Old documentation - Only for your information! Product is

Transkript

Old documentation - Only for your information! Product is
GasBloc
Ayar ve güvenlik
kombinasyonu
Gaz-hava-karışımlı
GB-GD 057 D01
Sıfır basınç regülatörü
GB-ND 057 D01
3.12
!
n
tio
a
m
or !
f
n re
i
r mo
u
o y
y
n
r
fo le a
ly ab
n
l
- O vai
n a
o
i
t not
a
t s
n
e ti
m uc
u
c od
o
d Pr
d
l
Teknik
Uygulama
Printed in Germany • Edition 05.11 • Nr. 250 090
O
1…6
Modülasyonlu ve çok kademeli işletim
için DIN 126 standardına uygun çok
fonksiyonlu ayarlama cihazı.
- Hava sinyali veya sıfır basınç işletimi sayesinde pnömatik entegre
sistem
- Servo regülatöründeki gaz/hava
oranlarının ofset düzeltmesi
- Kısma sayesinde maksimum debinin
sınırlandırılması
- Giriş basıncı maks. 65 mbar’a (6,5 kPa)
kadar
- Uygulama durumuna bağlı olarak
farklı cihaz varyasyonları mümkün
EN 437’ye göre gazlar ve diğer nötr
gaz biçimindeki maddeler için uygun.
Onaylar
AB gaz cihazı yönetmeliğine göre AB
yapı tipi kontrol belgesi.
GB-GD 057 D01 CE-0085 CM 0036
GB-ND 057 D01 CE-0085 CM 0036
Başka önemli gaz tüketen ülkelerdeki
onaylar.
seri olarak
opsiyonel
teslim edilemez
Tip anahtarı GasBloc
GB-
XXXXX
XXX
MPA 109x
B
Bağlantı soketi
B
Gaz basınç
presostatı
GB-ND 057 D01
Filitre
B
Ofset düzeltmesi
B
Ana tipler
Maksimum kısma
Emniyet vanası
Solenoid vana
[Sınıf]
GB-GD 057 D01
Servo basınç
regülatörü
Çalışma vanaları
Solenoid vana
[Sınıf]
Spesifikasyon
Sıfır basınç
regülatörü
Çok fonksiyonlu armatürler GB-GD 057 D01 ve GB-ND 057 D01
Gaz/hava birleşim
regülatörü 1:1
Cihazlara genel bakış
DXX SXX
V1 ve V2’nin kumandası
0 = ortaklaşa (Paralel)
2 = ayrı
Çıkış basıncı
0=0
mbar
2 = 1,5 -20 mbar
4 = 3 -20 mbar
Solenoid vana işletim türleri
V1 ve V2 ye ortaklaşa veya ayrı ayrı
kumanda edilebilmekte ve açılabilmektedir.
Giriş basıncı
65 mbar’a kadar
65 mbar’a kadar
65 mbar’a kadar
!
n
tio
S = Seri (tipten bağımsız)
Gaz yolu şeması
1 = Servo basınç regülatörlü iki B valfı
2 = Servo basınç regülatörsüz iki B valfı
a
m
or !
f
n re
i
r mo
u
o y
y
n
r
fo le a
ly ab
n
l
- O vai
n a
o
i
t not
Şema
Ana bileşenlerin tanımı
a
t
Basınç regülatörü
n Filitreis korunması için sıkı dokulu A Filitre
B Otomatik kapama vanaları
Servo regülatörlü basınç ayarlama e
par- Armatürün
t
m
c
süzgeç.
C Basınç regülatör parçası
çası, besleme şebekesindeki
basınç
uBu sayede
u
D Servo basınç regülatörü
dalgalanmalarını dengeler.
c
d
o
o
Gaz
basınç
presostatı
E Gaz debi ayarı
sabit meme basıncında
eşit
kalan
had Pr
Opsiyonel donanım
nipeli, giriş tarafında
cim akışı temin
edilmektedir.
d vanası GBGD 055’te Giriş tarafındaki gaz basıncını, gaz pp Ölçüm
l
Ölçüm nipeli, çıkış tarafında
Gaz/Hava karışım
O
meme basıncı, servo diyaframın üzeri- eksikliği emniyet olarak denetlemekSüpab türü
0 = Çift sübap
1 = Tek sübap, köşe
2 = Tek sübap, düz
Yapılış türü (jenerasyon) D
Yapı büyüklüğü, nominal genişlik
05 = pmax. = 65 mbar
3 = Rp 1/4
5 = Rp 1/2
7 = Rp 3/4
Açılma davranışı + ana miktar kısma
yokken = Çabuk açılır, çabuk kapanır
= Yavaş açılır
-L
-E
= Ayarlanabilir başlangıç yükü
= Pilot gaz bağlantısı
-P
= Gaz-hava-birleşimi
-G
= Gaz debi ayarı
-D
= Sıfır basınç regülatörü
-N
= Elektrik modülasyonlu işletme biçimi
-M
-W
= WhirlWind yapiliş
-Z
= Iki kademeli
GasBloc
1
2
ne açılmış sinyal basıncına 1:1 oranında
uymaktadır.
Sıfır basınç vanası GB-ND, vananın
çıkışındaki meme basıncını, üretilen
vakum basıncına bağlı olarak sıfıra
ayarlar.
Solenoid vanalar
EN 161, sınıf B’ye göre solenoid vanalar. Doğrusal akım bobinleri, gerilim
tepe noktalarına karşı emniyet altına
alınmış.
tedir. Basınç presostatı, müşteriye özel
ayarlanabilir ve mühürlenebilir.
GB-GD
P
Basınç ölçüm nipeli
Giriş ve çıkış tarafında
A
P1
B
B
P2
V2
L
D
C
E P2
GB-ND
P
amb
A
P1
B
B
V1
V2
C
D
P2 E
2…6
Bulunanlar
Fonksiyon şeması GB-GD 057 D01 / GB-ND 057 D01
1 Filitre, süzgeç
2 Gövde
3 Vana V1
4 Kapatma yayı V1
5 Piston V1
6 Ölçüm nipeli
7 Bobin V1
8 Vana V2
9 Gaz debi ayarı
10 Bobin V2
11 Çalışma diyaframı
12 Geri alma yayı
13 Çalışma vanası
14 Elektrik bağlantısı
15 Servo basınç regülatör parçası
16 Sinyal için bağlantı
(sadece GB-GD…)
!
n
tio
a
m
or !
f
n re
i
Ayarlama bölgesi
r mo
u
Ofset ve gaz/hava oranı
o y
y
n
GB-GD gaz/hava karışımlı
r
fo le a
ly ab
n
l
- O vai
n a
o
i
t not
a
t s
n
e ti
m uc
u
c od
o
r
dOfset düzeltmesi
P
Ana miktar kısması
d
l
O
P2
Ayarlama bölgesi
Einstellbereich
Ofset
düzeltmesi
Offsetkorrektur
GB-GD ± 0,2 mbar
Ayarlama
bölgesi
GB-GD
PL
GB-ND Sıfır basınç
P2
Ayarlama bölgesi
Einstellbereich
Ofset
düzeltmesi
Offsetkorrektur
GB-ND ± 0,2 mbar
Çabuk ve basit ayarlama:
•Ofset düzeltmesini, servo regülatöründeki ayarlama vidası yardımıyla
ayarlayın.
•Kısma vidası yardımıyla maksimum
akışı ayarlayın.
PL
Ofset düzeltmesi
3…6
Ayarlama talimatı
Ölçüler [mm]
Elektrik bağlantısı
28
58
ø9
4 x M5 -9 derinlik
36
ø55
111
Rp 3/4 ISO 7/1
40,5
36
82
Standart
Kablo bağlantısı IP 40 ile kutu
Sistem Molex Crimp 3001
!
n
tio
a
m
or !
Ayarlama düzenekleri
f
n re
i
r mo
Ofset ayarı
u
o y
Basınç regülatörü
Manyetik bobinler
y
n
r
fo le a
ly ab
n
l
- O vai
n a
o
i
t not
a
t s
n
e t i Basınç ölçüm nipeli P
Basınç ölçüm nipeli P
m uc
u
Maksimum
c odkısma
o
d Pr
d
l
O
Hacim akışı-basınç eğrisi-karakteristik eğri
105
2
1
GB-...... 057 D01 - DIN EN 126’ya göre pnömatik
Giriş basınç aralığı (mbar)
2. Gaz ailesi
Doğal gaz-H-E
Doğal gaz-L
PNOM. PMAX.
20
25
25
30
PMIN.
17
20
2
x B valfı
gaz
Doğal
İzin verilen sapma
Regülatör sınıfı C – 2. Gaz ailesi
p2 + % 10 - % 15 EN 126’ya göre
4…6
Hacim akışı-basınç eğrisi-karakteristik eğri
GB-...... 057 D01 - DIN EN 126’ya göre pnömatik
Giriş basınç aralığı (mbar)
3. Gaz ailesi
Propan
PNOM. PMAX.
37
45
2
x B valfı
PMIN.
25
İzin verilen sapma
Regülatör sınıfı C – 3. Gaz ailesi
p2 ± % 10 EN 126’ya göre
Hacim akışı-basınç eğrisi-karakteristik eğri
GB-...... 057 D01 - DIN EN 126’ya göre pnömatik
Giriş basınç aralığı (mbar)
!
n
tio
2
x B valfı
a
m
57,5 42,5
Bütan/Propan 50
or !
f
n re
i
İzin verilen sapma
r mo
u
Regülatör sınıfı C – 3. Gaz ailesi
o y
y
n
r
p ± % 10 EN 126’ya göre
fo le a
ly ab
n
O ail
Hacim akışı-basınç eğrisi-karakteristik eğri
v
n
a
GB-...... 057 D01 - DIN EN 126’ya göre
pnömatik
io ot
t
ta s n
n
e ti
m uc
u
c od
o
d Pr
d
Ol
3. Gaz ailesi
PNOM. PMAX. PMIN.
2
100
80
60
50
empfohlener
Arbeitsbereich
önerilen çalışma
aralığı
40
∆p [mbar]
30
20
10
8
6
5
4
3
2
Baz
Basis
+ 15°
C, C,
1013
mbar,
kurutrocken
+ 15°
1013
mbar,
1
0,1
0,2
0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 1
° [m 3 /h] Luft / Air / Hava
Vn
Aria dv = 1,00
0,2
0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 1
2
2
3
3
4
4
5 6 7 8 910
5 6 7 8 910
20
20
° [m 3 /h] Erdgas/Natural gas/Gaz Naturel/Gas
Doğalmetano
gaz
Vn
dv = 0,65
5…6
30
GasBloc
Ayar ve güvenlik kombinasyonu
Gaz-hava-karışımı
GB-GD 057 D01
Sıfır basınç regülatörü
GB-ND 057 D01
Teknik özellikler
Nominal çap
ana gaz bağlantısı
Boru vida dişli flanşlar
Maks. giriş basıncı
Nominal debi GB-GD 055
Nominal debi GB-ND 055
DN 15
Rp 3/4 ISO 7/1
Rp 3/4 ISO 7/1 iç
65 mbar (6,5 kPa)
5,3 m3/h (hava) Δp‘da 5 mbar (0,5 kPa),
ayarl
15,4 m3/h (hava) Δp‘da 30 mbar
(3,0 kPa), ayarl
-10 °C ile +70°C arası
0 °C ile +70°C arası, LPG’de
EN 126’ya göre sınıf B
2
Sınıf C
V = pGaz- phaza = 0,45-1
ΔpOffset = 0 Pa’da 0,3 mbar (0,03 kPa)
± 0,2 mbar (0,02 kPa)
IP 40
çabuk açılır < 1 s
<1s
100 % ED
~(AC) 50 - 60 Hz 24 V +10 % – 15 %
~(AC) 50 - 60 Hz 230 V +10 % – 15 %
2 x 12,5 VA
Bağlantı bobin Molex sistem veya
entegre kablolu bağlantı kutusu
Elektrik bağlantıları RAST 5’te
Yakma otomatı MPA 109x;
Gaz basınç presostatı GW…A5
Bobin dikey dik ile yatay yatık
arasında
!
n
tio
a
m
or !
Otomatik kapama vanaları
f
n re
Grup
i
r mo
Basınç regülatörü
u
Orantısal ayarlama bölgesi V
o y
y
Asgari sinyal basıncı
r an
Ofset düzeltmesi
o
f
Koruma türü
y ble
l
Açılma süresi
n ila
Kapanma süresi O
Açılma süresi va
Gerilim / Frekans
bobin
n
a
io ot
t
Bobine
yük (24 V, 230 V)
a binen
n
t
Elektrik
bağlantısı
en t is
m ucOpsiyonel donanım
u
c od
o
d Pr
Montaj konumu
d
l
Çevre sıcaklığı
O
Teknik geliµme ve geliµtirme aç∂s∂ndan yararl∂ olabilecek deπiµiklikler yapma hakk∂ sakl∂d∂r.
Karl Dungs Satıș ve Pazarlama
Limited Şirketi
Perpa Ticaret Merkezi
A Blok Kat:8, No:775-777
34385 Okmeydanı-İstanbul
Tel.: +90 (0)212 320 81 02
Fax: +90 (0)212 320 81 05
[email protected]
www.dungs.com
Karl Dungs GmbH & Co. KG
Siemensstraße 6-10
D-73660 Urbach, Germany
Telefon +49 (0)7181-804-0
Telefax +49 (0)7181-804-166
[email protected]
www.dungs.com
6…6

Benzer belgeler

Old documentation - Only for your information! Product is not

Old documentation - Only for your information! Product is not Açılma davranışı + ana miktar kısma yokken = Çabuk açılır, çabuk kapanır = Yavaş açılır -L -E = Ayarlanabilir başlangıç yükü = Pilot gaz bağlantısı -P = Gaz-hava-birleşimi -G = Gaz debi ayarı -D = ...

Detaylı

GasMultiBloc Regülasyon ve emniyet kombinasyonu

GasMultiBloc   Regülasyon ve emniyet kombinasyonu - Hava sinyali veya sıfır basınç işletimi sayesinde pnömatik entegre sistem - Servo regülatöründeki gaz/hava oranlarının ofset düzeltmesi - Kısma sayesinde maksimum debinin sınırlandırılması - ...

Detaylı

RB-1700-1800-TR 2014

RB-1700-1800-TR 2014 Ana bileşenlerin tanımı a t Basınç regülatörü n Filitreis korunması için sıkı dokulu A Filitre B Otomatik kapama vanaları Servo regülatörlü basınç ayarlama e par- Armatürün t m c süzgeç. C Basın...

Detaylı