IBM Kullanım Koşulları – Hizmet Olarak Sunulan Yazılımlara Özgü

Transkript

IBM Kullanım Koşulları – Hizmet Olarak Sunulan Yazılımlara Özgü
IBM Kullanım Koşulları – Hizmet Olarak Sunulan Yazılımlara Özgü Olanak
Koşulları
IBM Intelligent Transportation on IBM SmartCloud
Bu Kullanım Koşulları, bu IBM Kullanım Koşulları – Hizmet Olarak Sunulan Yazılımlara Özgü Olanak Koşulları
("Hizmet Olarak Sunulan Yazılımlara Özgü Olanak Koşulları") ile
http://www.ibm.com/software/sla/sladb.nsf/sla/tou-gen-terms/ adresinde yer alan IBM Kullanım Koşulları– Genel
Koşullar ("Genel Koşullar") başlıklı belgeden oluşur.
Bu Kullanım Koşulları belgesinin koşulları, hangisi geçerliyse, IBM Uluslararası Passport Advantage Sözleşmesi,
IBM Uluslararası Passport Advantage Express Sözleşmesi veya Seçilmiş IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılımları
için IBM Uluslararası Sözleşmesinin ("Sözleşme") koşullarına ek niteliğindedir ve bu Kullanım Koşulları belgesiyle
birlikte sözleşmenin tamamını oluşturur. Genel Koşullar ile bu Hizmet Olarak Sunulan Yazılımlara Özgü Olanak
Koşulları belgesi arasında bir çelişki olması durumunda, bu Hizmet Olarak Sunulan Yazılımlara Özgü Olanak
Koşulları, Genel Koşullar'dan öncelikli olarak uygulanacaktır.
Müşteri, IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılımlarını, ancak bu Kullanım Koşullarını öncelikle kabul etmesi halinde
kullanabilecektir. Müşteri, IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılımlarına erişerek ya da IBM Hizmet Olarak Sunulan
Yazılımlarını kullanarak veya sipariş ederek bu Kullanım Koşullarını kabul etmiş olur. Bu Hizmet Olarak Sunulan
Yazılımlara Özgü Olanak Koşulları belgesiyle birlikte sunulduktan sonra, bir "Kabul ediyorum" düğmesini
tıklatarak Genel Koşulları da kabul etmiş olursunuz.
BU KULLANIM KOŞULLARINI MÜŞTERİ ADINA KABUL EDİYORSANIZ, BU KULLANIM KOŞULLARINI
MÜŞTERİ İÇİN BAĞLAYICI KILMA KONUSUNDA TAM YETKİNİZ OLDUĞUNU BEYAN VE GARANTİ
EDERSİNİZ. BU KULLANIM KOŞULLARINI KABUL ETMİYORSANIZ VEYA BU KULLANIM KOŞULLARINI
MÜŞTERİ İÇİN BAĞLAYICI KILMA KONUSUNDA TAM YETKİNİZ YOKSA, IBM HİZMET OLARAK SUNULAN
YAZILIMLARINI HİÇBİR ŞEKİLDE KULLANMAYIN VEYA BU OLANAK KAPSAMINDA SUNULAN
İŞLEVLERDEN HİÇBİRİNE KATILMAYIN.
1.
IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılımları (IBM SaaS)
Aşağıdaki IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılımları, Hizmet Olarak Sunulan Yazılımlara Özgü Olanak
Koşulları kapsamında yer alır:
2.
2.1
●
IBM Intelligent Operations for Transportation Premium User on IBM SmartCloud
●
IBM Intelligent Operations for Transportation Standard User on IBM SmartCloud
●
IBM Intelligent Transit Analytics on IBM SmartCloud
Ücretler ve Faturalama
Ücret Sistemleri
IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılımları aşağıdaki ücret ölçüm sistemleri kapsamında satılır:
Eşzamanlı Kullanıcı, IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılımlarının edinilebileceği bir ölçüm sistemidir.
Eşzamanlı Kullanıcı, IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılımlarına herhangi bir zamanda erişen bir kişidir.
Söz konusu kişinin IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılımlarına eşzamanlı olarak birden çok kez erişip
erişmediğinden bağımsız olarak, bu kişi yalnızca tek bir Eşzamanlı Kullanıcı olarak değerlendirilir.
Müşterinin, Müşteriye ilişkin Yetki Belgesinde (PoE) veya İşlem Belgesinde belirtilen ölçüm süresi
boyunca herhangi bir araç ile (örneğin; bir çoklayıcı program, aygıt veya uygulama sunucusu aracılığıyla)
doğrudan ya da dolaylı olarak herhangi bir şekilde IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılımlarına eşzamanlı
olarak erişen her bir Eşzamanlı Kullanıcı için bir yetki edinmesi gerekir.
Ulaştırma Olayları, IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılımlarının edinilebileceği ölçüm sistemidir. Ulaştırma
Olayı, herhangi bir tür ulaştırma varlığından IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılımlarına gelen operasyonel
bir veri akışı olayıdır. Ulaştırma varlığı; yönetilecek olan, ulaştırmayla ilişkili olan ve trafik ve ulaştırma
varlıklarını içeren herhangi bir değerli kaynak ya da öğe olarak tanımlanır. Bir Yetki Belgesinde (PoE) ya
da İşlem Belgesinde belirlenen ölçüm dönemi boyunca yönetilen Ulaştırma Olaylarının sayısını
kapsamaya yetecek yeterli sayıda yetki edinilmelidir.
2.2
Faturalama Seçenekleri
IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılımları için ödenecek tutar bir İşlem Belgesinde belirtilmiştir. IBM Hizmet
Olarak Sunulan Yazılımlarının abonelik ücretine ilişkin faturalama seçenekleri aşağıdaki gibidir:
Z126-8814-01 (03/2013)
Sayfa 1 / 4
a.
Tam taahhüt tutarı (peşin)
b.
Aylık (vade bitiminde)
c.
Üç aylık (peşin)
d.
Yıllık (peşin)
Seçili faturalama seçeneği, Yetki Belgesinde veya İşlem Belgesinde belirtilen süre boyunca geçerli
olacaktır. Her bir faturalama döngüsü için ödenecek tutar yıllık abonelik ücretine ve bir yıldaki faturalama
döngüsü sayısına dayalı olacaktır.
2.3
Kısmi Aylık Ücretler
Kısmi Aylık ücret, Müşteriye eşit oranlarla kesilecek günlük ücrettir. Kısmi Aylık Ücretler, IBM'in Müşteriye
IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılımlara erişimleri olduğunu bildirdiği tarihte başlayan kısmi ayın geri
kalan günleri esas alınarak hesaplanır.
3.
Abonelik Süresinin Yenilenmesi
3.1
Sürekli Faturalama
Bu Sözleşmede aksini belirten herhangi bir ifade dikkate alınmaksızın, Abonelik Süresinin sona
ermesinden sonra Müşteri, IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılımlarına erişmeye devam edecek ve IBM
Hizmet Olarak Sunulan Yazılımlarının kullanımı karşılığında sürekli faturalama esasına göre Müşteriye
fatura çıkarılacaktır. Müşteriye, ilk Abonelik Süresi boyunca fatura çıkarılan ücret ve sıklıkta fatura
çıkarılmaya devam edilecektir. Müşterinin, hizmeti kullanmayı sona erdirmek ve sürekli faturalama
sürecini durdurmak için IBM'e doksan (90) gün önceden yazılı bildirimde bulunarak IBM Hizmet Olarak
Sunulan Yazılımlarının iptal edilmesini istemesi gerekir. Bu bildirim, [email protected] adresine
gönderilmelidir. Müşterinin, IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılımlarına erişiminin iptali üzerine, Müşteriye,
iptal işleminin gerçekleştirildiği ayın sonuna kadar, henüz ödenmemiş olan erişim ücretleri için fatura
çıkartılacaktır.
4.
Teknik Destek
Abonelik Süresi boyunca, IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılımlarına ilişkin teknik destek
http://www.ibm.com/software/support/acceleratedvalue/SaaS_Handbook_V18.pdf
adresinde veya IBM
tarafından daha sonra sağlanacak bir adreste belirtildiği şekilde sağlanacaktır. or a subsequent URL
provided by IBM. Teknik Destek, IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılımları olanağına dahildir ve ayrı bir
olanak olarak sağlanmaz.
5.
IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılımları Hizmet Seviyesi Hedefleri
Bu IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılımları için hizmet seviyesi hedefleri şunlardır:
●
Planlı bakımın düzenli olarak gerçekleştirileceği bakım aralıklarının dışında %99,5 oranında
kullanılabilirlik düzeyi.
●
Web sayfası etkinliğinin oluştuğunu gösteren en fazla 5 saniyelik yanıt süresi.
Hizmet seviyesi hedefleri yalnızca amaçları ifade eder ve Müşteriye verilen bir garanti anlamına gelmez.
IBM'in hizmet seviyesi hedeflerini karşılayamaması durumunda, Müşteriye geri ödeme yapılmaz, alacak
kaydedilmez ya da başka bir çözüm sağlanmaz.
Z126-8814-01 (03/2013)
Sayfa 2 / 4
IBM Kullanım Koşulları – IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılımlarına İlişkin
Belirtimler
Ek A
IBM Intelligent Transportation on IBM SmartCloud, aşağıdaki temel yetenekleri sağlar:
1.
2.
Temel Yetenekler
●
Intelligent Transportation Console – kullanıcıların, olayları ve olay durumunu, coğrafi ve uzamsal
bilgileri (bu, IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılımlar olanağıyla birlikte sağlanmayan bir GIS
sunucusuyla bütünleştirme yapılmasını gerektirir), Müşteri tarafından seçilen Temel Performans
Göstergelerini (TPG) yönetmek için gereken raporları görüntülemesini sağlayan temel arabirimdir.
●
Trafik ağına ilişkin olarak, yol bağlantılarındaki trafik hizmet seviyeleri, trafik olayları ve olağandışı
olaylara müdahale etmek üzere trafik cihazlarının durumu gibi bilgilerle durum bazında farkındalık
sağlayarak Müşteriye yardımcı olur.
●
Müşterinin ağ üzerinde trafik koşullarının geçmiş eğilimlerini ve geleceğe yönelik trafik koşullarına
ilişkin tahminlerigörüntülemesini sağlar.
●
Müşterinin, bir trafik olayıyla, trafik hizmet seviyeleriyle ve trafik cihazlarının durumuyla ilişkili
olabilecek olayları başlatmasını sağlar.
●
Müşterinin trafik olaylarına ilişkin sorunlara, yol bağlantılarındaki hizmet seviyelerine ve trafik
cihazlarının durumuna ilişkin raporları görüntülemesini sağlar.
●
Müşterinin trafik olaylarına ilişkin sorunlara, yol bağlantılarındaki hizmet seviyelerine ve trafik
cihazlarının durumuna ilişkin Temel Performans Göstergelerini görüntülemesini sağlar.
●
Müşterinin, trafik sorunlarına koordineli biçimde yanıt verebilmesine yardımcı olmak üzere, trafik
operasyonlarıyla ilişkili olarak seçilmiş olan Standart İşletim Yordamlarını yürütmesini sağlar.
●
IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılım Kullanıcılarının gerçek zamanlı sohbet olanaklarını kullanarak
aynı Müşteri Hizmet Olarak Sunulan Yazılımlar aboneliği üzerindeki diğer IBM Hizmet Olarak
Sunulan Yazılım Kullanıcılarıyla işbirliği yapmasını sağlar.
Standart Kullanıcılar
Standart Kullanıcılar, tüm Temel Yeteneklere erişebilirler.
3.
Ayrıcalıklı Kullanıcılar
Ayrıcalıklı Kullanıcılar, Standart Kullanıcılar tarafından erişilen tüm Temel Yeteneklere erişmenin yanı sıra
aşağıda belirtilen Ayrıcalıklı yeteneklere de erişebilirler:
●
Müşterinin, trafik olaylarına ilişkin sorunlara, yol bağlantılarındaki hizmet seviyelerine ve trafik
cihazlarının durumuna ilişkin Temel Performans Göstergeleri ve raporlar oluşturmasını sağlar.
●
Müşterinin, trafik sorunlarına koordineli biçimde yanıt verebilmesine yardımcı olmak üzere, trafik
olaylarına, yol bağlantılarındaki hizmet seviyelerine ve trafik cihazlarının durumuna ilişkin Standart
İşletim Yordamları oluşturmasını ve bunları yürütmesini sağlar.
●
Müşterinin BT sistem yönetimi personelinin, sistem yönetimi arabirimleri aracılığıyla IBM Hizmet
Olarak Sunulan Yazılımlarını yönetmesini sağlar.
●
IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılımlarının, bütünleştirme API'leri aracılığıyla Müşterinin
sistemlerinden ve üçüncü kişi sistemlerinden veri almasını sağlar.
Ayrıcalıklı Kullanıcılar, hizmet isteği gönderemez, kullanıcıları sisteme ekleyemez, kullanıcı
yapılandırmalarını değiştiremez ya da kullanıcı arabirimine yeni ekranlar ekleyemezler.
4.
Ulaştırma Analitiği
Ulaştırma Analitiği, Temel Yeteneklere aşağıdaki yetenekleri de ekler:
●
Ulaştırma ağına ilişkin olarak güncel araç lokasyonları, ulaştırmayla ilişkili olaylar ve zaman
çizelgelerinden sapmalar gibi bilgilerle durum bazında farkındalık sağlayarak Müşteriye yardımcı
olur.
●
Müşterinin, ulaştırma performansının geçmiş eğilimlerini ve araçların gelecekteki hedef noktalarına
varış saatlerine ilişkin tahminleri görüntülemesini sağlar.
Z126-8814-01 (03/2013)
Sayfa 3 / 4
●
Belirli araç lokasyonu kalıpları gözlendiğinde, Müşterinin olayları başlatmasını sağlar.
●
Müşterinin, ulaştırma performansına ilişkin sorunlarla ilgili raporları görüntülemesini sağlar.
●
Müşterinin, ulaştırma performansına ilişkin Temel Performans Göstergelerini görüntülemesini sağlar.
●
Müşterinin, ulaştırma sorunlarına koordineli biçimde yanıt verebilmesine yardımcı olmak üzere
ulaştırma operasyonlarıyla ilişkili Standart İşletim Yordamlarını yürütmesini sağlar.
Ulaştırma Analitiği, Ayrıcalıklı Kullanıcılar için aşağıdaki yetenekleri de sağlar:
●
Müşterinin, ulaştırma performansına ilişkin Temel Performans Göstergeleri oluşturmasını sağlar.
●
Müşterinin, ulaştırma operasyonlarıyla ilişkili Standart İşletim Yordamları oluşturmasını ve bunları
yürütmesini sağlar.
Z126-8814-01 (03/2013)
Sayfa 4 / 4