Kullanım Kılavuzu

Yorumlar

Transkript

Kullanım Kılavuzu
EK601 MONO-BĐPOLAR ELEKTROKOTER
KULLANIM KILAVUZU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
ON/OFF Cihazı açma-kapamaya yarayan anahtar.
Çıkış gücünü ayarlama düğmesi.
Pedala basıldığında enerji çıkışının olduğunu gösteren ışıklı led.
Patient plate (Şase plağı); Bu plak hastaya müdahale edilinen bölgenin en yakınına iyi bir
şekilde irtibatlandırılmalıdır (Tercihen iletken jel sürülerek.). Đyi temas sağlanmadığında
yeterli güçte müdahale yapılamayacağı gibi, bu plağın irtibatlandırıldığı bölgede yanmalar
meydana gelebilir.
Spray coagulation (Yakma ve pıhtılaştırma) çıkışı.
Cutting coagulation (Kesme ve pıhtılaştırma) çıkışı.
Foot switch (Ayak pedalı) soketi: Çıkışlar ayak pedalına basılarak gerçekleştirilir.
Bipolar çıkışı. Bu çıkış kesilen damar ağızlarını özel penseti ile daraltarak kanamayı önler.
DĐKKAT EDĐLMESĐ GEREKEN HUSUSLAR
1- Cihazı uzun süre kesintisiz kullanmayınız. Kısa aralıklarla da olsa dinlendiriniz.
2- Aynı anda üç çıkıştan (Cutting coagulation, spray coagulation, bipolar) birini kullanınız. Đki
çıkışı aynı anda kullanmayınız.
3- Kesme/yakma elektrodunu çıkış anında şase plağıyla kısa devre yaptırmayınız.
12345-
CĐHAZLA BĐRLĐKTE VERĐLEN STANDART AKSESUARLAR
1 adet monopolar kesme/yakma probu (Enterraptör) ve kablosu.
1 adet patient plate (Toprak elektrodu) ve kablosu.
Monopolar müdahalelerde kullanılan özel kabında 8 adet muhtelif elektrot.
1 adet foot switch (Ayak pedalı)
1 adet bipolar penset ve kablosu(Opsiyonel)
TEKNĐK ÖZELLĐKLER
Cutting&coagulation (Kesme ve pıhtılaştırma) :
Spray & coagulation (Yakma ve pıhtılaştırma) :
Bipolar :
Çalışma frekansı (yaklaşık) :
Besleme voltajı :
Boyutları :
Ağırlık :
Garanti :
60 W
60 W
40 W
350 kHz
220 V. 50 Hz
250x80x200 mm
2.0 kg
2 YIL