SimonTools PDF

Transkript

SimonTools PDF
KOZLUCA KÖYÜ YARDIMLA MA
VE DAYANI MA DERNE
ÜYEL K KAYIT FORMU
Soyadı:
……………………………………..……………….
Adı:
………………………………………………………
Do um tarihi ve yeri:
………………………………………………………
Adres:
………………………………………………………
………………………………………………………
Me kuliyet:
………………………………………………………
Telefon No. / Cep No.
…………………………/……………………………
E-Mail adresi:
………………………………………………………
Üyelik aidatı
55,,-- YYTTLL
19.05.2002 tarihinde kurulmu olan KOZLUCALILAR Derne ine üye olmak istiyorum.
Malatya ili, Akcada ilçesi, Kozluca köyü YARDIMLA MA ve DAYANI MA Derne ine
üyelik aidatı, Türkiye`deki üyeleri için 5.YTL olması uygun görülm tür.
Gönüllü olarak fazla ödemek isteyenlere ve gönüllü ba ı lardan bulunanlara çok te ekkür
ederiz. Sonuçta her üyenin, Kozlucaya ve Kozlucalılardan olu an gelecek nesiller için faydalı
olacaktır.
aallttıı aayyllııkk 3300 YYTTLL
sseenneelliikk 6600 Y
YTTLL
Üyelik aidatımı, banka hesabına havale edece im.
eevveett
hayır
Üyelik aidatımı, Derne in bölge temsilcilerine teslim edece im.
eevveett
hayır
Üyelik aidatını kendisi havale yapacaklar, alttaki hesap numarasını kullanmaları gerekir.
Tarih
mza .......................................................................
......./......../................
Kozlucalılar Derne i Türkiye Hesap Numarası
Banka:
Hesap No.
Türkiye Bankası
Malatya Merkez ubesi
29 53 265
NOT: Kozlucalılar Derne i için, aidatınızı 6 aylık = 30 YTL veya senelik olarak = 60 YTL kendiniz havale yapabilirsiniz,
tercihe göre, bölge temsilcilerine de teslim edebilirsiniz. Bölge temsilcileri, www.kozlucalilar.net altında, Yönetim adı
altında açıklancaktır. Ayrıca daha ba arılı olabilmemiz için, bir çok kentlerde bölge temsilcileri arıyoruz.
Kozluca köyü e.V.
Sparkasse Gelsenkirchen
Uluslararası havale için:
Yurtdı ı Hesap numaramız.
Konto Nr.: 101 157 053
BLZ: 420 500 01
DE29 4205 0001 0101 1570 53 SWIFT . BIC.: WELADED1GEK