``Başkalarına karşı anlayışlı olma,bireysel farklılıklara saygı duyma

Yorumlar

Transkript

``Başkalarına karşı anlayışlı olma,bireysel farklılıklara saygı duyma
KENDİMİ TANIYORUM ÜNİTE
Test -1
1-Aşağıdakilerden hangisi bütün insanların sahip
olduğu benzer yönlerden birisi değildir?
A-Her insanın bir adı vardır
Bu hafta babam yurtdışından gelecek
En sevdiğim kitabımı sonunda buldum
Arkadaşlarım sürekli benimle alay
ediyor
Karanlık bir odada kalmıştım
Heyecan
B-Her insan kitap okumayı çok sever
6-Yukarıdaki tabloya göre boş bırakılan yerlere
C-Çevremizdeki sesleri duymak için kulakları vardır
sırasıyla hangi kelimeler yazılmalıdır?
D-Tüm insanları uykuya ihtiyacı vardır
A-Öfke – Üzüntü – Sevinç
B-Sevinç – Korku – Şaşkınlık
2-Sınıfımıza başka bir okuldan engelli bir
C-Sevinç – Üzüntü – Korku
arkadaşımız geldiğinde hangi davranışta
D-Korku – Heyecan – Kızgınlık
bulunmamız en uygun davranış olur?
A-Sürekli olarak onun engeli ile ilgili konuşmak
7-Aşağıdakilerin hangisinde duygularımız
B-Teneffüste oyunlara almayıp onu dışlamak
davranışlarımızı olumlu şekilde etkilemiştir?
C-Her bireyin farklı özellikleri olduğunu bilerek
A-Trafikteki yoğunluğa sinirlendiğimizde
onun bireysel farklılığına uygun davranmak
sürücülerle kavga etmek
D-Arkadaşımızın engeli ile alay etmek
B-Bize yapılan haksızlığa karşı öfkelenip
etrafımızdaki eşyalara zarar vermek
4/B sınıfında Zeynep çok güzel resim
yapmaktadır. Eda ve Sıla müzik derslerinde şarkı
söylemeyi çok severler. Zeliha ise beden eğitimi
derslerinde en hızlı koşan öğrencidir.
C-Düşük not aldığımız bir sınav sonrası çok üzülüp
3-Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi
yardım etmek
ders çalışmayı tamamen bırakmak
D-Sokakta karşılaştığımız görme engelli birine
yardım edip onun yolun karşısına geçirmesine
doğrudur?
A-İnsanların ilgileri ve yetenekleri farklıdır
8-Abisinin hastalandığını gören bir bireyin
B-Sınıfta Zeynep şarkı söylemeyi çok sever
öncelikle hangi duyguyu hissetmesi beklenir?
C-Müzik dersinde şarkı söylenmemektedir
A-Sevinç
B-Şaşkınlık
D-Zeliha’ dan daha hızlı koşan öğrenciler vardır.
C-Üzüntü
D-Kıskançlık
4-Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin kulüp seçimi
‘’Başkalarına karşı anlayışlı olma,bireysel
fiziksel farklılığı sebebiyledir?
farklılıklara saygı duyma ve onların düşüncesine
A-Ahmet, boyu uzun olduğu için basketbol kulübünü
değer verme ………………………… olduğumuzu gösterir’’
seçti
B-Tarık, sevdiği arkadaşları seçtiği için müzik
kulübünü seçti.
C-Selma, çok güzel resim yaptığı için resim
kulübünü seçti
D-Arif, içki ve sigarayı sevmediği için Yeşilay
kulübünü seçti
9-Cümlesinde boş bırakılan yere hangisi
yazılmalıdır?
A-Sinirli
B-Cömert
C-Meraklı
D-Hoşgörülü
10-Aşağıdaki sorulardan hangisi fiziksel özellikleri
öğrenmeye yönelik bir soru değildir?
5-Aşağıdakilerden hangisi bireyin fiziksel
özelliklerinden biridir?
A-Boyu
B-Kıskançlık
C-Hobiler
D-Yetenekleri
A-Kaç numaralı ayakkabı giyiyorsun?
B-Boyunun uzunluğu kaç santimetredir?
C-Hangi diziyi izlemeyi seviyorsun?
D-Gözlerin hangi renktir?