granulositler ve granülosit uyarıcı faktör üzerine etkisi / E
Eşel, MA Özdemir, MT Turan, M Baştürk, H Kılıç, K Köse, AS Gönül, S Sofuoğlu / Klinik Psikofarmakoloji Bülteni
2001; 11(1):28-32
Bipolar affektif bozukluklu hastalarda lityum ve olanzapin tedavisinin etkileri: Beyin MRS bulguları / BE Cumurcu, R
Karlıdağ, K Saraç, S Ünal, C Özcan / Anadolu Psikiyatri Dergisi 2004; 5(4):197-205
BİPOLAR AFFEKTİF BOZUKLUKTA BEYİN KOMPUTERİZE TOMOGRAFİ BULGULARI: ÖN BİLGİLER / KARAASLAN MF, OĞUZ
A, ÖZCAN N, BAŞTÜRK M, EŞEL E / Erciyes Tıp Dergisi 1998;20(1):32-37
Bipolar affektif bozuklukta güncel tedaviler / N Konuk, N Kocabaşoğlu / Yeni Symposium 2000; 38(2):56-62
Bipolar affektif bozuklukta mevsimsellik / N Dağdeviren, ET Oral, S Dedeoğlu / Düşünen Adam: Psikiyatri ve
Nörolojik Bilimler Dergisi 1998; 11(4):53-55
BİPOLAR AFFEKTİF BOZUKLUKTA OLAYA İLİŞKİN POTANSİYELLER. / KARAASLAN MF, OĞUZ A, EŞEL E, TURAN T,
ARMAN F./ Erciyes Tıp Dergisi 1998;20(2):119-122
Bipolar affektif hastalarda kısa ve uzun süreli lityum tedavisinin serum kortizol seviyelerine etkisi / M Baştürk, S
Sofuoğlu, F Karaaslan, A Tutuş, İ Yabanoğlu, AS Gönül / Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 1998; 8(3):160-162
"Bipolar Affektif Hastalarda Lityumun Tevlid Ettiği Hematolojik Değişiklikler Erciyes Tıp Dergisi, Kayseri, (3),
00.00.1992, 345-349.
"
Bipolar Affektif Hastalık Tedavsinde Lityum Tuzu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, Ankara, (2), 00.00.1988,
98-106.
Bipolar Affektif Hastalıkta Lityum`un Eritrosit Zarı Sodyum-Potasyum`a Bağımlı Adenozin Trifozfotaz Aktivitesi
Üzerine Etkisi Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Araştırma Dergisi, Ankara, (1), 00.01.1987, 61-65.
Bipolar Affektif Hastalıkta Plazma İyonize Kalsiyum Seviyesinin Lityum ile Yükselmesi Erciyes Üniversitesi Tıp
Fakültesi Dergisi, Kayseri, (1), 00.00.1985, 51-60.
16
Bipolar Bozuklu Hastalarda Lityum Profilaksisinin Yan Etkileri ile Eritrosit Lityum Konsantrasyonu ve Lityum Oranının
İlişkisi Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, İzmir, (4), 00.00.1989, 1653-1658.
Bipolar Bozukluğa Eşlik Eden Eksen I ve Eksen II Tanıları / A Ünal, M Kuloğlu, M Atmaca, Ö Geçici, E Tezcan /
Türkiye'de Psikiyatri 2007; 9(1):18-25
Bipolar bozukluğa ilişkin güncel genetik bilgiler / T Acuner / Anadolu Psikiyatri Dergisi 2009; 10(Ek 1):9-11
Bipolar bozukluğa yönelik tutumlar ve damgalama / Ö Aydemir / Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi
2004; 12(Ek 3):61-64
BİPOLAR BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUK VE ERGENLERDE İLK ATAKTAN ÖNCE ATİPİK BELİRTİLER / TAHİROĞLU AY, ÇELİK
GG, AVCI A / Nöropsikiyatri Arşivi 2009;46(1):34-36
Bipolar bozukluğu olan hastalarda lityumun yol açtığı parathormon fonksiyon değişiklikleri / MT Turan, E Eşel, A
Tutuş, S Sofuoğlu, AS Gönül / Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2001; 11(2):96-100
Bipolar Bozukluğu Olan Hastaların Birinci Derece Akrabalarında Psikopatoloji ve Kişilik Örüntüleri / AS Yıldırım, M
Çelik, E Kabakçı, A Uluşahin / Türk Psikiyatri Dergisi 2005; 16(4):229-236
Bipolar Bozukluğun Birçok Yönü / Citrome, Leslie - Joseph F. Goldberg. / Sendrom 18(2) 2.2006, 26-31. ss. İng. ve
Türkçe özet. Bibliyografya
Bipolar bozukluğun genetiği / S Özcan, E Abay / Anadolu Psikiyatri Dergisi 2004; 5(3):163-178
Bipolar Bozukluğun Genetiği. / Uluşahin, Aylin / Psikiyatri Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi 12(Ek sayı: Psikiyatri
Genetiği-2) 6.2004, 31-37. ss. Türkçe ve İng. özet. Bibliyografya
Bipolar Bozukluğun Nörobiyolojisi / S Sofuoğlu, AS Gönül / Duygudurum Bozuklukları Dizisi 2001; 1(6):288-300
Bipolar Bozukluğun Tedavi İlkeleri / Bozkurt, Ali - Tunay Karlıdere / Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Dergisi:
Psikiyatri 2(29/Özel sayı: Bipolar Bozukluklar) 2006, 30-36. ss. Türkçe ve İng. özet. Bibliyografya
Bipolar Bozukluk Başlangıç Yaşının Klinik ve Gidiş Özellikleriyle İlişkisi / R Tütüncü, S Örsel, MH Özbay / Klinik
Psikiyatri Dergisi 2007; 10(2):63-68
Bipolar Bozukluk Bir Yıllık İzlem Çalışması / Saka, Meram Can - Suzan Özer - Aylin Uluşahin / Türk Psikiyatri Dergisi
12(4) 2001, 283-292. ss. Türkçe ve İng. özet. Bibliyografya
BİPOLAR BOZUKLUK FARMAKOTERAPİSİ İLE GELİŞEN METABOLİK BOZUKLUKLAR: KARNİTİN EKSİKLİĞİNİN ROLÜ? /
ÖZENOĞLU A, UĞURLU S, EKER E / Göztepe Tıp Dergisi 2011;26(1):33-38
Bipolar Bozukluk ile Anksiyete Bozukluğu Birlikteliği: Bir Gözden Geçirme / Tamam, Lut / Türk Psikiyatri Dergisi
18(1) 2007, 59-71. ss. Türkçe ve İng. özet. Bibliyografya
Bipolar Bozukluk Karma Dönemlerinin Tanı ve Tedavisindeki Gelişmeler / AF Beşkardeş, S Özdemir, MK Doksat (çev.)
/ Yeni Symposium 2006; 44(1):23-33
Bipolar Bozukluk Manik Atakta İlaç Tedavisi / Türkçapar, M. Hakan / Psikiyatri Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi
11(3/Ek Sayı: Bipolar Bozukluk ve Ketiyapin-3) 9.2003, 29-37. ss. Türkçe ve İng. özet. Bibliyografya
Bipolar Bozukluk Manik Atakta İlaç Tedavisi / Türkçapar, M. Hakan / Psikiyatri Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi
11(3/Ek Sayı: Bipolar Bozukluk ve Ketiyapin-3) 9.2003, 29-37. ss. Türkçe ve İng. özet. Bibliyografya
17
Bipolar bozukluk manik epizodta BDNF düzeyleri ve tedaviyle değişimi / E Göka, S Göka, MÇ Aydemir, S Aksaray, ES
Yalçın, C Kısa / Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2009; 19(Ek 1):8-13
Bipolar Bozukluk Ölümcül Olabilen Bir Hastalıktır / Citrome, Leslie - Joseph F. Goldberg / Sendrom 18(2) 2.2006,
23-25. ss. İng. ve Türkçe özet. Bibliyografya
Bipolar Bozukluk Tanısı Konan Hastaların Ebeveynlerinde Ruhsal Bozukluklar / C Kısa, Ç Aydemir, AD Başterzi, V
Tüzer, E Göka / Türk Psikiyatri Dergisi 2004; 15(3):175-181
Bipolar bozukluk tanısı konan hastaların ebeveynlerinde ruhsal bozukluklar. / Kısa, Cebrail - Çiğdem Aydemir -
Verda Tüzer - Ayşe Devrim Başterzi - Erol Göka / Türk Psikiyatri Dergisi / Turkish Journal of Psychiatry, 15 (3), Güz
2004, 175-181.ss.
Bipolar Bozukluk Tedavisi İçin Amerikan Psikiyatri Birliği'nin Uygulama Rehberi / S KARASEVİN / Türk Psikiyatri
Dergisi 1995; 6(2):147-151
Bipolar bozukluk ve alkol madde kullanım bozuklukları ek tanı çalışmaları : Bir gözden geçirme / Uluşahin, Aylin -
Berna Uluğ / Türk Psikiyatri Dergisi / Turkish Journal of Psychiatry, 11 (4), Kış 2000, 300-308.ss.
Bipolar bozukluk ve alkol madde kullanım bozuklukları ek tanı çalışmaları: Bir gözden geçirme / A Uluşahin, B Uluğ
/ Türk Psikiyatri Dergisi 2000; 11(4):300-308
Bipolar Bozukluk ve Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu / Luş, Melek Gözde / Türkiye Klinikleri Pediatrik
Bilimler 6(2/Özel sayı: Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu) 2010, 31-37. ss. Türkçe ve İng. özet. Bibliyografya
Bipolar Bozukluk ve Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Arasındaki İlişki / C Tuğlu / Duygudurum Bozuklukları
Dizisi 2001; 1(5):247-251
Bipolar Bozukluk ve Diyabetes Mellitus / S Kesebir, AG Gençer / Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar 2010; 2(1):66-74
Bipolar Bozukluk ve erişkin DEHB olan hastalarda DEHB belirtileri / Ş Günay, C Savran, UM Aksoy, F Maner, İ Yargıç,
A Turgay / Türkiye'de Psikiyatri 2005; 7(2):61-66
Bipolar Bozukluk ve Eşik Altı Belirtiler / Sütçigil, Levent - Adnan Cansever / Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri
Dergisi: Psikiyatri 2(29/Özel sayı: Bipolar Bozukluklar) 2006, 17-22. ss. Türkçe ve İng. özet. Bibliyografya
Bipolar Bozukluk ve Şizoaffektif Bozukluk Sağaltımında Klozapinin Yeri: Geriye Dönük Bir Çalışma / Sertöz, Özen
Önen - Fisun Akdeniz - Simavi Vahip / Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 12(3) 9.2002, 142-147. ss. Türkçe ve İng.
özet. Bibliyografya
Bipolar Bozukluk ve Şizofreni Genetiğindeki Sorunların Giderilmesinde Endofenotip Yaklaşımının Yeri / Özer, Suzan
- Yavuz Ayhan - Aylin Uluşahin / Türk Psikiyatri Dergisi 15(2) 2004, 125-137. ss. Türkçe ve İng. özet. Bibliyografya
Bipolar bozukluk ve şizofreni genetiğindeki sorunların giderilmesinde endofenotip yaklaşımının yeri / S Özer, Y
Ayhan, A Uluşahin / Türk Psikiyatri Dergisi 2004; 15(2):125-137
Bipolar bozukluk: Bir yıllık izlem çalışması / MC Saka, S Özer, A Uluşahin / Türk Psikiyatri Dergisi 2001; 12(4):282292
Bipolar Bozuklukla İlgili Genetik Araştırmalar: Bir Gözden Geçirme / Arısoy, Özden - E. Timuçin Oral / Türk Psikiyatri
Dergisi 20(3) 2009, 282-293. ss. Türkçe ve İng. özet. Bibliyografya
Bipolar Bozukluklarda Farmakoterapi / Ö Uzun, A Özşahin, S Battal / Depresyon Dergisi 1997; 2(2):35-42
18
Bipolar Bozukluklarda İntihar / Sayıl, Işık / Kriz Dergisi 6(1) 1998, 41-44. ss. Bibliyografya
Bipolar Bozukluklarda Tedavi Uyumsuzluğu / Ateş, M. Alpay - Ayhan Algül / Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri
Dergisi: Psikiyatri 2(29/Özel sayı: Bipolar Bozukluklar) 2006, 60-64. ss. Türkçe ve İng. özet. Bibliyografya
Bipolar Bozuklukların Sınıflandırılmasında Yenilikler ve Sorun Alanları / Can, Serdar S. - E. Tuğba Özel - Abdulkadir
Çevik / Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Dergisi: Psikiyatri 2(29/Özel sayı: Bipolar Bozukluklar) 2006, 1-4. ss.
Türkçe ve İng. özet. Bibliyografya
Bipolar Bozukluklarında İntihar / Sayıl, Işık. / Kriz Dergisi, ?, (1), 00.00.1998, 41-44.
BİPOLAR BOZUKLUKLU OLGULARDA SEREBRAL PERFÜZYONUN TC-99M HMPAO SPECT İLE İNCELENMESİ: GENÇ
DİSKİNEZİNİN ETKİSİ / ERDEM S, NOYAN MA, ARGON M, TANER ÜBHAM, DUMAN Y, SAYGILI R / Molecular Imaging
and Radionuclide Therapy 1997;6(3):162-165
Bipolar Bozuklukta Beyin Görüntüleme Çalışmaları / İşman, Damla - Ali Saffet Gönül / Türkiye Klinikleri Dahili Tıp
Bilimleri Dergisi: Psikiyatri 2(29/Özel sayı: Bipolar Bozukluklar) 2006, 5-9. ss. Türkçe ve İng. özet. Bibliyografya
Bipolar Bozuklukta Beyin Kan Akımının İncelenmesi: Spect ile Yapılan Karşılaştırmalı Bir Çalışma. Kriz Dergisi 15(2)
2007, 37-48. ss. Türkçe ve İng. özet. Bibliyografya
Bipolar Bozuklukta Bilişsel Belirtilerin Doğası ve Önemi / Bora, Emer - Simavi Vahip - Fisun Akdeniz / Türk Psikiyatri
Dergisi 19(1) 2008, 81-93. ss. Türkçe ve İng. özet. Bibliyografya
Bipolar Bozuklukta Bilişsel Davranışçı Terapi / Z Maçkalı, A Tosun / Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar 2011; 3(4):571594
Bipolar Bozuklukta Bilişsel İşlevler / A Doruk, F Özgen / Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Dergisi Psikiyatri 2006;
2(29):23-29
Bipolar Bozuklukta Bilişsel İşlevler / Doruk, Ali - Fuat Özgen / Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Dergisi: Psikiyatri
2(29/Özel sayı: Bipolar Bozukluklar) 2006, 23-29. ss. Türkçe ve İng. özet. Bibliyografya
Bipolar Bozuklukta Duygu Dışavurumunun Relaps Üzerine Etkisi. Düşünen Adam 18(1) 3.2005, 4-12. ss. Türkçe ve
İng. özet. Bibliyografya
Bipolar bozuklukta duygudışavurumu ile ailelerin sosyodemografik özellikleri arasındaki ilişkiler / A Kocabıyık, D
Özer, V Girgin, Y Atış, E Beştepe, N Alpay / Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi 2002; 15(2):7784
Bipolar Bozuklukta Duygudurum Düzenleyiciler ve Atipik Antipsikotikler / Ö Uzun, A Doruk / Türkiye Klinikleri
Dahili Tıp Bilimleri Dergisi Psikiyatri 2006; 2(29):37-45
Bipolar bozuklukta dürtüsellik / H Güleç, L Tamam, H Usta, İ Saygılı, MY Güleç, M Zengin, G Karakuş / Anadolu
Psikiyatri Dergisi 2009; 10(3):198-203
Bipolar Bozuklukta Ek Tanılar / N Özpoyraz, G Karakuş / Psikiyatride Güncel 2011; 1(2):122-139
Bipolar Bozuklukta En Son Tedaviler / Goldberg, Joseph F. - Leslie Citrome / Sendrom 18(2) 2.2006, 32-38. ss. İng.
ve Türkçe özet. Bibliyografya
Bipolar Bozuklukta İşlevsellik Ölçeğinin Geliştirilmesi, Güvenilirlik ve Geçerliliği / Ö Aydemir, İ Eren, H Savaş, NK
Oğuzhanoğlu, N Koçal, HD Özgüven, C Akkaya, AD Başterzi, R Karlıdağ, Ç Yenilmez, A Özerdem, K Kora, L Tamam,
Ş Gülseren, ET Oral, S Vahip / Türk Psikiyatri Dergisi 2007; 18(4):344-352
19
Bipolar Bozuklukta Karbamazepin Kullanımına Bağlı Gelişen Osteopeni: Bir Olgu Sunumu / Eren, İbrahim - İkbal Çivi
/ Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 12(3) 9.2002, 151-154. ss. Türkçe ve İng. özet. Bibliyografya
Bipolar Bozuklukta Kardiyovasküler Risk / Özer, Suzan / Türk Kardiyoloji Seminerleri 9(2) 4.2009, 130-142. ss.
Türkçe ve İng. özet. Bibliyografya
Bipolar Bozuklukta Ketiapin Kullanımı / Akdemir, Asena - Olga Güriz - Akfer Karaoğlan / Psikiyatri Psikoloji ve
Psikofarmakoloji Dergisi 11(3/Ek Sayı: Bipolar Bozukluk ve Ketiyapin-3) 9.2003, 39-44. ss. Türkçe ve İng. özet.
Bibliyografya
Bipolar bozuklukta koruyucu sağaltım: Hangi hastalara, ne zaman? / ET Oral / Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji
(3P) Dergisi 2000; 8(Ek 2):5-8
Bipolar Bozuklukta Koruyucu Tedavi / MZ Eroğlu, N Özpoyraz / Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar 2010; 2(2):206-236
Bipolar Bozuklukta Manyetik Rezonans Spektroskopi (MRS) Uygulamaları / Monkul, E. Serap - Ayşegül Yıldız - Jair C.
Soares / Türk Psikiyatri Dergisi 15(2) 2004, 138-147. ss. Türkçe ve İng. özet. Bibliyografya
Bipolar Bozuklukta Mizaç ile Klinik Özelliklerin İlişkisi / S Kesebir, S Vahip, F Akdeniz, Z Yüncü / Türk Psikiyatri
Dergisi 2005; 16(3):164-169
BİPOLAR BOZUKLUKTA OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK BİRLİKTELİĞİ / ANNAGÜR BB / Selçuk Üniversitesi Tıp Dergisi
2011;27(2):113-115
Bipolar Bozuklukta Obsesif-Kompulsif Bozukluğun Yaygınlığı / Ö Karaçam / Türkiye'de Psikiyatri 2009; 11(3):143-
147
Bipolar Bozuklukta Öznel Biilişsel Değerlendirme Neyi Ölçüyor? Nesnel Bilişsel Değerlendirme ile Bağlantısı /
Aydemir, Ömer - Ender Kaya / Türk Psikiyatri Dergisi 20(4) 2009, 322-338. ss. Türkçe ve İng. özet. Bibliyografya
Bipolar Bozuklukta Psikojenik Polidipsi: Bir Olgu Sunumu / Altındağ, Abdurrahman - Medaim Yanık - Melike
Nebioğlu / Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 14(2) 6.2004, 79-82. ss. Türkçe ve İng. özet. Bibliyografya
Bipolar Bozuklukta Psikoterapötik ve Psikososyal Girişimler / Sütçigil, Levent - Adnan Cansever / Türkiye Klinikleri
Dahili Tıp Bilimleri Dergisi: Psikiyatri 2(29/Özel sayı: Bipolar Bozukluklar) 2006, 46-51. ss. Türkçe ve İng. özet.
Bibliyografya
Bipolar bozuklukta sağaltıma direnç kavramı ve dirençli olgularda sağaltım yaklaşımları / F Akdeniz / Psike Dergi
2007(2):37-53
Bipolar Bozuklukta ve Sarkoidozda MRG Bulguları: Olgu Sunumu. İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi 39(2)
6.2001, 57-61. ss. Türkçe ve İng. özet. Bibliyografya
Bipolar Bozuklukta Yapısal Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) Çalışmaları / Monkul, E. Serap - Ayşegül
Özerdem / Türk Psikiyatri Dergisi 14(3) 2003, 225-232. ss. Türkçe ve İng. özet. Bibliyografya
Bipolar Depresyon / S Vahip / Klinik Psikiyatri Dergisi 2004; 7(Ek 1):41-44
Bipolar Depresyon: Klinik Belirti ve Bulgular / L Tamam / Klinik Aktüel Tıp NöroPsikiyatri Forumu 2009; 3(1):30-37
Bipolar Duygudurum Bozukluğu Olan Anne Babaların Çocuklarında Psikopatoloji / D Akdemir, B Gökler / Türk
Psikiyatri Dergisi 2008; 19(2):133-140
20
Bipolar Duygudurum Bozukluğu Olan Anne Babaların Çocuklarında Psikopatoloji / Akdemir, Devrim - Bahar Gökler /
Türk Psikiyatri Dergisi 19(2) 2008, 133-140. ss. Türkçe ve İng. özet. Bibliyografya
Bipolar duygudurum bozukluğu tanısı konan bireylerin etkilenmemiş birinci derece akrabalarındaki şizotipal
özellikler / M Emül, E Kurt, Ö Güler, G Alataş, Ö Özbulut, Ö Geçici / Anadolu Psikiyatri Dergisi 2007; 8(4):256-261
Bipolar Duygulanım Bozukluğunun Koruyucu Tedavisinde Lityuma Alternatifler / RF Prien, AJ Gelenberg / Türk
Psikiyatri Dergisi 1990; 1(2):47-49
Bipolar duygulanım bozukluklarında hızlı döngülü kavramı / AG Hariri, GU Özer / Düşünen Adam: Psikiyatri ve
Nörolojik Bilimler Dergisi 2001; 14(1):17-23
Bipolar hastalarda ataklar arası dönemde tedavi ve gidiş ilişkisi / SK Özer, A Uluşahin, E Kabakçı / Türk Psikiyatri
Dergisi 2001; 12(2):111-120
Bipolar Hastalarda Ataklar Arası Dönemde Tedavi ve Gidiş İlişkisi / Özer, Suzan Kara - Aylin Uluşahin - Elif Kabakçı /
Türk Psikiyatri Dergisi 12(2) 2001, 111-120. ss. Türkçe ve İng. özet. Bibliyografya
Bipolar Hastalarda Kısa ve Uzun Süreli Lityum Tedavisinin Tiroid Hormonları Üzerine Etkisi. Türk Psikiyatri Dergisi
12(3) 2001, 195-201. ss. Türkçe ve İng. özet. Bibliyografya
Bipolar Hastalarda Lityum Tedavisinin Lipid Peroksidasyonu Üzerine Etkisi Erciyes Tıp Dergisi, Kayseri, (1),
00.00.1997, 85-89.
Bipolar Hastalarda Serum Ghrelin Seviyeleri ve Metabolik Sendrom Arasındaki İlişki / A Kalenderoğlu, HA Savaş, HS
Gergerlioğlu, K Başaralı, M Yumru, S Selek, S Büyükbaş, N Ergene / Nöropsikiyatri Arşivi 2010; 47(4):328-332
Bipolar Hastalarda, Lityum Tedavisinin Lipid Peroksidasyonu Üzerine Etkisi. Erciyes Tıp Dergisi 19(1) 1997, 85-89.
ss. Türkçe ve İng. özet. Bibliyografya
Bipolar Hastalığa Genetik Bakış / MY Karaoğuz, A Menevşe / Duygudurum Bozuklukları Dizisi 2003; 1(7):335-338
Bipolar I Bozukluğu Olan İki Ergen Olguda Duygudurum Düzenleyici ile Birlikte Olanzapin Kullanımı / Nİ Emiroğlu, B
Baykara, A Baykara / Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi 2002; 9(2):106-109
Bipolar I Bozukluk Hastaları Şizofreni Hastalarına Göre Diyabet ve Dislipidemi Ek Tanıları Açısından Farklı mı? / E
Kurt, K Altınbaş, G Alataş, D Yeşilbaş, V Bilgiç, İ Özver / Klinik Psikiyatri Dergisi 2009; 12(2):72-78
BİPOLAR I BOZUKLUK VE ANTİDEPRESANA BAĞLI MANİ/ HİPOMANİ KLİNİK ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI /
TOMRUK N, SAATÇİOĞLU Ö, ERİM R, ALPAY N / Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
2010;23(2):85-91
Bipolar I bozukluk ve antidepresana bağlı mani/hipomani klinik özelliklerinin karşılaştırılması / N Tomruk, Ö
Saatçioğlu, R Erim, N Alpay / Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi 2010; 23(2):85-91
Bipolar Kalça Protezlerinde Komponent Hareketliliğinin İncelenmesi. Haseki Tıp Bülteni 42(3) 7-9.2004, 221-228.
ss. Türkçe ve İng. özet. Bibliyografya
BİPOLAR RADYOFREKANS UYGULAMASININ, ALT KONKA HİPERTROFİLERİNDEKİ ETKİNLİĞİNİN, RİNOMANOMETRİK
OLARAK İNCELENMESİ / CİVELEK Ş, KOÇ B, ÖZÇELİK M, KALKAVAN CŞ, TURGUT S / Türk Otolarengoloji Arşivi
2009;47(3):111-116
Bipolar Spektrum Bozuklukları / Memik, Nursu Çakın - M. Emin Önder / Psikiyatri Psikoloji ve Psikofarmakoloji
Dergisi 11(3/Ek Sayı: Bipolar Bozukluk ve Ketiyapin-3) 9.2003, 5-14. ss. Türkçe ve İng. özet. Bibliyografya
21
Bipolar spektrumunun yeniden keşfi / K Altınbaş, DJ Smith, N Craddock / Nöropsikiyatri Arşivi 2011; 48(3):167-170
Bipolar ve Thompsom Hemiartroplasti Sonuçlarının Karşılaştırılması. Haseki Tıp Bülteni 41(2) 4-6.2003, 117-122.
ss. Türkçe ve İng. özet. Bibliyografya
Bipolar ve yineleyici major depresif bozuklukların klinik özellikleri: Karşılaştırmalı bir çalışma / FÇ Ateşci, F Karadağ,
O Özdel, NK Oğuzhanoğlu / Türkiye'de Psikiyatri 2001; 3(2):95-102
BİPOLAR VEYA PLAZMAKİNETİK ENERJİ İLE YAPILAN TUR-M OPERASYONLARININ KLASİK METOTTAN FARKI VAR MI? /
AKTAŞ BK, BAYKAM MM / Üroonkoloji Bülteni 2011;1(1):31-34
Bipolar-I , Bipolar-II ve majör depresif bozuklukta ayrışan sosyodemografik, klinik ve mizaç özellikleri = Distinctive
sociodemographic, clinical and temperament characteristics of Bipolar-I, Bipolar-II and Major depressive disorders.
/ İbiloğlu, Aslıhan Okan - Ali Çayköylü / Türk Psikiyatri Dergisi / Turkish Journal of Psychiatry, 22 (3), Güz 2011,
159-165.ss.
Bipolaritenin bir bozukluk olarak anksiyete ile imtihanı / T Oral / Başka Psikiyatri ve Düşünce Dergisi 2008; 1(1):8289
Bir Duygudurum Bozuklukları Biriminde İzlenen Bipolar Bozukluğu Olan Hastalarda Alkol Kullanım Bozukluğunun
Sıklığı / İ Özyıldırım, İ Yargıç, T Berkol, D Karayün, O Yazıcı / Nöropsikiyatri Arşivi 2009; 46(4):140-142
Bir ergen olguda olanzapin kullanımına bağlı manik kayma / FV Taş, Ş Yalın, T Güvenir / Çocuk ve Gençlik Ruh
Sağlığı Dergisi 2009; 16(2):109-112
Bir manik hastada valproata bağlı ajitasyon ve irritabilite: Olgu sunumu / A Erol, H Delibas, ITenekecioglu, L Mete /
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2010; 20(4):324-326
Bir non-kominikan hidrosefali vakasında bipolar afektif hastalık / Aİ Şener, ME Ceylan, G Süslü / Düşünen Adam:
Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi 1985; 1(4-5):73-75
Bitki Artıklarının Buğdayda Bipolaris sorokiniana, Fusarium culmorum ve Fusarium graminearum'un Neden Olduğu
Kök Çürüklüğüne Etkileri / Demirci, Fikret - F. Sara Dolar / Tarım Bilimleri Dergisi 9(2) 2003, 125-128. ss. Türkçe
ve İng. özet. Bibliyografya
BPH TEDAVİSİNDE BİPOLAR, MONOPOLAR TUR‘A KARŞIN LAZER (AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI) / GÖĞÜŞ Ç, GÖKÇE
Mİ / Üroonkoloji Bülteni 2010;10(4):49-53
BPH Tedavisinde Standart TURP ve Bipolar Plasmakinetik Enerji Kullanılmasının Karşılaştırılması / Müslümanoğlu,
Ahmet Yaser - Faruk Özcan / Türkiye Klinikleri Cerrahi Tıp Bilimleri Dergisi: Üroloji 1(1/Özel sayı: Benign Prostat
Hastalıkları) 2005, 94-98. ss. Türkçe ve İng. özet. Bibliyografya
Brain CT Findings in Bipolar Affective Disorder: Preliminary Report. Erciyes Tıp Dergisi 20(1) 1998, 32-37. ss. İng. ve
Türkçe özet. Bibliyografya
Comparing the Effectiveness of Mood Stabilizers and Antidepressants for Bipolar Depression Treatment: A
retrospective Chart Review. Düşünen Adam 23(2) 6.2010, 116-120. ss. Türkçe ve İng. özet. Bibliyografya
Confined Bipolarons in the Strong Coupling Limit / Senger, R. Tuğrul - Atilla Erçelebi / Turkish Journal of Physics
23(6) 1999, 1021-1029. ss. İng. özet. Bibliyografya
ÇOCUK HASTADA BİR BİPOLARİS TÜRÜNÜN NEDEN OLDUĞU MALİGNİTEYİ TAKLİT EDEN YAYGIN ALERJİK FUNGAL
SİNÜZİT OLGUSU / GÜMRAL R, TOSUN F, SARAÇLI MA, ÖZCAN A, YILDIRAN ŞT / Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri
Dergisi 2009;29(2):558-561
22
ÇOCUK TONSİLLEKTOMİLERİNDE BİPOLAR KOTER DİSEKSİYON VE KLASİK DİSEKSİYON TEKNİKLERİNİN
KARŞILAŞTIRILMASI / ÖZKIRIŞ M / Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2010;21(1):22-27
Çocuk ve ergen psikofarmakolojisinde tedaviye dirençli durumlar: Tedaviler ve yönetimi / M Delbello / Klinik
Psikofarmakoloji Bülteni 2009; 19(Ek 1):4-5
Çocuk ve Ergenlerde Bipolar Afektif Bozluk ve Hiperaktivite Ayırıcı Tanısı / Öner, Özgür - Emine Zinnur Kılıç / Türk
Psikiyatri Dergisi 11(1) 2000, 58-63. ss. Türkçe ve İng. özet. Bibliyografya
Çocuk ve ergenlerde bipolar affektif bozukluk ve hiperaktivite ayırıcı tanısı / Ö Öner, EZ Kılıç / Türk Psikiyatri
Dergisi 2000; 11(1):58-63
Çocuk ve Ergenlerde Bipolar Bozukluk / B Burhanoğlu, S Burhanoğlu, A Akın, A Aysev / Türkiye'de Psikiyatri 2008;
10(2):64-73
Çocuk ve Ergenlerde İki Uçlu Bozukluğun İlaçla Tedavisinde Yeni Gelişmeler / A Kılınçaslan, HA Savaş / Güncel
Psikiyatri ve Psikonörofarmakoloji 2011; 1(1):24-36
Çocuk ve Ergenlerin Bipolar Bozukluğunda Bir Sağaltım Rehberi Çalışması / FNİ Emiroglu / Yeni Symposium 2009;
47(1):25-33
Çocukluk Çağı Bipolar Bozukluğu: Olgu Sunumları / E Güzel, AY Tahiroğlu, K Bahalı, A Avcı / Çocuk ve Gençlik Ruh
Sağlığı Dergisi 2004; 11(3):130-135
Çocukluk çağı bipolar bozukluk fenotip özellikleri gösteren bir olgu serisi. / İnal Emiroğlu, F. Neslihan / Türk
Psikiyatri Dergisi / Turkish Journal of Psychiatry, 15 (2), Yaz 2004, 148-154.ss.
Çocukluk ve Ergenlik Çağı Bipolar Bozukluğu Tanı ve Ayırıcı Tanı / Nİ Emiroğlu, ÖG Bozabalı / Çocuk ve Gençlik Ruh
Sağlığı Dergisi 2002; 9(3):178-189
Çocukluk ve Ergenlik Dönemi Bipolar Bozukluğunun Psikofarmokolojik Tedavisinde Güncel Gelişmeler / İnal-
Emiroğlu, F. Neslihan - Süha Miral / Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 18(4) 12.2008, 313-321. ss. Türkçe ve İng. özet.
Bibliyografya
Çocukluktan ergenliğe iki uçlu bozukluk: Tanı zorlukları ve ekhastalıklar üzerine bir gözden geçirme / A Orhan, O
Abalı / Journal of Mood Disorders 2011; 1(3):126-135
DARİER HASTALIĞI İLE BİPOLAR AFEKTİF BOZUKLUK BİRLİKTELİĞİ / CANPOLAT F, CEMİL BÇ, ESKİOĞLU F, OKTAY M,
ALPER M / Türkiye Klinikleri Dermatoloji Dergisi 2009;19(1):46-50
Deli Dâhi: Bipolar Bozukluk ve Yaratıcılık İlişkisine Eleştirel Bir Bakış / UM Aksoy / Yeni Symposium 2011;
49(4):233-236
Delilik ve Veliliğin Yollarının Kesiştiği Kavşak: Bipolar Bozukluk ya da Nam-ı Diğer "Manik Depresif Hastalık" Mised
(1-2) 10.2001, 74-79. ss. Bibliyografya
Depresyonda Bipolar – Unipolar Ayrımı: Kesitsel, Karşılaştırmalı Bir Sınıflandırma Çalışması / EŞ Şahinol, Ö Aydemir, İ
İçelli / Türkiye'de Psikiyatri 2007; 9(2):71-78
Dirençli Bipolar Bozukluklarda Tedavi Seçenekleri / Ö Uzun, A Özşahin / Duygudurum Bozuklukları Dizisi 2003;
1(8):366-373
Dirençli iki uçlu bozukluğu ve konjenital hipotiroidisi olan hastada tiroksin güçlendirme tedavisi: Olgu sunumu / H
Adaletli, HA Savaş, N Cansel, E Savaş, M Cansel / Anadolu Psikiyatri Dergisi 2007; 8(3):231-233
23
DOĞUMSAL MUSKULER TORTİKOLLİSDE CERRAHİ TEDAVİ (BİPOLAR GEVŞETME) SONUÇLARIMIZ / KARALEZLİ K,
KARALEZLİ N, İLTAR S, KARAKOÇ Y, DEMİR R, ÖZSEREN K / Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bilimleri Dergisi
2002;5(2):99-101
Dönemsel obsesif kompulsif bozukluğu olan bir hastada essitaloprama bağlı gelişen manik dönem: Bir olgu sunumu
/ İ Yaluğ, AE Tufan, E Özten / Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2007; 17(2):80-82
Duygudurum Bozuklukları Ölçeği’nin Türkçe Uyarlamasının Bipolar Bozukluk Taramasında Geçerliği / N Konuk, S
Kıran, L Tamam, E Karaahmet, H Aydın, L Atik / Türk Psikiyatri Dergisi 2007; 18(2):147-154
Duygudurum Dengeleyicileri Nedir? / Polat, Aslıhan - M. Emin Önder / Psikiyatri Psikoloji ve Psikofarmakoloji
Dergisi 11(3/Ek Sayı: Bipolar Bozukluk ve Ketiyapin-3) 9.2003, 21-27. ss. Türkçe ve İng. özet. Bibliyografya
Effects of Long-and Short-Term Lithium Treatment on Kidney Functioning in Patients with Bipolar Mood Disorder.
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 11(3) 2001, 149-154. ss. İng. ve Türkçe özet. Bibliyografya
Effects of Short and Long-Term Lithium Treatment on Serum Cortisol Levels in Patients with Bipolar Affective
Disorder. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 8(3) 1998, 160-162. ss. Türkçe ve İng. özet. Bibliyografya
Effetcts of Lithium Treatment on Granulocytes and Granulocyte Colony-Stimulating Factor in Patients with Bipolar
Affective Disorder. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 11(1) 2001, 28-32. ss. İng. ve Türkçe özet. Bibliyografya
ELEKTROTERMAL BİPOLAR DAMAR DAMGALAMA SİSTEMİ / AYŞAN E / Türkiye Klinikleri Cardiovascular Sciences
2010;22(2):248-252
Ergen Çağda Başlayan ve Ailesel Özellik Gösteren Manik-Depresif Psikoz Vakası / Gökler, Bahar - Atalay Yörükoğlu /
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, Ankara, (3), 00.07.1985 - 00.09.1985, 217-222.
Ergende Bipolar Bozukluk ve Asperger Sendromu Tanı Süreci: Bir Olgu Sunumu / AS Güler, NP Fiş, Y Yazgan, M
Berkem / Nöropsikiyatri Arşivi 2010; 47(4):360-363
Ergenlik Döneminde Başlayan Bipolar Bozukluklu İki Olguda Uzun Süreli Olanzapin Kullanımı / Gencer, Özlem - Süha
Miral - Taner Güvenir / Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 14(3) 9.2004, 154-158. ss. Türkçe ve İng. özet.
Bibliyografya
Erişkinlerde bipolar I bozukluk ve dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu eştanısı: Bir ön çalışma / F Ateşci, HD
Tüysüzoğulları, O Özdel, NK Oğuzhanoğlu / Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2010; 20(1):66-73
Eroin bağımlılığı ve iki uçlu duygudurum bozukluğu olan hastalarda cinsel riskli davranışlar: Karşılaştırmalı bir
çalışma / F Karadağ, AG Hariri, A Eşsizoğlu, D Çakmak / Bağımlılık Dergisi 2004; 5(3):121-127
Eroin bağımlılığı ve iki uçlu duygudurum bozukluğu olan hastalarda cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı
farkındalık düzeylerinin karşılaştırılması / AG Hariri, F Karadağ, M Aksoy / Anadolu Psikiyatri Dergisi 2004;
5(2):107-113
ERPs in Bipolar Affective Disorder. Erciyes Tıp Dergisi 20(2) 1998, 119-122. ss. İng. ve Türkçe. özet. Bibliyografya
FEMUR BOYUN KIRIKLARININ TEDAVİSİNDE BİPOLAR KISMİ PROTEZ KULLANIMI VE CERRAHİ YAKLAŞIMIN
FONKSİYONEL SONUÇLAR ÜZERİNE ETKİSİ. /ALTAY MA, ERTÜRK C, IŞIKAN UE /. Eklem Hastalıkları ve Cerrahisi
(Artroplasti Artroskopik Cerrahi ) 2010;21(3):136-141
Fenoksi-metil-penisilin ile uyarılan manik belirtiler: Bir olgu sunumu / İ Kırpınar, N Aras, E Oral, E Ozan / Klinik
Psikofarmakoloji Bülteni 2009; 19(4):428-430
24
Gebe ve Lohusalarda İki Uçlu Bozukluğun Sağaltımı / S Gülöksöz, F Akdeniz, B İnce, ET Oral / Türk Psikiyatri Dergisi
2010; 21(2):155-166
Geçmişten günümüze bipolarite ve endofenotipler / ET Oral / Anadolu Psikiyatri Dergisi 2009; 10(Ek 1):8-9
Genç erişkin iki uçlu hastalarda kimlik duygusu: Karşılaştırmalı bir çalışma / S Kesebir, İ Koç, S Güven, S Ekşioğlu, F
Dereboy / Journal of Mood Disorders 2011; 1(3):103-109
Hashimato Tiroiditi Olan Erişkin Bipolar Bozukluk Hastasında Capgras ve Fregoli Sendromu Birlikteliği / MF Ceylan,
M Bulut, O Vırıt, S Selek, F Bülbül, HA Savaş / Yeni Symposium 2010; 48(1):69-71
Hızlı döngülü iki uçlu duygudurum bozukluğunun sağaltımı / F Akdeniz / Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P)
Dergisi 2000; 8(Ek 3):26-33
Hızlı Sikluslu Bipolar Bozukluklar / N Yüksel / Klinik Psikiyatri Dergisi 1999; 2(3):167-171
İki uçlu bozukluğu olan ailesel ve münferit hastaların farklı klinik özellikleri / Mİ Atagün, ES Cevahirli, T Kara, S
Tabakçı, ÖD Balaban, D Yeşilbaş / Journal of Mood Disorders 2011; 1(3):110-117
İki Uçlu Bozukluğun Etiyopatogenezinde Çağdaş Anlayışımız: Klinikten Moleküler Düzeye Sistematik Bir Yaklaşım / A
Özerdem / Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Dergisi Psikiyatri 2007; 3(29):11-18
İki Uçlu Bozukluk (Bipolar Bozukluk) Ve Mevsimsellik / Ö Aydemir / Türkiye Psikiyatri Derneği Bülteni 2010;
13(2):77-78
İki uçlu Bozukluk Hastalarında Ötimik Evrede Artmış Ksantin Oksidaz ve Malondialdehid Düzeyleri / HA Savaş, HS
Gergerlioğlu, A Gürel, S Selek, E Savaş, E Koçoğlu, ME Özen, H Herken, Ö Akyol / Klinik Psikiyatri Dergisi 2005;
8(4):180-185
İki Uçlu Bozukluk ve Diyabet: Geç Başlangıçlı bir Olgu ve İlgili Literatürün Gözden Geçirilmesi / S Kesebir, G Salkın, F
Dereboy / Yeni Symposium 2011; 49(2):113-119
İki Uçlu Bozukluk ve Madde Kullanım Bozukluğu: Siklotimik Mizaç Yatkınlık Belirleyici midir? / S Kesebir, Y Şimşek,
ÖA Kalyoncu / Bağımlılık Dergisi 2007; 8(3):127-132
İki uçlu bozukluk ve major depresif bozuklukta lipid peroksidasyon ve serum antioksidan enzim aktiviteleri / M Can,
B Güven, L Atik, N Konuk / Journal of Mood Disorders 2011; 1(1):14-18
İki uçlu bozukluk’ta tedavi uyumu / HA Savaş, A Ünal, O Vırıt / Journal of Mood Disorders 2011; 1(3):95-102
İki uçlu bozuklukla koruma; Neyle yapılmalı? Nasıl yapılmalı? / ET Oral / Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P)
Dergisi 2003; 11(Ek 3):15-20
İki uçlu bozuklukta aripiprazol / A Uluşahin / Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2008; 18(Ek 1):0-0
İki uçlu bozuklukta bilişsel işlev bozukluklarının klinik belirleyicileri ve bilişsel ara fenotipler / Mİ Atagün, ÖD
Balaban, K Altınbaş, S Yeşilyurt, D Tan / Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi 2010; 23(4):265-274
İki Uçlu Bozuklukta Birikme Etkisi: İki Nesil Arasında Bir Karşılaştırma / Z Yüncü, S Kesebir, F Akdeniz, S Vahip / Türk
Psikiyatri Dergisi 2008; 19(4):349-357
İki uçlu bozuklukta depresif dönemin tedavisi sırasında plazma nitrik oksit düzeyi ve arginaz aktivitesindeki
değişiklikler / NÖ Ceylan, İG Çimenci, A Kılınçaslan, F Bülbül, HA Savaş. / Journal of Mood Disorders 2011; 1(1):1-6
25
İki uçlu bozuklukta genetik polimorfizm çalışmaları / HA Savaş / Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi
2004; 12(Ek 2):39-48
İki uçlu bozuklukta lipit döngüselliği / K Altınbaş, ET Oral / Anadolu Psikiyatri Dergisi 2009; 10(Ek 1):64-65
İki uçlu bozuklukta migren ekhastalığı / AO İbiloğlu, A Çayköylü / Journal of Mood Disorders 2011; 1(1):25-33
İki Uçlu Bozuklukta Psikoterapötik ve Psikososyal Sağaltımlar: Sistematik Bir Gözden Geçirme / S Çakır, A Özerdem /
Türk Psikiyatri Dergisi 2010; 21(2):143-154
İki Uçlu Bozuklukta Silik Nörolojik Belirtiler: Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Eştanısının Etkisi / H
Tüysüzoğlu, FÇ Ateşci, O Özdel, NK Oğuzhanoğlu / Nöropsikiyatri Arşivi 2011; 48(2):107-113
İki uçlu depresyon tedavisinde duygudurum dengeleyici ve antidepresan etkilerinin karşılaştırılması: Geriye dönük
bir dosya taraması / K Altınbaş, TE Oral, D Smith, N Craddock / Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler
Dergisi 2010; 23(2):115-120
İki Uçlu Depresyon Tedavisinde Yeni Seçenekler / K Altınbaş, ET Oral, S Vahip / Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri
Dergisi Psikiyatri 2007; 3(29):30-37
İki uçlu depresyon ve tedavisi / K Altıntaş, ET Oral, S Vahip / Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
2005; 18(1):48-54
İki uçlu duygudurum bozukluğu olan ergenlerde manik epizodun klinik özellikleri / G Aksaray, Ç Yenilmez, F Yazıcı,
S Erol, H Erkaya, C Kaptanoğlu / Yeni Symposium 2000; 38(3):108-111
İki Uçlu Duygudurum Bozukluğu Olan Hastalarda Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Hakkındaki Bilgi Düzeyi ve Riskli
Cinsel Davranışlar: Sağlıklı Kontrol Grubu ile Karşılaştırmalı Bir Çalışma / AG Hariri, F Karadağ, P Gökalp, UM Aksoy
/ Nöropsikiyatri Arşivi 2009; 46(2):52-60
İki Uçlu Duygudurum Bozukluğu Olan Hastalarda Lityum Kesimi / Ş Gök, A Üçok, D Şen, O Yazıcı / Nöropsikiyatri
Arşivi 1996; 33(2):89-92
İki uçlu duygudurum bozukluğu olan hastalarda tedaviye uyum: "Farz edelim ki, şeker hastasısın." demek yeterli mi?
/ ET Oral, Ş Şahin, B Akman, A Verimli / Anadolu Psikiyatri Dergisi 2002; 3(4):212-222
İki Uçlu Duygudurum Bozukluğu Olan Kadınlarda Premenstrüel Sendromun Değerlendirilmesi / A Polat, B Yücel /
Nöropsikiyatri Arşivi 2004; 41(1-4):5-20
İki uçlu duygudurum bozukluğu ve lipit döngüselliği ilişkisi / K Altınbaş, A Özer, C Çakmak, E Kurt, ET Oral /
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi 2010; 23(3):158-165
İki uçlu duygudurum bozukluğu ve osteomalazisi olan hastada akut dönem ve koruma tedavisi nasıl yapılmalı? Bir
olgu sunumu / M Yanık, F Bölükbaş, P Yazgan, C Bölükbaş, M Asoğlu / Anadolu Psikiyatri Dergisi 2004; 5(1):50-54
İki uçlu duygudurum bozukluğunda depresif episod sağaltımı / S Vahip / Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P)
Dergisi 2000; 8(Ek 3):13-19
İki Uçlu Duygudurum Bozukluğunda HLA Antijenlerinin Rolü / A Üçok, U Akar, GÖ Üçok, O Yazıcı / Klinik Psikiyatri
Dergisi 1998; 1(1):27-30
İki Uçlu Duygudurum Bozukluğunda Klinik ve Sağaltım Özellikleri İle Geç Diskinezi İlişkisi / İ DOĞANER, A NOYAN, F
AKDENIZ, Ş PARILDAR, I TUĞLULAR / Türk Psikiyatri Dergisi 1996; 7(2):93-100
26
İki Uçlu Duygudurum Bozukluğunda Lityum Sağaltımına Uyum / I VAHİP / Türk Psikiyatri Dergisi 1997; 8(3):190197
İki Uçlu Duygudurum Bozukluğunda Sosyometrik Psikodramatik Grup Terapisi Uygulaması / İ DOĞANER, I VAHİP /
Türk Psikiyatri Dergisi 1994; 5(2):127-133
İki Uçlu Duygudurum Bozukluğunda Yaşam Boyu İzlem Çizelgesi ve Bir Olguda Kullanımı / A ÖZERDEM, S
ÖZKIZILTAN, K ALPTEKIN. T ALKIN, Z TUNCA / Türk Psikiyatri Dergisi 1996; 7(2):128-132
İki Uçlu Duygudurum Bozukluğunun Koruyucu Tedavisinde Lityum Kesimi: Bir Yıllık İzleme Sonuçları / A Üçok, D
Şen, Ş Gök, O Yazıcı / Nöropsikiyatri Arşivi 1995; 32(2):66-69
İki uçlu duygudurum bozukluklu hastalarda kısa ve uzun süreli lityum tedavisinin böbrek fonksiyonları üzerine etkisi
/ MT Turan, E Eşel, B Tokgöz, SS Aslan, S Sofuoğlu, C Utaş / Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2001; 11(3):149-154
İki uçlu mizaç bozukluğu hastalarında anksiyete bozukluğu ekhastalığı ve yaşam kalitesi / E Toprak, B Yavuz /
Journal of Mood Disorders 2011; 1(2):55-62
İki uçlu mizaç bozukluğu ve erişkin dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ne kadar birlikte ne kadar ayrı? / E
Karaahmet, G Alpak / Journal of Mood Disorders 2011; 1(3):136-144
İki uçlu mizaç bozukluğunda cinsiyet farklılıkları ve tedaviye yansımaları / N Karamustafalıoğlu, NB Tomruk, N Alpay
/ Anadolu Psikiyatri Dergisi 2004; 5(1):28-36
İki Uçlu Olgular ve Çocuklarında Bağlanma Biçimi’nin Mizaç, Kişilik ve Klinik Özellikler İle İlişkisi: Kontrollu Bir
Çalışma / F Kökçü, S Kesebir / Türk Psikiyatri Dergisi 2010; 21(4):309-318
İki Uçlu ve Tek Uçlu Depresyonda Lamotrijin Tedavisi: Geriye Dönük Bir Çalışma / F Bülbül, E Savaş, HA Savaş, S
Selek, MC Kaya / Türkiye'de Psikiyatri 2005; 7(3):87-91
İkiuçlu bozuklukta aripiprazol / A Uluşahin / Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2008; 18(Ek 2):27-34
İkiuçlu Bozuklukta Cinsiyetler Arası Genetik Bir Farklılık: Triptofan Hidroksilaz Gen Polimorfizmi / ME Özen, M
Yumru, ME Erdal, H Herken, HA Savaş / Nöropsikiyatri Arşivi 2010; 47(2):96-100
İkiuçlu Bozuklukta Cinsiyetler Arası Genetik Bir Farklılık: Triptofan Hidroksilaz Gen Polimorfizmi / Murat Eren ÖZEN,
Mehmet YUMRU, M. Emin ERDAL, Hasan HERKEN, Haluk A. SAVAŞ /
İkiuçlu Bozuklukta Metabolik Sendrom, Serum Leptin Düzeyleri ve Tedavi İlişkisi / M Arora, SK Praharaj,R Prakash /
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2008; 18(2):79-83
İkiuçlu II bozukluklu bir hastada lamotrijin kullanımı ile ilişkili obsesif belirtiler / M Kuloglu, O Ekinci, E Yilmaz, A
Caykoylu / Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2009; 19(4):414-416
İKİZ EŞİNDE MAJÖR FETAL ANOMALİ OLAN MONOKORYONİK GEBELİKLERDE BİPOLAR KORD KOAGÜLASYONU / GÜL A,
GÜNGÖRDÜK K, YILDIRIM G, GEDİKBAŞI A, SARGIN A, TEKİRDAĞ Aİ, CEYLAN Y / ARTEMIS (The Journal of the Turkish
German Gynecological Association) 2008;9(1):24-28
İLERİ YAŞ ANSTABİL İNTERTROKANTERİK KIRIKLARIN TEDAVİSİNDE BİPOLAR LEİNBACH PARSİYEL PROTEZ
UYGULAMALARININ ERKEN SONUÇLARI / RODOP O, KİRAL A, KAPLAN H, AKMAZ İ, KUŞKUCU M, ARPACIOĞLU MÖ /
Eklem Hastalıkları ve Cerrahisi (Artroplasti Artroskopik Cerrahi ) 2000;11(2):117-123
İLERİ YAŞ AYRILMIŞ FEMUR BOYUN KIRIKLARINDA UNİPOLAR VE BİPOLAR PROTEZ UYGULAMALARI / BÖLÜK K, BİLGEN
MS, DURAK K / Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2008;34(2):41-44
27
İleri Yaşlarda Başlayan Bipolar Affektif Bozukluk / O Doğan, A Çorapçıoğlu, Z Kılıçkap / Psikiyatri Bülteni 1994;
3(2):83-85
KADIN ÜREME DÖNEMLERİNİN BİPOLAR BOZUKLUK GİDİŞİ ÜZERİNE ETKİLERİ / AKDENİZ F / 3P Psikiyatri Psikoloji
Psikofarmakoloji Dergisi 2005;13(EK-1):29-33
Kadın üreme dönemlerinin bipolar bozukluk gidişi üzerine etkileri / F Akdeniz / Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji
(3P) Dergisi 2005; 13(Ek 1):29-33
KAPSÜL İÇİ FEMUR BOYNU KIRIKLARINDA ÇİMENTOSUZ, BİPOLAR HEMİARTROPLASTİNİN ERKEN KLİNİK SONUÇLARI /
İNAN U, ÖZATEŞ N, ÖMEROĞLU H / Eklem Hastalıkları ve Cerrahisi (Artroplasti Artroskopik Cerrahi ) 2011;22(1):2-7
Klinik ve genetik bilgiler ışığında bipolar bozukluk fenotipi: Boyutsal mı, kategorik mi? / K Altınbaş / Anadolu
Psikiyatri Dergisi 2009; 10(Ek 1):11-12
Kollum Femoris Kırıkları Sonucu Uygulanan Ünipolar Protezler ile Bipolar Protezlerin Karşılaştırılması. Haydarpaşa
Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 45(2) 4-6.2005, 62-65. ss. Türkçe ve İng. özet. Bibliyografya
Kronik Şizofreni Tanısı Almış Hastalarda Sülpirid Tedavisine Bağlı Gelişen Manik Atak: Olgu Sunumu / Dilbaz, Nesrin
- Meryem Arıkazan - Hatice Güz / Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 8(1) 1998, 35-37. ss. Türkçe ve İng. özet.
Bibliyografya
Kronik şizofreni, şizoaffektif bozukluk ve bipolar affektif bozuklukta tanısal süregenlik / A Kuruoğlu, F Önder, Z
Arıkan, E Işık / Yeni Symposium 2000; 38(1):20-25
Kronik şizofreni, şizoaffektif bozukluk, ve bipolar affektif bozuklukta tanısal durağanlık / A Kuruoğlu, F Önder, Z
Arıkan, E Işık / Yeni Symposium 2001; 39(1):8-12
KRONİK ŞİZOFRENİ, ŞİZOAFFEKTİF BOZUKLUK, VE BİPOLAR AFFEKTİF BOZUKLUKTA TANISAL DURAĞANLIK /
KURUOĞLU A, ÖNDER F, ARIKAN Z, IŞIK E / Yeni Symposium 2001;39(1):8-12
LAPARASKOPİK APENDEKTOMİDE MEZOAPENDİKS DİSEKSİYONU: MONOPOLAR KOTER VE BİPOLAR DAMAR
MÜHÜRLEME CİHAZININ KARŞILAŞTIRILMASI / ŞENEL E, AKBIYIK F, ATAYURT HF, TİRYAKİ HT / Turkish Journal of
Medical Sciences 2010;40(5):757-760
LAPARASKOPİK BİPOLAR KOAGÜLASYON VE LAPARATOMİK POMEROY TEKNİKLERİNDE POST-TUBAL STERİLİZASYON
SENDROMU / DİRİBAŞ K, ÖZMEN B, KAYA C, BERKER B, CENGİZ SD / MN-Klinik Bilimler & Doktor 2004;10(5):585590
LAPAROSKOPİK BİPOLAR VE ULTRASONİK ENERJİ ALETLERİNİN KULLANIMINDAKİ TERMAL YAYILIMIN
DEĞERLENDİRİLMESİ / YILDIRIM A, BAŞOK EK, GÖÇER S, BAŞARAN A, TOKUÇ R / Türk Üroloji Dergisi
2009;35(3):250-255
Lithium Tedavisinde Olan Bipolar Affektif Psikozlu Hastalarda Kan Seviyesinde Ani Düşmelerin Psikiotik Ataklarla
olan İlişkisi. / Yüreğir, Uğur Remzi. / SSK Tıp Bülteni, Ankara, (4), 00.10.1985 - 00.12.1985, 1-3.
Lithium-Induced Alterations in Parathormone Function in Patients with Bipolar Disorder. Klinik Psikofarmakoloji
Bülteni 11(2) 2001, 96-100. ss. İng. ve Türkçe özet. Bibliyografya
Lityum karbonat verilen manik hastalarda serum lityum seviyelerinin yaş, vücut ağırlığı ve cinsiyetle ilişkilerinin
değerlendirilmesi / E Abay / Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi 1985; 1(4-5):16-20
28
Lityum ya da karbamazepin kullanmakta olan ötimik bipolar I hastalarda protein kısıtlamasının mizaç ve serotonin
düzeyi üzerindeki etkileri / MT Turan, Y Özcan, E Eşel, İ Karaküçük, M Baştürk / Anadolu Psikiyatri Dergisi 2002;
3(4):206-211
Lityuma Dirençli Bipolar Affektif Hastalık Subgrubu. / Ak, Mehmet Tevfik - Oğuz Arkonaç - Nezih Eradamlar. /
Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi, (XXI Adana, Mersin, 7-13.10.1985), İstanbul, 00.00.1986, 266-270.
Lityumun Antimanik Etkisinin Göstergeleri / D Akarsu, R Saygılı / Yeni Symposium 1992; 30(4):33-39
Lityumun Antimanik Etkisinin Göstergeleri / D Akarsu, R Saygılı / Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 1991; 1(3):66-68
Manik Ataklı Hastaların Serum Sodyum-Potasyum Düzeyleri ve Lityum Tedavisinin Bu Elektrolit Düzeyleri Üzerine
Etkisi Düşünen Adam, İstanbul, (3), 00.00.1991, 37-44.
Manik Depresif Hastalık / Şuari, Ali / İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Kürsüsü Konferans ve
Seminerleri, (I. İstanbul, 1972-1973), İstanbul, 00. 00. 1977, 219-230.
Manik Depressif Hastalıkta Lityum Tedavisi / Schou, Mogens / Gelişim JAMA, İstanbul, (6), 01.06.1988, 405-407.
Manik Depresyon ve Yaratıcılık Karizma, İstanbul, (9), 00.01.1985, 18.
Manik Depresyon: Çok Yönlü Bir Hormon Bozukluğu Mu, —Bir Yorum— / GM Skutsch (Çev. ME Ceylan) / Düşünen
Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi 1986; 1(7):53-58
Manik Dönemin Faktör Analizine Dayanan Alt-Tipleri ve Mizaçla İlişkisi / M Erkıran, G Sönmez, C Evren, S Aytaçlar,
T Oral / Türk Psikiyatri Dergisi 2008; 19(2):157-166
Manik episod sağaltımı / A Özerdem / Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi 2000; 8(Ek 3):5-12
Manik Epizod Semptomatolojisi / AK Göğüş / Duygudurum Bozuklukları Dizisi 2001; 1(5):231-233
Manik Epizodla Başlayan Bir Multipl Skleroz Olgusu Mu? / O Deniz, İ İyigün, M Kuloğlu, H Özer, Y Kılıç /
Nöropsikiyatri Arşivi 1995; 32(1):24-26
MANİK HASTALARDA POLİSOMNOGRAFİ BULGULARI / FUAT ÖZGEN, UĞUR YAKIN, SİNAN YETKİN, HAMDULLAH AYDIN
/ Gülhane Tıp Dergisi 2009;51(2):97-100
Manik Savunma (1935) / DW Winnicott (Çev. İE Atak) / Yansıtma: Psikopatoloji ve Projektif Testler Dergisi 2008;
5(9-10):227-242
Manik Tepeler Depresif Yamaçlar / F Sönmez / Yansıtma: Psikopatoloji ve Projektif Testler Dergisi 2008; 5(910):25-40
Manik-Depresif Psikoz "Serebral ve Kortikal Patolojinin Etyolojik Önemi / Birsöz, Suner /
Ulusal Psikiyatri ve
Nörolojik Bilimler Kongresi, (XXI Adana, Mersin, 7-13.10.1985), İstanbul, 00.00.1986, 214-217.
Manik-Depresif Psikoz`da Karbamazepin`in Antimatik ve Profilaktik Etkisi / Özkan, Sedat / Ulusal Psikiyatri ve
Nörolojik Bilimler Kongresi (XXI. Adana, Mersin, 7-13.10.85), İstanbul, 00.00.1987, 280-282.
Manik-Depressif Hastalıkta Lityum Tedavisi / Schou, Mogens / Gelişim JAMA, İstanbul, (6), 00.06.1988, 405-407.
MANİKÜR-PEDİKÜR YAPAN KADIN BERBERLERİN HEPATİT B HAKKINDAKİ BİLGİ TUTUM VE DAVRANIŞLARI / SEYHAN
HIDIROĞLU, MELDA KARAVUŞ, AHMET TOPUZOĞLU, TURHAN ŞALVA / TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni
2006;5(4):276-286
29
Maprotilin Kullanımı İle Manik Hecme Ortaya Çıkan Üç Olgu / G Ögel, N Şeker, D Çakmak / Düşünen Adam:
Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi 1994; 7(3):53-54
MESANE TÜMÖRÜNÜN TRANSÜRETRAL REZEKSİYONUNDA BİPOLAR PLAZMAKİNETİK ENERJİ İLE KONVANSİYONEL
YÖNTEMİN KARŞILAŞTIRILMASI. HURİ E, AKGÜL T, AYYILDIZ A, YÜCEL Ö, GERMİYANOĞLU C, BAĞCIOĞLU M. / Türk
Üroloji Dergisi 2010;36(2):108-111
MOKLOBEMİD KULLANIMI İLE ORTAYA ÇIKAN BİR MANİK ATAK OLGUSU / A ERTAN TEZCAN, NALAN K
OĞUZHANOĞLU / Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi 1995;8(4):56-58
MONOKORYONİK İKİZ EŞİ ANENSEFALİK FETUSA BİPOLAR KORD KOAGÜLASYONU. (GÜL A, CEBECİ A, GEDİKBAŞI A,
CEYLAN Y. ). ARTEMIS (The Journal of the Turkish German Gynecological Association) 2006;7(1):56-58
MUHTEMELEN SULBUTİAMİN İLE TETİKLENEN BİR MANİK ATAK OLGUSU / MAHMUT BULUT, OSMAN VIRIT, SALİH
SELEK, ESEN SAVAŞ, FERİDUN BÜLBÜL, ALİCAN DALKILIÇ, HALUK A SAVAŞ / Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi
2011;31(2):487-489
MULTİPL SKLEROZLU HASTALARDA BİPOLAR BOZUKLUĞUN BİRLİKTELİĞİ / İDİMAN E, AKDAL G, ALKIN T, YENER GG,
BAKLAN B / Nörolojik Bilimler Dergisi 1999;16(2):0-0
On the Role of Acoustic Phonons at Large Bipolaron Formation / Baimatov, P. J. - S. Dzhumanov. / Turkish Journal
of Physics 20(9) 1996, 1045-1050. ss. İng. özet. Bibliyografya
O'nlar ve 'Aşağı, Aşağı'lık Manik Depresif Bir İnceleme / Çodur, Fatih. Ferit Edgü / Varlık 75(1205) 2.2008, 56-59.
ss.
Ortadan Kalkan Belirtilere Karşın “İyileşmeyen” Hastalar: İki Uçlu Duygudurum Bozukluğunun Sağaltımında
Psikososyal Girişimlerin Yeri / I Vahip / Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Dergisi Psikiyatri 2007; 3(29):60-64
Ortak Özellikler Gösteren İki Atipik Bipolar Bozukluk Olgusu / H Aslan, N Özpoyraz, YE Evlice, M Ünal / Psikiyatri
Bülteni 1996; 4(1):35-37
Özel Gruplarda Bipolar Bozukluk Tedavisinde Atipik Antipsikotikler / Ebrinç, Servet - Mesut Çetin - Özgür Öner /
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 14(4) 12.2004, 236-250. ss. Türkçe ve İng. özet. Bibliyografya
Özel gruplarda bipolar bozukluk tedavisinde atipik antipsikotikler / S Ebrinç, M Çetin, Ö Öner / Klinik
Psikofarmakoloji Bülteni 2004; 14(4):236-250
Pediatrik Bipolar Bozukluk Etiyolojinde Genetik ve Nörobiyolojik Faktörler / Coşkun, Murat - Süleyman Salih Zoroğlu
- Mücahit Öztürk / Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 20(1) 3.2010, 101-108. ss. Türkçe ve İng. özet. Bibliyografya
Pediatrik bipolar bozukluk etiyolojisinde genetik ve nörobiyolojik faktörler / M Coşkun, SS Zoroğlu, M Öztürk /
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2010; 20(1):101-108
Pediatrik bipolar bozuklukta klinik ve fenomenolojik özellikler / M Coşkun, SS Zoroğlu, M Öztürk / Anadolu
Psikiyatri Dergisi 2010; 11(1):60-67
Pediyatrik bipolar bozuklukta psikiyatrik komorbidite ve ayırıcı tanı / M Coşkun, SS Zoroğlu, M Öztürk / Anadolu
Psikiyatri Dergisi 2010; 11(2):177-184
Problemli İnternet Kullanımıyla Başvuran İki Uçlu Bir Hasta Nedeniyle Psikiyatrik Ek Tanı Tartışması: Olgu Sunumu /
G Köroğlu, Ö Öztürk, N Tellioğlu, Y Genç, H Mırsal, M Beyazyürek / Bağımlılık Dergisi 2006; 7(3):150-154
30
Psikotik Bipolar Depresyonda Çoklu Ağır Kendini Yaralama Davranışları İçin Elektrokonvülzif Terapi / M Arora, SK
Praharaj,R Prakash / Türk Psikiyatri Dergisi 2008; 19(2):209-212
Psikotik Bipolar Depresyonda Çoklu Ağır Kendini Yaralama Davranışları için Elektrokonvülzif Terapi / Arora, Manu Samir Kumar Praharaj - Ravi Prakash / Türk Psikiyatri Dergisi 19(2) 2008, 209-212. ss. Türkçe ve İng. özet.
Bibliyografya
PSİKOTİK MANİK ATAK İLE BAŞVURAN BİR DOPAMİN DİSREGÜLASYON SENDROMU OLGUSU / FERAY GÜLEÇ, ZAFER
ÇOLAKOĞLU, ÇAĞDAŞ EKER, SÜHA ÖZAŞKINLI / Nörolojik Bilimler Dergisi 2008;25(3):171-176
Psikotik Özellikli Bipolar Bozukluğu Olan Bir Hastada Valproatın Neden Olduğu Hipoaktif Deliryum Tabloları / Özen,
Şakir - İsrafil Bülbül - Etem Soyuçok / Türk Psikiyatri Dergisi 21(1) 2010, 79-84. ss. Türkçe ve İng. özet.
Bibliyografya
Psikoz Manik-Depresiften İki Uçlu Bozukluğa: Tanım ve Yaklaşımda Neler Değişti? / Yazıcı, Olcay - Timuçin Oral /
Klinik Gelişim 22(4) 2009, 18-21. ss. Bibliyografya
RAT UTERİN HORN MODELİNDE, MONOPOLAR VE BİPOLAR ELEKTROKOTERİN OLUŞTURDUĞU DOKU HASARI VE
ADEZYONUN KARŞILAŞTIRILMASI. / GÜREL H, BAKIR B, GÜREL SA, GENÇCELEP M, DİLEK FH / Türk Fertilite Dergisi
1998;6(1-2):33-37
Ratlarda Tüp Ligasyonu için Unipolar Koter ile Bipolar Koter Kullanımının Over Histopatolojisi Üzerine
Etkilerinin Karşılaştırılması: Deneysel Çalışma. Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi 19(3)
2009, 160-165. ss. Türkçe ve İng. özet. Bibliyografya
RATLARDA TÜP LİGASYONU İÇİN UNİPOLAR KOTER İLE BİPOLAR KOTER KULLANIMININ OVER HİSTOPATOLOJİSİ
ÜZERİNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: DENEYSEL ÇALIŞMA / ATILGAN R, ÇELİK A, SAPMAZ E, BOZTOSUN A,
KAVAK B, AKPOLAT N, HANAY F / Türkiye Klinikleri Jinekoloji-Obstetrik Dergisi 2009;19(3):160-165
Remisyondaki İki Uçlu Hastalarda Kalıntı Duygudurum Belirtilerinin Bilişsel ve Toplumsal İşlevsellik Üzerine Etkisi / E
Kaya, Ö Aydemir, D Selçuki / Anadolu Psikiyatri Dergisi 2009; 10(2):124-130
Senger, R. Tuğrul - Atilla Erçelebi. Stability of Quasi-Two-Dimensional Bipolarons. Turkish Journal of Physics 23(4)
1999, 725-729. ss. İng. özet. Bibliyografya
Sınırda Kişilik Bozukluğu Aslında Bir Bipolar Spektrum Bozukluğu mudur? / M Çalışır / Klinik Psikiyatri Dergisi 2008;
11(3):143-152
Sibutramin İçerdiği Saptanan Reçetesiz Zayıflama Ürününün Yol Açtığı Psikotik Bulgulu İlk Manik Dönem / T Binbay /
Türk Psikiyatri Dergisi 2010; 21(4):335-337
Skizofrenik ve Bipolar Bozukluklarda Serum Çinko, Bakır ve Magnezyum Düzeyleri Çukurova Üniversitesi Tıp
Fakültesi Dergisi, Adana, (1), 00.00.1991, 143-147.
Study of the Effect of Number of Layers on the Electrosynthesis of Cobalt(III) Acetate in a Bipolar Packed-Bed Flow
Reactor / Güvenç, Altan - Belgin Karabacakoğlu / Turkish Journal of Chemistry 25(4) 2001, 461-468. ss. İng. özet.
Bibliyografya
Şizofreni ve bipolar bozukluğun genetiği: Örtüşen ve ayrılan noktalar / B Dölek, H Herken / Klinik Psikofarmakoloji
Bülteni 2008; 18(Ek 1):0-0
Şizofreni ve bipolar bozukluğun genetiği; örtüşen ve ayrılan noktalar / B Dölek, H Herken / Klinik Psikofarmakoloji
Bülteni 2008; 18(Ek 2):7-20
31
ŞİZOFRENİ VE BİPOLAR BOZUKLUĞUN GENETİĞİ; ÖRTÜŞEN VE AYRILAN NOKTALAR / DÖLEK B, HERKEN H / Klinik
Psikofarmakoloji Bülteni 2008;18(Ek-1):7-20
Şizofreni ve Bipolar Bozukluğun Yüklülük Gösterdiği Geniş Bir Ailede Psikoza Yatkınlık Geninin Araştırılması. Türk
Psikiyatri Dergisi 14(1) 2003, 7-19. ss. Türkçe ve İng. özet. Bibliyografya
ŞİZOFRENİ VE BİPOLAR BOZUKLUK TANISI KONAN HASTALAR İLE AİLELERİNDE AİLE İŞLEVLERİ ÜZERİNE
KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA / GÜLSEREN L, COŞKUN S, GÜLSEREN Ş, KÜLTÜR S / 3P Psikiyatri Psikoloji
Psikofarmakoloji Dergisi 1999;7(1):23-32
Şizofreni ve Bipolar Bozukluklu Hastalarda Tipik ve Yeni Nesil Antipsikotiklerin Hematolojik Parametreler Üzerine
Etkileri / S Özsoy, E Eşel, HB İzgi, MT Turan, S Sofuoğlu / Türkiye'de Psikiyatri 2008; 10(1):18-22
Şizofreni ve iki uçlu duygudurum bozukluğu olan hastalarda cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı farkındalık ve
riskli cinsel davranışlar / F Karadağ, AG Hariri, J Kenar / Klinik Psikiyatri Dergisi 2004; 7(1):17-25
Şizofreni, bipolar bozukluk ve major depresif bozukluk hastalarında farmakoterapinin vitamin B12 ve folik asit
düzeylerine etkileri / S Özsoy, HB İzgi, E Eşel, T Turan, M Baştürk, S Sofuoğlu / Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2009;
19(2):128-134
Şizofreni, İki Uçlu Duygudurum Bozukluğu ve Epilepsi Hastalarında Aile İşlevlerinin Karşılaştırılması / S Ünal, B
Kaya, B Çekem, HI Özışık, G Çakıl, M Kaya / Türk Psikiyatri Dergisi 2004; 15(4):291-299
TAT'de Manik-Depresif Örgütlenmenin İzleri / O Husain, N Reeves, F Choquet, M Chabot, O Ravaz (Çev. N Zabcı) /
Yansıtma: Psikopatoloji ve Projektif Testler Dergisi 2006; 3(5-6):201-216
Tedaviye Dirençli Bipolar Bozukluk / Yetkin, Sinan - Aytekin Özşahin / Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Dergisi:
Psikiyatri 2(29/Özel sayı: Bipolar Bozukluklar) 2006, 65-72. ss. Türkçe ve İng. özet. Bibliyografya
Tedaviye Dirençli Bipolar Depresif Dönemlerin Tedavisinde Düşük Doz Pramipeksolun Yeri / F Akdeniz, E Aldemir, S
Vahip / Türk Psikiyatri Dergisi 2009; 20(1):94-98
Tedaviye Dirençli Bipolar Depresif Dönemlerinin Tedavisinde Düşük Doz Pramipeksolun Yeri / Akdeniz, Fisun - Ebru
Aldemir - Simavi Vahip / Türk Psikiyatri Dergisi 20(1) 2009, 94-98. ss. Türkçe ve İng. özet. Bibliyografya
Tedaviye dirençli bipolar hastalarda lamotrijin kullanımı / AS Gönül, A Oğuz, İ Yabanoğlu, E Eşel / Klinik
Psikofarmakoloji Bülteni 2000; 10(4):171-175
TERMAL ETKİLİ İKİ CERRAHİ CİHAZ OLAN BİPOLAR ELEKTROKOTER VE QUANTUM ENERGY SURGİCAL DEVİCE‘IN
TAVŞAN KARACİĞERİNE ETKİLERİNİN HİSTOPATOLOJİK VE BİYOKİMYASAL OLARAK İNCELENMESİ / KAYAPINAR R,
YÖNTEM M, PERK C, ÇELİK S, HÜSEYİN G, ÇİFTÇİ Ş, TURAN N / Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
2009;26(2):115-124
The Effect of Collector Doping on InP-Based Double Heterojunction Bipolar Transistors. Turkish Journal of Electrical
Engineering & Computer Sciences 14(3) 2006, 429-436. ss. İng. özet. Bibliyografya
The Synthesis of Manganese (III) Acetate in Bipolar Packed-Bed and Trickle-Bed Electrode Cells. Turkish Journal of
Chemistry 24(1) 2000, 101-108. ss. İng. özet. Bibliyografya
Tiroid Agenezi Olgusunda Tiroid Hormon Yerine Koyma Sağaltımına Bağlı Gelişen Manik Atak / E TEZCAN. A AKYOL,
M AY / Türk Psikiyatri Dergisi 1997; 8(1):63-66
TONSİLLEKTOMİDE BİPOLAR KOTER DİSEKSİYON VE KLASİK DİSEKSİYON TEKNİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI / BERÇİN
S, KUTLUHAN A, YURTTAŞ V, BOZDEMİR K, YALÇINER G / Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi 2008;18(1):24-30
32
Tonsillektomide Bipolar Koter Diseksiyon ve Klasik Diseksiyon Tekniklerinin Karşılaştırılması. Kulak Burun Boğaz
İhtisas Dergisi 18(1) 1.2008, 24-30. ss. Türkçe ve İng. özet. Bibliyografya
TORTİKOLLİSTE YÜZ ASİMETRİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE FRONTAL SEFALOMETRİK ANALİZ VE 6 YAŞ ÜZERİNDE
BİPOLAR GEVŞETMENİN SONUÇLARI / ARSLAN H, GÜNDÜZ S, SUBAŞI M, KESEMENLİ C, NECMİOĞLU S / Eklem
Hastalıkları ve Cerrahisi (Artroplasti Artroskopik Cerrahi ) 2002;13(4):221-226
TRANSÜRETRAL PROSTAT CERRAHİSİNDE BİPOLAR ENERJİ / BAŞOK RTEK / Türk Üroloji Dergisi 2007;33(2):185-190
Türk Psikiyatri Dergisi 2005;16(4):229-236
Türkiye’de iki uçlu bozuklukta Lityum kullanılmasının 40 yıllık öyküsü / M Nebioğlu, N Konuk / Journal of Mood
Disorders 2011; 1(2):49-54
Unipolar ve bipolar depresyonlu hastalarda bölgesel beyin kan akımındaki değişiklikler: Bir Tc-99m-HMPAO
çalışması / E Eşel, M Kula, MT Turan, M Reyhancan, A Tutuş, AS Gönül, M Baştürk / Psikiyatri Psikoloji
Psikofarmakoloji (3P) Dergisi 2001; 9(3):369-376
Uzmanlaşmış bir merkezde izlem iki uçlu depresyon belirti sayısını ve şiddetini etkiler mi? / K Altınbaş, S Gülöksüz,
S Yiğiter, E Kurt, ET Oral / Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi 2010; 23(1):13-17
Uzun, Özcan - Ali Doruk. Bipolar Bozuklukta Duygudurum Düzenleyiciler ve Atipik Antipsikotikler. Türkiye Klinikleri
Dahili Tıp Bilimleri Dergisi: Psikiyatri 2(29/Özel sayı: Bipolar Bozukluklar) 2006, 37-45. ss. Türkçe ve İng. özet.
Bibliyografya
ÜÇ OLGU NEDENİYLE ERGENLİK DÖNEMİNDE BİPOLAR BOZUKLUK / SAYAR K, ÖZTÜRK M, ÖZER ÖA / Van Tıp Dergisi
2000;7(2):66-71
Yaratıcılığın Yükselme ve Alçalmaları [Kay Jamison`un Manik-Depresif Sanatçılar Hakkında Bir Araştırması Üzerine]
Çeviren: Alper Cem, Türk Edebiyatı, İstanbul, (135), 00.01.1985, 50-51.
Yaşlıda Bipolar Bozukluk / İ İçelli / Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Dergisi Psikiyatri 2005; 1(29):63-71
Yeme bozuklukları ve iki uçlu mizaç bozuklukları ekhastalığı / A Erol / Journal of Mood Disorders 2011; 1(2):75-80
Yüksek dozda trospiyum klorür kullanımıyla ortaya çıkan manik atak: Bir olgu sunumu / R Bilici, GK Uğurlu, S
Sağam, T Güven, M Uğurlu / Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2010; 20(1):98-100
Yüksek Dozda Trospiyum Klorür Kullanımıyla Ortaya Çıkan Manik Atak: Bir Olgu Sunumu. Klinik Psikofarmakoloji
Bülteni 20(1) 3.2010, 98-100. ss. Türkçe ve İng. özet. Bibliyografya
Zeka geriliği ile birlikte görülen iki uçlu duygudurum bozukluğu ve lityum ile sağaltımı: Olgu sunumu / KF Yavuz, D
Sarıkaya, H Erkmen / Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi 2011; 24(3):239-242
33
DUYGUDURUM BOZUKLUKLARI
TEZLER
Ahmet Cemal Bal : İki uçlu duygudurum bozukluğu olan hastalarda disosiyatif bozukluk sıklığı ve travmanın etkisi .
Danışman: Y.Doç.Dr. Lütfullah Beşiroğlu . Yer Bilgisi: Yüzüncü Yıl Üniversitesi • Tıp Fakültesi • • Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Psikiyatri. Onaylandı. Tıpta Uzmanlık Türkçe 2005 64 s.
Ali Toplu : Skizofrenik, duygudurum bozukluğu olan ve normal kişilerin anababalarının kişilik özelliklerinin ve
tutumlarının karşılaştırılması . Danışman: Prof.Dr. İsmail Çifter . Yer Bilgisi: Gazi Üniversitesi • Tıp Fakültesi • • •
Konu Başlıkları: Psikiyatri. Dizin Terimleri: Affektif bozukluklar=Affective disorders • Ana-baba=Parents •
Kişilik=Personality • Şizofreni=Schizophrenia. Onaylandı Tıpta Uzmanlık Türkçe 1989 0051 s.
Aykut Özden : Şizofren hastalarda relaps ve ailelerinde dışavuran duygudurum ilişkisi . Danışman: Prof.Dr. Saynur
Canat . Yer Bilgisi: Ankara Üniversitesi • Tıp Fakültesi • • • Konu Başlıkları: Psikiyatri. Dizin Terimleri: Dışa
vurma=Acting out • Nüks=Recurrence • Duygu=Emotions • Aile=Family • Şizofreni=Schizophrenia. Onaylandı.
Tıpta Uzmanlık Türkçe 1995 97 s.
Bipolar depresyon sağaltımında moklobemidin etkinliğinin, yan etkilerinin ve manik kayma oluşumu üzerine
etkisinin imipramin ile karşılaştırılması -Çift kör, randomize, paralele gruplu, kontrollü bir çalışma- / İlkşen Bulut /
Danışman: Prof.Dr. Simavi Vahip Yer Bilgisi: Ege Üniversitesi • Tıp Fakültesi • • • Konu Başlıkları: Psikiyatri Dizin
Terimleri: Antidepresif ajanlar=Antidepressive agents • İmipramine=Imipramine • Mani=Manic disorder •
Moklobemid=Moclobemide • Bipolar bozukluk=Bipolar disorder • Depresyon=Depression. Onaylandı. Tıpta
Uzmanlık Türkçe 1999 83+1 s.
Bipolar depresyonda lityumun manik kayma, antidepresif etkililik ve yan etkilere etkisi: Çift-kör, plasebo kontrollü
bir çalışma / Alp Ayan / Danışman: Doç.Dr. Simavi Vahip . Yer Bilgisi: Ege Üniversitesi • Tıp Fakültesi • • Psikiyatri
Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Psikiyatri. Dizin Terimleri: Antidepresif ajanlar=Antidepressive agents • Psikiyatrik
krizlerde tedavi=Crisis-intervention • Bipolar bozukluk=Bipolar disorder • Lityum=Lithium •
Depresyon=Depression. Onaylandı. Tıpta Uzmanlık. Türkçe 1994 129 s.
Bülent Yazıcı : İkiuçlu duygudurum bozukluğu koruma sağlatımında lityum ve antikonvulsanların karşılaştırılması .
Danışman: Prof.Dr. Olcay Yazıcı . Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi • Tıp Fakültesi • • Psikiyatri Anabilim Dalı • Konu
Başlıkları: Psikiyatri. Onaylandı. Tıpta Uzmanlık Türkçe 2002 96 s.
Cenk Tosuner : Depresif duygudurum bozukluklarında intihar davranışının araştırılması [The Research of suicide in
depressed mood disorders] . Danışman: Doç.Dr. Mesut Çetin . Yer Bilgisi: GATA • Haydarpaşa Eğitim Hastanesi • • •
Konu Başlıkları: Psikiyatri. Dizin Terimleri: Depresyon=Depression • İntihar=Suicide. Onaylandı. Tıpta Uzmanlık
Türkçe 1997 81 s.
Çiğdem Önal: Multipl skleroz türlerinde açık ve örtük belleğin dikkat, üst-bellek süreçleri ve duyguduruma göre
değişimi [The Variation of explicit and implicit memory in multiple sclerosis according to attention, meta-memory
functions and affect] . Danışman: Prof.Dr. Sirel Karakaş Prof.Dr. Aksel Siva . Yer Bilgisi: Hacettepe Üniversitesi •
Sosyal Bilimler Enstitüsü • • • Konu Başlıkları: Psikoloji. Dizin Terimleri: Açık bellek=Open memory • Duygudurum
bozuklukları=Mood congruent disorders • Örtük bellek=Implicit memory • Üst bellek=Metamemory •
Dikkat=Attention • Multipl skleroz=Multipl skleroz. Onaylandı. Yüksek Lisans Türkçe 2003 51 s.
Dilek Çimen : Rüyalar, duygudurum ve sorunlarla başetme stratejileri [The corelation among dreams, affection and
coping strategies with problems in adult population] . Danışman: Prof.Dr. Mehmet Yücel Ağargün . Yer Bilgisi:
Yüzüncü Yıl Üniversitesi • Sağlık Bilimleri Enstitüsü • • Psikiyatri Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Psikiyatri. Dizin
Terimleri: Anksiyete • Başa çıkma • Duygudurum • Rüya • • Anxiety • Dream • Onaylandı. Yüksek Lisans Türkçe
2007 65 s.
34
Dilek Fidan : Türkçe ezgide duygudurum ve söz edimi görünümü [Aspects of mood and speech act in Turkish
intonation] . Danışman: Prof.Dr. İclâl Ergenç . Yer Bilgisi: Ankara Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • Dilbilim
Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Dilbilim • Dizin Terimleri: • Onaylandı. Doktora Türkçe 2007 249 s.
Ebru İlkme : Yaşlı bireylerin bilişsel, sosyal işlevselliği ve duygudurumunun bakım vericileri tarafından
değerlendirilmesi [Evaluation of cognitive social functioning and mood of elderly people by caregivers] . Danışman:
Doç.Dr. Sevim Buzlu . Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi • Sağlık Bilimleri Enstitüsü • • Psikiyatri Hemşireliği Anabilim
Dalı • Konu Başlıkları: Psikiyatri. Onaylandı. Yüksek Lisans Türkçe 2005 101 s.
Ekt uygulanan ve uygulanmayan psikotik özellikli manik hastaların tedavi protokolü, ek tedavi ve tespit uygulamaları
açısından karşılaştırılması [Comparison of treatment protocol, additional treatment and restraint application in ect
and non-ect psychotic manic patients] / Bülent Yıldırım / Danışman: Dr. Nesrin Tomruk . Yer Bilgisi: Sağlık
Bakanlığı • İst. Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Has. Eğt. ve Arş. Hastanesi • • Psikiyatri
Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Psikiyatri. Onaylandı. Tıpta Uzmanlık Türkçe 2010 107 s.
Engin Şanal : Aerobik ve kombine aerobik dirençli egzersizlerin aşırı kilolu ve obez kadın ve erkeklerde vücut
kompozisyonu, kas kuvveti, endurans, kan basıncı, fiziksel yaşam kalitesi ve duyguduruma etkisi [The effects of
aerobic and combined aerobic resistance training on body composition, muscle strength, endurance, blood
pressure, mood and physical quality of life in overweigth and obese men and women] . Danışman: Prof. Dr. Füsun
Ardıç . Yer Bilgisi: Pamukkale Üniversitesi • Tıp Fakültesi • Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü • • Konu
Başlıkları: Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon • Dizin Terimleri:
egzersiz=ExerciseEgzersiz=ExerciseObezite=ObesityVücut kompozisyonu=Body compositionCinsiyet
farkları=Gender differences • Onaylandı.Tıpta Uzmanlık Türkçe 2009 117 s.
Esra Çöp : Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu’nda ağır duygudurum düzensizliği yaygınlığı, eşlik eden
hastalıklar ve bilişsel özellikleri [Severe mood dysregulation in a group of children and adolescents with attention
deficit/hyperactivity disorder and effects on executive functioning] . Danışman: Prof. Dr. Füsun Çuhadaroğlu Çetin .
Yer Bilgisi: Hacettepe Üniversitesi • Tıp Fakültesi • • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı • Konu Başlıkları:
Psikiyatri • Onaylandı. Tıpta Uzmanlık Türkçe 2009 103 s.
Fatma Özdemir : Yineleyici duygudurum bozuklukları ile mizaç, karakter ve kişilik ilişkisi . Danışman: Doç.Dr. Fisun
Akdeniz . Yer Bilgisi: Ege Üniversitesi • Tıp Fakültesi • • Psikiyatri Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Psikiyatri.
Onaylandı. Tıpta Uzmanlık Türkçe 2006 70 s.
Gülengül Torun: Fokal epilepsili hastalarda nöropsikolojik testler uygulayarak bilişsel işlev bozuklukları ve
duygudurum değerlendirilmesi [Cognitive disfunction and mood disorders estimated by neuropschological tests on
focal epilepsy patients] . Danışman: Prof.Dr. Canan Bingöl . Yer Bilgisi: Marmara Üniversitesi • Sağlık Bilimleri
Enstitüsü • • Nöroloji Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Nöroloji. Onaylandı. Yüksek Lisans Türkçe 2005 108 s.
H. Ahmet Koyuncu : İki uçlu duygudurum bozukluklarında obsesif kompulsif bozukluk eş tanısı ve özellikleri .
Danışman: Prof.Dr. Olcay Yazıcı . Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi • Tıp Fakültesi • • Psikiyatri Anabilim Dalı • Konu
Başlıkları: Psikiyatri. Onaylandı. Tıpta Uzmanlık Türkçe 2002 96+2 s.
H. Saygın Demirel : Perimenopozal duygudurum bozukluklarında mao-a vntr gen polimorfizminin rolü . Danışman:
Prof. Dr. Ferhan Girgin Sağın . Yer Bilgisi: Ege Üniversitesi • Tıp Fakültesi • • Biyokimya Anabilim Dalı • Konu
Başlıkları: Biyokimya. Onaylandı. Tıpta Uzmanlık Türkçe 2007 99 s.
İlk epizodu depresyon olan bipolar bozukluk tanılı hastaların, antidepresan sağaltım altında manik/hipomanik
kayma geliştiren ve geliştirmeyen major depresyon tanılı hastalarla klinik özellikler ve ailede psikiyatrik hastalık
yüklülüğü açısından karş [The comparison of the patients diagnosed as bipolar affective disoder whose first epizode
was depressive episode, with the patients diagnosed as unipolar depressive disorder who developed
manic/hypomanic shift under antidepressant treatment and also] . / Zahide Orhon / Danışman: Prof.Dr. Zeliha
Tunca . Yer Bilgisi: Dokuz Eylül Üniversitesi • Tıp Fakültesi • • Psikiyatri Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Psikiyatri.
Onaylandı. Tıpta Uzmanlık Türkçe 2007 76 s.
35
Koray Karabekiroğlu : Erken çocukluk (0-3 yaş) dönemi sosyal ve duygusal sorunları ile ebeveynin depresif
duygudurumu ve genel kaygı düzeyi ilişkisi . Danışman: Y.Doç.Dr. Ayşe Rodopman Arman . Yer Bilgisi: Marmara
Üniversitesi • Tıp Fakültesi • • Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları. Onaylandı. Tıpta Uzmanlık Türkçe 2005 74 s.
Lale Köse : Affect modulation and self object experiences in a group of adolescent girls: A narrative analysis [Bir
grup ergen kızda duygudurum modülasyonu ve kendilik objesi deneyimleri: Söylem analizi] . Danışman: Prof.Dr.
Güler Fişek . Yer Bilgisi: Boğaziçi Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • • Konu Başlıkları: Psikoloji. Dizin
Terimleri: Duygudurum bozuklukları=Mood congruent disorders • Duygulanım=Emotions • Kendilik=Phil-entity •
Kızlar=Girls • Değişim=Change • Ergenler=Adolescents • Söylem analizi=Discourse analysis. Onaylandı. Yüksek
Lisans İngilizce 2002 456 s.
Majör depresyon ve manik bozuklukta TRH testi ve deksametazon süpresyon testi / Mithat Sertel / Danışman:
Prof.Dr. Bilgen Taneli . Yer Bilgisi: Uludağ Üniversitesi • Tıp Fakültesi • • • Konu Başlıkları: Psikiyatri. Dizin
Terimleri: Deksametazon süpresyon testi=Dexamethasone suppression test • Hipotalamo hipofizeal
sistem=Hypothalamo hypophyseal system • Protirelin=Protirelin • Bipolar bozukluk=Bipolar disorder • Tiroid
hormonları=Thyroid hormones • Depresyon=Depression. Onaylandı. Tıpta Uzmanlık Türkçe 1998 137 s.
Manik epizod sonunda plazma lityum düzeyinde değişimler / Bekir Özkan / Danışman: Yer Bilgisi: Ege Üniversitesi
• Tıp Fakültesi • • • Konu Başlıkları: Psikiyatri. Dizin Terimleri: Bipolar bozukluk=Bipolar disorder •
Lityum=Lithium Onaylandı. Tıpta Uzmanlık. Türkçe 1993 64 s.
Mine Şahingöz: Kadın hastalıkları polikliniğine başvuran menopoz sonrası dönemdeki kadınlarda duygudurum ve
anksiyete bozukluklarının yaygınlığı ve ilişkili etkenler [Prevalence and related factors of mood and anxiety disorders
in postmenopausal women who attended to a gynecology outpatient clinic] . Danışman: Yrd. Doç. Dr. Faruk Uğuz .
Yer Bilgisi: Selçuk Üniversitesi • Meram Tıp Fakültesi • • Psikiyatri Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Psikiyatri •
Onaylandı. Tıpta Uzmanlık Türkçe 2008 57 s.
Müge Alkan : Duygudurum ve anksiyete bozukluklarında panik agorafobik spektrumun ve erişkin ayrılma
anksiyetesinin komorbiditesi ve etkileri [The comorbidity and effects of panic agoraphobic spectrum and adult
separation anxiety in mood and anxiety disorders] . Danışman: Prof.Dr. Oya Sorias . Yer Bilgisi: Ege Üniversitesi •
Sosyal Bilimler Enstitüsü • • Psikoloji Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Psikoloji • Psikiyatri. Onaylandı. Doktora
Türkçe 2007 142 s.
Müge Hodoğlugil : Duygudurumun yardım etme davranışı üzerindeki etkisi [The Effect of mood on helping behavior]
. Danışman: Doç.Dr. Deniz Şahin . Yer Bilgisi: Hacettepe Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • • Konu
Başlıkları: Psikoloji. Dizin Terimleri: Yardım etme davranışı=Helping behavior tendency • Cinsiyet=Sex (Ayr. Bkz.
Gender) • Duygu=Feeling. Onaylandı. Yüksek Lisans Türkçe 1997 60 s.
Nilgün Yılmaz: Predicting psychological well-being of the Turkish unemployed: The role of self-esteem, negative
mood and job search motivation [Türk işsizlerin ruhsal sağlığını yordama: Önsaygı, negatif duygudurum ve iş arama
motivasyonunun rolü] . Danışman: Y.Doç.Dr. Reyhan Bilgiç . Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi • Sosyal
Bilimler Enstitüsü • Psikoloji Bölümü • • Konu Başlıkları: Psikoloji. Dizin Terimleri: İş arama=Job search •
İşsizler=Unemployeds • Motivasyon=Motivation • Olumsuz duygulanım=Negative mood • Akıl sağlığı=Mental
health • Benlik saygısı=Self-esteem • İşsizlik=Unemployment. Onaylandı. Yüksek Lisans İngilizce 2002 127 s.
Özgür Erdem : Prepartum ve postpartum dönemde annelerin duygudurumlarının incelenmesi [Investigation of
moods of mothers during prepartum and postpartum period] . Danışman: Yrd. Doç. Dr. Pakize Gamze Erten
Bucaktepe . Yer Bilgisi: Dicle Üniversitesi • Tıp Fakültesi • • Aile Hekimliği Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Aile
Hekimliği • Psikiyatri. Dizin Terimleri: Duygudurum=Mood • Postpartum periyod=Postpartum period •
Anksiyete=Anxiety • Depresyon=Depression. Onaylandı. Tıpta Uzmanlık Türkçe 2009 75 s.
Rahman Yavuz : Hemodiyaliz tedavisi alan hastalarda depresif duygudurumun Malnütrisyon ve İnflamasyon’ a olan
etkisi [Effects of depressive mood on malnutrition and inflammation in patients on hemodialysis] . Danışman: Doç.
36
Dr. Bektaş Murat Yalçın . Yer Bilgisi: Ondokuz Mayıs Üniversitesi • Tıp Fakültesi • • Aile Hekimliği Anabilim Dalı •
Konu Başlıkları: Aile Hekimliği. Onaylandı. Tıpta Uzmanlık Türkçe 2010 75 s.
Saniye Korkmaz : Depresif bozukluğu olan ergen kızlarda adet döngüsünün duygudurum üzerine etkileri .
Danışman: Doç.Dr. Müge Tamar . Yer Bilgisi: Ege Üniversitesi • Tıp Fakültesi • • Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalı •
Konu Başlıkları: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları • Psikiyatri. Onaylandı. Tıpta Uzmanlık Türkçe 2002 143 s.
Semiha Tufan Temiz : Depresif duygudurum ile giden uyum bozukluğunun klinik açıdan majör depresif bozuklukla
karşılaştırılması [Clinical comparison of adjustment disorder with depressive mood with major depressive disorder].
Danışman: Prof. Dr. Cem Kaptanoğlu . Yer Bilgisi: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi • Tıp Fakültesi • • Psikiyatri
Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Psikiyatri • Onaylandı. Tıpta Uzmanlık Türkçe 2008 96 s.
Serpil Müge Değer : Ailevi akdeniz ateşi hastalarının depresif duygudurumlarının ve hayat kalitelerinin
değerlendirilmesi [An examination of mood and quality of life in familial mediterranean fever patients] . Danışman:
Doç. Dr. Mehmet Akif Öztürk . Yer Bilgisi: Gazi Üniversitesi • Tıp Fakültesi • • İç Hastalıkları Anabilim Dalı • Konu
Başlıkları: Romatoloji • Onaylandı. Tıpta Uzmanlık Türkçe 2008 76 s.
Son 5 yılda E.Ü.T.F. Psikiyatri anabilim dalında yatan ya da Affektif hastalıklar birimince ayaktan izlenen bir grup
bipolar depresyon tanılı hastanın tanısal, sağaltımsal ve manik kayma ile ilgili özellikleri / İlhan Kandemir /
Danışman: Prof.Dr. Simavi Sahip . Yer Bilgisi: Ege Üniversitesi • Tıp Fakültesi • • • Konu Başlıkları: Psikiyatri. Dizin
Terimleri: Affektif bozukluklar-psikotik=Affective disorders-psychotic • Mani=Manic disorder • Bipolar
bozukluk=Bipolar disorder • Depresyon=Depression. Onaylandı. Tıpta Uzmanlık Türkçe 1999 92 s.
Suat Ekinci : Erişkin dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan hastalarda duygudurum bozukluğu görülme sıklığı
ve mizaç özellikleri [The comorbidity prevelance and the temperament characteristics in adults with ADHD] .
Danışman: Prof. Dr. Saynur Canat . Yer Bilgisi: Ankara Üniversitesi • Tıp Fakültesi • • Psikiyatri Anabilim Dalı •
Konu Başlıkları: Psikiyatri. Onaylandı. Tıpta Uzmanlık Türkçe 2009 94 s.
Şengül Bahadır: Romantik ilişkilerde bağlanma stilleri, çatışma çözme stratejileri ve olumsuz duygudurumunu
düzenleme arasındaki ilişki [The relationship between attachment styles, conflict resultion strategies and negative
mood regulation in romantic relations] . Danışman: Prof.Dr. Ali Dönmez . Yer Bilgisi: Ankara Üniversitesi • Sosyal
Bilimler Enstitüsü • • • Konu Başlıkları: Psikoloji. Onaylandı. Doktora Türkçe 2006 169 s.
Şizofreni ve bipolar affektif bozukluk- manik epizod- tanısı almış hastaların rorschach protokolleri açısından
karşılaştırılması [Şizofreni ve bipolar affektif bozukluk- manik epizod- tanisi almiş hastalarin rorschach protokolleri
açisindan karşilaştirilmasi] / Elif Güneri / Danışman: Yrd. Doç. Bayhan Üge . Yer Bilgisi: Maltepe Üniversitesi •
Sosyal Bilimler Enstitüsü • Psikoloji Bölümü • Psikoloji Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Psikoloji • Dizin Terimleri:
Şizofreni=Schizophrenia • Bipolar bozukluk=Bipolar disorder • Mani=Manic disorder • Rorschach testi=Rorschach
test • Cinsiyet=Sex • Onaylandı. Yüksek Lisans Türkçe 2008 229 s.
Şükrü Ercan : İstanbul`da genel popülasyonda mevsimsellik ve mevsimsel duygudurum bozukluğu (MDB) .
Danışman: Yer Bilgisi: Sağlık Bakanlığı • İst. Şişli Etfal Eğt. ve Arş. Hastanesi • • • Konu Başlıkları: Halk Sağlığı.
Dizin Terimleri: Mevsimsel affektif hastalıklar=Seasonal affective disorder. Onaylandı. Tıpta Uzmanlık Türkçe 1996
37 s.
Uzun süreli lityum kullanımının manik-depresif hastalarda ağız-diş sağlığına etkileri [The Effects of longterm
lithium therapy on oral environment of manic-depressive patients] / Dilhan İlgüy (Işkın) / Danışman: Prof.Dr. Şükrü
Şirin . Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi • Sağlık Bilimleri Enstitüsü • • • Konu Başlıkları: Diş Hekimliği. Dizin
Terimleri: Bipolar bozukluk=Bipolar disorder • Lityum=Lithium • Tükürük=Saliva. Onaylandı. Doktora Türkçe 1998
41 s.
V. Alp Üçok : İkiuçlu duygudurum bozukluğunda koruyucu lityum tedavisine yanıtı belirleyen etkenler . Danışman:
Doç.Dr. Olcay Yazıcı . Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi • Tıp Fakültesi • • • Konu Başlıkları: Psikiyatri. Dizin
Terimleri: Affektif bozukluklar=Affective disorders • Bipolar bozukluk=Bipolar disorder • HLA antijenleri=HLA
antigens • Kişilik testleri=Personality tests • Lityum=Lithium. Onaylandı. Tıpta Uzmanlık Türkçe 1993 0094 s.
37
MAKALELER
Adet Döngüsünün Duygudurum Bozuklukları Üzerine Etkisi Var mıdır? / Akdeniz, Fisun - Figen Karadağ /Türk
Psikiyatri Dergisi 17(4) 2006, 296-304. ss. Türkçe ve İng. özet. Bibliyografya
Alkol Bağımlılığı ve Duygudurum Bozuklukları / N Özpoyraz, L Tamam, G Karakuş / Bağımlılık Dergisi 2008;
9(1):31-35
Alzheimer hastalığındaki duygudurum ve davranış bozukluklarının tedavisi / M Bourin, M Vercelleto / Klinik
Psikofarmakoloji Bülteni 1999; 9(3):118-125
Astım tanısıyla izlenen bir grup hastada duygudurum ve yaşam kalitesi değerlendirmesi / AŞ Soysal, Ö Yılmaz, A
Bakırtaş, İ Türktaş / Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi 2003; 11(4):289-295
Astımlı hastalarda mevsimsel duygudurum değişikliği, genelleşmiş ve obsesif anksiyetenin incelenmesi / Ş Özen, AÇ
Tanrıkulu, CE Dağlı, M Özkan / Anadolu Psikiyatri Dergisi 2004; 5(1):22-27
Ateşli Silah Yaralanmasını Takiben Duygudurum Bozukluğu: Bir Olgu Sunumu / Gülpek, Demet - Emre Bora - Erhan
Bayraktar / Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 12(1) 3.2002, 26-30. ss. Türkçe ve İng. özet. Bibliyografya
Bebekleri tanı açısından yüksek-standart risk altında olan annelerin duygudurumlarının kısa süreli yardım grupları
ile değerlendirilmesi / AŞ Soysal, E Ergenekon, D Eroğlu. Ç Çıtak, E Koç, Y Atalay / Psikiyatri Psikoloji
Psikofarmakoloji (3P) Dergisi 2000; 8(2):106-111
Bedensel Hastalıklar ve Madde Kullanımı Sonucu Ortaya Çıkan Duygudurum Bozuklukları / Sertöz, Özen Önen /
Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Dergisi: Psikiyatri 3(29/Özel sayı: Duygudurum Bozuklukları) 2007, 38-46. ss.
Türkçe ve İng. özet. Bibliyografya
Behçet hastalığı ve geç başlayan hızlı döngülü iki uçlu duygudurum bozukluğu: Bir olgu sunumu / AG Hariri, G
Yalçı, C Ünsal, H Meteris, M Bilici / Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2010; 20(1):94-97
Bir grup üniversite öğrencisinde sosyal içedönüklük, düşük kendilik değeri, kederli duygudurum gibi depresif
özellikler ve sosyal ilişkilerden sağlanan doyum / A Demir, E Tezer / Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi
2001; 9(1):17-24
Bir Olgu: Frontotemporal Demans ve Duygudurum Bozuklukları / Z Gökmen, Ö Metin, B Cinemre, Ç Özkan / Geriatri
ve Geriatrik Nöropsikiyatri Dergisi 2009; 1(3):38-44
Borderline Kişilik Bozukluğu ve Duygudurum Bozuklukları / F Çuhadaroğlu / Duygudurum Bozuklukları Dizisi 2001;
1(5):228-230
Çocukluk Döneminde Duygudurum Bozuklukları ve İntihar / A Turgay / Depresyon Dergisi 1998; 2(4):99-114
DEPRESİF DUYGUDURUM İLE KİŞİLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ: BECK DEPRESYON ENVANTERİ İLE MİZAÇ VE KARAKTER
ENVANTERİ‘NİN KARŞILAŞTIRILMASI / HALUK ARKARHALUK ARKAR / Yeni Symposium 2010;48(2):116-121
Depresif Duygudurum ile Kişilik Arasındaki İlişki: Beck Depresyon Envanteri ile Mizaç ve Karakter Envanteri’nin
Karşılaştırılması / H Arkar / Yeni Symposium 2010; 48(2):116-121
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocukların Anne Babalarında İki Uçlu Duygudurum Bozukluğu.
Düşünen Adam 15(3) 2002, 164-172. ss. Türkçe ve İng. özet. Bibliyografya
38
Duygudurum bozukluğu hastalarında ve birinci derece akrabalarında affektif spektrum bozukluğu / E Kurt, Aİ
Adanur, ET Oral, A Verimli / Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi 2002; 15(3):158-163
Duygudurum bozukluğu tanısı ile yatan hastaların sosyodemografik ve klinik özellikleri: Bir ön bildirim / BK
Gültekin, A Günderci, MV Balcı, F Kökcü, C Gedikbaş, ME Özcan / Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2008; 18(3):183188
Duygudurum Bozukluğu Tanısı ile Yatan Hastaların Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri: Bir Ön Bildirim. Klinik
Psikofarmakoloji Bülteni 18(3/Ek sayı-1) 9.2008, 183-188. ss. Türkçe ve İng. özet. Bibliyografya
Duygudurum Bozukluğu ve irritabl barsak sendromu: Bir ön çalışma / M Özmen, E Özmen, E Olcay / Yeni
Symposium 2000; 38(2):73-74
Duygudurum Bozukluğunda Beş Yıl içinde İlaç Reçeteleme Eğilimlerinde Değişme / AK Kahiloğulları, S Örsel, U
Hatıloglu, AE Sargın, MH Türkçapar, A Akdemir/ Klinik Psikiyatri Dergisi 2008; 11(2):72-76
Duygudurum Bozuklukları Çalışma Birimi Etkinlikleri / T Oral / Türkiye Psikiyatri Derneği Bülteni 2003; 5(3):15-15
Duygudurum Bozuklukları Etiyolojisinde Diğer Nörotransmitter Sistemler / A Oğuz, AS Gönül / Duygudurum
Bozuklukları Dizisi 2003; 1(7):312-320
Duygudurum Bozuklukları İle Huy, Karakter ve Kişilik İlişkisi / A Sayın, S Aslan / Türk Psikiyatri Dergisi 2005;
16(4):276-283
Duygudurum bozuklukları ile huy, karakter ve kişilik ilişkisi. / Sayın, Aslıhan - Selçuk Aslan/ Türk Psikiyatri Dergisi
/ Turkish Journal of Psychiatry, 16 (4), Kış 2005, 276-283.ss.
Duygudurum bozuklukları ile mizaç arasında ilişki var mı? / F Akdeniz, S Kesebir, S Vahip, AS Gönül / Türk
Psikiyatri Dergisi 2004; 15(3):183-190
Duygudurum Bozuklukları ile Mizaç Arasında İlişki Var mı? Türk Psikiyatri Dergisi 15(3) 2004, 183-190. ss. Türkçe
ve İng. özet. Bibliyografya
Duygudurum bozuklukları ile mizaç arasındaki ilişki var mı?. / Akdeniz, Fisun - Sermin Kesebilir - Simavi Vahip -
Saffet Gönül / Türk Psikiyatri Dergisi / Turkish Journal of Psychiatry, 15 (3), Güz 2004, 183-190.ss.
Duygudurum Bozuklukları ve Biyolojik Ritm / O Çalıyurt / Duygudurum Bozuklukları Dizisi 2001; 1(5):209-214
Duygudurum Bozuklukları ve Folatlar / H Fidaner / Duygudurum Bozuklukları Dizisi 2001; 1(6):272-276
Duygudurum Bozuklukları ve Nozoloji: Eleştirel Bir İnceleme / C Boratav / Duygudurum Bozuklukları Dizisi 2000;
1(1):18-28
Duygudurum bozuklukları ve nöroplastiklik. / S Özer / Psike Dergi 2007(1):47-76
DUYGUDURUM BOZUKLUKLARI VE SUÇ / GÜROL CANTÜRK, ÜMİT BİÇER, YALÇIN ERGEZER / Göztepe Tıp Dergisi
2000;15(1):12-18
Duygudurum Bozuklukları: Kavram ve Tarihçe / MO Yazıcı / Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Dergisi Psikiyatri
2007; 3(29):1-4
Duygudurum Bozuklukları: Kavram ve Tarihçe / Yazıcı, M. Olcay / Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Dergisi:
Psikiyatri 3(29/Özel sayı: Duygudurum Bozuklukları) 2007, 1-4. ss. Türkçe ve İng. özet. Bibliyografya
39
Duygudurum Bozukluklarında Acil Tedaviler / Çakır, Sibel - Olcay Yazıcı / Türkiye Klinikleri Cerrahi Tıp Bilimleri
Dergisi: Acil Tıp 3(42/Özel sayı: Acil Psikiyatri) 2007, 1-7. ss. Türkçe ve İng. özet. Bibliyografya
DUYGUDURUM BOZUKLUKLARINDA ACİL TEDAVİLER / SİBEL ÇAKIR, OLCAY YAZICI / Türkiye Klinikleri Cerrahi Tıp
Bilimleri 2007;3(42):1-7
Duygudurum Bozukluklarında EKT: Endikasyonlar ve Etkinlik / T Oral / Ege Psikiyatri Sürekli Yayınları 1998;
3(2):265-272
Duygudurum Bozukluklarında Kolinerjik Varsayım / Z Tunca, A Özerdem / Duygudurum Bozuklukları Dizisi 2003;
1(7):305-311
Duygudurum Bozukluklarında Lamotrijin Tedavisinin Karaciğer Enzimlerine Etkisi: Geriye Dönük Bir Çalışma. /
Bülbül, Feridun - Salih Selek - Haluk A. Savaş / Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 18(3/Ek sayı-1) 9.2008, 189-193.
ss. Türkçe ve İng. özet. Bibliyografya
Duygudurum Bozukluklarında Psikoeğitim / G Alataş, E Kurt, ET Alataş, V Bilgiç, HT Karatepe / Düşünen Adam:
Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi 2007; 20(4):196-205
Duygudurum bozukluklarında tedavinin beyin görüntülemeye yansımaları / A Özerdem / Klinik Psikofarmakoloji
Bülteni 2009; 19(Ek 1):103-103
Duygudurum Bozukluklarının Adli Yönü / ET Tuncer / Duygudurum Bozuklukları Dizisi 2001; 1(4):198-203
Duygudurum Bozukluklarının Doğası ve Çeşitliliğine Yeni Bir Bakış / HS AKISKAL / Türk Psikiyatri Dergisi 1992;
3(3):163-170
Duygudurum Bozukluklarının Doğası ve Çeşitliliğine Yeni Bir Bakış / Akıskal, Hagop S.. / Çevirmen: Berna Uluğ,
Türk Psikiyatri Dergisi, Ankara, (3), 00.00.1992, 163-169.
Duygudurum bozukluklarının fizyopatolojisinde glutamaterjik sistem rol oynuyor mu? Bu varsayımın klinik verilerle
irdelenmesi / JA Quiroz / Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2009; 19(Ek 1):5-6
Duygudurum Bozukluklarının Genetik Yönü, Depresyonla İlgili Nöfofizyolojik ve Nöroanatomik Çalışmalar / H Aydın,
A Bozkurt, F Özgen / Depresyon Monografları Serisi 1993(3):135-152
Duygudurum bozukluklarının patofizyolojisi ile ilgili son gelişmeler-I / K Doksat, M Savrun / Yeni Symposium
2002; 40(3):90-99
DUYGUDURUM BOZUKLUKLARININ PATOFİZYOLOJİSİYLE İLGİLİ SON GELİŞMELER-1 / KEREM DOKSAT, MERT SAVRUN /
Yeni Symposium 2002;40(3):90-99
Duygudurum Bozukluklarının Tarihçesi / Ö Köknel / Duygudurum Bozuklukları Dizisi 2000; 1(1):5-11
Duygudurum dengeleyicileri nedir? / A Polat, ME Önder / Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi 2003;
11(Ek 3):21-28
DUYGUDURUM DENGELEYİCİLERİ NEDİR? / ASLIHAN POLAT, M EMİN ÖNDER / 3P Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji
Dergisi 2003;11(3(EK)):21-28
Duygudurum düzenleyici iki ilaç lityum ve valproatın etki mekanizmalarına ilişkin bulgular / A Yıldız, Z Tunca /
Türk Psikiyatri Dergisi 2001; 12(2):147-156
40
Duygudurum Düzenleyici İki İlaç Lityum ve Valproatın Etki Mekanizmalarına İlişkin Bulgular / Yıldız, Ayşegül - Zeliha
Tunca / Türk Psikiyatri Dergisi 12(2) 2001, 147-155. ss Türkçe ve İng. özet. Bibliyografya
Duygudurum Düzenleyici İlaçların Klinik Kullanımı / Aydemir, Ömer / Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Dergisi:
Farmakoloji 2(1/Özel Sayı: Psikofarmakoloji) 2006, 47-51. ss. Türkçe ve İng. özet. Bibliyografya
DUYGUDURUM DÜZENLEYİCİ İLAÇLARIN KLİNİK KULLANIMI / ÖMER AYDEMİR / Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri
2006;2(1):47-51
Duygudurum Düzenleyiciler / Oral, Timuçin / Klinik Psikofarmakolojide Yenilikler, İstanbul, 00.10.1998, 33-43.
DUYGUDURUM DÜZENLEYİCİLERİ / E TİMUÇİN ORAL / Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 1999;9(1):14-20
Duygudurum Düzenleyicileri / Oral, E. Timuçin / Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 9(1) 1999, 14-20. ss. Türkçe ve İng.
özet. Bibliyografya
Duygudurum Düzenleyicilerin Kemik Metabolizması Üzerine Etkileri / Zengin, Meliha - Lut Tamam - Gonca Karakuş
/ Klinik Psikofarmakaloji Bülteni 19(3) 9.2009, 305-311. ss. Türkçe ve İng. özet. Bibliyografya
Duygudurumla İlişkili Bir Geç Diskinezi Olgusu / Güz, Hatice - M. Emin Önder / Türk Psikiyatri Dergisi 9(2) 1998,
139-143. ss. Türkçe ve İng. özet. Bibliyografya
Epilepsi ve Duygudurum Bozuklukları / S Kesebir, S Güven, İ Koç / Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar 2012; 4(1):51-68
Eroin bağımlılığı ve iki uçlu duygudurum bozukluğu olan hastalarda cinsel riskli davranışlar: Karşılaştırmalı bir
çalışma / F Karadağ, AG Hariri, A Eşsizoğlu, D Çakmak / Bağımlılık Dergisi 2004; 5(3):121-127
EROİN BAĞIMLILIĞI VE İKİ UÇLU DUYGUDURUM BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA CİNSEL YOLLA BULAŞAN
HASTALIKLARA KARŞI FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI / AYTÜL GÜRSU HARİRİ, FİGEN KARADAĞ,
MERT AKSOY / Anadolu Psikiyatri Dergisi 2004;5(2):107-113
Esrar kullanımı sırasında başlayan ve N, N-dimetiltriptamin (DMT) kullanımı ile psikotik özellikler eklenen
duygudurum bozukluğu: Bir olgu sunumu / G Umut, İ Küçükparlak, G Özgen, A Türkcan / Düşünen Adam: Psikiyatri
ve Nörolojik Bilimler Dergisi 2011; 24(3):246-250
Gebelikte duygudurum bozukluklarının tedavisinde EKT kullanımı / M Bulut, O Vırıt, ÜS Çöpoğlu, F Bülbül, HA Savaş
/ Anadolu Psikiyatri Dergisi 2009; 10(Ek 1):76-77
Geç diskinezide klozapin: Sağaltıma dirençli duygudurum bozukluğu tanılı dört olgu / F Akdeniz, MA Noyan, B
Veznedaroğlu / Anadolu Psikiyatri Dergisi 2000; 1(4):235-240
GEÇ DİSKİNEZİDE KLOZAPİN: SAĞALTIMA DİRENÇLİ DUYGUDURUM BOZUKLUĞU TANILI DÖRT OLGU / FİSUN AKDENİZ,
M AYŞIN NOYAN, BAYBARS VEZNEDAROĞLU / Anadolu Psikiyatri Dergisi 2000;1(4):235-240
GERİATRİK HEMİPLEJİK HASTALARIN VE ONLARIN BAKIMINI ÜSTLENEN GERİATRİK BİREYLERİN DEPRESİF DUYGUDURUM
BELİRTİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI / GÜLDAL FUNDA NAKİPOĞLU, AYŞE KARAMERCAN, MÜNİRE MENGÜLLÜOĞLU,
EMİNE DAL, NEŞE ÖZGİRGİN / Türk Geriatri Dergisi 2006;9(4):218-221
Geriatrik Hemiplejik Hastaların ve Onların Bakımını Üstlenen Geriatrik Bireylerin Depresif Duygudurum Belirtilerinin
Karşılaştırılması. Türk Geriatri Dergisi 9(4) 2006, 218-221. ss. Türkçe ve İng. özet. Bibliyografya
Hızlı döngülü iki uçlu duygudurum bozukluğunun sağaltımı / F Akdeniz / Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P)
Dergisi 2000; 8(Ek 3):26-33
41
İki uçlu depresyon tedavisinde duygudurum dengeleyici ve antidepresan etkilerinin karşılaştırılması: Geriye dönük
bir dosya taraması / K Altınbaş, TE Oral, D Smith, N Craddock / Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler
Dergisi 2010; 23(2):115-120
İki uçlu duygudurum bozukluğu olan ergenlerde manik epizodun klinik özellikleri / G Aksaray, Ç Yenilmez, F Yazıcı,
S Erol, H Erkaya, C Kaptanoğlu / Yeni Symposium 2000; 38(3):108-111
İki Uçlu Duygudurum Bozukluğu Olan Hastalarda Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Hakkındaki Bilgi Düzeyi ve Riskli
Cinsel Davranışlar: Sağlıklı Kontrol Grubu ile Karşılaştırmalı Bir Çalışma / AG Hariri, F Karadağ, P Gökalp, UM Aksoy
/ Nöropsikiyatri Arşivi 2009; 46(2):52-60
İki Uçlu Duygudurum Bozukluğu Olan Hastalarda Lityum Kesimi / Ş Gök, A Üçok, D Şen, O Yazıcı / Nöropsikiyatri
Arşivi 1996; 33(2):89-92
İki uçlu duygudurum bozukluğu olan hastalarda tedaviye uyum: "Farz edelim ki, şeker hastasısın." demek yeterli mi?
/ ET Oral, Ş Şahin, B Akman, A Verimli / Anadolu Psikiyatri Dergisi 2002; 3(4):212-222
İki Uçlu Duygudurum Bozukluğu Olan Kadınlarda Premenstrüel Sendromun Değerlendirilmesi / A Polat, B Yücel /
Nöropsikiyatri Arşivi 2004; 41(1-4):5-20
İki uçlu duygudurum bozukluğu ve lipit döngüselliği ilişkisi / K Altınbaş, A Özer, C Çakmak, E Kurt, ET Oral /
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi 2010; 23(3):158-165
İki uçlu duygudurum bozukluğu ve osteomalazisi olan hastada akut dönem ve koruma tedavisi nasıl yapılmalı? Bir
olgu sunumu / M Yanık, F Bölükbaş, P Yazgan, C Bölükbaş, M Asoğlu / Anadolu Psikiyatri Dergisi 2004; 5(1):50-54
İKİ UÇLU DUYGUDURUM BOZUKLUĞUNDA ÇOCUK SAHİBİ OLMA: SORUNLAR VE OLASI ÇÖZÜMLER / İNCİ DOĞANER /
3P Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi 1996;4(4):284-290
İki uçlu duygudurum bozukluğunda depresif episod sağaltımı / S Vahip / Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P)
Dergisi 2000; 8(Ek 3):13-19
İki Uçlu Duygudurum Bozukluğunda HLA Antijenlerinin Rolü / A Üçok, U Akar, GÖ Üçok, O Yazıcı / Klinik Psikiyatri
Dergisi 1998; 1(1):27-30
İki Uçlu Duygudurum Bozukluğunda Klinik ve Sağaltım Özellikleri İle Geç Diskinezi İlişkisi / İ DOĞANER, A NOYAN, F
AKDENIZ, Ş PARILDAR, I TUĞLULAR / Türk Psikiyatri Dergisi 1996; 7(2):93-100
İki Uçlu Duygudurum Bozukluğunda Lityum Sağaltımına Uyum / I VAHİP / Türk Psikiyatri Dergisi 1997; 8(3):190197
İki Uçlu Duygudurum Bozukluğunda Lityum Sağaltımına Uyum / Vahip, Işıl / Türk Psikiyatri Dergisi 8(3) 1997, 190197. ss. Türkçe ve İng. özet. Bibliyografya
İKİ UÇLU DUYGUDURUM BOZUKLUĞUNDA METABOLİK SENDROM SIKLIĞI / BAYRAM YILDIZ, MUSTAFA TAYFUN
TURAN, ASLI BEŞİRLİ / Erciyes Tıp Dergisi 2011;33(3):197-204
İki Uçlu Duygudurum Bozukluğunda Yaşam Boyu İzlem Çizelgesi ve Bir Olguda Kullanımı / A ÖZERDEM, S
ÖZKIZILTAN, K ALPTEKIN. T ALKIN, Z TUNCA / Türk Psikiyatri Dergisi 1996; 7(2):128-132
İki Uçlu Duygudurum Bozukluğunun Koruyucu Tedavisinde Lityum Kesimi: Bir Yıllık İzleme Sonuçları / A Üçok, D
Şen, Ş Gök, O Yazıcı / Nöropsikiyatri Arşivi 1995; 32(2):66-69
42
İki uçlu duygudurum bozukluklu hastalarda kısa ve uzun süreli lityum tedavisinin böbrek fonksiyonları üzerine etkisi
/ MT Turan, E Eşel, B Tokgöz, SS Aslan, S Sofuoğlu, C Utaş / Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2001; 11(3):149-154
İlaç kullanmayan duygudurum bozukluğu hastalarında hücresel immünitenin incelenmesi/ TT Şatır, ET Oral, A
Verimli, M Araslı, G Deniz / Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi 1996; 9(4):18-22
İnme Hastalarında Ortaya Çıkan Duygudurum Değişiklikleri / C İşcan / PsychoMed 1995; 1(3):89-93
İnme sonrası duygudurum bozuklukları / G Bayam, N Dilbaz, E Özalp, H Güz / Klinik Psikiyatri Dergisi 2001;
4(3):154-165
İzmir'de yarı-kırsal bir bölgede mevsimsel duygudurum bozukluğunun yaygınlığı / MA Noyan, AO Karababa, B
Veznedaroğlu, H Elbi, S Korukluoğlu / Anadolu Psikiyatri Dergisi 2001; 2(3):169-174
Kadın ve Depresyon: Doğum Sonrası Görülen Duygudurum Bozuklukları / Dilbaz, Nesrin - Aslı Enez / Türkiye
Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Dergisi: Psikiyatri 3(47/Özel sayı: Depresyon) 2007, 32-40. ss. Türkçe ve İng. özet.
Bibliyografya
Kadın Ve Depresyon: Doğum Sonrası Görülen Duygudurum Bozuklukları / N Dilbaz, A Enez / Türkiye Klinikleri Dahili
Tıp Bilimleri Dergisi Psikiyatri 2007; 3(47):32-40
Kanser ve Behçet Hastalarının Ailelerinin Duygudurum ve Aile İşlevleri Açısından İncelenmesi / Okyayuz, Ülgen H. /
Türk Psikoloji Dergisi 19(53) 6.2004, 87-103. ss. Türkçe ve İng. özet. Bibliyografya
Klinik öncesinden kliniğe duygudurum dengeleyiciler ve nöroplastiklik / A Özerdem / Psike Dergi 2007(1):127-140
Kronik Şizofrenide Depressif Duygudurumu / N Motavallı / Nöropsikiyatri Arşivi 1992; 29(2):71-82
Kronobiyoloji ve Duygudurum Bozuklukları / Y Selvi, L Beşiroğlu, A Aydın / Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar 2011;
3(3):368-386
Mevsimsellik ve Mevsimsel Duygudurum Bozukluğu / Ş ERCAN, V TOPÇUOĞLU. H YÖNEY / Türk Psikiyatri Dergisi
1997; 8(1):55-60
Mizaç, Karakter, Kimlik, Kişilik, Duygudurum ve Duygulanım Nedir ? / K Doksat / Birinci Basamak İçin Psikiyatri
2003; 2(2):9-15
ORTA DERECEDE EGZERSİZİN HAFİF DEPRESİF DUYGUDURUM, ANTİ OKSİDANLAR VE LİPİD PEROKSİDASYONU ÜZERİNE
ETKİLERİ / ERSİN FADILLIOĞLU, BURHANETTİN KAYA, EFKAN UZ, MEMET HANİFİ EMRE, SÜHEYLA ÜNAL / Klinik
Psikofarmakoloji Bülteni 2000;10(4):194-200
Orta derecede egzersizin hafif depresif duygudurum, antioksidanlar ve lipid peroksidasyonu üzerine etkileri / E
Fadıllıoğlu, B Kaya, E Uz, MH Emre, S Ünal / Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2000; 10(4):194-200
Ortadan Kalkan Belirtilere Karşın "İyileşmeyen" Hastalar: İki Uçlu Duygudurum Bozukluğunun Sağaltımında
Psikososyal Girişimlerin Yeri / Vahip, Işıl / Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Dergisi: Psikiyatri 3(29/Özel sayı:
Duygudurum Bozuklukları) 2007, 60-64. ss. Türkçe ve İng. özet. Bibliyografya
Ortadan Kalkan Belirtilere Karşın “İyileşmeyen” Hastalar: İki Uçlu Duygudurum Bozukluğunun Sağaltımında
Psikososyal Girişimlerin Yeri / I Vahip / Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Dergisi Psikiyatri 2007; 3(29):60-64
Premenstrüel Dönemde Duygudurum; Premensrtrüel Sendromda Vitex Agnus Castus Ekstresi ve Oral
Kontraseptiflerin Duygudurum Üzerindeki Etkilerinin Karşılaştırılması / Onaran, Yüksel - Gülay Kurtay - Semra Binici
/ Kadın Doğum Dergisi 2(1) 9.2003, 73-77. ss. Türkçe ve İng. özet. Bibliyografya
43
Primer hiperparatiroidinin neden olduğu duygudurum bozukluğu: Olgu sunumu / İ Eren, AM Çalışkan, İÇ İnanlı /
Anadolu Psikiyatri Dergisi 2007; 8(4):310-313
REMİSYONDAKİ İKİ UÇLU HASTALARDA KALINTI DUYGUDURUM BELİRTİLERİNİN BİLİŞSEL VE TOPLUMSAL İŞLEVSELLİK
ÜZERİNE ETKİSİ / ENDER KAYA, ÖMER AYDEMİR, DENİZ SELÇUKİ / Anadolu Psikiyatri Dergisi 2009;10(2):124-130
Remisyondaki İki Uçlu Hastalarda Kalıntı Duygudurum Belirtilerinin Bilişsel ve Toplumsal İşlevsellik Üzerine Etkisi. / E
Kaya, Ö Aydemir, D Selçuki / Anadolu Psikiyatri Dergisi 2009; 10(2):124-130
Sosyal Anksiyete Bozukluğu ve Duygudurum Bozuklukları Birlikteliği / Z Binbay, A Koyuncu / Psikiyatride Güncel
Yaklaşımlar 2012; 4(1):1-13
Stres ile İlişkili Duygudurum Bozukluklarında BTNF Ölçümleri: Klinik Çalışmaların Gözden Geçirilmesi / Aydemir,
Ömer - Artuner Deveci / Türk Psikiyatri Dergisi 20(4) 2009, 385-391. ss. Türkçe ve İng. özet. Bibliyografya
Subaffektif, Distimik, Siklotimik, Eşikaltı, Subsendromal Duygudurum Bozuklukları: Kavramsal Bulanıklığın
Giderilmesine Yönelik Bir İnceleme / C Boratav / Duygudurum Bozuklukları Dizisi 2001; 1(4):177-183
Şiddetli Duygudurum ve Davranışların Düzensizliği (ŞDDD): Olgu Sunumu ve Tartışma / FNİ Emiroğlu / Çocuk ve
Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi 2006; 13(1):25-30
ŞİZOFRENİ VE DUYGUDURUM BOZUKLUKLARINDA İMMÜNGLOBULİN VE KOMPLEMAN DÜZEYLERİ / MURAT KULOĞLU,
VEDAT BULUT, MURAD ATMACA, SÜLEYMAN ÖNAL, ÖMER GEÇİCİ, A ERTAN TEZCAN / Fırat Tıp Dergisi
2002;7(1):608-613
Şizofreni ve iki uçlu duygudurum bozukluğu hastalarında sigara: Kontrollü bir çalışma / A Üçok, A Polat, O Bozkurt,
H Meteris, D Aksüt / Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi 2001; 9(2):193-198
Şizofreni ve iki uçlu duygudurum bozukluğu olan hastalarda cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı farkındalık ve
riskli cinsel davranışlar / F Karadağ, AG Hariri, J Kenar / Klinik Psikiyatri Dergisi 2004; 7(1):17-25
Şizofreni, İki Uçlu Duygudurum Bozukluğu ve Epilepsi Hastalarında Aile İşlevlerinin Karşılaştırılması / S Ünal, B
Kaya, B Çekem, HI Özışık, G Çakıl, M Kaya / Türk Psikiyatri Dergisi 2004; 15(4):291-299
Üreme Hormonları ve Duygudurum Bozuklukları / S Kesebir, AE Aksoy / Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar 2010;
2(3):281-307
Vagal Sinir Situmulasyonunun Nöbetler, Bilişsel İşlevler ve Duygudurum Üzerine Etkileri. Epilepsi 13(1) 2007, 21-24.
ss. Türkçe ve İng. özet. Bibliyografya
YAŞLI KADIN VE ERKEKLERDE DEPRESİF DUYGUDURUM VE ENDOJEN SEKS HORMONLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ / DENİZ
SUNA ERDİNÇLER / Yeni Symposium 2003;41(1):22-30
Yaşlı kadın ve erkeklerde depresif duygudurum ve endojen seks hormonları arasındaki ilişki DS Erdinçler / Yeni
Symposium 2003; 41(1):22-30 /
Zeka geriliği ile birlikte görülen iki uçlu duygudurum bozukluğu ve lityum ile sağaltımı: Olgu sunumu / KF Yavuz, D
Sarıkaya, H Erkmen / Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi 2011; 24(3):239-242
44

Benzer belgeler