tüv-gs rapor - alemdar koltuk

Transkript

tüv-gs rapor - alemdar koltuk
Business Stream Products
Hardlines
Test Rapor No.:
Sayfa 1/27
Page 1/27
27112747 001
Test Report No.:
Müşteri:
Client:
ALEMDAR KOLTUK - OZAN GÜMÜŞTEKİN
Test numunesi:
Test item:
Çınar Üç’lü Koltuk / Çınar Three Seater Sofa
Çınar Tek’li Koltuk / Çınar One Seater Sofa
Çınar Orta Sehpa / Çınar Coffee Table
Tanımlama:
Identification:
Ev Alanında Kullanılan Koltuklar
Domestic Sofas
Seri No.: ./.
Serial No.:
Mal Kabul No.:
Receipt No.:
13100, 13101, 13102
Giriş tarihi:
Date of receipt:
Test yeri:
Testing location:
Fuar Merkezi - Kültür Park Alanı
16400 İnegöl - Bursa - Türkiye
Test Şartları:
Test specification:
DIN EN 12520:2010
DIN EN 12521:2009
and with respect to the present state of engineering.
Test Sonuçları:
Test Result:
Test numuneleri test şartlarına uygundur.
The test items passed the test specification(s).
Test Laboratuarı:
Testing Laboratory:
TÜVRheinland Türkiye Mobilya Test Laboratuvarı, İnegöl
TÜVRheinland Turkey Furniture Testing Laboratory, İnegöl
Test eden /
08.07.2013
Tarih
Date
Mahmudiye Mah. İbrahim Şenbel Sok. No:10 İnegöl / Bursa / Türkiye
tested by:
Kontrol eden /
reviewed by:
Halil ÜNVER / Test Teknikeri
İsim / Pozisyon
Name/Position
27.06.2013
İmza
Signature
08.07.2013
Tarih
Date
Arif GÜNEŞ / Proje Mühendisi
İsim/Pozisyon
Name/Position
İmza
Signature
Diğer bilgiler / Other Aspects:
- Uygulanabilir kullanılırlık göz önünde bulundurulmuştur. Koruma metotları ve emniyet riskleri
tanımlanmamıştır. / Predictable useability was taken under consideration. Neither protection method nor
safety risks are identified at the present.
Ek / Attachment: Test Rapor No / Test Report No: 27112747 001(27 sayfa / 27 pages)
Abkürzungen:
P(ass)
F(ail)
N/A
N/T
=
=
=
=
Geçti
Kaldı
Uygulanamadı
Test edilmedi
Abbreviations:
P(ass)
F(ail)
N/A
N/T
=
=
=
=
passed
failed
not applicable
not tested
Bu test raporu sadece yukarıda bahsedilen numune için geçerlidir. Test merkezinden izin alınmadan
çoğaltılamaz Bu test raporu, bu ve benzeri ürünler için güvenlik işareti taşıma hakkı vermez.
This test report relates to the a. m. test sample. Without permission of the test center this test report is not permitted to
be duplicated in extracts. This test report does not entitle to carry any safety mark on this or similar products.
www.tuv.com
Test Rapor No.:
Sayfa 2/27
Page 2/27
27112747 001
Test Report No.:
Test Ekipmanları
Test Equipment
Ölçümleme Ekipmanları
Measurement Equipment
Cihaz No.
Instrument No.
Kalibrasyon
Geçerliliği
Calibration Valid
Çoklu test cihazı / Unıversal test
ING-H-0001-M
N/A
Çoklu darbe test Cihazı / Impact test unıversal
ING-H-0002-M
N/A
Arkalık darbe test / Back impact test
ING-H-0010-M
N/A
Dınomometre / Dynamometer
ING-H-0037
12.09.2013
Şerit metre / Tape meter
ING-H-0100
21.06.2013
Ön kenar yorulma testi / Sıde to sıde
ING-H-0011-M
N/A
Arka yan test / Sıde back tester
ING-H-0014-M
N/A
Kuvvet ölçer çoklu test / Load cell Unıversal test
ING-H-0020
10.08.2013
Ön kenar yorulma testi kuvvet ölçeri / Load cell
sıde to sıde
ING-H-0014
07.08.2013
Ön kenar yorulma testi kuvvet ölçeri / Load cell
sıde to sıde
ING-H-0015
07.08.2013
20 kg yuvarlak ağırlık / Weight 20 round
ING-H-0149
15.06.2014
Kuvvet ölçer yan test / Load cell sıde 02 tester
ING-H-0008
22.10.2013
Kuvvet ölçer arka test / Load cell back 02 tester
ING-H-0010
22.10.2013
Kuvvet ölçer yan test / Load cell sıde 01 tester
ING-H-0007
22.10.2013
Kuvvet ölçer arka test / Load cell back 01 tester
ING-H-0009
22.10.2013
Elektronik terazi / Electrical scale
ING-H-0094
12.06.2013
10 kg ahşap ağırlık / Weight 10 kg circular wood
ING-H-0076
14.09.2013
www.tuv.com
Test Rapor No.:
27112747 001
Test Report No.:
Sayfa 3/27
Page 3/27
TEST SONUÇLARI
TEST RESULTS
KONU / OBJECT
Numune miktarı / Number of Samples: 3 Adet Test Numunesi / 3 unit of Test Samples
Gönderen / Delivered by:
Alemdar Koltuk - Ozan Gümüştekin
Teslim alan / Received by:
TÜVRheinland Türkiye Mobilya Test Laboratuvarı, İnegöl
TÜVRheinland Turkey Furniture Testing Laboratory, İnegöl
ID No. / ID. No:
13100, 13101, 13102
TEST KAPSAMI / SCOPE OF TEST
DIN EN 12520:2010 standardına bağlı kalınarak emniyet testleri / Safety tests according to EN 12520:2010
DIN EN 12521:2009 standardına bağlı kalınarak kuvvet, dayanıklılık ve emniyet testleri / Strength, durability
and safety tests according to DIN EN 12521:2009
Dinamik ve statik yükleme testleri / Dynamic and static load tests
TEST MEVZUATLARI / TEST REGULATIONS
Günün en son teknolojik mühendislik şartları durumundadır.
The present state of the safety engineering.
TEST SONUÇLARININ KULLANILABİLİRLİĞİ / APPLICABILITY OF TEST RESULTS
Test sonuçları sadece test edilen numune için geçerlidir. Gösterilen fotoğraflar sadece fazladan bilgi
içindir, bu raporun bir parçası değillerdir.
The test results refer solely to the samples tested. The digital pictures shown in this report are for
additional information only and are not part of this report.
ÖLÇÜMÜ BELİRLEYİCİ ŞARTLAR / MEASUREMENT IN CERTAINTY
Aksi belirtilmediği sürece belirtilen tüm boyutlar eski yapılar için DIN7168-g’ye göre, yeni yapılar ise DIN
ISO 2768 Kısım 1 ”c” ye göre hassasiyetle ölçümlenmiştir. Tüm diğer fiziksel değerler için değerler
0
kesinlikle < 5% olmalıdır. Test23 C/ 50 % r.h standart iklim koşullarında uygulanmıştır.
Unless otherwise stated all dimensions are measured to an accuracy according to DIN 7168-g for old
constructions resp. DIN ISO 2768 part 1 “c” for new constructions. For all other physical values the
0
measurement incertainty is<5 %. The test has been carried out at standard climate 23 C/50 % r.h.
www.tuv.com
Test Rapor No.:
27112747 001
Test Report No.:
Sayfa 4/27
Page 4/27
Ürün tanımlaması / Product description:
Genel Boyutlandırmalar (mm)
General Dimensions (mm)
ID No. / ID. No:
13100
Yükseklik / Height:
1090
Genişlik / Width:
2370
Derinlik / Depth:
1060
Res.1/Pic.1: Genel Görünüm / General View
Res.2/Pic.2: Yan Görünüm / Side View
Res.3/Pic.3: Oturak - Arkalık Dayanıklılık Testi
Seat and Back Durability Test
Res.4/Pic.4: Oturak - Arkalık Dayanıklılık Testi
Seat and Back Durability Test
www.tuv.com
Test Rapor No.:
Sayfa 5/27
Page 5/27
27112747 001
Test Report No.:
Test şartları:
EN 12520:2010
Test specifications:
Madde
Clause
Sonuç
Result
5
5.1
Notlar
Remarks
Gereklilik / Requirement
Yorumlar
Readings
Emniyet gerekleri / Safety requirements
Genel tasarım gerekleri / General design requirements
Köşeler ve kenarlar, tutma, sıkıştırma ve makaslama
Corners and edges, trapping, pinching and shearing
Oturma elemanı, kullanıcıda yaralanma riskini en aza indirecek şekilde tasarlanmalıdır.
Oturma elemanının, kullanımı sırasında kullanıcının temas edeceği bütün kısımları, fiziksel
yaralanmalara ve hasara meydan vermeyecek şekilde tasarlanmalıdır.
Bu özellikler aşağıdakiler yapıldığında yerine getirilmiş olur:
- Kullanıcının doğrudan temas halinde bulunduğu oturma elemanının oturma yeri, arkalık ve
kolçağın kenarları minimum 2 mm çap ile yuvarlatılmalı veya pahlandırılmalıdır.
-İçi boş elemanların uçları kapatılmalı veya kapak takılmalıdır.
Geçti
Passed
Hareket edebilen ve ayarlanabilen kısımlar, yaralanmalara ve kazaen oluşabilecek hareketlere
meydan vermeyecek şekilde tasarlanmalıdır.
Oturma elemanının herhangi bir yük taşıyıcı kısmında istenmeyen herhangi bir gevşeme, açılma
oluşması mümkün olmamalıdır.
Kaymaya yardımcı olmak için yağlanan bütün kısımlar, kullanım sırasında kullanıcıyı yağ
lekelerinden koruyacak şekilde tasarlanmalıdır.
The seating shall be so designed as to minimize the risk of injury to the user.
All parts of the seating with which the user comes into contact, during intended use, shall be so
designed that physical injury and damage to property are avoided.
These requirements are met when:
- edges of the seat, back rest and arm rests which are in contact with the user when sitting in
the seating are rounded with minimum 2 mm radius;
- ends of hollow components are closed or capped.
Moveable and adjustable parts shall be designed so that injuries and inadvertent operation are
avoided.
It shall not be possible for any load bearing part of the seating to come loose unintentionally.
All parts that are lubricated to assist sliding shall be designed to protect users from lubricant
stains when in normal use.
Not / Remark
www.tuv.com
Test Rapor No.:
Sayfa 6/27
Page 6/27
27112747 001
Test Report No.:
Madde
Clause
Sonuç
Result
Notlar
Remark
Gereklilik / Requirement
Messergebnisse
Readings
Makaslama ve sıkıştırma noktaları / Shear and squeeze points
Kurma ve katlama esnasında oluşan makaslama ve sıkıştırma noktaları
Shear and squeeze points when setting up and folding
5.2
5.2.1
N/A
Madde 5.2.2 ve Madde 5.2.3’ün uygulanabilir olmadığı durumlarda, yalnızca kurma ve katlama
sırasında oluşan, makaslama ve sıkıştırma noktaları kabul edilebilir. Çünkü kullanıcının
hareketlerinin kontrollü olacağı ve acı hissettiği anda uygulanan kuvveti durdurabileceği
varsayılabilir.
Parçaların kenarlarının birbirine oranla hareketi, makaslama ve sıkıştırma noktalarının ortaya
çıkarılması, Madde 5.1’de belirtildiği gibi olmalıdır.
Unless 5.2.2 and 5.2.3 are applicable, shear and squeeze points that are created only during
setting up and folding, including tipping seat actions, are acceptable, because the user can be
assumed to be in control of his/her movements and able to cease applying the force
immediately upon experiencing pain.
The edges of parts moving relative to each other and creating shear and squeeze points shall
be as specified in 5.1.
Not / Remark
Gereklilik / Requirement
Güçlendirilmiş mekanizmaların etkisi altında oluşan makaslama ve sıkıştırma
Noktaları
Shear and squeeze points under influence of powered mechanisms
5.2.2
N/A
Mekanik yaylar, gazlı yükselticiler ve motorize sistemler gibi güçlendirilmiş mekanizmalar
vasıtasıyla çalışanmasa bölümlerinin oluşturduğu makaslama ve sıkıştırma noktası
bulunmamalıdır
With the exception of tipping seats there shall be no shear and squeeze points created by parts
of the seating operated by powered mechanisms, e.g. springs and gas lifts.
Not / Remark
Gereklilik / Requirement
Kullanım esnasında oluşan makaslama ve sıkıştırma noktaları
Shear and squeeze points during use
5.2.3
N/A
Normal kullanım sırasında uygulanan kuvvetin oluşturduğu, temas edilebilen makaslama ve
sıkıştırma noktaları olmamalıdır.
Masayı taşıma girişimi gibi normal hareketler veya eylemler sırasında kullanıcının neden olduğu
bir tehlike oluşabilecek durumlarda makaslama ve sıkıştırma noktaları bulunmamalıdır.
There shall be no shear and squeeze points created by forces applied during normal use
There shall be no shear and squeeze points if a hazard is created by the user during normal
movements and actions, e.g. attempting to move the chair.
Not / Remark
www.tuv.com
Test Rapor No.:
Sayfa 7/27
Page 7/27
27112747 001
Test Report No.:
Madde
Clause
Sonuç
Result
5.3
Notlar
Remarks
Gereklilik / Requirement
Denge / Stability
Yorumlar
Readings
Öne devrilme denge testi; EN 1022:2005, 6.2
F1 = 600 N, F2 = 20 N
Geçti
Passed Forward overturning stability test; EN 1022:2005, 6.2
F1 = 600 N, F2 = 20 N
Not / Remark
Gereklilik / Requirement
N/A
Ayak dayama yeri olan sandalyeler için öne devrilme denge testi; EN 1022:2005, 6.3
F1 = 600 N, F2 = 20 N
Forward overturning stability test for chairs with foot rests; EN 1022:2005, 6.3
F1 = 600 N, F2 = 20 N
Not / Remark
Gereklilik / Requirement
N/A
Kolçaksız sandalyelerde yana devrilme testi; EN 1022:2005, 6.4
F1 = 600 N, F2 = 20 N
Sideways overturning stability test for chairs without arm rests; EN 1022:2005, 6.4
F1 = 600 N, F2 = 20 N
Not / Remark
Gereklilik / Requirement
Geçti
Passed
Kolçaklı sandalyelerde yana devrilme testi; EN 1022:2005, 6.5
F1 = 250 N, F2 = 350 N, F3 = 20 N
Sideways overturning stability test for chairs with arm rests; EN 1022:2005, 6.5
F1 = 250 N, F2 = 350 N, F3 = 20 N
Not / Remark
Gereklilik / Requirement
Geçti
Passed
Arkalık eğimi olmayan sandalyelerde geriye devrilme denge testi; EN 1022:2005, 6.6
F1 = 600 N
H ≥ 720 mm, F2 = 80 N
H < 720 mm, F2 = 0,2857 (1000 – H)
Rearwards overturning stability test of chairs without back rest inclination; EN 1022:2005, 6.6
F1 = 600 N
H ≥ 720 mm, F2 = 80 N
H < 720 mm, F2 = 0,2857 (1000 – H)
Not / Remark
www.tuv.com
Test Rapor No.:
Sayfa 8/27
Page 8/27
27112747 001
Test Report No.:
Madde
Clause
Sonuç
Result
Notlar
Remarks
Gereklilik / Requirement
Yorumlar
Readings
Mukavemet ve Dayanıklılık / Strength and durability
5.4
5.4.1
Geçti
Passed
Oturma yeri ve arkalık statik yük deneyi, EN 1728:2000; 6.2.1, 6.3
Oturma yeri: 10 devir 1300 N
Arkalık:
10 devir 0450 N
Seat and back static load test EN 1728:2000; 6.2.1, 6.3
Seat: 10 cycles 1300 N
Back: 10 cycles 450 N
Not / Remark
Gereklilik / Requirement
Geçti
Passed
Oturma yeri ön kenarı statik yük deneyi, EN 1728:2000; 6.2.2
10 devir 1300 N
Seat front edge static load test EN 1728:2000; 6.2.2
10 cycles 1300 N
Not / Remark
Gereklilik / Requirement
a
N/A
Ayak dayama yeri ve bacak dayama yeri statik yük deneyi , EN 1728:2000; 6.4
10 devir 1000 N
a
Foot rail/foot rest and leg rest static load test ; EN 1728:2000, 6.4
10 cycles 1000 N
Not / Remark
Gereklilik / Requirement
N/A
Kolçaklarda yana doğru statik yük deneyi, EN 1728:2000; 6.5
10 devir 300 N
Arm sideways static load test, EN 1728:2000; 6.5
10 cycles 300 N
Not / Remark
Gereklilik / Requirement
N/A
Kolçakta aşağıya doğru uygulanan statik yük deneyi, EN 1728:2000; 6.6
10 devir 700 N
Arm downwards static load test, EN 1728:2000; 6.6
10 cycles 700 N
Not / Remark
www.tuv.com
Test Rapor No.:
Sayfa 9/27
Page 9/27
27112747 001
Test Report No.:
Madde
Clause
Sonuç
Result
Geçti
Passed
Notlar
Remarks
Gereklilik / Requirement
Yorumlar
Readings
Oturma yeri ve arkalık yorulma deneyi, EN 1728:2000; 6.7, 6.9
Oturma yeri: 25 000 devir 1000 N
Arkalık: 25 000 devir 0300 N
Seat and back fatigue test, EN 1728: 2000; 6.7, 6.9
Seat: 25 000 cycles 1000 N
Back: 25 000 cycles 300 N
Not / Remark
Gereklilik / Requirement
Geçti
Passed
Oturma yeri ön kenarı yorulma deneyi, EN 1728:2000; 6.8
20 000 devir 800 N
Seat front edge fatigue test, EN 1728:2000; 6.8
20 000 cycles 800 N
Not / Remark
Gereklilik / Requirement
N/A
Kolçak yorulma deneyi, EN 1728:2000; 6.10
10 000 devir 400 N
Arm fatigue test, EN 1728:2000; 6.10
10 000 cycles 400 N
Not / Remark
Gereklilik / Requirement
Ayaklara uygulanan öne doğru statik yük deneyi, EN 1728:2000; 6.12
10 devir 400 N (max)
Oturma yeri yükü: 1000 N
Leg forward static load test, EN 1728:2000; 6.12
10 cycles 400 N (max)
Seat load: 1000 N
Not / Remark
Geçti
Passed
www.tuv.com
Test Rapor No.:
Sayfa 10/27
Page 10/27
27112747 001
Test Report No.:
Madde
Clause
Sonuç
Result
Geçti
Passed
Notlar
Remarks
Gereklilik / Requirement
Yorumlar
Readings
Ayaklara uygulanan yana doğru statik yük deneyi, EN 1728:2000; 6.13
10 devir 300 N (max)
Oturma yeri yükü: 1000 N
Leg sideways static load test, EN 1728:2000, 6.13
10 cycles 300 N (max)
Seat load: 1000 N
Not / Remark
Gereklilik / Requirement
Geçti
Passed
Oturma yeri çarpma deneyi, EN 1728:2000; 6.15
Düşürme yüksekliği: 180 mm
10 kere, Yük: 25 kg
Seat impact test; EN 1728:2000, 6.15
Drop height: 180 mm
10 times, Load: 25 kg
Not / Remark
Gereklilik / Requirement
N/A
Arkalık düşme deneyi (tekli oturma elemanı)
5 kere
b
Backwards fall \ test (single seating)
5 times
b
Not / Remark
Gereklilik / Requirement
c
Geçti
Passed
Arkalık çarpma deneyi , EN 1728:2000; 6.16
o
Düşme yüksekliği: 120 mm / 28
10 kere
c
Back impact test ; EN 1728:2000, 6.16
o
Height of fall: 120 mm / 28
10 times
Not / Remark
a Bu test yalnızca oturma yüksekliği 600 mm’den daha yüksek olan oturma grupları için kullanılır. / This test is only applicable to
seating with a seat height greater than 600 mm.
b Bu test sadece, arkaya doğru 30 N’dan az bir kuvvet uygulandığında devrilen ve ilk olarak arkalığı yere çarpan tekli oturma
elemanlarında uygulanır. / This test is only for single seating units where the back will be the first part of the structure to strike the
floor and the force used to overturn the chair rearwards is less than 30 N.
c Bu test, Arkalık düşme deneyine bağlı kalınarak hiçbir oturma elemanına uygulanmaz. / This test is for all seating not tested in
accordance with Backwards fall \ test..
www.tuv.com
Test Rapor No.:
27112747 001
Test Report No.:
Sayfa 11/27
Page 11/27
Ürün tanımlaması / Product description:
Genel Boyutlandırmalar (mm)
General Dimensions (mm)
ID No. / ID. No:
13101
Yükseklik / Height:
1070
Genişlik / Width:
1070
Derinlik / Depth:
1020
Res.1/Pic.1: Genel Görünüm / General View
Res.2/Pic.2: Yan Görünüm / Side View
Res.3/Pic.3: Alt Görünüm / Bottom View
Res.4/Pic.4: Dayanıklılık Testi / Durability Test
www.tuv.com
Test Rapor No.:
Sayfa 12/27
Page 12/27
27112747 001
Test Report No.:
Test şartları:
EN 12520:2010
Test specifications:
Madde
Clause
Sonuç
Result
5
5.1
Notlar
Remarks
Gereklilik / Requirement
Yorumlar
Readings
Emniyet gerekleri / Safety requirements
Genel tasarım gerekleri / General design requirements
Köşeler ve kenarlar, tutma, sıkıştırma ve makaslama
Corners and edges, trapping, pinching and shearing
Oturma elemanı, kullanıcıda yaralanma riskini en aza indirecek şekilde tasarlanmalıdır.
Oturma elemanının, kullanımı sırasında kullanıcının temas edeceği bütün kısımları, fiziksel
yaralanmalara ve hasara meydan vermeyecek şekilde tasarlanmalıdır.
Bu özellikler aşağıdakiler yapıldığında yerine getirilmiş olur:
- Kullanıcının doğrudan temas halinde bulunduğu oturma elemanının oturma yeri, arkalık ve
kolçağın kenarları minimum 2 mm çap ile yuvarlatılmalı veya pahlandırılmalıdır.
-İçi boş elemanların uçları kapatılmalı veya kapak takılmalıdır.
Geçti
Passed
Hareket edebilen ve ayarlanabilen kısımlar, yaralanmalara ve kazaen oluşabilecek hareketlere
meydan vermeyecek şekilde tasarlanmalıdır.
Oturma elemanının herhangi bir yük taşıyıcı kısmında istenmeyen herhangi bir gevşeme, açılma
oluşması mümkün olmamalıdır.
Kaymaya yardımcı olmak için yağlanan bütün kısımlar, kullanım sırasında kullanıcıyı yağ
lekelerinden koruyacak şekilde tasarlanmalıdır.
The seating shall be so designed as to minimize the risk of injury to the user.
All parts of the seating with which the user comes into contact, during intended use, shall be so
designed that physical injury and damage to property are avoided.
These requirements are met when:
- edges of the seat, back rest and arm rests which are in contact with the user when sitting in
the seating are rounded with minimum 2 mm radius;
- ends of hollow components are closed or capped.
Moveable and adjustable parts shall be designed so that injuries and inadvertent operation are
avoided.
It shall not be possible for any load bearing part of the seating to come loose unintentionally.
All parts that are lubricated to assist sliding shall be designed to protect users from lubricant
stains when in normal use.
Not / Remark
www.tuv.com
Test Rapor No.:
Sayfa 13/27
Page 13/27
27112747 001
Test Report No.:
Madde
Clause
Sonuç
Result
Notlar
Remark
Gereklilik / Requirement
Messergebnisse
Readings
Makaslama ve sıkıştırma noktaları / Shear and squeeze points
Kurma ve katlama esnasında oluşan makaslama ve sıkıştırma noktaları
Shear and squeeze points when setting up and folding
5.2
5.2.1
N/A
Madde 5.2.2 ve Madde 5.2.3’ün uygulanabilir olmadığı durumlarda, yalnızca kurma ve katlama
sırasında oluşan, makaslama ve sıkıştırma noktaları kabul edilebilir. Çünkü kullanıcının
hareketlerinin kontrollü olacağı ve acı hissettiği anda uygulanan kuvveti durdurabileceği
varsayılabilir.
Parçaların kenarlarının birbirine oranla hareketi, makaslama ve sıkıştırma noktalarının ortaya
çıkarılması, Madde 5.1’de belirtildiği gibi olmalıdır.
Unless 5.2.2 and 5.2.3 are applicable, shear and squeeze points that are created only during
setting up and folding, including tipping seat actions, are acceptable, because the user can be
assumed to be in control of his/her movements and able to cease applying the force
immediately upon experiencing pain.
The edges of parts moving relative to each other and creating shear and squeeze points shall
be as specified in 5.1.
Not / Remark
Gereklilik / Requirement
Güçlendirilmiş mekanizmaların etkisi altında oluşan makaslama ve sıkıştırma
Noktaları
Shear and squeeze points under influence of powered mechanisms
5.2.2
N/A
Mekanik yaylar, gazlı yükselticiler ve motorize sistemler gibi güçlendirilmiş mekanizmalar
vasıtasıyla çalışanmasa bölümlerinin oluşturduğu makaslama ve sıkıştırma noktası
bulunmamalıdır
With the exception of tipping seats there shall be no shear and squeeze points created by parts
of the seating operated by powered mechanisms, e.g. springs and gas lifts.
Not / Remark
Gereklilik / Requirement
Kullanım esnasında oluşan makaslama ve sıkıştırma noktaları
Shear and squeeze points during use
5.2.3
Geçti
Passed
Normal kullanım sırasında uygulanan kuvvetin oluşturduğu, temas edilebilen makaslama ve
sıkıştırma noktaları olmamalıdır.
Masayı taşıma girişimi gibi normal hareketler veya eylemler sırasında kullanıcının neden olduğu
bir tehlike oluşabilecek durumlarda makaslama ve sıkıştırma noktaları bulunmamalıdır.
There shall be no shear and squeeze points created by forces applied during normal use
There shall be no shear and squeeze points if a hazard is created by the user during normal
movements and actions, e.g. attempting to move the chair.
Not / Remark
www.tuv.com
Test Rapor No.:
Sayfa 14/27
Page 14/27
27112747 001
Test Report No.:
Madde
Clause
Sonuç
Result
5.3
Notlar
Remarks
Gereklilik / Requirement
Denge / Stability
Yorumlar
Readings
Öne devrilme denge testi; EN 1022:2005, 6.2
F1 = 600 N, F2 = 20 N
Geçti
Passed Forward overturning stability test; EN 1022:2005, 6.2
F1 = 600 N, F2 = 20 N
Not / Remark
Gereklilik / Requirement
N/A
Ayak dayama yeri olan sandalyeler için öne devrilme denge testi; EN 1022:2005, 6.3
F1 = 600 N, F2 = 20 N
Forward overturning stability test for chairs with foot rests; EN 1022:2005, 6.3
F1 = 600 N, F2 = 20 N
Not / Remark
Gereklilik / Requirement
N/A
Kolçaksız sandalyelerde yana devrilme testi; EN 1022:2005, 6.4
F1 = 600 N, F2 = 20 N
Sideways overturning stability test for chairs without arm rests; EN 1022:2005, 6.4
F1 = 600 N, F2 = 20 N
Not / Remark
Gereklilik / Requirement
Geçti
Passed
Kolçaklı sandalyelerde yana devrilme testi; EN 1022:2005, 6.5
F1 = 250 N, F2 = 350 N, F3 = 20 N
Sideways overturning stability test for chairs with arm rests; EN 1022:2005, 6.5
F1 = 250 N, F2 = 350 N, F3 = 20 N
Not / Remark
Gereklilik / Requirement
Geçti
Passed
Arkalık eğimi olmayan sandalyelerde geriye devrilme denge testi; EN 1022:2005, 6.6
F1 = 600 N
H ≥ 720 mm, F2 = 80 N
H < 720 mm, F2 = 0,2857 (1000 – H)
Rearwards overturning stability test of chairs without back rest inclination; EN 1022:2005, 6.6
F1 = 600 N
H ≥ 720 mm, F2 = 80 N
H < 720 mm, F2 = 0,2857 (1000 – H)
Not / Remark
www.tuv.com
Test Rapor No.:
Sayfa 15/27
Page 15/27
27112747 001
Test Report No.:
Madde
Clause
Sonuç
Result
Notlar
Remarks
Gereklilik / Requirement
Yorumlar
Readings
Mukavemet ve Dayanıklılık / Strength and durability
5.4
5.4.1
Geçti
Passed
Oturma yeri ve arkalık statik yük deneyi, EN 1728:2000; 6.2.1, 6.3
Oturma yeri: 10 devir 1300 N
Arkalık:
10 devir 0450 N
Seat and back static load test EN 1728:2000; 6.2.1, 6.3
Seat: 10 cycles 1300 N
Back: 10 cycles 450 N
Not / Remark
Gereklilik / Requirement
Geçti
Passed
Oturma yeri ön kenarı statik yük deneyi, EN 1728:2000; 6.2.2
10 devir 1300 N
Seat front edge static load test EN 1728:2000; 6.2.2
10 cycles 1300 N
Not / Remark
Gereklilik / Requirement
a
N/A
Ayak dayama yeri ve bacak dayama yeri statik yük deneyi , EN 1728:2000; 6.4
10 devir 1000 N
a
Foot rail/foot rest and leg rest static load test ; EN 1728:2000, 6.4
10 cycles 1000 N
Not / Remark
Gereklilik / Requirement
Geçti
Passed
Kolçaklarda yana doğru statik yük deneyi, EN 1728:2000; 6.5
10 devir 300 N
Arm sideways static load test, EN 1728:2000; 6.5
10 cycles 300 N
Not / Remark
Gereklilik / Requirement
Geçti
Passed
Kolçakta aşağıya doğru uygulanan statik yük deneyi, EN 1728:2000; 6.6
10 devir 700 N
Arm downwards static load test, EN 1728:2000; 6.6
10 cycles 700 N
Not / Remark
www.tuv.com
Test Rapor No.:
Sayfa 16/27
Page 16/27
27112747 001
Test Report No.:
Madde
Clause
Sonuç
Result
Geçti
Passed
Notlar
Remarks
Gereklilik / Requirement
Yorumlar
Readings
Oturma yeri ve arkalık yorulma deneyi, EN 1728:2000; 6.7, 6.9
Oturma yeri: 25 000 devir 1000 N
Arkalık: 25 000 devir 0300 N
Seat and back fatigue test, EN 1728: 2000; 6.7, 6.9
Seat: 25 000 cycles 1000 N
Back: 25 000 cycles 300 N
Not / Remark
Gereklilik / Requirement
Geçti
Passed
Oturma yeri ön kenarı yorulma deneyi, EN 1728:2000; 6.8
20 000 devir 800 N
Seat front edge fatigue test, EN 1728:2000; 6.8
20 000 cycles 800 N
Not / Remark
Gereklilik / Requirement
Geçti
Passed
Kolçak yorulma deneyi, EN 1728:2000; 6.10
10 000 devir 400 N
Arm fatigue test, EN 1728:2000; 6.10
10 000 cycles 400 N
Not / Remark
Gereklilik / Requirement
Ayaklara uygulanan öne doğru statik yük deneyi, EN 1728:2000; 6.12
10 devir 400 N (max)
Oturma yeri yükü: 1000 N
Leg forward static load test, EN 1728:2000; 6.12
10 cycles 400 N (max)
Seat load: 1000 N
Not / Remark
Geçti
Passed
www.tuv.com
Test Rapor No.:
Sayfa 17/27
Page 17/27
27112747 001
Test Report No.:
Madde
Clause
Sonuç
Result
Geçti
Passed
Notlar
Remarks
Gereklilik / Requirement
Yorumlar
Readings
Ayaklara uygulanan yana doğru statik yük deneyi, EN 1728:2000; 6.13
10 devir 300 N (max)
Oturma yeri yükü: 1000 N
Leg sideways static load test, EN 1728:2000, 6.13
10 cycles 300 N (max)
Seat load: 1000 N
Not / Remark
Gereklilik / Requirement
Geçti
Passed
Oturma yeri çarpma deneyi, EN 1728:2000; 6.15
Düşürme yüksekliği: 180 mm
10 kere, Yük: 25 kg
Seat impact test; EN 1728:2000, 6.15
Drop height: 180 mm
10 times, Load: 25 kg
Not / Remark
Gereklilik / Requirement
Geçti
Passed
Arkalık düşme deneyi (tekli oturma elemanı)
5 kere
b
Backwards fall \ test (single seating)
5 times
b
Not / Remark
Gereklilik / Requirement
c
Geçti
Passed
Arkalık çarpma deneyi , EN 1728:2000; 6.16
o
Düşme yüksekliği: 120 mm / 28
10 kere
c
Back impact test ; EN 1728:2000, 6.16
o
Height of fall: 120 mm / 28
10 times
Not / Remark
a Bu test yalnızca oturma yüksekliği 600 mm’den daha yüksek olan oturma grupları için kullanılır. / This test is only applicable to
seating with a seat height greater than 600 mm.
b Bu test sadece, arkaya doğru 30 N’dan az bir kuvvet uygulandığında devrilen ve ilk olarak arkalığı yere çarpan tekli oturma
elemanlarında uygulanır. / This test is only for single seating units where the back will be the first part of the structure to strike the
floor and the force used to overturn the chair rearwards is less than 30 N.
c Bu test, Arkalık düşme deneyine bağlı kalınarak hiçbir oturma elemanına uygulanmaz. / This test is for all seating not tested in
accordance with Backwards fall \ test..
www.tuv.com
Test Rapor No.:
27112747 001
Test Report No.:
Sayfa 18/27
Page 18/27
Ürün tanımlaması / Product description:
Genel Boyutlandırmalar (mm)
General Dimensions (mm)
ID No. / ID. No:
13102
Yükseklik / Height:
390
Genişlik / Width:
900
Derinlik / Depth:
900
Res.1/Pic.1: Önden Görünüm / Front View
Res.2/Pic.2: Yan Görünüm / Side View
Res.3/Pic.3: Alttan Görünüm / Bottom View
Res.4/Pic.4: Dayanıklılık Testi / Durability Test
www.tuv.com
Test Rapor No.:
Sayfa 19/27
Page 19/27
27112747 001
Test Report No.:
Test şartları:
EN 12521:2009
Test specifications:
Madde
Clause
5
5.1
Sonuç
Result
Notlar
Remarks
Gereklilik / Requirement
Yorumlar
Readings
Emniyet gerekleri / Safety requirements
Genel / General
Masa, kullanıcıda yaralanma riskini en aza indirecek şekilde tasarlanmalıdır.
Masanın, kullanımı sırasında kullanıcının temas edeceği bütün kısımları, fiziksel yaralanmalara
ve hasara meydan vermeyecek şekilde tasarlanmalıdır.
Bu özellikler aşağıdakiler yapıldığında yerine getirilmiş olur:
- Masanın, direk temasta bulunulabilecek üst yüzey kenarları yuvarlatılmalı ya da pahlanmalıdır.
Kullanım esnasında ulaşılabilen diğer köşelerde ise çapaklar ve/veya keskin köşeler olmamalıdır;
-İçi boş elemanların uçları kapatılmalı veya kapak takılmalıdır.
Hareket edebilen ve ayarlanabilen kısımlar, yaralanmalara ve kazaen oluşabilecek hareketlere
meydan vermeyecek şekilde tasarlanmalıdır.
Masanın herhangi bir yük taşıyıcı kısmında istenmeyen herhangi bir gevşeme, açılma oluşması
mümkün olmamalıdır.
Kaymaya yardımcı olmak için yağlanan bütün kısımlar, kullanım sırasında kullanıcıyı yağ
lekelerinden koruyacak şekilde tasarlanmalıdır.
The table shall be so designed as to minimize the risk of injury to the user.
All parts of the table with which the user comes into contact, during intended use, shall be so
designed that physical injury and damage to property are avoided.
Geçti
Passed These requirements are met when:
- the edges of table tops which are directly in contact with the user shall be rounded or
chamfered. All other edges accessible during use shall be free from burrs and/or sharp edges;
- the ends of hollow components are closed or capped.
Moveable and adjustable parts shall be designed so that injuries and inadvertent operation are
avoided.
It shall not be possible for any load bearing part of the table to come loose unintentionally.
All parts that are lubricated to assist sliding shall be designed to protect users from lubricant
stains when in normal use.
Not / Remark
www.tuv.com
Test Rapor No.:
Sayfa 20/27
Page 20/27
27112747 001
Test Report No.:
Madde
Clause
Sonuç
Result
Notlar
Remark
Gereklilik / Requirement
Messergebnisse
Readings
Makaslama ve sıkıştırma noktaları / Shear and squeeze points
Kurma ve katlama esnasında oluşan makaslama ve sıkıştırma noktaları
Shear and squeeze points when setting up and folding
5.2
5.2.1
N/A
Madde 5.2.2 ve Madde 5.2.3’ün uygulanabilir olmadığı durumlarda, yalnızca kurma ve katlama
sırasında oluşan, makaslama ve sıkıştırma noktaları, masa yüzeyinin kurulumundaki genişleme
bölümleri de dahil kabul edilebilir. Çünkü kullanıcının hareketlerinin kontrollü olacağı ve acı
hissettiği anda uygulanan kuvveti durdurabileceği varsayılabilir.
Parçaların kenarlarının birbirine oranla hareketi, makaslama ve sıkıştırma noktalarının ortaya
çıkarılması, Madde 5.1’de belirtildiği gibi olmalıdır.
Unless 5.2.2 and 5.2.3 are applicable, shear and squeeze points that are created only during
setting up and folding, including the installation of extensions to the main table surface are
acceptable, because the user can be assumed to be in control of his/her movements and to be
able to cease applying the force immediately upon experiencing pain.
The edges of parts moving relative to each other and creating shear and squeeze points shall
be as specified in 5.1.
Not / Remark
Gereklilik / Requirement
Güçlendirilmiş mekanizmaların etkisi altında oluşan makaslama ve sıkıştırma
noktaları
Shear and squeeze points under influence of powered mechanisms
5.2.2
N/A
Mekanik yaylar, gazlı yükselticiler ve motorize sistemler gibi güçlendirilmiş mekanizmalar
vasıtasıyla çalışan masa bölümlerinin oluşturduğu makaslama ve sıkıştırma noktası
bulunmamalıdır
There shall be no shear and squeeze points created by parts of the table operated by powered
mechanisms, i.e. springs, gas lifts and motorised systems.
Not / Remark
Gereklilik / Requirement
Kullanım esnasında oluşan makaslama ve sıkıştırma noktaları
Shear and squeeze points during use
5.2.3
N/A
Normal kullanım sırasında uygulanan kuvvetin oluşturduğu, temas edilebilen makaslama ve
sıkıştırma noktaları olmamalıdır.
Masayı taşıma girişimi gibi normal hareketler veya eylemler sırasında kullanıcının neden olduğu
bir tehlike oluşabilecek durumlarda makaslama ve sıkıştırma noktaları bulunmamalıdır.
There shall be no shear and squeeze points created by forces applied during normal use.
There shall be no shear and squeeze points if a hazard is created by the user during normal
movements and actions, e.g. attempting to move the table.
Not / Remark
www.tuv.com
Test Rapor No.:
Sayfa 21/27
Page 21/27
27112747 001
Test Report No.:
Madde
Clause
Sonuç
Result
Notlar
Remarks
Gereklilik / Requirement
Yorumlar
Readings
Düşey yük altında denge / Stability under vertical load
950 mm veya daha az yüksekliklere ayarlanabilen masalar için deney
Test for tables that are or can be set to a height of 950 mm or less
5.3
5.3.1.1.1
Geçti
Ana yüzey V1 = 200 N, V2 = 400 N (EN 1730:2000; 6.7)
Passed
Yardımcı yüzey V1 = 100 N, V2 = 200 N (EN 1730:2000; 6.7)
Main surface V1 = 200 N, V2 = 400 N (EN 1730:2000; 6.7)
Auxiliary surface V1 = 100 N, V2 = 200 N (EN 1730:2000; 6.7)
Not / Remark
Gereklilik / Requirement
Düşey yük altında denge / Stability under vertical load
950 mm’den daha yüksek olan ve daha yukarı yüksekliğe ayarlanabilen masalar için
deney
Test for tables that are or can be set to a height greater than 950 mm
5.3.1.1.2
N/A
Ana yüzey V1 = 100 N, V2 = 200 N (EN 1730:2000; 6.7)
Yardımcı yüzey V1 = 50 N, V2 = 100 N (EN 1730:2000; 6.7)
Main surface V1 = 100 N, V2 = 200 N (EN 1730:2000; 6.7)
Auxiliary surface V1 = 50 N, V2 = 100 N (EN 1730:2000; 6.7)
Not / Remark
Gereklilik / Requirement
5.3.2
Uzatma elemanları olan masaların dengesi / Stability for tables with extension elements
N/A
Uzatma elemanının her biri, Çizelge 1’de belirtilen yükle yüklenir.
Kilitleme sistemi ile donatılmamış uzatma elemanlı masalar için, uzatma elemanlarının tamamı
en gayri müsait konumunda açılır. Kilitleme sistemi ile donatılmış uzatma elemanlı masalar için,
kilitleme sistemi iptal edilmeyecek şekilde azamî yükleme ile iki uzatma elemanı açılır. Kilitleme
cihazı, herhangi iki uzatma elemanının eş zamanlı olarak açılmasını önlerse, uzatma elamanı
azamî yükle açılır.
Yandan 50 mm içerde olacak şekilde, masanın ön kısmının merkezine yükleme yastığı (EN
1730 Madde 5.6) vasıtasıyla Çizelge 1’de belirtilen düşey kuvvet uygulandığında masa
devrilmemelidir.
Load each extension element with the load specified in Table 1.
For tables with extension elements not fitted with interlocks, open all extension elements in the
least favourable combination. For tables with extension elements fitted with interlocks, open the
two extension elements with the largest loads without overriding the interlock. If an interlock
device prevents any two of the extension elements from being opened simultaneously, open the
extension element with the largest load.
The table shall not overturn when the vertical force specified in Table 2 is applied to the centre
of the front of the table, through a loading pad (EN 1730:2000, 5.6), 50 mm from the edge.
Not / Remark
www.tuv.com
Test Rapor No.:
Sayfa 22/27
Page 22/27
27112747 001
Test Report No.:
Madde
Clause
Sonuç
Result
Notlar
Remarks
Gereklilik / Requirement
Yorumlar
Readings
Mukavemet ve Dayanıklılık / Strength and durability
6.2
Geçti
Passed
Yatay statik yük deneyi, EN 1730:2000; 6.2
2
10 devir 200 N (Yükseklik 600 mm’ye eşit veya küçükse veya masa yüzeyi 0,25 m ’ye eşit veya
küçükse)
10 devir 400 N (Diğer masalar)
Horizontal static load test, EN 1730:2000; 6.2
10 cycles 200 N (Height is equal to 600 mm or lower or tables with tops with a surface area
2
less than or equal to 0,25 m )
10 cycles 400 N (Other tables)
Not / Remark
10 devir 400 N (Diğer masalar) / 10 cycles 400 N (Other tables)
Gereklilik / Requirement
6.3
a
Geçti
Passed
Dikey statik yük deneyi , EN 1730:2000; 6.3
a) Masanın ana yüzeyi 600 mm’ye eşit ya da daha düşük ise:
2
10 devir 1000 N (Yükseklik 600 mm’ye eşit veya küçükse veya masa yüzeyi 0,25 m ’ye
eşit veya küçükse)
Diğer masalar için uygulanamaz.
b) Masanın ana yüzeyi 600 mm’den daha yüksek ise:
2
10 devir 250 N (Yükseklik 600 mm’ye eşit veya küçükse veya masa yüzeyi 0,25 m ’ye
eşit veya küçükse)
10 devir 1000 N (Diğer masalar)
c) Yardımcı yüzey:
2
Yüksekliği 600 mm’ye eşit veya küçük ya da masa yüzeyi 0,25 m ’ye eşit veya küçük
masalara uygulanamaz.
10 devir 200 N (Diğer masalar)
a
Vertical static load test , EN 1730:2000; 6.3
a) Main surface for tables with a height less than or equal to 600 mm:
10 cycles 1000 N (Height is equal to 600 mm or lower or tables with tops with a surface
2
area less than or equal to 0,25 m )
Not applicable for other tables.
b) Main surface for tables with a height greater than 600 mm:
10 cycles 250 N (Height is equal to 600 mm or lower or tables with tops with a surface
2
area less than or equal to 0,25 m )
10 cycles 1000 N (Other tables)
c) Ancillary surface:
Not applicable for height is equal to 600 mm or lower or tables with tops with a surface
2
area less than or equal to 0,25 m
10 cycles 200 N (Other tables)
Not / Remark
Masanın ana yüzeyi 600 mm’den daha yüksek ise:
2
10 devir 250 N (Yükseklik 600 mm’ye eşit veya küçükse veya masa yüzeyi 0,25 m ’ye eşit veya
küçükse)
10 devir 1000 N (Diğer masalar)
Main surface for tables with a height greater than 600 mm:
10 cycles 250 N (Height is equal to 600 mm or lower or tables with tops with a surface area less
2
than or equal to 0,25 m )
10 cycles 1000 N (Other tables)
www.tuv.com
Test Rapor No.:
Sayfa 23/27
Page 23/27
27112747 001
Test Report No.:
Madde
Clause
Sonuç
Result
Notlar
Remarks
Gereklilik / Requirement
Yorumlar
Readings
6.4
Geçti
Passed
Yatay yorulma deneyi, EN 1730:2000; 6.4
a) 5000 devir 150 N (Yükseklik 600 mm’ye eşit veya küçükse veya masa yüzeyi 0,25
2
m ’ye eşit veya küçükse)
b) 10 000 devir 300 N (Diğer masalar)
Horizontal fatigue test, EN 1730:2000; 6.4
a) 5000 cycles 150 N (Height is equal to 600 mm or lower or tables with tops with a
2
surface area less than or equal to 0,25 m )
b) 10 000 cycles 300 N (Other tables)
Not / Remark
Gereklilik / Requirement
6.5
N/A
Konsollu veya sütun tabanlı masalar için düşey yorulma deneyi, EN 1730:2000; 6.5
2
Yükseklik 600 mm’ye eşit veya küçük veya masa yüzeyi 0,25 m ’ye eşit veya küçük masalar
için uygulanamaz
10 000 devir 300 N (Diğer masalar)
Vertical fatigue for cantilever or pedestal tables, EN 1730:2000; 6.5
Not applicable for height is equal to 600 mm or lower or tables with tops with a surface area
2
less than or equal to 0,25 m
10 000 cycles 300 N (Other tables)
Not / Remark
Gereklilik / Requirement
6.6
Geçti
Passed
Tasarımında cam içermeyen masalar için dik darbe deneyi, EN 1730:2000; 6.6
Düşürme yüksekliği: 10 devir 140 mm (Yükseklik 600 mm’ye eşit veya küçükse veya masa
2
yüzeyi 0,25 m ’ye eşit veya küçükse)
Düşürme yüksekliği: 10 devir 180 mm (Diğer masalar)
Vertical impact for tables without glass in their construction; EN 1730:200; 6.6
Drop height: 10 cycles 140 mm (Height is equal to 600 mm or lower or tables with tops with a
2
surface area less than or equal to 0,25 m )
Drop height: 10 cycles 180 mm (Other tables)
Not / Remark
www.tuv.com
Test Rapor No.:
Sayfa 24/27
Page 24/27
27112747 001
Test Report No.:
Madde
Clause
Sonuç
Result
6.6
N/A
Notlar
Remarks
Gereklilik / Requirement
Yorumlar
Readings
Tasarımında cam içeren masalar için dik darbe deneyi, EN 1730:2000; 6.6
b
Düşürme yüksekliği (Emniyet camı ): 10 devir 140 mm (Yükseklik 600 mm’ye eşit veya
2
küçükse veya masa yüzeyi 0,25 m ’ye eşit veya küçükse)
b
Düşürme yüksekliği (Emniyet camı ): 10 devir 180 mm (Diğer masalar)
c
Tasarımında cam içeren masalar için dik darbe deneyi, EN 14072:2003; 6
Düşürme yüksekliği (Diğer cam): 10 devir 180 mm (Yükseklik 600 mm’ye eşit veya küçükse
2
veya masa yüzeyi 0,25 m ’ye eşit veya küçükse)
Düşürme yüksekliği (Diğer cam): 10 devir 240 mm (Diğer masalar)
Vertical impact for tables with glass in their construction; EN 1730:200; 6.6
b
Drop height (Safety glass ): 10 cycles 140 mm (Height is equal to 600 mm or lower or tables
2
with tops with a surface area less than or equal to 0,25 m )
b
Drop height (Safety glass ): 10 cycles 180 mm (Other tables)
c
Vertical impact for tables with glass in their construction; EN 14072:2003; 6
Drop height (Other glass): 10 cycles 180 mm (Height is equal to 600 mm or lower or tables
2
with tops with a surface area less than or equal to 0,25 m )
Drop height (Other glass): 10 cycles 240 mm (Other tables)
Not / Remark
Gereklilik / Requirement
6.7
a,d
Geçti
Passed
Dikey yük altında denge deneyi , EN 1730:2000; 6.7
Ana yüzey V1= 200 N, V2= 400 N (Yükseklik 600 mm’ye eşit veya küçükse veya masa yüzeyi
2
0,25 m ’ye eşit veya küçükse)
Yardımcı yüzey V1= Uygulanamaz, V2= Uygulanamaz (Yükseklik 600 mm’ye eşit veya küçükse
2
veya masa yüzeyi 0,25 m ’ye eşit veya küçükse)
Ana yüzey V1= 200 N, V2= 400 N (Diğer masalar)
Yardımcı yüzey V1= 100, V2= 200 (Diğer masalar)
a,d
Stability under vertical load , EN 1730:2000, 6.7
Main surface V1= 200 N, V2= 400 N (Height is equal to 600 mm or lower or tables with tops with a
2
surface area less than or equal to 0,25 m )
Ancilliary surface V1= Not applicable, V2= Not applicable (Height is equal to 600 mm or lower or
2
tables with tops with a surface area less than or equal to 0,25 m )
Main surface V1= 200 N, V2=400 N (Other tables)
Ancilliary surface V1= 100 N, V2= 200 N (Other tables)
Not / Remark
www.tuv.com
Test Rapor No.:
Sayfa 25/27
Page 25/27
27112747 001
Test Report No.:
Madde
Clause
Sonuç
Result
6.7
Notlar
Remarks
Gereklilik / Requirement
Yorumlar
Readings
d
N/A
a)
b)
c)
d)
Genişletme elemanları olan masalar için denge deneyi ; 5.3.2
2
Yükseklik 600 mm’ye eşit veya küçük veya masa yüzeyi 0,25 m ’ye eşit veya küçük masalar
için uygulanamaz
10 000 devir 200 N (Diğer masalar)
d
Stability for tables with extension elements , 5.3.2
Not applicable for height is equal to 600 mm or lower or tables with tops with a surface area
2
less than or equal to 0,25 m
10 000 cycles 200 N (other tables)
Not / Remark
Genişletme parçaları olan masalar genişletilmiş ve genişletilmemiş şekillerde test edilmelidir. Masanın orta kısmına eklenmiş genişletme
elemanları, ana yüzey olarak test edilmelidir. Genişletilmemiş şekilde olan ana yüzeyin bir parçası, genişletilmiş şekildeyken yardımcı yüzey
olabilir. / Tables with extension pieces shall be tested both in the extended and unextended configurations. A table extension added in the centre
of the table shall be tested as the main surface. A part of the main surface in the unextended configuration may become an ancillary surface in
the extended configuration.
Cam, EN 12150-1, Madde 8’deki parçalanma deneyi gereklerini karşılıyorsa veya EN 12600:2002’e göre veya kırılma modu (β) Tip B veya Tip C
olduğu durumlarda dayanıklı cam olarak nitelendirilir. / Glass is considered to be safety glass if the glass fulfils the requirements in EN 121501:2000, Clause 8, fragmentation test; or where the mode of breakage (β) according to EN 12600, is Type B or Type C.
Masa tablası için çarpma (şok) konumları, EN 1730 Madde 6.6’da tarif edilmiştir. / Impact for the table top in accordance with the positions
defined within EN 1730:2000, 6.6.
Tablodaki denge gereksinimlerinin testler yapıldıktan sonra karşılanamaması durumunda, uygulanabilir denge testleri tabloda verilen test
sıralamasına başlamadan önce uygulanabilir. / For tables that might not fulfill the stability requirements before carrying out any tests, the
applicable stability tests shall be carried out before starting the sequence of tests specified in this table.
www.tuv.com
Test Rapor No.:
Sayfa 26/27
Page 26/27
27112747 001
Test Report No.:
Gönderilmiş olan örneklerin testleri aşağıdaki bütün modelleri temsil etmektedir.
The samples submitted for testing represent all following models.
Koltuk Takımları Model Seri İsimleri:
Sofa Sets Model Series Name:
No.
Model Seri
İsimleri
Model Series
Name
Ürün Tanımlama
Product Description
3+3+1+1 Oturaklı Ev Alanında Kullanılan Sabit Koltuk Takımı+Orta Sehpa+Puf
1
GRANDE
2
SALTANAT
3+3+1+1 Oturaklı Ev Alanında Kullanılan Sabit Koltuk Takımı+Orta Sehpa+Puf
3+3+1+1 Seater Domestic Fixed Sofa Sets + Coffee Table + Puf
3
LİON
3+3+1+1 Oturaklı Ev Alanında Kullanılan Sabit Koltuk Takımı+Orta Sehpa+Puf
3+3+1+1 Seater Domestic Fixed Sofa Sets + Coffee Table + Puf
4
SEDEF
3+3+1+1 Oturaklı Ev Alanında Kullanılan Sabit Koltuk Takımı+Orta Sehpa+Puf
3+3+1+1 Seater Domestic Fixed Sofa Sets + Coffee Table + Puf
5
ROYAL
3+3+1+1 Oturaklı Ev Alanında Kullanılan Sabit Koltuk Takımı+Orta Sehpa+Puf
3+3+1+1 Seater Domestic Fixed Sofa Sets + Coffee Table + Puf
6
VİCTORİA
3+3+1+1 Oturaklı Ev Alanında Kullanılan Sabit Koltuk Takımı+Orta Sehpa+Puf
3+3+1+1 Seater Domestic Fixed Sofa Sets + Coffee Table + Puf
7
VEZİR
3+3+1+1 Oturaklı Ev Alanında Kullanılan Sabit Koltuk Takımı+Orta Sehpa+Puf
3+3+1+1 Seater Domestic Fixed Sofa Sets + Coffee Table + Puf
8
PETRO
3+3+1+1 Oturaklı Ev Alanında Kullanılan Sabit Koltuk Takımı+Orta Sehpa+Puf
3+3+1+1 Seater Domestic Fixed Sofa Sets + Coffee Table + Puf
9
KRAL
3+3+1+1 Oturaklı Ev Alanında Kullanılan Sabit Koltuk Takımı+Orta Sehpa+Puf
3+3+1+1 Seater Domestic Fixed Sofa Sets + Coffee Table + Puf
10
VENEDİK
3+3+1+1 Oturaklı Ev Alanında Kullanılan Sabit Koltuk Takımı+Orta Sehpa+Puf
3+3+1+1 Seater Domestic Fixed Sofa Sets + Coffee Table + Puf
11
SULTAN
3+3+1+1 Oturaklı Ev Alanında Kullanılan Sabit Koltuk Takımı+Orta Sehpa+Puf
3+3+1+1 Seater Domestic Fixed Sofa Sets + Coffee Table + Puf
12
ÇINAR
3+3+1+1 Oturaklı Ev Alanında Kullanılan Sabit Koltuk Takımı+Orta Sehpa+Puf
3+3+1+1 Seater Domestic Fixed Sofa Sets + Coffee Table + Puf
13
SAVO
3+3+1+1 Oturaklı Ev Alanında Kullanılan Sabit Koltuk Takımı+Orta Sehpa+Puf
3+3+1+1 Seater Domestic Fixed Sofa Sets + Coffee Table + Puf
3+3+1+1 Seater Domestic Fixed Sofa Sets + Coffee Table + Puf
www.tuv.com
Test Rapor No.:
27112747 001
Test Report No.:
Sayfa 27/27
Page 27/27
FOTOĞRAF DÖKÜMANTASYONU / PHOTO DOCUMENTATION
Res.1/Pic.1: Ön Kenar Yorulma Testi
Side to Side Fatigue Test
Res.2/Pic.2: Ön Kenar Yorulma Testi
Side to Side Fatigue Test
Res.3/Pic.3: Kolçak Baskı Testi
Arm Press Test
Res.4/Pic.4: Düşey Şok Testi / Vertical Impact Test
Res.5/Pic.5: Dikey Dayanıklılık Testi
Vertical Durability Test
Res.6/Pic.6: Yatay Dayanıklılık Testi
Horizontal Durability Test
- Test Raporu Sonu - End of Test Report -

Benzer belgeler

İnşaat Teknik Şartname

İnşaat Teknik Şartname Düz kaynak uygulamasında parçalar döndürülecekse ilk paso ve puntaların kopmasına meydan vermeyecek şekilde kaynak dikişlerinin yük alması önlenecektir.

Detaylı