Plastik Manholes

Yorumlar

Transkript

Plastik Manholes
Altyapı sistemleri Underground systems
Plastik
Menholler
Plastik Manholes
Su ve kanalizasyon uygulamaları
Water and sewage applications
Altyapı kablo uygulamaları
Underground cable applications
Altyapı sistemleri
Menhollerde Floteks Tecrübesi
Floteks Expertise in Plastic Manholes
• Floteks menholleri piyasanın tüm plastik boruları ile
tamamen uyumludur ve tüm çeşitler ile kolay ve sızdırmaz bağlantı sağlar.
• Tüm parçalar iç ve dış basınç uygulanarak test edilmektedir.
• Menhollerin iç yüzeyi sarı renkte üretilerek uygulamalarda görünebilirlik artırmak mümkündür.
• Projenize uygun menhol tasarımı yapmak mümkündür.
• Floteks manholes are designed to be compatible with
a wide range of plastic pipes.
Floteks
Floteks
1982 yılında faaliyete geçen FLOTEKS AŞ., Türkiye’nin
rotasyonel kalıplama tekniği ile polietilen mamul üreten ilk, teknolojisi ve Ar-Ge kapasitesiyle de dünyadaki
benzer firmalarla yarışabilecek tek kuruluşudur.
Otomotiv yan sanayi, taşıma sistemleri ve altyapı sektörlerine sayısız ürün geliştirmiş olan Floteks, aynı zamanda 5 ile 25.000 litre aralığında polietilenden mamul yer üstü gıda ve su depoları imal etmektedir.
25 yıldır otomotiv sektörüne üretim yapan Floteks, etkin bir kalite kontrol laboratuvarına sahiptir.
Having started its operations in 1982, Floteks is the pioneer of rotional molding technology in Turkey. With its
high technology and research and development capability, Floteks is in par with top rotational molders in the
world.
• All Floteks manholes have been tested by appliying
pressure on the inside as well as the outside.
• All manholes can be produced with a yellow interior
for increased visibility.
• New manholes can be designed according to your project.
Having developed many products for automotive, materials handling and construction sectors, Floteks can produce any part from 5 to 25.000 liters.
Being a manufacturer for the automotive OEMs for 25
years, Floteks has a comprehensive quality lab.
Plastik (PE) Menhollerde Floteks Kalitesi: TS EN 13598-2
FLOTEKS A.Ş. üretimini en güncel normlar ve kalite kriterleri çerçevesinde gerçekleştirmektedir. Ürünlerin tüm
testleri FLOTEKS A.Ş. bünyesinde, gelişmiş Ar-Ge ve Kalite Kontrol Sistemi ile ehil personeller tarafından gerçekleştirilmektedir.
FLOTEKS, altyapı sistemlerinde borulara veya kablolara belirli aralıklarla bağlantı yapabilmek, gözlemlemek,
bakım yapabilmek, için çeşitli büyüklük, derinlik ve şekillerde kullanılan polietilen muayene bacalarını (menholler)
en güncel standartlarda üretmektedir.
FLOTEKS tarafından üretilen SUBTERRA markalı altyapı ürünleri bu ürünler için geçerli standart olan TS EN
13598-2 standardına yeterlilik belgesine sahiptir.
Kalite Belgelerimiz:
TS EN 13598-2
FLOTEKS SUBTERRA markalı Termoplastik Altyapı Ürünleri olan plastik muayene bacaları ve menhollerin bu
şekilde işaretlenmiş olan serileri, bu ürünler için geçerli TS EN 13598-2 Standardına uygun olarak üretilmektedir.
Bahse konu standarda göre işaretli ürünler, gerekli TS EN 13598-2 kalite yeterlilik belgesine sahiptir, dolayısıyla
yeterlilik kriterlerini eksiksiz yerine getirmektedir.
TS 1478 EN 124
SUBTERRA serisinde yer alan Polietilen Esaslı Kapaklar TS 1478 EN 124 standardının A 15 trafik sınıfına (insan
kullanımına açık, trafik yüküne kapalı) yeterlilik belgesine sahiptir.
TS EN ISO 9001:2008
TS EN ISO 14001
TS EN ISO 9001:2008
TS EN 13598-2
TS 1478 EN 124
TS EN ISO 14001
Altyapı İnşaatları müşteri tarafından görev ve yetki verilecek yetkin mühendisler tarafından uygulanmalı ve denetlenmelidir. Ehil personel tarafından SUBTERRA ürünleri ile temin edilen talimatnameye ve bu talimatnamede
yazsın ya da yazmasın, mühendislik ilminin gereklerine uygun olarak yapılan montaj, sorunsuz kullanımı beraberinde getirecektir.
Certificates Belgelerimiz
Underground systems
Şartname Örneği
Altyapı sistemleri
Floteks, teknik ekibi ile proje aşamasından uygulama alanına, sizlere teknik destek vermekten mutluluk duymaktadır. Projelerinizde-ihalelerinizde PE esaslı rögar, muayene bacası ve/veya muayene odacığı kullanımı için
gerekli şartname ve birim fiyat örnekleri aşağıda verilmiştir.
GENEL
Bu şartname yapı işlerine ait teknik şartnamelerde yer alan konuların tamamlayıcısıdır. Yapı işleri teknik şartnamesi ile Çelişki halinde bu şartname hükümleri geçerlidir.
KAPSAM
Bu teknik şartname Plastik (PE) Menhol ve Menhol Parçaları üretiminde kullanılacak malzemelerin seçimi ve
yapım yöntemlerinin tariflerini ve geometri tariflerini kapsamaktadır.
STANDART BELGELERİ
TS EN 13598-2: Tüm Plastik (PE) Menhol ve Menhol Parçaları geçerli TS EN 13598-2 standardına yeterlilik
belgesine sahip olmalıdır.
TS EN ISO 9001:2008: Üretici firmalar geçerli TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi yeterlilik belgesine sahip olmalıdır.
TS EN ISO 14001:2004: Üretici firmalar geçerli TS EN ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi yeterlilik belgesine sahip olmalıdır.
MALZEMELER
Hammadde:
Kullanılacak hammaddenin;
•Yoğunluğu: 0.935 gr/cm3 veya üzeri olmalıdır.
•Çekme Mukavemeti: 17 Megapascal (MPa)
veya üzerinde olmalıdır.
•Nihai Uzama 200% veya üzerinde olmalıdır.
•Korozyona mukavim olmalıdır.
•Kullanılan Polietilenin ve boyar maddesinin en
az UV 8 standardında olmalıdır.
•Kullanılan hammadde ve boyar madde kurşun
ve çevreye zararlı ağır metaller içermemelidir.
Sızdırmazlık contaları:
Sızdırmazlık conta malzemesi, hangisi uygulanabilir ise, EN 681-1, EN 681-2, EN 681-3
veya EN 681-4’e uygun olmalıdır.
Sızdırmazlık contası, parçaların özellikleri üzerinde olumsuz hiçbir etki göstermemeli ve deney için monte edilmiş sistemin performans
gereklerini karşılayamamasına neden olmamalıdır.
BOYUTLAR VE ÖZELLİKLER
SON KAPLAMA
TABAKASI
TABAKALAR
HALİNDE
SIKIŞTIRILMIŞ
ÇEVRE
DOLGUSU
FONT KAPAK
TS 1478 EN 124
KAPAK ÇERÇEVE
MESNET
BETON BİLEZİK
Genel
Muayene bacası veya menhollerin nominal boyutlarının sınıflandırılmasında bilezik şaftının iç
çapı kullanılmalıdır.
Tüm boyutlar EN ISO 3126’ya göre ölçülmelidir. Aşağıda tanımlanan boyutsal gereklere
ilaveten baca ve menholler EN 476’da belirtilen
geometrik özelliklere uymalıdır.
100-200 mm YASTIK DOLGUSU (İNCE KUM vb.)
Soket ve spigot çapları bağlanacak borularla
uyum sağlamalıdır.
Baca ve menhol parçaları, adam girişi sınırlamalarıyla ilgili ulusal emniyet kuralları ve/veya yerel koşullara
tabiidir. Montaj öncesinde uyum için kontrol edilmelidir.
Kullanılacak çerçeve, kapak veya ızgara, başka türlü belirtilmemişse, EN 124’deki ilgili tasarıma uymalıdır.
Menhol basamak ve merdivenleri ya EN 13101:2002 ya da EN 14396’ya, ulusal emniyet kuralları dikkate
alınarak hangisi uygunsa, uyumlu olmalıdır.
Tüm ölçülerde DIN 16901-160-A/B Toleransları geçerlidir. Et kalınlığı tolerans değeri %25‘dır
Plastik Menholler TS EN 13598-2 standardına göre üretilmiş ve geçerli TSE sertifikasına sahip olacaktır.
Taban Elemanı çeşitli tiplerde boru bağlantısının (Koruge/PE/HDPE/PVC) bağlanabileceği şekilde kendinden
çıkış donanımlı olarak temin edilecektir. Ör. DN 1000 serisi, kendinden çıkışa sahip temin edilen taban elemanları Ø400 çapa kadar boru bağlantısına kadar uygun olacak şekilde kendinden çıkışlı temin edilecektir.
Ø 1000 MM ANMA ÇAPINDA PE ESASLI PREFABRİK BASAMAKLI KONİK
ELEMANI, YÜKSELTME BİLEZİĞİ VE TABAN ELEMANI KULLANILARAK Ø 1000 MM ANMA
ÇAPINDA PE ESASLI PARSEL VEYA MUAYENE BACASI TEŞKİLİ BİRİM FİYAT TARİFİ
Altyapı uygulamaları için polietilen menhollerin tasarımı ve imalatı ilgili şartlar ve esaslar dâhilinde
TS EN 13598-2, TS EN ISO 9001:2008, TS EN
ISO 14001:2004 belgelerine sahip, TSE tarafından
onaylı üretici tarafından imal edilmiş veya satın
alınmış, her türlü deneyleri yapılarak idare tarafınKAPAK ÇÖZÜMÜ dan kabul edilmiş TS EN 13598-2 Kalite Belgesine
sahip PE esaslı, PE basamaklı, 1,00 mt iç çapında
polietilen prefabrik muayene bacası küresel taban,
bilezik ve konik elemanının baca kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi,
“Eğer” kazı tabanında herhangi bir çürük malzemenin olması durumunda bu malzeme sıyrılması,
uzaklaştırılması ve kazı tabanının onaylanmış bir
KONİK ELEMAN
dolgu malzemesi (agrega, temel betonu veya prefabrik taban beton plaka vb.) kullanılması suretiyle
taban ıslahının yapılması
YÜKSELTME
BİLEZİĞİ
YÜKSELTME
BİLEZİĞİ
TABAN ELEMANI
Sağlam kazı tabanının tesviyesinin, Muayene Bacası (Menhol) düzgün zemine oturtulacak şekilde
ince kum (ve/veya tas tozu 0-5 mm) veya “0-20
mm” agrega kullanılarak mühendislik tekniklerine
uygun şekilde yapılması,
Kendinden entegre çıkışlara sahip PE Esaslı Muayene Baca Taban Elemanının kazı çukuru kenarından alınıp temel tabanına indirilmesi, TS EN 681-1
standardına uygun olan sızdırmazlık contası kullanılmak suretiyle PE esaslı PE basamaklı yükseltme
bilezikleri ve Konik elemanı ile istenilen yüksekliklerde sızdırmaz halde muayene bacası elde edilmesi,
Muayene Bacasına boru bağlantılarının sızdırmaz
bir şekilde teknik şartnamesine uygun şekilde yapılmasını takiben teknik şartnameye, TS EN 1610
a ve/veya mühendislik tekniğine uygun şekilde kademeli-tabaka tabak yan ve geri dolgusunun yapılması, nihai kapak kotuna göre PE Konik Elemanın
boğaz kısımda kesme vasıtasıyla ayar yapılması,
Uygulama sınıfına uygun TS 148 EN 124 belgeli
Menhol kapağı altına konmak üzere donatılı beton
bileziklerin yapılması için gerekli her türlü masraf
her türlü işçilik, makina, ekipman, alet, edevat, yatay ve düşey taşıma yükleme, boşaltma, malzeme
ve zayiatı, giderleri ile yüklenici karı ve genel giderleri dahil (imal edilmiş prefabrik muayene bacası
konik elemanının şantiyeye nakli ve bu taşımaya
ait yükleme, boşaltma ve istif bedeli dahil) 1,00 mt.
iç çapında PE prefabrik muayene bacası konik elemanı ile baca teşkili yapılmasının derinliklere göre
değişen 1 adet fiyatıdır.
Birim Fiyat Tarifi Örneği
Underground systems
Installation Areas Uygulama Alanları
Altyapı sistemleri
Uygulama Alanları
Altyapı sistemlerinde borulara belirli aralıklarla bağlantı yapabilmek, gözlemlemek, bakım yapabilmek için
çeşitli büyüklük, derinlik ve şekilde muayene birimleri konulmaktadır.
Kanalizasyon sitemlerinde, telefon bağlantılarında, su şebekelerinde, elektrik uygulamalarında duruma
göre her sokak köşesine, her ev girişine, 50 metre aralıklara kadar düşebilen sıklıkta, uygun büyüklük ve
şekilde bir birim konabilmektedir.
İlgili standartlara göre muayene bacası montaj bölgeleri
Menhollerin uygun sınıfları montaj yerine bağlıdır. Farklı montaj bölgeleri ilgili TS EN 13598-2 ve TS 1478
EN 124 standartlarında aşağıdaki gruplara ayrılmıştır. Bu gruplardan karayolu ortamındaki bazılarının yerleri gösterilmiştir.
Her grup için hangi sınıf kullanılacağı hakkında kılavuz bilgi parantez içerisinde verilmiştir. Uygun sınıf seçimi proje tasarımcısının sorumluluğundadır.
Grup 1 (A15 sınıfı)
Sadece yayalar ve bisiklete binenlerin kullandığı alanlar.
Grup 2 (B 125 sınıfı)
Patikalar, yaya bölgeleri ve benzeri alanlar, araba park yerleri veya araba parkı kaplamaları.
Grup 3 (C 250 sınıfı)
Yolların kenarında, bordür sınırından itibaren yol kaplamasına doğru en fazla 0,5 m, yaya yoluna doğru en
fazla 0,2 m giren bordür kanallarında.
Grup 4 (D 400 sınıfı)
Yol kaplamaları (yaya caddeleri dahil), sert banketler ve bütün karayolu taşıtları için park alanları.
Grup 5 (E 600 sınıfı)
Yüksek tekerlek yüküne maruz alanlar, örneğin; limanlar, hava alanı kaplamaları.
Tüm Subterra markalı Floteks altyapı ürünleri TS EN 13598-2 belgesine sahiptir ve en yüksek trafik sınıfı
olan E sınıfına kadar yeterlilik gösterebilmektedir.
• Muayene bacasının yerleştirileceği çukur kazılır.
• Kazı tabanı sıkıştırılır.
• Kazı tabanı ince kum vb. kullanılarak tesviye edilir.
• Excavate the hole where the manhole will be installed.
• Treat (if needed) and compact the sub-grade bottom
with a compactor.
• Grade and level the bottom of the trench with a bedding layer of granular material.
• Floteks muayene bacası (menhol) düzgün zemine
oturtulur.
• Boru bağlantısının alt seviyesine kadar tabakalar
halinde dolgu ve sıkıştırma yapılır.
• Boru bağlantısı usulüne uygun, sızdırmaz bir biçimde yapılır.
• Place the manhole on the even surface.
• Tabaka tabaka sıkıştırma işlemine devam edilir.
• Floteks muayene bacasının en üstünden 5–8 cm altına kadar dolgu yapılarak sıkıştırılır.
• Kapak yerleştirilir ve son tabaka atılarak sıkıştırma
yapılır.
• Continue filling with proper material, making sure it is
filled layer by layer with compaction in each layer.
Not: Ehil personel tarafından, Floteks firmasından temin edilecek şartnameye uygun montaj, sorunsuz kullanım garantisi olacaktır.
Note: Assembly by experienced technicians, according to the instructions provided by Floteks will ensure a long lifetime.
• Fill the trench up to the pipe layer by layer with compaction.
• Connect the pipes in a watertight manner, according
to the procedure that will be provided by Floteks.
• Fill the hole up to 5-8 cm below the top of the manhole.
• Place the lid and fill the remaining area with top coat
material, compact the top coat material one last time.
Assembly Kurulum
Underground systems
Sewage Kanalizasyon
Altyapı sistemleri
Subterra 1250 Serisi
Subterra 1250 Series
Dünyada bir çok üründe bağlantılar sahada kaynak yapılmak suretiyle gerçekleştirilmektedir.
Floteks Subterra markalı ürünler ise tasarımları sayesinde kendiliğinden entegre bağlantılıdır. Bu sayede
sahada kaynak uygulamasını büyük oranda ortadan
kaldıran Subterra ürünleri büyük avantaj sağlamakta
ve kalite problemlerini ortadan kaldırmaktadır.
Inlets/Outlets to the manholes are
mostly obtained by welding of pipes
to the units in most systems.
By unique design of Floteks Subterra Manholes ınlets and outlets are
integrated to the body. By this design
Subterra Products very nearly eliminate
welding process, related quality problems and
offers big advantages at site.
Konik Elemanlar Cones
1000
250
Ø625
Modüler Ürün
Modular Product
Subterra 1250 Dik Konik Eleman
Subterra 1250 Asymmetrical Cone
Ø1250
Ø1400
Yükseklik (mm)
Height (mm)
750/1000
Taban Elemanları Bases
L
Ø
800
Ø1250
Ø1250
800
Modüler Ürün
Modular Product
Yükseklik (mm)
Height (mm)
Subterra 1250 Entegre Çıkışlı Taban Elemanı
Subterra 1250 Base With Integrated Pipes
800/1250
Subterra 1250 Küresel Taban Elemanı
Subterra 1250 Base
800/1250
250
PE MerdivenliYükseltme Elemanları Risers With PE Ladders
Ø1250
500
Ø1400
Ø1250
Ø1400
Modüler Ürün
Modular Product
Yükseklik (mm)
Height (mm)
Subterra 1250 Yükseltme Elemanı
Subterra 1250 Riser
250
Subterra 1250 Yükseltme Elemanı
Subterra 1250 Riser
500
Subterra 1250 Yükseltme Elemanı
Subterra 1250 Riser
750
Subterra 1250 Yükseltme Elemanı
Subterra 1250 Riser
1000
Subterra 1250 Yükseltme Elemanı
Subterra 1250 Riser
1250
Sewage Kanalizasyon
Underground systems
Ø625
120
H
120
Ø625
H
Sewage Kanalizasyon
Altyapı sistemleri
1000
1000
Ø1250
Ø1250
Merdivenli Yekpare Plastik Menhol Single Piece Plastic Manhole with Ladder
Yükseklik (mm)
Height (mm)
DN (mm)
DN (mm)
Giriş Çap (mm)
Entrance Diameter (mm)
Bağlanan Boru Çapı (mm)
Connecting Pipe Diameters (mm)
1150 – 1250
1000
625
Ø100- Ø150- Ø 200- Ø 250 Ø 300
1150 – 1250
1000
625
Ø100- Ø150- Ø 200- Ø 250 Ø 300
1450 – 1550
1000
625
Ø100- Ø150- Ø 200- Ø 250 Ø 300
1750 – 1850
1000
625
Ø100- Ø150- Ø 200- Ø 250 Ø 300
2050 – 2150
1000
625
Ø100- Ø150- Ø 200- Ø 250 Ø 300
2350 – 2450
1000
625
Ø100- Ø150- Ø 200- Ø 250 Ø 300
2650 – 2750
1000
625
Ø100- Ø150- Ø 200- Ø 250 Ø 300
2950 – 3050
1000
625
Ø100- Ø150- Ø 200- Ø 250 Ø 300
Not: Tüm menhollerimizde 100 mm kesme payı ile hassas kot ayarı yapılabilmektedir. All manholes can be cut 100 mm for precise leveling.
Örnek Bağlantı Şekilleri Sample Connection Types
Konik Elemanlar Cones
Ø625
Ø625
620
120
Modüler Ürün
Modular Product
1000
1000
Ø1250
Ø1250
Yükseklik (mm)
Height (mm)
Subterra 1000 Eşit Konik Elemanı
Subterra 1000 Symmetrical Cone
500/750
Subterra 1000 Dik Konik Elemanı
Subterra 1000 Asymmetrical Cone
750/1000
Taban Elemanları Bases
Modüler Ürün
Modular Product
Yükseklik (mm)
Height (mm)
Subterra 1000 5+1 Yönlü Taban
Subterra 1000 5+1 Way Base
600/800
Subterra 1000 4 Yönlü Flexible Taban
Subterra 1000 4 Way Flexible Base
500/700
Subterra 1000 Entegre Çıkışlı Taban Eleman
Subterra 1000 Base With Integrated Pipes
750/1000
Subterra 1000 Küresel Taban Elemanı
Subterra 1000 Base
750/1000
PE Merdivenli ve Merdivensiz Yükseltme Elemanları Risers With or Without PE LaddersLadders
Modüler Ürün
Modular Product
Yükseklik (mm)
Height (mm)
Subterra 1000 Yükseltme Elemanı
Subterra 1000 Riser
250
Subterra 1000 Yükseltme Elemanı
Subterra 1000 Riser
500
Subterra 1000 Yükseltme Elemanı
Subterra 1000 Riser
750
Subterra 1000 Yükseltme Elemanı
Subterra 1000 Riser
1000
Sewage Kanalizasyon
Underground systems
Sewage Kanalizasyon
Altyapı sistemleri
Subterra 800 Serisi
Subterra 800 Series
Yükseklik (mm)
Height (mm)
DN (mm)
DN (mm)
Giriş Çap (mm)
Entrance Diameter (mm)
Bağlanan Boru Çapı (mm)
Connecting Pipe Diameters (mm)
1100 – 1200
800
625
Ø100- Ø150- Ø 200- Ø 250 Ø 300 Ø 400
1350 – 1450
800
625
Ø100- Ø150- Ø 200- Ø 250 Ø 300 Ø 400
Not: Menhol boğazından 100 mm kesme payı olduğundan kot ayarı yapılabilmektedir. All manholes can be cut 100 mm for precise leveling.
Taban Elemanları BAses
Subterra 800 Serisi
Subterra 800 Series
Modüler Ürün
Modular Product
Yükseklik (mm)
Height (mm)
Subterra 800 Entegre Çıkışlı Taban Eleman
Subterra 800 Base With Integrated Pipes
550/800
Subterra 800 Küresel Taban Elemanı
Subterra 800 Base
550/800
Konik Elemanlar Cones
Modüler Ürün
Modular Product
Yükseklik (mm)
Height (mm)
Subterra 800 Dik Konik Eleman
Subterra 800 Asymmetrical Cone
750/1000
PE MerdivenliYükseltme Elemanları
Risers With PE Ladders
Modüler Ürün
Modular Product
Yükseklik (mm)
Height (mm)
Subterra 800 Yükseltme Elemanı
Subterra 800 Riser
250
Subterra 800 Yükseltme Elemanı
Subterra 800 Riser
500
Subterra 800 Yükseltme Elemanı
Subterra 800 Riser
750
Subterra 800 Yükseltme Elemanı
Subterra 800 Riser
1000
Subterra DN 800 Yekpare Plastik Menhol Subterra DN 800 Single Piece Plastic Manhole
Plastik Yağmursuyu ve Kanalizasyon Menholleri
Yükseklik (mm)
Height (mm)
DN (mm)
DN (mm)
Giriş Çap (mm)
Entrance Diameter (mm)
Bağlanan Boru Çapı (mm)
Connecting Pipe Diameters (mm)
1250
800
625
Ø100- Ø150- Ø 200- Ø 250 Ø 300 Ø 400
1500
800
625
Ø100- Ø150- Ø 200- Ø 250 Ø 300 Ø 400
1750
800
625
Ø100- Ø150- Ø 200- Ø 250 Ø 300 Ø 400
2000
800
625
Ø100- Ø150- Ø 200- Ø 250 Ø 300 Ø 400
2250
800
625
Ø100- Ø150- Ø 200- Ø 250 Ø 300 Ø 400
Not: Tüm menhollerimizde 100 mm kesme payı ile hassas kot ayarı yapılabilmektedir. All manholes can be cut 100 mm for precise leveling.
Sewage Kanalizasyon
Underground systems
Sewage Kanalizasyon
Altyapı sistemleri
Subterra 600 Serisi
Subterra 600 Series
Yükseklik (mm)
Height (mm)
DN (mm)
DN (mm)
Giriş Çap (mm)
Entrance Diameter (mm)
Bağlanan Boru Çapı (mm)
Connecting Pipe Diameters (mm)
600
600
625
Ø100- Ø150- Ø 200- Ø 250 Ø 300
750 – 850
600
625
Ø100- Ø150- Ø 200- Ø 250 Ø 300
600
625
Ø100- Ø150- Ø 200- Ø 250 Ø 300
1050 - 1150
Not: Menhol boğazından 100 mm kesme payı olduğundan kot ayarı yapılabilmektedir. All manholes can be cut 100 mm for precise leveling.
Underground systems
Yükseklik (mm)
Height (mm)
DN (mm)
DN (mm)
600
400
Sewage Kanalizasyon
Subterra 400 Serisi
Subterra 400 Series
Cinsi
Type
Bağlanan Boru Çapı (mm)
Connecting Pipe Diameters (mm)
Dört Yönlü Taban
Four Way Base
Ø100- Ø150- Ø 200- Ø 250 Ø 300
Not: Subterra 400 Serisi, taban ve uygun boru kullanımı ile istenilen derinlikte baca olarak uygulanabilir.
When assambled with pipes, Subterra 400 Series can be used as a riser.
Complementary Parts Yardımcı Ürünler
Altyapı sistemleri
Cadde Ağızlığı / Izgara Tabanı
PE Inlets
Cadde ağızlığı / ızgara tabanları yol ve açık alanlardaki
yağmur suyunun toplanarak menhollere yönlendirilmesinde kullanılmaktadır.
PE Inlets are used in rainwater applications, to accumulate rainwater from roads/open paces and direct it to the
manholes.
PE Menhol Kapakları
PE Covers
PE Menhol kapak serisinde DN 400 ve DN 600 çaplarında çerçeveli/menteşeli ve geçme kapak modelleri
bulunmaktadır.
Tüm Floteks PE menhol kapakları TS 1478 EN 124 A
15 sınıfı yeterlilik belgesine sahiptir.
Subterra Pe Cover product range includes flapgate and
overtaking models with/without lock for DN 400 and DN
600 Series.
All Subterra PE Covers are qualified for TS 1478 EN 124
Class A15
Telecom Telekom
Underground systems
Telekom Menhol Telecom Manhole
Yükseklik (mm)
Height (mm)
DN (mm)
DN (mm)
Giriş Çap (mm)
Entrance Diameter (mm)
Bağlanan Boru Çapı (mm)
Connecting Pipe Diameters (mm)
950 - 1050 mm
1000
625
Ø100- Ø150
1250 - 1350 mm
1000 625
Ø100- Ø150
1550 - 1650 mm
1000 625
Ø100- Ø150
1850 - 1950 mm
1000 625
Ø100- Ø150
Not: Tüm menhollerimizde 100 mm kesme payı ile hassas kot ayarı yapılabilmektedir. All manholes can be cut 100 mm for precise leveling.
Complementary Parts Yardımcı Ürünler
Altyapı sistemleri
Su Sayaç Odası
Water Meter Chamber
Bu ürün müşterimizin isteği doğrultusunda, betondan
üretilmekte olan sayaç odası yerine, plastiğin avantajlarından faydalanmak üzere özel olarak tasarlanmıştır.
This product has been designed especially for a customer,
to replace a concrete product and benefit from the advantages of plastics.
Beton Su Sayaç Odasının Sorunları
•550 kg’lik ağırlığı ile nakliye ve montajda ağır ekipman gerektirmesi.
•Uzun montaj süresi.
•Nakliye ve montajda sıkça görülen kırılmalar, çatlamalar.
•Zamanla su ve kimyasalların da etkisi ile betonun
aşınması, incelmesi.
•Isı değişimleri sonucunca buğu oluşması ve sayaçların
okunmaması.
•Kışın soğuk havalarda sayaçların donması ve kullanılamaz hale gelmesi.
Plastik Su Sayacı Odasının Getirdiği Avantalar
•30 kg’lik ağırlık ile 1 kişi tarafından bile yüklenebilir,
monte edilebilir.
•Plastiğe geçiş ile bir günde monte edilen su sayacı
odası adedi 3 kat artmıştır.
•Esnekliği sayesinde darbelere mukavimdir.
•Su ve kimyasallara karşı yüksek dayanım sağlar. Uzun
ömürlüdür.
•100% sızdırmazdır. Plastik borular ile sızdırmaz bağlantı yapılabilmektedir.
•İçi dolu olan kapak izolasyon görevi görmektedir. Kapağa TSE 1478 A15 sertifikası alınmıştır.
Problems with the
Concrete Water Meter Chamber
• With a weight of 550 kgs, it requires heavy machinery
during loading and installation.
• Assembly is long.
• Cracks and breaks occur during loading-unloading and
assembly.
• Cement is degraded in time due to ground water and
chemicals.
• Temperature changes causes condensation inside the
meter, making it impossible to read.
• During winter, the water meters freeze and become
unusable.
Advantages of the
Plastic Water Meter Chamber
• Weighing only 30 kgs, it can be lifted and installed by
only one person.
• The speed of assembly has increased 3 times since the
plastic chamber was introduced.
• Its flexible material makes it impact resistant.
• Plastic will not degrade with water and chemicals. The
plastic chamber has a long lifetime.
• The plastic chamber is %100 water tight. It allows for
water tight connections with plastic pipes.
• The lid is completely filled, making it act as an insulator.
The lid also has EN 124 A15 certificate.
Çekvalf Kutuları
Check Valve Box
Çekvalfler Boru hattındaki sıvı akışının geri akmasını önlemek için kullanılır. Çekvalfler yatay olarak ve
bakım/temizlik faaliyetlerinin yapılabilmesi için mutlaka rögar içerisinde montaj edilmelidir.
Check valves must be horizontallly installed and must
be in a manhole/inspection chamber to perform control/maintenance activities.
Buşakleler
Plastic Valve Box
Özellikleri
Gövde
: Modifiye polyamid
Kapak
: GG20 – Döküm
Yükseklik
: Ayarlanabilir (Patentli Sistem)
Isı Dayanımı : 240° C (Asfalt’a uygun)
Yük dayanımı: D400 sınıfına uygun
Avantajlar
•Kolay, hızlı ve güvenli uygulama imkânı
•Sökülmeden milimetrik yükseklik ayarın yapılabilmesi
•Asfalt içinde “yüzme” özelliğine sahip olduğundan
sonradan çökme veya yerinden çıkma olmaz
•Zeminin ömrüne paralel ürün ömrü
•Bir kişi ile Uygulama yapılabilir
•Donmaz, paslanmaz.
•Sessiz Kapak
•Kar ile mücadele çalışmalarında dayanıklı
•Yüksek mekanik dayanım
Plastic Check Valve / Valve Box Buşakle ve Çekvalf Kutuları
Underground systems
BETON VEYA BETONARME CONCRETE
TERMOPLASTİK THERMOPLASTIC
Sızdırmazlık Water Tightness
Zamanla yer altı suları ve kimyasalların etkisi ile incelir ve
kırılganlaşır. Çatlakların oluşması ile sızıntılara yol açar.
Yurtdışında beton menhol’lerde iç duvar kaplanarak bu sorun
ortadan kaldırılmaya çalışılmaktadır.
Due to underground waters and chemicals, concrete manholes
get thinner in time and crack, causing leakages. In Europe,
concrete manhole producers have started to cover the inside
of cement manholes with plastic, in an attempt to lower inner
corrosion.
Su ve kimyasallara karşı direnci yüksektir. Sızdırmazlık özelliği
ile çevreyi korur.
Resistance to water and chemicals is very high. Thermoplastic
manholes will not leak, protecting the environment.
Borular ile Uyum Compatibility with Pipes
Plastik borular ve beton bir menhol sızdırmaz bir şekilde
bağlanamaz.
A connection between a concrete manhole and a pipe can not be
water tight.
Plastik manhol - plastik boru sızdırmayı tamamen önleyecek
şekilde bağlanır.
A plastic pipe and a plastic manhole can form a water tight
connection.
Esneklik Flexibility
Yer hareketlerinden zarar görebilir.
May be damaged by earthquakes.
Yer hareketlerinden zarar görebilir.
May be damaged by earthquakes..
Ağırlık Weight
Ağırlığı yüzünden nakliye ve montajda
kırılma-çatlamalar görülür.
Due to its high weight, the manhole may crack or break
while handling during transportation and assembly.
Beton menhollerin %5’i ağırlığındadır.
The weight of a thermoplastic manhole is about %5 of a
concrete manhole.
Montaj Ekipmanları Assembly Equipment
Ağır ekipman gerektirir.
Requires heavy equipment.
2 kişi hafif ekipmanlarla kolayca monte edebilir. Zor
şartlarda ve arazilerde kullanılmaya çok müsaittir.
2 people can easily do the assembly with light equipment.
Assembly of plastic manholes is easy even in difficult terrain
and hard conditions.
Montaj Süresi Assembly Time
Montaj süresi uzundur.
Assembly is long.
Montaj süresi çok kısadır. Uygulama alanı kısa sürede eski
haline kavuşur.
Assembly is short.
Bakım/Onarım Maintenance
Ömrü kısadır. Ömrü sırasında bakım gerektirir.
Short lifetime. Requires maintenance.
Ömrü ortalamada 50 yıl olarak düşünülmektedir. Ömrü
boyunca bakım gerektirmez.
Lifetime expectancy is 50 years. It will not require
maintenance during this period.
Çevre Sağlığı ve Küresel Isınma Environment and Global Warming
Sızıntı hesaba katılmadan sera gazı emisyonu 33 kg/yıl,
katılırsa 423 kg/yıl CO2’dır.
A concrete manhole emits 33kgs of greenhouse gasses per
year. This amount is increased to 423 kgs per year, if the
manhole leaks.
Sera gazı emisyonu 2 kg/yıl CO2’dir.
A plastic manhole emits about 2 kgs greenhouse
gasses per year.
Ekonomik Bakış Economic Outlook
İlk satınalmada ucuzdur. Fakat sonradan montaj zorluğu,
kısa ömrü ve bakım gerekliliği ile maliyetler artar.
Cheap at first purchase. In time, cost rise due to assembly,
maintenance and short lifetime.
İlk alımda pahalı görünse de uzun dönemde üstün
özellikleri ile fiyat avantajı sağlar.
Seems expensive at first purchase, but is cheaper in
the long run with its superior attributes.
Beton manhollerin %50’sinin montajdan hemen sonra sızdırmaya başladığı tahmin edilmektedir.
It is estimated that %50 of all concrete manholes leak right after installation.
Firmamız broşürdeki ürünlerde istediği değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar. Our firm reserves the right to change any of the products shown on the brochure.
KURULUŞUDUR
Demirtaş San. Böl. Fulya Sk. P. K. 17 BURSA
T: (90.224) 261 2 356 F:(90.224) 261 01 56
[email protected]
www.subterra.com.tr
www.plastikmenhol.com
15 MART 2012

Benzer belgeler

pe muayene bacaları pe manholes

pe muayene bacaları pe manholes Kendinden entegre çıkışlara sahip PE Esaslı Muayene Baca Taban Elemanının kazı çukuru kenarından alınıp temel tabanına indirilmesi, TS EN 681-1 standardına uygun olan sızdırmazlık contası kullanılm...

Detaylı