Yeşil Ürün Rehberi

Transkript

Yeşil Ürün Rehberi
Sürdürülebilir binalar için
Yeşil Ürün
Rehberi
İçerik
‘’Kale Yeşil Ürün Rehberi, LEED v3, LEED
v4 ve BREEAM yeşil bina derecelendirme
sistemlerinin gereklilikleri gözetilerek,
Kaleseramik seramik karo, seramik
sağlık gereçleri, armatür ve diğer su
sistemlerinin bina performansına ve
bina kullanıcılarına nasıl katkı sağladığını
özetleyen bir dökümandır.’’
Başlarken
Kaleseramik Ar-Ge merkezi
Kale’de Verimlilik
Yeşil Binalar
Su Verimliliği
Malzeme ve Kaynaklar
İç Mekan Kalitesi
Örnek Yeşil Binalar
Başlarken
Kale olarak gezegenimizin bugünü ve geleceği için
sorumluluğumuzu iş alanlarımızın her aşamasında
taşıyoruz. İklim değişikliğinden kuraklığa, günümüzde
dünyayı etkileyen tüm sorunlara karşı, maksimum
verimliliğe erişmeye gayret gösteriyoruz. Bu misyonla
tasarım sürecinden başlayarak tüm üretim süreçlerimizde
sürdürülebilirlik odaklı hareket ediyoruz.
Yapılara yeni çözümler oluşturmak üzerine kurulu bir
yolda yürüyoruz. Kale markası altında ‘Smart’ (akıllı)
felsefesi ile tasarladığımız, tasarrufa yönelik, çevreci
ürünlerimizle tüketicilere ve iş ortaklarımıza dost
çözümler sunuyoruz. Dünyanın en değerli kaynağı olan
suyun bir hazine gibi korunması bilinci ile tasarrufu
konusunda iddialı ürünler tasarlıyor, üretiyor ve
kullanımını özendiriyoruz.
Tasarımdan üretime, attığımız her adımda daha az su
ve daha az enerji harcayarak, yarınlara daha iyi bir dünya
bırakma hedefiyle ürettiğimiz ‘Kale SmartYıkama’
klozetlerini bir yıllık Ar-Ge ve tasarım uygulama
çalışmasının ardından ortaya çıkardık. ‘Kale
SmartYıkama’ ile suyun tamamen doğal akışı ve ağırlığı
ile %100 daha hijyenik bir yıkama sağladık. Çoğunlukla
6 litre rezervuarlı klozetlerin kullanıldığı ülkemizde,
yalnızca 2.7 litre su harcayarak çalışan ‘Kale Aquasmart’
rezervuar ve klozet sistemini geliştirdik.
Üretim tesislerimizde yaptığımız iyileştirmeler sonucunda
Kaleseramik tesisimiz 2013 yılında Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı tarafından “Türkiye’nin En Verimli
Endüstriyel Tesisi” seçildi. Bununla beraber, üretim
süreçlerimizi şeffaflaştırarak, 8 ana üretim kategorisindeki
ürünlerimize bağımsız kuruluş tarafından onaylı EPD
(Çevresel Ürün Beyanı) alarak, sürdürülebilirlik
yolculuğumuzda önemli bir kilometre taşına ulaştık.
İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) Çevre ve Enerji
Ödülleri’nde, düşük su tüketiminde devrim yaratan
klozetimiz ‘Kale Aquasmart’ ile Çevre Dostu Uygulama
Kategorisi’nde ödül almaya hak kazanırken, ‘Smart’
yaklaşımımızla ortaya çıkardığımız ‘Kale SmartYıkama
Sistemli Asma Klozet’ ürünümüzle, Yapı-Endüstri Merkezi
tarafından verilen ve ‘Türk yapı sektörünün Oscar’ı
olarak ifade edilen ‘Altın Çekül’ü aldık.
Çevre ve insan sağlığını düşünerek tasarladığımız
ürünlerimizin detaylarına katalog sayfalarımızdan
ulaşabilirsiniz. Her şey daha sürdürülebilir bir dünya için…
1
Kaleseramik Ar-Ge Merkezi
Kaleseramik Ar-Ge Merkezi, Kale Yapı Ürünleri Grubu’nun
gelecek stratejilerine ve sürdürülebilir büyüme planlarına
uygun olarak belirlenmiş, yenilikçi, çevreye duyarlı ve
özgün projeleri, uzman kadrosu ile hayata geçirip, katma
değeri yüksek ürünleri geliştirmek vizyonuyla kuruldu.
• 5500 m2 kapalı alanda
• 60’tan fazla araştırmacı, tasarımcı ve teknisyen
• Son teknoloji ürünü cihazlar ile test, analiz ve deneysel çalışmalar
• Ulusal ve uluslararası üniversite ve araştırma merkezleri ile işbirlikleri ile faaliyetini sürdüren Kaleseramik Ar-Ge Merkezi’nin başlıca hedefleri arasında;
»» Ülke ekonomisinin en büyük sorunlarından biri olan dış ticaret açığı ile mücadele etmek
»» Ülke ihracat kapasitesini artırmak
»» Ar-Ge ve inovasyon kültürünün oluşturulması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması
»» Araştırma ve mühendislik hizmetlerini ileri teknolojiler ve bilgi kaynağı altyapısını kullanarak oluşturmak
»» Yeni sürdürülebilir üretim tekniklerinin, malzemelerin ve ürünlerin geliştirilmesi ve seramik bilimi ve mühendisliğine katkıda bulunulması
»» Kaleseramik’in uluslararası düzeyde rekabet gücü yüksek bir şirket olması için katkıda bulunmak gelmektedir.
2
3
Son Üç Yılda
X 1.000.000
7,2 milyon m3
doğalgaz tasarrufu.
X 1.000
38 bin ağaç
sağlanan çevresel faydanın
eş olduğu ağaç miktarı
kadar fayda.
Kale’de Verimlilik
Kale’de her zaman “En temiz enerji, israf edilmeyen
enerjidir” sloganını düşünerek hareket ediyoruz. 20102013 yılları içerisinde aynı makine ve teçhizatı kullanarak
%30 daha fazla üretim yaptık ve enerji tasarrufuna
yoğunlaşmış yatırımlarımız ile son üç yılda tüm enerji
girdilerimizde metrekare başına %10.4’lük tasarruf
sağladık. Son üç yıl içerisinde yapmış olduğumuz
projeler sayesinde doğalgaz tüketimimiz 7.2 milyon
standart metreküp azalırken, 12 900 ton karbondioksit
salımını engellemiş olduk. Bu da yaklaşık 38 bin ağaç
eşdeğeri çevresel fayda demek.
Fabrikalarımızın en verimli şartlarda çalışmasıyla son
üç yılda elde ettiğimiz toplam tasarrufu şu şekilde de
açıklayabiliriz:
Enerjide “yaklaşık 17 bin konutun aylık elektrik ihtiyacını,
24 bin konutun aylık doğalgaz ihtiyacını karşılayabilecek
büyüklükte ve yine yaklaşık 50 bin nüfuslu bir yaşam
merkezinin enerji tüketimini karşılayacak boyutta
tasarruf, su kullanımında ise yaklaşık 1500 konutun yıllık
su ihtiyacı kadar tasarruf sağladık.”
Üretim tesislerimizde yaptığımız iyileştirmeler sonucunda
ise Kaleseramik tesisimiz 2013 yılında Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı tarafından “Türkiye’nin En Verimli
Endüstriyel Tesisi” seçildi.
X 100
1500 konutun
yıllık su ihtiyacı kadar
tasarruf.
4
5
Yeşil
Binalar
Hızla artan dünya nüfusu, sınırlı olan doğal
enerji kaynaklarına karşı olan talebi arttırmış,
bu talep doğrultusunda küresel ısınma,
biyoçeşitliliğin azalması, su miktarının ve
kalitesinin azalması, otomobil kullanımından
kaynaklanan hava kirliliği ve sağlık
problemlerinin artması gibi problemler ortaya
çıkarmıştır.
Sürdürülebilir kalkınmanın başarılabilmesi
adına en önemli sektörlerden biri olan inşaat
sektörü için yeşil bina yapımı günümüzde
alternatif değil gereklilik olarak ortaya
konulmuştur.
Yeşil Binalar
Kale Ürünlerinin Yeşil Binalara Katkısı
Neden Yeşil Bina?
Yeşil binalar, tüm yaşam döngüsü boyunca çevreye
karşı sorumlu ve kaynakların verimli kullanıldığı
süreçlerden oluşan, yapı uygulama pratiği olarak
tanımlanır.
Klasik binaların veya standartlar kapsamında yapılmış
olan binaların çevresel etkileri oldukça yüksektir.
Dünyamızda yapı sektörü, enerji ve malzemenin %70’ini,
suyun %17’sini, ormanların %25’ini tüketmekle birlikte
CO2 emisyonunun %33’üne neden olurlar. Bu nedenle,
binaların çevresel etkilerini azaltmak için diğer bir deyişle
enerjiyi, suyu ve malzemeleri daha verimli kullanmak
için YEŞİL BİNA konsepti geliştirilmiştir.
Çevre dostu binalarda daha az enerji ve su tüketiminin
yanında bina kullanıcılarının konforunu ve sağlığını
korumak amaçlı düşük emisyonlu malzemelerin kullanımı
dikkate alınır. Ayrıca çevre etkilerini azaltmak için sahaya
gelen yağmur suyunun toplanıp, rezervuar veya peyzaj
alanlarında kullanılması veya yer altı su kaynaklarını
korumak amaçlı doğrudan toprağa verilmesi
uygulamalardan bazılarıdır. Yeşil binalarda otomobil
kullanımından kaynaklanan co2 emisyonun azaltılması
için temel servis ve toplu taşımaya olan yakınlık oldukça
önemlidir. Bununla birlikte, ortalama %50’ye varan su
ve enerji verimliliği ile işletme maliyetleri büyük oranda
düşürülmektedir.
Yeşil bina kriterleri yeni binalarda dikkate alındığı gibi
mevcut binalarda da dikkate alınabilir. Mevcut binalarda
sürdürülebilir satın alma politikalarının geliştirilmesi,
enerji ve su tüketiminin düşürülmesi, çevreci yaklaşımların
dikkate alınması bunlardan bazılarıdır.
Binaların Çevreye Olan Etkileri
Su Tüketimi
Ağaç Tüketimi
CO2 Salımı
Enerji ve Malzeme
%17
%25
%33
%70
Binalar
8
Çevre Etkileri
Azaltılmış
‘Çevresel etkileri düşük,
hammadde çıkarımı sorumlu,
içeriğinde zararlı kimyasal
içermeyen malzeme kullanımı.
Ekonomik
Sağlıklı
‘Bina içinde su
tüketiminin
düşürülmesi’
‘Düşük emisyonlu
malzeme kullanımı
ile iç mekan hava
kalitesinin
yükseltilmesi’
Diğer
9
Yeşil Binalar
Sertifikasyon Sistemleri
Sürdürülebilirliğin ölçülmesi
Sürdürülebilir kalkınma stratejilerinin tüm alt başlıklarıyla
irdelendiği ve sorgulandığı 21. yüzyıl gündeminden beri,
sürdürülebilirliğin ölçülmesi ve dolayısıyla çeşitli
derecelendirme sistemlerin ortaya çıkması ve kullanılması
son derece popüler olmuştur.
Sürdürülebilir gelişimin ölçülebilmesi için global veya
lokal olarak popüler olan bu derecelendirme sistemleri,
kendi içinde içeriklerini ve karmaşıklığını giderek
arttırmışlardır. Bu ölçüm sistemleri arasında LEED ve
BREEAM derecelendirme sistemleri lider durumdadır.
Geliştirilen bu derecelendirme sistemleri sürdürülebilirlik
adına yararlı bir tartışma ortamı oluşturmakla birlikte
gelecek kuşaklar için iyi bir yaşam kalitesi sunup
sunulmadığı hakkında geniş bir perspektiften bakılmasını
sağlar.
Tüm bu derecelendirme sistemleri bütünleşik süreç
yönetiminde kanıtlara dayalı olarak çalışılmaktadır.
Değerlendirme
Kriterleri
Bütünleşik Süreç
Yönetim
Konum ve Ulaşım
Sağlık ve Konfor
Malzeme ve
Kaynaklar
Enerji
Su Verimliliği
Enerji ve Atmosfer
LEED Nedir?
BREEAM Nedir?
LEED (Leadership in Energy and Environmental Design),
Amerikan Yeşil Bina Konseyi tarafından geliştirilmiş,
yeşil bina derecelendirme sistemlerinden biridir. BREEAM (Building Research Establishment
Environmental Assessment Method)
‘’Uluslararası derecelendirme sistemleri içerisinde
dünyada ve Türkiye’de en yaygın olarak kullanılan
LEED, bina ve kent ölçeğinde sürdürülebilir tasarım,
inşaat ve işletimsel kriterleri ortaya koymaktadır.‘’
10
1990 yılında İngiltere’de başlatılmış olan ve günümüze
kadar 425,000’in üzerinde binanın sertifikalandırıldığı
yeşil bina derecelendirme sistemidir.
Sürdürülebilir
Araziler
Ulaşım
Su
Malzeme
Atık
İç Mekan
Çevresel Kalite
Kirlilik
İnovasyon
Arazi Kullanımı ve
Ekoloji
Bölgesel Öncelik
İnovasyon
11
Yeşil Binalar
LEED Versiyon 4
BREEAM International
sektörün LEED v4’e adapte olabilmesi için daha
fazla zamana ihtiyaç duyulduğuna karar verildi.
Bu sebeple, proje kaydı Ekim 2016’a kadar hem
v3’e, hem de v4’e yapılabilecek.
LEED v3
2013
LEED v2.2
2009
2005
Lider konumda olan LEED yeşil bina
derecelendirme sistemi, kendi içinde içeriğini ve
karmaşıklığını giderek arttırmaktadır. Aralık
2013’te yeni sürümü v4’ü yayınlanan LEED için
Greenbuild konferansında verilen kararla,
BREEAM sertifikaları hem projenin türüne göre,
hem de projenin konumuna göre farklı kategorilere
ayrılmıştır. Türkiye’de yer alan projeler için
BREEAM International derecelendirme sistemi
kullanılmaktadır. Bununla beraber, Türkiye’deki
projelerde kullanılabilecek şekilde, proje türüne
göre “New Construction”, “In-Use” ve
“Communities Bespoke” olmak üzere 3 alt
kategori bulunmaktadır.
LEED v4
EN YÜKSEK
110 Puan
Certified
40 - 49 Puan
Silver
50 - 59 Puan
Gold
60 - 79 Puan
Platinum
80 - Üzeri Puan
Olağanüstü
%85
LEED Puanlama Sistematiği
12
Mükemmel
%70
Çok İyi
%55
İyi
%45
Geçer
%30
BREEAM Puanlama Sistematiği
Bütünleşik Süreç
1 Puan
Konum ve Ulaşım
İnovasyon
10 Puan
16 Puan
Kirlilik
12 Puan
Malzeme ve
Kaynaklar
13 Puan
Arazi Kullanımı ve
Ekoloji
10 Puan
Su Verimliliği
11 Puan
Atık
Enerji ve Atmosfer
33 Puan
Malzeme
Sürdürülebilir
Araziler
10 Puan
Su
İç Mekan Çevresel
Kalite
16 Puan
7 Puan
12 Puan
6 Puan
Ulaşım
10 Puan
Enerji
21 Puan
İnovasyon
6 Puan
Sağlık ve Konfor
14 Puan
Bölgesel Öncelik
4 Puan
Yönetim
10 Puan
13
Su
Verimliliği
Dünyadaki suyun sadece %3’ünün tatlı su
olduğu ve bunun 3’te 2’sinden fazlasının
buzullarda bulunduğu düşünülürse, tatlı su
kaynaklarının korunmasının ve yeniden
kullanılmasının ne kadar önemli olduğu bir kez
daha anlaşılır. Küresel ısınma ve çevre kirliliği
gibi faktörlerin artmasıyla birlikte tatlı su
kaynakları da yavaş yavaş azalmaktadır.
Gelecek nesillere yeşil bir dünya bırakmak için
doğru ürünleri kullanarak su verimliliği sağlamak
büyük önem taşımaktadır.
Su Verimliliği
1,5-2,7
litre / dk
AquaSmart Asma Klozetler ve
Gömme Rezervuarlar
LEED v3 WEp1 Water Use
Reduction
Önkoşul
LEED v3 WEc3 Water Use
Reduction
2-4 Puan
LEED v3 WEc2 Innovative
Wastewater Technologies
Wat1 Water
Consumption
Fold Asma Klozet
2 Puan
1-5 Puan
‘LEED v3 projelerinde
konutlarda %73, ortak
kullanım alanlarında
%69 su verimli’
711 30334 00 Beyaz
Idea Asma Klozet
Integra Gömme
Rezervuar
Integra Gömme
Rezervuar
709 00791 99
709 00792 99
Integra Gömme
Rezervuar
Integra Gömme
Rezervuar
709 00793 99
709 00794 99
711 25334 00 Beyaz
Nordic Asma Klozet
711 33334 00 Beyaz
711 33334 31 İnci
16
17
Suyu koruyan çevreci
klozet.
dünyanın en tasarruflu
klozetlerinden biri
Yarım fonksiyonda 3 litre yerine
1,5 litre
sadece 2,7 litre su harcama
ile tam uyumlu
2,
lt
Standard WC
6lt
Kale Aquasmart Klozet
12.702 Litre
Sıradan Klozet
44.530 Litre
Su tasarrufu
31.828 Litre
Tasarruf
*Su tüketim hesapları LEED v3 kapsamında yapılmıştır.
Su Verimliliği
1
AquaSmart Pisuvarlar ve Yıkama Sistemleri
litre
‘LEED v3
projelerinde ortak
kullanım alanlarında
%74 su verimli’
LEED v3 WEp1 Water Use
Reduction
Önkoşul
LEED v3 WEc3 Water Use
Reduction
2-4 Puan
LEED v3 WEc2 Innovative
Wastewater Technologies
Wat1 Water
Consumption
2 Puan
1-5 Puan
AquaSmart Pisuvar
Arkadan Su Girişli
711 18394 00
AquaSmart Pisuvar
Üstten su girişli
711 34393 00
Arkadan su girişli
711 34394 00
SenseSmart Pisuvar
Arkadan Su girişli
711 33395 00
20
Trendy Fotoselli
Ankastre Pisuvar
Yıkama Sistemi
(Elektrikli)
Compact Fotoselli
Ankastre Pisuvar
Yıkama Sistemi
(Pilli / Elektrikli)
701 00786 55
701 00790 55
Compact Fotoselli
Sıva Üstü Pisuvar
Yıkama Sistemi
(Pilli)
Classic Basmalı
Sıva Üstü Pisuvar
Yıkama Sistemi
701 00789 55
701 00796 55
21
Sadece 1 litre su ile
etkili temizlik
Nozzle ile
suyu
yayma
Sadece 1 litre su ile
hem etkili temizlik hem de
Compact
yıkama sistemiyle
tam uyum
Arkadan Su
Giderli
22
Fotosel
Entegre
Nozzle
Yıkamalı
1 Lt Pisuvar
Su Verimliliği
1,9
litre / dk
Teknolojik Lavabo
Bataryaları
LEED v3 WEp1 Water Use
Reduction
Önkoşul
LEED v3 WEc3 Water Use
Reduction
2-4 Puan
LEED v4 WEp2 Indoor
Water Use Reduction
Önkoşul
LEED v4 WEc2 Indoor
Water Use Reduction
1-6 Puan
Wat1 Water
Consumption
1-5 Puan
‘LEED v3 ve LEED v4 projelerinde
konutlarda %77, LEED v3
projelerinde ortak kullanım
alanlarında %60 su verimli’
Su tasarrufu sağlayan armatürler,
zaman ayarlı, termostatik ve
dokunmatik gibi farklı teknolojik
özelliklere de sahip.
Flat Dual
Fotoselli Lavabo
Bataryası
Feel Mono
Kapasitif Lavabo
Bataryası
731 88GR1 55
731 89GR1 55
7318917055
Honeycomb
Mo ntaj
-50%
24
SuTasarrufu
25
Su Verimliliği
5
litre / dk
Lavabo Bataryaları
‘LEED v3 ve LEED v4
projelerinde konutlarda
%40 su verimli’
LEED v3 WEp1 Water Use
Reduction
Önkoşul
LEED v3 WEc3 Water Use
Reduction
2-4 Puan
LEED v4 WEp2 Indoor
Water Use Reduction
Önkoşul
LEED v4 WEc2 Indoor
Water Use Reduction
1-6 Puan
Wat1 Water
Consumption
1-6 Puan
Perla Lavabo
Bataryası
731 85GR1 55
26
Mairon Lavabo
Bataryası
Volt Max Lavabo
Bataryası
Ventus Ankastre
Lavabo Bataryası
(Sıva Üstü)
Volt Max Ankastre
Lavabo Bataryası
(Sıva Üstü)
731 87GR1 55
731 84GR1 55
731 86GR3 55
731 84GR3 55
Ventus Lavabo
Bataryası
Domino Extra Lavabo Bataryası
Mairon Ankastre
Lavabo Bataryası
(Sıva Üstü)
Perla Ankastre
Lavabo Bataryası
(Sıva Üstü)
731 86GR1 55
731 96GR1 55
731 87GR3 55
731 85GR3 55
27
Su Verimliliği
5,7
5
litre / dk
Mutfak Bataryaları
LEED v3 WEp1 Water Use
Reduction
Önkoşul
LEED v3 WEc3 Water Use
Reduction
2-4 Puan
LEED v4 WEp2 Indoor
Water Use Reduction
Önkoşul
LEED v4 WEc2 Indoor
Water Use Reduction
1-6 Puan
Wat1 Water
Consumption
1-5 Puan
litre / dk
El Duşu Takımları
‘LEED v3
projelerinde
konutlarda ve ortak
kullanım alanlarında
%37 su verimli’
LEED v3 WEp1 Water Use
Reduction
Önkoşul
LEED v3 WEc3 Water Use
Reduction
2-4 Puan
Wat1 Water
Consumption
1-5 Puan
‘LEED v3 ve LEED v4 projelerinde
konutlarda ve ortak kullanım
alanlarında %40 su verimli’
Ventus Döner
Mutfak Bataryası
731 86GR4 55
28
Rain S80 Solo El
Duş Takımı
Rain S100 El
Duşu Takımı (5
fonksiyonlu)
748 59GR8 55
748 59GR5 55
Volt Max Döner
Mutfak Bataryası
731 84GR4 55
Mairon Döner
Mutfak Bataryası
Perla Döner Mutfak
Bataryası
Rain S100 El Duşu
Takımı (3 fonksiyonlu)
S100 Chrome El
Duş Takımı
731 87GR4 55
731 85GR4 55
748 59GR6 55
748 59GR7 55
29
Su Verimliliği
Örnek Ofis Projesi
Örnek Konut Projesi
Kale Aquasmart klozet sistemi, lavabo bataryası,
mutfak bataryası ve el duşu takımı ile konutta
sağlanan tuvaletlerdeki su verimliliği %71, bina
genelindeki su verimliliği ise %43’tür. *
Aquasmart Nordic
Asma Klozet
Ventus Lavabo
Bataryası
Ventus Döner
Mutfak Bataryası
Rain S100 Chrome
El Duşu Takımı
Aquasmart Fold
Asma Klozet
711 33334 00 Beyaz
711 33334 31 İnci
731 86GR1 55
731 86GR4 55
748 59GR7 55
711 30334 00
711 33395 00
1,5 – 2,7 litre
5 litre / dk.
5 litre / dk
5,7 litre / dk
1,5 / 2,7 litre
1 litre
SenseSmart
Feel Mono
Pisuvar
Kapasitif Lavabo
Arkadan Su girişli
Bataryası
Perla Döner
Mutfak Bataryası
Rain S80 Solo El
Duşu Takımı
731 89GR1 55
731 85GR4 55
748 59GR8 55
1,9 litre/dk
5 litre / dk.
5,7 litre/dk
LEED v3 WEp1 Water Use Reduction
Önkoşul Sağlanır
LEED v3 WEp1 Water Use Reduction
Önkoşul Sağlanır
LEED v3 WEc2 Innovative Wastewater Technologies
2 Puan
LEED v3 WEc2 Innovative Wastewater Technologies
2 Puan
LEED v3 WEc3 Water Use Reduction
4 Puan
LEED v3 WEc3 Water Use Reduction
4 Puan
TOPLAM PUAN
6 Puan
LEED v3 IDc1 Innovation in Design
1 Puan
TOPLAM PUAN
7 Puan
* “Bu veriler, LEED v3 yeşil bina derecelendirme sistemine göre, standart armatürlerin kullanıldığı
baz bina ile Kale armatürlerinin kullanıldığını örnek bir konut projesinin su tüketim değerlerleri
karşılaştırılarak elde edilmiştir.”
32
Kale Aquasmart klozet ve pisuvar sistemleri, teknolojik
lavabo bataryası, mutfak bataryası ve el duşu takımı ile
ofiste sağlanan tuvaletlerdeki su verimliliği %67, bina
genelindeki su verimliliği ise %59’dur. *
* “Bu veriler, LEED v3 yeşil bina derecelendirme sistemine göre, standart armatürlerin kullanıldığı
baz bina ile Kale armatürlerinin kullanıldığını örnek bir ofis projesinin su tüketim değerlerleri
karşılaştırılarak elde edilmiştir.”
33
Su Verimliliği
Örnek Ofis Projesi
Örnek Konut Projesi
Kale Aquasmart klozet sistemi, lavabo bataryası,
mutfak bataryası ve el duşu takımı ile konutta sağlanan
tuvaletlerdeki su verimliliği %71, bina genelindeki su
verimliliği ise %43’tür. *
34
Kale Aquasmart klozet ve pisuvar sistemleri, teknolojik
lavabo bataryası, mutfak bataryası ve el duşu takımı ile
ofiste sağlanan tuvaletlerdeki su verimliliği %67, bina
genelindeki su verimliliği ise %59’dur. *
Aquasmart Nordic
Asma Klozet
Ventus Lavabo
Bataryası
Ventus Döner
Mutfak Bataryası
Rain S100 Chrome
El Duşu Takımı
Aquasmart Fold
Asma Klozet
SenseSmart
Feel Mono
Pisuvar
Kapasitif Lavabo
Arkadan Su girişli
Bataryası
711 33334 00 Beyaz
711 33334 31 İnci
731 86GR1 55
731 86GR4 55
748 59GR7 55
711 30334 00
711 33395 00
1,5 – 2,7 litre
5 litre / dk.
5 litre / dk
5,7 litre / dk
1,5 / 2,7 litre
1 litre
Perla Döner
Mutfak Bataryası
Rain S80 Solo El
Duşu Takımı
731 89GR1 55
731 85GR4 55
748 59GR8 55
1,9 litre/dk
5 litre / dk.
5,7 litre/dk
35
Malzeme ve
Kaynaklar (MR)
Enerjiye olan ihtiyacın gün geçtikçe artması,
fosil yakıtların miktarlarının sınırlı ve tükenecek
olmaları ve tüm bu sebeplerden dolayı oluşan
çevresel kirlilik, çevreci ürünlerin tasarımını ve
üretimini bir gereklilik haline getirmiştir. Artık
üretici firmalar ürünlerinin üretiminde yaşam
döngüsü değerlendirmesini göz önünde
bulundurmaya başlamışlardır.
Sürdürülebilir binalarda malzeme seçimi
yapılırken bir ürünün yaşam ömrü boyunca
çevresel etkilerinin değerlendirilmesinin
yanısıra ürünün yerel olması, içeriğinde zararlı
kimyasal bulundurmaması gibi parametreler
dikkate alınmaktadır.
Malzeme ve Kaynaklar
Terimler Listesi
EPD
LCA
• EPD (Environmental Product Declaration)
EPD bir doğrulama aracı olup üreticilerin ürünlerinin
yaşam döngüsü değerlendirmesi sonucu ortaya çıkan
çevresel etki sonuçlarını beyan etmesini sağlayan bir
sistemdir. EPD sistemi ürünlerin çevresel anlamda
karşılaştırılmasını sağlar.
• LCA (Life Cycle Assessment)
Bir ürünün üretiminden bertarafına kadar (beşikten
mezara) her aşamasındaki çevresel etkilerinin
hesaplanmasına ve incelenmesine yardımcı olan bir
yöntemdir. Beşikten mezara yapılan bu analizlerde,
hammadde eldesi, üretim, kullanım, yaşam sonu, geri
dönüşüm ve bertaraf aşamaları bulunmaktadır. ISO
14040 standartlarına göre yapılan çalışma sayesinde
hem ürünün çevresel etkisi belirlenmiş hem de iyileştirme
çalışması yapılacak aşamaların tespiti sağlanmaktadır.
• Yerel Malzeme
Versiyon 3 kapsamında yerel malzeme bir ürün ve
malzemenin 800 km içerisinde hammaddeleri çıkartılmış,
üretilmiş ve satın alınmış olması gerekir. V4 projelerinde
bu 160 km olarak sınırlandırılmştır.
REACH
Kale’nin çevre dostluğu EPD ile tescillendi.
38
COMPLIANCE
• REACH
Avrupa Birliği’nin malzeme içeriğinde kullanılan
kimyasallar ilgili yayımlanmış tüzüğüdür. REACH,
Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve
Kısıtlanması anlamına gelen Registration, Evaluation,
Authorisation and Restriction of Chemicals ifadesinin
harflerinden oluşturulmuştur.
39
Malzeme ve Kaynaklar
Seramik Duvar Karoları
Ortalama %95 yerel
malzeme içeriği
1 - 2 Puan
LEED v3 MRc5: Regional Materials
Product-specific EPD, Type
III Environmental Product
Declaration
1 - 2 Puan
LEED v4 MR Credit Building Product Disclosure and
Optimization - Environmental Product Declarations
LEED v4 MR Credit Building Product Disclosure
and Optimization – Sourcing of Raw Materials
Ortalama %95 yerel
malzeme içeriği
1 - 2 Puan
LEED v4 MR Credit Building Product Disclosure
and Optimization – Materials Ingredients
%100 REACH uyumlu
1 - 2 Puan
LEED v3 MRc5: Regional Materials
LEED v4 MR Credit Building Product Disclosure and
Optimization - Environmental Product Declarations
40
Seramik Yer Karoları
Ortalama %95 yerel
malzeme içeriği
1 - 2 Puan
Product-specific EPD, Type
III Environmental Product
Declaration
1 - 2 Puan
LEED v4 MR Credit Building Product Disclosure
and Optimization – Sourcing of Raw Materials
Ortalama %95 yerel
malzeme içeriği
1 - 2 Puan
LEED v4 MR Credit Building Product Disclosure
and Optimization – Materials Ingredients
%100 REACH uyumlu
1 - 2 Puan
41
Malzeme ve Kaynaklar
Seramik Dekor Karoları
Ortalama %95 yerel
malzeme içeriği
1 - 2 Puan
LEED v3 MRc5: Regional Materials
Product-specific EPD, Type
III Environmental Product
Declaration
1 - 2 Puan
LEED v4 MR Credit Building Product Disclosure and
Optimization - Environmental Product Declarations
LEED v4 MR Credit Building Product Disclosure
and Optimization – Sourcing of Raw Materials
Ortalama %95 yerel
malzeme içeriği
1 - 2 Puan
LEED v4 MR Credit Building Product Disclosure
and Optimization – Materials Ingredients
%100 REACH uyumlu
1 - 2 Puan
LEED v3 MRc5: Regional Materials
LEED v4 MR Credit Building Product Disclosure and
Optimization - Environmental Product Declarations
42
Porselen Karolar
Ortalama %80 yerel
malzeme içeriği
1 - 2 Puan
Product-specific EPD, Type
III Environmental Product
Declaration
1 - 2 Puan
LEED v4 MR Credit Building Product Disclosure
and Optimization – Sourcing of Raw Materials
Ortalama %80 yerel
malzeme içeriği
1 - 2 Puan
LEED v4 MR Credit Building Product Disclosure
and Optimization – Materials Ingredients
%100 REACH uyumlu
1 - 2 Puan
43
Malzeme ve Kaynaklar
Vitrifiye Ürünleri
Ortalama %95 yerel
malzeme içeriği
1 - 2 Puan
Product-specific EPD, Type
III Environmental Product
Declaration
1 - 2 Puan
LEED v4 MR Credit Building Product Disclosure
and Optimization – Sourcing of Raw Materials
Ortalama %95 yerel
malzeme içeriği
1 - 2 Puan
LEED v4 MR Credit Building Product Disclosure
and Optimization – Materials Ingredients
%100 REACH uyumlu
1 - 2 Puan
LEED v3 MRc5: Regional Materials
LEED v4 MR Credit Building Product Disclosure and
Optimization - Environmental Product Declarations
44
45
Malzeme ve Kaynaklar
Kalesinterflex
Ortalama %60 yerel
malzeme içeriği
1 - 2 Puan
Product-specific EPD, Type
III Environmental Product
Declaration
1 - 2 Puan
LEED v4 MR Credit Building Product Disclosure
and Optimization – Sourcing of Raw Materials
Ortalama %60 yerel
malzeme içeriği
1 - 2 Puan
LEED v4 MR Credit Building Product Disclosure
and Optimization – Materials Ingredients
%100 REACH uyumlu
1 - 2 Puan
LEED v3 MRc5: Regional Materials
LEED v4 MR Credit Building Product Disclosure and
Optimization - Environmental Product Declarations
Türkiye’de üretilen en büyük, en esnek ve en ince
porselen seramik.
3 mm
MAT 1 Life Cycle Impacts
LCA (Life cycle Assessment)
performansı
1 - 6 Puan
hammadde
Hafif Trafik
Standart /
Hastane
Yanmazlık
NATURAL GAS
enerji
Standart /
Dona
Dayanıklı
Fotokatalitik
Asit ve Alkaliye
Dayanıklılık
su
Laminex
(7-11mm)
46
Standart /
100x300 cm
100x100 cm
50x100 cm
20x100 cm
50x300 cm
50x150 cm
5x100 cm
50x50 cm
ince
thin
büyük
big
esnek
flexible
47
Seramikte esnek düşünün.
Türkiye’de üretilen en büyük, en esnek ve
en ince porselen seramik Kalesinterflex;
1x3 metrelik ebadı, 3 ve 5 mm’lik inceliği
sayesinde 11 yıl boyunca mimariye özgürlük
kazandırdı. Uzmanlığı ile yaşam alanlarının
en çok tercih edilen mimari ürünü oldu.
kale.com.tr
facebook.com/kalebodur
İç Mekan
Hava Kalitesi
Zamanımızın büyük bir kısmını geçirdiğimiz iç
mekanlardaki hava kalitesi insan sağlığı,
konforu ve verimliliği açısından çok önemlidir.
İç mekanda kullanılan malzemelerin dışarıya
vermiş olduğu kimyasallar (VOCs-kimyasal
uçucu organik bileşenler) oda sıcaklığında
buharlaşarak kolaylıkla havaya karışır. Bu
kimyasallar karbon bazlı olup inşaat süresince
çalışanlara ve bina kullanıcılarına aynı zamanda
çevreye zarar verirler.
Bu kapsamda iç hava kalitesini yükseltebilmek
amacıyla binada kullanılan doğal veya düşük
VOC içeren malzemelerin kullanılması, iç
mekan hava kalitesini artırmak için uygulanan
stratejilerden biridir.
‘LEED v3-4 ve BREEAM projelerinde kullanılan Kaleseramik
seramik karo ve seramik sağlık gereçleri doğası gereği
emisyon yaymayan sağlıklı malzeme olarak kabul edildikleri
için iç mekan hava kalitesini katkıda bulunur… ’
LEED v3 IEQ c4.2 Low Emitting Materials-Paints
and Coatings
Doğası gereği emisyon
yaymayan malzeme
1 Puan
LEED v4 EQ Credit Low Emitting Materials
Doğası gereği emisyon
yaymayan malzeme
1 - 3 Puan
Hea 02 Indoor Air Quality (Bina tipine bağlı)
Doğası gereği emisyon
yaymayan malzeme
LEED v3 IEQ c4.3 Low Emitting Materials-Flooring
Systems
52
53
Örnek Yeşil Binalar
‘En Yeşil Bina Ödülü’
Küçükçekmece Belediye Binası
Piri Reis Üniversitesi
BREEAM International BESPOKE 2010
BREEAM International BESPOKE 2008
Very Good Seviyesi
Very Good Seviyesi
Kaleseramik Ürünlerinin Kullanıldığı
Örnek Yeşil Bina Uygulamaları
Hilton Garden Inn Istanbul Golden Horn, İstanbul
Kavacık İş Merkezi, İstanbul
Gama Binası, Ankara
ERKE Green Academy
Nidakule Göztepe, İstanbul
LEED 2009 for New Construction and
Major Renovation
TekfenOZ Kagithane Ofisleri, İstanbul
Torium AVM, İstanbul
42 Maslak, İstanbul
Piri Reis Üniversitesi, İstanbul
OİB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Bursa
Gordion AVM, Ankara
35. Sokak, İzmir
54
LEED Platinum
‘Kaleseramik ürünlerinin kullanıldığı, LEED
Platin
sertifikalı
ERKE
Green
Academy binası, Hürriyet gazetesinin
öncülüğünde gerçekleşen ‘Sign Of the City
Awards’ yarışmasında jüri tarafından En Yeşil
Bina kategorisinde birincilik ödülüne layık
görüldü.’
T +90 212 371 5253 (pbx) F +90 212 270 6571
[email protected] / facebook.com/kalebodur
Bu dokümanın içeriği ERKE Sürdürülebilir Bina Tasarım
Danışmanlık Firması tarafından hazırlanmıştır.
ERKE, Nisan 2015

Benzer belgeler