PAKİSTAN - BANGLADEŞ ÇELİK SEKTÖREL TİCARET HEYETİ

Transkript

PAKİSTAN - BANGLADEŞ ÇELİK SEKTÖREL TİCARET HEYETİ
PAKİSTAN - BANGLADEŞ
ÇELİK SEKTÖREL TİCARET HEYETİ
RAPORU
6 – 12 Mart 2012
1
İÇİNDEKİLER
Sayfa
A. YÖNETİCİ ÖZETİ
3-4
B. HEYETİN DAĞILIMI
4
C.GÖRÜŞMELERİN DAĞILIMI
5
D. RESMİ GÖRÜŞME MESAJLARI
6-11
a. Çelik İhracatçıları Birliğinin Mesajı
b. Pakistan Konut ve Çalışma Bakanlığı
c. Pakistan Ekonomi Bakanlığı
d. İslamabad Sanayi ve Ticaret Odası
e. Rawalpindi Sanayi ve Ticaret Odası
f. Pakistan Sanayi ve Ticaret Odaları Federasyonu
g. Karaçi Sanayi ve Ticaret Birliği
h. Karaçi Demi ve Çelik Tüccarları Birliği
i. Cittagong Sanayi ve Ticaret Odası
E. PAKISTAN ve BANGLADEŞ GAZETE İLANLARI VE RÖPORTAJLARI (EK-1)
a. Pakistan’da Nawai Waqt Gazetesine Verilen İlan
b. Pakistan’da Business Recorder Gazetesine Verilen İlan
c. Pakistan’da The News Gazetesinde Yer alan Namık Ekinci Röportajı
d. Pakistan’da Ziyaret Öncesi Yayımlanan Basın Bültenleri
e. Bangladeş Dail Star Gazetesine Verilen İlan
f.Bangladeş’te Ziyaret Öncesi Yayımlanan Basın Bültenleri
F.PAKİSTAN- BANGLADEŞ İKİLİ İŞ GÖRÜŞMELERİNE KATILAN KURUMLAR LİSTESİ
a. Pakistan Islamabad Görüşmelerine Katılan Kurumlar
b. Pakistan Karaçi Görüşmelerine Katılan Kurumlar
c. Bangladeş Chittagong Görüşmelerine Katılan Kurumlar
G. PAKİSTAN- BANGLADEŞ HEYETİ KATILIMCILARINA YAPILAN DEĞERLENDİRME ANKETİ
SONUÇLARI
6
7
8
8
9
9
9
10
11
12-18
12
13
14
15-16
17
18
19-23
19
20-21
22-23
24
2
A.Yönetici Özeti
6 Mart akşamı İstanbul’dan hareket eden heyet, 7 Mart sabahı Pakistan’ın
İslamabad şehrine varmıştır. Heyet, 12 Mart Pazartesi akşamı Cittagong’dan yola
çıkmış, başkent Dakka aktarmalı olarak, 13 Mart Salı sabahı İstanbul’a varmıştır.
Pakistan’da İslamabad ve Karaçi’ye, Bangladeş’te ise Cittagong’a gidilmiştir.
İslamabad’da bir gece, Karaçi’de iki gece ve Cittagong’da iki gece konaklanmıştır.
23 kişilik heyet, Pakistan ve Bangladeş’te, 3 şehirde toplam 293 yerel kişi ile
temas etmiştir.
Toplam 8 resmi kurum görüşmesi yapılmıştır. Bu görüşmelerin 7 tanesi
Pakistan’da 1 tanesi Bangladeş’te olmuştur.
Heyet taslak programında belirlenen Bangladeş’in başkenti Dakka ayağı,
muhalefet partilerinin organize ettiği, 3 milyon katılım hedefli mitingin yaratacağı
güvenlik açığı sebebiyle iptal edilmiştir.
İkili iş görüşmelerine tatminkar katılım sağlanmıştır. Bilhassa Pakistan’ın Karaçi
ayağındaki ikili iş görüşmelerinin akabinde katılımcılardan daha üst seviyede bir
memnuniyet geribildirimi alınmıştır.
Her iki ülkede de tüccarların ve sanayicilerin Türk çeliği konusunda bir menfi
önyargılarının olmadığı gözlenmiştir. Bilakis, ülkeler arasındaki sıcak siyasi, sosyal ve
tarihsel ilişkilerden dolayı, Türk çeliğinin uygun bir mecra bulunduğu takdirde, pozitif
ayrımcılıkla karşılaşacağı düşünülmektedir.
Halen her iki ülkede de, ithalatta çelik ürünlerine bir gümrük vergisi vardır.
Pakistan’da, bilhassa Çin ile yaptığı serbest ticaret anlaşması sebebiyle, Türk çeliği
haksız bir rekabetle karşı karşıyadır. Fiyat karşılaştırmaları sonucunda, haksız rekabet
giderildiğinde, çelik ürünlerimizin Pakistan pazarında rekabet şansının yüksek olacağı
tespit edilmiştir.
Pakistan ile yürütülmekte olan tercihli ticaret anlaşması görüşmeleri
konusunda olumlu bir bilgi alınmıştır: Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Zafer Mahmud, çelik
ürünlerinin de kapsama alındığı tercihli ticaret anlaşmasını behemahal imzalamaya
hazır olduklarını söylemiştir. Müsteşar Mahmud, “Bu mesajımızı Ankara’daki resmi
kurumlara iletin” diyerek ifadesinin resmi boyutunun altını çizmiştir.
Firmalarımız, ikili iş görüşmeleri sonrasında, Pakistan’da ağırlıklı olarak sıcak
saçta, Bangladeş’te ise ağırlıklı olarak kütük demir ve hurdada yoğun taleple
karşılaştıklarını ifade etmişlerdir. Bunun dışında her iki ülkede de nervürlü demir,
3
filmaşin, ticari profil, sıcak ve soğuk saç, galvanizli saç, kütük, slab ve hurda talepleri
üzerine görüşmeler olmuştur.
B. Heyetin Dağılımı
Heyet 23 kişiden oluşmuştur. Heyetin dağılımı şu şekildedir:
a. Firmalar: 17 kişi (14 firmadan toplam 17 kişi katılmıştır)
1. Ağır Haddecilik A.Ş.
2. Borçelik Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
3. Corbus Metal Ltd.
4. Çolakoğlu Metalurji A.Ş.
5. Diler Ticaret A.Ş.
6. EE Batı İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.
7. Erciyas Çelik Boru A.Ş.
8. İzmir Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
9. Kaptan Demir Çelik A.Ş.
10. Kibar Dış Ticaret A.Ş.
11. Mtall Saç Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti.
12. Promeks Dış Ticaret A.Ş.
13. Yolbulan Metal Sanayi A.Ş.
14. Zenna Steel Dış Ticaret Ltd. Şti.
b. Ekonomi Bakanlığı: 2 kişi
c. ÇİB Yönetim Kurulu: 2 kişi
d. ÇİB personeli: 3 kişi
4
C. Görüşmelerin Dağılımı
Pakistan ve Bangladeş’te, 3 şehirde toplam 293 kişi ile temas edilmiştir.
Aşağıda her organizasyondaki kişi dağılımı gözükmektedir. Aşağıdaki kişi
dağılımları toplamı 310’dur, Pakistan’da 11 aynı kişi (iki adet) ve Bangladeş’te 3
aynı kişi (Üç adet) farklı organizasyonlarda tekrar bulunmuşlardır. Bu kişileri
toplam kişi sayısından çıkardığımızda, her iki ülkede görüşülen kişi sayısı toplamı
293 kişi olmaktadır.
1. İslamabad (Pakistan): Toplam 104 kişi
a. Resmi temaslar: 31 kişi
i. Konut ve Çalışma Bakanlığı: 5 kişi
ii. Ekonomi Bakanlığı: 6 kişi
iii. İslamabad Ticaret Odası: 14 kişi
iv. Rawalpindi Ticaret Odası: 6 kişi
b. İkili İş Görüşmeleri: 31 kişi
c. Büyükelçilik Resepsiyonu’daki yerel katılım: 43 kişi
2. Karaçi (Pakistan): Toplam 154 kişi
a. Resmi temaslar: 66 kişi
i. Pakistan Sanayi ve Ticaret Odaları Federasyonu (FPCCI): 18 kişi
ii. Karaçi Sanayi ve Ticaret Odası (KCCI): 27 kişi
iii. Karaçi Demir Çelik Tüccarları Birliği (KISMA): 21 kişi
b. İkili İş Görüşmeleri: 62 kişi
c. Başkonsolosluk Resepsiyonu’ndaki yerel katılım: 26 kişi
3. Cittagong (Bangladeş): Toplam 52 kişi
a. Resmi temaslar: 4 kişi
i. Cittagong Sanayi ve Ticaret Odası (CCCI): kişi
b. İkili İş Görüşmeleri: 48 kişi
5
D. Resmi Görüşme Mesajları
a. Çelik İhracatçıları Birliğinin Mesajı
Heyet başkanı Sn. Namık Ekinci, her iki ülkedeki mesajlarında, ağırlıklı
olarak, ülkelerimiz arasındaki yoğun kültürel ve tarihi ilişkilerin hak ettiği bir
ticaret ilişkisinin olmadığının altını çizmiştir. Bu amaçla, resmi kurumların
gerekli çalışmaları yapmaları gerektiğini belirtmiştir.
Pakistan’da, Çin’in Türkiye’ye karşı elde ettiği haksız rekabet avantajının
bertaraf edilmesinin hem Pakistan’ın hem Türkiye’nin çıkarına olacağı
vurgulanmıştır.
Ayrıca, her iki ülkede de Türk çelik sektörü hakkında bilgi verilmiştir.
Heyet başkanı Sn. Namık Ekinci, gerek doğrudan kendi konuşmalarında
gerek resmi muhataplarının yatırım daveti akabinde, temelde ilişkilerin önce
ticaretle kenetlenmesi akabinde ortak yatırımların gündeme alınabileceğini
vurgulamıştır.
Her iki ülkede toplam 4 kuruma, Türkiye’ye bir çelik alım heyeti
yollamaları konusunda talepte bulunulmuş ve davet yapılmıştır:
1.
2.
3.
4.
İslamabad Sanayi ve Ticaret Odası (Pakistan)
Pakistan Sanayi ve Ticaret Odaları Federasyonu (Pakistan)
Karaçi Sanayi ve Ticaret Odası (Pakistan)
Cittagong Sanayi ve Ticaret Odası (Bangladeş)
Dört kurum da davete olumlu yanıt vermiştir. Pakistan Sanayi ve Ticaret
Odaları Federasyonu, ülkedeki diğer odalar arasında bir üst şemsiye kurumdur.
Ancak Federasyon’un, Karaçi Sanayi ve Ticaret Odası ve İslamabad Sanayi ve
Ticaret Odası ile arasında tatlı bir rekabet vardır.
Bu sebeple, Pakistan’daki üç kurumun ayrı birer heyet organize etmeleri,
büyük resimde daha kaliteli katılımlar için gerçekçi bir çözümdür.
6
b. Pakistan Konut ve Çalışma Bakanlığı
Müsteşar Kamran Laşari, sıcak hoşgeldin ifadeleri akabinde, İslamabad
ve Ankara’nın kardeş şehir olduğunu, kendilerinin Ankara Belediyesi’nin
davetiyle geçmişte Türkiye’ye bir ziyaret düzenlediklerini, akabinde
Türkiye’den de 120 kişilik bir heyetin İslamabad’a ziyarette bulunduğunu ve
Türkiye ile yakın ilişkiler içinde bulunduklarını belirttiler.
Pakistan’ın gelişen ekonomisi ve konut ihtiyacından hareket ederek,
Türk çelik firmalarını ortak yatırıma davet ettiler. Pakistan’da yeni yapılan
inşaatlarda tuğla yerine çelik kullanımın arttığını ve Türk üreticilerin fiyat
yapılarını öğrenmek istediklerini, bu konuyla ilgilenmek üzere Bakanlık
bünyesinde bir kaç memur atayabileceklerini ve gündeme gelecek yeni
projeleri için yazılı tekliflerimizi almak istediklerini belirttiler.
ÇİB Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Namık Ekinci çelik ürünlerinde
Pakistan’ın gümrük vergilerinin çok yüksek olduğunu, bunun kullanıcılar için de
büyük ölçüde dezavantaj yarattığından bahsetti. Müsteşar Kamran Laşari bu
konuda başka ülkelerden de şikayetler olduğunu ve konuyu Bakanlık
bünyesinde değerlendirdiklerini belirtti. ÇİB’in Türkiye daveti üzerine Pakistan
Büyükelçiliği aracılığıyla resmi bir yazı göndermemiz halinde Türkiye’ye
gelmekten memnuniyet duyacaklarını ve bu ziyarete ilişkin ilgili diğer
bakanlıklar ve kuruluşlarla koordineli çalışarak bir heyet organize
edebileceklerini belirttiler.
7
c. Pakistan Ekonomi Bakanlığı
Müsteşar Zafer Mahmud, Pakistan ekonomisi hakkında detaylı bilgi
verdikten sonra, Türkiye ile ticari ilişkilerin düşük seviyesine dikkat çekti.
Müsteşar Mahmud, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesi için
anahtarın tercihli ticaret anlaşması olduğunun altını çizdi. Bu anlaşma ile, 1
milyar dolar seviyelerindeki iki ülke arasındaki ticaretin, hakkettiği seviyeye
geleceğini umduğunu belirtti. Müsteşar, hedefin 15 milyar dolar olması
gerektiğini ifade etti.
Sn. Zafer Mahmud, “Ankara’ya iletmeniz üzerine size bir şey söylemek
istiyorum” dedi. “Çelik ürünlerinin de kapsama alındığı tercihli ticaret
anlaşmasını behemahal imzalamaya hazırız.”
d. İslamabad Sanayi ve Ticaret Odası
Başkan Asad Farid, çelik sektöründeki ikili ilişkilerin geliştirilmesi için her
türlü kurumsal desteği vermeye hazır olduklarını ifade etmiştir.
Başkan Farid, çelik sektöründe faaliyet gösteren yaklaşık 140 üyelerinin
olduğunu, bunların 16 tanesinin üretici ve 11 tanesinin ithalat yapan tüccar
olduğunu diğerlerinin iç ticarette faaliyet gösteren firmalar olduğunu belirtti.
Pakistan’da gelecekte çok sayıda projenin hayata geçeceğini, bu
projelere ilişkin Türkiye ile ortak girişimlerde bulunulabileceğini işbirliğimizi
artırmamız gerektiğini vurguladı. Pakistan’ın çelik ihracatı yapmadığını,
hammadde ithalatına ihtiyaçları olduğunu kimyasal ürünler ve makine
ithalatının yanı sıra inşaat demiri ve özellikle kütük ithalatları olduğunu belirtti.
Ülkenin ayrıca demir rezervi yataklarına sahip olduğunu fakat şu an bu
rezervlerin henüz çıkarılmadığını, ileride bu konuda da potansiyel
oluşabileceğini söyledi. Yassı mamullerde de önemli ölçüde ithalatlarının
olduğunu, Türkiye’nin bu konuda iyi bir pay alabileceğini düşündüğünü belirtti.
Gelecek ay içerisinde Türkiye’ye düzenleyecekleri heyette çelikle ilgili
firmaların da bulunduğunu, bu ziyaret esnasında işbirliği olanaklarının daha
derinlemesine incelenebileceğini belirtti.
8
e. Rawalpindi Sanayi ve Ticaret Odası
Başkan Yardımcısı Raja Amer İkbal başkanlığındaki heyet, Türk çelik
firmaları ile ikili ilişkilerin geliştirilmesinin önemini ifade ederken, Pakistan’ın
kuzeyindeki Afganistan pazarındaki imkanları vurguladı.
İkbal, “Afganistan’daki talebi beraber karşılayabiliriz. Bizim o bölgeye
yönelik oluşmuş olan lojistik ve finansal altyapımızdan faydalanmalısınız” dedi.
f. Pakistan Sanayi ve Ticaret Odaları Federasyonu
Senatör Hacı Gulam Ali ve Mir Nasir Abbas eşbaşkanlığındaki heyette,
Abbas Pakistan ekonomisi ve çelik sektörü hakkında geniş bilgi verdi. Pakistan’ın
entegre demir çelik tesisi Pak Steel’e Türk yatırımcıları davet edildi.
g. Karaçi Sanayi ve Ticaret Odası
Başkan Muhammed Sayid Şefik, Pakistan ekonomisi ve Karaçi hakkında çok
detaylı bilgi verdi. Karaçi’nin tarihsel ve sosyal gelişimi ve Sanayi ve Ticaret
Odası’nın konumu hakkında bir konuşma yapan Şefik, kayıtlı 14 bin üyeleri ile
dünyanın sayılı ticaret odalarından bir tanesi olduklarını ifade etti.
Başkan Şefik, konuşmasında İran - Pakistan – Türkiye üçlüsünün bölgesel
yakın işbirliği ve dayanışmasının önemine vurgu yaptı.
9
h. Karaçi Demir ve Çelik Tüccarları Birliği
Başkan Şamun Ali Bekir Türk çelik ihracatçılarının pazara girmesine çok
sıcak baktıklarını belirtti. Kaynak ülke çeşitliliğinin önemine vurgu yapan Başkan
Bekir, “Türk hükümetinin, Çin’in serbest ticaret anlaşması ile elde ettiği haksız
rekabeti bertaraf etmek için, çelik ihracatçılarına teşvik vermesini önerdi.”
Heyet başkanı Ekinci, cevaben, kararlı bir şekilde, teşviklere karşı
olduğumuzu, aksine her noktada eşit rekabet taraftarı olduğumuzu vurguladı.
Başkan Bekir, Türk çelik ihracatçılarına Karaçi pazarına acentalarla girmeleri
konusunda tavsiyede bulundu.
10
i. Cittagong Sanayi ve Ticaret Odası
Başkan Yardımcısı Mahbuhul Alem, sıcak bir hoşgeldin konuşması
akabinde, ortak yatırım çağrısında bulundu.
Alem, sıvı çelik üretimi olmayan Bangladeş’in, hammadde ve yarı mamul
konusunda Türkiye’den kaynaklama yapmasının karşılıklı çıkarlara uyacağını ve
konjonktürün uygun olduğunu vurguladı.
11
E. Pakistan-Bangladeş’te Verilen Gazete İlanları ve
Röportajlar
a. Pakistan’da Nawai Waqt Gazetesine Verilen İlan:
12
b. Pakistan’da Business Recorder Gazetesine Verilen İlan:
13
c. Pakistan’da The News Gazetesinde Yer alan Namık Ekinci Röportajı:
14
d. Pakistan’da Ziyaret Öncesi Yayımlanan Basın Bültenleri:
15
d. Pakistan’da Ziyaret Öncesi Yayımlanan Basın Bültenleri:
16
e. Bangladeş Dail Star Gazetesine Verilen İlan:
17
f.Bangladeş’te Ziyaret Öncesi Yayımlanan Basın Bültenleri :
18
F. Pakistan- Bangladeş İkili İş Görüşmelerine Katilan
Kurumlar Listesi
a. Pakistan Islamabad Görüşmelerine Katılan Kurumlar:
No:
1
NAME
ALAUDDIN AHMAD KHAN
COMPANY
DESCON ENGINEERING LTD
2
M.MUBEEN TARIQ MUGHAL
MUGHAL STEEL
3
USMAN KHALID
ITTEHAD STEEL
4
MAQSOOD AHMED JANJUA
JANJUA IRON AND STEEL
5
ZARAK K. KHATTAK
FRONTIER FOUNDRY LTD
6
CH. WAHEED UD DIN
VICTORY PIPE IND. LTD
7
SULEMAN ARIF
POTOHAR STEEL IND.
8
OMAR RAFIQ
CAPITAL GROUP OF
COMPANIES
9
SAADULLAH AZIZ MALIK
FSL GROUP OF COMPANIES
10
TASAWAR ABBAS
SHAHEEN PIPE IND.
CONTACT
TEL: +924235805134
E-MAIL:
[email protected]
TEL: +92321321842886
E-MAIL:
[email protected]
TEL: +924435500-600-700
E-MAIL: [email protected]
TEL: +920515750526
E-MAIL: [email protected]
TE: +915812751, 5817751
E-MAIL: [email protected]
TEL: +92514434384
E-MAIL: [email protected]
TEL: +92514430700
E-MAIL: [email protected]
TEL: +92514449177
E-MAIL:
[email protected]
TEL: +92514433597
E-MAIL: [email protected]
TEL: +924433264
E-MAIL: [email protected]
11
19
b. Pakistan Karaçi Görüşmelerine Katılan Kurumlar:
S#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Name
Muhammad Aslam
Adil Alam
Naeem sheikh
Dr.Parwaiz Khan
Babar Ali
Muhammad Iqbal
Qambar Hussain
Shaokat Fafi
Zahid Majeed
Asif Moeen
Mazhar Hussain
Jamal Iftakhar
Ali Badaruddin
M. Iqbal / M. Imran
Ali Waseem
M. Saar Hussain
Waseem-ul-Hasan
Gullam Mustafa
Abid Saeed
Iqbal Z. Siddiqui
Arif raza
Sheikh Khuram
Shah
Samar Abbas
Mezhar Qayyum
Abbas Saifuddin
Mufaddal Abbas
Ahmar Qutub
N. Ahmed
Wajid
M. Irfan
Armogahn
M. Ibrahim
Fida Ali Mirza
Amin Lakhani
Company
United Agencies
Al-Riaz Agencies
Siddiqsons
Tawarqi Steel Mills
New Shalimar Steel
Jinkwang Jaz
Jinkwang Jaz
M.R. Maggons sons
International Steel Ltd
International Steel Ltd
International Steel Ltd
Dost Steel Limited
Amreli Steel
Muafis Enterprise
Siddiqsons
Indus Motor Co
Indus Motors Co
Millat tractors
Majeed & Sm Steel
Cresceat Steel
Crescent Steel
Nawab Brother Steel
Nawab Brother Steel
International Industries Ltd.
International Industries Ltd.
Saify Iron
Saify Iron
Saify Iron
STCO
IMC
Pak Suzuki
A.R. Hussain & Co
Everest Corp.
A.B . Engineering
Lakhani Traders
Contact
0300-2979187
0321-8225951
0300-8224036
0321-2233300
0300-8442775
0334-3655154
0333-2110686
0321-2131987
0333-3777059
0333-2462226
0333-3776671
021-35110421
0321-8756017
0321-2007907
0322-2160455
0345-2999348
0334-3000764
0333-4348092
0300-9250221
0333-3666702
0333-3666203
0300-8255210
Same as above
0333-2342623
0333-2322411
0300-2857284
0333-3488782
0332-3740752
0300-2032500
0333-3800846
0334-3208993
0333-2190743
0300-2714334
0333-2141412
0300-8260470
20
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
48
Capt. Irfan Qayum
Ahmar Afzal Khan
Khalid Hussain
Haroon Islam
Mubassher Chauhan
Rizwan
Anwar Ahmed
Arshad Abdul Majeed
Amir Ejaz
Barkat Ali
Naveed Tahir
Habib uddin Sharif
PNSC
A.T. L
A.T.L
Talha Steel
A.A. Group
Idrees Steel
H.S. Group
Metal Global Corporation
Mehran Steel Corporation
Diamond Industries
City Steel Group
Auto Steel
0300-2022603
0300-2000268
0302-2327363
0321-8241533
+971-55 2808539
0300-8266109
0333-2113858
0322-2478377
0300-9565742
0300-8207652
0300-8228382
0332-8266464
21
c. Bangladeş Chittagong Görüşmelerine Katılan Kurumlar:
No NAME
1
HUMAYUN KABIR
COMPANY
S.ALAM GROUP
2
SYED MAHMOOD HOSSAIN
PHP STEEL LTD
3
ANAMUL HOQ IQBAK
STEEL PLUS SALEH STEEL
IND.LTD.
4
MOHAMMED SAFDER CHAUDHARY
MULTI STEEL CASTING LTD
5
ABU SAYEED CHOWDHURY
6
KAMAL UDDIN AHMED
BAIZID STEEL INDUSTRIES
LTD
AREFIN ENTERPRISE
7
MUNIR H. KHAN
KDS STEEL
8
MASTER ABUL KASHEM
MOTHER STEEL LTD
9
MD. ALİ AKBAR
ZAHRA SHIPPING LINES
10
MOHD. SHAHIN ALAM
TAHER GROUP
11
CHANDAN SARKAR
MPR REFRACTORIES LTD
12
ABUL MOHSIN MOHAMMED MUSA
TECHNO VISION
CORPORATION
13
TAPAN DAS GUPTA
RELIANCE TRADDE SYSTEM
14
MUJIBUR RAHMAN KHAN
DESH SHIPBUILDING LTD
15
KAMRUL ISLAM, ACA
GPH ISPAT
16
SALIM UDDIN
T.K. GROUP
17
MOHAMMED MOHSIN
RAHIM GROUP
18
M. IMTIAZ UDDIN CHOWDHURY
BSRM GROUP
19
HEFAZATUR RAHMAN
MOSTAFA GRP OF IND
CONTACT
TEL:031-619445,636649
E-MAIL: [email protected]
[email protected]
TEL:+88031727049
CEP:01715-694883
E-MAIL:[email protected]
TEL:+88031682425
CEP:01977 779999
E-MAIL:[email protected],
[email protected]
TEL:+8800312580141
E-MAIL: [email protected]
TEL: 01819 225327
E-MAIL: [email protected]
TEL: 880 31 2524047
E-MAIL: [email protected]
TEL: +880 31 681240-4
E-MAIL: [email protected]
TEL:+880 31 2511683
CEP: 01711 761712
TEL: +88031 2519188
E-MAIL: [email protected]
TEL:+88031716471
E-MAIL: [email protected]
TEL:8803324371043
E-MAIL:
[email protected]
TEL: +88031616862
CEP:+8801819326532
EMAIL:[email protected]
TEL:+88029571328
E-MAIL:[email protected]
TEL:+88031710525
E-MAIL:[email protected]
TEL: +88031631460
E-MAIL: [email protected]
TEL: +88031618095-96
E-MAIL: [email protected]
TEL: +88027173551
E-MAIL: [email protected]
TEL: +88031 285 4901-10
22
E-MAIL: [email protected]
TEL:+88031632572
E-MAIL: [email protected]
No NAME
20 AKM NAZMUL ISLAM
21
MD. SAIFULLAH CHOWDHURY
22
LOUQUMAN
23
MD AHMED&MD SAFDAR
COMPANY
BD SHIP BREAKERS
ASSOCIATION
KSRM
STEEL RE-ROLLING
ASSOCIATION
ASIA GRP
CONTACT
TEL:+88031 714778
E-MAIL: [email protected]
TEL: +88031711501
E-MAIL: [email protected]
TEL: +8801818-208611
TEL: +88031- 2580141, +88031 2580143,
+88031 683450;
E-MAIL: [email protected];
[email protected]
24
SYED MAHMOOD HOSSAIN
PHP STEEL
TEL: 01715694883
011914240655
E-MAIL: [email protected]
25
ANAMUL HAQ
SALEH STEEL
26
ABUL MOHSIN MOHAMMED
MUSA
TECHNO VISION
TEL: +880-31-682425(Ex: 104), +880-3125822233
E-MAIL: [email protected]
TEL: +8801819326532
23
G.PAKİSTAN- BANGLADEŞ HEYETİ
KATILIMCILARINA YAPILAN DEĞERLENDİRME
ANKETİ SONUÇLARI
Toplamda 17 katılımcının bulunduğu heyette; katılımcılar Pakistan Ticaret heyetinin
tüm hedefler açısından %95 oranında başarılı bulmuşlardır. Ikili iş görüşmeleri için
alınan randevukların ve görüşmelre katılan firmaların niteliği açısından da
değerlendirme yapğıldığında organizasyonu yine % 95 oranında başarılı bulunmuştur.
Bangladeş için yönelik yapılan değerlendirmede ise iş görüşmeleri için randevuların
alınması ve nitelikli alıcılara ulaşılması açısından organizasyon %92 başarılı
bulunmuştur. Tüm hedeflere ulaşılması bakımdansa Bangladeş heyeti de % 95
oranında başarılı bulunmuştur.
24