türk kulak burun boğaz ve baş boyun cerrahisi derneği yönetim

Transkript

türk kulak burun boğaz ve baş boyun cerrahisi derneği yönetim
 TÜRK
KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN
CERRAHİSİ DERNEĞİ
YÖNETİM KURULU
TOPLANTISI KARAR FORMU
TARİH: 23.02.2015
TOPLANTI SAYI: 11
TOPLANTI YERİ: Holiday inn Çukurambar /
ANKARA
Form No:
F-KBB BBC-GNL 02
Yayın Tarihi:
01/05/2014
Revizyon Tarihi:
Revizyon No: 00
Sayfa 1 / 3 BAŞLAMA SAATİ: 16:30
BİTİŞ SAATİ
: 18:30
ALINAN KARARLAR
1. Açılış yapıldı ve gündem okundu. Toplantıya Dr. Metin Önerci, Dr. Özgür Yiğit, Dr. K.Kemal Uygur,
Dr. Raşit Midilli, Dr. Mehmet Koyuncu, Dr. Cemal Cingi, Dr. Çağatay Oysu, Dr. Hakan Korkmaz,Dr. Erol
Selimoğlu katıldı.
2. Aralık 2015 de Türkiye ‘de ( Antalya’da ) Balkan Ülkeleri ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri Kulak Burun
Boğaz Uzmanları için 50 şer kişilik 2 kurs (toplantı ) düzenlenmesine,
Bu ülkelerin Kulak Burun Boğaz Dernekleri ile karşılıklı protokol hazırlanmasına,
Konuşmacı ve Eğitimcilerin ulaşım masraflarının dernek tarafından karşılanmasına karar verildi.
3. İFOS 2021 dünya kongresinin düzenlemesi için Prof. Dr. Metin Önerci ‘ye müracaat yetkisi verilmesi
kararlaştırıldı. ( 2017 de oylama yapılacak).
4. 37. Ulusal KBB Kongre hazırlıkları ile ilgili Prof.Dr. Mustafa Gerek ve Prof.Dr.Fuat Tosun tarafından
bilgilendirme yapıldı.
- Gala ‘da havai fişek gösterisi yapılması,
-Türk KBB BBC Derneğinin kongrede 50 uzmana supponsor olması,
-Kongreye dernek sponsorluğu ile katılacak uzmanlık öğrencilerinin en az bir adet serbest tebliği ( sözel
veya poster )olması,
-Kongreye katılacak yabancı konuşmacıların eşlerinden katılım ve konaklama parası alınmaması,
- Kapanış töreninde KBB okul mezunlarına diplomalarının verilmesi,
-Yabancı konuşmacılara kurs verdirilmesi, bu kursların ve diğer kursların ücretsiz olması,
-Stand alanında dernek için stand açılması ve stand ilgili firmaya yaptırılması,
-Sözlü serbest bildirilerin sabah 08:00-09:00 da yapılması, kararlaştırıldı.
5. Prof. Dr. Armağan İncesulu ‘nun hazırlığı doğrultusunda Ulusal KBB Kongresi «asistan ve uzman destek
yönergelerinin » «en iyi araştırma ödülü aday çalışmalarını değerlendirme tablosunun» revizyonu ve
«sunum değerlendirme formu», «bildiri komitesi üye seçim yönergesi» oluşturulması kararlaştırıldı.
6. Onur ve Etik Kurula gönderilen dosyalar ile Yutma bozuklukları kursunun uygulanmasında KBB
hekimlerinin yeterliliğinin sorgulanması hakkında Prof. Dr. Mustafa Gerek bilgi verdi. Sonucun derneğe
yazılacağını bildirdi.Ayrıca konunun dernek avukatına da sorulması kararlaştırıldı.
7. 8 Haziran 2015 tarihinde Prag’da yapılacak olan 3. Avrupa ORL – HNS kongresi ve CEORL-HNS Genel
Kurulu’na dernek adına Levent Olgun, Hakan Korkmaz ,Kemal Uygur ve Metin Önerci’nin gitmesi
kararlaştırıldı.Masraflarının dernek tarafından karşılanmasına karar verildi.
8. Ulusal Alt Branş Dernekleri ortak toplantısı ile ilgilikomisyon oluşturma için yapılan davete gelen
cevapların incelenmesi sonucu 2016 yılında ulusal Otoloji Nörootoloji Derneği ile Türk Rinoloji
Derneği ‘nin yapacağı ortak toplantının desteklenmesi ve daha sonra bunun diğer alt branş derneklerini de
kapsayacak hale gelmesi gerektiği kararlaştırıldı.
TÜRK
KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN
CERRAHİSİ DERNEĞİ
YÖNETİM KURULU
TOPLANTISI KARAR FORMU
TARİH: 23.02.2015
TOPLANTI SAYI: 11
TOPLANTI YERİ: Holiday inn Çukurambar /
ANKARA
Form No:
F-KBB BBC-GNL 02
Yayın Tarihi:
01/05/2014
Revizyon Tarihi:
Revizyon No: 00
Sayfa 2 / 3 BAŞLAMA SAATİ: 16:30
BİTİŞ SAATİ
: 18:30
9. Tütün kontrolü konusunda Türk Toraks Derneği’nin ortak hareket etme önerisi uygun görüldü.
Sigara, Sağlık Ulusal Komitesi (SSUK)ninçalışmalarına katılması için Prof. Dr. Cemal Cingi ve
Prof. Dr. Kemal Uygur görevlendirildi.
10. Watch PAT 2000 cihazının ( uyku apne sendromunun tanısı için ) SGK geri ödeme listesine alınması için
ENDOLAB firmasına referans yazısı verilmesi uygun görüldü.
11. Diyarbakır KBB&BBC Derneğinin, Türk KBB&BBC Derneğine tüzel üye olma isteği uygun görüldü.
12. 38. Ulusal KBB ve BBC Kongre ihale şartnamesinde
MADDE 9 İhale başvurularının teslim işlemi tarihi 6 Mart 2015 Cuma günü olarak belirlenmiştir.
MADDE 11.6 İhale tarihi, 16 Mart 2015 tarihinde saat 14.00 olarak değiştirilmiştir.
MADDE 13.8 Kongre kapsamında gerçekleşecek olan “eğitsel kurslar” Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun
Cerrahisi Derneği, Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Vakfı (TKBBV), UKOK ve KBB Okulları
tarafından düzenlenecek ve tam sayısı daha sonra belirlenecektir, şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 21.18 Kurs kayıtlarının Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği standından
sağlanmasına, kurs kayıtları için standa 2 adet bilgisayar, 2 adet LCD monitör, 2 adet lazer printer, 2 plazma
temin edilmesi, şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 26.1 Bunların dışında firma, ücretsiz olarak, tanıtım için 3 stand Derneğe, 1 stand da TKBBV’ ye tahsis
edecektir, ibaresi eklenmiştir.
MADDE 26.2.15 Medikal Firma Stand 3.000 EUR, İlaç Firma Stand 4.000 EUR olarak değiştirilmiştir.
13. 2015 yılı Danışma Kurulunun ilk toplantısının tarihinin belirlenmesi bir sonraki toplantıya bırakıldı.
14. KBB okulları yönetmeliğinde yapılan değişiklikle eğitim sürecinin kredilendirme sistemi aşağıdaki gibi
belirlenmiştir. ( ekli dosya )
KBB okulları 2014-2015 dönemi teorik ders kamera çekimlerinin eğitici yayın izin formları tamamlanmış
olanların; web sayfasından şifreli şekilde yayınlanmasına karar verilmiştir. Bu amaçla web firması
öğrenciler için şifreli hesaplar oluşturacaktır.
Form No:
F-KBB BBC-GNL 02
Yayın Tarihi:
01/05/2014
Revizyon Tarihi:
TÜRK
KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN
CERRAHİSİ DERNEĞİ
YÖNETİM KURULU
TOPLANTISI KARAR FORMU
TARİH: 23.02.2015
TOPLANTI SAYI: 11
TOPLANTI YERİ: Holiday inn Çukurambar /
ANKARA
Eğitim aktivitesi
Teorik eğitim
Kadavra disseksiyonu
Sunum
Derleme yayın
Klinik ziyaret
Toplam
Revizyon No: 00
Sayfa 3 / 3 BAŞLAMA SAATİ: 16:30
BİTİŞ SAATİ
: 18:30
Kredi
28
12
2
10
40
92
-Katılımcı, teorik eğitimlerin %70’ine katılmalı ve en az 20 kredi olmalıdır.
–Zorunlu Krediler: Kadavra diseksiyonu, TKBBBBC KBB Okulları sitesine konmak üzere hazırlanacak
sunum ve derleme yayın zorunlu kredilerden olup katılımcı bu aktivitelerin tümünden tam kredi almalıdır.
–Katılımcının klinik ziyaretlerde 5 iş gününün en az 4 ‘üne ( % 80 ‘i ) katılma mecburiyeti olup en az 32
kredi almalıdır.
Katılımcı sertifikaya hak kazanmış olmak için eğitim aktivitelerinin tamamından alınması gereken 92
kredinin % 80 ‘i olan, en az 74 kredi elde etmiş olmalıdır.
15. Öykü yarışması ( Prof. Dr. Erol Selimoğlu ), bir sonraki toplantıya bırakıldı.
AD SOYADI
İMZA

Benzer belgeler

türk kulak burun boğaz ve baş boyun cerrahisi derneği yönetim

türk kulak burun boğaz ve baş boyun cerrahisi derneği yönetim TÜRK KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI KARAR FORMU

Detaylı

türk kulak burun boğaz ve baş boyun cerrahisi derneği yönetim

türk kulak burun boğaz ve baş boyun cerrahisi derneği yönetim TÜRK KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI KARAR FORMU

Detaylı

türk kulak burun boğaz ve baş boyun cerrahisi derneği yönetim

türk kulak burun boğaz ve baş boyun cerrahisi derneği yönetim TÜRK KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI KARAR FORMU

Detaylı

kbb-bbc yetkur ak-ekpdf-2011-01

kbb-bbc yetkur ak-ekpdf-2011-01 8. Ulusal Alt Branş Dernekleri ortak toplantısı ile ilgilikomisyon oluşturma için yapılan davete gelen cevapların incelenmesi sonucu 2016 yılında ulusal Otoloji Nörootoloji Derneği ile Türk Rinoloj...

Detaylı

Doç.Dr. Orhan YILMAZ - Ankara - Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve

Doç.Dr. Orhan YILMAZ - Ankara - Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve TÜRK KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI KARAR FORMU

Detaylı