pARMA FoR Expo, BÖLÜM 1

Transkript

pARMA FoR Expo, BÖLÜM 1
Summary
Expo 2015 /.................................................................................... Page
1
POLISH HOSPITALITY..................................................................... Page
2
POLONYA’NIN MİSAFİRPERVERLİĞİ................................................ Page
2
Jacek SKRZYPIEC.......................................................................... Page
6
TARIKO, ROUSTAM TARIKO............................................................. Page
9
SPARKLING FRESHNESS................................................................. Page
15
KÖPÜREN FERAHLIK....................................................................... Page
15
F&B.................................................................................................. Page
16
Antonio Furlotti........................................................................ Page
18
PARMA FOR EXPO, BÖLÜM 1.......................................................... Page
21
Expo: WE PARTECIPATE TOGETHER............................................... Page
25
Expo: HEP BİRLİKTE KATILIYORUZ................................................ Page
25
DOMATES FORUMU......................................................................... Page
27
Emeği Geçenler
Makaleler:
Alessandra Mora.
Fotoğraf
Shutterstock
#Ready - CFT Magazine
2
Baş makale
A
Expo 2015
n opportunity for all. This year finally nutrition is the main character. To everybody, not only because
the main topic is food, which is also a key
economic sector for Italy, but mainly because the topics discussed, are essential:
access to food for all, sustainability, the
fight against waste, to name some of the
most important.
For us, it was very important participating
in this “Italian” edition of EXPO because
we live the “food” not only as consumers
but also daily as workers in this industry.
A small presence, but necessary to show
that there are companies that work well
and try to improve every day. Like us,
many others.
We are well aware that on an industrial scale there are many thing to improve
and we try constantly, by creating a Research & Development department, where
big projects with major goals are carried
out: to make our machines reach the maximum capacity with the biggest energy
saving, be environmentally friendly while
respecting the organoleptic characteristics of the products we work with, believe
in a project sponsored by the European
Union that, by applying advanced technology, which will allow to reuse the waste
of tomato peels to create a special paint
to be used in the Food industry.
EXPO should not be considered as an
opportunity to attract commercial customers, instead we want to join forces
with others who share with us the values of professional ethics, who respect
the environment and innovation, because
together we can go even further and get
results, that perhaps for the most are less
obvious, but no less important.
Davide Sarasini
Sales & Commercial Director
H
erkese yönelik bir fırsat. Bu sene
sonunda beslenme ana konumuz
oldu. Yalnızca İtalya ekonomisinin
önemli sektörlerinden biri olan yiyecek
sektörünün ana konu olması değil, aynı
zamanda konuların kapsamlı şekilde ele
alınmasından dolayı herkes için besin
maddelerine erişim, sürdürülebilirlik ve
israfla mücadele bu senenin en önemli
konularından bazılarıydı.
Bizim için İtalya’da düzenlenen EXPO’ya
katılım çok önemliydi, çünkü yalnız tüketiciler olarak değil, bu sektörde çalışanlar
olarak da “besin” maddeleriyle iç içe yaşıyoruz. Küçük bir katılım oldu; ama bu katılım, iyi çalışan ve her geçen gün durumu
iyileştirmeye gayret eden şirketler olduğunu göstermek için gerekliydi. Bizim ve
diğer birçokları gibi.
Endüstriyel ölçekte geliştirilmesi gereken
çok şey olduğunun bilincindeyiz. Önemli
amaçları olan büyük projelerin yürütüldüğü bir Araştırma ve Geliştirme departmanı
oluşturarak bu yöndeki çabalarımızı sürekli hale getirdik. Makinelerimizin maksimum kapasitede mümkün olduğunca
fazla enerji tasarrufu sağlamasına ve çalıştığımız ürünlerin organoleptik karakteristiklerine saygı duyarken, bir yandan da
çevremizi korumaya odaklanıyoruz. Avrupa Birliği’nin sponsor olduğu bir projede
gelişmiş teknoloji uyguluyoruz. Bu sayede Yiyecek sektöründe kullanılan özel bir
boyanın üretilmesinde domates kabuklarından faydalanabiliyoruz.
EXPO, ticari müşteriler bulma fırsatı olarak düşünülmemelidir. Bunun yerine
mesleki ahlak ilkelerimizi paylaştığımız,
çevreye ve yeniliklere saygısı olan kişilerle güçlerimizi birleştirmek istiyoruz. Çünkü birlikte daha da ileri gidip sonuçlarını
elde edebiliriz. Belki çoğu insan bunun
bilincinde olmayabilir, ama biz de bunun
için çalışıyoruz.
Davide Sarasini
Satış ve Pazarlama Müdürü
1
III Trimester
Varış
POLISH
HOSPITALITY
POLONYA’NIN
MİSAFİRPERVERLİĞİ
As a traveler you need to be prepared to
be overwhelmed by the exceptional hospitality of the Polish people.
Their extended everyday social rituals are
old traditions and they are like no other in
the world.
Hospitality is a very important aspect of
the Polish culture and therefore no costs
or effort will be spared.
Traditions such as being welcomed with
bread and salt… or with a glass of vodka
prove that Poles are excellent hosts.
Speaking about traditions and cultural
heritage, we cannot forget about over
1000 years of the Poland’s history, its immense culture with one of the oldest University in the world, the famous Jagiello-
Seyahat eden biriyseniz Polonya halkının
misafirperverliği karşısında etkilenmeye
hazır olmalısınız.
Günlük sosyal alışkanlıkları eski geleneklerden oluşuyor ve bunlara dünyanın başka yerinde rastlamanız çok zor.
Misafirperverlik Leh kültürünün önemli bir
yönü ve dolayısıyla hiçbir masraf ve çabadan kaçınılmıyor.
Ekmek ve tuzla yapılan karşılamalar veya
bir bardak votka, Polonyalıların ne kadar
misafirperver olduğunu gösteriyor.
Gelenekler ve kültürel mirastan bahsetmişken, Polonya’nın 1000 yıllık tarihinden
bahsetmeden olmaz. Dünyanın en eski
üniversitelerinden biri olan ünlü Jagiellonian Üniversitesi de burada yer alıyor. Bu
Barszcz
#Ready - CFT Magazine
2
Varış
nian University from which students like
Mikolaj Kopernik, Fryderyk Chopin, Maria
Sklodowska - Cure, Karol Wojtyla, just to
name a few, graduated.
Moreover as we should remember well,
it is widely believed that Polish Solidarity undermined Communism and brought
the wind of changes on Europe.
As a result of this Poland joined over 10
years ago the European Union.
üniversitenin mezunlarından örnek vermek gerekirse, Mikolaj Kopernik, Fryderyk
Chopin, Maria Sklodowska-Cure, Karol
Wojtyla bunlardan sadece birkaçı.
DON’T SPELL IT VODKA
ONA VOTKA DEMEYİN
Üstelik hepimizin hatırlayacağı üzere, Polonyalı Dayanışması Komünizmin sonunu
hazırlayarak Avrupa’da değişim rüzgarları
estirmişti.
Bunun sonucu olarak Polonya 10 yıl önce
Avrupa Birliği’ne dahil oldu.
Vodka is a drink which originated in Eastern and Central Europe.
Poland claims to have distilled vodka
since the 8th century tradition started by
polan tribes, but as that was a distillation
of wine it might be more appropriate to
consider it a crude brandy.
The first identifiable Polish grain based
Votka Merkez ve Doğu Avrupa’dan çıkan
bir içecek.
Polonyalılar, 8. yüzyıldan bu yana votka
ürettiklerini ileri sürerler ve bu geleneğin
Polan kabileleri tarafından başlatıldığına
inanılır. Ancak, o dönemde şarap damıtıldığı için bunun ham konyak olduğunu
söylemek daha doğru olacaktır.
Votka şişesi
3
III Trimester
Varış
vodkas appeared in the 11th century but
the origin of this distillate belongs is supported by a document dating back to 1405
in the registry of the Court of Sandomierz,
a town in the south-eastern Poland, that
keeps the oldest known recipe for making
of grain distillate.
Tahıl bazlı ilk Leh votkalarının 11. yüzyılda
yapıldığı sanılmaktadır. Ama Sandomierz
(güney doğu Polonya’daki bir şehir) Saltanatı döneminden günümüze ulaşan 1405
tarihli bir belge, tahıl bazlı damıtma işleminin elimizde bulunan en eski tarifidir.
The first distillery was founded in 1534
instead, the date of publication of the first
Polish medical encyclopedia, where the
author Stefan Falimirz, a herbalist, classified the production and raw materials
to produce a distillate which he used in
herbal preparations for his customers.
This distillate took the name of “Gorzalka”
which in Polish means “liquor”, and only
later was called “Wodka”, from the Polish
word “Woda” which means water.
Yine de ilk damıtma tesisi 1534 yılında
kurulmuştur. Bitkisel ürünler uzmanı olan
yazar Stefan Falimirz, bu tarihte ilk Lehçe
tıp ansiklopedisini yayınlamış ve müşterilerine bitkisel karışımlar hazırlarken kullandığı bir distilatı üretmekte faydalandığı
ham maddeleri ve yaptığı üretimi bu ansiklopedide sınıflandırmıştır. Söz konusu
distilata, Lehçe’de “likör” anlamına gelen
“Gorzalka” adı verilmişti. Sonraları ise bu
içki, Lehçe su anlamına gelen “Woda” kelimesinden türemiş “Wodka” ismiyle anıldı.
ULTRAPAK
ULTRAPAK
The capital of Poland is Warsaw, a modern, bustling city, followed by ancient cities carrying the soul of middle age times
as Krakow, Poznan and Torun .
In Torun has its headquarters Ultrapak,
a company partner with CFT in the management of the Polish market .
ULTRPAK was established in 2006, however it is based on over twenty-year experience of the company founder in the
areas of food and beverage technology,
food engineering and foreign trade.
ULTRAPAK agency activity is based on
multi-annual co-operation with many
leading European manufacturers, above
all CFT. The product portfolio is complete:
machines and devices, used for filling and
packaging of drinks, food products and
lube oil.
At the plant design stage, Ultrapack advises our Polish customers on technical
Polonya’nın başkenti Varşova, modern,
hareketli bir şehir. Orta çağ dönemlerinin
ruhunu taşıyan Krakow, Poznan ve Torun
gibi eski şehirlerle çevrelenmiş.
Polonya piyasasının yönetiminde CFT ile
ortaklık kuran Ultrapak şirketinin merkezi
Torun’da yer almaktadır.
ULTRAPAK 2006 yılında kurulmasına rağmen şirket kurucusu yiyecek ve içecek
teknolojileri, gıda mühendisliği ve yurt dışı
ticaret konularında 20 yılı aşkın bir deneyime sahip.
ULTRAPAK şirket faaliyetleri, Avrupa’nın
önde gelen üreticileriyle özellikle de CFT
ile çok yıllı ortaklıklar kurmak üzerine dayanmaktadır. Ürün portföyü eksiksizdir:
İçeceklerin, gıda maddelerinin ve yağların
doldurulması ve paketlenmesi için kullanılan makine ve cihazlar.
Tesis tasarım aşamasında Ultrapak Polonyalı müşterilerimize teknolojik konuların yanı sıra teknik anlamda da yardımcı
#Ready - CFT Magazine
4
Varış
along with technological matters.
Together we deliver single machines,
complete lines, original formats as well
as spare parts providing also installation
and start-up services, warranty and postwarranty service.
Our customers are both early-stage companies as well as leading domestic manufacturers and international industrial
groups.
“ULTRAPAK - Your New Line” is the slogan which best represents the nature of
this business, connecting a manufacturer
of a machine with its ultimate user.
olmaktadır.
Tekli makineler veya komple hatların teslimatını birlikte yapıyoruz. Bunun yanı sıra
kurulum ve ürün ilk çalıştırma servis hizmetleri sunarak, garanti süresince ve garanti sonrası dönemde yedek parça desteği sağlıyoruz.
Müşterilerimiz arasında hem yolun başında olan şirketler hem de yerel piyasanın
önde gelen üreticileri ve uluslararası sanayi grupları yer alıyor.
Bu işletmenin doğasını en iyi temsil eden
slogan makine üreticisiyle makinenin son
kullanıcısını bir araya getiren “ULTRAPAK
- Yeni Üretim Hattınız” sloganıdır.
5
III Trimester
CFT kişi
Jacek SKRZYPIEC
Jacek SKRZYPIEC
1. Tell us something more about you and
how you have started this career
In 1994, I graduated from the Poznan
University of Agriculture with a Master of
Science degree in Food Technology, in the
field of Fermentation and Biosynthesis.
I have constantly cooperated with the
Polish food and beverage industry since
1995.
With an industry experience, in 2006, I established my own company - ULTRAPAK
- which at the beginning was a supplier of
filling, labelling and packaging machines
for the Polish beverage sector.
Since 2012, I am also a co-owner of SEA
1. Bize biraz daha kendinizden ve kariyerinize nasıl başladığınızdan söz eder
misiniz?
1994 yılında Poznan Tarım Üniversitesi’nin
Gıda Teknolojisi bölümünden Fermantasyon ve Biyosentez yüksek lisans derecesiyle mezun oldum.
1995 senesinden beri aralıksız olarak
Polonya’da yemek ve içecek sektöründe
çalışıyorum.
Sektördeki deneyimlerime dayanarak
2006 yılında kendi şirketim ULTRAPAK’ı
kurdum. Başlangıçta Polonya’daki içecek
sektörüne doldurma, etiketleme ve paketleme makineleri tedarik ediyorduk.
Jacek Skrzypiec
#Ready - CFT Magazine
6
CFT kişi
GROUP, supplementing ULTRAPAK’s offer
with technologies for food processing.
2012’den beri ise SEA GROUP’un kurucu
ortağıyım. Burada da gıda maddeleri işleme teknolojileri alanında ULTRAPAK’ın
tekliflerini destekliyoruz.
2. How long have you been working with
CFT?
The cooperation with SBC Bottling & Canning was established in 2006.
Due to this cooperation many projects
have been fulfilled with major players in
Poland.
Due to the fact that SBC Bottling & Canning was bought up by Catelli Food Technology in 2009, becoming one of the
brands in the company’s portfolio, CFT
proposed us to continue the cooperation
with extension of the offer to include Sima
and Comaco machines.
2. Ne zamandan beri CFT ile
çalışıyorsunuz?
SBC Şişeleme ve Konservecilik ile 2006
yılında ortaklık kurduk.
Bu işbirliği sayesinde Polonya’daki önemli imalatçıların ihtiyaçlarını karşılayan birçok projeye imza attık.
SBC Şişeleme ve Konservecilik şirketinin 2009 yılında Catelli Food Technology
bünyesine katılarak şirketin portföyündeki markalardan biri olmasının ardından
CFT, bize Sima ve Comaco makinelerini de
içeren bir teklifle işbirliğimizi geliştirmeyi
teklif etti.
3. What is CFT main business in Poland,
and how do you see these business trends going in the close future?
Nowadays we cooperate with food, edible
and lube oil, as well as beverage producers.
We have become a significant supplier
of technology for wodka, wine as well as
ready to drink industries. We are aware
that our machines in Poland are used to
produce most famous wodka brands and
Polish ciders with the highest market
share.
Since 2012, ULTRAPAK and SEA Group together with CFT are able to deliver technologies being on “either side of the wall”,
which separates product preparation
section from its packaging.
On one side SEA GROUP delivers Rossi & Catelli and Manzini machines for
processing of raw fruit & veg on the other,
ULTRAPAK supplies filling machines and
so called end of packaging lines.
3. CFT’nin Polonya’daki ana iş kolu nedir
ve yakın gelecekte bu trendlerin nasıl
şekilleneceğini düşünüyorsunuz?
Günümüzde gıda, yenilebilir yağ ve motor
yağları ile içecek üreticileriyle birlikte çalışıyoruz.
Votka, şarap ve hazır içecek endüstrilerine
yönelik en önemli teknoloji tedarikçilerinden biri haline geldik. Polonya’da makinelerimizin piyasanın en büyük payına sahip
olan en ünlü votka ve elma şarabı markalarının üretiminde kullanıldığını biliyoruz.
2012 yılından beri ULTRAPAK ve CFT bünyesindeki SEA Group ile müşterilerimize
ürün hazırlama bölümünü paketleme bölümünden ayıran “duvarın her iki tarafında” da kullanılan teknolojileri sunuyoruz.
Bir tarafta SEA GROUP, ham meyve ve
sebzeleri işlemeye yarayan Rossi&Catelli
ve Manzini makinelerini sunarken, diğer
tarafta ULTRAPAK paketleme hattının sonunda kullanılan dolum makinelerini tedarik ediyor.
7
III Trimester
CFT kişi
4. How do you see ULTRAPAK growing
consequently?
One of the factors that decide about our
attractiveness is the cooperation with
world leaders in the machine industry.
Availability in our offer of complete lines
for processing, concentration (evaporating) and packaging of puree made from
fruit and vegetables, as well as the technologies for breweries : brew-houses, fermentation and lagering cellars, will certainly enable further dynamic development
of our companies.
Today, Polish Customers are aware of the
fact that taking a decision to cooperate
with us, they are crossing the threshold
of the “showroom” with a comprehensive
offer: uncompromising quality, efficiency
and innovation.
In our offer, besides complete filling and
processing lines, one can find branded
filling, capping, labelling, packaging, palletizing and checking machines as well as
evaporators and extractors.
The supplement of the offer is sales of
exclusively original spare parts, changeover formats and services for c.a. 500
machines we supplied to the market.
#Ready - CFT Magazine
4. ULTRAPAK’ın gelişimini nasıl görüyorsunuz?
Bizim çekiciliğimizin belirlenmesine yönelik faktörlerden birisi makine endüstrisinde dünya markalarıyla yaptığımız
işbirliğidir.
Sunmuş olduğumuz meyve ve sebzelerden üretilmiş pürenin işlenmesi, yoğunlaştırılması (buharlaştırma) ve paketlenmesine yönelik komple hatlar ile
birahaneler, fermantasyon ve mayalama
hücreleri gibi biracılığa yönelik teknolojiler şirketlerimizin gelişimine katkıda bulunacak faktörlerdir.
Günümüzde Polonyalı Müşterilerimiz bizimle işbirliği yaptıklarında tavizsiz kalite,
verimlilik ve yenilik anlamında kapsamlı
bir teklifle çizginin bir adım ötesine geçeceklerini biliyorlar.
Komple doldurma ve işleme hatlarının
yanı sıra bizim teklifimizde markalı doldurma, kapatma, etiketleme, paketleme,
paletleme ve makinelerin yanı sıra buharlaştırıcılar ve pres makinelerini kontrol
etme işlemleri de yer alır.
Başka yerde bulunmayan orijinal yedek
parçaların satışı, format değişimi ve piyasaya sunduğumuz takribi 500 makinenin
servis hizmetleri teklifimizi desteklemektedir.
8
Evveliyat
TARIKO, ROUSTAM
TARIKO
TARIKO, ROUSTAM
TARIKO
Barda içecek bir şeyler istediğiniz zaman
Next time you order some drinks at a bar,
Tariko ismini hatırlayın, çünkü arkasında
remember the name Tariko, because most
onun ismiyle karşılaşabilirsiniz.
likely he is behind it.
Roust ve CEDC gibi dünyaca ünlü markaHidden underneath his groups, Roust and
ların yanı sıra Russian Standards, ParliaCEDC are world-known brands such as
ment, Zubrowa, Bols, Gancia sahip olduğu
Russian Standards, Parliament, Zubrowa,
markalardan yalnızca birkaç tanesidir.
Bols, Gancia, just to name a few.
Bay Tariko, kariyerine Moskova’da İtalyan
Mr. Tariko started his
turistlere otel odalacareer finding hotel
rı bularak başlamış.
rooms for Italian tourDaha sonra turistlerden
ists in Moscow, then
aldığı Martini&Rossi
he switched tourists
ve Campari-Cinzano
with Ferrero products
gibi Ferrero ürünleri
ile İtalyan vermutlarını
and Italian vermouth
Rusya’daki dükkanlara
such as Martini &
satmış.
Rossi and CampariBöylece kendini işine
Cinzano, selling them
başlamış. 1998 yılınto Russian stores.
da Rusya’nın ilk birinAnd business began
ci sınıf votka markası
to take off. In 1998
olan Russian Standard
he created Russian
markasını
yaratmış.
Standard,
Russia’s
2013 yılında CEDC’i
first upscale vodka. In
satın almış.
2013 he bought CEDC.
Bunlar elbette onun
This, of course, is the
çok kısa bir hikayesi.
short story. A man
Koca bir imparatorluğun kuruluşu birkaç
doesn’t build an emROUSTAM TARIKO
satırla anlatılamaz.
pire in just few lines.
YÜKSEK RUS STANDARDI
HIGH RUSSIAN STANDARD
Dünyanın en hızlı gelişen içki markalarından biri olan Russian Standard Vodka,
Rusya’daki birinci sınıf votka piyasasının
%40’ını elinde bulunduruyor ve dünya genelinde 80’in üzerinde ülkeye ihraç ediliyor. Rusya’nın St. Petersburg şehrinde
bulunan 60 milyon dolarlık modern içki
fabrikası dünyanın içki üretimi açısından
teknolojik olarak en gelişmiş tesislerin-
Consistently ranked one of the fastestgrowing spirits brands in the world, Russian Standard Vodka holds a 40% share of
the Russian premium vodka market and
is exported to over 80 countries around
the world. Its $60 million state-of-theart distillery in St. Petersburg, Russia, is
one of the world’s most technologically
9
III Trimester
Evveliyat
advanced spirit production facilities. With
the launch of Russian Standard’s spirit
production facility in Buinsk, Russia, in
2012, the company created a unique, vertically integrated production process that
allows complete control over all stages of
production – from wheat to vodka.
Part of the Russian Standard group is
Roust Inc, leading distributor of premium spirits brand in Russia, one of which
praises Mr. Tariko’s love for Italy and it’s
for this called Amore (“love” in Italian).
This captivating alcopop recipe is both
simple and chic: sparkling wine and natural juices, from the sweetness of strawberries or peaches to the depth of blackcurrant, shaded with tingling champagne
bubbles.
This romantic drink features CFT supply.
In 2011 the brand acquired a 30.000 cans
per hour complete line, which will satisfy
the most passionate lovers.
#Ready - CFT Magazine
den biridir. Russian Standard’ın Rusya’nın
Buinsk şehrindeki içki üretim tesislerinin
2012 yılında faaliyete geçmesiyle birlikte
şirket, buğday tanelerinden votkaya kadar
üretim sürecinin tüm aşamalarını kendi
bünyesinde yapabilecek seviyeye gelmiş.
Russian Standard grubunun üyesi olan
Roust Inc, Rusya’da birinci sınıf markaların lider dağıtımcısı konumundadır. Bu
markalardan birine de Bay Tariko’nun
İtalya’ya olan sevgisinden dolayı Amore
(İtalyanca’da “aşk”) adı verilmiştir.
Bu alkol oranı düşük büyüleyici içkinin tarifi hem basit hem lezizdir: Köpüren şarap
ve doğal meyve suları. Çilek ve şeftalinin
yumuşaklığından kuş üzümünün derinliği
ve şampanya köpüklerinin iç gıcıklayıcılığına uzanan bir lezzet.
Bu romantik içecek CFT tarafından tedarik edilmektedir. 2011 yılında şirket, saatte 30.000 kutu üretim kapasitesine sahip
komple bir hat almış. Bu hat, tutkulu aşıkların ihtiyaçlarını giderecek kapasiteye
sahip.
10
Evveliyat
The production facility, based in St. Petersburg, features a complete monoblock,
with a 50/6 Mastercan plus seamer to fill
and seam this 33 ml pure love cans, a fully
automatic depalletizer and palletizer with
stretch wrapper, mixing unit, adhesive
tax label application on cans, secondary
packaging in film on tray and a CIP sanification unit.
St. Petersburg’daki üretim tesisinde 33
ml’lik saf aşk kutularını doldurup kapatmak üzere kullanılan 50/6 Mastercan plus
kapatıcılı komple bir hat, streç film kaplama özellikli tam otomatik paletleme ve
paletten boşaltma makinesi, karıştırma
ünitesi, kutulara yapışkanlı vergi etiketi
basma makinesi, ikinci bir streç film kaplama birimi ve bir CIP sanifikasyon ünitesi
bulunmaktadır.
MasterCan
CENTRAL
EUROPEAN
DISTRIBU-
CENTRAL
EUROPEAN
DISTRIBU-
TION CORP.
TION CORP.
Central European Distribution Corporation (CEDC) is one of the world’s largest
vodka producers and the largest integrated spirit beverages businesses in Central
and Eastern Europe, with sales of over 28
million 9 liter cases and production facilities in Russia and Poland.
CEDC is a market leader in all its domestic
markets (Poland, Russia, Hungary), with
exports to more than 80 countries, including the US, the UK, France and Japan.
Central European Distribution Corporation (CEDC) dünyanın en büyük votka üreticilerinden biridir. Rusya ve Polonya’daki
üretim tesisleri ve 9 litrelik kasalardan 28
milyonun üzerindeki satış rakamıyla Merkez ile Doğu Avrupa’daki en büyük entegre alkollü içki işletmesidir.
CEDC faaliyet gösterdiği yerel piyasalarda (Polonya, Rusya, Macaristan) lider
durumdadır ve ABD, İngiltere, Fransa ve
Japonya’nın da aralarında bulunduğu
11
III Trimester
Evveliyat
In Poland, the Company produces Vodka
with a brand portfolio that includes Soplica, Absolwent, Zubrowka, Zubrowka Biala,
Bols and Palace brands.
80’in üzerinde ülkeye ihraç edilmektedir.
Şirket, Polonya’da Votka imalatı yapmaktadır. Üretilen markalardan bazıları Soplica, Absolwent, Zubrowka, Zubrowka Biala,
Bols ve Palace markalarıdır.
WE GOT BOLS
CESARETİMİZ VAR
The collaboration with CFT began with a
marketing idea. Two years ago the Polish
brand signed one of the national tv most
popular anchorman
and decided
at the same
time to completely renovate the bottle of their
core brand
wodka.
The new bottle which actually proved
to be a great
marketing
tool, however,
had a feature that made its production difficult: a real headache for its bottling with
one side round and the other squared.
After an intense study, our engineers have
reached a solution: a depal 301 with a
system of extraction without pressure
and with a system of alignment and rotation which has allowed CEDC to achieve a
production of 24,000 bottles per hour.
Now the numbers were right to become
the number one vodka in the Polish market.
In the same period another filling line was
installed to boost production, to fill 300ml
vodka bottles. A format that was growing
fast, which lead to the RDI tronic filler that
allowed to produce more than 14,000 bot#Ready - CFT Magazine
CFT ile olan işbirliğimiz bir pazarlama fikrinden ortaya çıktı. İki yıl önce Polonyalı
marka, ulusal
kanaldaki ülkenin en sevilen haber sunucularından
biriyle anlaşma imzaladı.
Aynı zamanda
ana ürünleri
votkanın şişesini de tamamen yenilemeye karar
verdiler.
Yeni şişe gerçekten
çok
önemli bir pazarlama aracı olmuştu; ancak, üretimini çok zor hale getiren bir
özelliğe sahipti. Bir tarafı yuvarlak diğer
tarafı köşeli olan şişenin doldurulması
üretim sürecini sıkıntıya sokuyordu.
Yoğun bir çalışmanın ardından mühendislerimiz bir çözüme ulaştılar: basınçsız
ekstraksiyon ile hizalama ve döndürme
sistemlerine sahip depal 301 çözümü
CEDC’nin saatte 24.000 şişe üretmesine
olanak sağladı.
Artık Polonya piyasasının bir numaralı
votkası olmak için doğru rakamlara erişebiliriz.
Aynı dönemde, üretimin artırılması için
300 ml’lik votka şişelerini dolduran bir diğer dolum hattı devreye sokuldu. Bu sayede hızla gelişen format, saatte 14.000
şişenin üzerinde üretim kapasitesine sa12
Evveliyat
tles per hour with precision and reliability
reached thanks to the recipes filling electronic system.
Just recently, a new contract was signed
for another vodka filling line and we are
proud to think that thanks to us this business is growing, getting results that really
matter.
hip yüksek hassasiyetli ve güvenilir RDI
tronic doldurma makinesinin üretilmesini
sağladı.
Yakın geçmişte yeni bir votka dolum hattı için yeni bir anlaşma imzalandı. Bizim
sayemizde bu işletme büyüyor ve önemli
olan sonuçları elde ediyor.
Soplica şişeleme durulama
13
III Trimester
Evveliyat
SPARKLING
FRESHNESS
KÖPÜREN
FERAHLIK
Cezayir gibi sıcak bir ülkede ananas, limon, üzüm, çilek gibi meyvelerin ferahlığını suyun saflığıyla ve biraz enerjiyle
birleştirebilmek, gazlı içecek piyasasında
kesinlikle kazanmanızı sağlayacak bir
formüldür.
RAMY Food, 2006 yılından bu yana
yiyecek-içecek maddeleri üreten ve dağıtımını yapan bir aile şirketi. Üretim tesisleri Başkent Cezayir’in yakınındaki stratejik bir bölge olan Rouiba ilçesinde yer
almaktadır. Ham maddeler buradan tedarik edilir ve üretilen mamüller buradan
tüm ülkeye gönderilir.
NIELSEN Fransa tarafından yürütülen bir
çalışmaya göre RAMY kendi piyasasındaki lider markalardan biridir. Günlük üretimi
800.000 parça, satışı 35 milyon dolar civarındadır ve bu rakamlar gelişmektedir.
2014 yılında CFT ile işbirliğine başlamış
ve komple konserve doldurma hattına
önemli bir yatırım
yapmıştır. Ertesi
sene RAMY yatırımını iki katına
çıkarmış, ülkeye
bir tane daha 8
başlıklı yeni 3000
serisi kapatma
makinesiyle birleştirilmiş
72
valfli Mastercan
makinesinin yanı
sıra Üç Parçalı
2l PET şişe doldurma makinesi
getirmiştir.
In a hot country like Algeria, being able to
combine the freshness of the fruits like
pineapple, lemon, grapefruit, strawberry,
with the purity of water with a little zing,
it’s definitely a winning formula to win the
market carbonated soft drink.
RAMY food is a family company that
manufactures and distributes food and
beverages since 2006. Their production
is located in the industrial area of Rouiba
Algiers, a strategic area near the capital
Algiers, for the supply of raw materials
and the distribution of finished products
to the whole country.
According to a study conducted by
NIELSEN France, RAMY is one of the
leading brands in its markets, with a daily
production of 800.000 units, sales of $35
million and growing.
The collaboration with CFT begins in 2014
with a major investment for a
complete
can
filling line, the
following year
RAMY doubled
the investment,
bringing home
another
Mastercan 72 valves
combined with
a brand new
series
3000
seamer with 8
seaming heads
and a Triblock
for filling 2l PET
bottles.
Olivier Fantone Ramy’nin sahibiyle CFT Genel Merkezinde
15
III Trimester
Teknoloji
F&B
F&B
Whether our customers are looking to
close cans containing food products
such as vegetables, meats, pet food, milk
powder and many others, or beverages,
sparkling and still, like energy drinks,
iced-teas, beers and water, in aluminum,
steel and plastic cans, you got that: basically every possible product, our range of
seamers can do that.
This is not because we like to praise ourselves with pre-made sentences but because we have dealt with many different
products, having many different requests,
because customers, whether they are ours
or yours, have different expectations.
Sebze, et, hayvan yemi, süt tozu ve benzeri gıda maddeleri veya enerji içecekleri, soğuk çay, bira ve su gibi gazlı/gazsız
içecek içeren alüminyum, çelik veya plastik kutuların kapatılması için bir makine
arıyorsanız, doğru yerdesiniz: Ürün gamımızda yer alan kapatma makineleri ile
bunların hepsini yapabilirsiniz.
Önceden hazırlanmış cümlelerle kendimizi methetmek istediğimiz için değil, çok
sayıda farklı ürüne yönelik çözümlerimiz
olduğundan, çok sayıda farklı talebe cevap verdiğimizden ve ister bizim ister
sizin müşterilerinizin farklı beklentileri olmasından dolayı böyle iddialıyız
CFT SEAMING
CFT KAPATMA MAKİNELERİ
Kapatma işlemi, ürününüz müşterinize
Seaming is a very important phase in the
bu noktadan itibaren ulaşsın ya da ulaşproduction of a product: whether your
masın bir ürünün imalat sürecinde çok
product will reach your customers deönemli bir aşamadır. Bu yüzden kapatma
pends at last from this. That’s why we
işlemlerine ayrılmış özel bir bölüm oluşhave established a dedicate division to
turduk. Burada makinelerimizi ve kavraseaming, where we
ma ile silindir gibi
design and manukapatma araçlarını
facture in-house
tasarlayıp üretiyoour
machines,
ruz.
including
seamTüm parçalar, nihai
ing tools such as
montaj işleminden
chucks and rolls.
önce Kalite Kontrol departmanımız
All parts are caretarafından dikkatle
fully inspected by
inceleniyor. Ödün
our Quality Control
vermeksizin
uydepartment before
guladığımız dahili
the final assemkontroller standart
bling. The rigid
kalitemizin üst seinternal
control
viyelerde olmasını
guarantees a high
sağlıyor.
level of our standLaboratuvarlarımıard quality.
zın içinde becerikli
At the inside of our
mühendislerimiz
kapatma testlerini
laboratories
our
uygularken ortaya
skilled engineers
çıkabilecek soruncarry-out seaming
lara anında yanıt
test and advanced
Seamer 3000/8
#Ready - CFT Magazine
16
Teknoloji
researches to provide an immediate response in case of issues and design the
next level seaming technology, which will
improve resistance and sanitation.
Why is it important? Maybe it’s not but
it’s definitely easier to deal with one person instead of two. So why shouldn’t it be
when it comes to your equipment?
verebilmek adına gelişmiş araştırmalar
yapıyorlar; direnci ve sanitasyonu geliştirecek kapatma teknolojilerini tasarlıyorlar.
Bunun önemi nedir? Belki önemli değildir
ama iki kişi yerine tek kişiyle uğraşmak
kesinlikle daha kolaydır. Bu yüzden neden
makineniz söz konusu olduğunda da aynısı geçerli olmasın?
3000 SERIES
3000 SERİSİ
It’s heavy, strong, completely made of
Ağır, güçlü ve tamamen paslanmaz çestainless steel. It has been entirely new
likten üretilmiş bir makinedir. Sağlıklı ve
designed with a sanitary and anti-rust
paslanmaz konseptiyle tepeden tırnağa
concept. The new 3000 series represents
yeni tasarlanan bir üründür. Yeni 3000
the true state-of-the-art in the seaming
serisi kapatma konusunda en gelişmiş
field can reach a very accurate seaming
ürünlerden biridir ve oldukça hassas bir
quality. The new 3000 series is manufackapatma kalitesi sunar. Yeni 3000 serisi,
tured with high quality materials, in order
uzun ömürlü olto guarantee a
ması ve bakım
long lasting relimasraflarının
ability and a redüşük
olması
duced mainteiçin yüksek kalinance costs..
teli malzemelerThe machines of
den üretilmiştir.
this new series
Bu yeni serican be customnin makineleri
ized for the food,
yemek, içecek
the
beverage
ve teneke üretand the canme
sektörüne
making industry,
yönelik olarak
reaching
high
ayarlanabilir ve
performances,
dakikada 1700
up to 1700 cans
tenekeye kadar
per minute.
yüksek bir perOur R&D departformansla çalıment
carriesşabilirler.
out a constant
Ar-Ge departactivity in ormanımız, mevder to improve
cut
kapatma
the quality and
makinelerimithe technology
zin kalitesini ve
of our existing
teknolojilerini
range of seamgeliştirmek adıers.
na sürekli çalışSeamer 3000/2
maktadır.
17
III Trimester
CFT kişi
Antonio Furlotti Antonio Furlotti
1. How did you begin your carrier here in
CFT?
Well, I have started working in 2010, so
it’s actually not a lot but I have found the
right place to grow professionally. Seaming is synonymous with precision and
originality and this is something very close to me.
1. CFT’deki kariyerinize nasıl başladınız?
Burada çalışmaya 2010 yılında başladım.
Çok uzun bir zaman olmadı ama profesyonel anlamda gelişmek için doğru yerde
olduğumu düşünüyorum. Kapatma işlemi,
hassasiyet ve yaratıcılık gerektiren bir işlemdir. Bunlar da bende olan özelliklerdir.
2. Yani doğrudan Kapatma
departmanında başladınız...
Evet, doğrudan bu bölümde başladım.
Ocak ayında, yeni bir yıl yeni bir başlangıç.
O günden beri de buradayım.
2. So you started immediately in the
Seaming division…
Yes, immediately from its creation. In january: new year new life. I have seen it
grow since then.
Antonio Furlotti
#Ready - CFT Magazine
18
CFT kişi
3. Why do you like working with seamers?
As I said above they are precise and logic
machines, I feel very close to them, I like
the technology applied.
The improvements are very subtile so
when we reach them it’s really an achievement.
3. Kapatma makineleriyle çalışmayı
neden istediniz?
Daha önce söylediğim gibi bunlar hassasiyete sahip ve mantıklı makinelerdir.
Kendimi onlara yakın hissediyorum. Uygulanan teknolojiyi seviyorum.
Gelişmeler pek kolay fark edilmiyor bu
yüzden onlara ulaştığımızda bu gerçek bir
başarı sayılıyor.
4. This is the case of the new series of
seamers 3000..
4. 3000 serisi kapatma makineleri bu
şekilde mi ortaya çıktı?
Kesinlikle. 3000 serisi makineler paslanmazlık, temizlenebilirlik, modülerlik
ve dayanıklılık üzerine doğdu. Paslanma
sorununun asıl mesele olduğu bir önceki
serinin üzerine atılmış bir adım oldu.
Definitely, the new series 3000 was born
based on stainlessness, cleanability, modularity and sturdiness. A step forward
compared to the last series, where corrosion was a main issue.
5. What is the strenght of CFT Seaming
division?
5. CFT Kapatma makineleri bölümünün
güçlü tarafı nedir?
Ekip çalışması diyebilirim. Elbette ki gelişmiş makineler ürettik ama işbirliği içinde çalışan bir ekip olmasaydı hiçbir şey
olmazdı. Teknik ofis ve üretim bölümü
yeteneklerimizi paylaştık ve ürünlerimizi
geliştirdik.
I would say the team. Of course we manufactured advanced machines, but nothing
would happend without a close team,
both from technical office and production,
to share our capacities and develop our
products.
6. Çıktığınız en verimli iş seyahati hangisi olmuştu?
2012 yılında Küba seyahatim. Nestle
grubunun mevcut hattı üzerine 2000/8G
serimizi monte etmiştik. Bazı sorunlar yaşanmıştı ama harika bir ülkeye yaptığımız
ve profesyonel anlamda başarıyı yakaladığımız bir seyahatti diyebilirim. Çünkü
sloganımızda da söylediğimiz gibi: “evet
YAPABİLİRİZ”.
6. What was the best business trip you
have been to?
Cuba 2012. We have installed a series
2000/8G on a pre-exhisting line for the
Nestlè group. Complications were numerous but I can say it was a trip into a wonderful country completed with a professional achievement. Because as our motto
says: “yes we CAN”.
19
III Trimester
CFT kişi
#Ready - CFT Magazine
20
Yeni
PARMA FOR EXPO,
PART 1
PARMA FOR EXPO,
BÖLÜM 1
8 Mayıs’ta, Milan’daki Evrensel Fuar tarafından sunulan fırsatlardan faydalanmak
adına PARMAforEXPO tarafından desteklenen bir
girişim, Cezayir, Fas, Mısır, Lübnan, Ürdün, Suriye ve İran gibi ülkeleri
temsil eden çok sayıda
katılımcının Parma’daki
merkezimizi ziyaret etmesine olanak sağladı.
CFT İdari Direktörü
Alessandro Merusi “Bugünkü ziyaret oldukça
tatmin ediciydi. Bizim
de çok önemsediğimiz
ve CFT’nin önemli bir
oyuncusu olduğu “İtalyan Gıda Teknolojileri”
konusunda uluslararası bilinci güçlendirmek adına bize vermiş oldukları bu
eşsiz fırsat için Parma Alimentare’ye,
Belediye’ye, Unione Industriali’ye ve Ticaret Odası’na müteşekkiriz.” şeklinde
konuştu.
On May 8th, an initiative promoted by
PARMAforEXPO, to take advantage of the
opportunities offered by
the Universal Exhibition
in Milan, has allowed
to many partecipants,
representing countries
such as Algeria, Tunisia,
Morocco, Egypt, Lebanon, Jordan, Syria and
Iran to visit our headquarters here in Parma.
“Today’s visit was full
of satisfaction, we want
to thank Parma Alimentare, the City Hall,
Unione Industriali and
the Chamber of Commerce for this precious opportunity that you have given us
to strenghten international awareness on
the “Italian Food Technology” we care so
much about and in which CFT is a major player.” Said Alessandro Merusi, CFT
Kuzey Afrikalı delegeler CFT’yi ziyaret ederken
21
III Trimester
Yeni
Managing Director.
The welcome was given in one of our
meeting rooms, where we showed some
video of our machines installed by our
customers. Different products, different
requirements, same italian quality.
CFT has invested a lot in videos in the
past year because they are an excellent
opportunity to show clearly the basic operations of our machines and the availability of our customers to show them, is
a sign of a good partnership between us
and them.
Karşılama toplantı salonlarımızdan birinde yapıldı. Burada müşterilerimiz tarafından kurulan makinelerimizin bazı video
görüntülerini gösterdik. Farklı ürünler,
farklı ihtiyaçlar, aynı İtalyan kalitesi.
CFT, geçtiğimiz yılda videolara oldukça
yatırım yaptı, çünkü bu videolar makinelerimizin nasıl çalıştığını göstermek adına
bulunmaz bir fırsattı. Bunları müşterilerimize göstererek onlarla aramızda iyi bir
ortaklık kurulmasını sağlamayı hedefledik.
Karşılama konuşması
Kısa bir aranın ardından ziyaret farklı üretim departmanlarımızda devam etti. Bu
esnada gerekli açıklamalar CFT Satış ve
Pazarlama Müdürü Davide Sarasini ile
Kuzey Afrika Satış Bölgesi Müdürü Alberto Quintavalla tarafından yapıldı.
Alberto Quintavalla “Bu tarz girişimler
bize değer katıyorlar. CFT, bu ülkelerde
zaten faaliyet gösteriyor ama yine de bu
fırsatı değerlendirdik. Yaptığımız işten
gurur duyuyoruz. Bugün gelenlerin çoğu
A brief pause, then the visit continued
around our different production departments, carefully explained by Davide Sarasini, CFT Sales & Marketing Director, and
Alberto Quintavalla, North Africa Sales
Area Manager.
“This kind of initiatives are an added value for us. CFT is already active in these
countries but we took immediately this
opportunity. We are proud of what we do,
and many of the people who came today
#Ready - CFT Magazine
22
Yeni
showed interest in our products and our
technologies and this represent a further
opportunity for development.” Said Alberto Quintavalla.
This valuable collaboration will be repeated on several occasions during the six
ürünlerimize ve teknolojilerimize büyük
ilgi gösterdiler. Bu durum gelişmemiz için
daha fazla fırsatları da beraberinde getirdi.” diyerek görüşlerini dile getirdi.
Bu değerli işbirliği EXPO’nun devam edeceği altı ay boyunca birçok farklı etkinlikte
İki önemli enstantane: Üretim departmanımıza gerçekleştirilen gezi (üstte) ve Mixflow’un nasıl çalıştığının anlatıldığı an.
23
III Trimester
Yeni
tekrarlanacak. Bu arada CFT, “Cibus è Italia” fuar pavyonundaki standıyla etkinliklere aktif olarak katılacak.
months of EXPO, where, by the way, CFT
actively partecipates with a booth inside
the “Cibus è Italia” pavilion.
Arıtma makineleri (üstte) ve içki dolum makinelerinin (altta) montajının yapıldığı departmana yapılan ziyaret.
#Ready - CFT Magazine
24
Sergileme
Expo: WE PARTECIPATE TOGETHER
Expo: HEP
BİRLİKTE KATILIYORUZ
Engage and enhance the corporate world,
through a large window in a specific Corporate Area, built by FederAlimentare, in
partnership with Fiere di Parma: this is
the pavilion “Cibus is Italy”, with the primary aim to offer to all Expo visitors, the
opportunity to better understand the entire Italian food supply chain.
FederAlimentare tarafından Fiere di Parma ile ortaklaşa olarak kurulmuş özel bir
Kurumsal Alanda yer alan geniş bir pencereden kurumsal dünya ile bağlantılı
olmak ve onu iyileştirmek: Burası “Cibus
is Italy” fuar pavyonu. Burada tüm Expo
ziyaretçilerinin öncelikli olarak İtalyan
gıda tedarik zincirinin yapısını anlamaları
sağlanıyor.
Çok sık duyduğumuz bir terim olan tedarik zinciri birçoklarına göre karşıtlıklardan
oluşmaktadır: yeşil alanlara yayılmış çiftlikler veya çevreye zarar veren karanlık
fabrikalar. Gıda diğer tümü gibi neyse ki
iki rengin uçlarında yer almamakta; ancak, içinde birçok farklı gerçeklik barındırmaktadır.
Expo’da karşımıza çıkan bu fırsatla birçok
şirketin becerilerini ve yaşam kalitesi ile
sürdürülebilirlik konularına yönelik gösterdiği çabaları anlatabilme şansları da
oldu.
Bizim içinse bunun anlamı, sürekli olarak gelişme amacıyla bizleri sonuç odaklı
olarak çalışmaya teşvik eden köklerimizi,
başarılı deneyimlerimizi, yeni projelerimizi
paylaşabilmemiz oldu.
Böylesine muhteşem bir bağlamda, bizim
gibi şirketler bir kez daha yeni ve yenilik-
A term that we hear very often, supply
chain, but for many, is made up of opposites: scattered farms in the green, or dark
polluting factories ruining landscapes.
The food, as fortunately all the rest, is not
made of extremes, of two colors, but there
are so many different realities.
We can say that with this opportunity
within Expo, many companies have the
chance to explain and promote their skills
and their efforts related to sustainability
and the quality of life.
For us, this means wanting to share our
roots, our successful experiences, our
new projects, every day encouraging us
to treasure the results but with the goal to
improve more and more.
In this fabulous context then, companies
like us, once again become international
25
III Trimester
Sergileme
communication platforms, which are intended as a means of learning and the
search for new and innovative projects.
çi projelerin öğrenilmesi ve araştırılması
amacıyla kurulmuş uluslararası iletişim
platformları haline geldiler.
GOGLIO & CFT
GOGLIO ve CFT
CFT attends Expo Milan, proud to be
present alongside a trusted partner as
GOGLIO, an Italian company, founded in
1850 and which, for five generations, has
been producing complete systems for
packaging in flexible laminates, which are
inextricably linked to the food industry
for the fundamental role that packaging
plays in our industry: essential to preserve
the quality of perishable products, maintain freshness and originality of taste and
aroma.
Like us, GOGLIO, has always invested in
research and believes in innovation and
quality, in the choice of raw materials,
processes, and results. Because food is
nourishment, the “Food is Life”, for us and
for the planet, because a food not packaged, unprotected or poorly preserved is
a waste of food.
From May 1 to October 31, together, we
tell and share with every visitor values,
history and heritage of two companies
who believe deeply in the Made in Italy
and witness with their work and its presence around the world.
CFT Expo Milan’a katılırken GOGLIO gibi
güvenilir bir ortakla birlikte olmaktan gurur duyar. GOGLIO 1850 yılında kurulmuş
bir İtalyan şirketi olup beş nesildir esnek
ürün aralığında komple paketleme sistemleri üretmektedir. Paketlemenin bizim
sektörümüzde oynadığı rol göz önüne
alındığında gıda endüstrisiyle yakından
ilgili bir şirkettir. Bozulabilir ürünleri taze
olarak muhafaza etmek ve tatları ile aromalarını korumak büyük önem taşımaktadır.
Bizim gibi GOGLIO da araştırmalara yatırım yapmakta; yenilik, kalite, ham maddelerin seçimi, süreçler ve sonuçlar gibi
konulara özen göstermektedir. Gıda maddeleri beslenmemiz gerekli olduğundan
bizim ve dünyamız için “Yemek Hayattır”,
çünkü paketlenmemiş, korunmasız veya
yetersiz korumaya alınmış yiyecek maddeleri israf edilmiş demektir.
1 Mayıs’tan 31 Ekim’e kadar tüm ziyaretçilerimize Menşei İtalya tabirine derin bir
bağlılık duyan her iki şirketin değerlerini,
geçmişini ve mirasını anlatacağız ve onların çalışmaları ile dünyadaki yaygınlıklarına tanıklık etmelerini sağlayacağız.
Görüşmek üzere!
See you there!
#Ready - CFT Magazine
26
Teknoloji
TOMATO FORUM
DOMATES FORUMU
Big names, once again for the 7th edition
Büyük isimler, 10 ila 12 Haziran tarihleri
of the Tomato Forum which will be held
arasında Roma’da 7.si düzenlenecek Doin Rome from June 10th to 12th. Crucial
mates Forumu’nda bir araya gelecek. Birdates as in most countries June stands
çok ülkede olduğu gibi Haziran domates
for the beginning of the tomato camsezonunun başlangıcına denk geliyor.
paign.
Olam, Conserve Italia, Cofco Tunhe, The
Olam, Conserve Italia, Cofco Tunhe, The
Morning Star, Kagome, Cargill, Solana, ItaMorning Star, Kagome, Cargill, Solana,
lagro… Domates işindeyseniz, muhtemeItalagro… if you are in the tomato busilen bundan “daha kırmızı” bir halı geçidine
ness, there couldn’t be a “reder” carpet
şahit olamazdınız. Dünyaca ünlü konuşthan this. World-renowned speakers will
macılar domates sektöründeki dinamikler
provide a complete vision of the dynamhakkında komple
ics in the world
bir vizyon sahibi
of tomato indusolmamızı sağlatry.
yacaklar.
In this field, we
Bu alanda düknow that events
zenlenecek bu
like this, lead a
tip etkinliklerin,
global cohesion
yenilik ve kabetween supply
lite adına çok
chains that alönemli bilgilerin
low the sharing
paylaşılmasını
of very important
sağlayarak tedainformation
in
rik zincirleri arafavor of innovasındaki küresel
tion and quality.
bağlılığın oluşuThe processed
munda önem tatomato chain is,
şıdığını biliyoruz.
in fact, one of the
İşlenmiş
domost representmates
zinciri
ative and straaslında İtalyan
Bay Sarasini ve Bay Catelli
tegic system in
sistemlerinde en
27
III Trimester
Teknoloji
the Italian systems, and not only, in which
CFT has been always played a key role.
"Definitely this year tomato forum will
be very interesting to analyze the different scenarios for different countries
and assess the forecast volumes for the
2015 campaign that announce worldwide
growth, in fact the latest estimates of
March 2015 are 41.5 million metric tons
which is an increase of 4 % equal to 1.6
million tons, compared with 39.9 million
produced in 2014 .
It will be an opportunity, given the participation of a large part of retailers, to know
the price trends and examin new product
developments and trends in consumer
demand." David Sarasini, Commercial Director CFT
#Ready - CFT Magazine
çok temsil edilen ve en stratejik sistemlerden biridir ve CFT’nin daima önemli rol
oynadığı tek alan bu değildir.
“Dünya genelindeki büyümeyi açıklayacak bu yılki domates forumu, farklı ülkelerden farklı senaryoları analiz etmek ve
2015 kampanyalarına yönelik tahminleri
değerlendirmek adına kesinlikle çok ilginç
olacak. Aslında en son Mart 2015 tahminleri, geçen yılın aynı döneminde 39,9 milyon ton olan domates üretiminin bu yıl 1,6
milyon tona denk gelen %4’lük bir artışla
41,5 milyon ton olduğunu gösterdi.
Çok sayıda perakendecinin katılım göstereceği düşünüldüğünde fiyat trendlerini anlamak, yeni ürün geliştirmelerini ve
tüketici talebindeki trendleri incelemek
adına bu çok iyi bir fırsat olacak.” David
Sarasini, CFT Pazarlama Direktörü
28

Benzer belgeler