ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR ÇALIŞMA YAPRAĞI

Transkript

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR ÇALIŞMA YAPRAĞI
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR ÇALIŞMA YAPRAĞI
Aşağıdaki cümleleri uygun bir şekilde tamamlayınız.
1.
Sulu çözeltilerine H+ iyonu verebilen maddelere……………………………denir.
2.
Mavi turnusol kağıdını kırmızıya çeviren maddelere ………………………denir.
3.
Asitlerle bazların tepkimesinde………………….ve …………………….oluşur.
4.
Asitlerin PH değeri………………... ile ………………..arasındadır.
5.
Sulu çözeltisine…………………..iyonu verebilen maddelere baz denir.
6.
Kuvvetli bazlar …………………………..metallerle tepkimeye girerler.
7.
Asitler metallerle tepkimeye girdiğinde…………………………………..açığa çıkar.
8.
Asitlerin tadı………………………………bazların tadı………………………..dır/dir.
9.
HCl bir …………………………..Çünkü sulu çözeltisine ………………………………verir.
10.
NH3 ............................Çünkü sulu çözeltisine …………………………………….verir.
11.
Bazlar fenolftalein damlatıldığında………………………………….renk verir.
Aşağıda tabloda formülleri, sistematik adı veya piyasa adı verilen kimyasal maddelerle ilgi olarak
boş bırakılan kutucukları doldurunuz.
Formül
Sistematik adı
Pisaya adı
HCl
Potasyum Klorür
Sud kostik
Nitrik asit
Sönmüş Kireç
H2SO4
Baryum Hidroksit
Aşağıdaki asit baz tepkimelerini tamamlayınız.
12.
H2SO4
+
Al(OH)3
→
13.
Na2O
+
NaOH →
14.
Na3PO4
+
BaSO4
→
15.
CO2
+
H2O
→
www.zaferinal.com
----------------

Benzer belgeler

midanao

midanao http://www.memleket.com.tr/author_article_detail.php?id=12966

Detaylı

Nomenclature Worksheet

Nomenclature Worksheet ADLANDIRMA SORULARI Temel Kimya 1. Aşağıdaki bileşiklerin karşısına formüllerini yazınız. a. Lityum bromür

Detaylı

Asit Baz Doğru Yanlış Boşluk Doldurma

Asit Baz Doğru Yanlış Boşluk Doldurma 20. Sulu çözeltisinde tamamen iyonlaşan asitlere …kuvvetli.. asitler, kısmen iyonlaşanlara …zayıf…. asitler denir. 21. Suda çözündüğünde … H +.. iyonu oluşturan madde asidik özellik gösterir. 22. A...

Detaylı

bb 5 aggregate

bb 5 aggregate BB 5 AGGREGATE Product Specifications

Detaylı