Fiyat Listesi - Tekno Yalıtım

Transkript

Fiyat Listesi - Tekno Yalıtım
BASF YAPI KİMYASALLARI SANAYİ A.Ş. TEKNİK ÜRÜNLER FİYAT LİSTESİ
ÜRÜN KODU ÜRÜN ADI
FĠYAT
AMBALAJ
DOZAJ
KULLANIM AMACI
çimento ağırlığının % 1,0-2,0
(kendiliğinden yerleĢen
beton dizaynı yaparken
çimento ve agregalarla
denenerek bulunmalıdır)
Polikarboksil eter esaslı, yüksek oranda su azaltan, betonda kıvam kaybının
önlenmesi istenen, yüksek dayanım ve dayanıklılığa gereksinim duyulan hazır
beton endüstrisi için geliĢtirilmiĢ, yeni nesil süperakıĢkanlaĢtırıcı beton katkı
malzemesi
BETON KATKILARI
55596405
GLENIUM 27
30 KG BĠDON
€ /KG
3,12
55600274
GLENIUM 27
220 KG VARĠL
€ /KG
3,10
55596458
GLENIUM 51
30 KG BĠDON
€ /KG
4,75
55600327
GLENIUM 51
220 KG VARĠL
€ /KG
4,51
55596617
GLENIUM C 303
30 KG BĠDON
€ /KG
3,14
55600486
GLENIUM C 303
220 KG VARĠL
€ /KG
3,10
55598737
GLENIUM ACE 30
32 KG BĠDON
€ /KG
3,29
55600433
GLENIUM ACE 30
220 KG VARĠL
€ /KG
3,08
55596564
GLENIUM ACE 40
30 KG BĠDON
€ /KG
3,38
57019402
GLENIUM ACE 40
220 KG VARĠL
€ /KG
3,16
51731964
GLENIUM ACE 450
30 KG BĠDON
€ /KG
3,88
51731911
GLENIUM ACE 450
220 KG VARĠL
€ /KG
3,70
55612676
RHEOBUILD 561
250 KG VARĠL
TL /KG
3,03
55598154
RHEOBUILD 561
30 KG BĠDON
TL /KG
3,14
55603295
RHEOBUILD 716
250 KG VARĠL
TL /KG
3,48
55598260
RHEOBUILD 716
30 KG BĠDON
TL /KG
3,78
55603454
RHEOBUILD 878
250 KG VARĠL
TL /KG
2,97
55598366
RHEOBUILD 878
30 KG BĠDON
TL /KG
3,06
57806663
RHEOBUILD 1000
250 KG VARĠL
TL /KG
3,96
55597889
RHEOBUILD 1000
30 KG BĠDON
TL /KG
4,10
56455853
MELMENT L 10/ 33
220 KG VARĠL
TL /KG
4,97
Polikarboksilik eter esaslı, yüksek oranda su azaltan, erken ve nihai yüksek
çimento ağırlığının % 0,7-0,9 dayanım ve dayanıklılığa gereksinim duyulan hazır beton ve prekast endüstrisi
(kendiliğinden yerleĢen
için geliĢtirilmiĢ, yeni nesil süperakıĢkanlaĢtırıcı beton katkı malzemesi
beton dizaynı yaparken
çimento ve agregalarla
denenerek bulunmalıdır)
çimento ağırlığının % 1,0-2,0
(kendiliğinden yerleĢen
beton dizaynı yaparken
çimento ve agregalarla
denenerek bulunmalıdır)
Polikarboksil eter esaslı, yüksek oranda su azaltan, erken ve nihai yüksek
Çimento ağırlığının % 0,5-1,5 dayanım ve dayanıklılığa gereksinim duyulan prekast endüstrisi için
geliĢtirilmiĢ, Zero Energy System (Sıfır Enerji Sistemi) ile çalıĢan, yeni nesil
Çimento ağırlığının % 0,5-1,5 süperakıĢkanlaĢtırıcı beton katkı malzemesi
Polikarboksil eter esaslı, yüksek oranda su azaltan, erken ve nihai yüksek
Çimento ağırlığının % 0,8-1,5 dayanım ve dayanıklılığa gereksinim duyulan prekast endüstrisi için
geliĢtirilmiĢ, Zero Energy System (Sıfır Enerji Sistemi) ile çalıĢan, yeni nesil
Çimento ağırlığının % 0,8-1,5 süperakıĢkanlaĢtırıcı beton katkı malzemesi
Polikarboksil eter esaslı, yüksek oranda su azaltan, erken ve nihai yüksek
Çimento ağırlığının % 0,5-1,5 dayanım ve dayanıklılığa gereksinim duyulan prekast endüstrisi için
geliĢtirilmiĢ, Zero Energy System (Sıfır Enerji Sistemi) ile çalıĢan, yeni nesil
Çimento ağırlığının % 0,5-1,5 süperakıĢkanlaĢtırıcı beton katkı malzemesi
Naftalin sülfonat esaslı, priz geciktirici özelliği olan, betona Reoplastik özellik
vererek betonun nihai dayanımlarını artıran, yüksek oranda su
Çimento ağırlığının % 1,0-2,0 azaltıcı/süperakıĢkanlaĢtırıcı beton katkı malzemesi
Naftalin sülfonat esaslı, priz geciktirici özelliği olan, betona Reoplastik özellik
vererek betonun nihai dayanımlarını artıran ve kıvam kaybını önleyen, yüksek
Çimento ağırlığının % 1,0-2,0 oranda su azaltıcı/süperakıĢkanlaĢtırıcı beton katkı malzemesi
Naftalin sülfonat esaslı, betona Reoplastik özellik vererek betonun erken ve
nihai dayanımlarını artıran, yüksek oranda su azaltıcı/süperakıĢkanlaĢtırıcı
Çimento ağırlığının % 1,0-2,0 beton katkı malzemesi
Naftalin sülfonat esaslı, betona Reoplastik özellik vererek betonun erken ve
nihai dayanımlarını artıran, yüksek oranda su azaltıcı/süperakıĢkanlaĢtırıcı
Çimento ağırlığının % 1,0-2,0 beton katkı malzemesi
Çimento ağırlığının % 1,0-2,0
56456012
MELMENT L 10/ 33
30 KG BĠDON
TL /KG
6,14
55599956
RHEOBUILD PRF 10
210 KG VARĠL
€ /KG
1,66
Polikarboksil eter esaslı, yüksek oranda su azaltan, betonda kıvam kaybının
önlenmesi istenen, yüksek dayanım ve dayanıklılığa gereksinim duyulan hazır
beton endüstrisi için geliĢtirilmiĢ, yeni nesil süperakıĢkanlaĢtırıcı beton katkı
malzemesi
Çimento ağırlığının % 1,0-1,8
Melamin sülfonat esaslı, betonun su/çimento oranını düĢüren, erken yüksek
dayanımını artıran,süperakıĢkanlaĢtırıcı beton katkı malzemesi
ve dayanıklılığa gereksinim duyulan hazır beton ve prekast endüstrisi için
geliĢtirilmiĢ, yeni nesil süperakıĢkanlĢtırıcı beton katkı malzemesi
betonlarda Ģantiye teslimi akıcı kıvamlı beton üretimi için kullanılan,
akıĢkanlaĢtırıcı beton katkı malzemesi
Priz geciktirici özellikli, yaz aylarında betonun uzun mesafelere taĢınmasını
kolaylaĢtıran, slump kaybını önleyen, klor içermeyen süper akıĢkanlaĢtırıcı
Çimento ağırlığının % 0,4-0,6 beton katkı malzemesi
Çimento ağırlığının % 0,4-0.7
55602182
RHEOBUILD REDOZ N
230 KG VARĠL
TL /KG
2,61
55601334
POZZOLITH 100 XR
230 KG VARĠL
TL /KG
1,68
55597253
POZZOLITH 100 XR
30 KG BĠDON
TL /KG
1,79
55601387
POZZOLITH 105
230 KG VARĠL
TL /KG
1,63
Çimento ağırlığının % 0,4-0,6
55600751
MICRO AIR 200
220 KG VARĠL
€ /KG
1,10
Çimento ağırlığının % 0,090,20
55597200
MICRO AIR 200
30 KG BĠDON
€ /KG
1,27
Çimento ağırlığının % 0,090,20
55612623
POZZOLITH 42 CF
230 KG VARĠL
TL /KG
2,25
55597412
POZZOLITH 42 CF
30 KG BĠDON
TL /KG
2,46
57121374
POZZUTEC 1 ( YKS - ANTIFREEZE % 1)
230 KG VARĠL
TL /KG
1,89
57121268
POZZUTEC 1 ( YKS - ANTIFREEZE % 1)
30 KG BĠDON
TL /KG
1,97
Özellikle priz baĢlangıcında su ile çimento arasındaki reaksiyonu
hızlandırarak,betonun prizinin hızlanmasını ve dayanımının artmasını sağlayan,
Çimento ağırlığının % 2,5-5,0 soğuk iklim Ģartlarına uygun, priz hızlandırıcı/akıĢkanlaĢtırıcı beton katkı
malzemesi
55602288
RHEOMAC 701
230 KG VARĠL
TL /KG
1,54
Kapiler su emmeye karĢı betonun geçirimsizliğini artıran, beton karıĢım suyunu
azaltan ve sınırlı hava sürükleyen beton katkı malzemesi
55598578
RHEOMAC 701
30 KG BĠDON
TL /KG
1,71
51500936
RHEOFIT 740
210 KG VARĠL
TL /KG
2,82
55598525
RHEOFIT 740
30 KG BĠDON
TL /KG
2,98
45118966
MASTERFIBER 15 MF
900 GR PAKET
€ /PAKET
10,72
1 m betona 1-2 paket
45047179
MASTERFIBER 15 FB
900 GR PAKET
€ /PAKET
10,72
1 m betona 1-2 paket
mekanik özelliklerini arttırmak için kullanılan, su azaltıcı/akıĢkanlaĢtırıcı beton
katkı malzemesi
Yağ alkolü ve amonyum tuzu esaslı, betonun içerisine kontrollü hava
sürükleyerek kalıcı, küçük ve optimum aralıklı hava kabarcıkları oluĢturan ve
betonun Donma-Çözünme döngüsüne karĢı dayanıklılığını artıran, hava
sürükleyici beton katkı malzemesi
Özellikle priz baĢlangıcında su ile çimento arasındaki reaksiyonu
hızlandırarak,betonun prizinin hızlanmasını ve dayanımının artmasını sağlayan,
Çimento ağırlığının % 2,5-5,0 soğuk iklim Ģartlarına uygun, priz hızlandırıcı/akıĢkanlaĢtırıcı beton katkı
malzemesi
Çimento ağırlığının % 0,5-0,8
Çimento ağırlığının %0,2-0,6
Kalıptan sökülme kolaylaĢtıran ve son dayanımı arttıran, üretim verimliliğinin
geliĢtiren sıfır slump beton ürünleri için geliĢtirilmiĢ yeni akıĢkanlaĢtırıcıdır.
3
Beton ve Ģaplarda sünme ve büzülme çatlaklarını engellemek için geliĢtirilmiĢ
polipropilen lif.
3
Beton ve Ģaplarda sünme ve büzülme çatlaklarını engellemek için geliĢtirilmiĢ
polipropilen lif.
HARÇ KATKILARI
55596988
MELMIX 1
30 KG BĠDON
TL /KG
2,46
55601175
MELMIX 1
230 KG VARĠL
TL /KG
2,28
55597041
MELMIX 2
30 KG BĠDON
TL /KG
4,87
55601228
MELMIX 2
230 KG VARĠL
TL /KG
4,49
€ /KG
6,58
Hazır yaĢ sıva üretiminde kullanılan, yüksek performanslı, akıĢkanlaĢtırıcı/hava
Çimento ağırlığının % 0,1-0,6 sürükleyici, yaz ve kıĢ aylarında Melmix 2 ile kombine kullanılabilen harç katkı
malzemesi
Hazır yaĢ sıva üretiminde kullanılan, yüksek performanslı, akıĢkanlaĢtırıcı/priz
Çimento ağırlığının % 0,25-2 geciktirici, yaz ve kıĢ aylarında Melmix 1ile kombine kullanılabilen harç katkı
malzemesi
BETON YAN ÜRÜNLERİ
55588667
MASTERKURE 176
15 KG TENEKE
0,16-0,19 kg/m
55598843
MASTERKURE 176
180 KG VARĠL
€ /KG
6,07
57013307
RHEOFINISH 251P
30 KG BĠDON
TL /KG
16,85
2
0,02 lt/m
Bitkisel Emiüsiyon esaslı, estetik yüzey elde etmek için kullanılan, yatay ve
düĢey uygulamalarda kullanılabilen çevreye uyumlu kalıp ayırıcı
2
57013360
RHEOFINISH 251P
210 KG VARĠL
TL /KG
15,04
Hidrokarbon reçinesi esaslı, taze dökülmüĢ beton üzerine uygulanan,
oluĢturduğu film tabakası ile suyu betonun bünyesinde tutarak optimum
dayanım geliĢimini sağlayan, hızlı kurumayı engelleyerek rötreyi azaltan kür
malzemesi
YERALTI YAPI KİMYASALLARI
56241521
MEYCO FLOWCABLE (MEYCO FIX FLOWCABLE)
15 KG TORBA
€ /KG
2,78
Çim+flow+su 100+6+34= 68
lt
Modifiye polimer esaslı ankraj ve montaj harç katkısı
50303030
MEYCO MP 320 (BĠLEġEN A)
1300 KG TANK
€ /KG
3,73
DeğiĢken
Hidrofilik esaslı, kumlu ve siltli zeminlerin konsolidasyonuna ve kaya
enjeksiyonuna yönelik, solventsiz,düĢük viskoziteli enjeksiyon malzemesi
50745527
MEYCO MP 355 1K
25 KG BĠDON
€ /KG
13,79
DeğiĢken
Poliüretan esaslı, tek bileĢenli enjeksiyon malzemesi
50734397
ACCELERATOR FOR MEYCO MP 355 1K
2,5 KG TENEKE
€ /KG
48,40
DeğiĢken
Meyco MP 355 1K'nın hızlandırıcısı
55297485
MEYCO MP 350
25,3KG BĠDON
€ /KG
14,89
DeğiĢken
53984146
MEYCO MP 350 ACCELERATOR
2,5 KG TENEKE
€ /KG
50,00
DeğiĢken
50304726
MEYCO MP 355 A3 (BĠLEġEN A)
25 KG BĠDON
€ /KG
14,70
50304779
MEYCO MP 355 A3 (BĠLEġEN B)
30 KG BĠDON
€ /KG
14,70
55 KG SET
€ /KG
14,70
MEYCO MP 355 A3 SET
Poliüretan esaslı, tek bileĢenli enjeksiyon malzemesi
DeğiĢken
Poliüretan esaslı, hızlı kürlenen enjeksiyon malzemesi
50285487
MEYCO MP 355/A3 Acc 10
5 KG TENEKE
€ /KG
47,25
DeğiĢken
Meyco MP 355 A3'ün hızlandırıcısı (ġiĢme faktörü 15-20)
50285116
MEYCO MP 355/A3 Acc 15
5 KG TENEKE
€ /KG
22,79
DeğiĢken
Meyco MP 355 A3'ün hızlandırıcısı (ġiĢme faktörü 7-9)
50285381
MEYCO MP 355/A3 Acc 25
2,5 KG TENEKE
€ /KG
44,10
DeğiĢken
Meyco MP 350 için hızlandırıcı
55590575
Meyco Thixo 150 (YKS ANCHORAGE MORTAR)
20 KG TORBA
€ /KG
0,39
DeğiĢken
Özel çimentolar ve modifiye polimerler içeren, erken dayanımı yüksek, kolay
pompalanablir ankraj harcı
55594868
MASTERSEAL 845
25 KG TORBA
€ /KG
10,48
DeğiĢken
Madenler için kaya desteği kaplaması
55600910
DELVO CRETE STABILIZE (DELVOCRETE STABILIZER)
230 KG VARĠL
€ /KG
2,37
Çimento ağırlığının% 0,2-2
YaĢ ve kuru karıĢım püskürtme beton, enjeksiyon ve grouting için geliĢtirilmiĢ
hidratasyon kontrol sistemi
55604832
GLENIUM T 803
1000 KG TANK
€ /KG
4,41
Çimento ağırlığının % 0,81,5
Polikarboksilik eter esaslı, hidratasyon kontrolü ile iĢlenebilirlik süresini uzatan,
yeraltı yapılarında kullanılmak için geliĢtirilmiĢ, yeni nesil süperakıĢkanlaĢtırıcı
beton katkısı
55603613
MEYCO SA 160
300 KG VARĠL
€ /KG
1,90
Çimento ağırlığının % 3-10
Alkali içermeyen, yüksek performanslı, yaĢ ve kuru karıĢım püskürtme betonlar
için sıvı priz hızlandırıcısı
55607694
MEYCO SA 160
1400 KG TANK
€ /KG
1,88
Çimento ağırlığının % 3-10
Alkali içermeyen, yüksek performanslı, yaĢ ve kuru karıĢım püskürtme betonlar
için sıvı priz hızlandırıcısı
57591907
MEYCO TCC 735
200 KG VARĠL
€ /KG
5,36
1 m betona 5 kg
Betonun plastik ve sertleĢmiĢ fazdaki özelliklerini iyileĢtiren içten kürleme
malzemesi
56452143
MEYCO MS 610 (MICROSILICA)
1200 KG ÇUVAL
€ /KG
1,16
Çimento ağırlığının % 5-10
YoğunlaĢtırılımıĢ mikrosilika
57505571
MEYCO FIB SP 540 (MBT HPP FIBER)
6 KG TORBA
€ /KG
12,60
1 m betona 7-9 kg
50302288
MASTERSEAL 345
25 KG TORBA
€ /KG
11,32
4-5 kg/m
TL /KG
1,43
3
3
Püskürtme beton ve zemin betonları için donatı amaçlı polipropilen fiberler
Vinil asetat kopolimer esaslı, tüneller ve yeraltı yapıları için özel geliĢtirilmiĢ,
elastik, yanmaz, tek bileĢenli, püskürtülebilir su yalıtım kaplaması
2
ONARIM VE GÜÇLENDİRME
55595133
EMACO 90
25 KG TORBA
2
1,72 kg toz/m /mm
55595186
EMACO 90 BEYAZ
25 KG TORBA
TL /KG
1,65
55594921
EMACO S88
25 KG TORBA
TL /KG
1,31
1940 kg/m
55594974
EMACO S88C
25 KG TORBA
TL /KG
1,16
1920 kg/m
55595557
EMACO T 300 N (Manhole Leveller N)
25 KG TORBA
TL /KG
1,58
2100 kg/m
55577166
EMACO ECC 735 (BĠLEġEN A)
1,3 KG TENEKE
€ /KG
19,09
55577431
EMACO ECC 735 (BĠLEġEN B)
2,3 KG BĠDON
€ /KG
5,72
EMACO ECC 735 (BĠLEġEN C)
EMACO ECC 735 SET
17 KG TORBA
€ /KG
0,71
20,6 KG SET
€ /KG
2,43
56167851
MASTERFLOW 402 (BĠLEġEN A)
2 KG TENEKE
€ /KG
19,47
52066235
MASTERFLOW 402 (BĠLEġEN B)
1,125 KG TENEKE
€ /KG
24,35
56458874
MASTERFLOW 402 (BĠLEġEN C)
12,5 KG TORBA
€ /KG
0,63
3
Çimento esaslı, tek bileĢenli, polimer ve fiber takviyeli, ayrıĢmayan, akıcı,
yapısal tamir harcı.
3
Çimento esaslı, tek bileĢenli, polimer ve fiber takviyeli, tiksotropik yapısal tamir
harcı.
3
Çimento esaslı, tek bileşenli, polimer takviyeli, ayrıĢmayan, akıcı, erken çok
yüksek dayanımlı, hızlı priz alan tamir harcı.
2,0 kg/m /mm
Epoksi modifiyeli çimento esaslı, üç bileĢenli, nem bariyeri oluĢturan, yüzey
düzeltme ve tamir harcı.
2,00 kg/lt
Epoksi esaslı, üç bileĢenli, özel gradasyonlu kuvars agrega içeren,
kendiliğinden yerleĢen grout harcı.
2
55589038
Çimento esaslı, tek bileĢenli, polimer ve elyaf takviyeli, beton yüzeylerde
düzgün bitirme sağlayan, tamir ve yüzey düzeltme harcı.
MASTERFLOW 402 SET
15,625 KG SET
€ /KG
4,75
56167851
MASTERFLOW 402 F (BĠLEġEN A)
2 KG TENEKE
€ /KG
19,47
52067030
MASTERFLOW 402 F (BĠLEġEN B)
1,125 KG TENEKE
€ /KG
34,08
Epoksi esaslı, üç bileĢenli, özel gradasyonlu kuvars agrega içeren, çok hızlı
priz alan, akıcı, tamir ve grout harcı.
2,00 kg/lt
56458874
MASTERFLOW 402 F (BĠLEġEN C)
12,5 KG TORBA
€ /KG
0,63
MASTERFLOW 402FSET
15,625 KG SET
€ /KG
5,54
380 ML KARTUġ
€ / KARTUġ
13,76
Metakrilat esaslı, iki bileĢenli, yüksek performanslı, stren içermeyen,özel bir
tabancasıyla kolaylıkla uygulanan, macun kıvamında, ankraj ve montaj
malzemesidir.
50129375
MASTERFLOW 920 SF
55595027
EMACO S55
25 KG TORBA
TL /KG
1,16
1900 kg/m
Çimento esaslı, tek bileĢenli, polimer ve fiber takviyeli, ayrıĢmayan, akıcı, grout
harcı.
55592112
MASTERSEAL 300 T
20 KG TORBA
TL /KG
1,51
1,55 kg/lt
Çimento esaslı, tek bileĢenli, polimer modifiyeli, korozyon önleyici kaplama ve
astar malzemesi.
56451613
PROTECTOSIL CIT
205 LT VARĠL
€ /LT
37,09
0,6 litre/m
56452991
PROTECTOSIL BHN
200 LT VARĠL
€ /LT
31,26
0,15 - 0,30 kg/m
55578279
CONCRESIVE 1406 (BĠLEġEN A)
3,75 KG TENEKE
TL /KG
16,32
55576954
CONCRESIVE 1406 (BĠLEġEN B)
1,25 KG TENEKE
TL /KG
23,96
5 KG SET
TL /KG
18,23
CONCRESIVE 1406 SET
55577484
CONCRESIVE 1410 (BĠLEġEN A)
2,5 KG TENEKE
TL /KG
20,79
55577590
CONCRESIVE 1410 (BĠLEġEN B)
2,5 KG TENEKE
TL /KG
20,79
5 KG SET
TL /KG
20,79
CONCRESIVE 1410 SET
50116908
CONCRESIVE 1420 (BĠLEġEN A)
3,33 KG TENEKE
€ /KG
10,35
50116921
CONCRESIVE 1420 (BĠLEġEN B)
1,67 KG TENEKE
€ /KG
16,10
5 KG SET
€ /KG
12,27
CONCRESIVE 1420 SET
55578385
CONCRESIVE 1302 (BĠLEġEN A)
4,4 KG TENEKE
€ /KG
18,58
55576636
CONCRESIVE 1302 (BĠLEġEN B)
0,68 KG TENEKE
€ /KG
23,87
5,08 KG SET
€ /KG
19,28
25 KG TORBA
TL /KG
1,24
CONCRESIVE 1302 SET
3
Silan esaslı, tek bileĢenli, düĢük viskoziteli, yeni nesil korozyon önleyici
malzeme.
2
2
2
1,7 kg/m /mm
2
1,66 kg/m /mm
Monomerik alkilalkoksilan esaslı, tek bileĢenli, solventsiz, düĢük viskoziteli,
Ģeffaf, kullanıma hazır su itici malzeme.
Epoksi esaslı, iki bileĢenli, tamir, ankraj ve montaj harcı.
Epoksi esaslı, iki bileĢenli, farklı yapı elemanının yapıĢtırılmasında
kullanılabilen, macun kıvamında yapıĢtırıcı.
1,6 kg/m /mm
2
Epoksi esaslı, iki bileĢenli, solventsiz, akıcı kıvamda, fırçayla ya da dökülerek
uygulanan, eski betonun yeni betona aderansında ya da farklı tip malzemelerin
birbirine bağlanmasında kullanılan yapıĢtırıcı.
1,06 kg/lt
Epoksi esaslı, iki bileĢenli, düĢük viskoziteli, 1 mm’ye kadar çatlaklara basınçla
enjekte edilmek üzere geliĢtirilmiĢ enjeksiyon malzemesi.
SU YALITIM ÜRÜNLERİ
55595239
MASTERSEAL 581 (THOROSEAL STANDART )
53870726
THORO ACRYL 60
2 KG BĠDON
TL /KG
13,55
MASTERSEAL 581 (THOROSEAL STANDART SET)
27 KG SET
TL /KG
2,15
20 KG TORBA
TL /KG
1,15
10 KG TENEKE
TL /KG
13,93
30 KG SET
TL /KG
5,41
55589462
MASTERSEAL 566 BĠL.A (YAPFLEKS 306)
54064918
LASTOFLEKS
MASTERSEAL 566 (YAPFLEKS 306)SET
55595080
MASTERSEAL 525 (BĠLEġEN A)
25 KG TORBA
TL /KG
1,12
55584427
MASTERSEAL 525 (BĠLEġEN B)
8 KG TENEKE
TL /KG
13,49
2
Çimento ve akrilik esaslı, iki bileĢenli, sızıntı ve yüzey sularına, karĢı beton
yüzeyler üzerine içten yada dıĢtan, negatif ve pozitif yönden uygulanabilen,
kapiler etkili su yalıtım malzemesidir.
2
Çimento ve akrilik esaslı, sızıntı ve yüzey sularına karĢı, beton, perde ve
çimento esaslı sıvalar üzerine içten yada dıĢtan uygulanan, iki bileĢenli su
yalıtım malzemesidir.
2
Çimento ve akrilik esaslı, iki bileĢenli, su yoluyla taĢınan tuzlara ve
atmosferdeki gazlara karĢı etkin bir engel oluĢturan, beton ve çimento esaslı
yüzeylere içten ve dıĢtan uygulanan, su yalıtım malzemesidir.
3,7 kg/m (3 katta)
3,2 kg/m (3 katta)
4,0 kg/m (3 katta)
MASTERSEAL 525 SET
33 KG SET
TL /KG
4,12
55595981
MASTERSEAL 588 BĠL.A (THOROSEAL FX 100)
25 KG TORBA
TL /KG
1,21
55587236
MASTERSEAL 588 BĠL.B (THOROSEAL FX 100)
10 KG BĠDON
TL /KG
17,41
35 KG SET
TL /KG
5,84
MASTERSEAL 588 SET
55311265
MASTERSEAL 588 BĠL.A (THOROSEAL FX 100 BEYAZ)
25 KG TORBA
TL /KG
1,90
55587236
MASTERSEAL 588 BĠL.B (THOROSEAL FX 100)
10 KG BĠDON
TL /KG
17,41
35 KG SET
TL /KG
6,33
MASTERSEAL 588 BEYAZ SET
2
Çimento ve akrilik esaslı, iki bileĢenli, sızıntı ve yüzey sularına karĢı beton
yüzeyler üzerine içten yada dıĢtan uygulanan, (negatif - pozitif) tam esnek su
yalıtım malzemesidir.
2
Çimento ve akrilik esaslı, iki bileĢenli, sızıntı ve yüzey sularına karĢı beton
yüzeyler üzerine içten yada dıĢtan uygulanan, esnek, UV dayanımlı, su yalıtım
malzemesidir.
2,8 kg/m (2 katta)
2,8 kg/m (2 katta)
2
Çimento ve polimer modifiye bitüm emülsiyon esaslı, iki bileĢenli, fırça
kıvamında, durabilitesi yüksek su yalıtım malzemesidir.
2
Çimento ve bitüm - kauçuk esaslı, iki bileĢenli, mala kıvamında, durabilitesi
yüksek su yalıtım malzemesidir.
2
Çimento ve bitüm - kauçuk esaslı, iki bileĢenli, sprey uygulanabilen, durabilitesi
yüksek su yalıtım malzemesidir.
2
Bitüm kauçuk esaslı, tek bileĢenli, mala kıvamında, temeller ve bodrum dıĢ
duvarları için durabilitesi yüksek su yalıtım malzemesidir.
50121786
MASTERSEAL 494
28 KG KOMBI SET PLASTĠK KOVA
€/KG
2,45
~ 3,0-3,5 kg /m (2 katta)
50121172
MASTERSEAL 445
28 KG KOMBI SET PLASTĠK KOVA
€/KG
2,80
~ 3,0-3,5 kg /m (2 katta)
50182061
MASTERSEAL 445 S
28 KG KOMBI SET PLASTĠK KOVA
€/KG
2,85
~ 3,0-3,5 kg /m (2 katta)
50132487
MASTERSEAL 465
30 KG PLASTĠK KOVA
€/KG
2,75
~ 3,0-3,5 kg /m (2 katta)
53301559
HLM 5000
18,9 LT TENEKE
$/LT
8,77
~ 2,0 lt /m
50157651
CONIPUR BC 351 C/P ġEFFAF
12 KG TENEKE
€/KG
22,68
55580558
MASTERSEAL 180 RAL 7032
5 KG SET
€/KG
12,05
50271423
MASTERSEAL 596
5 KG TENEKE
TL /KG
7,10
DeğiĢken
Özel çimento ve mineral dolgular içeren, aktif su kaçaklarının yalıtımında,
montaj ve tamir iĢlerinde kullanılan, aderansı yüksek, su ile karıĢtırıldığında
ÇOK HIZLI priz alıp genleĢerek sertleĢen, kullanıma hazır tıkaç harcıdır.
45169669
MASTERFLEX 610 20 X 10
30 M KUTU
€/M
8,45
DeğiĢken
Su ile karĢılaĢtığında üç boyutlu polimer zincir yapısı ile ĢiĢen yeni nesil su
tutucu derz bantıdır.
57417219
MASTERFLEX 610 20 X 5
120 M KUTU
€/M
6,74
DeğiĢken
Su ile karĢılaĢtığında üç boyutlu polimer zincir yapısı ile ĢiĢen yeni nesil su
tutucu derz bantıdır.
50191297
MASTERFLEX 610 ADHESIVE
310ml KARTUġ
€/ADET
15,67
DeğiĢken
MASTERFLEX 610, su ile ĢiĢen bantların montajı için kullanılan özel
yapıĢtırıcıdır.
45055734
MASTERFLEX 3000 100MMX1MMX20M
20 M RULO
€/M
6,20
1 M/MTUL
45055735
MASTERFLEX 3000 150MMX1MMX20M
20 M RULO
€/M
8,82
1 M/MTUL
45055736
MASTERFLEX 3000 150MMX2MMX20M
20 M RULO
€/M
12,64
1 M/MTUL
45055737
MASTERFLEX 3000 200MMX1MMX20M
20 M RULO
€/M
9,97
1 M/MTUL
45055738
MASTERFLEX 3000 200MMX2MMX20M
20 M RULO
€/M
16,10
1 M/MTUL
45055739
MASTERFLEX 3000 300MMX1MMX20M
20 M RULO
€/M
14,93
1 M/MTUL
45055740
MASTERFLEX 3000 300MMX2MMX20M
20 M RULO
€/M
23,03
1 M/MTUL
20,412 KG TENEKE
$/KG
13,61
DeğiĢken
Bitüm ile modifiye edilmiĢ poliüretan esaslı, tek bileĢenli, hava Ģartlarına, UV
ıĢınlarına ve atmosferde bulunan kimyasal maddelerin yol açtığı bozulmalara
karĢı yüksek dirence sahip, yatay derzlerde kullanılan, kendiliğinden yayılan
derz dolgu mastiğidir.
4 LT TENEKE
€ /LT
20,53
DeğiĢken
Polisülfit esaslı, hava Ģartlarına, ozona, UV ıĢınlarına ve atmosferde bulunan
kimyasal maddelerin yol açtığı bozulmalara karĢı olağanüstü dirence sahip, jet
yakıtına ve yağlara dayanıklı, elastomerik derz dolgu mastiğidir.
DeğiĢken
MASTERFLEKS
2
(2 katta)
2
~0,3-0,6 kg /m (her kat
için)
2
0,20-0,40 kg /m (her kat
için)
Bitüm modifiye poliüretan esaslı, havanın nemiyle kürlenen, su geçirimsiz
elastik membran oluĢturan, tek bileĢenli su yalıtım malzemesidir.
Poliüretan esaslı, tek bileĢenli, düĢük viskoziteli kaplama ve yalıtım
malzemesidir.
Epoksi esaslı, iki bileĢenli, özellikle beton ve çeliği korumak için geliĢtirilmiĢ
kaplama malzemesidir.
TPE (Termoplastik Elastomer) esaslı, genleĢme ve inĢaat derzlerinin
kapatılmasında ve yalıtımında kullanılan dilatasyon bantıdır.
MASTİKLER
55519449
SONOMERIC 1
54688304
MASTERFLEX 700 FR TABANCA TĠPĠ
54688622
MASTERFLEX 700 FR DÖKME TĠPĠ
4 LT TENEKE
€ /LT
20,53
50134085
MASTERFLEX 700 PRIMER ASP
1 LT TENEKE
€ /LT
42,00
®
700 FR derz dolgu mastiği uygulamasından önce beton ve
50774094
MASTERFLEX 700 PRIMER N
€ /LT
1 LT TENEKE
35,48
DeğiĢken
FİYAT LİSTESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR:
•
•
•
•
•
•
FĠYATLARIMIZ,TAVSĠYE EDĠLEN SATIġ FĠYATLARIDIR.
FĠYATLARIMIZA KDV DAHĠL DEĞĠLDĠR.
BĠLDĠRĠLEN ÜRÜN SARFĠYATLARI TEORĠKTĠR.
ĠTHAL ÜRÜNLERDE TESLĠM SÜRELERĠ ĠÇĠN TEYĠD ALINMALIDIR.
FĠRMAMIZIN ÖNCEDEN HABER VERMEDEN FĠYAT LĠSTESĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPMA HAKKI SAKLIDIR.
YENĠ FĠYAT LĠSTESĠNĠN YÜRÜRLÜK TARĠHĠNDEN ĠTĠBAREN ÖNCEKĠ FĠYAT LĠSTESĠ GEÇERSĠZDĠR.
BASF YAPI KİMYASALLARI SANAYİ A.Ş. PERAKENDE ÜRÜNLER FİYAT LİSTESİ
ÜRÜN KODU ÜRÜN ADI
FĠYAT
AMBALAJ
DOZAJ
KULLANIM AMACI
BETON YAN ÜRÜNLERİ
55588561
MASTERKURE 181
13 KG TENEKE
€ /KG
7,45
0,15-0,17 kg/m
55598790
MASTERKURE 181
165 KG VARĠL
€ /KG
6,95
56497087
RHEOFINISH 227P
30 KG BĠDON
TL/KG
6,12
56497140
RHEOFINISH 227P
210 KG VARĠL
TL/KG
5,97
50138097
YAPOL
30 LT BĠDON
TL/LT
12,50
50138099
YAPOL
210 LT VARĠL
TL/LT
12,00
55596087
MASTERKURE 101
30 KG BĠDON
€ /KG
3,73
MASTERKURE 101
220 KG VARĠL
€ /KG
3,51
57816999
MASTERKURE 215
25 KG BĠDON
TL/KG
4,18
0,04 lt/m
Bitkisel Emülsiyon esaslı, beton dökümü yapıldıktan sonra kalıbın
kolay sökülmesinde ve düzgün yüzeyli beton elde edilmesinde
kullanılan, yatay ve düĢey uygulamalarda kullanılabilen çevreye
uyumlu kalıp ayırıcı
0,04 lt/m
2
Mineral yağ esaslı, beton dökümü yapıldıktan sonra ahĢap ve çelik
kalıpların kolay sökülmesinde ve düzgün yüzeyli beton elde
edilmesinde kullanılan, kürleme sıcaklıklarına dayanıklı kalıp ayırıcı
2
0,15-0,20 kg/m²
57816734
MASTERKURE 215
200 KG VARĠL
TL/KG
3,68
Stryen reçinesi esaslı, taze dökülmüĢ beton üzerine uygulanan,
oluĢturduğu film tabakası ile suyu betonun bünyesinde tutarak
optimum dayanım geliĢimini sağlayan, hızlı kurumayı engelleyerek
rötreyi azaltan kür malzemesi
2
0,15-0,25 kg/m
55600698
2
Akrilik emülsiyon esaslı, taze dökülmüĢ beton üzerine uygulanan,
oluĢturduğu film tabakası ile suyu betonun bünyesinde tutarak
optimum dayanım geliĢimini sağlayan, hızlı kurumayı engelleyerek
rötreyi azaltan kür malzemesi
Parafin emülsiyon esaslı, yeni dökülmüĢ/kalıbı yeni dökülmüĢ beton
üzerine uygulanan, oluĢturduğu film tabakası ile suyu betonun
bünyesinde tutarak optimum dayanım geliĢimini sağlayan, hızlı
kurumayı engelleyerek rötreyi azaltan kür malzemesi
YERALTI YAPI KİMYASALLARI
55590469
MEYCO SA 545
20 KG TORBA
€ /KG
0,53
Çimento ağırlığının Alkali içermeyen, yüksek performanslı, kuru karıĢım püskürtme
% 4-10
betonlar için toz priz hızlandırıcısı
55588879
MEYCO SA 580
15 KG TORBA
€ /KG
0,57
Çimento ağırlığının Yüksek performanslı, kuru karıĢım püskürtme betonlar için toz priz
% 4-8
hızlandırıcısı
55588932
MEYCO SA 580 AL
15 KG TORBA
€ /KG
0,57
Çimento ağırlığının Yüksek performanslı, kuru karıĢım püskürtme betonlar için toz priz
% 4-8
hızlandırıcısı
ONARIM VE GÜÇLENDİRME
55590734
EMACO R 601 (YAPKRET F)
20 KG TORBA
TL/KG
0,90
Çimento esaslı, tek bileĢenli, polimer takviyeli, yüksek stabiliteye
2
1,20 kg toz/m /mm sahip yüzey düzeltme ve dolgu harcı.
50274373
EMACO R 601 (YAPKRET F)
5 KG TORBA
TL/KG
1,26
1,20 kg toz/m /mm
55595504
EMACO R 620 (YAPKRET 20)
25 KG TORBA
TL/KG
0,94
1480 kg/m
3
Çimento esaslı, tek bileĢenli, polimer takviyeli, yüksek stabiliteye
sahip brüt beton tamir harcı.
55590787
EMACO R 600 (YAPKRET T)
20 KG TORBA
TL/KG
0,88
1550 kg/m
3
Çimento esaslı, tek bileĢenli, polimer takviyeli, yüksek stabiliteye
sahip brüt beton tamir harcı.
55589515
EMACO R 605 (YAPKRET 5)
20 KG TORBA
TL/KG
1,09
Çimento esaslı, tek bileĢenli, polimer takviyeli, brüt beton yüzeylerde
2
1,38 kg toz/m /mm düzgün bitirme sağlayan, yüksek stabiliteye sahip tamir ve yüzey
düzeltme harcı.
50274456
EMACO S88C
5KG TORBA
TL /KG
1,54
1920 kg/m
2
3
Çimento esaslı, tek bileĢenli, polimer takviyeli, yüksek stabiliteye
sahip yüzey düzeltme ve dolgu harcı.
Çimento esaslı, tek bileĢenli, polimer ve fiber takviyeli, tiksotropik
yapısal tamir harcı.
50274374
MASTERSEAL 300 T
5KG TORBA
TL /KG
1,85
55578226
MASTERFLOW 401 (BĠLEġEN A)
3,75 KG TENEKE
€ /KG
7,16
55576901
MASTERFLOW 401 (BĠLEġEN B)
1,25 KG TENEKE
€ /KG
10,26
CONCRESIVE 2401 (BĠLEġEN C)
5 KG TORBA
€ /KG
0,58
MASTERFLOW 401 SET
10 KG SET
€ /KG
4,26
55577325
MASTERFLOW 403 (BĠLEġEN A)
2 KG TENEKE
€ /KG
14,04
55576848
MASTERFLOW 403 (BĠLEġEN B)
1,125 KG TENEKE
€ /KG
21,04
56458821
1,55 kg/lt
Çimento esaslı, tek bileĢenli, polimer modifiyeli, korozyon önleyici
kaplama ve astar malzemesi.
2,06 kg/lt
Epoksi esaslı, üç bileĢenli, özel gradasyonlu kuvars agrega içeren,
yapısal tamir harcı.
Epoksi esaslı, üç bileĢenli, özel gradasyonlu kuvars agrega içeren,
tiksotropik, yapısal tamir harcı.
CONCRESIVE 2403 (BĠLEġEN C)
21,875 KG TORBA
€ /KG
0,49
MASTERFLOW 403 SET
25 KG SET
€ /KG
2,50
50477877
MASTERFLOW 920
380 ML KARTUġ
€ / KARTUġ
8,56
DeğiĢken
Epoksiakrilat esaslı, iki bileĢenli, özel bir tabanca ile kolaylıkla
uygulanabilen, macun kıvamında ankraj ve malzemesi.
50129372
MASTERFLOW 920 SF
280 ML KARTUġ
€ / KARTUġ
10,76
DeğiĢken
Metakrilat esaslı, iki bileĢenli, yüksek performanslı, stren içermeyen,
mastik tabancasıyla kolaylıkla uygulanan, macun kıvamında, ankraj
ve montaj malzemesidir.
0,2-0,3 lt/m
56458927
MİMARİ YÜZEY KORUYUCULAR
54007890
MASTERSEAL F 1340 (SĠLKONAL)
5 LT TENEKE
TL /LT
13,86
55579763
MASTERSEAL 351SC
5 KG BĠDON
€ /KG
30,56
0,1-0,2 kg/m
55594550
MASTERSEAL 351SC
25 KG BĠDON
€ /KG
28,67
57013519
MASTERSEAL 354
5 KG BĠDON
€ /KG
10,29
57013572
MASTERSEAL 354
25 KG BĠDON
€ /KG
9,24
54495755
THORO® PRIMER 1000 (TR) 5KG
5 KG BĠDON
TL /KG
5,68
55591635
THORO® LASTIC S (Beyaz)
20 KG KOVA
TL /KG
12,81
55592006
THORO® LASTIC S (RAL 7035)
20 KG KOVA
TL /KG
12,81
56016590
THORO® LASTIC TF (Pure White)
20 KG KOVA
TL /KG
10,88
55591476
THORO® LASTIC TF (RAL 7035)
20 KG KOVA
TL /KG
10,88
10 KG BĠDON
TL/KG
8,90
Emici dıĢ yüzeyler için yüksek penetrasyon özelliğine sahip, renksiz
emprenye solüsyonu
2
Silan esaslı, tek bileĢenli, solventsiz, düĢük viskoziteli,
Ģeffaf, kullanıma hazır yüzey koruyucu ve su itici malzeme.
2
0,30-0,60 kg/m
2
Alkiltrialkoksilan esaslı, tek bileĢenli, solventsiz, düĢük viskoziteli,
beyaz, kullanıma hazır su itici malzeme.
0,05-0,20 kg/m
2
Akrilik polimer dispersiyon esaslı, THORO® LASTIC S &TFgibi
kaplamaların betonarme ve sıvalı yüzeylere uygulanmasından önce
yapıĢma dayanımını artırmak amaçlı kullanılan astar malzemesidir.
2
0,56 kg/m (2
katta)
%100 akrilik polimer esaslı, tek bileĢenli, betonarme elemanları don
etkisine, karbonatlaĢmaya ve çeĢitli tuzların tahribatlarına karĢı
koruyan, elastomerik özelliklere sahip dıĢ cephe kaplama
malzemesidir. THORO® LASTIC S - Düzgün BitiĢli Yüzey
OluĢturur. THORO® LASTIC TF - Tekstür BitiĢli Yüzey OluĢturur.
2
0,80 kg/m (2
katta)
HARÇ KATKILARI
57128158
RHEOMIX 125 (BĠNDER 5)
Akrilik dispersiyon esaslı, sıva ve Ģaplarda aderans ile
geçirimsizliğin artırılması için kullanılan katkı malzemesi
DeğiĢken
57128211
RHEOMIX 125 (BĠNDER 5)
30 KG BĠDON
TL/KG
8,17
55582254
RHEOMIX 301
6 KG BĠDON
TL/KG
1,88
55589568
RHEOMIX 301
20 KG BĠDON
TL/KG
1,69
Sıva harçlarında su geçirimsizliği, çalıĢabilirliği ve Donma-Çözünme
Çimento ağırlığının
dirençlerini artırmak üzere dizayn edilmiĢ, yüksek performansa
% 3-% 5
sahip, mikro hava sürükleyici harç katkı malzemesi
SERAMİK YAPIŞTIRICILARI
55594391
MASTERTILE® 90 GRĠ (seryap harci 130 gri)
25 KG TORBA
TL/KG
0,50
3,80 - 6,34 kg/m
2
50280073
MASTERTILE® 90 GRĠ (seryap harci 130 gri)
5 KG TORBA
TL/KG
1,00
3,80 - 6,34 kg/m
2
55594338
MASTERTILE® 90 BEYAZ (seryap harcı 130 beyaz)
25 KG TORBA
TL/KG
0,62
3,80 - 6,34 kg/m
2
50280077
MASTERTILE® 90 BEYAZ (seryap harcı 130 beyaz)
5 KG TORBA
TL/KG
1,10
3,80 - 6,34 kg/m
2
55594497
MASTERTILE® 92 GRI (seryap harci 132 gri)
25 KG TORBA
TL/KG
0,44
5,31 - 6,64 kg/m
2
55594444
MASTERTILE® 92 BEYAZ (seryap harci 132 beyaz )
25 KG TORBA
TL/KG
0,61
5,31 - 6,64 kg/m
2
57126409
MASTERTILE® 93 FLEX (fleksmortel gri)
25 KG TORBA
TL/KG
1,10
3,68 - 6,13 kg/m
2
55595610
MASTERTILE® 93 FLEX BEYAZ (fleksmörtel beyaz)
25 KG TORBA
TL/KG
1,25
3,68 - 6,13 kg/m
2
55589674
MASTERTILE® 94 WHITE (polyflott beyaz)
20 KG TORBA
TL/KG
0,97
5,69 - 7,11 kg/m
2
54815398
MASTERTILE® 94 (polyflott n)
20 KG TORBA
TL/KG
0,85
5,69 - 7,11 kg/m
2
55592165
MASTERTILE® 94 RAPID (polyflott rapid)
20 KG TORBA
TL/KG
1,69
6,33 - 7,92 kg/m
2
55588773
MASTERTILE® 99 NT (ultrafleks)
15 KG TORBA
TL/KG
2,89
1,63 - 4,06 kg/m
2
1,63 - 4,06 kg/m
2
55588826
MASTERTILE® 99 NT BEYAZ (ultrafleks beyaz)
15 KG TORBA
TL/KG
3,15
Çimento esaslı , fayans, seramik ve mermer yapıĢtırılmasında
kullanılan, yüksek stabiliteye sahip yapıĢtırıcıdır.
Çimento esaslı , seramik ve mermer yapıĢtırılmasında kullanılan,
yüksek stabiliteye sahip yapıĢtırıcıdır.
Çimento esaslı , polimer takviyeli, seramik, granit, mermer, doğal
taĢ, cam mozaik ve pres tuğlaların yapıĢtırılmasında kullanılan,
yüksek stabilite ve performansa sahip esnek yapıĢtırıcıdır.
Çimento esaslı, seramik, granit, mermer ve doğal taĢların
yapıĢtırılmasında kullanılan, kolay yayılan, yüksek stabiliteye ve
performansa sahip, esnek yapıĢtırıcıdır.
Çimento esaslı, seramik, granit,mermer ve doğal taĢların
yapıĢtırılmasında kullanılan, kolay yayılan, hızlı priz alan yüksek
stabiliteye ve performansa sahip esnek yapıĢtırıcıdır.
Çimento esaslı, seramik, granit, cotto, pres tuğla, porselen, cam
mozaik, mermer, doğal ve kompoze taĢların her türlü zemine
yapıĢtırılmasında kullanılan, yüksek stabiliteye ve performansa
sahip hızlı yapıĢtırıcıdır.
50280075
MASTERTILE® 99 NT BEYAZ (ultrafleks beyaz)
5 KG TORBA
TL/KG
4,15
1,63 - 4,06 kg/m
2
55578650
MASTERTILE® 101 (bikolit)
5 KG KOVA
TL/KG
5,84
3,40 - 5,10 kg/m
2
Dispersiyon esaslı, fayans ve seramiklerin iç mekanlardaki düĢey ve
emici yüzeylere yapıĢtırılmasında kullanılan yapıĢtırıcıdır.
55588614
MASTERTILE® 101 (bikolit)
15 KG TENEKE
TL/KG
4,21
3,40 - 5,10 kg/m
2
Dispersiyon esaslı, fayans ve seramiklerin iç mekanlardaki düĢey ve
emici yüzeylere yapıĢtırılmasında kullanılan yapıĢtırıcıdır.
55584692
ASTAR-A
10 KG BĠDON
TL/KG
5,46
55596140
ASTAR-A
30 KG BĠDON
TL/KG
5,09
53957699
GISOPAKT
12 KG KOVA
TL/KG
4,18
55581035
ASTAR 303
5 KG TENEKE
TL/KG
15,25
0,080 - 0,175
2
kg/m
Kopolimer akrilik esaslı, tek bileĢenli, emici yüzeyler için astar
malzemesidir.
Polimer modifiyeli reçine esaslı , brüt beton yüzey, duvar ve tavanlar
için, çimento ve özellikle alçı esaslı sıvaların yüzeye aderansını,
çalıĢma süresini ve iĢlenebilirliğini artırıcı astardır.
0,150 - 0,250
kg/m
2
0,120 - 0,180kg/m
2
Modifiye akrilik dispersiyon esaslı ve epoksi içerikli, tek bileĢenli,
parlak ve emici olmayan yüzeyler için astar malzemesidir.
SERAMİK DERZ DOLGULARI
55590999
MASTERTILE 560 NT GREY 20KG (DURAFUG NT GRI)
20 KG TORBA
TL/KG
1,21
DeğiĢken
50280059
MASTERTILE 560 NT GREY 5KG (DURAFUG NT GRI)
5 KG TORBA
TL/KG
1,50
DeğiĢken
55591052
MASTERTILE 560 NT WHITE 20KG (DURAFUG NT BEYAZ)
20 KG TORBA
TL/KG
1,21
DeğiĢken
50280076
MASTERTILE 560 NT WHITE 5KG (DURAFUG NT BEYAZ)
5 KG TORBA
TL/KG
1,50
DeğiĢken
53016843
MASTERTILE 560 NT ANEMONE (DURAFUG NT, ANEMONE )
20 KG TORBA
TL/KG
1,21
DeğiĢken
55590893
MASTERTILE 560 NT BAHAMABEIGE 20KG (DURAFUG NT BAHAMABEJ)
20 KG TORBA
TL/KG
1,21
DeğiĢken
53016737
MASTERTILE 560 NT BALIBRAUN (DURAFUG NT, BALIBRAUN )
20 KG TORBA
TL/KG
1,21
DeğiĢken
53015995
MASTERTILE 560 NT BLACK (DARK SMOKE-COLORED)DURAFUG NT, BLACK)
20 KG TORBA
TL/KG
1,21
DeğiĢken
53016631
MASTERTILE 560 NT CARAMEL (DURAFUG NT, CARAMEL)
20 KG TORBA
TL/KG
1,21
DeğiĢken
53017055
MASTERTILE 560 NT COTTO (DURAFUG NT, COTTO)
20 KG TORBA
TL/KG
1,21
DeğiĢken
55590946
MASTERTILE 560 NT CROCUS 20KG (DURAFUG NT, CROCUS)
20 KG TORBA
TL/KG
3,15
DeğiĢken
53017108
MASTERTILE 560 NT EVERGREEN (DURAFUG NT, EVERGREEN )
20 KG TORBA
TL/KG
1,21
DeğiĢken
53016790
MASTERTILE 560 NT JASMIN ( DURAFUG NT, JASMIN)
20 KG TORBA
TL/KG
1,21
DeğiĢken
53016949
MASTERTILE 560 NT MAGNOLIA (DURAFUG NT, MAGNOLIA)
20 KG TORBA
TL/KG
1,21
DeğiĢken
53017002
MASTERTILE 560 NT MANHATTAN (DURAFUG NT, MANHATTAN )
20 KG TORBA
TL/KG
1,21
DeğiĢken
53016684
MASTERTILE 560 NT MITTELBRAUN (DURAFUG NT, MITTELBRAUN)
20 KG TORBA
TL/KG
1,21
DeğiĢken
55592271
MASTERTILE 565 HF BEYAZ (DURAFUG HF BEYAZ )
20 KG TORBA
TL/KG
1,82
DeğiĢken
50280060
MASTERTILE 565 HF BEYAZ (DURAFUG HF BEYAZ )
5 KG TORBA
TL/KG
2,00
DeğiĢken
56497670
MASTERTILE 565 HF GRI (DURAFUG HF GRĠ)
20 KG TORBA
TL/KG
1,82
DeğiĢken
50280072
MASTERTILE 565 HF GRI (DURAFUG HF GRĠ)
5 KG TORBA
TL/KG
2,00
DeğiĢken
56497617
MASTERTILE 565 HF BAHAMABEJ (DURAFUG HF BAHAMABEJ)
20 KG TORBA
TL/KG
1,82
DeğiĢken
53016260
MASTERTILE 565 HF, ANEMONE (DURAFUG HF, ANEMONE)
20 KG TORBA
TL/KG
1,82
DeğiĢken
53016154
MASTERTILE565 HF, BALIBRAUN (DURAFUG HF, BALIBRAUN)
20 KG TORBA
TL/KG
1,82
DeğiĢken
53015942
MASTERTILE 565 HF, BLACK DARK SMOKE-COLORED (DUR. HF, BLACK)
20 KG TORBA
TL/KG
1,82
DeğiĢken
53016048
MASTERTILE 565 HF, CARAMEL (DURAFUG HF, CARAMEL)
20 KG TORBA
TL/KG
1,82
DeğiĢken
53016525
MASTERTILE 565 HF, COTTO (DURAFUG HF, COTTO )
20 KG TORBA
TL/KG
1,82
DeğiĢken
Çimento esaslı, seramik, mermer, granit, antiasit seramik ve doğal
taĢ gibi kaplamaların derzleri için kullanılan, mekanik dayanımları
yüksek, çeĢitli kimyasallara ve bakterilere dayanıklı, kolay
uygulanan, akıĢkan derz dolgu malzemesidir.
Çimento esaslı, mekanik yüklere, havuz kimyasallarına ve
bakterilere karĢı dayanıklı, havuz, hamam, sauna, kaplıca gibi
mekanlarda, havuz seramiği, granit seramik, mermer, cam mozaik,
porselen seramik gibi kaplamaların derzleri için kullanılan, kolay
uygulanan derz dolgu malzemesidir.
53016313
MASTERTILE 565 HF, CROCUS (DURAFUG HF, CROCUS)
20 KG TORBA
TL/KG
5,44
DeğiĢken
53016578
MASTERTILE 565 HF, EVERGREEN (DURAFUG HF, EVERGREEN)
20 KG TORBA
TL/KG
1,82
DeğiĢken
53016207
MASTERTILE 565 HF, JASMIN (DURAFUG HF, JASMIN )
20 KG TORBA
TL/KG
1,82
DeğiĢken
53016366
MASTERTILE 565 HF, MAGNOLIA (DURAFUG HF, MAGNOLIA)
20 KG TORBA
TL/KG
1,82
DeğiĢken
53016419
MASTERTILE 565 HF, MANHATTAN (DURAFUG HF, MANHATTAN)
20 KG TORBA
TL/KG
1,82
DeğiĢken
53016101
MASTERTILE 565 HF, MITTELBRAUN (DURAFUG HF, MITTELBRAUN)
20 KG TORBA
TL/KG
1,82
DeğiĢken
55589197
MASTERTILE 554 BEYAZ (BEYAZ FUGA)
20 KG TORBA
TL/KG
1,09
DeğiĢken
Çimento esaslı,seramik ve fayans derzleri için dekoratif derz dolgu
malzemesidir.
55589356
MASTERTILE 554 GRĠ (GRĠ FUGA)
20 KG TORBA
TL/KG
1,09
DeğiĢken
Çimento esaslı,seramik ve fayans derzleri için dekoratif derz dolgu
malzemesidir.
55589303
MASTERTILE 555 FLEX GRI (FLEKSFUGA GRĠ)
20 KG TORBA
TL/KG
1,28
DeğiĢken
55589250
MASTERTILE 555 FLEX BEYAZ (FLEKSFUGA BEYAZ)
20 KG TORBA
TL/KG
1,28
DeğiĢken
50280074
MASTERTILE 555 FLEX BEYAZ (FLEKSFUGA BEYAZ)
5 KG TORBA
TL/KG
1,89
DeğiĢken
55587077
MASTERTILE 555 FLEX GRI (FLEKSFUGA GRĠ)
10 KG TORBA
TL/KG
1,64
DeğiĢken
50280058
MASTERTILE 555 FLEX GRI (FLEKSFUGA GRĠ)
5 KG TORBA
TL/KG
1,89
DeğiĢken
55587183
MASTERTILE 555 FLEX BEYAZ (FLEKSFUGA BEYAZ)
10 KG TORBA
TL/KG
1,64
DeğiĢken
55587024
MASTERTILE 555 FLEX CROCUS (FLEKSFUGA CROCUS)
10 KG TORBA
TL/KG
4,31
DeğiĢken
55586812
MASTERTILE 555 FLEX EVERGREEN (FLEKSFUGA EVERGREEN)
10 KG TORBA
TL/KG
1,64
DeğiĢken
55586441
MASTERTILE 555 FLEX BAHAMABEJ (FLEKSFUGA BAHAMA BEJ)
10 KG TORBA
TL/KG
1,64
DeğiĢken
50280057
MASTERTILE 555 FLEX BAHAMABEJ (FLEKSFUGA BAHAMA BEJ)
5 KG TORBA
TL/KG
1,89
DeğiĢken
55586971
MASTERTILE 555 FLEX MANHATTEN (FLEKSFUGA MANHATTEN)
10 KG TORBA
TL/KG
1,64
DeğiĢken
55586918
MASTERTILE 555 FLEX MAGNOLIA (FLEKSFUGA MAGNOLIA)
10 KG TORBA
TL/KG
1,64
DeğiĢken
55586865
MASTERTILE 555 FLEX ANEMONE (FLEKSFUGA ANEMONE)
10 KG TORBA
TL/KG
1,64
DeğiĢken
50280054
MASTERTILE 555 FLEX ANEMONE (FLEKSFUGA ANEMONE)
5 KG TORBA
TL/KG
1,89
DeğiĢken
55586759
MASTERTILE 555 FLEX JASMIN (FLEKSFUGA JASMIN)
10 KG TORBA
TL/KG
1,64
DeğiĢken
50280055
MASTERTILE 555 FLEX JASMIN (FLEKSFUGA JASMIN)
5 KG TORBA
TL/KG
1,89
DeğiĢken
55586653
MASTERTILE 555 FLEX COTTO (FLEKSFUGA COTTO)
10 KG TORBA
TL/KG
1,64
DeğiĢken
55586706
MASTERTILE 555 FLEX KARAMEL (FLEKSFUGA KARAMEL)
10 KG TORBA
TL/KG
1,64
DeğiĢken
50280056
MASTERTILE 555 FLEX KARAMEL (FLEKSFUGA KARAMEL)
5 KG TORBA
TL/KG
1,89
DeğiĢken
55586600
MASTERTILE 555 FLEX BALIBRAUN (FLEKSFUGA BALIBRAUN)
10 KG TORBA
TL/KG
1,64
DeğiĢken
55586547
MASTERTILE 555 FLEX MITTELBRAUN (FLEKSFUGA MITTELBRAUN)
10 KG TORBA
TL/KG
1,64
DeğiĢken
55586494
MASTERTILE 555 FLEX SIYAH (FLEKSFUGA SĠYAH)
10 KG TORBA
TL/KG
1,64
DeğiĢken
50280053
MASTERTILE 555 FLEX SIYAH (FLEKSFUGA SĠYAH)
5 KG TORBA
TL/KG
1,89
DeğiĢken
54763617
MASTERTILE 700 BEYAZ (EPOFUGA BEYAZ)
5,2 KG TENEKE
TL/KG
14,83
DeğiĢken
54763723
MASTERTILE 700 GRI (EPOFUGA GRĠ)
5,2 KG TENEKE
TL/KG
14,83
DeğiĢken
54763935
MASTERTILE 700 ANEMONE (EPOFUGA ANEMONE)
5,2 KG TENEKE
TL/KG
14,83
DeğiĢken
54761603
MASTERTILE 700 BAHAMABEJ (EPOFUGA BAHAMABEIGE)
5,2 KG TENEKE
TL/KG
14,83
DeğiĢken
Çimento esaslı, seramik, fayans, mermer ve granit fugaları için
dekoratif, sudan etkilenmeyen, titreĢimlere, sıcaklık farklılıklarından
oluĢan uzamaya ve kısalmaya dayanıklı derz dolgu malzemesidir.
54763670
MASTERTILE 700 CARAMEL (EPOFUGA CARAMEL)
5,2 KG TENEKE
TL/KG
14,83
DeğiĢken
54763776
MASTERTILE 700 CROCUS (EPOFUGA CROCUS)
5,2 KG TENEKE
TL/KG
14,83
DeğiĢken
54764306
MASTERTILE 700 MANHATTEN (EPOFUGA MANHATTEN)
5,2 KG TENEKE
TL/KG
14,83
DeğiĢken
54764041
MASTERTILE 700 JASMIN (EPOFUGA JASMIN)
5,2 KG TENEKE
TL/KG
14,83
DeğiĢken
54763882
MASTERTILE 700 MITTELBRAUN (EPOFUGA MITTELBRAUN)
5,2 KG TENEKE
TL/KG
14,83
DeğiĢken
54763829
MASTERTILE 700 SIYAH (EPOFUGA SIYAH)
5,2 KG TENEKE
TL/KG
14,83
DeğiĢken
Epoksi reaksiyon reçine esaslı, seramik, mermer, granit, antiasit
seramik, cam mozaik ve cam tuğla gibi malzemelerin yapıĢtırılması
ve fugalanması için kullanılan, kimyasallara ve bakterilere dayanıklı,
kolay uygulanan, su ile temizlenebilen derz dolgu ve yapıĢtırıcı
malzemesidir.
DOĞAL TAŞ YAPIŞTIRICILARI
52911744
KARRAMENT GRĠ
25 KG TORBA
TL/KG
2,04
3,60 - 5,70 kg/m
2
Çimento Esaslı, Polimer Takviyeli, Esnek ve Yüksek Performanslı
kalın yataklı DoğaltaĢ YapıĢtırıcısı
52911797
KARRAMENT BEYAZ
25 KG TORBA
TL/KG
2,29
3,60 - 5,70 kg/m
2
Çimento Esaslı, Polimer Takviyeli, Esnek ve Yüksek Performanslı
kalın yataklı DoğaltaĢ YapıĢtırıcısı
52909253
KARRAFLE BEYAZ
25 KG TORBA
TL/KG
2,54
2,30 - 4,00 kg/m
2
Çimento Esaslı, Polimer Takviyeli, Esnek ve Yüksek Performanslı
ince yataklı DoğaltaĢ YapıĢtırıcısı
52908988
KARRAFLOTT NT BEYAZ
25 KG TORBA
TL/KG
3,18
2,20 - 3,60 kg/m
2
Çimento Esaslı, Polimer Takviyeli, Hassas Doğal TaĢlar için Kolay
Yayılan Esnek YapıĢtırıcısı
DOĞAL TAŞ DERZ DOLGULARI
52912380
KARRAFUG SANDGREY
10 KG TORBA
TL/KG
2,04
DeğiĢken
50273183
KARRAFUG SANDGREY
5 KG TORBA
TL/KG
2,25
DeğiĢken
52912327
KARRAFUG PEARL GREY
10 KG TORBA
TL/KG
2,04
DeğiĢken
50273181
KARRAFUG PEARL GREY
5 KG TORBA
TL/KG
2,25
DeğiĢken
52912539
KARRAFUG CARRARA WHITE
10 KG TORBA
TL/KG
2,04
DeğiĢken
50273150
KARRAFUG CARRAWHITE
5 KG TORBA
TL/KG
2,25
DeğiĢken
52912645
KARRAFUG JURABEIGE
10 KG TORBA
TL/KG
2,22
DeğiĢken
50273149
KARRAFUG JURABEIGE
5 KG TORBA
TL/KG
2,55
DeğiĢken
52929022
KARRAFUG ANTHRACITE
10 KG TORBA
TL/KG
2,22
DeğiĢken
50273182
KARRAFUG ANTHRACITE
5 KG TORBA
TL/KG
2,55
DeğiĢken
Çimento Esaslı, Doğal TaĢlar için Esnek Derz Dolgusu
SU YALITIM ÜRÜNLERİ
55589409
MASTERSEAL 565 (YAPFLEKS 305)
20 KG TORBA
TL/KG
1,27
~4,0 kg/m 2 (3
katta)
Çimento esaslı, polimer takviyeli, sızıntı ve basınçsız yüzey sularına
karĢı beton perde ve çimento esaslı sıvalar üzerine içten yada
dıĢtan uygulanan, tek bileĢenli su yalıtım malzemesidir.
55590628
MASTERSEAL 501
20 KG TORBA
TL/KG
1,50
~2,0 kg/m 2 (2
katta)
Çimento esaslı, kapiler etkili, eski ve yeni yapılarda yüzey sularına
karĢı beton üzerine negatif ve pozitif yönden uygulanan, kristalize su
yalıtım malzemesidir.
55590416
MASTERSEAL 567 BĠL.A (YAPFLEKS 307)
20 KG TORBA
TL/KG
0,82
55579869
MASTERSEAL 567 BĠL.B (YAPFLEKS 307)
5 KG TENEKE
TL/KG
7,14
MASTERSEAL 567 (YAPFLEKS 307 SET)
25 KG SET
TL/KG
2,08
50271424
MASTERSEAL 590 (WATERPLUG TR)
5 KG TENEKE
TL/KG
4,76
55578544
EMACO R 356 (POLIFIKS)
5 KG TORBA
TL/KG
1,93
55578756
MASTERSEAL 390 (LIKIT MEMBRAN)
5 KG PLASTĠK KOVA
TL/KG
10,04
Çimento ve akrilik esaslı, sızıntı ve yüzey sularına karĢı beton ve
çimento esaslı sıvalar üzerine içten yada dıĢtan uygulanan, iki
bileĢenli su yalıtım malzemesidir.
3,6 kg/m2
katta)
(3
DeğiĢken
Özel çimento ve mineral dolgular içeren, aktif su kaçaklarının
yalıtımında, montaj ve tamir iĢlerinde kullanılan, aderansı yüksek, su
ile karıĢtırıldığında ani priz alıp genleĢerek sertleĢen, kullanıma
hazır izolasyon harcıdır.
DeğiĢken
Özel çimento ve mineral dolgular içeren, polimer takviyeli, su
kaçaklarının yalıtımında, montaj ve tamir iĢlerinde kullanılan,
aderansı yüksek, kullanıma hazır, hızlı priz alan tamir ve montaj
harcıdır.
~2,00-4,00 kg/m
55611828
MASTERSEAL 390 (LIKIT MEMBRAN)
20 KG PLASTĠK KOVA
56454369
MASTERSEAL 420
200 L VARĠL
TL/KG
9,11
€/LT
2,15
DeğiĢken
2
Elastomerik reçine esaslı, tek bileĢenli, teras, çatı, prekast, dere ve
dıĢ cephelerde uygulanan, kullanıma hazır su yalıtım malzemesidir.
Bitüm/kauçuk lateks emülsiyon esaslı, mükemmel yapıĢma
50184877
MASTERSEAL 420
30 L PLASTĠK KOVA
€/LT
2,31
45046335
MASTERFLEX PB 120 (YKS PAH BANDI)
50 M RULO
€/M
2,90
45182543
MASTERFLEX PB 120 (YKS PAH BANDI)
15 M RULO
€/M
3,10
DeğiĢken
membran oluĢturan su yalıtım malzemesidir.
1 M/MTUL
TPE (Termoplastik Elastomer) esaslı, örgüsüz polipropilen taĢıyıcılı,
yapısal derzlerin su yalıtımında kullanılan elastik derz yalıtım
bantıdır.
MASTİKLER
52606941
MASTERFLEX 474 LIMESTONE 0,31L
310 ML KARTUġ
€/ADET
3,81
DeğiĢken
52608107
MASTERFLEX 474 LIMESTONE 0,6L
600 ML SOSĠS
€/ADET
5,54
DeğiĢken
52606835
MASTERFLEX 474 OFF WHITE 0,31L
310 ML KARTUġ
€/ADET
3,81
DeğiĢken
52606888
MASTERFLEX 474 OFF WHITE 0,6L
600 ML SOSĠS
€/ADET
5,54
DeğiĢken
52607047
MASTERFLEX 474 TAN 0,31L
310 ML KARTUġ
€/ADET
3,81
DeğiĢken
52607100
MASTERFLEX 474 TAN 0,6L
600 ML SOSĠS
€/ADET
5,54
DeğiĢken
52605934
MASTERFLEX 474 ALUMINIUM GRAY 0,31L
310 ML KARTUġ
€/ADET
3,81
DeğiĢken
52605987
MASTERFLEX 474 ALUMINIUM GRAY 0,6L
600 ML SOSĠS
€/ADET
5,54
DeğiĢken
52606199
MASTERFLEX 474 CONCRETE GRAY 0,31L
310 ML KARTUġ
€/ADET
3,81
DeğiĢken
52617541
MASTERFLEX 474 CONCRETE GRAY 0,6L
600 ML SOSĠS
€/ADET
5,54
DeğiĢken
50479626
MASTERFLEX 474 WHITE 0,31L
310 ML KARTUġ
€/ADET
3,81
DeğiĢken
50479732
MASTERFLEX 474 WHITE 0,6L
600 ML SOSĠS
€/ADET
5,54
DeğiĢken
50155320
MASTERFLEX 474 BLACK 0,31L
310 ML KARTUġ
€/ADET
3,81
DeğiĢken
50187650
MASTERFLEX 474 BLACK 0,6L
600 ML SOSĠS
€/ADET
5,54
DeğiĢken
50128737
MASTERFLEX 145 CLEAR 0,31L
310 ML KARTUġ
€/ADET
3,42
DeğiĢken
50128761
MASTERFLEX 145 GREY 0,31L
310 ML KARTUġ
€/ADET
3,42
DeğiĢken
50128768
MASTERFLEX 145 BLACK 0,31L
310 ML KARTUġ
€/ADET
3,42
DeğiĢken
50128740
MASTERFLEX 145 WHITE 0,31L
310 ML KARTUġ
€/ADET
3,42
DeğiĢken
50128769
MASTERFLEX 145 BROWN 0,31L
310 ML KARTUġ
€/ADET
3,42
DeğiĢken
50127793
MASTERFLEX 150 N WHITE 0,31L
310 ML KARTUġ
€/ADET
3,70
DeğiĢken
50127798
MASTERFLEX 150 N CLEAR 0,31L
310 ML KARTUġ
€/ADET
3,70
DeğiĢken
50127851
MASTERFLEX 150 N BROWN 0,31L
310 ML KARTUġ
€/ADET
3,70
DeğiĢken
50127799
MASTERFLEX 150 N GREY 0,31L
310 ML KARTUġ
€/ADET
3,70
DeğiĢken
50127800
MASTERFLEX 150 N ALUMINUM GREY 0,31L
310 ML KARTUġ
€/ADET
3,70
DeğiĢken
50127852
MASTERFLEX 150 N BLACK 0,31L
310 ML KARTUġ
€/ADET
3,70
DeğiĢken
50137558
MASTERFLEX 930 WHITE 0,3L
300 ML KARTUġ
€/ADET
4,34
DeğiĢken
50127570
MASTERFLEX 930 WHITE 0,6L
600 ML SOSĠS
€/ADET
7,05
DeğiĢken
50137559
MASTERFLEX 930 GREY 0,3L
300 ML KARTUġ
€/ADET
4,34
DeğiĢken
50127581
MASTERFLEX 930 GREY 0,6L
600 ML SOSĠS
€/ADET
7,05
DeğiĢken
50137560
MASTERFLEX 930 BLACK 0,3L
300 ML KARTUġ
€/ADET
4,34
DeğiĢken
50127582
MASTERFLEX 930 BLACK 0,6L
600 ML SOSĠS
€/ADET
7,05
DeğiĢken
Poliüretan esaslı, hava Ģartlarına, UV ıĢınlarına ve atmosferde
bulunan kimyasal maddelerin yol açtığı bozulmalara karĢı dirence
sahip, elastomerik derz dolgu mastiğidir.
%100
Silikon
Silikon kauçuk esaslı, hava Ģartlarına, UV ıĢınlarına ve atmosferde
bulunan kimyasal maddelerin yol açtığı bozulmalara karĢı yüksek
dirence sahip, asetik asit kürlenmeli, küf ve mantar oluĢturmayan,
ANTİBAKTERİYEL, solventsiz, elastomerik derz dolgu silikonudur.
Islak hacim uygulamalarında mükemmel sonuç....
Silikon kauçuk esaslı, hava Ģartlarına, UV ıĢınlarına ve atmosferde
bulunan kimyasal maddelerin yol açtığı bozulmalara karĢı yüksek
dirence sahip, nötr kürlenen, elastomerik derz dolgu mastiğidir.
Hibrit
Silan sonlu polieter esaslı, hava Ģartlarına, UV ıĢınlarına ve
atmosferde bulunan kimyasal maddelerin yol açtığı bozulmalara
karĢı yüksek dirence sahip, pekçok yüzeye astarsız uygulanabilen
yüksek performanslı hibrit derz dolgu mastiğidir.
Tüm inşaat uygulamalarında mükemmel sonuç....
50137567
MASTERFLEX 540 WHITE 0,3L
300 ML KARTUġ
€/ADET
3,87
DeğiĢken
50127574
MASTERFLEX 540 WHITE 0,6L
600 ML SOSĠS
€/ADET
6,07
DeğiĢken
50137568
MASTERFLEX 540 OFFWHITE 0,3L
300 ML KARTUġ
€/ADET
3,87
DeğiĢken
50127575
MASTERFLEX 540 OFFWHITE 0,6L
600 ML SOSĠS
€/ADET
6,07
DeğiĢken
50137571
MASTERFLEX 540 LIMESTONE 0,3L
300 ML KARTUġ
€/ADET
3,87
DeğiĢken
50127576
MASTERFLEX 540 LIMESTONE 0,6L
600 ML SOSĠS
€/ADET
6,07
DeğiĢken
50137574
MASTERFLEX 540 ALUMINUM GREY 0,3L
300 ML KARTUġ
€/ADET
3,87
DeğiĢken
50127577
MASTERFLEX 540 ALUMINUM GREY 0,6L
600 ML SOSĠS
€/ADET
6,07
DeğiĢken
50137572
MASTERFLEX 540 TAN 0,3L
300 ML KARTUġ
€/ADET
3,87
DeğiĢken
50127578
MASTERFLEX 540 TAN 0,6L
600 ML SOSĠS
€/ADET
6,07
DeğiĢken
50137569
MASTERFLEX 540 REDWOOD TAN 0,3L
300 ML KARTUġ
€/ADET
3,87
DeğiĢken
50127579
MASTERFLEX 540 REDWOOD TAN 0,6L
600 ML SOSĠS
€/ADET
6,07
DeğiĢken
50137570
MASTERFLEX 540 BLACK 0,3L
300 ML KARTUġ
€/ADET
3,87
DeğiĢken
50127580
MASTERFLEX 540 BLACK 0,6L
600 ML SOSĠS
€/ADET
6,07
DeğiĢken
51942798
ELASTOPRIMER 110
1 LT KUTU
€/LT
33,80
DeğiĢken
51645573
ELASTOPRIMER 145
250 ML ġĠġE
€/ADET
32,67
DeğiĢken
Düşük
Modüllü
Poliüretan esaslı, hava Ģartlarına, UV ıĢınlarına ve atmosferde
bulunan kimyasal maddelerin yol açtığı bozulmalara karĢı dirence
sahip, düşük modüllü , elastomerik derz dolgu mastiğidir.
Prefabrik ve prekast elemanların derzlerinde
mükemmel sonuç....
®
MASTERFLEX
474/540 derz dolgu mastikleri
uygulamasından önce beton ve metal yüzeylerin performans ve
aderanslarının artırılması için geliĢtirilmiĢ özel astarlardır.
ISI YALITIMI ÜRÜNLERİ
55595451
MultiTherm® 100 (POLYAP Y)
25 KG TORBA
TL /KG
0,74
1mm/m için 1,30
kg toz ürün
Polimer modifiyeli, çimento esaslı, ısı yalıtım levhalarının
yapıĢtırılmasında kullanılan hazır yapıĢtırıcıdır.
55590681
MultiTherm® 400 (POLYAP S)
20 KG TORBA
TL /KG
0,87
1mm/m 2 için 1,51
kg toz ürün
Polimer modifiyeli ve elyaf takviyeli, çimento esaslı, ısı yalıtım
levhalarının sıvanmasında kullanılan hazır sıva malzemesidir.
57013466
MultiTherm® 700 - Ġnce Tane Dokulu
25 KG TORBA
TL /KG
1,10
ort. 2,50 kg/m2
50103522
MultiTherm® 702 - Tane Dokulu
20 KG TORBA
TL /KG
1,00
ort. 3,00 kg/m2
7,98
1 tüp, ort. 6 m2 ısı
Polistren ısı yalıtım levhalarının (XPS ve EPS) beton, tuğla, ahĢap,
yalıtım levhasının
metal, sıva vb. gibi yapı malzemelerine çok güçlü yapıĢmasını
yapıĢtırılmasını
sağlayan, az genleĢen poliüretan yapıĢtırma köpüğüdür.
sağlar.
2
50132177
12 ADET KOLĠ
MultiTherm® 110 0,8L
€/ADET
Çimento esaslı , tek bileĢenli ,polimer takviyeli ,su itici özelliğe sahip
dekoratif sıvadır.
50132178
MultiTherm® 120 0,75L
12 ADET KOLĠ
€/ADET
4,66
DeğiĢken
Kapı ve pencere kasalarının montajında , boĢlukların, büyük çatlak
ve deliklerin doldurulmasında, sıcak&soğuk su borularının
izolasyonunda kullanılan, çok genleĢen poliüretan dolgu
köpüğüdür.
50132182
MultiTherm® 130 0,5L
12 ADET KOLĠ
€/ADET
5,64
DeğiĢken
Poliüretan köpük uygulamalarından hemen sonra, kurumamıĢ
poliüretan köpüğü ve köpük tabancasını temizlemek amaçlı
kullanılan temizleyicidir.
45112596
MultiTherm® 140 PU FOAM GUN
1 ADET KUTU
€/ADET
16,00
Poliüretan tüp ürünlerinin uygulanmasında kullanılan yardımcı
tabanca aparattır.
ZEMİN KAPLAMALARI
55611934
MASTERTOP 100 (Naturel)
25 KG TORBA
TL/KG
0,74
4-8 kg/m
2
55611881
MASTERTOP 100 (Kırmızı)
25 KG TORBA
TL/KG
0,88
4-8 kg/m
2
55611987
MASTERTOP 100 (YeĢil)
25 KG TORBA
TL/KG
1,02
4-8 kg/m
2
52147166
MASTERTOP100 (Gril)
25 KG TORBA
TL/KG
0,90
4-8 kg/m
2
51486627
MASTERTOP 200 (Natural)
25 KG TORBA
€ /KG
2,65
4-10 kg/m
55612411
MASTERTOP 300 (Natural)
25 KG TORBA
TL/KG
0,84
4-8 kg/m
2
57146814
MASTERTOP 300 (Kırmızı)
25 KG TORBA
TL/KG
0,98
4-8 kg/m
2
Kuvars agregalı yüzey sertleĢtiricisi
2
Metalik agregalı yüzey sertleĢtirici
55595663
MASTERTOP 300 (YeĢil)
25 KG TORBA
TL/KG
1,12
çelik yüzeylerin performans ve aderanslarının artırılması için geliĢtirilmiĢ özel
2
4-8
kg/m
astardır.
55612358
MASTERTOP 300 (Gri)
25 KG TORBA
TL/KG
1,00
4-8 kg/m
55595875
MASTERTOP 530 LE (BĠLEġEN A)
25 KG TORBA
TL/KG
1,63
55584374
MASTERTOP 530 LE (BĠLEġEN B)
8 KG TENEKE
TL/KG
8,40
MASTERTOP 530 LE SET
33 KG SET
TL/KG
3,27
55590840
MASTERTOP 535 (PERIPLAN 10)
20 KG TORBA
€ /KG
0,74
1,71 kg/m /mm
56458450
SĠLĠS KUMU NO.1
50 KG TORBA
TL/KG
0,57
DeğiĢken
56456065
SĠLĠS KUMU NO.2
50 KG TORBA
TL/KG
0,57
DeğiĢken
56458503
SĠLĠS KUMU NO.3
50 KG TORBA
TL/KG
0,57
DeğiĢken
2
1,93 kg/m2/mm
2
Endüstriyel zeminler için, çimento akrilik esaslı, kendiliğinden
yayılan zemin kaplaması (4-8 mm kalınlıkta uygulanır)
Çimento esaslı , kendiliğinden yayılan tesviye harcı ( 3 -10 mm )
Epoksi ve poliüretan kaplamalar için dolgu kumu
YARDIMCI ÜRÜNLER
45047177
THORO BRUSH 6''
ADET
€ /ADET
7,99
45014670
THORO BRUSH 10''
ADET
€ /ADET
10,89
Uzun saplı izolasyon fırçası
45050142
YKS-KARIġTIRMA KOVASI
ADET
TL /ADET
18,15
30 Litre'lik karıĢtırma kovası
45050143
YKS-SU ÖLÇEK KABI
ADET
TL /ADET
7,26
FİYAT LİSTESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR:
• FĠYATLARIMIZ,TAVSĠYE EDĠLEN SATIġ FĠYATLARIDIR.
• FĠYATLARIMIZA KDV DAHĠL DEĞĠLDĠR.
• BĠLDĠRĠLEN ÜRÜN SARFĠYATLARI TEORĠKTĠR.
• ĠTHAL ÜRÜNLERDE TESLĠM SÜRELERĠ ĠÇĠN TEYĠD ALINMALIDIR.
• FĠRMAMIZIN ÖNCEDEN HABER VERMEDEN FĠYAT LĠSTESĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPMA HAKKI SAKLIDIR.
• YENĠ FĠYAT LĠSTESĠNĠN YÜRÜRLÜK TARĠHĠNDEN ĠTĠBAREN ÖNCEKĠ FĠYAT LĠSTESĠ GEÇERSĠZDĠR.
• EPOFUGA ÖZEL RENKLERĠ ĠÇĠN MĠNĠMUM SĠPARĠġ MĠKTARI 62 AMBALAJDIR.
El tipi izolasyon fırçası
2 Litre'lik su ölçek kabıı

Benzer belgeler

FİYAT LİSTESİ 05.02.2010 GÖNDERİ son

FİYAT LİSTESİ 05.02.2010 GÖNDERİ son dayanımlarını artıran, yüksek oranda su azaltıcı/süperakışkanlaştırıcı beton katkı malzemesi Naftalin sülfonat esaslı, betona Reoplastik özellik vererek betonun erken ve nihai dayanımlarını artıran...

Detaylı

YENİ ÜRÜN ADI ESKİ ÜRÜN ADI 55596405 GLENIUM 27 30KG

YENİ ÜRÜN ADI ESKİ ÜRÜN ADI 55596405 GLENIUM 27 30KG Melamin sülfonat esaslı, betonun su/çimento oranını düşüren, erken yüksek dayanımını artıran,süperakışkanlaştırıcı beton katkı malzemesi Priz geciktirici özellikli, yaz aylarında betonun uzun mesaf...

Detaylı

BASF YAPI KİMYASALLARI YAPI SİSTEMLERİ (EBC)

BASF YAPI KİMYASALLARI YAPI SİSTEMLERİ (EBC) perde ve çimento esaslı sıvalar üzerine içten yada dıştan, negatif ve pozitif yönden uygulanabilen, kapiler etkili su yalıtım malzemesidir.

Detaylı

BASF EBA Perakende Fiyat Listesi

BASF EBA Perakende Fiyat Listesi Çimento ağırlığının % 0,5-1,5 süperakıĢkanlaĢtırıcı beton katkı malzemesi Polikarboksil eter esaslı, yüksek oranda su azaltan, erken ve nihai yüksek Çimento ağırlığının % 0,8-1,5 dayanım ve dayanık...

Detaylı