2015 2.Çeyrek Sonuç Duyurusu - Bizim Toptan Satış Mağazaları

Yorumlar

Transkript

2015 2.Çeyrek Sonuç Duyurusu - Bizim Toptan Satış Mağazaları
BİZİM TOPTAN 30 HAZIRAN 2015’TE SONA EREN DÖNEME AİT İKİNCİ ÇEYREK VE İLK YARI
YIL 2015 SONUÇLARINI AÇIKLADI
İstanbul, Türkiye–06 Ağustos 2015–Ülke genelindeki 154 mağazası ile Türkiye’nin önde gelen
organize toptancısı olan Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş. (BIST: BIZIM.TI) (“Bizim Toptan”), 30
Haziran 2015 tarihinde biten döneme ait ikinci çeyrek ve ilk yarı yıl sonuçlarını açıkladı.
2015 2Ç satış gelirleri 639,7 milyon TL; 1YY’da ise 1.185,1 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
1,185.1
1,055.8
559.3
639.7
2Ç 2014
2Ç 2015
1YY 2014
1YY 2015
2015 2Ç döneminde brüt kar 58,2 milyon TL; 1YY’da ise 112,8 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
9.5%
9.9%
9.1%
9.6%
53.6
104.5
112.8
1YY 2014
1YY 2015
58.2
2Ç 2014
2Ç 2015
2014 2Ç’te düzeltilmiş FAVÖK (*) 17,1 milyon TL; 1YY’da ise 30,1 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
3.2%
2.7%
3.1%
17.4
2Ç 2014
2.5%
(2.0)%
33.8
(11.0)%
30.1
17.1
2Ç 2015
1YY 2014
1YY 2015
2014 2Ç döneminde net kar 3,7 milyon TL; 1YY’da ise 4.0 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
1.0%
1.0%
0.6%
5.3
3.7
2Ç 2014
2Ç 2015
(*) Olağandışı gelir/(gider) hariç tutulmuştur
0.3%
10.1
4.0
1YY 2014
1YY 2015
Bizim Toptan 2Ç’15 Mali Sonuçları Açıklaması
Sayfa 1
2015 İkinci Çeyrek Sonuçları
Seçim sonrası dönemin oluşturduğu belirsizlik ortamı tüketici güvenini olumsuz etkilemesine ve bu
nedenle tüketici güveni ilk çeyreğe göre zayıf olmasına karşın, Bizim Toptan bir önceki yıl aynı döneme
göre %14,4; bir önceki çeyreğe göre ise %9,8 oranında büyüme başarısı göstermiştir.
Bizim Toptan’ın toplam satış gelirleri ikinci çeyrekte, bir önceki yıl aynı dönemdeki 559,3 milyon TL’den
639,7 milyon TL’ye yükselmiştir. Toplam satışlar %14,4 oranında artarken; ana kategori satışları %7,7;
tütün satışları ise %38,9 oranında artmıştır. Kaçak sigara ticaretine yönelik alınan önlemler, Bizim
Toptan’ın sigara satışlarını artırmaya devam etmiştir. Stratejik önemini her çeyrekte kanıtlamakta olan
franchising sistemi, ikinci çeyrekte 29,3 milyon TL satış geliri ile büyümeye olumlu katkıda bulunmaya
devam etmiştir.
Bizim Toptan’ın kanal bazlı yönetim ve daha karlı satışlara odaklanma stratejisinin olumlu sonucu
olarak, brüt karlılık performansı özellikle ana kategoride güçlü kalmaya devam etmiştir. Brüt kar, bir
önceki yıl aynı döneme göre %8,6 oranında yükseliş ile 53,6 milyon TL’den 58,2 milyon TL’ye
yükselmiştir. Brüt kar marjı %9,1 olarak gerçekleşmiştir. Geçen yıl ikinci çeyrekte brüt kar marjı %9,6
‘dır. Toplam brüt kar marjı esas olarak tütün ürünleri lehine gerçekleşen ürün miksindeki değişimden
etkilenmiştir (yaklaşık 50bp). Bunun yanında 2015 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yıl aynı dönemin
aksine sigara stok karı gerçekleşmemesi de brüt kar marjını yaklaşık 10bp etkilemiştir. Buna karşın,
Bizim Toptan, ana kategori brüt kar marjındaki dikkat çeken performansını korumaktadır. Ana kategori
brüt kar marjı bir önceki yıl aynı dönemdeki %11,6’dan %11,7’ye yükselmiştir. Horeca, Kurumsal ve
bireysel müşterilere odaklanılarak sürdürülen kanal bazlı yönetim stratejisi karlılıkta fark edilir ve
sürdürülebilir sonuçlar vermeye devam etmektedir.
Faaliyet giderlerinin satışa oranında bir önceki çeyreğe göre oldukça iyileşme gerçekleşmiş ve geçen yıl
aynı dönem seviyesi olan %7.1’e gerileme görülmüştür. Son gelişmeler gelecek çeyrekler için daha iyi
sonuçlar vaat eder niteliktedir. Tüm bu sonuçlar şirket yönetiminin maliyet yönetimi tarafındaki etkili
ve yararlı aksiyonlarının sayesinde gerçekleşmektedir.
Bizim Toptan’ın düzeltilmiş FAVÖK’ü 2014 yılının aynı dönemindeki 17,4 milyon TL’ye oldukça yakın,
17,1 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Düzeltilmiş FAVÖK marjı %2,7 olarak gerçekleşmiştir. 2014
yılının aynı döneminde FAVÖK marjı %3,1’dir. FAVÖK marjında görülen sapma temel olarak bu yıl ikinci
çeyrekte olmayan sigara stok karı (yaklaşık 10bp) ve henüz ilk dönemleri olması nedeniyle franchising
operasyonun oluşturduğu sulandırma etkisinden kaynaklanmaktadır (yaklaşık 20bp).
Net kar 3.7 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılının aynı döneminde net kar tutarı 5.3 milyon
TL’dir. Net marj %0,6 olup, geçen yıl aynı dönemde %1.0’dir. 2015 yılının ikinci çeyreğinde olmayan
sigara stok karı etkisi (10bp) ve franchising operasyonunun sulandırma etkisi (20bp) yüksek net marj
performansını şimdilik baskılamıştır.
2.Çeyrekte Bizim Toptan yıllık mağaza açılış planları ile uyumlu olarak 1 yeni mağaza açmış ve 154
mağazaya ulaşmıştır. Yeni açılan mağaza ile birlikte Bizim Toptan yurt genelindeki kapsama alanını 65
ilden 66’ya çıkarmıştır. Net satış alanı bir önceki çeyreğe göre %1 oranında artış ile 161.000m2’yi
aşmıştır.
Bizim Toptan 2.çeyrekte, franchising sistemine de yeni mağazalar eklemiş ve net 23 mağaza artış ile
dönem sonunda 229 mağazaya ulaşmıştır.
Dönem süresince yapılan toplam yatırım tutarı 1.7milyon TL’dir ve temel olarak mağaza açılışından
kaynaklanmaktadır.
Bizim Toptan’ın franchising sistemi ile zenginleştirilen kanal bazlı yönetim stratejisi sonuçlarını
vermeye devam etmektedir. İkinci çeyrekteki satış performansı ve sürdürülen ana kategori brüt kar
marjı performans önümüzdeki çeyrekler için daha iyi satış ve karlılık performansını açıkça işaret
etmektedir
Bizim Toptan 2Q’15 Earnings Results Press Release
Page 2
2015 Yılı 1.Yarıyıl Sonuçları
Bizim Toptan’ın toplam satış gelirleri, yılın ilk yarısında bir önceki yıl aynı döneme göre 129,3 milyon TL
artış ile 1.055,8 milyon TL’den 1.185,1 milyon TL’ye yükselmiştir. Toplam satış büyümesi %12,2
olurken, ana kategori satışları %7,1; tütün ürünü satışları %32,3 oranında artmıştır. Her ne kadar yılın
ilk çeyreğinde zorlu hava koşulları olsa ve ikinci çeyrekte seçim sonrası dönem etkisi ile görece daha
zayıf tüketici güveni görülse de, Bizim Toptan, yıl sonu hedefleri ile paralel olarak çift haneli büyüme
gerçekleştirmiştir. Ana kategori büyümesi yüksek tek haneli seviyelerini sürdürmüştür. Kaçak sigara
ticaretine yönelik artan kontrollerin sonucunda sigara talebi artmıştır. Bunun yanında Şirketin stratejik
önemi yüksek yeni satış kanalı franchising sistemi de dönem süresince yaklaşık 52,5 milyon TL satış
geliri ile büyümeye olumlu katkı sağlamıştır. Sisteme üye olan market sayısı yılın ilk 6 ayında nette 29
market artış ile 200’den 229’a yükselmiştir.
Bizim Toptan’ın karlılık odaklı stratejisi daha karlı müşteri kanalları olan Horeca, Kurumsal ve bireysel
kanallar ile diğer segmentlerde daha karlı ürün mikslerine odaklanmak suretiyle yılın ilk yarısında da
devam etmiştir. Brüt kar bir önceki yıl aynı dönemdeki 104,5 milyon TL’ye göre %8.0 (8,3 milyon TL)
artarak 112,8 milyon TL’ye yükselmiştir. Brüt kar marjı %9,5 olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yıl aynı
dönemde brüt kar marjı %9,9’dur. 2015 yılının ilk yarısında bir önceki yıl aynı döneme göre daha düşük
gerçekleşen sigara stok karı, brüt kar marjındaki 30bp’lık sapmanın ana nedenidir. Sigara lehine değişen
ürün miksi de brüt kar marjı sapmasına bir miktar etki etmiştir (yaklaşık 10bp). Bizim Toptan’ın ana
kategori brüt kar marjı dikkat çeken iyileşmesini devam ettirmiştir. Ana kategori brüt kar marjı bir
önceki yıl aynı döneme göre yaklaşık 30 bp’lık yükseliş ile %11,8 olarak gerçekleşmiştir.
Düzeltilmiş FAVÖK 30,1 milyon TL’dir. Geçen yıl aynı dönemde FAVÖK 33,8 milyon TL’dir. Düzeltilmiş
FAVÖK marjı 2015 yılı ilk yarısında %2,5’tir. Geçen yıl aynı dönemde marj %3,2’dir. 2014 yılı ilk yarısına
göre bu yıl daha düşük sigara stok karı elde edilmesi, FAVÖK marjındaki yaklaşık 30 bp’lık sapmanın
nedenidir. Geri kalan marj farkı ise başlangıç dönemi olması nedeniyle franchising operasyonunun
oluşturduğu geçici sulandırma etkisinden (yaklaşık 20 bp) kaynaklanmaktadır.
Net dönem karı yılın ilk yarısında 4,0 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen yıl aynı dönemde net kar
10,1 milyon TL idi. Net kar marjı 2015 yılı ilk yarısında %0,3; geçen yıl aynı dönemde ise %1,0 olarak
gerçekleşmiştir. Bir önceki yıla kıyasla çok daha az olan sigara stok karı, franchising sistemi ve sınırlı
faydalanılan faaliyet kaldıracı net kar marjında daha iyi performans görülmesini ertelemiştir.
Buna karşın, artan satış büyümesi ve dikkat çekici ana kategori brüt kar marjı seviyesi, önümüzdeki
dönemde FAVÖK ve net kar marjında daha iyi performans görülmesi adına umut vericidir. Ayrıca,
franchising operasyonun FAVÖK başa baş seviyesine beklenilenden daha önce ulaşması beklenmektedir.
Bizim Toptan, yılın ilk yarısında yıllık stratejisi ile uyumlu olarak 1 mağaza açmış, 2 mağazasının da
yerini değiştirmiştir. 66 ilde 154 mağazaya ulaşan Bizim Toptan’ın net satış alanı 161.000m2’yi aşmıştır.
Şirket yıl sonu itibarıyla yıllık hedefi olan 5 net yeni mağaza açmayı hedeflemektedir. Dönem içinde daha
iyi stok yönetimi ve bölgesel yönetimi desteklemek amacıyla açılmış olan 2 yeni depo da dahil olmak
üzere toplam yatırım harcaması tutarı 3.3milyon TL’dir. Şirket yılın sonuna kadar 4 yeni mağaza açmayı
ve 300 franchising mağazasına ulaşmayı hedeflemektedir.
Sonuç olarak, Bizim Toptan’ın franchising sistemi ile zenginleşen kanal bazlı yönetim modeli
olumlu sonuçlarını vermeye devam edecektir. Şirket yönetimi, satış ve karlılık performansının
çeyrekler bazında yükselen trendini, gelecek dönemde çok daha iyi satış ve karlılık performansı
görülmesi adına oldukça olumlu olarak değerlendirmektedir.
Bizim Toptan 2Ç’15 Mali Sonuçları Açıklaması
Sayfa 3
Sonuçların açıklanmasının akabinde, Bizim Toptan 07 Ağustos 2015 tarihinde saat 10:00’da (Doğu
saati)/17:00’da (İstanbul saati) bir telekonferans ve webcast düzenleyecektir. İlgilenenler aşağıdaki
numaraları arayarak telekonferansa katılabilirler:
TR Katılımcıları: +90 (216) 217 - 1202
ABD ve Uluslararası katılımcılar: +1 (866) 907 - 5925
İngiltere katılımcıları: +44 (203) 043 - 2439 or +44 (808) 238 – 1773
Telekonferans, internet üzerinden eş zamanlı olarak www.biziminvestorrelations.com adresinden veya
bu adresten yayınlanacaktır. Lütfen telekonferanstan bir süre önce ilgili siteye girerek internet yayınını
dinlemek için gerekli yazılımları indirin.
2015 Birinci Çeyrek sonuçları ile ilgili sunuma Borsa Istanbul’a yapılan açıklamanın ertesinde
http://www.biziminvestorrelations.com adresinden ulaşılabilir.
Bizim Toptan Hakkında
2001 yılında kurulan ve Genel Müdürlüğü İstanbul’da bulunan Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş. (Bizim
Toptan) Türkiye’nin önde gelen cash&carry toptancılarından biridir. Bizim Toptan 30 Haziran 2015
itibariyle yurt genelindeki 81 ilin 66’sında yer alan 154 mağazası ile en yaygın ağlardan birisini
işletmektedir. Şirket, temel markalı gıda ürünleri, alkolsüz içecekler, tütün mamulleri, temizlik ve kişisel
bakım ürünlerinin toptan ticareti yapmaktadır. Toptancılar, tüccarlar, bakkallar (genelde 50 m² az
yüzölçümüne sahip küçük yerel dükkanlar), marketler (50 ile 400 m² arası yüzölçümüne sahip yerel
marketler), süpermarketler (400 m²’den büyük yüzölçümüne sahip), ihtisaslaşmış perakendeciler,
kurumsal kuruluşlar, HORECA (oteller, lokantalar ve kafeler) ana müşterileri oluşturmaktadır.
Şirket’in ürün portföyü ulusal bazda yaklaşık 2.725 üründen veya SK’den (stok kalemi) oluşmaktadır ve
SK’lar markalı ürünler ve öz markalı ürünler olarak gruplanabilir. Bizim Toptan, Borsa İstanbul’da BIZIM
TI (Bloomberg) kodu ve BIZIM.IS (Reuters) kodu ile işlem görmektedir. Daha fazla bilgi için lütfen
www.bizimtoptan.com.tr adresini ziyaret ediniz.
Geleceğe Yönelik İfadeler
Burada yayınlanan ve tarihsel veri olmayan tüm ifadeler yayınlandığı tarih itibarı ile geleceğe ilişkin
belirli beklenti ve varsayımlara dayanan ileriye dönük ifadeler içerir ve bu beklenti ve varsayımların riske
maruz olması nedeni ile gerçek sonuçlar bu sunumda belirtilen sonuçlardan farklı olabilir.
Geleceğe
yönelik
ifadeler
«beklemektedir»,
«planlamaktadır»,
«yapacaktır/edecektir»,
«yapabilir/edebilir», «beklemektedir», «niyetindedir», «projelendirmektedir» veya buna benzer
anlamlara gelen kelimelerin kullanımından anlaşılabilir. Buna benzer geleceğe yönelik ifadeler sadece bu
basın açıklamasının tarihi itibarı ile geçerlidir ve gelecekteki performansın garantisi değildirler. Buna
benzer geleceğe yönelik ifadeler çeşitli faktörlerin ve varsayımların etkisi ile bazı riskler ve belirsizlikler
içerir ki bu risk ve belirsizlikler gerçek performansın geleceğe yönelik ifadelerde ima edilen
performanstan önemli oranda farklılaşmasına neden olabilir.
Şirket bu açıklama tarihinden sonra meydana gelebilecek gelişmeler nedeni ile bu sunumda yer alan
geleceğe yönelik ifadeler konusunda olabilecek herhangi bir revizyonu kamuya açıklama konusunda hiç
bir taahhüt altına girmemektedir. Potansiyel riskler ve belirsizlikler içerisinde mevcut düzenlemelerdeki
değişiklikler, Şirket’in Borsa Istanbul’a veya SPK’ya yaptığı açıklamalarındaki değişiklikler de dolayısıyla,
Şirket geleceğe yönelik ifadelerde belirtilen tahminlerin makul olduğuna inansa da, bunların
gerçekleşeceği konusunda hiçbir şekilde taahhüt altına girmemektedir.
Daha fazla bilgi için Bizim Toptan Yatırımcı İlişkileri Birimi ile iletişim kurunuz:
Işıl Bük
Yatırımcı İlişkileri Müdürü
Tel: +90-216-524-3455
Email: [email protected]
Bizim Toptan 2Ç’15 Mali Sonuçları Açıklaması
Sayfa 4
Gelir Tablosu ve Bilanço
MTL
2Ç 2014 2Ç 2015
1YY
2014
1YY
2015
Satış Gelirleri
559.3
639.7
1055.8
1185.1
Yıllık Büyüme
0.0%
14.4%
-0.6%
12.2%
Brüt Kar
53.6
58.2
104.5
112.8
Brüt Marj
9.6%
9.1%
9.9%
9.5%
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri
-34.0
-38.4
-66.0
-77.9
Genel Yönetim Giderleri
-5.9
-7.2
-12.2
-13.8
Diğer Faaliyet Gelirleri / (Giderler)
-5.6
-5.9
-11.1
-11.3
Faaliyet Karı
8.0
6.7
15.2
9.8
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler/(Giderler)
0.6
-0.1
1.0
-0.1
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı
8.7
6.6
16.2
9.8
Finansal Giderler
-1.9
-2.0
-3.5
-4.7
Vergi Öncesi Dönem Karı
6.8
4.6
12.7
5.1
Vergi Gideri
-1.4
-1.0
-2.6
-1.1
Net Kar
5.3
3.7
10.1
4.0
Net Marj
1.0%
0.6%
1.0%
0.3%
Düzeltilmiş FAVÖK(*)
17.4
17.1
33.8
30.1
Düzeltilmiş FAVÖK Marjı(*)
3.1%
2.7%
3.2%
2.5%
Hisse Başına Kar (EPS)
0.13
0.09
0.25
0.10
MTL
31.12.2014 30.06.2015
Dönen Varlıklar
384.4
478.8
Duran Varlıklar
146.9
139.5
TOPLAM VARLIKLAR
531.3
618.3
Kısa Vadeli Yükümlülükler
377.7
463.2
Uzun Vadeli Yükümlülükler
19.2
18.7
ÖzKaynaklar
134.4
136.4
TOPLAM KAYNAKLAR
531.3
618.3
Bizim Toptan 2Ç’15 Mali Sonuçları Açıklaması
Sayfa 5

Benzer belgeler

bızım 17 mart 2016 bizim toptan

bızım 17 mart 2016 bizim toptan zayıf tüketici güveni görülse de, Bizim Toptan, yıl sonu hedefleri ile paralel olarak çift haneli büyüme gerçekleştirmiştir. Ana kategori büyümesi yüksek tek haneli seviyelerini sürdürmüştür. Kaçak...

Detaylı

2014 2.Çeyrek Yatırımcı Sunumu - Bizim Toptan Satış Mağazaları

2014 2.Çeyrek Yatırımcı Sunumu - Bizim Toptan Satış Mağazaları zayıf tüketici güveni görülse de, Bizim Toptan, yıl sonu hedefleri ile paralel olarak çift haneli büyüme gerçekleştirmiştir. Ana kategori büyümesi yüksek tek haneli seviyelerini sürdürmüştür. Kaçak...

Detaylı

2015 1.Çeyrek Yatırımcı Sunumu - Bizim Toptan Satış Mağazaları

2015 1.Çeyrek Yatırımcı Sunumu - Bizim Toptan Satış Mağazaları düşük sigara stok karı 1Ç2015 brüt kar marjını 50bp olumsuz etkilemiştir. İki dönem arasındaki stok kar farkı elimine edilirse 1Ç2015’te %10 olan brüt kar marjı geçen yıl aynı dönemin 20bp üzerinde...

Detaylı