11975 PS3 G Chassis TR_web.indd

Transkript

11975 PS3 G Chassis TR_web.indd
Kullanım Kılavuzu
Bu ürünü kullanmadan önce ürünle ilgili tüm belgeleri dikkatle okuyun ve gerektiğinde başvurmak üzere saklayın.
CECH-2004A
7013879
UYARILAR
Elektrik çarpmasından kaçınmak için kabini açmayın.
Servis için yalnızca yetkili personele başvurun.
Dikkat
Kontrollerin, ayarlamaların veya performans prosedürlerinin,
burada belirtilenlerin dışında kullanımı tehlikeli ışınların ortaya
çıkmasına neden olabilir.
Bu ürünle birlikte optik cihazların kullanılması gözün zarar
görme riskini artırır.
CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1 PRODUKT
Işıkla uyarının neden olduğu nöbetler (Işığa Duyarlı Epilepsi)
Epileptik bir sorununuz varsa veya zaman zaman nöbetleriniz oluyorsa, oynamaya
başlamadan önce doktorunuza danışın. Bazı kişiler, televizyonda birden parlayan
veya titreyen ışıklara ya da diğer ışık uyarılarına maruz kaldıklarında veya video
oyunları oynarken, göz ağrısı, görme bozukluğu, migren, kas seğirmesi, titreme,
göz kararması, bilinç kaybı veya zaman ve yer duygusu kaybı yaşayabilir.
Oyun oynarken yukarıdaki semptomlardan herhangi biriyle karşılaşıyorsanız,
derhal cihazı kullanmayı bırakın ve doktorunuza başvurun.
Aşağıdaki belirtileri yaşadığınızda, oynamayı derhal bırakın
Oynarken, yukarıdaki belirtilere ek olarak baş ağrısı, baş dönmesi, mide bulantısı,
yorgunluk, araba tutmasına benzer belirtiler olursa veya göz, kulak, el, kol ve ayak
gibi vücudun herhangi bir uzvunda rahatsızlık ya da acı hissederseniz, kullanmayı
derhal kesin. Durum devam ederse, tıbbi yardım bulmaya çalışın.
Radyo dalgaları
Bu cihaz IEC60825-1+A2:2001 altında 1. SINIF LAZER ürünü olarak
sınıflandırılmıştır.
Radyo dalgaları, elektronik donanımları veya tıbbi aygıtları (örneğin, kalp pilleri)
etkileyerek arızalara ve yaralanmalara neden olabilir.
 Kalp pili veya başka bir tıbbi aygıt kullanıyorsanız, kablosuz ağ özelliğini
kullanmadan önce doktorunuza veya tıbbi aygıtınızın üreticisine danışın
(Bluetooth® ve WLAN).
Bu ekipman, 3 metreden daha kısa bir bağlantı kablosu kullanılarak R&TTE
Direktifi’nde belirtilmiş olan sınırlarla ilgili test edilmiş ve uyumlu olduğu tespit
edilmiştir. 3 metreden daha uzun kablo kullanmayın.
Bu ürünün üreticisi Sony Computer Entertainment Inc., 2-6-21 Minami-Aoyama,
Minato-ku Tokyo, 107-0062 Japonya şirketidir. EMC’nin Yetkili Temsilcisi, Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Almanya şirketidir.
Avrupa’da Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough
Street, Londra, W1F 7LP tarafından dağıtılmaktadır.
2
 Aşağıdaki yerlerde kablosuz ağ özelliğini kullanmayın:
– Hastaneler gibi kablosuz ağ kullanımının yasaklandığı yerler. Sistemi tıbbi
kurum binalarında kullanırken tıbbi kurumun kurallarına uyun.
– Yangın alarmları, otomatik kapılar ve diğer otomatikleştirilmiş donanımların
yakınındaki alanlarda.
Sistem yazılımı
Bu üründeki Sistem Yazılımı Sony Computer Entertainment Inc. tarafından verilen
sınırlı lisansa tabidir. Daha fazla bilgi için bkz. http://www.scei.co.jp/ps3-eula
TR
Bu ürün, ulusal ihracat denetimi yasalarının kapsamında olabilir. Bu yasaların
gereklerine ve bu ürünle ilgili diğer tüm yasalara tamamen uymanız gerekir.
UYARILAR
Ulusal ihracat denetimi hakkında
ABD İhracat Yönetimi Düzenlemeleri Hakkında Uyarı
Bu ürün ABD İhracat Yönetimi Düzenlemeleri altındaki belirli kısıtlamalara tabi
olan yazılım içermektedir ve ABD ambargosuna dahil olan yerlere doğrudan
veya dolaylı olarak ihraç edilemez. Ayrıca, bu ürün ABD İhracat Yönetimi
Mevzuatı tarafından yasaklanan kişilere veya kuruluşlara ihraç edilemez veya
yeniden ihraç edilemez.
3
İçindekiler
UYARILAR ........................................................................................ 2
Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar .................................................... 5
PS3™ sistemi hakkında çevrimiçi bilgiler........................................ 10
XMB™ (XrossMediaBar) menüsü ................................................... 11
Internet’e bağlanma .................................................................. 32
Internet tarayıcısını kullanma .........................................................32
Kullanım kılavuzunu görüntüleme ..................................................32
PlayStation®Network account (PlayStation®Network hesabı)
oluşturma .......................................................................................32
Parça adları .............................................................................. 12
PS3™ sistemi güncelleştirmeleri .............................................. 33
Başlarken.................................................................................. 13
Ekran klavyesini kullanma ........................................................ 34
Bağlantı yöntemleri ........................................................................ 13
Sistem yazılımının ilk kurulumunu gerçekleştirme ......................... 15
PS3™ sistemindeki video çıkışı ..................................................... 16
Dijital ses cihazlarını bağlama .......................................................20
PS3™ sistemini açma ve kapatma ........................................... 21
Kablosuz kumandayı kullanma ................................................. 22
İçerik oynatma .......................................................................... 24
Blu-ray Disk (BD)/DVD/CD............................................................. 24
USB cihazlarındaki içeriği oynatma ...............................................25
Oynatılabilir veya görüntülenebilir dosya biçimleri .........................25
Ebeveyn denetimi ..................................................................... 35
Sabit diski değiştirme................................................................ 36
Veri yedekleme ..............................................................................36
Sabit diski çıkarma ......................................................................... 37
Sabit diski değiştirme .....................................................................38
Sistem yazılımını yeniden yükleme ................................................39
Yedeklenen verileri geri yükleme ...................................................40
PS3™ sistemini geri yükleme ................................................... 41
PS3™ sistemini atmadan veya devretmeden önce........................ 41
Servis isteğinde bulunmadan önce........................................... 43
Oyun oynama ........................................................................... 26
Oyun uyumluluğu ...........................................................................26
Oyun oynama.................................................................................26
Kumanda ayarları ...........................................................................26
PlayStation®3 biçimli yazılım için kaydedilen veriler .......................26
PlayStation® biçimli yazılım için kaydedilen veriler ......................... 27
Ağ ayarlarını düzenleme ........................................................... 28
Ağ ayarlarını düzenleme (kablolu) .................................................29
Ağ ayarlarını düzenleme (kablosuz)...............................................29
Özel ayarları düzenleme ................................................................ 31
4
Özellikler ......................................................................................... 48
GARANTİ ........................................................................................ 51
Telif hakkı ve ticari markalar ............................................................ 53
Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
Güvenlik
Bu ürün en yüksek güvenlik standartları göz önünde bulundurularak
tasarlanmıştır. Ancak, doğru şekilde kullanılmayan her elektrikli aygıt, yangın,
elektrik çarpması veya kişisel yaralanmalara neden olabilir. Aygıtın kazasız bir
şekilde çalışmasına yardımcı olmak için aşağıdaki yönergeleri uygulayın:
 Düzenli olarak, AC güç kablosunda hasar olup olmadığını ve güç fişinin ya da
elektrik prizinin etrafında toz birikip birikmediğini denetleyin.
 Aygıt anormal bir şekilde çalışır, alışılmadık sesler çıkarır veya
dokunulamayacak kadar ısınırsa, derhal kullanmayı bırakın, AC güç kablosunu
elektrik prizinden çıkarın ve diğer tüm kabloları ayırın.
 PlayStation®3 yazılım kılavuzunda bulunabilen ilgili PlayStation® müşteri
hizmetleri yardım hattına danışın.
Kullanım
 İyi ışıklandırılmış bir ortamda kullanın ve TV’den güvenli bir mesafede tutun.
 PS3™ sistemini uzun süre kullanmaktan kaçının. Bir saat oyun oynadıktan
sonra 15 dakika ara verin.
 Yorulduğunuzda veya uykunuz geldiğinde oyunu bırakın.
 Kablosuz Kumandayı kullanırken yorgunluk ya da ellerinizde veya kollarınızda
rahatsızlık veya ağrı hissederseniz, sistemi kullanmayı derhal bırakın.
Durum devam ederse, doktorunuza başvurun.
 Aşağıdaki sağlık sorunlarının herhangi biriyle karşılaşırsanız, sistemi
kullanmayı derhal bırakın. Belirtiler devam ederse, doktorunuza başvurun.
– Baş dönmesi, mide bulantısı, yorgunluk ya da araba tutmasına benzer
belirtiler.
– Göz, kulak, el veya kol gibi vücut uzuvlarında rahatsızlık ya da ağrı.
 Sistemi ve aksesuarları küçük çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın.
 Sistemi veya aksesuarları suya yakın yerlerde kullanmayın.
 Sistemin veya aksesuarların içine su, küçük parçacıklar veya yabancı
cisimlerin girmesine izin vermeyin.
 Sistemin veya aksesuarların konektörlerine dokunmayın.
 Sistemi veya aksesuarları toza, dumana veya buhara maruz bırakmayın.
Ayrıca, sistemi aşırı toz ve sigara dumanı olan ortamlara yerleştirmeyin.
Mercek gibi iç bileşenlerde toz oluşumu veya sigara dumanı kalıntısı sistemin
arızalanmasına neden olabilir.
 Sistemi veya aksesuarları yüksek sıcaklığa, yüksek neme ya da doğrudan
güneş ışığına maruz bırakmayın.
 Sistemi veya aksesuarları dengesiz, eğik ya da titreşimli yüzeylere
yerleştirmeyin.
 Sistemi dikey ya da yatay konum dışında bir konumda yerleştirmeyin. Sistemi
dikey konumda yerleştirirken, sistemin bu modeli için (ayrı olarak satılan)
dikey sehpayı kullanın. Ayrıca, sistem açıkken konum değişikliği yapmayın.
 Sistemi taşırken dikkatli olun. Sıkıca tutmamanız durumunda sistem düşerek
hasara veya yaralanmalara yol açabilir.
 Disk takılıyken sistemi taşımayın veya konumunu değiştirmeyin. Titreşim,
diskin veya sistemin çizilmesine neden olabilir.
TR
Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
 Tüm uyarılara, önlemlere ve yönergelere uyun.
 Şimşekli havalarda sisteme veya bağlı kablolara ya da aksesuarlara
dokunmayın.
 Sabit diske veri kaydedilirken ya da sabit diskten veri yüklenirken sistemi
kapatmayın.
 Sistemin üzerine çıkmayın, herhangi bir nesne koymayın veya sistemi diğer
aygıtlarla üst üste yerleştirmeyin.
 Sistemi ve bağlı aksesuarları, birinin takılıp düşebileceği veya ayağına
takılabileceği bir yere yerleştirmeyin.
 Kullanım sırasında, vücudunuzun sisteme veya sistem havalandırmasından
gelen havaya uzun süre temas etmesine izin vermeyin. Bu koşullar altında
uzun süreli temas düşük sıcaklık yanıklarına neden olabilir.
 Sistem açıkken (güç göstergesi kesintisiz yeşil renkte yanar) USB kablosu
dışında hiçbir kablo bağlamayın.
5
Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
 Ekranda kalıcı olarak belirsiz bir resim bırakabileceğinden, sistem, plazma
veya projeksiyon* TV’ye bağlıyken TV ekranında uzun süre hareketsiz resim
bırakmayın.
* LCD ekran türleri hariç
 Ebeveynlerin, güvenli ve sorumlu Internet kullanımı sağlamak için çocukları
çevrimiçi etkinlikler sırasında izlemelerini öneririz.
Daha fazla bilgi için http://www.ps-playsafeonline.com adresine bakın.
DUALSHOCK®3 Kablosuz Kumanda ile ilgili güvenlik notları*
 El veya kollarınızdaki kemik, eklem veya kaslarda yaralanma veya hastalık
varsa titreşim işlevini kullanmayın. Eğer bir tedavi gördünüz ya da yaralanma
geçirdiyseniz, vibration function (titreşim işlevi) “Kapalı” olarak ayarlanmadığı
sürece, DUALSHOCK®3 Kablosuz Kumanda ile bu oyunları oynamayın.
 Kablosuz Kumandanın hareket algılama işlevini kullanırken aşağıdaki
noktalara dikkat edin. Kumanda bir kişiye veya nesneye çarparsa,
yaralanmaya veya hasara neden olabilir.
AC güç kablosu kullanımı
 Güvenli bir kullanım için AC güç kablosunu düzenli olarak denetleyin.
Hasarlıysa, derhal kullanmayı bırakın ve her PlayStation®, PlayStation®2
ve PlayStation®3 yazılım kılavuzunda bulunabilen ilgili PlayStation® müşteri
hizmetleri yardım hattına danışın.
 Verilen AC güç kablosundan başka bir güç kablosu kullanmayın. Kabloda
değişiklik yapmayın.
 AC güç kablosunun fişine ıslak ellerle dokunmayın.
 AC güç kablosunun üzerine basılmasına veya kablonun özellikle fişlerin
olduğu yerde, uzatma yuvalarında ve kablonun sistemden çıktığı noktada
sıkışmasına izin vermeyin.
 Kablonun üstüne ağır eşyalar koymayın.
– Hareket algılama işlevini kullanmadan önce hareket edebileceğiniz yeterli
alanınız olduğundan emin olun.
 AC güç kablosunu ısı kaynaklarının yakınına yerleştirmeyin ve kabloyu
sıcaklığa maruz bırakmayın.
– Elinizden düşerek hasara veya yaralanmaya neden olmasını önlemek için
Kablosuz Kumandayı sıkıca tutun.
 AC IN konektörü etrafında toz ve yabancı madde oluşumuna izin vermeyin.
AC güç kablosunu bağlamadan ya da takmadan önce, güç fişi veya kablo
bağlantı ucu, elektrik prizi veya sistemin arkasındaki AC IN konektöründe toz
ya da yabancı madde olup olmadığını kontrol edin. Fiş veya konektör
kirlenmişse, bağlamadan önce kuru bir bezle silin.
– Kablosuz Kumandayı USB kablosuyla kullanırken, kablonun insanlara veya
eşyalara çarpmamasına dikkat edin ve kabloyu oyun sırasında PS3™
sisteminden çıkarmayın.
* Bu notlar, diğer kumandalar için de geçerlidir.
Havalandırmalar
Havalandırmaların önünü kapatmayın. İyi bir havalandırma sağlamak için
aşağıdaki yönergeleri uygulayın:
 Sistemi duvar yüzeyinden en az 10 cm uzağa yerleştirin.
 Uzun iplikleri olan halı veya kilim üzerine yerleştirmeyin.
 Dar ve sıkışık bir yere yerleştirmeyin.
6
 Üstünü bezle örtmeyin.
 Havalandırmalarda toz oluşumuna izin vermeyin.
 Sistemi temizlemeden veya taşımadan önce, ya da sistemi uzun süre
kullanmayı düşünmüyorsanız, AC güç kablosunu elektrik prizinden çıkarın.
Çıkarırken, güç kablosunu fişinden sıkıca tutarak düz bir şekilde elektrik
prizinden çekin. Hiçbir zaman kablodan tutarak veya yana doğru çekmeyin.
 AC güç kablosunu voltaj transformatörüne veya enversöre bağlamayın.
AC güç kablosunun, yurt dışında kullanım için voltaj transformatörüne ya da
otomobilde kullanmak için enversöre bağlanması sistemde ısı oluşumuna
neden olup yanıklara veya arızaya neden olabilir.
Sistemi veya aksesuarları kesinlikle sökmeyin ayırmayın
ya da bunlarda değişiklik yapmayın
Ağ
 Ağa bağlanmak için geniş bant Internet bağlantısı gereklidir.
 Internet hizmeti ücretlerinden kullanıcı sorumludur. Ayrıntılar için,
hizmet sözleşmenizde verilen bilgilere bakın ya da Internet hizmet
sağlayıcınıza danışın.
 Yalnızca 10BASE-T, 100BASE-TX veya 1000BASE-T ağlarıyla uyumlu bir
Ethernet kablosu kullanın. Standart konut telefonu hattı kablosu ya da burada
bahsedilenlerden başka tür kablolar kullanmayın. Yanlış kablo türü
kullanılması, ısı oluşumu, yangın veya arızaya yol açabilecek şekilde LAN
konektörlerinden gereğinden fazla elektrik akımı geçmesine neden olabilir.
Kablosuz ağ özelliği
 Bu ürünün kablosuz ağ özelliği tarafından kullanılan 2,4 GHz radyo dalga
aralığı, çeşitli aygıtlar tarafından paylaşılan bir aralıktır. Bu ürün, aynı aralığı
kullanan diğer aygıtların etkisini azaltacak şekilde tasarlanmıştır. Ancak, bazı
durumlarda diğer aygıtlardan gelen girişim bağlantı hızını düşürebilir, sinyal
mesafesini kısaltabilir ya da bağlantının aniden kesilmesine neden olabilir.
Nem yoğunlaşması
Sistem veya disk doğrudan soğuk bir yerden sıcak bir yere getirilirse, sistem
içindeki mercek ya da disk üzerinde nem yoğunlaşması olabilir. Bu olduğunda,
sistem düzgün çalışmayabilir. Bu durumda, diski çıkarıp sistemi kapatın ve fişi
çıkarın. Nem buharlaşana kadar diski yerleştirmeyin (bu, birkaç saat sürebilir).
Sistem hala düzgün çalışmıyorsa, her PlayStation®3 yazılımı kılavuzunda
bulunabilen ilgili PlayStation® müşteri hizmetleri yardım hattına danışın.
Temizleme
Güvenlik nedeniyle, sistemi veya bağlı aksesuarları temizlemeden önce AC güç
kablosunu elektrik prizinden çıkarın.
Dış yüzeyler (sistemin veya Kablosuz Kumanda’nın
plastik kapağı)
TR
Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
PS3™ sistemini ve aksesuarlarını ürün belgelerindeki talimatlara göre kullanın.
Sistemin veya aksesuarların analizine veya üzerinde değişiklik yapılmasına ya da
devre yapılandırmalarının analizine ve kullanılmasına izin verilmez. Sistemde veya
aksesuarlarda yetkisiz olarak değişiklik yapılması garantinizi geçersiz kılar. PS3™
sisteminin içinde kullanıcının servis uygulayabileceği bir bileşen yoktur (verilen sabit
disk çıkarılabilir ancak sökülemez veya üzerinde değişiklik yapılamaz). Ayrıca,
elektrik çarpmasının yanı sıra lazer radyasyonuna maruz kalma riski de vardır.
 WLAN erişim noktasını seçmek için PS3™ sisteminin tarama işlevi
kullanıldığında, genel kullanım için planlanmamış erişim noktaları da
görüntülenebilir. Yalnızca kullanma yetkisine sahip olduğunuz erişim
noktasına ya da genel WLAN veya etkin nokta hizmetinde bulunan bir
erişim noktasına bağlanın.
Ürünün dış yüzeyinin bozulmasını veya renginin solmasını önlemeye yardımcı
olmak için aşağıdaki talimatları uygulayın.
 Yumuşak ve kuru bir bezle silin.
 Böcek ilacı veya başka uçucu maddeler uygulamayın.
 Ürünün dış yüzeyinde uzun süre lastik veya vinil malzeme bırakmayın.
 Çözücüler veya başka kimyasal maddeler kullanmayın. Kimyasal olarak
işlenmiş temizleme beziyle silmeyin.
7
Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
Havalandırmalar
Temizleme yöntemi
Sistem havalandırmalarında toz biriktiğinde, düşük güçlü bir elektrik süpürgesiyle
tozu çekin.
 Diskleri, yumuşak bir bezle ortadan dışarıya doğru hafifçe
silerek temizleyin.
Konektörler
 Disklere zarar verebileceklerinden, çözücü, plak temizleyici,
antistatik sprey veya başka kimyasallar kullanmayın.
Sistem konektörleri veya AC güç kablosu temiz değilse kullanmayın. Kirli şekilde
kullanılırsa, elektrik akımının geçişi engellenebilir. Kiri kuru bir bezle temizleyin.
Diskler
Uyumlulukla ilgili not
Bazı ortamların bölgesel kısıtlamaları olabilir ve sisteminizle çalışmayabilir.
Ayrıntılar için ortam paketine bakın.
Kullanma
 Diskin yüzeyine dokunmayın; kenarlarından tutun.
 Disklerin üzerine kağıt veya bant yapıştırmayın ve yazı yazmayın.
 Disk üzerindeki parmak izleri, toz, kir veya çizikler görüntüyü bozabilir ya da
ses kalitesini azaltabilir. Her zaman dikkatli bir şekilde kullanın ve
kullanmadan önce temiz olduklarını kontrol edin.
Depolama
 Diskleri yüksek sıcaklığa, yüksek neme ya da doğrudan güneş ışığına
maruz bırakmayın.
 Diskler uzun süre kullanılmayacaksa, kutularında saklayın. Disklerin
kutulanmadan üst üste yığılması veya eğik olarak saklanması eğrilmelerine
neden olabilir.
8
TR
Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
9
PS3™ sistemi hakkında çevrimiçi bilgiler
Arkadaşlar
Bu kılavuz donanım özelliklerini açıklar ve sistemin güvenli ve doğru kullanımı için
uyarılar ve önlemler de dahil olmak üzere PS3™ sisteminin nasıl kurulacağı ve
çalıştırılacağı hakkında temel bilgiler verir. Ayrıca Internet’te bulunan şu bilgilere
de erişebilirsiniz.
Sohbet etme ve mesaj alışverişi
PlayStation®Network
Bu kılavuz PS3™ sisteminin kullanımı hakkında ayrıntılı bilgiler içerir.
PlayStation®Network
servislerini kullanma
Sistem yazılımı güncelleştirmeleri
Ağ
Çevrimiçi kullanım kılavuzu
için: eu.playstation.com/manuals
http://eu.playstation.com/ps3
Bu site sistem yazılımı güncelleştirmeleri hakkındaki en son bilgileri sağlar.
PlayStation®3 resmi sitesi
Bu PlayStation®3 ürünleri resmi sitesi, yazılımlar ve donanım aksesuarları hakkında en son
bilgileri sağlar
Destek
Internet’e bağlanma
http://eu.playstation.com/ps3
Oyun
Oyun oynama
http://eu.playstation.com/help-support
Bu PlayStation® ürün desteği resmi sitesi, ürününüzle ilgili en son soru ve cevapları sağlar.
Video
Video oynatma
Müzik
Aşağıdaki öğelerin tümünün var olup olmadığını denetleyin. Herhangi bir öğe
eksikse, her PlayStation®3 yazılım kılavuzunda bulunabilen ilgili PlayStation®
müşteri hizmetleri yardım hattına danışın.
 PlayStation®3 sistemi
 Basılı malzeme
 AC Güç Kablosu
Müzik çalma
 DUALSHOCK®3 Kablosuz Kumanda
Fotoğraf
 Euro-AV Konektör Fişi
Resim görüntüleme
 AV Kablosu
 USB Kablosu
Ayarlar
PS3™ sistem ayarlarını düzenleme
Kullanıcılar
Bu belgede yayınlanan sistem işlevleri ile ilgili bilgiler kullanılan sistem yazılımı sürümüne bağlı
olarak PS sisteminizle ilgili bilgilerden farklı olabilir.
10
PS3™ sisteminde oturum açacak
kullanıcıları seçme
XMB™ (XrossMediaBar) menüsü
PS3™ sistemi “XMB™” (XrossMediaBar) diye adlandırılan bir
kullanıcı arabirimi içerir.
Kategori
Öğe
Yön butonları:
1
veya butonunu kullanarak
bir kategori seçin.
2
veya
butonunu kullanarak
bir öğe seçin.
3
Seçilen öğeyi onaylamak için
butonuna basın.
TR
butonu: Seçenekler menüsünü/kontrol panelini görüntüler
Ekrandaki kategorileri/öğeleri seçmek için kullanılır
PS butonu:
XMB™ menüsünü görüntüler
Sistemi açar/kapatır
butonuna basınca
Bir simge seçip
seçenekler menüsü görüntülenir.
butonuna basınca
İçerik oynatılırken
kontrol paneli görüntülenir.
butonu:
Seçilen öğeyi onaylar
butonu:
Simgeler
Seçenekler menüsü
Kontrol paneli
İşlemi iptal eder
11
Parça adları
Sistemin ön / arka kısımları
DUALSHOCK®3 Kablosuz Kumanda
Port göstergeleri
L2 butonu
L1 butonu
Disk yuvası
USB konektörü
R2 butonu
R1 butonu
Güç butonu
Eject butonu
Yön butonları
WLAN erişim göstergesi
Sabit disk erişim göstergesi
butonu
butonu
butonu
butonu
USB konektörleri
LAN konektörü
HDMI OUT konektörü
Sol çubuk/ L3
butonu*
Sağ çubuk/
R3 butonu*
SELECT (Seç)
butonu
START (Başlat) butonu
PS butonu
* L3 ve R3 butonları çubuklara basıldığında çalışırlar.
Havalandırma
AC IN konektörü
AV MULTI OUT konektörü
DIGITAL OUT (OPTICAL)
(Dijital Çıkış - Optik)
konektörü
Dikkat
 Sistemi sıcaklığın yükselebileceği kapalı dolaplarda veya diğer konumlarda
kullanmayın. Bu tür bir kullanım sistemin aşırı ısınmasına ve yangın,
yaralanma veya arızalanmaya neden olabilir.
 Sistemin iç sıcaklığı yükselirse, güç göstergesi kırmızı ve yeşil renklerde
sayfa 21)
dönüşümlü olarak yanıp söner. Bu durumda sistemi kapatın (
ve bir süre kullanmayın. Sistem soğuduktan sonra havalandırması iyi olan
bir konuma taşıyın ve kullanmaya devam edin.
12
Uyarılar
 Sistemi aşırı tozlu veya sigara dumanlı ortamlara yerleştirmeyin. Mercek
gibi iç bileşenlerde toz veya sigara dumanı kalıntısı birikmesi sistemin
arızalanmasına neden olabilir.
 Güç göstergesi kesintisiz yeşil renkte yanarken veya yanıp sönerken
sistemi taşımayın veya konumunu değiştirmeyin. Sistemin taşınmasından
kaynaklanan titreşim veri kaybına veya bozulmasına ya da sistemin zarar
görmesine neden olabilir.
İpucu
Sistemi dikey konumda yerleştirirken, dikey sehpayı kullanın (ayrı olarak satılır).
Başlarken
Bağlantı yöntemleri
 Sisteminizi televizyona bağlayın
TR
Sisteminizi televizyona bağlamak için aşağıdaki yöntemlerden herhangi birini kullanabilirsiniz.
Başlarken
SD (Standart Çözünürlük) video çıkışı
HDMI OUT
konektörü
AV MULTI OUT
konektörü
AV MULTI OUT
konektörü
AV Kablosu
Euro-AV Connector

TV
HD (Yüksek Çözünürlük) video çıkışı - bileşen video
Bileşen AV Kablosu
(ayrıca satılır)
COMPONENT VIDEO IN AUDIO IN
Y PB/CB PR/CR L
R
AV MULTI OUT
konektörü
TV
HD (Yüksek Çözünürlük) video çıkışı - HDMI
Video ekranda görüntülenmiyorsa
Sistemi TV’ye bağlamak için kullanılan kablonun türünü
değiştirirseniz, video ekranda görüntülenmeyebilir.
Video görüntülenmezse, sistemin ön yüzündeki güç
butonuna en az beş saniye süreyle (sistem iki bip sesi
çıkarana kadar) dokunarak, sistemi kapatıp yeniden
açın. Ardından, video çıkış ayarı standart çözünürlüğe
(SD) sıfırlanacaktır.
HDMI OUT
konektörü
HDMI Kablosu (ayrıca satılır)
TV
İpuçları
 Video çıkış kablosu türleri ve desteklenen video modları hakkında ayrıntılar için, bkz. “PS3™
sayfa 16) ve “Video çıkış kablosu türleri” (
sayfa 17).
sisteminde video çıkışı” (
 Ev sinema sistemi için kullanılan bir AV alıcısı gibi dijital ses çıkışını destekleyen ses cihazlarını
sayfa 20).
bağlayabilirsiniz. Ayrıntılar için, bkz. “ Dijital ses cihazlarını bağlama” (
13
Başlarken
 Ethernet kablosu bağlayın (ayrıca satılır)
Sistemi Internet’e bağlamak için bir Ethernet kablosu kullanın.
İpucu
LAN konektörü
AC IN konektörü


Internet’e bağlanmak için, Ethernet kablosu kullanmadan, kablosuz ağ bağlantısı kullanabilirsiniz.
sayfa 28).
Ayrıntılar için bkz. “Ağ ayarlarını düzenleme” (
Dikkat
Standart telefon hattını veya sistemle uyumlu olmayan başka tür kabloları doğrudan sistemin LAN
konektörüne bağlamayın; aksi halde ısınma, yangın veya çalışma bozukluğu olabilir.
 AC güç kablosunu bağlayın
AC güç kablosu elektrik prizine takıldıktan sonra PS3™ sistemindeki güç göstergesi
kesintisiz kırmızı olarak yanar ( sayfa 21).
Bazı bölgelerde veya ülkelerde
şekildekinden farklı elektrik prizi
kullanılabilir.
Dikkat
Tüm diğer bağlantıları yapmadan sistemin güç kablosunu elektrik prizine takmayın.
14
Sistem yazılımının ilk kurulumunu gerçekleştirme
5
İlk kurulumu yapın.
Sistemi açtıktan sonra, ilk kurulumunu yapın.
TR
Televizyonu açın ve televizyonun video girişini PS3™ sistemi
tarafından kullanılan giriş konektörüyle eşleşecek anahtar
konumuna getirin.
2
Güç butonuna basın.
Başlarken
1
Güç göstergesi yeşile döner ve resim televizyon ekranında görüntülenir.
Güç göstergesi
Güç butonu
Sistem dili, saat dilimi, tarih ve saat ve kullanıcı adı ayarlarını girmek için
ekrandaki yönergeleri izleyin.
3
USB kablosu kullanarak kablosuz kumandayı sisteme bağlayın.
Internet bağlantısını kurma ekranı görüntülenir. Ethernet kablosu kullanarak
bağlanırken, ekrandaki yönergeleri izlediğinizde temel ayarlar otomatik
olarak seçilecektir. WLAN üzerinden bağlanırken, bağlantıyı kurmak için, Ağ
ayarlarını düzenleme (kablosuz) (
sayfa 29) altındaki yönergeleri izleyin.
4
Kumandadaki PS butonuna basın.
Ayarlar tamamlandıktan sonra televizyon ekranında XMB™ menüsü
(
sayfa 11) görüntülenir.
Sistem kumandayı tanır. Kumanda tanındıktan sonra, ilk kurulum
ekranı görüntülenir.
İpuçları
 Sistemi TV’ye bağlamak için HDMI kablosu kullanırken, ilk kurulum sırasında
video çıkış çözünürlüğünü değiştirmek için bir ekran görüntülenir. [Yes]’i
butonuna basarsanız, en uygun çıkış çözünürlüğü otomatik
(Evet) seçer ve
olarak seçilir.
 Metin girişi ile ilgili ayrıntılar için, “Ekran klavyesini kullanma” bölümüne bakın
sayfa 34).
(
(Settings) (Ayarlar) veya
 Başlangıç kurulumunda yapılan ayarlamalar
(Kullanıcılar) menüsünün altında değiştirilebilir. Ayrıntılar için
(Users)
çevrimiçi kullanıcı kılavuzuna başvurun (erişim: eu.playstation.com/manuals).
15
Başlarken
PS3™ sistemindeki video çıkışı
PS3™ sistemi iki farklı çözünürlük çıkışı sağlar: HD ve SD. Desteklenen video modunu öğrenmek için kullanılan televizyonun kullanım
kılavuzuna başvurun.
HD (High Definition – Yüksek Çözünürlük)
SD (Standard Definition – Standart Çözünürlük)
Video modu *1
1080p
1080i
720p
576p
576i *2
En boy oranı
16:9
16:9
16:9
16:9
4:3
16:9
4:3
*1 Bu rakam tarama çizgilerinin sayısını gösterir. “i” harfi “interlace” (geçmeli) ve “p” harfi “progressive” (aşamalı) tarama içindir. Aşamalı tarama, titreme etkisini
minimumda tutarak yüksek kalitede görüntü sağlar.
*2 Sistemdeki video çıkışı ayarı [Standard (PAL)] (Standart -PAL) olarak görüntülenir.
Çözünürlükteki farkı gösteren ekranlar
HD ekran
16
SD ekran
Video çıkış kablosu türleri
Televizyonda görüntülenen çözünürlük TV giriş konektörlerine ve kullanılan kablo türüne bağlı olarak değişir. Kullanılan televizyona uygun
kablo seçin.
Kablo türü
TV’deki giriş konektörü
HDMI IN konektörü
Bileşen AV Kablosu
(ayrıca satılır)
Bileşen VIDEO IN
konektörü
S VIDEO Kablosu
(ayrıca satılır)
S VIDEO IN konektörü
AV Kablosu
(birlikte verilir)
VIDEO IN konektörü
(bileşik)
AV Kablosu
(birlikte verilir)
Euro-AV Konektör Fişi
(birlikte verilir)
Euro-AV konektörü
(SKART)
1080p / 1080i / 720p / 576p
COMPONENT VIDEO IN
Y
PB/CB PR/CR
AUDIO IN
L
R
S VIDEO
L-AUDIO-R
VIDEO
L-AUDIO-R
Başlarken
HDMI Kablosu*²
(ayrıca satılır)
TR
Desteklenen video modları*¹
1080p / 1080i / 720p / 576p / 576i*3
576i*3
576i*3
576i*3
*1 Televizyona ve oynatılan içeriğe bağlı olarak bazı video modları desteklenmeyebilir.
*2 Sistemi televizyona bir HDMI kablosu kullanarak bağlayın (ayrıca satılır). HDMI kablosu hem ses hem de görüntü çıkışı sağlar ve dijital kalitede ses ve
görüntünün keyfine varmanızı sağlar.
*3 Sistemdeki video çıkışı ayarı [Standard (PAL)] (Standart - PAL) olarak görüntülenir.
17
Başlarken
3
Video çıkış ayarlarını yapma
Kullanılan kablo ve konektörlerin türüne bağlı olarak, PS3™ sisteminin
video çıkış ayarlarını HD çözünürlükteki videoyu (
sayfa 16) TV’de
görüntüleyecek şekilde yapmanız gerekebilir.
Ekranı onaylayın ve
butonuna basın.
Konektörü adım 2’de değiştirdiyseniz, bu değişikliğin onaylanması için bir
ekran görüntülenir.
4
Ayarları onaylayın, [Yes]’i (Evet) seçin ve
butonuna basın.
Konektörü adım 2’de değiştirdiyseniz, ayarların onaylanması için bir
ekran görüntülenir.
Video görüntülenmiyorsa
 TV’nin video girişini, sisteme bağlanmak için kullanılan giriş konektörüyle
eşleşecek konuma ayarlayın.
 Güç butonuna en az beş saniye süreyle (sistem iki bip sesi çıkarana
kadar) basarak, sistemi kapatıp yeniden açın. Ardından, video çıkış ayarı
standart çözünürlüğe (SD) sıfırlanacaktır.
1
(Settings) (Ayarlar)
(Display Settings) (Ekran
Ayarları)
[Video Output Settings]’i (Video Çıkış Ayarları)
seçin ve
butonuna basın.
2
TV’de kullanılan giriş konektörünü (
butonuna basın.
sayfa 17) seçin ve
5
TV’nin desteklediği çözünürlükleri seçin ve
butonuna basın.
TV’de gösterilen çözünürlük giriş konektörüne ve kullanılan kablo türüne
göre değişir (
sayfa 17). Seçtiğiniz en yüksek çözünürlük video çıkışı
için kullanılır.
Adım 2’de seçilen konektöre bağlı olarak, bu ekran görüntülenmeyebilir.
“HDMI” seçimini yaparsanız, sonraki ekranda [Automatic] (Otomatik) veya
[Custom] (Özel) seçeneğini belirleyebilirsiniz. Çoğu durumda [Automatic]
(Otomatik) seçeneği seçilir ve video çıkış ayarları otomatik olarak doldurulur.
18
[AV MULTI / SCART] seçeneğini belirlerseniz, bir sonraki ekranda çıkış sinyalinin
türünü seçmeniz gerekir. Çoğu durumda, [Y Pb/Cb Pr/Cr] seçeneği belirlenir.
6
Ayarları onaylayın, [Yes]’i (Evet) seçin ve
butonuna basın.
Adım 2’de seçilen konektöre ve adım 5’te seçilen çözünürlüklere bağlı
olarak, bu ekran görüntülenmeyebilir.
9
Ses çıkış ayarlarını yapın.
Ses çıkış ayarlarını yaparak devam edin. Ayarları kullanılan TV veya ses
aygıtıyla eşleşecek şekilde yapın.
TR
Başlarken
7
TV türünü seçin ve
butonuna basın.
Adım 5’te [Standard (PAL)] veya [576p] seçeneğini belirlediyseniz, TV ekran
boyutunu seçmek için bir ekran görüntülenir. Kullanılan TV’ye uyacak şekilde
ayarı yapın.
Adım 5’te [720p] veya daha yüksek bir çözünürlük seçtiyseniz, TV türü
otomatik olarak 16:9 ayarına getirilir ve TV ekranı boyutunu seçmeyi sağlayan
ekran görüntülenmez.
8
Ayarları onaylayın ve
butonuna basın.
Video çıkış ayarları sisteme kaydedilir.
“HDMI” seçimini yaparsanız, sonraki ekranda [Automatic] (Otomatik) veya
[Manual] (El ile) seçeneğini belirleyebilirsiniz. Çoğu durumda, [Automatic]
(Otomatik) seçilir.
TV’den ses çıkışı için HDMI kablosu dışında bir kablo kullanılıyorsa, [Audio
Input Connector / SCART / AV MULTI] (Ses Giriş Konektörü / SCART / AV
MULTI) seçeneğini belirleyin. Ses çıkışı için dijital optik kablo kullanılıyorsa,
[Digital Out (Optical)] (Dijital Çıkış (Optik)) seçeneğini belirleyin ve bir
sonraki ekranda çıkış biçimini seçin.
10 Ayarları onaylayın ve
butona basın.
Ses çıkış ayarları sisteme kaydedilir.
İpucu
Ses çıkış ayarlarını
(Settings) (Ayarlar)
(Sound Settings) (Ses Ayarları)
[Audio Output Settings] (Ses Çıkış Ayarları) altında yapabilirsiniz.
19
Başlarken
Bir ses cihazının bağlanmasına örnekler
Dijital ses cihazlarını bağlama
Ev sinema sistemi için kullanılan bir AV alıcısı gibi dijital ses çıkışını
destekleyen ses cihazlarını bağlayabilirsiniz.
PS3™ sistemine bir ses cihazı bağlamak için bir HDMI kablosu veya
dijital optik kablo kullanılabilir.
HDMI kablosu
PS3™ sistemindeki ses çıkışı
Dijital optik kablo
Desteklenen kanallar kullanılan çıkış konektörüne bağlı olarak
değişebilir.
PS3™ sisteminin çıkış konektörleri
Çıkış için kullanılabilen kanallar
2 Kanal
5.1 Kanal
7.1 Kanal
AV MULTI OUT konektörü



DIGITAL OUT (OPTICAL)
(Dijital Çıkış - Optik) konektörü



HDMI OUT konektörü



HDMI kablosu
(ayrıca satılır)
Dijital optik
ses kablosu
(ayrıca satılır)
İpuçları
(Settings) (Ayarlar)
(Sound
 Sisteme dijital ses aygıtı bağlarken,
[Audio Output Settings] (Ses Çıkışı Ayarları)
Settings) (Ses Ayarları)
öğesine gidin ve ses aygıtı için gerekli olan ayarları yapın.
Dijital ses cihazı
 Normalde, ses birden çok çıkış konektöründen aynı anda verilemez.
Örneğin, PS3™ sisteminiz bir HDMI kablosuyla televizyona ve dijital optik
kabloyla bir ses aygıtına bağlıysa ve [Audio Output Settings] (Ses Çıkışı
Ayarları) altında [Digital Out (Optical)] (Dijital Çıkış (Optik)) seçeneği
belirtilmişse, ses televizyondan değil, yalnızca ses aygıtından dışarı verilir.
HDMI kablosu
(ayrıca satılır)
 Sistem HDMI kablosu ile hem ses hem de video çıkışı yapabilir.
Hem televizyonun hem de ses cihazının HDMI konektörü varsa televizyonun
görüntüsünün televizyona çıkışını ses aygıtı üzerinden yapabilirsiniz.
Kullanılan televizyon için
video çıkış kablosu
sayfa 17)
(
 Aygıt HDMI kablosu kullanılarak PS3™ sistemine bağlanmışsa,
ses bozulmasına neden olabileceğinden veya anormal sesler
üretebileceğinden sistem açılırken aygıtı kapatmayın (güç göstergesi
kesintisiz yeşil renkte yanar).
TV
20
TV
PS3™ sistemini açma ve kapatma
Sistemi açma
1
Sistemi kapatma
1
Güç butonuna basın.
Güç göstergesi sistemin açıldığını göstermek için kesintisiz yeşil yanar.
TR
Güç göstergesi kesintisiz olarak kırmızı yanar.
Güç göstergesi:
kesintisiz yeşil
Güç göstergesi:
kesintisiz kırmızı
Güç butonu
Güç butonu
Kumandadaki PS butonuna basın.
Kumanda numarası atandıktan sonra sistemi çalıştırmak için kumandayı
kullanabilirsiniz.
Uyarı
Güç göstergesi kesintisiz yeşil renkte yanarken veya yanıp sönerken aşağıdaki
uyarılara uyun. Aksi takdirde veri kaybı veya bozulması gerçekleşebilir sistem
zarar görebilir.
PS butonu
 AC güç kablosunu elektrik prizinden çıkarmayın.
 Sistemi taşımayın veya konumunu değiştirmeyin.
PS3™ sistemini açma ve kapatma
2
Güç butonuna basın.
İpuçları
 Bir kablosuz kumanda kullanmadan önce, kumandayı sistemle eşlemeniz
sayfa 22).
gerekir (
Güç göstergesi durumu
PS3™ sisteminin geçerli durumunu görmek için sistem üzerindeki güç
göstergesine bakabilirsiniz.
Kesintisiz yeşil
Sistem açık
Yanıp sönen yeşil
Sistem kapatılıyor
Kesintisiz kırmızı
Sistem kapalı (bekleme modunda)
 PS3™ sistemini kablosuz kumandadaki PS butonunu kullanarak açıp
kapatabilirsiniz. Sistemi açmak için PS butonunu kullanırsanız, aynı zamanda
kumanda numarası atanır. Sistemi kapatmak için PS butonuna bir saniyeden
uzun süreyle basın ve ekrandaki yönergeleri izleyin.
(Users)
 PS3™ sistemini XMB™ menüsünden de kapatabilirsiniz.
(Turn Off System) (Sistemi Kapat) seçeneğini belirleyin.
(Kullanıcılar)
 Sistemi uzun bir süre kullanmayacaksanız, güç göstergesinin sabit kırmızı
renkte yandığını kontrol edin ve AC güç kablosunu elektrik prizinden çekin.
21
Kablosuz kumandayı kullanma
Adım 2: Kumanda numarası atayın
Kullanıma hazırlama
Sistemi her açtığınızda kumandaya bir numara atanmalıdır.
Kablosuz kumandayı kullanmak için önce kumandayı kaydetmeniz
veya PS3™ sistemi ile “eşleştirmeniz” ve kumandaya bir numara
atamanız gerekir.
Tüm port göstergeleri yanıp söner.
PS butonuna basın.
1
2
3
4

Adım 1: Sistem ile kumandayı eşleştirin.
 İlk kez kullanırken
 Farklı bir PS3™ sistemi ile kullanırken
Kumandaya bir numara atandığında, atanan
numaraya ait port göstergeleri kırmızı renkte
sabit olarak yanar.

1
2
3
4
Adım 2: Kumanda numarası atayın.
Sistem her açıldığında
Bir seferde en fazla 7 kumanda bağlayabilirsiniz. Kumanda numarası
port göstergelerinin üzerinde bulunur. 5-7 numaraları için yanan
göstergelerin rakamlarını ekleyin.
Adım 1: Sistem ile kumandayı eşleştirin
Kumandayı ilk kez kullanırken veya farklı bir PS3™ sistemi ile
kullanırken kumandaları önce eşleştirmeniz gerekir. Sistemi
açtığınızda ve kumandayı bir USB kablosu kullanarak bağladığınızda,
eşleşme işlemi otomatik olarak tamamlanır.
Örnek: 5 numaralı kumanda atanmıştır.
1
2
3
4
1
İpuçları
 Kumandanın eşleştirilmesi ve numara atanması yalnızca sistem açıkken
yapılabilir (güç göstergesi yeşil renkte sabit yanarken).
USB kablosu (birlikte verilir)
Sistemin açık olup olmadığını
denetleyin (güç göstergesi yeşil
renkte sabit yanar).
 Eşleştirilmiş bir kumanda başka bir PS3™ sistemi ile kullanıldığında, orijinal
sistem ile eşleşme iptal edilir. Kumanda başka bir sistemle kullanılmışsa,
kumandayı sistemle tekrar eşleştirin.
 Kumanda veya sistem kapatılırsa, kumandadaki port göstergeleri söner ve
atanan numaralar sıfırlanır.
22
Kumandayı kablosuz olarak kullanma
USB kablosunu çıkartarak kumandayı kablosuz olarak kullanabilirsiniz.
Kablosuz olarak kullanmak için, kumandanın pili şarj edilmiş olmalıdır.
Pil şarj düzeyi
PS butonuna bir saniyeden uzun basarsanız, ekranda pil şarj düzeyini
kontrol edebilirsiniz.
TR
İpuçları
Kumandayı şarj etme
Şarj Düzeyi
Sistem açıkken (güç göstergesi kesintisiz yeşil yanar), USB Kablo
kullanarak kumandayı sisteme bağlayın. Kumandanın port göstergeleri
yavaş yavaş yanıp söner ve şarj işlemi başlar. Şarj etme
tamamlandığında, port göstergeleri yanıp sönmeyi keser.
Pilin şarj düzeyi yeterli.
İpuçları
Pilin şarj düzeyi düşüyor.
 Şarj sırasında kumanda kullanılabilir.
 Sıcaklık aralığının 10°C ile 30°C arasında olduğu ortamda şarj edin.
Farklı ortamlarda yapılan şarj işlemi daha az etkili olur.
Pilin şarjı bitmek üzere.
Kablosuz kumandayı kullanma
 Kumanda ve sistem açıkken USB kablosu takılıp çıkartılabilir.
 Kumanda çalışmıyorsa, PS butonuna basın ve kumanda numarasını
tekrar atayın.
Pilin şarjı bitmiş. PS butonu kırmızı renkte yanıp söner.
Kumandayı şarj edin.
 Sistem kapalıyken (bekleme modundayken) kumanda şarj edilemez.
İpucu
Ortama ve kullanım koşullarına bağlı olarak, kalan şarj düzeyi doğru
gösterilemeyebilir ve şarj süresi değişiklik gösterebilir.
23
İçerik oynatma
Blu-ray Disk (BD)/DVD/CD
1
Diski yerleştirin.
Diskin yerleştirildiğini göstermek için eject göstergesi
sabit maviye döner.
2
XMB™ menüsünde bir simge görüntülenir ve disk
oynamaya başlar.
Disk otomatik olarak başlamazsa XMB™ menüsünden disk simgesini seçip
butonuna basın.
Diski etiketli yüzeyi yukarı
bakacak şekilde yerleştirin.
Uyarılar
 Sistemle uyumlu olmayan diskler oynatılamaz.
 Piyasada satılan BD video yazılımını oynatmak için bazı
durumlarda şifreleme anahtarının (*) yenilenmesi
gerekebilir. Şifreleme anahtarı, sistem yazılımı
sayfa 33).
güncellendiğinde yenilenebilir (
* AACS (Gelişmiş Erişim Denetim Sistemi) anahtarı
Diski çıkartma
Oynatmayı durdurun ve ardından eject
butonuna basın.
Eject göstergesi
Eject butonu
24
USB cihazlarındaki içeriği oynatma
USB Yığın Depolama Sınıfı ile uyumlu aygıtlar gibi dış aygıtları USB
Kablo kullanarak bağlayabilirsiniz. Aygıtlar sistem açıkken bağlanabilir.
Aygıtla birlikte verilen yönergelere de başvurabilirsiniz.
USB cihazını bağlayın.
 Veri kaydedilirken, okunurken veya silinirken USB cihazlarını çıkarmayın
veya sistemi kapatmayın. Aksi takdirde veri kaybına veya bozulmasına
sebep olabilirsiniz.
 Yazma koruması anahtarı bulunan bir USB flaş sürücüsü kullanırken, cihaz
sisteme bağlıyken anahtarın konumunu değiştirmeyin. Bunu yapmak
verilerin kaybına veya bozulmasına neden olabilir.
Ekranda bir simge görüntülenir.
Oynatılabilir veya görüntülenebilir dosya biçimleri
Bu sistemde, ATRAC™, MP3, AAC, JPEG ve MPEG-4 dosya biçimleri
çalınabilir, oynatılabilir veya görüntülenebilir. En yeni bilgiler için
çevrimiçi kullanıcı kılavuzuna başvurun
(erişim: eu.playstation.com/manuals).
Dijital kamera gibi bir harici cihaz
2
TR
İçerik oynatma
1
Uyarılar
İpuçları
Simgeyi seçin ve ardından
butonuna basın.
Oynatılabilir içeriğin listesi görüntülenir.
 Uyumlu kategori sütununda yalnızca PS3™ sisteminde oynatılabilir veya
Photo
görüntülenebilir dosyalar görüntülenir (Örnek: Resim verileri
(Fotoğraf) kategorisinde görüntülenir).
 Depolama ortamına bağlı olarak ortamdaki klasörün yalnızca bir alt
kümesi görüntülenebilir. Seçenekler menüsünde [Display All] (Tümünü
sayfa 11), ortamda kayıtlı olan tüm
Göster) öğesini seçerseniz (
klasörler görüntülenir.
Uyarı
Muhtemel veri kaybı veya bozulmasına karşı bir önlem olarak, sabit diskinizde
depolanmış verileri düzenli aralıklarla yedeklemelisiniz. Herhangi bir nedenden
dolayı veri veya yazılım kaybı ya da bozulması meydana gelirse, yazılımı veya
verileri geri yüklemek ya da onarmak mümkün değildir. Herhangi bir veri,
dosya veya yazılım kaybından ya da bozulmasından SCEE sorumlu tutulamaz.
25
Oyun oynama
Oyundan çıkma
Oyun uyumluluğu
PlayStation®3 yazılım biçimi
Bu sistemde oynatılabilir
PlayStation® yazılım biçimi
Oynatılabilir, ancak her zaman
gerektiği gibi çalışmayabilir
PlayStation®2 yazılım biçimi
Bu sistemde oynatılamaz
Oyun oynama
Oyunu başlatma
Oyun oynarken, Kablosuz Kumandadaki PS butonuna basın. Daha
sonra oyundan çıkmak için
(Game - Oyun)
(Quit Game Oyundan Çık) seçeneğini belirleyin.
İpucu
Yazılım türüne bağlı olarak (örneğin, PlayStation® yazılım biçimi), PS butonuna
(Quit Game - Oyundan Çık) seçeneği görünmeyebilir. Bu
basıldığında
durumda, görüntülenen ekranda [Quit Game] (Oyundan Çık) seçeneğini belirleyin.
Kumanda ayarları
(Settings - Ayarlar)
(Accessory Settings - Aksesuar Ayarları)
seçeneğini belirleyerek kumanda ayarlarını değiştirebilirsiniz.
Diski yerleştirdiğinizde oyun kendiliğinden başlar.
Kumandaları
Yeniden Ata
Kumanda portu ya da numarası yazılım tarafından
belirlenmişse, uygun kumanda portu ya da numarası atamak
için bu ayarı kullanabilirsiniz.*
Kumanda Titreşim
İşlevi
Titreşim işlevini açıp kapatabilirsiniz. Varsayılan olarak [On]
(Açık) konumuna ayarlanmıştır.
* Bu sistemi kullanarak kumanda portu 2-D’yi atayamazsınız.
İpucu
Oyun oynarken PS butonuna basarak kumanda ayarlarını değiştirebilirsiniz.
(Settings - Ayarlar) altındaki
(Accessory Settings
XMB™ ekranında,
- Aksesuar Ayarları) seçeneğini veya görüntülenen ekranda [Controller Settings]
(Kumanda Ayarları) seçeneğini belirleyin.
Diski etiketli yüzeyi yukarı
bakacak şekilde yerleştirin.
PlayStation®3 biçimli yazılım için kaydedilen veriler
PlayStation®3 biçimli yazılım için kaydedilen veriler sistemin sabit
diskine kaydedilir. Veriler
(Game) (Oyun)
(Saved Data
Utility) (Kaydedilmiş Veri Aracı) altında görüntülenir.
26
Yuva atama
PlayStation® biçimli yazılım için kaydedilen veriler
PlayStation® biçimli yazılımdan veri kaydetmek için, sabit diskte dahili
bellek kartları oluşturmanız ve kartları yuvalara atamanız gerekir.
1
Bu sistem, PlayStation®2 yazılım biçiminin oynatılmasını desteklemez.
PlayStation®2 yazılım biçimi için dahili bir bellek kartı oluştursanız bile o kartı
oyun oynamak için kullanamazsınız.
2
Kullanmak istediğiniz dahili bellek kartını seçin ve
butonuna basın.
[Assign Slots] (Yuva Ata) seçiminden sonra [Slot 1] (Yuva 1) veya [Slot 2]
(Yuva 2) atamasını yapın.
Dahili bellek kartları oluşturma
1
(Game (Oyun))
(Memory Card Utility (PS/PS2))
(Bellek Kartı Aracı (PS/PS2)) seçeneğini belirleyin ve
butonuna basın.
2
(Create New Internal Memory Card - Yeni Dahili Bellek Kartı
Oluştur) seçeneğini belirleyin ve
butonuna basın.
3
[Internal Memory Card (PS)] (Dahili Bellek Kartı (PS))
seçeneğini belirleyin ve ardından
butonuna basın.
TR
Oyun oynama
Uyarı
(Game (Oyun))
(Memory Card Utility (PS/PS2))
(Bellek Kartı Aracı (PS/PS2)) seçeneğini belirleyin ve
butonuna basın.
İpuçları
 Yazılıma bağlı olarak, yuvalar önceden atanmış olabilir. Ayrıntılar için,
yazılımla birlikte verilen yönergelere başvurun.
 Oyun sırasında yuvalar atayabilirsiniz. Kablosuz Kumandanın PS
butonuna basın ve görüntülenen ekrandan [Assign Slots] (Yuva Ata)
seçeneğini belirleyin.
İşlemi tamamlamak için ekrandaki yönergeleri uygulayın.
27
Ağ ayarlarını düzenleme
Ağ yapılandırması örneği (kablolu)
Ağ yapılandırması örneği (kablosuz)
Kablolu bir ağ yapılandırması örneği ,  ve öğelerini gerektirir.
 DSL modem*1*2 gibi bir
ağ geçidi cihazı
Kablosuz bir ağ yapılandırması örneği  ve  öğelerini gerektirir.
 Yönlendirici*3
 DSL modem*1*2 gibi bir
 Kablosuz yönlendirici
ağ geçidi cihazı
(erişim noktası)*3*4
Internet hattına
Internet hattına
 Ethernet kablosu
Bilgisayar
Bilgisayar
*1 Bağlantı yöntemi kullanılan ortama göre değişim gösterebilir. Örneğin, Ethernet kablolarını, önceden kurulu LAN portlarına sahip bir konutta, doğrudan duvardaki
çıkışa bağlayabilirsiniz. Bu türden bir ağ ortamı kullanıyorsanız, ağ geçidi cihazına ihtiyacınız yoktur.
*2 Çevirmeli Internet önerilmez.
*3 Yönlendirici, birden çok cihazın tek bir Internet hattına bağlanmasını sağlayan bir cihazdır. Bir PC ve bir PS3™ sistemi tek bir Internet bağlantısı kullanılarak aynı
anda Internet’e bağlanacaksa, yönlendirici gerekir. DSL veya kablo modem ya da diğer ağ cihazı yerleşik yönlendirici işlevine sahipse, yönlendirici gerekli değildir.
*4 Kablosuz yönlendirici, bir yönlendiriciye erişim noktası işlevselliği katan bir cihazdır.
28
Ağ ayarlarını düzenleme (kablolu)
Ağ ayarlarını düzenleme (kablosuz)
1
Sisteme bir Ethernet kablosu (ayrıca satılır) bağlayın.
1
Sisteme bağlı bir Ethernet kablosu olduğunu kontrol edin.
2
(Settings) (Ayarlar)
(Network Settings) (Ağ Ayarları)
[Internet Connection Settings] (Internet Bağlantısı Ayarları)
seçimini yapın ve
butonuna basın.
2
(Settings) (Ayarlar)
(Network Settings) (Ağ Ayarları)
[Internet Connection Settings] (Internet Bağlantısı Ayarları)
seçimini yapın ve
butonuna basın.
3
[Yes] (Evet) seçeneğini belirleyin ve
4
[Easy] (Kolay) seçeneğini belirleyin ve ardından
butonuna basın.
butonuna basın.
Temel ayarlar otomatik olarak ayarlanır ve bir ayarlar listesi görüntülenir.
Liste görüntülenmezse, özel ayarları düzenlemelisiniz. Özel ayarları
düzenlemek için Internet servis sağlayıcınız tarafından sağlanan yönergelere
bakın (
sayfa 31).
5
Internet bağlantısının sonlandırılacağını belirten bir mesaj görüntülenir.
3
[Yes] (Evet) seçeneğini belirleyin ve
4
[Easy] (Kolay) seçeneğini belirleyin ve ardından
butonuna basın.
Ağ ayarlarını düzenleme
Internet bağlantısının sonlandırılacağını belirten bir mesaj görüntülenir.
TR
butonuna basın.
Temel ayarlar otomatik olarak ayarlanır.
5
[Wireless] (Kablosuz) seçeneğini belirleyin ve
butonuna basın.
Internet bağlantısı testini gerçekleştirin.
Bağlantı başarılıysa Internet’e bağlanabileceksiniz.
29
Ağ ayarlarını düzenleme
6
WLAN ayarlarını düzenleyin.
Kullanmak istediğiniz erişim noktasını seçin. Genellikle [Scan] (Tara)
seçimini yapıp sisteminiz kapsama alanında bulunan bir erişim
noktasını seçebilirsiniz.
Scan (Tara)
Sistem yakınlarda bir erişim noktası arar. Kullanmak
istediğiniz erişim noktasını seçin.
Enter Manually
(El ile gir)
Erişim noktasını, SSID kodunu el ile girerek belirleyin.
Automatic
(Otomatik)
7
Erişim noktasının otomatik ayar özelliğini kullanın.
Gereken ayarları otomatik olarak tamamlamak için
ekrandaki yönergeleri izleyebilirsiniz.
AOSS™
Buffalo, Inc.
Kablosuz ağın güvenlik ayarlarını düzenleyin.
Erişim noktası için şifreleme anahtarını girin. Adım 6’da [Automatic]
(Otomatik) seçeneğini belirlediyseniz bu ekran görüntülenmez.
None (Yok)
WEP
WPA-PSK/
WPA2-PSK
8
Şifreleme anahtarı ayarlanmadı.
Şifreleme anahtarını girin. Şifreleme anahtarı alanı
girilen her karakter için yıldız (*) simgesi görüntüler.
Ayarları kontrol edin.
Ayarlar listesi görüntülenir. Liste görüntülenmezse, özel ayarları
düzenlemelisiniz. Özel ayarları düzenlemek için Internet hizmet sağlayıcınız
tarafından verilen yönergelere bakın (
sayfa 31).
9
Internet bağlantısı testini gerçekleştirin.
Bağlantı başarılıysa Internet’e bağlanabileceksiniz.
30
İpuçları
 SSID ve WEP/WPA anahtarları, bir erişim noktasına bağlanırken gereken
güvenlik bilgisi türleridir. Bu bilgilere sahip değilseniz, erişim noktasını kuran
veya sağlayan kişiye başvurun.
 Kullandığınız erişim noktasına bağlı olarak, Internet’e bağlanırken PS3™
sisteminin MAC adresine ihtiyacınız olabilir. PS3™ sisteminin MAC adresini
(Settings) (Ayarlar)
(System Settings) (Sistem Ayarları)
[System
Information] (Sistem Bilgileri) altında bulabilirsiniz.
 Kablosuz Internet bağlantısı kurulurken, kablosuz ağ aygıtlarının kullanım
durumuna bağlı olarak sinyal etkileşimi oluşabilir. Internet veri transfer hızı
düşerse veya Kablosuz Kumanda doğru şekilde çalışmazsa, kablolu Internet
bağlantısı kullanmayı deneyin.
Özel ayarları düzenleme
Belirli ağ ortamlarında, bazı ayarlar [Easy] (Kolay) seçilerek otomatik
olarak düzenlenemeyebilir. Özel ayarları düzenlemek için aşağıdaki
bilgilere bakın ve ekrandaki yönergeleri izleyin.
Ethernet veri aktarım hızını ve çalışma modunu belirleyin. Genellikle
[Auto-Detect] (Otomatik Algılama) seçebilirsiniz.
IP Adresi Ayarı
Internet’e bağlanırken IP adresi alma yöntemini belirleyin. Bu yöntem,
kullandığınız Internet hizmet sağlayıcısına göre değişir.
Otomatik
DHCP sunucu tarafından verilen IP adresini kullanın.
El ile
IP adresini el ile girin.
PPPoE
PPPoE kullanarak Internet'e bağlanın. Internet hizmeti
sağlayıcınız tarafından verilen kullanıcı adını ve şifreyi girin.
Veri iletimi sırasında kullanılan MTU değerini belirleyin. Genellikle
[Automatic] (Otomatik) seçebilirsiniz.
Proxy Sunucu
Kullanılacak proxy sunucuyu belirleyin. Genellikle [Do Not Set]
(Ayarlama) seçebilirsiniz.
UPnP
UPnP (Universal Plug and Play) etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
Genellikle [Enable] (Etkinleştir) seçebilirsiniz.
İpucu
[UPnP], [Disable] (Devre dışı bırak) olarak ayarlanmışsa ses/video sohbet özelliği
veya oyunlardaki iletişim özellikleri kullanılırken çevrimiçi iletişim kısıtlı olabilir.
TR
Ağ ayarlarını düzenleme
Ethernet çalışma modu
MTU
DHCP ana bilgisayar adı
DHCP sunucusu ana bilgisayar adını belirleyin. Genellikle [Do Not Set]
(Ayarlama) seçebilirsiniz.
DNS Ayarı
DNS sunucusunu belirleyin. Bu yöntem, kullandığınız Internet hizmet
sağlayıcısına göre değişir.
Otomatik
Sistem DNS sunucusu adresini otomatik olarak alır.
El ile
DNS sunucusu adresini el ile girin. Internet hizmeti
sağlayıcınız tarafından verilen birincil ve ikincil DNS
sunucusu IP adreslerini girin.
31
Internet’e bağlanma
Ağ ayarları tamamlandıysa, sistem açıldığında PS3™ sistemi
Internet’e otomatik olarak bağlanır Bağlantı, sistem açık olduğu
sürece etkin kalır.
Internet tarayıcısını kullanma
1
(Network) (Ağ)
(Internet Browser) (Internet Tarayıcısı)
seçeneğini belirleyin ve
butonuna basın.
Kullanım kılavuzunu görüntüleme
PS3™ sisteminin çevrimiçi kullanım kılavuzunu görüntülemek için
Internet tarayıcısını kullanabilirsiniz.
(Network) (Ağ)
(Online
Instruction Manuals) (Çevrimiçi Kullanım Kılavuzu) öğesini seçip
butonunu tıklatın.
Çevrimiçi kullanım kılavuzu
için: eu.playstation.com/manuals
Bu kılavuz PS3™ sisteminin kullanımı hakkında ayrıntılı bilgiler içerir.
Internet tarayıcısı açılır. Sayfa yüklenirken meşgul simgesi görüntülenir.
Meşgul simgesi
PlayStation®Network account (PlayStation®Network
hesabı) oluşturma
Bir PlayStation®Network account (PlayStation®Network hesabı)
oluşturarak Friends (Arkadaşlar) altında sohbet etmenin keyfini
çıkarabilir veya
(PlayStation®Store) mağazasından oyun veya video
indirebilirsiniz.
(PlayStation®Network)
(Sign Up for PlayStation®Network
(PlayStation®Network’e Kaydolun)) seçin ve
butonuna basın.
Hesap oluşturma ekranı görüntülenir.
Internet tarayıcısının temel işlemleri
Yön butonları
İşaretçiyi bir bağlantıya taşıma.
Sağ çubuk
İstenen yönde kaydırma.
L1 butonu
Önceki sayfaya gitme.
START (Başlat) butonu
Adres girme.
butonu
Menüyü görüntüleme ve görüntülememe
arasında geçiş yapma.
İpuçları
32
 Hesap oluşturmak için Internet bağlantısı gerekir.
 PlayStation®Network hizmet içeriği bölgeye göre değişebilir.
PS3™ sistemi güncelleştirmeleri
PSP™ sistemi yazılımını güncelleştirerek, yeni özellikler ve/veya
güvenlik düzeltme ekleri ekleyebilirsiniz. Sistem yazılımının en son
sürümünü kullanmak için sisteminizi sürekli olarak güncelleştirin.
Sistem yazılımı güncelleştirmeleri
Güncelleştirme yöntemleri
Güncelleştirmeyi aşağıda açıklanan yöntemlerden herhangi biri ile
yapabilirsiniz.
http://eu.playstation.com/ps3
Network update (Ağdan Güncelleştirme)
Verileri Internet’ten yükleyerek güncelleştirme yapabilirsiniz. En yeni
güncelleştirme otomatik olarak karşıdan yüklenir.
Settings (Ayarlar)
System Update (Sistem Güncelleştirmesi)
[Update via Internet] (Internet Üzerinden Güncelleştirme) seçin.
Güncelleştirme verilerini mevcut sistem
yazılımının üzerine yazmak için kullanın.
Sistem yazılımı güncelleştirilmiştir.
Uyarılar
 Güncelleştirme sırasında sistemi kapatmayın veya ortamı çıkartmayın.
Güncelleştirme tamamlanmadan iptal edilirse, sistem yazılımı zarar
görebilir ve sistemin servise gitmesi veya değiştirilmesi gerekebilir.
 Güncelleştirme sırasında sistemin ön yüzündeki güç butonu ve
kumandada bulunan PS butonu etkin değildir.
 İçeriğe bağlı olarak, önce sistem yazılımını güncelleştirmeden oyun
oynamanız mümkün olmayabilir.
 Sistem yazılımını güncelleştirdikten sonra önceki sürüme geri dönemezsiniz.
Depolama ortamını kullanarak güncelleştirme
USB flash sürücüye veya diğer ortamlara kaydedilmiş güncelleştirme
verilerini kullanarak güncelleme yapabilirsiniz.
Settings (Ayarlar)
System Update (Sistem Güncelleştirmesi)
[Update via Storage] (Depolama Ortamı ile Güncelleştirme) seçin.
TR
PS3™ sistemi güncelleştirmeleri
Bu site sistem yazılımı güncelleştirmeleri hakkındaki en son bilgileri sağlar.
Disk ortamını kullanarak güncelleme
Güncelleştirme verileri, bazı oyun disklerinde ve diğer disk ortamı
türlerinde de bulunabilir. Güncelleme verileri içeren bir diski
oynattığınızda, güncelleme işleminde size yol göstermek üzere
bir ekran görüntülenir.
İpucu
Sistem yazılımının sürümünü denetleme
Yukarıda açıklanan yollardan hiçbiriyle güncelleme gerçekleştiremiyorsanız,
yerel Müşteri Hizmetleri yardım hattına başvurun (PlayStation®3 yazılım el
kitaplarında listelenmiştir).
Sistemin sürüm bilgisini
(Settings) (Ayarlar)
(System
Settings) (Sistem Ayarları) [System Information] (Sistem Bilgileri)
altında denetleyebilirsiniz. Geçerli sürüm [System Software] (Sistem
Yazılımı) alanında görüntülenir.
33
Ekran klavyesini kullanma
İmleç
Metin giriş alanı
Öngörülen seçeneklerini görüntüler
İpuçları
 Ekran klavyesini kullanma ayrıntıları için, çevrimiçi kullanım kılavuzuna bakın
(erişim : eu.playstation.com/manuals).
 USB klavye veya Bluetooth® uyumlu klavye (her ikisi de ayrıca satılır)
kullanarak da metin girebilirsiniz. Metin giriş ekranı görüntülenirken, bağlı
klavyede bir tuşa basıldığında, metin giriş ekranı klavyeyi kullanmanızı sağlar.
Tuş listesi
Görüntülenen tuşlar giriş moduna ve diğer durumlara bağlı olarak
değişiklik gösterir.
Tuşlar
Açıklama
Satır sonu ekler
İşlem tuşları
Öngörme modu açık
olduğunda görüntülenir
Giriş modu
göstergesi
İmleci hareket ettirir
İmlecin solundaki karakteri siler
Metin girme
Boşluk ekler
Aşağıdaki adımlar, örnek olarak “fun” kelimesi kullanılarak, nasıl metin
girileceğini açıklar.
Giriş modunu değiştirir
Girilen karakterleri onaylar ve klavyeden çıkar
1
Klavyeden [f] seçin ve ardından
butonuna basın.
Mini boyutlu klavyeye geçiş yapar
Bu adımı [u] ve [n] karakterleri için tekrarlayın.
2
[Enter] (Gir) seçeneğini belirleyin ve ardından
butonuna basın.
Girdiğiniz karakterler onaylanır.
3
[Enter] (Gir) seçeneğini belirleyin ve sonra
Metin girilmiştir ve klavye kapanır.
34
/
Simge veya ifade ekler
/
Girilecek karakterlerin türünü değiştirir
Internet tarayıcısından kopyalanan metni yapıştırır
butonuna basın.
Ebeveyn denetimi
PS3™ sistemi ebeveyn denetimi özelliği içerir. Bu özelliği, şifre
ayarlamak ve gösterilecek içeriği, belirlenen ebeveyn denetimi
düzeyine (oyun, video ve diğer içerik) göre sınırlamak için
kullanabilirsiniz. Sistemde ebeveyn denetimi düzeyini ayarlayarak,
çocukların kısıtlanmış içeriği izlemesini önleyebilirsiniz.
Oyunlar, Blu-ray Diskleri ve diğer içerikle ilgili ebeveyn denetimi
düzeyini şu konumdan belirleyebilirsiniz:
(Settings) (Ayarlar)
(Security Settings) (Güvenlik Ayarları).
Ebeveyn denetimi ayarlarını değiştirmek için şifre gerekir. Şifreyi şu
konumdan ayarlayabilirsiniz:
(Security Settings) (Güvenlik Ayarları)
[Change Password] (Şifreyi Değiştir). Varsayılan şifre “0000”
olarak belirlenmiştir.
Oyunlar için ebeveyn denetimi düzeyi
Oyunların ebeveyn denetimi düzeyini şu konumdan ayarlayabilirsiniz
(Security Settings) (Güvenlik Ayarları) [Parental Control]
(Ebeveyn Denetimi). [Off] (Kapalı) seçeneğini veya 11 düzeyden
birini belirleyebilirsiniz.
Off
(Kapalı)
Ebeveyn denetimi düzeyinden bağımsız olarak her türlü içerik gösterilir.
11-1
Ebeveyn denetimi düzeyi numaraya göre belirlenir. Numara ne kadar
küçük olursa, kısıtlama o kadar fazla olur.
Oyunlar dışındaki içeriğin ebeveyn denetimi sınırlamalarını
aşağıda açıklandığı gibi
(Security Settings) (Güvenlik Ayarları)
menüsünden belirleyebilirsiniz.
BD Ebeveyn Denetimi
Ebeveyn denetimi ayarları olan bir BD oynatıldığında,
oynatılan içerik sizin ayarladığınız yaşa göre kısıtlanır.
Ayar ne kadar küçük olursa, kısıtlama o kadar fazla olur.
Ebeveyn denetimi ayarları olan bir DVD oynatıldığında,
oynatılan içerik sizin ayarladığınız düzeye göre kısıtlanır.
DVD ebeveyn denetimi [Off] (Kapalı) seçeneğini veya 8 düzeyden birini
belirleyebilirsiniz. Numara ne kadar küçük olursa, kısıtlama
o kadar fazla olur.
Internet Tarayıcısı
Başlatma Denetimi
TR
Ebeveyn denetimi
Güvenlik ayarlarını değiştirme
Diğer güvenlik ayarları
Internet Tarayıcısını başlatma işlemini şifreyle
kısıtlayabilirsiniz.
İpucu
Security settings (Güvenlik ayarları) menü seçenekleri, kullanılan sistem
yazılımının sürümüne bağlı olarak değişebilir. En son bilgiler için çevrimiçi
kullanım kılavuzuna bakın (erişim: eu.playstation.com/manuals).
İçeriğin gösterilip gösterilmeyeceğini, PS3™ sisteminin ve içeriğin
ebeveyn denetimi düzeyinin kombinasyonu belirler. Örnek: Sistemin
ebeveyn denetimi düzeyi [7] olarak ayarlanmışsa, düzeyi [1] - [7] olan
içerik sistemde gösterilebilir.
Daha fazla bilgi için http://www.ps-playsafeonline.com adresine bakın.
35
Sabit diski değiştirme
PS3™ sisteminde yüklü olan sabit diski değiştirebilirsiniz.
Dikkat
 Vida gibi küçük parçaların kazara yutulma ihtimaline karşı sabit diski
çocukların erişemeyeceği bir yere koyun.
 Sistemin içi kullanımdan hemen sonra sıcaktır. Sabit diski çıkarmaya
başlamadan önce, sistemin soğuması için biraz bekleyin.
 Vida kapağını veya sabit diski çıkarırken veya tutarken kendinizi
yaralamamaya dikkat edin.
 PS3™ sistemini açmadan önce vida kapağını ve HDD bölüm kapağını
taktığınızdan emin olun. Bu kapaklar takılmazsa, sistem içinde ısınmaya
neden olabilir.
 Vidaları takmak veya çıkarmak için kullandığınız yıldız tornavidanın doğru
boyutta olduğundan emin olun. Boyutlar eşleşmezse vidanın başındaki
oyuk hasar görebilir.
Uyarı
Muhtemel veri kaybı veya bozulmasına karşı bir önlem olarak, sabit diskinizde
depolanmış verileri düzenli aralıklarla yedeklemelisiniz. Herhangi bir nedenden
dolayı veri veya yazılım kaybı ya da bozulması meydana gelirse veya sabit
diskin yetkili servis tarafından biçimlendirilmesi gerekirse, yazılım veya veriler
geri yüklenemeyebilir ya da onarılamayabilir. Herhangi bir veri, dosya veya
yazılım kaybından ya da bozulmasından SCEE sorumlu tutulamaz.
Verileri tek işlemle yedekleme
Sabit diskte kayıtlı verileri USB yığın depolama aygıtına tek işlemle
yedekleyebilirsiniz.
(Settings) (Ayarlar)
(System Settings) (Sistem
Ayarları) [Backup Utility] (Yedekleme Özelliği) seçeneğini belirleyin ve
bu işlemi gerçekleştirmek için ekrandaki yönergeleri uygulayın.
İpuçları
Uyarılar
 Verilen servis türüne bağlı olarak, servisten önce kullanılan sabit diskin
yeniden biçimlendirilmesi gerekebilir. Önemli verileri yedeklediğinizden
emin olun.
 Kişisel bilgilerinizin korunmasına ve bu bilgilerin başkaları tarafından
yanlış kullanımının engellenmesine yardımcı olmak için, PS3™ sistemini
servis için teslim etmeden önce tüm PlayStation®Network accounts
(PlayStation®Network hesaplarına) ilişkin şifreleri iptal ettiğinizden ve sabit
diski çıkardığınızdan emin olun.
Veri yedekleme
Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak sabit diskte kayıtlı verileri
yedekleyebilirsiniz.
36
 Bazı durumlarda sistemi doğru bir şekilde yedeklemek için yedekleme
özelliğini kullanamayabilirsiniz. Ayrı olarak taşınabilen veya kopyalanabilen
dosyalar için ikinci bir yedekleme oluşturmanız önerilir. Ayrıntılar için bkz.
sayfa 36).
“Seçili verileri yedekleme” (
 Yedekleme özelliği hakkında ayrıntılı bilgi için çevrimiçi kullanım kılavuzuna
bakın. (erişim: eu.playstation.com/manuals).
Seçili verileri yedekleme
Sistemin sabit diskinde kayıtlı olan aşağıdaki dosya türleri bir USB
aygıtına kopyalanabilir veya taşınabilir. Dosyayı seçin,
butonuna
basın ve ardından seçenekler menüsünden [Copy] (Kopyala) veya
[Move] (Taşı) seçeneğini belirtin. Bazı video dosyaları için bunun
yerine [Back Up] (Yedekle) seçeneğini belirlemeniz gerekebilir.
Dosya türü
Yedekleme hedefi
Oyunlardan kaydedilen veriler: video,
müzik veya resim dosyaları
USB toplu depolama aygıtı
(USB flash sürücü, vs.)
İpuçları
3
 Bazı veriler kopyalanamaz, taşınamaz veya yedeklenemez.
 Kart okuyucu/yazıcı kullanarak (USB konektörü tipinde, ayrıca satılır), sabit
diske kaydedilmiş dosyaları Memory Stick™ veya SD Memory Card gibi bir
depolama ortamına yedekleyebilirsiniz.
Sistemi yumuşak, kuru bir kumaş üzerine ters şekilde
yerleştirin ve vida kapağını açın.
Vida kapağının üstündeki oyuğu kullanın ve kapağı yavaşça çekin. Kapağı
şekilde gösterildiği gibi döndürün. Kapak kolay çekilmiyorsa, yuvaya, düz
tornavida gibi bir alet yerleştirin ve kapağı yavaşça yukarı çekin.
Sabit diski çıkarma
Dikkat
 Güvenlik nedeniyle, sabit diski çıkarmaya başlamadan önce sistemi
kapattığınızdan ve elektrik bağlantısını kestiğinizden emin olun.
 Sistem ters döndürüldüğünde sabit durmayabilir. Vidayı çıkarırken
kendinize zarar vermemeye dikkat edin.
Sabit diski değiştirme
TR
Vida kapağı
4
Sabit diski yerinde tutan vidayı sökün ve HDD bölüm
kapağını çıkarın.
 Mavi vidayı uygun bir yıldız tornavida ile sökün.
 HDD bölüm kapağını sola kaydırın ve kapağı çıkarın.
1
Sistemi kapatmak için güç butonuna basın.
Güç göstergesi sabit kırmızıya dönecek ve sistem bekleme moduna girecektir.
2
AC güç kablosunu prizden çekin ve diğer kabloları
sistemden çıkarın.
Güvenlik nedeniyle, güç kablosu fişini elektrik prizinden çıkarın ve sonra
diğer kabloları çıkarın.
HDD yuva kapağı
37
Sabit diski değiştirme
5
Sabit diski sökün.
Sabit diski değiştirme
Tutamacı yukarı kaldırın ve sabit diski sistemden çıkarın.
Dikkat
Güvenlik nedeniyle, sabit diski çıkarmaya başlamadan önce sistemi
kapattığınızdan ve elektrik bağlantısını kestiğinizden emin olun.
Sabit diski değiştirirken, metal çerçeveyi çıkarmak için aşağıdaki
prosedürü izleyin.
1
Yıldız tornavida kullanarak vidaları çıkarın (4 yerde).
2
Sabit diski kenarlarından tutun ve ters çevirin.
Uyarılar
Sabit disk hassas bir ekipmandır ve her zaman dikkatli davranmak gereklidir.
Yazılım ya da veri kaybını veya sabit diskin bozulmasını ya da zarar görmesini
önlemeye yardımcı olmak için, aşağıda listelenen noktaları dikkatle izleyin:
 Sistemi veya sabit diski yere düşürmeyin, fiziksel sarsıntı veya titreşime
maruz bırakmayın.
 Sistem veya sabit diskin içine sıvı veya küçük parça kaçmasına izin
vermeyin.
 Konektörlere dokunmayın veya konektörlerin içine yabancı nesneler
sokmayın.
 Sistemi veya sabit diski, mıknatıs veya hoparlörlerin oluşturduğuna benzer
manyetik alanlara yakın yerlere koymayın. Ayrıca, manyetik alanlara karşı
hassas olan aygıtları da (saat veya manyetik kartlar gibi) sabit diskin
yakınına koymayın.
 Sabit disk üstüne ağır nesneler koymayın.
 Sabit diski tutarken yalnızca kenarlardan ve metal çerçevesinden tutun.
 Sabit disk statik elektriğe karşı hassastır. Sabit diski takarken doğru tutuş
yöntemlerini kullandığınızdan emin olun.
 Serin veya kuru yerde saklayın.
38
Kayıp düşmesini önlemek için iki
kenarındaki açıklıklardan sıkıca kavrayın.
3
Sabit diski metal çerçeveden çıkarın.
İpucu
HDD bölüm kapağını, vida kapağını, vidalarını veya metal çerçeveyi kaybettiyseniz,
yedek parça temini için yerel Müşteri Hizmetleri yardım hattına başvurun
(kılavuzun arka kapağına bakın).
TR
4
Yeni sabit diski, PS3™ sisteminin sabit diskin metal
çerçevesine koyun ve sonra vidaları kullanarak tutturun
(4 yerde).
Sistem açıldığında sistem yazılımı başlamazsa (örneğin sabit disk
değiştirildiğinde), sistemde aşağıda görüntülenene benzer bir ekran
görüntülenir. Bu durumda, indirilen güncel verileri kullanarak sistem
yazılımını yeniden yüklemeniz gerekir.
Vidaları çok fazla sıkıştırmayın.
5
Sabit diski değiştirme
Sistem yazılımını yeniden yükleme
Sabit diski sisteme takın.
Diski takarken “Sabit diski çıkarma” (
sayfa 37) yönergelerini ters sırada
uygulayın. Sabit diski HDD yuvasına sıkıca taktığınızdan emin olun.
6
Sistem yazılımını yeniden yükleyin.
Sabit disk değiştirildiğinde sistem yazılımı yeniden yüklenmelidir
(
sayfa 39).
Yedek sabit diskler
PS3™ sistemiyle aşağıdaki türdeki sabit diskleri kullanabilirsiniz.
Boyut
2,5 inç (dahili tür)*1
Arabirim biçimi
Seri ATA*2
1
* Tüm modellerde doğru çalışma garanti edilmez.
Güncel sistem yazılımı verilerini indirme
İnternet erişimi olan bir PC kullanarak, aşağıdaki Web sitesinden güncel
sistem yazılımı verilerini indirin. Bilgisayardan depolama ortamına
güncel verileri kopyalamak için web sitesindeki yönergeleri izleyin.
http://eu.playstation.com/ps3
*2 Paralel ATA desteklenmez.
39
Sabit diski değiştirme
İpuçları
 Web sitesindeki güncel verilerin en son sürümünü kullanın. Önceden
kullanılan yazılım sürümünden daha eski bir sürümü kullanan bir sistem
yazılımını yeniden yükleyemezsiniz. Sisteminize uygun güncel veriler web
sitesinde mevcut değilse, yerel Müşteri Hizmetleri yardım hattına başvurun
(kılavuzun arka kapağına bakın).
 Güncel verileri içeren bir oyun diski veya başka bir disk varsa, sistem
yazılımını yeniden yüklemek için bu diski kullanabilirsiniz. Diski PS3™
sistemine takar ve ekrandaki yönergeleri uygularsanız, güncel verilerin
kullanılıp kullanılmayacağını doğrulayabilirsiniz.
 Bir bilgisayardan Internet erişiminiz yoksa, yerel Müşteri Hizmetleri yardım
hattına başvurun (kılavuzun arka kapağına bakın).
Verileri tek işlemle geri yükleme
Yedeklediğiniz verileri
(Settings) (Ayarlar)
(System Settings)
(Sistem Ayarları) [Backup Utility] (Yedekleme Özelliği) seçeneğini
belirleyerek tek işlemle geri yükleyebilirsiniz. Yedekleme verilerini
içeren USB yığın depolama aygıtını takın ve bu işlemi gerçekleştirmek
için ekrandaki yönergeleri izleyin.
İpuçları
 Bazı durumlarda verileri doğru bir şekilde geri yüklemek için yedekleme
özelliğini kullanamayabilirsiniz.
 Yedekleme özelliği hakkında ayrıntılı bilgi için çevrimiçi kullanım kılavuzuna
bakın. (erişim: eu.playstation.com/manuals).
Sistem yazılımını yükleme
PS3™ sistemini açın ve güncel verileri içeren depolama ortamını takın.
Sistem yazılımını yeniden yüklemek için ekrandaki yönergeleri izleyin.
Uyarılar
 Yükleme sırasında sistemi kapatmayın veya depolama ortamını
çıkartmayın. Yükleme işlemi tamamlanmadan iptal edilirse, sistem yazılımı
bozulabilir ve sistem için servis veya değişiklik gerekebilir.
 Güncelleştirme sırasında sistemdeki güç butonu ve kablosuz
kumandadaki PS butonu etkin değildir.
Yedeklenen verileri geri yükleme
Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak yedeklediğiniz verileri
geri yükleyebilirsiniz.
40
Seçili verileri geri yükleme
Dosyaları, dosyaya ait seçenekler menüsünü kullanarak, el ile geri
yükleyebilirsiniz. Dosyayı içeren USB yığın depolama aygıtını takın ve
geri yüklemek istediğiniz dosyayı seçin ve
butonuna basın.
Seçenekler menüsünden [Copy] (Kopyala) veya [Move] (Taşı)
seçeneğini belirleyin.
İpucu
Telif hakkı korumalı veri içeren dosyaları kopyalayamayabilir veya
taşıyamayabilirsiniz.
PS3™ sistemini geri yükleme
Uyarılar
 Varsayılan değerleri veya PS3™ sistemini geri yüklerseniz, ayar değişiklikleri
geri alınamaz. Veri kaybı veya bozulması kullanıcının sorumluluğundadır.
 Bu işlem sırasında, sistemin önündeki güç düğmesi ve kablosuz
kumandadaki PS düğmesi etkin değildir.
 Sistem yazılımının eski bir sürümüne geri dönmek için bu özelliği
kullanamazsınız.
PS3™ sistemini atmadan veya devretmeden önce
PS3™ sisteminizi atmadan veya kiralamak dahil (izin verilen bölgelerde)
herhangi bir sebeple üçüncü şahıslara vermeden önce “Sabit disk
sürücüsündeki verileri silme” yönergelerini izlediğinizden ve PS3™
sisteminizdeki tüm verileri silmek için [Full Format] (Tam Biçimlendirme)
seçeneğini belirlediğinizden emin olun. Bu, kredi kartı veya diğer kişisel
bilgilerinize erişimi ve kullanımı önlemeye yardımcı olacaktır.
Varsayılan ayarları geri yükleme
(Settings) (Ayarlar) altında, geçerli ayarları
(Settings) (Ayarlar)
(System Settings) (Sistem Ayarları) [Restore Default Settings]
(Varsayılan Ayarları Geri Yükle) seçeneğini belirleyerek, varsayılan
ayarlara geri yükleyebilirsiniz.
Uyarı
SCEE, verilere yetkisiz erişim veya verilerin yetkisiz kullanımından kaynaklanan
zararlar da dahil olmak üzere, doğrudan, dolaylı, bir netice olarak hasıl olan
veya özel herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.
TR
PS3™ sistemini geri yükleme
 Bu işlem sırasında PS3™ sistemini kapatmayın. İşlem tamamlanmadan
iptal edilirse, sistem yazılımı bozulabilir ve sistem için servis veya
değişiklik gerekebilir.
İşlemi tamamladıktan sonra sistemi yeniden başlatın, ilk kurulum
ekranı görüntülenecektir. Sistem yazılımının ilk kurulumunu
gerçekleştirmek için ekrandaki yönergeleri izleyin ( sayfa 15).
İşlemi tamamladıktan sonra sistemi yeniden başlatın, ilk kurulum
ekranı görüntülenecektir. Sistem yazılımının ilk kurulumunu
gerçekleştirmek için ekrandaki yönergeleri izleyin ( sayfa 15).
Sabit disk sürücüsündeki verileri silme
Sistemin sabit diskindeki tüm verileri silebilir ve
(Settings) (Ayarlar)
altında, geçerli ayarları
(Settings) (Ayarlar)
(System Settings)
(Sistem Ayarları) [Restore PS3™ System] (PS3™ Sistemini Geri
Yükle) seçeneğini belirleyerek varsayılan ayarlara geri yükleyebilirsiniz.
Bu işlem için gerekli süreyi, sabit disk biçimlendirme seçenekleri
listesinden [Quick Format] (Hızlı Biçimlendirme) seçimini belirleyerek
kısaltabilirsiniz. Önemli veya hassas veriler içeren bir sabit diski
biçimlendirirken [Full Format] (Tam Biçimlendirme) seçeneğini
belirlemeniz önerilir.
Elektrikli ürünlerimiz, pillerimiz veya paketlerimiz üzerinde bu iki simgeden birinin
bulunması, Avrupa’da söz konusu elektrikli ürünün veya pilin genel ev atığı
sistemine atılmaması gerektiği anlamına gelir. Ürünü veya pili doğru şekilde imha
etmek için, lütfen bunları yürürlükteki elektrikli ürün/pil atığı yasalarına ve
gerekliliklerine uygun şekilde atın. Bu şekilde, doğal kaynakların korunmasına ve
elektrikli malzemelerin işlenmesi ve atılması konusundaki çevre koruma
standartlarının geliştirilmesine yardımcı olursunuz.
Bu simge piller üzerinde ek kimyasal simgelerle birlikte kullanılabilir. Pil %0,0005
ve üstü cıva veya %0,004 ve üstü kurşun içeriyorsa, cıva (Hg) veya kurşun (Pb)
için kimyasal simgeler görünecektir.
41
PS3™ sistemini geri yükleme
Güvenlik, performans ve veri güvenilirliği nedenleriyle bu üründe kullanılan pil
tamamen yerleşik durumdadır. Ürünün ömrü sona erinceye dek pilin
değiştirilmesi gerekmez ve çıkarılması gerekirse bunu yalnızca deneyimli bir
servis personelinin yapması gereklidir. Pilin doğru atık grubuna dahil
edildiğinden emin olmak için, lütfen bu ürünün atılması sırasında elektrikli atıklar
için kullanılan yöntemi uygulayın.
42
Servis isteğinde bulunmadan önce
PS3™ sistemini çalıştırmakta zorluk çekiyorsanız, bu bölümü gözden
geçirin. Sorun devam ederse, her PlayStation®3 yazılım kılavuzunda
bulunabilen ilgili PlayStation® müşteri hizmetleri yardım hattına danışın.
Güç
Görüntü
TV ekranında görüntü yok.
 Kablonun tam olarak takılıp takılmadığını kontrol edin. Kabloyu PS3™
sisteminden veya televizyondan çıkarıp tekrar takmayı deneyin.
 Kullanılan AV kablosunda bir sorun olabilir. PS3™ sistemiyle uyumlu
olan başka bir kablo kullanmayı deneyin.
 TV’nin video girişini PS3™ sistemine bağlanmak için kullanılan giriş
konektörüyle eşleşecek şekilde ayarlayın.
 Sistemdeki video çıkış ayarları kullanılmakta olan kabloya veya
TV’ye uymuyorsa, görüntü olmayabilir. Ekran boşsa, sistemi kapatın.
Ardından, yalnızca sistem ve TV bağlı olarak, sistemi yeniden
açmak için sistemin güç butonuna 5 saniyeden uzun bir süre basın.
Video çıkış ayarları otomatik olarak standart çözünürlüğe (SD)
sıfırlanacaktır.
Görüntü bozuk.
 Kablonun tam olarak takılıp takılmadığını kontrol edin. Kabloyu PS3™
sisteminden veya televizyondan çıkarıp tekrar takmayı deneyin.
 Sistem bir VCR’a bağlıysa, bazı DVD ve BD’lerde kopya korumalı
kodlama görüntü bozulmasına ya da resmin daha açık veya koyu
olmasına neden olabilir. Bu durumlarda, sistemi doğrudan TV’ye
bağlayın. Bir TV/VCR birleşimi kullanıyorsanız benzer bir durumla
karşılaşabilirsiniz.
 BD veya DVD sistemdeki bölge koduyla eşleşmezse, oynatılamaz.
Ayrıntılar için bkz. “Bölge kodları” ( sayfa 49).
 Bazı DVD’lerde önceden ayarlanmış ebeveyn denetimi kısıtlamaları
vardır. Seyirci yaş sınırlaması düzeyini geçici olarak artırmak için
(Security Settings - Güvenlik Ayarları) menüsünde ayarlanmış
olan şifreyi girin.
 DVD kaydedici gibi bir cihaz kullanarak DVD-R, DVD-RW, DVD+R
veya DVD+RW ortamına video içeriği kaydediyorsanız, PS3™
sisteminde oynatmadan önce ortamı sonlandırmalısınız. Ortamı,
kayıt cihazını kullanarak sonlandırın.
 Bazı BD’lerde önceden ayarlanmış ebeveyn denetimi
kısıtlamaları vardır. Seyirci yaş sınırlaması düzeyini değiştirmek
için
(Security Settings - Güvenlik Ayarları) menüsünde
ayarlanmış olan şifreyi girin.
TR
Servis isteğinde bulunmadan önce
Sistem açılmıyor.
 AC güç kablosunun sisteme ve elektrik prizine sıkıca takılıp
takılmadığını kontrol edin.
Blu-ray Disk (BD) veya DVD oynatılamıyor veya görüntü bozuk.
 DVD içeriği veya PlayStation®3 biçiminde yazılım SD
çözünürlüğünde çıkış verirken, yalnızca PAL standardında
kaydedilmiş diskler oynatılabilir.
 BD disk kilitli olabilir. Disk oluşturulurken ayarlanmış şifreyi girin.
 Ayrıca, “Oynatılabilen diskler” altındaki uyarılara da bakın
( sayfa 49).
Kimi BD’ler oynatılamıyor.
 Piyasada satılan BD video yazılımını oynatmak için bazı
durumlarda AACS (Gelişmiş Erişim Denetim Sistemi) anahtarının
yenilenmesi gerekebilir. Şifreleme anahtarı, sistem yazılımı
güncellendiğinde yenilenebilir.
43
Servis isteğinde bulunmadan önce
Video görüntüsünün boyutu ve TV ekranı eşleşmiyor.
 Bağlanan TV’nin ayarları ile sistemin video çıkış ayarları eşleşmiyor
olabilir. Şu öğeleri kontrol edin:

(Settings - Ayarlar)
(Display Settings - Görüntü Ayarları)
[Video Output Settings] (Video Çıkış Ayarları) altında sistemin
ayarlarının doğru olup olmadığını kontrol edin.
 Bağlı TV’nin ayarlarının doğru olup olmadığını kontrol edin.
Ayrıntılar için, TV’nizle birlikte verilen yönergelere bakın.
 Bazı video içeriklerinde ekran boyutu değiştirilemez.
Ekran rengi doğru görünmüyor.
 Varsayılan ayar kullanılıyorsa, arka plan rengi saat, gün ve ay
değiştikçe otomatik değişir.
Ses
Ses yok.
 TV veya hoparlörde susturma işlevinin kapalı olup olmadığını kontrol
edin. Ayrıca, ses ayarının uygun düzeyde olup olmadığını kontrol edin.
 Ses aygıtı bağlıysa, aygıtın ayarlarını kontrol edin. Ayrıntılar için, ses
aygıtıyla birlikte verilen talimatlara bakın.
 AV kablosunda bir sorun olabilir. PS3™ sistemiyle uyumlu olan
başka bir kablo kullanmayı deneyin.
 Bazı yazılımlar dijital ses çıkışını desteklemez.
 Sistemin ses çıkış ayarları kullanılan kablo veya aygıtı
(Settings - Ayarlar)
desteklemiyorsa, sistem ses üretmeyebilir.
(Sound Settings - Ses Ayarları) [Audio Output Settings]
(Ses Çıkış Ayarları) altında sistemin ayarlarının doğru olup
olmadığını kontrol edin.
 Dolby Digital, DTS ve diğer biçimlerini destekleyen bazı içerikler tüm
kanallardan ses üretmeyebilir.
44
Müzik dosyaları çalınmıyor.
 Çalma yöntemleri İnternet üzerinden dağıtılan bazı müzik dosyaları
için sınırlanmış olabilir. Böyle durumlarda PS3™ sistemindeki verileri
oynatmak mümkün olmayabilir.
Ağ
Ağ bağlantısı kurulamıyor.
 Kablolu bağlantı kullanıyorsanız Ethernet kablosunun güvenli bir
şekilde bağlanmış olup olmadığını kontrol edin.
 Ağ ayarlarının doğru olup olmadığını kontrol edin. Doğru ağ
ayarlarını yapmak için Internet hizmet sağlayıcınız tarafından verilen
veya yazılım kılavuzunda belirtilen talimatlara bakın.
Internet bağlantısı testi sırasında [An error occurred during
communication with the server. This is a DNS error. (80710102)]
mesajı görüntüleniyor.
 Sistemi, yönlendirici özelliği olmayan bir modeme (köprü modem)
bağlıyorsanız PPPoE ayarlarını belirlemeniz gerekebilir. Interneti
(Settings) (Ayarlar)
(Network
yapılandırmaya başlamak
Settings) (Ağ Ayarları) [Internet Connection Settings] (Internet
Bağlantısı Ayarları) [Custom] (Özel) seçimini yapın. IP adresi
ayarlama ekranını görene kadar ayarları düzenlemeye devam edin.
[PPPoE] seçimini yapın ve Internet hizmet sağlayıcınız tarafından
verilen kullanıcı adını ve şifreyi girin.
 Sisteminizi bir yönlendiriciye bağlıyorsanız, önce yönlendiricinin ilk
kurulumunu tamamlayın. Yönlendirici ayarlarını tamamladıktan
(Settings) (Ayarlar)
(Network Settings)
sonra, ağ ayarlarını,
(Ağ Ayarları) [Internet Connection Settings] (Internet Bağlantısı
Ayarları) [Easy] (Kolay) seçimini yaparak yeniden düzenlemeyi
deneyin. Yönlendirici ayarları ayrıntıları için, yönlendiricinizle birlikte
verilen yönergelere bakın.
 Kablosuz bağlantı kullanıyorsanız, WEP anahtarı yanlış olabilir.
WEP anahtarınızın doğru olduğundan emin olun ve yeniden girin.
Internet bağlantısı testi sırasında [The PPPoE user name or
password is not correct.] mesajı görüntüleniyor.
 Doğru PPPoE kullanıcı adını ve şifreyi girin. Kullanıcı adını veya
şifreyi bilmiyorsanız, Internet hizmet sağlayıcınıza başvurun.
Web sayfası düzgün şekilde görüntülenmiyor.
 Kimi içerikler, örneğin özel yazılım gerektiren içerikler, bazı Web
sayfalarında düzgün görüntülenmeyebilir.
Disk Ortamı ve USB Aygıtları
Disk çıkarılamaz.
 Diski çıkmaya zorlamak için eject butonuna 10 saniye veya daha
uzun bir süre basın. Diski sistemden çıkartıp yeniden taktıktan
sonra, sistemi kapatın ve kullanıma devam etmek için sistemi
yeniden açın.
Sistem USB aygıtını tanımıyor veya USB aygıtı gerektiği
gibi çalışmıyor.
 Aygıtın doğru takılıp takılmadığını kontrol edin.
 Bağlı aygıt sistemle kullanılamıyor olmayabilir.
 PS3™ sistemindeki farklı bir USB konektörünü deneyin.
Kullanımdaki USB konektörleri kombinasyonuna bağlı olarak
aygıt tanınmayabilir.
 Bazı durumlarda, harici bir USB hub kullanılıyorsa veya ayrılan
sayının üstünde aygıt takılıysa sistem aygıtı tanımayabilir.
Kullanılmayan aygıtları çıkarmayı deneyin.
Bir USB aygıtı bağlarken, [Bilinmeyen bir USB aygıtı bağlandı.]
mesajı görüntüleniyor.
 Bağlı aygıt sistemle veya yazılım uygulamasıyla uyumlu olmayabilir.
TR
Servis isteğinde bulunmadan önce
Internet bağlantısı testi sırasında [The attempt to obtain an IP
address timed out.] mesajı görüntüleniyor.
 Bilgisayar gibi bir cihaza bağlanmak için kullanılan Ethernet
kablosunu çıkarıp sisteme yeniden bağladıysanız, hem sisteminizi
hem de modemi yeniden başlatmanız gerekir. Her iki cihazı da
yeniden başlattıktan sonra
(Settings) (Ayarlar)
(Network
Settings) (Ağ Ayarları) [Internet Connection Settings] (Internet
Bağlantısı Ayarları) [Easy] (Kolay) seçimini yaparak ağ ayarlarınızı
güncelleyin. Modeminizi yeniden başlatmakla ilgili ayrıntılar için
modeminizle birlikte verilen yönergelere bakın.
 Aygıt, yalnızca belirli bir yazılımla uyumlu olabilir. Aygıtla uyumlu
yazılım kullanın.
 Çok fazla USB hub bağlı olabilir. USB hub’larından birini
çıkarmayı deneyin.
Sistem diski tanımıyor.
 Diski çıkartıp yeniden takın.
 Diskin etiketi varsa, etiket yukarıya bakacak şekilde takın.
 Diskin çizik veya kirli olup olmadığını kontrol edin. Kirliyse, yumuşak
bir bezle yavaşça silin.
 Ayrıca, “Oynatılabilen Diskler” altındaki uyarılara da bakın
( sayfa 49).
45
Servis isteğinde bulunmadan önce
Kablosuz kumanda
Kablosuz kumanda çalışmıyor.
 Kablosuz kumandayı kullanırken, sistemle eşleştirerek kumanda
numarası atamanız gerekir. Sistem açıldığında (güç göstergesi sabit
yeşil olarak yanar), sistem ve kumandayı USB kablosuyla bağlayın
ve ardından kumandadaki PS butonuna basın.
 Kumanda numarası silinmiş olabilir. Numarayı tekrar atamak için
kumandanın PS düğmesine basın.
 Bazı yazılımlarla, özel bir kumanda numarası kullanmanız gerekebilir.
Kullanılan yazılım için kılavuzuna başvurun.
 Kablosuz kumanda pilinin şarj düzeyini kontrol edin. Kumanda
kablosuz modunda kullanıldığında, pilin şarjı kalmadıysa çalışmaz.
Kumandayı USB kablosuyla sisteme bağlayarak pili şarj edin.
 Kumandayı yukarıdaki öğeleri kontrol ettikten sonra da
kullanamıyorsanız kumandanın arkasındaki reset butonunu kalem
gibi sivri uçlu bir nesneyle iterek kablosuz kumandayı sıfırlayın.
Reset butonu
 Yazılım titreşim işlevini desteklemiyor olabilir. Yazılım için kullanım
kılavuzuna bakın.
(PlayStation®Store) sitesinden yüklenen
yazılımlar için, yazılımın çevrimiçi açıklamasında bulunan uyumluluk
bilgilerine bakın.
Düğme işlemlerine yanıt çok yavaş.
 LCD ekranda veya PC ekranında yanıt hızı düşük olabilir.
Bu arıza değildir.
Pil şarj olmuyor veya tam olarak yeniden şarj olmuyor.
 Pil yalnızca sistem açık olduğunda (güç göstergesi yeşil olarak
yandığında) şarj edilebilir.
 Bkz. “Kablosuz kumanda pili” (
sayfa 50).
Pil şarjı uzun süre dayanmıyor.
 Pil eskiyor olabilir. Pil süresi, pil kullanıldıkça ve eskidikçe yavaş
yavaş azalır. Bkz. “Kablosuz kumanda pili” ( sayfa 50).
Kablosuz kumanda kullanılmadığında da şarj azalıyor.
 Kumanda pilinin şarjı, kumanda kullanılmasa da yavaş yavaş azalır.
Pilleri sık sık şarj etmeniz önerilir.
Diğer sorunlar
Kablosuz kumanda normal çalışmıyor.
 Kumandanın arkasındaki reset butonunu kalem gibi sivri uçlu bir
nesneyle iterek kablosuz kumandayı sıfırlayın.
Kablosuz kumanda titreşmiyor.
(Settings) (Ayarlar)
(Accessory Settings) (Aksesuar

Ayarları) [Controller Vibration Function] (Kumanda Titreşim İşlevi)
seçimini yapın ve [Vibration Function] (Titreşim İşlevi) özelliğini [On]
(Açık) konumuna getirin.
46
Sistem gürültü yapıyor.
 Sistemi, ortam sıcaklığının yükselebileceği bir yerde, söz gelimi
kapalı bir AV kabininde, halı veya yastık üzerinde, veya duvara yakın
bir konumda (10 cm’den yakın) kullandığınızda, dahili bir pervane
hızla dönerek sistemin iç sıcaklığını düşürmeye çalışır ve bu işlem
sırasında gürültü meydana gelebilir. Sistemi havalandırmanın yeterli
olduğu bir konuma taşıyın.
 Diskin nasıl kullanıldığına bağlı olarak, örneğin sabit diske bir ses
CD’si kopyalama sırasında veya bir diskten yazılım başlatıldığında,
disk gürültüsü normalden yüksek olabilir. Ayrıca bazı yazılımlar
diğerlerinden daha fazla disk gürültüsüne neden olabilir.
Sistem ısınıyor.
 Sistem kullanılırken veya açık durumdayken ısınabilir.
Bu arıza değildir.
Oyun sırasında ekran donuyor.
 Diskin çizik veya kirli olup olmadığını kontrol edin. Kirliyse, yumuşak
bir bezle yavaşça silin.
 PlayStation®3 biçimli yazılım oyun verilerine sahipseniz oyun
verilerini silip yazılımı tekrar yüklemeyi deneyin.
(Game) (Oyun)
(Game Data Utility) (Oyun Verileri Aracı) seçimini yapın,
butonuna basın ve seçenekler menüsünden oyun verilerini silin.
Daha sonra PlayStation®3 yazılım biçimini tekrar yükleyin.
Kayıtlı oyun verilerini silmemeye dikkat edin.
Güç göstergesi kırmızı olarak yanıp sönüyor ve sistem çalışmıyor.
 Sistemin iç sıcaklığı çok yükselmiş olabilir. Sistemin sıcak bir
konumda kullanılıp kullanılmadığını veya havalandırmanın engellenip
engellenmediğini kontrol edin. Yanıp sönmeyi durdurmak için güç
butonuna basın ve soğuyuncaya kadar sistemi kapalı tutun.
Soğuduktan sonra, sistemi yeniden açın.
Sistem içeriği tanımıyor.
 İçerik, sistem tarafından desteklenmeyen bir biçimde olabilir.
Sistem tarafından desteklenmeyen içerik türleri tanınmaz.
Desteklenen biçimlerle ilgili bilgi için, çevrimiçi kullanıcı kılavuzuna
bakın. (erişim: eu.playstation.com/manuals).
TR
Servis isteğinde bulunmadan önce
Güvenlik ayarları şifrenizi unuttunuz.

(Settings) (Ayarlar)
(System Settings) (Sistem Ayarları)
[Restore Default Settings] (Varsayılan Ayarları Geri Yükle)
seçeneğini belirleyerek sistemi geri yüklerseniz şifreniz “0000”a
dönecektir. Ancak, şifre dışındaki tüm ayarların da sıfırlanacağını
unutmayın. Bu ayarlar sıfırlandıktan sonra bir daha geri alınamaz.
Güç göstergesi kırmızı ve yeşil olarak yanıp sönüyor.
 Sistemin içi aşırı derecede ısınmış. Sistemin sıcak bir konumda
kullanılıp kullanılmadığını veya havalandırmanın engellenip
engellenmediğini kontrol edin. Sistemin yukarıdaki durumda
kullanılmaya devam edilmesi, çalışmamasına neden olur. Sistemi
kapatıp soğuyuncaya kadar kullanmayın. Soğuduktan sonra,
sistemi yeniden açın.
Ekran dondu. Sistem çalışmıyor.
 USB cihazları gibi tüm aksesuarları sistemden çıkarın ve sistemi
yeniden başlatın. Güç butonuna 15 saniye veya daha uzun bir süre
dokunulduğunda, sistem kapanmaya (bekleme moduna girmeye)
zorlanır. Sistem kapandıktan sonra yeniden açın.
47
Özellikler
Tasarımda ve özelliklerde önceden haber verilmeksizin değişiklik yapılabilir. Bu
belgede yayınlanan sistem işlevleri ile ilgili bilgiler, kullanılan sistem yazılımı
sürümüne bağlı olarak PS3™ sisteminizle ilgili bilgilerden farklı olabilir.
Lazer
PlayStation®3 sistemi
CPU
Cell Broadband Engine™
GPU
RSX™
LPCM 7.1ch, Dolby Digital,
Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD,
DTS, DTS-HD, AAC
Ses çıkışı
256 MB XDR Ana RAM,
256 MB GDDR3 VRAM
Bellek
Sabit disk
2,5” Seri ATA
Giriş/
çıkış*2
Yüksek Hızlı
USB (USB 2.0)
120 GB*1 (CECH-2004A)
2
Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX,
1000BASE-T) × 1
Ağ iletişimi
IEEE 802.11 b/g
Bluetooth® 2.0 (EDR)
Kumanda
Kablosuz Kumanda (Bluetooth®)
Çözünürlük
AV çıkışı
1
AV MULTI OUT konektörü
1
Dijital çıkış (optik) konektörü
BD/DVD/CD
En yüksek okuma hızı
sürücüsü
(salt okur)
48
1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i
HDMI OUT konektörü*3
1
BD × 2 (BD-ROM)
DVD × 8 (DVD-ROM)
CD × 24 (CD-ROM)
Tür:Yarı iletken, sürekli
BDDalga boyu: 400 - 410 nm
Güç: Maks. 17,5 mW
DVDDalga boyu: 655 - 664 nm
Güç: Maks. 2,6 mW
CDDalga boyu: 770 - 800 nm
Güç: Maks. 4,0 mW
Güç
AC 220 - 240 V, 50 / 60 Hz
Güç tüketimi
Dış boyutlar
(en çok çıkıntılı parça hariç)
Yaklaşık 250 W
Yaklaşık 290 × 65 × 290 mm
(genişlik x yükseklik x uzunluk)
Ağırlık
Yaklaşık 3,2 kg
Kullanım sıcaklığı
5°C - 35°C
* Sabit disk kapasitesi temel 10 matematik kullanılarak hesaplanır
(1 GB = 1.000.000.000 bayt). PS3™ sistem yazılımı kapasiteyi ikili matematik
kullanarak hesaplar (1 GB = 1.073.741.824 bayt) ve düşük kapasite ve boş
alanı görüntüler. Görüntülenen değerlerdeki fark, gerçek bayt sayısındaki
farkı göstermez.
1
*2Tüm bağlı cihazların kullanılabilirliği garanti edilmez.
*3HDMI sür.1.3a tarafından tanımlanan 3 “Deep Colour”, “x.v.Colour (xvYCC)”
ve “HD lossless audio format” desteklenir.
DUALSHOCK®3 Kablosuz Kumanda
Pil türü
Voltaj
Pil kapasitesi
Ağırlık
Yerleşik yeniden doldurulabilir Lityum-İyon pil
DC 3,7 V
610 mAh
Yaklaşık 180 g
*1 BD-RE sürüm 1.0 disklerinin kayıttan oynatılması desteklenmez.
BRAVIA™ Sync
*2 PlayStation®2 biçimindeki yazılımlar bu sistemde çalışmaz.
*3 Bu ürünün PlayStation® biçimindeki yazılımla geriye dönük uyumu kısıtlıdır.
PlayStation® biçimindeki pek çok yazılım çalışır, ancak tam uyum
güvencesi verilemez.
BRAVIA™ Sync özelliğini etkinleştirmek için
(Settings) (Ayarlar)
(System
Settings) (Sistem Ayarları)
[Control for HDMI] (HDMI Kontrolü) seçeneğine gidin
ve [On] (Açık) seçimini yapın. Ayrıntılar için çevrimiçi kullanım kılavuzuna ve
kullanılan BRAVIA™ ürünleriyle verilen yönergelere bakın
(erişim: eu.playstation.com/manuals).
TR
*4 Süper Ses CD’lerinin kayıttan oynatılması desteklenmez.
Bölge kodları
Diske bağlı olarak, diskin dağıtıldığı coğrafi bölgeye göre bölge kodu atanmış
olabilir. Bu sistem, aşağıdaki bölge kodlarına sahip diskleri oynatabilir.
Disk
Özellikler
“BRAVIA™ Sync”, BRAVIA™ televizyonlarının (Sony Corporation products) uzaktan
kumandalarının birbirine HDMI kablolarıyla bağlı çeşitli cihazlarda kullanmanıza izin
veren bir Sony ürünüdür. BRAVIA™ Sync, HDMI konektörleri yoluyla aktarılan kontrol
sinyallerini kullanır.
Bölge kodu
Blu-ray Disk (BD)
İpucu
Bu özellik sadece BRAVIA™ Sync özelliğini destekleyen cihazlarda kullanılabilir.
HDMI CEC özelliğiyle uyumlu tüm cihazlarla uyumluluk garanti edilmez.
DVD
2
ALL
PlayStation®3 biçimi BD-ROM
Oynatılabilen diskler
PlayStation® biçimi CD-ROM
PlayStation®3 biçimi BD-ROM
Blu-ray Disk (BD)
BD-ROM
BD-R
BD-RE*1
DVD-ROM
DVD+R/RW
DVD
DVD-R/RW
AVCHD
DSD Disk
DVD ve PlayStation®3 biçiminde yazılım
 DVD içeriği veya PlayStation®3 biçiminde yazılım SD çözünürlüğünde çıkış
verirken, yalnızca PAL standardında kaydedilmiş diskler kesin olarak
oynatılabilir. Bu sistemde (NTSC uyumlu TV kullanılmadıkça), başka
standartlarda (NTSC gibi) kaydedilmiş diskleri oynatamayabilirsiniz.
 PlayStation®3 biçiminde yazılımı HD çözünürlüğünde oynatırken, 59,94 Hz’de
video kayıttan oynatmayı destekleyen bir TV gereklidir.
PlayStation® biçimli CD-ROM*2*3
CD
CD-DA (ses CD’si)*4
CD-R/RW
49
Özellikler
DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW diskleri
Sonlandırılmamış diskler oynatılamaz.
Uyarılar
 Sistemde yalnızca dairesel şekilli diskler kullanın. Düzensiz şekilli diskleri
(örneğin, kalp veya yıldız şekilli diskler) kullanmayın. Düzensiz şekilli disklerin
kullanılması arızaya neden olabilir.
 Hasarlı, yeniden şekillendirilmiş veya onarılmış diskleri kullanmayın. Bu tür
disklerin kullanılması arızaya neden olabilir.
 8 cm’lik disk kullanırken, diski sisteme adaptörsüz olarak takın.
 Bu sistemin ses CD’si kayıttan oynatma özelliği Kompakt Disk (CD)
standardına uygunluk gösterecek şekilde tasarlanmıştır. Bazı kayıt şirketleri
telif hakkı koruma teknolojisiyle kodlanmış müzik diskleri pazarlamaya
başlamışlardır. Bu müzik disklerinin bazıları CD standardıyla uyumlu değildir
ve bu sistemde oynatılmayabilirler.
 Çift Katmanlı Disk, DVD tarafı ve ses tarafını birleştiren iki taraflı bir disktir.
Bu disk türü ses Kompakt Diski (CD) için gerekli özelliklerle uyumlu
olmadığından ses tarafının oynatılması garanti edilmez.
 HDCP (Yüksek Bant Genişliği Dijital İçerik Koruması) standardıyla uyumlu
olmayan bir aygıt sisteme HDMI kablosuyla bağlandıysa, sistemden video
veya ses çıkışı alınamaz.
 Sistemi TV’ye bağlamak için AV MULTI OUT konektörünü kullandığınızda,
bir BD veya video dosyalarındaki telif hakkı korumalı video 1080p’den daha
düşük çözünürlükte çıkabilir. Ayrıca, bu türdeki videolar 1080i (50 Hz) veya
720p (50 Hz) değerlerinde kaydedilmişse 576p veya daha düşük
çözünürlükte çıkar.
 Yasa dışı bir şekilde kopyalanmış içeriğe sahip diskler oynatılırken,
anormal sesler üretilebilir veya içerik düzgün olarak oynatılmayabilir.
 Telif hakkı korumalı BD’lerin sürekli olarak kayıttan oynatılmasını sağlamak
için bazı durumlarda AACS (Gelişmiş Erişim Denetim Sistemi) şifreleme
anahtarını yenilemek gerekebilir. Şifreleme anahtarını yenilemek için sistemin
güncelleştirilmesi gerekir.
50
 Bazı diskler, çizikler, toz, kayıt kalitesi veya kayıt aygıtının özelliklerinden
dolayı oynatılamayabilir.
 Ender durumlarda, CD, DVD, BD diskleri ve diğer ortam PS3™ sisteminde
oynatılırken düzgün çalışmayabilir. Bunun nedeni öncelikle üretim işlemi veya
yazılımın kodlamasındaki farklılıklardır.
Kablosuz kumanda pili
Dikkat
 Sızan pilden akan maddeyle temas ederseniz, aşağıdaki önlemleri alın:
– Madde gözlere kaçarsa, ovalamayın. Hemen gözleri temiz suyla yıkayın
ve tıbbi yardım isteyin.
– Madde cilt veya giysilerle temas ederse, etkilenen bölgeyi hemen temiz
suyla yıkayın. Kızarma veya ağrı olursa doktorunuza danışın.
 Pilin ateşle temas etmesine ya da doğrudan güneş ışığı, güneşte kalmış
araç veya ısı kaynağı gibi aşırı ısıya maruz kalmasına izin vermeyin.
Kablosuz kumanda pil ömrü
 Pilin sınırlı bir ömrü vardır. Pil süresi, pil kullanıldıkça ve eskidikçe yavaş
yavaş azalır.
 Ayrıca pil ömrü, depolama yöntemi, kullanım durumu, çevre ve diğer
faktörlere göre değişir.
Depolama
Kablosuz kumanda uzun süre kullanılmadığında, işlevselliğini koruması için yılda
en az bir defa tam şarj etmeniz önerilir.
GARANTİ
Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Kullanmaktan zevk alacağınızı umarız.
Bu Garanti, verilerinizi, paketlenmiş olsun ya da olmasın veya Ürüne dahil edilsin
ya da edilmesin her türlü ayrı yazılım veya PlayStation® oyunları, SCEE tarafından
veya SCEE için üretilmemiş her türlü PlayStation® aksesuarı veya çevre birimi
aygıtlarını kapsamaz.
1. Bu Garanti kapsamında hak talep etmeniz gerekirse iade yönergeleri ve
diğer yardım bilgileri için lütfen yerel Müşteri Hizmetleri yardım hattını
(PlayStation®3 güncel yazılım kılavuzunda listelenmiş olan) arayın.
2. Bu Garanti yalnızca:
i. Avusturya, Belçika, Fransa, Almanya, İtalya, Lüksemburg, Hollanda,
Portekiz, İspanya ve İsviçre’de ve
ii. satın alınma tarihini ve satıcının adını gösteren orijinal satış fişi veya
faturası ya da satın alındığına dair diğer belgeler kusurlu Ürünle birlikte
sunulduğunda (ve ilk satın alınma tarihinden itibaren değiştirilmemiş veya
tahrif edilmemiş olduğunda) ve
TR
GARANTİ
“Ürün” terimi, PlayStation®3 bilgisayar eğlence sistemini (“PS3™ sistemi”) ve
PS3™ sistemiyle birlikte kutu içinde verilen tüm resmi PlayStation®3 çevre
birimlerini ifade eder. PS3™ sisteminde yüklü gelen veya daha sonradan
güncelleştirmeler veya yükseltmelerle sağlanan sistem yazılımı adınıza
lisanslanmış olup, satılık değildir ve yalnızca PS3™ sisteminin bir parçası olarak
kullanılabilir. Bu tür sistem yazılımı lisans koşulları http//www.scei.co.jp/ps3-eula
adresinde bulunmaktadır.
ÖNEMLİ
iii. Ürünün üzerindeki Garanti mührünün ve seri numarasının hasar
görmemiş, değiştirilmemiş veya çıkartılmamış olması halinde geçerlidir.
3. SCEE kendi seçimine göre Ürünü onarabilir ya da yeni veya yenilenmiş bir
bileşen veya birimle değiştirebilir.
Bu Garanti, Ürünün ilk kullanıcısı olan size verilir. Size özeldir ve başka birisi
tarafından kullanılamaz.
Sony Computer Entertainment Europe Ltd (“SCEE”), bu Üründe, Ürünün aşağıda
belirtilen koşullara uygun olarak normal kullanımı sırasında Ürünün
arızalanmasıyla sonuçlanabilecek malzeme ve işçilik hataları olmadığını garanti
eder ve ilk satın alma tarihinden itibaren 1 (bir) yıllık bir süre boyunca Ürünün
parçalarında kusurlu malzeme kullanımı veya hatalı işçilikten kaynaklanan arızaları
ücretsiz olarak gidermeyi veya aynı nedenlerle arızalı olan parçayı değiştirmeyi
(SCEE’nin tercihine bağlı olarak) taahhüt eder. Arızalı bileşen veya birim orijinal
Garanti Süresinin kalan kısmı içinde garanti altında olacak olan yeni veya
yenilenmiş (SCEE’nin tercihine bağlı olarak) bir bileşen veya birimle değiştirilir.
Bu Garanti, yasal tüketici haklarınıza (yürürlükteki yasaya göre) ek olarak
sağlanmıştır ve bu haklarınızı herhangi bir şekilde etkilemez.
Bu Garanti size ilk kullanıcı olarak Sony Computer Entertainment Europe Ltd
(10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, İngiltere) tarafından verilmektedir.
4. Onarım ve değişim, Ürünün en son yazılımının veya firma yazılımının
yüklenmesini de içerir.
5. Bu Garanti altında garanti servisini düzenlerken, Müşteri Hizmetleri yardım
hattımız, sisteminizi garanti servisi için iade etmeden önce, satın alırken
PS3™ sistemine dahil olan sabit disk sürücünüzü (“HDD”), PS3™ sistemiyle
birlikte göndermeniz mi gerektiğini, yoksa çıkarıp elinizde mi tutacağınızı size
bildirecektir.
6. PS3™ sistemi garanti servisi için HDD ile birlikte iade edilirse, Ürünün
onarımı veya değiştirilmesi işlemi, HDD’nin yeniden biçimlendirilmesini de
kapsar. Bu verebileceğimiz en hızlı garanti servisidir.
7. PS3™ sistemi garanti servisi için HDD olmadan iade edilirse, onarılan veya
değiştirilen birimin mümkün olduğunca iade edilen PS3™ sistemiyle aynı
benzersiz dahili kimliğe sahip olmasını sağlarız. Bu türdeki garanti servisinin
önceki paragrafta tanımlanan servisten daha uzun süreceğini unutmayın.
Herhangi bir nedenle orijinal sistem kimliğini yeniden yazmamız mümkün
olmazsa ve garanti servisini almak isterseniz, onarılmış veya değiştirilmiş PS3
sisteminizle kullanabilmek için HDD’nizi yeniden biçimlendirmeniz gerekecektir.
51
GARANTİ
8. HDD’nizi yeniden biçimlendirme işleminin, depolanmış verilerinizin,
dosyalarınızın veya yazılımlarınızın kaybolmasına neden olacağını bilir ve
kabul edersiniz. Sabit diskinize depoladığınız ve özel veya gizli olduğunu
düşündüğünüz ya da kalmasını istediğiniz her türlü yazılım, veri veya
dosyaların kaybolmasını ya da silinmesini önlemek için Ürünü garanti servisi
için göndermeden önce mümkünse yedeklemeniz ve kaldırmanız gerekir.
PlayStation®Network şifrenizi silmeniz bilgilerinizin korunmasına yardımcı olur.
9. Bu Garantinin, depolanmış verileri kapsamadığını ve bu Garanti altında
Ürünün onarım veya değişiminden kaynaklanan her türlü veri, dosya ve
yazılımınızın kaybı ya da bozulmasından dolayı SCEE’nin size karşı sorumlu
olmadığını kabul edersiniz.
10.Bazı içerikler yedeklenemeyeceği ve kullanıcı tarafından yeniden yüklenmesi
gerekeceği halde veri kaybı veya değişikliğini önlemek için sabit diskinizi sık
sık yedeklemelisiniz.
11. Çıkarılabilir dış veri depolama ortamının veya çevre birimi aygıtlarının ya da
PS3™ bileşeni olmayan cihazların zarar görmemesi veya kaybolmaması/
silinmemesi için bunları, Ürünü garanti hizmetine teslim etmeden önce
çıkarmalısınız.
12.Ürün
i. ticari kullanım, kaza, normal yıpranma, ihmal, kötü veya yanlış kullanma
(Ürünün normal kullanım amacı dışında ve/veya doğru kullanım ve
bakımla ilgili yönergelere uyulmadan kullanılması veya uygulanabilir yerel
teknik ve güvenlik standartlarına aykırı kullanılması veya kurulumu da
buna dahil);
ii. herhangi bir yetkisiz çevre birimi aygıtıyla (oyun pekiştirme aygıtları, sabit
disk sürücüler, adaptörler ve güç kaynağı aygıtları dahil) birlikte
kullanılması;
iii. her ne sebeple olursa olsun, doğru veya yanlış Ürüne yapılacak herhangi
bir adaptasyon veya ayarlama ya da değişiklik;
iv. SCEE’nin yetkilendirdiği servis birimi dışında yapılan bakım ve onarım
veya onarım teşebbüsü
v. yetkisiz yazılımlarla kullanılması, virüs bulaşması veya yangın, sel ve diğer
doğal afetler sonucunda
52
vi. Ürünün normal kişisel veya ev kullanımına uygunsuz şekilde
çalıştırılması veya muamele görmesi ya da Ürün özellikleri dışında
çalıştırılması sonucunda hasar görürse bu Garanti şartlarına göre
hak iddia edemezsiniz.
13.Sistem yazılımı lisansını ihlal ettiğiniz durumlarda bu Garanti’den
yararlanamazsınız (bkz. http//www.scei.co.jp/ps3-eula).
14. Yürürlükteki yasaların müsaade ettiği ölçüde bu Garanti, sizin bu Üründeki
arızalar konusunda başvurabileceğiniz tek yasal belgedir ve bu Ürünle ilgili,
kanunlarla veya başka şekilde açıkça veya zımni olarak belirtilen diğer
garantilerin, hüküm ve koşulların tümü hariç tutulmuştur ve ne SCEE ne de
başka bir bağlı kuruluşu veya tedarikçileri özel, arızi, dolaylı veya bir netice
olarak hasıl olan kayıp veya veri kaybını içeren hasarlardan sorumlu tutulamaz.
15.SCEE, Ürünle birlikte sunulan hiç bir üçüncü taraf ürün veya hizmete
garanti vermez.
Bu Üründe, Garanti kapsamı dışında bir onarım yapılması gerekirse lütfen tavsiye
için yerel Müşteri Hizmetleri yardım hattını arayın. Ülkeniz listede yer almıyorsa
lütfen satıcınıza başvurun.
Telif hakkı ve ticari markalar
“ “, “PlayStation”, “DUALSHOCK”, “
“ ve “ ” Sony Computer
Entertainment Inc. kuruluşunun tescilli ticari markalarıdır. “
” aynı
kuruluşun ticari markasıdır.
Contains Macromedia® Flash® Player technology by Adobe
Copyright © 1995-2008 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Flash,
Macromedia, and Macromedia Flash are either trademarks or registered
trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other
countries.
“SONY” ve “ ”, Sony Corporation’ın tescilli ticari markalarıdır. “Memory Stick”,
“Memory Stick Duo”, “
”, “ATRAC”, “BRAVIA” logosu, “BRAVIA” ve
“x.v.Colour” adı ve logoları Sony Corporation’ın ticari markaları veya tescilli
ticari markalarıdır.
"
" and AOSS™ are the trademarks of BUFFALO INC.
© 2006 All Media Guide, LLC
Content and technology provided by All Media Guide®.
"AVCHD" and "AVCHD" logo are trademarks of Panasonic Corporation and Sony
Corporation.
"Blu-ray Disc" and
TR
Telif hakkı ve ticari markalar
“XMB” ve “xross media bar” Sony Corporation ve Sony Computer Entertainment
Inc. kuruluşlarının markalarıdır.
are trademarks.
Copyright © 2004-2006 Cambridge Silicon Radio Ltd.
The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and
any use of such marks by Sony Computer Entertainment Inc. is under license.
Other trademarks and trade names are those of their respective owners.
53
Copyright and trademarks
DivX, DivX Certified, and associated logos are trademarks of DivX, Inc. and are
used under license.
Manufactured under licence from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D
symbol are trademarks of Dolby Laboratories.
U.S. and foreign patents licensed from Dolby Laboratories.
DLNA and DLNA CERTIFIED are trademarks and/or service marks of Digital
Living Network Alliance.
Manufactured under license under U.S. Patent #’s: 5,451,942; 5,956,674;
5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents
issued & pending.
DTS is a registered trademark and the DTS logos, Symbol, DTS-HD and DTS-HD
Master Audio are trademarks of DTS, Inc.
© 1996-2008 DTS, Inc. All Rights Reserved.
The DVD logo is a trademark.
All of the Japanese fonts and some parts of the Latin fonts in this machine use
characters provided by Fontworks Japan, Inc.
HDMI, the HDMI logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or
registered trademarks of HDMI Licensing, LLC.
ATOK is a registered trademark of JUSTSYSTEM CORP. in Japan and other
countries.
54
This product incorporates copyright protection technology that is protected by
U.S. patents and other intellectual property rights. Use of this copyright protection
technology must be authorized by Macrovision, and is intended for home and
other limited viewing uses only unless otherwise authorized by Macrovision.
Reverse engineering or disassembly is prohibited.
This product includes RSA BSAFE® Cryptographic software from RSA Security
Inc.
RSA, BSAFE are either registered trademarks or trademarks of RSA Security Inc.
in the United States and/or other countries.
RSA Security Inc. All rights reserved.
TR
@(#)fdlibm.h 1.5 95/01/18
Copyright © 1993 by Sun Microsystems, Inc. All rights reserved
Developed at SunSoft, a Sun Microsystems, Inc. business.
Permission to use, copy, modify, and distribute this software is freely granted,
provided that this notice is preserved.
Telif hakkı ve ticari markalar
Anti-Grain Geometry - Version 2.0
Copyright © 2002-2004 Maxim Shemanarev (McSeem)
Permission to copy, use, modify, sell and distribute this software is granted
provided this copyright notice appears in all copies.
This software is provided "as is" without express or implied warranty, and with no
claim as to its suitability for any purpose.
Java and all Java based trademarks and logos are trademarks or registered
trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the U.S. and other countries.
MPEG Layer-3 audio coding technology and patents licenced from Fraunhofer IIS
and Thomson.
Mp3Surround audio coding technology and patents licensed from Fraunhofer IIS,
Thomson, and Agere.
The USB-IF Logos are trademarks of Universal Serial Bus Implementers Forum,
Inc.
This product adopts S3TC texture compression technology under licence from S3
Graphics, Co., Ltd.
55
Copyright and trademarks
eZiText® and Zi® are registered trademarks of Zi Corporation.
Portions of this software are copyright © 1996-2008 The FreeType Project
(www.freetype.org). All rights reserved.
This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.
Diğer lisans sahipleri ve ticari markalar için
http://www.scei.co.jp/ps3-license/index.html adresini ziyaret edin.
Tüm diğer ticari markalar kendi sahiplerinin mülkiyetindedir.
56
TR
57
Çevrimiçi kullanım kılavuzu
erişim: eu.playstation.com/manuals
Bu kılavuz PS3™ sisteminin kullanımı hakkında ayrıntılı bilgiler içerir.
Sistem yazılımı güncelleştirmeleri
http://eu.playstation.com/ps3
Bu site sistem yazılımı güncelleştirmeleri hakkındaki en son bilgileri sağlar.
PlayStation®3 resmi sitesi
http://eu.playstation.com/ps3
Bu PlayStation®3 ürünleri resmi sitesi, yazılımlar ve donanım aksesuarları hakkında en son bilgileri sağlar.
Destek
http://eu.playstation.com/help-support
Bu PlayStation® ürün desteği resmi sitesi, ürününüzle ilgili en son soru ve cevapları sağlar.
© 2009 Sony Computer Entertainment Inc. All rights reserved.

Benzer belgeler

Kullanım Kılavuzu - Playstation Network

Kullanım Kılavuzu - Playstation Network  Böcek ilacı veya başka uçucu maddeler uygulamayın.  Ürünün dış yüzeyinde uzun süre lastik veya vinil malzeme bırakmayın.  Çözücüler veya başka kimyasal maddeler kullanmayın. Kimyasal olarak işl...

Detaylı