than ve then anlamları/farkı nedir? - YDS

Transkript

than ve then anlamları/farkı nedir? - YDS
THAN VE THEN ANLAMLARI/FARKI NEDİR?
İngilizcede then ve than hem ses hem de görünüş olarak birbirine çok benzediği için
çokça karıştırılır.Aşağıda bu iki kelimenin farkları anlatılmaya çalışılmıştır.
Than
Than bir bağlaçtır ve kıyaslama yapmak için kullanılır.
Tom is smarter than Bill.
This is more important than you might think.
Is she taller than you?
Yes, she is taller than I.
Technically, you should use the subject pronoun after than (e.g., I), as opposed to the
object pronoun (me). However, English speakers commonly use the object pronoun.
Then
Then in birçok anlamı vardır.
1.Belli bir zamanı anlatır
I wasn't ready then.
Will you be home at noon? I'll call you then.
2. Sonraki , sıradaki
I went to the store, and then to the bank
Do your homework and then go to bed
3. Buna ek olarak , de da , bunun üstünde
He told me he was leaving, and then that I owed him money
It cost $5,000, and then there's tax too
4. Bu durumda , Buyüzden (genelde "if" ile kullanılır)
If you want to go, then you'll have to finish your homework.
I'm hungry!
Then you should eat.