class: ______ number:______ 2015-2016

Transkript

class: ______ number:______ 2015-2016
NAME & SURNAME:___________________________________
CLASS: _______ NUMBER:________
byRAM
2015-2016 ......................................... MIDDLE SCHOOL GENERAL REVISION 3
ENGLISH VOCABULARY QUIZ FOR 8TH GRADES
1 quite
a) oldukça
2 printer
a) yazıcı
26 offline
b) ifade, sözcük
c) gerekli, gerekir d) eritmek
b) çoğunlukla
c) resmi
d) karıştırma kabı
3 melted :
a) düzenlemek, organize
b) eritilmiş
etmek
c) şiir
b) çamurluk
a) çıkartmak, kaldırmak
b) fikir
c) aranan, (mektup,d)
arama
orta vs)
okulalan kişi
b) talimatlar
a) düzenlemek, organize
b) posta
etmek
kartı
c) karışmış, karıştırılmış
d) not mesaj
b) eritmek
c) karıştırmak
a) bahsetmek, söz etmek
b) akıl, fikir
d) sebep, neden
a) diğer, başka
c) kaldırmak, saklamak
d) son, yakın zamanda
b) internet, ağ
c) gerçekten
b) yaşıt, akran
a) pek bir şey yok, pek
b) gece
bir özelliği
yarısı yok
d) tertipli, düzenli
b) emretmek, siparişc)vermek
mantar
d) tercih
a) bir saniye
b) internet, ağ
c) dizüstü bilgisayard) arazi, yol dışı
c) arazi, yol dışı
c) düzenlemek, organize
d) noktalama
etmek
d) eritmek
b) ürün
a) müzisyen, solist b) yemek, öğün
c) mısır patlatmak, pop
d) kek,
müzik
küçük kek
d) bahsetmek, söz etmek
a) kayıtlı
b) dışarıda, dışarısı c) pilav
d) eğlence, oyalanma
b) kayıt
c) çok kültürlü
d) rap müziği
b) üretmek
c) yarış
d) ürün
b) tanımak
c) kayıt olmak, kayıtd)
yapmak
karıştırma kabı
38 mudguard :
c) pratik yapmak, uygulamak
d) bölüm, kısım, parça
a) çamurluk
39 prize
b) yükümlülük, zorunluluk
c) internet, ağ
d) çoğunlukla
15 refuse
a) ödül
40 mixing bowl :
b) dışarı, dışarda
c) internette, internet
d) üzerinden
reddetmek
16 online
a) sessiz
41 meatball :
a) internette, internet
b) üzerinden
rap müziği
c) tam olarak değil, rica
d) resmi
ederim
17 processor
a) ..ile ilgili, ..ile alakalı
b) paragraf, parça c) karıştırmak
d) köfte
42 related to
b) en çok
c) arkadaş, partner d) işlemci
b) posta kartı
c) ..ile ilgili, ..ile alakalı
d) not mesaj
c) ulaşmak, erişmekd) ihtiyaç duymak, gerekmek
a) akıl, fikir
44 post
b) neredeyse
c) mikro dalga
d) gerekli, gerekir
c) dikdörtgen
b) anne baba
c) gerçekten
d) göndermek, postalamak
b) kendi
c) pek bir şey yok, pek
d) ağaç
bir özelliği
(hindistan
yok cevizi)
18 reach
a) koymak
43 mind :
a) Canlandırmak ,performans
b) gece
19 pistachio
b) talimatlar
d) dağda bisiklet sürme
20 physically
a) haber
45 palm
a) teklif etmek, sunmak
b) erişte, şehriye
c) Akdeniz
d) fiziksel olarak
21 package
a) fiziksel olarak
46 not really
b) belki
c) kayıt
d) paket
22 pepper
a) hazır
b) pek sayılmaz, tamc)olarak
kaldırmak,
değil saklamak
d) gerekli, lüzumlu
47 memorable :
b) biber
c) ezilmiş, püre haline
d) getirilmiş
modem
23 performer
a) unutulmaz, anılmaya
b) sıklıkla
değer
c) teklif etmek, sunmak
d) gibi yapmak
48 necessary
b) gizemli
c) makarna
d) müzisyen, solist
24 mysterious
a) gizemli
b) tabak
c) gece yarısı
d) gerekli, lüzumlu
49 Raise
b) film
c) gizemli
d) önceden ısıtmak
25 need to
a) kayıt
c) nokta, puan
37 recreation
a) imalatçı, yapımcı,b)
üretici
taslak, ana hat
a) pilav
d) dövüş sanatı
c) öğle
14 Population
a) çok kültürlü
c) rap müziği
c) su kabı, demlik d) ezilmiş, püre haline getirilmiş
a) monitör, ekran b) anı, hafıza
36 meal :
13 practice
a) toz, pudra
a) tekrar etmek
d) ..ile ilgili, ..ile alakalı
12 registration
a) köfte
d) dışarıda, dışarısı
35 noon
11 melt :
a) antep fıstığı
c) şifre
34 off-road
10 pot
a) internet, ağ
b) krep, gözleme
a) ulaşmak, erişmekb) toz, pudra
a) teklif etmek, sunmak
b) tertipli, düzenli c) ezilmiş, püre haline
d) getirilmiş
ova
a) kayıt etmek
d) tıbbi
33 repeat
9 Net
a) nüfus
c) ifade, sözcük
32 powder
a) paragraf, parça b) köfte
a) kayıt
c) zorlamak, itmek d) çok kültürlü
31 martial arts :
8 offer
a) çevre, etraf
d) dizüstü bilgisayar
30 outside
7 put away
a) nokta, puan
d) ova
29 phrase
6 mix :
a) pedal
a) börek, turta, tart b) küçük motor-bisiklet
c) ikili grup, çift
d) nesne
5 plain
a) ova
b) çevrimdışı, internet
c) dışı
acı, ağrı
28 remove
4 member :
a) üye
a) oldukça
27 pocket-bike
a) kaldırmak, yükseltmek
b) unutulmaz, anılmaya
c) ifade,
değersözcük
d) en çok
50 making excuse :
b) telaffuz etmek
c) film
d) gerekli, gerekir
a) Canlandırmak ,performans
b) mazeret sunma c) kaldırmak, yükseltmek
d) pedal
NAME & SURNAME:___________________________________
CLASS: _______ NUMBER:________
byRAM
2015-2016 ......................................... MIDDLE SCHOOL GENERAL REVISION 3
ENGLISH VOCABULARY QUIZ FOR 8TH GRADES
1 pop
26 meat :
a) mısır patlatmak, pop
b) yaşıt,
müzikakran
2 mock :
a) öğle
b) bitki
c) ağ, şebeke
d) su kabı, demlik
c) yapay, alaycı, sahte
d) tenis raketi
3 record
a) zorlamak, itmek b) et
b) sinema
b) ihtiyaç duymak, gerekmek
c) ezilmiş, püre haline
d) getirilmiş
resmi
b) teklif etmek, sunmak
c) dışarı, dışarda
c) makarna
b) unutulmaz, anılmaya
c) kayıt
değer
b) sebep, neden
b) yer
c) sebep, neden
d) nüfus
c) makarna
d) nokta, puan
b) sadece, yalnızca c) çoğunlukla
d) çamurluk
a) ılıman
d) önceden ısıtmak
b) şekil, biçim, mod c) anket
d) dışarı, dışarda
a) arazi, yol dışı
b) yükümlülük, zorunluluk
c) ödül
d) söz vermek, söz
37 raft
b) yaşıt, akran
c) önemi yok, sıkıntıd)
değil
mikrofon
a) mikro dalga
b) doğa
c) rafting yapmak d) ağ, şebeke
b) sıklıkla
c) çevrimdışı, internet
d) dışı
krep, gözleme
38 often
b) bitki
c) taslak, ana hat
d) malzeme, materyal
a) hazırlamak
39 orchestra
b) ocak, fırın
c) bir saniye
d) telaffuz etmek
a) düzgün, adam akıllı
b) arkadaş, partner c) orkestra
d) gerçekten
40 racket
b) karıştırma kabı c) yer
d) işlem, yapım, süreç
16 outside
a) resmi
b) tenis raketi
c) nokta, puan
d) muhtemel, olası
c) kek, küçük kek
d) arazi, yol dışı
b) nokta, puan
c) çoğunlukla
d) düzgün, adam akıllı
b) bir kez
c) pratik yapmak, uygulamak
d) pek sayılmaz, tam olarak değil
41 mudguard :
a) dışarıda, dışarısı b) telaffuz etmek
c) koymak
d) mikrofon
17 performer
a) emretmek, siparişb)vermek
çamurluk
42 Province
a) mısır patlatmak, pop
b) dökmek,
müzik boşaltmak
c) müzisyen, solist d) bölüm, kısım, parça
18 peel
a) il, vilayet
43 melt :
b) paragraf, parça c) erişte, şehriye
d) kabuğunu soymak
19 mostly :
a) eritmek
44 parkour running
b) ağ, şebeke
c) kayıt
d) ezilmiş, püre haline getirilmiş
a) şekil, biçim, mod b) bir saniye
45 packed
c) işlemci
d) nokta, puan
20 race
a) kabuklu yemiş, fındık
b) yarış
21 mushroom :
a) makarna
c) kayıtlı
d) serbest koşu
b) söz vermek, söz c) internet, ağ
d) paketlenmiş, paket
b) hazır
c) nüfus
d) not mesaj
c) gece yarısı
d) kayıtlı
46 message note :
a) telefon araması b) anne baba
c) mantar
d) not mesaj
22 product
a) anlamlı
47 midnight :
b) önceden ısıtmak c) karıştırma kabı d) pratik yapmak, uygulamak
a) pek bir şey yok, pek
b) öykü
bir özelliği yok
48 microwave :
a) paketlenmiş, paket
b) kek, küçük kek
c) nesne
d) eğlence, oyalanma
24 once
a) bir kez
d) belki
36 obligation
15 process
a) ürün
a) Hiçbir şey
c) ulaşmak, erişmekd) küçük motor-bisiklet
14 oven
23 recreation
c) tava
d) bahsetmek, söz etmek a) su kabı, demlik b) düzenlemek, organize
c) et etmek
35 mode :
13 plant
a) çoğunlukla
c) pek bir şey yok, pek
d) doğa
bir özelliği yok
34 pre-heat
12 microphone :
a) kayıtlı
b) nesne
a) çekiliş, piyango b) haber
d) ulaşmak, erişmek
11 reason
a) gibi yapmak
a) kayıt
c) gerekli, gerekir d) tekrar etmek
10 pocket-bike
a) dışarı, dışarda
d) gibi yapmak
33 only
a) göndermek, postalamak
b) tıbbi
a) tekrar etmek
b) kabuklu yemiş, fındık
c) bölgesel
a) dizüstü bilgisayarb) tanımak
d) su kabı, demlik
9 mention :
a) sabah
c) unutulmaz, anılmaya
d) nesne
değer
32 news
a) mozaik, bir tür süsleme
b) ova
a) din
c) bölüm, kısım, parça
d) gazete
31 maybe :
8 pasta
a) ova
a) arkadaş, partner b) işlemci
c) malzeme, materyal
d) pek bir şey yok, pek bir özelliği
a) yazıcıyok
30 Recognize
7 mosaic :
a) saray
a) pratik yapmak, uygulamak
b) makarna
c) kaldırmak, yükseltmek
d) kayıt etmek
6 nothing
a) Hiçbir şey
d) börek, turta, tart
29 pretend
5 mashed :
a) bölgesel
c) et
28 memorable :
4 material :
a) acı, ağrı
a) bahsetmek, söz etmek
b) ay
27 part
a) şiir
b) mikro dalga
c) ..ile ilgili, ..ile alakalı
d) tabak
b) hızlıca
c) öykü
d) göndermek, postalamak
b) tıbbi
c) modem
d) ulaşmak, erişmek
49 narrative
b) resmi
c) bölüm, kısım, parça
d) ikili grup, çift
25 pie
a) börek, turta, tart b) imalatçı, yapımcı,c)üretici
gazete
a) tenis raketi
50 medical :
d) paketlenmiş, paket
a) Hiçbir şey
NAME & SURNAME:___________________________________
CLASS: _______ NUMBER:________
byRAM
2015-2016 ......................................... MIDDLE SCHOOL GENERAL REVISION 3
ENGLISH VOCABULARY QUIZ FOR 8TH GRADES
1 quickly
a) pilav
2 multicultural :
a) ödül
26 reason
b) hızlıca
c) doğa
d) bir saniye
a) telaffuz etmek
b) karışmış, karıştırılmış
c) bir saniye
d) çok kültürlü
3 offer
a) teklif etmek, sunmak
b) bölge
c) talimatlar
a) çoğunlukla
d) tarif
a) şiir
a) aranan, (mektup,b)
arama
tava vs) alan kişi c) mozaik, bir tür süsleme
d) sebep, neden
b) et
a) ifade, sözcük
c) ihtiyaç duymak, gerekmek
d) tarif
b) biber
c) kayıtlı
b) rap müziği
c) ağ, şebeke
b) gerekli, gerekir c) kek, küçük kek
b) çevre, etraf
c) pedal
a) bir kez
d) gerçek
b) fikir
c) tabak
c) nesne
b) yarış
a) muhtemel, olası b) sabah
d) gece yarısı
d) kayıt etmek
d) tenis raketi
c) kayıtlı
d) antep fıstığı
c) çamurluk
d) harika, muhteşem
a) çekiliş, piyango b) fikir
c) internet, ağ
d) sebep, neden
c) talimatlar
d) tekrar etmek
d) en çok
37 repeat
b) köken olarak, orijinalde
c) kayıtlı
d) internet, ağ
a) köken olarak, orijinalde
b) fikir
38 noodle
b) pantolon
c) karıştırma kabı d) aranan, (mektup, aramaa)vs)telaffuz
alan kişi
etmek
39 method :
b) erişte, şehriye
c) tekrar etmek
c) tarif
b) tarif
c) son, yakın zamanda
d) yöntem, metot
d) parça
15 message note :
a) ağ, şebeke
40 movements :
b) yapay, alaycı, sahte
c) ifade, sözcük
d) sabah
16 pretend
a) düzenlemek, organize
b) bölüm,
etmekkısım, parça
c) mektup arkadaşı d) hareket
41 pair
b) diğer, başka
c) gibi yapmak
d) yarış
17 personal
a) ikili grup, çift
b) kayıt olmak, kayıtc)yapmak
çıkartmak, kaldırmak
d) çekiliş, piyango
42 memory :
b) hazır
c) kişisel
d) arazi, yol dışı
18 pour
a) çıkartmak, kaldırmak
b) belki
c) anı, hafıza
d) tekrar etmek
43 recent
a) eşleştirmek, maç b) talimatlar
c) rap müziği
d) dökmek, boşaltmak
19 processor
a) son, yakın zamanda
b) gerekli, gerekir c) diğer, başka
d) koruma
44 microphone :
a) pek bir şey yok, pek
b) koruma
bir özelliği yok
c) işlemci
d) muhtemel, olası
20 mysterious
a) gazete
b) not mesaj
c) mikrofon
d) din
b) dışarı, dışarda
c) internette, internet
d) üzerinden
karışım
45 online
a) ulaşmak, erişmekb) resmi
c) gizemli
d) erişte, şehriye
21 produce
a) hızlıca
46 meat :
a) zorlamak, itmek b) sessiz
c) ılıman
d) üretmek
22 parent
a) paspaslamak
b) yapay, alaycı, sahte
c) et
d) il, vilayet
47 post
b) toz, pudra
c) anne baba
d) kayıtlı
23 mind :
a) ulaşmak, erişmekb) göndermek, postalamak
c) talimatlar
d) gerekli, lüzumlu
48 physically
b) Hiçbir şey
c) arkadaş, partner d) tarif
24 obligation
a) karıştırma kabı b) büyük alışveriş merkezi
c) fiziksel olarak
d) gerçekten
49 put away
a) çıkartmak, kaldırmak
b) yükümlülük, zorunluluk
c) çoğunlukla
25 regional
a) rap müziği
b) gazete
36 Net
a) sadece, yalnızca b) arpa şehriye
a) akıl, fikir
c) karışmış, karıştırılmış
d) ova
35 perfect
14 pants
a) yazıcı
d) parça
b) resmi
a) mazeret sunma b) kaldırmak, yükseltmek
c) gece yarısı
d) paspaslamak
13 mixing bowl :
a) anlamlı
d) kek, küçük kek
34 race
12 originally
a) köfte
a) bir kez
d) malzeme, materyal
11 midnight :
a) not mesaj
b) gerekli, lüzumlu c) tekrar etmek
33 Raise
10 pedal
a) anı, hafıza
a) ödül
d) tercih etmek
9 need to
a) acı, ağrı
c) düzgün, adam akıllı
d) modem
32 once
8 rap
a) nokta, puan
b) bölgesel
a) dökmek, boşaltmak
b) börek, turta, tart c) ağ, şebeke
a) karışmış, karıştırılmış
b) sadece, yalnızca c) kaldırmak, yükseltmek
d) gibi yapmak
a) mikrofon
c) internette, internet
d) üzerinden
eğlence, oyalanma
31 plain
7 prefer
a) eritmek
b) arazi, yol dışı
30 pie
6 only
a) haber
d) kişisel
29 necessary
5 recipe
a) ay
c) sebep, neden
28 poem
4 pan
a) mikro dalga
b) pilav
27 mostly :
d) mazeret sunma
a) internette, internet
b) üzerinden
pek sayılmaz, tamc)olarak
pedaldeğil
d) kaldırmak, saklamak
50 orchestra
b) ocak, fırın
c) bölgesel
d) çıkartmak, kaldırmak
a) gazete
b) unutulmaz, anılmaya
c) orkestra
değer
d) yazıcı
NAME & SURNAME:___________________________________
CLASS: _______ NUMBER:________
byRAM
2015-2016 ......................................... MIDDLE SCHOOL GENERAL REVISION 3
ENGLISH VOCABULARY QUIZ FOR 8TH GRADES
1 perform
a) anne baba
2 networking
a) dövüş sanatı
26 orchestra
b) ödül
c) teklif etmek, sunmak
d) Canlandırmak ,performans
a) orkestra
27 online
b) nüfus
c) ağ, şebeke
d) ocak, fırın
3 manufacturer :
a) imalatçı, yapımcı,b)
üretici
paketlenmiş, paket
c) bir saniye
d) börek, turta, tart
b) ulaşmak, erişmekc) yer
d) ova
b) kayıt etmek
c) sabah
d) tıbbi
b) diğer, başka
d) gerekli, lüzumlu
c) en çok
b) çok kültürlü
c) akraba
d) telaffuz etmek
d) arpa şehriye
b) ay
c) düzgün, adam akıllı
d) taslak, ana hat
a) göndermek, postalamak
b) paketlenmiş, paket
c) müzisyen, solist d) bir saniye
b) taslak, ana hat
c) gerçekten
d) ocak, fırın
a) kişisel
b) pedal
a) köfte
c) ocak, fırın
d) koymak
b) eğlence, oyalanma
c) bir saniye
d) yazıcı
a) ödül
b) üretmek
d) paspaslamak
a) not mesaj
c) üye
b) harika, muhteşemc) ulaşmak, erişmekd) makarna
b) yemek, öğün
c) not mesaj
d) sinema
a) Hiçbir şey
b) son, yakın zamanda
c) oldukça
d) paket
c) çıkartmak, kaldırmak
d) bahsetmek, söz etmek
b) eşleştirmek, maç c) paspaslamak
d) ağaç (hindistan cevizi)
b) kişisel
c) fiziksel olarak
d) önemi yok, sıkıntı değil
c) diğer, başka
d) harika, muhteşem
b) belki
c) fikir
d) malzeme, materyal
d) ezilmiş, püre haline getirilmiş
a) parça
45 martial arts :
b) orta okul
c) gerçek
d) bölge
d) kabuklu yemiş, fındık a) çok kültürlü
46 punctuation
b) telaffuz etmek
c) dövüş sanatı
d) fiyat
b) noktalama
c) üretmek
d) serbest koşu
b) ay
c) gazete
d) ihtiyaç duymak, gerekmek
41 plate
b) mikro dalga
c) gibi yapmak
d) kayıtlı
a) tabak
42 perfect
a) börek, turta, tart b) telaffuz etmek
c) pilav
d) gerekli, gerekir
a) mozaik, bir tür süsleme
b) akraba
43 off-road
b) ikili grup, çift
c) telefon araması d) çok kültürlü
19 Peer
a) arazi, yol dışı
44 real
b) yöntem, metot c) tanımak
20 repeat
a) unutulmaz, anılmaya
b) ..ile
değer
ilgili, ..ile alakalı
c) tekrar etmek
21 opinion
b) aranan, (mektup,c)
arama
bir kez
vs) alan kişi d) fikir
22 morning :
a) ocak, fırın
47 newspaper
b) fiyat
c) talimatlar
d) paspaslamak
23 meat :
a) bir kez
48 nearly
b) arpa şehriye
c) et
24 pen pal
d) kişisel
a) köfte
b) arkadaş, partner c) gerçek
d) neredeyse
b) kabuğunu soymakc) öğle
d) mikro dalga
49 microwave :
a) mektup arkadaşı b) kabuğunu soymakc) ifade, sözcük
25 Never mind
a) tıbbi
d) kabuğunu soymak
b) karışmış, karıştırılmış
c) bahsetmek, söz etmek
d) kayıtlı
c) monitör, ekran d) pek sayılmaz, tam olaraka)değil
pek bir şey yok, pek
b) kendi
bir özelliği yok
40 mop :
18 phone call
a) eritmek
a) tarif
b) erişte, şehriye
17 pronounce
a) sabah
d) bir saniye
c) aranan, (mektup,d)
arama
ezilmiş,
vs) alan
pürekişi
haline getirilmiş
a) bahsetmek, söz etmek
b) teklif etmek, sunmak
c) gerçek
c) mozaik, bir tür süsleme
d) pek sayılmaz, tam olaraka)değil
öğle
39 nothing special
16 pretend
a) diğer, başka
b) nokta, puan
b) yazıcı
15 message note :
a) yaşıt, akran
b) monitör, ekran c) talimatlar
38 quite
14 piece
a) tıbbi
d) pek sayılmaz, tam olarak değil
37 reach
13 printer
a) doğa
c) gazete
36 prize
12 outline
a) kayıt
b) tercih etmek
35 One moment
11 performer
a) parça
c) teklif etmek, sunmak
d) karışmış, karıştırılmış
34 put
a) mozaik, bir tür süsleme
b) küçük motor-bisiklet
c) yemek, öğün
a) serbest koşu
b) işlemci
33 recorded
10 registration
a) kayıt etmek
a) hazır
d) kayıt olmak, kayıt yapmak
a) ifade, sözcük
32 peel
9 mosaic :
a) kayıt
a) nokta, puan
b) Canlandırmak ,performans
c) gece
8 relative
a) ova
a) antep fıstığı
31 receiver
7 necessary
a) kişisel
d) çamurluk
30 monitor :
6 register
a) parça
a) imalatçı, yapımcı,b)
üretici
internette, internet
c) üzerinden
fiziksel olarak
29 not really
5 record
a) film
c) eğlence, oyalanma
d) diğer, başka
28 offer
4 plain
a) ödül
b) belki
b) erişte, şehriye
c) yarış
d) köken olarak, orijinaldea) dövüş sanatı
50 once
d) boş ver, canın sağ olsuna) kabuğunu soymakb) bir kez
c) koruma
d) yapay, alaycı, sahte

Benzer belgeler