özgeçmiş ve eserler listesi özgeçmiş

Transkript

özgeçmiş ve eserler listesi özgeçmiş
ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ
07/09/2015
ÖZGEÇMİŞ
Adı Soyadı
: Halis ALTUN
Doğum Tarihi : 04 Şubat 1968
Öğrenim Durumu:
Derece
Lisans
Doktora
Alan
Elektronik ve Haberleşme
Mühendisliği
Elektrik Mühendisliği
Üniversite
Yıldız Üniversitesi
Yıl
1991
Nottingham Üniversitesi
(İngiltere)
1998
Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tez Başlığı (özeti ekte) ve Danışmanı :
Evaluation of neural learning in a MLP NN for an acoustic-to-articulatory mapping problem
using different training pattern vector characteristics
Danışman: Dr. K.M. CURTIS, The University of Nottingham UK
Görevler:
Görev
Unvanı
Ar. Gör.
Dr. Ar. Gör.
Yar. Doç.
Doç. Dr.
Görev Yeri
Yıl
Niğde Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi,
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Niğde Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi,
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Niğde Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi,
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Mevlana Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar
Mühendisliği Bölümü
1993-1998
1998-1999
1999 - 2011
2011-
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri :
1. GUNAY, E., Hücresel yapay sinir ağları ve medikal görüntü işleme, Niğde Üniversitesi,
Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı, Şubat 2001.
2. KARADAL, H., Gerilim kararlılığının yapay sinir ağları ile incelenmesi, Niğde
Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı, Mart
2003.
3. DOGAN, G., Yapay Sinir Ağlarını kullanarak ses işaretlerinden kullanıcının duygusal
durumunun tespit edilmesi, Niğde Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektrik-Elektronik
Mühendisliği Anabilim Dalı, Haziran 2006
4. POLAT G., Duygu sınıflandırma probleminde öznitelik seçim algoritmalarının
kullanılarak özniteliklerin sınıf ayırt edebilme kabiliyetinin iyileştirilmesi, Haziran 2007
5. YÜKSEL E. H., Raylı
Sinyalizasyonu, Kasım 2007
Toplu
Taşıma
Sinyalizasyon
Sistemleri
ve
Marmaray
1 / 14
6. EREN A., PEM(Proton exchange membrane) yakıt pil sisteminin simulasyon modeli,
2007
7. PEKER M.,
Arkaplan çıkartma yöntemlerinin gerçek zamanlı uygulamalar için
iyileştirilmesi (2010)
8. ISHAQ F.S. Analysis on Object Detection Using Artificial Intelligent For Industrial
Application, Mevlana University, Graduate School of Science and Engineering 2013
9. MOHAMED J. Implementing an Improved Intelligent Licence Plate recognition system
using image processing and pattern recognition algorithms, Mevlana University, Graduate
School of Science and Engineering 2013
10. ILIYASU A.S., Cloud-Based Online Social Network (OSN), Mevlana University,
Graduate School of Science and Engineering 2013
Yönetilen Doktora Tezleri :
1. Abdul hasan Altaey Control of Interior Permanent Magnet Synchronous Motor IPMSM
Using FPGA
Projelerde Yaptığı Görevler :
1. MLP tipi yapay sinir ağlarında giriş-çıkış vektörlerinin dağılım karakteristliklerinin son
ağırlıkların oluşumu üzerindeki etkilerinin analitik ve istatistiksel incelenmesi, Niğde
Üniversitesi Araştırma Fonu, F99/04, Araştırmacı 2001.
2. Ekonomik yük dağıtım probleminin çözümü için yapay sinir ağları, genetik algoritması ve
tabu araştırma algoritmasının karşılaştırılması, Niğde Üniversitesi Araştırma Fonu, FBE
2001/04, Proje Yürütücüsü 2003.
3. İnsan bilgisayar etkileşimini geliştirmek için ses ve yüz görüntü işaretlerinden çok kipli
biometrik özniteliklerin belirlenmesi ve etkin birleştirilmesi (Determination and Fusion of
Bimodal Biometric Parameters From Speech Signal and Face Image to Improve HumanComputer Interaction), 104E179, TUBITAK Araştırma Projesi, Proje Yürütücüsü, 1 Eylül
2007.
4. Hydrogen technologies and advance manufacturing research center: HYTEM,
“Integrating and Strengthening the European Research Area” call: “Promotion of cooperation with Associated Candidate Countries: Reinforcement of the Associated Candidate
Countries’ Research Capacities” FP6-2004-ACC-SSA-2 çağrısı altında sunulan SSA Proje
Önerisi.(Değerlendirme sonunda, eşik seviyesini aşan bu FP6 proje önerisinin TÜBİTAK
tarafından desteklenmesi kararlaştırıldı). Araştırmacı, 2005-2009
5. PEM yakıt piline dayanan dağıtılmış elektrik jenerator sistemlerinin elektrik şebekesine
entegrasyonu ve fuzzy lojik, genetik algoritma ve yapay sinir ağı temelli optimum işletimi,
DPT İleri Araştırma Projesi, DPT2006K120880, Proje Yürütücüsü, 2006-2009
6. Gerçek Zamanlı Görüntü İşlem ve Örüntü Tanıma Uygulamalarında Kullanılacak
Altbirimlerin Gömülü Sistem Tasarımı ve Plaka Okuma, Araç Renk ve Model Tanıma
Uygulaması, SANTEZ 00168.STZ.2007-2, Proje Yürütücüsü, 2007-2009
7. Sinyal İşleme ve Sınıflandırma Algoritmalarının Alan Programlanabilir Dizi Kapılar
Üzerinde Modüler ve Etkin Uyarlanması İçin Arayüz Tasarım Ve Gerçekleştirme, TÜBİTAK
Araştırma Projesi 108E055, Araştırmacı, 2008-2010
8. İşitme ve Görmenin Modellenmesi Çerçevesinde Bilimsel Süreç Becerilerinin
Kazandırılması: Yapay Kulak ve Renk Tanıma Robotu, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Projesi,
109B080, Proje Yürütücüsü, 2009-2010
2 / 14
9. İşitme ve Görmenin Modellenmesi Çerçevesinde Bilimsel Süreç Becerilerinin
Kazandırılması: Kadın-Erkek Sesini Ayırt Edebilen Yapay Kulak ve Renk Tabanlı Şekil
Tanıma Kabiliyetine Sahip Robot Uygulamaları, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Projesi, 111B222,
Proje Yürütücüsü, 2011
10. İşitme ve Görmenin Modellenmesi Çerçevesinde Bilimsel Süreç Becerilerinin
Kazandırılması: Kadın-Erkek Sesini Ayırt Edebilen Yapay Kulak ve Renk Tabanlı Şekil
Tanıma Kabiliyetine Sahip Robot Uygulamaları, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Projesi, 112B058,
Uzman, 2012
11. Ayakkabı Sektöründe Kullanılacak Görüntü Işlem Tabanlı Akıllı Lazer Kesim Cihazı,
SAN-TEZ 01063.STZ.2011-2, Proje Yürütücüsü, 2012-2013
12. Portal Vinç Polipinin İşlevsellik ve Verimliliğinin Artırılması Amacı ile Sürücü, Kontrol ve
Kumanda Sistemlerinin Tasarımı ve Entegrasyonu,
5120007, TÜBİTAK 1505 Projesi,
Proje Yürütücüsü, 2012-2013
13. Robotic Systems
2012-1-PT1-ERA10-12529
Programm), Partner, 2013-2015
EU
(Erasmus
LLP
İntensive
14. Design and Construct an Intelligent Laser Vision System for Automatic Robotic Welding,
The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK) Research project,
Researcher , 2014-2016
15- Depo ve Stok Yönetim Süreçlerinin İyileştirilmesi, KOSGEB AR-GE ve İnovasyon
Programı Projesi, Proje Yürütücüsü, 2015-2016
İdari Görevler :

Niğde Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği
Bölümü, Elektromanyetik Alanlar Anabilim Dalı Başkanlığı (2000 - 2004)

Niğde Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği
Bölümü, Bölüm Başkan Yardımcılığı, (2001 – 2004, 2009 -2011)

Niğde Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği
Bölümü, Elektronik Anabilim Dalı Başkanlığı, (2000 -2006 )

Niğde Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Fakülte Kurulu Yardımcı Doçent
Temsilcisi, (2005 - 2008)

Niğde Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Ofisi, Sokrates\Erasmus Programı Bölüm
Koordinatörlüğü, (2005 - 2006)

Niğde Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Ofisi, Sokrates\Erasmus Programı Bölüm
Koordinatörü Yardımcılığı, (2006 -2011 )

Niğde Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Ofisi, Sokrates\Erasmus Programı Projeler
Koordinatörü Yardımcılığı, (2005 - 2011)

Niğde Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği
Bölümü, Telekomunikasyon Anabilim Dalı Başkanlığı, (2006 - 2011 )

Niğde Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Fakülte Yönetim Kurulu Yardımcı
Doçent Temsilcisi, (2006 - 2009)

Niğde Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Doktora Programı Başvuru Komisyonu, Komisyon Üyeliği (2005)

Niğde Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Bilimsel Etkinlikleri Destekleme
Programı Kriter ve Usüllerinin Belirlenmesi, Komisyon Üyeliği (2007)
3 / 14

Niğde Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Fakülte Tanıtım Komisyonu
Üyesi, Komisyon Üyeliği (2009-2011)

Niğde Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Muafiyet Komisyonu Üyesi,
Komisyon Üyeliği (2007-2011)

Mevlana Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Yazılım
Anabilim Dalı Başkanlığı (2011-)

Mevlana Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitü Müdür Vekilliği (2011-2013)

Mevlana Üniversitesi, Proje Yönetim Ofisi Koordinatörlüğü (2011-2013)

Mevlana Üniversitesi, Senato Üyesi (2011-2013)

Mevlana Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Fakülte Yönetim Kurulu Doçent
Temsilcisi, (2011-)

Mevlana Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Fakülte Kurulu Doçent Temsilcisi,
(2011-)

Mevlana Üniversitesi,
Temsilcisi, (2012-2013)

İşletme
Fakültesi,
Fakülte
Yönetim
Kurulu
Doçent
Mevlana Üniversitesi, İşletme Fak. Fakülte Kurulu Doçent Temsilcisi, (2012-2013)

Mevlana Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Erasmus Koordinatörlüğü, (20122014)

Mevlana Üniversitesi, Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme (ADEK)
Kurul Üyesi, (2012-2014)

Mevlana Üniversitesi, AYAD Kurul Üyesi, (2013-2014)

Mevlana Üniversitesi, Bologna Eşgüdüm Komisyon Üyesi, (2012-2014)

Mevlana Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanlığı (2013 -)

Mevlana Üniversitesi, Yayın Komisyon Üyeliği (2013-2014)

KOP Bölgesel Kalkınma Dergisi, Sanayi Alt Çalışma Grubu Editör, (2013-)

Mevlana Üniversitesi, İş ve Staj Bulma Komisyonu, Başkan
(2014-)
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

IEEE, Üye, 1996 – 2006

ACM, Üye, 2012 -
4 / 14

PASCAL, Pattern Analysis Statistical Modelling and Computational Learning, IST-funded
Network of Excellence for Multimodal Interfaces, FP6 (Coordinator: John-Shawe Taylor)
(2006-2008)

PASCAL2, Pattern Analysis Statistical Modelling and Computational Learning, ISTfunded Network of Excellence for Multimodal Interfaces, FP7 (Coordinators: John-Shawe
Taylor (Scientific Coordinator University College London, U.K.) and Steve Gunn
(Operational Coordinator the University of Southampton, U.K.) (2008-)
Ödüller :

Mevlana Universitesi 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı, Yılın Akademisyeni Ödül Töreni

Mevlana Universitesi 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Üstün Performans Ödülü

Mevlana Universitesi Yayın Teşvik Ödülleri (2012-2013)

TÜBA Üniversite Ders Kitapları Telif ve Çeviri Eser Ödülleri, EYLUL 2011

Niğde Universitesi Yayın Teşvik Ödülleri (2005, 2006, 2007, 2008,2009)

Tübitak Ulakbim Yayın Teşvik Ödülleri (2005, 2006, 2007, 2008, 2009)

TUBİTAK Doktora Sonrası Yurtdışı Araştırma Bursu: Prof. Dr. John S. Taylor’un (PASCAL
Pattern Analysis Statistical Modelling and Computational Learning, FP6 Network of
Excellence Koordinatörü) başkanlığını yaptığı ISIS (Information: Signals, Image and
Systems Research) araştırma grubunda, Southampton Universitesi, Southampton, İngiltere
ve Computational Statistics and Machine Learning Group, University College of London,
UCL, İngiltere’de
Haziran 2006 ve Eylül 2006 tarihleri arasında 4 aylık TUBİTAK
araştırma bursu

1993 ÖSYM Yurt dışında lisansüstü öğrenim görecek adayları seçme sınavı (YLS)
sonucunda Niğde Üniversitesi adına yurtdışında lisansüstü eğitim bursu
Sertifikalar:

Proje Döngüsü Yönetimi (PCM)
Danışmanlık, 22.07.2013-26-07.2013
Eğitimi,
Mevlana
Üniversitesi-Selçukya
Eğitim-

Proje Yönetimi, TÜSSİDE, MEB-Tubitak Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü,
25.09.2005-29.09.2005,

KUKA ROBOT EĞİTİMİ, KUKA Endüstriyel Robot eğitimi, SimPro, Office Lite, yazıılım
eğitimi, 06.04.2015-10.04.2015, İstanbul
5 / 14
Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler:
Akademik
Yıl
Dönem
Güz
2013-2014
İlkbahar
Güz
2014-2015
İlkbahar
Dersin Adı
Haftalık Saati
Teorik
Uygulama
Algoritma ve Programlama I
Algorithms and Programming I
Mobile Cihazlar ve Uygulama Geliştirme
Speech Analysis
Algoritma ve Programlama II
Simulation and Modelling
3
3
3
3
3
3
2
2
0
0
2
0
Algoritma ve Programlama I
Algorithms and Programming I
Sayısal Görüntü İşleme
3
3
3
2
2
0
Algorithms and Programming I
Simulation and Modelling
Donanım Tanımlama Dilleri
3
3
3
2
0
0
ESERLER
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler :
A1)
J Muhammad and H Altun, Novel Descriptors for License Plate Detection Based on
Structured Histogram of Oriented Gradients (submitted) , (2015)
A2)
M Kaiiali, A Özkaya, H Altun, M. H. Haddad, Marc Alier, Designing a Secure Exam
Management System (SEMS) for M-Learning Environment (submitted), (2015)
A3)
Peker, M., Altun H and Karakaya F, Hardware Implementation of Scale and Rotation
Invariant Object Detection Algorithm on FPGA For Robotic Vision Applications, Turkish Journal of
Electrical Engineering & Computer Sciences, x(x), xxx-xxx, 20xx (DOI: 10.3906/elk-1408-187),
(2015)
A4)
Korkmaz, O., Altun, H., Usta, E., & Ozkaya, A. The Effect of Activities in Robotic
Applications on Students'perception on the Nature of Science and Students'metaphors Related to
The Concept of Robot. International Journal on New Trends in Education (IJONTE), 5(2). (2014)
A5)
Korkmaz. Ö., Altun, H., Adapting Computer Programming Self-Efficacy Scale and
Engineering Students’ Self-Efficacy Perceptions. Participatory Educational Research (PER), 1(1),
20-31, (2014)
A6)
Korkmaz, Ö., & Altun, H., A validity and reliability study of the Attitude Scale of Computer
Programming Learning (ASCOPL), Mevlana International Journal of Education, MIJE, 4(1), 30-43,
(2014)
A7)
Korkmaz, Ö., Altun, H., Engineering and CEIT Student’s Attitude Towards Learning
Computer Programming. Journal of Academic Social Science Studies (JSSS), 6(2):1169-1185. Doi
Number :http://dx.doi.org/10.9761/jasss_690, (2013)
A8)
H Altun, O Korkmaz, Computer, Electrical And Electronic Engineering Students' Attitude
Towards Cooperative Learning, Cypriot Journal of Educational Sciences 7 (3), 220-228, 2012
6 / 14
A9)
Altun H., Polat G. Boosting Selection of Speech Related Features to Improve Performance
of Multi-class SVMs in Emotion Detection, Expert Systems with Application, 36(1), 8197-8203,
(2009)
A10) Bilgil A., Altun H., Investigation of flow resistance in smooth open channels using artificial
neural networks, Flow Measurement and Instrumentation, 19(6), 404-408, (2008)
A11) Altun H., Yalcinoz T., Implementing soft computing techniques to solve economic dispatch
problem in power systems, Expert Systems with Application, 35(4), 1668–1678, (2008)
A12) Altun H, Bilgil A and BC Fidan, Treatment of skewed multi-dimensional training data to
facilitate the task of engineering neural models, Expert Systems with Applications, 33(4), 978-983,
(2007)
A13) Altun H, Bilgil A and BC Fidan, Treatment of multi-dimensional data to enhance neural
network estimators in regression problem, Expert Systems with Applications 32(2), 599-605,
(2007)
A14) Kahraman S., Altun H., Tezekici B.S. and Fener M, Sawability prediction of carbonate
rocks from shear strength parameters using artificial neural networks, International Journal of Rock
Mechanics and Mining Sciences, 43, 157-164, (2006)
A15) Yalcinoz T and Altun H., A new genetic algorithm approach with arithmetic crossover to
economic-environmental power dispatch, Engineering Intelligient Systems, Eng Int Syst, 13(1),
45–52, (2005)
A16) Altun H., Curtis KM and Yalcinoz T., Neural learning for articulatory speech synthesis
under different statistical characteristics of acoustic input patterns, Computers & Electrical
Engineering, 29, 687-702, (2003)
A17) Yalcinoz T. and Altun H., Power economic dispatch using a hybrid genetic algorithm, IEEE
Power Engineering Review, Power Engineering Letters, 21 (3), 59-60, (2001)
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan
bildiriler:
B1)
J Muhammad, E Abo-Serie, H Altun, A Dündar; New Design of an Active Laser Vision Based
Control System for Intelligent Robotic Welding System, World Conference on Technology,
Innovation and Entrepreneurship, Istanbul, Turkey; 05/2015
B2)
Okan UYAR, Halis Altun, N. Serdar TUNABOYLU, Induction Motor Drive System For Crane
Polyp Modernization, ECAI 2014 - International Conference – 5th Edition,Electronics, Computers
and Artificial Intelligence, 23 October -25 October, 2014, Bucharest, ROMÂNIA
B3)
Muhammed J., Abu-Serie, E. A., Ata A., Altun H., (2014), Modeling And Analysis Of An
Intelligent Robotic Cell For Welding Applications , International Conference on Welding
Technologies and Exhibition, İCWET14, Manisa Turkey
B4)
Auwal, S. I., Faisal, S. I., Yusuf, I. M., Altun, H., Kaiiali, M., & Wazan, A. S. (2013). Cloudbased online social network. In Electronics, Computer and Computation (ICECCO), 2013
International Conference on (pp. 289-292). IEEE.
B5)
Altun, H., Korkmaz, O., Ozkaya, A., & Usta, E. (2013). Lessons learned from robot-in-class
projects using LEGO NXT and some recommendations. In Proceedings of the First International
Conference on Technological Ecosystem for Enhancing Multiculturality (pp. 303-307). ACM.
B6)
Halis Altun., Niyazi Serdar Tunaboylu, Berkan Demirci, Osman Arslan, (2013) Improvıng
HOG And AMDF Based Shape Detectıon Algorıthm Usıng Artıfıcıal Neural Networks, ICEE 2013, 5th
International Conference on Electronics Engineering, November 2013, Oran, Algeria
B7)
Berkan Demirci, Osman Arslan, Niyazi Serdar Tunaboylu, Halis Altun.,(2013) Implementing
HOG & AMDF Based Shape Detection Algorithm for Computer Vision & Robotics Education Using
7 / 14
LEGO Mindstorms NXT, TAEECE2013, 2013 International Conference on Technological Advances in
Electrical, Electronics and Computer Engineering (TAEECE),Turkey
B8)
Altun, H., Korkmaz, Ö., Özkaya, A., Usta, E., (2013). Investigating Students’ Metaphor
related to concept of robot. 2nd Conference on Educational Sciences "Information and
Communication Technologies in Education", 29-30 March. Beder University, Tirana, Albania.
B9)
Özkaya, A., Korkmaz, Ö., Usta, E., Altun, H. (2013). Samples of activities effective in
instilling science process skills within the context of modeling robot hearing and vision, and related
student opinions. 2nd Conference on Educational Sciences "Information and Communication
Technologies in Education", 29-30 March. Beder University, Tirana, Albania.
B10) Korkmaz, Ö., Usta, E., Altun, H., Özkaya, A. (2013). The effect of activities in a robotic
project on the students’ perception on the nature of science. 2nd Conference on Educational
Sciences "Information and Communication Technologies in Education", 29-30 March. Beder
University, Tirana, Albania.
B11) Osman ARSLAN, Berkan Demirci , Halis ALTUN, N. Serdar TUNABOYLU, “ A Novel RotatıonInvarıant Template Matchıng Based on HOG and AMDF for Industrıal Laser Cuttıng Applıcatıons”
IEEE 2013 International Symposium on Mechatronics and its Applications, ISMA`13, Amman, April
2013, Jordan.
B12) Korkmaz, Ö., Altun, H. (2012). Adapting Programming Self-Efficacy Scale in Turkish. 3rd
World Conference on Information Technology. 14-16 November 2012, Barcelona.
B13) Altun, H., Korkmaz, Ö. (2012). Computer and Electrical & Electronic Engineering Students'
Attitude towards Cooperative Learning. 3rd World Conference on Information Technology. 14-16
November 2012, Barcelona.
B14) Peker, M., Altun, H., & Karakaya, F. (2012, October). Hardware emulation of HOG and
AMDF based scale and rotation invariant robust shape detection. In Engineering and Technology
(ICET), 2012 International Conference on (pp. 1-5). IEEE.
B15) H Altun, Hierarchical neural network classifier for an efficient incident detection based on
sound content analysis, Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU),
2012
B16) Altun, H.; Sinekli, R.; Tekbas, U.; Karakaya, F.; Peker, M.;An efficient color detection in
RGB space using hierarchical neural network structure, International Symposium on Innovations in
Intelligent Systems and Applications (INISTA), 154 - 158 , 2011, İstanbul
B17) Peker, M., Altun H and Karakaya F., AMDF based shape detection using HOG features, 2.
Int. Conference on Informatics, ICCI 2011, 59-66, 2011, Çanakkale
B18) Murat PEKER, Halis ALTUN, Fuat KARAKAYA, HOG based scale-and-orientation invariant
algorithm to classify object for industrial applications, PSC2009 November 4-6, 2009, Romania
B19) Avcı G, Kösten MM, Altun H, Karakaya F, Çavuşlu MA, Implementation of an Hybrid
Approach on FPGA for License Plate Detection Using Genetic Algorithm and Neural Networks
International Symposium on INnovations in Intelligent SysTems and Applications, 392-396, June
29-July 1, 2009, Trabzon
B20) Kösten MM, Avcı G, Çavuşlu MA, Karakaya F, Altun H, Analysis of Activation Function
Implementation Methods and Arithmetic Representation In Terms of Hardware Resource, Precision
and Speed Dilemma on FPGA, International Symposium on INnovations in Intelligent SysTems and
Applications,471-475, June 29-July 1, 2009, Trabzon
B21) Altun H., Polat G., New frameworks to boost feature selection algorithms in emotion
detection for improved human-computer interaction, Lecture Notes in Computer Science, LNCS
4729, pp. 533–541, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, (2007)
B22) Altun H, Shawe-Taylor J and Polat G, New feature selection frameworks in emotion
recognition to evaluate the informative power of speech related features, ISSPA07, 9th
International Symposium on Signal Processing and Its Applications, Sharjah, United Arab Emirates,
2007
8 / 14
B23) Altun H. Integrating learner’s affective state in intelligent tutoring systems to enhance elearning applications, Global Educational Technology Symposium, GETS2005, May 4-6, 2005, Little
Rock, AR. USA, 2005
B24) Altun H. Human computer interaction and its impact on e-learning in engineering
education, 1. Int. Conference on innovations in learning for the future: e- learning, 433-440,
Istanbul, 2004
B25) Altun H. and Gelen G., Enhancing performance of MLP/RBF neural classifiers via an
multivariate data distribution scheme, ICCI2004, International Conference on Computational
Intelligence, Nicosia, North Cyprus, 2004
B26) Altun H And Bilgil A, Suspended sediment estimation using improved neural network
mapping, International Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks TAINN
2004, 483-489, Izmir, 2004
B27) Altun H., Yalcinoz T., Comparision of genetic algorithm, Hopfield and MLP neural network
techniques for a constrained optimization problem, International Turkish Symposium on Artificial
Intelligence and Neural Networks, TAINN2003, Çanakkale, Turkey, 2003
B28) Yalcinoz T. and Altun H., Environmentally constrained economic dispatch via a genetic
algorithm with arithmetic crossover, IEEE AFRICON, 6th AFRICON Conference in Africa, 923-928,
George, South Africa, 2002
B29) Yalcinoz T., Altun H. and Uzam M., Economic dispatch solution using a genetic algorithm
based on arithmetic crossover, IEEE Porto PowerTech2001, Paper No. AIT1-166, Porto, Portugal,
2001
B30) Yalcinoz T., Altun H. and Hasan U. Constrained economic dispatch with prohibited
operating zones : a Hopfield neural network approach, 10 th Mediterranean Electrotechnical
Conference, IEEE MeleCon, 570-573, Cyprus, 2000
B31) Altun H., Yalcinoz T., and Tezekici B.S., Improvement in the learning process as a function
of distribution characteristics of binary data set, 10th Mediterranean Electrotechnical Conference,
IEEE MeleCon, 567-570, Cyprus, 2000
B32) Altun H., Yalcinoz T., and Tezekici B.S., The effect of the statistical characteristics of input
pattern vectors on neural learning: an experimental study, International Turkish Symposium on
Artificial Intelligence and Neural Networks TAINN 2000, İzmir, Turkey, 2000
B33) Yalcinoz T., Altun H., and Hasan U. Environmentally constrained economic dispatch via
neural networks International Conference on Electrical and Electronics Eng. Eleco’99, pp. 176-180,
Bursa Turkey, 1999
B34) Altun H. and Curtis K.M., Acoustic-to-articulatory neural mapping under different statistical
characteristics of articulatory pattern vectors, International Conference on Phonetic Science,
ICPhS'99, 2017-2020, California, 1999
B35) Altun H. and Curtis K.M., The accurate estimation of articulatory synthesiser parameters
through reducing the degree of saturation in a neural network hidden layer, International
Conference on Phonetic Science, ICPhS'99, 2263-2267, California, 1999
B36) Altun H. and Curtis K.M., Exploiting the statistical characteristic of the speech signals for
improved neural learning in MLP neural networks, IEEE Workshop on Neural Networks for Signal
Processing, NNSP98, pp. 547-556, Cambridge, UK, 1998
B37) Altun H. and Curtis K.M., Improving the estimation of the articulatory parameters for an
articulatory synthesizer using a MLP neural network with vector scaling procedure, The Fourth IEEE
International Conference on Electronics, Circuits, and Systems, ICECS'97, Vol 1, pp. 240-244,
Cairo, 1997
B38) Altun H. and Curtis K.M., An improved neural network learning, The fourth IEEE
International Conference on Electronics, Circuits, and Systems, ICECS'97, Vol 1, pp. 29-33, Cairo,
1997
9 / 14
B39) Altun H. and Curtis K.M., Estimation of articulatory synthesiser parameters from pseudoformants, Proceedings of the Third IEEE International Conference on Electronics, Circuits and
Systems, ICECS'96, Vol 2, 1231-1234, Greece, 1996
C. Ulusalararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
C1) Korkmaz. Ö., Altun, H. (2013). Adapting Computer Programming Self-Efficacy Scale and
Engineering Students’ Self-Efficacy Perceptions. Wulfenia Journal Klagenfurt, Austria, 20(3):56-71
D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
D1) Altun H., Yalcinoz T. and Curtis KM, Accurate parameter estimation for an articulatory speech
synthesizer with an improved neural network mapping, Turkish Journal of Electrical Engineering &
Computer Sciences, 9(2), 147-160, 2001
D2) Yalcinoz T. and Altun H., Comparison of simulation algorithms for hopfield neural network: an
application of economic dispatch, Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences,
8(1), 67-80, 2000
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:
E1)
Peker M., Altun H ve Karakaya F, Gerçek Zamanlı Plaka Tanıma Sistemleri için İyileştirilmiş
Arka Plan Çıkarma Yöntemi, TOK2012, Niğde, 11-13 Ekim, 2012
E2)
Altun H. ve Karakaya F, Akıllı Sistem Uygulamalarının Gerçek Zamanlı Gömülü Sistemlere
Etkin Aktarımı İçin Sentezleyici Arayüz Geliştirilmesi, ASES 1010, 1'inci Aviyonik ve Sistem
Entegrasyonu SempozyumuNisan 2010, Istanbul
E3)
Karakaya F ve Altun H. , FPGA Üzerinde Gerçek Zamanlı Uygulama Geliştirme Amaçlı
Kullanılabilecek Bir Donanım-Modül Sentezleyicisi, Savtek, 5. Savunma Teknolojileri Kongresi,
2010, Ankara
E4)
Karakaya F, Altun H., Çavuşoğlu MA, Gerçek Zamanlı Nesne Tanıma Uygulamaları için
HOG Algoritmasının FPGA Tabanlı Gömülü Sistem Uyarlaması, IEEE SİU 2009 IEEE 17. Sinyal
İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, 09-11 Nisan 2009, Antalya
E5)
Çavuşoğlu MA, Karakaya F, Altun H., ÇKP Tipi Yapay Sinir Ağı Kullanılarak Plaka Yeri
Tespitinin FPGA'da Donanımsal Gerçeklenmesi, ASYU 2008, Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve
Uygulamaları, 18 - 20 HAZİRAN 2008, ISPARTA
E6)
Altun H, Polat G., Duygu Sınıflandırma problemlerinde sınıflandırıcı performanslarının
karşılaştırılması : Eleştiri ve Öneriler, IEEE 16. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı,
SİU 2008, Didim, Aydın 2008
E7)
Peker M., Altun H ve Karakaya F, Plaka Yeri Tespit Probleminin Çözümünde Genetik
Algoritma Parametrelerinin Etkisi, IEEE 16. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, SİU
2008, Didim, Aydın 2008
E8)
Kılıçoğlu A.E, Polat G, Altun H., PEM Yakıt Pilinin Yapay sinir Ağı ile Modellenmesi, ElektrikElektronik-Bilgisayar
Mühendisliği
12.
Ulusal
Kongresi
ve
Fuarı,
Bursa
2007,
www.ulusalkongre.org/arsiv/2007/47.doc
E9)
Kılıçoğlu A.E, Altun H.,PEM Yakıt Pili Simulasyon Modeli, Elektrik-Elektronik-Bilgisayar
Mühendisliği 12. Ulusal Kongresi ve Fuarı, Bursa 2007, www.ulusalkongre.org/arsiv/2007/48.doc
E10) Koç A., Altun H. ve Karakaya F, Güneş Pilleri ve Türkiye Enerji Politikası, ElektrikElektronik-Bilgisayar Mühendisliği 12. Ulusal Kongresi ve Fuarı, Bursa 2007
E11) Polat G ve Altun H, Duygu Tespit Probleminde KNN, MLP Ve RBF Sınıflandırıcıların
Başarımlarının Değerlendirilmesi, IEEE 15. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, SİU
2007, Eskişehir 2007
10 / 14
E12) Polat G ve Altun H, Ses Öznitelik Gruplarının Duygu Tespitinde Etkinliklerinin Belirlenmesi,
IEEE 15. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, SİU 2007, Eskişehir 2007
E13) Polat G ve Altun H, Ses Öznitelik Vektörlerinin Duygusal Durum Sınıflandırılmasında
Kullanımı, Eleco'2006 Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, Elektrik-Bilgisayar,
30-34, Bursa, Aralık 2006.
E14) Bul E, Gelen Gökhan ve Altun H, Görüntü İşlemeye Dayalı Tarımsal Ürün Sınıflandırma,
Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği 11. Ulusal Kongresi, İstanbul 2005
E15) Erdoğan E, Altun H, Görür A, Java Tabanli Sanal Eğitim Platformu Geliştirme Süreci ve
Öneriler, Elektrik-Elektronik Ve Bilgisayar Mühendislikleri Eğitimi 2.Ulusal Sempozyumu, 99-103,
Samsun 2005
E16) Yalçınöz T., Altun H. Ve Karadal H., Farklı topolojiye sahip MLP yapay sinir ağları ile enerji
sistemlerinde gerilim kararlılığı analizi, International Turkish Symposium on Artificial Intelligence
and Neural Networks TAINN 2004, 547-554, Izmir 2004
E17) Aslan S, Altun H ve Tezekici BS, Yoğunluk değişim ve histogram düzenleme ile resim
üzerinde göz koordinatlarının tespit edilmesi, III. Ulusal Proje Aranıyor'03 Öğrenci Sempozyumu,
78-80, Kayseri 2003.
E18) Koç CG ve Altun H. Web teknolojilerinin interaktif akademik bilgi sistemine uygulanması
III. Ulusal Proje Aranıyor'03 Öğrenci Sempozyumu, pp. 121-124, Kayseri 2003.
E19) Erkan E ve Altun H, Java ve WEB tabanlı uzaktan eğitim: e-eğitim için sanal sınıf ve sanal
laboratuvar projesi, Elektrik-Elektronik Bilgisayar Muhendislikleri Eğitimi 1. Ulusal Sempozyumu,
EEBM2003, 131-134, Ankara 2003.
E20) Karadal H., Yalcinoz T., Altun H., Yapay Sinir Ağları ile Gerilim Kararlılığı İndeksinin
Belirlenmesi’, Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği 10. Ulusal Kongresi, İstanbul 2003.
E21) Yalçınöz T., Yavuzer T. and Altun H., Tabu araştırması uygulanarak ekenomik yük dağıtımı
probleminin çözümü, Eleco'2002 Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, ElektrikBilgisayar, 30-34, Bursa 2002.
E22) Altun H., Eminoglu U. ve B.S. Tezekici, MLP yapay sinir ağlarında öğrenme sürecinin
aktivasyon fonksiyonu ve istatistiksel değişim gösteren giriş verilerine bağımlılığı, Eleco'2002
Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, Elektronik, 310-314, Bursa 2002.
E23) Yalçınöz T., Altun H., and B.S. Tezekici, MLP yapay sinir ağı kullanılarak ekonomik yük
dağıtımı probleminin çözümü, Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği 9. Ulusal Kongresi, Vol. 1,
200-203, Kocaeli 2001.
E24) Altun H., Yalçınöz T., and B.S. Tezekici, Yapay sinir ağ topolojisinin optimum saklı katman
aktivasyon seviyesi üzerindeki belirleyiciliği, Eleco'2000 Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği
Sempozyumu, 214-218 (Elektronik Bilgisayar), Bursa 2000.
E25) Altun H., Yalçınöz T., and Tezekici B.S., MLP tipi yapay sinir ağlarında eğitim setinin geri
yayılım algoritması ve öğrenme sürecine etkisi, 8. Elektrik Mühendisleri Ulusal Kongresi, EMO'99,
Vol. 1, pp. 667-671, Gaziantep 1999.
11 / 14
F. Diğerleri:
Kitap Çevirileri
İletişim Sistemlerinin Temelleri (Fundamentals of Communication Systems, J. G. Proakis, M. Salehi,
Prentice Hall, 2004) Nobel Yayınevi, 2010, (Editör, Tercüme Edilen Bölümler:1-6),
Sayısal İşaret İşleme, (Digital Signal Processing, 4th Edition, J.G. Proakis, D.G. Manolakis, Prentice
Hall, 2007), Nobel Yayınevi, 2010 (Tercüme Edilen Bölümler:3,5,11-13)
SİNYAL VE SİSTEMLER / Signals and Sistems - Schaum's, ISBN: 978-605-133-354-0, Nobel
Yayınevi, Eylul 2012
TEMEL MÜHENDİSLİK DEVRE ANALİZİ / Basic Engineering Circuit Analysis, ISBN: 978-605-133425-7, Nobel Yayınevi, Şubat 2013
Hakemsiz_Ulusal_Dergi
Altun H, Türk Otomotiv Sektörü Bir Fantazinin Ardında Mı Gitmek İstemiyor Yoksa “Kulaklarının
Üzerine Mi Yatıyor?”, Mimar ve Mühendis, “Neden Yerli Otomobil Markası”, 44-45, Sayı
64, Ocak-Şubat 2012
Altun H, Endüstri Toplumundan Bilgi Toplumuna Değişim Gösteren Dünyamızda Mühendislik
Eğitiminin Adaptasyonu, Mimar ve Mühendis, “Turkiye’de Mühendislik Eğitimi”, 5253,Sayı 50, Ekim 2009
Altun H ve Karakaya F, Küçük İşletmeler için Büyük Fırsatlar: Ulusal Ar-GE Destek
Programlarından Nasıl Faydanabiliriz ?; Ticaret Dergisi, Niğde Ticaret ve Sanayi Odası, Cilt 3
(14), 2008
F1. Araştırma Projesi Final Raporu
 Halis ALTUN, Ekonomik yük dağıtımı probleminin çözümü için yapay sinir ağları, genetik
algoritması ve tabu araştırma algoritmasının karşılaştırılması, Niğde Üniversitesi Bilimsel
Araştırma Projesi Sonuç Raporu,Haziran 2003
 Halis ALTUN, Ediz POLAT, Gökhan POLAT, Turan GÜNEŞ, İnsan bilgisayar etkileşimini
geliştirmek için ses ve yüz görüntü işaretlerinden çok kipli biometrik özniteliklerin
belirlenmesi ve etkin birleştirilmesi TUBITAK Araştırma Projesi Sonuç Raporu, Ekim 2007.
 Halis ALTUN, A Eren KILIÇOĞLU, Pem Yakıt Piline Dayanan Dağıtılmış Elektrik Jenerator
Sistemlerinin Elektrik Şebekesine Entegrasyonu Ve
Fuzzy Lojik, Genetik Algoritma Ve
Yapay Sinir Ağı Temelli Optimum İşletimi, DPT İleri Araştırma Projesi Sonuç Raporu,
DPT2006K120880, 2009
 Halis ALTUN, Fuat Karakaya, Gerçek Zamanlı Görüntü İşlem ve Örüntü Tanıma
Uygulamalarında Kullanılacak Altbirimlerin Gömülü Sistem Tasarımı ve Plaka Okuma, Araç
Renk ve Model Tanıma Uygulaması, SANTEZ Projesi, 00168.STZ.2007-2, 2010
 Halis ALTUN, İşitme ve görmenin modellenmesi çerçevesinde bilimsel süreç becerilerinin
kazandırılması: Yapay kulak ve renk tanıma robotu, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Projesi,
109B080, 2010
12 / 14
 Halis ALTUN, İşitme ve Görmenin Modellenmesi Çerçevesinde Bilimsel Süreç
Becerilerinin Kazandırılması: Kadın-Erkek Sesini Ayırt Edebilen Yapay Kulak ve Renk Tabanlı
Şekil Tanıma Kabiliyetine Sahip Robot Uygulamaları, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Projesi,
111B222, 2011
PROJE DANIŞMANLIKLARI
Proje Danışmanlık Faaliyeti: Y-Vizyon Sinyalizasyon Otomasyon Kent Mobilyaları Ölçümleme
Yazılım ve Teknolojileri İmalat İhracat İthalat Tic. Ltd tarafından sunulmuş olan ve kapsam ve özeti
aşağıda sunulan projelerde danışmanlık hizmeti verilmektedir.
TEYDEB 1507 PROJESİ:
Firma : Y-Vizyon Sinyalizasyon Otomasyon Kent Mobilyaları Ölçümleme Yazılım ve Teknolojileri
İmalat İhracat İthalat Tic. Ltd
Projenin Adı: Gerçek Zamanlı Görüntü İşlem ve Örüntü Tanıma için Gömülü Sistem Tasarımı ve
Ürün İyileştirme Uygulaması
Proje Süresi: 1 Ocak 2008 (18 Ay)
Proje Bütçesi: 400,000 YTL
Projede Görevi: Danışman
TEYDEB 1511-ENERJI-2012-GE-01 PROJESİ:
Firma : Endüstriyel Elektrik Ltd.
Projenin Adı:Yüksek Performanslı Güneş Enerjisinin Elektriksel Dönüşümünü Sağlayan Sistemin ve
Bileşenlerinin Geliştirilmesi
Proje Süresi: 1 Ocak 2013 (36 Month)
Proje Bütçesi: 2,000,000 YTL
Projede Görevi: Danışman
F2. Ulusal Hakemli Dergilerde Bilimsel Kurul/Yayın Kurulu Üyeliği
 Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Yayın Kurulu Üyeliği (1999-2002)
F3. Ulusal ve Uluslararası Dergilerde Hakemlik
Şu ana kadar çeşitli zamanlarda hakemlik yapılmış dergilerin listesi:
 Applied Soft Computing
 IEEE Transactions on Affective Computing
 IEEE Transactions on Neural Networks
 Pattern Analysis & Applications Journal
 Journal of Franklin Institute
 International Journal of Electrical Power & Energy Systems
 IET Signal Processing
 Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences,
 African Journal of Mathematics and Computer Science Research (AJMCSR)
 Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
 Neural Computing and Applications (NCA)
F4. Ulusal Konferanslarda Bilim Kurulu Üyeliği
 Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu, Haziran 2004, İstanbul
 11. Ulusal Elektrik Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, Eylül 2005, İstanbul
 Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu, Haziran 2008, Isparta
 Innovation and Application in Intelligient Systemsi Haziran 2009, Trabzon
13 / 14
Ar-Ge Proje Değerlendirme/Hakemlik:
TÜBİTAK – KAMAG 1007 Proje Hakemlikleri
TÜBİTAK - TEYDEB Proje Hakemlikleri
TÜBİTAK - TEYDEB 1501 Sanayi ArGe Projeleri Destekleme Programı Hakemlikleri
TÜBİTAK - TEYDEB 1509 Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Hakemliği
FATİH ÜNİVERSİTEİSİ 2012-2013 akademik yılı 1. dönem Bilimsel Araştırma Proje (BAP)
tekliflerinin değerlendirilmesi
TÜBİTAK BİDEB 2219-Yurt Dışı Doktora Sonrası ve 2214/A-Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma
Programlarına
TÜBITAK Hızlı Destek Programı Proje Önerısı Degerlendırme
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Teknogirişim Başvurusu Değerlendirme Hakemlikleri
SANTEZ Başvurusu Değerlendirme Hakemlikleri
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ar-Ge Merkezi Başvurusu Değerlendirme Hakemlikleri
Vestel Elektronik Ar-Ge Merkezi Başvurusu
Vestel Digital Ar-Ge Merkezi Başvurusu
MAKO A.Ş Ar-Ge Merkezi Başvurusu
14 / 14

Benzer belgeler