İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ICBC

Transkript

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ICBC
İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU
Sermaye Piyasası Aracı İhracına İlişkin Gelişmeler
Ortaklığın Adresi
: Maslak Mah., Dereboyu/2 Cd., No:13, 34398 Sarıyer-İstanbul
Telefon ve Faks No.
E-posta adresi
: 212 - 3355335 / 212 - 3281328
: [email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon
ve Faks Numarası
: 212 - 3355138 / 212 - 3355670
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
: Hayır
: Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
: Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının
Tarihi
: 06/08/2015
Özet Bilgi
:
Borçlanma Aracı İhracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan
başvuru hakkında
Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu
Sermaye Piyasası Aracının Türü
: -: Bono ve/veya Tahvil
Sermaye Piyasası Aracının Vadesi
: Farklı vadelerde
Sermaye Piyasası Aracının İhraç Tutarı
: Toplam 350.000.000-Türk Lirasına kadar halka arz edilmeksizin satış
AÇIKLAMA:
İlgi: 06/08/2015 tarihli "Yurtiçinde 350.000.000.- TL tutara kadar Türk Lirası cinsinden farklı vadelerde bir veya birden fazla ihraç
yoluyla bono ve/veya tahvil ihraç edilmesine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı" konulu özel durum açıklamamız.
İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızın 06.08.2015 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında; " Ana Sözleşmemizin
16.maddesi çerçevesinde, Bankamız tarafından yurtiçinde 350.000.000.- TL (üçyüzellimilyonTürk Lirası) tutara kadar Türk Lirası
cinsinden farklı vadelerde bir veya birden fazla ihraç yoluyla bono ve/veya tahvil ihraç edilmesi, satışların halka arz edilmeksizin
ve/veya tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satış yoluyla gerçekleştirilmesi, piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu ve/veya
kuponlu, kuponlu tahvillerin ise sabit veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesi, ihraç edilecek bono ve/veya tahvil ile uyumlu
hazine bonosu ve/veya devlet tahvillerinin bir veya birkaçının referans olarak alınması, lüzumu halinde ek getiri ilave edilmesi,
ilave edilecek ek getirinin oranının belirlenmesi, ödenecek faiz oranları da dahil olmak üzere ihraçlarla ilgili tüm şart ve hükümlerin
belirlenmesi ve bu kapsamda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer merciler nezdinde
gerekli başvuruların yapılması ve diğer işlemlerin yürütülmesi için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine" karar verildiği
duyurulmuştu.
Bu kapsamda, Bankamızca, halka arz edilmeksizin borsa dışında, yurtiçinde nitelikli yatırımcıya satılmak üzere toplam 350 milyon
Türk Lirası tutarına kadar değişik vade, tertip ve tutarlar halinde borçlanma araçları ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na
gerekli başvuruda bulunulmuştur.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda
tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde
etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
ICBC TURKEY BANK A.Ş.
18/12/2015 Saat 13:01

Benzer belgeler

Yurtdışı Kaynaklı Soruşturma hk.

Yurtdışı Kaynaklı Soruşturma hk. matter of this investigation should not have any material monetary or administrative impact on our Banks ability to conduct its business. Any further development relating to this investigation shal...

Detaylı

Borsa İstanbul A.Ş. Başkanlığına

Borsa İstanbul A.Ş. Başkanlığına Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun II.15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bil...

Detaylı

İzahname Sermaye Piyasası Aracı Notu Hk.

İzahname Sermaye Piyasası Aracı Notu Hk. Our application regarding the issuance of two bank bonds in the nominal amount of TL 375,000,000 with a maturity of 73 days and in the nominal amount of TL 125,000,000, with a maturity of 178 days,...

Detaylı

bildirim sorguları şirketler yatırım fonları kap hakkında mevzuat ve

bildirim sorguları şirketler yatırım fonları kap hakkında mevzuat ve içerisinde çıkarılmış sermayesinin 300.000.000,00 TL.den 420.000.000,00 TL.ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 120.000.000,00 TL.nominal değerli paylar 02.05.2012 tarih ve 28/477 sayılı kararıy...

Detaylı