opis turecki - Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w

Transkript

opis turecki - Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w
Tischner Avrupa Üniversitesinde
Polonya :
Krakow – Öğrenci Şehri
Polonya, Avrupa kıtasının orta kısmında
konumlanmış olup, Avrupanın geometrik merkezi
de Varşova'nın yakınlarında bulunmaktadır.
Ülkenin toprakları toplam 312 683 km2 alanı kapsar.
Bu da Polonya'yı Avrupa'da 9., dünyada ise 63. en
büyük ülke yapar. 2010 verilerine göre, Polonya
Cumhuriyeti'nin 'nın toplam nüfusu 38 200 037'dur.
Nüfus açısından Polonya, dünyada 34., Avrupa'da
ise 9. sıradadır. Yılın dört mevsimi Polonya'da
belirgin yaşanmaktadır ve Avrupa'nın birçok
ülkesine göre iklim konusunda oldukça zengindir.
Mayıs ve Eylül aylarında sıcak günler diye tabir
ettiğimiz zamanda sıcaklık ortalama 25 derece ve
üzerindedir. Kasım ise en çok bulutlanmanın
yaşandığı aydır. En az bulutlanma ise Ağustos ve
Eylül ayları arasındadır.
Krakow, Polonya'nın güney kısmında, Małopolska
ilinin orta-kuzey kısmındadır. Wisla nehri boyunca
uzanan şehrin toplam nüfusu 756 000'dir. Krakow,
Polonya'nın ilk başkenti olup binlerce yıllık köklü bir
tarihi vardır ve aynı zamanda bu şehir, Polonya'nın
kültür ve yüksek öğrenim başkentidir. Şehirde 180
000 den fazla öğrenci 20'ye yakın üniversitede
eğitim görmektedir. Bu eşsiz atmosfer sayesinde
gençlik ruhunun tam anlamıyla yaşandığı bir ortam
oluşmaktadır. Krakow aynı zamanda turistlerin
büyük bir hevesle ziyaret durağı olan Avrupa'nın üç
kentinden biridir. Sayısız tarihî binaları, müzeleri,
tiyatroları, galerileri ve tarihî yerleri ile birlikte bir çok
eğlence alanını birlikte bulundurur. Şehirde
dünyaca bilinen bir çok ünlünün de adı birlikte anılır:
Papa II. Jean Paul, Czesław Miłosz, Wisława
Szymborska, Stanisław Lem, Andrzej Wajda,
Tadeusz Kantor.
Polonya'nın bin yılı aşan çok geniş ve zengin bir
tarihi vardır. Bu süreç boyunca bir çok zaferleri ve
hezimetleri bir arada yaşamıştır. Polonya, 1999
yılından beri NATO üyesi ve 2004 yılından beri de
Avrupa Birliği üyesi olup 2011 yılın ikinci yarısında
Avrupa Birliği yapmıştur. Polonya'nın adı, son
zamanlarda başarı ve gelişimle eş anlamlı olarak
anılıyor ve ülke, demokrasi ve insan hakları
konusunda lider olmaya doğru yol alıyor.
1
Hakkımızda:
P a p a z J ó z e f Ti s c h n e r Av r u p a
Üniversitesi, 2003 yıllında ZNAK
Toplumsal Yayıncılık Ensitüsü tarafından
kurulmuştur. İki yıl sonra, Rzeszów Bilişim
ve İşletme Üniversitesi, ZNAK Toplumsal
Yayıncılık Enstitüsü, Tertio Millennio
Enstitüsü ile Lewiatan Polonya Özel
İşveren Konfederasyonu'nun
öncülüğüyle Avrupa Sertifikasyon
Merkezi oluşturulup TAÜ kurucusunun
yerine geçmitir.
TAÜ'nin onursal başkanı Papaz Profesör
Józef Tischner'dir. (1931-2000). Prof.
Tischner, yirminci yüzyılın ikinci yarısında
Polonya entelektüel yaşamın en ilgi çekici
ve renkli simalarından biri idi. Bu meşhur
düşünür ve gazeteci, yaşamı boyunca
yaptığı sert eleştirilere ve polemiklere
rağmen saygı duyulan manevi bir lider ve
yorumcu olmuştur ama aynı zamanda
çeşitli görüş ve inanışlara da her zaman
açık olmuştur. Kendisi, modern dünyanın
şekillenmesine yardımcı olan sosyal bir
hareketin etik temellerinin detaylıca
anlatıldığı ''Dayanışma Etiği” kitabının
yazarı olarak tarihe geçmiştir.
Tischner Avrupa Üniversitesi'nin konseyi
halk tarafından tanınmış, ünlü
akademisyen, politikacı ve sanatçılardan
oluşturulmuştur: Władysław
Bartoszewski, Zbigniew Brzeziński, Jerzy
Buzek, Norman Davies, Jarosław Gowin,
Aleksander Hall, Michał Heller, Jerzy
Jedlicki, Tadeusz Mazowiecki, Krzysztof
Michalski, Piotr Nowina-Konopka,
Tadeusz Pieronek, Jacek SaryuszWolski, Aleksander Smolar, Władysław
Stróżewski, Jerzy Szacki, Adam
Zagajewski, rahip Maciej Zięba, Andrzej
Zoll.
Kusursuz bilim ve öğretim kadromuz
sayesinde yüksek kaliteli eğitim şartları
s a ğ l a n m ı ş t ı r. B u s a y e d e e ğ i t i m
sistemimiz sadece derslerden ve
alıştırmalardan ibaret olmayıp, bir çok
peer review programı, seminer ve
akademik araştırmalarla öğrencilerimize
faydalı olanaklar sağlamaktayız.
Üniversitemizdeki akademisyenlerin
yanısıra, bir çok öğretim görevlimiz de
çeşitli kurumları ve iş dünyasını temsil
eder. Bunlar genellikle, firma sahipleri
veya ortakları, çeşitli kurumların müdürleri
veya genel müdürler şeklindedir. Buna
bağlı olarak, TAÜ çeşitli zamanlarda iş
verenlerle seminerler düzenleyerek
öğrencilere iş ve staj olanakları
sağlamaktadır ve bunun yanında
günümüz iş verenlerinin çalışanlarından
bekletilerini ve işe alımında göz önünde
bulundurdukları koşulları öğrencilerimizle
paylaşarak onları iş dünyasına en iyi
şekilde hazırlarlar.
TAÜ'yü diğer üniversitelerden farklı
yapan nedir ?
§ BİZ KALİTEYE ODAKLIYIZ:
yenilikçi metodlar ve yüksek kaliteli
öğretim.
§ BİZİM YATIRIMIMIZ ÖĞRETİM
KADROMUZ: araştırma
programları, eğitim yardımları,
düzenli eğitim programları,
uluslararası burslar ve eğitim
gezileri.
§ BİZ İŞ DÜNYASI İLE EĞİTİM
ARASINDA KÖPRÜ KURDUK :
eğitim alanımız, iş piyasasının
ihtiyaçları ile aynı doğrultudadır.
§ BULUNDUĞUMUZ HARİKA
KONUM : Şirin ve tarihi Krakow'un
merkezi
2
TAÜ'de Eğitim:
Tischner Avrupa Üniversitesinde derslerin ana dili Lehçe ve İngilizce olup
aşağıdaki gibi sıralanır.
TaÜ Uluslararası Ortaklıklar:
Uluslararası işbirliği TAÜ'nün önceliklerinden biridir.
Lisans Programı:
§ İşletme (Proje Yönetim; İşletme ve Pazarlama; Reklamcılık ve Halkla
İlişkiler; İnsan Kaynakları Yönetimi ile Coaching Unsurları)
§ Uluslararası ilişkiler (İnteraktif Gazetecilik, Uluslararası Pazarlama,
Erasmus programlarımızı öğrenci, okutman ve idarî personel değişimi ile
yürütüyoruz. Erasmus ortaklığı 3 Türk üniversitesi dahil Avrupa kıtasındaki 40
üniversitenin programlarını kapsar. Erasmus programı ders konusundaki
değişimin yanı sıra TAÜ öğrencilerine onlarca kurumda staj için bulabilme
imkanı da sunuyor.
Uluslararası İşletme)
§ İngiliz Dili ve Edebiyatı – Uygulamalı Dilbilim (Tercümanlık; Halkla İlişkiler
ve Siyasal İletişim; Kültürlerarası İletişim; İspanyol Dili ve Edebiyatı,
Modern Çin Dili ve Edebiyatı, Uluslararası İşletme)
§ Uluslararası ilişkiler – (Uluslararası İşletme)\
Master Programı:
§ Uluslararası İlişkiler (Ekonomik Yapı ve Politika Analizi, Uluslararası
Proje Yöntemi, Kültürlerarası İnsan Kaynakları İletişimi, Uluslararası
Güvenlik Stratejik Planlama)
§ Uluslararası İlişkiler (Proje Yönetimi)
§ İngiliz Dili ve Edebiyatı - Uygulamalı Dilbilim (Yazılı ve Sözlü
Tercümanlık; Kültürlerarası İletişim; Öğretmenlik, Uluslararası Proje
Yöntemi)
TAÜ 2009 yılından beri Amerika Birleşik Devletlerindeki Benedictin College ile
eğitim alanında ortak çalışmaktadır.
Tischner Avrupa Üniversitesi, Michał Boym Konsorsiyum'un (Boym
Üniversities Consortium) bir üyesidir. Konsorsiyum, Çin'de Polonya markası
altında İngilizce yürütülen özel akademik çalışma programlarını desteklemek
amacı ile 2010 yılında geliştirilen (kamu ve özel) Polonya üniversitelerinin
projesidir. TAÜ yabancı öğrenciler için yılda iki kere Yaz Okulları
düzenlemektedir. Hamburg'daki Europäische Fernhochschule bizim yaz
okullarımızı kullanan daimi ortağımızdır. Geçtiğimiz yıllarda da birçok
Meksika'lı öğrenciye ev sahipliği yapmış bulunmaktayız.
Katolik kuruluş Semaine Sociale de France ile işbirliğimizin sayesinde TAÜ
öğrencileri her yıl Fransa'daki uluslararası konferanslarda yer alma imkânı
bulabilirler.
TAÜ'nun uluslararası işbirliği aynı zamanda Konrad Adenauer Vakfı ve
Polonya-Almanya İşbirliği Vakfı gibi kurumlar ile yaptığı ortaklıklar sonucu
„Polonya'nın Avrupa Birliği Başkanlığı arifesinde Polonya ve Almanya”,
“Polonya-Almanya-Avrupa” ve “Terör konusunda konferanslar zinciri” gibi
konuları da içeren sayısız kongre, herkese açık konferans ve seminer
organizasyonları çalışmalarını da kapsar.
3
TAÜ' Öğrenci Külüpleri:
Öğrencilerimiz eğitimleri sırasında yalnızca bilgiyle
donanmayıp aynı zamanda çeşitli külüplerde görev
alarak sosyal yönlerini geliştiriyorlar.
§
Dil Külübü
§
Proje Yönetim Külübü
§
Norveç Külübü
§
Akademik Gazetecilik Külübü
§
“Szpula” Filim Severler Külübü
§
Tiyatro Külübü
§
“Aparatczyk” Akademik Fotoğraf Külübü
§
Medeniyetler Araştırma Enstitüsü
§
Uygulamalı Sosyal Bilimler Külübü
Buna bağlı olarak öğrenciler kendilerini geliştirerek
çeşitli projelerde yer alırlar:
§
Halk Hizmetleri Akademisi
§
“Smart PM” Konferans
§
Bağımsızlığa giden yollar
İletişim:
Wyższa Szkoła Europejska im. ks.
Józefa Tischnera
31-033 Kraków, ul. Westerplatte 11
Tel.: +48 12 683 24 00
e-mail: [email protected]
www.wse.krakow.pl
4