Java Temelleri : Jdk,jre Ve Jvm Nedir?

Transkript

Java Temelleri : Jdk,jre Ve Jvm Nedir?
Jdk,jre Ve Jvm Nedir?
Jdk,jre Ve Jvm Nedir?
Jdk,jre ve jvm nedir?kısaca açıklama.
JDK nedir?
Java JDK yazılım geliştirme donanımıdır. Program, yazılım geliştirmek için bazı araçlara,
yazılımlara, kütüphanelere ihtiyaç duyarız. Bunlar, yazdığımız "insanın okuyabileceği" kodları
"makinenin okuyabileceği" kodlara çeviren şeylerdir. Bunlara genelde Software Development
Kit yani yazılım geliştirme donanımı (teçhizatı ya da kiti) denir. Kısaca SDK olarak yazılır.
Günümüzdeki en önemli programlama dillerinden biri Java'dır. Java da böyle bir geliştirme kiti
var. Onun adı Java Development Kit yani Java geliştirme ekipmanı olduğundan buna kısaca JDK
diyoruz.
Program, yazılım geliştirmek için bazı araçlara, yazılımlara, kütüphanelere ihtiyaç duyarız.
Bunlar, yazdığımız "insanın okuyabileceği" kodları "makinenin okuyabileceği" kodlara çeviren
şeylerdir. Bunlara genelde Software Development Kit yani yazılım geliştirme donanımı (teçhizatı
ya da kiti) denir. Kısaca SDK olarak yazılır.
Günümüzdeki en önemli programlama dillerinden biri Java'dır. Java da böyle bir geliştirme kiti
var. Onun adı Java Development Kit yani Java geliştirme ekipmanı olduğundan buna kısaca JDK
diyoruz.
JRE nedir?
JRE (Java Runtime Environment) Java Virtual Machine, Java Platform çekirdek class'larını ve
destekleyici dosyalar gibi paketleri içerir. Yani Java kodu geliştirmek için gerekli olan derleyici
(com piler), debugger gibi paketleri içermez. JRE zaten JDK'nın içinde vardır. Böyle bir paketin
oluşturulmasının nedeni ise basit: Yazdığınız ve derlediğiniz (com pile) Java class'larını herhangi
başka bir makinede çalıştırmak için bu pakete ihtiyacınız olabilir.
JVM nedir?
JVM, bir sanal makine üzerinde çalışan yapıya sahiptir. Bu yüzden Java'da yazılan uygulamaları
çalıştırabilmek için bilgisayarımıza bir Java sanal makinesi kurmamız gerekiyor. Bunun İngilizce
adı da Java Virtual Machine, kısaltması ise JVM Sadece bir tane JVM yok. Java'nın sahibi
konumundaki sun Microsystems firmasının sanal makinesinden başka, örneğin IBM'in de bir
Java sanal makinesi var.
www.dijitalders.com
Jdk,jre Ve Jvm Nedir?
1
Jdk,jre Ve Jvm Nedir?
Serdar Yağmurdereli
Java, bir sanal makine üzerinde çalışan yapıya sahiptir. Bu yüzden Java'da yazılan uygulamaları
çalıştırabilmek için bilgisayarımıza bir Java sanal makinesi kurmamız gerekiyor. Bunun İngilizce
adı da Java Virtual Machine, kısaltması ise JVM Sadece bir tane JVM yok. Java'nın sahibi
konumundaki sun Microsystems firmasının sanal makinesinden başka, örneğin IBM'in de bir
Java sanal makinesi var.
www.dijitalders.com
Jdk,jre Ve Jvm Nedir?
2