BMCOLOR Corporate Brochure

Yorumlar

Transkript

BMCOLOR Corporate Brochure
renk teknolojisi ve yaratıcılığı
color technology and creativity
www.bm-color.com
renk teknolojisi ve yaratıcılığı
color technology and creativity
With our service understanding based on quality and the
supports from our customers, we brought our company,
founded by us in 1978, into the present.
In our sectoral activities carried out for more than 30 years,
we have always adopted the line of reliability and modesty.
Stability and permanence have been our fundamental
understanding.
We obtained our reputation and success in the sector
by means of our quality and customer-focused service
understanding, our sense of responsibility for global
resources and environment, and our approach based on
respect to human.
Today, we are carrying out the investments that will carry
BMCOLOR to the future, by combining our experience and
resources with our new vision.
Our invesments are not limited to buildings an facility
areas; they are also based on mainly strengthening
the infrastructure of our research & development,
manufacturing and logistics, with the latest technologies,
management systems and competent human resource.
1978 yılında kurduğumuz firmamızı, kaliteyi esas alan
hizmet anlayışımız ve müşterilerimizin desteği ile bugünlere
taşıdık.
30 yılı aşan sektör faaliyetlerimizde, her zaman güvenilirlik
ve mütevazılık çizgisini benimsedik. İstikrar ve kalıcılık temel
anlayışımız oldu.
Sektördeki itibar ve başarımızı, kalite ve müşteri odaklı
hizmet anlayışımız, küresel kaynaklara ve çevreye
olan sorumluluk bilincimiz ve insana saygıyı esas alan
yaklaşımımız ile sağladık.
Bugün, tecrübe ve kaynaklarımızı, yeni vizyonumuz ile
birleştirerek BMCOLOR’u geleceğe taşıyacak yatırımları
gerçekleştirmekteyiz.
Yatırımlarımız, binalar ve tesis sahaları ile sınırlı olmayıp,
yatırımlarımızda temel olarak araştırma-geliştirme, üretim,
lojistik alt yapımızın en yeni teknolojiler, yönetim sistemleri
ve yetkin insan kaynağı ile güçlendirilmesi esas alınmaktadır.
As BMCOLOR, we share our enthusiasm with our estimable
customers, regarding welcoming the future; and as in many
years, we guarantee and promise to provide service at the
level of ever-developing quality.
BMCOLOR olarak geleceği karşılama heyecanımızı değerli
müşterilerimiz ile paylaşmakta ve uzun yıllardır olduğu gibi,
bundan sonra da sürekli gelişen kalite seviyesinde hizmet
sunma güven ve taahhüdünde bulunmaktayız.
Yours Respectfully,
Saygılarımızla,
Ömer Asım ERALP
Founding Chairman
Ömer Asım ERALP
Kurucu Başkan
3
renk teknolojisi ve yaratıcılığı
BMCOLOR Matbaa
Mürekkepleri kuruldu.
Flekso ve rotogravür
makineler için polyamid
bazlı mürekkep üretimine
başlandı.
Flekso makineler için anilin
bazlı mürekkep üretimine
başlandı.
1978
1979
Toluol bazlı margarin mürekkepleri
üretimine başlandı.
1980
Production of aniline-based
inks for flexo machines
started.
BMCOLOR Printing Ink
Company was established.
color technology and creativity
BMCOLOR kapsamlı ilk atılım ve
yatırımını gerçekleştirerek Alemdağ
tesisine taşındı.
Production of polyamidebased inks for flexo and
rotogravure machines
started.
1981
1984
A preliminary and comprehensive
breakthrough and investment: BMCOLOR
moved to the Alemdağ facilities.
Production of toluol-based margarine inks
began.
Sheetfed ofset ve web
ofset mürekkeplerinin
üretimine başlandı.
Nitroselluloz bazlı ambalaj
mürekkepleri üretimine
başlandı.
1993
Production of
nitrocellulose-based
packaging inks began.
Production of sheet-fed
offset and web offset inks
began.
BMCOLOR kapsamlı ikinci
atılım ve yatırım dönemini
başlatarak Çerkezköy
tesisine taşındı
Kalite Yönetim Sistemi
kuruldu ve belgelendirildi.
BMCOLOR Çerkezköy tesisini büyütme
yatırım kararını aldı.
BMCOLOR yönetim ve organizasyon
yapısında kapsamlı değişiklikler yaptı ve
yönetim sistemini geliştirdi.
2002
2004
Quality Management System was
established and documented.
Arge ve Kalite Laboratuarları’nın
modernizasyonu gerçekleştirildi.
BMCOLOR masterbatch yatırımını
gerçekleştirdi ve Küçükköy tesisinde
masterbatch üretimine başladı.
2009
2010
2011
BMCOLOR realized the masterbatch
investment and masterbatch production
began in Küçükköy facilities.
BMCOLOR made extensive changes
in management and organizational
structure and developed the
management system thereof.
The second comprehensive
breakthrough and investment:
BMCOLOR moved to the Çerkezköy
facilities.
Tesise dahil edilecek yeni fabrika
binasının inşaatı başladı.
Makine ekipman ve
üretim sistemi altyapısı
yenilendi ve geliştirildi.
Machinery, equipment
and manufacturing
system infrastructure
was renewed and
developed.
BMCOLOR gave the investment
decision to enlarge Çerkezköy facilities.
BMCOLOR müşterilerine
en iyi hizmeti sunmak için
yatırımlara çalışmaya devam
ediyor.
2012
BMCOLOR continues to
make investments to
provide the best service to
its customers.
Construction of the new factory
building to be included in the started.
Modernization of the R & D and Quality
Laboratories were performed.
5
renk teknolojisi ve yaratıcılığı
KURUMSAL
Company Profile
color technology and creativity
7
renk teknolojisi ve yaratıcılığı
BMCOLOR’s system detection is based on harmonious and planned operation of the
whole organization within the value chain intended for providing quality service.
Company Profile
BMCOLOR have reached from 30 years of successful past
to present, with the confidence of its customers. With its
modern infrastructure and skilled human resources, Bmcolor provides printing inks to packaging and printing industry ,where also provides colorants and masterbatches to
plastic,cable and artificial leather industry.
headquarter has the management department, marketingsales, planning, and customer relationship units; technical
department has the masterbatch production lines, strategic
and innovative R & D units and sales warehouse; logistics
department has the support unit of the Marmara region,
and sales warehouse.
BMCOLOR focuses its investment and growth strategy on
technological development, and adopts the principle of that
service quality and competitive advantage can be provided
with only advanced and modern systems.
In addition, there are a strong logistics distribution network
and regional sales warehouses, particularly in the Marmara
Region, Izmir Aegean Region and Gaziantep Anatolia Region.
Bmcolor produces in the advanced faicility loacted in
Çerkezköy, which has been designed as a technology base,
where planning, production, R & D and logistics units are
deployed.
BMCOLOR’s system structure is designed as customer-focused, and all the resources of the company are integrated
for carrying out coordinated activities simultaneously, in accordance with the target of detecting and meeting the customer demands.
İstanbul Küçükköy facility that contains also the company
BMCOLOR’s system detection is based on harmonious and
color technology and creativity
planned operation of the whole organization within the value chain intended for providing quality service.
BMCOLOR’s all logistics elements and sections including research & development, production, supply, maintenance,
and delivery operate in an organizational structure sensitive
to customer demands and market requirements.
Maintaining the economic success and environmental and
social responsibilities conformably constitutes the basis of
BMCOLOR’s corporate culture.
In its activities and value creation process as well as its management system that it implements in its structure with the
approach of trust in business, BMCOLOR grounds on a business and management understanding based on customer
satisfaction, employee safety and environmental responsibility.
Kurumsal
BMCOLOR, müşterilerinin güveni ile 30 yıllık başarılı bir geçmişten günümüze ulaşmıştır. BMCOLOR, modern altyapısı ve nitelikli insan kaynağı
ile baskı ve ambalaj sektörüne matbaa mürekkepleri, diğer sektörlere de
renklendiriciler ve masterbatch ürünler sunmaktadır.
BMCOLOR, yatırım ve büyüme stratejisini teknolojik gelişime odaklamakta olup, hizmet kalitesi ve rekabet avantajının, ancak gelişmiş ve modern
sistemler ile sağlanabileceği prensibini benimsemektedir.
BMCOLOR, Çerkezköy’de teknoloji üssü olarak tasarlanan gelişmiş komplekste üretim yapmakta olup, bu tesiste planlama, üretim, arge ve lojistik
birimleri konuşlanmıştır.
Şirket merkezinin de bulunduğu İstanbul Küçükköy tesisi; İdari Bölüm’de
şirket yönetimi, pazarlama-satış, planlama, müşteri ilişkileri birimleri,
Teknik Bölüm’de; masterbatch üretim hatları, stratejik ve inovatif arge
birimi, Lojistik Bölüm’de Marmara Bölgesi Lojistik Destek Birimi ve Satış
Deposu bulunmaktadır.
Ayrıca, başta İstanbul Marmara Bölgesi, İzmir Ege Bölgesi ve Gaziantep
Anadolu Bölgesi olmak üzere güçlü bir lojistik dağıtım ağı ve bölge satış
depoları bulunmaktadır.
BMCOLOR’un sistem algılaması, kaliteli hizmet
sunma değer zincirinde tüm organizasyonun planlı
ve uyumlu olarak faaliyet göstermesi esasına
dayanmaktadır.
BMCOLOR sistem yapısı, müşteri odaklı olarak tasarlanmış olup, şirketin
tüm kaynakları, müşteri taleplerinin algılanması ve karşılanması hedefine uygun olarak aynı anda eşgüdümlü faaliyet göstermek üzere entegre
edilmiştir.
BMCOLOR’un sistem algılaması, kaliteli hizmet sunma değer zincirinde
tüm organizasyonun planlı ve uyumlu olarak faaliyet göstermesi esasına
dayanmaktadır.
BMCOLOR’un araştırma-geliştirme, üretim, tedarik, bakım, sevkıyat dahil
tüm lojistik unsurları ve bölümleri müşteri talepleri ile pazar gereksinimlerine duyarlı bir organizasyon yapısı içinde faaliyet göstermektedirler.
Ekonomik başarı ile çevre ve sosyal sorumlulukların uyumlu bir şekilde
sürdürülmesi BMCOLOR kurumsal kültürünün temelini oluşturmaktadır.
BMCOLOR, faaliyetlerinde ve değer yaratma sürecinde ticarette güven ve
itibar yaklaşımı ile bünyesinde uyguladığı yönetim sistemlerinde, müşteri memnuniyeti, çalışan güvenliği ve çevre sorumluluğuna dayanan iş ve
yönetim anlayışını esas almaktadır.
9
renk teknolojisi ve yaratıcılığı
ARGE
Research and Development
color technology and creativity
11
renk teknolojisi ve yaratıcılığı
Innovation and Strategic R & D System
Research and Developement
The core of the service integration of BMCOLOR is the capacity and
the power of research and development. BMCOLOR turned its institutional knowledge based on many years into a strategic advantage, and created a system that produces know-how in its field.
With its experienced and expert technical staff, BMCOLOR continuously improves its product range according to the requirements of
the sector and customer demands, by closely following the developments in printing and packaging sector.
Research and development activities with the BMCOLOR “Innovation and Strategic R & D System”, product design and development, as well as strategic and technological research and projects,
innovative studies that will provide its customers with an advantage are discussed within the scope of the production activities.
In addition, it ensures continuous improvement of the research
and development activities and carries out the technological
preparations related to the future, by means of the cooperation
projects developed by receiving the support of the international
companies and experts specialized in research and development
projects.
Research and Development works are carried out with BMCOLOR’s
“Operative R & D System” operatively, for designing new products
and improving the existing specifications according to the demands, in line with the requirements of the sector and demands
of the customers.
color technology and creativity
BMCOLOR research and development activities are carried out in
laboratories with strong infrastructure, equipped with modern and
“state of the art” technology devices, in accordance with the international standards and methods.
ARGE
İnovatif ve Stratejik Arge Sistemi
BMCOLOR hizmet entegrasyonunun çekirdeği, araştırma geliştirme kapasitesi ve gücüdür.
BMCOLOR, uzun yıllara dayanan kurumsal bilgi
birikimini stratejik bir avantaja dönüştürmüş ve
alanında know-how üreten bir sistem yaratmıştır.
BMCOLOR “İnovatif ve Stratejik Arge Sistemi”
ile araştırma geliştirme faaliyetleri, ürün tasarımı ve geliştirmesi yanında, stratejik teknolojik
araştırma ve projeler, müşterilerine de avantaj
sağlayacak inovatif çalışmalar, proses geliştirme
ve verimlilik faaliyetleri çerçevesinde ele alınmaktadır.
BMCOLOR “Operatif Arge Sistemi” ile sektörün
gereksinimleri ve müşterilerin talepleri doğrultusunda yeni ürünlerin tasarlanması ve mevcut
ürünlerin spesifikasyonlarının taleplere göre
geliştirilmesi yönünde operatif kapsamda araştırma-geliştirme çalışmaları yapılmaktadır.
BMCOLOR, birikimli ve uzman teknik kadrosu
ile baskı ve ambalaj sektörünün gelişmelerini
yakından takip ederek, ürün gamını sektörün
gereksinimlerine ve müşterilerinin taleplerine
göre sürekli geliştirmektedir.
Ayrıca, araştırma-geliştirme projelerinde konusunda uzmanlaşmış uluslararası firma ve
uzmanların teknik desteğini alarak geliştirdiği
işbirliği projeleri ile araştırma-geliştirme faaliyetlerinin sürekli gelişimini sağlamakta ve geleceğe ilişkin teknolojik hazırlıklarını yapmaktadır.
BMCOLOR araştırma-geliştirme faaliyetleri,
modern ve en yeni teknolojiye sahip cihazlar
ile donatılmış, altyapısı güçlü laboratuarlarda
uluslararası standartlara ve yöntemlere uygun
olarak sürdürülmektedir.
13
renk teknolojisi ve yaratıcılığı
PLANLAMA - PROSES
Planning & Process
color technology and creativity
15
renk teknolojisi ve yaratıcılığı
BMCOLOR’s main production facility has been designed as a structure integrated with
“Resource Planning System”, the processes are operated with the logic of smart facility, and
the work flow is provided with optimum productivity.
Planning - Process
BMCOLOR has strategically adopted its “System Integration” that
for customer satisfaction handles its system as a whole, from design to production, and from storage to shipment and delivery.
As the requirement of this structure, the “Resource Planning Management” and procurement, production and inventory systems
are planned and managed effectively in an electronic environment.
BMCOLOR’s main production facility has been designed as a structure integrated with “Resource Planning System”, the processes
are operated with the logic of smart facility, and the work flow is
provided with optimum productivity.
Advanced technology and latest system equipment are used at all
the stages of production process; all the production operation and
its equipment (automatic dosing systems, etc) are managed and
monitored through a specially designed computer control system.
color technology and creativity
Planlama - Proses
BMCOLOR, müşteri memnuniyeti için sistemini tasarımdan üretime, depolamadan sevkıyata ve teslimata kadar bir bütün olarak ele alan “Sistem
Entegrasyonu”nu stratejik olarak benimsemiştir.
Bu yapının gereği olarak “Kaynak Planlama Yönetimi”
ile tedarik, üretim ve stok sistemleri elektronik ortamda etkin olarak planlanmakta ve yönetilmektedir.
BMCOLOR ana üretim tesisi “Kaynak Planlama Sistemi” ile entegre bir yapıda tasarlanmış olup, prosesler
akıllı tesis mantığı ile işletilmekte ve optimum verimlilikte iş akışı sağlanmaktadır.
Üretim prosesinin tüm aşamalarında gelişmiş teknoloji
ve son sistem donanımlar kullanılmakta olup, tüm üretim operasyonu ve donanımları (otomatik dozajlama
sitemleri vs.) özel tasarlanmış bilgisayar kontrol sistemi ile yönetilmekte ve izlenmektedir.
BMCOLOR ana üretim tesisi “Kaynak Planlama
Sistemi” ile entegre bir yapıda tasarlanmış olup,
prosesler akıllı tesis mantığı ile işletilmekte ve
optimum verimlilikte iş akışı sağlanmaktadır.
17
renk teknolojisi ve yaratıcılığı
LOJİSTİK
Logistics
color technology and creativity
19
renk teknolojisi ve yaratıcılığı
BMCOLOR Logistics Management Center provides service through its smiling personnel, who have
comprehended the awareness of the importance of a fast, high quality and effective distribution and
delivery and who are professional, experienced and analytic in their jobs.
Logistics
BMCOLOR applies an effective “Logistics Management System”
for timely delivery of the products required by customers.
BMCOLOR Logistics Management System is based on a strong
planning, operational coordination and follow-up management as well as a logistics infrastructure; and operations are
conducted by the “Logistics Management Center”.
In order to meet the customer demands effectively, BMCOLOR
has formed regional warehouses, modern shipping infrastructure and a “logistic Network” supported by the logistic cooperation and supply of quality service.
BMCOLOR Logistics Management Center provides service
through its smiling personnel, who have comprehended the
awareness of the importance of a fast, high quality and effective distribution and delivery, and who are professional, experienced and analytic in their jobs.
color technology and creativity
In BMCOLOR Logistics Management Center, all the orders,
periodicity or individual, are programmed with an electronic
planning system; and “Distribution Modeling” and “Route
Mapping” are done.
BMCOLOR Logistics Management System monitors the whole
operation from the planning to delivery and after-delivery periods, with the cutting edge monitoring methods and systems;
and as an important part of this system, effectiveness of all the
operations are analyzed and reported; and continuous development of the system is ensured.
Also in logistics collaboration, which is a natural part of the
logistics system, BMCOLOR prefers the supplies of corporate
services and cooperation that provides participation with he
same understanding and at the same quality level, with intent
to maintain the safety of all the operations.
Lojistik
BMCOLOR müşterilerinin gereksinimi olan ürünleri zamanında teslim etmek üzere etkili bir “Lojistik Yönetim
Sistemi” uygulamaktadır.
BMCOLOR Lojistik Yönetim Sistemi, güçlü bir planlama,
operasyon eşgüdüm ve takip yöntemi ile modern bir
lojistik altyapıya dayanmakta olup, operasyonlar “Lojistik Yönetim Merkezi” tarafından yürütülmektedir.
BMCOLOR müşterilerin taleplerini etkili şekilde karşılamak üzere, bölgesel depolar, modern sevkıyat altyapısı ve kurumsal lojistik işbirlikleri ve kaliteli hizmet
tedarikleri ile desteklenen bir “Lojistik Network” oluşturmuştur.
BMCOLOR Lojistik Yönetim Merkezi, hızlı, kaliteli, etkin
bir dağıtım ve teslimatın öneminin bilincini kavramış,
işinde profesyonel, tecrübeli, çözümleyici ve güler yüzlü personeli ile hizmet sunmaktadır.
BMCOLOR Lojistik Yönetim Merkezi, hızlı, kaliteli, etkin bir dağıtım ve
teslimatın öneminin bilincini kavramış, işinde profesyonel, tecrübeli,
çözümleyici ve güler yüzlü personeli ile hizmet sunmaktadır.
BMCOLOR Lojistik Yönetim Sistemi’nde, frekanslı veya
münferit tüm siparişler elektronik bir planlama sistemi
ile programlanarak “Dağıtım Modellemesi” ve “Route
Haritalaması” yapılmaktadır.
BMCOLOR Lojistik Yönetim Merkezi, planlamadan başlayarak teslimat ve teslimat sonrasına kadar tüm operasyonu en modern takip yöntem ve sistemleri ile takip etmekte, bu sistemin önemli bir parçası olarak da,
tüm operasyonların etkinliği analiz edilmekte, raporlanmakta ve sistemin sürekli gelişimi sağlanmaktadır.
BMCOLOR, lojistik sisteminin doğal bir parçası olan lojistik işbirliklerinde de tüm operasyonların güvencesini
korumak amacıyla aynı anlayış ve kalite seviyesinde
katılım sağlayacak kurumsal hizmet tedariklerini ve işbirliklerini tercih etmektedir.
21
renk teknolojisi ve yaratıcılığı
MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ
Customer Relationship
color technology and creativity
23
renk teknolojisi ve yaratıcılığı
The basis of this understanding is the belief that
BMCOLOR’s customers always deserve the best.
Customer Relationship
BMCOLOR applies an effective “Logistics Management System” BMCOLOR is administrated with a customer-focused
understanding that takes customer communication and services as well as customer satisfaction in its center.
With this customer-focused approach, the customers are
provided with effective, value-enhancing and advantagecreating solutions.
The basis of this understanding is the belief that BMCOLOR
customers always deserve the best. BMCOLOR knows that
the customer demands, expectations and problems are a
guiding light for providing the best service, and attaches importance to these demands.
BMCOLOR attaches importance to keeping all the communication channels to the customers, as the most basis element
of a successful service, and with this point of view, provides
color technology and creativity
service with a tracker personnel specialized in its work, who
can solve the problems and make the works easier.
With its modern R & D infrastructure, experienced and competent staff, BMCOLOR provides its customers with effective support, solutions, and important advantages. In this
context, accurate detection and determination of customer
requirements, offering the right solutions and following up
the effectiveness of the solution constitute the basis of customer communication and service understanding.
Müşteri İlişkileri
BMCOLOR müşteri iletişimi ve hizmetlerini, müşteri
memnuniyetini merkezine alan müşteri odaklı bir anlayış ile yönetmektedir.
Müşteri odaklı bu yaklaşım ile müşterilere etkin, değer
arttırıcı ve avantaj yaratan çözümler sunulmaktadır.
Bmcolor müşterilerinin
daima en iyisini hak ettiği inancındadır.
Bu anlayışın temeli, BMCOLOR müşterilerinin daima
en iyisini hak ettiği inancıdır. BMCOLOR müşterilerinin
talep, beklenti ve sorunlarının, en iyi hizmeti sunabilmek için yol gösterici olduğu bilinci ile bu talepleri
önemsemektedir.
BMCOLOR başarılı hizmetin en temel unsuru olarak,
müşterileri ile tüm iletişim kanallarının açık olmasına
önem vermekte ve bu bakış açısıyla işinde uzman, sorunları çözümleyici, işleri kolaylaştırıcı, takipçi ve güler
yüzlü bir ekip ile hizmet sunmaktadır.
BMCOLOR modern arge altyapısı, birikimli ve yetkin
ekibiyle müşterilerine etkin teknik destek ve çözümler sunmakta ve müşterilerine önemli avantajlar sağlamaktadır. Bu kapsamda, müşteri gereksinimlerinin
doğru algılanması ve saptanması, doğru çözümlerin
sunulması ve çözümün etkinliğinin takibi müşteri iletişimi ve hizmet anlayışının temelini oluşturmaktadır.
25
renk teknolojisi ve yaratıcılığı
ÜRÜN GAMI
Product Range
color technology and creativity
Ürün Gamı
BMCOLOR, baskı ve ambalaj sektörlerine tüm baskı
tekniklerine uygun ürünleri sunmakla olduğu geniş bir
ürün gamı ile birlikte müşteri orijinli ürünleri de üretmekte ve müşterilerinin kullanımına sunmaktadır.
Bmcolor ayrıca diğer endüstriyel sektörlere de “renklendirici ürünler” ve “ masterbatch ürünler” sunmaktadır
Product Range
Besides its wide product range, whereby it provides
the printing and packaging sectors with the products
suitable for all the printing techniques, BMCOLOR also
manufactures customer-origin products and make
them available for their service.
Bmcolor also manufactures “colorant products” and
“masterbatch products” for industrial sectors.
27
renk teknolojisi ve yaratıcılığı
Liquid Inks
Rotogravure and Flexographic Inks
BMCOLOR offers optimum solutions with
Liquid Ink Series, designed for hi-tech rotogravure and flexographic printing machines
and printing methods, employed through
the packaging industry, with high performance and specifications that meet the requirements of the industry.
Liquid Ink Series within the BMCOLOR Product Range has a nature to improve the quality and the performance of the application
(surface printing and lamination) thanks to
specifications thereof such as drying time,
heat resistance, adhesion strength, solvent
retention, abrasion and scratch resistance.
Liquid Ink Series have a wide range of variety
color technology and creativity
according to the needs of users for printing
materials on such as OPP, BOPP, CPP, PET
(chemically treated), PET (physical corona),
BOPA, LD-PE, HD-PE, PVC, Coated Paper,
cardboard, aluminum foil (lacquered, not
lacquered) and etc.
In addition to the wide color range of
Bmcolor’s Color Scala of its own, tailor made
colors according to customers needs and
worldwide approved universal color matching systems special colors are also available.
dispensing systems that are capable of printing on materials such as OPP, BOPP, CPP, PET
(chemically treated), PET (physical corona),
BOPA, LD-PE, HD-PE, PVC, Coated Paper,
cardboard and aluminum foil (lacquered).
Concentrated Pastes
Varnish and Lacquers
BMCOLOR, in addition to presenting the
right products to users based on printing
method and printing material designs the
products thereof by taking into also account
the physical processes to be applied on the
finished packaging (shrink, retort, etc.) and
storage conditions of the packaging and proposes solutions to users with these details
and scope.
BMCOLOR’s Product Range has been developed to offer customers concentrated pastes
suitable for rotogravure and flexographic
printing machinery in order to get the best
solution for their esteemed requirements.
BMCOLOR offers all the solutions requested
through the esteemed clientele thereof by
virtue of its Varnish and Lacquers designed
according to the requirements of fields of
employment, print materials and industrial
requirements.
By choosing only the technical varnish system needed for the required print Bmcolor
customers are ensured only to keep storage
for common pigment concentrate for their
Likit Mürekkepler
Rotogravür ve Flekso Mürekkepler
Konsantre Pastalar
BMCOLOR, ambalaj endüstrisinin kullanmakta olduğu, gelişmiş teknolojiye sahip
rotogravür ve flekso baskı makineleri ve
baskı yöntemleri için tasarlanan, yüksek performans ve spesifikasyonlara sahip Likit Mürekkep Serileri ile sektörün gereksinimlerine
uygun optimum çözümler sunmaktadır.
BMCOLOR Ürün Gamı’nda yer alan rotogravür ve flekso baskı tipine uygun konsantre
pastalar, müşterileri taleplerine en uygun
çözümü sunacak şekilde geliştirilmiştir.
BMCOLOR Ürün Gamı’nda yer alan Likit Mürekkep Serileri; kuruma hızı, ısı dayanımı,
adezyon kuvveti, solvent tutuculuğu, sürtünme ve çizilme dayanımı gibi spesifikasyonları
açısından, uygulamanın (üst baskı ve laminasyon) performansını ve kalitesini arttıran
niteliktedir.
Additives
BMCOLOR offers all the solutions requested
through the esteemed clientele thereof by
virtue of its Additives designed according to
the requirements of fields of employment,
print materials and industrial requirements.
Likit Mürekkep Serileri, kullanıcıların gereksinimlerine göre; OPP, BOPP, CPP, PET (kimyasal koronalı), PET (fiziksel koronalı), BOPA,
LD-PE, HD-PE, PVC, Kuşe Kağıt, I. Hamur Kağıt, Karton, Alüminyum Folyo (laklı, laksız)
vb. baskı materyalleri için geniş bir kullanım
çeşitliliğine sahiptir.
BMCOLOR, baskı yöntemi ve baskı materyaline göre kullanıcılara doğru ürünleri sunmanın yanı sıra bitmiş ambalaja uygulanacak
fiziksel işlemler (shrink, retort vb.) ile ambalajın saklama koşullarını da dikkate alarak
ürünlerini tasarlamakta ve kullanıcılara bu
ayrıntı ve kapsamda çözümler önermektedir.
BMCOLOR, Ürün Gamı’nda yer alan Likit Mürekkep Serileri’nin sahip olduğu geniş renk
skalası yanında, uluslararası renk sistemleri
ile uyumlu renkler veya müşteriye özel renklerde geliştirilen ürünleri ile müşterilerinin
her türlü rotogravür ve flekso baskı gereksinimlerini karşılamaktadır.
Baskı yapılacak materyale uygun teknik
vernik sistemi ile müşteriler, ortak konsantre depolaması ile sadece materyale uygun
teknik vernikleri tedarik ederek; OPP, BOPP,
CPP, PET (kimyasal koronalı), PET (fiziksel
koronalı), BOPA, LD-PE, HD-PE, PVC, Kuşe
Kağıt, I. Hamur Kağıt, Karton, Alüminyum
Folyo (laklı) gibi materyallere baskı yapabilecek mürekkepleri dispensing sistemlerinden hazır etme imkanına sahiptirler.
Vernik ve Laklar
BMCOLOR, kullanım alanlarına, baskı materyallerine ve sektörel gereksinimlere göre
tasarlanan Vernik ve Laklar ile kullanıcılara,
gereksinim duyabilecekleri tüm çözümleri
sunmaktadır.
Katkılar
BMCOLOR, kullanım alanlarına, baskı materyallerine ve sektörel gereksinimlere göre
tasarlanan Katkılar ile kullanıcılara, gereksinim duyabilecekleri tüm çözümleri sunmaktadır.
29
renk teknolojisi ve yaratıcılığı
Offset Inks
Sheetfed Inks
Coldset Inks
BMCOLOR offers optimum solutions with Sheetfed Ink Series, designed for hi-tech
offset printing machines and printing methods, with high performance and specifications that meet the requirements of the industry.
BMCOLOR offers Coldset Ink Series developed for the newspaper industry inks
with high color intensity, brightness and a very high abrasion resistance.
All Sheetfed Ink Series are suitable for printing front, back or flat prints and have
the specification of not drying in the chamber for 48 hours much as features such
as color intensity of the series, the chemical resistance, drying rate and abrasion
resistance may vary.
Sheetfed Ink Series have a wide variety of employment for printing materials such
as I. Quality Paper, Coated Paper, cardboard and etc. according to the needs of
users.
In addition to the wide color range of Bmcolor’s Color Scala of its own, tailor made
colors according to customers needs and worldwide approved universal color
matching systems special colors are also available.
color technology and creativity
Coldset Ink Series of BMCOLOR, thanks to excellently provided ink-water balance
thereof, ensures reaching the best level of clarity.
Coldset Ink Series are classified according to machine speed and thus provide its
users with the opportunity to choose the best own series in accordance with the
speed of their machines.
Ofset Mürekkepler
Sheetfed Mürekkepler
BMCOLOR, gelişmiş teknolojiye sahip ofset baskı makineleri ve baskı yöntemleri için tasarlanan, yüksek
performans ve spesifikasyonlara sahip Sheetfed Mürekkep Serileri ile sektörün gereksinimlerine uygun
optimum çözümler sunmaktadır.
Sheetfed Mürekkep Serileri’nin tümü ön, arka veya
düz baskılar için uygun olup, serilerin renk şiddeti, kuruma hızı kimyasal dayanımı, sürtünme dayanımı gibi
spesifikasyonları farklılık göstermekle birlikte tamamı
haznede 48 saat kurumama özelliğine sahiptir.
Sheetfed Mürekkep Serileri, kullanıcıların gereksinimlerine göre; I. Hamur Kağıt, Kuşe Kağıt, Karton vb. baskı
materyalleri için geniş bir kullanım çeşitliliğine sahiptir.
BMCOLOR, Ürün Gamı’nda yer alan Sheetfed Mürekkep Serileri’nin sahip olduğu geniş renk skalası yanında, müşteriye özel renklerde geliştirilen ürünleri ile
müşterilerinin her türlü sheetfed baskı gereksinimlerini karşılamaktadır.
Coldset Mürekkepler
BMCOLOR, ofset baskı sektörüne gazete mürekkepleri
için geliştirdiği yüksek renk şiddetine sahip, parlaklığı
ve sürtünme dayanımı çok yüksek Coldset Mürekkep
Serileri’ni sunmaktadır.
BMCOLOR Coldset Mürekkep Serileri’nin mükemmel
şekilde sağladığı mürekkep–su dengesi ile baskı netliği
en iyi seviyeye ulaşmaktadır.
Coldset Mürekkep Serileri, makina hızlarına göre kendi
içerisinde sınıflandırılmakta ve bu sayede kullanıcılara
kendi makine hızına uygun seriyi seçme olanağı sunulmaktadır.
31
renk teknolojisi ve yaratıcılığı
Masterbatches
Pastes and Colorants
BMCOLOR Masterbatch Product Range is composed
of Color, Black, White, Compound and Additive Masterbatches and offers advantageous solutions for film
packaging, cables, pipes, sheets, furniture, white
goods and automotive sectors thanks to products with
high performance and specifications such as brightness,
opacity and hiding power.
BMCOLOR produces Color Pastes for needs of a variety of sectors mainly including Artificial Leather and Cable Industry.
BMCOLOR, in addition to standard products within the
product range thereof, also develops special products
according to the employment process of the client, in
customer-specific colors as per the requests of clientele and offers foregoing to you, valued customers.
Pastes and Colorants within the product range of BMCOLOR:
Color Pigments needed through clientele in to be employed in production of Plasticizer Based Pigment Pastes are offered in the form of paste without the need for customers to contaminate the environments thereof and ready to use
in the most economical way without additional costs.
Conventional pigments dispersed in phthalate-free plasticized products are offered from ready stocks and alternative
products to those of customers produced in their own premises are also produced and offered to customers.
• Phthalate-free pigment pastes produced by organic, inorganic, conventional and high performance pigments that
have reached maximum dispersion for PVC Artificial Leather and Cable Industry.
• Fluid pigment dispersions produced by solvent-based conventional and high-performance pigments which have
been very good dispersed and compatible with aromatic and aliphatic polyurethanes.
• Color pastes produced with conventional pigments compatible with universal color matching systems for Cable
to industry in parallel with the requests and demands of our customers.
color technology and creativity
Masterbatchler
BMCOLOR Masterbach Ürün Gamı, Renkli, Siyah, Beyaz, Compound ve Katkı Masterbatchleri’nden oluşmakta olup, parlaklık, örtücülük gibi yüksek performans ve spesifikasyonlarına
sahip ürünler ile film ambalaj, kablo, boru, levha, mobilya,
beyaz eşya ve otomotiv sektörlerine avantajlı çözümler sunulmaktadır.
BMCOLOR, ürün gamında yer alan standart ürünler yanında,
müşteri talepleri doğrultusunda, müşteriye özel renkte ve müşterinin kullanım prosesine uygun özel ürünleri de geliştirerek
müşterilerine sunmaktadır.
Pasta ve Renklendiriciler
BMCOLOR, başta Suni Deri ve Kablo Sanayi olmak üzere, çeşitli
sektörlerin gereksinimi olan Renklendirici Pastaları üretmektedir.
Plastifyan Bazlı Pigment Pastaları’nın üretiminde, müşterilerinin gereksinimi olan Renklendirici Pigmentler, müşterilerin
ortamlarını kirletmesine gerek bırakmadan ve ilave maliyet yaratmadan en ekonomik şekilde kullanıma hazır pasta şeklinde
sunmaktadır.
Alışılagelmiş pigmentlerin, fitalat içermeyen plastifyan içerisinde dispers edilmiş ürünler stoklardan hazır sunulduğu gibi,
müşterilerin kendi tesislerinde üretmekte olduğu pastaların
alternatif üretimi de yapılmakta ve müşterilere sunulmaktadır.
BMCOLOR Ürün Gamı’nda yer alan Pasta ve Renklendiriciler;
• PVC Suni Deri ve Kablo Sanayi için fitalat içermeyen maksimum dispersiyona erişmiş organik, inorganik, konvansiyonel ve yüksek performans pigmentler ile üretilmiş
pigment pastaları.
• Aromatik ve Alifatik poliüretanlar ile uyumlu, çok iyi dirpers edilmiş solvent bazlı konvansiyonel ve yüksek performans pigmentler ile üretilmiş akışkan pigment dispersiyonları.
• Kablo Sanayi için müşterilerin talep ve istekleri doğrultusunda uluslararasi renk sistemlerine uyumlu konvansiyonel pigmentler ile üretilmiş renk pastaları.
33
renk teknolojisi ve yaratıcılığı
BMCOLOR Matbaa Mürekkepleri
Adres : Kadir Akdoğan Cd. No: 12 Küçükköy
34255 G.O.Paşa İstanbul / Türkiye
Telefon : +90 (212) 617 12 41
: +90 (212) 618 22 19
Faks
Web
: www.bm-color.com
E-Posta : [email protected]
color technology and creativity
www.bm-color.com

Benzer belgeler