buraya - Hisar Okulları

Yorumlar

Transkript

buraya - Hisar Okulları
Sevgili Öğrenciler,
Her akademik yılımızda, sizlerden istek ve meraklarınız doğrultusunda proje yapmanız
istenir. Hazırladığınız proje, derse katılım ve ders içi performans, performans ödevi ve
sınav notlarınız dışında değerlendirilen, en önemlisi akademik gelişiminize büyük katkısı
olan araştırmalardır.
“Bilinenlerden yola çıkarak bilinmeyenleri bilinir yapma” olarak tanımlanan bilimsel
araştırma, disiplinli bir çalışma gerektirir. Konu seçimiyle başlayan araştırma süreci, veri
toplama ve bu verilerin işlenerek yazıya geçirilmesiyle sonuca ulaşır.
Elinizdeki bu yönerge, sizlere araştırma sürecinde yapmanız gerekenleri ana ilkeleriyle
göstermek ve akademik çalışmalarınızda başarıya ulaşmanızı sağlamak amacıyla
hazırlanmıştır. Yönergedeki aşamaları akademik dürüstlük ilkelerine uyarak birer birer
gerçekleştirdiğinizde araştırmanızı kolaylıkla bitirebileceğinizi göreceksiniz.
Hisar Okulları akademik dürüstlük ilkeleri için ek 5.’e bakınız.
Bu yönergenin ilk sayfasında araştırmanızı yaparken takip edebileceğiniz bir
kontrol listesi, takip eden sayfalarında ise bu kontrol listesinde yer alan
başlıkların açıklamalarını göreceksiniz. Son bölümde yer alan ekler ise
açıklamalarda yer alan bazı konulara örnek oluşturacak şekilde tasarlanmıştır.
Projenizi bitirdikten sonra bu kontrol listesine göre öz değerlendirmenizi
yapabilirsiniz.
Başarılar dileriz,
1. BÖLÜM
Kontrol Listesi
PROJE Nasıl Hazırlanır?
Konumu seçtim
1. Konu seçme
2. Konuyu
sınırlandırma
3. Araştırma sorusu
ve hipotez bulma
4. Veri toplama
yöntemi
5. Geçici plan
hazırlama
6. Kaynak toplama
7. Bilgi kartları
hazırlama
8. Okuma ve not alma
Verilen tarihte öğretmenime bildirdim
Proje kılavuzunda belirtilen esaslara göre
konumu sınırlandırdım
Verilen tarihe uydum
Araştırma sorumu ve hipotezimi buldum
Verilen tarihte öğretmenime teslim ettim
Araştırma yapacağım yöntemi belirledim
Öğretmenime bildirdim
Proje hazırlama kılavuzundaki esaslara göre
geçici planımı hazırladım
Okul kütüphanesini ve veri tabanlarını
kullanarak araştırmamda kullanacağım
kaynakları topladım
Vermem gereken tarihte öğretmenime
ulaştırdım
Projemde kullanacağım alıntıları, proje
hazırlama kılavuzunda anlatıldığı gibi
düzenleyerek not aldım ve kaynaklarını
yazmayı unutmadım
Verilen sürede okumamı ve not almamı
bitirdim
Ödevimi, kılavuzdaki esaslara göre yazdım
9. Yazma
Ödevimdeki bölümler, projemdeki bölümlerle
eşleşiyor
Son teslim tarihinde öğretmenime verdim.
2. BÖLÜM
Proje Hazırlarken Nelere Dikkat Edilir?
1- Konuyu seçerken nelere dikkat etmeliyim?



İlgi duyacağımız, severek çalışacağımız bir konu bizleri başarıya ulaştıracaktır.
Seçtiğimiz konuyu hazırlayabilecek olanaklara sahip olup olmadığımıza dikkat
etmeliyiz. (Örneğin, röportaj yapılabilir mi?, yeterli miktarda veri toplanabilir
mi?...)
Önerdiğimiz projeyi hazırlarken, “yararlanacağım kaynaklar yeterli mi?”
Seviyeme uygun kaynaklar bulabilecek miyim?” gibi sorulara da yanıt vermeli ve
bu konuda öğretmenimizin de görüşlerini almalıyız. Ön bir kaynak taraması
yapmak, kütüphaneye gidip konumuzla ilgili yeterli kaynak olup olmadığını
kontrol etmek, kütüphanecilerimize ve öğretmenlerimize danışmak yararlı
olacaktır.
2- Seçtiğim konuyu neden sınırlandırmalıyım?






İyi bir konu seçimi, araştırmayı başarıya götürmeye yetmez.
Seçtiğimiz konu, içinden çıkılmayacak kadar geniş olmamalıdır.
Konumuz ne kadar dar olursa o kadar derinlemesine araştırabilir, kolay yazıya
geçirebiliriz.
Konumuzu öncelikle varsa coğrafi olarak ve zaman aralığına
göre
sınırlandırmalıyız. Örneğin isyanlar konusunu ele alıyorsak, “Fransız devrimi
sırasındaki Paris isyanları” bu şekilde bir sınırlandırmadır.
Konusal sınırlandırma da yapabiliriz. Örneğin, araştırma konumuz olarak
“Hayvanlar”ı seçelim. Bu konuyu elbette sınırlandırmalıyız. Sürüngenler veya
memeliler proje konusu olarak uygun olabilir. Konu “uçan memeliler” olarak daha
da sınırlandırılabilir.
Konu sınırlandırmasında ilkemizi, “konu, ne içinden çıkılamayacak derecede geniş
ne de araştırmayı anlamsız kılacak kadar dar olmalıdır.” şeklinde belirleyebiliriz.
3- Araştırma sorusu bulma:





Araştırma sorusunu bize araştırmamız boyunca ışık tutması için buluyoruz.
Tüm araştırmamıızı o soruyu cevaplamaya adarsak yolumuzu kaybetmeden,
dağılmadan, daha verimli çalışmış oluruz.
Bir araştırma sorusu belirlemek, araştırmamızı yaparken bize yol gösterecek,
odaklanabilmemizi sağlayacaktır.
Araştırma sorusu bütün bir araştırmayı yönlendiren temel sorudur.
Sorumuzu belirlemeden önce, seçtiğimiz ve sınırladığımız konu hakkında ön
okumalar yapmalı ve genel bilgiler edinmeliyiz. Okumada edindiğimiz bilgiler
ışığında sorumuzu bulabiliriz.
Örneğin, “kanser ve sigara arasındaki ilişki” konusuyla ilgili bir proje hazırlayacağımızı
varsayalım. “Sigara içmek kansere yol açar mı?” şeklideki bir soru, doğru so rulmuş bir
soru olacaktır.
4- Hipotez
Hipotez, araştırma sorusuna verdiğimiz yanıt olarak düşünülebilir. Yukarıdaki soruyu
örnek alırsak, hipotezimiz “sigara içmek kansere yol açar” veya “sigara içmek kansere
yol açmaz” şeklinde olabilir. Hipotez olarak iddia ettiğimiz düşüncemizi veya
öngörümüzü araştırmamız boyunca kanıtlamaya çalışırız.
Eğer öne sürdüğümüz hipotez, sonuçta kendini doğrulamıyorsa, bunu da bir sonuç
olarak kabul ederiz.
5- Veri toplama yöntemi belirleme:


Hipotezi belirledikten sonra veri toplama yöntemlerine karar veririm.
Veri toplama yöntemleri olarak, anket, görüşme, gözlem, deney, kütüphane
kaynakları (kitap, dergi, veri tabanı, film, belgesel), internet tarama
yöntemlerinden biri ya da birkaçı kullanılabilir.
6- Geçici plan hazırlama:




Geçici plan bizim için bir harita niteliğindedir. Geçici plan hazırlamak belki de
işimizi en çok kolaylaştıracak aşama olacaktır.
Geçici planımız araştımamızın taslak “içindekiler” bölümü gibidir.
Önce geçici planı yazarsak, sonra içini doldurmak kolay olacaktır.
Araştırmamızı, geçici planımıza göre yapabilir, oradaki adımları takip edebiliriz.
7- Veri toplama, kaynak bulma:





Geçici plânımızı hazırladıktan sonra veri toplamaya başlarız.
Araştırmalarımızda kaynak olarak kitaplar, danışma kaynakları, dergiler, on-line
veritabanları vb. kullanabiliriz.
Wikipedia gibi herkesin katkıda bulunduğu başvuru kaynaklarında özellikle yeni
girilen maddelerde eksik, yanlı veya hatalı bilgiler olabilir. Google ve benzeri
arama motorlarıyla gelen sonuçlar da her zaman en doğru bilgiye
yönlendirmeyebilir. Çünkü Internet’te isteyen herkes site açabilmekte ve kimi
zaman yanlı ve bilimsellikten uzak bilgilerle doldurabilmektedir.
Topladığımız kaynakların bilimsel ve güvenilir olduğundan emin olmamız
gerekir.
Kitaplar, kütüphanemizdeki veri tabanları ve bilimsel geçerliliği ispatlanmış web
siteleri güvenilir kaynaklardır.
8- Okuma ve not alma:




Veri toplamayı sürdürürken, bir taraftan da okuyarak, not almaya başlarız.
Not alma işlemi sırasında cümleyi hiçbir değişiklik yapmadan aynen
alabileceğimiz gibi kendi ifademizi kullanarak da yazabiliriz.
Cümlelerde değişiklik yapmadan doğrudan alınan bilgilere “doğrudan alıntı”,
kendi ifademizi kullanarak aktardığımız bilgilere ise dolaylı alıntı denir. Doğrudan
alıntılar metinde çift tırnak “” işareti içerisinde belirtilir.
Okuma işlemi ve not almalarımız ilerlerken geçici plânımızda da uygun
gördüğümüz değişiklikleri yaparak, planımızın son halini oluştururuz.
9- Bilgi kartları hazırlama:





Bilgi kartı hazırlama, aslında bir not alma yöntemidir. Not almak için iPad
üzerindeki uygulamalar da kullanılabilir. Önemli olan, okuyup not aldığımız
metinlere aradığımız zaman ulaşabilmektir.
Yaptığımız alıntıların kaynakça bilgilerini unutmadan mutlaka not etmeliyiz.
Alıntı yapacağımız cümleleri not alır, alıntı yapılan kaynağı belirtir ve bu bilgileri
geçici plana uygun olarak düzgün bir sıraya koyarsak, metni yazarken sırasıyla
alıp yararlanabiliriz.
Böylece tüm kaynağı baştan sona tekrar okumamız gerekmez.
Bilgi kartlarını nasıl hazırlayacağınızı görmek için ek.1‘e bakınız:
3. BÖLÜM
Nasıl Yazacağım?
Projemin içinde neler olacak, projem neye benzemeli?
9.1. Kapak
Kapak, projemizin ilk sayfasıdır. Burada, sırasıyla, okulumuzun adı, projemizin başlığı,
adımız soyadımız, sınıfımız, numaramız, sorumlu öğretmen, ders adı ve projenin teslim
tarihi yer almalıdır.
Kapak örneği için ek 2’ye bakınız.
9.2. İçindekiler
İçindekiler, projemizde yer alan tüm başlıkların sayfa numaralarıyla birlikte gösterildiği
listedir. Hazırlamış olduğunuz proje bölümlerden, bölümler de kendi içinde alt
bölümlerden oluşur.
İçindekiler bölümünü nasıl hazırlayacağınızı görmek için ek 3’e bakabilirsiniz.
9.3. Giriş
Bu bölümde, konuyu açık şekilde ifade ederiz. Neden bu konuyu seçtiğimizi,
hipotezimizi, kullandığımız veri toplama yöntemini, en çok yararlandığımız kaynağı ve
amacımızı yazarız. Girişi okuyan birinin, proje hazırlayan kişinin neyi, nasıl ve neden
yaptığını, projenin neyle ilgili olduğunu anlaması gerekir.
Projemizde sayfa başlangıç numarası, giriş bölümünden başlar. Giriş bölümünden önceki
sayfalar (kapak, içindekiler) numaralandırılmaz. Giriş ve sonuç bölümleri proje metni
tamamlandıktan sonra yazılır.
9.4. Metin
Araştırma projesinin yazıya dönüştürüldüğü ana kısımdır. Kullanılan kavram ve
bilinmeyen terimler tanımlanır ve açıklanır. Yazı, resim, fotoğraf, vb. materyallerle konu
ayrıntılarıyla işlenir ve araştırma sorusuna cevap aranarak hipotez kanıtlanmaya
çalışılır.
Bölümler: Konunun özelliğine göre raporda birden çok bölüm bulunabilir. Bölümler
içeriklerinin birbirleriyle olan ilgi ve ilişkisine göre kendi içinde alt bölümlere ayrılabilir.
Ana ve alt bölümlerin belli bir sayısı yoktur. Bunun düzenini sağlamak için ana konu ve
alt başlıklar bu kitapçıkta gördüğünüz gibi numaralandırılmalıdır.
9.4.1. Alıntı Nedir?
Alıntı: Değişiklik yapmadan doğrudan alıntı yaptığımız cümleleri tırnak içine aldığımız ı
söylemiştik.
Tercih ettiğimiz yöntem, yazarın sözlerini olduğu gibi almadığımız, ancak fikirlerini
kullanıp kendi ifademizle ödevimize aktardığımız dolaylı anlatım yöntemidir. Alıntı
yapmak istediğimiz bir cümlede bizim kullanmadığımız bir kelime veya anlamını
bilmediğimiz bir terim yer alıyorsa, gerek görüyorsanız bilmediğimiz terimi açıklama
yoluna gidiniz ve kendi kelimelerinizi kullanarak yeni cümleler yaratınız.
Dolaylı alıntılarda da yine kaynak göstermemiz gerekir, ancak cümleleri tırnak işareti
içine almayız.
Her iki alıntı yönteminde de cümlenin sonunda “gönderme” yaparız.
Alıntılarımız, göndermelerimiz ve kaynakçalar için yazı yazdığımız programlar (örn.
Google Docs) üzerinde “alıntı yapma araçları” bulunur. Alıntı cümlelerimizin sonunda,
bu araçları kullanarak göndermelerimizi yapabilir ve kaynakça formatına erişebiliriz .
Burada unutmamamız gereken, stil kutucuğundan, okulumuzun kullandığı gönderme
formatı olan MLA (Modern Language Association of America)’i seçmek olacaktır.
Gönderme yapmak için, alıntı cümlelerimizin sonuna yazarın soyadını ve aktarma
yaptığımız sayfa numarasını parantez içinde yazarız.
MLA stiline göre, doğrudan alıntı yapabilme limitimiz 4 satırdır. 4 satırdan uzun bir pasaj
alıyorsak, alıntı cümlelerimizi örnekteki gibi içerden başlayarak yazarız (block
quotation).
In his essay Styles of Reading, critic George L. Dillon writes:
“If we look at actual, published discussions of a story, however, we find no two of them
answering the same set of questions, which suggests that we should look for questions
(pre)inscribed in the reader as well as the text -- the text, it is a matter of fact, has not very
narrowly constrained the set of questions the readers have posed.” (Dillon, 608)


MLA detayları için ek 4’e bakmalısınız.
Hisar Okulları Akademik Dürüstlük Politikası için ek 6’ya bakmalısınız.
9.4.2. Dipnot
Metnin bütünlüğünü bozmadan ek bilgi vermek amacıyla sayfa sonuna konan
açıklamalardır. Dipnotu açıklanması gereken bir noktayı tanımlamak veya okuyucuya
kendi küçük notumuzu eklemek için kullanırız . Dipnot için yazı programlarımızdaki
dipnot ekle aracını kullanabilirsiniz.
4.4.3. Sonuç
Raporun değişik bölümlerinde yer alan önemli bilgilerin birleştirilerek özetlendiği,
sonuçların ve önerilerin sıralandığı kısa bölümdür. Sonuç kısmında çalışmanın özeti,
araştırma sorusunun yanıtları, hipotezin kanıtlanıp kanıtlanmadığı ana hatlarıyla,
düzenli bir şekilde sunulmalıdır. Araştırmayla ilgili soruların yanıtları bu bölümde verilir.
4.5. Ekler
Projemizi destekleyen fotoğrafların, haritaların, anket formlarının, tabloların vb. yer
aldığı bölümdür.
4.6. Kaynakça (Bibliyografya):
Projemizi hazırlarken yararlandığımız kaynakların listesidir. Alfabetik olarak hazırlanır.
Projenin en son sayfasında “Kaynakça” başlığı altında gösterilir.
-Yararlandığınız bilgi kaynaklarına ait künyelerin alfabetik düzendeki listesidir.
-Kaynakça, araştırma projemizin en son sayfasında yer alır.
-Kaynakça yeni bir sayfadan başlamalı ve yazarların soyadlarına veya yazarı
bilinmeyen kaynakların başlıklarına göre alfabetik sırayla düzenlenmelidir.
-Metin içinde atıfta bulunulan bütün yapıtlar, kaynakça bölümünde yazılmalıdır.
-Kaynakçada atıfta bulunulmayan yapıtlar yer almamalıdır.
-Kaynakçada yer alan yapıtları yayımlayan yayınevleri belirtilirken yayınevi,
yayıncılık gibi sözcükler kullanılmamalıdır. İmge Yayınevi değil İmge, gibi.
4.6.1. Kaynakça Neden Gösterilir?





Projemizde ileri sürdüğümüz fikirlerin doğruluğunu desteklemek,
Bilgilerin kaynağını göstermek ve katkımızı ortaya koymak,
Projemizi inceleyen kişilere, konumuz hakkında hangi yayınların var olduğunu
göstermek ve onlara başvuru olanağını sağlamak,
Bilginin asıl sahibinin hakkını vermek,
Bilgi hırsızlığı yapmış olmamak için projemizde kaynakçaya yer veririz.
 Kaynakça örneği için ek.5’e bakmalısınız.
PROJE KONTROL SORULARI
Projemizi tamamladıktan sonra, genel olarak kontrol etmeli ve öz değerlendirme
yapmalıyız.
Aşağıdaki sorular, proje kontrolümüzde bizlere yardımcı olabilir:

Projenin kapağı var mı?
Kapak yeterli bilgileri içeriyor mu?
Kapaktaki bilgilerin sırası doğru mu?

İçindekiler bölümü var mı?
Bölümler kurallara göre ayrılmış mı?
Sayfa numaraları yer alıyor mu?

Önsöz var mı? (Bu bölümün isteğe bağlı yapıldığını hatırlayalım)

Giriş bölümü var mı?
Giriş bölümünde amaç ve konu açıklanmış mı?

Proje kapsamı proje konusu için yeterli mi?

Metindeki dipnotlar kurallara uygun olarak yazılmış mı?
Metini destekleyen ve zenginleştiren şekiller, resimler var mı?
Resim ve şekiller metine uygun mu?

Projenin sonuç bölümü var mı?
Değerlendirme yapılmış mı?
Kişisel görüşlere yer verilmiş mi?

Eklerde verilen bilgi projede destekliyor mu?
Eklere göndermeler yapılmış mı?
EKLER
Ek.1
Bilgi Kartı Örneği
Alıntının çalışmamızdaki hangi bölümle ilgili olduğu
Kaynakça bilgileri: Yazarın Soyadı, Adı. Yayının adı. Yayın yeri: Yayıncı,
Yayın yılı. Sayfa numarası
Alıntı cümlesi
Örnek:
İlgili Bölüm: 1.2 Eğitim-Okuma alışkanlığı ilişkisi
Kaynakça Bilgileri: Dewey, John. Eğitim nedir?. İstanbul: MEB, 2015. s. 62
Alıntı Cümlemiz:
“Okulun gayesi öğrenmeyi öğretmek. Yoksa, ders kitaplarını ezberletmek
değil. Yani, hakikaten öğrenmeyi öğretmek istiyorsak çocuklarımıza, bir defa
öğretmenlerimiz kitabı okumasını sevmeli ve kitabı okumayı sevdirmelidir.”
Not: Bilgi kartları, iPad üzerindeki uygulamalarla da rahatlıkla hazırlanabilir.
Ek.2
KAPAK
HİSAR OKULLARI
(PROJENİN BAŞLIĞI)
Hazırlayan:
İlknur ÇALIŞKAN
6A-1663
Öğretmen:
Ayşe KARABULUT
Ders-Türkçe
11.11.2003
Ek.3
İÇİNDEKİLER
SAYFA
Giriş .............................................................................................. 1
1....................................................................................................
1.1........................................................................................
1.1.1.............................................................................
1.1.2.............................................................................
2
3
4
5
1.2......................................................................................... 6
2.....................................................................................................
2.1.........................................................................................
2.1.1.............................................................................
2.1.2.............................................................................
6
7
8
9
2.2.............................................................................. .......... 10
2.2.1............................................................................ 11
2.2.2............................................................................ 12
2.3.............................................................................. .......... 10
2.3.1............................................................................ 11
Ek.4
MLA Formatında Gönderme Yapma ve Kaynakça Hazırlama:
Kitap
Yazarın Soyadı, Adı. Kitabın adı. Yayın yeri: Yayıncı adı, Yayım Yılı
Web
Yazarın Soyadı, Adı. Makale adı. Web sitesi adı. WEB. Siteye son girdiğiniz tarih
Alıntı yaptığınız kaynaktan alınacak bilgiler:
Örnek: Kitap Adı: Çocuklar Soruyor, Nobel’liler Cevaplıyor
Yazarı:
Stiekel, Bettina
Yayın Yeri: İstanbul
Yayımcı:
İş Bankası
Yayın yılı: 2005
Alıntı Yapılan Sayfa: 102
Yukarıda bilgiler kullanılarak oluşturulmuş MLA Formatı
 Stiekel, Bettina. Çocuklar Soruyor, Nobel’liler Cevaplıyor. İstanbul: İş Bankası, 2005.
WEB’den alıntılarda gönderme ve kaynakça örneği:
Gönderme:
Kaynakça:
(“Depremler”)
“Depremler”. Vikipedi. WEB. 30.09.2015
Dergi’den makaleler için kaynakça örneği:
Gönderme
Kaynakça
: Yazar varsa (yazar soyadı sayfa no)
(Erkun 58)
Yazar yoksa (tırnak içinde makale ve sayfa numarası)
(“Geleceğin PC’leri Geliyor” 43)
: Erkun, Rıza Cem. “Elektronik Yayıncılık.” PC Magazine. Mart
1995: 58
“Geleceğin PC’leri Geliyor” PC World. Nisan 1995: 43
EK.5
KAYNAKÇA / Works Cited
"Blueprint Lays Out Clear Path for Climate Action." Environmental Defense Fund. Environmental Defense
Fund, 8 May 2007. Web. 24 May 2015.
Clinton, Bill. Interview by Andrew C. Revkin. “Clinton on Climate Change.” New York Times, May 2007.
Web. 25 May 2015.
Dean, Cornelia. "Executive on a Mission: Saving the Planet." New York Times, 22 May 2007. Web. 25 May
2015.
Ebert, Roger. "An Inconvenient Truth." Rev. of An Inconvenient Truth, dir. Davis Guggenheim.
rogerebert.com. Sun-Times News Group, 2 June 2006. Web. 24 May 2015.
"Global Warming Economics." Science 9 Nov. 2001: 1283-84. Science Online. Web. 24 May 2009.
GlobalWarming.org. Cooler Heads Coalition, 2007. Web. 24 May 2015.
Gowdy, John. "Avoiding Self-organized Extinction: Toward a Co-evolutionary Economics of
Sustainability." International Journal of Sustainable Development and World Ecology
14.1 (2007): 27-36. Print.
An Inconvenient Truth. Dir. Davis Guggenheim. Perf. Al Gore, Billy West. Paramount, 2006. DVD.
Leroux, Marcel. Global Warming: Myth Or Reality?: The Erring Ways of Climatology. New York: Springer,
2005. Print.
Milken, Michael, Gary Becker, Myron Scholes, and Daniel Kahneman. "On Global Warming and Financial
Imbalances." New Perspectives Quarterly 23.4 (2006): 63. Print.
Nordhaus, William D. "After Kyoto: Alternative Mechanisms to Control Global Warming." American
Economic Review 96.2 (2006): 31-34. Print.
Shulte, Bret. "Putting a Price on Pollution." Usnews.com. US News & World Rept., 6 May 2007. Web. 24
May 2009.
Uzawa, Hirofumi. Economic Theory and Global Warming. Cambridge: Cambridge UP, 2003. Print.
EK.6
Hisar Okulları Akademik Dürüstlük Politikası
Bilgi hırsızlığı’nın İngilizcesi olan Plagiarism kelimesinin kökü, Latince’de “aşırmak”
anlamına gelen plagiare fiilinden türemiştir.* Bu nedenle kavramı dilimizde ifade
ederken “hırsızlık” ifadesini kullanacağız.
Bilgi hırsızlığı, bir kişin herhangi bir yaratısının orijinal yazarlığını sahiplenmek, asıl
yazara kredi vermeden, yani hiç gönderme yapmadan ve yapıtın ya da fikrin gerçekte
başka birine ait olduğunu belirtmeden fikri kullanmak anlamına gelir.
Akademik hayatta, bir akademisyen ya da öğrencinin bilgi hırsızlığına başvurması,
akademik dürüstlük ilkelerinin çiğnenmesi olarak kabul edilir**
* Webster’s Third New International Dictionary. Cologne: Könnemann, 1961.
** ”Plagiarism”. Wikipedia. Web. 07.10.2015
Tanım:
Düzey 1:
Öğrencinin ortaya çıkardığı ürünün bir kısmı başka bir kaynaktan alınmış, dipnot veya
kaynakça gösterilmemiştir.
Düzey 2:
Öğrencinin ortaya çıkardığı ürününün büyük bir kısmı veya tamamı kopyala-yapıştır
(copy-paste) yapılmış, dipnot veya kaynakça gösterilmemiştir.
Düzey 3:
D1 ve D2’nin herhangi birinin öğrenci tarafından tekrarı durumu gerçekleşmiştir.
Sonuç:
Düzey 1:(1 – 4. sınıflar) :Öğretmenin yönlendirmesiyle ödev/projenin kurala uygun
bitirilmesi sağlanır. Ödev/proje rubriği uygulanır.
(5 – 10. sınıflar): Ödev/proje geri verilir, düzeltilmesi istenir. Düzeltilmiş ödev/proje
rubrik üzerinden değerlendirilip, notunun % 80 i hesaplanır.
(11 – 12. sınıflar): Ödev/proje düzeltme için geri verilmez. Rubrik üzerinden
değerlendirilir. (Her rubrikte dipnot/kaynakça gösterme değeri olan % 20 kesilir yani
öğrenci 80 üzerinden not alır.)
Düzey 2: Ödev/projenin yeniden yapılması istenir. 60 üzerinden not verilir. Yapmazsa
0 alır.
Düzey 3: 0 notu alır. İdareye notu ve gerekçesi, kanıtı ile bildirilir.
RUBRİKLER
HİSAR OKULLARI DEĞERLENDİRME RUBRİĞİ
KRİTERLER
ÖDEV
KONUSUNUN
BELİRLENMESİ
ÖDEV KONTROLÜ
X3= 15 (içerikle
ilgili. Bölümler
karar veriyor.)
KONTROL
TOPLAM
5
3
0
Öğrenci, proje
ödevi konuları
ilan edildikten
sonra,
belirlenen
tarihe kadar
ödev konusunu
seçti.
Öğrenci, proje
ödevi konuları ilan
edildikten sonra,
öğretmenin
hatırlatmasından
sonra ödev
konusunu seçti
Öğrenci, ödev
teslim tarihine
kadar en az üç
defa kontrole
getirdi
Ödev teslim
tarihine kadar bir
defa kontrole geldi
Öğrenci, proje
ödevi konuları
ilan edildikten
sonra yapılan
hatırlatmalara
rağmen seçmemiş
ve öğretmeni
tarafından
kendisine
verilmiştir
Ödev teslim
tarihine kadar hiç
kontrole gelmedi
20
12
0
Kontrol (20) + İçerik (40) + Biçim (40) = 100 puan
1. Kontrol= Kontrole gelir (2) hazırlık, düzeltme (3) = 5
(Öğrencinin belirlenen hafta içinde gelmesi)
Kontrol tarihleri bölüm tarafından belirlenir ve öğrenci ile
paylaşılır.
Ödev Teslim Süreci:
Teslim tarihi: Tam puan Kontrol (20) + İçerik (80)= 100 puan
Öğrencilerle sözleşme imzalanır ve beklentilerin neler olduğu netleştirilir.
Öğrenciler ile yapılacak sözleşme, dönem ödevlerinin detaylandırılmış
değerlendirmesini, teslim tarihini ve zamanında teslim edilmeyen ödevlerle
ilgili süreci kapsamalıdır.
Bilgi Erişim ve Araştırma Teknikleri Proje Değerlendirme Rubriği
KRİTERLER
1. Konuyu
sınırlama
PUANLAMA
5
Öğrencinin araştırma
konusu, araştırma
yapabileceği sınırlar
içindedir.
2. Araştırma
sorusu
5
Öğrenci araştırma
sorusunu bulup
öğretmenine teslim
etti.
3. Veri toplama
yöntemi
belirleme
5
Öğrenci, veri toplama
yöntemini konusuna
uygun olarak belirledi.
4. Kaynak toplama
5
Öğrenci, çok geniş ya
da dar olan konusunu
öğretmenin geri
bildirimiyle istenen
ölçekte
sınırlandırmıştır.
1
Konu sınırlaması,
içinden
çıkılamayacak
kadar geniş ya da
araştırılamayacak
kadar dardır.
0
Konu
sınırlaması
yapılmadı
3
1
0
Öğrenci, araştırma
sorusunu öğretmenin
hatırlatmasıyla buldu.
Araştırma
sorusunu bir kaç
hatırlatmayla/
öğretmenin
belirlemesi sonucu
buldu.
Öğrenci,
öğretmenin
hatırlatmasına
rağmen
araştırma
sorusu bulmadı.
3
1
0
Öğrenci, yöntemini
öğretmeni
hatırladıktan sonra
belirledi.
Veri toplama
yöntemini bir kaç
hatırlatmayla/
öğretmenin
belirlemesi sonucu
buldu
Öğrenci
herhangi bir
veri toplama
yöntemi
belirlemedi.
3
1
0
Öğrenci, okul
kütüphanesini ve veri
tabanlarını kullanarak
araştırmada
kullanac ağı
kaynakları öğretmeni
tarafından belirlenen
sayıdan ve nitelikten
daha az topladı.
Toplanan kaynaklar
nitelik ve nicelik
bakımından öğretmen
tarafından düzeltildi
Öğrencinin
topladığı
kaynaklar istenen
nitelik ve nicelikte
değildir.
Öğrenci projede
kullanacağı
kaynakları
toplamamıştır.
5
3
1
0
Öğrenci, proje
hazırlama
kılavuzundaki esaslara
göre geçici planını
hazırladı.
Öğrenci, geçici planını
öğretmeninin
hatırlatması ve
düzeltmesi sonucu
hazırladı.
Öğrenci, okul
kütüphanesini ve veri
tabanlarını kullanarak
araştırmada
kullanacağı
kaynakları, öğretmeni
tarafından belirlenen
sayıda ve nitelikte
topladı.
5. Geçici plan
hazırlama
3
Geçici plan,
istenen nitelikte
değildir.
Öğrenci,
herhangi bir
geçici plan
hazırlamadı.
6. Bilgi kartları
hazırlama
7. Yazma
8. Akademik
dürüstlük
5
Öğrenci, raporunda
kullanacağı alıntı ve
aktarmaları,
kaynaklarıyla birlikte
proje hazırlama
kılavuzunda
gösterildiği gibi bilgi
kartlarına not aldı.
5
Öğrenci raporunu
P.H.K daki esaslara
uygun olarak yazdı:
 İçindekiler
 Alıntı ve
aktarmalar (MLA
standardında)
 Alt başlıklar
 Sonuç
 Bibliyografya
var.
5
Öğrenci akademik
dürüstlük ilkelerine
sadık kalmıştır. (Alıntı
ve aktarmaların
kaynakları
belirtilmiştir,
bibliyografya vardır)
3
1
0
Öğrenci bilgi
kartlarını hatırlatma
ve düzeltmesi sonucu
hazırladı.
Bilgi kartları
istenen nitelik ve
nicelikte değildir.
Bilgi kartları
hazırlanmadı.
3
Öğrenci raporunu
P:H:K daki esaslara
kısmen uygun olarak
yazdı:
 İçindekiler
 Alıntı ve
aktarmalar (MLA
standardında)
 Alt başlıklar
 Sonuç
 Bibliyografya
kısmen var.
1
Öğrenci raporunu
P:H:K daki
esaslara kısmen
uygun olarak
yazmadı:
 İçindekiler
 Alıntı ve
aktarmalar
(MLA
standardında)
 Alt başlıklar
 Sonuç
 Bibliyografya
yok.
0
Ödev teslim
edilmedi
3
Öğrenci akademik
dürüstlük ilkelerine
çoğunlukla sadık
kalmıştır. (Alıntı ve
aktarmaların çoğu
belirtilmiştir,
bibliyografya vardır)
TOPLAM PUAN
1
Öğrenci akademik
dürüstlük
ilkelerinin bir
kısmına sadık
kalmıştır. (Alıntı
ve aktarmaların
kaynakların bir
kısmı belirtilmiştir,
bibliyografya
kısmen vardır)
0
Öğrenci
akademik
dürüstlük
ilkelerine sadık
kalmamıştır.
(Alıntı ve
aktarmaların
kaynaklar
belirtilmemiştir,
bibliyografya
yoktur)

Benzer belgeler