College Foundations Program

Transkript

College Foundations Program
College Foundations Program
ABD ÜNİVERSİTELERİNE AKADEMİK
HAZIRLIK
UC Berkeley Extension’ın Üniversite
Temelleri Programı (CFP), koşulları
karşılayan uluslararası lise öğrencilerine
üniversite düzeyinde sınıf çalışmalarına
katılma olanağı sunar. Bu yurt
dışında eğitim fırsatında öğrenciler,
ABD üniversite kampüslerindekilere
benzer akademik şartların zorluğuyla
başa çıkma fırsatı verir. Öğrenciler
bu programa bir veya iki dönem
boyunca veya akademik yılın tamamı
boyunca katılabilir. Programda ne
kadar kaldıklarına bakılmaksızın tüm
öğrencilere kişisel üniversiteye kabul
rehberlik hizmeti verilir. Üniversite
öncesi üniversite seviyesinde dersler
alınması şiddetle önerilir.
Program Seçenekleri
Güz veya Bahar Dönemi (15 Hafta)
•Akademik İngilizce kursu
•Matematik kursu
•Fen veya insan bilimlerinde seçmeli kurs
•Çalışma becerileri kursu
Yaz Dönemi (6 Hafta)
En az bir dönemi tamamlamış VEYA olağanüstü güçlü
akademik geçmişi olan öğrencilere sunulur
•İleri İngilizce yazma veya matematik kursu
•UC Berkeley Yaz Dönemi seçmeli kursu
•Sınavlara (SAT, TOEFL) hazırlık kursu
•Güz döneminde ABD’deki üniversitelere başvuranlar
için üniversiteye başvuru atölyesi
•Üniversiteye kabul atölyesi
•
Program ücreti: 8.000$
•
Program ücreti: 14.250$
(devamı)
extension.berkeley.edu/collegefoundations adresinden daha fazla bilgi alabilirsiniz
College Foundations Program
Başvuru Şartları
Başvuranların lise öğrencisi veya yakın zamanda liseden mezun olmuş
öğrenciler olması ve aşağıdaki belgelerle birlikte başvuru formunu
göndermeleri gerekir:
Öğrenci Hizmetleri
•
Göçmenlik desteği
• Berkeley’e uyum sağlama desteği
•İngilizce dilinde yeterlilik belgesi
•En az 3,2 genel not ortalaması olan lise not dökümü
•Pasaportun fotoğraflı kimlik sayfasını ve son kullanma tarihini
gösteren nüsha
•Mali durum belgesi ve tasdiki (İngilizce olmalıdır)
•Başvuru ücreti (iade edilmez)
• Sağlık sigortası
• Konaklama önerileri ve desteği
• UC Berkeley kütüphanesine erişim
• Kişisel akademik rehberlik
extension.berkeley.edu/collegefoundations adresinden daha
fazla bilgi alabilir ve başvurunuzu yapabilirsiniz
Üniversite Temelleri Programına katılmak, bir öğrencinin UC Berkeley veya başka bir UC
kampüsüne başvurusunda herhangi bir avantaj sağlamaz.
•
Üniversiteye başvuru yazılarının değerlendirilmesi
•
Mezuniyet töreni
© 2013 by the Regents of the University of California INTL 313FL719 CFP broşür 12/13 Ana fotoğrafçı: Elisabeth Fall

Benzer belgeler

TURİSTİK/TOURİSM Hollanda Vize Başvurusu için

TURİSTİK/TOURİSM Hollanda Vize Başvurusu için altındaysa başvuru formuna her iki velinin (veya yasal velinin) imzası gerekmektedir. İki adet fotoğraf : Standartlara uygun (yüz görünür), yeni çekilmiş(6 aydan daha eski olmayan), arka fon beyaz ...

Detaylı