MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri) ve scl

Transkript

MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri) ve scl
MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri) ve scl-90 Eğitimi
Genel Bilgi
Klinik anlamda olası tanı koymak amacıyla uygulanan objektif bir testtir.
Uygulayıcıdan Evet-Hayır şeklinde bir formata sahip, toplam 566 soruyu oluşan 13 alt testi
cevaplandırması istenmektedir. Analiz edilen alt testler aşağıdaki gibidir:














Bir Diyemem Alt Testi
L Alt Testi
K Alt Testi
F Alt Testi
Hipokondriazis (Hs) Alt Testi
Depresyon (D) Alt Testi
Histeri (Hy) Alt Testi
Psikopatik Sapma (Pd) Alt Testi
Kadınlık – Erkeklik (Mf) Alt Testi
Paranoya (Pa) Alt Testi
Psikasteni (Pt) Alt Testi
Şizofreni (Sc) Alt Testi
Hipomani (Ma) Alt Testi
Sosyal İçedönüklük (Si) Alt Testi
Eğitimin Yararları





Kişilik özellikleri hakkında ayrıntılı bir rapor sunar.
Olası tanı koymada yardımcıdır.
Danışanın kişiliği hakkında ayrıntılı bir bilgi sunarak terapi ve danışmanlık sürecine
yarar sağlar.
Araştırma ve bilimsel çalışmalarda ölçek olarak kullanıma uygundur.
Endüstriyel psikoloji alanında işbölümü gerçekleştirirken yaygın olarak
kullanılmaktadır.
Eğitimin Akışı
 İlk etapta teorik bilgi aktarımı gerçekleştirilir.
 İkinci etapta eğitimci gerçek bir protokolü adım adım puanlamayı ve raporlamayı
katılımcıların önünde gerçekleştirir.
 Eğer katılımcıların konuya tam anlamıyla hakim olamadıklarını düşünürse ve/veya
katılımcılardan biri bu yönde bir talepte bulunursa bir başka gerçek protokolü tekrar
puanlayarak raporlar.
Materyal Çantasının İçeriği




İki adet soru kitapçığı
Erkek ve kadın cinsiyetleri için ikişer adet testör uygulama formu
Yardımcı kaynak
MMPI Testinin puanlanmasında kullanılacak bilgisayar programı.
Eğitimin Süresi
6 saatlik teorik bilgi aktarımı ve süper vizyon aşamasını kapsamaktadır.
Katılımcıların ne kadar sürede sertifika almaya hak kazanacakları uygulama çalışmalarını
bitirecekleri süreye bağlıdır.
Kontenjan
Katılımcılarımız için öğrenme sürecini hem daha keyifli hem de daha verimli hale
getirebilmek ve eğitimcimiz birebir etkileşim imkanlarını arttırmak adına eğitim kontenjanı
sınırlandırılmıştır.
Kimler Katılabilir?






Psikoloji ve Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümlerinde okuyan 3. ve 4. sınıf
öğrencileri ile bu bölümlerden mezun olanlar,
Aile hekimleri
Aile danışmanları
Psikiyatristler
Uzman Psikologlar
Aile Hekimleri
Süper Vizyon
Eğitimini aldığı testi üç farklı kişiye uygulayarak puanlaması ve raporlaması,
yaptığı uygulamaların doğru ve eksiksiz olduğunun süpervizörü tarafından onaylanması, eksik
veya yanlışlıkları varsa düzeltilmesini kapsamaktadır.
Sertifikasyon
Kendilerinden istenen uygulama çalışmalarını eksiksiz bir biçimde yerine getiren
katılımcılara İç Gözlem Psikiyatrik ve Psikolojik Danışma Merkezi tarafından Uygulayıcı
Sertifikası verilecektir. Süper vizyon aşamasını başarıyla tamamlayarak sertifika almaya hak
kazanmaya katılımcılara sertifikaları en geç 7 gün içerisinde teslim edilir.
Kayıt İşlemleri
05337775184 veya 05302122790 numaralı telefondan bize ulaşıp adınızı ve soyadınızı
yazdırarak kayıt işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. İlk arayan prensibine göre kayıt
alınacaktır.
Adres ve Banka Hesap Bilgileri
Adres: Kızılelma Caddesi, Köksal Apartmanı, No:25, Kat:1, Daire:1 Fındıkzade – Fatih /
İstanbul
Banka Hesap Bilgileri:
Hesap Adı: İç Gözlem Psikiyatrik ve Psikolojik Danışma Merkezi
Banka Adı: Garanti Bankası
Banka Şubesi: Bahçelievler Şubesi
Şube No: 18
Hesap Numarası: 6298913
IBAN: TR930006 2000 0180 0006 2989 13