2011-2012 Yılı Eğitim Öğretim Faaliyet Raporu

Yorumlar

Transkript

2011-2012 Yılı Eğitim Öğretim Faaliyet Raporu
T.C.
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
FAALİYET RAPORU
Hazırlayan: GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü
Taşlıçiftlik Kampüsü
TOKAT
www.gop.edu.tr
İÇİNDEKİLER
1. GENEL BİLGİLER
1.1. Tarihçe
1.2. Organizasyon Yapısı
2. EĞİTİM-ÖĞRETİM
2.1. Eğitim Birimlerinin Yöresel Dağılımı
2.2. Eğitim Öğretim Programı
2.2.1. Bölümler/Anabilim Dalları
2.2.2. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
2.2.3. 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı İstatistikleri
2.2.4. Bilimsel Araştırma Yayınları
2.2.5. Eğitim ve Uygulama Alanları
3. FİZİKSEL YAPI
4. PERSONEL DURUMU
4.1. Personel Daire Başkanlığı
5. BÜTÇE KAYNAKLARI VE ÖDENEK DAĞILIMI
5.1. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
6. SOSYAL HİZMETLER
6.1. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
6.2. Sunulan Hizmetler
6.2.1. Beslenme Hizmetleri
6.2.2. Sağlık Hizmetleri
6.2.3. Spor Hizmetleri
6.2.4. Sosyal ve Kültürel Faaliyetler
6.2.5. Kısmi Zamanlı Çalışma Hizmetleri
7. YAPI İŞLERİ
7.1. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
8. BİLGİ İŞLEM
8.1. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
9. KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON
9.1. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
10.İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
11.GENEL SEKRETERLİK
12.HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
13.ULUSLARARASI EĞİTİM PROĞRAMLARI BİRİMİ
14.MATBAA MÜDÜRLÜĞÜ
15.BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
16.ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZLERİ
16.1. Doğal Boyalar Araştırma ve Uygulama Merkezi
16.2. Sert Kabuklu Meyve Türleri Araştırma ve Uygulama Merkezi
16.3. Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi
16.4. Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
16.5. Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi
16.6. Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi
17.DEĞERLENDİRME
1
1
4
8
8
10
11
17
18
26
27
28
30
30
33
33
44
44
44
44
45
45
47
57
58
58
69
69
71
71
78
79
79
80
81
82
95
95
96
98
101
102
104
106
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2011- 2012 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu
1.GENEL BİLGİLER
1.1.Tarihçe
Halkla kucaklaşan, çağdaş, dinamik, paylaşımcı, katılımcı, bilgi ve teknoloji üreten, bölgenin
ekonomik, sosyal ve kültürel yapısına katkı sağlayan ve adını Plevne Kahramanı Gazi Osman
Paşa'dan alan Üniversitemiz Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkındaki 41 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin değiştirilerek kabulüne dair 2809 sayılı Kanun ile 78 ve 190 sayılı
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki 03.07.1992 tarihli ve
3837 sayılı Kanun’un Ek 24’üncü madde gereğince kurulmuştur. Bu üniversite;
a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi ile Cumhuriyet
Üniversitesine bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan Ziraat
Fakültesi'nden;
b) Cumhuriyet Üniversitesi'ne bağlı iken adı ve bağlantıları değiştirilerek rektörlüğe
bağlanan Tokat Meslek Yüksekokulu, Zile Meslek Yüksekokulu ile Niksar Meslek
Yüksekokulu'ndan;
c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Erbaa Fen
Bilimleri Enstitü’sünden;
oluşmuştur.
Gaziosmanpaşa Üniversitesi 10.11.1992 tarihli ve 21401 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
92/26 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Rektör ataması yapılarak fiilen faaliyete geçmiştir.
Yükseköğretim Kurulu ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan 10.09.1992 tarihli protokolle
Tokat, Erbaa ve Turhal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları, Sağlık Meslek Lisesi
binalarında eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır.
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 24.02.1994 tarihli ve 5268 sayılı yazıları ile açılmasına
karar verilen Üniversitemiz Reşadiye Meslek Yüksekokulu da 1995-1996 eğitim-öğretim
yılında faaliyete başlamıştır.
1
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2011- 2012 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu
Bakanlar Kurulu'nun 31.03.1994 tarihli ve 1994/5564 sayılı Kararı ile Üniversitemiz
bünyesinde Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu açılmış ve 1995-1996 eğitim-öğretim yılında
faaliyete geçmiştir.
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 08.02.1995 tarihli ve 2341 sayılı yazıları ile
Üniversitemiz bünyesinde Almus, Erbaa ve Turhal Meslek Yüksekokulları açılmıştır. Eğitimöğretim
yapabilecek
bina
tahsis
işlemlerinin
gecikmesi
nedeniyle
Almus
Meslek
Yüksekokuluna ancak 1997-1998 eğitim-öğretim yılında öğrenci alınabilmiştir.
Üniversitemiz Tokat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yüksek Sağlık Şûrasının
23.05.1995 tarihli kararı ile dört yıllık Sağlık Yüksekokulu’na dönüştürülmüştür.
Bakanlar Kurulu’nun 04.07.1995 tarihli ve 1995/7044 sayılı Kararı ile Üniversitemiz
bünyesinde Tıp Fakültesi açılmasına karar verilmiştir. Adı geçen Fakültemize 2002-2003
eğitim-öğretim yılında 25 öğrenci alınmıştır.
Bakanlar Kurulu’nun 04.07.1995 tarihli ve 1995/7044 sayılı Kararı ile açılmasına karar verilen
Üniversitemiz İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi'nin İşletme bölümüne ilk olarak 1998-1999
eğitim-öğretim yılında öğrenci alınmıştır.
Bakanlar Kurulu’nun 26.09.1997 tarihli ve 1997/10050 sayılı Kararı ile Üniversitemiz
bünyesinde Zile Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu açılmıştır. Adı geçen
okulumuza 1998-1999 ders yılında öğrenci alınmıştır. Yüksekokulun adı 28.03.1983 tarih ve
2809 sayılı Kanun’un ek 30’uncu maddesine göre 13.04.2006 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile
Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu olarak değiştirilmiştir.
Bakanlar Kurulu’nun 26.08.1999 tarihli ve 1999/13561 sayılı Kararı ile Üniversitemiz
bünyesinde Eğitim Fakültesi açılmıştır.
Bakanlar Kurulu’nun 04.03.2002 tarihli ve 2002/3811 sayılı Kararı ile Üniversitemiz
bünyesinde Sağlık Bilimleri Enstitüsü kurulması kararı alınmış olup, faaliyetine başlamıştır.
2
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2011- 2012 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu
Bakanlar Kurulu’nun 07.08.2002 tarihli ve 2002/4648 sayılı Kararı ile Üniversitemiz
bünyesinde Yabancı Diller Yüksekokulu kurulması kararı alınmış ve eğitim-öğretim faaliyetine
başlamıştır.
Yükseköğretim Kurulunun 14.05.2004 tarihli Genel Kurul toplantısında Artova Meslek
Yüksekokulunun açılması uygun bulunmuştur. 2007-2008 eğitim-öğretim yılında eğitimöğretim faaliyetine başlamıştır.
Yükseköğretim Kurulunun 15.07.2005 tarihli Genel Kurul toplantısında Tokat Sağlık
Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun açılması uygun görülmüştür.
Yükseköğretim Kurulunun 13.04.2006 tarihli Genel Kurul toplantısında, 2547 sayılı Kanunun
2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Sivas ili Koyulhisar İlçesinde Meslek
Yüksekokulu kurulması uygun görülmüştür. 2006-2007 eğitim-öğretim yılında eğitim
faaliyetine başlamıştır.
Yükseköğretim Kurulunun 22.07.2008 tarihli Genel Kurul toplantısında, 2547 sayılı Kanunun
2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Devlet Konservatuvarı kurulması uygun
görülmüştür.
Bakanlar Kurulunun 13.03.2009 tarihli ve 2009/14681 sayılı kararı ile Mühendislik ve Doğa
Bilimleri Fakültesi ile Güzel Sanatlar Fakültesi kurulması kararlaştırılmıştır.
Yükseköğretim Kurulunun 21.05.2009 tarihli Genel Kurul toplantısında, 2547 sayılı Kanunun
2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Pazar İlçesinde Pazar Meslek Yüksek
Okulu kurulması uygun görülmüştür.
Bakanlar Kurulunun 1.02.2010 tarihli ve 2010/103 sayılı kararı ile Erbaa Sağlık Yüksekokulu
kurulması kararlaştırılmıştır.
Yükseköğretim Genel Kurulunun 23.09.2010 tarihli kararı ile 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı
Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Niksar Meslek Yüksekokulunun adının Niksar Sosyal
3
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2011- 2012 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu
Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak değiştirilmesi ve Niksar Teknik Bilimler Meslek
Yüksekokulunun kurulması uygun görülmüştür.
Bakanlar Kurulunun 15.06.2011 tarihli ve 2011/2018 sayılı kararı ile Diş Hekimliği Fakültesi,
Turhal Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu, Niksar Uygulamalı Bilimler
Yüksekokulu kurulması kararlaştırılmıştır.
Bakanlar Kurulunun 1.08.2011 tarihli ve 2011/2088 sayılı kararı ile Eğitim Bilimleri Enstitüsü
kurulması kararlaştırılmıştır.
Bakanlar Kurulunun 14.11.2011 tarihli ve 2011/2471 sayılı kararı ile İlahiyat Fakültesi
kurulması kararlaştırılmıştır. 2012-2013 eğitim ve öğretim yılında eğitime başlamıştır.
Erbaa Fen Bilimleri Enstitüsünün adının Fen Bilimleri Enstitüsü olarak değiştirilmesi
28.3.1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30’uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulunca
5.07.2012 tarihinde (Karar Sayısı: 2012/3446) kararlaştırılmıştır.
1.2. Organizasyon Yapısı
Üniversitemizin yönetim ve organizasyonu 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu hükümlerine
göre oluşturulmuştur. Üniversitenin yönetim organları Rektör, Üniversite Senatosu ve
Üniversite Yönetim Kuruludur.
Fakülte, Enstitü ve Yüksekokul düzeyinde yönetim organları aşağıdaki gibidir :
Fakülte Organları : Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan Dekan, akademik organ olarak
görev yapan Fakülte Kurulu, idari faaliyetlerde Dekana yardımcı bir organ olan Fakülte
Yönetim Kurulundan oluşur.
Enstitü Organları : Enstitü Müdürü, Enstitü Kurulu ve Enstitü Yönetim Kuruludur.
Yüksekokul Organları : Yüksekokul Müdürü, Yüksekokul Kurulu ve Yüksekokul Yönetim
Kuruludur.
4
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2011- 2012 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu
Fakülte ve yüksekokullar bölüm, anabilim dalı ve bilim dalı olarak yapılanır.
İdari yönetimin başında genel sekreter bulunur. Diğer idari birimler genel sekreter yardımcısı,
daire başkanlıkları, hukuk müşavirliği, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi memurlar
dan oluşmaktadır. Fakültelerde fakülte sekreteri, enstitüde enstitü sekreteri ve yüksekokullarda
yüksekokul sekreteri bulunur. Üniversitenin akademik organizasyon yapısı Şekil 1’de, idari
organizasyon yapısı ise Şekil 2’de gösterilmiştir
5
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2011- 2012 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu
Şekil 1: Akademik Organizasyon Şeması
6
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2011- 2012 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu
Şekil 2: İdari Organizasyon Yapısı
7
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2011- 2012 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu
2. EĞİTİM -ÖĞRETİM
2.1. Eğitim Birimlerinin Yöresel Dağılımı
Üniversitemiz Taşlıçiftlik Kampüsü ve Ali Şevki Erek Şehir Yerleşkesi olarak iki büyük
yerleşkede yapılanmıştır. Taşlıçiftlik Kampüsü Tokat-Amasya karayolu üzerindedir. Arazi
yüzölçümü 1.473.538,82 m2,
kapalı alan
141.835,00 m2 dir. Taşlıçiftlik Kampüsünde
Rektörlük binası, Eğitim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
Ziraat Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Beden Eğitimi ve
Spor Yüksekokulu, Tokat Sağlık Yüksekokulu, Tokat Meslek Yüksekokulu, Merkezi
Kütüphane, Merkezi Yemekhane, Isı Merkezi, Lojmanlar (16 daire), Kapalı ve Açık Spor
Salonu ve Sosyal Tesis yer almaktadır.
Ali Şevki Erek Şehir Yerleşkesi yüzölçümü 83.977,00 m2, kapalı alanı 59.153,00 m2 dir. Bu
yerleşkemizde Tıp Fakültesi Dekanlığı, Diş Hekimliği Fakültesi, Araştırma ve Uygulama
Hastanesi poliklinikleri, Kapalı Spor Salonu ve yeni yapılan 289 yataklı Eğitim ve Uygulama
Hastanemiz bulunmaktadır.
İlçelerdeki Kampüslerimiz toplam 1.685.067,73 m2 yüzölçümü alana sahiptirler. İlçe
Kampüslerimiz ile ilgili bilgiler şöyledir.
Turhal Meslek Yüksekokulu ile Turhal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Turhal ilçesi
Dağdipleri mevkii Güneş mahallesinde bulunan hazineye ait 112.265,97 m2 alan üzerinde,
6.500,00 m2 kapalı mekanda idare binası, eğitim binası, kantin-kafeterya binasından oluşan
Kampüste 2002 yılı Eylül ayından itibaren eğitim-öğretim faaliyetini sürdürmektedir.
Zile Meslek Yüksekokulu ve Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulunun
yer aldığı Zile Çekerek yolu üzerindeki yerleşke 144.883,38 m2 yüzölçümüne sahiptir. Zile
Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, eğitim binası yapımı için Cemalettin
DİNÇER ve Şerafettin DİNÇER ile Rektörlük makamı arasında 23.12.2005 tarihinde protokol
imzalanmıştır. 2007 yılında inşaatına başlanmıştır. 7.765,00 m2 kapalı alanı olan okul 2009
yılında bitirilerek 2009-2010 eğitim-öğretim yılında eğitime açılmıştır. Zile Meslek
Yüksekokulu ise 4.150,00 m2 kapalı alana sahiptir.
8
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2011- 2012 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu
Erbaa Meslek Yüksekokulu ve Erbaa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tosunlar köyü
Boyacı ve Göller mevkiinde 463.950,00 m2 alan üzerine kurulmuş, 4.150,00 m2 kapalı alana
sahiptir. Eğitim binası 2 kat, 4 blok ve 1 ısıtma ünitesinden oluşmaktadır. Erbaa Sağlık
Yüksekokulu binası alanı 21.609,41 m2 olup, “Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol
İşletmeleri A.Ş’ den tapu devri yapılmıştır. Restorasyon çalışmaları devam etmektedir.
Niksar Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ile Niksar Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
kampus binası Çengelli köyü, Ağpınar mevkiindeki 820.501,34 m2 alan üzerinde kurulmuş,
4.150,00 m2 kapalı alana sahiptir. Eğitim binası 2 kat, 4 blok ve 1 ısıtma ünitesinden
oluşmaktadır.
Reşadiye Meslek Yüksekokulu, İlçe Özel İdare Müdürlüğünden kiralanan binanın bakımonarımı yapılarak 2009-2010 eğitim-öğretim yılından itibaren yeni binada eğitim faaliyetine
devam etmektedir. Yeni bina 1.532,00 m2 kapalı alana sahiptir.
Almus Meslek Yüksekokulu, mülkiyeti Almus Mal Müdürlüğüne ait, İstiklal mahallesinde
31.843,00 m2 alan üzerinde, 4.500,00 m2 kapalı alana sahip yeni yapılan eğitim binasında
eğitime devam etmektedir.
Artova Meslek Yüksekokulu daha önce Halk Eğitim Merkezi olarak kullanılmakta iken
üniversitemize tahsis edilen 7.768,71 m2 alan üzerinde kurulu 1.202,00 m2 kapalı alana sahip
binada eğitim yapmaktadır.
2006 yılında açılmış bulunan Koyulhisar Meslek Yüksek Okulu, 20.724,58 m2 alan üzerine
yapılan yeni binasına 2008-2009 eğitim-öğretim yılında taşınarak eğitim faaliyetini devam
ettirmektedir.
Pazar Meslek Yüksek Okulu Pazar Belediyesi tarafından tahsis edilen 1906,00 m2 kapalı alana
sahip binada eğitim yapmaktadır.
9
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2011- 2012 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu
2.2. Eğitim Öğretim Programı
Yüksek lisans ve doktora eğitimi veren 4 Enstitü, lisans eğitimi veren 9 Fakülte, 1 Devlet
Konservatuvarı, 7 Yüksekokul, ön lisans eğitimi veren 14 Meslek Yüksek Okulu, 11 Araştırma
ve Uygulama Merkezi ve 8 Rektörlüğe Bağlı Birimlerden oluşan üniversitemiz 23.657
öğrencisi, 1.035 akademik ve 873 idari personel olmak üzere toplam 1.908 personeli ile eğitim
ve öğretim hizmetini sürdürmektedir.
Ön lisans eğitimi 2 yıl, lisans eğitimi 4 yıl, yüksek lisans eğitimi 2 yıl, doktora eğitimi 4 yıldır.
Doktora eğitimi Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitüsünde verilmektedir.
Eğitimin dili Türkçe’dir. Örgün eğitim gündüzlü ve ikinci öğretim şeklinde yapılmaktadır.
2011-2012 eğitim-öğretim yılında 6.821 öğrenci kayıt yaptırmıştır. 4.552 öğrenci mezun
olmuştur. 2011-2012 eğitim-öğretim yılı başarı oranı %76 dir. Öğretim elemanı başına düşen
öğrenci sayısı 34,14 dür.
Eğitim Güz ve Bahar yarıyılı olmak üzere iki dönemliktir. 2011-2012 eğitim yılında Güz
döneminde 12.09.2011-14.01.2012, Bahar döneminde 06.02.2012-05.06.2012 tarihleri arasında
eğitim yapılmıştır. Bir yarıyıl 14 haftadır. Yaz okulu 18.06.2012-03.08.2012 tarihleri arasında
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde yapılmış olup 1.691 öğrenci katılmıştır.
İsteğe bağlı İngilizce hazırlık sınıflarında değişik bölümleri kazanan öğrencilere bir yıl
boyunca İngilizce eğitimi verilmektedir. 2011-2012 eğitim-öğretim yılında Yabancı Diller
Yüksekokuluna 32 öğrenci kayıt yaptırmıştır.
Eğitim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Beden Eğitimi ve
Spor Yüksekokulu, Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Erbaa
Meslek Yüksekokulu, Erbaa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Niksar Sosyal Bilimler
Meslek Yüksekokulu, Niksar Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Tokat Meslek
Yüksekokulu, Turhal Meslek Yüksekokulu, Turhal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu,
Zile Meslek Yüksekokulu olmak üzere toplam 60 bölümde ikinci öğretim eğitimi
yapılmaktadır.
10
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2011- 2012 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu
2.2.1.Bölümler/ Anabilim Dalları/Öğrenci Sayıları ( 18.10.2012 tarihi itibarı)
Fakülte
Fen-Edebiyat
Fakültesi
Biyoloji
Fizik
Kimya
Matematik
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Sanat Tarihi
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri
Bitki Koruma
Tarım Ekonomisi
Tarım Makineleri
Tarla Bitkileri
Zootekni
Biyosistem Mühendisliği
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Su Ürünleri Mühendisliği
Ziraat Mühendisliği
İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi
İşletme
İktisat
Kamu Yönetimi
Maliye
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Eğitim Fakültesi
Müzik Öğretmenliği
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Resim-İş Öğretmenliği
Bilgisayar ve Öğr. Tekn. Öğretmenliği
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Türkçe Öğretmenliği
Mühendislik ve Doğa
Bilimleri Fakültesi
Biyomühendislik
Gıda Mühendisliği
Mekatronik Mühendisliği
Harita Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Elektronik-Elektrik Mühendisliği
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat
İlköğretim Din Kült.ve Ahlak Bilg.Öğr.
Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri
Dahili Tıp Bilimleri
Cerrahi Tıp Bilimleri
Toplam
Bölüm/Anabilim Dalı
Öğrenci
sayısı(NÖ)
177
44
164
256
324
323
146
37
1.471
145
137
146
13
131
60
123
86
15
93
949
441
445
408
278
40
1.612
111
411
237
93
197
187
220
99
1.555
117
210
154
95
49
40
665
76
40
116
294
294
6.662
Öğrenci sayısı(İÖ)
Toplam
Öğrenci sayısı
39
20
70
213
298
231
142
1.013
2.484
949
429
437
424
268
1.558
3.170
299
110
127
209
745
2.300
665
116
3.316
294
9.978
11
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2011- 2012 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu
Bölüm/Anabilim Dalı
Öğrenci
Öğrenci
sayısı(NÖ) sayısı(İÖ)
Yüksekokul
Beden Eğitimi ve
Spor Yüksekokulu
Beden Eğitimi Öğretmenliği
Antrenörlük
151
175
Erbaa Sağlık
Yüksekokulu
Sağlık Kurumları Yönetimi
326
90
Tokat Sağlık
Yüksekokulu
Ebelik
Hemşirelik
Zile Dinçerler
Turz. İşl. Otel.
Yüksekokulu
Turizm ve Otelcilik
Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği
Toplam
12
90
264
369
633
391
162
553
1.602
Toplam
Öğrenci
sayısı
172
172
498
90
633
355
355
527
908
2.129
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2011- 2012 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu
Meslek Yüksekokulu
Tokat Meslek
Yüksekokulu
Zile Meslek
Yüksekokulu
Niksar Sosyal Bilimler
Meslek Yüksekokulu
Niksar Teknik Bilimler
Meslek Yüksekokulu
Program
Öğrenci
sayısı(NÖ)
Büro Yönetimi ve Yönetici Asis.
Elektrik
Harita ve Kadastro
İnşaat Teknolojileri
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Seracılık
Tekstil Teknolojileri
Turizm ve Otel İşletmeciliği
İşletme Yönetimi
Çocuk Gelişimi
Gaz ve Tesisatı Teknolojileri
Bilgisayar Programcılığı
Elektronik Teknolojileri
Makine
Mobilya ve Dekorasyon
Otomotiv Teknolojisi
Muhasebe ve Vergi Uygulama
Bankacılık ve Sigortacılık
Bilgisayar Programcılığı
İşletme Yönetimi
Mekatronik
Lojistik
Gıda Teknolojisi
Yerel Yönetimler
Pazarlama
Turizm ve otelcilik İşletmeciliği
Muhasebe ve Vergi Uygulama
İşletme Yönetimi
Bankacılık ve Sigortacılık
Yerel Yönetimler
Elektrik
Elektronik Teknolojisi
Bilgisayar Programcılığı
Elektrikli Cihaz Teknolojisi
Mekatronik
Kontrol ve Otomotiv Teknolojisi
135
146
132
138
225
55
86
201
210
96
108
155
103
120
95
2.005
134
81
139
127
113
140
125
83
109
1.051
15
58
80
98
112
83
446
126
5
187
47
122
13
500
Öğrenci
sayısı(İÖ)
Toplam
Öğrenci
sayısı
115
118
125
121
182
6
94
168
104
63
163
16
149
15
1.439
1
13
127
8
39
87
3.444
8
283
3
6
85
82
176
1
1.334
622
52
85
138
638
13
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2011- 2012 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu
Meslek Yüksekokulu
Program
Öğrenci
sayısı(NÖ)
Erbaa Meslek
Yüksekokulu
Turhal Meslek
Yüksekokulu
Reşadiye Meslek
Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık
Tekstil Teknolojileri
İşletme Yönetimi
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Bilgisayar Programcılığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asis.
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Basım ve Yayın Teknolojileri
Grafik Tasarım
Moda Tasarım
Elektrik
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Mekatronik
Bilgisayar Programcılığı
İşletme Yönetimi
Pazarlama
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri
Elektronik Haberleşme Tekn.
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Bilgisayar Programcılığı
Almus Meslek
Yüksekokulu
Su Ürünleri
Çevre Koruma ve kontrol
İşletme Yönetimi
Ormancılık ve Orman Ürünleri
Büro Yönetimi ve Yönetici Asis.
Koyulhisar Meslek
Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
Mobilya ve Dekorasyon
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Sondaj Teknolojileri
Turizm ve Otel İşletmeciliği
İşletme Yönetimi
Ormancılık ve Orman Ürünleri
Artova Meslek
Yüksekokulu
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Organik Tarım
Maliye
Pazar Meslek
Yüksekokulu
İşletme Yönetimi
Bilgisayar Programcılığı
14
Öğrenci
sayısı(İÖ)
160
25
149
129
110
88
77
91
87
28
944
133
87
131
111
120
42
120
113
857
2
80
82
8
37
47
92
16
200
80
7
6
1
1
43
26
164
42
36
26
104
51
11
62
Toplam
Öğrenci
sayısı
106
57
7
78
248
3
6
90
58
5
7
112
18
299
1.192
1.156
82
200
164
104
62
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2011- 2012 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu
Meslek Yüksekokulu
Öğrenci
Öğrenci
sayısı(NÖ) sayısı(İÖ)
Erbaa Sağlık
Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu
Tıbbi Dokümantasyon ve
Sekreterlik
Turhal Sağlık
Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu
Tıbbi Dokümantasyon ve
Sekreterlik
Sağlık Kurumları
İşletmeciliği
Toplam
Toplam
Öğrenci
sayısı
133
120
133
130
120
130
168
141
298
271
569
6.846
2.974
9.820
253
15
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2011- 2012 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu
Enstitü
Y.Lisans
Öğrenci
sayısı
Eğitim Bilimleri
Enstitüsü
Fen Bilimleri
Enstitüsü
Eğitim Bilimleri ABD
İlköğretim ABD
Tezsiz
Bahçe Bitkileri ABD
Bitki Koruma ABD
Biyoloji ABD
Fizik ABD
Gıda Mühendisliği ABD
Kimya ABD
Matematik ABD
Su Ürünleri ABD
Tarım Ekonomisi ABD
Tarım Makinaları ABD
Tarımsal Yapılar ve Sulama ABD
Tarla Bitkileri ABD
Toprak ABD
Zootekni ABD
Fen Bilgisi Eğitimi
Biyomühendislik
Mekatronik Mühendisliği
Biyosistem Mühendisliği
Sağlık Bilimleri
Enstitüsü
Biyoistatistik ABD
Histoloji ve Embriyoloji ABD
Halk Sağlığı ABD
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyokimya ABD
Sosyal Bilimler
Enstitüsü
Türk Dili ve Edebiyatı ABD
Tarih ABD
İktisat ABD
İşletme ABD
Kamu Yönetimi ABD
Maliye ABD
Turizm işletmeciliği ve otelcilik ABD
Toplam
Genel Toplam
16
Yüksek Lisans
Lisans
Önlisans
Doktora
Öğrenci sayısı
214
120
40
374
63
42
42
53
35
76
63
10
140
16
10
58
44
13
11
32
32
740
1
6
4
10
2
23
22
108
60
97
28
33
6
353
1.490
1.490
8.264
6.846
16.600
Toplam
Öğrenci
sayısı
374
21
6
30
17
6
30
22
17
3
12
11
5
2
182
922
23
20
34
4
58
240
411
1.730
240
3.843
2.974
7.057
1.730
12.107
9.820
23.657
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2011- 2012 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu
2.2.2. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı il ve ilçe merkezlerindeki fakülte ve yüksekokullarında
öğrenim görmeye hak kazanan öğrencilerin kesin kayıt işlemleri ile kimlik kartlarının
düzenlenmesi ve onaylanması, askerlik tecillerinin gönderilmesi, öğrenci belgesi verilmesi,
öğrenci dosyalarının tutulması, öğrenci başarı notlarının (transkript) internet ortamında aktif
hale getirilmesi, geçici mezuniyet belgesi düzenlenmesi ve diplomaların tanzimi ile çeşitli
istatistik bilgilerin güncelleştirilmesi konularında faaliyet göstermektedir.
Üniversitemize bağlı ve il merkezinde bulunan 9 fakülte, 1 Devlet Konservatuarı, 3 yüksekokul
ve 2 meslek yüksekokulunda kayıtlı 16.283 öğrenciye hizmet verilmektedir.
2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılında Yapılan Faaliyetler
1- Üniversitemizi kazanan ve il merkezindeki fakülte ve yüksekokullara kayıt yaptırmaya hak
kazanan 6.821 öğrencinin internet ortamında kaydı yapılarak 6.821 öğrenciye kimlik kartı
düzenlenmiştir.
2- Askerlik çağına gelmiş bulunan 3.523 erkek öğrencinin askerlik durum belgeleri çıkartılarak
yerli Askerlik Şubelerine gönderilmiştir.
3- Üniversitemizden 2011-2012 yılında mezun olan 4.552 öğrenciye diploma tanzim edilmiştir.
4- Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından yapılan Öğrenci Takip Programı ile İl
ve İlçe Merkezlerinde bulunan fakülte ve yüksekokullara kayıtlı öğrencilerin Ön lisans ve
Lisans Ders Programları güncellenerek internetten ders kaydı yapmaları sağlanmıştır.
5- Öğrenci Danışmanlarının internet ortamından ders kaydı, sınav sonuçlarını girme, öğrenci
not bilgilerini görmelerine imkan tanınmıştır.
6- Alt yapı yetersizliği giderilerek ilçe merkezlerindeki yüksekokullarla on-line bağlantı
gerçekleştirilmiştir.
7- İl merkezindeki Tıp Fakültesi ve ilçelerdeki Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulundaki
öğrenci işleri birimleri, öğrencilerin kayıttan mezuniyete kadar tüm iş ve işlemlerini
yürütmektedirler
8- Kampus içerisindeki Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarına Öğrenci İşleri
Otomasyon Programını kullanımı konusunda kısıtlı yetkilendirme verilmiştir.İdareciler ve
öğrenci işleri ile sorumlu elemanlar kendi öğrencileri hakkında anında bilgiye ulaşmaktadırlar.
17
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2011- 2012 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu
Öğrenciler öğrenci belgesi, transkripti (Not durum belgesi) okullarından alabilmektedirler.
Transkript ve öğrenci belgesinin okullardan alınması, öğrencilere çok büyük bir kolaylık
sağlayarak zaman kaybını ortadan kaldırmıştır.
2.2.3. 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı İstatistikleri
Tablo 1: 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Ayrılan Öğrenci Sayısı
Birim
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi (İÖ)
Ziraat Fakültesi
Tıp Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fak.(İÖ)
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi (İÖ)
Mühendislik ve Doğa Bilim. Fak.
Beden Eğitimi ve Spor YO
Beden Eğitimi ve Spor YO (İÖ)
Tokat Sağlık YO
Tokat MYO
Tokat MYO (İÖ)
Toplam
18
Yatay
Geçişle
Giden
24
41
12
2
24
46
10
8
4
2
1
2
62
34
272
Kendi
İsteği
ile
18
4
5
4
6
3
25
16
5
1
4
12
5
108
Yönetim
Kurulu
Kararı
Toplam
42
45
17
6
30
49
35
24
9
3
1
6
74
39
380
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2011- 2012 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu
Tablo 2: 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Ceza Alan Öğrenci Sayısı
Birim
Uyarı
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi(İÖ)
Ziraat Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fak.
İktisadi ve İdari Bilim.Fak.(İÖ)
Eğitim Fakültesi
Mühendislik ve Doğa Bil.Fak.
Beden Eğitimi ve Spor YO
Beden Eğitimi ve Spor YO(İÖ)
Tokat Meslek Yüksekokulu
Tokat Meslek
Yüksekokulu(İÖ)
Toplam
1
2
2
1
Kınama
Uzaklaştırma Çıkarma
7
3
1
2
3
3
1
1
1
1
2
2
9
8
3
1
7
6
1
2
3
2
4
1
19
36
1
8
Toplam
19
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2011- 2012 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu
Tıp Fakültesi
2011-2012
2010-2011
2009-2010
2008-2009
2007-2008
2006-2007
2005-2006
2004-2005
2003-2004
2002-2003
2001-2002
2000-2001
1999-2000
1998-1999
1997-1998
1996-1997
1995-1996
1994-1995
Fakülte / Yüksekokul /
MYO
1993-1994
Tablo 3: Mezun Sayıları
8
26
24
27
34
54
75
41
46
59
57
58
90
95
66
82
87
94
106
18
44
12
18
36
56
36
36
29
37
36
41
29
13
22
51
26
104
111
82
129
32
100
85
102
288
252
305
302
26
105
170
196
Müh. ve Doğa Bil. Fak.
25
45
Niksar Tek. Bil. MYO
53
84
Niksar Tek. Bil. MYO (İÖ)
19
19
Tokat Sağlık YO.
Erbaa SHMYO
60
70
Erbaa SHMYO (İÖ)
Turhal SHMYO
20
30
38
40
40
29
59
48
85
54
93
104
Turhal SHMYO (İÖ)
Fen Edebiyat Fak.
74
120
148
166
175
174
175
155
201
275
242
256
Fen Edebiyat Fak. (İÖ)
Ziraat Fakültesi
123
148
Ziraat Fakültesi (İÖ)
160
231
235
224
265
216
181
152
182
173
177
227
219
20
36
40
63
66
116
80
24
14
7
5
4
2
Eğitim Fakültesi
11
72
122
111
Eğitim Fakültesi (İÖ)
İktisadi ve İdr. Bil. Fak.
16
31
52
İktisadi ve İdr Bil. Fak. (İÖ)
Beden Eğt ve Spor YO
58
Beden Eğt ve Spor YO (İÖ)
162
116
143
242
226
275
28
44
83
36
108
73
127
126
146
260
306
236
286
22
58
70
114
161
173
97
184
61
41
55
55
57
68
72
59
49
65
57
52
50
22
34
44
59
43
17
6
1
1
1
25
14
43
26
31
46
24
66
74
74
34
47
Zile Tur. İşl. ve Otl. YO
Tokat MYO
206
183
142
136
188
200
236
277
315
331
275
239
229
239
286
285
307
385
390
381
Tokat MYO (İÖ)
13
47
42
167
160
230
251
210
275
222
372
555
426
377
441
394
495
401
341
Zile MYO
77
67
98
70
80
141
97
131
282
127
157
149
123
139
110
130
227
212
287
17
119
139
91
100
193
29
17
Zile MYO (İÖ)
Niksar Sos. Bil. MYO
Niksar Sos. Bil. MYO (İÖ)
Niksar MYO
3
4
39
50
40
53
117
143
128
92
157
147
54
84
181
230
264
15
20
36
37
49
51
33
31
18
40
59
42
35
100
7
57
86
48
11
19
16
27
24
4
12
2
14
20
25
13
46
48
92
79
78
138
94
112
27
41
125
95
88
126
99
187
188
264
27
15
30
72
79
92
92
86
128
131
210
161
237
215
93
93
119
283
225
45
126
317
154
130
Niksar MYO (İÖ)
Reşadiye MYO
Almus MYO
Erbaa MYO
Erbaa MYO (İÖ)
Turhal MYO
Turhal MYO (İÖ)
Artova MYO
Koyulhisar MYO
20
399
408
495
946
1050
1395
1660
1687
1945
1633
1862
2204
2245
2295
52
22
60
44
39
33
52
135
113
47
11
18
2699
3182
4420
3971
4542
Pazar MYO
Toplam
58
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2011- 2012 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu
Tablo 4: 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Başarı Oranı
Normal Öğretim
(1)
Fakülte /Yüksekokul
Fen-Edebiyat Fakültesi
Ziraat Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Tokat Sağlık YO
Beden Eğitimi ve Spor YO
Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik YO
Erbaa Sağlık YO
Tokat MYO
Zile MYO
Niksar Sosyal Bilimler MYO
Niksar Teknik Bilimler MYO
Turhal MYO
Reşadiye MYO
Erbaa MYO
Almus MYO
Koyulhisar MYO
Artova MYO
Turhal SHMYO
Erbaa SHMYO
Pazar MYO
Toplam
*(2)
**(3)
F/YOBO F/YOM
2*3
0,74
1.491 1.103,34
0,69
924
637,56
0,62
1.455
902,10
0,90
1.356 1.220,40
0,75
410
307,50
0,92
569
523,48
0,77
293
225,61
0,84
454
381,36
0,92
38
34,96
0,73
1.682 1.227,86
0,72
931
670,32
0,86
424
364,64
0,78
416
324,48
0,75
773
579,75
0,93
97
90,21
0,79
817
645,43
0,91
162
147,42
0,85
156
132,60
0,70
94
65,80
0,82
282
231,24
0,79
111
87,69
0,74
54
39,96
12.989 9.943,71
*Fakülte/Yüksekokul Başarı oranı
**Fakülte/Yüksekokul Mevcudu
9.943,71
Üniversite Başarı Oranı: --------------- 0,77
12.989
21
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2011- 2012 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu
İkinci Öğretim
(1)
Fakülte/Yüksekokul
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Beden Eğitimi ve Spor YO
Tokat MYO
Zile MYO
Niksar Sosyal Bilimler MYO
Niksar Teknik Bilimler MYO
Erbaa MYO
Turhal MYO
Erbaa SHMYO
Turhal SHMYO
Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik YO
Toplam
*Fakülte/Yüksekokul Başarı oranı
**Fakülte/Yüksekokul Mevcudu
4.500,36
Üniversite Başarı Oranı: --------------- 0,75
5.977
22
*(2)
**(3)
2*3
F/YOBO F/YOM
0,61
0,91
0,77
0,76
0,73
0,73
0,90
0,81
0,77
0,81
0,87
0,82
0,84
1.368
834,48
790
718,90
920
708,40
147
111,72
1.197
873,81
244
178,12
88
79,20
112
90,72
268
206,36
261
211,41
100
87,00
232
190,24
250
210,00
5.977 4.500,36
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2011- 2012 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu
Tablo 5: 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Başarı Oranı
Normal Öğretim
(1)
Fakülte / Yüksekokul
Fen-Edebiyat Fakültesi
Ziraat Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Tokat Sağlık YO
Beden Eğitimi ve Spor YO
Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik YO
Erbaa Sağlık YO
Tokat MYO
Zile MYO
Niksar Sosyal Bilimler MYO
Niksar Teknik Bilimler MYO
Turhal MYO
Reşadiye MYO
Erbaa MYO
Almus MYO
Koyulhisar MYO
Artova MYO
Turhal SHMYO
Erbaa SHMYO
Pazar MYO
Toplam
*(2)
**(3)
F/YOBO F/YOM
2*3
0,73
1.518
1108,14
0,70
945
661,50
0,67
1.490
998,30
0,89
1.357 1.207,73
0,76
415
315,40
0,91
574
522,34
0,76
304
231,04
0,82
458
375,56
0,90
38
34,20
0,73
1.748 1.276,04
0,73
982
716,86
0,89
460
409,40
0,76
432
328,32
0,75
850
637,50
0,96
104
99,84
0,77
871
670,67
0,93
170
158,10
0,81
166
134,46
0,66
99
65,34
0,86
304
261,44
0,87
114
99,18
0,79
53
41,87
13.452 10.353,23
*Fakülte/Yüksekokul Başarı oranı
**Fakülte/Yüksekokul Mevcudu
10.353,23
Üniversite Başarı Oranı: ------------------ 0,77
13.452
23
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2011- 2012 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu
İkinci Öğretim
(1)
Fakülte/Yüksekokul
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Beden Eğitimi ve Spor YO
Tokat MYO
Zile MYO
Niksar Sosyal Bilimler MYO
Niksar Teknik Bilimler MYO
Erbaa MYO
Turhal MYO
Erbaa SHMYO
Turhal SHMYO
Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik YO
Toplam
*Fakülte/Yüksekokul Başarı oranı
**Fakülte/Yüksekokul Mevcudu
4.644,32
Üniversite Başarı Oranı: ------------------ 0,75
6.195
24
*(2)
**(3)
F/YOBO F/YOM
2*3
0,61
1.385
844,85
0,90
793
713,70
0,75
923
692,25
0,77
147
113,19
0,71
1.257
892,47
0,79
273
215,67
0,92
96
88,32
0,80
118
94,40
0,75
293
219,75
0,81
306
247,86
0,96
100
96,00
0,84
254
213,36
0,85
250
212,50
6.195 4.644,32
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2011- 2012 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu
Tablo 6: 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Başarı Oranı
Normal Öğretim
(1)
Fakülte / Yüksekokul
Fen-Edebiyat Fakültesi
Ziraat Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Tokat Sağlık YO
Beden Eğitimi ve Spor YO
Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik YO
Erbaa Sağlık YO
Tokat MYO
Zile MYO
Niksar Sosyal Bilimler MYO
Niksar Teknik Bilimler MYO
Turhal MYO
Reşadiye MYO
Erbaa MYO
Almus MYO
Koyulhisar MYO
Artova MYO
Turhal SHMYO
Erbaa SHMYO
Pazar MYO
Toplam
*(2)
**(3)
F/YOBO F/YOM
2*3
0,75
1.491 1.118,25
0,68
927
630,36
0,57
1.457
830,49
0,90
1.356 1.220,40
0,73
410
299,30
0,92
569
523,48
0,78
293
228,54
0,86
455
391,30
0,94
38
35,72
0,73
1.689 1.232,97
0,70
934
653,80
0,83
433
359,39
0,79
419
331,01
0,74
779
576,46
0,89
96
85,44
0,80
820
656,00
0,89
162
144,18
0,88
158
139,04
0,74
94
69,56
0,77
282
217,14
0,71
111
78,81
0,68
54
36,72
13.027 9.858,36
*Fakülte/Yüksekokul Başarı oranı
**Fakülte/Yüksekokul Mevcudu
9.858,36
Üniversite Başarı Oranı:--------------------- 0,76
13.027
25
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2011- 2012 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu
İkinci Öğretim
(1)
*(2)
Fakülte/Yüksekokul
F/YOBO F/YOM
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Beden Eğitimi ve Spor YO
Tokat MYO
Zile MYO
Niksar Sosyal Bilimler MYO
Niksar Teknik Bilimler MYO
Erbaa MYO
Turhal MYO
Erbaa SHMYO
Turhal SHMYO
Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik YO
Toplam
*Fakülte/Yüksekokul Başarı oranı
**Fakülte/Yüksekokul Mevcudu
4.522,35
Üniversite Başarı Oranı:--------------------- 0,75
5.998
2.2.4. Bilimsel Araştırma Yayınları
Tablo 7: 2012 Yılı Bilimsel Yayın Çalışmaları
Yayın Türü
Uluslararası Makale
Ulusal Makale
Uluslararası Bildiri
Ulusal Bildiri
Kitap
26
**(3)
Sayısı
701
346
470
556
57
0,61
0,92
0,78
0,74
0,75
0,66
0,87
0,82
0,79
0,80
0,78
0,80
0,83
2*3
1.370
835,70
791
727,72
920
717,60
147
108,78
1.205
903,75
246
162,36
88
76,56
114
93,48
270
213,30
264
211,20
100
78,00
233
186,40
250
207,50
5.998 4.522,35
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2011- 2012 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu
2.2.5. Eğitim ve Uygulama Alanları
Tablo 8: Eğitim Alanları
Birim
Blok
Sayısı
(adet)
Eğitim ve
İdari
Mekan
Kapalı
Alan (m2)
Derslik-Amfi
Öğrenci
laboratuvarı
Ziraat Fakültesi
5
16.340
Sayı
(adet)
16
Fen-Edebiyat Fakültesi
4
16.448
31
2.000
8
400
İktisadi ve İdari Bil. Fak.
1
10.150
18
1.500
2
70
Tıp Fakültesi
6
13.900
6
350
Eğitim Fakültesi
2
12.256
23
1.200
3
Mühendislik ve Doğa B.Fak.
4
12.921
13
750
2.100
3
30
530
4
120
2.200
9
Diş Hekimliği Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Tokat Sağlık YO
Öğr.Kap.
(kişi)
1.000
Sayı
(ad)
6
Öğr.Kap.
(kişi)
200
11
545
175
6
600
8
250
16
900
2
30
675
4
60
1
50
2
50
1
40
3.030
7
450
1
20
Zile Dinç.Tur.İşl.Ot.YO.
1
7.633
11
550
2
65
4
50
2
20
Tokat MYO
1
10.150
21
150
13
25
Artova MYO
1
1.202
3
300
1
40
Almus MYO
1
4.500
15
50
4
40
Erbaa MYO
5
4.150
11
700
4
100
1
300
1
15
Reşadiye MYO
1
1.532
6
250
2
60
Turhal MYO
2
6.500
18
900
5
185
6
300
1
40
1
30
Turhal SHMYO
Niksar Sosyal Bilimler MYO
Niksar Teknik Bilimler MYO
5
4.150
16
750
3
100
Zile MYO
5
4.150
11
800
9
200
Koyulhisar MYO
2
4.800
12
50
2
50
Pazar MYO
1
1.906
4
160
1
40
3
50
4
80
2
24
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Doğal Boyalar Arş. ve Uyg. Mrk.
Sürekli Eğitim Arş. ve Uyg. Mrk.
Alan
(m2)
2.700
900
5
Erbaa SHMYO
Sayı
(ad)
20
29
Beden Eğitimi ve Spor YO
Yabancı Diller YO
Araştırma
Laboratuvarı
604
1
378
Uzaktan Eğitim Uyg. ve Arş. Mrk.
2
Toplam
278
87
86
27
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2011- 2012 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu
3. FİZİKSEL YAPI
Tablo 9: Taşınmazların Dağılımı
Yerleşke Adı
Taşlıçiftlik
Yerleşkesi
Araştırma
Uyg.Hast.
Eski Yataklı
Hastane
Lojmanlar
Turhal Yerleşkesi
Zile Yerleşkesi
Erbaa Yerleşkesi
Niksar Yerleşkesi
Reşadiye MYO
Almus MYO
Artova MYO
Pazar MYO
Koyulhisar MYO
Toplam
Mülkiyet Duruma göre Taşınmaz alanı(m2)
Üniversite
Maliye Haz.
Diğer
1.155.809,53
351.047,89
83.977,00
2.829,00
2.829,00
112.265,97
33.358,93
463.950,00
819.064,00
1.519,09
31.843,00
76.000,96
1.906,00
20.724,58
1.317.702,16
1.506.857,42
83.977,00
3.339,00
111.524,45
21.609,41
1.437,34
3.257,85
Toplam (m2)
1.898.335,79
79.426,05
3.339,00
112.265,97
144.883,38
485.559,41
820.501,34
4.776,94
31.843,00
76.000,96
1.906,00
20.724,58
3.295.464,00
Tablo 10: Kapalı Alanların Dağılımı
Yerleşke Adı
Taşlıçiflik
Yerleşkesi
Şehir Merkezi
İlçe Okullar
Toplam
28
Kapalı alan miktarı(m2)
Üniversite
Maliye Hazinesi
141.835,00
59.153,00
40.523,00
241.511,00
Toplam (m2)
141.835,00
59.153,00
40.523,00
241.511,00
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2011- 2012 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu
Tablo 11: Kapalı Mekanların Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı
Hizmet alanı
Eğitim
Sağlık
Beslenme
Kültür
Spor
Diğer(idari,tesis,depo)
Toplam
Taşlıçiftlik
Yerleşkesi
87.089,00
Şehir
İlçeler
16.378,00
39.237,00
40.523,00
Yerleşkesi
9.550,00
5.470,00
29.716,00
10.010,00
141.835,00
3.538,00
59.153,00
40.523,00
Toplam(m2)
143.990,00
39.237,00
9.550,00
5.470,00
29.716,00
13.548,00
241.511,00
Tablo 12: Lojmanlar
Hizmet Alanı
Meydan
Lojmanları
Fidanlık
Lojmanları
Kampüs
Lojmanları
Toplam
Taşlıçiftlik
Kampüsü
Şehir
Yerleşkesi
1.341,00
1.620,00
1.960,00
1.960,00
2.961,00
Daire
Sayısı
(ad)
9
Toplam
(m2)
1.341,00
20
1.620,00
16
1.960,00
45
4.921,00
29
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2011- 2012 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu
4. PERSONEL DURUMU
4.1. Personel Daire Başkanlığı
Personel Dairesi; 873 idari, 1.035 akademik olmak üzere toplam 1.908 personelin Anayasa
çerçevesinde üniversitemiz ile ilgili Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik ve
Genelgelerde belirtilen her türlü hükümleri yerine getirmek ve bu bağlamda kendilerine tanınan
her türlü özlük haklarını zamanında eksiksiz ve doğru olarak uygulanmasını temin etmektedir.
2012 Yılında Yapılan Faaliyetler
1- Muhtelif unvanlarda 25 nakil yoluyla, 32 açıktan olmak üzere 57 idari personel ataması
yapılmıştır.
2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanun’unun 4/B maddesi ile 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararına göre 1 sözleşmeli personel alımı yapılmıştır.
3- 10 defa akademik personel alımı için ilana çıkılmış olup, muhtelif unvanlarda 104 açıktan
atama, 74 nakil atama yoluyla toplam 178 akademik personel alımı yapılmıştır.
4- 58 akademik personelin kurum içi ataması yapılmıştır.
Tablo 13: 2012 Yılı Akademik ve İdari Personel Hareketleri
2012 Yılında Gelen
İdari
Akademik
Naklen
Açıktan
25
74
32
104
Kurum
içi
58
2012 Yılında Giden
Toplam
Naklen
Emekli
İstifa
Ölüm
57
236
40
68
3
1
7
27
1
1
Kurum
İçi
Tablo 14: 2011-2012 İdari ve Akademik Personel Kadro Karşılaştırması
İdari Personel
31.12.2011 Tarihi İtibarıyla
Dolu
Boş
Toplam
866
571
1.437
31.12.2012 Tarihi İtibarıyla
873
565
1.438
30
Akademik Personel
31.12.2011 Tarihi İtibarıyla
Dolu
Boş
Toplam
954
586
1.540
31.12.2012 Tarihi İtibarıyla
1.035
505
1.540
Toplam
51
97
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2011- 2012 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu
Tablo 15: 2012 Yılı İdari Personel Dolu Kadro Dağılım
GİH
S.N.
Birimi
1
Rektörlük İç Denetim
2
Genel Sekreterlik
20
3
1
24
3
Personel Daire Başkanlığı
33
2
24
59
4
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
14
1
15
5
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
11
6
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
80
7
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
16
1
8
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
6
61
9
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
8
8
10
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
3
2
11
Hukuk Müşavirliği
1
12
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü
13
Tıp Fakültesi Dekanlığı
14
Ziraat Fakültesi Dekanlığı
19
4
15
Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı
10
2
16
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı
10
1
17
Eğitim Fakültesi Dekanlığı
7
18
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanlığı
7
19
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı
1
1
20
Diş Hekimliği Fakültesi
1
1
21
Devlet Konservatuarı Müdürlüğü
2
2
22
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü
5
23
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü
5
24
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü
3
25
Eğitim Bi,limleri Enstitüsü Müdürlüğü
1
26
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü
5
27
Tokat Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğü
6
28
Tokat Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
29
Niksar Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müd.
30
Turhal Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
31
Zile Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
12
32
Erbaa Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
11
33
Almus Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
7
7
34
Reşadiye Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
3
3
35
Artova Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
6
6
36
Koyulhisar Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
2
2
37
38
39
40
41
42
43
Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü
Tokat Sağlık Hizmetleri MYO
Erbaa Sağlık Hizmetleri MYO
Turhal Sağlık Hizmetleri MYO
Zile Dinçerler Turizm İşlt. ve Otelcilik YO
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
Pazar Meslek Yüksekokulu Müd.
3
2
3
5
8
6
3
3
2
6
7
11
122
3
To p l a m
THS
AV.
SHS
YHS
2
20
DHS
Toplam
2
11
4
7
87
2
23
5
72
16
1
1
7
6
2
160
9
2
6
193
1
10
10
33
2
16
2
13
1
8
1
8
2
7
1
6
3
1
1
6
1
7
7
2
3
12
11
1
1
13
5
14
3
17
2
13
9
403
2
1
2
1
2
105
2
2
114
1
281
83
873
31
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2011- 2012 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu
Tablo 16: 2012 Yılı Akademik Personel Dolu Kadro Dağılımı
Prof.
Doçent
Yrd.
Doç.
Öğr.
Gör.
Arş.
Gör.
Okut
man
Uzm.
Toplam
Ziraat Fakültesi
31
13
26
1
24
Fen-Edebiyat Fakültesi
16
18
38
8
34
4
2
26
2
24
58
4
5
31
13
21
74
6
23
79
5
114
2
3
23
2
7
37
9
15
İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Tıp Fakültesi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri
Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
6
İlahiyat Fakültesi
9
Devlet Konservatuvarı
Zile Dinçerler Tur. İşl. Ve Ot. YO
Tokat Sağlık YO
1
95
6
4
120
231
5
14
7
7
6
7
2
15
4
11
1
17
Yabancı Diller YO
2
Erbaa Sağlık YO
2
Beden Eğitimi Ve Spor YO
4
4
Erbaa MYO
1
2
1
3
1
9
22
23
Erbaa SHMYO
2
2
Reşadiye MYO
12
12
Turhal MYO
15
15
8
8
1
13
14
7
42
1
20
21
Niksar Sosyal Bilimler MYO
7
7
Niksar Teknik Bilimler MYO
8
8
Turhal SHMYO
Almus MYO
Tokat MYO
1
Zile MYO
Artova MYO
1
2
3
55
8
9
Pazar MYO
10
10
Koyulhisar MYO
14
14
Fen Bilimleri Enstitüsü
18
18
Sosyal Bilimler Enstitüsü
10
10
Rektörlük
2547 s.k. 35. Md(*)
Toplam
51
12
49
65
65
264
246
53
317
63
49
25
1.035
*Lisansüstü eğitim yapmak üzere 2547 sayılı Kanun’un 35.maddesi uyarınca 49 adet araştırma görevlisinin kadrosu geçici
olarak başka üniversitelere aktarılmıştır.
32
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2011- 2012 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu
**2547 sayılı Kanun’un 34. Maddesi uyarınca 3 adet yabancı uyruklu sözleşmeli statüde personelimiz bulunmaktadır. (1
doçent-2 öğretim görevlisi)
5. BÜTÇE KAYNAKLARI VE ÖDENEKLERİN DAĞILIMI
5.1. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
5436 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 15’inci maddesine dayanarak
01.01.2006 tarihinde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı kurulmuştur. Başkanlık, 26084 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanan 2006/9972 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Strateji Geliştirme
Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’e uygun olarak birimlerini
oluşturmuş ve bu esaslar dahilinde hizmet vermeye başlamıştır. Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığı; Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü, Stratejik Yönetim ve Planlama
Müdürlüğü, Muhasebe-Kesin Hesap ve Raporlama Müdürlüğü, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol
Müdürlüğü olmak üzere 4 alt birimden oluşmaktadır.
Stratejik yönetim ve planlama, performans ve kalite ölçütleri geliştirme, yönetim bilgi sistemi
ve mali hizmetler başkanlık tarafından yerine getirilmektedir.
2012 Yılı Faaliyetleri
1- “2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu” hazırlanarak Yükseköğretim Kuruluna
gönderildi.
2- 2011 yılı Birim Faaliyet Raporları hazırlanması çağrısı yapıldı.
3- Birim Faaliyet Raporları esas alınarak “2011 Yılı Faaliyet Raporu” hazırlanarak ilgili
kurumlara gönderildi.
4- 2014-2018 dönemi stratejik plan çalışmaları Rektörlük Makamı’nın 23.05.2012 tarihli ve
632 sayılı oluru ile başlamıştır. Başkanlığımız koordinatörlüğünde yürütülen çalışmalarda,
Kalkınma Bakanlığı’na stratejik planlama dönemine ilişkin faaliyetleri ve zaman çizelgesini
içeren Hazırlık Programı oluşturularak gönderilmiştir. Stratejik plan çalışmaları 2013 yılında
da devam edecektir.
33
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2011- 2012 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu
5- Rektörlük Makamı’nın 17.10.2012 tarihli ve 1171 sayılı İç Genelgesine (2012/3) istinaden
Başkanlığımızda “Stratejik Plan Çalışma Komisyonu” oluşturulmuş ve 2014-2018 dönemi
Stratejik Planımız hazırlanmıştır.
6- “İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole Tabi Mali Karar ve İşlemlere İlişkin Esas ve Usuller
Hakkında Yönerge” gereğince, 35 adet taahhüt evrakı ve sözleşme tasarısı üzerinde ön mali
kontrol yapılarak, harcama birimlerinden uygulamadaki eksiklikleri tespit edilenler mevzuat
hükümleri çerçevesinde görüş yazısı ile bilgilendirilmiştir.
7- “İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole Tabi Mali Karar ve İşlemlere İlişkin Esas ve Usuller
Hakkında Yönerge”nin 17’nci maddesi gereğince, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun
4/B maddesi ile 4/C maddesine göre sözleşmeli personel olarak çalışan 14 personelin 2013 yılı
hizmet sözleşmeleri ön mali kontrole tabi tutulmuştur.
8- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanun’unun 55’inci maddesi gereğince,
Maliye Bakanlığınca 26.12.2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu İç
Kontrol Standartları Tebliği” ile Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün
04.02.2009 tarihli ve 1205 sayılı yazısına istinaden hazırlanan “Kamu İç Kontrol Standartlarına
Uyum Eylem Planı” 29.06.2009 tarihli üst yönetici onayıyla yürürlüğe girmiş olup, iç kontrol
eylem planı revize hazırlık çalışmaları yapılmıştır.
9- 263 adet hak ediş ödemesine ait ödeme emri belgesi ve ekleri üzerinde kontrol işlemi
yapılmıştır. Bunlardan 39 adedi mali mevzuat hükümlerine göre eksik yada hatalı olduğundan
düzeltilmek üzere ilgili harcama birimine iade edilmiştir.
10- Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce hazırlanarak yayımlanan “Kamu İç Kontrol
Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Rehberi”ne uygun olarak eylem planında
öngörülen faaliyet ve düzenlemelerin gerçekleşme sonuçları eylem planı formatında
izlenmiştir.
11- Üniversitemiz 2012 Yılı Bütçesinin Ayrıntılı Finansman Programı teklifi 5018 sayılı
Kanun’un 20’inci maddesine istinaden hazırlanarak vize edilmek üzere Maliye Bakanlığı’na
gönderilmiş olup, Bakanlıkça onaylanan AFP icmal vize cetvellerine istinaden de AFP Detay
Programı oluşturulmuştur.
12- AFP detay programına göre Üniversitemiz Harcama Birimlerinin serbest üçer aylık ödenek
dilimlerine göre Ödenek Gönderme Belgelerinin hazırlanması veya hazırlattırılması ve
onaylanması işlemleri yürütülmüştür.
34
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2011- 2012 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu
13- Üniversitemiz 2011 Yılı Bütçesinde ve Yatırım Programında yer alan yatırım projelerine
ilişkin gerçekleşme ve uygulama sonuçlarını gösteren “Yatırım Değerlendirme Raporu” 5018
sayılı Kanun’un 25’inci maddesi gereğince hazırlanarak ilgili kurumlara gönderilmiştir.
14- Harcama birimlerinin talepleri doğrultusunda kurum içi aktarma, yedek ödenek talepleri,
revize ve tenkis işlemleri yıl içerisinde gerçekleştirilmiştir.
15- 2012 Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No:4) gereğince, dönemler itibariyle
Hazine Yardımı Serbest Tabloları hazırlanarak Maliye Bakanlığı’na gönderilmiştir.
16- 5018 sayılı Kanun’un 30’uncu maddesi gereğince Üniversitemiz “2012 Yılı Kurumsal Mali
Durum ve Beklentiler” raporu hazırlanarak Temmuz 2012 ayı içerisinde kamuoyuna
açıklanmıştır.
17- Üniversitemiz 2013-2015 Dönemi Bütçe Teklifi 31.07.2012 tarihine kadar hazırlanarak
Maliye Bakanlığına sunulmuş olup, 17.10.2012 tarihinde kadar ise Bütçe Tasarısı’nın hazırlık
çalışmaları Maliye Bakanlığı nezdinde yapılarak Bütçe Tasarısı hazırlanmıştır.
18- Üniversitemiz, harcama birimlerinin yatırım programı hazırlıklarının koordinasyonu
sağlanarak, Yatırım Programı Teklifi hazırlanarak ilgili kurumlara gönderilmiştir.
19- Kurumsal Düzeyde Kanunlaşan ve Resmi Gazetede yayımlanan, Üniversitemiz 2012 Yılı
Bütçesinin Dağılımı harcama birimleri itibariyle yapılmıştır.
20- 2012 yılı Performans Programı hazırlanmıştır.
21-Üniversitemiz Yatırım Programında yer alan projelere ilişkin ‘Yatırım Uygulama Raporu”
üçer aylık dönemler itibariyle hazırlanarak Kalkınma Bakanlığı’na gönderilmiştir.
22- Maaş, işçi ücretleri, ek ders, fazla mesai, özlük haklarına ilişkin ödemeler ile yolluk,
elektrik, su, telefon, tarifeye bağlı ödemeler, ilan ve sigorta giderleri, mahkeme harç ve
yargılama giderlerine ait ödeme emri belgesi ile muhasebe işlem belgesi olmak üzere toplam
14.153 adet yevmiye doğrudan kontrol edilerek say2000i sisteminde onaylanmıştır.
23- 2011 yılı kesin hesap cetveli hazırlanmıştır.
24- Üniversitemiz ve üniversitemize bağlı birimlerin taşınır mallarının envanter kayıtları ve
alımları say2000i sistemine girilerek taşınır cetvellerinin yıl sonunda doğruluğu kontrol
edilmiştir.
25- 2011 yılı Yönetim Dönemi cetvelleri hazırlanarak ilgili kurumlara gönderilmiştir.
35
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2011- 2012 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu
26- Sene sonu işlemleri içinde “13 no lu Taşınır Sayım Döküm Cetveli” ve “14 no lu Harcama
Yönetim Hesap Cetveli” kontrol edilip dosyalarına eklendikten sonra 2012 yılı taşınır işlemleri
kapatılmıştır.
27- Taşınır Kayıt Kontrol Yetkililerine, 2013 yılında uygulamaya başlanacak “Taşınır Kayıt ve
Yönetim Sistemi” ile ilgili eğitim verilmiştir.
28- 2012 yılında idari birimlerin yaptıkları ihalelerde, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre
ihale komisyonunda Başkanlığımızdan mali işlerden sorumlu personel olarak katılım
sağlanmıştır.
29- Personel Daire Başkanlığı tarafından 16 Nisan-02 Mayıs 2012 tarihleri arasında düzenlenen
“Hizmet İçi Eğitim Programı”nda sekiz saatlik “4734 sayılı Kamu İhale Kanunu” ile
“Doğrudan Temin Yöntemleri” dersi Mali Hizmetler Uzmanımız tarafından verilmiştir.
30- Harcama Birimlerinden gelen mali konularla ilgili 1 görüş yazısı yazılmıştır.
36
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2011- 2012 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu
2012 Mali Yılı Gerçekleşen Bütçe Miktarı
Üniversitemiz Rektörlük, Rektörlüğe bağlı bölümler ve merkezler ile Enstitü, Fakülte,
Yüksekokul, Meslek Yüksekokullarının Personel Giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumlarına
Devlet Primi Giderleri, Diğer Cari Giderler, Cari transferler ve Sermaye Giderlerinin
karşılanması için 2012 Mali Yılı Bütçesi ile toplam 111.626.000,00 TL ödenek verilmiştir.
Yıl içerisinde Maliye Bakanlığı bütçesinde yer alan “yedek ödenek ve yatırımları hızlandırma
ödeneklerinden”
5.310.000,00 TL, “gelir tahmini fazlalığı karşılığı” 222.400,00 TL, “likit
karşılığı” 8.144.300,00 TL ile “şartlı bağış ve yardım karşılığı” 265.484,00 TL olmak üzere
toplam 13.942.184,00 TL ödenek eklemesi yapılmış olup, toplam ödenek miktarı
125.568.184,00 TL ulaşmıştır. Yıl içerisinden yapılan bloke ve tenkislerden sonra toplam
123.976.482,00 TL ödenek göndermesi yapılmış olup, bundan 109.353.863,00 TL
harcanmıştır.
2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile verilen toplam 111.626.000,00 TL gider
bütçesinin finansmanı için, 99.728.000,00 TL hazine yardımı ve 11.898.000,00 TL öz gelir ve
diğer gelirler olmak üzere bütçe kanununda yer almıştır. Yıl sonu gelir gerçekleşmesi ise
toplam 113.669.439,73 TL olmuştur. Gelir gerçekleşmesinin %86,88’sı
Alınan Bağış ve
Yardımlar, %8,44’ü Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, %4,68’ü ise Diğer Gelirlerden
oluşmaktadır.
2012 yılı bütçe ödeneği gider gerçekleşmesi 2011 yılına oranla %11,46 artarken, bütçe gelir
gerçekleşmesinde de 2011 yılına oranla %7,52 artış olmuştur.
37
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2011- 2012 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu
Tablo 17: 2011-2012 Yılı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri
2011
AÇIKLAMA
03
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
03.1.1.01
BÜTÇE
TAHMİNİ
2012
GERÇEKLEŞME
TOPLAMI
Gerçekleşme
Oranı (%)
BÜTÇE
TAHMİNİ
GERÇEKLEŞME
TOPLAMI
Gerçekleşme
Oranı (%)
9.308.000,00
10.037.048,86
107,83
10.252.000,00
9.596.061,70
93,60
Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Geliri
50.000,00
9.470,00
18,94
10.000,00
20.905,00
209,05
03.1.2.29
Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen
Gelirler
2.450.000,00
3.297.527,66
134,59
3.277.000,00
2.458.627,43
75,03
03.1.2.31
İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler
5.227.000,00
4.958.335,61
94,86
5.227.000,00
5.407.383,60
103,45
03.1.2.32
Yaz Okulu Gelirleri
262.000,00
407.779,70
155,64
260.000,00
346.937,14
133,44
03.1.2.33
Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
03.1.2.34
Tezli Yüksek Lisans Gelirleri
177.000,00
208.149,80
117,60
177.000,00
121.177,10
68,46
03.1.2.35
Doktora Gelirleri
40.000,00
31.114,80
77,79
39.000,00
19.762,80
50,67
03.1.2.37
Kantin Kafeterya İşletme Gelirleri
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
42.336,12
4233,61
03.1.2.99
Diğer hizmet gelirleri
900.000,00
762.334,28
84,70
900.000,00
855.826,79
95,09
03.6.1.01
Lojman Kira Gelirleri
140.000,00
91.427,90
65,31
140.000,00
73.897,92
52,78
03.6.1.99
Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri
40.000,00
267.855,32
669,64
200.000,00
247.541,93
123,77
03.9.9.99
Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelir.
21.000,00
3.053,79
14,54
21.000,00
1.665,87
7,93
04
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel
Gelirler
85.246.000,00
92.781.548,35
108,84
99.728.000,00
98.755.028,77
99,02
04.2.1.01
Hazine yardımı (Cari)
68.494.000,00
73.384.137,29
107,14
76.388.000,00
73.649.545,00
96,42
04.2.2.01
Hazine yardımı (Sermaye)
16.752.000,00
19.081.044,00
113,90
23.340.000,00
24.840.000,00
106,43
04.4.1.01
Kurumlardan Alınan Bağış ve Yardımlar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
04.4.1.02
Kişilerden alınan Bağış ve Yadımlar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
04.4.1.03
Kurumlardan Alınan Bağış ve Yardımlar
0,00
316.367,06
0,00
0,00
264.782,17
0,00
04.4.1.04
Kişilerden Alınan Şartlı Bağış ve
Yardımlar
0,00
0,00
0,00
0,00
701,60
0,00
05
Diğer Gelirler
1.228.000,00
2.898.515,79
236,04
1.646.000,00
5.318.349,26
323,11
05.1.9.01
Kişilerden Alacaklar Faizleri
15.000,00
20.199,91
134,67
15.000,00
3.923,88
26,16
05.1.9.03
Mevduat Faizleri
84.000,00
330.549,33
393,51
100.000,00
865.846,44
865,85
05.1.9.99
Diğer Faizler
10.000,00
17.893,55
178,94
10.000,00
11.052,67
110,53
05.2.6.16
Araştırma Projeleri Gelirleri Payı
998.000,00
1.952.521,11
195,64
1.400.000,00
2.103.941,55
150,28
05.2.9.01
Çalışanlardan Tedavi Katılım Payi
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
05.3.2.99
Diğer İdari Para Cezaları
0,00
5.171,92
0,00
0,00
4.475,22
0,00
05.9.1.01
İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar
3.000,00
111,60
3,72
3.000,00
2.300,00
76,67
05.9.1.03
İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
44.232,00
2211,60
05.9.1.06
Kişilerden Alacaklar
100.000,00
338.936,15
338,94
100.000,00
109.995,52
110,00
05.9.1.19
Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri
0,00
0,00
0
0,00
1.819.976,00
05.9.1.99
Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli
Gelirler
16.000,00
233.132,22
1.457,08
16.000,00
352.605,98
2203,79
95.782.000,00
105.717.113,00
110,37
111.626.000,00
113.669.439,73
101,83
GENEL TOPLAM
38
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2011- 2012 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu
Tablo 18: 2012 Yılı Üniversite Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Faaliyet Geliri
Birim
Hazine Payı
39.620.121,33
396.201,21
BAP Katkı
Payı
1.981.006,06
156.869,11
12.357,12
22.332,13
463.778,79
12.801,71
5.903,40
112.877,84
101.334,72
1.568,69
123,57
223,32
4.637,79
128,02
59,03
1.128,78
1.013,35
7.843,45
617,86
1.116,61
23.188,94
640,09
295,17
5.643,89
5.066,74
72.238,00
722,38
3.611,90
27.892,60
21.535,45
40.630.042,20
278,93
215,35
406.300,42
1.394,63
1.076,77
2.031.502,11
Faaliyet Geliri
Sağlık Uygulama ve Araştırma
Hastanesi Merkez Müdürlüğü
Ziraat Fakültesi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak.
Fen-Edebiyat Fakültesi
Eğitim Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Tıp Fakültesi
Zile Dinçerler Turizm İşl.ve Ot. YO
Sürekli Eğitim Araştırma ve
Uygulama Merkezi
Tarımsal Uygulama ve Araştırma
Merkezi
Koyulhisar Meslek Yüksek Okulu
Matbaa Müdürlüğü
Toplam
Tablo 19: 2011-2012 Yılı Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Ödenek ve Harcama
2011
Bütçe Ödeneği
Harcama
(Ödenek
Gönderme)
01- Genel Kamu
Hizmetleri
02- Savunma Hizm.
03- Kamu Düzeni ve
Güvenlik Hizmetleri
07- Sağlık Hizmetleri
08- Dinlenme, Kültür
ve Din Hizmetleri
09- Eğitim Hizmetleri
Toplam
2012
Bütçe Ödeneği
Harcama
(Ödenek
Gönderme)
12.829.100,00
12.491.737,00
10.021.000,00
9.793.988,00
7.000,00
2.791,00
11.000,00
3.968,00
3.215.000,00
3.152.059,00
4.017.000,00
3.780.090,00
7.661.000,00
7.601.985,00
15.680.500,00
8.585.687,00
913.000,00
886.080,00
2.373.000,00
1.952.484,00
77.635.536,00
73.979.212,00
91.873.982,00
85.237.646,00
102.260.636,00
98.113.864,00
123.976.482,00
109.353.863,00
39
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2011- 2012 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu
Tablo 20: 2011-2012 Yılı Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ödenek ve Harcama
2011
TERTİP
HARCAMA
Ger.
Oranı
%
TOPLAM
ÖDENEK
GÖNDERME
HARCAMA
Ger.
Oranı
%
Personel Giderleri
52.797.400,00 51.953.310,33
98,40
63.193.400,00
62.469.269,00
98,85
1
51.480.900,00 50.711.520,34
98,51
62.560.900,00
61.941.648,00
99,01
859.784,80
97,45
157.000,00
143.268,00
91,25
Kodu
1 2
Memurlar
Sözleşmeli Personel
3
İşçiler
4
Geçici Personel
10.000,00
7.298,91
72,99
0,00
0,00
0,00
374.706,28
88,33
475.500,00
384.353,00
80,83
Sosyal Güv. Kur. Dev. Primi Gid.
9.103.000,00
8.923.392,44
98,03
10.432.700,00
10.320.484,00
98,92
1
8.813.000,00
8.678.695,72
98,48
10.275.000,00
10.182.737,00
99,10
170.100,00
157.198,37
92,42
31.000,00
27.774,00
89,59
0
0
0,00
0
0
0,00
119.900,00
87.498,35
72,98
126.700,00
109.973,00
86,80
13.112.515,00 11.350.336,10
86,56
16.110.382,00
14.478.455,00
89,87
Memurlar
Sözleşmeli Personel
3
İşçiler
4
Geçici Personel
Mal ve Hizmet Alımları
1 Üretime Yönelik Mal ve Malzeme
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme
2
Alm.
3 Yolluklar
63,90
32.000,00
21.358,00
66,74
7.313.000,00
6.186.399,00
84,59
9.158.300,00
8.511.046,00
92,93
655.249,75
81,35
1.011.553,00
852.427,00
84,27
21.000,00
11.555,15
55,02
42.500,00
28.314,00
66,62
5 Hizmet Alımları
3.747.980,00
3.336.796,86
89,03
4.788.129,00
4.122.250,00
86,09
85.000,00
71.273,42
83,85
100.000,00
87.273,00
87,27
503.100,00
481.272,37
95,66
527.900,00
462.254,00
87,56
528.000,00
506.598,01
95,95
435.000,00
386.899,00
88,94
6.634,00
44,23
88.000,00
87.772,85
99,74
15.000,00
7.680.721,00
7.665.171,13
99,80
1.863.000,00
1.862.977,00 100,00
Görev Zararı
5.561.000,00
5.545.449,99
99,72
1.572.000,00
1.571.977,00 100,00
Hazine Yardımları
Kar Amacı Gütmeyen Kur Yapılan
Trans.
Hane Halkına Yapılan Transferler
1.105.000,00
1.105.000,00 100,00
0,00
1.014.721,00
1.014.721,14 100,00
291.000,00
Cari Transferler
1
5 2
3
4
Sermaye Giderleri
1 Mamul Mal Alımları
0
0,00
0,00
291.000,00 100,00
0
0,00
0
0
0,00
15.988.000,00 14.642.654,00
91,59
32.377.000,00
20.222.678,00
62,46
4.066.000,00
4.050.423,96
99,62
9.797.000,00
8.174.025,00
83,43
0
0
0,00
0
0
0,00
3 Gayri Maddi Hak Alımları
120.000,00
118.355,77
98,63
100.000,00
97.113,00
97,11
4 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma
300.000,00
257.160,80
85,72
2.000,00
0,00
0,00
5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
Menkul Malların Büyük onarım
6
Giderleri
7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
10.142.000,00
8.919.098,67
87,94
21.058.000,00
10.610.064,00
50,38
710.000,00
650.243,18
91,58
100.000,00
28.476,00
28,48
650.000,00
647.371,62
99,60
1.320.000,00
1.313.000,00
99,47
0
0
0,00
0
0
0,00
0,00
2 Menkul Sermaye Üretim Giderleri
9 Diğer Sermaye Giderleri
Sermaye Giderleri
3.579.000,00
3.579.000,00 100,00
0,00
0,00
1 Yurtiçi Sermaye Transferi
3.579.000,00
3.579.000,00 100,00
0,00
0,00
0,00
95,94 123.976.482,00 109.353.863,00
88,21
TOPLAM
40
13.418,69
805.435,00
7 Menkul Mal Alım Bakım ve On. Gid.
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım
8
Gid.
9 Tedavi ve Cenaze Giderleri
7
21.000,00
4 Görev Giderleri
6 Temsil Tanıtma Giderleri
6
882.300,00
424.200,00
2 2
3
TOPLAM
ÖDENEK
GÖNDERME
2012
102.260.636,00 98.113.864,00
Tablo 21: 2012 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Birimlere
Dağılımı (Gerçekleşme)
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2011- 2012 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu
41
Tablo 21: 2012 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde
Birimlere Dağılımı (Gerçekleşme)
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2011- 2012 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu
42
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2011- 2012 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu
Tablo 22: Öğrenci Maliyeti
(2012 Yılı Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Harcama ve Öğrenci Maliyetleri)
Sıra
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Harcama Birimi Adı
Toplam
Harcama
Öğrenci
Sayısı
Ziraat Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Tıp Fakültesi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Tokat Sağlık Yüksek Okulu
Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu
Zile Dinçerler Turizm İşl. ve Otel. Yüksek Okulu
Yabancı Diller Yüksek Okulu
Erbaa Sağlık Yüksekokulu
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Tokat Meslek Yüksek Okulu
Zile Meslek Yüksek Okulu
Niksar Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu
Niksar Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu
Reşadiye Meslek Yüksek Okulu
Almus Meslek Yüksek Okulu
Erbaa Meslek Yüksek Okulu
Turhal Meslek Yüksek Okulu
Artova Meslek Yüksek Okulu
Koyulhisar Meslek Yüksek Okulu
Pazar Meslek Yüksek Okulu
Erbaa Sağlık Hiz. Meslek Yüksek Okulu
Turhal Sağlık Hiz. Meslek Yüksek Okulu
Özel Kalem
Diğer Bölümler
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
6.401.421,56
4.347.331,38
7.152.207,44
4.080.252,82
10.095.530,91
2.192.315,92
221.432,21
1.065.260,93
824.401,46
1.290.918,12
174.214,44
141.402,27
2.182.825,30
1.078.682,60
164.474,15
153.502,91
3.402.826,57
1.552.267,64
688.639,89
438.627,82
498.952,80
677.366,39
1.300.684,64
1.201.433,07
584.610,02
570.645,40
340.087,53
368.710,94
746.873,39
2.605.284,49
2.459.610,89
17.369.016,59
860.196,92
4.966.168,56
534.657,48
949
2.300
2.484
3.170
294
665
116
633
498
908
Toplam
82.732.835,45
23.657
90
922
411
23
374
3.444
1.334
622
638
82
200
1.192
1.156
104
164
62
253
569
43
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2011- 2012 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu
Ortalama Öğrenci Maliyeti
Bütçesi
09-Eğitim Hizmetleri
82.732.835,45
Ortalama
Maliyet
23.657 3.497,18
Öğrenci Sayısı
6. SOSYAL HİZMETLER
6.1. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı; Üniversite öğrencilerinin beden ve ruh sağlıklarının
korunması, hasta olanların tedavi edilmesi veya ettirilmesi, beslenme, çalışma, dinlenme ve
ilgili alanlarına göre ders dışı zamanlarının değerlendirilmesi, yeni ilgi alanlarının
kazanılmasına imkan sağlanması, gerek sağlık gerekse sosyal durumlarının iyileştirilmesine,
yeteneklerinin ve kişiliklerinin sağlıklı bir şekilde geliştirilmesine imkan verecek hizmetlerin
sunulması, öğrencilerin ruhsal ve bedensel sağlıklarına özen gösteren bireyler olarak
kazandırılması amacıyla; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun’unun 46’ncı ve 47’nci maddeleri,
124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı
Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin 32’nci maddesi ve Yükseköğretim Kurumları
Mediko-Sosyal Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Uygulama Yönetmelik’inde tanımlanan
bir uygulama dairesidir.
Daire Başkanlığı; üniversitelerde hizmet verdiği kesim için bir sağlık kuruluşu olmanın
yanında öğrencilerin sosyal, kültürel, spor ve beslenme ihtiyaçlarını karşılayan ve psikolojik
danışmanlık ile rehberlik hizmetleri veren bir birimidir.
6.2. Sunulan Hizmetler
6.2.1. Beslenme Hizmetleri
Taşlıçiftlik Yerleşkesinde yemek hizmeti 2 Temmuz 2012 tarihinden itibaren Daire Başkanlığı
tarafından verilmektedir. Merkez yemekhanemizde sağlıklı, doğru, kaliteli ve hijyenik bir
ortamda çıkartılan yemekler öğrenci ve personelimizin hizmetine sunulmaktadır. Merkez
yemekhanemizde öğrencilerimize öğle ve akşam yemeği, idari ve akademik personelimize de
öğle yemeği hizmeti verilmektedir.
44
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2011- 2012 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu
Başkanlığımıza bağlı yemek hizmetlerinin sunulduğu 1 adet Merkezi kafeterya bulunmaktadır.
Ali Şevki Erek Yerleşkesinde bulunan Tıp Fakültesi ile Almus, Niksar, Erbaa, Turhal, Zile,
Reşadiye, Artova ve Koyulhisar Meslek
Yüksekokullarında ihalesi yapılarak müstecire
verilen yemekhanelerde 4 çeşit yemek hizmeti verilmektedir. Taşlıçiftlik Yerleşkesinde
bulunan 7 adet öğrenci kantini müstecir firmalar tarafından işletilmektedir. Ali Şevki Erek
Yerleşkesinde bulunan Tıp Fakültesine ait 1 adet kantin, ilçelerde bulunan Meslek
Yüksekokullarında 7 adet kantin öğrencilerimize hizmet vermektedir.
2012 yılında 404.342 adet öğrencilere, 85.902 adet personele, 1.147 adet misafire ve 37.908
adeti ise öğrencimize ücretsiz olmak üzere toplam 529.299 adet yemek verilmiştir. İhale fiyatı
ile satış fiyatı arasındaki fark bütçenin ilgili tertibinden karşılanmıştır.
Yemek ücretleri 2012 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğine göre
Üniversitemiz Yönetim Kurulu kararı gereğince öğrenci için 1,50 TL, personel için 2,25 TL,
Profesör için 4,00 TL, Doçent için 3,50 TL, Yardımcı Doçent için 3,00 TL ve misafir için 5,00
TL yemek satışı yapılmıştır.
6.2.2. Sağlık Hizmetleri
Öğrencilerin tedavi hizmetleri Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınmıştır. Burslu okuyan 26
yabancı uyruklu öğrencilerin sağlık tedavi hizmetleri, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
tarafından yürütülmektedir.
6.2.3. Spor Hizmetleri
Üniversitemizin spor faaliyetleri başkanlıkça desteklenmekte olup, folklor kıyafetleri, spor
giysileri, spor malzemeleri ve bununla ilgili sağlık malzemeleri ile müsabakalara katılmaları ve
masrafları karşılanmaktadır.
Bu yıl üniversitemizde 3-7 Nisan 2012 tarihinde “Üniversitelerarası “Üniversitelerarası
Erkekler Hentbol 1.lig Müsabakası” düzenlenmiştir.
45
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2011- 2012 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu
2012 yılında Üniversiteler Spor Federasyonunun düzenlediği ve çeşitle tarihlere yapılan
üniversiteler arası müsabakalara katılımlarımız ve derecelerimiz;
1- Futbol Müsabakası, 2. Liğ Grup Birinciliği
2- Basketbol Müsabakası, Kadın Takımı, 1. Liğ Grup Birinciliği
3- Voleybol Müsabakası, Erkek Takımı, Süper Liğe Çıktı.
4- Hentbol Müsabakası, Erkek Takımı, 1. Liğ Grup Üçüncülüğü
5- Tenis Müsabakası, Erkek Takımı, 2. Liğ Grup Birinciliği
6- Masa Tenisi Müsabakası, Türkiye Beşincisi, Ömer SÜRER
7- Güreş Müsabakası, Serbest Dalda Birinci Liğ Grup Dördüncülüğü
Hakan OCAK, 66 kg. Türkiye Üçüncülüğü
8- Kros Müsabakası, Takım Türkiye İkinciliği
9- Basketbol Müsabakası, Erkek Takımı, 1. Liğ Grup Üçüncülüğü
10- Voleybol Müsabakası, Kadın Takımı, 1. Liğ Grup Üçüncülüğü
11- Tenis Müsabakası, Kadım Takımı, 1. Liğ Grup Üçüncülüğü
12- Atletizm Müsabakası, 2 Dalda Türkiye Birincisi, 3 Dalda Türkiye İkincisi
Gülle Atma, Oğuzhan DEMİRCİ, Türkiye İkincisi
Çekiç Atma, Emre BASTI, Türkiye Birincisi
Gülle Atma, Dilek ÖZATA, Türkiye İkincisi
Disk Atma, Gökçe ÇELENK, Türkiye İkincisi
Çekiç atma, Ayşegül ALNIAÇIK, Türkiye Birincisi
2011-2012 Eğitim-Öğretim yılında Üniversitemiz atletizm dalında 134 üniversite arasında
28. olmuştur.
13-Futsal Müsabakası, 2.Liğ Grup Birinciliği
14-Badminton Müsabakası, 2. Liğ Grup Birinciliği
15-Bilek Güreşi Müsabakası, Takım Halinde Grup Beşincisi
46
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2011- 2012 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu
6.2.4. Sosyal ve Kültürel Faaliyetler
1- Konferans: Tarım Öğretiminin 166.yılı kutlama
Konuşmacı: Prof. Dr. Seyit Mehmet ŞEN
Tarih: 10.01.2012
Yer: Taşlıçiftlik Yerleşkesi Konferans Salonu
2- Konferans: Değişen Toplum, Değişmeyen Değerler
Konuşmacı: Prof. Dr. Mahmut KAYA (İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk-İslam
Düşünce Tarihi Ana Bilim Dalı Başkanı), Yrd. Doç. Dr. Ahmet Turan ALKAN (Gazeteci
Yazar), Yrd. Doç. Dr. Muhittin DEMİRAY (GOÜ İİBF Dekan Yardımcısı )
Tarih: 26.01.2012
Yer: Taşlıçiftlik Yerleşkesi Konferans Salonu
3- Çalıştay: İstatistik Çalıştayı
Düzenleyen: Ziraat Fakültesi
Tarih: 3.02.2012
Yer: Taşlıçiftlik Yerleşkesi Konferans Salonu
4-Konferans: Sinema ve Sanat
Konuşmacı: Yönetmen Murat SARAÇOĞLU (120 filminin yönetmeni)
Tarih: 13.02.2012
Yer: Taşlıçiftlik Yerleşkesi Konferans Salonu
5-Konferans: Gaziosmanpaşa ve Plevne Müdafası
Konuşmacı: Prof. Dr. Mahmut AK İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü,
Dr. Mehmet Niyazi Özdemir Araştırmacı-Yazar
Tarih: 23.02.2012
Yer: Taşlıçiftlik Yerleşkesi Konferans Salonu
6-Panel: Hocalı Katliamı ve 1915 Olayları
Konuşmacı: Prof. Dr. Bahtiyar MEHMETOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÇOLAK,
Yrd. Doç. Dr. Kemal İBRAHİMZADE (GOÜ Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyeleri)
Tarih: 27.02.2012
Yer: Taşlıçiftlik Yerleşkesi Konferans Salonu
7- Konferans: Gençlik ve Zararlı Alışkanlıklar
Konuşmacı: Prof. Dr. Alpaslan ÖZYAZICI Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim
Üyesi
Tarih: 1.03.2012
Yer: Taşlıçiftlik Yerleşkesi Konferans Salonu
8- Konferans: 1923’ten Bugüne Türkiye’de Hükümetler ve Ekonomik Krizler
Konuşmacı: Prof. Dr. A. Zafer GÜRLER GOÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi
Tarih: 2.03.2012
Yer: Taşlıçiftlik Yerleşkesi Konferans Salonu
47
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2011- 2012 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu
9- Panel: Uzman Gözüyle Okul Sonrası İş Hayatı ve Sorunlar
Konuşmacı: Mehmet Akif ULAŞ Vergi Dairesi Müdür Vekili, Tuğrulhan METİN
Finansbank Şube Müdürü, Ayhan YILDIRIM S.M.M.M Odası Başkanı, Mustafa ÇAKIR
Deftardarlık Personel Müdür Yardımcısı
Tarih: 7.03.2012
Yer: Taşlıçiftlik Yerleşkesi Konferans Salonu
10-Gösteri: Mehmet Akif ERSOY Oratoryo
Tarih:13.03.2012
Yer: Taşlıçiftlik Yerleşkesi Konferans Salonu
11- Söyleşi: Sinan YAĞMUR ile söyleşi
Tarih: 15.03.2012
Yer: Taşlıçiftlik Yerleşkesi Konferans Salonu
12- Söyleşi: Sevda TÜRKÜSEV Kişisel Gelişim Uzmanı, Yaşam Koçu ve Yazar
Tarih: 16.03.2012
Yer: Taşlıçiftlik Yerleşkesi Konferans Salonu
13-Konferans: Çanakkale Savaşları
Konuşmacı: Doç. Dr. Mustafa ÇOLAK GOÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi
Tarih: 19.03.2012
Yer: Taşlıçiftlik Yerleşkesi Konferans Salonu
14-Panel: Türklerde Nevruz Geleneği
Konuşmacı: Prof. Dr. Hanifi VURAL, Yrd. Doç. Dr. Kemal İBRAHİMZADE, Öğretim
Görevlisi Niyazi ÖZDEMİR (GOÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyeleri)
Tarih: 21.03.2012
Yer: Taşlıçiftlik Yerleşkesi Konferans Salonu
15-Konferans: Arap Baharı, Ortadoğu’da Neler Oluyor?
Konuşmacı: Prof. Dr. Yasin AKTAY Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi, Prof. Dr. Coşkun
ÇAKIR İstanbul Şehir Üniversitesi Öğretim Üyesi
Tarih: 22.03.2012
Yer: Taşlıçiftlik Yerleşkesi Konferans Salonu
16- Panel: Erbaa Tarımının Durumu ve Geleceği
Konuşmacı: Prof. Dr. Rüstem CANGİ, Prof. Dr. Naif GEBOLOĞLU, Prof. Dr. Fahri
SÖNMEZ, Prof. Dr. İzzet KADIOĞLU (GOÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyeleri), Veteriner
Hekim Kemal GÜMÜŞ
Tarih: 28.03.2012
Yer: Erbaa
48
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2011- 2012 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu
17-Panel: Zile Tarımının Durumu ve Geleceği
Konuşmacı: Prof. Dr. Yaşar KARADAĞ, Prof. Dr. M. Ali SAKİN, Prof. Dr. Rüstem
CANGİ, Yrd. Doç. Dr. Arda YILDIRIM (GOÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyeleri)
Tarih: 3.04.2012
Yer: Zile
18- Seminer: Türkiye Üniversitelerinde Sınai Mülkiyet Hakları
Katılımcı: Türkiye Patent Enstitüsü
Tarih: 5.04.2012
Yer: Taşlıçiftlik Yerleşkesi Konferans Salonu
19- Panel: Ekmeklik Buğdayda Kalite
Konuşmacı: Prof. Dr. Mehmet Ali SAKİN, Prof. Dr. Ahmet YILDIRIM, Prof. Dr. Yusuf
YANAR (GOÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyeleri), Ender YENEN, Turgay ŞANAL,
Muhlis YILMA
Tarih: 4.04.2012
Yer: Taşlıçiftlik Yerleşkesi Konferans Salonu
20- Panel: Çok Yönlü Bir Olgu Olarak Şiddet
Konuşmacı: Raşit POYRAZ Tokat İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Niyazi ÖZDEMİR GOÜ
Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi, Yrd. Doç. Dr. Rukiye ŞAHİN GOÜ Eğitim
Fakültesi Öğretim Üyesi
Tarih: 11.04.2012
Yer: Taşlıçiftlik Yerleşkesi Konferans Salonu
21- Panel: Turhal Tarımının Durumu ve Geleceği
Konuşmacı: Prof. Dr. İsa TELCİ, Prof. Dr. Yakup ÖZKAN, Prof. Dr. Yusuf YANAR,
Doç. Dr. Necdettin SAĞLAM (GOÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyeleri), Ziraat Mühendisi
Mürsel YILDIZ
Tarih: 11.04.2012
Yer: Turhal
22- Konser: Piyano Dinletisi
Solist: Yrd. Doç. Dr. Hamit YOKUŞ GOÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi
Tarih: 11.04.2012
Yer: Taşlıçiftlik Yerleşkesi Konferans Salonu
23- Konferans: İyi Klinik Uygulamaları Eğitimi
Konuşmacı: Doç. Dr. Hanefi ÖZBEK GOÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi, Dr. Ecz. Mine
KİRAZ (GOÜ Tıp Fakültesi)
Tarih: 14.04.2012
Yer: Taşlıçiftlik Yerleşkesi Konferans Salonu
24- Konferans: Güzel Türkçemiz
Konuşmacı: Prof. Dr. Recep TOPARLI Cumhuriyet Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Tarih: 16.04.2012
Yer: Taşlıçiftlik Yerleşkesi Konferans Salonu
49
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2011- 2012 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu
25-Panel: Artova Tarımı ve Geleceği
Konuşmacılar: Prof. Dr. Yaşar KARADAĞ, Prof. Dr. Güngör YILMAZ, Doç. Dr. Mustafa
ÖZGEN (GOÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyeleri), Ziraat Mühendisi Mürsel YILDIZ
Tarih: 17.04.2012
Yer: Artova
26-Konser: Türk Sanat Müziği
Solist: Banu GEBOLOĞLU, C. Korhan IŞIKDAK (GOÜ Devlet Konservatuvarı Öğretim
Üyeleri)
Tarih: 19.04.2012
Yer: Taşlıçiftlik Yerleşkesi Konferans Salonu
27-Konferans: Mustafa Necati SEPETÇİOĞLU Hayatı
Konuşmacı: Yrd. Doç. Dr. Alparslan Demir GOÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi
Tarih: 20.04.2012
Yer: Taşlıçiftlik Yerleşkesi Konferans Salonu
28-Konferans: Osmanlı Kültür Coğrafyası
Konuşmacı: Doç. Dr. Erhan AFYONCU Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
Öğretim Üyesi, Ankara Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurulu Yönetim Kurulu Üyesi;
Doç. Dr. A. Haluk DURSUN Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi,
Ayasofya Müzesi Başkanı
Tarih: 26.04.2012
Yer: Taşlıçiftlik Yerleşkesi Konferans Salonu
29-Çalıştay: Tarım ve Gıda Sanayi Çalıştayı
Düzenleyen: Ziraat Fakültesi
Tarih: 26.04.2012
Yer: Taşlıçiftlik Yerleşkesi Konferans Salonu
30-Çalıştay: Zooteknistler Buluşuyor
Katılımcılar: Doç. Dr. Ahmet ŞEKEROĞLU GOÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi; Ziraat
Mühendisi Mehmet AKAR, Ziraat Mühendisi Fatma DİNÇER, Ziraat Mühendisi Rıza
POLAT, Ziraat Mühendisi Murat Birol KAYIM
Tarih: 2.05.2012
Yer: Taşlıçiftlik Yerleşkesi Konferans Salonu
31- Konferans: Adli Tıpta Biyolojik Temelli Çalışmalar
Konuşmacı: Dr. Ömer MÜSLÜMANOĞLU İstanbul Adli Tıp Biyoloji Daire Başkanı
Tarih: 2.05.2012
Yer: Taşlıçiftlik Yerleşkesi Konferans Salonu
32- Çalıştay: III. Çocukluk Bizde Kalsın
Düzenleyen Tokat Meslek Yüksek Okulu
Tarih:3.05.2012
Yer: Taşlıçiftlik Yerleşkesi Konferans Salonu
50
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2011- 2012 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu
33-Söyleşi: Salih MEMECAN (Karikatürist)
Tarih: 7.05.2012
Yer: Taşlıçiftlik Yerleşkesi Konferans Salonu
34- Festival: III. Kısa Film Festivali
Düzenleyen: Eğitim Fakültesi
Tarih:9.05.2012
Yer : Taşlıçiftlik Yerleşkesi Konferans Salonu
35- Sergi: Eğitim Materyal Sergisi
Tarih:10.05.2012
Yer: Eğitim Fakültesi
36- Konferans: Tarihi Doğru Anlamak
Konuşmacı: Prof. Dr. Ahmet ŞİMŞİRGİL Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim
Üyesi
Tarih: 10.05.2012
Yer: Taşlıçiftlik Yerleşkesi Konferans Salonu
37- 14-17.05. 2012 Bahar Şenlikleri
14 Mayıs 2012 Bahar Şenlikleri 1. Gün
-
Konferans: “Turna ve Gayda” Yrd. Doç. Dr. Berat Demirci Cumhuriyet Üniversitesi
Öğretim Üyesi
Sergi: Eğitim Fakültesi Resim Sergisi
Konser: Nurullah AKÇAYIR TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Sanatçısı
Konser: Öğrenci Grubu Rock Konseri
15 Mayıs 2012 Bahar Şenlikleri 2. Gün
-
Söyleşi: “ Ak Zambaklar Şehri Tokat” Mimar Yasemin DUTOĞLU
Konser: Pop Müzik ve Türk Halk Müziği Ses Yarışması Finali
Konferans: “Türk Sinemasında Kimlik Sorunu” İhsan KABİL Star Gazetesi Köşe
Yazarı
Konferans: “ Türk Okçuluğu/ Ok Atışı” Dr. Metin Aksoy
Konser: Yusuf GÜNEY (Pop Müzik Sanatçısı)
16 Mayıs 2012 Bahar Şenlikleri 3. Gün
-
Konferans: Bilişim Sektörü Güngör KAYMAK Sabancı Holding BİMSA Genel
Müdürü
Yarşma: Ödüllü Şiir Okuma
Söyleşi: Serdar TUNCER
Konser: Öğrenci Grubu Konseri
51
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2011- 2012 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu
- Konser: TUAL Grubu
17 Mayıs 2012 Bahar Şenlikleri 4. Gün
-
Konferans: Prof. Dr. Hafize KESER
Konferans: Prof. Dr. Hüseyin HATEMİ
Konferans: Prof. Dr. Udo STEİNBACH
Konser: Öğrenci Grubu
Gösteri: BESYO Gösteri Topluluğu
38- Gösteri: Bedenimasyon
Katılımcı: Tokat MYO Çocuk Gelişimi Bölümü
Tarih: 21.05.2012
Yer: Taşlıçiftlik Yerleşkesi Konferans Salonu
39-Konser: Türk Halk Müziği
Düzenleyen: Türk Halk Müziği Öğrenci Topluluğu Şef: Murat AĞIL
Tarih: 21.05.2012
Yer: Taşlıçiftlik Yerleşkesi Konferans Salonu
40-Konser: Yıl Sonu Konseri
Katılımcı: Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı
Öğrencileri
Tarih: 22.05.2012
Yer: Taşlıçiftlik Yerleşkesi Konferans Salonu
41-Çalıştay: Ağrıya Yaklaşım
Katılımcılar: Doç. Dr. Fikret ERDEMİR, Doç. Dr. İbrahim ALADAĞ (GOÜ Tıp Fakültesi
Öğretim Üyeleri)
Tarih: 25.05.2012
Yer: Taşlıçiftlik Yerleşkesi Konferans Salon
42- Sempozyum: Çocuk Hakları Sempozyumu
Konuşmacı: Prof. Dr. Şemsettin ŞAHİN, Prof. Dr. İ. Hamit HANCI, Yrd. Doç. Dr. Ali
Yıldırım, Yrd. Doç. Dr. Erdal ÖZER (GOÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri)
Tarih: 2.06.2012
Yer: Taşlıçiftlik Yerleşkesi Konferans Salonu
43-Kongre: Kromatografi 2012 Kongresi
Düzenleyen: GOÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü
Tarih: 6.06.2012
Yer: Taşlıçiftlik Yerleşkesi Konferans Salonu
52
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2011- 2012 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu
44- Konser: Flüt ve Koro
Solist: Yrd. Doç. Dr. Özlem Onuk ŞENEL, Onur ŞENEL GOÜ Öğretim Üyeleri
Tarih: 6.06.2012
Yer: Taşlıçiftlik Yerleşkesi Konferans Salonu
45- Toplantı: Türk Üroloji Derneği Batı Karadeniz Şubesi Aylık Toplantı
Konuşmacı: Prof. Dr. Recep BÜYÜKPELLİ, Doç. Dr. Fikret ERDEMİR ,
Doç. Dr. Bekir Süha PARLAKTAŞ, Doç. Dr. Banu ÖZTÜRK, Prof. Dr. Yaşar ÖZKÖK
Doç. Dr. Öner ŞANLI
Tarih: 16.06.2012
Yer: Taşlıçiftlik Yerleşkesi Konferans Salonu
46-Kongre: 1. Okul Yöneticileri Kongresi, Okul Müdürlerinin Yönetimde Farklılık Yaratacak
Uygulamaları
Düzenleyen: Tokat Valiliği ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü
Tarih: 20.06.2012
Yer: Taşlıçiftlik Yerleşkesi Konferans Salonu
47-Sempozyum: 18.Uluslararası Biyomedikal Bilim ve Teknoloji Sempozyumu
Düzenleyen: Tıp Fakültesi
Tarih:10-13.09.2013
Yer: Taşlıçiftlik Yerleşkesi Konferans Salonu
48- Sempozyum: Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu
Konuşmacılar: Prof. Dr. Ekrem SEZİK, Prof. Dr. Neşet ARSLAN, Dr. Ali Osman SARI
Tarih: 13.09.2012
Yer: Taşlıçiftlik Yerleşkesi Konferans Salonu
49- 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Açılış Töreni
Konuşmacı: Sayıştay Başkanı Doç. Dr. Recai AKYEL “Denetim” konulu açılış dersi
Tarih:3.10.2012
Yer: Taşlıçiftlik Yerleşkesi Konferans Salonu
50- Söyleşi: Mevlana’da İlim Anlayışı
Konuşmacı: Cemal Nur SARGUT Türk Kadınları Kültür Derneği İstanbul Şubesi Başkanı
Tarih: 4.10.2012
Yer: Taşlıçiftlik Yerleşkesi Konferans Salonu
51- Konser: Ney Dinletisi
Solist: Emre PINARBAŞI GOÜ Devlet Konservatuvarı Öğretim Görevlisi
Tarih:15.10.2012
Yer: Taşlıçiftlik Yerleşkesi Konferans Salonu
52- Sergi: Rölöve Çalışmaları
Düzenleyen: Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü öğrencileri
Tarih:17.10.2012
Yer: Fen-Edebiyat Fakültesi havuz başı
53
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2011- 2012 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu
53- Sempozyum: Tokat Sempozyumu
Düzenleyen:Tokat Valiliği ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü
Tarih: 1-3.11.2012
Yer: Taşlıçiftlik Yerleşkesi Konferans Salonu
54-Konser: Bağlama Dinletisi
Solist: Ali Osman DÖNMEZ GOÜ Devlet Konservatuvarı Öğretim Görevlisi
Tarih: 6.11.2012
Yer: Taşlıçiftlik Yerleşkesi Konferans Salonu
55- Konser: Türk Tasavvuf Musikisi Konseri
Düzenleyen: GOÜ Devlet Konservatuvarı Öğretim Görevlileri
Tarih:10.10.2012
Yer: Mevlevihane-Tokat
56- Konser: Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar
Düzenleyen: GOÜ Devlet Konservatuvarı Öğretim Görevlileri
Tarih:12.11.2012
Yer: Taşlıçiftlik Yerleşkesi Konferans Salonu
57- Konser: Sanatçı Neşet ERTAŞ’ı Anma Konseri
Düzenleyen: GOÜ Devlet Konservatuvarı Öğretim Görevlileri
Tarih:14.11.2012
Yer: Taşlıçiftlik Yerleşkesi Konferans Salonu
58- Konferans: Kur’an da Aile
Konuşmacı: Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK GOÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi
Tarih: 15.11.2012
Yer: Taşlıçiftlik Yerleşkesi Konferans Salonu
59-Konferans: Enfeksiyon Kontrol Yöntemleri
Konuşmacı: Hümeyra TÜRKER GOÜ Tokat Sağlık Yüksekokulu
Tarih: 15.11.2012
Yer: Taşlıçiftlik Yerleşkesi Konferans Salonu
60- Çalıştay: Dil Derslerinde Monotonlukla Mücadele Yöntemleri
Konuşmacı: Oxford Üniversitesi Press’den Mephan BELER
Tarih: 15.11.2012
Yer: Yabancı Diller Yüksekokulu
54
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2011- 2012 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu
61- Konferans: Organik-İnorganik Nano Kompoziteleri ve Tıpta Uygulamaları
Konuşmacı: Prof. Dr. Baki HAZER Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi
Tarih: 22.11.2012
Yer: Taşlıçiftlik Yerleşkesi Konferans Salonu
62- Konser: Tezeneden Artakalanlar
Solist: Aşık Mustafa AYDIN, Aşık İsmail ALADAĞLI, Aşık Adem AYDINER
Tarih: 22.11.2012
Yer: Taşlıçiftlik Yerleşkesi Konferans Salonu
63- Çalıştay: San-tez ve Tekno Girişim Projeleri
Düzenleyen:Tokat Valiliği ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü
Tarih: 26-27.11.2012
Yer: Taşlıçiftlik Yerleşkesi Konferans Salonu
64- Konferans: Sürdürülebilir Tarıma Ekolojik, Ekonomi Perspektiflerinden Bakış
Konuşmacı: Doç. Dr. Mustafa ÖZGEN GOÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi
Tarih: 28.11.2012
Yer: Taşlıçiftlik Yerleşkesi Konferans Salonu
65- Konferans: Sigara Salgını Bireysel ve Toplumsal Müdahale
Konuşmacı: Prof. Dr. Recep Erol SEZER Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim
Üyesi
Tarih: 28.11.2012
Yer: Taşlıçiftlik Yerleşkesi Konferans Salonu
66- Konferans: İnsan Hakları ve Demokrasi
Konuşmacı: Mehmet ALTUNTAŞ Başbakanlık İnsan Hakları Başkanı
Tarih: 15.11.2012
Yer: Taşlıçiftlik Yerleşkesi Konferans Salonu
67- Konferans: Kerbela Olayı ve Düşündürdükleri
Konuşmacı: Prof. Dr. Ünal KILIÇ Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim
Üyesi
Tarih: 29.11.2012
Yer: Taşlıçiftlik Yerleşkesi Konferans Salonu
68- Çalıştay: Üstün Yetenekliler Eğitimi Çalıştayı
Düzenleyen: Tokat Valiliği ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü
Tarih: 30.11-1.12.2012
Yer: Taşlıçiftlik Yerleşkesi Konferans Salonu
69- Konferans: Anomi, İnsan Hakları ve İnsan Haklarında Gelinen Son Durum
Konuşmacı: Yrd. Doç. Dr. Sevim GÜVEN GOÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi
Tarih: 10.12.2012
Yer: Taşlıçiftlik Yerleşkesi Konferans Salonu
55
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2011- 2012 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu
70- Konferans: Endülüs’te Birlikte Yaşama Tecrübesi
Konuşmacı: Prof. Dr. Mehmet ÖZDEMİR Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim
üyesi
Tarih: 11.12.2012
Yer: Taşlıçiftlik Yerleşkesi Konferans Salonu
71- Konferans: Mihriban Şairi Abdurrahman KARAKOÇ’u Anma
Düzenleyen: Genç Edebiyatçılar Kulübü
Tarih: 13.12.2012
Yer: Taşlıçiftlik Yerleşkesi Konferans Salonu
72- Konferans: Atatürkçülük
Düzenleyen: Atatükçü Düşünce Külübü
Tarih: 14.12.2012
Yer: Taşlıçiftlik Yerleşkesi Konferans Salonu
73-Sergi: 3. Geleneksel Çevre Eğitimi ve Otantik Öğrenme, Poster ve Broşür, Afiş, ve
Materyal Sergisi
Düzenleyen: Eğitim Fakültesi
Tarih: 19.12.2012
Yer: Taşlıçiftlik Yerleşkesi Konferans Salonu
74- Konferans: Mevlana’yı Anma, “Mevlana’da Aşk Estetiği ve Hoşgörü Eğitimi”
Konuşmacı: Yrd. Doç. Dr. Sezai KÜÇÜK Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi
Tarih: 19.12.2012
Yer: Taşlıçiftlik Yerleşkesi Konferans Salonu
75- Konferans: Sosyal Medya’da Sivil Toplum Örgütleri: Akut Örneği
Konuşmacı: Nasuh MAHRUKİ
Tarih: 25.12.2012
Yer: Taşlıçiftlik Yerleşkesi Konferans Salonu
76- Konser: İnce Saz Türküler
Solist: Cevahir Korhan IŞILDAK ve Ali Orhan DÖNMEZ GOÜ Devlet Konservatuvarı
Öğretim Görevlileri
Tarih: 26.12.2012
Yer: Taşlıçiftlik Yerleşkesi Konferans Salonu
77- Konferans: Mekke’nin Fethi
Konuşmacı: Yrd. Doç. Dr. Ahmet İNANIR GOÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi
Tarih: 26.12.2012
Yer: Taşlıçiftlik Yerleşkesi Konferans Salonu
56
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2011- 2012 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu
78- Konser: Güz Yarıyıl Konseri
Düzenleyen: Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim
Dalı Öğrencileri
Tarih: 27.12.2012
Yer: Taşlıçiftlik Yerleşkesi Konferans Salonu
79- Çalıştay: Sağlık Biliminde İnovasyon Çalıştayı
Katılımcı: Prof. Dr. Banu ONARAL, ABD Drexel Üniversitesi Öğretim Üyesi
Tarih: 27.12.2012
Yer: Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu
80- Konferans: Fıkhi Meseleler
Konuşmacı: Prof. Dr. Abdullah KAHRAMAN Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Öğretim Üyesi
Tarih: 28.12.2012
Yer: Taşlıçiftlik Yerleşkesi Konferans Salonu
6.2.5. Kısmi Zamanlı Çalışma Hizmetleri
Üniversitemizin Yönetim Kurulu Kararı gereğince Kütüphane ve Dokümantasyon Daire
Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Spor Salonu, Laboratuvarlar ve farklı birimlerde,
çalışkan ve başarılı ihtiyaç sahibi öğrencilerin maddi açıdan desteklenmesi amacıyla kısmi
zamanlı olarak çalıştırılan 87 öğrenciye saat ücreti 4,00 TL, aylık 50 saat olmak üzere brüt
200,00 TL ödenmektedir.
57
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2011- 2012 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu
7. YAPI İŞLERİ
7.1. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Daire Başkanlığı 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanun’unun 51-a maddesine istinaden
Üniversite merkez yönetim örgütü kapsamında kurulmuş ve görevlendirilmiştir. Mali işlemler
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’na, İhale işlemleri ise 4734 sayılı Kamu
İhale Kanunu’na tabi olarak yürütülmektedir.
Üniversitemizin; eğitim, sağlık ve spor sektöründe gayrimenkul sermaye üretimine ait
yatırımları daire başkanlığı tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu bağlamda yapılacak işlerin
keşif, ihale, kontrollük ve kabul işlemleri yapılmaktadır. Ayrıca Üniversitemizin merkez ve
taşra birimlerine ait bina, tesis ve altyapının bakım-onarım hizmetleri de daire başkanlığınca
yapılmaktadır.
2012 Yılı Faaliyet Bilgileri
Başkanlığın harcama ya da gerçekleştirme yetkisinde bulunan 2012 yılı yatırımlarına ilişkin
başlangıç ödenekleri aşağıdaki gibidir.
Eğitim-Yükseköğretim Sektörü
Çeşitli Ünitelerin Etüd Proje İşi
: 250.000,00
Derslik ve Merkezi Birimler
: 9.748.000,00
Kampüs Altyapı
: 2.000.000,00
(*)
Muhtelif İşler Büyük Onarım İnşaatı: 821.000,00
Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor Sektörü
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
: 1.200.000,00
Sağlık Sektörü
Ek Bina İnşaatı
: 6.000.000,00
DKH-Sosyal Teknolojik Araştırma
Merkezi Araştırma Laboratuvarı
: 500.000,00
(*) Ödeneğin 181.000,00 TL özel gelirlerden karşılanmıştır.
58
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2011- 2012 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu
Yıl içinde “Likit Karşılığı Ödenek Eklemesi” ile Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesine 475.00,00
TL, Derslik ve Merkezi Birimler projesine 535.000,00 TL, Muhtelif İşler Büyük Onarım
projesine 450.000,00 TL, Açık ve Kapalı Spor Tesisleri projesine 350.000,00 TL, Muhtelif
İşler Hastane Büyük Onarım projesine 215.000,00 TL ödenek eklemesi yapılmıştır.
Başlangıç ödeneği ve ek ödeneklerle beraber 2012 yılı içinde toplam 22.544.000,00 TL ödenek
temin edilmiştir.
Yıl sonu itibari ile nakdi ve fiziki gerçekleşme durumları aşağıdaki gibidir;
EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜ
1.1-
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi
2012 yılı başlangıç ödeneği 250.000,00 TL olup; yıl içinde 475.000,00 TL likit karşılığı ödenek
eklemesi ile toplam 725.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. 2012 yılı içinde toplam 67.686,00
TL harcanmıştır. Bu proje kapsamında Eğitim Fakültesi Binası Projesi Telif Hakkı işi, Ortak
Derslik Binası Yeri ve Bina Rezerv Alanları Zemin Etüd İşi yaptırılmış olup, yaklaşık 400
Yataklı Araştırma ve Uygulama Hastanesi Hasta Bakım Ünitesi Binası ile Mevcut Hasta Bakım
Ünitesi Binasının Poliklinik Binası Olarak Revize Projesi İşi halen devam etmektedir.
1.1.1- Eğitim Fakültesi Binası Projesi Telif Hakkı:
2012 yılı içinde 52.700,00 TL harcama yapılmış olup; mimari, statik, mekanik ve elektrik
tesisat uygulama projeleri yaptırılarak iş tamamlanmıştır.
1.1.2- Ortak Derslik Binası Yeri ve Bina Rezerv Alanları Zemin Etüd İşi:
2012 yılı içinde 14.986,00 TL harcama yapılmış olup; Ortak Derslik Binası yeri ile 3 adet bina
yerinin zemin etüdü yaptırılmıştır.
59
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2011- 2012 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu
1.1.3- Yaklaşık 400 Yataklı Araştırma ve Uygulama Hastanesi Hasta Bakım Ünitesi
Binası ile Mevcut Hasta Bakım Ünitesi Binasının Poliklinik Binası Olarak Revize Projesi
İşi:
2012 yılı içinde zemin etüdü, mimari ön proje ve mimari kesin proje tamamlanmıştır. 2012
yılında harcama yapılmamıştır.
1.1.4- Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Ek Bina Projesi İşi:
21.11.2012 tarihinde ihalesi yapılan mevcut Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Binası
için ek bina projesi yaptırılacak olup; sözleşmesi 04.01.2013 tarihinde yapılmıştır.
1.2.
Derslik ve Merkezi Birimler Projesi
2012 yılı başlangıç ödeneği 9.748.000,00 TL olup yıl içinde 535.000,00 TL Likit karşılığı
ödenek eklemesi ile toplam 10.283.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. 2012 yılı içinde toplam
6.910.144,20 TL harcanmıştır. Bu proje kapsamında Uygulama Oteli İkmal İnşaatı
tamamlanmış olup, Ortak Derslik Binası İnşaatı ile Eğitim Fakültesi Binası İnşaatı işleri halen
devam etmektedir.
1.2.1. Uygulama Oteli İkmal İnşaatı
2012 yılı içinde 515.577,70 TL harcama yapılarak sıva ve boya işleri, mermer, granit ve fayans
işleri, yangın merdiveni, PVC doğrama işleri, alüminyum doğrama işleri, mekanik tesisat ve
elektrik tesisat işleri yaptırılmıştır.
1.2.2. Uygulama Oteli Binası Kalan İmalat İşleri
2012 yılı içinde 113.123,54 TL harcama yapılmış olup; Uygulama Oteli Binasında iç ve dış
boya, fayans ve mermer imalatları, sıhhi tesisat, kalorifer tesisatı, doğalgaz tesisatı ve elektrik
tesisatı eksik kalan imalatlar tamamlanmıştır.
60
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2011- 2012 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu
1.2.3. Ortak Derslik Binası İnşaatı
2012 yılı içinde 4.279.084,52 TL harcama yapılmış olup; temel kazısı yapılmış, grobeton
yapılmış, 3+4 su yalıtım membranı, radya temel kalıp + demir imalatları ve beton imalatları
yapılmıştır. Bina etrafına drenaj boruları döşenmiş ve çevre drenaj işi tamamlanmıştır.
0,00 kotuna kadar perde, kolon, demir kalıp imalatları yapılıp betonu atılmıştır. Perdelerin
dolgu altında kalan kısmının su ve ısı yalıtımı tamamlanmış, -5,50 kotuna kadar olan
dersliklerin basamaklar oluşturulup beton imalatları bitmiştir. Amfi perdeleri 4,50 kotuna kadar
demir kalıp imalatları yapılıp betonu atılmış; basamaklar oluşturulup beton imalatları
tamamlanmıştır. A blok 6,30 kotu tabliye kalıp + demir + beton imalatları, temel topraklama
imalatları, ana besleme kablosu döşeme işlerinin bir kısmı, 1000 kVA jeneratör, jeneratör
kabini, senkronisazyon sitemi ve kabloları alınarak montaj işlemleri tamamlanmıştır. 2012
yılında fiziki gelişme % 25 olarak gerçekleşmiştir.
1.2.4. Eğitim Fakültesi Binası İnşaatı
2012 yılı içinde 2.002.358,34 TL harcama yapılmış olup; A,B,D,E bloklarının temel kazısı,
grobeton, yalıtım membranı, demir donatıları tamamlanıp temel betonu ve bodrum kat beton
imalatları bitirilmiştir. A,B,D,E bloklarının zemin kat kolon, perde beton imalatları, B blok
zemin kat tabliye beton imalatları, bodrum kat iç duvar imalatları, bodrum kat pis su ana boru
hattı ve binanın altında kalan kısmın temel topraklaması tamamlanmıştır. 2012 yılı içinde fiziki
gelişme %21 olarak gerçekleşmiştir.
1.3.
Kampüs Altyapısı
2012 yılı başlangıç ödeneği 2.000.000,00 TL olup, yıl içinde 2.000.000,00 TL harcanmıştır. Bu
proje kapsamında 2011-2013 Yılları Kampüs Altyapı İnşaatı işi yapılmaktadır.
61
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2011- 2012 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu
1.3.1. 2011-2013 Yılları Kampüs Altyapı İnşaatı
2012 yılı içinde 2.000.000,00 TL harcama yapılmış olup;
• Açık Spor Tesisleri Çevre Düzenleme İşleri: İşin tamamı bitirilmiştir. Köy yolu
tarafına mevcut taş duvar üzerine panel çit yapılmıştır. Kapalı spor salonu yan tarafında
bulunan çökmüş mevcut parkeler sökülerek tekrar döşenmiştir. İki adet giriş kapısı önüne
andezit kaplama yapılmıştır. Kapalı tenis kortu giriş platformuna ve çevre merdiven
basamaklarına andezit kaplama yapılmıştır.
•
Bedriye Üstün Kız Yurdu-Camii-Lojmanlar Arası Yol: Yol şev kazıları, yol plentmiks
(mıcır ) serilmesi işi %100 seviyesinde, yol tretuvar altı betonlar %100 seviyesinde, yol beton
bordürleri %80 seviyesinde, yol yağmur suyu hatları % 100 seviyesinde bitirilmiştir.
• Mühendislik Fakültesi-Bedriye Üstün Kız Yurdu Arası Yol: Yol şev kazıları, yol
plentmiks (mıcır ) serilmesi işi %50 seviyesinde, yol yağmur suyu hatları %60 seviyesinde
bitirilmiştir. Teknopark inşaatına kadar bordür altı betonlar ve bordürler bitirilmiş olup
Teknopark-Uygulama Oteli İkmal İnşaatı arası 25 cm. beton yol kaplaması devam etmektedir.
•
Kampüs Çevre Yolu Yağmur suyu Hattı: Bedriye Üstün Kız Yurdu-lojmanlar arası
yağmursuyu hattı %80 seviyesinde bitirilmiştir.
• Otopark ve Şenlik Alanı: Fen-Edebiyat Fakültesi karşısına otopark ve şenlik alanı
yapılmıştır.
•
Tıp Fakültesi Morfoloji Binası-Askeri Lojmanlar Arası Koruma Çiti: Tıp Fakültesi
Morfoloji binası çevresinde bulunan perde duvarlar bitirilmiş ve ilave olarak yağmur suyu
hattı, kanalizasyon hattı, çevre sulama tesisatları, voleybol ve basketbol sahası, makam aracı
için kapalı garaj yapımı bitirilmiştir.
• Andezit Kaplama İşleri: Açık ve Kapalı Spor Tesisleri bölgesinde kapalı tenis kortu
girişine 80 m2 andezit kaplama yapılmış olup Rektörlük Binası-Merkezi Kütüphane Binası
merdiven basamakları ve döşemelerin andezit kaplaması tamamlanmıştır.
• Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Binası Çevre Düzenleme İşi: Mühendislik
ve Doğa Bilimleri Fakültesi Binası önünde mevcut bulunan betonarme perdenin sıvaları ve
harpuştası yapılmış, ön sahanın andezit kaplaması bitirilmiştir. Arka tarafa ait Merdiven
basamakları ve döşeme andezitleri iş başına getirilmiştir. Bahçe merdiven kaplamaları ve
62
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2011- 2012 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu
dekanlık merdiven kaplamaları tamamlanmıştır. Dekanlık merdiven ve giriş platformu
korkulukları tamamlanmıştır. Bina arkasındaki kayalık bölüm %100 seviyesinde kırılmış,
tesviye işlerine başlanmıştır.
• Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Devamı Galeri Hattı: Galeri hattı betonarme
imalatı %90 seviyesinde bitirilmiştir. Yalıtım işleri bitirildikten sonra kenar kum çakıl dolguları
yapılacaktır.
• Rektörlük Binası Kütüphane Arası Eğimli Alan Çevre Düzenlemesi: Çevre
düzenlemesi kapsamında döşenecek olan andezit taşlar iş başına getirilmiş olup proje sahaya
aplike edildikten sonra döşenmeye başlanacaktır.
• Fen-Edebiyat Fakültesi Binası Otomasyon: Otomasyon işi kapsamında sirkülasyon
pompaları büyütülmüş gerekli mekanik ve elektrik tesisat işleri yapılmış ve otomasyon işi
tamamlanmıştır.
• Tokat Meslek Yüksekokulu Binası Otomasyon: Gerekli mekanik ve elektrik tesisat
işleri yapılmış ve otomasyon işi tamamlanmıştır.
• Fen-Edebiyat Fakültesi Binası Şalter: Arızalı olan jeneratör transfer şalteri
değiştirilmiştir.
• Su Kuyusu Kompanzasyon: Su kuyusu için gerekli olan kompanzasyonlar yapılmıştır.
• Ptt Atm Topraklama: Topraklama hattı güçlendirildi
• Şenlik Alanı: Tretuvar üzerine 5 mt. ara ile kapalı metal kutular içerisinde yer prizleri
yerleştirildi.
• Merkezi Kafeterya Binası Önü: Merkezi Kafeterya Binası önüne çevre aydınlatma
direkleri dikilmiştir.
1.4.
Muhtelif İşler Büyük Onarım
2012 yılı başlangıç ödeneği 181.000,00 TL özel gelirlerden karşılanmak üzere 821.000,00 TL
olup; yıl içinde 450.000,00 TL likit karşılığı ödenek eklemesi ile toplam 1.271.000,00 TL
ödenek tahsis edilmiştir. 2012 yılı içinde toplam 1.102.724,42 TL harcanmıştır. Bu proje
kapsamında Diş Hekimliği Fakültesi Binası Tadilat ve Onarımı işi ile Çatıların Tamiratı İşi
tamamlanmış olup, Rektörlük, Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar 2012 Yılı Büyük Onarım
İnşaatı işi halen devam etmektedir.
63
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2011- 2012 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu
1.4.1. Diş Hekimliği Fakültesi Binası Tadilat ve Onarımı:
2012 yılı içinde 428.340,00 TL harcanmış olup; tedavi üniteleri arası demontable ara bölme
duvarlar, alçıpan bölme odalar, kurşun giydirme imalatları, sıva, boya, seramik doğrama ve
asma tavan imalatları, sıhhi tesisat, kalorifer tesisat ve havalandırma tesisat imalatları,
aydınlatma, priz, telefon ve data hatları imalatları, zayıf akım tesisatı işleri, data ve telefon
dağıtım kutuları imalatları, ana pano montajı, her diş ünitesine elektrik besleme, sinyal besleme
ve data hattı imalatları yapılmıştır.
1.4.2. Rektörlük, Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar 2012 Yılı Büyük Onarım İnşaatı:
2012 yılı içinde 657.876,22 TL harcanmış olup;
•
İlahiyat Fakültesi Binasında; alüminyum ve PVC doğrama işleri, büro
duvarına alçıpan giydirme ve saten alçı ile boya işleri, bina birleşim yerlerindeki
dilatasyonların yenilenmesi idari bürolar ve dekanlık odasının laminant kaplama işleri ile idari
büroların boya işleri, elektrik tesisat işleri tamamlanmıştır.
•
Merkezi Kütüphane Binası; dışına engelli rampası ile krom engelli korkuluk
imalatları yapılmıştır.
•
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Binasında; iki odanın birleştirilmesi
ve alçıpan duvar işleri, iki adet kapı yeri açılması ve bu mekanların boyanması, elektrik tesisat
işleri, Dekanlık katında toplantı odasının alüminyum doğramanın sökülerek yerine alçıpan
bölme duvar yapılması ve boya işleri, 3. katta sınıf oluşturulması işi ve alçı sıva ile boya işleri,
elektrik tesisat imalatları tamamlanmıştır.
•
Merkezi Kafeterya Binasında; engelli rampası, ana merdiven kenarlarına krom
korkuluk imalatları, arka bina giriş merdiveni demirli beton imalatı ve tretuvar işleri ile
traverten mermer döşeme işleri tamamlanmıştır.
•
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı; bölümünde granit, laminant kaplama ve
laminant kaplamalı kapı kanadı ve kasası işleri tamamlanmıştır.
•
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi; 3.katta öğretim üyesi odasında alçıpan
bölme duvar PVC doğrama ve cam, laminant kaplamalı kapı kanadı ve kasası, boya işleri,
64
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2011- 2012 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu
zemin katta bay ve bayan engelli tuvaleti oluşturulması için duvar ve döşeme fayans işleri,
asma tavan ve laminant kaplamalı kapı kanadı ve kasası imalatları, sıhhi tesisat ve elektrik
tesisat işleri, personel ana giriş ve yan girişlere engelli rampası ve engelli korkuluk imalatları,
arka cephede öğrenci giriş kapısı ve kantin giriş kapısının önüne engelli rampası imalatları,
engelli rampaların traverten ve mermerle döşeme kaplama işleri, asansör tadilatı yapılmıştır.
•
Eğitim Fakültesi Binası; öğrenci girişi, kantin girişi ile Müzik Binası girişine
engelli rampası, traverten ve mermer döşenmesi, sınıf içinde alçıpan bölme duvar ve boya
işleri, laminant kaplamalı kapı kanadı ve kasası, bina bağlantı merdivenlerine kromajlı
korkuluk imalatları, personel girişi merdiven yanlarına kromajlı korkuluk imalatları yapılmıştır.
•
Fen-Edebiyat Fakültesi Binası; zemin katta toplantı ve konferans salonu
oluşturulması, duvarlara alçı sıva ve boya işleri, asma tavan işleri, PVC yer döşeme imalatları,
çift kanat laminant kapı kanadı kapitone kaplanması ve kapı kasalarının DKP sacla
değiştirilmesi, zemin kat ve 1.kat 4 adet amfinin duvarlarına alçı çekme ve boya işleri, kapı
kasaları ve kanatları DKP sacla değiştirilmesi, kapı kanatlarının kapitone kaplama işleri,
platform üst ve yanlarına laminant kaplama işleri, elektrik tesisat imalatı ve elektrik armatür
işleri, öğrenci giriş alanına engelli rampası ile mermer ve traverten döşeme işleri yapılmıştır.
•
Ziraat Fakültesi Binasında; entomoloji laboratuvarında alçıpan bölme duvar
işleri, asma tavan işleri, laminant kaplamalı kapı kasası işleri, boya badana işleri, PVC pencere
imalatları ile elektrik armatür işleri, zemin kat ve 1.katta engelli tuvaleti için fayans ve asma
tavan imalatları, sıhhi tesisat ve elektrik tesisat işleri, giriş kapısı için laminant kapı kasası ve
kanadı işleri, bina yan giriş bölümüne engelli rampası imalatları ile traverten ve mermer
döşeme işleri, engelli kromajlı korkuluk imalatları yapılmıştır.
•
Merkezi Yemekhane Binası; zemin kat bulaşıkhane tabanında mevcut döşeme
kaplamanın sökülerek tesviye betonu atıldıktan sonra nano teknolojili granit döşeme imalatları,
duvar fayans işleri, 1. ve 2. kat yemekhane mekanlarında kirli tabak toplama alanlarının
oluşturulması için alüminyum doğrama imalatları, fayans döşeme işleri, tuvaletlerin tadilatı,
duvar ve döşeme fayans işleri, asma tavan imalatları, zemin katta engelliler için tuvalet
imalatları, bulaşıkhanenin rögar hattının yenilenmesi ve büyütülmesi imalatları, tuvaletlerde
sıhhi tesisat işleri ve vitrifiye işleri ile tuvaletlerin elektrik tesisat imalatları yapılmıştır.
65
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2011- 2012 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu
•
Ar-Ge Binası; zemin kat döşemeye tesviye betonu atılarak nano teknolojili
granit döşeme kaplama imalatları, laboratuvar bölümlerinde tabana granit ve duvarlara fayans
imalatları, saf su, temiz su ve pis su tesisatı ile elektrik tesisatı imalatları yapılmıştır.
•
Sağlık Meslek Yüksekokulu Binası; öğrenci giriş platformu bölümüne karo ve
tesviye betonu işleri, etrafına bordür ve beton oluk imalatları, personel giriş bölümüne engelli
rampası ile traverten ve mermer döşeme işleri, engelli krom korkuluk imalatları, zemin katta
alçıpan bölme duvar işleri, boya badana işleri, laminant kapı kanadı ve kasası işleri, radyatör
ilavesi ve radyatör boya işleri ile elektrik tesisatı işleri yapılmıştır.
•
Fidanlık Lojmanları; A ve B blok ana giriş kısmına ferforje kapı ve yan
duvarlara alüminyum tutamak imalatları yapılmıştır.
•
Taşlıçiftlik Kampüsünün çevresine tel çit imalatı yaptırılmıştır.
•
Ziraat Fakültesi Binası, Rektörlük Binası, Merkezi Kütüphane Binası arasındaki
galeri hattı ısı izolasyonu tadilatı tamamlanmıştır.
•
Merkezi ısıtma ile ısınmakta olan Meydan Lojmanlarının ve Sürekli Eğitim
Merkezi'nin doğalgaza dönüşüm işlemleri tamamlanmıştır.
•
Merkezi Kütüphane Binası otoparkı aydınlatması için üç adet projektör alınarak
montajı yapılmıştır.
1.4.3. Çatıların Tamiri:
2012 yılı içinde 16.508,20 TL harcama yapılmış olup; Fen-Edebiyat Fakültesi Binası, Tokat
Sağlık Yüksekokulu Binası, Rektörlük Binası, Ziraat Fakültesi Binası çatıları tamiratı
yapılmıştır.
66
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2011- 2012 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu
EĞİTİM-BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR SEKTÖRÜ
1.5.
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
1.5.1. Kapalı Yüzme Havuzu İnşaatı:
2012 yılı içinde 1.132.234,32 TL harcama yapılmış olup; betonarme, kalıp, demir imalatları
yapılmış olup; B blok bodrum kat ve zemin kat tuğla imalatları tamamlanmıştır. Bodrum kat
dış duvarlarda su ve ısı yalıtımı ile dolgu imalatları tamamlanmıştır. Havuz tesisatı alt yapı
boruları ve temel topraklama hattı çekilmiştir. Uzay kafes sistemi inşaat mahalline getirilmiş ve
montajı devam etmektedir. 2012 yılında fiziki gelişme %27 olarak gerçekleşmiştir.
SAĞLIK SEKTÖRÜ
1.6.
Muhtelif İşler Hastane Büyük Onarım:
2012 yılı içinde 150.000,00 TL ve 65.000,00 TL Likit karşılığı ödenek eklemesi ile toplam
215.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. 2012 yılı içinde toplam 210.276,00 TL harcanmıştır.
1.6.1. Araştırma ve Uygulama Hastanesi Büyük Onarım İnşaatı:
2012 yılı içinde 210.276,00 TL harcama yapılmış olup; radyoloji bölümü bekleme salonuna 2
adet röntgen odası duvarları kurşun kaplama ve alçıpan işleri, kurşun ve laminant kaplamalı
kapı işleri, 4 adet soyunma ve 2 adet çekim kabini yapımı, A ve B bloklara 13 adet otomatik
kapı imalatları, radyoloji 1 ve 2 nolu ünitelerinin, UPS odalarının havalandırma tesisatı, 500
tonluk su deposu temiz su hattı, 3 adet 300 kVA UPS cihazı demontaj ve montaj işleri, bu
cihazların pano imalatı, yeni kabin imalatı, kablolama işleri, tadilatı yapılan yeni bölümlere
aydınlatma ve priz imalatları tamamlanmıştır.
67
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2011- 2012 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu
1.7.
Ek Bina İnşaatı:
1.7.1. Hastane Ek Bina İnşaatı:
2012 yılında Yaklaşık 400 Yataklı Araştırma ve Uygulama Hastanesi Hasta Bakım Ünitesi
Binası ile Mevcut Hasta Bakım Ünitesi Binasının Poliklinik Binası Olarak Revize Projesi
yapımı devam ettiğinden dolayı bina inşaatına 2013 yılında başlanacaktır.
DKH SOSYAL-TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SEKTÖRÜ
1.8.
Merkezi Araştırma Laboratuvarı
1.8.1. Merkezi Araştırma Laboratuvarı Binası İnşaatı:
2012 yılı içinde 3.782.828,65 TL harcama yapılmış olup; kazı dolgu işleri, beton, kalıp, demir,
iskele işleri, duvar, döşeme, tavan boya, sıva işleri %85 seviyesinde, yalıtım işleri, çatı işleri,
kapı-pencere giydirme cephe imalatları %80 oranında tamamlanmış, tüm laboratuvarlara temiz
su, pis su ve saf su tesisatı, tuvaletlerin (engelli tuvaletler dahil) tesisatı tamamlanmış, tüm
katların kalorifer tesisatı, havalandırma ve soğutma grubu ünitelerinin çatıya montajı,
havalandırma kanalları ve soğutma grubu tesisatı %90 seviyesinde tamamlanmış, yangın
tesisatı ana boru hatları, laboratuvarlarda kullanılacak olan adet çeker ocaklar için doğalgaz
tesisat işlemleri, temel topraklama imalatları, ana besleme kablosu imalatları, zayıf ve kuvvetli
akım kablo kanal işleri, linye hatları sorti hatları işleri, data, telefon hat imalatları, tali ve ana
pano işleri, kesintisiz güç kaynağı imalatı tamamlanmıştır. 2012 yılında fiziki gerçekleşme
%81 olarak gerçekleşmiştir.
68
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2011- 2012 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu
8. BİLGİ İŞLEM
8.1. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Başkanlık bilgi işlem görevlerini planlamak, uygulamaları koordine etmek, bilgisayarları çalışır
vaziyette bulundurmak, makine, malzeme ve program ihtiyaçlarını satın almak ve/veya yazılım
gerçekleştirmek suretiyle hizmete sunmaktadır.
2012 Yılında Sunulan Hizmetler
Üniversitemizin Ulaknet ile 120 Mbps olan internet bağlantısı hızı, 150 Mbps’a yükseltilmiştir.
Başkanlığımızca 2012 yılı içerisinde kampüs alanı içerisinde ve Tıp Fakültesi’nde kablosuz
internet kullanımı için gereken 20 adet cihaz alınmış ve önceki yıllarda kurulan cihazlarla
birlikte toplam 40 farklı noktadan kablosuz internet hizmeti kullanıma sunulmuştur.
Başkanlığımız Network birimine 2012 yılında güvenlik duvarı (firevall) satın alınarak, internet
ortamında yasadışı ve gereksiz sitelere erişim filtrelenmiştir. İnternetin amaç dışı kullanımı en
aza indirgenmiştir.
İnternet birimimiz bunların yanı sıra oluşan yazılımsal arızaları gidermiş ve gerekli olan 15
adet aktif ağ cihaz temin edilmiştir. Ayrıca, üniversitemizin IPV6 geçişi ile ilgili çalışmalara
başlanmış ve ikinci seviyeye ulaşılmıştır.
2012 yılı içerisinde Güvenlik Duvarı yenilenmiş, bağlantı hızı 40 Mbps’den 150 Mbps’e
çıkarılmış, kablosuz erişim cihazları alınarak ağ sistemi kurulmuş ve Ziraat Fakültesi, Fen
Edebiyat Fakültesi, Rektörlük, Kütüphane Binasında kablolama yapılmıştır.
2013 ve daha ileriki yıllarda aynı hedefin daha üst seviyelere çıkarılması düşünülmektedir.
İnternet ve ağ sistemlerinde oluşan trafiğin büyük kısmını görüntü ve ses oluşturduğundan
bağlantı hızımızın 450 Mbps çıkarılması, Üniversitemiz kampus alanı ve ilçelerdeki
birimlerimizde kablolama, kablosuz erişim cihazları kurulması planlanmaktadır.
69
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2011- 2012 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu
İnternet ve Intranet servislerinin kalite çeşitliliğinin artırılmasını sağlamak için Web tabanlı
dosya paylaşım sisteminin kurulması, elektronik yazışma ve iş takip sisteminin kurulması
hedeflenmektedir. 2012 yılında Arıza Takip Sistemi kurulmuş, 2013 yılında da Elektronik
Belge Yönetim Sistemine geçilecektir.
Yeni kurulan eğitim birimlerinin teknik donanımlarındaki eksikliği gidermek için, teknolojik
gelişmelere uygun taşınabilir/masaüstü bilgisayar, yazıcı,vb. ürünler alınmıştır.
2013 ve daha ileriki yıllara ait stratejik planlarında ise, taşınabilir bilgisayarların alınması,
laboratuarlara thin client veya sanal masaüstü sistemlerinin kurulmasıyla oluşan arıza
kaynaklarının minimize edilmesi amaçlanmıştır.
Yazılım lisanslarını sağlamak için anti-virüs yazılımları, sunucu lisansları ve akademik amaçlı
yazılımların lisansları alınmıştır. Ancak, işletim sistemleri ve ofis uygulamalarının lisansları
kısmi olarak tamamlanmıştır. Üniversitemiz bilgi sisteminde kullanılan her tür yazılımın
lisanslı olması hedeflenmektedir.
Data güvenliği için yedekleme sistemlerinin kurulması hedeflenmiştir. Acil ve afet
durumlarında data kayıplarının riskini azaltacak şekilde, 2014 yılında Tıp Fakültesi Morfoloji
Binasında yedekleme sistemi kurulacaktır. Bu sistem, Üniversitemizde kullanılan sistemlerin
yedeklerinin alınabilmesini
sağlayacaktır. 2015 yılında ise, Tıp Fakültesinin yedeklerinin
alınabilmesi için, Üniversitemiz bilgi işlem sistem odasında yedekleme sistemi kurulacaktır
70
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2011- 2012 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu
9. KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON
9.1. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Merkez Kütüphanesi ve buna bağlı Tıp Fakültesi, Niksar Meslek Yüksekokulu, Turhal Meslek
Yüksekokulu ve Zile Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Kütüphanelerinden
oluşmaktadır. Bu kütüphanelerimizde çağdaş bilgi kaynakları kullanılarak her türlü
kütüphanecilik
hizmetleri
verilmektedir.
Üniversitemizin
gelişmesine
paralel
olarak
ilçelerimize açılan meslek yüksekokullarına da kütüphane kurma çalışmalarımız devam
etmektedir. Bilim ve teknolojik gelişmelere paralel olarak bilgi kaynakları hizmetlerine sürekli
yenileri eklenmektedir. Elektronik veri tabanları, elektronik dergiler ve elektronik kitaplar
günün her saatinde web sayfamız üzerinden kullanıma sunulmaktadır.
Kütüphanemizin erişim adresi: http://kddb.gop.edu.tr
Sunulan Hizmetler
1- Başvuru ve Enformasyon Hizmetleri: Öğretime başlayan ve öğretime devam eden
öğrenciler ile tüm personelin kütüphaneyi tanımaları ve kütüphane kaynaklarını nasıl
kullanacakları hakkında bilgi verilmektedir.
2- Danışma Kaynakları: Kütüphanemizde bulunan ansiklopediler, abstraklar, sözlükler…vb.
kaynakların kullanımında yardımcı olmak
3- Katalog Tarama: Kütüphanemiz 2002 yılından itibaren katalog taramayı web üzerinde
hizmete sunmaya başlamıştır. İsteyen kullanıcılara katalog tarama hakkında bilgi verilmektedir.
Kullanıcılarımız http://kutup.gop.edu.tr/yordam.htm adresinden direkt sorgulama yapabilirler.
4- Kütüphaneler Arası Ödünç Verme Hizmeti: Kütüphaneler arası ödünç verme yönergesine
göre yapılır. Ödünç getirilen kitapların kargo masrafları kullanıcıya aittir. Zamanında iade
edilmeyen kitaplar için; ödünç kitap alınan kütüphanelerin kuralları geçerlidir.
5- Elektronik Veri Tabanları Hizmeti: İmkanları olmayan araştırmacılar için kütüphanemiz
bilgisayarlarından yararlanarak tarama yapabilirler.
6- Fotokopi Hizmeti Kütüphane binası içerisinde sunulmaktadır.
7- E-posta hizmeti verilmektedir.
71
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2011- 2012 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu
8- Oryantasyon Hizmeti: Üniversitemize yeni başlayan öğrencilere kütüphaneyi daha etkin
kullanmaları için gerekli eğitimi vermek.
9- Açık Erişim Bilgi Sistemi
10- Tez Veri Bankası.
11- Görme engelli öğrenciler için doküman okuyucu sistem.
12- Görme engelli öğrenci kütüphaneye ulaşım hizmeti
Tablo 23: 2012 Yılında Verilen Hizmetler
Hizmetin Adı
Ödünç verilen kitap sayısı
Kullanıcı eğitimi verilen kişi sayısı
Sayısı
39.759
2.100
Veri tabanı eğitimi verilen kişi sayısı
75
Kütüphaneler arası ödünç verme
hizmeti
-Getirilen kitap sayısı: 37
-Gönderilen kitap sayısı:12
Veri tabanlarından indirilen makale
49
110.534
sayısı
E-posta yoluyla gelen soru sayısı
15
Fotokopi sayısı (ortalama günlük)
82
Kütüphaneye giren kullanıcı sayısı
72
92.000
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2011- 2012 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu
Tablo 24: Kütüphane Sayısal Bilgileri
Kütüphane Kaynakları
Sayısı
Basılı kitap (Toplam)
83.492
Tez
1.328
Seminer Çalışması
1.184
Ciltli Dergi
3.948
Aboneliği devam eden dergi (basılı)
Tam metin veri tabanı
27
Bibliyografik veri tabanı
1
Elektronik kitap
87.320
Cd Room
376
Top
lam
Kitap
Sayısı
83.492
Farsça
6
İlçe Kütüphaneleri Kitap
Sayısı
Arapça
86
Toplam (d)
Almanca
230
72.098
Fransızca
68
Diğer diller
İngilizce
3.713
165
Türkçe ©
67.830
Toplam (a)
Diğer diller
Farsça
Arapça
Merkez Kütüphane
11.394
1928 Harf Devrimi
öncesi basılmış
kitaplar
Eski Harfli Türkçe
Yazma kitaplar toplamı (A)
Diğer diller
Farsça
Arapça
Eski Harfli Türkçe
Tablo 25: Dillere Göre Kitap Sayısı
73
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2011- 2012 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu
Tablo 26: Konularına Göre Kitap Sayısı
Süreli yayınlar
Kitaplar
2012
Kitap Konuları
2011
Yılı Sonu
Kitap
Sayısı
Kütüphane
Giren
Kitap Sayısı
Kütüphane
Çıkan
Kitap Sayısı
2012
Yılı Sonu
Kitap
Sayısı
1- Genel
2.210
144
2.354
2- Felsefe ve Psikoloji
2.086
215
2.301
3- Din
1.329
257
1.586
15.595
1.136
16.731
2.321
299
2.620
4.054
368
4.422
11.730
2.121
13.851
2.617
159
2.776
12.904
1.563
14.467
8.193
550
8.743
26
2.221
2.247
64.076
9.033
73.109
4- Toplum Bilimleri
5- Dil ve Dilbilim
6- Doğa Bilimleri ve
Matematik
7- Uygulamalı Bilimler
ve Teknoloji
8- Sanatlar
9- Edebiyat ve Retorik
10- Coğrafya, Tarih ve
Yardımcı Disiplinler
11-Tasnifi Yapılmamış
kitapların hareketi
Merkez Kütüphane
Kitap Sayısı
12-Turhal MYO Kütüp.
13-Zile Dinçerler
Tur.İşl.Ot.YO Kütüp.
14-Niksar MYO Kütüp.
Toplam
3.403
5.639
613
6.252
1.739
9.646
(*) 2011 Yılı Sonu Kitap Sayısına 1.011 dergi dahil değildir.
74
Elektronik
3.403
1.739
73.846
Basılı
83.492
1.852
16.674
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2011- 2012 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu
2012 Yılında Abone Olunan Veri Tabanlarının Tanıtımı
1- Summon: Arayüz programı olup, Üniversitemizin abone olduğu veri tabanlarından ve
kütüphane kataloğundan aynı anda tarama yapmayı sağlamaktadır.
2- Acces Surgery : Klinik veritabanıdır. Ameliyat ile ilgili videoları ve kitapları kapsar.
3- American Chemical Society Veri Tabanı: 40 adet elektronik dergi içeren veri tabanıdır.
Aynı anda sınırsız sayıda kullanıcıya erişim imkanı vermektedir. Kimya ile ilgili konuları
kapsayan, tam metin erişim imkanı sağlayan bir veritabanıdır.
4- Agricola Veri Tabanı : Ziraat konusunda 154 adet dergiye tam metin erişim sağlar.
5- AIP(American Institue Of Physics) Veri Tabanı: 22 adet fizik alanında dergiyi
kapsamaktadır.
6- BMJ (British Medical Journal) Veri Tabanı: Tıp konusunda 33 adet dergiyi
kapsamaktadır
7- CINAHL: Tıp, Hemşirelik, Ebelik konu başlıklarını kapsayan 610 adet dergiyi
kapsamaktadır.
8- Cambridge University Press Veri Tabanı : Fen Bilimleri, Mühendislik, Mimarlık, Sosyal
ve Beşeri Bilimler, Ekonomi, Siyaset, Tıp, Eczacılık konularında 321 adet dergiyi
kapsamaktadır.
9- Ebrary Veri Tabanı: 80 bin üzerinde elektronik kitap içeren e-kitap veri tabanıdır. Aynı
anda sınırsız sayıda kullanıcıya erişim imkanı vermektedir. 1- İşletme yönetim bilimleri ve
ekonomi (3.004 adet tam metin kitap), 2- Kariyer eğitim ve genel eğitim (4.398 adet tam
metin kitap), 3- Bilgisayar, mühendislik ve uygulamalı bilimler (2.078 adet tam metin
kitap), 4- Beşeri bilimler (5.400 adet tam metin kitap), 5- Bilim tıp ve yardımcı sağlık
hizmetleri (3.008 adet tam metin kitap), 6- Sosyal bilimler ve davranış bilimleri olmak
üzere 6 ana konu başlığından oluşmaktadır.
10- Education Research Complete : Eğitim bilimleri konusunda 1.060 adet tam metin dergiyi
kapsar.
11- Ebscohost Veri Tabanı: (Ulakbim) EBSCOhost Academic Search Premier veri tabanı
içerdiği aktif tam metin dergi sayısı bakımından dünyanın (BSC’den sonra) en büyük tam
metin dergi koleksiyonudur. 8.000’den fazla süreli yayını indeksler. Yaklaşık 6.900
hakemli dergiden konu özetlerini içerir. 5.330’den fazla tam metin dergi ile yaklaşık 1.900
Citation İndex dergisini tam metin olarak kullanıma sunmaktadır. Birçok dergiyi ilk yayın
75
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2011- 2012 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu
tarihlerinden günümüze arşivleri ile birlikte kullanıma sunmaktadır. 1.000’den fazla
dergide yayınlanan makalelerin taranabilir referansları ile makalelere yapılan atıflar
hakkında bilgi verir. İndekslenen hakemli dergilerin %85’i yazar tarafından oluşturulmuş
özetlerden meydana gelir. Bir çok makale yazarının çalıştığı kurum veya e-mail adres
bilgileri de verilmektedir. EBSCOhost Web of Science (Citation Index) entegrasyonu
sayesinde, ilk makale yazarının WOS’daki diğer tüm makalelerine ve makalelere yapılan
atıfları görüntüleyebilmektedir. EBSCO host akıllı link sistemleri sayesinde (ücretsiz)
abone olunan AIP, ACM, Blackwell, Cambridge, Oxford, Emerals, Gale, Proquest, IEEE,
JSTOR, Science Direct, Springr+Kluwer, Taylor&Francis tarafından yayınlanan makalelere
tam metin erişim imkanı verir. Ve ambargolu dergi sorununu ortadan kaldırır.
12- Emerald Veri Tabanı : Ekonomi, İşletme, Finans ve Eğitim konularında toplam 175 adet
dergiyi kapsamaktadır.
13- Elsevier Elektronik Kitap Paketi: Agricultural and Biological Sciences 186 adet,
Biochemistry Genetics and Molecular Biology 253 adet, Immunology and Microbiology
108 adet, Neuroscience 101 adet, Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science
63 adet kitap olmak üzere 1995-2006 yılları arasında basılmış olan toplam 1.291 adet kitabı
kapsamaktadır.
14- Hukuk Türk veritabanı : Her gün güncellenen, birbirine hiperlinklerle bağlanmış T.C.
Mevzuatı (Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler, Bakanlar Kurulu Kararlar,
Genelgeler, Tebliğler) Kanun maddeleri ve konuları ile ilişkilendirilmiş, özü yazılmış,
tasnifli İçtihatlar (Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi Kararları) Resmi Gazete günlük olarak sisteme girilmekte ve değişiklikler aynı
gün yerlerine işlenmektedir. Ayrıca Mevzuat Grupları, Türk Hukuk Bibliyografyası,
Dilekçe ve Sözleşme örnekleri, Kanun Tasarıları, Yeni ve Değişen Mevzuat, Hukuk
Sözlüğü (metinlerle ilişkilendirilmiş) ve Hukuki Duyurular gibi faydalı servisler yer
almaktadır
15- IEEE Veri Tabanı: (Ulakbim) Bilgisayar ve mühendislik konularında 274 adet dergiyi
kapsamaktadır.
16- [email protected] LWW Veri tabanı: (Ulakbim ) Tıp konusunda 359 adet dergiyi
kapsamaktadır.
76
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2011- 2012 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu
17- JSTOR Veri Tabanı: İçerik olarak sanat, işletme, ekoloji, botanik, genel bilimler, dil,
edebiyat, matematik, istatistik ve müzik konularını kapsamaktadır. 472 adet dergiye tam
metin erişimi sağlanmaktadır.
18- MD Consult Core Collection : Tıp ve sağlık alanlarında 103 adet tam metin dergiyi
kapsar.
19- Oxford University Pres Veri Tabanı: Sanat, Beşeri bilimler, biyokimya, moleküler
biyoloji, ekoloji, iletişim, bilgisayar, mühendislik, genetik, ekonomi, işletme, sağlık, tarih,
dil, edebiyat, hukuk, matematik, istatistik, tıp, müzik, felsefe, siyaset, bilim, din, psikoloji
ve sosyoloji konularında yaklaşık 222 dergiye tam metin erişim sağlamaktadır.
20- Proquest ABI/Inform Global Veri Tabanı: İşletme, muhasebe, ekonomi, çevre, hukuk,
vergi, petrol, enerji, madencilik, pazarlama ve enformasyon konularını kapsayan 1991’den
günümüze 4.331 adet tam metin dergiye erişim sağlanmaktadır.
21- Proquest Digital Dissertations and Thesis Ful Text Veri Tabanı: 1997 yılından itibaren
dünyanın en geniş kapsamlı Doktora ve Master tezine tam erişim sağlamaktadır.
22- SAGE Veri Tabanı: Psikoloji, Sosyoloji, Şehir Planlaması, İletişim, Eğitim, Yönetim
Organizasyon, Malzeme Bilimi, Hemşirelik, Sağlık Bilimleri, Siyaset, Politika konularında
toplam 483 adet dergiyi kapsamaktadır.
23- Science Direct Veri Tabanı: (Ulakbim) 2.732’in üzerinde elektronik 1.700 dergiyi içeren
veri tabanıdır. Aynı anda sınırsız sayıda kullanıcıya erişim imkanı vermektedir. Ziraat,
Biyoloji, Tıp, Fen bilimleri, Eczacılık, Astronomi, Sosyal Bilimler, Zooloji ve Yer
Bilimleri konularını kapsayan tam metin erişim imkanı sağlayan bir veritabanıdır.
24- Springer Link Veri Tabanı: Kimya, Fizik, Astronomi, Yerbilimleri, Mühendislik,
Bilgisayar, Çevre Bilimleri, Matematik, Hukuk, Tıp, Ziraat ve Ekonomi konularını
kapsayan 1.396 adet dergiye tam metin erişim sağlamaktadır
25- Sport Discus With Full Text : Spor konusunda 490 adet dergiye tam metin erişim sağlar.
26- Taylor&Francis Veri Tabanı:(Ulakbim) Fizik, Matematik, Teknoloji, Eczacılık,
Biyoloji, Psikoloji, İşletme, Kimya ve Beşeri bilimler dalında yaklaşık 1.200 dergiye tam
metin erişim sağlanmaktadır.
27- Willey Blackwell Veri Tabanı: İşletme, Finans, Matematik, İstatistik, Kimya, Bilgisayar,
Mühendislik, Eğitim, Fizik, Yer bilimleri, Psikoloji, Hukuk ve Tıp konularında 1.234 adet
dergiye tam metin erişim sağlanmaktadır
77
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2011- 2012 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu
28- Web of Sciences Veri Tabanıdır:(Ulakbim) İçerik olarak Dünyada yayınlanan
makalelerin hangi dergide, hangi yılda, hangi sayısında yayınlandığını bildirir. Makaleyi
yazan kişinin kısa biyografisini verir. Atıf indeksleri mevcuttur. Yayınlanan bir makaleyi,
kaç kişinin araştırmasında kullanarak referans olarak göstermiş olduğunu bildirir.
10. İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
Rektörlük ve bağlı birimlerin malzeme ihtiyaçlarının temini sağlanmış; birimlerin bina ve çevre
temizliği, ayniyat ve tahakkuk işlemleri, üniversitemiz araçlarının yakıt ve yedek parça
ihtiyaçları karşılanmış, üniversitemiz bünyesindeki eğitim-öğretim birimlerinin her türlü
makine-teçhizat, laboratuar malzemesi alım taleplerini ve satın alma işlemleri destek birimi
olarak yürütülmüştür.
Alınan mal ve malzemeler ayniyat saymanlığınca teslim alınarak demirbaş kaydı yapılmış,
muhafazası sağlanmış ve ilgili birimlere teslim edilmiştir.
Diğer taraftan avukatlık vekalet ücretleri, ilama bağlı borç ödemeleri yapılmıştır.
Devlet Malzeme Ofisi Müdürlüğü’nden temin edilen araç, büro makinesi, büro mefruşatı ve
kırtasiye malzemesi alımları ile laboratuar ve elektronik eğitim seti alımı ihaleleri için
2.092.076,95 TL ödeme yapılmıştır.
Genel olarak, eğitim hizmetlerinde ve genel kamu hizmetlerinde kullanılmak üzere
13.236.639,63 TL mal ve malzeme alınmıştır.
2012 yılında yapılan 25 ihaleden 21’i sözleşmeye bağlanmış, 4’ü iptal edilmiştir.
2012 yılı için süreklilik arz eden özel güvenlik, personel taşıma, temizlik hizmet alım ihaleleri
tamamlanmıştır.
Yıl içinde yapılan ihalelerden ön mali kontrole tabi olan 15 ihale için uygun görüş verilmiştir.
78
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2011- 2012 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu
11. GENEL SEKRETERLİK
Genel Sekreterlik üniversite iç ve dış yazışmalarının yapıldığı, evrak akışının sağlandığı bir
birimdir. 2012 yılında gelen evrak 17.981, giden evrak 6.981’dir. Yazı işleri bürosu gelen evrak
5.742, giden evrak 4.048’dir. 2012 yılında üniversite Yönetim Kurulu 54 oturum, Senato 12
oturum toplanmıştır.
12. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
Hukuk Müşavirliği, üniversitenin tasarruflarının yürürlükteki mevzuata uygun icra edilmesi
için, üniversitenin birimlerinin işlem tesis ederken, hukuki konularda, mevzuatın yorumunda
tereddüde düştükleri durumlarda mütalaa vermektedir.
İdari, akademik personel, öğrenciler, diğer kişi ve kurumlarla olan anlaşmazlık ve
uyuşmazlıklarında adli ve idari mercilerde Üniversitenin haklarını savunmaktadır. İdariAkademik personel ve öğrenciler hakkında açılan disiplin soruşturmalarının yürütülmesi de
Hukuk Müşavirliği ile koordinasyon halinde yapılmaktadır.
Hukuk Müşavirliği’nde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi kadrolu kurum avukatı
olmak üzere, iki personel görev yapmaktadır.
2012 Yılı Çalışmaları
2012 yılında açılan ve Üniversitemizin davalı ya da davacı taraf olarak yer aldığı dava sayısı
39’dur.
Bu davalardan 20’si İdare Mahkemesinde, 6’sı Asliye Hukuk Mahkemesinde, 3’ü İş
Mahkemesinde, 10’u İcra Hukuk Mahkemesinde açılmıştır.
2012 yılının sonu temel alındığında, sürmekte olan (yeni yıla aktarılan) dava dosya sayısı
140’dır. Bu rakam yeni açılan, görülmekte olan, karara çıkan ve temyiz edilecek olan ve
temyizde bulunan tüm dosyaları kapsamaktadır.
79
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2011- 2012 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu
2012 yılında sonuçlanmış olan dava sayısı (Karara çıkan dosya sayısı) 45’dir. Sonuçlanan 45
dava içinde kazanılan dava sayısı 24, kaybedilen dava sayısı ise 19’dur. Ayrıca kısmen kabul
edilen kısmen red edilen dava sayısı 2’dir.
Davalarla ilgili kararların 10’u temyiz edilmiştir.
2012 yılı içinde Müşavirliğimize gelen yazı sayısı 436’dır. Müşavirliğimizden giden yazı sayısı
347’dir. Giden yazıların 58’i görüş yazısıdır. Giden yazıların içinde her bir dava dosyası ile
ilgili olarak mahkemelere sunduğumuz dava dilekçeleri, yanıt dilekçeleri, bilirkişi raporlarına
itiraz dilekçeleri, temyiz dilekçeleri, karar dilekçeleri,... yer almaktadır.
Üniversitemizin ve bağlı birimlerinin alacakları ile ilgili olarak yapılmış ve önceki yıllardan
devam etmekte olan icra kovuşturmaları dosya sayısı 34’dür. 2012 yılında sonuçlanan icra
dosya sayısı ise 2’dir. İcra takibine geçilmeksizin sonuçlandırılarak tahsil edilen dosya sayısı
ise 13’tür.
13. ULUSLARARASI EĞİTİM PROĞRAMLARI BİRİMİ
Ofisin görevi Ulusal Ajans tarafından kurumumuza aktarılan hibeyi kullanarak öğrenci,
öğretim elemanı ve personel değişimini sağlamaktır.
2011-2012 eğitim-öğretim yılında toplam 52 lisans/yüksek lisans düzeyinde “Erasmus
Öğrenim Hareketliliği” ve 14 lisans düzeyinde “Erasmus Staj Hareketliliği” değişimi
gerçekleştirilmiştir. “Personel Ders Verme Hareketliliği” ve “Personel Eğitim Hareketliliği”
faaliyetlerinde ise 20 öğretim elemanı değişimi gerçekleştirilmiştir.
2011-2012 Eğitim Öğretim Yılında Farabi Programı Koordinatörlüğü olarak toplam 112
lisans/yüksek lisans düzeyinde “Farabi Programı Öğrenci Değişimi” gerçekleştirilmiştir.
80
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2011- 2012 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu
14. MATBAA MÜDÜRLÜĞÜ
Matbaa Müdürlüğü, Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne bağlı bir birim olarak çalışmaktadır.
Matbaamızda üniversitemize ait tüm ders kitapları, dergi, broşür, matbu evrak, davetiye, el
ilanı, afiş vb. evraklar ofset olarak basılabilmektedir. Matbaa makine parkurunda bulunan
makinalar :
1650XE Multigraphics Ofset Baskı makinası (ebabı: 32x46)
Matsan MD-1 model tam otomatik tel dikiş makinası
Üstgül marka Hidrolikli kağıt kesme makinası
Eskofot 1330 Elektrostatik kağıt kalıp çekme makinası
Daye marka çinko kalıp çekme makinası
2012 yılı içerisinde matbaamızda; Üniversitemiz Rektörlüğüne 1.000 adet davetiye ve 1.000
adet afiş, Tıp Fakültesine ait 416,150 adet matbu evrak, Öğrenci İşlerine Daire Başkanlığına
12.500 adet matbu evrak, Ziraat Fakültesine ait 200 adet Dergi, Sağlık Kültür ve Spor Daire
Başkanlığına 554.000 adet öğrenci yemek fişi, 400 Adet Ciltli Defter, Sosyal Bilimler
Enstitüsü Dergisi 400 adet, Tıp Fakültesi öğrencilerine ait 2011-2012 Eğitim-Öğretim Kitabı
100 adet, Tokat Meslek Yüksekokullarına ait Geçici Mezuniyet Belgesi 2.000 Adet, Kütüphane
Dokümantasyon Daire Başkanlığına ait 1.200 adet Cilt yapılması, İdari ve Mali İşler Daire
Başkanlığına ait 250 adet nöbet defteri, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimler Yüksek Lisans
Seminer tezlerinin ciltlenmesi 732 adet, idari ve akademik personele ait ders kitapların
ciltlenmesi 46 adet, yine personele ait 1.500 adet kartvizit yapılmıştır.
81
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2011- 2012 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu
15. BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Başkanlığı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi bünyesinde
bulunan 9 Fakülte, 4 Enstitü, 11 Araştırma ve Uygulama Merkezi, 8 Yüksekokul ve 14 Meslek
Yüksekokulunda görevli öğretim elemanlarının fen, teknik, sağlık ve sosyal bilimler, biyoloji
bilimleri ve hayvancılık, zirai araştırmalar ve çevre konularında 2001 yılından, 2012 yılına
kadar 769 proje desteklenmiş ve 11.057.761,00 TL ödenek tahsis edilmiştir.
2004 yılından itibaren Üniversitemiz yeni BAP Yönergesi yürürlüğe girmiş ve bu yönerge ile
daha önceden “Tez ve Araştırma Projeleri” şeklinde iki çeşit olan bilimsel projeler “Alt Yapı
Destek Projeleri” ve “Ön Bilimsel Araştırma Projeleri” eklenmesi ile dörde çıkmıştır.
BAP, TUBİTAK, Kalkınma Bakanlığı ve SAN-TEZ kapsamında desteklenen projeler ile
fakültelerimizin ihtiyacı olan cihazların alımı sağlanarak yeni laboratuvarlar kurulmuş, var olan
laboratuvarlar modernize edilmiştir. Üniversitemizin teknolojik olanaklarının çoğalmasıyla
eğitim kalitesini arttırarak, araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile halkımıza, bilim camiasına, il
ve ülke ekonomisine katkıda bulunulmaktadır.
2012 yılı sonu itibarıyla devam eden 257 Bilimsel Araştırma Projesi için 4.832.477,00 TL
ödenek komisyon kararı ile tahsis edilmiştir.
2012 yılı için 38 Araştırma Projesine 532.684,00 TL, 69 Tez Projesine 411.629,00 TL ve 26
Alt Yapı Projesine 2.091.152,00 TL olmak üzere toplam 133 proje için 3.035.465,00 TL
ödenek komisyon kararı ile tahsis edilmiştir.
82
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2011- 2012 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu
Tablo 27: 2012 Yılı Bilimsel Araştırma Proje Sayısı
Projeler
Kalkınma
Bakanlığı
TÜBİTAK
AB
Bilimsel
Araştırma
Projeleri
SAN-TEZ
Toplam
Önceki
Yıllardan
Devreden
Proje
1
Yıl
İçinde
Eklenen
Proje
11
10
21
4
3.646.038,00
219
133
352
88
5.923.475,00
143
1
375
92
1.002.089,01
18.571.602,01
1
232
Toplam
Yıl İçinde
Tamamla
nan Proje
1
Toplam Ödenek
(TL)
8.000.000,00
Tablo 28: 2012 Yılında Bilimsel Araştırma Projelerine Verilen Destek Dağılım Tablosu
Proje Türü
Proje Sayısı
Proje Ayrılan
Ödenek (TL)
Araştırma Projeleri
Tez Projeleri
Alt Yapı Projeleri
38
69
26
532.684,00
411.629,00
2.091.152,00
Toplam
133
3.035.465,00
2012 Yılı
Harcanan
Ödenek(TL)
1.316.393,14
83
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2011- 2012 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu
Tablo 29:2012 Yılında Desteklenen Bilimsel Araştırma Projeleri
2012 Yılında Desteklenen Bilimsel Araştırma Projeleri
Bütçesi (TL)
Türü
Proje Adı
S. No
Proje No
1
2012/01
55.952,00
Altyapı
Destek
Menisküs İyileşmesi Üzerine Trombositten Zengin Plazmanın
Etkinliği
2
2012/02
53.034,00
Altyapı
Destek
Tam kalınlıktaki Kıkırdak Defektlerinin Tedavisinde Mikrokırık
ve Trombosit Zengin Plazma Tekniklerinin Birlikte Kullanımı
3
2012/03
110.000,00
Altyapı
Destek
Polialkilakrilat ve Polialkilmetakrilat Polimerlerinin ATRP
Yöntemiyle Üretilerek Karakterize Edilmesi
Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü Genel
Mikrobiyoloji Ve Moleküler Mikrobiyoloji Araştırma
Laboratuvarı Altyapı Projesi
4
2012/04
Altyapı
45.017,00
Destek
5
2012/05
31.344,00
Altyapı
Destek
Biyomühendislik
Bölümü
Araştırma
ve
Laboratuvarlarının Alt Yapılarının Oluşturulması
6
2012/06
18.323,00
Altyapı
Destek
Almus Meslek Yüksekokulu Ormancılık ve Orman Ürünleri
Laboratuvarı
7
2012/07
13.924,00
Altyapı
Destek
Almus Meslek Yüksekokulu Çevre Laboratuvarı
8
2012/08
6.750,00 BAP
9
2012/09
8.932,00 BAP
10
2012/10
13.962,00 BAP
11
2012/11
6.360,00 BAP
Öğrenci
Mesane Malign Neoplazmı Tanısı Alan Hastalarda Manganez
Süperoksid Dismutaz (MnSOD), Glutatyon Peroksidaz (GPX)
Gen Polimorfizmi
Mesane Malign Neoplazmı Tanısı Alan
Paraoxsonase (PON 1 ) Gen Polimorfizmi
Hastalarda
MnSOD, GPX Gen Polimorfizminin Prostat Kanseri ile
İlişkisi
PON1 Gen Polimorfizminin Prostat Kanseri ile İlişkisi
12
2012/12
7.507,00 BAP
Vitiligo Hastalarında Glutatyon Peroksidaz (GSH-Px) ve
Superoksit
Dismutaz (SOD)
Enzim Polimorfizminin
Değerlendirilmesi
13
2012/13
8.861,00 BAP
Melazma Patogenezinde Oksidatif Stresin Rolü
14
2012/14
4.772,00 BAP
Akut Ürtiker Patogenezinde Oksidatif Stresin Rolü
15
84
2012/15
25.650,00 BAP
Yara Oluşturulan Tavşanlarda Klasik Yöntem Yara Bakımı,
Vakum Yardımlı Foam, Gauze ve Doğal Bitkisel Süngerin
Etkinliklerinin Karşılaştırılması
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2011- 2012 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu
S. No
Proje No
Bütçesi (TL)
Proje Adı
Türü
Hepatit B Hastalarında TNFα, Hepatit C Hastalarında ise
TNFα, IL28B ve Kemokin Reseptör 5 Gen Polimorfizmi’nin
Araştırılması.
16
2012/16
12.889,00 BAP
17
2012/17
7.068,00 BAP
18
2012/18
36.443,00 BAP
Tokat İli Erişkinleri’nde Hemokromatozis Sıklığı ve İlişkili Gen
Mutasyonlarının Analizi
Psoriasis Hastalarında Glutatyon Peroksidaz (GSH-Px) ve
Superoksit
Dismutaz (SOD)
Enzim Polimorfizminin
Değerlendirilmesi
Akut Brusellozlu
Prognostik Değeri
Hastalarda
Tanısal ve
Neopterin’in
19
2012/19
3.930,00 BAP
20
2012/20
14.381,00 BAP
Behçet Hastalarında CD40 ve NCOA5 Gen Polimorfizimlerinin
Araştırılması
21
2012/21
29.084,00 BAP
Fibromiyaljili Hastalarda
Değerlendirilmesi
20.000,00 BAP
Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu ve Retinal Ven Oklüzyonu
Olan Hastalarda MMP-2, MMP-9, MMP-2, TIMP-2 Gen
Polimorfizmlerinin Araştırılması.
Gebelerde McGrath Videolaringoskop ve
Laringoskop ile Laringoskopinin Entübasyon
Hemodinamiye Olan Etkilerinin Karşılaştırılması
Macintosh
Süresi ve
Kelkit Vadisi Topraklarında Entomopatojen
Belirlenen ve Etkinlikleri Üzerine Araştırmalar
Fungusların
22
2012/22
Hormonal
Sirkadiyen
Ritmin
24
2012/24
24.000,00 BAP
25
2012/25
14.102,00 BAP
26
2012/26
4.000,00 BAP
Tokat Bölgesinde Yetiştirilen Kilis Irkı Keçilerin Döl ve Süt
Verimleri ile Büyüme Özelliklerinin Belirlenmesi
16.862,00 BAP
Kurak Alanlarda Toprak Kalitesinin İyileştirilmesi ve
Çölleşmenin Engellenmesini Sağlayacak Tarım Sistemlerinin
Geliştirilmesi
26.626,00 BAP
Disiyanogümüş(I)
Temelli
Koordinasyon
Bileşiklerinin
Antikanserojen, Stotoksik Etkisi ve Antianjiogenik Aktivitelerinin
İncelenmesi.
8.829,00 BAP
Cyclotrichium niveum (dağ nanesi) bitki yapraklarından elde
edilen sabit ve uçucu yağların ve bazı yağ asitlerinin
antiprolatif aktivitelerinin in vitro olarak belirlenmesi
27
28
2012/27
2012/28
29
2012/29
30
2012/30
10.000,00
Dismenore Tanısı Almış Hastalarda
Tıpta
Uzmanlık Polimorfizmlerinin Araştırı Analizi
MEFV
Gen
85
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2011- 2012 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu
Proje No
31
2012/31
8.915,00
Asemptomatik Obez ve Obez Olmayan Olgularda Hava Yolu
Tıpta
Uzmanlık İnflamasyonunun Karşılaştırılması
32
2012/32
8.637,00
Kronik Hepatit B hastalarında; multidrug (MDR) gen
Tıpta
Uzmanlık polimorfizminin araştırılması
33
2012/33
8.637,00
Ülseratif Kolitli Olgularda MDR
Tıpta
Uzmanlık Hastalığın Klinik Seyrine Etkisi
34
2012/34
4.945,00
Yüksek
Lisans
35
2012/35
10.000,00 Doktora
36
2012/36
8.100,00 Doktora
Seçilmiş Bazı Aspir (Carthamus tinctorius L.) Hatlarından
Ümitvar Çeşit Adaylarının Belirlenmesi
37
2012/37
4.648,00
Yüksek
Lisans
Parmak Dutların (Morus alba var. laevigata) Pomolojik
Özellikleri ve Olgunlaşma Esnasındaki Fotokimyasal Değişimleri
38
2012/38
Yüksek
4.978,00
Lisans
Doğal Lipit, Lysophosphatidylethanolamine (LPE)`nin Avrupa
Eriklerinin (Prunus domestica) Pomolojik ve Fitokimyasal
Özellikleri Üzerine Etkisi
39
2012/39
4.973,00
40
2012/40
Yüksek
4.952,00
Lisans
41
2012/41
2.054,00
2012/42
Yüksek
4.950,00
Lisans
Yumurtacı Tavukların Karmalarına Panax Ginseng Yaprak
Ekstrakt İlavesinin Yumurta Verimi ve Yumurta Kalite
Özelliklerine Etkisi
2012/43
Yüksek
4.068,00
Lisans
Sivas İli Yıldızeli İlçesinde Halk Elinde Yetiştirilen Esmer
Sığırların Çiğ Süt Kompozisyonu ve Somatik Hücre Sayısının
Belirlenmesi
44
2012/44
Yüksek
4.517,00
Lisans
Tokat Kazova Ekolojik Koşullarında Farklı Zamanlarda Ekilen
Çörekotu (Nigella Sativa L.) Genotiplerinin Agronomik ve
Kalite Özeliklerinin Belirlenmesi
45
2012/45
10.000,00 Doktora
Çeşitli Ortamlarda Bulunan Boyar Maddelerin Ayrılması,
Zenginleştirilmesi ve Pektrofotometrik Tayini
42
43
86
Bütçesi (TL)
Türü
Proje Adı
S. No
Yüksek
Lisans
Yüksek
Lisans
Gen Polimorfizminin
Diz Osteoartritinde İnterleukin-6 Geni -174 G/C ve -572 G/C
Polimorfizmleri
Etlik Piliçlerde Ponzanın Altlık Olarak Kullanılması, Büyüme,
Refah ve Karkas Özelliklerine Etkisi
Lysophosphatidylethanolamine (LPE)`nin Kavunun Karatenoid
İçerikleri ve Antioksidan Kapasiteleri Üzerine Etkisi
Organik Üretim Sisteminde Vermikompost ve Biofarm
Uygulanarak Yetiştirilen Havuçların Karotenoid İçerikleri ve
Antioksidan Kapasiteleri
Kahramanmaraş İli Merkezinde Tüketicilerin Biber Salçası
Tüketimini Etkileyen Faktörler
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2011- 2012 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu
S. No
Proje No
Bütçesi (TL)
Proje Adı
Türü
46
2012/46
9.995,00 Doktora
Polistiren Esaslı Yeni Katı-Katı Faz Değişim Maddelerinin
Sentezi, Karakterizasyonu ve Isıl Enerji Depolama Özelliklerinin
Belirlenmesi
47
2012/47
10.000,00 Doktora
Morfin İçeriği İndüklenmiş Haşhaş (Papaver somniferum L. )
Bitkisinde Gen Ekspresyon Analizi
48
2012/48
9.600,00 Doktora
Yozgat Yöresinde Yetişen Makrofungusların Taksonomik
Yönden Araştırılması
49
2012/49
9.987,00 Doktora
Lösemili Çocuklarda
Araştırılması
Kanserli ve Sağlıklı Bireylerin Kan Yağ Asidi
Kompozisyonlarının Karşılaştırılarak Kanser Teşhisinde
Kullanılabilecek Yağ Asidlerinin Belirlenmesi
Trombosit
Membran
Lipitlerinin
50
2012/50
9.966,00 Doktora
51
2012/51
9.944,00 Doktora
52
2012/52
9.944,00 Doktora
53
2012/53
4.956,00
Yüksek
Lisans
Bazı Disiyanogümüş(I) İçeren Koordinasyon Bileşiklerinin
Antikanser Aktivitelerinin ve
Etki Mekanizmalarının
Belirlenmesi
Tokat İlinde Bulunan Sert Kenelerdeki (Acarı:Ixodıdae)
Rıckettsıa Varlığının Moleküler Yöntemlerle Tespiti
54
2012/54
5.000,00
Yüksek
Lisans
Saf Kodein ve Kodein Tuzlarının Farelerde Metallotiyonin
Sentezi Üzerine Olan Etkileri
2012/55
Yüksek
4.075,00
Lisans
Salvia Aethiopis Bitkisindeki Sekonder Metabolitlerin
İzolasyonu, Yapı Tayini ve Antioksidan Aktivitelerinin
İncelenmesi ve Uçucu Yağ Bileşenlerinin Belirlenmesi
2012/56
Yüksek
2.180,00
Lisans
Sideritis Libonatica Subsp. Linearis Bitkisindeki Sekonder
Metabolitlerin İzolasyonu, Yapı Tayini ve Antioksidan
Aktivitelerinin İncelenmesi
57
2012/57
Yüksek
3.937,00
Lisans
58
2012/58
4.970,00
55
56
59
60
2012/59
2012/60
Yeni Sentezlenmiş Bazı Kinolin Türevlerinin Anti Kanserojenik
ve Sitotoksik Aktivitesinin Belirlenmesi
Farklı Kuşburnu (Rosa Sp.) Türlerinde Olgunlaşma Süresince
Fenolik Bileşik Değişimi
Yüksek
Lisans
Değişmeli, Çözülebilir ve Nilpotent Grupların Esnek Kümeler
Üzerinde İncelenmesi
8.400,00 Doktora
Eisenia Fetida Türü Toprak Solucanlarından Elde Edilen Farklı
Ekstraktların Bitki Patojenleri Üzerindeki Antibakteriyel ve
Antifungal Aktivitelerinin Araştırılması
10.000,00 Doktora
Endüstriyel Kullanım Amaçlı Kimozin Enziminin Alternatif Bir
Sistemle Rekombinant Olarak Üretilmesi, Saflaştırılması ve
Karakterizasyonu
87
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2011- 2012 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu
Proje No
61
2012/61
5.000,00
Yüksek
Lisans
62
2012/62
4.920,00
Yüksek
Lisans
63
2012/63
3.020,00
Yüksek
Lisans
Tokat İlinde Üretilen Pastırmaların
Biyokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi
64
2012/64
5.000,00
Yüksek
Lisans
Vişne Suyu Konsantresinin Üretim ve Depolama Süresince
Kalite Değişimleri
65
2012/65
2.788,00 Doktora
İşletmelerde Maliyet-Hacim-Kâr Analizlerinde Bulanık Mantık
Uygulamaları
66
2012/66
1.382,00
Yüksek
Lisans
Konut Fiyatlarına Etki Eden Faktörlerin Hedonik Modelle
Belirlenmesi: Mersin İli Örneği
67
2012/67
216.000,00
Altyapı
Destek
68
2012/68
203.500,00
Altyapı
Destek
69
2012/69
Altyapı
117.410,00
Destek
70
2012/70
71
2012/71
72
2012/72
73
2012/73
74
2012/74
75
2012/75
88
Bütçesi (TL)
Türü
Proje Adı
S. No
Altyapı
Destek
Altyapı
127.671,00
Destek
Altyapı
49.763,00
Destek
Altyapı
33.197,00
Destek
Altyapı
19.985,00
Destek
29.958,00
10.143,00 BAP
Mikrobiyal Kaynaklı Selülaz Enziminin E.coli’de Rekombinant
Olarak Üretilmesi
Değerli Metallerin Eddy Akımı Yöntemiyle Ayrıştırılması
Bazı
Fiziksel ve
Ultrasonografi Ünitesine Renkli Doppler Ultrasonografi Cihazı
Alımı
Açık Açılı Glokomlu Olgularda Trabekulektomi, Selektif (SLT)
ve Argon Laser Trabekuloplastinin (ALT) Etkinliğinin
Karşılaştırılması
Kolorektal Karsinogenezisde Cd10 Pozitif Stromal Hücrelerin
Önemi, P53, Beta-Katenin, K-Ras Ve P16 Ekspresyonu İle
İlişkisi
Canlı Görüntü Yayın Sistemi
Yapı ve Deprem Laboratuvarı Deney Setlerinin Kurulması
Bilgisayar Laboratuvarı Kurulması ve Bazı Öğretim
Malzemelerinin Temin Edilmesi
Biyomühendislik Bölümü, Biyoproses ve Ölçüm Laboratuvarının
Kurulması
Mono(4-florobenzil)-spiro-fosfazenli Tuzların Eldesi ve Termik
Özelliklerinin İncelenmesi
Tavşanlarda Temporomandibular Eklem Ankilozu Tedavisinde
İnterpozisyonel
Artroplartroplasti
Materyali
Olarak
Kostokondral Kartilaj Grefti İle Birlikte Kriyoprezerve İnsan
Amniotik Mebranı,Taze İnsan Amniotik Membranı Ve
Temporal Kas-Fasya Flebinin Etkinliklerinin Karşılaştırılması
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2011- 2012 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu
S. No
Proje No
Bütçesi (TL)
Türü
76
2012/76
7.306,00 BAP
77
2012/77
3.370,00 BAP
78
2012/78
3.633,00 BAP
79
2012/79
6.393,00
80
2012/80
81
2012/81
82
2012/82
83
2012/83
4.490,00
Yüksek
Lisans
84
2012/84
4.781,00
Yüksek
Lisans
85
2012/85
4.507,00
86
2012/86
87
2012/87
4.154,00
88
2012/88
6.916,00 Doktora
89
2012/89
1.468,00
90
2012/90
Proje Adı
Kafa
Travmasının
Şiddetinin
Ve
Prognozunun
Değerlendirilmesinde Biyokimyasal Belirleyicilerden Hangisi
Daha Üstün?
Ortaöğretim Öğrencilerinin Öğrenme Stil Tercihleri(Tokat İli
Örneği)
Kent Konut Hedonik Fiyat Analizi: TR83 Bölgesi’nde Ampirik
Bir Araştırma
Kolorektal Tümör Spektrumunda Müsin Ve Sitokeratin 20/7
Tıpta
Uzmanlık İmmünprofili
Yüksek Doz Metilprednizolonun Tavşan Kalp Dokusunda
Tıpta
4.756,00
Uzmanlık Oluşturduğu Hasar Üzerine Melatoninin Koruyucu Etkileri
Tıpta
Uzmanlık
Yüksek
4.795,00
Lisans
9.990,00
Yüksek
Lisans
Yüksek
3.763,00
Lisans
204.485,00
Yüksek
Lisans
Yüksek
Lisans
Altyapı
Destek
Fibromiyalji Hastalarında Paraoksonaz 55 L/M ve 192 Q/R
Polimorfizminin Araştırılması
Budama ve Bitki Sıklığının Kapya Biberde Verim, Kalite ve
Bitki Gelişimine Etkisi
Farklı Gölge Uygulamalarının Sırık Domateste Verim, Kalite ve
Bazı AgronomikÖzellikler Üzerine Etkisi
Hasat Öncesi Uygulanan AVG’nin Bazı Kiraz Çeşitlerinde
Meyve Olgunlaşması ve Kalitesi Üzerine Etkileri
Tuzluluk Ve Bor Toksisitesine Dayanıklı Triticum Spelta
Genotiplerinin Belirlenmesi
Tokat İli Niksar İlçesi Ceviz Bahçelerinin Mineral Beslenme
Durumlarının Belirlenmesi
Tokat
Ekolojik
Koşullarında
İkinci
Ürün Olarak
Yetiştirilebilecek Silajlık Sorgum (Sorghum bicolar (L.)
Moench) Çeşitlerinde Farklı Sıra Aralıklarının Bazı Morfolojik
ve TarımsalÖzellikleri Üzerine Etkisi
Amasya’daki Ahşap Direkli ve Bindirmeli Ahşap Tavanlı
Camiler
Engel Eğrileri: Tokat İli Örneği İncelemesi
Nazal Polipozisde Sistemik Steroidlerin Polip Dokusunda
Kimyasal Sitokin ve Büyüme Faktörlerinin Ekspresyonuna
Etkisi: Polipsiz Kronik Rinosinüzitle ve Sağlıklı Burun
Mukozasıyla Karşılaştırılması
89
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2011- 2012 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu
Bütçesi (TL)
Türü
Proje Adı
S. No
Proje No
91
2012/91
107.598,00
Altyapı
Destek
Medial Malleol Kırıklarında Kemik İçinden Sütür ile Tespit
Tekniğinin Biyomekanik Değerlendirilmesi
92
2012/92
90.000,00
Altyapı
Destek
Girişimsel Radyoloji Ünitesine Renkli Doppler Ultrasonografi
Cihazı Alımı
Steroid ile Toksisite Oluşturulan Tavşanlarda Hasarın
Biyokimyasal ve Stereolojik Yöntemlerle
İncelenmesi ile Melatonin’in Steroid Toksisitesi Üzerindeki
Koruyucu Etkilerinin Saptanması
93
2012/93
74.130,00
Altyapı
Destek
94
2012/94
33.570,00
Altyapı
Destek
95
2012/95
86.376,00
Altyapı
Destek
96
2012/96
25.962,00
Altyapı
Destek
2012/97
Altyapı
44.090,00
Destek
98
2012/98
Altyapı
146.768,00
Destek
99
2012/99
100
2012/100
101
2012/101
33.140,00 BAP
102
2012/102
12.500,00 BAP
103
2012/103
7.407,00 BAP
104
2012/104
17.633,00 BAP
Alopesi Areata Hastalarında eNOS ve Fas-Fas Ligand
Gen Polimorfizmler Arasındaki İlişkinin Saptanması
105
2012/105
18.619,00 BAP
Kiraz, Vişne Gibi Sert Çekirdekli Meyve Ağaçlarında Görülen
Hastalıkların Tanılanması
97
90
Altyapı
Destek
Altyapı
69.315,00
Destek
83.780,00
Tolüenin Tavşanlarda Meydana Getireceği Toksik Etkilerin
Araştırılması
Çevre-Toprak-Bitki-Su Kaynakları Veri Değerlendirme Birimi
Altyapı Destek Projesi
Mekatronik Deney Sistemlerinin Kurulması
Yeni Nitroso Asetallerin Çeşitli Katalizörler Varlığında
İndirgenme Reaksiyonlarının İncelenmesi
Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri
Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü, Lisans Programı
Biyomühendislik Laboratuvarı Dersleri İçin Gerekli Laboratuvar
Alt Yapısının Hazırlanması
Harita Mühendisliği Bölümü Ölçme Laboratuvarı Kurulması
Sayısal Elektronik Devre Sistemlerinin Kurulması
Modafinilin Absans Epilepsili Wag/Rij Sıçanlarda Öğrenme
Üzerine Etkisi
Sinonazal Bölgenin İnverted Papillomlarında
BMP-4 ve TGFβ-1’in Etkisi
Pulmoner Emboli Tanısı Almış Hastalarda PON1 ve MTHFR
Gen Polimorfizmlerinin Değerlendirilmesi
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2011- 2012 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu
S. No
Proje No
Bütçesi(TL)
Türü
106
2012/106
8.155,00 BAP
107
2012/107
33.195,00 BAP
108
2012/108
8.400,00 BAP
109
2012/109
9.979,00
BAP
Proje Adı
İstilacı Yabancı Ot Türü Ambrosia Artemisiifolia’nın Karadeniz
Bölgesindeki Yaygınlık Yayılma Durumunun Saptanması
Bitkisel Atık Maddelerin Tekstil Endüstrisinde Boyar madde
Kaynağı Olarak Değerlendirilmesi
Mentha Dumetorum Bitkisinden Bazı Biyolojik Aktif Sekonder
Metabolitlerin İzolasyonu ve Karakterizasyonu.
Gebe ve Gebe Olmayan Hayvanların Kan Hücrelerindeki
Membran Yağ Asitlerinin Karşılaştırılması
110
2012/110
11.000,00 BAP
Kırmızı Lahana’dan Geleneksel ve Ultrasonik Yöntemlerle
Antosiyanin Ekstraksiyon Koşullarının Optimizasyonu İle
Depolama Stabilitelerinin Belirlenmesi
111
2012/111
10.557,00 BAP
Tenisçilerde Pliometrik Antrenmanların Oksidatif Stres ve
Biyokimyasal Parametrelere Etkisinin Karşılaştırılması
112
2012/112
6.326,00 Doktora
113
2012/113
9.759,00 Doktora
114
2012/114
9.948,00 Doktora
Bazı Oriental Tütün (Nicotiana Tabacum L.) Melezlerinde
Verim Ve Kalite Özellikleri
115
2012/115
Yüksek
4.910,00
Lisans
Tokat Ekinli Gölet Havzası Sediment Veriminin Tahmininde
USLE, RUSLE ve MUSLE Modellerinin Etkinliğinin
Karşılaştırılması
116
2012/116
4.928,00
Yüksek
Lisans
Tokat Artova Çelikli Gölet Havzasında Toprak Bozulmasının
Yersel ve Zamansal Değişiminin İzlenmesi
117
2012/117
5.000,00
Yüksek
Lisans
Etlik Piliç Karma Yemlerinde Provitamin D3’ün Sentetik ve
Doğal Metabolitinin Fitaz Enzimiyle Beraber Kullanılması
118
2012/118
2.735,00
Yüksek
Lisans
Tütünde (Nicotiana tabacum L.) Farklı Hasat Şekillerinin
Verim ve Kalite Üzerine Etkileri.
119
2012/119
Yüksek
4.986,00
Lisans
120
2012/120
5.000,00
Yüksek
Lisans
Yukarı Kelkit Havzasının Bazı Toprak ve Yüzey Suyu
Özelliklerinin Modellenmesi ve Haritalanması
Kelkit Havzası Ekolojik Risk Değerlendirmesi
Avg Uygulamalarının Farklı Dönemlerde Hasat Edilen Erik
Meyvesinin Fiziksel, Mekanik Ve Kimyasal Özelliklerine Etkisi
Erbaa ve Niksar İlçelerinde Yetiştirilen Narince Üzüm
Çeşidinde Klon Seleksiyonu - I
91
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2011- 2012 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu
Proje No
121
2012/121
4.997,00
Yüksek
Lisans
122
2012/122
3.470,00
Yüksek
Lisans
123
2012/123
4.802,00
Yüksek
Lisans
124
2012/124
Yüksek
4.311,00
Lisans
125
2012/125
4.155,00 Doktora
Geçiş Şartları İçeren Bir Sturm-Liouville
genelleştirilmiş özfonksiyonlarının Tamlık Özelliği
126
2012/126
2.105,00 Doktora
Süreksizlik Şartları İçeren Bir Diferensiyel Operatörün Bazı
Spektral Özellikleri
127
2012/127
9.982,00 Doktora
128
2012/128
4.466,00
Yüksek
Lisans
Behçet Hastalarında Bazı Antioksidan Enzim Polimorfizmlerinin
Değerlendirilmesi
Reşadiye (Tokat) Makromantar Florasının Taksonomik Olarak
Araştırılması
129
2012/129
4.991,00
Yüksek
Lisans
Sivas İli Zara Yöresi Sert Kenelerinin (Acari; Ixodidae)
Sistematik Açıdan İncelenmesi
130
2012/130
5.000,00
Yüksek
Lisans
Sivas İli Sphecidae (Insecta: Hymenoptera) Türleri Üzerine
Faunistik Araştırmalar
131
2012/131
Yüksek
4.347,00
Lisans
Perlit Ve Mangan Oksit Modifiye Edilmiş Perlit Adsorbentleri
Kullanılarak Sulu Çözeltiden Sb(Iıı) İyonlarının Uzaklaştırılması
İşleminin Fizikokimyasal Parmetrelerinin İncelenmesi
132
2012/132
9.960,00 Doktora
Birleşik Parabolik Güneş Toplaçlı Uçucu Yağ Damıtma
Sisteminin Geliştirilmesi ve Performansının Belirlenmesi
133
2012/133
7.600,00 BAP
Uzaklarda Unutulmuş Bir
(Mahfit, Sanaa, Yemen)
Toplam
92
Bütçesi(TL)
3.035.465,00
Türü
Proje Adı
S. No
Farklı Azotlu Gübre Doz ve Formlarının Salamuralık Asma
Yapraklarında Verim ve Nitrat Birikimine Etkisi
Sakarya İlinde Tachınıdae (Hexapoda:Dıptera) Türleri
Üzerinde Faunistik Ve Sistematik Çalışmalar
Suluova (Amasya)’da Toprak Özelliğine ve Arazi ullanımına
Bağlı Olarak Yabancı Ot Dağılımının Belirlenmesi
Mersin de Yaygın Olarak Görülen Origanum Türlerinin
Belirlenmesi Biyoherbisidal Aktivitesinin İncelenmesi
Probleminin
Türk Köyü: Beyt-El Türki
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2011- 2012 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu
Tablo 30: 2012 Yılı TÜBİTAK Destekli Projeler
Başlama
Bitiş
Tarihi
Proje
Bütçesi
(TL)
2012 Yılı
Harcama
(TL)
Proje No
Yürütücü
Adı
Proje
1110677
Prof. Dr. İsa
TELCİ
Türkiye'de Kültürü Yapılan
Reyhanlarda (Ocimum
Basilicum L.) Flavonoid ve
Fenolik Asit
Kompozisyonlarının
Araştırılarak Farklı
Kemotiplerin Belirlenmesi,
Önemli Bileşiklerin Ekolojilere
Göre Değişimi ve Antioksidan
Potansiyellerinin
Karşılaştırılması
01.04.2012
01.04.2015
284.250,00
72.560,32
1110848
Prof. Dr. Zafer
ULUTAŞ
Farklı Kesim Ağırlıklarında
Karayaka Kuzuların Karkas Ve
Et Kalite Özelliklerinin
Belirlenmesi
15.03.2012
15.03.2013
24.850,00
17.516,63
111T715
Dr. Şükrü
YILDIZ
Sonlu Elemanlar Yöntemi Ile
Üstüniletken Pasif Mikrodalga
Bileşenlerinin Yüzey Direnci
Hesaplamaları Ile Optimize
Edilerek Belirlenmesi Için
Yeni Bir Yöntem
01.04.2012
01.10.2013
98.525,00
31.157,20
111T990
Yrd. Doç. Dr.
Yakup BUDAK
Isoksazol, İsoindol Ve Pirazol
Birimleri İçeren Yeni
Heterosiklik Bileşiklerin
Sentezi Ve Yapı-Biyolojik
Aktivite Arasındaki İlişkinin
Belirlenmesi
15.04.2012
15.04.2014
211.620,00
57.947,93
1120013
Doç. Dr. Murat
SAYILI
15.06.2012
15.06.2013
17.300,00
8.995,80
1120039
Doç. Dr.
Hikmet
GÜNAL
01.06.2012
01.07.2013
410.100,00
104.097,33
112T031
Prof. Dr. Osman
ÇAKMAK
Tr 83 Bölgesinde Sığır
Besiciliğine Yer Veren
İşletmelerin Yapısal Ve
Etkinlik Analizi
Kurak ve Yarı Kurak İki
Farklı Bölgede Toprak
Kalitesinin
Değerlendirilmesi ve
İzlenebilirliği İçin
Minimum Veri
Setlerinin Belirlenmesi
ve Yeni Skorlama
Eğrilerinin Geliştirilmesi
Fenantrenin Çok Yönlü
İşlevselleşmesinde Yeni
Bir Yaklaşım:
Fenantre'in Brom,
Metoksit/Hidroksit Ve
Nitril/Amin Türevl
01.07.2012
01.07.2013
24.000,00
8.900,73
93
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2011- 2012 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu
Yürütücü
Adı
Proje Adı
Başlama
Bitiş
Süresi
112T394
Prof. Dr. Osman
ÇAKMAK
15.10.2012
15.10.2014
224.670,00
1.935,20
112T626
Dr. Esra
FINDIK
Bromlanmış Metoksi,
Siyano Ve Nitro/Amino
Kinolin Türevlerinin
Seçici-Etkin Sentezleri
Ve Biyolojik
Aktivitelerinin
İncelenmesi
1-Nitro-2-Metil-1,3
Bütadien?In 6?Elektrosiklizasyon/[3+2]
-Siklokatılma
Reaksiyonu Ile Yeni
Nitroso Acetal
Türevlerinin Sentezi
01.09.2012
01.09.2013
30.000,00
22.081,51
Proje No
Toplam
Proje
Bütçesi
(TL)
2012 Yılı
Harcama
(TL)
1.325.315,00
325.192,65
Proje Bütçesi (TL)
2012 Yılı Harcaması
(TL)
Tablo 31: 2012 Yılı Kalkınma Bakanlığı Destekli Proje
Proje No
Proje Yöneticisi
2009 K
120720
Prof. Dr. Hüseyin
ÖNEN
Proje Adı
Gaziosmanpaşa
Üniversitesi Temel ve
Uygulamalı Bilimler
Araştırma ve
Geliştirme Merkez
Laboratuvarı
Başlama ve
Bitiş Süresi
2009-2012
10.165.000,00
3.782.828,65
Tablo 32: 2012 Yılı SAN-TEZ Destekli Proje
Proje No
00889.STZ.
2011-1
94
Proje Yöneticisi
Yrd. Doç. Dr.
Ahmet
FENERCİOĞLU
Proje Adı
Sıvı Gıda Üretim
Sektörü için Akıllı
Depolama Sisteminin
Mekatronik Tasarımı
ve Kontrolü
Başlama ve
Bitiş Süresi
Proje Bütçesi (TL)
05.09.2011
04.03.2013
1.030.289,00
2012 Yılı
Harcaması (TL)
911.220,19
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2011- 2012 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu
16. ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZLERİ
16.1. Doğal Boyalar Araştırma ve Uygulama Merkezi
Merkez, Üniversitemize bağlı olarak 2547 sayılı kanunun 7/d-2 maddesi uyarınca 23.12.1996
tarihinde kurulmuştur.
Merkezin amacı; ülkemizin sahip olduğu doğal boya kaynaklarını kullanarak tekstil
sektöründe sentetik boyaların kullanımı yerine doğal boyaların kullanımını yaygınlaştırmak,
değerlendirilemeyen boyar madde kaynaklarını kullanarak ekonomik ve pratik boyamalar
gerçekleştirmektir.
2012 Yılı Faaliyetleri ve Projeleri
Mayıs 2012’ de düzenlenen Gençlik şöleninde stant açılmıştır. Aralık 2012’ de El Sanatlarıyla
ilgilenen müteşebbislere 40 saat Doğal Boyamacılık kursu verilmiştir. Ulusal Kimya
kongrelerine katılınmış; ulusal 3, uluslar arası 4 bilimsel makale yazılmış ve bir kısmı
yayınlanmış olup bir kısmı inceleme aşamasındadır. 2002 yılından bu güne kadar geçen
sürede 55 Lisans , 11 Yüksek Lisans ve 3 Doktora tezi yönetilmiş olup halen devam eden 4
Yüksek Lisans, 1 Doktora çalışması mevcuttur.
Tokat Meslek Yüksekokulu Tekstil bölümü öğrencilerine ders ve staj imkanı sunulmaktadır.
Merkezin henüz rutin gelir kaynakları olmamakla birlikte, üretim izni alınan fungop isimli
antifungal bakım kremi, ileriye dönük gelir kaynağı olabilecektir. Ayrıca, üniversitemiz BAP
Komisyonundan yüksek lisans için 5 bin TL, doktora için 10 bin TL destek alınmıştır.
Endüstriyel çalışmalar sanayiye aktarılmakta ve bu sayede elde edilen gelirle laboratuar
ihtiyaçlarımız giderilmeye çalışılmaktadır. Bu bağlamda, Hakkari ili Yakupoğlu halı ve
kilimcilik A.Ş.’ye proje hazırlanmış, uygulanmış ve sonuçlandırılmıştır. Teknoparkın
kurulmasıyla beraber bu tür faaliyetlerimiz artarak devam edecektir. Malatya’daki Modazen
firmasıyla ortak proje çalışmaları başlatılmıştır.
95
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2011- 2012 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu
Kuruluş aşamasında ve daha sonra alınan BAP projeleri kapsamında az miktarda girdilerle
çok sayıda tez çalışması yapılmış ve yayınlanmıştır. Kaydettiğimiz önemli gelişmeler
münferit çalışmalarla yapılmıştır. Bitki girdisinde herhangi bir maliyet söz konusu değildir.
Bu nedenle elde edilen sonuçların parasal getirisi kayda değer olacaktır. Fungop isimli anti
fungal bitkisel bakım kreminin
üretim aşamasına gelmiş olması, kızılağaçtan mürekkep
yapımı, çeşitli bitki ekstraktlarından saç boyası yapımı, bitkisel boyalarla ahşap boyama,
söğüt suyunun mordan olarak değerlendirilmesi, 600.000,00 TL sanayi projemiz ve
KAMEDAP projesi kapsamında yapılan eğitim çalışması ve değişik zamanlarda verilen
konferanslar
Merkezimizin
performansları
arasındadır.
Ayrıca
bazı
çalışmalarımız
International Handbook’ta referans olarak gösterilmiştir. Ulusal 3 bildiri sunuldu. 4 adet
yurtdışı 3 adet yurtiçi makale hazırlandı.
16.2. Sert Kabuklu Meyve Türleri Araştırma ve Uygulama Merkezi
Merkez, Üniversitesine bağlı olarak 2547 sayılı Kanunun 7/d-2 maddesi uyarınca 16.04.1997
yılında kurulmuştur. Merkez kuruluşundan bu güne kadar Tokat ve çevre illerin meyvecilik
potansiyeli de dikkate alınarak, üreticilere ve yatırımcılara başta ceviz olmak üzere sert
kabuklu meyvelerin yetiştirilmesi ve değerlendirilmesi konularında hizmet sunmuştur
Merkezin amaç ve hedefi kanunların verdiği yetki çerçevesinde, kuruluşunu tamamlayarak,
başta ceviz olmak üzere sert kabuklu meyve türlerinin yetiştiriciliği alanında ulusal ve
uluslararası düzeyde başarıyı yakalamaktır. Merkezin temel politikası mevcut kaynakları en
verimli şekilde kullanarak bilimsel çalışmalara öncelik vermek ve bölge üreticisine konu ile
ilgili yenilikleri konferans ve seminerler vasıtasıyla sunmaktır.
2012 Yılı Faaliyet ve Projeleri
1. Merkezimiz bünyesinde, sert kabuklu meyveler grubuna giren cevizle ilgili bilimsel
araştırmalar 2012 yılı içerisinde de devam etmiştir. Merkez bünyesinde konu ile ilgili öğretim
üyeleri, Tokat bölgesi başta olmak üzere çevre illerden gelen üreticilerin talepleri halinde
ceviz yetiştiriciliği üzerine yörede uygulamalara katılmış, bu konuda yatırım yapacak
üreticilere teknik ve bilimsel destek sunmuşlardır.
96
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2011- 2012 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu
2. Her yıl düzenli olarak yapılan yıllık Türkiye Ulusal Ceviz Çalışma Grubu Toplantısı,
20-21 Eylül 2012 tarihlerinde Kahramanmaraş’ta KSÜ Ziraat Fakültesi Konferans Salonunda
düzenlenmiştir. Toplantıya her yıl olduğu gibi Tarım Bakanlığı’na bağlı kuruluşların ilgili
elemanları, üniversitelerin ceviz üzerine yoğunlaşan araştırıcıları, Türkiye’nin değişik
yerlerinden gelen ceviz üreticileri ve fidancılar katılmışlardır. Merkez Müdürü Prof. Dr.
Yakup ÖZKAN, Ülkemiz Ceviz Yetiştiriciliğinde Sorunlar ve Çözüm Yolları, konulu
konferans sunmuştur. Yine Merkez bünyesinde Prof. Dr. Yaşar AKÇA, ‘Türkiye Ceviz
Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi’ konulu ülkesel kamu projesinin (TÜBİTAK 1007) sonuçları
ile ilgili sunum yapmıştır.
3. Tarım Bakanlığı nezdinde yürütülen ‘Türkiye Ceviz Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi’
konulu ülkesel kamu projesi (TÜBİTAK 1007) çalışmaları 2012 yılı içerisinde tamamlanmış
ve resmi olarak da Tarım Bakanlığı ve TÜBİTAK tarafından sonuçları onaylanmıştır.
Merkezimiz elemanlarından Prof. Dr. Yaşar AKÇA, Prof. Dr. Yakup ÖZKAN ve Prof. Dr.
Kenan YILDIZ, Proje Yürütücüsü ve Araştırmacı olarak bu kamu projesinde yer almışlardır.
Projenin tamamlanmış olması ile birlikte, 2008 yılı içerisinde kurulan Tokat-Niksar ve
Amasya-Gümüşhacıköy Ceviz Adaptasyon Bahçelerinin 2012 yılı içerisinde teknik bakım ve
bilimsel çalışmaları devam etmiştir. Proje kapsamında oluşturulan bu bahçelere ilgili öğretim
üyeleri bundan sonraki dönemlerde de imkan dahilinde bilimsel ve teknik boyutunu takip
etmeye devam edeceklerdir.
4. Merkez Müdürü Prof. Dr. Yakup ÖZKAN tarafından yörede ve özellikle Tokat iline bağlı
ilçelerde, istekli üreticilere, 2012 yılı ilkbahar başlangıcında ceviz ağaçlarının budanması
konusunda hem konferanslar verilmiş, hem de bizzat budama uygulamaları yapılmıştır.
Bunların dışında 2012 yılı içerisinde yine ceviz yetiştiriciliği ile ilgili Merkez Müdürü Prof.
Dr. Yakup ÖZKAN tarafından aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilmiştir.
“Meyve Ağaçlarında Budama” konulu konferans, Düzenleyen; Amasya Kültür ve Dayanışma
Derneği, Konferans Yeri; Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu, Uygulama Yeri; Merkez
İlçeye Bağlı Köylerin Meyve Bahçeleri, 16.03.2012, Amasya.
97
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2011- 2012 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu
“Türkiye-Orta Asya Ülkelerinde Tarımsal Yenilik Sistemlerinin Güçlendirilmesi ve
Kapasite Geliştirme”, Projesinin İkinci Çalıştayı (Türkiye-FAO İşbirliği Programı) 28 Mart
2012, Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi Müdürlüğü (UTEM) Yenimahalle/Ankara.
“Turhal Tarımının Durumu ve Geleceği” konulu panel, Düzenleyen; Tokat Valiliği ve
Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Panel Yeri; Turhal Kültür Sarayı Konferans Salonu, Sunum;
Meyvecilik ve Bağcılık, 11.04.2012, Turhal/Tokat.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, TAGEM, Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü
Müdürlüğü, Bölge Bilgi Alışveriş Toplantısı, Sunum; Ceviz Yetiştiriciliğinde Karşılaşılan
Sorunlar ve Çözüm Yolları, 01-02 Kasım 2012, Anitta Otel/Çorum.
“Taşeli Bölgesinde Meyve Yetiştiriciliğinin Analizi ve Geleceği” konulu panel, Düzenleyen;
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ve Karaman Tarım İl Müdürlüğü, Panel Yeri;
Ermenek Kültür Sarayı Konferans Salonu, Sunum; Ceviz Yetiştiriciliği ve Geleceği,
30.11.2012, Ermenek/Karaman.
16.3. Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (GOPUSEM)
Merkezin amacı, sürekli eğitim programları düzenlemek, bu yolla kamu, özel sektör ve uluslar
arası kuruluşlarla işbirliğini geliştirmede ülke kalkınmasına katkıda bulunmaktır.
Merkezin faaliyetleri; kamu, özel sektör, ulusal ve uluslararası kuruluş ve kişilerin ihtiyaç
duydukları alanlarda, onların bilgi ve becerilerini artırmak, fiziki ve ruhsal gelişimlerine
katkıda bulunmak amacıyla, ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar,
sanatsal ve sportif etkinlikler ve diğer eğitim programları düzenlemek, amacı doğrultusunda
projeler hazırlamak, yayın ve danışmanlık hizmetleri sunmaktır
98
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2011- 2012 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu
2012 Yılı Faaliyetleri
1- Kurs: Kort tenisi
Tarih: 20.02.2012-23.05.2012
Katılım: 12 kişi
Yer: Üniversite Kortu
2- Kurs: Klasik Masaj Teknikleri ve Spor Masajı Kursu
Tarih: 13.02.2012- 1.04.2012
Katılım: 37 kişi
Belge: Katılım Belgesi
Yer: GOPÜSEM ve BESYO
3- Kurs: Tıp Sekreterliği
Tarih: 17.03.2012-15.04.2012
Katılım: 47 kişi
Belge: Katılım Belgesi
Yer: GOPÜSEM
4- Kurs: NETCAD Orman Müh. GİS ve Amenajman Uygulamaları Eğitimi
Tarih:11.04.2012-08.04.2012
Katılım:40 kişi
Belge: Sertifika
Yer: Almus MYO Bilgisayar Laboratuvarı
5- Kurs: NETCAD Arazi Tapulaştırma, Projelendirme ve Tarımsal GİS Çözümleri
Tarih: 11.04.2012-15.04.2012
Katılım: 40 Kişi
Belge: Sertifika
Yer:Ziraat Fakültesi Bilgisayar Laboratuvarı
6- Kurs: KPSD sınavı Dil Kursu
Tarih: 17.04.2012-17.05.2012
Katılım: 200 Kişi
7- Kurs: Yüzme
Tarih: 11.06.2012-20.07.2012
Katılım:25 Kişi
Yer: Grand Ballıca Havuzu
8- Kurs: Kort Tenisi
Tarih:11.06.2012-20.07.2012
Katılım: 10 Kişi
Yer: Üniversite Kortu
99
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2011- 2012 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu
9- Kurs:ÜDS İçin İngilizce Kursu
Tarih:23.08.2012-05.10.2012
Katılım: 15 kişi
10- Kurs: Tıp Sekreterliği
Tarih: 6.10.2012-4.11.2012
Katılım:31 Kişi
Belge: Katılım Belgesi
Yer: GOPÜSEM
11- Kurs: KPDS Sınavı Dil Kursu
Tarih: 8.10.2012-17.11.2012
Katılım: 10 Kişi
Yer: GOPÜSEM
12- Kurs: Kort Tenisi
Tarih: 8.10.2012-8.11.2012
Katılım: 11 Kişi
Yer: Üniversite Kortu
13- Kurs:Sağlık İl Müdürlüğü Personeli OKA Destekli Kurumsal İstatistik Analiz
Kapasitesinin Geliştirilmesi.
Tarih: 8.11.2012-30.11.2012
Katılım: 10 Kişi
Yer: GOPÜSEM
14- Kurs: ERASMUS Programı İçin Her Bölümden İlk 3’e Giren Öğrencilere 48 Saatlik
İngilizce Kursu
Tarih: 15.11.2012-25.12.2012
Katılım:17 Kişi
Yer:GOPÜSEM
15-Kurs:ERASMUS Programı İçin Yurtdışına Gidecek Öğrencilere 40 Saatlik İngilizce Kursu
Tarih: 15.11.2012-25.12.2012
Katılım: 17 Kişi
Yer: GOPÜSEM
16-Kurs:Bitkisel Boyama
Tarih: 24.11.2012-16.12.2012
Katılım: 15 Kişi
Belge: Katılım Belgesi
Yer: GOPÜSEM ve Doğal Boyalar Araştırma ve Uygulama Merkezi
17-Kurs: ÜDS İçin 96 Saat İngilizce Kursu
Tarih: 12.11.2012-2.03.2013
Katılım:14 Kişi
Yer: GOPÜSEM
100
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2011- 2012 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu
18-Kurs: AFAD Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı
Tarih: 14.12.2012
Katılım: 8 Kişi
Yer: GOPÜSEM
16.4. Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, 24 Kasım 1999 tarihinde, Tıp
Fakültesi bünyesinde kurularak, Ocak 2002 tarihinde poliklinik, Ocak 2003 tarihinde ise
cerrahi ve yataklı servis hizmetleri ile faaliyete geçmiştir. Eski Sağlık Meslek Lisesi binasında
başlayan faaliyetlerimiz, poliklinik ve laboratuvarların Ali Şevki Erek Yerleşkesindeki eski
Rektörlük binasına taşınması ve 2010 yılı başında ise bu yerleşkede hizmete açılan iki yeni
bina ile devam etmektedir.
2012 Yılı İstatistikleri
Yatak
Sayısı
Hasta
Sayısı
Acil Servis Hizmetleri
10
43.392
Yoğun Bakım
53
1.867
236
18.346
Klinik
Ameliyat Sayısı
Poliklinik Hastası Sayısı
Tetkik
Sayısı
14.807
291.408
Laboratuvar Hizmetleri
Radyoloji Ünitesi Hizmetleri
1.505.130
140.655
Hastanemizde 2012 yılı verilerine göre 9 ameliyat odamızda ameliyat sayısı 18.346 olarak
gerçekleşmiştir. Ameliyat için randevu süreleri hastanın sağlık aciliyetine göre değişmekle
birlikte en kısa sürede randevu verilmektedir.
Hastanemiz yoğun bakım ünitesinde; Yoğun Bakım 11, Cerrahi Yoğun Bakım 11, K.V.C.
Yoğun Bakım 7, Yeni Doğan Yoğun Bakım Küvöz 11(radyant ısıtıcılı açık 2 yatak), Diyaliz 4
yatak olmak üzere tescilli 289 yatak mevcuttur. Yatak doluluk oranı %82’dir.
101
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2011- 2012 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu
Mevcut yoğun bakım ünitelerine 1’er izole oda planlanmakta olup, tescil işlemleri devam
etmektedir. Kemoterapi ünitesi inşaatı bitme aşamasındadır. 2013 yılı içerisinde faaliyete
geçecektir. 2013 yılında çalışan güvenliği birimi kurularak beyaz-mavi-pembe kod
uygulamasına geçirilecektir.
16.5. Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi
Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma
Merkezi Müdürlüğü 24 Kasım 2011 tarih ve 28112 sayılı Resmi Gazete yayını ile
kurulmuştur. 14 Mart 2012 tarihinde müdür ve 4 Mayıs 2012 tarihinde müdür yardımcısı
atanmış olup, yönetim kurulu, danışma kurulları tamamlanmış, LOGO, web sayfası
oluşturulmuştur.
Merkezin amacı, Üniversiteye bağlı Fakülte, Enstitü ve Yüksekokullarda sürdürülen, eğitimöğretim, uygulama ve araştırmaları desteklemek, Bölgede bulunan kültürel varlık ve
sanatların, Türkiye açısından sosyal, kültürel ve ekonomik önemi nedeniyle araştırılması ve
belgelendirilmesiyle, kültürel mirasın yaşatılmasını ve gelecek kuşaklara aktarılmasını
sağlamak; bu doğrultuda akademik araştırmalar, etkinlik ve yayınlar yapmak, konuyla ilgili
kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, bilimsel toplantılar düzenlemek ya da bunlara
katılmak, araştırma sonuçlarının uygulamaya aktarılması için çalışmalar yapmaktır.
2012 Yılı Faaliyetleri
25 Nisan 2012 tarihinde Tokat’ta gerçekleştirilen OKA Inovasyon Bilgilendirme Toplantısına
ve 25 Mayıs 2012 tarihinde Gaziosmanpaşa Üniversitesinde gerçekleştirilen OKA Fikri
Haklar ve Inovasyon Proje Pazarı Etkinliği toplantılarına katılınmıştır.
Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma
Merkezi Müdürlüğü ve Türkiye İş Kurumu, Tokat İş kur Müdürlüğü ortaklığı ile “Tokat
İlinde İç Göç Gerçegi ve İş Güç Nedenlerinin Analizi Projesi”, 4 Temmuz 2012 tarihinde
Türkiye İş Kurumuna sunulmuş olup, projeden olumlu sonuç alınamamıştır.
102
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2011- 2012 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu
Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma
Merkezi Müdürlüğü Orta Karadeniz Kalkınma Ajansına 2012 Yılı Teknik Destek Programı
çerçevesinde “Bilimsel Analiz Kapasitesinin Geliştirilmesi-Eviews-Stata Uygulamalı Zaman
Serileri” adlı proje sunulmuş olup, olumsuz kararın ardından eksikler tamamlanarak
yenilenme işlemi devam etmektedir.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Tokat Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü ile yapılan
işbirliği çerçevesinde Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğünün hizmet vermekte olduğu
özürlü, yaşlı, korunma ve bakım hizmetleri gibi alanlarda araştırma ve anket çalışmalarının
yürütülmesinde yararlanılmak amacıyla İİBF, İktisat Bölümünden 10 öğrencinin lisans tezi
kapsamında ilgili müdürlükle işbirliği yapması için görevlendirilme işlemleri yapılmıştır.
Tokat Valiliği, Turhal Kaymakamlığı, Başçiftlik Kaymakamlığı ve bazı il müdürlükleri ile
sosyal ve ekonomik konularda işbirliği hakkında görüşmeler ve kurum tanıtımları yapılmıştır.
Üniversitemizin proje yapma kapasitesinin artırılabilmesi amacıyla web sayfasında OKA,
TUBİTAK, AB Bakanlığı, Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanlığının proje duyuruları
tanıtılmaktadır.
Üniversitemiz Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü
ve Ankara Üniversitesi, Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi işbirliği ile
üniversitemiz öğrenci, öğretim elemanları ve ilimiz kamu kurumları ve sivil toplum üyelerinin
katılımına açık olan “Avrupa Birliği 61. Sertifika Programı” 16 Kasım 2012 tarihinde,
Merkez Müdürü Prof. Dr. Salih BARIŞIK’ın açılış konuşmasıyla başlamış olup, 16-22-23-2930 Kasım/1 Aralık 2012 tarihleri İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yeşilırmak Konferans
Salonunda yapılmıştır. Üniversitemiz öğrenci, akademisyenlerine ve Tokat iline Avrupa
Birliği, Avrupa Birliği Kurumları, Avrupa Birliği hukuksal yapısı, Türkiye - Avrupa Birliği
ilişkileri, Avrupa Birliği gençlik politikaları ve Avrupa Birliği projeleri döngüsü yönetimi
konularıyla Avrupa Birliği projelerinden yararlanma potansiyelinin artırılması amaçlanmış
olup, öğrenci, öğretim üyesi, kamu kurumu personeli ve vatandaşlarımızın geniş katılımıyla
gerçekleşmiştir. 16 Kasım 2012 tarihinde “Avrupa Bütünleşmesinin Tarihsel Gelişimi ve
AB’nin Güncel Sorunları” konulu oturum Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi
103
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2011- 2012 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu
Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Çınar ÖZEN tarafından verilmiştir. 22 Kasım 2012 tarihli
“AB’nin Kurumları ve Hukuksal Yapısı” ve 23 Kasım 2012 tarihli “Türkiye AB İlişkileri”
konulu oturumları, Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinden Doç. Dr.
Sanem BAYKAL tarafından verilmiştir. 29 Kasım 2012 tarihli “AB’nin Gençlik Politikası ve
Programları” konulu oturum Ankara Üniversitesi, Avrupa Toplulukları Araştırma ve
Uygulama Merkezi Uzmanı Dr. Erhan AKDEMİR tarafından verilmiştir. 30 Kasım ve 1
Aralık 2012 tarihlerinde “Türkiye-AB Mali İşbirliği ve AB Proje Döngüsü Yönetimi” konulu
oturum uygulama proje örneğiyle AB Uzmanı Elçin CAVLAN tarafından verilmiştir.
Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Gaziosmanpaşa
Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Konrad
Adenauer Stiftung tarafından hazırlanma sürecinde olan sertifikalar katılımcılarımıza törenle
takdim edilecektir.
16.6. Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi
Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi, Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Araştırma ve
Uygulama Çiftliğinin yerine, Yönetmeliğinin 20 Mart 2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmi
Gazetede yayınlanması ile kurulmuştur. Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliğine
bağlı tüm araştırma ve uygulama alanları Üniversitemiz Yönetim Kurulunun 25.04.2012
tarihli ve 20.06 sayılı kararı ile Araştırma Merkezine aktarılmıştır. Buna göre; Tarımsal
Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde Bahçe Bitkileri deneme alanları, Tarla Bitkileri
deneme alanları, Balıkçılık ünitesi, Tavukçuluk ünitesi, Arıcılık ünitesi, Koyunculuk ünitesi,
Tarım Makinaları test ünitesi ve ürün satış ofisi bulunmaktadır.
Merkezin amacı; Tarımsal faaliyetlerle ilgili tüm alanlarda ortaya çıkan yenilikleri takip
ederek uygulamaya aktarmak, bölgesel ve ulusal düzeyde tarımsal problemler için çözümler
üretmek, etüt, planlama, araştırma, eğitim çalışmaları yapmak, danışmanlık hizmetleri
vermek, akademik birimlerle, yurt içi ve yurt dışı kurumlarla işbirliği yapmaktır.
104
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2011- 2012 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu
Fiziksel Yapı; Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi; Bahçe Bitkileri Araştırma ve
Uygulama Alanları, Tarla Bitkileri Araştırma ve Uygulama Alanları, Arıcılık Ünitesi,
Balıkçılık Ünitesi, Tavukçuluk Ünitesi, Koyunculuk Ünitesi, Tarım Makinaları Hangarı,
Fırın, Kampüs dışı deneme alanları ve ürün satış ofisinden oluşmaktadır. Bahçe Bitkileri
Araştırma ve Uygulama Alanlarının içerisinde 5 adet sera yer almaktadır. Ayrıca deneme
alanlarında bir adet idari bina ve Ziraat fakültesinin içerisinde 3 adet büroda hizmet
verilmektedir. Toplam deneme alanlarımızın büyüklüğü yaklaşık 200,00 dekardır. Bu alan
içerisinde; seralar, meyve bahçeleri, bahçe bitkileri ve tarla bitkileri deneme alanları yer
almaktadır.
2012 Yılı Faaliyetleri;
Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi uygulama ve araştırma faaliyetlerine alt yapı
hazırlamaktadır. Araştırma Merkezimiz birim ve tesislerinde 2012 yılı içerisinde
üniversitemiz Ziraat Fakültesi öğretim elemanları bir çok çalışma yürütmüştür. Buna göre;
Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğünün uygulama alanlarında; 2 Tübitak, 3
Doktora tezi, 15 Yüksek lisans tezi, 6 BAP ve 33 münferit proje olmak üzere toplam 59 proje
için yer ve hizmet sağlanmıştır.
Ziraat Fakültesi stajer öğrencileri teorik ve pratik bilgilerinin artması için uygulama
alanlarından faydalanmıştır.
Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyeleri tarafından, İl Özel İdaresi destekli
proje kapsamında Araştırma Merkezimiz faaliyet alanlarında üreticilere asma fidanı dağıtım
töreni düzenlenmiştir.
2012 yılında merkezin faaliyet alanında üretimi yapılan ürünlerin satışından; bitkisel
üretimden 31.675,00 TL, arıcılıktan 28.040,00 TL, Koyunculuk ve tavukçuluktan 5.550,00
TL balıkçılıktan 2.878,00 TL gelir elde edilmiştir.
105
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2011- 2012 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu
17. DEĞERLENDİRME
Üniversitemiz 2011-2012 eğitim-öğretim yılı 12.09.2011 tarihinde başlayıp, 5.06.2012
tarihinde bahar dönemi yarıyıl sonu sınavları ile sona ermiştir.
2011-2012 eğitim-öğretim yılında 6.821 öğrenci kayıt yaptırmıştır.
2011-2012 eğitim-öğretim yılında 9.820 ön lisans, 12.107 lisans, 1.730 yüksek lisans/doktora
olmak üzere 23.657 öğrenci eğitim görmüştür.
2011-2012 eğitim-öğretim yılında 4.552 öğrenci mezun olmuştur.
2011-2012 eğitim-öğretim yılında ders veren öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı
(toplam öğrenci/öğretim üyesi+öğretim görevlisi+okutman) 34.14’dür.
2011-2012 eğitim-öğretim yılı başarı oranı %76 dır.
2011-2012 eğitim-öğretim yılında isteğe bağlı ingilizce hazırlık sınıfına 32 öğrenci kayıt
yaptırmıştır.
2011-2012 eğitim-öğretim yılında kadrolu 394 öğretim üyesi, 246 öğretim görevlisi, 53
okutman, 317 araştırma görevlisi, 25 uzman hizmet vermiştir.
Görev yapan idari personelin 403’ü genel idari hizmetler, 105’i teknik hizmetler, 1’i avukatlık
hizmetleri, 281’i sağlık hizmetleri, 83’ü yardımcı hizmetler sınıfında olmak üzere toplam idari
personel sayısı 873 dür.
Bilimsel Araştırmalar Komisyonu Başkanlığınca 2001 yılından 2012 yılı sonuna kadar 769
proje desteklenmiştir.
2012 yılı bilimsel yayın çalışmaları olarak, 701 uluslararası makale, 346 ulusal makale, 470
uluslararası bildiri, 556 ulusal bildiri, 57 kitap yayını yapılmıştır.
Erasmus programı kapsamında 66 öğrenci ve 20 öğretim elemanı sözleşme yapılan çeşitli
üniversitelere gitmiştir.
2012 yılında konferans, panel, seminer, çalıştay, sergi, konser, spor müsabakası, tiyatro gibi
toplam 80 sosyal ve kültürel faaliyette bulunulmuştur.
106
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2011- 2012 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu
107

Benzer belgeler

2007-2008 Yılı Eğitim Öğretim Faaliyet Raporu

2007-2008 Yılı Eğitim Öğretim Faaliyet Raporu 16.6. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi……………… 17.5İ BÖLÜM BAŞKANLIKLARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ…………………………….. 18.DEĞERLENDİRME...…………………………………………………………………... 19.ÖNERİLER………………...

Detaylı