çocuk akademisi

Transkript

çocuk akademisi
çocuk akademisi
Altın çağın,
altın
çocukları
mutlu ve eğlenceli eğitim için
biraraya geliyor
Tohum için güneş, su ve toprak ne kadar önemliyse,
çocuk için de eğitim o kadar önemlidir. Altınşehir Koleji
Çocuk Akademisi geleceği parlak, ışık saçan çocuklar
yetiştirmek için, modern eğitim anlayışı ile eğitime
yepyeni bir soluk getiriyor.
Parmak izlerimiz kadar eşsiz ve değerli olan
çocuklarımızın, benzersiz hazinelerimizin önünü açmak,
hem kişilik hem de bilgi-birikim anlamında nitelikli,
çağdaş bireyler yetiştirmek için, uzman öğretmen
kadromuz ile tam donanımlı akademimizde kolları
sıvadık, yeni güneşlerimize merhaba diyoruz!
Okul öncesi dönem, bilişsel gelişimin en hızlı olduğu ve
gelecekteki akademik başarının temellerinin atıldığı
dönemdir. Amaç, anaokulu çocuğuna sayıları, renkleri,
harfleri öğretmek değil, bilgiyi öğrenebilmesi için gerekli
becerileri kazandırmak ve çocukların gelişimlerini
desteklemektir. Altınşehir Koleji Çocuk Akademisi
olarak en büyük hedefimiz; kişilikli, meraklı, sorgulayan,
kendine güvenen, yaratıcı, el becerileri gelişmiş, bilgiye
nasıl ulaşacağını ve ne istediğini bilen çocuklarımızı,
oyun yardımı ile mutlu ve keyifli bir eğitim ortamında
yetiştirmektir.
Çocuklarımızın bireysel farklılıkları
kadar okulumuza mutlu ve isteyerek
gelmeleri de bizim için çok önemli.
Bu amaçla uyguladığımız programda
sorgulama, dönüşümlü düşünce
ve disiplinler arası geçiş uygulanır.
Olumlu benlik algısı kazanmaları
desteklenir. İlköğretime ve geleceğe
her yönüyle hazırlanan çocuklarımız,
özgüvenli, sosyal, öğrenmeye açık,
kişilik gelişimini ve toplumsal
davranış gelişimini tamamlamış,
ailesine ve çevresine saygılı bireyler
olarak yetişir.
Renkli
dünyamıza
hoş geldiniz
Çocuklarımızın etraflarındaki dünyayı keşfedebilmeleri için eğitim
ortamımızı; canlı, renkli ve onların bütün ihtiyaçlarını karşılayacak
şekilde tasarladık. Amacımız bireysel tepki ve davranışlarını
geliştirmek...
Altınşehir Koleji Çocuk Akademisi’nde çocuklarımızın kendilerini
evlerinde hissedebilecekleri kadar rahat ve sıcak bir ortam
oluşturulmuştur. Fiziksel güvenlikleri ve sağlığı ön plana çıkarılmıştır.
Öğrenmelerini kolaylaştırıcı her türlü materyal ve yapılandırıcı
malzeme, sınıf ortamında ve ulaşabilecekleri yerdedir.
Anasınıflarımız, ana binanın birinci katında yer almakta, altı sınıftan oluşmaktadır.
Akademi bünyesinde tüm gün çocuklarımızın yararlanacağı;
•
Revirimiz
•
Hayal Odası
•
Aynalı Atölye
•
Lego Köşesi
•
Açık Oyun Bahçesi, Kış Bahçesi
•
Sera (Organik tarım ünitesi)
•
Akvaryum
•
Kapalı Yüzme Havuzu
•
Jimnastik Salonu
•
Kapalı Spor Salonu
•
Orff Eğitimi: Müzikal yönden gelişme sağlar.
•
Yeteneklerini keşfedecekleri Sanat Atölyeleri
•
Yetenek Sokağı
•
Londra Sokağı
•
Deneyler yapabilecekleri Beceri, Fen ve Teknoloji Laboratuvarları
•
Bilgisayar Laboratuvarı
•
Keyifli vakit geçirmeleri için Cep Sinemaları
•
Kitap sevgisini kazanmaları için ‘‘Kitap Dostu Kütüphanesi’’ bulunmaktadır.
•
Çocuk Yogası: Esneklik , güç ve hayal gücü sağlamaktadır.
•
Yaratıcı Drama
•
Origami
•
Mandala çalışması ile dikkat ve konsantrasyon güçlendirilmektedir.
•
Yemekhane bölümümüz, anaokulu çocuklarımız için renkli,
eğlenceli bir şekilde dizayn edilmiştir.
Kendi
sebzemizi
yetiştiriyoruz
Kış bahçesinde oluşturulan organik tarım ünitesinde,
çocuklarımız oyun oynarken, ektikleri çeşitli tarım
ürünlerinin büyüme evrelerini gözlemliyor, hasadını
yaparak, kendi yetiştirdikleri ürünleri, yemekhanede
sağlıklı bir şekilde tüketebiliyorlar. Böylece doğayı
yakından tanıyan, doğaya saygılı bireyler olarak
yetişiyorlar.
Yaratıcı
eğitim
öğretim
modelimiz
Altınşehir Koleji Çocuk Akademisi’nde eğitim, 21. yüzyılın gereklerine
uygun, bireyin kişilik özelliklerine önem veren, tek bir eğitim modelinin
temel alınmadığı, çocukların değişen ilgi ve yeteneklerine göre gerekli
olan kısımların uygulanmasını esas alan karma bir yaklaşıma dayanır.
Çocuklarımız bilgiyi oyun yoluyla keyifle öğreniyor, ezbercilikten uzak,
tamamen yaratıcılıklarını konuşturarak, sorgulayarak, deneme yanılma
yöntemi ile doğru sonuca ulaşıyorlar. Akademik eğitimin yanında, sanatsal
aktivitelerde ve teknoloji projelerinde de yer alan küçük sanatçılarımız,
sanat, bilim ve spor ile hayatı deneyimliyorlar.
Hem de oyunun içinde yaşayarak.
Sıkıcı
bir
eğitim
mi?
O ne demek?
Okul öncesi eğitimde ‘‘etkin
öğrenme” kavramını temel alan
High/Scope Eğitim Modeli’nde çocukların yaratıcı, girişken,
sorgulayıcı, kendini rahatça ifade
edebilen, başkalarının görüşlerine
değer veren bireyler olarak
yetişmeleri teşvik edilir. Bunun
sonucunda da çocuğun dil gelişimi
(dili kullanma becerisi-kendini
ifade yeteneği-düşünme süreci)
gelişir. Altınşehir Koleji Çocuk
Akademisi’nde İngilizce eğitiminde
bu modelden esinlenilmiştir.
Her çocuk özgürdür, kendi bireysel öğrenme hızına gore ilerleyebilir
esasını temel alan Montessori
Eğitim Modeli’nde çocuğun
bilişsel becerilerini geliştirmeye
yönelik materyaller kullanılır.
Çocuk gelişiminde en önemli
dönem olan 0-6 yaş arasında
çocukların soyut kavramları
öğrenebilmesi için somut
materyallerin kullanılması esastır.
Çocuklar ellerini kullanarak,
materyaller sayesinde öğrenirler.
Bu amaçla Altınşehir Koleji Çocuk
Akademisi Beceri Laboratuvarı’nı
oluşturduk. Çocuklarımız özgürce
kendi çalışmalarını yapsınlar, el
becerileri kazansınlar diye…
Okul öncesi dönemde kendine
güvenme, sorumluluk alma,
sorumluluklarını yerine getirme,
bir göreve başlama, görevi
tamamlama, takım çalışması,
yalan söylememe, nezaket
kelimelerini kullanma gibi
değerlerin kazandırılması çocuğun
tüm yaşamı boyunca kullanacağı
becerileri de beraberinde getirir.
İyi bir değerler eğitimi çocuğun
kişilik gelişimi kadar akademik
başarısını da olumlu etkileyecektir.
Yaratıcı drama etkinliklerimizle
çocuklarımızın değerlerini
davranışa dönüştürmelerini ve
kişilik gelişimlerini sağlıyoruz.
Eğitimde dans, drama, müzik
ve güzel sanatlar modeline
(Curriculum) de önem verilen Altınşehir Çocuk Akademisi’nde,
akademik eğitimin yanında
çocukların yeteneklerini
keşfetmesi ve uygulaması için
müzik atölyesi, resim atölyesi,
seramik atölyesi, jimnastik salonu
ve bale salonu mevcuttur. Aynı
zamanda modern dans ve halk
oyunları etkinlikleri de yapılmakta,
Altınşehir Koleji Tiyatrosu’nda
yaratıcı drama etkinlikleri ile
sahne deneyimi yaşamaları
sağlanmaktadır.
Kulüp
çalışmaları
Eğlenceli aktiviteler yaparak, yeteneklerini
geliştirmeleri sağlanır. Bu amaçla ‘‘Beceri
Geliştirme Merkezi’’ oluşturulmuştur.
Matematik ve Fen derslerini
öğrenmek
bizim için çok eğlenceli
Akademimizde çocuklarımız fen
dersini erken yaşlarda eğlenceli
etkinlikler ile severek, aktif öğrenme
metodu olan GEMS (Great Explorations
Math and Science) ile bilimin tüm
süreçlerini yaşama imkanı buluyorlar.
Bilim merkezimizde öğrencilerimiz dev
boyutlu sabun köpükleri oluşturuyor,
parmak izlerini tespit ediyor, güneş
ısısı deneylerini yapıyor ve yaş
gruplarına uygun birçok etkinlik ve
deney yaparak yaşamı keşfediyorlar.
Matematik
çok kolay
Çocuk gözüyle matematik programı ile sayıları ve
temel zihinsel becerileri, oyun oynayarak öğrenmelerini
sağlıyoruz. Altınşehir Çocuk Akademisi’nde matematik
eğitiminde, öğrencinin çalışmaya katılımını sağlayan
Math Their Way (Çocuk gözüyle matematik) programını
uyguluyoruz. Akademideki öğrencilerimiz; sayı
kavramı ile tanışma, karşılaştırma yapma, gruplama
yapma, tahminde bulunma, dizi, seri oluşturma, işlem
özelliklerini anlama gibi matematikteki temel zihinsel
süreçler göz önüne alınarak etkinlikler yapıyor. Böylece
çocuklarımızın matematikten zevk almalarını ve daha
sonraki eğitimlerinde matematiğe karşı olumlu davranış
sergilemelerini sağlıyoruz.
Dersimiz
ingilizce
İngilizce eğitimi 5 yaşında başlayarak, dili ana
dil edinimine benzer bir şekilde deneyimlemeleri
sağlanmaktadır. İngilizceyi çocuklar için ders değil, oyun
gibi öğretiyoruz. Bu sayede resimlerle, boyamalarla,
diyaloglarla, şarkılarla birleştirilerek öğretilen İngilizce,
eğlenceli hale geliyor.
Yurtdışına gitmeden yabancı dil öğrenmeyi sağlamak
amacıyla geliştirilen yaşayan ingilizce programımız
dahilinde Londra Sokağı’ndan Çocuk Akademisi
öğrencilerimiz de yararlanmaktadır. Londra Sokağı’nda
yer alan market, restoran, tiyatro, sanat galerisi,
hastane, müze gibi yaşam alanlarında öğrencilerimiz
görsel olarak yaşayan İngilizceyi soluma imkanı
bulmaktadır.Dili sevmeleri, ilerleyen yaşamlarında
yabancı dillere yaklaşımlarını olumlu hale getirmektedir.
biz
çok sağlıklıyız
Altınşehir Koleji Çocuk Akademisi’nde çocuklarımızın sağlığı bizim
için çok önemli. Bu nedenle Akademi bünyesinde bulunan revirimizde
hemşiremiz ve uzman doktorumuz görev yapmaktadır. Ani gelişen
rahatsızlıklarda ilk müdahale hemen yapılmakta ve gerektiğinde aileye
haber verilerek, tam teşekküllü sağlık kuruluşuna ulaştırılmaktadır.
Uzman doktorumuz tarafından düzenli olarak, belli periyotlarla, sağlık
taraması, diş ve göz taramaları yapılmakta ve sonuçlar ailelere düzenli
olarak bildirilmektedir.
Günlük alınması gereken ilaçların takibi ve her hafta temizlik kontrolü de
hemşiremiz tarafından yapılmaktadır.
BOYA BENİ
Boya kalemleriniz hazır mı?
Cevabınız evet ise başlayın
o zaman boyamaya.
BOYA BENİ
Boya kalemleriniz hazır mı?
Cevabınız evet ise başlayın
o zaman boyamaya.
BOYA BENİ
Boya kalemleriniz hazır mı?
Cevabınız evet ise başlayın
o zaman boyamaya.
BOYA BENİ
Boya kalemleriniz hazır mı?
Cevabınız evet ise başlayın
o zaman boyamaya.
BOYA BENİ
Boya kalemleriniz hazır mı?
Cevabınız evet ise başlayın
o zaman boyamaya.
BOYA BENİ
Boya kalemleriniz hazır mı?
Cevabınız evet ise başlayın
o zaman boyamaya.
BOYA BENİ
Boya kalemleriniz hazır mı?
Cevabınız evet ise başlayın
o zaman boyamaya.
BOYA BENİ
Boya kalemleriniz hazır mı?
Cevabınız evet ise başlayın
o zaman boyamaya.
çocuk akademisi
Adres
Telefon
Faks
e-mail
: Ertuğrul Mah. Uğur Mumcu Bulvarı 17/1 - 17/2 Nilüfer/Bursa
: 0 224 235 07 07
: 0 224 235 07 08
: info@altinsehirkoleji.com
www.altinsehirkoleji.com
altinsehirkoleji

Benzer belgeler