İspanya`daki İç Güvenlik Sistemi

Transkript

İspanya`daki İç Güvenlik Sistemi
İspanya'daki İç Güvenlik Sistemi
İspanya merkezi olmayan idari yapıya sahip bir ülke olup, idareler arasında bazı koordinasyon sistemleri
bulunmaktadır.
İç güvenlik sisteminde, birisi sivil nitelikli Ulusal Polis Gücü, diğeri sadece iç güvenlik hizmetleri
yürütmekle yükümlü askeri nitelikli olan Sivil Muhafızlar (Guardia Civil) olmak üzere hükümete karşı
sorumlu iki devlet güvenlik gücü bulunmaktadır. Bölgesel düzeyde, Pais Vasco ve Cataluna bölgesinde
olduğu gibi, özerk bölgesel yönetimlere karşı sorumlu, vatandaş güvenliği konusunda tam anlamıyla
yetkili olan bölgesel güvenlik güçleri bulunmaktadır. Öbür taraftan, Navarra bölgesinde, eyaletlerle
yetkileri paylaşan bir diğer bölgesel güvenlik gücü vardır. Aynı zamanda, belediye başkanlarına karşı
sorumlu olan ancak adli polis niteliği taşımayan yerel polisler de bulunmaktadır.
Ulusal Polis Gücü, şehir merkezlerinde ve diğer önemli şehirlerde güvenlik hizmeti vermektedir ve
hükümete bağlıdır. Sivil Muhafızlar ise ülkenin diğer bölgelerinde ve kara sularında tamamlayıcı nitelikte
güvenlik hizmeti vermektedir. Ancak, her iki güvenlik birimi tüm ülke sınırlarında güvenlik hizmeti
vermek üzere kendilerine özgü yetkilerle donatılmıştır.
Her bir özerk bölgede, devletin güvenlik güçleri (Ulusal Polis Gücü ve Guardia Civil) üzerinde en yetkili
temsilci sıfatıyla merkezi hükümetin bir yetkilisi görev yapmaktadır. Her iki güvenlik gücü hem merkezi
hükümetin yerel temsilcine hem de Madrid’deki kendi güvenlik amirlerine karşı sorumludur.
İç güvenlik hizmetlerinin koordinasyonu alanında, farklı düzeylerde Güvenlik Kurulları bulunmaktadır. Bu
kurullar hem merkezi hem de yerel düzeyde görev yapmaktadır. Merkezi düzeyde görev yapan kurul,
polis ve jandarma güçlerinin ulusal düzeydeki faaliyetlerini koordine eder. Güvenlik sorunlarının
görüşüldüğü ve ilgili kararlarının alındığı yerel düzeyde görev yapan kurullar ise (bölgesel, il ve yerel),
bölgesel polis güçlerinin faaliyetleriyle ulusal polis güçlerinin faaliyetlerini koordine etmektedirler.
Hem ulusal hem bölgesel düzeyde güvenlik hizmetlerini koordine eden çeşitli mekanizmalar vardır.
Bunlara ek olarak, uzmanlaşmış koordinasyon mekanizmaları da bulunmaktadır. Bunlar, uyuşturucu ve
terörizmle mücadele, adli polislik gibi konularda faaliyet göstermektedir.