jandarma

Transkript

jandarma
T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
ANKARA
MUVAZZAF SUBAY (ERKEK - KADIN)
BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU
2015
(LİSE VE DENGİ OKUL MEZUNLARI, ÖNLİSANS MEZUNLARI VE TABLO-2’ DE
YER ALMAYAN LİSANS PROGRAMLARINDAN MEZUN OLAN / OLACAK
ADAYLAR BAŞVURAMAZ)
BAŞVURU TARİHLERİ: 09 OCAK – 26 OCAK 2015
BU KILAVUZU OKUMADAN BAŞVURU İŞLEMİNİZİ YAPMAYINIZ.
BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ
BAŞVURU TARİHİ
: 09 OCAK – 26 OCAK 2015
YAZILI SINAV TARİHİ
: 14 ŞUBAT 2015
İKİNCİ AŞAMA SEÇME SINAVLARI TARİHİ
: 09-13 MART 2015
BAŞVURULAR İÇİN ÜCRET ALINMAMAKTADIR
YAZIŞMA ADRESİ
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
PERSONEL TEMİN MERKEZİ KOMUTANLIĞI
ANITTEPE KORGENERAL NACİ TINAZ KIŞLASI
06580 ANITTEPE/ANKARA
İNTERNET ADRESİ
BAŞVURU İŞLEMLERİ, DUYURU VE İLANLAR İÇİN : www.jandarma.tsk.tr
TELEFON NUMARASI
0 312 456 36 28 – 0 312 456 36 29 - 0 312 456 36 23
(MESAİ GÜNLERİNDE SAAT 09.00–18.00 ARASI)
Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme
ve yargı organları kararları ile Genelkurmay Başkanlığının emirleri doğrultusunda değiştirilebilir. Bu
durumda izlenecek yol, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından belirlenir ve kamuoyuna internet
aracılığıyla duyurulur.
İÇİNDEKİLER
SAYFA
1.
GENEL BİLGİLER ..........................................................................................................
1
2.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR .........................................................................
1
a.
b.
c.
ç.
d.
Genel Koşullar
Öğrenim Durumu İle İlgili Koşullar
Yaş, Boy Uzunluğu ve Vücut Ağırlığı İle İlgili Koşullar
Sağlık İle İlgili Koşullar
Diğer Koşullar
3.
BAŞVURULARIN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHLERİ ...................................................
4
4.
BAŞVURU İŞLEMİNİN YAPILMASI................................................................................
4
5.
BAŞVURULARIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR .............................................
5
6.
BAŞVURU SONUÇLARININ ADAYLARA DUYURULMASI ..........................................
5
7.
UYGULANACAK SINAVLAR .........................................................................................
5
a.
b.
c.
Yazılı Sınav
İkinci Aşama Seçme Sınavları
Mülâkat Sınavı ve Mülakata Gelirken Getirilecek Belgeler
8.
SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI ......................................................................
9
9.
SAĞLIK RAPORU İŞLEMLERİ .......................................................................................
9
10. BAŞARI SIRASININ TESPİTİ .........................................................................................
9
11. GÜVENLİK SORUŞTURMASI İŞLEMLERİ ....................................................................
9
12. KAYIT KABUL VE ATANMA İŞLEMLERİ .......................................................................
9
13. TEMİN FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER ...................................................
10
14. JANDARMA EĞİTİM / JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIĞINA ULAŞIM .................
11
TABLO – 1 MUVAZZAF SUBAY SINIFLARI VE YABANCI DİL PUANI DURUMU.............
12
MUVAZZAF SUBAY TEMİNİNDE KAYNAK LİSANS PROGRAMLARININ
ADLARI VE KOD NUMARALARI İLE SINIF TABLOSU .................................
13
TABLO – 3 MUVAZZAF SUBAY ADAYLARI İÇİN BOY-KİLO TABLOSU ..........................
18
TABLO – 4 MUVAZZAF SUBAY OLMAK İSTEYEN TSK’DA GÖREVLİ SİVİL MEMUR
VE İŞÇİLER İÇİN NİTELİK BELGESİ .............................................................
19
TABLO – 5 MUVAZZAF OLMAK İSTEYEN YEDEK SUBAYLAR (YEDEK SUBAY
ÖĞRENCİ DAHİL) İÇİN NİTELİK BELGESİ ....................................................
20
TABLO – 6 KISA DÖNEM ERBAŞ ve ERLER İÇİN NİTELİK BELGESİ .............................
21
TABLO – 2
1. GENEL BİLGİLER
a. Jandarma Genel Komutanlığının Muvazzaf Subay ihtiyacını karşılamak amacıyla fakülte
ve yüksek okul mezunlarından sınavla TABLO-1’de belirtilen sınıflarda muvazzaf subay
statüsünde erkek/kadın personel alınacaktır.
b. Adayların, TABLO-2’de belirtilen en az 4 yıl süreli kaynak lisans programlarından mezun
olması gerekmektedir. Adayların mezun oldukları/olacakları lisans programına göre
başvurabilecekleri sınıflar TABLO-2’de belirtilmiştir
c. Muvazzaf subaylığa müracaat eden adayların kayıt kabul tarihinden (Ağustos 2015)
önce mezun olabilecek durumda olması zorunludur.
ç. Adaylar, mezun oldukları/olacakları TABLO-2’de belirtilen lisans programlarından sadece
bir sınıfı tercih edebileceklerdir.
TABLO-2’de yer almayan lisans programlarından mezun olan/olacak adaylar başvuruda
bulunamazlar.
d.
Kontenjanlar, sınav zamanları, sınav konuları ve sınavların yapılacağı yerler ile
değerlendirme hususundaki değişiklikler Jandarma Genel Komutanlığının internet adresinden
duyurularak idarenin ihtiyaçları doğrultusunda değiştirilebilecektir.
e. Lisansüstü eğitimini tamamlayan adayların bitirdiği lisansüstü eğitim programının
TABLO-2’de olup olmadığına bakılmayacaktır. Bu durumdaki adaylar lisans öğrenim alanları
TABLO-2’de bulunuyorsa başvuru yapabileceklerdir. Lisansüstü eğitimi tamamlamış olmak,
adaylara ilk başvuru esnasında yaş koşulu avantajı getirmektedir. Lisansüstü eğitimine devam
eden ve başvuru yılı itibari ile 32 yaşından büyük olmayan adayların 09 Mart 2015 tarihine kadar
mezun olmuş durumda olmaları gerekmektedir.
2. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR
a. Genel Koşullar:
(1)
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
(2)
Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile
Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara Ait Yönetmeliğin 25 ve 26’ncı maddelerinde
düzenlenmiş olan “En az 4 yıl süreli fakülte ve yüksek okulları kendi nam ve hesabına bitirenler ile
yedek subaylık hizmetini yaptıkları sırada muvazzaf subay olmak üzere müracaat edenlerde
aranacak nitelikleri taşımak.”
(3)
Alınacak öğretim elemanı adayları için;
(a)
Lisans mezuniyet kredisi dörtlük sisteme göre 2.50 veya yüzlük
sisteme göre 60 ve yukarısında olmak.
Dörtlük sistemi uygulayan üniversite tarafından not dökümünün
(Transkript) yüzlük sisteme dönüştürülmesi durumunda, belirtilen kriterlerden birisini sağlayan not
esas alınacaktır.
2015 yılında mezun olacak adayların 7 dönem üzerinden bu
şartları sağlamaları gerekmektedir.
(b)
TABLO-1’de belirtilen yabancı diller için ÖSYM tarafından eş değerliği
kabul edilen sınavların (ÜDS, YDS, TOEFL-IBT, TOEFL-CBT, TOEFL-PBT, IELTS, CPE, CAE,
FCE, HSK, ALPT, DELF, ZD, TOPIK, TELC) karşılığı asgari İngilizce yabancı dil puanına (2011,
-1-
2012, 2013, 2014, 2015 yıllarına ait) sahip olmak. (Fransızca ve İtalyanca öğretim elemanı
adayları hariç)
(c)
TABLO-1’de belirtilen asgarî İngilizce dil puanına (2011, 2012,
2013, 2014, 2015 yıllarına ait) sahip adayların İngilizce dil puanlarını gösteren belgelerini
sınavların FKDT aşamasına girmeden önce ibraz etmeleri gerekmektedir.
DİKKAT! Yabancı diller haricindeki branşlara başvuracak öğretim elemanı adaylarının İngilizce
dışındaki dil puanı belgeleri kabul edilmeyecektir.
(ç)
İngilizce dil puanı belgesi olmayan adaylar; 07 Mart 2015 tarihinde
Beytepe-Jandarma Okullar Komutanlığında yapılacak İngilizce dil sınavına gireceklerdir.
(Fransızca ve İtalyanca öğretim elemanı adayları hariç) Başvurmuş oldukları sınıfla ilgili olarak
TABLO-1’de belirtilen asgari İngilizce dil puanını alan adayların işlemleri devam ettirilecektir.
(d)
Yukarıda sahip olunması gereken nitelikleri taşımadığı tespit edilen
adayların tüm sınav aşamalarında başarılı olarak kabul işlemleri yapılsa dahi, adaylık işlemleri
durdurulacak ve iptal edilecektir.
(e)
Öğretim
elemanı
branşları
için
pedagojik
formasyon
aranmayacaktır.
(4)
Tabip ve Diş Tabibi sınıfına başvuracak adaylardan devlet hizmeti
yükümlülüğü olanlar için Sağlık Bakanlığının olumlu görüşünü almış olmak,
(5)
Sınıf, cinsiyet ve kaynak lisans programları TABLO-2’de gösterilmiştir.
Adaylar TABLO-2’den mezun oldukları/olacakları lisans programına uygun sınıflara
başvurabileceklerdir.
(6)
Adaylar sadece (1) branş seçebilecektir.
(7)
Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
(8)
Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da
özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına
karar verilmiş olsa dahi;
(a)
Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak,
Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet,
irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan
yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş,
gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık,
ihaleye fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birisinden,
(b)
Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste
hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından,
(c)
22.05.1930 tarihli ve 1632 Sayılı Askerî Ceza Kanununun 148’inci
maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkûm olmamak.
(9)
Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmış olmak,
(10) Daha önceden çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından ahlak veya disipline
aykırı bir nedenle çıkarılmamış olmak,
(11) Herhangi bir siyasi partiye üye olmamak, siyasi parti organları veya bağlı
kuruluşlarında görev yapmamış olmak,
(12) İçişleri Bakanlığını sorumluluk ve yükümlülük altına sokacak herhangi bir
kamu veya özel kuruluşa karşı hizmet yükümlülüğü ile tazminat borcu olmamak ve kazandığı
mesleki sıfatı nedeniyle ileride sınıf değişikliği isteğinde bulunmayacağını taahhüt etmek,
-2-
(13)
Hakkında “Yedek Subay Olamaz” kararı bulunmamak,
(14) Bakaya, yoklama kaçağı veya saklı olarak aranmamak veya bu suçlardan
yargılanıyor olmamak, soruşturma altında olmamak veya para cezasına çevrilse dahi bu suçlardan
ceza almamış olmak,
(15)
Yapılacak olan sınavlarda başarılı olmak,
(16) Türk Silâhlı Kuvvetlerinde istihdam edilenler ile yedek subay olarak askerlik
hizmetini yapanlar veya yapmakta olanların aldıkları sicil, sicil tam notunun %85 veya daha
üstünde olmak, hâlen bu görevlerde bulunanlar ile askerlik hizmetini yapmakta iken başvuranların
ayrıca, sıralı üstlerinden Muvazzaf Subay olmaya layık olduklarına dair olumlu nitelik belgesi
düzenlenmek,
(17) Yabancı uyruklu kişilerle evli olanlar, bu durumlarını belirten dilekçelerini,
evlilik belgesi fotokopileri ile birlikte başvuru tarihleri arasında “Jandarma Genel Komutanlığı
Personel Temin Merkezi Komutanlığı Anıttepe Korgeneral Naci Tınaz Kışlası
Anıttepe/ANKARA” adresine iadeli taahhütlü olarak göndereceklerdir.
Bu durumdaki adayların başvurularının değerlendirilmesi (kabul ve reddedilmesi)
Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılacaktır.
(18)
Yukarıda sahip olunması gereken nitelikleri taşımadığı tespit edilen adayların
tüm sınav aşamalarında başarılı olarak kabul işlemleri yapılsa dahi, adaylık işlemleri durdurulacak
ve iptal edilecektir.
b. Öğrenim Durumu İle İlgili Koşullar:
(1) Başvuruda bulunacak adaylar için Ağustos 2015 tarihinden önce mezun olabilecek
durumda olmak,.
Mezun olunan/olunacak lisansüstü eğitim programının adı önemli değildir. Lisansüstü
eğitimine devam eden 28-32 yaş aralığındaki adayların 09 Mart 2015 tarihine kadar mezun
olmaları gerekmektedir.
Lise/dengi okul veya 2 yıllık önlisans mezunu adayların Muvazzaf Subay
başvuruları kabul edilmez.
(2) Öğrenimlerini yurt dışında bitirenlerden, diplomalarının denkliği Yüksek Öğretim
Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış olmak,
(3) Okul idarelerince disiplin ve ahlak yönünden cezalandırılmamış olmak ve menfi
nitelikleri bulunmamak,
(4) Askerliğini yedek subay veya 1076 sayılı kanuna göre kısa dönem erbaş olarak
yapanlardan terhis edilenler hariç olmak üzere, Türk Silahlı Kuvvetlerinden, askerî ve sivil
okullardan herhangi bir sebeple çıkarılmamış olmak.
c. Yaş, Boy Uzunluğu ve Vücut Ağırlığı ile İlgili Koşullar:
(1) Lisans programlarından mezun olan veya mezun olabilecek durumda bulunan
adaylar için başvuru yılı itibariyle, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 27 yaşından büyük olmamak,
(Bir üst yaştan gün almamış olan, 01 Ocak 1988 ve daha sonra doğanlar başvurabileceklerdir.)
(2) Lisansüstü öğrenimini tamamlamış adaylar için başvuru yılı itibariyle, düzeltilmemiş
nüfus kaydına göre 32 yaşından büyük olmamak. (Bir üst yaştan gün almamış olan, 01 Ocak 1983
ve daha sonra doğanlar başvurabileceklerdir.)
Yüksek Öğretim Kurulu(YÖK)’nun lisansüstü eğitim ve öğretim yönetmeliği gereği hazırlık
sınıfları haricinde en az 5 yıl ve daha fazla süreli yükseköğretim programlarından (Diş Hekimliği,
-3-
ve Tıp)
mezun veya mezun olabilecek durumda olanlar lisansüstü eğitim düzeyinde
değerlendirileceklerdir.
(3) Düzeltilmiş nüfus kaydına göre yaş ile ilgili koşulları sağlamayan ancak,
düzeltilmemiş nüfus kaydına göre yaş ile ilgili koşulları sağladığı halde, internet ortamında
başvuru yapamayan adaylar; Jandarma Genel Komutanlığı Personel Temin Merkezi Komutanlığını
mesai saatleri içinde aramaları hâlinde, durumları incelenecek ve giriş koşullarını taşıyanlar
başvuru için bilgilendirilecektir. Başvuru yılı itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre giriş
koşulunu taşımadığı halde, internet ortamında başvuru yapan ve sistem tarafından başvurusu
kabul edilen adayların bütün işlemleri iptal edilecektir.
(4) Herhangi bir hastalığa bağlı olmama koşuluyla kadınlarda en az 164 cm.
erkeklerde ise en az 169 cm. boyunda olmak ve TABLO-3’de belirtilen boy- kilo değerleri
arasında olmak. Boy uzunluğu çıplak ayakla, ağırlık ise spor şortu/eşofman ile ölçülür.
ç. Sağlık İle İlgili Koşullar:
(1) TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde belirtilen hükümler esas olmak üzere; genel
vücut yapısı, ağız, çene ve diş yapısı düzgün olmak. Frengi, kellik, yüzünde fazla miktarda çiçek
bozukluğu, çıban ve yanık izleri, vücudunda dövme, konuşmasında pelteklik, tutukluk, kekemelik,
ayaklarında düztabanlık ve gözünde şaşılık, renk körlüğü, sürekli ilaç kullanmayı gerektiren
herhangi bir rahatsızlığı vb. diğer sağlık kusurları bulunmamak.
(2) TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen Muvazzaf Subay adayları ile ilgili
gerekli sağlık kriterlerini taşımak ve sevk edileceği tam teşekküllü asker hastanesinden/Sağlık
Muayene Merkezlerinden kazanmış olduğu sınıf ile ilgili “..................sınıfında Muvazzaf Subay
olur” kararlı sağlık kurulu raporu almak.
d. Diğer Koşullar:
TSK’da görevli; yedek subay, yedek subay adayı öğrenci, kısa dönem erbaş ve erler ile
sivil memur veya işçilerden Muvazzaf Subaylığa müracaat edenler için sıralı sicil amirlerinden
“Muvazzaf Subay Olur” kararlı nitelik belgesi almış olmak (TABLO-4,5,6). Aday olarak
seçilenlerden kıt’a veya kurumda üç ay görev yapmamış olanların nitelik belgeleri üç ayı
doldurmalarını müteakip tanzim edilerek gönderilecek, bu durumda adaylara konuyu açıklayıcı
belge verilecek ve aday mülakata gelirken getirecektir.
3. BAŞVURULARIN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHLERİ
Başvuruların başlaması : 09 Ocak 2015
Başvuruların sona ermesi : 26 Ocak 2015
4. BAŞVURMA İŞLEMİNİN YAPILMASI
a. Adaylar 09 Ocak – 26 Ocak 2015 tarihleri arasında, www.jandarma.tsk.tr internet
adresinden Personel/Öğrenci Alımı sayfasına girerek başvuru işlemleri sayfasına
ulaşabileceklerdir. Beyana dayalı olarak yapılan ve sistem tarafından kabul edilen başvurular geçici
olarak kabul edilecektir.
DİKKAT!
İnternetten başvuru işlemleri 26 Ocak 2015 tarihinde saat 17.00’de sona erecektir.
Başvurunuzu tamamladıktan sonra mutlaka yazıcıdan çıktısını alınız. Başvurular
tamamlandıktan sonra internetten yapılacak sınava çağrı duyurusunda ismini göremeyen
ancak internetten başvuru yaptığını iddia eden adayların, bir hak iddia edebilmeleri için
başvuru yapıldığına ilişkin yazıcı çıktısını şahsen beyan etmeleri gerekmektedir.
-4-
Başvurular için herhangi bir ücret işlemi uygulanmamaktadır.
b. Başvurular için herhangi bir kılavuz, form vb. doküman dağıtımı yapılmayacaktır.
Başvurular, www.jandarma.tsk.tr internet adresinden, internet ortamında yapılacaktır. İnternet
ortamı dışında dilekçe vb. yöntemlerle yapılacak başvurular kabul edilmeyeceği gibi bu dilekçelere
cevap verilmeyecektir.
c. Hâlen TSK’da; yedek subay, yedek subay adayı öğrenci, kısa dönem erbaş ile sivil
memur veya işçi olarak görevli olanlardan, gerekli giriş koşullarını taşıyan istekli adaylar da
başvurularını www.jandarma.tsk.tr internet adresinden yapacaklardır.
Bu durumdaki adayların ikinci aşama seçme sınavlarının Ön Sağlık Muayene ve Fizikî
Kabiliyet Değerlendirme Test aşamasında başarılı olmaları durumunda yazılı sınav sonuçlarının
açıklanmasından sonra ilgili Nitelik Belgesi (Tablo-4,5,6) örneğini görev yaptıkları kıt’a
komutanlıklarındaki sicil amirlerine doldurtmaları ve hazırlanan belgeyi kapalı mühürlü zarf
içerisinde mülakat sınavına gelirken elden getirmeleri gerekmektedir.
5. BAŞVURULARIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR
Muvazzaf Subay başvuru ve giriş koşullarını taşımadığı halde, bilerek yanlış ve farklı bilgiler
vererek seçme sınavlarına katılanlar veya giriş şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilenler,
bütün aşamalarda başarılı olsalar dahi, kabul işlemleri iptal edilecektir.
6. BAŞVURU SONUÇLARININ ADAYLARA DUYURULMASI
a. İnternet ortamında yapılan başvuru sonrasında başvurusu kabul edilen adaylar,
başvurularının kabul edildiğine dair Başvuru Sonuç Sorgulama sayfasının çıktısını alacaklardır. Hiç
bir adaya, başvurusunun kabul edildiğine dair posta yoluyla yazılı herhangi bir belge
gönderilmeyecektir.
b. Başvurusu kabul edilerek aday kaydı yapılanların, isimleri ile yazılı sınav tarihleri ve yazılı
sınav yerlerine ilişkin bilgiler, 06 Şubat 2015 tarihine kadar www.jandarma.tsk.tr internet adresinde
yayımlanacak, ayrıca bir yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.
7. UYGULANACAK SINAVLAR
Sınavlar iki aşamalı olarak uygulanacaktır. Birinci aşama Yazılı sınav, İkinci aşama Ön
Sağlık Muayene, Fizikî Kabiliyet Değerlendirme Testleri ve Mülakat sınavını kapsamaktadır.
(Jandarma Genel Komutanlığı, adaylara duyurmak suretiyle sınavların şeklinde ve içeriğinde
değişiklik yapabilir.)
a. Yazılı Sınav
(1) Yazılı sınav 14 Şubat 2015 Cumartesi günü Ankara’da yapılacaktır. Sınav merkezi,
saati ve sınav ile ilgili diğer açıklayıcı bilgiler 06 Şubat 2015 tarihine kadar
sadece
www.jandarma.tsk.tr internet adresinde yayımlanacak, adaylara ayrıca yazılı bir bildirimde
bulunulmayacaktır.
(2) Aday başvuru sayısına bağlı olarak, Jandarma Genel Komutanlığı gerek gördüğünde
Ankara dışında ayrıca başka merkezlerde de yazılı sınav yapabilecektir.
(3) Yazılı sınavda tüm adaylara aşağıda belirtilen konulardan toplam 50 adet çoktan
seçmeli sorudan oluşan Genel Kültür Testi uygulanacaktır.
(a) Sözel (Türkçe) Yetenek (Üniversite ÖSS/YGS Soruları)
(b) İnkılap Tarihi
(c) Atatürkçülük
-5-
Türk Devlet Hayatı, Fikir Hayatı, Ekonomik Hayatı, İlke ve İnkılapları
(ç) T.C. Anayasası
(d) Birleşmiş Milletler
(e) Uluslararası Kurumlar ve Antlaşmalar
(f) Coğrafya
(4) Meslek Bilgisi Sınavı : Muvazzaf subay adayları, 14 Şubat 2015 tarihinde Genel
Kültür Sınavının hemen ardından Meslek Bilgisi Sınavına tabi tutulacaktır. Adaylara mezun olunan
fakülte/lisans programı ile ilgili alanda 50 adet çoktan seçmeli soru yöneltilecektir.
(5) Sınav süresi (120) dakika olup, Genel Kültür Sınavı 50 puan, Meslek Bilgisi Sınavı 50
puan olmak üzere değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılacaktır.
Değerlendirmede 50 puan üzerinden; Genel Kültür Sınavından 30 ve daha yukarı,
Meslek Bilgisi Sınavından 35 ve daha yukarı olmak kaydıyla her iki sınavdan toplam 70 ve daha
yukarı puan alanlar başarılı sayılacak, Ön Sağlık Muayene ve Fizikî Kabiliyet Değerlendirme
Testleri (FKDT) sınavına çağrılacaktır.
(6) Yazılı sınav sonuçları 27 Şubat 2015 tarihine kadar www.jandarma.tsk.tr internet
adresinde ilân edilecektir.
(7) Yazılı sınavda başarılı olan adaylar ikinci aşama sınavlarına çağrılacak, başarısız
olan adaylar ikinci aşama sınavlarına alınmayacaktır.
b.
İkinci Aşama Seçme Sınavları
Ön Sağlık Muayene, Fizikî Kabiliyet Değerlendirme Testleri (FKDT) 09-13 Mart 2015
tarihleri arasında yapılacak, başarılı olan adaylar 09-13 Mart 2015 tarihleri arasında mülakat
sınavına alınacaklardır. Adayların hangi tarihte mülakata gireceği sınavın Ön Sağlık Muayene ve
FKDT aşamasında adaylara tebliğ edilecektir.
(1) Ön Sağlık Muayenesi
(a) Adayların TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde belirtilen (TABLO-3’de erkek ve
kadın adaylar için ayrı ayrı belirtilmiştir.) boy ve kilo standartları ile adayların TSK Sağlık Yeteneği
Yönetmeliği ve MY 33-2 (C) TSK Personelinin Sağlık Muayene Yönergesi esaslarına göre
genel fiziki kusurlarının olup olmadığı kontrol edilecektir. Koşulları uygun olanlar fiziki
kabiliyet ve yeterlilik testine alınacaklardır. İlgili şartları taşımayanlar müteakip aşamalara
alınmayacaktır.
(b) Yazılı sınavda başarılı olarak, Ön Sağlık Muayene ve Fizikî Kabiliyet
Değerlendirme Testlerine davet edilen adayların, söz konusu testlere başlamadan önce giriş
koşullarında belirtilen boy ve kilo koşullarını taşıyıp taşımadıkları tespit edilecek, boy-kilo
koşullarını taşımayan adaylar başarısız sayılacak ve fizikî kabiliyet değerlendirme testlerine
alınmayacaktır.
(c) Ön sağlık muayenesinde adayların, giriş koşullarında belirtildiği şekilde; genel
vücut yapısı, ağız, çene ve diş yapısının düzgün olması, frengi, kellik, yüzünde fazla miktarda çiçek
bozukluğu, çıban, yara ve yanık izleri, vücudunda dövme, dilinde pelteklik, tutukluk, kekemelik
ayağında düz tabanlık ve gözünde şaşılık, renk körlüğü vb. sağlık kusurlarının bulunmaması
yönünden muayeneye tabi tutulacaklardır.
(2) Fizikî Kabiliyet Değerlendirme Testleri (FKDT)
(a) Yazılı sınavda başarılı olan adayların Ön Sağlık Muayene ve Fizikî Kabiliyet
Değerlendirme Testlerine gelirken getirecekleri belge ve malzemelere ilişkin duyuru Yazılı Sınav
Sonuçlarının açıklanması sırasında www.jandarma.tsk.tr internet adresinde yayımlanacaktır.
-6-
(b) Adaylara uygulanacak FKDT konuları ve baraj değerleri aşağıda belirtilmiştir.
Belirtilen FKDT barajlarını geçen adaylar mülakata katılmaya hak kazanacaktır.
FİZİKİ KABİLİYET DEĞERLENDİRME TESTİ BARAJLARI
ŞINAV
MEKİK
1500 M.KOŞU
YAŞ GRUBU
ERKEK
KADIN
ERKEK
KADIN
ERKEK
1’İNCİ GRUP 17-25 YAŞ
12
5
12
5
8 dk. 09 sn. 11 dk. 39 sn.
2’NCİ GRUP 26-30 YAŞ
8
4
8
4
8 dk.19 sn.
3’ÜNCÜ GRUP 31-35 YAŞ
6
3
6
3
8 dk. 29 sn. 12 dk. 09 sn.
KADIN
11 dk. 59 sn.
(c) Fizikî Kabiliyet Değerlendirme Testlerinin yapılacağı günde sağlık durumu
itibariyle testlere katılamayacak durumda (ameliyatlı, hamile, burkulma, kırık vb.) bulunan adaylar
sınavlara kabul edilmeyecek ve kendilerine ayrı bir sınav tarihi tahsis edilmeyecektir.
(ç) Fizikî Kabiliyet Değerlendirme Testlerine katılacak adaylar testlerin
uygulanmasına yönelik herhangi bir sağlık sorunu olmadığını kabul ve beyan etmiş
sayılacaklardır. Bu nedenle sınavlar süresince meydana gelebilecek herhangi bir sağlık sorununda
sorumluluk adaylara ait olacaktır.
c.
Mülakat Sınavı ve Mülakata Gelirken Getirilecek Belgeler
(1) Ön Sağlık Muayene ve Fizikî Kabiliyet Değerlendirme Testlerinde başarılı olan
adaylar 09-13 Mart 2015 tarihleri arasında Korgeneral Naci TINAZ Jandarma Kışlası Anıttepe ANKARA adresinde yapılacak olan mülakat sınavına alınacaklardır. Her aday için tek bir gün
planlanacaktır. Adayların hangi tarihte mülakata gireceği sınavın Ön Sağlık Muayene ve FKDT
aşamasında adaylara tebliğ edilecektir.
(2) Ön Sağlık Muayene ve Fizikî Kabiliyet Değerlendirme Testlerinde başarılı olan
adayların, mülakat sınavına gelirken yarım kapak karton dosya içinde (cepli föy, plastik dosya
vb. içine kesinlikle konulmayacak), aşağıdaki sıraya göre takarak getirecekleri belgeler;
(a) Fotoğraflı ve T.C. Kimlik Numarası bulunan nüfus cüzdanının aslı, (Dosyaya
takılmayacak olup adayın yanında bulunacaktır.)
(b) Nitelik Belgesi: Askerlik hizmetini yapmakta olan adaylar ile TSK’da sivil
memur veya işçi olarak çalışmakta olan adaylar için, kapalı ve mühürlü zarf içerisinde birlik
komutanlıklarından alınan TABLO-4, TABLO-5 ve TABLO-6’daki açıklamaları bulunan nitelik
belgesi,
(c) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi: Kendisine ait nüfus cüzdanının asıl sureti (Adayın
yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisi (Nüfus cüzdan sureti ve nüfus kayıt örneği kabul
edilmez.),
(ç) Mezun olduğu/olacağı lisans programına ait diploma veya mezuniyet
belgesinin/öğrenim durum belgesinin noter onaylı sureti veya mezun olunan
fakülte/yüksekokulun yetkili makamlarınca onaylı örneği. Yıpranma ihtimaline karşı aslını getirmek
yerine, onaylı örneklerinin getirilmesi tercih edilebilir.
-7-
(d) Denklik Belgesi: Öğrenimlerini yurt dışında bitirenler için Yüksek Öğretim
Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış denklik belgesinin noter onaylı sureti.
(e) Not Durum Belgesi (Transkript): Muvazzaf subay öğretim elamanı adaylar
bitirdiği veya bitireceği en az dört yıllık fakülte veya yüksek okula ait okuduğu süre ve dersleri
gösteren not durum belgesinin fotokopisi. Adayın adı, soyadı, okul ve mezun olduğu bölüm ismi
bulunmayanların belgesi kabul edilmeyecektir.
(f) Lise Diploması:
(I) Lise diplomasının asıl sureti (Adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisini
veya,
(II) Lise diploması fakülte/yüksekokulda olan adaylar, lise diplomasının
fotokopisini (Mezun olduğu fakülte/yüksekokul öğrenci işlerine veya mezun olduğu lise
müdürlüğüne onaylatarak) veya,
(III) Lise diplomasını kaybeden adaylar, lise diplomasında bulunan tüm bilgileri
içerecek şekilde lise müdürlüklerinden onaylı diploma kayıp belgesini alacak ve belgenin aslını
getireceklerdir.
(g) Askerlik hizmetini bitirenler için terhis belgesinin aslı veya askerlik şubesi
tarafından ya da noter tarafından onaylanmış sureti.
(ğ) Askerlik hizmetini yapmamış erkek adaylar için askerlik durumunu belirtir
belge.
(h) Vesikalık 6 adet renkli fotoğraf. Belgelere yapıştırılanlar dışında 4,5 cm. x 6
cm. ebadında olacak ve bir zarf içine konularak zarf ağzı üste gelecek şekilde dosyaya takılacak,
fotoğrafların arkasında adı, soyadı ve T.C. Kimlik Numarası yazılı olacaktır.
(ı) Varsa, son iki yıl içinde girilmiş Yabançı Dil Sınavı (YDS) (en az 70 puan) ve
TOEFL (en az TOEFL-IBT için 84, TOEFL-CBT için 221 TOEFL-PBT için 561) sınavı sonuç
belgesi asılları veya noter onaylı sureti. (Öğretim Elemanı olarak temini yapılacak adayların
Tablo-1’de belirtilen YDS not belgelerini getirmeleri zorunludur.)
(i) Doktora veya tıpta uzmanlık eğitimini tamamlamış olanların belge asılları veya
noter onaylı sureti.
(j)
Varsa, lisansüstü eğitimini tamamladığına ilişkin belge asılları veya noter onaylı
sureti.
(k) Şehit ve gazi çocuğu olanlara ait şehit ve gazi belgesi.
(l) Dört adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu. (Bu belgenin
örneği, yazılı sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra www.jandarma.tsk.tr. internet adresinde
Muvazzaf/Sözleşmeli Subay duyuruları bölümünde yayımlanacaktır. Adaylar bu belgeyi bilgisayar
ile talimatına uygun şekilde doldurup imzalanmış olarak getireceklerdir. Belgede hiçbir satır veya
hane boş bırakılmayacak, adı soyadı, okulu, caddesi, sokak numarası vb. isimlerinde kısaltma
yapılmayacaktır. Çizelgenin orijinal ölçülerinde değişiklik yapılmayacaktır.)
(3) Cep telefonu, hesap makinesi, çağrı cihazı, fotoğraf makinesi ve benzeri eşyalar ile
sınava girilmeyeceği ve sınav merkezlerinin giriş nizamiyelerinde emanete alınmayacağı için
adaylar bu gibi malzemeleri yanlarında getirmeyecekler/bulundurmayacaklardır.
-8-
(4) Adayların, ikinci seçim aşaması sınavlarına gelirken istenen belge ve malzemeleri
mutlaka getirmeleri gerekmektedir. İstenen belgeleri getirmeyen adaylar, belge eksikliğinden
dolayı sınavlara alınmayacaklar ve işlemleri iptal edilecektir.
(5) Mülakat esnasında yapılacak olan görüşmede; adayın konuşma yeteneği, ses
tonu, heyecan durumu, çok yönlü düşünme, davranışlardaki denge, kendine güven gibi unsurlar
gözlenerek elde edilen bilgiler mülakat komisyonunca değerlendirilecektir.
8. SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI
Sınav sonuçları 30 Mart 2015 tarihine kadar www.jandarma.tsk.tr internet adresinden
yayımlanacaktır. Sonuçlar adaylara ayrıca yazı ile bildirilmeyecektir.
9. SAĞLIK RAPORU İŞLEMLERİ
Başarılı ilan edilen adayların; Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanlığınca sevk
edilecekleri Asker Hastanelerinden veya Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Komutanlığınca Sağlık
Kurulu Muayenesi yapmaya yetki verilen Geçici veya Daimi Askerî Sağlık Muayene
Merkezlerinden Nisan-Mayıs döneminde kazanmış olduğu sınıf ile ilgili “.............sınıfında
Muvazzaf Subay olur” kararlı sağlık kurulu raporu almaları gerekmektedir.
10. BAŞARI SIRASININ TESPİTİ
Adayların asıl veya yedek sıralaması
hesaplanan nota göre yapılmaktadır.
katıldıkları seçme sınav notları esas alınarak
11. GÜVENLİK SORUŞTURMASI İŞLEMLERİ
Sınavların tüm aşamalarında başarılı olarak asıl ve yedek sırada ilan edilen adaylar hakkında
2015 yılı Nisan-Ağustos ayları arasında ilgili mevzuat esaslarına göre güvenlik soruşturması
yaptırılacaktır.
12. KAYIT KABUL VE ATANMA İŞLEMLERİ
a. Muvazzaf Subay adaylarına, kayıt kabul tarihi ve askerî eğitime başlama tarihi ile ilgili
olarak Temmuz- Ağustos 2015 ayları içerisinde www.jandarma.tsk.tr internet adresinden duyuru
yapılacaktır.
b. Muvazzaf subay adayları işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, Ağustos-Aralık 2015
tarihleri arasında J.Okll.K.lığında Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma
(SUTASAK) eğitimine alınacaklardır. Bu eğitimi başarı ile tamamlayanlar ilgili karargah kurum ve
birlik komutanlıkları emrine atandırılacaktır.
c. Tüm seçme sınav aşamalarında başarılı olsa dahi, kayıt kabul işlemleri sırasında
diplomasında yazılı lisans program adı, TABLO-2’de belirtilen lisans programlarıyla birebir aynı
olmayan ya da herhangi bir giriş koşulunu taşımadığı tespit edilen veya eksik belge getiren
adayların işlemleri iptal edilecek ve kayıt kabul işlemleri yapılmayacaktır.
-9-
13. TEMİN FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER
a. Başvurusu kabul edilen adaylara uygulanacak olan, Yazılı Sınav, Ön Sağlık Muayene ve
Fizikî Kabiliyet Değerlendirme Testleri ile Mülakat sınavlarına ait tarihler aşağıda belirtilmiştir.
Jandarma Genel Komutanlığı; gerekli gördüğünde, sınav tarihlerinde ve temin faaliyetleri ile ilgili
diğer hususlarda değişiklik yapma hakkına sahiptir. Sınav faaliyet takviminde ve diğer hususlarda
değişiklik yapıldığında, konu ile ilgili duyurular www.jandarma.tsk.tr internet adresinde
yayımlanacaktır.
Başvuruların başlaması
: 09 Ocak 2015
Başvuruların sona ermesi
: 26 Ocak 2015
Yazılı sınav
: 14 Şubat 2015
Yabancı Dil Puanı Olmayan Öğretim
Elemanlarının Yabancı Dil Sınavı
: 07 Mart 2015
Ön Sağlık Muayene, Fiziki Kabiliyet
Değerlendirme Testi (FKDT)
ve Mülakat Sınavı
: 09-13 Mart 2015
Sağlık raporu alma süreci
: Nisan-Mayıs 2015
b. Kılavuzun tamamı okunmadan, internet ortamında başvuru yapılmamalıdır. Başvuru
esnasındaki yapılabilecek yanlış kodlamalar ve yanlış beyanlardan doğacak olumsuz sonuçlardan
aday sorumludur.
c. Adayların, Muvazzaf Subay başvuru faaliyetleri danışma adresi ve telefon numaraları:
Jandarma Genel Komutanlığı Personel Temin Merkezi Komutanlığı Personel Temin
Merkezi Komutanlığı Anıttepe Korgeneral Naci Tınaz Kışlası 06580 Anıttepe / ANKARA’dır.
Tel.: 312 456 3628
312 456 3629
312 456 3623
Telefon numaraları hafta içi 09.00 – 18.00 saatleri arasında aranabilir.
- 10 -
14. JANDARMA
ULAŞIM
EĞİTİM/JANDARMA
OKULLAR
KOMUTANLIĞINA
a. Ulus (Dışkapı-ANKARA) : Bu bölgeden, Ulus-İncek hattında çalışan minibüsler ile gelinebilir.
Minibüslerin ilk kalkış durağı Bentderesi dolmuş duraklarıdır. Minibüsler; buradan hareketle Dışkapı, Etlik
Kavşağı, İskitler, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü önü, AŞTİ, Konya Yolu, Or-An Kavşağı, İncek Bulvarı
güzergâhını takip ederek Jandarma Eğitim/Okullar Komutanlığı önünden geçmektedir.
b. Kızılay (Güvenpark Önü-ANKARA) : Fevziye (194 numaralı otobüs), Tulumtaş (192 numaralı
otobüs), Taşpınar (191 numaralı otobüs) istikametlerine giden EGO otobüsleri ile ulaşılabilir.
DİKKAT! Jandarma Okullar Komutanlığına; sınav, kayıt kabul vb. için gelen adaylar; sadece İncek
Bulvarı üzerinde bulunan Jandarma Eğitim Komutanlığı 1 Numaralı Nizamiyeden içeri alınacaklardır.
Diğer nizamiyelere gelen adaylar kışlaya alınmayacaklardır.
ULAŞIM KROKİSİ
K
J. EĞİTİM K.LIĞI
J.OKLL.K.LIĞI
ANAYASA
MAHKEMESİ
ESKİŞEHİR YOLU
İNCEK BULVARI
5
KM
GÖLBAŞI
O
R
A
N
K
Ö
P
R
Ü
S
Ü
AŞTİ
9
KM
KONYA YOLU
METRO
KIZILAY
- 11 -
TABLO-1
TEMİN EDİLECEK MUVAZZAF SUBAY SINIFLARI
MÜHENDİS SINIFI
S.NU.
1
2
3
BRANŞ
BİLGİ SİSTEMLERİ
ELEKTRİK-ELEKTRONİK
MATEMATİK
CİNSİYET
İSTENİLEN
YABANCI DİL
YABANCI DİL
NOTU
E/K
E/K
E/K
İSTENMİYOR
İSTENMİYOR
İSTENMİYOR
-
CİNSİYET
İSTENİLEN
YABANCI DİL
YABANCI DİL
NOTU
E/K
E/K
E/K
E/K
İNGİLİZCE
İSTENMİYOR
İSTENMİYOR
50
İNGİLİZCE
50
E/K
E/K
E/K
E/K
E/K
İNGİLİZCE
İNGİLİZCE
İNGİLİZCE
İNGİLİZCE
İNGİLİZCE
50
50
50
50
50
CİNSİYET
İSTENİLEN
YABANCI DİL
YABANCI DİL
NOTU
E/K
E/K
İSTENMİYOR
İSTENMİYOR
-
CİNSİYET
İSTENİLEN
YABANCI DİL
YABANCI DİL
NOTU
E/K
İSTENMİYOR
-
ÖĞRETMEN SINIFI (ÖĞRETİM ELEMANI)
S.NU.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
BRANŞ
HUKUK
FRANSIZCA
İTALYANCA
BİLGİSAYAR/ BİLGİ VE
İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
HALKLA İLİŞKİLER
DAVRANIŞ BİLİMLERİ
KRİMİNALİSTİK
PSİKOLOJİ
İSTATİSTİK
-
SAĞLIK SINIFI
S.NU.
1
2
BRANŞ
TABİP
DİŞ TABİBİ
KİMYAGER SINIFI
S.NU.
1
E:ERKEK
BRANŞ
KİMYAGER
K:KADIN
- 12 -
TABLO - 2
Diş Tabibi
Tabip
E/B
Kimyager
E/B
Halkla İlişkiler
E/B
Kriminalistik
İtalyanca
E/B
İstatistik
Hukuk
E/B
Davranış Bilimleri
Psikoloji
CİNSİYET
Fransızca
Matematik
E/B
TERCİH EDİLECEK
SINIFLAR
SAĞLIK
Bilgisayar/Bilgi ve
İletişim Teknolojileri
Ekektrik Elektronik
MEZUN OLUNAN
OLUNACAK
LİSANS
PROGRAMLARI
ÖĞRETİM ELEMANI (ÖĞRETMEN)
Bilgi Sistemleri
KODU
MÜHENDİS
E/B
E/B
E/B
E/B
E/B
E/B
E/B
E/B
E/B
1
Bilgi Teknolojileri
2
Bilgisayar Bilimi/Bilimleri Mühendisliği
3
Bilgisayar Donanımı ve Teknolojisi
4
Bilgisayar Mühendisliği
5
Bilgisayar Öğretmenliği
X
6
Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği
X
7
Bilgisayar Sistemleri ve Ağları
X
8
Bilgisayar Sistemleri ve Teknolojileri
X
9
Bilgisayar Teknolojisi
X
10
Bilgisayar Teknolojisi Öğretmenliği
X
11
Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri
X
12
Bilgisayar Teknolojisi ve Büro Yönetimi
X
13
Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri
X
14
Bilgisayar ve Enformatik
X
15
Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği
16
Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği
17
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
/Öğretmenliği
18
Bilgisayar/Bilgisayar Bilimleri
19
Bilişim Sistemleri Mühendisliği
20
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
21
Biyokimya
X
22
Biyoloji
X
23
Biyoloji Bilimleri ve Biyomühendislik
X
24
Biyoloji Öğretmenliği
X
25
Biyoloji ve Biyomühendislik
X
26
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
- 13 -
Kimyager
Diş Tabibi
Tabip
E/B
Halkla İlişkiler
E/B
Kriminalistik
İtalyanca
E/B
İstatistik
Hukuk
E/B
Davranış Bilimleri
Psikoloji
E/B
Fransızca
Matematik
E/B
TERCİH EDİLECEK
SINIFLAR
SAĞLIK
Bilgisayar/Bilgi ve İletişim
Teknolojileri
Ekektrik Elektronik
MEZUN OLUNAN
OLUNACAK
LİSANS
PROGRAMLARI
ÖĞRETİM ELEMANI (ÖĞRETMEN)
Bilgi Sistemleri
KODU
MÜHENDİS
E/B
E/B
E/B
E/B
E/B
E/B
E/B
E/B
E/B
27
Biyomedikal Mühendisliği
X
28
Biyomühendislik
X
29
Biyosistem Mühendisliği
X
30
Çeviribilim (Fransızca)
31
Çeviribilim (İtalyanca)
32
Diş Hekimliği
33
Eğitimde Psikolojik Hizmetler
34
Elektrik Güç Mühendisliği
X
35
Elektrik Güç Mühendisliği ve Donanımı
X
36
Elektrik Mühendisliği
X
37
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
X
38
Elektronik Mühendisliği
X
39
Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği
40
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
41
Endüstri Mühendisliği
X
42
Endüstri Sistemleri Mühendisliği
X
43
Endüstri Yönetimi/ Endüstri Yönetimi ve
Mühendislik
X
X
X
X
X
X
X
X
44
Enformasyon Sistemleri Mühendisliği
45
Fizik Mühendisliği
X
46
Fizik ve Astronomi
X
47
Fizik/Fizik Öğretmenliği
X
48
Fransız Dili
X
49
Fransız Dili ve Edebiyatı
X
50
Fransız Dili ve Kültürü
X
51
Fransızca Öğretmenliği
52
Fransız Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat
X
X
X
- 14 -
Kimyager
Diş Tabibi
Tabip
E/B
Halkla İlişkiler
E/B
Kriminalistik
İtalyanca
E/B
İstatistik
Hukuk
E/B
Davranış Bilimleri
Psikoloji
E/B
Fransızca
Matematik
E/B
TERCİH EDİLECEK
SINIFLAR
SAĞLIK
Bilgisayar/Bilgi ve İletişim
Teknolojileri
Ekektrik Elektronik
MEZUN OLUNAN
OLUNACAK
LİSANS
PROGRAMLARI
ÖĞRETİM ELEMANI (ÖĞRETMEN)
Bilgi Sistemleri
KODU
MÜHENDİS
E/B
E/B
E/B
E/B
E/B
E/B
E/B
E/B
E/B
53
Fransız Kültürü ve Edebiyatı
54
Gazetecilik ve Halkla ilişkiler
55
Genetik ve Biyomühendislik
56
Haberleşme Mühendisliği
X
57
Haberleşme Mühendisliği ve Teknolojisi
X
58
Halkla İlişkiler
X
59
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
X
60
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
X
61
Hukuk
62
İletişim
X
63
İletişim Bilimleri
X
64
İletişim Sanatları
X
65
İtalyan Dil Bilimi
X
66
İtalyan Dili ve Edebiyatı
X
67
İtalyanca Öğretmenliği
X
68
İtalyan Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat
X
69
İtalyan Dili ve Kültürü
X
70
İtalyan Kültürü ve Edebiyatı
X
71
Mutercim-Tercumanlık (Fransızca)
72
Mutercim-Tercumanlık (İtalyanca)
73
Mütercim ve Konferans Tercümanlığı
(Fransızca)
74
Mütercim ve Konferans Tercümanlığı
(İtalyanca)
75
İnsan Kaynakları Yönetimi
76
İnsan ve Toplum Bilimleri
77
İstatistik
78
İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri
79
Kimya
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
- 15 -
Kimyager
Diş Tabibi
Tabip
E/B
Halkla İlişkiler
E/B
Kriminalistik
İtalyanca
E/B
İstatistik
Hukuk
E/B
Davranış Bilimleri
Psikoloji
E/B
Fransızca
Matematik
E/B
TERCİH EDİLECEK
SINIFLAR
SAĞLIK
Bilgisayar/Bilgi ve İletişim
Teknolojileri
Ekektrik Elektronik
MEZUN OLUNAN
OLUNACAK
LİSANS
PROGRAMLARI
ÖĞRETİM ELEMANI (ÖĞRETMEN)
Bilgi Sistemleri
KODU
MÜHENDİS
E/B
E/B
E/B
E/B
E/B
E/B
E/B
E/B
E/B
80
Kimya Mühendisliği
X
81
Kimya Proses Mühendisliği
X
82
Kimya Teknolojisi
X
83
Kimya ve Proses Mühendisliği
X
84
Kimya/ Kimya Öğretmenliği
X
85
Kimya/Biyoloji Kimya
X
86
Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği
87
Matematik
88
Matematik Mühendisliği
89
Matematik Öğretmenliği
90
Matematik ve Bilgisayar
X
91
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri
X
92
Matematik ve İstatistik
93
Matematik-Bilgisayar
X
94
Matematik-Bilgisayar Programcılığı
X
95
Mikroelektronik Mühendisliği
96
Moleküler Biyoloji
X
97
Moleküler Biyoloji ve Genetik
X
98
Otomasyon, Bilgi ve Kontrol Mühendisliği
99
Psikoloji
X
X
100
Psikojik Danışmanlık ve Rehberlik
X
X
101
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
X
X
102
Reklamcılık ve Halkla İlişkiler
103
Sosyal Antropoloji
104
Sosyoloji
105
Telekomünikasyon Mühendisliği
106
Tıp
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
- 16 -
107
Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar
108
Yazılım Mühendisliği
Kimyager
Diş Tabibi
Tabip
E/B
Halkla İlişkiler
E/B
Kriminalistik
İtalyanca
E/B
İstatistik
Hukuk
E/B
Davranış Bilimleri
Psikoloji
E/B
Fransızca
Matematik
E/B
TERCİH EDİLECEK
SINIFLAR
E/B
E/B
E/B
E/B
E/B
E/B
E/B
E/B
E/B
X
X
- 17 -
SAĞLIK
Bilgisayar/Bilgi ve İletişim
Teknolojileri
Ekektrik Elektronik
MEZUN OLUNAN
OLUNACAK
LİSANS
PROGRAMLARI
ÖĞRETİM ELEMANI (ÖĞRETMEN)
Bilgi Sistemleri
KODU
MÜHENDİS
TABLO – 3
BOY- KİLO TABLOSU
ERKEK ADAYLAR İÇİN
KADIN ADAYLAR İÇİN
BOY (CM)
AĞIRLIK ALT
SINIRI (KG)
AĞIRLIK ÜST
SINIRI (KG)
BOY (CM)
AĞIRLIK ALT
SINIRI (KG)
AĞIRLIK ÜST
SINIRI (KG)
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
54
55
56
56
57
58
58
59
60
60
61
62
62
63
64
64
65
66
66
67
68
69
70
70
71
72
72
73
74
75
75
76
77
78
78
79
80
81
81
82
83
84
74
75
76
77
78
79
80
81
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
114
115
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
51
51
52
53
53
54
54
55
56
56
57
58
58
59
60
60
61
62
62
63
64
64
65
66
67
67
68
69
70
70
71
72
72
73
74
75
76
76
77
78
79
79
80
81
82
83
83
69
70
70
71
73
74
75
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
DİKKAT ! Boy çıplak ayakla, ağırlık ise spor şortu ve
eşofman ile ölçülür.
Kadınlar için boy alt sınırı 164 cm.
Erkekler için boy alt sınırı 169 cm.dir.
- 18 -
TABLO – 4
MUVAZZAF SUBAY OLMAK İSTEYEN
TSK’NDE GÖREVLİ SİVİL MEMUR VE İŞÇİLER İÇİN NİTELİK BELGESİ
Görevi
:
Adı ve Soyadı
:
Baba Adı
:
Memleketi
:
Doğum Tarihi
:
Sınıfı
:
Branşı
:
Silahlı Kuvvetlere Giriş Tarihi
:
Aylık Derece Ve Kademesi
:
Bulunduğu Dereceye Yükseliş Tarihi
:
Sicil Numarası
:
T.C.Kimlik Numarası
:
SIRA
NU.
Kendisinin
Fotoğrafı
(Resmi Mühür ve
İmza)
CEVAPLANDIRILACAK BİLGİLER
1.
Genel Görünüşü, sosyal durumu
2.
Askerî tavır ve hareketi
3.
İtaati
4.
Görevde sabır ve tahammülü
5.
Sadakat ve bağlılığı
6.
Tetkik ve etraflıca inceleme merakı
7.
Düzgün söz söyleme kabiliyeti
8.
Amirlik ve komutanlık yapabilme kabiliyeti
9.
Kesin hüküm
1.SİCİL
ÜSTÜ
2.SİCİL
ÜSTÜ
3.SİCİL
ÜSTÜ
DOLDURANIN ADI SOYADI :
10.
NOT : 1.
RÜTBESİ
:
İMZASI VE TARİH
:
Sorular 1’inci, 2’nci ve 3’üncü sicil üstleri tarafından ÇOK İYİ, İYİ, ORTA, ZAYIF şeklinde açık olarak
cevaplandırılacaktır.
2.
Almış olduğu ceza ve mükâfatlar listesi nitelik belgesine eklenecektir.
3.
Kesin Hüküm : “Sözleşmeli Subaylığa/Subaylığa layıktır veya değildir.” şeklinde yazılacaktır.
4.
Doldurulduğunda "ÖZEL" gizlilik derecesi verilecektir.
5.
Bu belge ilk başvuruda düzenlenmeyecektir. Yazılı sınavı kazanan adaylar hakkında tanzim edilerek
mülakata gelirken aday tarafından kapalı mühürlü zarf içinde diğer belgeler ile birlikte mülakat komisyonuna
teslim edilecektir.
6.
Üç ay görev yapmadığı için düzenlenememesi durumunda, üç ayı doldurduğu tarihte düzenlenerek
gönderilecek, bu durumda adaya mülakata gelirken konuyu açıklayıcı yazı verilecek/aday getirecektir.
- 19 -
TABLO – 5
MUVAZZAF SUBAY OLMAK İSTEYEN YEDEK SUBAYLAR (YEDEK SUBAY ADAY ÖĞRENCİ
DÂHİL) İÇİN NİTELİK BELGESİ
GÖREVİ
:
ADI VE SOYADI
:
SINIFI VE RÜTBESİ
:
SİCİL NUMARASI
:
NASBI
:
T.C.KİMLİK NUMARASI
:
Kendisinin
Fotoğrafı
(Resmi Mühür ve
İmza)
Resmi Mühür ve İmza
SIRA
NU.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
SİCİL AMİRLERİ
NİTELİKLER
1
2
3
Askerlik hizmeti süresi içinde almış olduğu sicillerinin not toplamının ortalaması,
sicil tam notunun % 85 ve daha fazlası mıdır?
Ahlâk, seciye ve karakter bakımından kusursuz ve iyi hal sahibi midir?
Askerî ruhu, disiplini ve itaati, her türlü tesirlere rağmen muhafaza edecek şekilde
benimsemiş midir?
Çalışkanlığı, azim ve iradesi, soğukkanlılığı, dayanıklılığı, durumlara uyma yeteneği
Güvenilme ve sadakat durumu
Maddi çıkarlara ve kötü alışkanlıklara düşkünlüğü var mıdır?
Görev için titizliği, sorumluluğu benimsemesi
Genel görünüşü, temizliği,kılık-kıyafeti,tavır ve hareketi
Genel kültür, terbiye, nezaket ve tevazuu
Zeka, kavrayış ve anlayış (Muhakeme) yeteneği
Anlatım, düşüncesini açıkça söyleme ve inandırma yeteneği
Muhite intibak, arkadaş edinme, kendini sevdirme ve kabul ettirme yeteneği
Eşinin ve ailesinin toplum içindeki durumu
Yıkıcı, bölücü faaliyetleri ve ideolojik eğilimleri var mıdır?
Atatürk İlkelerine bağlı mıdır?
Varsa muvazzaf / sözleşmeli subay olmasını engelleyecek diğer hususlar
....................................................... 'ın istekte bulunması hâlinde, muvazzaf /
sözleşmeli subay alınmasının uygun olup olmadığı?
İMZA VE RESMİ MÜHÜR
ADI VE SOYADI
RÜTBESİ
SİCİL NUMARASI
GÖREVİ
:
:
:
:
:
NOT : 1. Bu nitelik belgesi sıralı sicil amirleri tarafından EVET, HAYIR, ÇOK İYİ, İYİ, ORTA, ZAYIF şeklinde
doldurulacaktır.
2. Almış olduğu ceza ve mükâfatlar listesi nitelik belgesine eklenecektir.
3. Doldurulduğunda “ÖZEL” gizlilik derecesi verilecektir.
4. Bu belge ilk başvuruda düzenlenmeyecektir. Yazılı sınavı kazanan, mülakat tarihinde görevde bulunan adaylar
hakkında (Yedek subaylar için terhis mahiyetinde izinde olması hali dâhil) düzenlenerek mülakata gelirken aday
tarafından kapalı mühürlü zarf içinde diğer belgeler ile birlikte mülakat komisyonuna teslim edilecektir.
5. Üç ay görev yapmadığı için düzenlenememesi durumunda, üç ayı doldurduğu tarihte düzenlenerek
gönderilecek, bu durumda adaya mülakata gelirken konuyu açıklayıcı yazı verilecek/aday getirecektir.
- 20 -
TABLO – 6
KISA DÖNEM ERBAŞ VE ERLER İÇİN NİTELİK BELGESİ
ADI VE SOYADI
:
RÜTBESİ VE TERTİBİ
:
GÖREV YERİ
:
FOTOĞRAF
İMZA
MÜHÜR
SINIFI VE RÜTBESİ
:
(Resmi Mühür
ve İmza)
MEMLEKETİ
:
T.C.KİMLİK NUMARASI
:
ADAY NUMARASI
:
S.
NU.
1
2
3
SİCİL AMİRLERİ
NİTELİKLER
I
II
III
Ahlâk ve karakter bakımından kusursuz ve iyi hal sahibi midir?
Disiplin ve itaati, her türlü tesirlere rağmen muhafaza edecek şekilde benimsemiş
midir?
Çalışkan azim ve iradeli, soğukkanlı ve dayanıklı mıdır?
4
Güvenilir ve sadakatli midir?
5
Maddi çıkarlara ve kötü alışkanlıklara düşkünlüğü var mıdır?
6
Görevinde sorumluluğu benimser mi?
7
Genel görünüşü, temizliği, kılık-kıyafeti, tavır ve hareketleri uygun mudur?
8
Meslek bilgisini ve askerî ihtisasını geliştirme çabası var mıdır?
9
Zekâ, kavrayış ve anlayış (muhakeme) yeteneği uygun mudur?
10
Anlatım, düşüncesini açıkça söyleme ve inandırma yeteneği var mıdır?
11
Eşinin ve ailesinin sosyal yapısı uygun mudur?
12
Yıkıcı-bölücü faaliyetleri ve ideolojik eğilimleri var mıdır?
13
Atatürk ilkelerine bağlı mıdır?
14
Muvazzaf / Sözleşmeli subay/astsubay olmasını engelleyecek durumu var mıdır?
DÜZENLEYENİN
NOT : 1.
ADI VE SOYADI
:
RÜTBESİ
:
SİCİL NUMARASI
:
GÖREVİ
:
İMZA VE MÜHÜR
:
Niteliklere Evet/Hayır şeklinde cevap verilecek, varsa ilave görüşler ek olarak gönderilecektir.
2.
Yetkili sicil üstlerinden 1’inci sicil üstü en az tim, takım, karakol veya bunların eşidi görev yerlerinde bulunan
komutan veya amir olan kd.çvş. veya tğm., 3’üncü sicil üstü ise en az Tb. veya eşidi görev yerlerinde
bulunan komutan veya amir olacaktır.
3.
Bu belge ilk başvuruda düzenlenmeyecektir. Yazılı sınavı kazanan, mülakat tarihinde terhis olmayan adaylar
hakkında (terhis mahiyetinde izinde olanlar dahil) düzenlenerek mülakata gelirken aday tarafından kapalı
mühürlü zarf içinde diğer belgeler ile birlikte mülakat komisyonuna teslim edilecektir.
4.
Üç ay görev yapmadığı için düzenlenememesi durumunda, üç ayı doldurduğu tarihte düzenlenerek
gönderilecek, bu durumda adaya mülakata gelirken konuyu açıklayıcı yazı verilecek/aday getirecektir.
- 21 -

Benzer belgeler

bölüm ı - Jandarma Genel Komutanlığı

bölüm ı - Jandarma Genel Komutanlığı BU KILAVUZU OKUMADAN BAŞVURU İŞLEMİNİZİ YAPMAYINIZ.

Detaylı

Başvuru Kılavuzu - Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Personel Temin

Başvuru Kılavuzu - Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Personel Temin Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

Detaylı

Başvuru Kılavuzu için tıklayınız..

Başvuru Kılavuzu için tıklayınız.. (3) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak, (4) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün...

Detaylı