Servis açıklaması

Transkript

Servis açıklaması
Servis açıklaması
Dell PowerEdge C Serisi Sunucuların Kurulumu
Giriş
Dell, bu Servis Açıklaması'na (“Servis Açıklaması”) uygun olarak Dell PowerEdge C Serisi Sunucuları
(“Servisler”) takdim etmekten mutluluk duyar. Teklifiniz, sipariş formunuz veya karşılıklı kabul ettiğiniz
diğer form ya da fatura veya sipariş kabulü (uygun biçimde, “Sipariş Formu”) satın aldığınız servislerin
adını ve kullanılabilir servis seçeneklerini içerir. Servis sözleşmelerinizin bir kopyası ya da daha fazla
yardım için Dell Teknik Destek birimine veya satış temsilcinize başvurun.
Bu Servisin Kapsamı
Bu servis, bu Servis Açıklaması'nda (“Servis ya da “Servisler”) ifade edildiği üzere, bir Dell PowerEdge™ C
serisi sunucunun (“Desteklenen Ürün” ya da “Desteklenen Ürünler”) Dell tarafından desteklenen bir rafa
kurulumu içindir.
Bu Servis, Desteklenen Ürünün düzgün şekilde işlemesini sağlamak amacıyla, 1 ile 8. sledlerin kurulumu,
müşteri tarafından temin edilen kabloların bağlanması ve müşteri tarafından temin edilen, desteklenen
güç dağıtım birimlerinin (“PDU”lar) kurulumunu içerir.
Bir Dell temsilcisi bu Hizmetin zaman planını hazırlamak için Müşteri ile bağlantıya geçecektir. Planlama,
mevcut kaynaklar üzerinde karşılıklı mutabakatı esas alacak ve Servisin başlamasından önce en az on
iş günü hazırlık süresi bırakılacaktır. Ek B'de başka şekilde belirtilmedikçe, bu Servis Pazartesi - Cuma
günleri arasında, normal Dell çalışma saatleri içerisinde (08:00 - 18:00 Müşterinin yerel zamanı)
sağlanacaktır. Normal Dell çalışma saatleri dışında gerçekleşen tüm servisler Müşterinin faturasına
yansıtılır. Satış ekibi ve Dell proje yöneticisi aracılığıyla başka düzenlemeler yapılmadığı sürece, yerel,
bölgesel ve/veya ulusal tatillerde hiçbir servis etkinliği gerçekleştirilmeyecektir.
Servisin süresi satın alındıktan 1 yıl sonra sona erer. YÜRÜRLÜKTEKİ YASANIN AKSİNİ
GEREKTİRDİĞİ DURUMLAR HARİÇ, BU SERVİSİ, ORİJİNAL SATIN ALMA TARİHİNİ TAKİP EDEN 1 YILLIK
SÜRE BOYUNCA BİR DEFA KULLANABİLİRSİNİZ (“SÜRE BİTİM TARİHİ”). ORİJİNAL SATIN ALMA TARİHİ,
SERVİSİN FATURA TARİHİ YA DA DELL'DEN SİPARİŞ ONAYI TARİHİNDEN DAHA ERKEN OLANI OLARAK
TANIMLANIR. SERVİSİ KULLANMASANIZ BİLE, SÜRE BİTİM TARİHİNDEN SONRA DELL SERVİSİ SUNMUŞ
SAYILACAKTIR.
1 Dell PowerEdge C Serisi Sunucuların Kurulumu | v1.0b4 | 09 Eylül 2013
Servis anlaşması kapsamı
Servis Stok Kodları
Bkz. Ek A
Temel Servis adımları şunları içerir:
• Sunucuların kurulumu:
1. Yeni Dell PowerEdge™ C serisi sunucuyu/sunucuları paketinden çıkarın ve kurulum öncesi tüm
donanımı kontrol edin.
2. Sunucuyu monte edin:
a. Raf ile ilgili donanımı (örn. raylar, dirsekler ve tepsi) rafa kurun.
b. Toplam ağırlığı azaltmak ve kurulumu kolaylaştırmak için, gerekirse bıçaklar, sledler,
güç kaynakları ve sürücüleri sunucudan sökün.
c. Sunucuyu rafa monte edin;
d. Yukarıdaki adımlarda çıkarttığınız bileşen varsa geri takın;
e. Müşteri tarafından temin edilen, desteklenen PDU'ları, sunucunun güç yapılandırmasının
uygun şekilde gerçekleştirilebilmesi için rafa kurun.
f. Güç kablolarını kurun ve sunucuya yönlendirin.
3. Müşteri tarafından tedarik edilen Ethernet kablolarını gerektiği gibi sunucuya bağlayın.
4. Müşteri istediği takdirde, Müşteri tarafından temin edilen, ön baskılı etiketleri (en fazla 10 adede
kadar) kablolara ya da Desteklenen Ürünlere tutturun.
5. Sunucuya kolay erişmek için kabloları düzenleyin, bir araya getirin ve düzgün bir biçimde bağlayın;
6. Sunucuyu çalıştırın, başlangıç sistem ön yüklemelerini uygulayın ve görülebilir bir hata
olmadığından emin olun.
7. Tüm ambalaj malzemelerini kurulum alanının yakınında (en fazla 10 metre mesafede) Müşteri
tarafından belirlenmiş bir alana taşıyın veya Müşteriyle birlikte Müşteri tarafından atılmasını
kararlaştırın.
Dahil Olmayan Servisler
•
•
•
•
•
•
•
Sunucunun kurulması için Dell haricinde bir rafın kurulumu
Rafın dışındaki kabloların takılması
Herhangi bir yazılımın kurulumu ya da yapılandırması
Herhangi bir şekilde veri ya da uygulama aktarımı
Herhangi bir ürünü desteklenmeyen bir rafa kurma ya da sökme
Müşteri tarafından temin edilen kabloları desteklenmeyen bir rafa kurma ya da sökme
Bu Servis Açıklaması'nda özel olarak belirtilenlerin dışında kalan faaliyetler
Servise özel Müşteri sorumlulukları
• Desteklenen Ürün'ü kurulacağı rafın yakınına yerleştirin
• Gerekli elektrik prizlerinin kurulu ve çalışır durumda olmasını sağlayın
• Desteklenen Ürün'ü uygun şekilde çalıştıracak elektriği sağlamak için gereken desteklenen PDU'ları
temin edin
• Desteklenen Ürün'ün işlevlerini yerine getirmesi için gerekli olan tüm kabloları temin edin
• Desteklenen Ürün ve tüm bağlı kabloları etiketlemek için, istendiği takdirde, ön baskılı etiketler temin edin
• İstendiği takdirde, Dell tarafından standart olarak temin edilen plastik kablo bağları haricinde kablo
bağları temin edin
• Ambalaj malzemelerini ve diğer çöpleri atma
Bu Servis Açıklaması, Müşteriye ana hizmet sözleşmenizin veya Sözleşme'nin geçerli hükümleri kapsamında
belirtilen garantilere ek olarak başka garanti vermez.
2 Installation of Dell PowerEdge C-Series Servers | v1.0b4 | September 09, 2013
Genel Müşteri Sorumlulukları
Erişim Olanağı Sağlama Yetkisi. Müşteri, bu Servisleri sağlamak amacıyla, Desteklenen Ürünü,
ürünün üzerindeki verileri ve dâhil olan tüm donanım ve yazılım bileşenlerini kullanmak için Müşteri
ve Dell adına izin aldığını kabul ve beyan eder. Müşteri bu izni almamışsa, Dell'den bu Servisleri
gerçekleştirmesini istemeden önce masrafını kendisi karşılamak kaydıyla bu izni almak Müşterinin
sorumluluğundadır.
Telefondaki Uzman ve Yerinde Servis Teknisyeni ile İşbirliği Yapma. Müşteri, Dell'in
telefondaki uzmanıyla ve alandaki teknisyenleriyle işbirliği yapacak ve talimatlarını izleyecektir.
Deneyimlerimiz birçok sistem sorunu ve hatasının, kullanıcı ve uzman ya da teknisyen arasında
telefonla yapılacak sıkı bir işbirliği sonucunda çözülebildiğini göstermiştir.
Alandaki sorumluluklar. Servisler sahada performansı gerektirirse, Müşteri tesisine ve Desteklenen
Ürünlere (geniş çalışma alanı, elektrik ve yerel bir telefon hattı dâhil) (Dell'den ücret talep edilmeksizin)
serbest, güvenli ve yeterli erişim sağlayacaktır. Sistem bu öğeleri içermiyorsa, bir monitör veya ekran,
bir fare (veya işaret aygıtı) ve klavye de (Dell'den ücret talep edilmeksizin) sağlanmalıdır.
Yazılımın ve Servis Verilen Sürümlerin Bakımı. Müşteri, yazılım ve Desteklenen Ürünleri
Dell'in belirttiği minimum sürüm seviyelerinde veya yapılandırmalarında tutmakla sorumludur
(PowerLink for Dell | EMC Storage veya EqualLogic™ tarafından belirtildiği şekilde veya diğer
Desteklenen Ürünler için www.support.dell.com adresinde belirtildiği şekilde). Müşteri ayrıca
Desteklenen Ürünleri bu Servisin kapsamında tutmak için onarım yedek parçalarının, yamaların,
yazılım güncelleştirmelerinin ve sonraki sürümlerin Dell'in belirttiği şekilde kurulmasını sağlamalıdır.
Veri Yedekleme; Gizli Bilgileri Kaldırma. Bu Servis'in verilmesinden önce ve verilmesi sırasında,
Müşteri'nin, sorundan etkilenen tüm sistemlerde var olan tüm verilerin, yazılımların ve programların
eksiksiz yedeğini alması önemle tavsiye edilir. Müşteri, olası arızalar, değişiklikler veya veri kaybına
karşılık etkilenen tüm sistemlerde saklanan verilerin yedek kopyalarını periyodik olarak almalıdır.
Ayrıca, yerinde servis teknisyeninin servis sağlıyor olduğuna bakılmaksızın Müşteri tüm gizli,
müseccel veya kişisel bilgilerin ve SIM kartları, CD'ler veya PC Kartları gibi tüm çıkartılabilir ortamların
kaldırılmasından sorumludur. DELL ŞUNLARLA İLGİLİ HİÇBİR YÜKÜMLÜLÜK KABUL ETMEZ:
•
GİZLİ, TESCİLLİ VEYA KİŞİSEL BİLGİLERİNİZ;
•
KAYIP VEYA BOZUK VERİ, PROGRAM VEYA YAZILIM;
•
HASARLI VEYA KAYIP ÇIKARILABİLİR ORTAM;
•
DELL'E İADE EDİLEN DESTEKLENEN ÜRÜNLERİN İÇİNDEKİ SIM KARTLARIN VEYA DİĞER
ÇIKARILABİLİR ORTAMLARIN ÇIKARILMAMASINDAN KAYNAKLANAN VERİ VEYA SES
ÜCRETLERİ;
•
BİR SİSTEM VEYA AĞIN KULLANIM KAYBI;
•
VE/VEYA DELL YA DA ÜÇÜNCÜ TARAF BİR HİZMET SAĞLAYICININ İHMALİ DE DÂHİL,
HER TÜRLÜ HAREKET VEYA ATLAMALAR.
Dell, herhangi bir program veya verinin restorasyonundan veya tekrar kurulumundan sorumlu değildir.
Desteklenen bir ürün veya parçası iade edilirken, Müşteri yalnız telefon teknisyeninin istediği
Desteklenen Ürünü veya parçayı dâhil edecektir.
3 Installation of Dell PowerEdge C-Series Servers | v1.0b4 | September 09, 2013
Üçüncü Şahıs Garantileri. Bu Servisler kapsamında Dell'in, kendi üretmediği donanım veya
yazılımlara erişim sağlaması gerekebilir. Dell veya üreticinin dışındaki herhangi bir kişi donanım ya
da yazılım üzerinde çalışırsa, bazı üreticilerin garantileri geçersiz olabilir. Dell'in Servis işlemlerinin bu
garantileri etkilememesini sağlamak müşterinin sorumluluğundadır ve eğer etkilerse, Müşteri sonucu
kabul edecektir. Dell, üçüncü taraf garantiler veya Servislerin bu garantiler üzerinde oluşabilecek etkileri
konusunda sorumluluk almaz.
Hüküm ve Koşullar
Bu Servis Açıklaması, müşteri olarak siz (“siz” veya “Müşteri”) ile bu Servisin satışına ilişkin faturanızda
belirtilen Dell tüzel kişiliği arasında geçerlidir. Bu Servis Müşterinin Dell ile imzaladığı ve Servisin satışını
yetkilendiren ayrı ana servis anlaşması uyarınca sunulmaktadır. Böyle bir sözleşmenin olmaması halinde,
bu Hizmet Müşterinin bulunduğu yere bağlı olarak Dell'in Ticari Satış Hükümleri veya Dell'in standart
Müşteri Ana Hizmet Sözleşmesine (uygun biçimde “Sözleşme”) tabi olacaktır. Bu Servis Açıklamasının
Anlaşmanın herhangi bir hükmüyle çatışması halinde bu Servis Açıklamasının hükümleri geçerli olacaktır;
yalnız bu sadece belirli çatışmayı kapsayacak ve Sözleşmenin içeriğindeki, bu Servis Açıklamasıyla özel
olarak çatışmayan başka bir hükmün yerine geçmesi söz konusu olmayacaktır.
Lütfen Anlaşmanızın konumlandırılabileceği Müşteri konumuna ilişkin URL için aşağıdaki tabloya bakın.
Taraflar, bu çevrimiçi hükümleri okuduklarını ve kabul ettiklerini beyan ederler. Müşteri ayrıca Servisi
yenilediğinde, değiştirdiğinde, uzattığında veya ilk belirlenen sürenin ötesinde kullanmaya devam
ettiğinde, Servisin www.dell.com/servicecontracts/global adresinde incelenebilecek geçerli Servis
Açıklamasına tabi olacağını kabul eder.
Servisler için siparişinizi verdiğinizde, Servisleri veya bunlarla ilişkili yazılımı kullandığınızda ya da
alışverişinizle bağlantılı olarak Dell.com web sitesinde veya Dell yazılımı arabiriminde “Kabul Ediyorum”
düğmesini tıkladığınızda veya kutusunu işaretlediğinizde, bu Servis Açıklamasının ve buraya referans
olarak eklenen anlaşmaların sizi bağladığını kabul etmiş olursunuz. Bu Servis Açıklaması'nda temsil
ettiğiniz ve imza yetkisine sahip olduğunuz bir şirket veya bir tüzel kişi adına yer alıyorsanız, bu durumda
“siz” ya da “Müşteri” söz konusu tüzel kişiyi ifade eder. Bu Servis Açıklamasını almanın yanı sıra, belirli
ülkelerdeki Müşterilerin imzalanmış bir Sipariş Formu da düzenlemeleri gerekebilir.
4 Installation of Dell PowerEdge C-Series Servers | v1.0b4 | September 09, 2013
Dell Servislerini Satın Alımınız için Geçerli Hüküm ve Koşullar
Müşterinin
Konumu
Dell Servislerini Doğrudan Dell'den Satın
Alan Müşteriler
Dell Servislerini Yetkili bir Dell Satıcısından
Alan Müşteriler
ABD
www.dell.com/CTS
www.dell.com/CTS
Kanada
www.dell.ca/terms (İngilizce)
www.dell.ca/conditions (Fransız-Kanada)
www.dell.ca/terms (İngilizce)
www.dell.ca/conditions (Fransız-Kanada)
Latin Amerika &
Karayip Ülkeleri
Yerel www.dell.com ülkeye özel web sitesi veya
*
www.dell.com/servicedescriptions/global .
Yerel www.dell.com ülkeye özel web sitesi veya
*
www.dell.com/servicedescriptions/global .
Asya-PasifikJaponya
Yerel www.dell.com ülkeye özel web sitesi veya
*
www.dell.com/servicedescriptions/global .
Servis Açıklaması ve satıcınızdan alabileceğiniz diğer Dell
servis belgeleri, siz ve Dell arasında bir anlaşma oluşturmaz;
ancak sadece satıcınızdan aldığınız Servisin içeriğini,
Servisin alıcısı olarak sizin yükümlülüklerinizi ve bu Servisin
sınırlarını ve kısıtlamalarını açıklar. Bunun sonucunda,
bu Servis Açıklamasında ve herhangi başka Dell servis
belgelerinde “Müşteri”ye yapılacak tüm atıflar, bu bağlamda
sizi işaret etmektedir ve Dell'e yapılacak tüm atıflar ise
yalnız satıcınız adına Servis sağlayan servis sağlayıcısı olarak
kabul edilecektir. Burada açıklanan Servisle ilgili olarak Dell
ile doğrudan bir sözleşmesel ilişkiniz olmayacaktır. Şüpheleri
ortadan kaldırmak için, yapısı itibariyle yalnız doğrudan alıcı
ve satıcı için geçerli ödeme şartları veya başka sözleşme
koşulları sizin için geçerli olmayacak ve bunlar sizinle satıcı
arasında kararlaştırıldığı şekilde olacaktır.
Avrupa, Orta
Doğu ve Afrika
Yerel www.dell.com ülkeye özel web sitesi veya
*
www.dell.com/servicedescriptions/global .
Servis Açıklaması, ve satıcınızdan alabileceğiniz diğer Dell
servis belgeleri siz ve Dell arasında bir anlaşma oluşturmaz;
ancak sadece satıcınızdan aldığınız Servisin içeriğini,
Servisin alıcısı olarak sizin yükümlülüklerinizi ve bu Servisin
sınırlarını ve kısıtlamalarını açıklar. Bunun sonucunda,
bu Servis Açıklamasında ve herhangi başka Dell servis
belgelerinde “Müşteri”ye yapılacak tüm atıflar, bu bağlamda
sizi işaret etmektedir ve Dell'e yapılacak tüm atıflar ise
yalnız satıcınız adına Servis sağlayan servis sağlayıcısı olarak
kabul edilecektir. Burada açıklanan Servisle ilgili olarak Dell
ile doğrudan bir sözleşmesel ilişkiniz olmayacaktır. Şüpheleri
ortadan kaldırmak için, yapısı itibariyle yalnız doğrudan alıcı
ve satıcı için geçerli ödeme şartları veya başka sözleşme
koşulları sizin için geçerli olmayacak ve bunlar sizinle satıcı
arasında kararlaştırıldığı şekilde olacaktır.
Ayrıca, Fransa, Almanya ve İngiltere'deki
müşteriler aşağıdan geçerli URL'yi seçebilirler:
Fransa: www.dell.fr/ConditionsGeneralesdeVente
Almanya: www.dell.de/Geschaeftsbedingungen
İngiltere: www.dell.co.uk/terms
* Müşteriler yerel www.dell.com web sitesine bulundukları yerde İnternet erişimi olan bir bilgisayardan www.dell.com adresine
giderek veya aşağıdaki adreste Dell'in “Bir Bölge/Ülke Seç” web sitesindeki seçeneklerden birini belirleyerek erişebilirler:
http://www.dell.com/content/public/choosecountry.aspx?c=us&l=en&s=gen.
5 Installation of Dell PowerEdge C-Series Servers | v1.0b4 | September 09, 2013
Destek ve Garanti İle İlgili Hizmetlerin Kapsadığı Ek Şart ve Hükümler
1.
Desteklenen Ürünler
Bu Servis, seçili Dell OptiPlex™, Latitude™, Inspiron™, Precision™, Vostro™, PowerEdge™,
PowerEdge SC™, PowerVault™, PowerConnect™, Force10, Dell EqualLogic™, Dell | EMC Storage
Systems™, Dell Compellent Depolama sistemleri ve standart bir yapılandırma ile satın alınan Dell
yazıcıları, monitörleri ve akıllı telefonları (“Desteklenen Ürünler”) için geçerlidir. Desteklenen Ürünlere
düzenli olarak eklemeler yapılmaktadır; dolayısıyla Dell veya Dell dışı ürünlerinize yönelik olarak sağlanan
Servislerin en güncel listesini almak için lütfen satış temsilcinize başvurun. Desteklenen Ürünlerden her
birinin etiketinde bir seri numarası (“Servis Etiketi”) yer alır. Tüm Desteklenen Ürünler için Müşteri
tarafından ayrı bir servis anlaşması satın alınmalıdır. Örneğin, dizüstü sistemiyle birlikte satın alınan bir
yazıcı dizüstü sisteminin servis sözleşmesi kapsamına girmez. Yazıcının ve dizüstü sisteminin kendi ayrı
servis sözleşmeleri olmalıdır. Bu Servis için Dell'e başvururken lütfen Desteklenen Ürününüzdeki Servis
Etiketi'ne bakın.
2.
A.
Destek Hizmetleri
Sınırlı Donanım Garantisi; Donanım Kapsamı Sınırlamaları. Destekle bağlantılı servisler
teknik destek seçeneklerini (telefon, internet, vb.) ve servis parçalarını ve Müşterinin Desteklenen
Ürünlerinde geçerli sınırlı garanti süresinde ortaya çıkan işçilik hataları (“Geçerli Olay”) nedeniyle
servis parçalarının onarımı ve değiştirilmesi ile ilgili işçilik servislerini içerebilir. Dell'in Sınırlı Donanım
Garantisi'ni www.Dell.com/Warranty adresinde ya da bölgenize ait ABD dışında yayınlanan Dell.com
web sitesinde inceleyebilirsiniz.
Donanım teminatına ilişkin ek sınırlandırmalar geçerli olabilir ve bu donanım teminat sınırlamalarını
genişletmek için ek bir ücretle servis olanakları sağlanabilir. Garanti bilgileri için lütfen
www.Dell.com/Warranty adresine veya yerel Dell.com web sitesine bakın veya daha ayrıntılı bilgi
almak için Dell teknik destek analistine başvurun.
B.
Tüm Ünite Değişimi; İade Yapılmaması. Dell arızalı Desteklenen Ürün bileşeninin kolayca
sökülüp takılabilecek bir bileşen (klavye veya monitör gibi) olduğuna veya Desteklenen Ürün'ün
ünite olarak değiştirilmesi gerektiğine karar verirse, Müşteri'ye yedek bir ünite gönderme hakkını
saklı tutar. Dell Müşteri'ye yedek bir ünite teslim ederse, Müşteri'nin bu durumdan etkilenen ünite
için ilgili sabit diskleri muhafaza edebileceği Sabit Diskiniz Sizde Kalsın servisi satın almamış olması
halinde, Müşteri arızalı Sistem ve ilgili bileşeni Dell teknisyenine vermek zorundadır. Müşteri bozuk
sistemi veya bileşeni yukarıda belirtildiği şekilde Dell'e iade etmezse veya bozuk birim değiştirilen
birimle birlikte gönderilen yazılı talimatlara uygun olarak on (10) gün içinde iade edilmezse
(değiştirilen ünitenin Dell teknisyeni tarafından bizzat teslim edilmemesi durumlarında geçerlidir),
Müşteri faturayı aldığında Dell'e değiştirilen ünitenin bedelini ödemeyi kabul eder. Müşteri eline
geçtikten sonra bu gibi bir faturayı on (10) gün içinde ödemezse, Dell'in sahip olduğu diğer yasal
hak ve çözümlere ek olarak, Dell bildirimde bulunduktan sonra Servis Açıklaması'nı sonlandırabilir.
6 Installation of Dell PowerEdge C-Series Servers | v1.0b4 | September 09, 2013
C.
Stoklu Parçalar, Görevle İlgili Kritik Parçalar. Dell şu anda parçaları dünyanın çeşitli
konumlarında stoklamaktadır. Seçili parçalar Müşterinin sahasına en yakın yerdeki stoklar içinde
yer almıyor olabilir. Desteklenen Ürünü onarmak için gerekli bir parça müşterinin bulunduğu yere
yakın bir Dell tesisinden sağlanamıyorsa ve başka bir tesisten getirilmesi gerekiyorsa, bir gün aşırı
teslim servisi kullanılarak gönderilecektir. 2 saatlik ve 4 saatlik parçaların bulunduğu konumlarda,
Dell tarafından belirlenen iş açısından kritik sistem bileşenleri stoklanır. İş açısından kritik bileşen,
bozulması halinde Desteklenen Ürünün temel işlevlerini yerine getirmesini engelleyebilecek olan
bileşendir. Kritik olmayan parçalar şunları içerir (ancak bunlarla sınırlı değildir): Yazılımlar, disketler,
ortam sürücüleri, modemler, hoparlörler, ses kartları, zip sürücüleri, monitörler, klavyeler ve fareler.
2 saatlik veya 4 saatlik parçaları almak için, Müşterinin iş ile ilgili kritik parçaların teslimini destekleyen
ilgili servis sözleşmesini satın almış olması ve Desteklenen Ürünün Dell tarafından belirlenmiş
desteklenen kapsama alanı içinde bulunması gerekir.
D.
Servis Parçalarının Mülkiyeti. Desteklenen Üründen çıkarılan ve Dell'e geri gönderilen tüm
Dell servis parçaları, Dell'in malı haline gelir. Müşterinin Dell'den yedek parça alması halinde,
Desteklenen Üründen çıkarılan ve Müşterinin alıkoyduğu servis parçaları için, o tarihte geçerli olan
perakende satış fiyatını Dell'e ödemek zorundadır ( Desteklenen Ürünlerdeki “Sabit Sürücünüzü
Alıkoyabilirsiniz” servisi kapsamında olan sabit sürücüler hariç). Garanti onarımlarını gerçekleştirirken,
Dell, çeşitli üreticiler tarafından üretilen yeni ve elden geçirilmiş parçalar kullanır ve Müşteri bunu
açıkça kabul eder.
3.
Servis Süresi
Bu Servis Açıklaması, Sipariş Formunuzda belirtilen tarihte başlar ve Sipariş Formunda belirtilen süre
(“Süre”) boyunca devam eder. Müşteri'nin karşılığında bir ya da daha fazla Servis satın aldığı sistem,
lisans, kurulum, dağıtım, yönetilen son nokta veya son kullanıcı sayısı, abonelik bedeli ya da ücreti ve
her bir Servis için geçerli Süre Müşteri'nin Sipariş Formu'nda belirtilmiştir. Dell ile Müşteri arasında yazılı
olarak anlaşmaya varılmadığı sürece, bu Servis Açıklaması kapsamındaki Servislerin alımı yalnızca
Müşterinin dâhili kullanımına yöneliktir ve yeniden satılamaz veya servis bürosu için kullanılamaz.
4. Önemli Ek Bilgiler
A.
Tekrar randevu alma. Bu Servis için randevu alındıktan sonra, programdaki tüm değişiklikler
planlanan tarihten en az 8 takvim günü önce yapılmalıdır. Müşteri bu servisi zamanlama tarihinden
7 gün veya daha kısa süre önce yeniden zamanlarsa, servislerin fiyatının %25'ini geçmemek kaydıyla
bir yeniden zamanlama ücreti alınır. Müşteri, serviste yapılacak her türlü yeniden zamanlama işleminin
Servisin başlamasından en az 8 gün önce onaylanması gerektiğini kabul eder.
B.
Kurulum ve Dağıtım servisleriyle birlikte satın alınan donanımın ödemesi. Yazılı olarak
bir başka şekilde anlaşmaya varılmadıkça, donanımın ödemesi hiçbir durumda bu tip bir donanımla
birlikte satın alınan kurulum veya dağıtım servislerinin performansına veya sunulmasına bağlı
olmayacaktır.
C.
Servisin Kapsamına Dair Ticari Olarak Makul Limitler. Dell, Servisi sağlamasının Dell veya
Servis sağlayıcıları için kabul edilemez bir risk oluşturacağına veya bunun kapsam dışı olduğuna
kanaat getirirse, Servisi sağlamayı reddedebilir. Dell, Müşterinin bu Servis Açıklaması kapsamındaki
sorumluluklarını yerine getirmemesi de dâhil kendi kontrolü dışındaki bir nedenle servisin
gerçekleştirilememesi veya gecikmesinden sorumlu olmayacaktır. Servis sadece Desteklenen
Ürünün tasarlandığı kullanım şekillerini kapsar.
7 Installation of Dell PowerEdge C-Series Servers | v1.0b4 | September 09, 2013
D.
İsteğe Bağlı Servisler. İsteğe bağlı servisler (gerektiğinde servis, kurulum, danışmanlık, yönetilen,
profesyonel destek veya eğitim servisleri dâhil) Dell'den satın alınabilir ve Müşterinin bulunduğu yere
göre değişebilir. İsteğe bağlı servisler, Dell ile ayrı bir anlaşma gerektirebilir. Bu tür bir anlaşmanın
olmaması halinde, isteğe bağlı servisler bu Servis Açıklaması uyarınca sağlanır.
E.
Atama. Dell bu Servis ve/veya Servis Açıklaması'nı, gerekli nitelikleri taşıyan üçüncü taraf servis
sağlayıcılarına atayabilir.
F.
İptal. Dell, bu Servisi, Servis süresi içinde aşağıdaki nedenlerden biri dolayısıyla iptal edebilir:
• Müşterinin fatura hükümlerine bağlı olarak, bu Servis'in tüm bedelini ödeyememesi;
• Müşterinin; yardımcı olan analist veya yerinde servis teknisyenine kötü amaçlı ve/veya tehdit
içerecek biçimde davranması ya da kendisiyle işbirliği yapmasını reddetmesi veya
• Müşterinin bu Servis Açıklaması'nda belirtilen tüm hüküm ve koşullara uymaması.
Dell bu Servis'i iptal ederse, yazılı iptal bildirimini Müşteri'nin faturasında belirtilen adrese gönderecektir.
Bildirim, iptal nedenini ve iptalin geçerli olacağı tarihi içerecektir; bu tarih, Dell'in iptal bildirimini
Müşteriye gönderdiği tarihten on (10) gün önce olamaz (eyalet yasaları anlaşmaya göre farklılık
göstermeyen başka iptal koşulları ileri sürmedikçe). Dell bu servisi bu madde çerçevesinde iptal
ederse, Müşteri Dell'e yapılan veya yapılması gereken ödemeleri geri alma hakkına sahip olmaz.
G.
Coğrafi Sınırlamalar ve Yer Değiştirme. Bu Servis, Müşteri'nin faturasında belirtilen tesislerde
verilecektir. Bu Servis her yerde verilmemektedir. Servis düzeyleri, teknik destek saatleri ve yerinde
yanıt süreleri de dâhil olmak üzere Servis seçenekleri coğrafi konumlara göre değişir ve Müşterinin
bulunduğu konumda bazı seçenekler satışa sunulmamış olabilir. Bu nedenle bu bilgiler için lütfen
satış temsilcinize başvurun. Dell'in taşınan Desteklenen Ürünlere Servis sağlama yükümlülüğü
servisin yerel olarak bulunabilirliği, ilave ücretler, taşınan Desteklenen Ürünün Dell'de yeniden
sertifikalanması ve mevcut zaman ve malzeme danışmanlık ücretleri dâhil ve bunlarla sınırlı
olmamak kaydıyla, çeşitli faktörlere tabidir.
H.
Servisin Devri. Bu Servis Açıklaması'nda belirtilen sınırlamalara tabi olarak, Müşteri'nin Desteklenen
Ürün veya Servis Açıklaması'nı satın alan ilk kişi olması veya Müşteri'nin Desteklenen Ürün ile Servis
Açıklamasını ilk sahibinden (veya bir önceki devreden kişiden) satın alması ve bu Servis Açıklaması'nda
belirtilen ve www.support.dell.com adresinde yer alan tüm devir prosedürlerine uyması koşuluyla,
Müşteri bu Servisi, o tarihteki geçerli servis süresi dolmadan önce Desteklenen Ürünü satın alan
üçüncü tarafa devredebilir. Bir devir ücreti ödenmesi gerekebilir. Müşteri veya Müşterinin servisi
devrettiği kişi Desteklenen Ürünü bu Servisin bulunmadığı (veya Müşterinin Servis için ödediği fiyata
sunulmadığı) bir coğrafi bölgeye taşırsa, Müşteri veya Müşterinin servisi devrettiği kişi için ürün
garanti kapsamında olmayabilir veya yeni bölgede aynı kapsam kategorilerinin geçerli olabilmesi
için ek ücretler talep edilebilir. Müşteri veya Müşterinin servisi devrettiği kişi bu ilave ücretleri
ödememeyi seçerse, Servis otomatik olarak yeni bölgesinde bu fiyata veya daha düşük fiyatlara
mevcut olan destek kategorilerine alınır.
© 2012 Dell Inc. Tüm hakları saklıdır. Bu belgede, marka ve adların sahiplerine ya da ürünlerine atıfta
bulunmak için ticari marka ve ticari adlar kullanılabilir. Teknik özellikler, yayın tarihi itibarıyla doğrudur;
ancak herhangi bir zamanda bildirilmeksizin değiştirilebilirler. Dell ve ortakları, yazım veya fotoğraf
hatalarından veya eksikliklerinden sorumlu tutulamaz. Dell’in satış hüküm ve koşulları geçerlidir.
Bu koşul ve hükümler, aşağıdaki sayfada yer alan tablo kullanılarak bulunabilir. Ayrıca talep edilmesi
halinde Dell'in satış hüküm ve koşullarının basılı bir kopyasını da edinebilirsiniz.
8 Installation of Dell PowerEdge C-Series Servers | v1.0b4 | September 09, 2013
Ek A
Servis Stok Kodları
US Stok Kodu
Stok Kodu
Açıklama
973-5372
Dell PowerEdge C Serisi Sunucuların Kurulumu, LWT
İş Ortağı
DSP
973-5373
Dell PowerEdge C Serisi Sunucuların Kurulumu, MWT
DSP
973-5374
Dell PowerEdge C Serisi Sunucuların Kurulumu, HWT
DSP
LA Stok Kodu
Stok Kodu
Açıklama
973-5375
Dell PowerEdge C Serisi Sunucuların Kurulumu, LWT
İş Ortağı
DSP
973-5376
Dell PowerEdge C Serisi Sunucuların Kurulumu, MWT
DSP
973-5377
Dell PowerEdge C Serisi Sunucuların Kurulumu, HWT
DSP
BZ Stok Kodu
Stok Kodu
Açıklama
973-5378
Dell PowerEdge C Serisi Sunucuların Kurulumu, LWT
İş Ortağı
DSP
973-5379
Dell PowerEdge C Serisi Sunucuların Kurulumu, MWT
DSP
973-5380
Dell PowerEdge C Serisi Sunucuların Kurulumu, HWT
DSP
Stok Kodu
Açıklama
683-18016
Dell PowerEdge C Serisi Sunucuların Kurulumu, LWT
DSP
683-18017
Dell PowerEdge C Serisi Sunucuların Kurulumu, MWT
DSP
683-18018
Dell PowerEdge C Serisi Sunucuların Kurulumu, HWT
DSP
EMEA Stok Kodu
İş Ortağı
APJ POS SKU
Stok Kodu
Açıklama
683-17934
Dell PowerEdge C Serisi Sunucuların Kurulumu, LWT
İş Ortağı
DSP
683-17935
Dell PowerEdge C Serisi Sunucuların Kurulumu, MWT
DSP
683-17936
Dell PowerEdge C Serisi Sunucuların Kurulumu, HWT
DSP
APJ APOS SKU
Stok Kodu
Açıklama
683-17937
Dell PowerEdge C Serisi Sunucuların Kurulumu, LWT
DSP
683-17938
Dell PowerEdge C Serisi Sunucuların Kurulumu, MWT
DSP
683-17939
Dell PowerEdge C Serisi Sunucuların Kurulumu, HWT
DSP
9 Installation of Dell PowerEdge C-Series Servers | v1.0b4 | September 09, 2013
İş Ortağı
Ek B
Dell'in çalışma saatlerine dair istisnalar
Ülke
Dell'in çalışma saatleri
St. Kitts, St. Lucia, St. Vincent, Trinidad, Virgin Adaları, Karayiplerin İngilizce konuşulan
diğer yerleri
07:00 - 16:00
Barbados, Bahamalar, Belize, Costa Rica, El Salvador, Grand Cayman, Guatemala, Honduras,
Jamaica, Panama, Puerto Rico, Dominik Cumh., Surinam, Turks ve Caicos
08:00 - 17:00
Avustralya, Bermuda, Çin, Haiti, Hong Kong, Japonya, Kore, Malezya, Hollanda Antilleri,
Yeni Zelanda, Singapur, Tayvan, Tayland
09:00 - 17:00
Arjantin, Hindistan, Paraguay, Uruguay
09:00 - 18:00
Bolivya, Şili
09:00 - 19:00
10 Installation of Dell PowerEdge C-Series Servers | v1.0b4 | September 09, 2013

Benzer belgeler

Dell Copilot Optimize Raporlama

Dell Copilot Optimize Raporlama sitesine giderek veya http://www.dell.com/content/public/choosecountry.aspx?c=us&l=en&s=gen adresindeki "Bir Bölge/Ülke Seç" seçeneklerden birini belirleyerek erişebilirler.

Detaylı

Servis Açıklaması Kuru Piller için Garanti Dışı Pil Değişim

Servis Açıklaması Kuru Piller için Garanti Dışı Pil Değişim Desteklenen Ürünleri bu Servisin kapsamında tutmak için onarım yedek parçalarının, yamaların, yazılım güncelleştirmelerinin ve sonraki sürümlerin Dell'in belirttiği şekilde kurulmasını sağlamalıdır...

Detaylı

Servis Açıklaması

Servis Açıklaması Desteklenen Ürünleri bu Servisin kapsamında tutmak için onarım yedek parçalarının, yamaların, yazılım güncelleştirmelerinin ve sonraki sürümlerin Dell'in belirttiği şekilde kurulmasını sağlamalıdır...

Detaylı

Servis Açıklaması

Servis Açıklaması belgelerinde "Müşteri"ye yapılacak tüm atıflar, bu bağlamda sizi işaret etmektedir ve Dell'e yapılacak tüm göndermeler ise yalnız satıcınız adına Servis sağlayan servis sağlayıcısı olarak kabul edi...

Detaylı

Proactive Maintenance

Proactive Maintenance Bu Servis Açıklaması, müşteri olarak siz (“siz” veya “Müşteri”) ile bu Servisin satışına ilişkin faturanızda belirtilen Dell tüzel kişiliği arasında geçerlidir. Bu Servis Müşterinin Dell ile imzala...

Detaylı