Egzoz sisteminin modifiye edilmesi Egzoz sisteminin

Yorumlar

Transkript

Egzoz sisteminin modifiye edilmesi Egzoz sisteminin
Egzoz sisteminin modifiye edilmesi
Egzoz sisteminin modifiyesindeki sınırlamalar
Egzoz sisteminin modifiyesindeki sınırlamalar
Tüm motor tipleri ve egzoz sistemleri için genel sınırlamalar
ÖNEMLİ!
Aşağıda belirtilen durumlara neden olabildiği için Scania satıcınızla görüşmeden
aracınızın egzoz sisteminde değişiklik yapmanıza genellikle izin verilmemektedir.
Motor emisyon sınıfı, şasiye özgü teknik özellik kısmında (ICS) gösterilmektedir.
• Egzoz sisteminde yapılan tüm değişiklikler sertifikayı etkiler. Daha fazla bilgi
için bir Scania bayisiyle temasa geçin.
• Yasal emisyon ve gürültü gerekliliklerine uyumsuzluk
• Ciddi zarar görmüş motor gücü
• Artan yakıt tüketimi
• Egzoz gazı son işlem ekipmanında daha yüksek yenileme maliyetleri ile sonuçlanan kalıcı hasar
• Araç bileşenleri için daha kısa servis ömrü
07:70-01 Yayım 8 tr-TR
1 (10)
©
Scania CV AB 2015, Sweden
Egzoz sisteminin modifiye edilmesi
Egzoz sisteminin modifiyesindeki sınırlamalar
Gazlı motorlu araçlara yönelik sınırlamalar
ÖNEMLİ!
Bunlar gazlı motorlu araçların modifiye edilmesiyle ilgili sınırlamalar ve koşullardır.
Gazlı araçlara yönelik sınırlamalara ilişkin bilgi Gazlı araçlar üzerinde çalışma belgesinde bulunabilir.
07:70-01 Yayım 8 tr-TR
2 (10)
©
Scania CV AB 2015, Sweden
Egzoz sisteminin modifiye edilmesi
Susturucuların taşınması
Susturucuların taşınması
Euro 3, 4, ve 5 motorlu veya daha düşük emisyon seviyesine sahip araçlarda, susturucu konumunun değiştirilmesine izin verilir. Bu durumda özel koşullara uyulması
gerekir. Daha fazla bilgi, Koşullar altındaki bu belgede bulunabilir. Euro 6 motorlarda susturucu konumunun değiştirilmesine izin verilmemektedir.
Susturucu, şaside fabrika montajlı durumda olabilir; destek ayakları için Adaptasyon'a bakınız.
UYARI!
336 959
• Diğer bileşenleri korumak için egzoz borusunda bir ısı kalkanı olmalıdır.
• Yangın riskinin önüne geçmek için susturucunun yakınındaki yüzey 200°C'den
yüksek sıcaklığa ulaşmamalıdır.
• Daha yüksek sıcaklıklarda, başka bir materyalin toplanıp ateş almasını önlemek
için yüzeylerde hiç cep olmaması çok önemlidir.
ÖNEMLİ!
Taşıma öncesi. Boruyu işaretinden uzatın.
SCR sistemleriyle donatılmış araçlarda, indirgeyici dozajlama cihazı susturucu ile
bağlantılı olarak taşınmamalıdır.
Isı koruması, güvenlik aralığı ve ısı kalkanları hakkında ayrıntılı bilgi Sıcak bileşenlerle bağlantılı yangın riski ve hasarı başlıklı belgede mevcuttur.
07:70-01 Yayım 8 tr-TR
3 (10)
©
Scania CV AB 2015, Sweden
Egzoz sisteminin modifiye edilmesi
Susturucuların taşınması
Koşullar
Susturucunun taşınmasında aşağıdaki koşullar geçerlidir:
336 960
• Yakınındaki ısıya duyarlı bileşenleri korumak için, susturucuda bir emniyet boşluğu olmalıdır.
• Motor ve susturucu arasındaki egzoz borusu ve egzoz borusu parçaları, susturucunun motor ve şasiye bağlı olarak hareket etmesine izin verecek şekilde esnektir.
Scania'nın esnek bir egzoz borusu sert bir boruyla birbirine eklenebilir. Tüm
uzunluk boyunca sert bir egzoz borusu kullanıldığında, motor hareketleri nedeniyle susturucudaki boru eklentisinin kırılma riski vardır.
Not:
Bu tip bir modifikasyon araç kullanılmaya başlanmadan önce Scania tarafından kontrol edilmelidir. Herhangi bir dönüştürme başlatmadan önce bir Scania distribütörü ile
irtibata geçin ve üstyapı belgesini ekleyin. Daha sonra fabrika ile irtibata geçip size
geri dönüş yapacaklardır.
İlgili pazar için irtibat kurulacak yetkili kişi, Pazar yetkili kişileri altındaki Scania
Üstyapı İmalatçıları Ana Sayfasında listelenmiştir.
Taşıma sonrası.
İndirgeyici depolarının taşınması ile ilgili bilgi Euro 5 motorlu araçlarda indirgeyici
deposunun taşınması adlı belgede mevcuttur.
07:70-01 Yayım 8 tr-TR
4 (10)
©
Scania CV AB 2015, Sweden
Egzoz sisteminin modifiye edilmesi
Susturucuların taşınması
Tavsiyeler
Basınç düşüşlerini engelleyin
Sistemin basınç düşüşlerini en aza indirmek için, aşağıdaki kriterler yerine getirilmelidir:
• Tüm taşıma borusu dirsekleri eşit ve kaynak yapılmamış olmalıdır.
• Egzoz sistemi bileşenlerinin kesit alanı orijinal boru alanının kesit alanından hiçbir zaman daha küçük olmamalıdır.
• Minimum dirsek yarıçapı:
– 114 mm boru, r = 130 mm
– 127 mm boru, r = 145 mm
• Boru dirseklerini doğrudan birbiri ardına yerleştirmekten kaçının, aksi takdirde
akış kaybı riski vardır.
Sıcaklık düşüşlerini engelleyin
Motor ve susturucu arasında yer alan 1 metreden fazla uzunluğa sahip borularda sıcaklık düşüşünü engellemek için boru tüm uzunluğu boyunca düzgün bir şekilde yalıtılmalıdır. Yalıtım için 10 mm kalınlığında cam lifi kullanın ve aşağıdakileri
unutmayın:
• Yalıtımı borunun her iki ucuna da yerleştirip bağlayın.
• Yalıtım 800°C'ye dayanıklı olmalıdır ve dış etkilerden korunmalıdır.
07:70-01 Yayım 8 tr-TR
5 (10)
©
Scania CV AB 2015, Sweden
Egzoz sisteminin modifiye edilmesi
Susturucuların taşınması
Esnek borular için talimatlar
Esnek borular düz oturmalıdır ve fonksiyonlarını sürdürmek için yarı uzatılmış olmalıdır. Kıvrık ya da S şeklinde otururlarsa, fonksiyonlarının kötü etkilenme riski
vardır. Taşımanın uygulanmasıyla ilgili açıklama için resimlere bakın.
Euro6 motorlu araçlarda susturucunun aşağı akımlı
egzoz borusu uzatması
Susturucunun aşağı akımlı egzoz borusunu uzatmaya ve uygun bir dikey çıkışa izin
verilebilir. Egzoz borusu aşağıdaki gereklilikleri karşılamalıdır:
•
•
•
•
•
Maksimum dirsek sayısı: 9
Sistem için maksimum eğilme açısı: 230 derece
Minimum dirsek yarıçapı: 145 mm
Tüm sensörler ve konumları değiştirilmemiş olarak bırakılmalıdır
Susturucu ve çıkışına olan hasarı önlemek için montaj süresince mevcut egzoz
borusuna gerekenden fazla kuvvet uygulamalayın.
• Harekete engel olmayacak şekilde mevcut egzoz borusuna yeterli uzunlukta esnek bir egzoz hortumu kullanın
Yukarıdaki gereklilikler uygulansa bile Scania, son işlem sisteminin sağlamlığını
veya bağlantılıysa ADR sertifikası ve gürültüyle ilgili gerekliliklerin yerine getirileceğini garanti etmez.
Scania, yakıt tüketimindeki, güç kaybındaki ve torktaki herhangi bir değişikliği içeren değişiklik sonuçları için hiçbir sorumluluk kabul etmez.
07:70-01 Yayım 8 tr-TR
6 (10)
©
Scania CV AB 2015, Sweden
Egzoz sisteminin modifiye edilmesi
Damperli gövde ısıtması valfı için adaptasyon
Damperli gövde ısıtması valfı için adaptasyon
Ortam sıcaklığı 30°C'yi aştığında damper gövdesi ısıtıcı valfı kullanılmamalıdır.
ÖNEMLİ!
Aşağıdaki teknik gereklilikler damper gövdesi ısıtıcı valfine adaptasyon uygulamaktadır:
• Egzoz valfı da dahil olmak üzere boru boyutları en azından orijinal borularla aynı
ebatta olmalıdır.
• Susturucunun ve egzoz borusunun hareket serbestliğinin sağlanması için minimum olarak orijinal kurulumda kullanılan uzunlukta esnek borular kullanın.
• Kurulum, olabildiğince az boru dirseği ile gerçekleştirilmelidir.
• Boru dirseklerinin yarıçapı egzoz borularının çapından küçük olmamalıdır.
• Modifikasyon, susturucuya veya egzoz sistemindeki diğer bileşenlere ek ağırlık
yapmayacak şekilde gerçekleştirilmelidir.
Aşağıdaki ilave gereklilikler Euro 4, 5 veya 6 motorlu araçlara uygulanmaktadır:
• Egzoz gazlarının yalnız susturucu üzerinden serbest bırakılmasına izin verilmiştir.
• Üstyapıya egzoz akışı yalnız akışın maks. %50'si kadar olabilir. Karşı basıncın
artmadığının onaylanması durumunda üstyapıya daha fazla egzoz gazına izin verilebilir.
• Egzoz sistemi ve son işlem sistemine ilişkin hiçbir sensör konumuna dokunulmamalıdır.
• Susturucu ve sensör arasındaki egzoz borusu modifiye edilmemelidir.
07:70-01 Yayım 8 tr-TR
7 (10)
©
Scania CV AB 2015, Sweden
Egzoz sisteminin modifiye edilmesi
Damperli gövde ısıtması valfı için adaptasyon
Not:
Bu tip bir modifikasyon araç kullanılmaya başlanmadan önce Scania tarafından kontrol edilmelidir. Herhangi bir dönüştürme başlatmadan önce bir Scania distribütörü ile
irtibata geçin ve üstyapı belgesini ekleyin. Daha sonra fabrika ile irtibata geçip size
geri dönüş yapacaklardır.
İlgili pazar için irtibat kurulacak yetkili kişi, Pazar yetkili kişileri altındaki Scania
Üstyapı İmalatçıları Ana Sayfasında listelenmiştir.
07:70-01 Yayım 8 tr-TR
8 (10)
©
Scania CV AB 2015, Sweden
Egzoz sisteminin modifiye edilmesi
Oksidasyon katalitik konvertörünün ve pasif partikül filtresinin taşınması
Oksidasyon katalitik konvertörünün ve pasif partikül filtresinin taşınması
Pasif bir partikül filtresini birleştiren oksidasyon katalitik konvertörü, dikey veya yatay bir konuma hareket ettirilebilir. Egzoz borusu uzatılmışsa, aşağıdaki gibi yalıtılmalıdır:
• Yalıtımın içteki 3 katı
• Dış koruyucu kat
Aşağıdaki parça numarasına bakınız.
314 985
Egzoz borusu 2 metreye kadar uzatılabilir.
Üstyapı parçaları
Tanımlama
1 Korumaa
2 Yalıtımaa
3 Egzoz borusu
Mkt.
1
3
1
Parça numarası
1 513 878
1 513 877
-
a. Yaklaşık 65 cm'lik bir egzoz borusunu bağlamak için, 5 m'lik üç rulo yalıtım ve bir koruma rulosu
yeterlidir.
1
2
3
314 986
Parçalar Scania bayilerinden bulunabilir.
07:70-01 Yayım 8 tr-TR
9 (10)
©
Scania CV AB 2015, Sweden
Egzoz sisteminin modifiye edilmesi
Fabrikada takılan ön temizleyicili araçlar
Fabrikada takılan ön temizleyicili araçlar
1
Ön temizleyicili araçlarda, egzoz akışı ön temizleyici içinde bir vakum oluşturmak
ve böylece arınma derecesini arttırmak için kullanılır. Ön temizleyici ejektör borusu,
ön temizleyicinin en ideal performansa sahip olması için egzoz borusu çıkışından
belli bir mesafede (A) egzoz borusuna bağlanmalıdır. Bu nedenle ejektör borusu ile
egzoz borusu çıkışı arasındaki mesafeyi değiştirmeyin.
2
3
Ön temizleyicili ve damperli gövde ısıtmalı araçlar
4
ÖNEMLİ!
6
314 987
5
Ön temizleyicili ve damperli gövde ısıtmalı araçlarda, ön temizleyici ejektör borusu
damperli gövde ısıtma valfından sonra bağlanmalıdır. Damperli gövde ısıtması kullanıldığında kurulum ön temizleme sağlamaz, ancak yangın riskini ortadan kaldırır.
1. Susturucu
• Damper gövdesi ısıtıcısını susturucunun aşağı akışına ve ejektör borusunun yukarı akışına bağlayın.
• Ön temizleyicinin çalışması bozulacağından, ejektör borusu ile egzoz borusu çıkışı arasındaki mesafeyi değiştirmeyin.
2. Üstyapıyı ısıtmak için egzoz çıkışı
3. Ön temizleyiciye giden boru
4. Ejektör borusu
5. Egzoz borusu çıkışı
6. Damper gövdesi ısıtıcı valfı bağlantısı
07:70-01 Yayım 8 tr-TR
10 (10)
©
Scania CV AB 2015, Sweden

Benzer belgeler

Egzoz sisteminin modifiye edilmesi Egzoz sisteminin

Egzoz sisteminin modifiye edilmesi Egzoz sisteminin • Kurulum, olabildiğince az boru dirseği ile gerçekleştirilmelidir. • Boru dirseklerinin yarıçapı egzoz borularının çapından küçük olmamalıdır. • Modifikasyonun susturucuya veya egzoz sistemindeki ...

Detaylı

Askeri Gemi Dizel Makine Egzoz Sistemi Tasarımı

Askeri Gemi Dizel Makine Egzoz Sistemi Tasarımı Analiz için belirlenen ortam ve sınır şartları kullanılarak yaş tip susturucunun dört farklı konfigürasyonu için yapılan geri basınç ve ısıl analizleri sonucunda elde edilen değerler, Tablo 1’de v...

Detaylı