2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM I TFT 101 Hücre Bilimleri

Yorumlar

Transkript

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM I TFT 101 Hücre Bilimleri
2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM I
TFT 101 Hücre Bilimleri I
Ders Kurulu Başlangıç Tarihi: 5 Ekim 2015
Ders Kurulu Bitiş Tarihi: 27 Kasım 2015
Biyokimya
Davranış Bilimleri
Organik Kimya
Tıbbi Biyoloji
Tıp Eğitimi ve Bilişimi
Seçmeli Dersler
İngilizce
TOPLAM
Dekan
Koordinatör
Koordinatör Yardımcıları
ÖĞRETİM ÜYELERİ
Prof. Dr. Meysun İBRAHİM ABDULLAH
Prof. Dr. Ali BOZKURT
Prof. Dr. Hamdi ÖĞÜŞ
Doç. Dr. Ebru ÇAKICI
Doç. Dr. Özlem DALMIZRAK
Doç. Dr. Selma YILMAZ
Yrd. Doç. Dr. Ayşe ÇIRAKOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Umut FAHRİOĞLU
Yrd. Doç. Dr. İpek Sönmez
Yrd. Doç. Dr. Cahit TAŞKIRAN
Teorik
22
8
20
20
4
10
12
96
Prof. Dr. Gamze Mocan
Doç. Dr. Özlem Dalmızrak
Yrd. Doç. Dr. Emrah Ruh
Yrd. Doç. Dr. Umut Gazi
Yrd. Doç. Dr. Günnur Koçer
Organik Kimya Anabilim Dalı
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
Psikoloji Anabilim Dalı
Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı
Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı
Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı
Lab
-
Toplam
22
8
20
20
4
10
12
96
5 Ekim
6 Ekim
7 Ekim
8 Ekim
08:40 - 09:30
İyi Hekimlik Uygulamaları
09:40 - 10:30
Giriş Dersi
10:40 - 11:30
11:40 - 12:30
13:40 - 14:30
14:40 - 15:30
15:40 - 16:30
16:40 - 17:30
Açılış ve Beyaz Gömlek
Giyme Töreni
ve
Açılış Dersi: Akademik
Mikroçevre
Prof.
Dr. Emin Kansu
14-00-16.00
Tıbbi Biyoloji
Cahit Taşkıran
Organik Kimya
Hücre tanımı, Hücre Evrimi ve
Hücre Organizasyonu
Organik Kimyaya Giriş Karbon
Bileşikleri ve Kimyasal Bağlar
Selma Yılmaz
Tıbbi Biyoloji
Meysun İbrahim Abdullah
Organik Kimya
Hücre tanımı, Hücre Evrimi ve
Hücre Organizasyonu
Organik Kimyaya Giriş Karbon
Bileşikleri ve Kimyasal Bağlar
Selma Yılmaz
Meysun İbrahim Abdullah
9 Ekim
12 Ekim
13 Ekim
14 Ekim
15 Ekim
16 Ekim
Organik Kimya
Organik Tepkimelere Giriş:
Asit ve Bazlar
08:40 - 09:30
Meysun İbrahim Abdullah
Organik Kimya
Organik Tepkimelere Giriş:
Asit ve Bazlar
09:40 - 10:30
10:40 - 11:30
11:40 - 12:30
13:40 - 14:30
14:40 - 15:30
15:40 - 16:30
16:40 - 17:30
Organik Kimya
Tıbbi Biyoloji
Tipik Karbon Bileşikleri:
Fonksiyonel Gruplar
Hücre Zarı
Meysun İbrahim Abdullah
Organik Kimya
Selma Yılmaz
Tıbbi Biyoloji
Tipik Karbon Bileşikleri:
Fonksiyonel Gruplar
Hücre Zarı
Meysun İbrahim Abdullah
Selma Yılmaz
Meysun İbrahim Abdullah
Tıbbi Biyoloji
Organeller: Endomembran
Sistemi (ER, Golgi, LizozomProtein Trafiği)
Selma Yılmaz
Tıbbi Biyoloji
Organeller: Endomembran
Sistemi (ER, Golgi, LizozomProtein Trafiği)
Selma Yılmaz
Dönem I
Koordinatör ve
Yardımcıları ile
Toplantı
Biyokimya
Biyokimyaya Giriş:
Kimyasal Bağlar ve
Reaktivite
Özlem Dalmızrak
Biyokimya
Biyokimyaya Giriş:
Kimyasal Bağlar ve
Reaktivite
Özlem Dalmızrak
19 Ekim
20 Ekim
21 Ekim
22 Ekim
23 Ekim
Tıbbi Biyoloji
Hücre İskeleti, Hücrelerarası
Bağlantılar ve ECM
Selma Yılmaz
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyoloji
Organeller: Çekirdek, Mitokondri,
Peroksizom ve diğerleri
08:40 - 09:30
Selma Yılmaz
Tıbbi Biyoloji
Organeller: Çekirdek, Mitokondri,
Peroksizom ve diğerleri
09:40 - 10:30
Selma Yılmaz
10:40 - 11:30
11:40 - 12:30
13:40 - 14:30
Biyokimya
Zayıf Asitler, Zayıf Bazlar, pH ve
Tamponlar
Özlem Dalmızrak
Biyokimya
Biyokimya
Organik Kimya
Organik Kimya
Su, Solubilite, Asitler ve Bazlar
Stereokimya: Kiral Moleküller
Alkanlar, alkenler ve alkinler
Özlem Dalmızrak
Biyokimya
Meysun İbrahim Abdullah
Organik Kimya
Meysun İbrahim Abdullah
Organik Kimya
Zayıf Asitler, Zayıf Bazlar, pH ve
Tamponlar
Su, Solubilite, Asitler ve Bazlar
Stereokimya: Kiral Moleküller
Alkanlar, alkenler ve alkinler
Hücre İskeleti, Hücrelerarası
Bağlantılar ve ECM
Özlem Dalmızrak
Özlem Dalmızrak
Meysun İbrahim Abdullah
Meysun İbrahim Abdullah
Selma Yılmaz
SECMELI DERS
SECMELI DERS
İngilizce
Büyük Kütüphane Salon 4
14:40 - 15:30
SECMELI DERS
SECMELI DERS
İngilizce
Büyük Kütüphane Salon 4
15:40 - 16:30
İngilizce
Büyük Kütüphane Salon 4
16:40 - 17:30
08:40 - 09:30
09:40 - 10:30
26 Ekim
Tıbbi Biyoloji
DNA, Kromatin Yapısı ve
Görevi
Umut Fahrioğlu
Tıbbi Biyoloji
DNA, Kromatin Yapısı ve
Görevi
Umut Fahrioğlu
Biyokimya
27 Ekim
28 Ekim
Cumhuriyet
Biyokimya
Tıbbi Biyoloji
10:40 - 11:30
Karbohidratlar:
Heteropolisakkaritler: Yapı ve Kromozom Yapısı, Görevleri
Monosakkaritlerin Yapısı ve
Fonksiyonları
ve Anomalileri
karbohidrat Türevleri
11:40 - 12:30
Umut Fahrioğlu
I. Hamdi Ögüs
I. Hamdi Ögüs
Tıbbi Biyoloji
Biochemistry
Biochemistry
Karbohidratlar:
Heteropolisakkaritler: Yapı ve Kromozom Yapısı, Görevleri
Monosakkaritlerin Yapısı ve
Fonksiyonları
ve Anomalileri
karbohidrat Türevleri
Umut Fahrioğlu
I. Hamdi Ögüs
I. Hamdi Ögüs
13:40 - 14:30
SECMELI DERS
SECMELI DERS
14:40 - 15:30
SECMELI DERS
SECMELI DERS
15:40 - 16:30
16:40 - 17:30
29 Ekim
Bayramı
Cumhuriyet
Bayramı
30 Ekim
08:40 - 09:30
2 Kasım
3 Kasım
Organik Kimya
Alkanlar, alkenler ve
alkinler
Davranış Bilimleri
4 Kasım
5 Kasım
6 Kasım
Tıpta Davranış Bilimlerine Giriş
Meysun İbrahim Abdullah
Ali Bozkurt
Organik Kimya
Davranış Bilimleri
Alkanlar, alkenler ve
09:40 - 10:30
Tıpta Davranış Bilimlerine Giriş
alkinler
10:40 - 11:30
Meysun İbrahim Abdullah
Biyokimya
Ali Bozkurt
Davranış Bilimleri
Nükleotidlerin Kimyasal
Yapısı
Duyular ve algı
Hamdi Öguş
Biyokimya
Ali Bozkurt
Davranış Bilimleri
11:40 - 12:30 Nükleotidlerin Kimyasal
Yapısı
13:40 - 14:30
UZEM TARİH SINAVI 10.30-11.30 UZEM TÜRKÇE SINAVI 10.30-11.30
Duyular ve algı
Hamdi Öguş
Ali Bozkurt
SECMELI DERS
SECMELI DERS
İyi Hekimlik Uygulamaları
İngilizce
Biyokimya
Amino Asitler:
Sınıflandırılmaları ve
Kimyasal Yapıları
Hamdi Öguş
Biyokimya
Amino Asitler:
Sınıflandırılmaları ve
Kimyasal Yapıları
Hamdi Öguş
İyi Hekimlik Uygulamaları
Büyük Kütüphane Salon 4
14:40 - 15:30
SECMELI DERS
İngilizce
SECMELI DERS
El Yıkama
Büyük Kütüphane Salon 4
El Yıkama
İngilizce
15:40 - 16:30
Büyük Kütüphane Salon 4
16:40 - 17:30
Grup I
Grup II
Cahit Taşkıran
Cahit Taşkıran
9 Kasım
10 Kasım
11 Kasım
08:40 - 09:30
12 Kasım
13 Kasım
Davranış Bilimleri
Biyokimya
Peptit Bağı, Peptitler,
Polipeptitler ve Peptitlerin
Katlanması
Hamdi Öguş
Biyokimya
Peptit Bağı, Peptitler,
Polipeptitler ve Peptitlerin
Katlanması
Hamdi Öguş
Davranış Bilimleri
Gelişimsel Psikoloji
Ebru Çakıcı
Davranış Bilimleri
09:40 - 10:30
10:40 - 11:30
11:40 - 12:30
13:40 - 14:30
Gelişimsel Psikoloji
Ebru Çakıcı
Biyokimya
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyoloji
Organik Kimya
DNA Replikasyonu
İnsan Genom Varyasyonları
Alkil Halidler
Amino asitler: Fiziksel /
Kimyasal Özellikleri
Tıpta Normal Kavramı
Umut Fahrioğlu
Ayşe Çırakoğlu
Meysun İbrahim Abdullah
Hamdi Öguş
İpek Sönmez
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyoloji
Organik Kimya
Biyokimya
Davranış Bilimleri
DNA Replikasyonu
İnsan Genom Varyasyonları
Alkil Halidler
Amino asitler: Fiziksel /
Kimyasal Özellikleri
Tıpta Normal Kavramı
Umut Fahrioğlu
Ayşe Çırakoğlu
Meysun İbrahim Abdullah
Hamdi Öguş
İpek Sönmez
SECMELI DERS
SECMELI DERS
İngilizce
Büyük Kütüphane Salon 4
14:40 - 15:30
SECMELI DERS
SECMELI DERS
İngilizce
Büyük Kütüphane Salon 4
15:40 - 16:30
İngilizce
Büyük Kütüphane Salon 4
16:40 - 17:30
16 Kasım
08:40 - 09:30
09:40 - 10:30
10:40 - 11:30
11:40 - 12:30
13:40 - 14:30
Biyokimya
Peptit Bağı, Peptitler,
Polipeptitler ve Peptitlerin
Katlanması
Hamdi Öguş
Biyokimya
Peptit Bağı, Peptitler,
Polipeptitler ve Peptitlerin
Katlanması
Hamdi Öguş
SECMELI DERS
17 Kasım
18 Kasım
19 Kasım
20 Kasım
Biyokimya
Proteinlerin Yapısal Analizi
ve Proteomik
Hamdi Öguş
Biyokimya
Proteinlerin Yapısal Analizi
ve Proteomik
Hamdi Öguş
Organik Kimya
Organik Kimya
Tıbbi Biyoloji
Organik Kimya
Aldehid ve Ketonlar: Karbonil
Grubuna Nükleofilik Eklenme
Aldehid ve Ketonlar:
Aldol Reaksiyonları
Mitokondri (genom ve
işleyişi)
Aminler
Meysun İbrahim Abdullah
Organik Kimya
Meysun İbrahim Abdullah
Organik Kimya
Umut Fahrioğlu
Tıbbi Biyoloji
Meysun İbrahim Abdullah
Organik Kimya
Aldehid ve Ketonlar: Karbonil
Grubuna Nükleofilik Eklenme
Aldehid ve Ketonlar:
Aldol Reaksiyonları
Mitokondri (genom ve
işleyişi)
Aminler
Meysun İbrahim Abdullah
Meysun İbrahim Abdullah
Umut Fahrioğlu
Meysun İbrahim Abdullah
SECMELI DERS
İngilizce
Büyük Kütüphane Salon 4
14:40 - 15:30
SECMELI DERS
SECMELI DERS
İngilizce
Büyük Kütüphane Salon 4
15:40 - 16:30
İngilizce
Büyük Kütüphane Salon 4
16:40 - 17:30
23 Kasım
24 Kasım
25 Kasım
26 Kasım
27 Kasım
08:40 - 09:30
09:40 - 10:30
SINAV HAFTASI
SINAV:
TFT101
Hücre Bilimleri I Ders
Kurulu
SINAV HAFTASI
SINAV:
TFT101
Hücre Bilimleri I Ders
Kurulu
10:40 - 11:30
11:40 - 12:30
13:40 - 14:30
14:40 - 15:30
15:40 - 16:30
16:40 - 17:30

Benzer belgeler