içindekiler - Gaziantep Üniversitesi

Yorumlar

Transkript

içindekiler - Gaziantep Üniversitesi
İÇİNDEKİLER
1 GENEL BİLGİLER...................................................................................................................
7
1.1. ÜNİVERSİTENİN GENEL DURUMU....................................................................................
1.1.1. Fakülteler...................................................................................................................................
7
7
1.1.1.1 Mühendislik Fakültesi…………………………………………………………………….
7
1.1.1.2 Tıp Fakültesi……………………………………………………………………………..
8
1.1.1.3 Fen – Edebiyat Fakültesi………………………………………………………………..
8
1.1.1.4 İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi……………………………………………………..
8
1.1.1.5 Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi………………………………………………………….
8
1.1.1.6 Gaziantep Eğitim Fakültesi……………………………………………………………..
9
1.1.1.7 Kilis Fen – Edebiyat Fakültesi…………………………………………………………….
9
1.1.2. Yüksekokullar............................................................................................................................
10
1.1.2.1 Türk Musıkisi Devlet Konsevatuvarı………………………………………………………
10
1.1.2.2 Gaziantep Sağlık Yüksekokulu……………………………………………………………
10
1.1.2.3 Yusuf Şerefoğlu Sağlık Yüksekokulu……………………………………………………
10
1.1.2.4 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu……………………………………………………..
10
1.1.2.5 Yabancı Diller Yüksekokulu………………………………………………………………
10
1.1.3. Meslek Yüksekokulları..............................................................................................................
11
1.1.3.1 Gaziantep Meslek Yüksekokulu………………………………………………………..
11
1.1.3.2 Kilis Meslek Yüksekokulu……………………………………………………………….
11
1.1.3.3 Gaziantep Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ………………………………………..
11
1.1.3.4 Nizip Meslek Yüksekokulu……………………………………………………………….
11
1.1.3.5 Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu…………………………………………………
11
1.1.3.6 Oğuzeli Meslek Yüksekokulu……………………………………………………………
12
1.1.3.7 Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu…………………………………………………….
12
1.1.4. Rektörlüğe Bağlı Birimler........................................................................................................
13
1.1.4.1. Türk Dili Bölümü ………………………………………………………………………….
13
1.1.4.2. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü …………………………………………………
13
1.1.4.3. Enformatik Bölümü ……………………………………………………………………….
13
1.1.4.4. Beden Eğitimi ve Spor Bölümü……………………………………………………………..
13
1.1.4.5. Şahinbey Araş.ve Uyg. Hastanesi……………………………………………………………
14
1.1.4.6. Turizm ve Uyg. Oteli………………………………………………………………………
16
1.1.5. Enstitüler....................................................................................................................................
1.2. ÜNİVERSİTE YÖNETİMİ…………………....................................................................
2 ÜNİVERSİTE İDARİ BİRİMLERİNİN FAALİYETLERİ......................................................
1
17
18
19
2.1. GENEL SEKRETERLİK
19
2.2. PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI.........................................................................................
20
2.2.1. Serbest Kadroların Durumu..............................................................................................
20
2.2.2. Akdemik Personel Sayısının Birimlere Dağılımı………………..........................................
20
2.2.3. İdari Personel Sayısı................................................................................................................
21
2.2.4. Özlük İşleri Müdürlüğü……………………………………………………………………….
22
2.2.5. Tahakkuk Müdürlüğü…………………………………………………………………………
23
2.2.6. Eğitim ve Sosyal İşler Müdürlüğü
24
2.3. ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI..............................................................................
25
2.4. İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI....................................................................
26
2.4.1. Satın Alma Müdürlüğü.........................................................................................................
26
2.4.2. Matbaa ve Basım İşl.Müd..........................................................................................................
26
2.4.3. İç Hizmetler Müdürlüğü............................................................................................................
26
2.5. SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI............................................................
27
2.5.1. Kültür Müdürlüğü....................................................................................................................
27
2.5.2. Spor Müdürlüğü
38
2.5.3. Kantin ve Kafeterya Şube Müdürlüğü
38
2.6. KÜTÜPHANE VE DÖKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI........................................
41
2.6.1. Kitap Durumu..........................................................................................................................
41
2.6.2. Dökümasyon ............................................................................................................................
42
2.6.3. Okuyucu Hizmetleri...................................................................................................................
42
2.7. YAPI İŞLERİ TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI......................................................................
43
2.7.1. Biten Yatırımlar.........................................................................................................................
43
2.7.2. Devam Eden Yatırımlar.............................................................................................................
43
2.7.3. Üniversitenin Kendi İmkanlarıyla Yapılan Bakım ve Onarım Çalışmaları...............................
44
2.7.4. Arazi Değerlendirme Mühendisliği…………………………………………………………...
44
2.8. BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI.....................................................................................
49
2.9. STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI.................................................................
50
2.10. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ…………………………………………………………….............
56
2.11. DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ....................................................................
57
2.11.1. Genel Bilgiler...........................................................................................................................
57
2.12. ARAŞTIRMA PROJELERİ YÖNETİM BİRİMİ ....................................................................
58
2.13. BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ...................................................
59
2.14. SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI……................................................................................
60
2.15. EVRAK ARŞİV İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ...............................................................................
61
2
2.16. ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ............................................................................................
61
3 EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ.....................................................................................
62
3.1. BİRİMLER VE DAĞILIMI..................................................................................................
62
3.2. ÖĞRENCİ SAYILARI...........................................................................................................
63
3.3. ÖĞRETİM ÜYESİ VE ÖĞRETİM ELEMANINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI................
66
3.4. ÖĞRETİM ÜYESİ VE ÖĞRETİM ELEMANINA DÜŞEN DERS SAATİ SAYISI..............
67
3.5. YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA EĞİTİMİ......................................................................
68
3.6. MEZUN ÖĞRENCİ SAYISI..................................................................................................
69
3.7. ÖĞRENCİ SAYISI VE BİRİMLERE DAĞILIMI................................................................
71
3.8. 2006-2007 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GİRİŞ İSTATİSTİĞİ...............................................
72
3.9. DERSLİK, LABORATUVAR VE ATÖLYELERİN DURUMU.........................................
73
4 BİLİMSEL YAYINLAR
78
4.1 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİNİN BİLİMSEL YAYINLARI............................................
78
4.1.1 Makine Mühendisliği.................................................................................................................
78
4.1.2 Elektrik Elektronik Mühendisliği..............................................................................................
81
4.1.3 Gıda Mühendisliği.....................................................................................................................
83
4.1.4 İnşaat Mühendisliği....................................................................................................................
87
4.1.5 Fizik Mühendisliği.....................................................................................................................
89
4.1.6 Endüstri Mühendisliği................................................................................................................
92
4.1.7 Tekstil Mühendisliği..................................................................................................................
95
4.2 TIP FAKÜLTESİNİN BİLİMSEL YAYINLARI.........................................
97
4.3 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİNİN BİLİMSEL YAYINLARI.................
106
4.4 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİNİN BİLİMSEL YAYINLARI………
122
4.5 YUSUF ŞEREFOĞLU SAĞLIK YÜKSEKOKULUNUN BİLİMSEL YAYINLARI..........
126
4.6 KİLİS FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİLİMSEL YAYINLARI……………………
130
4.7 GAZİANTEP MESLEK YÜKSEKOKULUNUN BİLİMSEL YAYINLARI…………….
131
4.8 GAZİANTEP SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULUNUN BİLİMSEL
YAYINLARI
5. ARAŞTIRMA MERKEZLERİNİN FAALİYETLERİ.............................................................
132
5.1. GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ KADIN SORUNLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA
MERKEZİ(GÜKAMER)........
5.2. YABANCI DİLLER ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (YADİMER) ............
133
5.3. GAZİANTEP ÜNİV. GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ ARAŞTIRMA VE
UYGULAMA MERKEZİ (GAPMER)
5.4. GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (GÜSEM) .........................
133
5.5. GAZİANTEP EL SANATLARINI KORUMA VE GELİŞTİRME MERKEZİ
(GÜGEMER)……………………………………..
133
3
133
133
133
5.6. GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE ARAŞTIRMA MERKEZİ (GÜÇAMER)
............................................
5.7. BİLGİSAYAR ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
(BİLAMER)........................................................
5.8. ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA
MERKEZİ.........................................
5.10. GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ ARAŞTIRMA MERKEZİ (GABAM)
133
134
134
134
5.11. GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ GAZİANTEP TOPLUMSAL VE EKONOMİK ARAŞ.
MERKEZİ (GÜTEM)..........
6. ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER………………………………………………………………
134
7. GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİNİN SANAYİ İLİŞKİLERİ....................................................
138
8. GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİNİN DÜZENLEDİĞİ KONGRE ve SEMPOZYUMLAR.....
142
135
9. PARAMETRELERİN DEĞERLENDİRMELERİ…………………………………………… 149
TABLOLAR
Tablo 2.2.1.
Serbest Akademik Kadroların Durumu (Üniversite Genelinde)....................................
20
Tablo 2.2.2.
Akademik Personel Sayısının Birimlere Göre Dağılımı................................................
20
Tablo 2.2.3.
İdari Personel Sayısının Birimlere Göre Dağılımı.........................................................
21
Tablo 2.2.4.
İdari Personel Sayısının Sınıflara Göre Dağılımı...........................................................
22
Tablo 2.7.1.
Gigabet Bağlantısı Yapılan Bölümler.............................................................................
46
Tablo 2.7.2.
Ana Makinelere ve İnternete Bağlı Terminal ve Yazıcılar (Eğitim-Öğretimde)...........
47
Tablo 2.7.3.
Ana Makinelere ve İnternete Bağlı Terminal ve Yazıcılar (İdari Servislerde)..............
47
Tablo 2.7.4.
Taşra Birimlerindeki Bilgisayar Sayısı..........................................................................
49
Tablo 3.1.1.
Üniversiteye Bağlı Birimler...........................................................................................
62
Tablo 3.2.1.
Öğrencilerin Program ve Sınıflara Dağılımı..................................................................
63
Tablo 3.3.1.
Öğretim Üyesi ve Öğretim Elemanına Düşen Öğrenci Sayısı.......................................
67
Tablo 3.4.1.
Öğretim Üyesi ve Öğretim Elemanına Düşen Ders Saati Sayısı....................................
68
Tablo 3.5.1.
Enstitülerde Öğrenci Sayısı, Mezun Öğrenci Sayısı,Öğretim Elemanı Sayısı,………..
69
Tablo 3.6.1.
Birimlerde Bölümlere Göre Mezun Öğrenci Sayısı.......................................................
69
Tablo 3.7.1.
Öğrenci Sayısı ve Birimlere Dağılımı............................................................................
71
Tablo 3.8.1
2006-2007 Eğitim-Öğretim Yılı Giriş İstatistiği
72
Tablo 3.9.1.
Derslik, Laboratuvar ve Atölyelerin Durumu................................................................
73
Tablo 4.1.
Bilimsel Yayınlar ve Toplantılara Ait İstatistiksel Veriler............................................
77
4
5
6
1.
GENEL BİLGİLER
1.1
ÜNİVERSİTENİN GENEL DURUMU
Gaziantep’te Yükseköğretim faaliyetlerine 1973 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi`ne
bağlı Gaziantep Mühendislik Fakültesi ile başlanmış olup, 1987 yılında Gaziantep Üniversitesinin
kurulmasıyla bağımsız tüzel kişiliğini kazanmıştır.
Kuruluşundan bu yana dengeli bir şekilde gelişmesini sürdüren Üniversitemizden ayrılan
birimlerle Harran Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Adıyaman Üniversitesi
ve Kilis 7 Aralık Üniversitesi kurulmuş olup halen 7 Fakülte, 3 Yüksekokul, Türk Musikisi Devlet
Konservatuarı, 3 Enstitü ve 6 Meslek Yüksekokulu ile eğitim – öğretim faaliyetlerini
sürdürmektedir.
2006 – 2007 Mezuniyet törenlerine kadar Üniversitenin bünyesinde yer alan Muallim Rıfat
Eğitim Fakültesi , Kilis Fen Edebiyat Fakültesi , Yusuf Şerefoğlu Sağlık Yüksekokulu ve Kilis
Meslek Yüksekokulu 29 Mayıs 2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan karar ile Kilis 7 Aralık
Üniversitesi’nin kurulmasıyla birlikte Üniversitemizden ayrılmıştır.
Üniversitemizde tüm fakülte ve yüksekokullarda bölüm ve program sayısı 89’dur. Mevcut
öğretim eleman sayısı 1034 olup, yaklaşık 13.500 öğrenci eğitim öğretim görmektedir.
Üniversitemiz Mühendislik Fakültesinde, Fen Edebiyat Fakültesinin ise İngiliz Dili ve
Edebiyatı Bölümü`nde öğrenim dili İngilizce olup, bu iki birimin yanı sıra Tıp Fakültesi ve Turizm
ve Otelcilik Meslek Yüksekokulunda zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı okutulmaktadır.
Üniversitemiz, öğrencilerine ve tüm akademik personele sunduğu gelişmiş kütüphane
imkanları, modern araştırma laboratuvarları ve bilgi-işlem alt yapısı ile her türlü araştırma ve
geliştirme faaliyetlerini en üst düzeyde desteklemektedir.
Sosyal ve kültürel faaliyetler, artan bir hızla devam etmektedir. Üniversitemiz öğrenci
kulüpleri çeşitli etkinliklerle sosyal ve kültürel faaliyetlere önemli ölçüde katkıda bulunmakta
olup, ülkemizi ilgilendiren ekonomik, siyasi ve uluslar arası konularda tanınmış simaların katıldığı
birçok bilimsel toplantı düzenlenmektedir.
Huzur ve güven ortamında eğitim yapılan Gaziantep Üniversitesi, aydınlık geleceğe açılan
kapıda Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda ülkemiz gençlerine en iyi sosyal ve akademik
hizmeti sunmayı temel ilke edinmiştir.
Mimarlık ve Diş Hekimliği Fakültelerimiz kurulmuş olup öğretim üyesi ve diğer
çalışmalar tamamlandıktan sonra öğrenci alınacaktır.
1.1.1
FAKÜLTELER
1.1.1.1 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ: 1973 yılında ODTÜ’ye bağlı Makine Mühendisliği
Bölümü ile eğitim-öğretime başlanmış, 1974 yılında Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinin
kurulmasıyla Mühendislik Fakültesine dönüştürülmüştür. Fakülteye 1978 yılında Uygulamalı
Kimya Bölümü, 1981’de Fizik Mühendisliği ve 1983’de İnşaat Mühendisliği Bölümleri
eklenmiştir. Uygulamalı Kimya Bölümü, 1982 yılında Gıda Mühendisliği Bölümüne
dönüştürülmüştür. Bunlara ilaveten 1995 yılında Endüstri Mühendisliği ve Tekstil Mühendisliği
bölümleri de açılmıştır. Tekstil Mühendisliği Bölümüne 1998-1999 eğitim-öğretim yılında,
Endüstri Mühendisliği Bölümüne ise 2000-2001 eğitim-öğretim yılında öğrenci alınmıştır.
Bilgisayar Mühendisliği ile Metalurji ve Malzeme Mühendisliği kurulması konusundaki teklifimiz
Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nca uygun görülmüştür. Fakültede öğretim dili kuruluşundan bu
yana İngilizce olup, eğitim öğretim süresi hazırlık sınıfı dahil 5 yıldır.Mühendislik fakültesi
bünyesinde Makine , Elektirik – Elektronik , Gıda ve Fizik Mühendisliği bölümünde ikinci
öğretim programına öğrenci alınmaktadır.
7
1.1.1.2 TIP FAKÜLTESİ: Tıp Fakültesi 1987 yılında kurulmuş ve 1988-1989 eğitim-öğretim
yılında öğrenci alınarak faaliyete geçirilmiştir. 2000-2001 eğitim-öğretim yılından itibaren entegre
sisteme geçilmiş olup, 2001-2002 eğitim-öğretim yılından itibaren ise zorunlu İngilizce hazırlık
sınıfı okutulmaya başlanmıştır. Eğitim-öğretim süresi hazırlık sınıfı hariç 6 yıldır.
Dahili Tıp Bilimleri Bölümünde : Adli Tıp, Farmakoloji, Psikiyatri, Nükleer Tıp, Nöroloji,
Dermatoloji, Halk Sağlığı, Göğüs Hastalıkları, Kardiyoloji, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon,
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Bakteriyoloji Anabilim Dalları mevcuttur.
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümünde : Patoloji, Genel Cerrahi, Kalp ve Damar Cerrahisi, Göğüs
Cerrahisi, Nöroşirürji, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Göz
Hastalıkları, Üroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Çocuk Cerrahisi,
Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi, İlk ve Acil Yardım, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalları
mevcuttur.
Temel Tıp Bilimleri Bölümünde : Tıbbi Biyoloji, Anatomi, Fizyoloji, Biyokimya ve Klinik
Biyokimya, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji, Biyofizik, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim
Dalları mevcuttur.
1.1.1.3 FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ: Fen Edebiyat Fakültesi 1987 yılında kurulmuş ve
1992-1993 eğitim-öğretim yılında öğrenci alınarak faaliyete geçirilmiştir. Fakültede İngiliz Dili ve
Edebiyatı, Tarih, Matematik, Türk Dili ve Edebiyatı,Türk Dili ve Edebiyatı(İ.Ö.), Biyoloji,
Biyoloji(İ.Ö.), Sosyoloji, Kimya, Eğitim Bilimleri ve Arkeoloji bölümleri bulunmaktadır.
Sosyoloji, Kimya, Eğitim Bilimleri ve Arkeoloji Bölümü hariç diğer bölümlere öğrenci
alınmaktadır. İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünde öğretim dili İngilizce olup, eğitim-öğretim
süresi hazırlık sınıfı dahil 5 yıldır.
1.1.1.4 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
1987 yılında kurulmuş ve 1993-1994 eğitim-öğretim yılında İktisat bölümüne öğrenci alınarak
faaliyete geçirilmiştir. Fakültede İktisat, İktisat (İ.Ö.) ve İşletme, İşletme (İ.Ö). Uluslararası
Ticaret ve Lojistik Bölümleri bulunmaktadır. Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümüne yeterli
öğretim üyesi temin edildikten sonra öğrenci alınacaktır.
1.1.1.5 MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAKÜLTESİ:* Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Bakanlar
Kurulu’nun 12.08.1998 tarih ve 98/11641 sayılı kararnamesi ile kurulmuştur. Gaziantep
Üniversitesine bağlı bir birim olup merkez kampusü uzaklığı 60 km, Kilis şehir merkezine 4 km
uzaklıkta bulunmaktadır.Yükseköğretim kurulunun 25.12.1998 tarihli Yürütme Kurulu
toplantısında Fakültemiz bünyesinde İlköğretim Bölümü , Türkçe Eğitimi Bölümü , Eğitim
Bilimleri Bölümü ve Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü olmak üzere 4 bölümün
açılmasına karar verilmiştir.
1999 – 2000 öğretim yılında İlköğretim Bölümünde Sınıf Öğretmenliği , 2001-2002 öğretim
yılında Türkçe Eğitimi Bölümünde Türkçe Öğretmenliği bölümüne 40’ar kişi öğrenci ile eğitime
başlamıştır. 2003 – 2004 eğitim – öğretim yılında İlköğretim bölümüne bağlı olarak Sosyal bilgiler
Öğretmenliği II.öğretim programı açılmış olup 40 öğrenci ile aynı yıl eğitim – öğretime
başlamıştır.
Sınıf Öğretmenliği programı üç dönem , Türkçe Öğretmenliği programı iki dönem , Türkçe
Öğretmenliği II.öğretim programı ise bir dönem mezun vermiş olup , Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
programı 2006 – 2007 eğitim yılında ilk mezunlarını vermiştir. Ayrıca Sınıf Öğretmenliği
II.öğretim programının açılması için çalışmalar devam etmektedir.
8
1.1.1.6 GAZİANTEP EĞİTİM FAKÜLTESİ: Gaziantep Eğitim Fakültesi 2002 yılında
14.1.2002 tarihli 2002/3651 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur. Fakülte bünyesinde
İlköğretim, Güzel Sanatlar, Türkçe, Yabancı Diller, Eğitim Bilimleri, Bilgisayar ve Öğretim
Teknolojileri, Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi bölümleri mevcuttur.
Türkçe Eğitimi Bölümü 2003-2004 Eğitim-Öğretim yılında ilk kez lisans düzeyinde
öğrenci almış ve 2006-2007 Öğretim yılında ilk mezunlarını vermiştir.
Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümünün Sosyal Bilimler Enstitüsü ile birlikte
yürüttüğü Tarih Öğretmenliği ve Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans
programı mevcuttur.
Eğitim Bilimleri Bölümü tarafından Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yüksek lisans ve
doktora programları yürütülmektedir. Ayrıca, Eğitim Bilimleri Bölümü, Üniversitemizin diğer
fakülte ve yüksekokul lisans öğrencilerine öğretmenlik mesleğine ilişkin temel bilgi ve beceri
kazandıran dersleri vermektedir. Fakültenin diğer bölümlerine henüz öğrenci kabul edilememiştir.
1.1.1.7 KİLİS FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ:* Kilis Fen-Edebiyat Fakültesi 2003 yılında
Gaziantep Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur.Türk Dili ve Edebiyatı, Batı Dilleri ve
Edebiyatları, Tarih, Coğrafya, Matematik, Fizik, Biyoloji Bölümleri oluşturulmuş olup, Fizik
Bölümü, Tarih Bölümü ile Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü olmak üzere üç bölüme öğrenci
alınarak faaliyete geçirilmiştir.
9
1.1.2
1.1.2.1
YÜKSEKOKULLAR
TÜRK MUSIKİSİ DEVLET KONSERVATUVARI:
1988 yılında EğitimÖğretime başlamış olan Türk Musıkısi Devlet Konservatuvarı; Ses Eğitimi, Temel Bilimler ve
Türk Halk Oyunları Bölümleri olmak üzere toplam üç bölümden oluşmaktadır. Eğitim süresi
hazırlık sınıfı dahil 5 yıldır.
Kuruluşu : 1988 yılında Eğitim-Öğretime başlamış olan Türk Musıkısi Devlet Konservatuvarı;
Ses Eğitimi, Temel Bilimler ve Türk Halk Oyunları Bölümleri olmak üzere toplam üç bölümden
oluşmaktadır. Eğitim süresi hazırlık sınıfı dahil 5 yıldır.
Misyonu : Geleneksel kültür değerlerini en iyi şekilde özümseyen ve bu değerlere sahip çıkan,
ülke ve dünya kültürüne sanat yoluyla katkıda bulunabilecek çağdaş, üretken, özgür bireyler
yetiştirip, yüksek ahlak erdeminin öncülüğünde sanatçı hüviyeti ve sorumluluğu kazandırmaktır.
Vizyonu : Ülke ve dünya kültürüne sanat yoluyla katkıda bulunabilecek çağdaş, üretken, özgür
bireyler yetiştirip, yüksek ahlak erdeminin öncülüğünde “sanatçı” hüviyeti ve sorumluluğu
kazandırmak yolunda öncülük eden bir kurum olabilmektir.
1.1.2.2 GAZİANTEP SAĞLIK YÜKSEKOKULU: Gaziantep Sağlık Yüksekokulu 1996
yılında kurulmuş, 1997-1998 eğitim-öğretim yılında öğrenci alınarak faaliyete
geçirilmiştir.Yüksekokulda Hemşirelik ve Ebelik bölümleri bulunmaktadır. Ebelik bölümüne
1999-2000 eğitim – öğretim yılından bu yana öğrenci alınmamaktadır.
1.1.2.3 YUSUF ŞEREFOĞLU SAĞLIK YÜKSEKOKULU:* Yusuf Şerefoğlu Sağlık
Yüksekokulu 1997 yılında Kilis’te kurulmuş, 1997-1998 eğitim-öğretim yılında öğrenci alınarak
faaliyete geçirilmiştir. Yüksekokulda Hemşirelik ve Ebelik bölümleri bulunmaktadır. Ebelik
bölümüne 1999-2000 eğitim-öğretim yılından bu yana öğrenci alınmamaktadır.
1.1.2.4 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
1997 yılında kurulmuş 1997-1998 eğitim-öğretim yılında öğrenci alınarak faaliyete geçirilmiştir.
Yüksekokulda Beden Eğitimi ve Spor Bölümü ile bu bölümün İkinci Öğretim programı
bulunmaktadır. İkinci Öğretim Programına 2001 yılından itibaren öğrenci alınmamaktadır.
1.1.2.5 YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU: Yabancı Diller Yüksekokulu , Bakanlar
Kurulu’nun 26.12.1993 tarihli karar uyarınca kurulmuş ve kuruluş kararı 7 Ocak 2004 tarih ve
25339 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.
2006-2007 öğretim yılında, Yabancı Diller Yüksekokulu öncelikle İngilizce öğretim yapan
Mühendislik Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Tıp Fakültesi ve Turizm Otelcilik
Yüksekokulunun toplam 580 hazırlık sınıfı öğrencisine 27 grupta ve 3 değişik kurda eğitim
vermiştir. 500 “Freshman” öğrencisine 16 grupta Leng 101 ve Leng 102 kodlu dersler verilmiştir.
Ayrıca Türkçe öğretim yapan akademik birimlerdeki yaklaşık 1971 öğrenciye de YDBI
kodlu İngilizce servis dersleri 50 grupta verilmiştir.
10
1.1.3 MESLEK YÜKSEKOKULLARI
1.1.3.1 GAZİANTEP MESLEK YÜKSEKOKULU: 1987 yılında kurulan Gaziantep Meslek
Yüksekokulu bünyesinde; Teknik Programlar Bölümü, İktisadi ve İdari Programlar Bölümü ve
Sağlık Programları Bölümü mevcut olup bu bölümler bünyesinde Bilgisayar Teknolojisi ve
Programlama, Elektrik, Endüstriyel Elektronik, İklimlendirme ve Soğutma, İnşaat, Mekatronik,
Makine, Otomotiv, Muhasebe, İşletme, Aşçlılık , Biyomedikal Cihaz Teknolojisi, Radyo ve TV
Yayımcılığı Programı, Tekstil , Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Bankacılık ve Sigortacılık,
Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama , Elektrik , Endüstriyel Elektronik programları mevcuttur.
Gaziantep Meslek Yüksekokulu Teknik Programlar Bölümü bünyesinde, Uygulamalı Takı
Teknolojisi , Mobilya ve Dekorasyon , Tekstil ( Hazır Giyim ) , Çocuk Gelişimi ve Dış Ticaret
Programı bulunmaktadır.
Radyo TV Yayımcılığı Programı tarafından da Üniversitemizde yapılan tüm aktiviteler
kamera ile görüntülenerek arşivlenmekte ve yayına hazır hale getirilmektedir. Eğitim amaçlı kapalı
devre yayın yapan Gaziantep Üniversitesi televizyonu, her gün 11.00-14.00 saatleri arasında
arşivde yer alan üniversite etkinliklerini ve Radyo Televizyon Yayımcılığı programında eğitim
gören öğrenciler tarafından hazırlanan programların yayınını gerçekleştirmektedir. 24 saat sürekli
radyo yayını yapılmaktadır.
1.1.3.2 KİLİS MESLEK YÜKSEKOKULU:* Kilis Meslek Yüksekokulu 1987 yılında
kurulmuş, 1987-1988 öğretim yılında öğrenci alınarak faaliyete geçirilmiştir. Teknik Programlar
Bölümü ve İktisadi ve İdari Programlar Bölümü mevcut olup bu bölümler bünyesinde; Elektrik,
İnşaat, Makine, Gümrük İşletme, Muhasebe, İşletme, Elektrik (İ.Ö.), Gümrük İşletme (İ.Ö.),
Muhasebe (İ.Ö.), İnşaat (İ.Ö.), Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama programları mevcuttur.
Kilis Meslek Yüksekokulu İnşaat Programında 23, Makine Programında 49, Elektrik
Programında 91, Muhasebe Programında 141, Gümrük İşletme Programında 160 ve İşletme
Programında 78, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Programında 70 ve Tekstil Programında
32 öğrenci olmak üzere toplam 644 öğrenciye eğitim verilmiştir.
1.1.3.3 GAZİANTEP SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU: Gaziantep
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 1997 yılında kurulmuştur. 1998 yılında Tıbbi
Dokümantasyon ve Sekreterlik programına öğrenci alınması ile eğitim-öğretime başlamıştır. 2001
yılında Tıbbi Laboratuvar programı açılmış olup, 2002-2003 eğitim-öğretim yılında öğrenci
alınmıştır.
1.1.3.4 NİZİP MESLEK YÜKSEKOKULU: 1997 yılında kurulmuş olup aynı yıl öğrenci
alınmıştır. Teknik Programlar Bölümünde; Antepfıstığı Tarımı ve Teknolojisi, Gıda Teknolojisi ve
Yağ Endustrisi programları , İktisadi ve idari Programlar Bölümünde ise İşletme , Büro Yönetimi
ve Sekreterlik . Muhasebe , İşletme (İ.Ö) , Muhasebe (İ.Ö) ,Büro Yönetimi ve Sekreterlik (İ.Ö)
programları mevcuttur.
Yeni Binanın Durumu : 2001 Yılında başlanan 7500 metrekarelik kapalı alana sahip yeni okul
binasının inşaatı devam etmektedir.
1.1.3.5 TURİZM VE OTELCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU : Gaziantep Üniversitesi
Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu, Yüksek Öğretim Yürütme Kurulunun 16 Şubat 2001
tarihli kararı ile kurulmuştur.
Üniversitemiz Kampus komşuluğunda yer alan Turizm Bakanlığına ait Turizm Eğitimi
Merkezi (TUREM) binası, Turizm Bakanlığı ile Üniversitemiz arasında yapılan protokol gereğince
23 Ağustos 2001 tarihinde Gaziantep Üniversitesine devredilerek fiziki mekanına kavuşmuştur.
Bunun yanı sıra öğrencilerin teorik olarak öğrendikleri bilgileri Uygulama Otelinde tatbik ederek
bilgilerini pekiştirmektedirler. Uygulama Oteli 2002 yılının ikinci yarısında hizmete açılmıştır.
11
Yüksekokulu, 2001-2002 eğitim-öğretim yılında “Turizm ve Otelcilik” programına ilk defa
öğrenci alarak eğitime başlamıştır. Öğrencilerin bir yıl İngilizce hazırlık sınıfında okuma
zorunluluğu vardır. Eğitim süresi hazırlık sınıfı dahil 3 yıldır.
1.1.3.6 OĞUZELİ MESLEK YÜKSEKOKULU:
24.12.2002 Yüksek Öğretim Yürütme
Kurulu kararı ile kurulmuş olup, bünyesinde Teknik Programlar Bölümü ile İktisadi ve İdari
Programlar Bölümü yer almaktadır. Teknik Programlar Bölümü bünyesinde Bilgisayar Teknolojisi
ve Programlama, İktisadi ve İdari Programlar Bölümü bünyesinde ise İşletme ve Muhasebe
programları yer almaktadır.
1.1.3.7 NACİ TOPÇUOĞLU MESLEK YÜKSEKOKULU: Gaziantep 2. Organize Sanayi
Bölgesi’nde Meslek Yüksekokulu kurulması konusundaki teklifimiz Yükseköğretim Yürütme
Kurulu’nca uygun görülmüştür. Eğitim verilecek Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu binasının
temeli 27 Temmuz 2003 tarihinde atılmıştır. 2007 yılının Kasım ayında eğitim – öğretime
başlamıştır.
*NOT : Üniversitemize bağlı olarak kurulmuş olan Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi , Kilis FenEdebiyat Fakültesi , Yusuf Şerefoğlu Sağlık Yüksekokulu , Kilis Meslek Yüksekokulu 29 Mayıs
2007 tarih Resmi Gazetede yayımlanarak Gaziantep Üniversitesi bünyesinden ayrılarak Kilis 7
Aralık Üniversitesi olarak eğitim öğretime başlamıştır.
12
1.1.4 REKTÖRLÜĞE BAĞLI BİRİMLER
1.1.4.1 Türk Dili Bölümü: Türk Dili Bölümü Rektörlüğe bağlı servis dersi veren bir bölümdür.
Üniversitemiz ön lisans ve lisans öğrencilerine Türkçe dersi verir. Yükseköğrenimi tamamlamış
olan her gencin ana dilinin yapı ve işleyiş özelliklerini gereğince kavrayabilmesi, dil-düşünce
bağlantısı açısından yazılı ve sözlü anlatım vasıtası olarak Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme
yeteneğini kazanması, öğretimde birleştirici bir dilin hakim kılınması ve ana dilinin bilincine sahip
gençlerin yetiştirilmesi amacını taşımaktadır.
1.1.4.2 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü: Üniversitemiz ön lisans ve lisans
öğrencilerine Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersi verir. Temelde modern Türkiye’nin doğuşu ve
gelişimini esas alan “Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi” dersinin amacı Türk Bağımsızlık Savaşı,
“Atatürkçü Düşünce Sistemi”, “Türkiye Cumhuriyeti Tarihi” hakkında ve “Türkiye” ile
“Atatürkçü Düşünce Sistemi”nin uygulamalarına yönelik tehditler konusunda doğru bilgiler
vermek; Türk gençliğini ülkesi, milleti ve devletiyle bölünmez bir bütünlük içinde “Atatürkçü
Düşünce Sistemi” doğrultusunda yetiştirmek, güçlendirmek ve milli hedefler etrafında
birleştirmek; akılcı, çağdaş, onurlu, çalışkan, yurt ve millet sevgisiyle dolu, hoşgörü ve insancıl
sahip bireyler yetiştirmektir.
1.1.4.3 Enformatik Bölümü: Enformatik Bölümü Yükseköğretim Kurulu’nun 97.19.1429 sayılı
kararı uyarınca Üniversite ve İleri Teknoloji Enstitülerinin tüm öğrencilerine temel bilgi
teknolojileri konularının öğretilmesi için gerekli örgütlenmeler ile düzenlemeler yapmak ve fiilen
dersleri koordine etmek ve/veya gerçekleştirmek üzere Rektörlüğe bağlı olarak 10.02.1998 tarihli
senato kararıyla kurulmuştur. Türk Musıkisi Devlet Konservatuvarı, Fen-Edebiyat Fakültesinin
Tarih, Matematik ve Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinin 1. Sınıflarında Enformatik dersleri
(Temel Bilgi Teknolojileri) okutulmaya başlanmıştır.
1.1.4.4 Beden Eğitimi ve Spor Bölümü: Gaziantep Üniversitesi’nin tüm birimlerinde eğitim –
öğretim gören öğrencilere Beden Eğitimi ve Spor Dersi vermektedir. Dersler kapalı salonlarda ya
da açık sahada , aletli veya aletsiz olabilmektedir.
13
1.1.4.5 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ŞAHİNBEY ARAŞTIRMA VE
HASTANESİ
UYGULAMA
Sürekli değişim ve gelişim süreci içerisinde olan Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi,
2007 yılında da hastalarımıza hem bilimsel hem de hizmet anlamında en çağdaş ve modern
seviyede hizmet sunabilmek, bölgeye ve civar ülkelere referans hastane olmak hedefindedir.
Başarılarımız:
Hastanemizde merkezi kan alma birimi inşaatı tamamlanmıştır. Sterilizasyon ünitesi'nin
açılmasını takiben kayıt ve işleyiş sisteminde düzenlemeler yapılmıştır. Çamaşırhanedeki işleyişin
daha ölçülebilir olması için çamaşırhaneye dozaj metre sistemi kurulmuştur. Bölgemizde en geniş
donanıma sahip tek onkoloji merkezi olan Onkoloji hastanesi bölgeye ve civar illere 100 yatak
kapasitesi ile hizmet vermeye başlamıştır. Görüntüleme ve tanı teknolojisinde en son geliştirilen
üstün cihaz P.E.T (Pozitron Emisyon Tomografisi) Nükleer Tıp ünitesinde faaliyete geçirilmesi ile
bölgemizde ilk olma niteliği taşımaktadır. Poliklinik, klinik ve acil serviste soğuk-sıcak hazır
içecek makineleri konumlandırılarak hasta ve hasta yakınlarının hizmetine sunulmuştur. Poliklinik
hizmetlerinde çalışan sekreterlerin sayıları arttırılarak her sekreterlikte 2 personelin görev alarak
daha hızlı ve etkin hizmet sunmaları sağlanmıştır. Hastanemiz poliklinik hizmetleri randevu servisi
kaliteli ve insana değer veren görev anlayışı ile web üzerinden de hizmet etmeye başlamıştır.
Hastane genel kurul ve birim/bölüm sorumluları toplantıları her ay rutin olarak yapılmaya
başlanmıştır. Hastanede birbirinden farklı alanlarda görev yapan personellere düzenli olarak
hizmet içi eğitim seminerleri verilmeye başlanmıştır. Sistemli ve takip edilebilir hizmet için
hekimlerin hastane otomasyonuna kullanıcı olarak katılımları arttırılmıştır. Hastanemiz acil ve
nakil hizmetlerine katkıda bulunması amacıyla 1 adet ambulans satın alınmıştır. 5. Blok Özel
Klinik binasının faaliyete geçmesiyle bağış karşılığı oda tefrişi hizmeti başlamıştır. Yeni bir anjiyo
cihazı daha alınarak Hastanemiz Kardiyoloji hizmetleri iyileştirilmiştir. Yoğun Bakımlarımıza
sevkli olarak gelen hastalar için Gaziantep’te bulunan bütün hastanelerle koordinasyon kurularak
hastaneler arası yeni sistem oluşturulmuştur. Hastanemiz ambarında, stok kontrol sistemi'nin
otomasyonda yapılmaya başlanması ile stok'a dayalı satın alma prosedürü uygulanmaya
başlanmıştır. Hastane çevresi ve otopark alanlarının peyzaj düzenlemelerine ve aydınlatma
çalışmalarına başlanmıştır. Hastanemiz Akademik ve idari personellerine ait otopark alanlarının
düzenlemesi yapılmıştır. Genel otopark alanları düzenlenerek hasta ve hasta yakınlarının hizmetine
sunulmuştur.
04.09.2007 tarihinde Hastanemiz idari ve hekim kadrosu çalışanları tarafından Halep
Tabipler Odasında hastanemize ait tanıtım organizasyonu gerçekleştirilmiştir. Sağlık turizminin
başlangıcı olacak bu faaliyetlerle ilk etapta 4 Halepli hasta’nın hastanemizde tedavi almasına
vesile olmuştur.
Günübirlik ameliyatların yapıldığı ve bölgede ilk olma özelliği taşıyan Gün Hastanesi, 2007
yılında kurulmuş olup günde ortalama 17 ameliyat'a ev sahipliği yapmaktadır. 2006 yılında
yeniden yapılandırma süreci yaşayan Dahili Yoğun Bakım ünitesi, 2007 yılında 28 yatak
kapasitesi ile yeni yerinde bölgede referans düzeyde hizmet verecek şekilde modern dizaynıyla
hizmete girmiştir.
Devamlı değişim ve gelişim sürecinde olan Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesinde
Diş Hekimliği,4. Blok Özel Klinik binası, yeni yemekhane ve oditoryum fuaye alanı’nın da içinde
bulunduğu bina yapım aşamasında olup, 2008 yılında hizmete girmesi planlanmaktadır.
14
Proje ve Hedeflerimiz:
Merkez Laboratuarının fiziki şartlarının değiştirilmesi,
Kan Bankası, Kadın Doğum Kliniğinde fiziki yerleşiminde yeni düzenleme yapılması,
Poliklinik hizmetlerinde 07.00 ve cumartesi mesai çalışmaları,
Ameliyata alınacak hastaların, hasta yakınlarının beklediği alanlar için büyük ekranlı hasta izleme
bilgilendirme sistemleri kurulması,
Acil Servis için yeni bir ambulans temini,
Hekim ve personelin hastane otomasyonunu kullanır hale gelmeleri için bilgisayar alınması ve
hizmet içi eğitimlerin pilot bölümlerde başlatılması,
51 yatak kapasiteli yeni Yoğun Bakım Ünitesinin oluşturulması,
Diş Hekimliği, yeni Yemekhane ve Oditoryum muayene alanı binasının hizmete açılması,
4. Blok Klinik Binasının tüm katlarının hizmete açılması,
Eczane fiziki şartlarının değiştirilmesi,
Kütüphanenin restore edilerek vasıflı ve daha çok hizmet (internet vb.) kapsayacak şekilde
düzenlenmesi,
Elektronik dosya sistemine geçilmesi,
Randevu sisteminin yeniden düzenlenerek dijital uygulamaya geçirilmesi,
Akreditasyon çalışmalarının başlatılması,
PACS (dijital radyolojik görüntü sistemi)’ne geçilmesi,
Hastane çevresi ve otopark alanlarının peyzaj aydınlatma, düzenleme çalışmaları
gerçekleştirilmesi,
Hastanemiz birinci blok çatı katına malzeme deposu yaptırılması,
Hastane hizmetlerinin daha ölçülebilir istatistik veriler elde edilebilir hale getirilmesi,
Merkezi sonuç verme sistemine geçilmesi,
Yeni kurulan ev idaresi birimi hizmetlerinin genişletilmesi
Halep’ten hasta yöneltilmesi ve sağlık turizmi oluşturulması yönünde çalışmalara ivme
kazandırılması,
Acil ünitesi ve üçüncü blok genel alımlar tadilatının sağlanması,
Hastanenin ısınma probleminin ekarte edilebileceği projeler üretilmesi ve uygun görülen projenin
hayata geçirilmesi,
Hastanemiz web sayfasının içerikli ve güncellenir hale getirilmesi,
Hastane çalışanlarının başta GÜSEM olmak üzere doğru ve nitelikli kişi ve kurumlar kanalıyla
eğitim çalışmalarına ivme kazandırılması ve sertifikasyon hizmetleri sağlanması,
Hastanemizin güvenlik handikaplarının minimizasyonunu sağlayacak geniş kapsamlı planlama ve
organizasyon işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
Çamaşırhane ünitesinin mekan ve donanım açısından revizyonu,
Merkezi personel soyunma ve duş alanları oluşturulması,
Hastane mescidinin yerinin değiştirilmesi ve daha nitelikli bir mescit alanının oluşturulması,
Hastane iç ve dış alanlarında kalıcı, profesyonel, hasta ve hasta yakınlarının maksimum düzeyde
yararlanabileceği yönlendirme sistemleri oluşturulması,
Poliklinik ve tetkik birimlerinde numaratör sistemine geçilmesi,
15
1.1.4.6 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TURİZM UYGULAMA OTELİ:
Gaziantep Üniversitesi Turizm Uygulama Oteli, ülke ekonomisi içinde önemli bir yere
sahip olan turizm sektöründe, değişen tüketici tercihleri karşısında turizm faaliyetlerinde etkili
olmaya çalışmakta ve Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü’ ne bağlı olarak hizmet vermektedir.
Otel Burç Yolunda, Burç Ormanı Piknik Alanı girişi yanında bulunmakta olup orman
manzaralı 64 oda ve 128 yatak kapasitesine sahiptir. 200 kişilik çok amaçlı toplantı salonu, 150
kişilik kafeteryamız bulunmaktadır.Restaurant kısmı ihale ile özel sektöre iki yıllığına kiralanmış
olup, kiracı firma; 200 kişilik restaurant, 150 kişilik kahvaltı salonu, 250 kişilik orman manzaralı
teras ve 250 kişilik çok amaçlı salonda hizmet vermektedir. Otel Turizm Otelcilik Meslek Yüksek
Okulu’ nda öğrenim gören öğrencilere uygulamalı mesleki beceri kazandırma ile sivil ve kamu
ayırt etmeden tüm halkımıza hizmet vermektedir.
01.10.2006-01.10.2007 faaliyet döneminde ise 2006 yılı ikinci yarısından sonra yönetimde
değişikliğe gidilerek reklam ve pazarlama faaliyetlerine ağırlık verilmiş olup otel doluluk oranları
daha önce % 20’lerde iken bu oran % 90’lara kadar çıkartılmış gelirlerimiz de bu oranlarda artış
göstermiştir. Yine aynı dönemde Uygulama Otelinde toplam 16214 kişi konaklamıştır.
16
1.1.5 ENSTİTÜLER
1.1.5.1 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Makine Mühendisliği Anabilim Dalı
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı
Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı
Fizik Mühendisliği Anabilim Dalı
İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı
Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı
Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı
Biyoloji Anabilim Dalı
Matematik Anabilim Dalı
Kimya Anabilim Dalı
1.1.5.2 SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Anatomi Anabilim Dalı
Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı
Farmakoloji Anabilim Dalı
Biyofizik Anabilim Dalı
Fizyoloji Anabilim Dalı
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (İmmunoloji) Anabilim Dalı
Biyokimya Anabilim Dalı
Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
Hemşirelik Anabilim Dalı
Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
KBB Hastalıkları Anabilim Dalı
1.1.5.3 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
•
•
•
•
•
•
•
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı
İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı
İktisat Anabilim Dalı
İşletme Anabilim Dalı
Tarih Anabilim Dalı
Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
Orta Öğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Anabilim Dalı (Türk Dili ve Edeb.Öğrt. / Tarih Öğrt.)
17
1.2
ÜNİVERSİTE YÖNETİMİ
ÜNİVERSİTE SENATOSU
Rektör (Başkan)
Rektör Yardımcısı
Rektör Yardımcısı
Rektör Yardımcısı
Mühendislik Fakültesi Dekanı
Tıp Fakültesi Dekanı
Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı
Gaziantep Eğitim Fakültesi Dekanı
Mimarlık Fakültesi Dekanı
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı V.
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Türk Musıkisi Devlet Konservatuvarı Müdürü
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü
Gaziantep Sağlık Yüksekokulu Müdürü
Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü
Gaziantep Meslek Yüksekokulu Müdürü
Gaziantep Sağlık Hizmetleri M.Y.O Müdürü
Turizm ve Otelcilik Meslek Y.O Müdürü
Nizip Meslek Yüksekokulu Müdürü
Oğuzeli Meslek Yüksekokulu Müdürü
Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Müdürü
Seçilmiş Üye (Mühendislik Fakültesi)
Seçilmiş Üye (Tıp Fakültesi)
Seçilmiş Üye (İkt. ve İdari Bil. Fakültesi)
Seçilmiş Üye (Fen-Edebiyat Fakültesi)
Prof. Dr. Erhan EKİNCİ
Prof. Dr. Tuncay EGE
Prof. Dr. İsmail Hakkı ÖZSABUNCUOĞLU
Prof. Dr. A. Şükrü AYNACIOĞLU
Prof. Dr. Melda ÇARPINLIOĞLU
Prof. Dr. Ayşe BALAT
Prof. Dr. Hasan KARAMAN
Prof. Dr. İsmail Hakkı ÖZSABUNCUOĞLU
Prof. Dr. Tokay GEDİKOĞLU
Prof. Dr. Mustafa ÖZAKÇA
Prof. Dr. A.Şükrü AYNACIOĞLU
Prof. Dr. Erdem GÜMÜŞBURUN
Prof .Dr. Osman ERKMEN
Prof. Dr. Sadettin ÖZYAZICI
Öğr. Gör.Fahri ÇEPİK
Y.Doç.Dr. H. Demet GÖNENER
Prof. Dr. Servet ÖZGÜR
Y.Doç.Dr. Birsen BAĞÇECİ
Prof. Dr. Savaş UÇKUN
Y.Doç.Dr. İclal GEYİKLİ(MERAM)
Y.Doç.Dr. M.Yaşar ŞİMŞEK
Prof. Dr. Medeni MASKAN
Prof. Dr. Mehmet YÜNCÜ
Prof. Dr. Sedat BAYSEÇ
Prof. Dr. Sedat BAYSEÇ
Prof. Dr. Münife NEYAL
Y.Doç.Dr. Bayram ÖZBEY
Prof. Dr. Adil KILIÇ
ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU
Rektör (Başkan)
Mühendislik Fakültesi Dekanı
Tıp Fakültesi Dekanı
Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı
Gaziantep Eğitim Fakültesi Dekanı
Mimarlık Fakültesi Dekanı
Diş Hekimliği Fakültesi Dekan V.
Seçilmiş Üye (Rektör Yardımcısı)
Seçilmiş Üye (Tıp Fakültesi)
Seçilmiş Üye (Mühendislik Fakültesi)
Prof. Dr. Erhan EKİNCİ
Prof. Dr. Melda ÇARPINLIOĞLU
Prof. Dr. Ayşe BALAT
Prof. Dr. Hasan KARAMAN
Prof. Dr. İsmail Hakkı ÖZSABUNCUOĞLU
Prof. Dr. Tokay GEDİKOĞLU
Prof. Dr. Mustafa ÖZAKÇA
Prof. Dr. A. Şükrü AYNACIOĞLU
Prof.Dr. Tuncay EGE
Prof. Dr. Necdet A.BEKİR
Prof. Dr. Mehmet D. ÖNER
18
2.
ÜNİVERSİTE İDARİ BİRİMLERİNİN FAALİYETLERİ
Üniversitemizin İdari Teşkilatı, Genel Sekreterlik, Daire Başkanlıkları, Hukuk Müşavirliği
ve Müdürlüklerden oluşmaktadır.
2.1 GENEL SEKRETERLİK: Üniversite İdari Teşkilatında yer alan birimlerin verimli, düzenli
ve uyumlu bir şekilde çalışmalarının koordine edilmesi, Üniversite Senatosu ve Yönetim
Kurulunda raportörlük ve burada alınan kararların yazılması, korunması ve saklanması ile
Üniversiteye bağlı birimlere iletilmesi işleri Genel Sekreterlik tarafından yapılmaktadır. Ayrıca
Rektörlük yazışmaları, Üniversite ile yapılan işbirliği protokollerin hazırlanması, Resmi Bayram
ve törenlerin organizasyonu ve Üniversitemizi ziyarete gelen yerli ve yabancı misafirlerin
ağırlanması gibi işler de Genel Sekreterlik tarafından yürütülmektedir. Genel Sekreterlik
Üniversite Rektörüne karşı sorumlu olup; Rektör tarafından verilen diğer görevleri de yerine
getirmektedir.
Kamulaştırma Faaliyetleri: Bugüne kadar Üniversite gelişme alanı olarak belirlenen arazilerin
26.462,39 m²’si kamulaştırılarak tapuları alınmıştır.
Genel Sekreterliğe Bağlı Daire Başkanlıkları
Personel Daire Başkanlığı
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Genel Sekreterliğe Bağlı Birimler
Hukuk Müşavirliği
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Sivil Savunma Uzmanlığı
Evrak Arşiv İşleri Müdürlüğü
19
2.2
PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
2006-2007 Eğitim-Öğretim yılında akademik personel sayısı 1085 , idari personel sayısı ise
788 olmuştur. Akademik Personel sayısının unvanlara göre dağılımı Tablo-1 ve 2’de, İdari
personel sayısının görev yerlerine ve sınıflara göre dağılımı ise Tablo-3 ve 4’de gösterilmiştir.
Tablo 2.2.1 Serbest Akademik Kadroların Durumu (Üniversite Genelinde)
Sınıfı
Unvanı
Öğretim Üyesi
Profesör
Doçent
Yardımcı
Doçent
Öğretim Görevlisi
Okutman
Uzman
Araştırma Görevlisi
Genel Toplam
Dolu
Boş
Toplam
90
69
13
56
103
125
207
32
239
193
86
20
420
1085
37
9
11
80
238
230
95
31
500
1323
Tablo 2.2.2-Akademik Personel Sayısının Birimlere Göre Dağılımı
Birim
Rektörlük
Mühendislik Fak.
Tıp Fakültesi
Fen-Edebiyat Fak.
İkt. Ve İdr. Bil. Fak.
Muallim Rıfat Eğt. Fak
Gaziantep Eğitim Fak.
Mimarlık Fakültesi
Diş Hekimliği Fak.
Kilis Fen Ede.Fak.
TMDK
Beden Eğt. ve Spor Y.O
Yabancı Diller Y.O
Yusuf Şerefoğlu S. Y.O
Gaziantep Sağ. Y.O
Turizm Ve Otel.M.Y.O
Sağlık Hiz. M.Y.O
Gaziantep M.Y.O
Kilis M.Y.O
Oğuzeli Meslek Y.O
Nizip M.Y.O.
Sağlık Bil.Enstitüsü
Genel Toplam
Prof.
Doç.
Y.Doç.
31
53
3
1
12
50
4
39
75
36
18
9
11
8
Öğr.Gör.
Okt.
Uzman
Arş.Gör.
6
5
70
287
27
13
4
5
3
2
2
52
2
-
1
2
-
-
90
69
6
8
4
4
1
1
17
3
2
1
5
1
1
8
12
3
6
85
16
6
14
207
193
1
2
-
2
1
27
3
4
6
4
-
-
-
86
20
420
Toplam
52
164
470
78
37
19
19
2
12
21
7
27
11
18
4
6
96
21
6
15
1085
Not: Kilis Fen-Edebiyat Fakültesi, Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi,Yusuf Şerefoğlu Sağlık
Yüksekokulu, Kilis Meslek Yüksekokulu’nun Kadroları Ve Özlük Hakları Kilis 7 Aralık
Üniversitesi’ne Devredilmiştir.
20
Tablo 2.2.3-İdari Personel Sayısının Görev Yerlerine Göre Dağılımı
Birim
Sayı
Rektörlük
15
Personel Dairesi Başkanlığı
16
Kütüphane Ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı
10
Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı
15
Sağlık Kültür Ve Spor Dairesi Başkanlığı
43
İdari Ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
76
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
12
Sivil Savunma Uzmanlığı
1
Yapı İşleri Ve Teknik Dairesi Başkanlığı
102
Arazi Değerlendirme
6
Evrak Ve Arşiv İşleri Müdürlüğü
7
Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü
5
Araştırma Projeleri Yönetim Birimi
2
Gügemer
1
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
14
Mühendislik Fakültesi
38
Fen-Edebiyat Fakültesi
15
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
5
Gaziantep Eğitim Fakültesi
4
Tıp Fakültesi
9
Şahinbey Araştırma Ve Uygulama Hastanesi
292
Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu
7
Gaziantep Sağlık Yüksekokulu
7
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
3
Yabancı Diller Yüksekokulu
5
Gaziantep Meslek Yüksekokulu
23
Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı
5
Turizm Ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu
3
Uygulama Oteli
9
Nizip Meslek Yüksekokulu
12
Oğuzeli Meslek Yüksekokulu
6
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
1
Sosyal Bilimler Enstitüsü
1
Fen Bilimleri Enstitüsü
1
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
5
Kadrosu Gaziantep Üniversitesinde Olup,Adıyaman Üniversitesinde
Görev Yapanlar
Eğitim Fakültesi
4
Besni Meslek Yüksekokulu
3
Gölbaşı Meslek Yüksekokulu
2
Kadrosu Gaziantep Üniversitesinde Olup, Kilis 7 Aralık Üniversitesinde
Görev Yapanlar
Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi
1
Kilis Fen-Edebiyat Fakültesi
1
Kilis Meslek Yüksekokulu
1
Yusuf Şerefoğlu Sağlık Yüksekokulu
Genel Toplam
788
21
Tablo 2.2.4 İdari Personel Sayısının Sınıflara Göre Dağılımı
Personelin Sınıfı
Dolu
Boş
Toplam
Genel İdare Hizmetleri
Teknik Hizmetler
Sağlık Hizmetleri
Avukat Hizmetleri
Din Hizmetleri
Yardımcı Hizmetler
Döner Sermaye
Fon
319
100
185
2
-177
5
--
220
48
102
2
1
99
33
3
539
148
287
4
1
276
38
3
Genel Toplam
788
508
1296
2.2.4 Özlük İşleri Müdürlükleri
a) Akademik Özlük İşleri Müdürlüğü’nün İşlevleri;
• Akademik Personelin aylık derece ve kademe terfileri,
• Doçentlik Bilim Sınavı ile profesör ve doçent kadrolarına müracaatlarla ilgili yazışmalar,
• Aylık Faaliyet Raporu ve Aylık Kadro Durum Çizelgesinin hazırlanması,
• Yurtdışı, Yurtiçi görevlendirme ve sicil raporlarının hazırlanması (2547 sk.33,35,39 md. ve
1416 sayılı kanun uyarınca görevlendirme),
• Yabancı Uyruklu ve Türk personel ile ilgili yazışma, 2547 Sayılı Kanunun 33.ve 35.
maddeleri uyarınca yurtdışı ve yurtiçinde lisansüstü eğitim öğretim (doktora ve yüksek
lisans) yapmak üzere mecburi hizmet karşılığı görevlendirilen ve Üniversitedeki görevine
dönmeyen araştırma görevlilerinin hukuki işlemlerine dair yazışma ve dosyalarını
hazırlanması
• Emekliye ayrılan personelin belgelerinin düzenlenmesi ve ilişik kesme işlemlerinin
yapılması, Gizlilik taşıyan yazışmalar,
• Personel hareketleri (nakil, görevlendirme, pasaport, görev belgesi, sicil özeti, hizmet
belgesi, askerlik tehiri, yazışmaların duyurulması),
• Göreve başlayan akademik personel bilgilerinin bilgisayara yüklenmesi,
• Görev yapan akademik personelin terfi, görev süresi, idari görev süresi, KPDS. ve izin
takibi,
• Yazışmaların dosyalanması ve yeni başlayan personele dosya açılması, nakil giden
personelin dosyalarının paketlenmesi ve gönderilmesi,
• Akademik personele kimlik kartı ile kendisi, eş, çocuk, anne ve babasına sağlık karnesi
düzenlenmesi,
• Öğretim Elemanı Bilgi Derleme Formlarının ÖSYM’ne gönderilmesi,
Akademik Kadro Atama Bölümünde Yapılan İşler:
• Akademik personel atamalarının yapılması,
• Aylık faaliyet raporlarının YÖK ve Devlet Personel Başkanlığına bildirilmesi,
• Akademik personel ilan yazılarının hazırlanması,
• Akademik personel tahsis ve tenkis işlemleri,
• Tıpta Uzmanlık Sınavı(TUS) ile ilgili çalışmaların yapılması,
• Açıktan atama izinleri ile ilgili yapılan işlemler,
22
b) İdari Özlük İşleri Müdürlüğünün İşlevleri:
• İdari Personelin aylık derece ve kademe terfileri , Aylık Faaliyet Raporunun hazırlanması ,
• Sicil Raporlarının hazırlanması , Asaleti tastik olan İdari Personelin intibak işlemleri ,
• Emekliye ayrılan İdari Personelin belgelerinin düzenlenmesi ve ilişiği kesme işlemlerinin
• yapılması , Gizlilik taşıyan yazışmalar , Personel hareketleri
• (nakil , görevlendirme , pasaport , görev belgesi , sicil özeti , hizmet belgesi , askerlik
tehiri)
• Göreve başlayan İdari Personel bilgilerinin bilgisayara yüklenmesi
• Görev yapan İdari Personelin terfi takibi , Yazışmaların dosyalanması ve yeni personele
dosya
• açılması, nakil giden personelin dosyalarının paketlenmesi ve gönderilmesi
• İdari Personelin kimlik ile kendisi, eş, çocuk, anne ve babasına sağlık karnesi düzenlenmesi
İdari Kadro Atama Bölümünde Yapılan İşler:
• İdari Personel atamalarının yapılması
• Aylık Faaliyet Raporlarının YÖK ve Devlet Personel Başkanlığı’na bildirilmesi
• İdari Personel ilan yazılarının hazırlanması
• İdari Personel tahsis ve tenkis işlemleri
• İdari Personel Sicil Raporlarının işlenmesi
• Açıktan Atama izinleri ile ilgili yapılan işlemler
2.2.5
Tahakkuk Müdürlüğü
Tahakkuk Müdürlüğü’nün İşlevleri:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Her ayın 25 ile 5 i arası aylık maaş bordrolarının hazırlanması
Her yılın şubat ayının ilk haftasında tasarruf kesintilerinin nemalarının hazırlanması ve
ödenmesi
Yan ödeme cetvellerinin hazırlanması ve Maliye Bakanlığına vize ettirilmesi
Her yılın ocak ayında vergi iadeleri zarflarının kontrolü,maaşa girişinin yapılması, Şubat
ayından itibaren ödenmesi
Yıl başlarında geçmiş yılın şahıs emekli kesenekleri bordrolarının hazırlanması ve emekli
sandığına gönderilmesi
Her yıl sonuna doğru bilgisayarda yeni bir personel işlem bölgesinin açılarak yüklenmesi
Her yılın aralık ayında, bir sonraki yılında sözleşmeli olarak istihdam edilen yerli ve
yabancı uyruklu personelin sözleşme ücretlerinin tespit çalışmasının yapılması.
Bakanlar Kurulunca tespit edilen yeni katsayı ve maaş artışlarında, fark bordrolarının
hazırlanması.
Sağlık personelinin nöbet ücretlerinin aylık olarak hazırlanması ve ödenmesi
Hastanede görevli personelin döner sermaye katkı paylarının her ay başında hazırlanması.
Makam şoförleri ve makamda çalışan personel ile servis şoförlerinin fazla mesai
bordrolarının her ay bitiminde hazırlanması.
Her ay personelin maşlarında kesilmesi gereken özel kesintiler liste ve bordrolarının
hazırlanması
23
2.2.6 Eğitim Ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Eğitim ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün İşlevleri :
• İdari ve Akademik Personele dağıtılan giyeceklere ait istatistiklerin çıkarılması
• Akademik ve İdari personelin, unvan ve istihkaklara göre yapılacak olan giyecek yardımına
ilişkin dağıtım listelerinin hazırlanması ve Maliye Bakanlığına bildirilmesi
• Yazlık istihkakların nisan-mayıs, kışlık istihkakların eylül-ekim aylarında dağıtımının
yapılması
• Geçici işçi vizelerini her yıl Maliye Bakanlığına, dağılımını ise Bütçe Dairesi Başkanlığı’na
onaylattırılması
• Geçici işçilerin alınması ve istihdam edilmesi
• Geçici işçi maaşlarını her ayın 14’ünde düzenli olarak tahakkuk ettirilmesi
• Geçici işçi ve Yabancı Uyruklu Sözleşmeli personelin aylık sigorta prim bildirgeleri ve dört
aylık prim bordrolarının tahakkuku ve Sigorta Müdürlüğüne bildirilmesi
• Yabancı Uyruklu Personel ve geçici işçilerin, hastane sevk işlemlerinin yapılması
• Geçici işçi ikramiyelerini Bakanlar Kurulunun belirlemiş olduğu tarihlerde tahakkuk
ettirilmesi
• Geçici işçi giriş ve çıkışlarını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Gaziantep Bölge
Çalışma Müdürlüğüne Bildirilmesi
• Bütçemizin, 200 yolluklar faslının ödeneğinin hazırlanması
• 200 faslının günlük ve aylık olarak bütçe ödenek takibinin yapılması
• Yurt dışı , Yurt içi sürekli ve geçici görev yolluk beyannamelerinin tahakkuk ettirilmesi,
• (Üst Yönetim ve Rektörlüğe bağlı Destek Hizmetleri Personeli)
24
2.3
ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Üniversiteye kayıtlı her düzeydeki öğrencilerin özlük ve akademik işlemlerinin merkezi
olarak yürütüldüğü bir birimdir. Üniversiteye bağlı okullarda da Öğrenci İşleri merkezi olup, bu
birimlerdeki öğrenci işleri büroları, Üniversite Öğrenci İşleri Dairesi’ ne bağlı olarak çalışır.
Öğrenci İşleri Dairesi’nin kuruluş ve görev teşkilatında Daire Başkanı, Kayıt ve Not İşleri
Şube Müdürlüğü, Öğrenci İlişkileri Şube Müdürlüğü ve bu Müdürlüklere bağlı kısım şeflikleri
mevcuttur.
Öğrenci İşleri Dairesi’ nin işlevleri :
Özlük İşleri
Öğrencilere burs vermek,
Öğrenci disiplin kayıtlarını tutmak,
Askerlik tecil işlemlerini yaptırmak,
İzin ve staj işlemlerini düzenlemek,
Kimlik, paso, belge v.b. taleplerini karşılamak,
Mezuniyet sonrasında mezunlara iş bulma imkanlarını araştırmak, mezunları işe
yerleştirmek olup,
Akademik işleri
Öğrencilerin kayıtlarını yapmak ve dosyalarını tutmak,
Öğrencilerin Üniversiteye girişinden itibaren her dönem not belgesi ve karne hazırlamak
Öğrenci harçlarının düzenli alınmasını sağlamak,
Akademik değerlendirmelerini sonuçlandırarak, başarı durumlarını işlemek ve buna dayalı
çeşitli istatistikler hazırlamak,
Mezun olanlara diploma düzenlemek,
olarak sayılabilir.
Üniversite de halen Lisans Diploması veren 7 Fakülte( Mimarlık ve Diş Hekimliği
Fakültesinin henüz öğrencisi bulunmaktadır.), 4Yüksekokul, Lisansüstü Programı
uygulayan 3 Enstitü, Önlisans Programı uygulayan 6 Meslek Yüksekokulu mevcuttur.
Gaziantep’te açılan Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu’nun 2006 -2007 eğitim – öğretim
yılında öğrencisi bulunmadığından bu sayının dışındadır.
Türk Musikisi Devlet Konservatuarı ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna ön kayıtyetenek sınavı ile öğrenci kabul edilmekte, diğer Fakülte ve Yüksekokullara ÖSS Merkezi
Yerleştirme Sistemiyle, Lisansüstü Programlara ise yabancı dil sınavı ve mülakat ile öğrenci
alınmaktadır. Ayrıca ilgili yönetmelikteki koşullarla yatay ve dikey geçiş yolu ile öğrenci kabul
edilmektedir. Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı elektronik posta adresi ogrisl @ gantep.edu.tr ‘ dir.
Öğrenci Otomasyon Programı üç yıldır çalıştırılmakta olup öğrenci kayıtları ve not girişi
internet üzerinden yapılmaktadır.
25
2.4
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Üniversitemizin İdari ve Mali konularının yürütüldüğü
ve takip edildiği birimdir. Başkanlık bünyesinde Satınalma Müdürlüğü, Matbaa ve Basım İşleri
Müdürlüğü ve İç Hizmetler Müdürlüğü bulunmaktadır. Bu birimlerin görevleri aşağıya
çıkarılmıştır.
2.4.1 Satınalma Müdürlüğü
Üniversitemiz ihtiyacı her türlü mal ve hizmet alımları ihaleleri mevcut Kanunlara uygun
olarak yapar. Yurt dışı alımlarında belirli bir limitin üzerindeki sağlıkla ilgili makine ve teçhizat
alımlarında Sağlık Bakanlığından izin alır. Vize gerektiren limit üstü ihalelerde ihale dosyalarının
Maliye Bakanlığınca vize işlemlerini ve Sayıştay tescili gereken ihale dosyalarının tescil
işlemlerinin yapılmasını sağlar.
2.4.2 Matbaa ve Basım İşleri Müdürlüğü
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı’na bağlı Matbaa ve Basım İşleri Müdürlüğü
Üniversitemize bağlı tüm birimlere hitaben her türlü iç ve dış yazışmalarda kullanılan matbu
evrak, kitap, dergi, broşür, bülten, davetiye, kartvizit ve paketten pakete (sürekli form) baskı
yapan, kapak takma, sırt geçirme, dikiş, delgi, cilt işleri yapan, branda, fiber glass, metal üzerine
yazı çıkartma yazı yazan, bilgisayarla dizgi, resim tarama, renk ayırımı yapan, Baskı, Teksir, Cilt,
Grafik, Resim Tabela ve Renk Ayrım sisteminden meydana gelen 5 bölümden oluşmaktadır.
Üniversitemize bağlı Fakültelerin, Yüksekokulların, Meslek Yüksekokullarının,
Enstitülerin bunlara bağlı bölümlerinin, Daire Başkanlıklarının ve diğer birimlerin her türlü dizgi,
tarama, renk ayrım baskı ve cilt hizmetleri Matbaa ve Basım İşleri Müdürlüğümüzde
verilmektedir.Ayrıca Döner Sermaye çerçevesinde ücret karşılığında işler de yapılmaktadır.
2.4.3
İç Hizmetleri Müdürlüğü
Üniversitemizin genel güvenliğini, Özel Güvenlik birimi personeliyle sağlar. Hizmetli ve
Bekçi kadrosunda çalışan personel ile genel temizlik işlerine yardımcı olur.
26
2.5 SAĞLIK,KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
2.5.1 Kültür Müdürlüğü:
Gaziantep Üniversitesi öğrencilerinin, Atatürk İlke ve İnkılapları
doğrultusunda
toplumsal, kültürel ve sosyal gelişimlerine yardım etmek, beden ve ruh sağlıklarını korumak,
onları araştırıcı ve yaratıcı niteliklere sahip kişiler olarak yetiştirebilmek, öğrencilerin ilgi
alanlarına göre ders dışı serbest zamanlarını değerlendirmek, birlikte çalışma alışkanlığı
kazanmalarını sağlamak, yeni ilgi alanlarına yönelmeleri ile kültürel, sanatsal ve sportif
aktivitelere katılmalarına yönlendirmek amacıyla Gaziantep Üniversitesi bünyesinde kurulmuş
olan 22 öğrenci kulüp üyeleri çalışma ve etkinliklerini bu yönde sürdürmekte olup, öğrenci
kulüpleri, 2006-2007 eğitim-öğretim yılı kulüp çalışmalarını 80. Yıl Öğrenci Kültür Merkezi
binası içerisinde bilgisayar, internet, telefon ve diğer büro malzemeleriyle döşenmiş çalışma
odalarında hafta içi her gün 08:00-20:00, hafta sonları ise 10:00-18:00 saatleri arasında
yürütmekte olup, ayrıca bunun yanında 2 küçük, 1 büyük salon olmak üzere 3 adet ses yalıtımı ve
en son teknolojiyle donatılmış, klimalı çalışma salonları yine öğrencilerin çalışmalarını
sürdürebilmeleri amacıyla kendilerine tahsis edilmiştir.
Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde ; Arkeoloji Müzeler ve Yerel Tarih, Atatürkçü
Düşünce, Bilimsel Araştırma, Bilişim, Briç, Çevre, Doğa ve Macera Sporları, Edebiyat ve Kitap,
Ferdi Sporlar, Fotoğraf, Havacılık, Motorsporları, Müzik, Plastik Sanatlar, Sağlıklı Yaşam,
Satranç, Sinema, Takım Sporları, Tiyatro, Toplumsal Araştırma, Türk Halk Oyunları, Üniversite
Tanıtım Öğrenci kulübü faaliyet halinde bulunmaktadır. Kulüp çalışmalarına dörtbinbeşyüz
öğrenci ve personel katılmış ve haftanın belirli günlerinde ücretsiz olarak bağlama, ud , klasik
gitar, resim (karakalem, suluboya, pastel, yağlıboya, ebru), briç, fotoğraf, satranç, havacılık
(yamaç paraşütü, model uçak ), modern dans, step ve aerobik kurslarına devam etmişlerdir.Kültür
Müdürlüğü tarafından personel ve öğrencilerin güncel olayları yakından takip etmeleri ve
bilgilenmelerini sağlayabilmek amacıyla, günlük olarak 2’şer adet olmak üzere Ulusal
gazetelerden Milliyet, Hürriyet, Sabah, Cumhuriyet, Türkiye, gazeteleri alınmakta olup, bunun
yanı sıra aylık olarak Uçantürk, Atlas, Eğitim ve Bilim, Bilim ve Teknik, Aktüel, Fotoğraf,
Sinema, dergileri alınmaktadır.
Müdürlük bünyesinde faaliyetlerini sürdürmekte olan Öğrenci Kulüpleri, 01 Ekim 2006
tarihinden itibaren Üniversitemiz kampus alanı, şehir merkezi ile diğer illerde öğrenci, personel ile
şehir halkına yönelik olarak düzenlemiş oldukları çeşitli sosyal ve kültürel etkinlikler ile T.C.
Başbakanlık, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Üniversite Sporları Federasyonu, Üniversite
Öğrenci Toplulukları, Dernekler, Kulüpler, Başkanlıklar tarafından çeşitli illerde düzenlenmiş olan
etkinliklere Üniversitemizi temsilen katılmış olup, etkinliklerin tarih, yer ve isimleri aşağıda
özetlenmiştir.
1 - Arkeoloji Müzeler Ve Yerel Tarih Kulübü
Kulübe üye 25 öğrenci , 05 Nisan 2007 Perşembe günü , Gaziantep Bölgesinde araştırma
ve arkeolojik kazı çalışmalarında bulunmuş olan Prof. Dr. Refik DURU’ yu Üniversitemize davet
etmiştir.Prof. Dr. Refik Duru verdiği konferansta ; Yesemek – Tilmen Höyük Gedikli Karahöyük
gibi çok önemli arkeolojik merkezle ile ilgili kendi çalışmaları ve bu konudaki son gelişmeleri
anlatmıştır.
27
2 - Atatürkçü Düşünce Kulübü
Kulübe üye 3 öğrenci , 12 Kasım 2006 tarihinde Ankara’da , Gazi Üniversitesi, İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesi tarafından organize edilmiş olan Anıtkabir Yürüyüşüne ve Atatürk konulu
panele 11-13 Kasım 2006 tarihleri arasında Üniversitemizi temsilen katılmıştır.
Kulübe üye 1 öğrenci , 30 Mart 2007 Cuma günü İlimiz Ticaret Odası Başkanlığında
Gaziantep Uyanış ve Dayanışma Platformunun düzenlemiş olduğu “Aydınlık Yarınlar İçin El
Ele” konulu panele Üniversitemizi temsilen panelist olarak katılmıştır.
Kulübe üye öğrenciler , 30 Mart 2007 Cuma günü saat 14:00’da Üniversite Atatürk Kültür
Merkezi’nde Emekli Orgeneral Ahmet Hurşit TOLON tarafından “ Türkiye ve Ortadoğu
Arasındaki Gelişmeler” konulu konferans öncesinde katılımcılara “Gerçek Bir Atatürkçü Nasıl
Olmalıdır” konulu 400 adet broşür dağıtmışlardır.
Kulübe üye 3 öğrenci , 6-8 Nisan 2007 tarihleri arasında Samsun’da Ondokuz Mayıs
Üniversitesi tarafından düzenlenmiş olan Atatürkçü Düşünce Toplulukları Ulusal Çalıştayı’na
Üniversitemizi temsilen katılmıştır.
Kulübe üye 3 öğrenci , Ortadoğu Teknik Üniversitesi tarafından, 4-6 Mayıs 2007 tarihleri
arasında düzenlenmiş olan “Güncel Bir Sorun Olarak Türk Ermeni Gerilimine Türkiye Öğrencileri
Yaklaşımları” konulu çalıştayına katılmıştır.
Kulübe üye öğrenciler , 16-20 Mayıs 2007 tarihleri arasında düzenlenmiş olan Gaziantep
Üniversitesi Geleneksel Kültür Spor ve Bahar şenliği kapsamı içerisinde 19 Mayıs 2007 Cumartesi
günü saat 11:00’de cep sinemasında akademik ve idari personel, öğrenciler ile şehir halkının
katılımına açık olmak üzere ücretsiz olarak Atatürk konulu belgesel film gösterimi düzenlemiştir.
Kulübe üye 2 öğrenci , Osmangazi Üniversitesi, Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı
bünyesinde faaliyetlerini sürdürmekte olan Atatürkçü Düşünce Kulübü öğrencileri tarafından, 1819 Mayıs 2007 tarihleri arasında düzenlenmiş olan “8.Geleneksel Demokratik Cumhuriyet
Üniversiteleri Platformu - Öğrenci Kongresine” katılmıştır.
Kulübe üye 9 öğrenci , Ulu Önder Atatürk’ün yurdumuzu işgal eden emperyalist
saldırganlarına karşı 26 Ağustos tarihinde Kocatepe’den başlattığı Büyük Taarruz sonucunda
kazandığımız Büyük Zafer’in 85. yıldönümü nedeniyle Afyon Kocatepe Üniversitesi ve Afyon
Karahisar Valiliğince 23-26 Ağustos 2007 tarihleri arasında düzenlenmiş olan “Kocatepe Zafer
Yürüyüşüne” katılmışlardır. 10 öğrenci ise Valilik tarafından düzenlenen Zafer Koşusunda
Üniversitemizi temsil etmişlerdir.
Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunu hazırlayan Kurtuluş Savaşını başlatıcı nihai karar 4
Eylül 1919 tarihinde başlayan Sivas Kongresinde verilmiştir. Bu kongrede alınan karar son derece
önemli olup, bu kararların yeni nesillere aktarılması, yaşatılması ve ülkemizin geleceği için
fevkalade önem taşıması nedeniyle Cumhuriyet Üniversitesi tarafından düzenlenmiş olan 4 Eylül
kutlamalarına Kulüp üyesi 5 öğrenci Üniversitemizi temsilen katılmışlardır.
3 - Bilimsel Araştırma Kulübü
Kulübe üye öğrenciler , 3 Kasım 2006 tarihinde Tıp Fakültesi, Şahinbey Araştırma ve
Uygulama Hastanesi konferans salonunda “İlaçlar ve Zararları” konulu konferanslarını vermek
üzere İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan YAZICI’ yı Üniversitemize davet
etmişlerdir.
Kulübe üye 2 öğrenci , Ufuk Üniversitesi tarafından Antalya ili Side ilçesinde 17-19
Kasım 2006 tarihleri arasında düzenlenmiş bulunan kongreye katılarak “Hastane
Enfeksiyonları”ve “Anne Sütüne Alternatif Beslenmenin Çocuğun Gelişimine Etkisi” konulu
sunum yapmışlardır.
Kulübe üye 2 öğrenci , Erciyes Üniversitesi tarafından, 10-12 Kasım 2006 tarihleri arasında
Nevşehir ilinde düzenlenmiş olan Tıp Öğrenci Kongresine katılarak “Yüz Nakli” ve “Mide
Lenfomosi” konulu sunum yapmıştır.
28
Kulübe üye 1 öğrenci , Ufuk Üniversitesi tarafından, 17-19 Kasım 2006 tarihleri arasında
Antalya ili Side ilçesinde düzenlenmiş olan “Ulusal Genel Tıp Öğrenci Kongresine katılarak
katılımcılara yönelik olarak “Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet” konulu sunum yapmıştır.
Kulübün , Robot ve Enerji koluna üye 2 öğrencisi , 20 Ocak 2007 Cumartesi günü
TÜBİTAK tarafından Ankara ilinde düzenlenmiş olan “Hidrojen Enerjisi” “Farkındalık Eğitimi”
konulu faaliyetine katılmıştır.
Kulübe üye 1 öğrenci , İstanbul ilinde TÜYAP Fuarcılık tarafından 10-11 Mart 2007
tarihlerinde düzenlenmiş olan WIN 07 adlı fuara Hidrofıstık adlı projenin tanıtılması, sponsorluk
arayışları ve görüşmelerinde bulunmak üzere İstanbul’da görevlendirilmiştir.
Kulübe üye 3 öğrenci , 23-25 Mart 2007 tarihleri arasında Uludağ Üniversitesi Tıp
Fakültesi öğrencileri tarafından düzenlenmiş olan 9.ÜBİAT Günleri Genel Tıp Öğrenci
Kongresinin bilimsel programında yer alan “ Sigara” konulu panele konuşmacı olarak katılmıştır.
Kulübün Robot ve Enerji koluna üye 2 öğrencisi, 16-20 Nisan 2007 tarihleri arasında
hazırlamış oldukları “Hidrofıstık” isimli projeyi tanıtabilmek amacıyla Almanya Hannover’de
düzenlenmiş olan Teknoloji ve Sanayi Fuarına katılmıştır.
Kulübe üye öğrenciler tarafından , 6 Nisan 2007’de Tıp Fakültesi, Şahinbey Araştırma ve
Uygulama Hastanesi konferans salonunda Gülhane Askeri Tıp Hastanesinde Öğretim Üyesi olarak
görev yapmakta olan Doç. Dr. Oğuzhan YILDIZ konferans vermek için Üniversitemize davet
edilmiştir.
Kulübe üye öğrenciler , 02 Mayıs 2007 tarihinde Tıp Fakültesi, Şahinbey Araştırma ve
Uygulama Hastanesi Oditoryumunda konuşmacı olarak Prof. Dr. Celalettin USALAN, Prof. Dr.
Hasan BAYRAM ile Tıp Fakültesi öğrencilerinden Oğuz GERMİ ’ nin katılmış olduğu ‘’Bilimsel
Araştırma Nasıl Yapılır” konulu panel düzenlemişlerdir.
Kulübe üye 3 öğrenci , 26-29 Haziran 2007 tarihleri arasında İstanbul’da İstanbul
Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu tarafından düzenlenmiş olan Uluslar
arası 6. Ulusal Hemşirelik Kongresine hazırlamış oldukları bildirileri sunmak üzere katılmıştır.
Kulübe üye 1 öğrenci , 11-13 Mayıs 2007 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi , Bilimsel Araştırma Kulübü tarafından düzenleniş olan International
Medical Students Research Cengres 2007- Uluslar arası Tıp Öğrencileri Kongresine katılmıştır.
Kulübe üye 2 öğrenci , 8-10 Haziran 2007 tarihleri arasında Yeditepe Üniversitesi, Tıp
Fakültesi Bilimsel Araştırma Topluluğu (YÜTBAK) tarafından gerçekleştirilmiş olan YÜTBAK
II. Ulusal Öğrenci Kongresine katılarak katılımcılara poster sunumu yapmıştır.
Kulübün, Robot ve Enerji koluna üye 24 kişilik ekibi , 24-29 Temmuz 2007 tarihleri
arasında Ankara ilinde TÜBİTAK tarafından düzenlenmiş olan “Hidromobil 07” Hidrojen
Arabaları Yarışmasına Üniversitemiz adına katılmıştır.
Kulübe üye 5 öğrenci , 20-24 Ağustos 2007 tarihlerinde Muğla ili, Bodrum ilçesinde
düzenlenmiş olan “ 5th International Student Conference Of The Balkan Physics Unuion” konulu
konferansa katılarak bildiri sunmuşlardır.
Kulübe üye 2 öğrenci , 04-06 Eylül 2007 tarihleri arasında Muğla ili, Bodrum ilçesinde
düzenlenmiş olan “1st International Physics Festival & Inter- University Physics Projects
Competition” konulu yarışma katılarak projelerini sunmuşlardır.
Kulübe üye 1 öğrenci , 03-06 Eylül 2007 tarihleri arasında Selçuk Üniversitesi tarafından
Konya ‘ da düzenlenmiş olan 14. Ulusal Biyoloji Öğrenci Kongresine , 08-11 Eylül 2007 tarihleri
arasında ise İstanbul Üniversitesi tarafından düzenlenmiş olan Moleküler Biyoloji ve Genetik
Kongresine katılarak bildiri sunmuştur.
29
4 - Bilişim Kulübü
Kültür İşleri Müdürlüğü , kulübe üye öğrenciler ile diğer öğrencilerin boş zamanlarını en
yararlı şekilde geçirmeleri , bilgisayarları her yönüyle daha yakından tanıyarak hatasız
kullanabilmelerini sağlamak amacıyla PC Magazin dergisine senelik abone olmuştur.
Kültür Müdürlüğü, öğrencilerimize derslerinde yardımcı olmak , bilgisayar öğrenmelerini
sağlamak üzere ücretsiz olarak Cumartesi ve Pazar günleri 10:00-13:00 , saatleri arasında
bilgisayar kursu düzenlemiştir.
5 - Briç Kulübü
Kültür Müdürlüğü , Cumartesi günleri 11:00-13:00 saatleri arasında , öğrenci ve personele
yönelik olarak ücretsiz "Briç Kursu" düzenlemiş olup , 40 adet oyun kağıdı ile 30 adet briç kitabı
alarak hizmete sunmuştur.
6 - Çevre Kulübü
Kulübe üye öğrenciler , 19 Mart 2007’ de personel ve öğrencilerin katılımına açık olmak
üzere 80. Yıl Öğrenci Kültür Merkezinde “ Küresel Isınmanın İnsanlık Üzerine Etkileri” konulu
söyleşi düzenlemiştir.
Kulübe üye öğrenciler , Gaziantep Üniversitesinin belirli noktalarına yerleştirmiş oldukları
geri dönüşüm kutuları vasıtasıyla birikmiş olan atık kağıtları toplayarak tekrar kullanıma
kazandırmıştır.
7-
Edebiyat Ve Kitap Kulübü
Kulübe üye öğrenciler 3 Mart 2007 tarihinden geçerli olmak üzere her hafta sonu saat
14:00’de Gaziantep Gençlik ve Kültür evinde katılımcılara Üniversitemizi temsilen kitap tanıtımı
yaparak bu konuda kendilerini bilgilendirmek ve çalışanlara destek vermek üzere bir dizi
etkinliklerde bulunmuşlardır.
Kulübe üye 2 öğrenci , Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Dil Kurumu
Başkanlığı tarafından, Dil Bayramının 75. Yıl dönümü nedeniyle 24 Mart 2007 tarihinde İstanbul
Dolmabahçe Sarayı Medhal Salonunda: “Dil Bayramının 75. Yılında Türkçeye Genç Bakış” adıyla
düzenlenmiş olan kurultaya katılmıştır.
Kulübe üye 6 öğrenci , 16-18 Mayıs 2007 tarihleri arasında Kocaeli Üniversitesi tarafından
düzenlenmiş olan “12. Şiir Bayramı ve 1. Ulusal Şiir Kongresine” Üniversitemizi temsilen
katılmışlardır.
Kulübe üye öğrenciler , 16-20 Mayıs 2007 tarihleri arasında düzenlenmiş olan Gaziantep
Üniversitesi Geleneksel Kültür, Spor ve Bahar Şenliği programı kapsamı içerisinde, Fen Edebiyat
Fakültesi Ömer Asım Aksoy Toplantı Salonunda Şair Ali ÇAPAN’ı Üniversitemize davet ederek,
personel, öğrenci ve şehir halkının katılımına açık olmak üzere söyleşi ve imza günü
düzenlemiştir.
Kulübe üye öğrenciler , Gaziantep Üniversitesi Geleneksel Kültür, Spor ve Bahar Şenliği
programı kapsamı içerisinde 17 Mayıs 2007 tarihinde şiir dinletisi ve 18 Mayıs 2007’de Aşık
Fani’yi Üniversitemize davet ederek Üniversite Atatürk Kültür Merkezinde söyleşi düzenlemiştir.
8 - Fotoğraf Kulübü
Kulübe üye 25 öğrencinin katılımıyla kulüp başkanının denetim ve gözetiminde 04 Mart
2007 tarihinde İslahiye İlçesi ve idilli köyü çevresine fotoğraf çekim amaçlı teknik gezi
düzenlenmiştir.
30
Kulüp Doğa ve Macera Sporları –İzcilik koluna üye öğrenciler ile birlikte 30 öğrencinin
katılımıyla 24-25 Mart 2007 tarihlerinde (Cumartesi-Pazar) Nizip İlçesi, Kamışlı köyü sınırları
içerisinde bulunan Fırat Nehri kıyılarında dağ yürüyüşü, çadırlı kamp çalışması ile fotoğraf çekim
amaçlı gezi düzenlemiştir.
Kulübe üye öğrenciler tarafından, Gaziantep Üniversitesi Geleneksel Kültür, Spor ve Bahar
Şenliği programı kapsamı içerisinde Üniversite Atatürk Kültür Merkezi fuayesinde fotoğraf sergisi
düzenlenmiştir.
Kulüp tarafından , Şenlik kapsamında Üniversitemiz Cep Sinemasında Renkler-Bakış
Açım- Denemeler, Hatıralar – Objektifime Yansıyanlar ve Güzellikler-Çağrışmalar konulu
Saydam Slayt gösterileri ve dijital fotğrafcılık konulu konferans ve dia gösterisi düzenlenmiştir.
Kulüp , 30 Ağustos-02 Eylül 2007 tarihleri arasında Şanlıurfa İli, Halfeti ilçesinde
düzenlenmiş olan “Fotoğrafçılar Buluşması” adlı etkinliğe katılarak katılımcılara tüm yönleriyle
bölgeyi tanıtmak, fotoğraf çekimi yapmak ve rehberlik görevi üstlenmek amacıyla düzenlenmiş
olan etkinliğe Üniversitemiz adına katılmıştır.
9 - Doğa Ve Macera Sporları Kulübü
Doğa ve Macera Sporları kulübü, dağcılık koluna üye 30 öğrenci 17-19 Kasım 2006 tarihleri
arasında İlimiz Araban İlçesi , Köklüce köyü çevresinde 2006-2007 eğitim-öğretim yılı faaliyet
programı çerçevesinde verilen teorik eğitimleri kamp ortamında görmek ve uygulamak amacıyla
düzenlenmiş olan eğitim çalışmasına katılmışlardır.
Doğa ve Macera Sporları, izcilik koluna üye 30 öğrenci, 24-26 Kasım 2006 tarihleri arasında
Araban İlçesi, Köklüce köyü çevresinde verilen teorik eğitimleri kamp ortamında görmek
uygulamak amacıyla düzenlenmiş eğitim faaliyetine katılmıştır.
Doğa ve Macera Sporları, dağcılık koluna üye 5 öğrenci Marmara Üniversitesi tarafından 0910 Aralık 2006 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenmiş olan 3.Spor Tırmanış Yarışmasına konu
ile ilgili bilgi ve deneyimlerini artırmak, yarışma deneyimi kazanmak amacıyla Üniversite adına
katılmıştır.
Doğa ve Macera Sporları, dağcılık koluna üye 3 öğrenci , Akdeniz Üniversitesi, Sağlık, Kültür
ve Spor Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdürmekte olan dağcılık kulübü tarafından
07-11 Şubat 2007 tarihleri arasında Antalya’nın, Elmalı İlçesinde düzenlenmiş olan “ Geleneksel
Kızlar Sivrisi Kış Tırmanışı ve Dağcılık Kampı” çalışmasına katılmıştır.
Doğa ve Macera Sporları Kulübü, dağcılık koluna üye10 öğrenci verilmiş olan kış temel
eğitimi teorik derslerini başarıyla tamamlamış olup, uygulamalı eğitimlerini 17-23 Şubat 2007
tarihleri arasında Niğde ili, Aladağlar’ da çadırlı olarak gerçekleştirmiştir.
Doğa ve Macera Sporları Kulübü-izcilik koluna üye 6 öğrenci , 01-04 Mart 2007 tarihleri
arasında Niğde ili, Aladağlar’da 2006 Yılı Ekim ayından bu yana verilen teorik eğitimleri kamp
ortamında uygulayabilmek amacıyla çadırlı kamp çalışması düzenlemiştir.
Doğa ve Macera Sporları, dağcılık koluna üye 2 öğrenci Başbakanlık, Gençlik ve Spor Genel
Müdürlüğü, Dağcılık Federasyonu tarafından 24-30 Mart 2007 tarihleri arasında Bursa’da
düzenlenmiş olan Kış Arama Kurtarma Eğitim faaliyetine katılmıştır.
Doğa ve Macera Sporları, izcilik koluna üye 25 öğrenci 20-22 Nisan 2007 tarihleri arasında
Araban İlçesi, Köklüce köyü çevresinde 2006 Yılı Ekim ayından bu yana hafta sonları Pazar
günleri 12:00-16:00 saatleri arasında verilen teorik eğitimleri kamp ortamında görerek
uygulayabilmek ve kendilerini bu konuda geliştirmek amacıyla çadırlı kamp çalışması
düzenlenmiştir.
Doğa ve Macera Sporları, dağcılık koluna üye 21 öğrenci 27-29 Nisan 2007 tarihleri arasında
günleri Araban İlçesi, Köklüce köyü çevresinde 2006 Yılı Ekim ayından bu yana verilen teorik
eğitimleri kamp ortamında uygulayabilmek amacıyla çadırlı kamp çalışması düzenlemiştir.
31
Doğa ve Macera sporları, dağcılık koluna üye 2 öğrenci , Dumlupınar Üniversitesi Dağcılık
Kulübü (DPÜDAK) tarafından 11-13 Mayıs 2007 tarihleri arasında yapay tırmanış duvarında
düzenlenmiş olan Spor Tırmanış Şenliğine katılmıştır.
Doğa ve Macera Sporları, izcilik koluna üye öğrenciler , 16 -20 Mayıs 2007 tarihleri arasında
düzenlenmiş olan Gaziantep Üniversitesinde Geleneksel Kültür , Spor ve Bahar Şenligi programı
kapsamında şenlik alanı çevresinde çadırlı kamp çalışması gerçekleştirmiştir.
Doğa ve Macera Sporları, dağcılık koluna üye öğrenciler tarafından, Şenlik kapsamında
Üniversite futbol sahasında bahar şenliği açılış gösterisi düzenlenmiştir.
Doğa ve Macera Sporları, dağcılık koluna üye öğrenciler, Geleneksel Kültür, Spor ve Bahar
Şenliği programı kapsamı içerisinde tüm personel ve öğrencilerin katılımına açık olmak üzere 19
Mayıs 2007 Cumartesi günü şenlik alanı içerisinde “Orientring Yarışması” düzenlemiştir.
Doğa ve Macera Sporları, dağcılık koluna üye öğrenciler Geleneksel Kültür, Spor ve Bahar
Şenlik programı kapsamında tüm personel ve öğrencilerin katılımına açık olmak üzere 20 Mayıs
2007’ de 80. Yıl Öğrenci Kültür Merkezinde “Yapay Duvar Tırmanış Yarışması” düzenlemiştir.
Kulübe üye öğrenciler ile diğer kulüp öğrencilerinin katılımıyla, Şenlik’te tüm personel ve
öğrencilerin katılımına açık olmak üzere 20 Mayıs 2007’de Uçurtma Şenliği organize edilmiştir.
Doğa ve Macera Sporları-izcilik koluna üye 5 öğrenci , 15-19 Haziran 2007 tarihleri
arasında Niğde ili, Aladağlar’da kendilerini geliştirmek ve bu yöndeki eksikliklerini tespit ederek
giderebilmek amacına yönelik olarak Yaz Arama Kurtarma Eğitim faaliyetine katılmıştır.
10 - Ferdi Sporlar Kulübü
Kültür Müdürlüğü, akademik ve idari personel ile öğrencilere yönelik olarak hafta içi
Çarşamba, 18:00-20:00, Cumartesi günleri 10:00-13:00 saatleri arasında, ücretsiz "Dans” kursu
düzenlemiştir.
Cumartesi ve Pazar günleri 10:00-13:00 saatleri arasında, ücretsiz "Step ve Aerobik" kursu
düzenlemiştir.
Kültür Müdürlüğü , Cumartesi ve Pazar günleri 13:00-16:00 saatleri arasında akademik ve
idari personel ile öğrenciler ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerine yönelik olarak ücretsiz
badminton kursu düzenlemiştir.
Kulübe üye öğrenciler tarafından ,16-20 Mayıs 2007 tarihleri arasında, Üniversitemiz
kampus alanı içerisinde düzenlenmiş olan Gaziantep Üniversitesi Geleneksel Kültür, Spor ve
Bahar Şenliği programı çerçevesinde 18 Mayıs 2007’de Üniversite Atatürk Kültür Merkezi’nde
öğrenci, personel ve şehir halkına yönelik olarak 2. Bahar Dans yarışması düzenlenmiştir
Kulüp tarafından, Şenlik programı kapsamı içerisinde 18 Mayıs 2007’de, Üniversite
Atatürk Kültür Merkezi otoparkında trambolin gösterisi düzenlenmiştir.
Kulüp tarafından , Şenlik programı kapsamı içerisinde 19 Mayıs 2007’de Beden Eğitimi
Spor Yüksekokulu Spor Salonunda tüm akademik ve idari personel ile öğrencilerin katılımına açık
olmak üzere ücretsiz badminton turnuvası düzenlenmiştir.
Kulüp tarafından, Gaziantep Üniversitesi Geleneksel Kültür, Spor ve Bahar Şenliği
programı kapsamı içerisinde 19 Mayıs 2007’de Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Müdürlüğü tenis
kortlarında tüm akademik ve idari personel ile öğrencilerin katılımına açık olmak üzere ücretsiz
tenis turnuvası düzenlenmiştir.
11 -
Havacılık Kulübü
Kültür Müdürlüğü , Cumartesi ve Pazar günlerinde öğrenci ve personelin boş zamanlarını
en iyi şekilde değerlendirmek, el becerilerini geliştirmek amacıyla ücretsiz olarak tüm masrafları
Sağlık Kültür Daire Başkanlığı tarafından karşılanmak üzere "Model Uçak Kursu"
düzenlemiştir.Model Uçak Kursu sonunda uçaklarını kurs süresince eksiksiz olarak tamamlayan
öğrenci ve personele bu gibi çalışmalarda teşvik edilmesi amacıyla yaptıkları uçaklar kendilerine
32
hediye olarak verilmiştir.
Kulübe üye öğrencilere, yamaç paraşütünü uygulamalı olarak tüm yönleriyle öğretmek,
havacılık deneyimlerini artırmalarını sağlamak amacıyla 11 Kasım 2006 tarihinden itibaren her
Cumartesi günü hava şartlarına bağlı olmak üzere 10:00-15:00 saatleri arasında, akademik yıl
sonuna kadar kulüp başkanının denetim ve gözetiminde Karataş mevkiinde uygulamalı olarak
yamaç paraşüt kursu düzenlenmiştir.
Kulüp , öğrencilerin boş zamanlarının değerlendirilmesi, akademik yıl başında açılmış
olan kursların devamlılığının sürdürülebilmesi amacıyla eksik olan tüm malzemelerin temini
amacıyla Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından malzeme talebinde bulunarak malzemelerin
en kısa zaman içerisinde Üniversitemize gönderilmesini sağlamıştır.
Kulüp , öğrencilerin yaz süresince vakitlerini etkinlik yaparak geçirmelerini sağlamak
amacıyla Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı tarafından Üniversitemize ayrılan çeşitli
branşlardaki kurslara istekli öğrencileri göndermek üzere gerekli yazışmalarda bulunarak
katılımlarını sağlamıştır.
12 -
Motorsporları Kulübü
Kulübe üye öğrenciler , Salı ve Perşembe günleri 12:00-13:30 saatleri arasında kulüp
çalışma odasında çalışmalarda bulunmuşlardır.
Kulübe üye öğrenciler , 16-20 Mayıs 2007 tarihleri arasında düzenlenmiş olan Gaziantep
Üniversitesi Geleneksel Kültür , Spor ve Bahar Şenliği programı kapsamı içerisinde 20 Mayıs
2007 tarihinde Go-Kart Pist Alanında Go-Kart yarışması düzenlemiştir.
13 -
Müzik Kulübü
Kültür Müdürlüğü , öğrenci ve personele yönelik haftanın belirli günlerinde öğrencilerin
ders programlarını da göz önünde tutarak ücretsiz olarak bağlama, klasik gitar ve ud kursu
düzenlemiştir.
Kulüp, 29 Kasım 2006 tarihinde Üniversite Atatürk Kültür Merkezi’nde 2. Ordu Bölge
Komutanlığı elemanları ile solist Hande DALKILIÇ’ın katılmış olduğu konser programı
düzenlemiştir.
Kulübe üye 3 öğrenci , 30 Kasım 2006’ da Adıyaman Eğitim Fakültesi tarafından
düzenlenmiş olan Cumhuriyet Devri Modern Şiir Dinletisine Türk Sanat Müziği enstrümanı
kullanarak katılmış ve bu konuda öğrencilere yardımcı olmuşlardır.
Kulüp , 13 Aralık 2006’da Atatürk Kültür Merkezi’nde Şan konseri vermek üzere 27
kişilik Mersin Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü elemanlarını Üniversitemize davet etmiştir.
Kulüp , 19 Şubat 2007’de Atatürk Kültür Merkezi’nde Şan konseri vermek üzere 15 kişilik
Mersin Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü elemanlarını Üniversitemize davet etmiştir.
Kulüp , 9 Mart 2007’de Üniversite Atatürk Kültür Merkezi’nde 3. Uluslar arası Çukurova
Çok Sesli Müzik Festivali kapsamı içerisinde Orfeo Saksafon Dördülü’nü konser vermek üzere
Üniversitemize davet etmiştir.
Kulübe üye 2 öğrenci , 3-4 Mart 2007 tarihleri arasında İstanbul’da tüm masrafları Sony
Ericsson tarafından karşılanmış olan Türkiye’deki Üniversitelerin müzik toplulukları
temsilcilerinin bir araya geleceği, müzik ile ilgili fikirlerin paylaşılacağı, müzik sektöründe söz
sahibi insanların konuşmacı olarak katılacağı panellerle içeriğin zenginleştirildiği ‘’Müziği
Seviyorum -Üniversitelerarası Müzik buluşması” adı altında düzenlenmiş olan etkinliğe
katılmıştır.
Kulüp, 27 Mart 2007’de Atatürk Kültür Merkezi’nde Şan konseri vermek üzere 12 kişilik
Mersin Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü elemanlarını Üniversitemize davet etmiştir.
5 Nisan 2007 tarihinde Üniversite Atatürk Kültür Merkezi’nde Viyana Paganini ikilisi
tarafından Keman-gitar dinletisi düzenlenmiştir.
33
25 Nisan 2007’de Atatürk Kültür Merkezi’nde Şan konseri vermek üzere Mersin Opera ve
Bale Müdürlüğünün 11 kişilik ekibi davet edilmiştir.
Kulübe üye öğrenciler tarafından , 30 Nisan 2007’de Atatürk Kültür Merkezi’nde ücretsiz
Türk Sanat Müziği konseri düzenlenmiştir.
10 Mayıs 2007’de sanatçı Cenk ERDOĞAN konser vermek üzere davet edilmiştir.
14 -15 Mayıs 2007’de Bach Oryantal Balesi gösterisi düzenlemek üzere 65 kişilik
Mersin Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü ekibi davet edilmiştir.
Kulübe üye öğrenciler tarafından , 7 Haziran 2007’de Türk Halk Müziği konseri
düzenlenmiştir.
Kulübe üye öğrenciler, 16-20 Mayıs 2007 tarihleri arasında, Gaziantep Üniversitesi
Geleneksel Kültür, Spor ve Bahar Şenliği programı çerçevesinde bahar şenliğinin daha renkli
geçmesi, katılımcıların hoşça vakit geçirmeleri amacıyla şenlik alanında , Türk Sanat Müziği,
Türk Halk Müziği konseri ile klasik gitar dinletisi ve rock müziği konseri düzenlemiştir.
14 - Plastik Sanatlar Kulübü
Personel ve öğrencilerin boş zamanlarını en yararlı şekilde geçirmelerini sağlamak üzere
Salı-Perşembe günleri 17:30-19:30 saatleri arasında , Cumartesi günleri ise 10:00-13:00 saatleri
arasında karakalem, suluboya, pastel, yağlıboya, ebru kursu düzenlenmiştir.
Kulüp öğrencileri tarafından Geleneksel Kültür, Spor ve Bahar Şenliği programı
kapsamında Gaziantep Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi fuaye alanında karakalem, suluboya,
pastel, yağlıboya, ebru çalışmalarından oluşan resim sergisi açılmıştır.
15 - Sağlıklı Yaşam Sporları Kulübü
16-20 Mayıs 2007 tarihleri arasında düzenlenmiş olan Gaziantep Üniversitesi Geleneksel
Kültür, Spor ve Bahar Şenliği kapsamında 16 Mayıs 2007 tarihinde kampüs alanı içerisinde Bahar
Yürüyüşü organize edilmiştir.
16 - Satranç Kulübü
Kültür Müdürlüğü tarafından Salı ve Perşembe günleri 17:30 - 20:00 saatleri arasında
Cumartesi günleri ise 13:30 - 17:30 saatleri arasında , ücretsiz satranç kursu düzenlenmiştir.
Satranç etkinliklerinin Üniversitede artırılması , öğrencilerin düşünme yeteneklerini
geliştirmeleri amacıyla 20 adet satranç kitabı ile 1 adet ayaklı satranç panosu hizmete sunulmuştur.
Kulübe üye 2 öğrenci , 29 Mart - 01 Nisan 2007 tarihleri arasında Ege Üniversitesi
tarafından düzenlenmiş olan “Ege Üniversitesi 22. Üniversiteler Bahar Kupası Satranç Birinciliği”
yarışmasına Üniversitemizi temsilen katılmıştır.
Kulüp tarafından , 16-20 Mayıs 2007 tarihleri arasında düzenlenmiş olan Gaziantep
Üniversitesi Geleneksel Kültür, Spor ve Bahar Şenliği programı kapsamı içerisinde Türk Musikisi
Devlet Konservatuarı Resital Cafe’ de ödüllü satranç turnuvası ve turnuva sonrasında Simültane
satranç gösterisi düzenlenmiştir.
17 -
Sinema Kulübü
Öğrencilerin sinema ile ilgili gelişmeleri yakından takip ederek bilgi sahibi olmaları,
piyasaya en son çıkan filmler hakkında bilgi alarak en kısa süre içerisinde Üniversitemizde
izlenime sunmalarını sağlamak üzere 3 adet sinema dergisine senelik abone olmuştur.
Öğrenci ve personele sinema izlemeyi sevdirmek, sinema gösterimi sayısının
Üniversitemizde artırılarak etkin hale getirilmesini sağlamak ve piyasaya çıkan en son filmleri
Üniversitemizde de izlenime sunmak amacıyla öğrencilerin ders programlarına göre matine ve
34
suare olmak üzere Cumartesi ve Pazar günlerinde personel
denetim ve gözetiminde
Üniversitemiz Kütüphane Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı binası içerisinde bulunan cep
sinemasında izlenime sunulmuştur.
Kulübe üye öğrenciler , 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 83. yılının Üniversitemizde
anlam ve önemine yakışır etkinliklerle tüm personel ve öğrencilerin katılımlarıyla kutlanabilmesi
amacıyla kutlama etkinlikleri çerçevesinde cep sinemasında ücretsiz olarak 29-31 Ekim 2006
tarihlerinde film gösterimi düzenlemiştir.
Kulüp , Kültürler arası İletişim Derneği, Anadolu Kültür Derneği, British Council
tarafından ortaklaşa olarak 15-20 Aralık 2006 tarihleri arasında Üniversite cep sinemasında
İngiltere’den Genç Filmler adı altında “ II. Avrupa-Anadolu Kültürleri Buluşması” film gösterimi
düzenlemiştir.
Ayrıca , Sinema Kulübü tarafından Gaziantep Üniversitesi Geleneksel Kültür, Spor ve
Bahar Şenliği programı çerçevesinde Kütüphane Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı binası
içerisinde bulunan cep sinemasında şenlik süresince ücretsiz olarak film gösterimi düzenlemiştir.
18 - Takım Sporları Kulübü
Kulüp tarafından, 16-20 Mayıs 2007 tarihleri arasında düzenlenmiş olan Gaziantep
Üniversitesi Geleneksel Kültür, Spor ve Bahar Şenliği programı kapsamı içerisinde akademik ve
idari personel ile öğrencilere yönelik olarak 17 Mayıs 2007’de Üniversite Atatürk Kültür Merkezi
otoparkında Ayak Tenisi Turnuvası ve 18 Mayıs 2007’de Halı Saha da Mini Futbol Turnuvası ve
20 Mayıs 2007’de Beden Eğitimi Spor Salonu basketbol sahasında Streetball turnuvası
düzenlenmiştir.
19 -
Tiyatro Kulübü
Kültür Müdürlüğü tarafından Tiyatro Kulübü üyesi öğrencilerin tiyatroculuk
deneyimlerinin artırılması, öğrencilerin kendilerini daha hazır hissetmelerinin sağlanması , boş
zamanlarının değerlendirilmesi amacıyla 20 adet piyasaya en son çıkan tiyatro eserleriyle ilgili
kitap alınarak hizmete sunulmuştur.
Müdürlük bünyesinde faaliyetlerini sürdürmekte olan öğrenci kulüplerine üye öğrenciler
ile kulüp üyesi öğrencilerin ortak katılımlarıyla 45 kişilik ekip , 07 Aralık 2006 tarihinde Mersin
Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü sanatçıları tarafından sahnelemiş olan ‘’Arşın Mal Alan’’ adlı
tiyatro oyununu seyretmek üzere Mersin’e gitmiştir.
Kulübe üye öğrenciler , 29 Mart Dünya Tiyatrolar Günü nedeniyle Üniversitemizde tiyatro
etkinliklerinin artırılması, sevdirilmesi amacına yönelik olarak 29 Mart 2007’de Atatürk Kültür
Merkezi’nde Jaun TEARDU’ nun “ Takdis” adlı oyununu ücretsiz olarak akademik ve idari
personel, öğrenciler ile şehir halkının izlenime sunmuştur.
Kulüp 37 kişilik ekiple, 16-27 Nisan 2007 tarihleri arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Sağlık , Kültür ve Spor Daire’si Başkanlığı tarafından Ülkemizde amatör ve profesyonel tiyatro
toplulukları ile Üniversitelerin tiyatro topluluklarını bir araya getirmek, karşılıklı işbirliği ve bilgi
alışverişinde bulunmalarına zemin hazırlamak amacına yönelik olarak Samsun’ da organize
edilmiş olan “13. Ulusal Tiyatro Festivaline” Jean TEARDU’nun “Takdis” adlı oyunuyla
katılarak Üniversitemizi başarıyla temsil etmişlerdir.
Kulübe üye öğrenciler , 16-20 Mayıs 2007 tarihleri arasında düzenlenmiş olan Gaziantep
Üniversitesi Geleneksel Kültür , Spor ve Bahar Şenliği programı kapsamı içerisinde 19 Mayıs
2007’de Jean TEARDU’nun “Takdis” adlı oyununu ücretsiz olarak Üniversite Atatürk Kültür
Merkezi’nde akademik ve idari personel, öğrenciler ile şehir halkının izlenimine sunmuşlardır.
35
20 - Toplumsal Araştırmalar Kulübü
Kulübe üye öğrenciler, 26 Mart 2007’de Fen Edebiyat Fakültesi, Ömer Asım Aksoy
Toplantı Salonunda Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fikret ADAMAN’ı
Üniversitemize davet ederek “Sosyal Dışlanma; Türkiye’den Kesitler” konulu konferans vermek
üzere Üniversitemize davet etmiştir.
21 -
Türk Halk Oyunları Kulübü
Kültür Müdürlüğü , personel ve öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirmek üzere ilgi
alanlarını da göz önünde bulundurmak kaydıyla Salı-Perşembe günleri 17:30-20:00 saatleri
arasında, Cumartesi ve Pazar günleri ise 14:00-17:00 saatleri arasında ücretsiz olarak Gaziantep,
Diyarbakır, Akçaabat, Dinar, Trabzon, Artvin yöresi halk oyunları kursu düzenlemiştir.
Kulübe üye öğrenciler tarafından, 21 Mart Nevruz Bayramının Üniversitemizde de anlam
ve önemine yakışır etkinliklerle tüm personel ve öğrencilerin katılımıyla kutlanabilmesi amacıyla
21 Mart 2007 Çarşamba günü saat 12:00’da Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü
park alanı içerisinde halk oyunları gösterisi düzenlenmiştir.
Kulübe üye 28 kişilik ekip, 29-31 Mart 2007 tarihlerinde Harran Üniversitesinde
düzenlenmiş olan Üniversitelerarası Halk Oyunları Bölge Yarışmasına artistik dalda
Üniversitemizi temsilen katılmıştır.
Kulübe üye öğrenciler , Gaziantep Üniversitesi Geleneksel Kültür Spor ve Bahar Şenliği
kapsamı içerisinde 16 Mayıs 2007’de Üniversite Atatürk Anıtı önünde tüm katılımcılara yönelik
olarak halk oyunları gösterisi düzenlemiştir.
Kulüp 32 kişilik ekiple, 17-19 Mayıs 2007’de Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel
Müdürlüğü, Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Konya’da düzenlenmiş olan
Üniversitelerarası Halk Oyunları Final Yarışmasına katılmıştır.
22 - Üniversite Tanıtım Kulübü
Kulüp , 5 Nisan 2007’de Fen Edebiyat Fakültesi, Ömer Asım Aksoy Toplantı Salonunda
“Küreselleşme ve AB Sürecinde Türkiye ve Gaziantep” konulu, 6 Nisan 2007’de “Tarihten
Atatürk’e, Atatürk’ten Günümüze Türk Kadını” konulu konferanslarını vermek üzere Hacettepe
Üniversitesi öğretim üyesi Prof.Dr. A.Gürhan Çağlayan’ı Üniversitemize davet etmiştir.
Kulübe üye 3 öğrenci , Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü, Ankara
Radyosu tarafından TRT-FM’de Pazar geceleri 00:00-07:00 saatleri arasında canlı olarak
yayınlanmakta olan “ Geceden Sabaha ” adlı programın 09 Eylül 2007 tarihli canlı yayın
programına Üniversitemizi temsilen katılmıştır.
Sosyal – Kültürel Faaliyetler:
Çanakkale Deniz Zaferi
Çanakkale Deniz Zaferi'nin 92. yıldönümü kutlamalarına, Üniversitemizi temsilen
öğrencimiz katılmıştır.
1
Cumhuriyet Şöleni
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde
faaliyetlerini sürdürmekte olan Öğrenci Kulüplerine üye öğrenciler, 31 Ekim 2006 tarihinde 20:0023:30 saatleri arasında, Üniversite Kapalı Spor Salonunda Cumhuriyetimizin 83. Yılının daha
kapsamlı etkinlikler içerisinde anlam ve önemine yakışır şekilde Üniversitemizde kutlanmasıyla
“Cumhuriyet Şöleni” düzenlenmiştir.Şölen boyunca katılımcılar eğlenme imkanı bulmuştur.
36
Geleneksel Bahar Şenliği
Kültür Müdürlüğü , öğrenci kulüplerine üye öğrenciler , kulüp başkanları , çalıştırıcılar ile
görevli personellerin denetim ve gözetiminde 16-20 Mayıs 2007 tarihleri arasında , Üniversitemiz
kampus alanı içerisinde öğrenci, personel ve şehir halkına yönelik olarak çeşitli sosyal ve kültürel
etkinliklerden oluşan Gaziantep Üniversitesi Geleneksel Kültür , Spor ve Bahar Şenliği
düzenlemiştir.
Nevruz Bayramı
21 Mart Nevruz Bayramının Üniversitemizde anlam ve önemine yakışır etkinliklerle tüm
personel öğrenci ile İl Protokol üyelerinin katılımlarıyla 21 Mart 2007 tarihinde Mühendislik
Fakültesi - Makine Mühendisliği Bölümü park alanı içerisinde İzcilik Topluluğa üye öğrencileri
tarafından ateş gösterisi, Türk Halk Bilimi Topluluğu tarafından ise halk oyunları gösterisiyle
kutlanmıştır.
Rock Konseri
Müzik Kulübüne üye öğrenciler , 16-20 Mayıs 2007 tarihleri arasında , Gaziantep
Üniversitesi Geleneksel Kültür , Spor ve Bahar Şenliği programı çerçevesinde öğrencileri ders
stresinden kısa sürede olsa uzaklaştırmak , gönüllerince eğlendirmek amacıyla şenlik alanı
içerisinde rock müziği konseri düzenlemiştir.
TRT Çekimleri
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu tarafından hazırlanmakta olan ve TRT-FM’de Pazar
geceleri 00:00-07:00 saatleri arasında canlı olarak yayınlanmakta olan “Geceden Sabaha” adlı
programının 09 Eylül 2007 Pazar günü canlı olarak gerçekleştirildiği çekimine Üniversitemizi
temsilen 3 öğrenci katılarak program süresince söyleşi ve müzik ağırlıklı etkinlik organize
etmişlerdir.
Video Gösterisi
10 Kasım 2006 tarihinde 81. Yıl Öğrenci Kültür Merkezi’nde “Atatürk ve Sanat” konulu
video gösterisi düzenlenmiştir.
21 Mart Nevruz Bayramı önemine yakışır etkinliklerle Üniversitemizde de coşkulu
şekilde tüm öğrenci ve personelin katılımıyla kutlanmış olup , aynı gün Kültür Müdürlüğü
tarafından 80. Yıl Öğrenci Kültür Merkezi’nde Nevruz konulu video gösterisi düzenlenmiştir.
Atatürk Köşesi
Kültür Müdürlüğü , öğrenci kulüplerine üye öğrencilerin destekleriyle 10 Kasım
Atatürk’ün Ölüm Yıldönümü münasebetiyle Müdürlük salonunda “Şiirlerle Atatürk” konulu köşe
hazırlamıştır.
Yaşlılar Haftası
Mart Yaşlılar Haftası nedeniyle , huzurevinde barınmakta olan yaşlılar Üniversiteye davet
edilerek kendilerine unutulmadıklarını hatırlatmak , hoşça vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla
23 Mart 2007 tarihinde Kantin Kafeterya Şube Müdürlüğü yemekhanesinde öğle yemeği
ikramında bulunulmuştur.
37
Yemeğe Kültür Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdürmekte olan Öğrenci Kulüplerine üye
öğrenciler de katılarak onlara geliş gidişlerinde yardımcı olmuşlardır.
2.5.2
Spor Müdürlüğü
Kültür Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdürmekte olan aşağıda isimleri belirtilen 5
kulüp Sağlık , Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı bünyesinde yeni kurulmuş olan Spor Şube
Müdürlüğüne çalışma alanları nedeniyle devredilmiştir.
1-Doğa ve Macera Sporları
2-Ferdi Sporlar Kulübü
3-Motorsporları Kulübü
4-Sağlıklı Yaşam Spor Kulübü
5-Takım Sporları Kulübü
Spor Etkinlikleri
04-10 Mart 2007 tarihleri arasında Elazığ’ da düzenlenmiş olan Türkiye Üniversiteler arası
basketbol C grubu birinciliğine Üniversite 25 kişilik ekiple katılmıştır.
03-07 Nisan 2007 tarihleri arasında Sivas’ da düzenlenmiş olan Türkiye Üniversitelerarası
B grubu futbol birinciliğine Üniversitemiz 23 kişilik ekiple katılmıştır.
06-08 Nisan 2007 tarihleri arasında Elazığ’ da düzenlenmiş olan Üniversitelerarası
Türkiye teakwondo birinciliğine Üniversitemiz 10 kişilik ekiple katılmıştır.
02-06 Nisan 2007 tarihleri arasında Erzurum’da düzenlenmiş olan Türkiye
Üniversitelerarası B kategorisi bayan voleybol müsabakasına Üniversitemiz 12 kişilik ekiple
katılmıştır.
12-15 Nisan 2007 tarihleri arasında Edirne’ de düzenlenmiş olan Türkiye Üniversitelerarası
Karate Şampiyonasına Üniversitemiz 9 kişiden oluşan bir ekiple katılmıştır.
24-28 Nisan 2007 tarihleri arasında Kayseri’ de düzenlenmiş olan Türkiye
Üniversitelerarası Salon Futbol Birinciliği müsabakasına Üniversitemiz 13 kişilik ekiple
katılmıştır.
26-29 Nisan 2007 tarihleri arasında İzmir’ de düzenlenmiş olan Türkiye Üniversitelerarası
Puanlı Atletizm Şampiyonasına Üniversitemiz 29 kişilik ekiple katılmıştır.
29 Nisan - 02 Mayıs 2007 tarihleri arasında Kayseri’de düzenlenmiş olan Türkiye
Üniversitelerarası Judo Şampiyonasına Üniversitemiz 9 kişilik ekiple katılmıştır.
12-14 Mayıs 2007 tarihleri arasında Ege Üniversitesinde düzenlenmiş olan Türkiye
Üniversitelerarası Yüzme Şampiyonasına Üniversitemiz 13 kişilik ekiple katılmıştır.
12-13 Mayıs 2007 tarihleri arasında Hatay, Mustafa Kemal Üniversitesinde düzenlenmiş
olan Türkiye Jimnastik Birinciliği müsabakasına Üniversitemiz 10 kişilik ekiple katılmıştır.
2.5.3 Kantin ve Kafeterya Şube Müdürlüğü
Kantin ve Kafeterya Şube Müdürlüğü’nün toplam 11 personeli bulunmaktadır.
Rektörlük Binası Çay Ocağı (Kantin) , Sağlık Yüksekokulu Çay Ocağı (Kantin)
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Çay Ocağı (Kantin) , Yabancı Diller Yüksekokulu Çay
Ocağı (Kantin) , Makine Mühendislik Bölümü Çay Ocağı (Kantin) , Merkezi Kafeterya 3.kat
Kantini , Merkezi Kafeterya 1.kat Briç Salonu Kantini , Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Müdürlüğü Kantininde hizmet verilmektedir.
Bu kantinlerin çay ocaklarında hizmete sunulan malzemeler Kantin ve Kafeterya Şube
Müdürlüğünce karşılanmaktadır.
38
Üniversite Kampusünde faaliyet gösteren Özel Kafeteryalar ve İşletmeler :
Kültür Park Kafeterya
İnşaat Mühendislik Böl. Kantini
Cep Telefonu Aksesuarları İşletmesi
Turizm Şirketi İşletmesi
Kırtasiye –Kitap Dergi Büfe
Poliklinik Kafeteryası
Bayan Kuaförü
Gıda Müh.Böl.Öğr.Kafeteryası
Akaryakıt İstasyonu OPET
Turizm ve Otelcilik Restaurant
Üniversite Oto Park İşletmesi
Erkek Kuaförü
Mes Tıp Kafeterya
İkt. İd. Bil. Fak. Kafeteryası (Pirinç –2)
Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Kafeteryası
6 Yerde Fotokopi Çekimi İşletmesi
Pastane ve Tatlı İşletmesi
Kargo Şirketi
Çay Kahve Makinesi İşletmesi
Kozalak Çiçekçilik
BİM Fotokopi
Pide Lahmacun Fırını
Üniversite Taksi Durağı
Hastane Acil Büfe Kaf.. Market
Internet Cafe
Fen –Ed. Fak. Öğrenci Kafeterya
Gaziantep Meslek Yüksekokulu Kafeterya
Spor ve Giyim Mağazası
Bu Kafeteryalar ve İşletmeler özel kişiler tarafından işletilmekte olup, Üniversite İdaresi
tarafından yapılan ihalelerle kiraya verilmektedir.Bu işletmelerin su , elektrik , kira , ısınma
ücretlerinin tahsili için , tebligatları Kantin ve Kafeterya Şube Müdürlüğü tarafından
yapılmaktadır. Kafeteryalarda satılacak malzemelerin fiyatları Komisyon tarafından belirlenir.
Belirlenen fiyat listesi , kafeteryalarda ve kantinlerde herkesin görebileceği yerlere asılır.
Ayrıca özel kafeteryalar ve İdaremizce işletilen kantinlerin her türlü denetimi Sağlık
Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafınca görevlendirilen personeller tarafından yapılır.
Merkezi Kafeterya’da 2007 Yılında Bütçe Uygulama Talimatı 1 Nolu Tebliğine göre Fiyat
tespiti yapılarak Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığınca Üniversite Yönetim Kurulu onayına
sunulmuştur. Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen yemek ücretleri tarifesi , öğrencinin
ve akademik ve idari personelin görebileceği şekilde ilan panolarında ve üniversite internet
sitesinde ilan edilmiştir.
Personel ve Öğrenci için 2006 -2007 eğitim – öğretim yılına göre tespit edilen 550.000 adet
hazır yemek alımı ve sonrası temizlik ihalesi yapılmıştır.Merkezi Kafeteryada aylık yemek listesi
idarece görevlendirilen ; bir müdür, bir gıda mühendisi, iki denetçi aşçı, ihaleyi alan firmanın
diyetisyeni veya aşçıbaşısından oluşan komisyon tarafından hazırlandıktan sonra hizmete sunulur.
Günlük çıkarılan yemeklerin kişi başı gramajları , Yemek Muayene Komisyonu tarafından
muayene edildikten sonra 1.nci kat yemek salonunda 3 yerde yemek dağıtım tezgahında, 2.kat
yemek salonunda 2 yerde yemek dağıtım tezgahında, 3.kat yemek salonunda 1 yerde yemek
tezgahında servis yapılır. Her yemek dağıtım tezgahında 4 kişi bulunmaktadır.Yemek salonlarında
ekmek, su , bardak ve masa üstü hizmetleri garsonlar tarafından yapılmaktadır.
3.kat küçük çay salonunda ; Akademik personele, yemek sonrası hizmet verilmektedir.
Ayrıca 1.nci kat da küçük salonda cumartesi günlerinde Briç Salonunda kantin hizmeti de
verilmektedir.
Merkezi Kafeteryamıza Bağlı Olarak Kampus Dışındaki Yüksekokullarından
Nizip MYO ’da günlük en az 200 kişiye , Oğuzeli MYO ’da yaklaşık günlük 80 kişiye , yemek
hizmeti sunulmaktadır.
39
Sağlık Merkezi
Gaziantep Üniversite Sağlık Merkezi öğrenci, personel ve personelin bakmakla yükümlü
olduğu aile fertlerine sağlık hizmeti vermek üzere kurulmuştur. Bu merkezde halen 4 Pratisyen
Hekim , 2 Diş Hekimi , 1 Fizyoterapist , 2 Hemşire , 2 Hizmetli olmak üzere toplam 11 sağlık
personeli görev yapmaktadır.
Sağlık sorunları nedeniyle merkeze başvuran hastaların teşhisleri konularak tedavileri
yapılmakta, gerekli görülenler Tıp Fakültesi, Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk
edilmektedir.
2006-2007 Eğitim-öğretim döneminde 1.483’ü diş ünitesi olmak üzere toplam 11.017 kişi
sağlık sorunları nedeniyle merkezimize başvurmuş olup, bunlardan 7.799’unun teşhisi konularak
tedaviye alınmış, 3.218 hasta ise Tıp Fakültesi, Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine
sevk edilmiştir.
40
2.6
KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Kütüphane binası 7000 m2 lik bir alana sahip olup , okuma amaçlı kullanılan salonlar ile
birlikte koleksiyonların bulunduğu toplam 8 adet salon mevcuttur. Ayrıca, 1 gösteri ve 1 konferans
salonu bulunmaktadır.
Genel koleksiyonların bulunduğu kitap salonları, 3 kat şeklinde olup 197 m2 alanı
kapsamaktadır. Okuyucu salonu ortalama 150 kişilik bir kapasiteye sahiptir.
Referans bölümü 120 m2 olup 50 kişilik okuma salonuna sahiptir. Bu bölüm bibliyografya,
atlas ansiklopedi, sözlük gibi müracaat kaynaklarını kapsamakta olup bu bölümdeki kitaplar
okuyucuya ödünç verilmemekte , ancak yerinde yararlanılmaktadır. İstenilen yayınlar fotokopi
yolu ile çoğaltılabilmektedir.
Süreli yayınlar bölümü 180 m2 alanda 70 kişilik bir okuma salonuna sahiptir. Süreli
yayınların son sayıları alfabetik şekilde dizilmiş olarak süreli yayınlar salonunda bulunmaktadır.
Bu yayınların geçmiş yıllara ait ciltlileri, Ciltli Süreli Yayınlar Bölümünde bulunmaktadır. Ciltli
Süreli Yayınlar Bölümü 400 m2 lik bir alanda 100 kişiye hizmet verebilecek kapasitededir.
Standart ve tezleri kapsayan salon 65 m2 lik bir alan üzerinde okuyucuya hizmet
vermektedir.
Ayrıca 1 adet Cep Sinema Salonu öğrencilerimize hizmet vermektedir.
Dönem İçi Faaliyetler (1 Ekim 2006-1 Ekim 2007)
Kütüphane koleksiyonunu geliştirmek için 2300 adet yabancı , 1450 adet yerli yayın alınmıştır.
Faaliyet döneminde toplam 7269 adet kitabın katalog kaydı yapılmış okuyucunun hizmetine
sunulmak üzere raflara yerleştirilmiştir.
Kütüphane içerisinde yapılan yeni düzenleme sonucunda, 1 inci kattaki kitap ve kitap rafları,
zemin kat ve 2 inci kata taşınmış, 1 inci kat okuyucu salonuna dönüştürülmüştür.
Üniversitemize 2007-2008 eğitim-öğretim yılında yeni kayıt yaptıran öğrencilere gruplar
halinde Kütüphane tanıtılmış, kütüphaneyi tanıtıcı dokümanlar dağıtılmış, kütüphane kullanım
şartları anlatılmıştır. Üyelik için başvuranların kütüphane üyelik kaydı yapılmıştır.
Görsel-İşitsel Servisi koleksiyonunda bulunan 800’ün üzerindeki DVD-VCD’nin izlenebilmesi
için bir salon hazırlanmıştır. DVD-VCD izleme salonu hizmete açılmıştır.
Kütüphane web sitesi yeniden tasarlanmış ve yayınlanmış olup Kütüphane hizmetleri ile ilgili
değişiklikler web sayfası aracılığı ile okuyuculara duyurulmuştur.
ANKOS kapsamında kullanıma açılan veri tabanları akademik personele e-posta yolu ile diğer
kullanıcılara ise web yoluyla bilgiler güncel olarak duyurulmuştur.
Kütüphaneci personel ULAKBİM’in eğitim toplantısına katılmıştır.
Üniversitemiz Bilimsel Yayın Katalogu hazırlanmış olup basım aşamasındadır.
Kütüphane akademik takvim döneminde, öğrenci ve okuyuculara daha iyi bir hizmet vermek
için mesai saatler dışında belli saatlerde de açık tutulmuştur. Hafta içi 08:00-20:00, hafta sonu
10:00-17:00 arasında hizmet vermiştir.
Gaziantep Üniversitesi Kilis kampusu Mehmet Sanlı Kütüphanesi düzenlenerek öğrenciye
hizmet verir hale getirilmiştir.
2.6.1 Kitap Durumu: Kütüphanenin toplam koleksiyonu 96965 adettir. Bunun 74846’sı kitap
22119’u ise ciltli süreli yayındır. Faaliyet dönemi içerisinde Kütüphaneye toplam 2952 adet kitap
bağışı yapılmıştır. Kütüphanede 43 adet paralı, 140 adet bağış olmak üzere 183 adet dergi ve 19
adet elektronik veritabanı ile 30000 üzerinde elektronik kitaba erişim sağlanabilmektedir. Ayrıca
672 adet tez, 17179 adet standart olmak üzere çeşitli dokümanlar bulunmaktadır.
41
2.6.2 Dokümantasyon Hizmetleri: Okuyuculara dokümantasyon ve enformasyon hizmetleri
düzenli olarak verilmiştir. Kullanıcıdan gelen talep üzerine kütüphanede bulunmayan dergi,
makale ve tez fotokopileri diğer üniversite kütüphaneleri ile TUBİTAK-ULAKBİM kanalıyla
temin edilmiştir. Kütüphanede ayrıca araştırmacılar için bilgi tarama hizmeti de verilmiştir.
2.6.3 Okuyucu Hizmetleri: 2006-2007 faaliyet dönemi içerisinde, kütüphaneyi 168987 kişi
ziyaret etmiştir. Faaliyet döneminde Kütüphaneden 32437 adet kitap alınmış ve 22115 adet kitap
iadesi olmuştur. Ayrıca, kütüphanenin görsel-işitsel servisi de okuyucuya hizmetler vermiştir. Bu
servisin koleksiyonunda 75 adet 16 mm’lik film, 16 adet 35 mm’lik filmstrip, 49 adet
transparency, 79 adet plak, 258 adet kaset, 171 adet slayt ve 550 adet CD-ROM, 800’ün üzerinde
VCD-DVD bulunmaktadır. Kütüphane bilgisayar salonunda bulunan 24 adet PC ile öğrenciler
internet hizmetinden faydalanabilmektedir.
2.6.4 Diğer Üniversite Kütüphaneleri ile Yapılan işbirliği(Yurtiçi-Yurtdışı):Diğer üniversite
kütüphaneleri ile irtibat sağlanarak gerekli bilgi alışverişi yapılmıştır.
42
2.7 YAPI İŞLERİ TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
Üniversitemizin bakım onarım ve yatırım projelerini yürütmekte olan Yapı İşleri Teknik
Daire Başkanlığı;
Tesis İşletme Müdürlüğü,
Taşıt İşletme Şefliği,
Merkezi Isı Santrali,
Telefon Santrali,
Arazi Değerlendirme Mühendisliği
birimleriyle Üniversite kampusu dahilinde ve taşra birimlerinde çeşitli yatırım
ve destek hizmetleri vermektedir.Başkanlığımız 2006 yılında 6 adet aksiyon proje ile yatırımlarına
devam etmekte olup bu projelerden:
2.7.1 Biten Yatırımlar
1- Araştırma ve Uygulama Hastanesi 5. Blok tamamlanarak hizmete alınmış olup, 4. Blok İnşaatı
% 95 oranında tamamlanmıştır.
2Merkezi Derslik Projesinden Fen-Edebiyat Fakültesi. Merkezi Dersliği, Tıp Fakültesi
Merkezi Dersliği, Tıp Fakültesi Dekanlık Binası ve Öğrenci Kafeteryası İnşaatları tamamlanarak
hizmete alınmıştır.
2.7.2
Devam Eden Yatırımlar
1- Araştırma ve Uygulama Hastanesi İnşaatı :
II. Kısım kapsamında 4. ve 5. yatak bloklarından 5. blok tamamlanmış ve hizmete alınmış olup 4.
blok yapımına devam edilmekte 2007 yılı sonunda hizmete alınması planlanmaktadır.
2- Alt Yapı İnşaatı :
Kampüs alt yapı projesinde 2007 yılı içerisinde kampüs kanalizasyon sisteminin yenilenmesine
kısımlar halinde devam edilmiştir. Drenaj kanalları yapılarak sel sularının Üniversiteyi tehdidi
önlenmiş, içme suyu hattı yenilenmiş, çevre düzenlemesi, otoparklar, aydınlatma ve yürüyüş
yolları yapılmıştır.
3- Merkezi Derslik Projesi Fen-Edebiyat Fakültesi Ek Binası ve Personel Yemekhane yapımına
başlanmış ve 2007 yılı sonunda tamamlanması planlanmaktadır.
4- Büyük Onarımlar :
Rektörlük Büyük Onarımları : 2007 yılı ödeneği ile Rektörlüğe bağlı birimlerde bina bakım,
onarım ve tadilatları ile birlikte çevre düzenlemeleri yapılmıştır.
5- Açık Spor Tesisleri :
2007 yılı ödeneği ile Kampus futbol sahası olarak ve halı sahanın yapımı ve bakımı
yapılmaktadır.
2008 yılı içerisinde;
Merkezi Derslik Projesinden
Dişçilik Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Açık Spor Tesisleri Projesinden çeşitli açık spor tesislerinin yapımı ve bakımı
Alt yapı projesinden kampus alt yapı çalışmalarının yenilenmesine ve çevre tanzimine devam
edilmesi planlanmaktadır.
43
2.7.3 Üniversitenin Kendi İmkanlarıyla Yapılan Bakım Ve Onarım Çalışmaları :
Üniversitemizde mevcut olan Ağaç İşleri, Demir İşleri, Boya atölyelerinde kampus içi ve
kampus dışındaki okulların masa, sandalye, sıra, aydınlatma direkleri gibi yeni imalatlarla birlikte
birimlerin küçük onarımları imkanlar dahilinde yapılmaktadır.
2.7.4 Arazi Değerlendirme Mühendisliği :
Üniversitemizin arazi bakım ve çevre tanzim düzenlemesini yapan birim 2 Mühendis, 3
Hizmetli memur,1 Şoför ve 10 Mevsimlik işçi olmak üzere 16 personel kadrosu ile hizmet
vermektedir.
2007
yılında Arazi Değerlendirme Mühendisliği tarafından yapılan faaliyetler;
Üniversitemiz kampüs alanı yaklaşık 2300 dekar olup bu alanın % 40 kadar orman alanı , %
30 kadar meyvelik (Antepfıstığı,bağ,ceviz,kiraz,elma v.s.) ve kalan % 30 kısım yerleşim alanı park
ve bahçelerden oluşmaktadır.
Üniversitemize ait ormanlık alanın yıl boyunca yapılması gereken yıllık bakımları yapılmış (kese
böceği ile mücadele,kırılan dalların kaldırılması v.s.) olup , ayrıca kar yağışı ve yangın gibi doğal
afetlerde zarar görmüş ağaçlar kaldırılıp yerine yenisi ekilmiştir.Ayrıca bu yıl
içerisinde 10 kasım töreninde ve diğer zamanlarda kampus içi ve daha sonra ormanlık alanda da
ağaç dikme çalışmalarımız devam etmektedir. Üniversitemize ait yerleşim birimi ve park ve
bahçelerde yapılan çalışmalar ; mevcut çim alanlarımızın bakımı yapılıp (çimlerin sulanması,
gübrelenmesi , kesimi , ilaçlanması v.s.)
Mevcut yolların temizliği,kampus alanının temizliği,tüm inşaat atıklarının toplanması ve
kaldırılması da bölümümüz tarafından (traktörler,bopketler, arazi araçları v.s.)yapılmakta olup yıl
içindeki doğal afetlerde de (sel, kar yağışı, yangın v.s.) bölümümüz gereken müdahaleleri
yapılmıştır.
Seramız ve çevresinde 2007 yılında da çiçek ve ağaç ekimleri sürdürülmüş olup fidan ve
çiçeklerimizin tür ve sayısı artırılmıştır. Üniversitemiz kampus alanı içerisindeki tüm ağaç ve çiçek
ihtiyacının büyük bir kısmını kendi üretimimizle karşılar duruma gelmiş bulunmaktayız.
44
2.8 BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı akademik araştırmalarda, eğitim programlarında ve idari
birimlerin işleyişlerinde gerekli olan yazılım, donanım, network gibi merkezi bilişim sistemlerini
servise sunar ve kullanıcıların gereksinimlerini karşılar.
Üniversite bilgi sistemleri ve ağ yapısı ile ilgili politikaları belirleyerek, ihtiyaç duyan
birimlere rehberlik eder, gerekli bilgi sistemlerini geliştirir, yönlendirir ve işletir.
Akademik ve idari birimlerin elektronik ortamda bilgi alışverişi yapabilmelerini sağlar.
Öğrencilerin bilgiyi kaynağından temin etmelerini sağlar. Ortak veri havuzu oluşturarak,
verilerin toplanması, işlenmesi kullanılması ve paylaşılmasına ilişkin standartları belirler ve
bunları uygulamaya koyar. Üniversitenin ihtiyaç duyacağı diğer bilgi işlem hizmetlerini yerine
getirir.
Başkanlık bodrum katı bulunan iki katlı bir binada hizmet vermekte olup toplam 3500 m2
lik bir alana sahiptir. Bodrum katında 250 KV Regülatör, 250 KV Jeneratör ve 200 KV’lik güç
kaynağı bulunmaktadır.Birinci katta her biri 48 kişilik Pc’ lerle donatılmış dört adet PC
laboratuarı bulunmaktadır. Ayrıca birinci katta bir adet 41 kişilik PC’lerle donatılmış ders saatleri
dışında öğrencilere açık bir Internet laboratuarı bulunmaktadır. İkinci katta ise bir adet network
odası bir adet sistem odası, bir adet operatör odası beş adet ofis ve bir adet 28 kişilik açık ofis
bulunmaktadır.
Mevcut Sistemler :
Alpha Server 4000 5/400
İşletim sistemi VMS dir. Bordro , Personel, Evrak gibi mevcut programlar bu sistemde hizmet
vermektedir.
Gul1 Server ( Gul1.Bim.Gantep.Edu.Tr )
İşletim sistemi Slackware linux 11.0 ‘dır Akademik ve idari personele ayrılmıştır. Personelin
username, e-mail, ftp, dialup server, DNS server işlemleri yürütülmektedir.Başvuru yapan her
kişiye user açılmaktadır.Mailler webmail ile izlenebilmektedir.
Gul3 Server ( Gul3.Bim.Gantep.Edu.Tr )
İşletim sistemi Slackware linux 11.0 ‘dır. Akademik ve idari personele ayrılmıştır.Kullanıcı web
sayfası, html, c, fortran, MySQL işlemlerini bu sistem üzerinden yapabilmektedir.
Gul2 Server ( Gul2.Bim.Gantep.Edu.Tr )
İşletim sistemi Slackware linux 9.1.0 ‘dır. Öğrencilere ayrılmıştır. Tüm öğrenciler buradan
username alıp, e-mail, web sayfası hakkına sahip olabilmektedir. Mailler webmail ile
izlenebilmektedir.
Gul4 Server ( Gul4.Bim.Gantep.Edu.Tr )
İşletim sistemi Slackware linux 10.2 ‘dir. Öğrencilere ayrılmıştır.Bu sistemde web sayfası, html, c
fortran MySQL vb. çalışmaları yapmaktadırlar.
Gulib Server ( Gulib.Bim.Gantep.Edu.Tr )
İşletim sistemi Redhat 6.2 linux’tur. Bliss entegre kütüphane otomasyon sistemi yüklenmiştir.
Kataloglama, ödünç verme, satın alma (sipariş), Katalog taraması, WEB tarama modülü, güvenlik,
istatistik, sayım, konfigürasyon, kat bakım modülleri mevcuttur.
Dhcp Server ( Dhcp.Bim.Gantep.Edu.Tr )
İşletim sistemi Slackware linux 10.2 ‘dir. Misafir kullanıcılara ve öğrencilere otomatik IP
(172.48…) vererek internet hizmeti vermektedir.
Kayıt Server ( Kayit.Bim.Gantep.Edu.Tr )
İşletim sistemi Slackware linux 11.0 ‘dır. Apache PHP ve MYSQL kuruludur.Web‘ten kayıt ve
web’ten not verme modülleri vardır. Bu server Kilis 7 Aralık Üniversitesi ve Adıyaman
Üniversitesi için kullanılmaktadır.
45
Acs Server ( Acs.Bim.Gantep.Edu.Tr )
İşletim sistemi Slackware linux 11.0 ‘dır .Web server ve MySQL server bunun üzerindedir.
Bımlınux Server ( Bimlinux.Bim.Gantep.Edu.Tr )
İşletim sistemi Slackware linux 11.0 ‘dır. Apache PHP ve MYSQL ile ana serverlardan aldığı
bilgileri web’e yansıtmaktadır. Personel Otomasyon Sistemi, not görüntüleme, karne
görüntüleme, transcript görüntüleme, ek-af sınav görüntüleme, ders listesi alma, öss ile gelenleri
görüntüleme, öğrenci arama modülleri vardır. MRTG server ile ağ yoğunluğu grafiklerle
izlenmektedir.
Swıtch (Anahtarlama Yapan Aletler)
Ana omurgada 100 Mb olan yapıların çoğunluğu 1000 Mb (Gigabit) hızlara çıkarılmıştır.
Araştırma ve uygulama hastanesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Sağlık
Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı 1000 Mb hızdadır. 2006 faaliyet raporunda da belirtildiği üzere
Bilgi İşlem Merkezi tarafından Tablo 2.7.1 de belirtilen birimlere toplam 13552 m Single Mode
fiber kablolar çekilmiştir. Ayrıca bunların sonlandırma (terminasyon) işlemleri de Bilgi İşlem
Merkezinde yapılmıştır. Bu bölümlerin hepsi Bilgi İşlem Merkezi’nde toplanmıştır.
TABLO 2.7.1 Gigabit bağlantı yapılan bölümler şunlardır.
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
Güsem
İnşaat Mühendisliği
Fen Edebiyat Fakültesi
Konservatuvar
Tıp Fakültesi Dekanlığı
Temel Tıp laboratuarı
Gıda Mühendisliği
Gıda Ek bina
GMYO Ek bina
Radyo TV
Yabancı Diller Y.O
Kütüphane
Beden Eğitimi ve Spor Y.O.
Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı
Rektörlük
Tekstil Mühendisliği
Fizik Mühendisliği
Merkezi Derslik
Mak.Mlz.Lab
Mak.Akş.Lab.
Makine Müh.Böl.Bşk.
Personel Dairesi Bşk.
Yeni Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
Yapı İşleri Dairesi Bşk.
Kilis MYO
Kilis Eğitim Fakültesi
TOPLAM
300 m
260 m
250 m
440 m
607 m
752 m
140 m
690 m
432 m
105 m
130 m
712 m
647 m
643 m
543 m
547 m
1212 m
1397 m
414 m
610 m
600 m
595 m
556 m
150 m
300 m
280 m
240 m
13552 m
46
Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi (OIBS) (Oibs.Gantep.Edu.Tr )
İşletim sistemi Red Hat Enterprise v.4 64 bits linux’tur. Database Oracle Application Server 10g
Release 2 (10.1.2.) dır. Öğrenci İşleri Otomasyon sistemi yüklenmiştir. 2 adet Application Server,
2 adet Database Server, SSL Server, yük dengeleyici sistemin donanım kısmını oluşturmaktadır.
Wireless (KABLOSUZ AĞ) Hizmetleri
36 ayrı noktada bina içinde, 4 ayrı noktada bina dışında öğrencilerin yararlanabileceği wireless
internet imkanı sunulmuştur. Öğrenciler kendi dizüstü bilgisayarı ile bu hizmetten istediği
bölümden faydalanabilmektedirler.
Ups-Akü-Servo Regülator-Jeneratör Grubu
Bilgi işlem merkezindeki tüm donanımlar 24 saat hizmet vermektedir. Bu kesintisiz hizmeti
destekleyen 200 KVA ‘lık UPS, voltaj dengeleyici servo trafo (250 KVA) ve elektriğin kesilmesi
anında otomatik devreye giren jeneratör (250 KVA ) destek vermektedir. Ayrıca Sistem odasını
destekleyen ikinci bir ups sistemi kurulmak üzeredir.
Tamir Bakım Odası
Bilgi İşlem Merkezi teknik servisi tarafından bilgisayar ve bilgisayar yan ürünlerinin tüm donanım
arızaları giderilmekte, periyodik bakımları ve gerekli lisanslı yazılımlarını yükleme işlemleri
yapılmaktadır.Öğretim üyelerine verilen dizüstü bilgisayarların bakımları da birimimizde
yapılmaktadır.Teknik servis personeli ihtiyaç duyulduğunda diğer birimlere de giderek her türlü
donanım ve yazılımla ilgili arızalara müdahale etmektedir.
İdari Servislerde Kullanılan Terminaller Ve Yazıcılar:
TABLO 2.7.2
Bilgi işlem merkezi
Personel İşleri Dairesi Bşk
Öğrenci İşleri Dairesi Bşk
Ayniyat Saymanlığı Müdürlüğü
8 adet terminal
13 adet terminal
13 adet terminal
3 adet terminal
2 adet yazıcı
4 adet yazıcı
3 adet yazıcı
1 adet yazıcı
GENEL TOPLAM
37adet terminal
10adet yazıcı
İnternete Bağlı Bilgisayarlar:
DNS kayıtlarına göre bölümlerde internet ’ e bağlı bilgisayar sayıları, laboratuarlar dahil
aşağıdaki gibidir. Her geçen gün bu sayı artmaktadır. Mevcut sayı kampus içi ve dışı 2172
adettir.
TABLO 2.7.3 Üniversite Kampüsünde İnternete Bağlı Bilgisayarlar
Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Tıp Dekanlık – Temel Tıp Laboratuarı
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Laboratuvarları
Gaziantep Meslek Yüksek Okulu ve Laboratuvarları
Makine Mühendisliği Bölümü ve laboratuarları
Gıda Mühendisliği Bölümü ve laboratuarları
Fizik Mühendisliği Bölümü ve laboratuarları
Elektrik ve Elektronik Müh. Bölümü
İnşaat Mühendisliği Bölümü
Endüstri Mühendisliği Bölümü ve Laboratuvarları
Tekstil Mühendisliği Bölümü
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
47
250 adet
77 adet
165 adet
120 adet
100 adet
46 adet
54 adet
42 adet
54 adet
46 adet
19 adet
2 adet
Gaziantep Eğitim Fakültesi
Türk Musikisi Devlet Konservatuarı
Fen ve Edebiyat Fakültesi ve Laboratuvarları
Matematik Bölümü
Yabancı Diller Yüksek Okulu
Biyoloji Bölümü
Tarih Bölümü
Türk Dili Edebiyatı
Türk Dili
Arkeoloji
Batı Dilleri Edebiyatı
Beden Eğitimi ve Spor Y.O.
Turizm MYO
Gaziantep Sağlık Y.O.
Gaziantep Sağlık Hizmetleri Y.O.
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Mühendislik Fakültesi Dekanlığı
Rektörlük
Yenilik merkezi
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı + Lablar
Kütüphane ve Dök. Dairesi Başkanlığı
Sağlık Kültür Spor Dairesi Başkanlığı
Personel Dairesi Başkanlığı
İdari Mali İşler Dairesi Başkanlığı
Ab Ofisi
Ayniyat Saymanlığı
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Strateji Geliştirme Dairesi Bşk
Evrak İşleri Müdürlüğü
Öğrenci Toplulukları
Güsem
Tekmer
Byte Topluluğu
Kültür Md.
Kreş
Matbaa ve Basımevi Müdürlüğü
Radyo – Tv
Sosyoloji
Atatürk Kültür Merkezi
Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı
Onkoloji Hast.
Wap
Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı
TOPLAM
26 adet
28 adet
28 adet
11 adet
36 adet
24 adet
14 adet
11 adet
3 adet
6 adet
7 adet
29 adet
24 adet
25 adet
11 adet
3 adet
2 adet
2 adet
22 adet
45 adet
35 adet
280 adet
42 adet
24 adet
26 adet
16 adet
9 adet
8 adet
10 adet
8 adet
5 adet
23 adet
5 adet
2 adet
4 adet
21 adet
2 adet
6 adet
5 adet
5 adet
5 adet
25 adet
20 adet
40 adet
36 adet
1994 adet
48
TABLO 2.7.4 Taşra Birimlerindeki İnternete Bağlı Bilgisayar Sayısı
Kilis Fen Edebiyat Fakültesi
Kilis Meslek Yüksek Okulu
Kilis Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi
Kilis Yusuf Şerefoğlu Sağlık Yüksek Okulu
Nizip Meslek Yüksek Okulu
Oğuzeli Meslek Yüksekokulu
TOPLAM
GENEL TOPLAM
23 adet
50 adet
34 adet
12 adet
29 adet
30 adet
178 adet
2172 adet
Laboratuvar Ve Yazıcı Hizmetleri
4 adet laboratuarda sürekli ders verilirken 1 adet laboratuvar da öğrencilere açık şekilde
tutulmaktadır. Sınıflarda 49 PC mevcut olup bir tanesi öğretmene ayrılmıştır. Dersliklerde
Laboratuvar Kontrol Programı kurularak öğretmen bilgisayarı tüm öğrencileri kontrol
edebilmekte, uygulamaları öğrencilere yansıtabilmektedir. Projektör ve klima desteği olan
interaktif bir ders ortamı oluşturulmuştur.
Sistem yazıcılarından ders , proje çıktılarını alabilmektedirler. Yine bilgisayar
ortamlarında hazırlanan proje, ders içeriklerini de renkli ve siyah/beyaz Lazer yazıcılarda
alabilmektedirler.
Program
Bilgi İşlem Merkezin‘de yazılan mevcut programların talep edilen güncelleştirme işlemleri
yapılmaktadır. Mevcut databaselerdeki bilgiler yedeklenerek Webden görüntüleme çalışmaları
yapılmaktadır. Maaş görüntüleme Webe adapte edilmiştir. Mevcut programın yeni ortamlara
taşınması planlanmıştır.
Ayniyat Otomasyon Programı
5018 sayılı yasaya göre düzenlenen Taşınır Mal Yönetmeliği’ne uygun bir web otomasyon
programı dairemizin yazılım grubu tarafından yazılmıştır. Program yazılımında Php programlama
Dili ve / Mysql Database Yönetimi kullanılmıştır. Program güncellemesi devam etmektedir.
Geçici İşçi Programı
Üniversitemizde sözleşmeli olarak çalışan personelin özlük bilgilerinin (Kimlik , çalışma , izin ,
eğitim , rapor bilgileri ) yer aldığı bir otomasyon programı dairemizin yazılım grubu tarafından
yazılmıştır. Program yazılımında Php programlama Dili ve / Mysql Database Yönetimi
kullanılmıştır.
Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi
Üniversitemize alınan Öğrenci İşleri Programının dairemiz tarafından teknik destek ve sistem
gereksinimlerinin sağlanması hizmeti verilmiştir. Ayrıca firma tarafından verilen eğitim
hizmetlerinin ve teknik destek hizmetlerinin ev sahipliğinin yapılmasıdır.
Maaş Programı Güncellenmesi
Yabancı uyruklu sözleşmeli olarak çalışan akademik personelin SSK’ lı maaş bilgilerinin
hesaplanma modülü eklenmiştir.
Personel Programı
Üniversitemizde çalışan Akademik ve İdari personelin tüm özlük bilgilerini yöneten web bazlı bir
program yazılmıştır. Program php dili ve mysql database’i kullanılarak geliştirilmiştir. Güncelleme
devam etmektedir. İlerde maaş programında bu ortama alıp koordineli çalışması sağlanacaktır.
49
2.9 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
5436 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15’inci maddesi ile“Teşkilât
kanunlarında, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ve strateji
geliştirme ve malî hizmetlere ilişkin hizmetlerin yerine getirildiği Müdürlük birimlerine ilişkin
düzenleme yapılıncaya kadar ikinci fıkrada belirtilen görevler ile kanunlarla verilen diğer görevleri
de yürütmek üzere;
a) Başbakanlık ve bakanlıklarda (Millî Savunma Bakanlığı hariç) Strateji Geliştirme Başkanlığı
kurulmuştur.
b) Ekli (1) sayılı cetvelde yer alan kamu idarelerinin merkez teşkilâtlarında Strateji Geliştirme
Daire Başkanlığı, ekli (2) sayılı cetvelde yer alan kamu idarelerinin merkez teşkilâtlarında ise
Müdürlük kurulmuştur.
c) Üniversiteler ile yüksek teknoloji enstitülerinde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
kurulmuştur.”denilmektedir.
Buna istinaden Üniversitemizde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1.3.2006 tarihinden
itibaren faaliyetine başlamıştır.
Başkanlığımız Dört Şube Müdürlüğünden Oluşmaktadır.
Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü
Stratejik Planlama Müdürlüğü
Ön Mali Kontrol ve İç Kontrol Müdürlüğü
Muhasebe , Kesin Hesap ve Raporlama Müdürlüğü
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Aşağıdaki Görevleri Yapmaktadır
5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunun 60’ıncı maddesi ile verilen
aşağıdaki görevleri yapar.
a) İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve
sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.
b)
İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık
performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu
izlemek ve değerlendirmek.
c) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı
hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini
sağlamak.
d)
Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak,
değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak.
İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve
tahsil işlemlerini yürütmek.
e) Genel bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek.
Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet
raporunu hazırlamak.
f) İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal
cetvellerini düzenlemek.
g) İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek
ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.
h) İdarenin , diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve
sonuçlandırmak.
i) Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama
yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.
j)
Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek.
50
İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında
çalışmalar yapmak.
k) Malî konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Yukarıdaki görevlere ek olarak 5436 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun
15’inci maddesi ile aşağıdaki görevlerde verilmiştir :
a) Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde
idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere
gerekli çalışmaları yapmak.
b) İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu
kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek.
c)
İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri
toplamak, analiz etmek, yorumlamak.
d) İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum
içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel
araştırmalar yapmak.
e) Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek.
f) İdarede kurulmuşsa Strateji Geliştirme Kurulunun sekreterya hizmetlerini yürütmek.
g) Bakan ve/veya üst yönetici tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
1-Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü
Üniversitemizin bütçe Kanun teklif taslağını, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol
Genel Müdürlüğünün belirlediği esaslar çerçevesinde ve Anayasal takvime uygun olarak hazırlar,
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ile Devlet Planlama Teşkilatında bütçe görüşmelerine
katılır.
Kanunlaşan bütçenin yıllık harcama programını belirlenen ilkeler çerçevesinde hazırlar.
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün onayına sunar. Onaylanan harcama programının
yıllık takibini yapar. Yıl içerisinde gerekli durumlarda ödenek aktarma işlemlerini ve ek ödenek
taleplerini yerine getirir.
Bütçenin hazırlanması
Bütçenin hazırlanmasında kullanılacak belge ve cetveller ile gerekli doküman, strateji
geliştirme birimleri tarafından idarenin ilgili birimlerine gönderilir. Her bir harcama birimi bütçe
teklifini hazırlayarak birim performans programıyla birlikte strateji geliştirme birimlerine gönderir.
Harcama birimi temsilcileri ile görüşmeler yapılarak idarenin bütçe teklifi strateji geliştirme
birimleri tarafından hazırlanır.
İdarelerin bütçe tekliflerinin hazırlanmasında orta vadeli program, orta vadeli malî plan,
idarenin stratejik planı, bütçe çağrısı ve bütçe hazırlama rehberi, yatırım genelgesi ve yatırım
programı hazırlama rehberi esas alınır.
Yatırım programı hazırlıklarının koordinasyonu
İdarelerin yatırım programı teklifinin hazırlanmasında kullanılacak belge ve cetveller ile
gerekli doküman strateji geliştirme birimleri tarafından idarenin ilgili birimlerine gönderilir.
Harcama birimleri yatırım programına ilişkin tekliflerini hazırlayarak strateji geliştirme birimlerine
gönderir. Harcama birimleri temsilcileri ile görüşmeler yapılarak idarenin yatırım programı teklifi
strateji geliştirme birimleri tarafından hazırlanır.
Yatırım programı tekliflerinin hazırlanmasında orta vadeli program, orta vadeli malî plan,
idarenin stratejik planı, bütçe çağrısı ve bütçe hazırlama rehberi, yatırım genelgesi ve yatırım
programı hazırlama rehberi esas alınır.
51
Ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanması ve uygulanması
Ayrıntılı harcama ve finansman programları, harcama birimlerinin teklifleri dikkate
alınarak strateji geliştirme birimleri tarafından hazırlanır ve üst yönetici tarafından onaylanır.
Bütçe ödenekleri, Bakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde, nakit planlaması da
dikkate alınarak vize edilen ayrıntılı harcama programları ve serbest bırakma oranlarına göre
kullanılır.
Bütçe işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve kaydedilmesi
Bütçe işlemleri, harcama birimleriyle koordinasyon sağlanarak strateji geliştirme birimleri
tarafından gerçekleştirilir, kayıtları tutulur ve izlenir.
Üniversitemizin bütçe işlemleri Kanun, merkezî yönetim bütçe kanunu ve Bakanlıkça
yürürlüğe konulan düzenlemelere göre, kaydedilir ve izlenir.
Bütçe kayıt ve işlemleri, strateji geliştirme birimi yöneticisinin veya yetki verdiği
personelin onayıyla gerçekleştirilir ve idarenin harcama birimlerine açık tutulur.
Ödenek gönderme belgelerinin düzenlenmesi
Merkez teşkilatı harcama yetkililerince düzenlenerek strateji geliştirme birimlerine iletilen
onaylı ödenek gönderme belgeleri, strateji geliştirme birimleri tarafından kontrol edilerek, merkez
dışı birimlere gönderilir. Ancak, bütçelerinde kurumsal sınıflandırma yapılamayan ve birimlerine
ödenek tahsis edilemeyen idarelerde üst yöneticinin onayıyla strateji geliştirme birimleri
tarafından da ödenek gönderme belgesi düzenlenebilir.
Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde ödenek gönderme belgelerinin
hazırlanması, onaylanması, gönderilmesi, kaydı ve tenkis işlemleri Bakanlıkça belirlenecek usul ve
esaslara göre yürütülür.
Bu çerçevede Başkanlığımıza bağlı Bütçe Ve Performans Programı Müdürlüğünde şu
işlemler gerçekleştirilmiştir.
Ödenek Gönderme:
Tenkis
:
Aktarma
:
303 Adet Karşılığı Î 90.566.532 Ytl
83 Adet KarşılığıÎ 2.819.424 Ytl
42 Adet Aktarma ve ekleme işlemi yapılmıştır.
Gelirlerin tahakkuku, gelir ve alacakların takip ve tahsili
İdare gelirlerinin tahakkuku, gelir ve alacakların takibi ve genel bütçe kapsamı dışında
kalan idarelerde bu gelir ve alacakların tahsil işlemleri, ilgili mevzuatında özel bir düzenleme
bulunmadığı takdirde, strateji geliştirme birimleri tarafından yürütülür.
İdarelerin işlemleri sonucunda, herhangi bir gelir tahakkuku veya gelir ve alacakların takip
ve tahsilini gerektiren bir durumun ortaya çıkması halinde, gereğinin yapılması amacıyla ilgili
birim tarafından strateji geliştirme birimlerine bildirilir.
Bu çerçevede aşağıdaki bütçe gelirleri gerçekleşmiştir.
Ekonomik Ayırıma Göre Bütçe Gelirleri
Mal Ve Hizmet Satış Gelirleri:……………………………………… 4.846.849,97
Kira Gelirleri
:…………………………………………..499.228,88
Diğer Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri: ………………………………… 7.965,82
Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden…………………… 62.573.972,24
Alınan Bağışlar……………………..
………………………..3.923,60
Kişi Ve Kurumlardan Alınan Paylar :…………… ……………..........2.885.503,72
Para Cezaları :…………………………………… ………………………….220,00
Diğer Çeşitli Gelirler :………………………… ……………………....110.406,97
Mal Ve Hizmet Satış Gelirleri :………………… …………………..........45.739,50
52
2007 yılı Bütçe Kanunu ile Üniversitemize Verilen Ödeneklerin Dağılımı
Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre
Ödenek Dağılımı
Ödenek Miktarı
Genel Kamu Hizmetleri ………………………………………4.363.590.- YTL.
Savunma Hizmetleri ……………………………………………...41.100.- YTL.
Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri ………………………….707.150.- YTL.
Sağlık Hizmetleri ……………………………………………...25.381.410-YTL
Dinlenme Kültür ve Din Hizmetleri …………………………….740.100.- YTL.
Eğitim Hizmetleri ……………………………………………57.813.650.- YTL.
TOPLAM 89.047.000.-YTL.
Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ödenek Dağılımı
Harcama Dağılımı
Harcama Miktarı
Personel Giderleri ………………………………………………36.231.000.-YTL
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirim Giderleri …………...8.148.000.-YTL.
Mal ve Hizmet Alım Giderleri …………………………………..10.719.000.-YTL.
Cari Transferler ……………………………………………………..807.000.-YTL.
Sermaye giderleri ………………………………………………..33.142.000.-YTL.
TOPLAM 89.047.000.-YTL
Üniversitemize 2007 yılı bütçe kanunu ile verilen ödeneklerin toplamı 89.047.000.-YTL.
dır.
Tedavi giderleri ve mahkeme harçları için 83.353. YTL yedek ödenek verilmiştir. Bunun dışında
Öz kaynaktan bütçemize yıl içerisinde 727.637. YTL. Akreditif devri olmak üzere toplam
2.816.684. YTL. ödenek eklenmiş olup; bütçemiz 91.947.037 YTL’ye ulaşmıştır.
2. Stratejik Planlama Müdürlüğü
10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Kontrol Kanununun 9 uncu maddesine
dayanılarak çıkarılan ve 26.05.2006 tarih ve 26179 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu
İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre
Üniversitemizin 2009-2013 yıllarını kapsayan Stratejik Planını 31.01.2008 tarihine kadar Devlet
Planlama Müsteşarlığına gönderilmesi gerekmektedir.
Stratejik planlama çalışmalarının koordinasyonu
Stratejik planın hazırlanması, güncellenmesi ve yenilenmesi çalışmalarında koordinasyon
görevi strateji geliştirme birimleri tarafından yürütülür. Strateji geliştirme birimleri tarafından
yapılacak stratejik plan hazırlık çalışmalarına idarenin diğer birimlerinin temsilcilerinin katılımı
sağlanır. Stratejik planlama çalışmalarında Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca yapılan
düzenlemelere de uyulur.
Performans programı hazırlıklarının koordinasyonu
Performans programının hazırlanması ve değiştirilmesi çalışmalarında koordinasyon görevi
strateji geliştirme birimleri tarafından yürütülür. Bu çalışmalarda kullanılacak belge ve cetveller ile
gerekli doküman strateji geliştirme birimleri tarafından idarenin ilgili diğer birimlerine gönderilir.
Birim performans programları birimler tarafından hazırlanarak belirlenen süre içinde strateji
geliştirme birimlerine gönderilir. Strateji geliştirme birimleri, birim performans programlarından
hareketle idare performans programını hazırlar. Strateji geliştirme birimleri tarafından yürütülen
performans programının hazırlık çalışmalarına idarenin ilgili birimlerinin temsilcilerinin katılımı
sağlanır.Performans programı hazırlıklarında,Kanunun 9’ncu maddesi uyarınca yapılan
düzenlemelere de uyulur.
53
3. Ön Mali Kontrol ve İç Kontrol Müdürlüğü
10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Kontrol Kanununun 55,56,57 ve 58 inci
maddelerine dayanılarak çıkarılan ve 31.12.2006 tarih ve 26040 ( 3. Mükerrer ) sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki
Yönetmeliğe göre faaliyet gösterecektir.
Bu kapsamda anılan yönetmelikte belirtilen hususların dışındaki mali karar ve işlemlerin
ön mali kontrole tabi tutulabilmesi için anılan yönetmeliğin 27. maddesine istinaden üst
yöneticinin onayı ile düzenleme yapılması çalışmaları başlatılmıştır.
Ön malî kontrol görevi harcama birimleri ve strateji geliştirme birimleri tarafından yapılır.
Ön malî kontrol süreci malî karar ve işlemlerin hazırlanması, yüklenmeye girişilmesi, iş ve
işlemlerin gerçekleştirilmesi ve belgelendirilmesinden oluşur.
İdareler, kaynakların amaçlarına ve mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir
şekilde kullanılması için gerekli ön malî kontrol önlemlerini alır. Etkin bir ön malî kontrol
mekanizmasının kurulması idarelerin sorumluluğundadır.
Harcama birimlerinde yapılacak asgarî kontroller, strateji geliştirme birimleri tarafından ön
malî kontrole tabi tutulacak malî karar ve işlemlerin usul ve esasları ile ön malî kontrole ilişkin
standart ve yöntemler Bakanlık tarafından belirlenir.
İdareler, Bakanlıkça yapılacak düzenlemelere uygun olarak ön malî kontrol işlemlerini
yürütür. Bakanlıkça belirlenen malî karar ve işlemlerin dışında kalan malî karar ve işlemlerin de
aynı usul ve esaslar çerçevesinde strateji geliştirme birimlerine kontrol ettirilmesine yönelik
düzenleme yapılabilir. İdarelerce yapılacak düzenlemelerde, strateji geliştirme birimlerinin ön malî
kontrolüne tabi tutulacak malî karar ve işlemler riskli alanlar dikkate alınarak tür, tutar ve konu
itibarıyla belirlenir.
İdarelerce, görev alanları çerçevesinde, iç kontrol ve ön malî kontrole ilişkin olarak yapılan
düzenlemeler üst yöneticinin onayıyla yürürlüğe konulur ve onayını izleyen on iş günü içinde
Bakanlığa bildirilir.
Strateji geliştirme birimleri tarafından yapılan ön malî kontrolün sonucu ilgili harcama
birimine yazılı görüş vermek veya dayanak belge üzerine şerh düşülmek suretiyle bildirilir. Ön
malî kontrol sonucunda düzenlenen yazılı görüşün ilgili malî işleme ilişkin dosyada muhafaza
edilmesi ve bir örneğinin de ödeme emri belgesine eklenmesi zorunludur. Strateji geliştirme
birimleri tarafından ön malî kontrol sonucunda uygun görüş verilmediği durumlarda harcama
yetkilileri tarafından gerçekleştirilen işlemlerin kayıtları tutulur ve aylık dönemler itibarıyla üst
yöneticiye bildirilir. Söz konusu kayıtlar iç ve dış denetim sırasında denetçilere de sunulur.
Üniversitemizde iç kontrol birimi kurulmadığı ve iç denetçi atanmadığı için,iç denetim
yapılmamıştır.Ancak 27.02.2007 tarihi 1 nolu üniversite kararına istinaden ön mali kontrol
yapılmaktadır.
4. Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Müdürlüğü’nün Muhasebe hizmetlerin
Yürütülmesi
9/12/1994 tarihli ve 4059 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, genel bütçe
kapsamındaki kamu idarelerinin muhasebe hizmetleri Bakanlık tarafından, genel bütçe kapsamı
dışındaki kamu idarelerinin muhasebe hizmetleri ise bu idarelerin strateji geliştirme birimleri
tarafından yürütülür. Muhasebe hizmetleri, Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde, muhasebe
yetkilileri tarafından yerine getirilir.
İdareler, muhasebe birimlerini, atanan veya görevlendirilen muhasebe yetkililerini, görev
alanlarını ve bunlara ilişkin değişiklikleri, göreve başlama veya değişiklik tarihinden itibaren en
geç beş iş günü içinde Sayıştaya ve Bakanlığa bildirir.
54
Bütçe kesin hesabının hazırlanması
Bütçe kesin hesabı, bütçe uygulama sonuçları dikkate alınarak strateji geliştirme birimleri
tarafından hazırlanır.
Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçe kesin hesapları, Bakanlıkça
belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde strateji geliştirme birimleri tarafından hazırlanarak, üst
yönetici ve bağlı, ilgili ya da ilişkili bulunulan bakan tarafından onaylanır ve kesin hesap kanun
tasarısına dahil edilmek üzere Bakanlığa gönderilir.
Bütçe uygulama sonuçlarının raporlanması
Bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin her türlü rapor, cetvel ve belge strateji geliştirme
birimleri tarafından hazırlanır. Genel bütçe kapsamındaki idarelerde, muhasebe hizmetleri
sonucunda düzenlenen malî tabloların bir örneği muhasebe yetkilileri tarafından strateji geliştirme
birimlerine gönderilir.
Üniversitemizin 2006 mali yılı kesin hesap kanununa göre 79.017.299 YTL net gelir
tahakkuk etmiş olup bunun 68.111.129 YTL si tahsil edilmiştir. Buna karşılık 77.420.103. YTL lik
gider gerçekleştirilmiştir.
55
2.10
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
Hukuk Müşavirliği’nin çalışmalarında 657 sayılı Devlet Memurları Yasası, 2547 sayılı
Yükseköğretim Yasası ile bu yasalara dayalı olarak düzenlenen Üniversite Disiplin
Yönetmelikleri ile diğer Yönetmelikler hukuki temel oluşturmaktadır.
Üniversitenin halen mevcut ve Rektörlüğe bağlı olarak çalışma yapan Fakülteler, Meslek
Yüksek Okulları, İdari Birimler, Rektörlüğe Bağlı Uygulama ve Araştırma Merkezleri,
Yüksekokullar ve Enstitülerin hukuki sorunları ile; 1085 öğretim üyesi, 790 idari personel ve
11.622 öğrencinin hukuki sorunları Hukuk Müşavirliği’nin görev alanına girmektedir.
Akademik personel ile idari personelin, özlük hakları ile ilgili ihtilaflar ve davalar, disiplin
yönetmeliği hükümlerine aykırı fiillerden doğan davalar ve ihtilaflar ile, öğrencilerin ders geçme,
sınıf geçme, ihtilafları ve sınavda kopya çekme, öğrenciliğe yakışmayan tutum ve davranışlarda
bulunma, yasa ve yönetmeliklerin yasakladığı eylemleri okul içinde ve dışında yapma v.s. gibi
fiillerden doğan disiplin soruşturmaları ve davalar, Hukuk Müşavirliği’nin görev alanı
içerisindedir.
Akademik ve idari birimlerin Üniversitenin bağlı olduğu yasa ve yönetmeliklerin
uygulanmasına ilişkin hukuki soru ve sorunlarının cevaplandırılması ve halledilmesi için Hukuk
Müşavirliği’nin hukuki mütalaa verme ve görüş bildirme görevi de vardır.
Her geçen gün biraz daha genişlemekte olan Üniversitenin bünyesi içerisinde yer alan ve
süratle büyüyen ve gelişen Üniversite Hastanesi’nin yerleşim alanının genişletilmesi için
yapılmakta olan kamulaştırma nedeniyle açılan davalar değer ve sayı bakımından büyük bir önem
taşımaktadır.
2007 yılı ve daha önceki yıllarda açılan ve devam eden, 2007 yılı içerisinde temyize
gönderilen ve halen Yargıtay ve Danıştay incelemesinde olan İdari Yargı ve Adli Yargı
davalarının dökümü aşağıdadır:
İdari Yargıda Görülmekte Olan Davalar : 87 Adet
Danıştay’da Görülen Davalar
: 17 Adet
Hukuk Davaları
: 56 Adet
Ceza Davaları
:
9 Adet
Yargıtay’da Görülen Davalar
: 8 Adet
56
2.11 DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğümüz, 2006-2007 eğitim-öğretim döneminde de Döner
sermayeye katkısı olan birimlerin ihtiyaca binaen malzeme ve hizmet alınması, Üniversitemiz
Yönetim Kurulu Kararları doğrultusunda katkı payı verilmesi, Üniversitemizde üretilen mal ve
hizmetlerin satışı konularındaki işlevlerini sürdürmüştür.
2.11.1 Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü
Genel Bilgiler
Maliye Bakanlığı Defterdarlığına bağlı olarak Gaziantep Üniversitesi kampüsü içerisinde
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Konservatuar, Meslek Yüksek
Okulu, Güsem, Matbaa, Marangoz Atölyesi, Turizm Ve Otelcilik, Yabancı Dil Eğitim Merkezi,
Radyo Tv. ve Sağlık Yüksek Okulu ve Kitaplık bölümleri ile Döner Sermaye mevzuatı
çerçevesinde iş ve işlemleri yürütülmektedir.
Aşağıda çıkarılan faaliyetler 01.01.2006 ila 01.10.2006 tarihleri arasındaki iş hacmi ve gelir
gider durumlarımızı kapsamaktadır.
Hizmet Binası
Saymanlığımız Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi
içerisinde hizmet yürütmektedir. Bina yönünde yeterli kapasite mevcuttur.
Personel Durumu
Saymanlığımız Maliye Bakanlığına bağlı bir Saymanlık olduğundan 10 Maliye Bakanlığı
kadrosunda, 3 Üniversite kadrosunda olmak üzere toplam 13 personel bulunmaktadır.
Faaliyet Alanları
Saymanlığımız Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine müracaat eden resmi ve
ücretli hastaların tedavi ücretlerini tahsil etmek, yapılan harcamaları ödemek ve muhasebe
kayıtlarını tutmaktır. Mühendislik Fakültesi, Güsem, Konservatuar ve diğer bağlı birimlerin gelir –
gider muhasebe işlemlerini yürütmektedir.
2.11.2 Gelir – Tahakkuk ve Tahsilat Tablosu
GELİRİN TÜRÜ:
TIP FAK.
Resmi Has. Ted. Gel.
Ücretli Has. Ted. Gel.
Özel Mua. ve Amel Gel.
MÜHENDİSLİK FAK.
Motor, Yakıt, Şase,Lab. Analizi
Gıda Tahlil Ve Analiz
Zemin Etütleri Test Ve Analiz
Tekstil Müh.
Elekt. Müh. Bölüm
Endüstri Müh. Böl.
REKTÖRLÜK
Kitap Satış Gel.
Arazi Gel.
Matbaa Gel.
M.Y.O. Kilis
Turizm Otelcilik M.Y.O.
T.M.D.K.
Gaziantep M.Y.O.
GÜSEM
Kurs Gel.
TOPLAM
TAHAKKUK:
TAHSİLAT:
53.094.060.45
4.685.315.03
1.692.413.29
35.633.438.81
4.685.315.03
1.692.413.29
114.539.20
14.141.53
101.979.39
2.753.69
6.300.00
1.454.24
114.539.20
14.141.53
101.979.39
2.753.69
6.300.00
1.454.24
3.662.68
18.133.58
14.087.34
306.75
120.484.62
22.782.23
3.257.76
3.662.68
18.133.58
14.087.34
306.75
120.484.62
22.782.23
3.257.76
81.246.29
59.976.918.07
81.246.29
42.516.296.43
57
Resmi Tedavi Alacağımız Giderler ;
Cari Harcamalar
Transfer Harcamaları
17.460.621.64
35.118.732.13
7.368.163.20
2.12 ARAŞTIRMA PROJELERİ YÖNETİM BİRİMİ
2547 sayılı kanunun 58/b maddesine göre 1988 yılında kurulan Üniversitemizin Araştırma
Fonu Saymanlığı, 21.02.2001 tarih ve 4629 Sayılı Bazı Fonların Tasfiyesi Hakkında Kanunun ve
26.06.2001 tarih 4684 sayılı Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanunla 21.12.2001 tarihinden itibaren tasfiye edilmiş olup Araştırma Projeleri Yönetim Birimi
adı altında kurulmuştur.
Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkındaki Yönetmenlik
10.04.2002 tarih 24722 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.Gaziantep
Üniversitesi Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Uygulama Yönergesi Üniversite Senetosu’nun
30.04.2002 tarih ve 10 nolu toplantısında alınan 1 nolu kararla kabul
Edilmiş, Yönerge web sayfasının www.babyb.gantep.edu.tr adresinde mevcuttur.
2006-2007 Proje Sayıları
BÖLÜM ADI
Tıp Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
TOPLAM
ADET
4
1
1
6
58
2.13
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nde Üniversite tarafından düzenlenen tüm
etkinliklerle ilgili
- Davetiyelerin hazırlanması,
- Afiş ve duyuruların hazırlanarak panolara asılması ve tüm birimlere dağıtımı,
- İç ve Dış protokole bildirilmesi,
- Gaziantep Ticaret Odası ve Sanayi Odası üyelerine e-posta olarak bildirilmesi,
- Etkinliğin düzenleneceği alan ya da salonun düzenlenmesi ve kontrolü,
- Teşrifatın yapılması,
- Etkinliğe katkıda bulunan ya da konuşmacılara verilecek hediyelerin hazırlanması,
- Fotoğraf çekiminin yapılması,
işlemleri gerçekleştirilmektedir.Ayrıca :
- Üniversite hakkında doğru ve yeterli bilgilerin hızlı bir şekilde basın yayın kuruluşlarına
iletilmesinin sağlanması,
Üniversitenin öğretim elemanları tarafından gerçekleştirilen Bilimsel gelişmelerin basın ve
yayın kuruluşlarına bildirilmesine çalışılmaktadır.
Üniversitemizce düzenlenen tüm etkinliklere konuşmacı olarak katılan bireylerin
Gaziantep’e gelişlerinde karşılanması, konaklama, rehberlik ve üniversitemizden ayrılması
programları yapılmıştır.
Yıl boyunca törenler, bilimsel, kültürel ve sportif etkinlikler hakkında basının ve
kamuoyunun bilgilendirilmesine çalışılmış; Üniversite bünyesindeki gelişmeler ve değişiklikler
duyurulmuş, bu konularda Rektörlük Makamının ya da konuyla ilgili yetkililerin açıklamaları
basın bültenleri aracılığı ile basın ve yayın organlarına iletilmiştir.
Üniversitenin iç ve dış hedef kitleleri ile iletişim kurabilmesi için 2500 adet Tanıtım CD’si
hazırlanmış olup yurt içinde katılmış olduğumuz “Üniversite Tanıtım” fuarlarında rehber
öğretmenler ile üniversite adaylarına ulaştırılmıştır.
Orta öğretim kurumlarına, Üniversitemizi ve yükseköğrenimi daha yakından tanıma
imkanları çerçevesinde gezi programları düzenlenip, labaratuvarlarda ilgili öğretim elemanlarınca
gerekli bilgilerin verilmesi sağlanmıştır. Orta öğretim kurumları ve özel dersanelerden gelen
tanıtıcı yayın talepleri karşılanmıştır.
Öğrenci kayıt tarihlerinde Gaziantep Şehirlerarası Otobüs Terminalinde, Müdürlüğümüzce
bir danışma bürosu kurularak şehir dışından gelen öğrencilerimize danışmanlık hizmeti verilmiş
araçlara kampuse getirilmeleri sağlanmıştır.
Günlük yerel ve ulusal basın takip edilerek Üniversite ile ilgili haber kupürleri derlenip
kitap haline getirilmiştir.
Üniversitemizde gerçekleştirilen etkinliklere (panel, konferans, sempozyum, seminer,
kongre, vb.) yazılı ve görsel basın mensuplarının kampüse ulaşım organizasyonları yapılmıştır.
Yayın komisyonunun sekreteryası olarak Üniversitemizde basılacak eserlerin yazışmaları
ve dağıtımları gerçekleştirilmiştir.
Faaliyet raporu kitapçığının birimlerden gelen bilgiler doğrultusunda derlenerek, basımı ve
ilgili yerlere dağıtımı yapılmıştır.
Özel gün ve haftalarda günün anlam ve önemine göre etkinlikler düzenlenmiştir.
Ayrıca özel gün ve haftalarda Rektörlük Makamının kutlama mesajları ilgili yerlere
ulaştırılmıştır.
Türkiye ve Gaziantep protokolü yakından takip edilmekte olup, görev değişikliklerine
istinaden kutlama mesajları yazılmıştır.
59
2.14
SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI
Üniversitemizin ve bağlı birimlerinin Sivil Savunma Planını hazır hale getirmek,Milli
Seferberlik ve topyekün Savunma hizmetleri yaparak,olağanüstü hallerde Kurumumuzun her
zaman hazır olmasını sağlamak için,görevlerini yapmaktır.(2006-2007)
Bütün Fakülte ve Meslek Yüksek Okullarının, binalarında bulunan yangın söndürme
cihazlarının denetimleri yapılmıştır.Boş olan, gaz basıncı azalan, son kullanım tarihleri dolan
yangın söndürücülerin; bakım , onarım ve dolumları yapılarak program dahilinde yine yerlerine
bırakılmıştır.
Üniversiteye ait Sivil Savunma Planı, 24 saat devamlı çalışma planı ve yangın yönergesi
güncelleştirilerek İl Sivil Savunma Müdürlügü’ne gönderilmiştir.
Alarm görevlileri çizelgesi hazırlanarak İl Sivil Savunma Müdürlüğü’ne göderilmiştir.
2006 yılı Faaliyet Raporu Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’na bildirilmiştir.
Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesinin Klinik binasındaki yangın söndürücülerin
bakım ve dolumları yapılmıştır.
Kullanım süreleri dolmayan yangın söndürme cihazlarının peryodik konturölleri yapılmıştır.
Kampus dışında bulunan birimlerin ilgili yetkilileri ile temas kurularak mevcut yangın söndürme
cihazlarının bakım, onarm ve dolumları yapılmıştır.
Hizmete giren Onkoloji Hastanesinin ihtiyacı olan yangın söndürme cihazlarının alımları
yapılarak Hastaneye teslim edilmiştir.
Yıl sonunda kullanım tarihleri dolan yangın söndürücülerin tespitleri yapılmış olup zamanı
geldiğinde dolum ve bakımları yapılacaktır.
Binaların belirli yerlerinde bulunan yangın dolaplarında yangın hortumlarının denetimi ve
kontrolleri yapılmıştır.
Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesinin , olası afaki bir durumda (yangın) Hastaneyi
zararsız hale getirmek için seri olarak tahliyesi hususunda Hastane Müdürünün talebi
doğrultusunda yeniden yapılandırma çalışmaları yapılmıştır.
İl Sivil Savunma Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesine bağlı İtfaiye Daire Başkanlığı Şahinbey
İlçesi Sivil Savunma Müdürlüğü,tarafımdan sık sık ziyaret edilerek bilgi Mübadelesinde
bulunulmuştur.
60
2.15
EVRAK ARŞİV İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Üniversitemize gelen her türlü resmi ve özel evrak bu birimimizde ayrılmaktadır.Resmi
kayıtları gelen evrak servisince yapılıp ve teslimatları gerçekleştirilmektedir.2005 - 2007 yılında
Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilen işlemlere ilişkin sayısal veriler aşağıda gösterilmiştir.
01.10.2006-01.10.2007 tarihleri arasında Evrak Arşiv İşleri Müdürlüğü Faaliyetleri :
Giden Evrak Kayıt Sayısı 11668
Çeşitli birimlerden postalanması istenilen 72 adet formla 19702 adet gönderi postalanmıştır.
Pul makinasından yapılan harcama 13030,15 YTL.
APS-Kargo için yapılan harcama 794,75 YTL.
Gelen evrak kayıt sayısı 16708
İç dağıtım defteriyle giden evrak 2568
Dış dağıtım defteriyle giden evrak 6504
APS-Koli-Kargo iç dağıtım 850
APS-Koli-Kargo dış dağıtım 79
2007 Mart ayında 97 adet lojman müracaatı değerlendirilmiş olup,boş olan 10 konuta yerleştirme
yapılmıştır.
Bu tarihler içerisinde lojmanların her ay kira , yakıt , elektrik-su harcamaları hesaplanarak
Personel Dairesi Başkanlığına liste verilmektedir.
2.16
ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ
2000 yılında faaliyete geçen ve Blütner Marka Piyanosu, 500 kişilik oturma kapasitesine
sahip, en son teknolojik sistemle donatılan Atatürk Kültür Merkezi 2006 - 2007 eğitim-öğretim
yılında da ulusal ve uluslararası alanda düzenlenen çok sayıdaki bilimsel sosyal ve kültürel
etkinliklere ev sahipliği yapmıştır.
61
3
EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
3.1 Birimler Ve Dağılımı
2006-2007 Eğitim-Öğretim yılında Üniversitemize bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Meslek
Yüksekokulu ve Araştırma Merkezlerinin il ve ilçelere göre dağılımı Tablo 3.1.1’de
gösterilmektedir.
Tablo 3.1.1. Üniversiteye Bağlı Birimler
BİRİM
YÖRE
Mühendislik Fakültesi
Gaziantep Merkez Kampusu/GAZİANTEP
Tıp Fakültesi
Gaziantep Merkez Kampusu/GAZİANTEP
Fen-Edebiyat Fakültesi
Gaziantep Merkez Kampusu/GAZİANTEP
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Gaziantep Merkez Kampusu/GAZİANTEP
Gaziantep Eğitim Fakültesi
Gaziantep Merkez Kampusu/GAZİANTEP
Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi
KİLİS
Kilis Fen-Edebiyat Fakültesi
KİLİS
Fen Bilimleri Enstitüsü
Gaziantep Merkez Kampusu/GAZİANTEP
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Gaziantep Merkez Kampusu/GAZİANTEP
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Gaziantep Merkez Kampusu/GAZİANTEP
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Gaziantep Merkez Kampusu/GAZİANTEP
Türk Musıkisi Devlet Konservatuvarı
Gaziantep Merkez Kampusu/GAZİANTEP
Gaziantep Sağlık Yüksekokulu
Gaziantep Merkez Kampusu/GAZİANTEP
Yabancı Diller Yüksekokulu
Gaziantep Merkez Kampusu/GAZİANTEP
Yusuf Şerefoğlu Sağlık Yüksekokulu
KİLİS
Kilis Meslek Yüksekokulu
KİLİS
Gaziantep Meslek Yüksekokulu
Gaziantep Merkez Kampusu/GAZİANTEP
Gaziantep Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Gaziantep Merkez Kampusu/GAZİANTEP
Nizip Meslek Yüksekokulu
Nizip /GAZİANTEP
Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu
Burç Yolu üzeri / GAZİANTEP
Oğuzeli Meslek Yüksekokulu
Oğuzeli / GAZİANTEP
Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu
Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Tıp Merkezi
Gaziantep Üniversitesi Bilgisayar ArşUyg.Mrk.
Gaziantep Üniver. Kadın Sorunları Arş.Uyg.Merk
Gaziantep Üniver.Atatürk. İlk.ve İnkTar.Arş.Mrk.
Gaziantep Üniversitesi Çevre Araştırma Merkezi
Gaziantep Üniver.Yabancı DillerArş.ve Uyg.Mrk.
Gaziantep Üniver.G.antep ElSan.Kor.ve Gel.Mrk.
Gaziantep Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi
Gaziantep Üniver.GAP Arş. Ve Uyg. Merkezi
Gaziantep Üniversitesi Avrupa Birliği Arş. Mrk.
Gaziantep Üniver.Gaziantep Arş.ve Uyg. Merkezi
Gaziantep Üniv. Sanayi-Tekn. Arş. ve Gel. Merk.
Türk Dili Öğretim Merkezi
Gaziantep 2. Org. San. Bölg./GAZİANTEP
Gaziantep Merkez Kampusu/GAZİANTEP
Gaziantep Merkez Kampusu/GAZİANTEP
Gaziantep Merkez Kampusu/GAZİANTEP
Gaziantep Merkez Kampusu/GAZİANTEP
Gaziantep Merkez Kampusu/GAZİANTEP
Gaziantep Merkez Kampusu/GAZİANTEP
Gaziantep Merkez Kampusu/GAZİANTEP
Gaziantep Merkez Kampusu/GAZİANTEP
Gaziantep Merkez Kampusu/GAZİANTEP
Gaziantep Merkez Kampusu/GAZİANTEP
Gaziantep Merkez Kampusu/GAZİANTEP
Gaziantep Merkez Kampusu/GAZİANTEP
Halep / SURİYE
62
3.2 ÖĞRENCİ SAYILARI
2006 – 2007 Eğitim-Öğretim yılında Üniversitemizde Öğrenim gören öğrenci sayısı,
eğitim birimleri itibariyle tablo 3.2.1’de gösterilmektedir.
Tablo 3.2.1. Öğrencilerin Program ve Sınıflara Dağılımı
Birim
Bölüm/Program
Hazırlık 1. Sın.
2.
Sın.
76
3.
4.
5.
Sın. Sın. Sın.
46
15
38
26
18
13
14
5
26
10
30
9
17
5
64
65
62
6.Sın.
TOPLAM
35
492
402
356
330
371
183
187
450
Makine
Elektrik-Elektronik
Gıda
Mühendislik
Fizik
Fakültesi
İnşaat
Endüstri
Tekstil
Genel Toplam
Tıp Fakültesi
122
74
72
102
85
45
42
96
233
173
200
177
189
73
96
6
İngiliz Dili ve Edeb.
46
66
39
53
25
229
Tarih
75
40
37
21
173
Matematik
99
79
29
9
216
107
44
34
26
211
94
51
23
18
186
111
46
41
183
175
147
0
75
2
53
32
65
73
0
22
19
14
15
25
0
16
12
7
15
16
0
224
48
40
267
241
270
261
0
60
70
34
34
198
50
42
33
14
50
38
34
11
49
53
9
9
139
133
120
Sosyal Bilgiler
71
42
25
21
159
Sınıf Öğretmenliği
67
38
38
29
172
Türkçe Öğr.
48
50
37
26
161
Türkçe (İ.Ö) Öğr.
46
55
31
25
157
Fen-Edebiyat
Fakültesi
Türk Dili ve Ede.
Türk Dili ve Ede.
(İ.Ö)
Biyoloji
Arkeoloji
Sosyoloji
İktisat
İktisat (İ.Ö)
İkt. Ve İdari
İşletme
Bilim.
İşletme (İ.Ö)
Fakültesi
UluslararasıTic.ve L
Gaziantep
Türkçe Öğrt.
Eğt.Fak.
Türk Dil Edeb.
Kilis FenTarih
Edeb.Fak.
Fizik
Muallim
Rıfat Eğitim
Fakültesi
TMDK
188
-
91
53
32
61
26
27
122
Ses Eğitimi
26
28
14
18
4
90
Türk Halk Oyunları
20
31
11
5
4
71
Temel Bilimler
19
29
19
16
7
90
63
Birim
Kilis Yusuf
Şerefoğlu
Sağlık Y.O
Beden
Eğitimi ve
Spor Y.O
Gaziantep
Sağlık Y.O
Gaziantep
Meslek
Yüksekokulu
Bölüm/Program
Hazırlık 1. Sın.
2.
Sın.
3.
4.
5.
Sın. Sın. Sın.
6. Sın.
Toplam
101
45
21
32
199
B.Eğt.Öğr.
62
65
44
18
189
B.Eğt.Öğr.(İ.Ö)
1
-
-
-
1
Hemşirelik
110
68
55
27
260
İşletme
Muhasebe
İnşaat
Otomotiv
125
17
-
-
-
-
143
116
25
38
-
-
-
-
127
11
-
-
-
-
142
168
154
238
Makine
116
11
-
-
-
-
127
Elektrik
133
9
-
-
-
-
142
End. Elektronik
Bil.Tekn.Prog.
İkl.Soğutma
Mekatronik
TV. Yayımcılığı
Tekstil
Büro Yön.Sek.
Banka Sigorta
Biyomed. Cih.Tek.
Aşçılık
Turizm ve Otel İşl.
Uygulama Takı
Tek.
119
8
-
-
-
-
145
64
63
46
131
67
90
66
42
-
74
18
11
24
16
27
15
9
21
-
-
-
-
-
127
219
82
74
70
147
94
105
75
63
-
45
23
-
-
-
-
68
Endüstriyel Kalıp.
45
8
-
-
-
-
53
87
29
-
-
-
-
116
-
-
-
-
-
-
-
77
125
3
97
14
11
1
27
-
-
-
-
150
45
-
-
-
100
33
-
-
-
-
91
136
4
124
195
133
Elektrik (İ.Ö)
93
13
-
-
-
-
106
Muhasebe (İ.Ö)
İşletme (İ.Ö)
111
131
26
22
-
-
-
-
137
153
Hemşirelik
Çocuk Gelişimi ve
Eğitimi
Hayvan Sağlığı ve
Yetiştiriliciği(İ.Ö)
Büro Yön.Sek.(İ.Ö)
Tekstil(İ.Ö)
İnşaat(İ.O)
End.Elektro.(İ.Ö)
Bil.Tekn.Prog.(İ.Ö)
Makine (İ.Ö)
64
-
Birim
Kilis Meslek
Yüksekokulu
Nizip Meslek
Yüksekokulu
Gaziantep
Sağlık Hiz.
M.Y.O.
1.
Sın.
48
52
93
102
74
64
29
58
76
2.
Sın.
76
15
-
-
-
-
91
52
87
65
17
81
17
32
14
5
26
-
-
-
-
69
119
79
22
107
38
25
-
-
-
-
63
79
62
68
14
26
32
-
-
-
-
93
88
100
Tıbbi Laboratuvar
61
15
76
Tıbbi Dok.
Ve Sekreterlik
55
38
93
28
53
227
52
47
35
10
17
29
62
64
64
Bölüm/Program
İnşaat
Makine
Elektrik
Gümrük İşletme
Muhasebe
İşletme
Elektrik (İ.Ö)
Gümrük İşletme (İ.Ö)
Muhasebe (İ.Ö)
Bilgisayar Tek.
Prog.(İ.Ö)
Tekstil (İ.Ö)
Gıda Teknolojisi
Yağ Endüstrisi
Antep Fıstığı
İşletme
Büro Yön. ve
Sekreterlik
Muhasebe
Muhasebe (İ.Ö.)
İşletme (İ.Ö)
Turizm M.Y.O
Oğuzeli M.Y.O.
TOPLAM
Enstitüler
Normal Öğr.
İ.Öğretim
GENEL
TOPLAM
Hazırlık
146
Bil.Tek.Prog.
Muhasebe
İşletme
14
21
13
13
26
38
12
32
21
3.
4.
5.
6.
Sın. Sın. Sın. Sın.
-
Toplam
62
73
106
164
153
102
41
90
97
373
Genel Toplam
895
895
65
5654
1784
2237
558
831 515
93 59
62
-
35
-
10229
7438
2795
924 574
62
35 13.096
2494
3.3. ÖĞRETİM ÜYESİ VE ÖĞRETİM ELEMANINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI
Üniversitemizde 2006-2007 Eğitim-Öğretim yılında öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve okutman
başına düşen öğrenci sayısı tablo 3.3.1’de gösterilmektedir.
Tablo 3.3.1. Öğretim Üyesi ve Öğretim Elemanına Düşen Öğrenci Sayısı
Birim
Bölüm/Program
Öğrenci
Öğr.Üye,Gör. Öğr.Elem.Düş.
Sayısı
Mühendislik
Fakültesi
Tıp Fakültesi
Gaziantep Eğt.Fak.
Kilis Fen Edeb.Fak.
Fen-Edebiyat
Fakültesi
Makine
Elektrik-Elektronik
Gıda
Fizik
İnşaat
Tekstil
Endüstri
Genel Toplam
Muallim Rıfat
Eğitim Fakültesi
30
Öğr. Sayısı
492
402
356
330
371
187
183
450
198
139
133
120
24
32
25
8
15
14
187
2
3
5
229
173
216
211
186
224
48
41
267
241
270
261
13
6
7
17
17
12
4
5
11
11
8
8
Uluslar arası Tic.ve Loj.
0
0
0
Sosyal Bilimler
Sınıf Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliğ(İ.Ö)
Genel Toplam
159
172
161
157
251
8
7
8
25
25
30
27
38
260
199
8
24
169
3243
227
946
671
190
373
32
88
4
23
15
13
4
25
53
15
55
14
13.096
697
1053
Türkçe Öğretmenliği
Türk Dili ve Ed.
Tarih
Fizik
İng. Dili ve Edeb.
Tarih
Matematik
Türk Dili ve Edeb.
Türk Dili ve Edeb.İ.Ö.
Biyoloji
Arkeoloji
Sosyoloji
İktisadi ve İdari
Bilimler Fak.
Okut.Sayısı
İktisat
İktisat (İ.Ö)
İşletme
İşletme (İ.Ö)
TMDK
Beden Öğr.
Bed Eğt. ve Sp.Y.O
G.Antep Sağ. Y.O Genel Toplam
Y.Şerefoğlu S.Y.O. Genel Toplam
7
15
11
9
22
15
28
2
69
46
22
15
27
180
37
37
25
46
20
26
23
33
30
190
Genel Toplam
Genel Toplam
Gaziantep MYO
Tur. ve Otel. MYO Turizm ve Otelcilik
Genel Toplam
Kilis M.Y.O.
Genel Toplam
Nizip M.Y.O.
Genel Toplam
Oğuzeli M.Y.O
Genel Toplam
Enstitüler
G.Sağ.Hiz. MYO
TOPLAM
66
3.4 ÖĞRETİM ÜYESİ VE ÖĞRETİM ELEMANINA DÜŞEN DERS SAATİ SAYISI
Üniversitemizde 2006-2007 Eğitim-Öğretim yılında öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve
okutman başına düşen ders saati sayısı tablo 3.4.1’de gösterilmektedir.
Tablo 3.4.1. Öğretim Üyesi ve Öğretim Elemanına Düşen Ders Saati Sayısı
Birim
Bölüm/Program
Yıllık
Öğr. Öğr.Ele.
Öğr. Ele.
Ders
Elm. Düş.Haf.
Düş.Yıllık
Saati
Say. Ders Saati
Ders saati
Mühendislik
Fakültesi
Tıp Fakültesi
Fen Edebiyat
Fakültesi
Makine
Elektrik-Elektronik
Gıda
Fizik
İnşaat
Tekstil
Endüstri
Genel Toplam
Tarih
Matematik
5455
1968
3234
1299
2566
1441
6533
41.367
3912
1648
2400
3248
2304
1992
480
440
612
0
2560
2560
Türk Dili ve Edb.
Biyoloji
Batı Dilleri ve Edeb.
30
24
32
26
6
3
13
187
6
7
17
10
13
15
5
6
13
15
15
112
120
179
49
111
480
20
680
5
10
23
25
28
11
244
652
235
350
11
8
0
6
6
9
11
19
0
18
18
101
500
832
120
220
312
0
432
432
5120
9
18
578
2704
5216
4672
1100
4
3
2
13
21
28
37
3
676
896
1184
85
39584
1633
22
17
56
15
1799
8433
105
6528
26
8
32
10
18
6
324
131
204
Tur. Ve Ot.M.Y.O
Kilis M.Y.O.
Nizip M.Y.O.
Genel Toplam
Turizm ve Otelcilik
Genel Toplam
Genel Toplam
69.568
2560
1803
782
116
4
23
15
17
20
28
20
60
640
896
65
Oğuzeli M.Y.O
Genel Toplam
5021
12
22
717
240.848
732
622
14374
Arkeoloji
İktisadi ve İdari
Bil. Fak.
Muallim Rıfat
Eğitim Fakültesi
Sosyoloji
İktisat
İşletme
Uluslar arası tic.ve Lojistik
Türkçe Öğr.
Türkçe Öğr.(İ.Ö.)
İlköğretim Bölümü
Kilis Fen Edebiyat Fizik Bölümü
Tarih Bölümü
Fakültesi
Gaziantep
Eğit.Fak.
TMDK
Beden Eğt. ve
SporY.O.
G.Antep Sağ. Y.O
Yusuf Şer. S.Y.O.
G.Sağ.Hiz. MYO
Gaziantep M.Y.O
Türk Dili ve Edebiyatı
Genel Toplam
Genel Toplam
Beden Eğitimi ve
Öğretmenliği
Genel Toplam
Hemşirelik Bölümü
Genel Toplam
Spor
TOPLAM
67
4
5
37
510
3.5 YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA EĞİTİMİ
Üniversitemiz bünyesinde Fen, Sosyal ve Sağlık Bilimleri Enstitülerinde kayıtlı öğrenci sayısı,
mezun öğrenci sayısı, öğretim elemanı sayısı, öğretim elemanına düşen öğrenci sayısı ve öğretim
elemanına düşen ders saati sayısı tablo 3.5.1’de gösterilmektedir.
Tablo 3.5.1. Enstitülerde Öğrenci Sayısı, Mezun Öğrenci Sayısı, Öğretim Elemanı Sayısı, Öğretim
Elemanına Düşen Öğrenci Sayısı ve Öğretim Elemanına Düşen Ders Saati Sayısı
Birim
Sağlık
Bilimleri
Enstitüsü
Fen Bilimleri
Enstitüsü
Sosyal
Bilimler
Enstitüsü
Bilim Dalı
Mikrobiyoloji ABD
Beden Eğt.ve Spor
ABD
Biyokimya ABD
Farmakoloji ABD
Fizyoloji ABD
Tıbbi Biy.ABD
Histoloji ABD
KBB- ABD
Hemşirelik ABD
Pskiyatri ABD
Halk Sağ. ABD
Psik.Hemşirelik ABD
İç Hast. Hemş. ABD
Çocuk Sağ.ve H. ABD
Makine Mühendisliği
Elektrik – Elektronik
Mühendisliği
Gıda Mühendisliği
Fizik Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Tekstil Mühendisliği
Biyoloji Bölümü
Matematik Bölümü
Kimya Bölümü
Eğitim Bilimleri
İng. Dili Eğitimi
İktisat
İşletme
Tarih
Türk Dili ve Edb.
Öğr.
Sayısı
Mez.
Öğr.
Sayısı
Öğr. El.
Sayısı
Öğr. El. Öğr. El.
Düş. Öğr. Düş. Yıllık
Sayısı
Ders Saati
Sayısı
3
3
1
3
4
2
1
1
96
144
1
2
1
8
3
1
7
1
1
3
3
1
1
2
1
1
2
2
-
4
4
3
5
3
3
9
3
2
-
1
1
1
1
1
1
1
1
4
-
109
128
142
192
192
-
8
7
3
2
13
09
2
2
301
299
5
5
7
1
6
5
1
32
8
13
44
2
9
2
7
3
1
3
1
16
3
15
3
6
06
09
10
03
3
2
2
3
2
2
1
1
4
3
2
9
5
1
305
323
519
378
189
504
232
201
256
96
106
268
144
144
68
9
3
9
5
4
8
3.6 MEZUN ÖĞRENCİ SAYISI
Üniversitemize bağlı Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarında mezun öğrenci sayısı
ve başarı durumu tablo 3.6.1’de gösterilmektedir.
Tablo 3.6.1. Birimlerde Bölümlere Göre Mezun Öğrenci Sayısı
Birim
Bölüm/Program
Makine Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Gıda Mühendisliği
Mühendislik
Fizik Mühendisliği
Fakültesi
İnşaat Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Tekstil Mühendisliği
Genel Toplam
Tıp Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Tarih
Fen-Edebiyat
Matematik
Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Biyoloji
İktisat
İktisadi ve İdari
İşletme
Bilimler Fak.
Uluslar arası Ticaret ve Lojistik Bölümü
Türk Dili ve Edebiyatı
Kilis Fen-Edb. Fak. Tarih
Fizik
Muallim Rıfat Eğt. Sınıf Öğretmenliği
Fakültesi
Türkçe Öğrt.
Temel Bilimler
Türk Musikisi
Ses Eğitimi
Devlet Kon.
Halk Oyunları
Beden Eğt. ve Spor Beden Eğt. Ve Spor Öğretmenliği
Y.O.
Beden Eğt. Ve Spor Öğretmenliği (İ.Ö)
Hemşirelik
Gaziantep S.Y.O.
Yusuf Şeref.S.Y.O. Hemşirelik
Tıbbi Dok. Ve Sekr.
Gaz.Sağ.Hiz. M.Y.O.
Tıbbi Lab.
Makine
Gaziantep
Meslek Yüksek
End.Elekt.
Okulu
Otomotiv
Tekstil
İşletme
Tekstil (HG)
Bilg.tekn.prog.
İnşaat
İklimlendirme soğutma
Radyo ve Tv. Yayımcılığı
69
Mezun Öğr. S.
63
50
37
26
35
20
22
33
46
43
33
39
46
104
69
23
21
19
1
1
10
8
13
40
56
1
31
20
10
9
15
17
24
72
19
8
20
Kilis Meslek
Yüksekokulu
Nizip Meslek
Yüksekokulu
Oğuzeli M.Y.O.
Muhasebe
Gümrük İşletme
Büro Yönetimi ve Sekreterlik
Otomotiv
İşletme
Elektirik
Mobilya Dekor
Biyomedikal Cihaz Tek.
Aşçılık
Bankacılık ve Sigorta
34
31
-
End.Kalıpçı
Turizm Otelcilik
Mekatronik
Uyg.Takı Teknolojisi
Çocuk Gelişimi
Matbaacılık
Makine (İ.Ö.)
Tekstil (İ.Ö.)
Bilg.tekn.prog.(İ.O)
Bil. Muh. ve Vergi Uygulamaları (İ.Ö.)
Büro Yönetimi ve Sekreterlik (İ.Ö.)
İşletme (İ.Ö)
End Elekt.(İ.Ö)
Çocuk Gelişimi(İ.Ö)
Tekstil
İnşaat
Makine
Muhasebe
Elektrik
Elektrik(İ.O)
İnşaat (İ.Ö)
Bil.TekProg.(İ.Ö.)
Elektrik (İ.Ö.)
Muhasebe (İ.Ö.)
Gümrük İşletme (İ.Ö.)
Antep Fıstığı Tarımı ve Teknolojisi
Gıda Teknolojisi
Yağ Endüstrisi
İşletme
İşletme (İ.Ö.)
Büro Yönetimi ve Sekreterlik
9
42
11
18
32
20
19
50
17
31
24
15
8
12
15
14
3
14
3
16
21
-
Muhasebe
Muhasebe (İ.Ö.)
Bilgisayar Programcılığı
İşletme
Muhasebe
15
7
3
1
13
4
5
17
25
4
21
9
3
1690
TOPLAM
70
3.7 ÖĞRENCİ SAYILARI
2006-2007 Eğitim-Öğretim yılında Üniversitemizde Öğrenim gören öğrenci sayısı, birimler
itibariyle tablo 3.7.1’de gösterilmektedir.
Tablo 3.7.1. Öğrenci Sayısı ve Birimlere Dağılımı
PROGRAM
ÖN LİSANS
LİSANS
YÜKSEK LİSANS
DOKTORA
BİRİM
ÖĞRENCİ SAYISI
Gaziantep Meslek Yüksekokulu
Kilis Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu
Nizip Meslek Yüksekokulu
Oğuzeli M.Y.O.
TOPLAM
Mühendislik Fakültesi
Tıp Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
5446
2321
450
1328
Gaziantep Eğt.Fak.
Kilis Fen Edeb.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Türk Musıkisi Devlet Konservatuarı
Gaziantep Sağlık Yüksekokulu
Yusuf Şerefoğlu Sağlık Yüksekokulu
TOPLAM
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Fen Bilimleri Enstitüsü
TOPLAM
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Fen Bilimleri Enstitüsü
TOPLAM
198
392
1039
649
190
251
260
199
7277
18
177
99
294
7
4
68
79
3243
946
169
227
671
190
13096
GENEL TOPLAM
71
3.8 2006-2007 ÖĞRETİM YILI GİRİŞ İSTATİSTİĞİ
KON ÖSYM İLE KAYIT
EK
ÖSYM İLE KAYIT
FAKÜLTESİ
BÖLÜMÜ
TEN HAZIRLIK 1.SINIF
TOP
KON
HAZIRLIK 1.SINIF TOP
YÜKSEKOKUL
JAN K
E
K
E
LAM TENJAN K
E
K E LAM
MAKİNE
93
2
80
82
11
2
2
MÜHENDİSLİK ELK-ELEKTRONİK 62
5
53
58
4
1
1
FAKÜLTESİ
GIDA
62
33
26
1
60
2
0
İNŞAAT
62
4
50
54
8
1
1
FİZİK
82
13
59
71
11
1
1
TEKSTİL
31
9
18
27
4
0
ENDÜSTRİ
41
16
22
38
3
0
TOPLAM
433
82 308
1
0
391
42
0
5
0
0
5
TIP FAK.
TIP
82
29
49
1
79
3
0
TOPLAM
82
29
49
1
0
79
3
0
0
0
0
0
GAZİANTEP
TARİH
41
13 25
38
3
1
1
FEN EDB.
İNG.DİLİ VE EDB.
41
32
10
42
-1
0
FAKÜLTESİ
MATEMATİK
41
15 27
42
-1
0
TÜRK DİLİ EDB.
62
27 33
60
2
1
1
2
BİYOLOJİ
52
20 30
50
2
1
1
TÜRK DİLİ EDB.İ.Ö 41
15 25
40
1
2
2
ARKEOLOJİ
31
8
19
27
4
3
3
SOSYOLOJİ
41
33
6
39
2
1
1
TOPLAM
350
32
10 131 165 338
12
0
0
4
5
9
İKTİSADİ VE
İKTİSAT
62
26 30
56
6
1
2
3
İDARİ
İŞLETME
62
32 28
60
2
1
1
2
BİLİMLER
İKTİSAT İ.Ö
41
17 23
40
1
1
1
FAKÜLTESİ
İŞLETME İÖ
41
15 21
36
5
4
4
TOPLAM
206
90 102 192
14
0
0
3
7
10
KİLİS .R.EĞT. SINIF ÖĞRETMEN.
41
23 18
41
0
0
FAKÜLTESİ
TÜRKÇE ÖĞRET.
41
18 23
41
0
0
TÜRKÇE ĞRT(İ.Ö)
41
14 26
40
1
0
1
1
SOS.BİLG.ÖĞRET.
41
16 23
39
2
2
2
TOPLAM
164
71 90 161
3
0
0
0
3
3
GAZ.EĞT.FAK. TÜRKÇE ÖĞRT.
52
22 29
51
1
0
TOPLAM
52
22 29
51
1
KİLİS FEN
41
19 22
41
0
0
TÜRK DİLİ EDB
EDEBİYAT
41
17 19
36
5
0
TARİH
FAKÜLTESİ FİZİK
41
1
20
21
20
0
TOPLAM
123
37 61
98
25
0
0
0
TÜRK MUS.
TEMEL BİLİMLER
20
4
12
1
17
3
DEVLET
SES EĞİTİMİ
20
11
8
19
1
KONSERVA
TÜRK HALK O.
20
10
10
20
0
TOPLAM
60
25
30
55
5
GAZ. SAĞ.Y.O HEMŞİRELİK
62
59
59
3
0
TOPLAM
62
59
0
59
3
0
0
0
Y.ŞEREF.Y.O
HEMŞİRELİK
52
50
50
2
2
2
TOPLAM
52
50
0
50
2
0
0
2
0
2
BEDEN EĞT.
B.EĞT.ÖGRT.
40
20 21
41
-1
0
TOPLAM
40
20 21
41
-1
0
0
0
0
0
GENEL TOPLAM
1624 168 397 482 468 1515
109
0
5
9 15 29
72
3.9 DERSLİK, LABORATUVAR VE ATÖLYELERİN DURUMU
Derslik, Laboratuvar ve Atölyelerin durumu tablo 3.9.1’de gösterilmektedir.
Birim
Mühendislik Fakültesi
Bölüm
Laboratuvarı/Derslik
Malzeme Test Laboratuvarı
Metalografi Laboratuvarı
Mekanizma Laboratuvarı
Akışkanlar Mekaniği (I
Lab.)
Akışkanlar Mekaniği (II
Lab.)
Isı Güç laboratuarı
Yağ-Yakıt Laboratuvarı
Motor laboratuarı
Bilgisayar Destekli Eğitim
Laboratuvarı
CAD/CAM Laboratuvarı
Merkezi İmalat Atölyesi
Derslik Salon A
Derslik Salon B
Derslik Salon C
Derslik Salon D
Konferans Salonu
Makine Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Elektrik-Elektronik
Mühendisliği
Gıda Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
73
Kapasite
30
40
25
40
20
20
20
30
20
30
75
30
60
60
60
120
C7
34
D 1,2,3
Seminer Salonu
Temel Elektronik
Labaratuvar
Elektronik Laboratuvarı
Mikrodalga Anten Lab.
Motor laboratuarı
Sayısal Devre Bilgi İşlem
Kontrol ve Kumanda Lab.
Kominikasyon Lab.
Mikroişlemci Laboratuvarı
Güç Elektroniği Lab.
Mikroelektrik
Araş.Labatuvarı
Yüksek Gerilim Lab.
G 1,2,3
İnstrumental Lab.
Enzim laboratuarı
Analitik Laboratuvarı
Mikrobiyoloji
Temel İşlemler Laboratuvar
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
220
20
60
60
12
20
10
10
10
10
10
5
190
30
40
70
70
70
68
26
4
38
26
70
68
78
Fizik Mühendisliği
Müh.Fak.
Tekstil Mühendisliği
Ulaştırma Laboratuvarı
Mekanik Laboratuvarı
Geoteknik Lab.
Hidrolik Lab.
Yapı Lab.
Z06
Z07/1
Z07/2
50
50
50
50
50
90
50
40
Elektrik ve Magnetizma
Labaratuvarı
Mekanik Laboratuvarı
Temel Devre Laboratuvarı
Optik laboratuarı
Elektronik Lab.(I-II)
Dalgalar ve Isı Lab.
Kuantum Laboratuvarı
Deneysel Fizik Lab.
Nükleer Lab.
Sayısal Devre Lab.
Mekanik Atölyesi
Termolüminans Lab.
İnce Film Lab.
Optiksel Yaş Tayin Lab.
T1.T2.T3.T4
30
30
15
30
15
15
30
20
30
30
1
15
10
10
170
Dokuma İplik Laboratuvarı
Fiziksel Tekstil Lab.
Araştırma Lab. 1,2,3
Konfeksiyon Laboratuvarı
Boya Terbiye Laboratuvarı
Kimyasal Tekstil Lab.
40
40
16
40
8
40
Hazırlık 1,2
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
Modül 1-2
Mikrobiyoloji
Multi Disiplin 1-2
Anatomi Laboratuvarı
Histoloji
Biyokimya (2)
Fizyoloji
Araştırma Lb.(10 Ad)
Tıbbi Biy.ve Genetik
Tıp Fakültesi
Tıbbi Beceri Lab.
Yeni Derslikler
Z-01
74
50
63
54
69
48
45
24
24
24
24
50
50
100
50
50
50
50
100
50
-48
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Kilis Muallim Rıfat
Eğitim Fakültesi
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı
Yusuf Şerefoğlu
Sağlık Yüksekokulu
75
Z-02
Z-03
Z-04
Z-05
Z-06
Z-07
101
102
103
104
105
106
107
108
201
202
203
204
205
206
207
208
A-1
A-2
A-3
D101
D102
D103
D104
D201
D202
D203
D301
D302
D303
Anfi
Bilgisayar Lab. 1-2
Derslik ( 11 adet)
Laboratuvar ( 9 adet)
Derslik (9 adet )
Bilgisayar Odası
30
40
112
40
104
64
56
30
40
40
40
48
64
64
64
88
40
40
88
64
40
40
108
108
148
52
68
48
50
48
68
48
48
68
48
245
110
485
180
40
40
Konferans Salonu
Anfi
Müzik Odası
D1 (3 Adet)
D2 (6 Adet)
Derslik (17 Adet)
Çalgı Yapım Atölyesi
(1 adet)
Çalışma Odası (3 Adet)
Derslik (17 adet )
Derslik (10 Adet)
Bilgisayar odası
Toplantı Salonu
180
180
40
80
40
40
20
30
40
150
5
180
Uygulama Odası
60
20
Gaziantep Sağlık Yüksekokulu
D2 Teknik Oda
Yabancı Diller Yüksekokulu
Derslik (23 adet)
345
1 Adet İdare Binası
1 Adet İdare Binası
17 Adet İdare Binası
85
138
50
5 Adet İdare Binası
1 Adet İdare Binası
2 Adet Radyo - TV
5 Adet İkt. İd. Programcılığı
1 Adet İkt. İd. Programcılığı
3 Adet İkt. İd. Programcılığı
1 Adet İkt. İd. Programcılığı
1 Adet İkt. İd. Programcılığı
3 Adet İkt. İd. Programcılığı
1 Adet Çizim Salonu
1 Adet Çizim Salonu
1 Adet Daktilo Salonu
1 Adet İkt. İd. Programcılığı
4 Adet Yeni Lab. Bölümü
2 Adet Yeni Lab. Bölümü
Mekanik
Kaynak
Takı Teknolojisi
End.Kalıpçılık
Agrega Beton
Zemin
Asfalt
Statik
İklimlendirme
Soğutma
Bilgisayar Lab.1
Bilgisayar Lab.2
Bilgisayar Lab.3
Bilgisayar Lab.4
Bilg. Lab. İ.Esen
Kontrol Sistemi
Çimento
Biyomedikal
Hidrolik Pnamatik
Fizik Lab.
Tasarım
Ölçüm
Malzeme Test
Elek. Kum.
Elek. Mot.
100
60
30
30
15
60
80
100
50
60
30
30
20
46
80
20
10
25
20
15
15
15
20
15
15
30
30
34
14
35
15
15
10
15
15
10
15
15
15
15
76
Djital Elekt.
Güç Elekt.
Büro Yön.
Djital Montaj
Stüdyo
Yayın ve Reji
TV. Montaj
Radyo Yayın
Radyo Montaj
Model Ofis
Bilgisayar
Makine
Derslik (4 adet)
Derslik (10 adet)
Derslik (9 adet)
Derslik (13 adet)
Derslik (7 adet)
Gaziantep Sağ. Hiz. M.Y.O
Turizm Otelcilik M.Y.O
Nizip M.Y.O
Kilis M.Y.O
Oğuzeli M.Y.O
4
BİLİMSEL YAYINLAR
Tablo 4.1- Bilimsel Yayınlar Ve Toplantılara Ait İstatistiksel Veriler
YAYIN TÜRÜ
BİLDİRİ
MAKALE
YÜKSEK LİSANS
TEZİ
DOKTORA TEZİ
TIPTA UZM.TEZİ
KİTAP
TOPLAM
2006 -2007
Yurtiçi
Yurtdışı
336
193
33
152
250
4
9
21
14
606
2
12
420
77
25
25
25
20
20
20
20
20
20
15
30
30
165
300
45
260
240
4
BİLİMSEL YAYINLARI
4.1
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİNİN BİLİMSEL YAYINLARI
4.1.1 Makine Mühendisliği
Yayınlar
Bolattürk, A, Kanoğlu, M., Coşkun A., "Thermodynamic Evaluation Of First And Second Law
Performance Of Evaporative Cooling Schemes For Regenerative Gas Turbines", Energy
Exploration And Exploitation, 25 (3), 227-246 (2007).
Çelik, H, İ., Topalbekiroğlu, M., Dülger, L, C.,’ El Dokuma Tezgahları İçin Tefe Mekanizmaları’,
13. Ulusal Makine Teorisi Sempozyumu, Cumhuriyet Üniversitesi-Sivas, Haziran 2007, S. 203213.
Çevik, A., Güzelbey, İ, H., A Soft Computing Based Approach For The Prediction Of Ultimate
Strength Of Metal Plates İn Compression.Engineering Structures (0141-0296) 01/03/2007.
Vol.29,Iss.3;P.383-394
Daş, M, T., Dülger, L, C.,’Çevrim Dışı İmza Doğrulamayı Sağlayabilecek Bir Sistem Tasarımı Ve
Uygulaması’, 13. Ulusal Makine Teorisi Sempozyumu, Cumhuriyet Üniversitesi-Sivas, Haziran
2007, S. 615-622.
Daş, M, T., Dülger, L, C.,’Dört Çubuk Mekanizmasının Denetiminde Parçacık Sürü
Optimizasyonunun Uygulanması’, 13. Ulusal Makine Teorisi Sempozyumu, Cumhuriyet
Üniversitesi-Sivas, Haziran 2007, S. 215-222.
Dülger, L,C., Kireççi, A., ‘Motion Control And Implementation For An Ac Servomotor System’,
Modelling And Simulation İn Engineering, Article Id 50586, 6 Page, Volume 2007.
Filiz, İ, H., Kanber, B., Çoklu Civatalı Bağlantıların Kesme Ve Eğme Yükleri Altında
İncelenmesi, Xv.Ulusal Mekanik Kongresi, Bildiriler Kitabı, Isparta, 3-7 Eylül 2007-10-02
Güzelbey, İ, H.., Çevik, A., Göğüş, M, T., Prediction Of Rotation Capacity Of Wide Flange Beams
Using Neural Networks.Journal Of Constructional Steel Research (0143-974x)
01/10/2006. Vol.62,Iss.10;P.950-961
Güzelbey, İ, H., Çevik, A., And Erkliğ, A., Prediction Of Web Crippling Strength Of Cold-Formed
Steel Sheetings Using Neural Networks, Journal Of Constructional Steel Research (0143-974x)
October 2006. Vol.62,Iss.10;P.962
Kanber, B., An İmproved Version Of Artificial Boundary Node Approach, Cames, Vol 14, Pp.
13-23, 2007
Kanber, B., Bozkurt, Ö, Y., Elastik Büyük Deformasyon Problemlerinin Ağsız Noktasal
İnterpolasyon Yöntemiyle Çözümü, Xv. Ulusal Mekanik Kongresi, Bildiriler Kitabı, Isparta, 3-7
Eylül, 2007
Kanoğlu, M., Dinçer I., Rosen M., “Understanding Energy And Exergy Efficiencies For Improved
78
Energy Management In Power Plants", Energy Policy, 35 (7), 3967-3978 (2007).
Kanoğlu, M, Bolattürk A, Altuntop N., “Effect Of Ambient Conditions On The First And Second
Law Performance Of An Open Desiccant Cooling Process”, Renewable Energy, 32(6), 932-946
(2007).
Kapucu, S., Bayseç, S., Yarbasan, M., “Ağızlık Açma Mekanizması Kam Hareket Profilinin
Düzenlenmesi İle Çerçeve Artık Titreşimlerinin Azaltılması, Makine Tek, Aylık İmalat Ve
Teknoloji Kültürü Dergisi, Sayı 113, Sayfa 78/82, Mart 2007
Kapucu, S., Bayseç, S., And Alıcı, G., Residual Vibrations Suppression Of A Flexible Joint
System Using A Systematic Command Shaping Technique, The Arabian Journal Fob Science And
Engineering, Volume 31, Number 2b, Pp 139-152, 2007
Kara, N., Öz, R., Yıldırım, C, A., Kaplan, M., Yumuşak Doku-Kemik
Sisteminde Ezilme Hasarı, Biomekanik 2006, 3.Ulusal Biomekanik Kogresi, 01-02 Aralık 2006,
S., İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul.
Kara, N., Öz, H, R., Bayram, N., Solunum Yolları Sesleri İle Akciğer Hastalıklarının
Sınıflandırılması, Biomekanik 2006, 3.Ulusal Biomekanik Kongresi, 01-02 Aralık 2006, S.,
İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul.
Kara, N., Öz, H, R., Bayram, N., Hırıltı (Wheezing) Sesi Üzerine Bir Literatür Araştırması, Umts
2007, 12. Ulusal Makine Teorisi Sempozyumu, 7-9 Haziran 2007, S., 563-571, Cumhuriyet
Üniversitesi, Sivas.
Kütük, M, A., Atmaca, N., Güzelbey, İ, H., .,Explicit Formulation Of Sıf Using Neural Networks
For Opening Mode Of Fracture. Engineering Structures (0141-0296) 01/09/2007.
Vol.29,Iss.9;P.2080-2086
Oruç, V., Özdinç, Çarpınlıoğlulu, M., “An Experimental Investigation Of Collapsible Tube
Flowsat The Onset Of Self-Excited Oscillations” Fourth International Conference On Fluid
Structure Interaction 2007 14-16 May 2007 Presented On 15 May 2007 İn Session 8: Flow
Induced Vibrations İn Wessex Institute Of Technology, The New Forest, Uk
Oruç, V., Özdinç, Çarpınlıoğlu, M., “An Experimental Investigation Of Collapsible Tube Flows At
The Onset Of Self-Excited Oscillations” Section 7 Flow Induced Vibrations Paper Page: 269-278
Fluid Structure Interaction And Moving Boundary Problems Iv Editors S.K. Chakrabarti
C.C.Brebbion 2007, Wıt Press Southampton. Boston
Oruç, V., Özdinç, Çarpınlıoğlu, A Test-Rig Fob The Investigation Of Airlow Through Colapsible
Tubes, Journal Of Mechanical Engineering Proceedings Of İnstitution Of Mechanical Part C,
Volume: 221(3) Pp: 275-280 (2007)
Oruç, V., Özdinç, Çarpınlıoğlu, Elastik Tüplerdeki Akışkanlarda Kendiliğiden Oluşan Salınımların
Analizine Yönelik Deneysel Bir Araştırma, Uluslar Arası Katılımlı 3. Ulusal Biomekanik
Kongresi 1-2 Aralık 2006 İtü Makine Fkültesi
Oruç, V., Özdinç, Çarpınlıoğlu, Elastik Tüplerdeki Akışlar Üzerine Deneysel Bir Araştırma,
16.Ulusal Isı Bilimi Ve Tekniği Kongresi 30 Mayis-2 Haziran 2007 Kayseri
79
Söylemez, M. S., ‘Optimization Of Multi-Stage (Booster) Compression Systems With Waste Heat
Recovery’, Proceedings Of The Institution Of Mechanical Engineers, Part A- Journal Of Power
And Energy, Volume 220, No: 8, Pp. 917-921, December 2006.
Yumrutaş, R., Kaşka, Ö., And Yildirim, E., Estimation Of Total Equivalent Temperature
Difference Values For Multilayer Walls And Flat Roofs By Using Periodic Solution, Building And
Environment, 42(5), 1878-1885, (2007)
Yumruşat, R., Arpa, O., And Demirtaş, A., Atık Motor Yağlarından Katalitik Distilasyon
Yöntemi Ile Dizel Benzeri Yakıt Üretilmesi, 16. Ulusal Isı Bilimi Ve Tekniği Kongresi, 30 Mayıs2 Haziran (2007), Kayseri
80
4.1.2 Elektrik - Elektronik Mühendisliği
Bilimsel Yayınlar Ve Bildiriler
A- Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayinlar
G. Tohumoglu and K.E. Sezgin, “ECG Signal Compression by Multi-iteration EZW Coding for
Different Wavelets and Thresholds”, Computers in Biology and Medicine, vol. 32, Issue 2, pp.
173-182, Feb 2007. Epub 2006 Feb 7.
G. Tohumoglu, A.G. Canseven, A. Çevik, and N. Seyhan, “Formulation of Elf Magnetic Fields'
Effects on Malondialdehyde Level and Myeloperoxidase Activity in Kidney using Genetic
Programming,” Computer Methods and Programs in Biomedicine, vol. 86, Issue 1, pp.1-9, April
2007. Epub 2007 Jan 22.
H. Karci and G. Tohumoglu, “Analysis of linear time-varying systems in wavelet domain”,
Electrical Engineering –Archiv für Elektrotechnik, vol. 89, No.8, pp.653-658, Sept 2007. Epub
2006 Oct 13.
A.G. Canseven, G. Tohumoglu, A. Çevik, and N. Seyhan, “Explicit Formulation of Magnetic
Fields Effects on Skin Collagen Synthesis via Neural Networks,” IJNES - International Journal of
Natural and Engineering Sciences, vol. 1, Issue 3, pp. 119-125, Sept 2007.
K. Delihacıoğlu, S. Uçkun ve T.Ege “Scattering characteristics of one- and two-turn square sprial
FSSs on chiral slab,” ,” J. Optoelectronics and Advanced Materials, 9, 9,2676-2680 (2007).
C. Sabah ve S.Uçkun” Electromagnetic wave propagation through frequency-dispersive and lossy
double-negative slab,” Opto-Electronics Review, 15 (3), 133-143, (2007).
C. Sabah ve S.Uçkun “Physical features of left-handed mirrors in millimeter wave band,” J.
Optoelectronics and Advanced Materials, 9, 8,0 2480-2484 (2007).
C. Sabah ve S.Uçkun” Scattering Characteristics of Stratified Double Negative Stacks Using the
Frequency Dispersive Cold Plasma Medium,” Verlag der Zeitschrift Für Naturforschung,
Tübingen, 62a, 247-253, (2007).
C. Sabah ve S.Uçkun” Frequency Response of Multilayer Media Comprised of C-Negativeand
Double-Positive Slabs,” Chin.Phys. Lett., Vol.24,No.5 1242-1244, (2007).
K. Delihacıoğlu, S. Uçkun ve T.Ege “Frequency selective surfaces comprised of periodic arrays
of two-turn square sprial shaped conductors,” AEUE, INTERNATIONAL JOURNAL OF
ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS, 61, 182-185, (2007).
K. Delihacıoğlu, S. Uçkun ve T.Ege “Scattering characteristics of FSS comprised of L-shaped and
one-turn helix shaped conductors for TE and TM excitation,” Electrical Engineering, , 89,3,177181 (2007).
C. Sabah, G. Öğücü ve S.Uçkun “ Reflected and transmitted powers of electromagnetic wave
through a double-negative slab,” J. Optoelectronics and Advanced Materials, 8, 5, 1925-1930
(2006).
81
1. A Comparison of Multi-Variate PDE Methods in Neutral Pion Discrimination
2. A. Beddall, A. Beddall, A. Bingül, Y. Durmaz
3. Acta Physica Polonica B. Vol. 38 (2007) 187-199
B- Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitabinda (Proceedings) Basılan
Bildiriler
A. Canseven, G. Tohumoglu, A. Çevik and N. Seyhan, “Formulation of Low Intensity Direct
Current Effects on Wound Healing of Skin Using Genetic Programming,” Proc of the 2007 15th Int
Conference on Digital Signal Processing-DSP2007, Cardiff-United Kingdom, 1- 4 July 2007
(published in IEEExplore).
G. Tohumoglu, “Sustainable improvement of Engineering Education for Globalization,” ICIE
2007, 3rd Int. Conf. on interdisciplinarity in Education, Book of Abstracts, pp.67-68, Athens,
Greece, March 15-17, 2007.
C- Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitabinda (Proceedings) Basılan
Bildiriler
H. Karci ve G. Tohumoglu, “Zamanla Değişen Lineer Sistemlerin Dalgacık Analizi ile Çözüm
Metodunun Performans Analizi,” EEB Mühendisliği Sempozyumu ve Fuarı, ELECO’06,
BildiriKitabı 1, sayfa.5-7, Bursa, 6-9 Aralık 2006 (Poster).
İ. Arıkan, G. Tohumoğlu ve Tolgay Kara, “3 Fazlı İndüksiyon Motorların Çevrimiçi Tanılaması,”
EEB Mühendisliği Sempozyumu ve Fuarı, ELECO’06, BildiriKitabı 2, sayfa.250-253, Bursa, 6-9
Aralık 2006 (Poster).
G. Tohumoğlu, “Yeni yüzyilin Başlarında Nasil Bir Mühendislik Eğitimi Verilmeli,” EEB06
Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği Eğitimleri 3. Ulusal Sempozyumu, Bildiri Kitabı,
sayfa. 96-99, Istanbul, 16-18 Kasım 2006.
82
4.1.3 Gıda Mühendisliği
Yurtdışı Makaleler
Bozkurt, H. “Comparison the effects of sesame and Thymbra spicata oil during the manufacturing
of Turkish dry-fermented sausage”, Food Control, 18, 149-156, (2007).
Bayram, M. ve H. Bozkurt, “The use of bulgur as a meat replacement: bulgur-sucuk (a vegetarian
dry-fermented sausage)”. Journal od the Science and Food Agriculture, 87, 411-419 (2007).
Bozkurt, H. ve O. Erkmen, “Effects of some commercial additives on the quality of sucuk (Turkish
dry-fermented sausage)”. Food Chemitry, 101, 1482-1490 (2007).
S. Kaya, and T. Kahyaoglu. 2007. Moisture sorption and thermodynamic properties of safflower
petals and tarragon. Journal of Food Engineering, 78, 413-421.
Herken, E. İbanoğlu, Ş. Öner, M.D. Bilgiçli, N. ve Güzel, S. (2007). “Effect of storage on the
phytic acid, total antioxidant capacity and organoleptic properties of macaroni enriched with
cowpea flour”. Journal of Food Engineering, 78, 366-372.
Uysal, H., Bilgiçli, N., İbanoğlu, Ş. Herken, E., ve Demir, K. (2007). “Effect of dietary fibre and
xylanase addition on the selected properties of wire-cut cookies”. Journal of Food Engineering,
78, 1074-1078.
Bilgiçli, N. ve İbanoğlu, Ş. (2007). Effect of wheat germ and wheat bran on the fermentation
activity and phytic acid content of tarhana. Journal of Food Engineering, 78, 681-686.
Bilgiçli, N., İbanoğlu, Ş. ve Herken, E. (2007). “Effect of dietary fibre addition on the selected
nutritional properties of cookies”. Journal of Food Engineering, 78, 86-89.
Ainsworth, P., İbanoğlu, Ş., Plunkett, A., İbanoğlu, E. ve Stojceska, V. (2007). Effect of brewers
spent grain addition and screws speed on the selected physical and nutritional properties of an
extruded snack. Journal of Food Engineering, 81, 702-709.
Erkmen,O. Survival of Salmonella typhimurium in sucuk during manufacturing and storage.
Fleischwirtschaft International, 3: 39-43, 2006.
Alben Ercelebi, E. , İbanoğlu, E. (2007). Influence of hydrocolloids on phase separation and
emulsion properties of whey protein isolate. Journal of Food Engineering, 80, 454-459.
İbanoğlu, E., Alben Ercelebi, E. (2007). Thermal denaturation and functional properties of egg
proteins in the presence of hydrocolloid gums. Food Chemistry, 101, 626-633.
Belibağlı,B., and Dalgıç,A.C., "Rheological properties of sour-cherry juice and
concentrate".INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, Cilt: 42,
Sf: 773-776, 2007.
Sözer, N., Dalgıc, A.C., and Kaya, A., "Thermal, textural and cooking properties of spaghetti
enriched with resistant starch".JOURNAL OF FOOD ENGINEERING, Cilt: 81, Sf: 476-484, 2007.
83
Sözer, N., and Dalgic,A.C., "Modelling of rheological characteristics of various spaghetti
types".EUROPEAN FOOD RESEARCH AND TECHNOLOGY, Cilt: 225, Sf: 183-190, 2007.
Bayram, M., “Determination of the cooking degree for bulgur production using amylose/iodine,
centre cutting and light scattering methods” Food Control, 17, 331-335, (2006).
Bayram, M. ve M.D. Öner, “Determination of applicability and effects of colour sorting system in
bulgur production line”, Journal of Food Engineering, 74, 232-239, (2006).
Bozkurt, H. ve M. Bayram, “Colour and textural attributes of sucuk during the ripening”, Meat
Science, 73, 344-350, (2006).
Bayram, M. ve M.D. Öner, “Bulgur milling using roller, double disc and vertical disc mills”,
Journal of Food Engineering, 79, 181-187 (2007).
Bayram, M. “Application of bulgur technology to food aid programs”, Cereal Foods World, 52
(5): 249-256, (2007).
Yurtiçi Makaleler
Koca, D., Kahyaoğlu, T. ve Kaya, S. 2007. Lazer difraksiyon metodunun gıda sanayisine
uygulanması. Akademik Gıda, 26, 21-25.
Bayram, M., “Gaziantep’de gıda sanayi”, Gıda Bilimi ve Teknolojisi Dergisi, 31, 13-30, (2006).
Bayram, M. “Fortification of cereal products. Tahıl ürünlerinin takviyesi”, Miller-Değirmenci,
May-June, 48-51, (2007).
Bayram, M. “Makarna Sektörü, Teknolojisi ve Geleceği. The state, technology and future of
pasta.” Miller-Değirmenci, July-August, (2007).
Bayram, M. “İrmik Değirmenciliği. Semolina milling.” Miller-Değirmenci, July-August, (2007).
Yurtdışı Kongreler
Koca, D., Kaya, S., Kapucu, S., and Kahyaoğlu, T. 2007. Effect of particle size on some physical
properties of tahin. PARTEC 2007, Nuernbergmesse, Nurnberg, Germany, 27-29.3.2007.
Plunkett, A., Ainsworth, P., Stojceska, V ve İbanoğlu, Ş. (2007). The effect of enzyme pretreatment on the utilization of brewers spent grain in extruded snacks. Abstract Book, COST
Action 928-Control and Exploitation of Enzymes for Added-Value Products, 1st Annual
workshop, Vienna. O-53.
İbanoğlu, Ş., Plunkett, A., Ainsworth, P., Stojceska, V. (2007). Effect of extrusion process on the
physical and nutritional properties of a gluten free snack. First International Symposium on
Gluten-Free Cereal Products and Beverages. Cork, Irlanda.
Özer, A. ve, İbanoğlu, Ş. (2007). Coeliac disease, gluten free diet and new approaches for fortified
gluten free foods. First International Symposium on Gluten-Free Cereal Products and Beverages.
Cork, Irlanda.
84
Özkanlı, O. Büyükbeşe, D. Kaya, A. Oxidative Stability of Butter Oils by Differential Scanning
Calorimeter and Spectrocalorimeter Methods. 5 th Euro Fed Lipid Congress, 16-19 Eylül 2007,
Goteborg, SWEDEN (İsveç).
Vandeven, J.C., Altan, A., Maskan, M. and McCarthy, K.L. Value-Added Extruded Products:
Barley and Fruit Pomace Blends, IFT Annual Meeting, Institute of Food Technologists, July 28Aug. 1, 2007, Chicago, IL.
Bayram, M.,”Wheat production and utilization in Turkey: Bulgur, pounded wheat, firik, couscous,
pasta and flour”, The 56th Australian Cereal Chemistry Conference, Fremantle-Australia, (2006).
Bayram, M. “Mid-east, mesopotamia and mediterrenean industrially processed traditional cereal
products” Terra Madre- 2006 Congress, Organization of Slow-Food, Ministero Delle Politiche
Agricole Alimentari E Forestali, Cooperazione Italiana allo Sviluppo, Regione Piemonte, Citta Di
Torino. October 26-30, (2006).
Valamoti, S. M., Samuel, Bayram, M., Marinova, E. “Prehistoric cereal grain treatment in Greece
and Bulgaria: Experimental cereal processing and charring to interpret archaeobotanical remains.”
14th Symposium of the International Work Group for Palaeoethnobotany,Kraków, Poland, 17-23
June 2007
Bayram, M. “Insect control in organic food processing using High Pressure Carbon Dioxide
(HPCO2Pr)” International Workshop Food Safety in a Sustainable Postharvest System of
Agricultural Products, Kahramanmaraş-Turkey, (2007).
Kaya, S., Çiftçi, D. Kahyaoğlu, T. 2007. Viscoelastic properties of fresh and stored tahin by
dynamic rheological methods. 2nd International Congress on Food and Nutrition. 24-26 October
2007, İstanbul.
Projeler
Erkmen, O. 1050343: Modifiye atmosfer yönteminin et ve et ürünlerinde Salmonella typhimurium
üzerine etkisinin Araştırılması. TÜBİTAK Araştırma projesi- 2006
İbanoğlu, E., Alben. E., ‘’Protein-Hidrokolloid Sistemlerinde Fonksiyonel ve Reolojik
Özellikler’’. TÜBİTAK Projesi, Proje No. 105O123, 2005-2007.
Tezler
Alben, E., Effects of Pectin and Guar Gum on Food Protein Functionality. Gaziantep Üniversitesi,
Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 143 sayfa, Aralık 2006. (Danışman: Doç.Dr. Esra
İBANOĞLU).
Gülbay, S., “The effects of storage and processing conditions on the fat bloom formtion in
chocolate.” M.Sc. March, 2007. (Danışman: Y.Doç.Dr. A. Coşkun DALGIÇ).
Sözer, N., “Rheological properties of spaghetti enriched with resistant starch”, Ph.D., December,
2006. (Danışman: Prof. Dr. Ahmet KAYA, Y.Doç.Dr. A. Coşkun DALGIÇ).
85
Özkanlı, O. Evaluation of Quality Parameters of Sumac Berries and Sumac Concentrate.
Gaziantep Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 128 sayfa, Haziran 2007.
(Danışman: Prof..Dr. Ali Rıza TEKİN).
Kitaplar
Erkmen, O. (2007). Basic Methods for the microbiological Analysis of Foods.Nobel Yayın evi,
Ankara.
Bayram, M. ve Göğüş,F. “Mixing of Solid Particles”, Chapter 1, Experiments in Unit Operations
and Processing Foods, (Editörler: M.M. Cortez Vieira, P. Ho), Springer Pres. ISBN-10:
0387335137, ISBN-13: 978-0387335131 (2006).
86
4.1.4 İnşaat Mühendisliği
Diğer Yayınlar
Aksoy, H., Aytaç G., Aytek A., Yuce M.I., and Unal N.E., (2007). Discussion of
“Generalized regression neural networks for evapotranspiration modelling” Hydrological
Sciences–Journal–des Sciences Hydrologiques, 52(4), 825-828.
Aytek A., ve Ağıralioğlu N., 2006. Akarsu Deltaları Oluşumunun Matematik Modellenmesi, ITU
Dergisi/d Mühendislik, 5, 33-44, Ekim 2006.
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
Murphy, A., Quinn, D., Mawhinney, P., Özakça, M. ve Van Der Veen, S., “Tailoring static
strength performance of metallic stiffened panels by selective local sub-stiffening”, 47th AIEE /
ASME / ASCE / AHS / ASC Structures, Structural Dynamics, and Materials Conference, 1-4 May
2006, Newport, Rhode Island, USA.
Özakça, M., Murph, A. ve ,Van Der Veen, S., „Buckling and post buckling of sub-stiffened or
locally tailored aluminum panels“, ICAS 2006, 25th Congress of the International Council of the
Aeronautical Sciences, 3-8 September 2006, Hamburg, Germany.
Mehmet İshak Yüce Pollutant Mixing and Trapping in Re-circulating flows Advances in Civil
Engineering (ACE 2006), October, 11-13 2007, Istanbul.
Tayşi, N., Göğüş, M.T. ve Özakça, M., “Optimization of vibrating arches based on genetic
algorithm”, Seventh International Congress on Advances in Civil Engineering, October 1113,2006, Yıldız Technical University, Istanbul, Turkey
Aytek A., and Ağıralioğlu N.,. 1-D Modeling for River Delta Formation, Advances in Civil
Engineering (ACE 2006), October, 11-13 2007, Istanbul.
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
N.Tayşi , M.Özakça, A.Çevik, “ Yapay Sinir Ağları Kullanılarak Kutu Kiriş Köprülerin Serbest
Titreşim Analizi ” , XV. Ulusal. Mekanik Kongresi.TUMTMK. 03-07 Eylül 2007 Süleyman
Demirel Üniversitesi . İsparta
Mehmet Tolga GÖĞÜŞ, Nildem TAYŞİ ve Abdülkadir ÇEVİK “ Panellerin Burkulma Analizinde
Yapay Sinir Ağları Yaklaşımı”, XV. Ulusal. Mekanik Kongresi TUMTMK. 03-07 Eylül 2007
Süleyman Demirel Üniversitesi . İsparta
Ibrahim H. Guzelbey, Abdulkadir Cevik and Ahmet Erklig, Prediction of web cripping strength of
cold-formed steel sheetings using neural networks , Journal of Constructional Steel Research 62
(10), pp. 962-973, 2006
Ibrahim H. Guzelbey, Abdulkadir Cevik and Mehmet Tolga Gögüş,Prediction of rotation capacity
of wide flange beams using neural networks , Journal of Constructional Steel Research
62(10),pp.950-961,2006
87
Cevik, A., Guzelbey, İh., A Soft Computing Based Approach For The Prediction Of Ultimate
Strength Of Metal Plates In Compression, Engineering Structures,In press, 2006
Diğer Üniversitelerde Yapılan Bilimsel Çalışmalara Ve Kongrelere Katılımlar (Yurtiçi Ve
Yurtdışı)
Güneyisi, E., Özturan, T., and Gesoğlu, M., “Performance of Plain And Blended Cement
Concretes Against Corrosion Cracking” ECF 16 16th European Conference of Fracture, S.P. Shah
Symposium, Measuring, Monitoring and Modeling Concrete Properties: In Honor of Surendra
P.Shah, Alexandroupolis, Greece, 3-7 July 2006.
Yapılan Bilimsel Çalışmalar ve Kongreler Katılımlar
Özberk, Ö., “Analysis of Gaziantep Water Supply Line”, Gaziantep Üniversitesi, 2006.
Şimşek, B.M., “A Study to Predict Maximum Scour Depth Caused by Turbulent Water Jets”,
Gaziantep Üniversitesi, 2006.
Soydinç, A.,G., “Design of Ruble-Mound Breakwaters Using a Computer Program”, Gaziantep
Üniversitesi, 2006.
Altan, Ö.,F., “Modelling of Pressure Fluctuations Beneath Hydraulic Jump”, Gaziantep
Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi.
Yardımcı Danışmanlığı ile Tamamlanan Yüksek Lisans Tezleri ve Devam Eden Projeler
Eker, E., “A Study to Predict Uplift Forces Generated by Turbulent Pressure Fluctuations”,
Gaziantep Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi.
Güven, A., “Numerical Analysis of Local Scour and Sediment Transportation Using k-ε
Turbulence Model”, Gaziantep Üniversitesi, Doktora Tezi.
Integrated modelling of nutrient loads and eutrophication in the catchment area of the izmit bay,
the tahtali and the porsuk river basins, turkey (TUBITAK- CAYDAK)
Integrated modelling of nutrient loads and eutrophication in the catchment area of the izmit bay,
the tahtali and the porsuk river basins, turkey
Üniversite-Sanayi İşbirliği Çerçevesinde Yapılan Çalışmalar Ve Alınan Sonuçlar
Yapılarda beton niteliğinin belirlenmesi , malzeme nitelik belirleme çalışmaları , taze beton
karışımlarında işlenebilme ve su gereksinimi belirlenmesi
Şehrin çeşitli bölgelerinde bulunan problemli zeminlerin durmunun değerlendirilmesi için yapılan
başvurular değerlendirilerek sorunlara çözümler üretilmiştir. Bu bağlamda, Şahinbey Belediye
Başkanlınca Aydınbaba mahallesinde inceleme yapılması istenmiş ve bölgede buluna mağaralar
incelenerek bölgenin göçme riski olup olmadığı değerlendirilerek rapor tanzim edilmiştir. Bu
rapor kullanılarak bölge afet bölgesi olarak ilan edilmiştir. Ayrıca, 4. Organize sanayi bölgesinde
karşılaşılan zemin problemleri için başvurular değerlendirilerek sorunlara çözüm üretilmiştir.
88
4.1.5 Fizik Mühendisliği
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan
Bildiriler
S. Şahin, O. ÖZER, ‘Simulation of a Fission Reaction’, 5th International Student Conference of
the Balkan Physical Union (ISCBPU-5), 21-24 August 2007, Bodrum-Muğla.
N. B. Atlay, O. ÖZER, ‘Fuel Cells’, 5th International Student Conference of the Balkan Physical
Union (ISCBPU-5), 21-24 August 2007, Bodrum-Muğla.
F. Aksoy, R.Kayalı, M. ÖZTAŞ ve M. Bedir, “ Investigation of Structural and Optical Properties
of InP Films Developed by Using Spraying Method.”, 6. International Conference of the Balkan
Physical Union, 232, August 22-26, 2006, İstanbul-Turkey.
U. Şenlik and M. YILMAZ, ‘Metamaterials and Controlling Electromagnetic Fields’ 5th
International Student Conference of the Balkan Physical Union (ISCBPU-5), Abstracts, pp: 30, 21
24 August, 2007, Bodrum- Turkey.
S. Atalay and M. YILMAZ, ‘Halo At the Center of the Atom’ 5th International Student
Conference of the Balkan Physical Union (ISCBPU-5), Abstracts, pp: 83, 21 24 August, 2007,
Bodrum- Turkey.
S. Sayın and M. YILMAZ, ‘Bing Bang Nucleosynthesis Process’ 5th International Student
Conference of the Balkan Physical Union (ISCBPU-5), Abstracts, pp: 95, 21 24 August, 2007,
Bodrum- Turkey.
H.Soylu
and
M.
YILMAZ,
‘A
Conceptual
Design
of
Fire
and
Explosion Prevention System for Vehicle Fuel Tanks’ Balkan Physical Union 1st International
Physics Festival & Inter-university Physics Projects competition (BPU1-IPSP&IPPC), Abstracts,
pp:35, 4-6 September, 2007, Bodrum-Turkey.
H. Mutaf and M. YILMAZ, ‘A Conceptual Design of Quick Ice Maker’, Balkan Physical Union,
1st International Physics Festival &Inter-university Physics Projects Competition (BPU1-IPSP &
IPPC), Abstracts, pp:81, 4-6 September, 2007, Bodrum-Turkey.
Bitirilen Yüksek Lisans Tezleri
H. Bozkurt, “ Identification of Irradiated Foods by Thermoluminescence Method.” ,2007.
A. S. Sökücü, “Investigation of Dosimetric and Thermoluminescence Properties of CaF2:Mn
(TLD-400).”, 2007.
E. Bakır, “Investigation of the Band Alignment of Long-Wavelength InGa(N)As(Sb) Quantum
Wells on GaAs and InP Substrates”, 2007.
Bitirilen Doktora Tezleri
M. Koçak , ‘Applications of a novel approach to relativistic and non-relativistic problems in
physics’, 2007.
89
E. Özkeklikçi (Körcük)‘Exploration of Quasi Exactly Solvable Matrix Models for Jahn Teller
Systems’, 2007.
Konferanslar – Kongreler
F. Aksoy, R.Kayalı, M. ÖZTAŞ ve M. Bedir, ‘Investigation of Electrical Properties of InP Thin
Films Developed by Using Spraying Method’, Türk Fizik Derneği, 24.Uluslararası Fizik Kongresi,
28-31 Ağustos 2007, Malatya.
A. S. Sökücü, M. BEDİR and A.N.Yazıcı, ‘A study on the Thermoluminescence Properties of
CaF2:Mn.’, Türk Fizik Derneği, 24.Uluslararası Fizik Kongresi, 28-31 Ağustos 2007, Malatya.
Uluslar arası Bilimsel Dergilerde Yayınlanan Makaleler
B. Gönül, K. Köksal and E. Bakır, ‘An Alternative Treatment of Yukawa-type Potentials’, Phys.
Scr. 73 (2006) 279.
B. Gönül and M. Koçak, ‘Explicit Solutions for N-dimensional Schrödinger Equations with
Position-dependent mass’, J. Math. Phys. 47 (2006) 102101.
B Gönül and K. Köksal, ‘Equivalence of two alternative treatments to Schrödinger equations’,
Phys. Scr. 73 (2006) 629.
B. Gönül, ‘A search on the Klein-Gordon equation’, Chinese Phys. Lett. 23 (2006) 2640.
B. Gönül and K. Köksal, ‘A search on the Nikiforov-Uvarov method’, Phys. Scr. 75 (2007) 686.
B. Gönül, O. Özer and M. Koçak ‘Unified treatment of Screening Coulomb and Anharmonic
Oscillator potentials in arbitrary dimensions’, Comm. Theor. Phys. 45 (2006) 807.
M. Koçak and B. Gönül, ‘A search on Dirac equation’, Chinese Phys. Lett. 24 (2007) 3024.
A. Beddall, A. Beddall, A. Bingül, Y. Durmaz, ‘A Comparison of Multi-Variate PDE Methods in
Neutral Pion Discrimination’, Acta Physica Polonica B. Vol. 38 (2007) 187.
A.N. Yazıcı, M. Oztas, M. Bedir, E. Vural Kafadar, H.Toktamıs, “The analysis of
thermoluminescent glow peaks of copper doped ZnS thin films after β-irradiation” Journal of
Luminescence, 124 (2007) 58.
M. Oztas and M. Bedir, “Effect of nitrogen ion implantation on the sprayed ZnSe thin films”,
Material Letters, 61 (2007) 343.
M. Öztas, M.Bedir, R.Kayalı and F.Aksoy,” Effect of the annealing conditions on the properties of
InP thin films“Materails Science and Engineering: B, 131 (2006) 94.
M. Öztas,” Characteristics of annealed ZnO:Cu nanoparticles prepared by spray pyrolysis”,
Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 17(11) (2006) 937.
A. N. Yazıcı, M .Öztaş and M. Bedir, “The thermoluminescence properties of copper doped ZnS
nanophosphor”, Optical Materials, 29 (2007) 1091.
90
M. Öztas , M. Bedir, Ş. Ocak, and R.G. Yıldırım, “ The role of growth parameters on structural,
morphology and optical properties of sprayed ZnS thin films”, Journal of Materials Science:
Materials in Electronics, 18 (2007) 505.
I. H. Karahan, O.F. Bakkaloglu, M. Bedir, ‘The pH dependence of magnetoresistance in cu-co
alloy films formed by electrodeposition’ , Chinese Journal of Physics, 45 (4) (2007) 458.
A. N. Yazıcı, Bedir M, A. S. Sokucu, The analysis of dosimetric thermoluminescent glow peak of
CaF2 : Mn after beta-irradiation, Nuclear Instrumentation and Methods in Physics Research
Section B-Beam Interactions With Materials and Atoms, 259 (2) (2007) 955.
I. H. Karahan, Ö. F. Bakkaloglu, M. Bedir, Giant magnetoresistance of electrodeposited Cu-Co-Ni
alloy films, Pramana-Journal of Physics, 68 (1) (2007) 83.
A. N. Yazıcı, H. Toktamis, Thermoluminescent dosimetric characteristics of annealed quartz,
Radiation effects and defects in solids, 162 (5-6) (2007) 439.
H. Toktamış, A. N. Yazici, M. Topaksu, Investigation of the stability of the radiation sensitivity of
TL peaks of quartz extracted from tiles, Nuclear instrumrnts and methods in physics research
section B-Beam interactions with materials and atoms, 262 (1) (2007) 69.
B Gönül and K. Köksal, ‘Solutions for a generalized Woods-Saxon Potential’, Phys. Scr. 76
(2007) 565.
Üniversite Sanayi İşbirliği İçerisinde Bölümümüzde Yapılan Çalışmalar
PVC kapı pencere profillerinin renk haslığı ölçümü,
Kırılma indisi tayini
Viskosite tayini
Gürültü ölçümü
Isı iletkenliği ölçümü
91
4.1.6 Endüstri Mühendisliği
Yayınlar
Uluslararası Makaleler
Ağpak, K., Gökçen, H., A chance-constrained approach to stochastic line balancing problem
European Journal of Operational Research, 180 (3)1, 1098-1115, 2007.
Baykasoğlu, A., Kaplanoğlu, V., Developing a service costing system and an application for
logistic companies, International Journal of Agile Manufacturing, 9(2), 13-18, 2006.
Baykasoğlu, A., Dereli, T., Daş, S., Project Team Selection Using Fuzzy Optimization Approach,
Cybernetics and Systems: An International Journal, 38, 155-185, 2007.
Baykasoğlu, A., Özbakır, L., MEPAR-miner: Multi-Expression Programming for Classification
Rule Mining, European Journal of Operational Research, 183(2), 767-784, 2007.
Baykasoğlu, A., Özbakır L., Stochastic U-line balancing using genetic algorithms, International
Journal of Advanced Manufacturing Technology, 32, 139-147, 2007.
Baykasoğlu, A., Kaplanoğlu, V., A service-costing framework for logistics companies and a case
study, Management Research News, 30(9), 621-633, 2007.
Büyüközkan, G., Baykasoğlu, A., Dereli, T., Integration of Internet and Web-based Tools in New
Product Development Process, Production Planning and Control, 18(1), 44-53, 2007.
Dereli, T., Daş, S., A Hybrid Simulated-annealing Algorithm for Two Dimensional Strip Packing
Problem, Lecture Notes in Computer Science, 4431, Part I, 508-516, 2007.
Seçkiner Ulusam, S., Gökçen H., Kurt, M., An integer programming model for hierarchical
workforce scheduling problem, European Journal of Operational Research, 183(2), 694-699,
2007.
Seçkiner Ulusam, S., Kurt, M., A simulated annealing approach to the solution of job rotation
scheduling problems, Applied Mathematics and Computation, 188(1), 31-45, 2007.
Seçkiner, İ., Seçkiner U. S., Erturhan S., Erbağcı, A., Solakhan, M. Yağcı, F., The use of artificial
neural networks for decision support in vesicoureteral reflux treatment, Urologia Internationalis,
237, 2007.
Ulusal Makaleler
Dereli, T., Durmuşoğlu, A., Kanat, Ş., İşletmelerde Kaos Yönetimi, Journal of İstanbul Kültür
University – İstanbul Kültür Üniversitesi Güncesi,, 4(3), 23-29, 2006.
Seçkiner U. S., Dağdeviren, M., Kurt, M., Analytic network process approach for quantifying risk
levels associated with occupational injuries, Zonguldak Karaelmas Mühendislik Fakültesi
Teknoloji Dergisi, 2(10), 301-316, 2007.
92
Uluslararası Bildiriler
Baykasoğlu, A., Kaplanoğlu, V., Application of the balanced scorecard concept to a logistics
company, 4th International Logistics and Supply Chain Congress, November 29-30, December 1,
2006, pp. 773-777, İzmir, Turkey, 2006.
Baykasoğlu, A., Quantifying flexibility, The 4th International Conference on Responsive
Manufacturing, ICRM 2007, University of Nottingham, September 17-19, Nottingham, UK, 2007.
Dereli, T., Durmuşoğlu, A., Surviving with the New Product Development Capabilities, The 4th
International Conference on Responsive Manufacturing, ICRM 2007, University of Nottingham,
September 17-19, Nottingham, UK, 2007.
Seçkiner, İ., Seçkiner Ulusam S., Erturhan S., Erbağcı A., Solakhan A., Yağcı F., The use of
artificial neural networks in decision support in vesicoureteral reflux treatment, Annual meeting of
the American Urological Association Education and Research Inc. Anaheim, CA, May 19-24,
USA, 2007.
Ulusal Bildiriler
Baykasoğlu, A., Süreç modelleme ve benzetimi yaklaşımının iş süreçlerinin modellenmesinde
kullanımı ve bir uygulama çalışması, 12. Ulusal Ergonomi Kongresi, 266-271, 16-18 Kasım 2006,
Ankara, 2006.
Baykasoğlu, A., Yurdakul, M., Baykasoğlu, C., Benzetim temelli faaliyet tabanlı maliyetlendirme
ve bir KOBİ’ye uygulanması, “VI. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu”, ÜAS’06, 2223/09/2006, 3-11, İstanbul, 2007.
Baykasoğlu, A., Göçken, T., Bulanık çok objektifli üretim planlama modelinin bulanık sayı
sıralama yöntemleri ile çözülmesi, YA/EM 2007: Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği
27. Ulusal Kongresi, 02-04 Temmuz 2007, İzmir, 302-307, 2007.
Baykasoğlu, A., Göçken, M., Unutmaz, Z.D., Atölye tipi üretim sisteminde girdi kontrolü
etkilerinin araştırılması, YA/EM 2007: Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 27. Ulusal
Kongresi, 02-04 Temmuz 2007, İzmir, 698-703.
Baykasoğlu, A., Kaplanoğlu, V., Unutmaz, Z.D., Lojistik firmalarında yük konsolidasyonu için bir
model önerisi, YA/EM 2007: Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 27. Ulusal Kongresi,
02-04 Temmuz 2007, İzmir, 1022-1027, 2007.
Baykasoğlu, A., Kaplanoğlu, V., Kalite maliyet modeli ve bir lojistik işletmesindeki analizi,
MARKATEK-2007: Marka, Kalite ve Teknoloji Yönetimi Sempozyumu, MMO Gaziantep Şubesi,
Gaziantep, 18-19 Mayıs 2007, 367-373, 2007.
Baykasoğlu, C., Baykasoğlu, A., Yurdakul, M., Üretim ve maliyet stratejilerinin belirlenmesinde
benzetim temelli faaliyet tabanlı maliyetleme sisteminin kullanımı, UMES 2007: Ulusal Teknik
Eğitim Mühendislik ve Eğitim Bilimleri Genç Araştırmacılar Sempozyumu, 20-22 Haziran 2007,
Kocaeli, 434-440, 2007.
93
Dereli, T., Durmuşoğlu, A., Tescilli “MAR-KA-TEK”, MARKATEK 2007 - Marka Kalite ve
Teknoloji Yönetimi Sempozyumu, 18-19 Mayıs, TMMOB, Makina Mühendisleri Odası, Gaziantep,
Bildiriler Kitabı, 317-323, 2007.
Dereli, T., Durmuşoğlu, A., Bölgesel Kalkınma, Markalaşma ve İnovasyon, ÜSİS 2007, Üniversite
Sanayi İşbirliği Sempozyumu, 05-07 Haziran, Sapanca - Sakarya, 2007.
Dereli, T., Halis, M., Okkıran, Ş. Türkiye’de Marka İsimleri ve Stratejileri – Peki Tüketiciler Ne
İstiyor? ÜSİS 2007 - Üniversite Sanayi İşbirliği Sempozyumu, 05–07 Haziran, Sapanca - Sakarya,
2007.
Dereli, T., Daş, G.S., Çok amaçlı Konteyner Yükleme Problemi ve Bir Uygulama, YA/EM 2007,
Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 27. Ulusal Kongresi, 02-04 Temmuz, İzmir,
Bildiriler Kitabı (CD), 663-668, 2007.
Dereli, T., Durmuşoğlu, A.., Patent Alarm Sistemi (PAS), YA/EM 2007, Yöneylem Araştırması ve
Endüstri Mühendisliği 27. Ulusal Kongresi, 02-04 Temmuz, İzmir, Bildiriler Kitabı (CD), 624629, 2007.
Kulluk, S., Özbakır, L., Baykasoğlu, A., Gürbüz, F., Karınca koloni optimizasyonu ile yapay sinir
ağlarından sınıflandırma kuralları çıkarımı, YA/EM 2007: Yöneylem Araştırması ve Endüstri
Mühendisliği 27. Ulusal Kongresi, 02-04 Temmuz 2007, İzmir, 967-972, 2007.
Özbakır, L., Baykasoğlu, A., Tapkan, P., Özaslan, M., Genelleştirilmiş atama problemi için arı
sistemi yaklaşımı, YA/EM 2007: Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 27. Ulusal
Kongresi, 02-04 Temmuz 2007, İzmir, 354-359, 2007.
Seçkiner Ulusam S., Dereli, T., Çalışan Sağlığını Koruma Amaçlı Geliştirilen Yazılımların
Sınıflandırılması, 12. Ulusal Ergonomi Kongresi, Gazi Üniversitesi, Ankara, 16-18 Kasım,
Bildiriler Kitabı, 19-23, 2006.
Seçkiner Ulusam S., Seçkiner, İ., Kimyasal maddelere maruz kalma sonucu oluşabilen mesane
kanseri teşhisine veri madenciliği yaklaşımı, 12. Ulusal Ergonomi Kongresi, 113-117, 16-18
Kasım 2006, Ankara, 2006.
Kitaplar
Dereli, T., Baykasoğlu, A., 2007, Toplam Marka Yönetimi, ISBN:978-975-6218-62-4, Hayat
Yayınları, 326 Sayfa, 1. Baskı, İstanbul, Ocak 2007.
Projeler
Tübitak
Yüksek mukavemetli betonların sezgisel yöntemler ile çok amaçlı tasarım ve üretim
optimizasyonu, TÜBİTAK, 105M025 no’lu proje, 2007 (Baykasoğlu, A., tamamlandı).
KOBİ’ler için benzetim ve faaliyet tabanlı maliyetlendirme sistemi geliştirilmesi ve bir lojistik
işletmesine uygulanması, (Gaziantep Üniversitesi Araştırma Fonu, 01.06.2007, MF-07-04)
((Baykasoğlu, A., Kaplanoğlu, V., devam ediyor).
94
4.1.7 Tekstil Mühendisliği
Tamamlanan Yüksek Lisans
Danışman: Yrd.Doç.Dr. Mehmet TOPALBEKİROĞLU , Halil İbrahim ÇELİK “Design of
alternative main weaving mechanisms for handmade carpet looms” Gaziantep Üniversitesi,
Haziran 2007
Danışman: Yrd.Doç.Dr. Mehmet TOPALBEKİROĞLU , Züleyha DEĞİRMENCİ “Investigation
of spirality on single jersey fabric” Gaziantep Üniversitesi, Ağustos 2007
Danışman: Yrd.Doç.Dr. Mehmet TOPALBEKİROĞLU , Serdar KARAVELİ “Investigation of
self crimp method as applied to polypropylene fibers” Gaziantep Üniversitesi, Ağustos 2007
Bilimsel Yayınlar Ve Bildiriler
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Ulusal Arası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
M. Daşdemir, M. Topalbekiroğlu, G.S. Kozanoğlu, A. Demir, “Production and Comparison of
Solution and Melt Electrospun Thermoplastic Polyurethane Nanofibers”, The Fiber Society 2007
Spring Conference, 23-25 Mayıs 2007, Greenville_ABD
A. Demir, M. Daşdemir, M. Topalbekiroğlu, F. Oruç, A. Kılıç, “Nanofiber Production and
Applications in Textiles”, NANOTR III Nanoscience & Nanotechnology Conference, 11-14
Haziran 2007, Ankara_TÜRKİYE
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Değirmenci Züleyha, TOPALBEKİROĞLU Mehmet, “Tüketicinin ve Üreticinin Sorunu: May
Dönmesi”,Tekstil Maraton, Ocak 2007, Sayfa:44-51.
TOPALBEKİROĞLU Mehmet, KARAVELİ Serdar, UYANIK Seval, DEĞİRMENCİ Züleyha,
“Jeotekstillerin Yapı Sektöründeki Kullanım Faydaları”, Tekstil Maraton, Ocak 2007, Sayfa:1521.
KAYNAK Hatice Kübra, TOPALBEKİROĞLU Mehmet, "Dokuma Kumaşlarda Doku Tipinin
Aşınma ve Boncuklanma Dayanımı Üzerine Etkilerin Araştırılması", Tekstil ve Konfeksiyon
Dergisi, Ocak-Mart 2007, Sayfa:40-44
TOPALBEKİROĞLU Mehmet, ÇORUH Ebru, İNCE M. Erdem, KAYNAK H. Kübra,
"Pamuk/Polyester ve Pamuk/Akrilik Karışımlı O.E. Rotor İpliklerinde Karışım Oranının İplik
Kalite Değerlerine Etkisi", Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi, Nisan-Haziran 2007, Sayfa:104-109.
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
TOPALBEKİROĞLU Mehmet, DEĞİRMENCİ Züleyha, KAYNAK Hatice Kübra, "Hazır Giyim
Ürün Etiketlerinin Markalaşma Sürecine Etkisi", Marka, Kalite ve Teknoloji Yönetimi
Sempozyumu, 18-19 Mayıs 2007, Sayfa: 131-144, Gaziantep.
95
A. Demir, M. Dasdemir, G.S. Kozanoğlu, M. Topalbekiroğlu, “Geleceğin Tekstil Yapıtaşları
Nanolifler”, XI. Tekstil Teknolojisi ve Kimyasındaki Son Gelişmeler Sempozyumu, 31 Mayıs-2
Haziran 2007, Bursa, Sayfa 53-62
Çelik H.İ., Topalbekiroğlu M., Dülger L.C. "El Dokuma Halı Tezgahları İçin Tefe
Mekanizmaları", 13. Ulusal Makina Teorisi Senpozyumu, Cumhuriyet Üniversitesi,Sivas,0709.Haziran.2007,203-213.
Topalbekiroğlu M., Çelik H.İ."El Dokuma Tezgahları İçin Tefe Mekanizmasının Boyutsal
Sentezi", 13. Ulusal Makina Teorisi Senpozyumu, Cumhuriyet Üniversitesi,Sivas,07-09 Haziran
2007,223-232.
Etkinlikler
İştirak Edilen Kongre-Sempozyum-Konferanslar Ve Fuarlar
12 Nisan 2007 Prof.Dr.Ali Demir’in verdiği ;GEMSAN’ın düzenleşmiş olduğu;“BCF iplik imalatı
ve son gelişmeler” konferansı /Gaziantep
04–06 Mayıs 2007 IV. UTMÖK (Ulusal Tekstil Mühendisliği Öğrenci Kongresi) /Adana
13-18 Eylül 2007 ITMA Fuarı/ Munich
11-13 Mayıs 2007 24. Uluslar arası tekstil örgü, çorap makineleri, yan sanayileri ve kimyasalları
fuarı, 5. Uluslar arası İstanbul iplik fuarı ve Mobteks 2007 fuarlarına katılım /İstanbul
İl Dışına Düzenlenen Teknik Geziler
Aralık 2006
Kahramanmaraş ilinde bulunan Kipaş Holding ve Kipaş Holding bünyasinde olan
Bozkurt tekstil işletmelerinin gezilmesi
96
4.2
TIP FAKÜLTESİNİN BİLİMSEL YAYINLARI
Pskikiyatri Anabilim Dalı
Tezler
Selek , S., Erişkin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Hastalarında Oksidatif
Metabolizmanın Değerlendirilmesi. Uzmanlık Tezi, Gaziantep Üniversitesi Psikiyatri Aabilim
Dalı, Gaziantep 2007.
Yumru , M., İkiuçlu Bozuklukta Total Oksidan ve Total Antioksidan Düzeyleri, Uzmanlık Tezi,
Gaziantep Üniversitesi Psikiyatri Aabilim Dalı, Gaziantep 2007.
Uluslar arası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Yumru , M., Ozen , M.E., Savaş , H.A., Selek , S., Long acting risperidone for control of agitation
in dementia, J Clinical Psychiatry, 67,1651-2, 2006.
Ozen , M.E., Yumru , M., Savaş , H.A., Cansel , N., Herken , H., Neuroleptıc Malıgnant Syndrome
Induced By Zıprasıdone On The Second Day Of Treatment: A Case Report, The World Journal Of
Biological Psychiatry 8, 42-4, 2007.
Savaş , H.A., Yumru , M., Ozen , M.E., Use Of Long Acting Risperidone İn Bipolar Disorder.
Journal Of Clinical Psychopharmacology, 26, 530–1, 2006.
Selek , S., Savaş , H.A., Psychosis, Delirium, Or Manic Switch Due To Lamotrigine? , 27, 2007.
Kurt , E., Güler , O., Serteser , M., Cansel , N., Ozbulut , O., Altınbaş , K., Alataş , G., Savaş , H.,
Gecici , O., The Effects Of Electroconvulsive Therapy On Ghrelin, Leptin And Cholesterol Levels
İn Patients With Mood Disorders, Neurosci Lett. 426, 49-53, 2007.
Selek , S., Savaş , H.A., Gergerlioğlu , H.S., Bülbül , F., Uz , E., Yumru , M., The Course Of
Nitric Oxide And Superoxide Dismutase During Treatment Of Bipolar Depressive Episode,
Journal Of Affective Disorders: İn Pres.
Selek , S., Savaş , H.A., Lamotrigine-İnduced Manic Switches Have Already Been Reported, Aust
N Z J Psychiatry. 41, 195, 2007
Savaş , H.A.,Yumru , M., Kaya , M.C., Selek , S., Atypical Antipsychotics As "Mood Stabilizers":
A Retrospective Chart Review, Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 31, 1064-7, 2007.
Gergerlioğlu , H.S., Savaş , H.A., Bülbül , F., Selek , S., Uz , E., Yumru , M., Changes İn Nitric
Oxide Level And Superoxide Dismutase Activity During Antimanic Treatment, Prog
Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 31, 697-702, 2007.
Herken , H. , Gurel , A., Selek S., Armutçu , F., Ozen , M, Bulut , Kap, O., Yumru , M., Savaş ,
H., Akyol, O., Adenosine Deaminase, Nitric Oxide, Superoxide Dismutase, And Xanthine Oxidase
İn Patients With Major Depression: Impact Of Antidepressant Treatment, Archives Of Medical
Research 38, 247-52, 2007.
97
Bulut, M., Selek, S., Gergerlioğlu, H.S., Savaş H.A, Yılmaz , R., Yüce , M., Ekici.G.,
Malondialdehyde levels in adult attention deficit hyperactivity disorder, J Psychiatry Neurosci 32,
2007. ;İn Press.
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Özen, M.E., Herken, H., Yumru, M., Savaş, H.A ., ketiyapine bağlı depersonalizasyona ilişkin iki
olgu psikiyatride derlemeler, olgular ve varsayımlar 1, 47-50, 2007.
Savaş, H.A, Yumru, M, Savaş., psikofarmakoterapinin yol açtığı kilo alımına karşı ilâçla tedavi
yaklaşımları yeni symposium 45, 35-40, 2007.
Kalenderoğlu, a., Yumru, m., Selek, S., Cansel, N., Vırıt, O., Savaş, H.A., Gaziantep Üniversitesi
tıp fakültesi yaşlılık psikiyatrisi birimi’ne başvuran hastaların sosyodemografik ve klinik
özellikleri, anadolu psikiyatri dergisi 8, 179-185, 2007.
Adaletli, H., Savaş, H.A., Cansel, N., Savaş, E., Cansel, M., Dirençli iki uçlu bozukluğu ve
konjenital hipotiroidisi olan hastada tiroksin güçlendirme tedavisi: olgu sunumu anadolu psikiyatri
dergisi 8, 231-233, 2007.
Yumru, M., Savaş, H.A., Kokaçya, M.H., Vırıt, o., Şizofreni tedavisinde uzun etkili risperidon:
geriye dönük bir çalışma klinik psikofarmakoloji bülteni 17, 119-123, 2007.
Bülbül, F,Yiğiter,R., Savaş, H.A., Selek, S., Bulut, M., Kişilik Dğişikliğiyle Başvuran Motor
Nöron Hastalığı düşünen adam: psikiyatri ve nörolojik bilimler dergisi 19, 212-216, 2006.
Kalenderoğlu, A., Yumru, M., Selek, S., Savaş, H.A., Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli
Psikiyatri Birimine Gönderilen Olguların İncelenmesi. Nöropsikiyatri Arşivi: Baskıda.
Vırıt , Şavaş , S., Özovacı , Cansel ,Bir Olgu Sunumu: Parkinson Psikozunda Aipiprazol.
Psikiyatride Derlemeler, Olgular Ve Varsayımlar 2007: Baskıda.
98
Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı
Bildiriler
Durucu C, Bağlam T, Karataş E, Kanlıkama M, Mumbuç S, Çevik C. Aynı zamanda tonsil ve
servikal lenf nodunda atipik mikobakteri enfeksiyonu olan 12 yaşında erkek çocuğu. XXIX. Türk
Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi. 26-31 Mayıs 2007, Antalya.
(ELEKTRONİK POSTER)
Mumbuç S, Karataş E, Kılıç A, Durucu C, Bağlam T, Kanlıkama M. Pediatrik yaş grubu kronik
dakriosistitli hastalarda endoskopik endonazal dakriosistorinostomi. XXIX. Türk Ulusal
Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi. 26-31 Mayıs 2007, Antalya. (ELEKTRONİK
POSTER)
Bağlam T, Mumbuç S, Karataş E, Kaplan Y, Durucu C, Kanlıkama M. Endonazal endoskopik bos
rinore tedavisi. XXIX. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi. 26-31
Mayıs 2007, Antalya. (ELEKTRONİK POSTER)
Durucu C, Mumbuç S, Karataş E, Bağlam T, Kanlıkama M, Çevik C. Endoskopik orbital ve optik
sinir dekompresyonu. XXIX. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi.
26-31 Mayıs 2007, Antalya. (ELEKTRONİK POSTER)
Bağlam T, Mumbuç S, Karataş E, Durucu C, Kılıç A, Kanlıkama M. Kronik dakriosistitli
hastalarda endoskopik endonazal dakriosistorinostomi. XXIX. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve
Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi. 26-31 Mayıs 2007, Antalya. (ELEKTRONİK POSTER)
Karataş E, Mumbuç S, Durucu C, Bağlam T, Şengül E, Kanlıkama M. Eğrı burunlarda kapalı
teknık septorınoplastı sonuçlarımız. XXIX. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun
Cerrahisi Kongresi. 26-31 Mayıs 2007, Antalya. (ELEKTRONİK POSTER)
Mumbuç S, Karataş E, Durucu C, Bağlam T, Kara F, Kanlıkama M. Fonksiyonel ve estetik
septorinoplasti sonuçlarımız. XXIX. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi
Kongresi. 26-31 Mayıs 2007, Antalya. (ELEKTRONİK POSTER)
Birkent H, Akçam T, Tosun F, Karataş E, Karslıoğlu Y. Servikal Gangliyonöroma: 3 Yeni olgu
sunumu. XXIX. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi. 26-31 Mayıs
2007, Antalya. (ELEKTRONİK POSTER)
Kanlıkama M, Mumbuç S, Karataş E, Kaplan Y, Durucu C, Bağlam T. Fronto-etmoid osteomlarda
endonazal endoskopik cerrahi. XXIX. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi
Kongresi. 26-31 Mayıs 2007, Antalya. (ELEKTRONİK POSTER)
Kanlıkama M, Durucu C, Karataş E, Bağlam T, Mumbuç S. Primer lokalize laringeal amiloidozis;
2 vaka sunumu ve litaratürün araştırılması. XXIX. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun
Cerrahisi Kongresi. 26-31 Mayıs 2007, Antalya. (POSTER)
Çam H, Karataş E, Kanlıkama M, Durucu C. Otoskleroz cerrahisinde kullanılan teflon piston
protezlerinin çaplarının işitme sonuçları üzerine etkisi: otoakustik emisyonlar ile değerlendirme.
XXIX. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi. 26-31 Mayıs 2007,
Antalya. (SÖZLÜ BİLDİRİ)
99
Budak T, Mumbuç S, Durucu C, Karataş E, Bağlam T, Kanlıkama M, Çelik M. Gaziantep
yöresinde kanda ve nazal sekresyonlarda eozinofil sayımı ve cilt testi sonuçları. XXIX. Türk
Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi. 26-31 Mayıs 2007, Antalya. (SÖZLÜ
BİLDİRİ)
Gökpınar S, Mumbuç S, Karataş E, Durucu C, Bağlam T, Kanlıkama M. Septum deviasyonlu
hastalarda submüköz rezeksiyon operasyonunun ses kalitesi üzerine etkisi. XXIX. Türk Ulusal
Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi. 26-31 Mayıs 2007, Antalya. (SÖZLÜ BİLDİRİ)
Kemikli K, Yetişer S, Satar B, Hıdır Y, Karataş E, Karapınar U. Ossiküler fiksasyonu olan
timpanosklerozis olgularının tedavisi. 30 Yeni olgunun uzun süreli sonuçlarının gözden
geçirilmesi ve sunumu. XXIX. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi.
26-31 Mayıs 2007, Antalya. (SÖZLÜ BİLDİRİ)
Makaleler
Ulusal Dergilerde Yayımlanan Makaleler (Yurt Dışı)
Karatas E, Miman MC, Ozturan O, Erdem T, Kalcioglu MT. Contralateral Normal Ear after
Mastoid Surgery: Evaluation by Otoacoustic Emissions (Mastoid Drilling and Hearing Loss). ORL
J Otorhinolaryngol Relat Spec. 2007;69:18-24. (KLİNİK ARAŞTIRMA)
Karatas E, Aslan M, Kizilay A, Yakinci C. Auditory functions in otopalatodigital syndrome. The
Internet Journal of Otorhinolaryngology. 2006;4:2-5. (OLGU SUNUMU)
Karatas E, Kanlikama M, Mumbuc S. Auditory Functions in Children at Schools for the Deaf in
Turkey. J Natl Med Assoc. 2006;2:204-210. (KLİNİK ARAŞTIRMA)
Karatas E, Isik Y, Goksu S, Kanlikama M, Durucu C. Evaluation of hearing loss after spinal
anesthesia with otoacoustic emissions. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2006;263:705-710. (KLİNİK
ARAŞTIRMA)
Mumbuç S, Karataş E, Durucu C, Kanlikama M, Sirikci A, Bakir K, Deniz H. A Rare Disorder
Mimics Otitis Media in Children: Langerhans' Cells Histiocytosis. Int J Pediatr Otorhinolaryngol
Extra. 2006;1:68-71. (OLGU SUNUMU)
Durucu C, Kanlikama M, Mumbuc S, Bayazit Y, Bakir K, Karatas E. Medialization
Laryngoplasty with Gore-Tex: An Animal Study. J Voice. 2007;21:632-639.
(DENEYSEL HAYVAN ÇALIŞMASI)
Karataş E, Onat AM, Durucu C, Baglam T, Kanlikama M, Altunoren O, Buyukhatipoglu H.
Audio-vestibular disturbance in patients with systemic lupus erythematosus. Otolaryngol Head
Neck Surg. 2007;136:82-86. (KLİNİK ARAŞTIRMA)
Karataş E, Mumbuç S, Durucu C, Sirikci A, Gokpinar S,Kanlikama M, Bakir K, Ekiz S. Thymic
cysts in children: an unusual cause of upper airway obstruction. Int J Pediatr Otorhinolaryngol
Extra. 2006;1:233-237. (OLGU SUNUMU)
Ozen Z, Mumbuç S, Sari I, Baglam T, Karatas E, Kanlikama M. Cysteinyl Leukotrien Receptor
expression in Aspirin sensitive Nasal Polyposis Patients. ORL J Otorhinolaryngol Relat Spec.
2007;69:176-180. (KLİNİK ARAŞTIRMA)
100
Mumbuç S, Karakok M, Baglam T, Karatas E, Durucu C, Kibar Y. Immunohistochemical
Analysis of PCN, Ki67, p53 in Nasal Polyposis and Sinonasal Inverted Papillomas. J Int Med Res.
2007;35:237-241. (KLİNİK ARAŞTIRMA)
Ceylan A, Akcam T, Karatas E, Bayazit Y. Cervical lymphocele following neck massage: a case
report and review of the literature. Neth J Med. 2007;65:219-221. (OLGU SUNUMU)
Karatas E, Sirikci A, Balgam T, Mumbuc S, Durucu C, Tutar E, Kanlikama M. Synchronous
bilateral carotid body tumor and vagal paraganglioma: A case report and review of literature. Auris
Nasus Larynx. 2007 Sep 10; [Epub ahead of print] (OLGU SUNUMU)
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makale (Yurt İçi)
Tutar E, Karataş E, Kibar Y, Bağlam T, Durucu C. Larinks karsinomlarında stromal eozinofilik
reaksiyonun prognostik parametreler ile ilişkisi. KBB Forum 2006;5:142-145. (KLİNİK
ARAŞTIRMA)
Mumbuç , Durucu C, Karatas E, Kanlıkama M. Juvenil Nazofaringeal Anjiofibromlarda Tedavisi:
Tedavi Sonuçlarımız. KBB Forum 2006; 5:146-151. (KLİNİK ARAŞTIRMA)
Karatas E, Kızılay A, Mızrak B, Özturan O. Parotis bezinin senkronize benign ve malign tümörü:
Pleomorfik adenom ve adenokistik karsinom. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi. 2006;26:
594-596. (OLGU SUNUMU)
Karataş E, Durucu C, Mumbuç S, Kanlıkama M. Subjektif işitme kaybı ile karışan edinsel
epileptik afazi:Landau Kleffner Sendromu. KBB Forum. 2007;6:22-25. (OLGU SUNUMU)
Mumbuç S, Karataş E, Durucu C, Ozer E, Kanlıkama M. Transnazal endoskopik yolla koanal
atrezi tamiri. KBB Ihtis Derg. 2007;17:85-89. (KLİNİK ARAŞTIRMA)
Mumbuç S, Karataş E, Durucu C, Bağlam T, Çevik C, Kanlıkama M. Endoskopik cerrahinin nazal
polipozis, kronik sinüzit ve rinojenik baş ağrılı hastalardaki uzun dönem sonuçlarının
karşılaştırılması. KBB ve BBC Dergisi. 2007;14:14-20. (KLİNİK ARAŞTIRMA)
Kanlıkama M, Karataş E. Epistaksisde arter ligasyonu. Türkiye Klinikleri. J Surg Med Sci.
2007;10:72-75. (DERLEME)
Karataş E, Durucu C, Bağlam T, Mumbuç S, Kanlıkama M, Kara F. Horlama cerrahisi sonrası
hastaların memnuniyet ve şikayetlerinin değerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri
Dergisi. 2007;27:373-378. (KLİNİK ARAŞTIRMA)
101
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
Yurtiçi Makaleler
Şanlı M, Işık Af, Tunçözgür B, Sarımehmetoğlu A, Elbeyli L. “Cerrahi Uyguladığımız,
Postentübasyon Trakea Stenozlu İki Olgu.” Solunum Hastalıkları, 17, 141–144 (2006).
Şanlı M, Elbeyli L, Işık Af, Tunçözgür B. “Travmatik Trakeobronşial Yırtıklar Ve Tedavisi.”
Türkiye Klinikleri J Med Sci, 2(29), 61–65 (2006).
Yurtdışı Makaleler
Tuncozgür B, Işık Af, Nacak I, Akar E, Elbeyli L. Dilemma On Treatment Of Hemoptysis: An
Analysis Of 249 Patients. Acta Chir Belg 2007; 107: 302-6
Işık Af, Tuncozgür B, Elbeyli L, Akar E. Congenital Chest Wall Deformities: A Modified Surgical
Technique. Acta Chir Belg 2007; 107: 313–16
Yurtiçi Bildiriler
Şanlı M, Işık Af, Tunçözgür B, Sarımehmetoğlu A, Özçırpıcı B, Elbeyli L. Küçük Hücre Dışı
Akciğer Kanserlerinde T4 Olgularda Cerrahi Sonuçlar Ve Prognostik Faktörler. 4. Göğüs Cerrahisi
Kongresi, 17–20 Mayıs 2007, Antalya
Şanlı M, Işık Af, Tunçözgür B, Akar E, Elbeyli L. Akciğer Rezeksiyonlarından Sonra oluşan
bronkoplevral fistüllerde beklenmedik seyir. 10 Toraks Derneği Kongresi, 27-29 Nisan 2007,
Antalya
102
Fizyoloji Anabilim Dalı
Yayınlar
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Pence S. , Bosnak M, Kurtul N, Ugur MG, Erkutlu I, Bagci C, Tan U. The effect of progesterone
on total brain tissue sialic acid levels in experimental epilepsy. İnternational Journal of
Neuroscience (in press)
Pence S. , Erkutlu I, Kurtul N, Bosnak M, Tan U. Total brain tissue sialic acid levels due to
glutathione effect in experimental epilepsy. İnternational Journal of Neuroscience (in press)
Pence S. , Erkutlu I, Kurtul N, Bosnak M, Alptekin M, Tan U. Antiepileptogenic effects of
gluthatione against increased brain tissue ada activity in ptz -induced epilepsy, İnternational
Journal of Neuroscience (in press).
Pence S, Erkutlu I, Kurtul N, Alptekin M, Tan U. Biochemical effect of progesterone on total brain
tissue adenosine deaminase activity in experimental epilepsy, İnternational Journal of
Neuroscience (in press).
Tan U, Pence S, Yilmaz M, Ozkur A, Karaca S, M Tan, Karatas M. “Uner Tan Syndrome” in two
Turkish families: neurological examination, MRI and PET scans; emergence of uadrupedality as
an atavistic feature. İnternational Journal of Neuroscience, (in press).
Tan U, Karaca S, Tan M, yilmaz B, Bagci NK, Ozkur A, Pence S. , Unertan syndrome: a case
series demonstrating human devolution. İnternational Journal of Neuroscience, (in press).
Cebecioğlu F.B. Balat O, Pence S.. SodiumPhosphate (NaP) versus polyethylene glycolelectrolyte solutions( PEG-ELS) tolerability: a comparative study in patients with gynecological
malignancy. European Journal of Gyneacological Oncology (in press).
Bosnak M, Ayıldız M, Yıldırım M, Ağar E. The role of nitric oxide in the anticonvvulsan effects
of pyridoxine on penicilin-induced epileptiform activity in rats Epilepsy Res., 76(1) : 49-59, 2007.
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan
Bildiriler
Pence S., Bosnak M., Kurtul N., Ugur MG., Bagci C., “Total brain tissue sialic acid levels due to
progesterone effect in experimental epilepsy” German Physiological Society & the Federation of
European Physiological Societies Munich, Germany 26th-29th March 2006.
Pence S., Cilli AS., Ozkagnici A. “The Relation Of Left Or Right Visual Acuity And Psychologic
Symptoms In Strabismic Patients” İnternational Organization of Psychophysiology Associated
With The United Nation (New York). 13. World Congress of Psychophysiology The Olympics of
the Brain İstanbul,Turkey August 28- September 2, 2006. INTERNATIONAL JOURNAL OF
PSYCHOPHYSIOLOGY 61 (3): 344-344 Sp. Iss. SI SEP 2006
103
Pençe S., Aybey Y., “The anxiety level of the gaziantep football team, one of the Super league ®
teams of turkey, both before and after the game” İnternational Organization of Psychophysiology
Associated With The United Nation (New York). 13. World Congress of Psychophysiology The
Olympics of the Brain İstanbul,Turkey August 28- September 2, 2006. Internatıonal Journal Of
Psychophysıology 61 (3): 355-355 Sp. Iss. Sı Sep 2006.
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Kurtul, N. Pençe S., Çil, M.Y. Aksoy, H. Erman, F. “Tip II diabetes mellituslularda serum çinko
ve bakır değerleri ile cinsiyet ve yaş arasındaki ilişki”, Gaziantep Tıp Dergisi, 13(2),7-12, (2007).
Uçan H,B,. Kaplan M, Menteş B, Salman B, Pençe S., Aybay C. Akyol G. “Effect of
oofhorectomy and exogenous estrogen replacement on liver injury in experimental obstructive
jaundice”, Gaziantep Tıp Dergisi, 13(2),21-29, (2007).
Bosnak M., Eralp A. Koklear nukleusun elektrofizyolojik, histolojik ve nörokimyasal özellikleri.
Gaziantep Tıp Dergisi, 13(2) : 42-49, 2007.
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
Pence S., Bosnak M., Kurtul N., Total brain tissue adenosine deaminase levels due to glutathione
effect in mouse with experimental epilepsy induced by PTZ 32. Ulusal Fizyoloji Kongresi,
Denizli, 18-22 Eylül 2006.
Pence S., Bosnak M., Kurtul N., Progesterone effect on total brain tissue adenosine deaminase
levels in experimental epilepsy 32. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Denizli, 18-22 Eylül 2006.
Karaduman A. ,Koruk M. ,Baltacı Y. ,Çakmak E.A. , Göğüş F.,Bağcı C., Deneysel karaciğer
sirozu oluşturulan sıçanlarda karvakrolün biyokimyasal parametralar üzerine olan etkileri 32.
Ulusal Fizyoloji Kongresi , Denizli,18-22 Eylül 2006
Seçkin G. F.,Baltacı Y.,Balık A. ,Bağcı C. Başkonuş İ.,Maralcan G., Sıçanlarda deneysel olarak
oluşturulan intraabdominal basınç artışının adrenal gland üzerine etkileri 32. Ulusal Fizyoloji
Kongresi , Denizli,18-22 Eylül 2006
Gergerlioğlu H.S., Baltacı Y, Savaş H.A., Bagcı C, Boşnak M., Çelik H., Bulut M. Alkol
yoksunluğu modelinde ketyapinin oksidan moleküller üzerine etkileri 32. Ulusal Fizyoloji
Kongresi , Denizli,18-22 Eylül 2006
Uluslar arası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Ozen, M.E., Yumru, M., Savas, H.A., Cansel, N., Herken, H., Neuroleptıc Malıgnant Syndrome
Induced By Zıprasıdone On The Second Day Of Treatment: A Case Report, The World Journal Of
Biological Psychiatry 8, 42-4, 2007.
Kurt, E., Güler, O., Serteser, M., Cansel, N., Ozbulut, O., Altınbaş, K., Alataş, G., Savaş, H.,
Gecici, O., The Effects Of Electroconvulsive Therapy On Ghrelin, Leptin And Cholesterol Levels
İn Patients With Mood Disorders, Neurosci Lett. 426, 49-53, 2007.
104
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Kalenderoğlu, A., Yumru, M., Selek, S., Cansel, N., Vırıt, O., Savaş, H.A., Gaziantep Üniversitesi
Tıp Fakültesi Yaşlılık Psikiyatrisi Birimi’ne Başvuran Hastaların Sosyodemografik Ve Klinik
Özellikleri, Anadolu Psikiyatri Dergisi 8, 179-185, 2007.
Adaletli, H., Savaş, H.A., Cansel, N., Savaş, E., Cansel, M., Dirençli İki Uçlu Bozukluğu Ve
Konjenital Hipotiroidisi Olan Hastada Tiroksin Güçlendirme Tedavisi: Olgu Sunumu Anadolu
Psikiyatri Dergisi 8, 231-233, 2007.
Vırıt, O., Savaş, H.A., Özovacı, A., Cansel. N., Bir Olgu Sunumu: Parkinson Psikozunda
Aipiprazol. Psikiyatride Derlemeler, Olgular Ve Varsayımlar 2007: Baskıda.
105
4.3
FEN – EDEBİYAT FAKÜLTESİNİN BİLİMSEL YAYINLARI
Batı Dilleri Ve Edebiyatı
Uluslar Arası Hakemli Dergilerde Yayınlar (Makale, Derleme, Vaka Raporu , Bildiriler)
Yrd.Doç.Dr. Berrin Uçkun , ‘’A Comparative Evaluation of Vocubulary Knowledge Scale as a
Measure of Vocabulary Attainment in Foreign Language Classrooms”, Journal of Language and
Linguistics, Vol.25,No.2, 2007.
“An Analysis of the Test-taking Behavior of Language Learners Answering Reading
Gmprehansion Cluiestions- Can Open-ended Questions be an Alternative to Multiple Choice
Questions?”, Journal of Language and Linguistics, Vol.25,No.2, 2007.
Yrd.Doç.Dr.Berrin Uçkun,’Young Learners’ Attitude Towards Learning English
Foreign Language in Primary Schools”, The 11th International INGED
ELT Conference,“Stretching Boundaries”, 2007.
Yrd.Doç.Dr. Berrin Uçkun , “M.E.B. Tarafından 6. Sınıflar İçin Geliştirilmiş İngilizce Ders
Kitaplarının İncelenmesi”, Mersin
Üniversitesi Yabancı Dil Öğretimi Kurultayı, Yabancı Dil Öğretiminde Ders Kitapları Kullanımı,
26-27 Nisan 2007.
Yrd.Doç.Dr. Filiz Yalçın TILFARLIOĞLU , “The comparison and contrast of curriculums
used at English Language Teaching (ELT)
Departmants”, 1 (49) 2006 Language and Literature.
Yrd.Doç.Dr. Filiz Yalçın TILFARLIOĞLU , “What makes good writing, “good”
Multilingualism and Applied Comperetive Linguistics. (2006) Brussels Belgium. Bildiri
Kitabı sayfa: 147-148 (Poster olarak sunuldu)
Yrd.Doç.Dr. Filiz Yalçın TILFARLIOĞLU , “Mühendislik Eğitiminde Yabancı Dil:
Yabancı Dille mi? Yabancı Dilde mi?” MMO Eğitimi Sempozyumu, Bildiriler Kitabı
2005 ISBN:975-395-990-7 Sayfa 335-342
106
Tarih Bölümü
Öğretim Elemanlarının Bilimsel Faaliyetleri
Okt.Dr. Ali Gürsel ,
“Cumhuriyetin Temel İlkeleri ve Bugün Karşılaşılan Tehtitler”, Gaziantep Üniversitesi CCG Anfi,
05 Aralık 2006.
“AB ve ABD’nin B.O.D. ve G.O.D. Politikaları”, Gaziantep Üniversitesi Ömer Asım Aksoy
Konferans Salonu, 13.04.2007.
“TBBM’nin Açılışı” Gaziantep Üniversitesi CCG Anfi, 24-27 Nisan 2007
Okt.Dr. Metin KOPAR
“Atatürk ve Bilim”, Gaziantep Ticaret Odası Salonu, 17.11.2006
“Ermeni Sorunu”, Gaziantep Lisesi, 15 Mart 2007
“Antep’in Kurtuluşu-Ermeni Fransız İşbirliği” Belediye Konferans Salonu, 08.12.2006.
Okt. Mehmet BİÇİCİ
“Atatürk”, Bayındırlık İl Müdürlügü, Gaziantep, 29.11.2006
“Atatürk ve Çağdaşlaşma” İl Milli Egitim Müdürlügü, Gaziantep, 15.11.2006
“Çanakkale Savaşlarında Türk’ün İnsanlık Anlayışı” Yakındogu Üniversitesi Lefkoşa—Kıbrıs,
18.03.2007
“Ermeni İdaaları”, İl Milli Egitim Müdürlügü, Gaziantep, 11.04.2007
“Türkiye ve Dış Tehditler”, Atatürkçü Düşünce Topluluğu, Gaziantep Üniversitesi, 26.04.2007
Paneller
Okt. Ayşe ERKMEN
“Atatürk ve Kadın”, Atatürkçü Düşünce Derneği, Gaziantep, 08.03.2007
107
Türk Dili Ve Edebiyatı
Kitaplar
Doç.Dr. Fuzuli BAYAT
Oğuz Destan Dünyası Oğuz Namelerin Tarihi, Mitolojik Kökenleri ve Teşekkülü
Ötüken Neşriyat, İstanbul 2006.
Yrd.Doç.Dr. Halil İbrahim YAKAR
Hamdi Baba ve Divanı, Gaziantep 2007.
Ana Hatlarıyla Türk Şamanlığı , Ötüken Neşriyat, İstanbul 2006.
Bildiriler
Yrd.Doç.Dr. Behiye KÖKSEL
“ Türk Halk Türkülerinde Avla İlgili Semboller”, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları
Enstitüsü, Türk Kültüründe Av Sempozyumu, Kasım 2006.
Yrd.Doç. Dr. M.Celal Varışoğlu
“Nesimi Divanında Rind-Zahid İkilemi ve Gerçek Aşığın Portresi”, I. Uluslararası Seyyit Nesimi
Sempozyumu Bildirileri (17-19 Haziran 2005/Ankara), Ankara, 2006, s.312-323.
Yrd.Doç.Dr. Murat Ceritoğlu
“Kırgızcada Ünsüz Uyumu Dışında Kalan Ek Biçim Birimlerin Karşılaştırmalı
Değerlendirilmesi”, Kazakistan Men Türkiyanın Ortak Medeni Kundılıktarı Attı Halıkaralık
Gılımı-Teoriyalık Konferentsiya, 142-144, 2007.
Makaleler
Yrd.Doç.Dr. Halil İbrahim YAKAR
“Alevi-Bektaşi Geleneğinde Şiir Yazan Antepli Tekke Şairleri”, Hacı Bektaş Veli, S.42, s.75-92.
“Türk Dili Araştırmalarında Polonya Türkolojisinin Yeri”, Kazakistan ve Türkiye’nin Ortak,
Kültürel Değerleri Uluslararası Sempozyumu, 21-23 2007, Sa Almatı-2007, s. 177-192.
Arş. Gör. İbrahim ARIKAN
“Ermeni Harfli Kıpçak Türkçesi”, Modern Türklük Araştırmaları, cilt:3 sayı:4, 2006 Aralık.
108
Matematik Bölümü
S.Birlik, M.Menekşe,Fonksiyon Uzaylarında Lineer Homeomorfizmalar.
II.Türk Dünyası Sempozyumu.
S.Bulu, S.Birlik Fuzzy Topolojik Uzaylarda Fuzzy Ağların Yakınsaklığı Erciyes
ııı)S.Birlik, S.Babanınoğlu Ayrık Serbest Gruplar Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Dergisi.
N.Uğurluer,S.Birlik Fuzzy Topolojik Uzaylarda Sabit Nokta Teoremleri. II. Türk Dünyası
Matematik Sempozyumu 2007
Uluslar Arası Makaleler
Mehmet AÇIKGÖZ, The Action of Hecke Operators on Fourier Series and The Relations Between
Peterson Inner Product and Congruence Subgroups, Journal of Applicable Functional Differential
Equations(JAFDE), Vol.1 no:1, 1-8 (Jan-Jun 2006).
Mehmet AÇIKGÖZ ve Yusuf KARAKUŞ, Simultaneous Approximation Problem in The Sum FNorm, Journal of Approximation Theory and Applications (JATA), Vol. 3 no: 1 (2007).
Mehmet AÇIKGÖZ, Mine Menekşe, On Banach-Steinhause theorems in generalized 2-normed
spaces, International Journal of Contemporary Mathematical Sciences, Vol. 2, 2007, no. 22, 1077 1083.
Abilov Y., Mehmet AÇIKGÖZ, On Some Properties of Banach Spaces and Banach Algebras,
International Mathematical Forum, Vol. 2, 2007, no. 24.
Mehmet AÇIKGÖZ, A Review on 2-Structures, International Journal of Math. Analysis, Vol. 1,
2007, no. 4, 187 – 191.
Açıkgöz, M., A. Goshabulaghi, On Quasi Quadratic Functionals And Existence Of Related
sesquilinear functionals ( Accepted ).
Ulusal Makaleler
Mehmet AÇIKGÖZ, 2-normlu ve 2-Banach uzaylarında kesin konvekslik ve kesin 2-konvekslik,
F.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 19/ 3 (2007) (Basıma Kabul Edildi).
Mehmet AÇIKGÖZ, Fonksiyonel Analizde 2-Banach Uzaylarına Doğru Yolculuk ve Bu
Uzaylarda Yaklaşım Teorisi, XIX. Ulusal Matematik Sempozyumu, Dumlupınar Üniversitesi,
Kütahya/ TÜRKİYE, 22-25 Ağustos 2006. (Basıma Kabul Edildi).
Mehmet AÇIKGÖZ, Genelleştirilmiş 2-Normlu Uzaylarda Yaklaşım, XIX. Ulusal Matematik
Sempozyumu, Kütahya/ TÜRKİYE, 22-25 Ağustos 2006. (Basıma Kabul Edildi).
Mine MENEKŞE ve Mehmet AÇIKGÖZ, Sınırlı Lineer 2-Fonksiyoneller, XIX. Ulusal Matematik
Sempozyumu, 22-25 Ağustos 2006, Kütahya / TÜRKİYE. (Basıma Kabul Edildi).
109
Umut Atlığ ve Mehmet AÇIKGÖZ,G-İç çarpım uzaylarında bazı eşitsizlikler ve G-Hilbert
uzayları, XIX. Ulusal Matematik Sempozyumu, 22-25 Ağustos 2006, Kütahya / TÜRKİYE.
(Basıma Kabul Edildi).
Uluslar arası Bildiriler
Mehmet AÇIKGÖZ and Shahram REZAPOUR, Some Results on Best and 2-Best Approximation
in 2-Banach Spaces, International Conference on Complex Analysis and Potentional Theory
(ICCAPT-2006) Satellite to the international congress of Mathematicians, September 8-14, 2006,
GEBZE-TURKEY.
Mehmet AÇIKGÖZ, Some Results on Proximinality and 2-Epsilon Proximinality, 37th Annual
Iranian Mathematics Conference, Azarbaijan University of Tarbiat Moallem, Azarshahr, Tabriz,
IRAN, September 2-5, 2006.
Shahram REZAPOUR and Mehmet AÇIKGÖZ, Effective Sets and Approximation, International
Conference on Complex Analysis and Potentional Theory (ICCAPT-2006) Satellite to the
International Congress of Mathematicians, September 8-14, 2006, GEBZE-TURKEY
Mehmet AÇIKGÖZ, On 2-Structures, International Scientific Conference, Mathematical Analysis,
Differential Equations, September 18-23, 2006, Uzhgorod, UKRAINE.
A. Goshabulaghi, M. AÇIKGÖZ, On quasi quadratic functionals and existence of related
sesquilinear functionals (Poster), 16th Seminar on Mathematical Analysis and its Applications
(SMAA16), 4-5 February, 2007, Ferdowsi University, Mashhad, IRAN.
Mehmet AÇIKGÖZ, Approximation on 2-Structures, International Symposium on Geometric
Function Theory and Applications, August 20-24, 2007, Istanbul, TURKEY.
A. Goshabulaghi, M. AÇIKGÖZ, On representability of quasi quadratic functionals over general
*-rings (Poster), 38th Annual Iranian Mathematics Conference, University of Zanjan, September
3-6, 2007, Zanjan-İRAN.
Mehmet AÇIKGÖZ, A study on action of Hecke operators over some functions and series, 38th
Annual Iranian Mathematics Conference, University of Zanjan, September 3-6, 2007, ZanjanİRAN.
Ulusal Bildiriler
Mehmet Açıkgöz, Fonksiyonel Analizde 2-Banach Uzaylarına Doğru Yolculuk Ve Bu Uzaylarda
Yaklaşım Teorisi, XIX. Ulusal Matematik Sempozyumu, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya/
TÜRKİYE, 22-25 Ağustos 2006.
Mehmet Açıkgöz, Genelleştirilmiş 2-Normlu Uzaylarda Yaklaşım, XIX. Ulusal Matematik
Sempozyumu, Kütahya/ TÜRKİYE, 22-25 Ağustos 2006.
Mine Menekşe Ve Mehmet Açıkgöz, Sınırlı Lineer 2-Fonksiyoneller, XIX. Ulusal Matematik
Sempozyumu, 22-25 Ağustos 2006, Kütahya / TÜRKİYE.
110
Mehmet AÇIKGÖZ, 2-Normlu ve Genelleştirilmiş 2-Normlu Uzaylarda bazı yeni Kavramlar
üzerine genel sonuçlar,II.Türk Dünyası Matematik Sempozyumu, 04-07 Temmuz
07,Sakarya/TÜRKİYE.
Nazlı Bölür, Mehmet AÇIKGÖZ, 2-Normlu Uzaylarda 2-Normlu Kümeler, II. Türk Dünyası
Matematik Sempozyumu, 04-07 Temmuz 2007, Sakarya / TÜRKİYE.
Mustafa Gül, Mehmet Açıkgöz, 2-Normlu ve 2-Banach Uzaylarında Düzgün Konvekslik ve
Düzgün 2-Konvekslik Üzerine Bazı Karakteristik Özellikler ve Sonuçlar, II. Türk Dünyası
Matematik Sempozyumu, 04-07 Temmuz 2007, Sakarya / TÜRKİYE.
O. Tekin Sayar, Mehmet Açıkgöz, 2-Normlu Uzaylarda Kesin Konvekslik ve Kesin 2- Konvekslik
Üzerine Bazı Sonuçlar, II. Türk Dünyası Matematik Sempozyumu, 04-07 Temmuz 2007, Sakarya
/ TÜRKİYE.
Kılıç Bülent, Mehmet Açıkgöz, Bir Fonksiyon ve Türevlerine Aynı Anda Yaklaşım, II. Türk
Dünyası Matematik Sempozyumu, 04-07 Temmuz 2007, Sakarya / TÜRKİYE.
Cuma Kapdı, Mehmet Açıkgöz, Hecke Operatörlerinin Genelleştirilmiş Dedekind Fonksiyonlarına
Uygulanması Üzerine Bir Çalışma, II. Türk Dünyası Matematik Sempozyumu, 04-07 Temmuz
2007, Sakarya / TÜRKİYE.
Açıkgöz, M., Hecke operatörleri ve etkileri üzerine, xx. ulusal matematik sempozyumu, erzurum
atatürk üniversitesi, eylül 3-6, 2007, erzurum –türkiye.
Açıkgöz, M., f-normu altında trigonometrik ve cebirsel polinomlarla türevlenebilir fonksiyonlara
yaklaşım üzerine, XX. Ulusal Matematik Sempozyumu, Erzurum Atatürk Üniversitesi, Eylül 3-6,
2007, Erzurum –TÜRKİYE.
Bitirilen Tezler
Bülent Kılıç ile, Mehmet Açıkgöz, Bir Fonksiyon ve Türevlerine Aynı Anda Yaklaşım, Gaziantep
Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Anabilim Dalı, Ağustos-2007, GAZİANTEP
(Master Tezi)
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Mehmet Şahin, A Study on LX Lattices in Generalized Fuzzy Sets, Journal of Qafqaz University,
Number 17, 2006, 15-20
Mehmet Şahin, On Carathedory Extension Theorem on Fuzzy Measure Spaces, Far East Journal of
Mathematical Sciences (FJMS) 26(2), 2007, 311-317
Mehmet Şahin and Ziya Yapar, Measure in Generalized Fuzzy Sets, Far East Journal of
Mathematical Sciences (FJMS) 24(2), 2007, 217-226
Mehmet Şahin and M. B. Ragimov, The Theory of Multidimensional Differantial Equations in Lie
Group and Conditions for Their Exact Solvability, International Mathematical Forum, 2, 2007, no.
5, 243-249
111
Mehmet Şahin and M. B. Ragimov, Spectral Theory of Ordered Pairs of the Linear Operatorsacting in Different Banach Spaces and Applications, International Mathematical Forum, 2, 2007,
no. 5, 223-236
Uluslararası Konferanslarda Sunulan Bildiriler
Mehmet Şahin and Asker Ali Abiyev and Azer Abiyev, The General Algorithm of Balanced
Squares, ICSCCW-2007, Fourth International Conference on Soft Computing with Words and
Perceptions in System Analysis, Decision and Control, 155-162
Mehmet Şahin, A Study on Generalized Fuzzy σ − Algebra and Generalized Fuzzy Measures,
ICSCCW-2007, Fourth International Conference on Soft Computing with Words and Perceptions
in System Analysis, Decision and Control, 203-208
N. Olgun, A. Erdogan, Some Results On Universal Modules, Int. Math. Forum,
Vol. 1, 2006, no. 13-16, 707 - 712.
Mine MENEKŞE ve Mehmet AÇIKGÖZ, Sınırlı Lineer 2-Fonksiyoneller, XIX. Ulusal Matematik
Sempozyumu, 22-25 Ağustos 2006, Kütahya / TÜRKİYE.
Mehmet AÇIKGÖZ, Mine Menekşe, On Banach-Steinhause theorems in generalized 2-normed
spaces, International Journal of Contemporary Mathematical Sciences, Vol. 2, 2007, no. 22, 1077
– 1083
M.Menekşe, S.Birlik Fonksiyon Uzaylarında Lineer Homeomorfizmalar.
II. Türk Dünyası Matematik Sempozyumu
112
Sosyoloji Bölümü
Ulusal ve Uluslar arası Kongre , Sempozyum Bildirileri ve Makaleler
Yrd.Doç.Dr.Özkan Yıldız , “Gaziantep’te Sokakta Yaşayan ve Madde Kullanan Çocukların
Demografik ve Sosyo-Ekonomik Özellikleri” (Dr. E. Baki Adaş’la birlikte), 5. Sokakta Çalışan ve
Yaşayan Çocuklar Sempozyumu, Gaziantep Üniversitesi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 4-6
Kasım 2006, Gaziantep.
Yrd.Doç.Dr.Özkan Yıldız , “Gaziantep’te Sokakta Çalışan Çocukların Demografik ve SosyoEkonomik Özellikleri”, (Dr. E.Baki Adaş’la birlikte), 5. Sokakta Çalışan ve Yaşayan Çocuklar
Sempozyumu, Gaziantep Üniversitesi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 4-6 Kasım 2006,
Gaziantep.
Yrd.Doç.Dr.Özkan Yıldız , “Medya-Şiddet İlişkisi: Eleştirel Bir Analiz”, “Yaklaşımlar, Eğilimler
ve Sorunlar”, Radyo Televizyon Yayınları Kamuoyu Araştırmaları Platformu, Türkiye Radyo
Televizyon Kurumu (TRT) ve Maltepe Üniversitesi, 31 Ekim 2006.
Yrd.Doç.Dr.Özkan Yıldız , “Medya, Toplum ve Sokak Çocukları”, Uluslararası Katılımlı VII.
Adli Bilimler Sempozyumu-Çocuk İstismarı ve İhmaline Güncel Yaklaşımlar-, Gaziantep
Üniversitesi, Adli Tıp Anabilim Dalı ve Adli Tıp Uzmanları Derneği, 24-27 Mayıs 2007,
Gaziantep.
Yrd.Doç.Dr.Özkan Yıldız , “The Reproduction Political Polarization Through Civil Society in
Turkey”, 8th Annual Conference of the European Sociological Association, -Conflict, Citizenship
and Civil Society-, Glasgow, 3rd - 6th September, 2007.
Yrd.Doç.Dr.Özkan Yıldız ,“Neo-liberalizm, Sosyal Devlet ve Türkiye’de Vakıflar”, Sivil Toplum
Dergisi, Yıl: 4, Sayı, 15, İstanbul, Ekim 2006.
Yrd.Doç.Dr.Özkan Yıldız , “Sokak Çocuklarıyla Mücadelede Sivil Toplum Örgütlerinin Rolü”,
Sivil Toplum Dergisi, Yıl. 4, Sayı, 16, İstanbul, Kasım 2006.
Yrd.Doç.Dr.Özkan Yıldız , “Türkiye’de 80 Sonrası Kadın Sivil Toplum Örgütlerinin Çelişkili
Konumu”, Kadın Çalışmaları Dergisi, Cilt. 1, Sayı. 3, İstanbul, Aralık 2006.
Yrd.Doç.Dr.Özkan Yıldız , “Sivil Toplum Örgütleri, Özerklik: Kavramsal Bir Açılım”, Gaziantep
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 6, Sayı 1, Gaziantep, Temmuz 2007.
Yrd.Doç.Dr.Özkan Yıldız , “Küresel Sivil Toplumun Paradoksları”, Sosyoloji Dergisi, Özel Sayı,
Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Haziran 2007.
Yrd.Doç.Dr.Özkan Yıldız , Türkiye’de Çocuk İşçi Sorununun Toplumsal Görünümü, Qafqaz
Universiteti Jurnalı, Sosial ve Humanitar Elmlar, No.18, Kasım 2006.
Yrd.Doç.Dr.Meltem Karadağ , “Family, Education and Embodiment: Cultural Capital in
Provincial Cities in Turkey”, Sempozyum adı : Joint Conference of the ESA Research Network for
The Sociology of Culture and the Cultural Policy Resarch Center, Belçika, Kasım 2006
113
Yrd.Doç.Dr.Meltem Karadağ, “Claims on Citizenship at the Local Level: Local Elites and City
Politics”, The 8th Conference of the Eurpean Sociological Association,(2. isim), İngiltere,Eylül
2007
Yrd.Doç.Dr.Emin Baki Adaş , “The Making of Entrepreneurial Islam and Islamic Spirit of
Capitalism,” Journal for Cultural Research. 10 (2): 89-114, 2006.
Yrd.Doç.Dr.Özkan Yıldız , (Özkan Yıldız ile) “Sokak Çocukları’ Sorunuyla Mücadelede Sivil
Toplum Örgütlerinin Rolü,” Sivil Toplum Dergisi, 4 (16): 15-28, 2006.
Yrd.Doç.Dr.Emin Baki Adaş , “Marka Kentin Arakasındaki Yoksulluk.” Evrensel Kent Eki,
Kasım 2006.
Yrd.Doç.Dr.Emin Baki Adaş , “Culturalizing Economy, ‘Economizing Culture: Islamic
Entrepreneurs in Turkey.” ESA Conference on Perspectives on European Cultures, Gent, Belgium,
November 17-19, 2006.
Yrd.Doç.Dr.Emin Baki Adaş , “Gaziantep’te Yoksulluk ve Sokak Çocukları” 5. Ulusal Sokakta
Yaşayan ve Çalışan Çocuklar Sempozyumu, Gaziantep, Kasım 3-5, 2006.
Yrd.Doç.Dr. Şerife Geniş Adaş , “Producing Elite Localities: The Rise of Gated Communities in
Istanbul.” Urban Studies. 44 (4) 771–798, 2007.
Yrd.Doç.Dr. Şerife Geniş Adaş , “Globalization of Cities: Towards Conceptualizing a New
Politics of Place-Making in a Transnational Era,” Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,
6(1): 59-77, 2007.
Yrd.Doç.Dr. Şerife Geniş Adaş , “Küreselleşme, Toplumsal Eşitsizlik ve Mekansal Ayrışma,”
Sivil Toplum Dergisi (Journal of Civil Society), 5 (17-18): 69-84, 2007.
Yrd.Doç.Dr. Şerife Geniş Adaş , “İstanbul’da Kentsel Ayrışma: Mekansal Dönüşümde Farklı
Boyutlar,” European Journal of Turkish Studies, Book reviews, URL :
http://www.ejts.org/document580.html, 2006.
Yrd.Doç.Dr. Şerife Geniş Adaş , “Formation and Transformation of a Diaspora in Turkey: The
History and Identity of Albanian.
Yrd.Doç.Dr. Şerife Geniş Adaş , Turks,” Marie Curie Conference on “Politics of Exclusion and
Return: The Phenomena of Diaspora Formation, Budapeşte, Macaristan, 27 Haziran-1 Temmuz
2007.
Yrd.Doç.Dr. Şerife Geniş Adaş , Kelly Lynne Maynard & Şerife Geniş. “The Albanian
Community of Samsun, Turkey: A Story of Three Migrations.” The Fourteenth Annual Central
Eurasian Conference, Indiana University at Bloomington, Mart 31-1 Nisan 2007.
Yrd.Doç.Dr. Şerife Geniş Adaş , “Kültür ve Kent: Günümüz Kentleşme Süreçlerini Anlamada
Kültürün Yeri ve önemi,” Türkiye Mimarlık Politikasına Doğru: Mimarlık ve Kent Buluşmaları 5,
Türkiye Mimarlar Odası ve Gaziantep Mimarlar Odası, Gaziantep, 11-13 Mayıs 2007.
114
Tarih Bölümü
Ulusal ve Uluslar arası Konferanslar , Paneller , Makaleler
Yrd.Doç.Dr.Süleyman Ünüvar,“Çanakkale Zaferi’nin Türk Tarihindeki Yeri”, Kargamış
Kaymakamlığı, Kargamış, 19 Mart 2007
Yrd.Doç.Dr. Süleyman Ünüvar, “TBMM’nin Açılışı ve Milli Egemenlik”, Gaziantep Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi Ömer Asım Aksoy Konferans Salonu, Gaziantep, 24 Nisan 2007
Yrd.Doç.Dr. Yunus Emre Tansü, “Nevruz”, Gaziantep Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Ömer
Asım Aksoy Konferans Salonu, Gaziantep, 21 Mart 2007
Yrd.Doç.Dr. Yunus Emre Tansü, “Prof.Dr.Osman Turan”, Türk Tarihinde İz Bırakan Abide
Şahsiyetler Paneli, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Çetin Emeç Konferans Salonu, Gaziantep, 12
Ocak 2007
Yrd.Doç.Dr. Yunus Emre Tansü, “Çanakkale Deniz ve Kara Savaşları”, Çanakkale Zaferi Paneli,
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Çetin Emeç Konferans Salonu, Gaziantep, 16 Mart 2007
Yrd.Doç.Dr. Yunus Emre Tansü, “Udmurtlar”, Uluslararası İdil-Ural Araştırmaları Sempozyumu,
Kültür Araştırmaları Derneği, Kütahya, 11-12 Kasım 2006
Yrd.Doç.Dr. Yunus Emre Tansü, “Küreselleşme Sürecinde Türk Dünyası’nın Geleceği Üzerine
Düşünceler”, ICANAS 38 Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, Atatürk
Kültür, Dil ve Tarih Kurumu Başkanlığı, Ankara, 10-15 Eylül 2007
Yrd.Doç.Dr. Yunus Emre Tansü, “Pazarola Hasan Bey”, Kubbealtı Akademi Mecmuası, Yıl 35,
Sayı 4, Ekim 2006, ss.56-59
Yrd.Doç.Dr. Yunus Emre Tansü, “Türk Vakıf Medeniyeti Üzerine Düşünceler”, Kubbealtı
Akademi Mecmuası, Yıl 36, Sayı 1, Ocak 2007, ss79-82.
Yrd.Doç.Dr. Yunus Emre Tansü, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk”, Gaziantep Anadolu Lisesi
Konferans Salonu, Gaziantep, 11 Aralık 2006
Yrd.Doç.Dr. Yunus Emre Tansü, “Bilge Kağan ve Orhun Abideleri”, Şahinbey Cumhuriyet Lisesi
Konferans Salonu, Gaziantep, 15 Aralık 2006
Yrd.Doç.Dr. Yunus Emre Tansü, “Çanakkale Zaferi”, Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı Dörtyol
Şubesi, Dörtyol, 17 Mart 2007
Yrd.Doç.Dr. Yunus Emre Tansü, “Çanakkale Zaferi”, Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı Antakya
Şubesi, Antakya, 19 Mart 2007
Yrd.Doç.Dr. Yunus Emre Tansü, “Çanakkale Zaferi” Gaziantep Kolej Vakfı Okulları Konferans
Salonu, Gaziantep, 20. Mart 2007
Yrd.Doç.Dr.Yunus Emre Tansü, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk”, Şehitkamil Abdülkadir
Konukoğlu Lisesi Konferans Salonu, Gaziantep 26 Mart 2007
115
Yrd.Doç.Dr. Yunus Emre Tansü, “Atatürk ve Gençlik”, Gaziantep Üniversitesi Fen Edebiyat
Fakültesi Ömer Asım Aksoy Konferans Salonu, Gaziantep, 17 Mayıs 2007
Y.Doç.Dr. Celal Pekdoğan , “151 Numaralı Gaziantep Şer’iyye Sicilinin Transkripsiyonu ve
Değerlendirilmesi” Faruk YILMAZ, Yüksek Lisans Tezi, Şubat 2007
Yrd.Doç.Dr. Murat Çelikdemir , III Numaralı Maraş Ahkâm Defterine Göre Ayıntap (H 11961229/ 1782-.1814)” Sevde Nur GÜLDİKEN, Yüksek Lisans Tezi, Haziran 2007
“Savaş Döneminde ve Barış Sürecinde Türk-Boşnak İlişkileri (1990-1995)” Seçkin KILIÇ,
Yüksek Lisans Tezi, Şubat 2007
Yrd.Doç.Dr. Murat Çelikdemir Çanakkale Zaferi Paneli, 19 Mart 2007, Ömer Asım Aksoy
Konferans Salonu
“Atatürk ve Gençlik” Gaziantep Polis Meslek Yüksekokulu (10 Kasım 2007)
Öğr.Gör.Dr. İsmail Altınöz ; “Gypsies İn The Balkans During The Ottoman”, Thırd Internatıonal
Congress On Islamıc Cıvılatıon In The Balkans, Bucharest, Romania, 1-5 November 2006.
Öğr.Gör.Dr. İsmail Altınöz ; “Osmanlılarda Marka Ve Kalite Olgusu”, USİS 2007 Üniversite
Sanayi İşbirliği Sempozyumu, ATSO Kongre Salonu Hanlı/Sakarya 5-6-7 Haziran 2007.
Öğr.Gör.Dr. İsmail Altınöz ; “Çanakkale Zaferi”, Panel, 19 Mart 2007, Gaziantep Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Öğr.Gör.Dr. İsmail Pehlivan , “Nevruz Kavramı ve Günümüzdeki Anlamı”, Nevruz Paneli,
Gaziantep Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Ömer Asım Aksoy Konferans Salonu, Gaziantep,
21 Mart 2007
Arş.Gör. S.Zehra Özharat , "Çanakkale Kara Savaşları", Çanakkale Zaferi Paneli, 19 Mart 2007,
Ömer Asım Aksoy Konferans Salonu
Arş.Gör. Yüksel Babanınoğlu , “Türk Milli Bayramı Nevruz”, Nevruz Paneli, Gaziantep
Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Ömer Asım Aksoy Konferans Salonu, Gaziantep, 21 Mart
2007
116
Arkeoloji Bölümü
Bilimsel Çalışmalar, Kongrelere Katılımlar ve Bildiriler, Yayınlar
A. Doç. Dr. Turgut Haci Zeyrek “Besni Yüzey Araştırması–2006” , (T. C. Kültür ve Turizm
Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 16.08.2006 tarih ve 134887 sayılı
yüzey araştırması ruhsatı),
A. Doç. Dr. Turgut Haci Zeyrek , “Besni Kültür Varlıklarının Tanıtımı ve Ülke Turizmine
Kazandırılması Projesi–2006” , (2005 yılında başlatılan ve 5 yıllık gelişme projesi öngörülen geniş
kapsamlı bilimsel projenin 2006 yılı çalışmaları gerçekleştirilmiştir)
A. Doç. Dr. Turgut Haci Zeyrek , “Nikomedeia Nekropolleri Kazı Projesi–2006”
A. Doç. Dr. Turgut Haci Zeyrek , “Nikomedeia Gömü ve Gömüt Kültürü Projesi–2006”
A. Doç. Dr. Turgut Haci Zeyrek , “Side Konut Alanı Kazı Projesi–2006”
A. Doç. Dr. Turgut Haci Zeyrek , “Haluk Perk Müzesi Ölçü ve Tartı Gereçleri Yayın Projesi–
2006”
A. Doç. Dr. Turgut Haci Zeyrek , “Haluk Perk Müzesi Figürinlerinin Yayın Projesi–2006”
A. Doç. Dr. Turgut Haci Zeyrek , “Haluk Perk Müzesi Kandil Katalogu Yayın Projesi–2006”
A. Doç. Dr. Turgut Haci Zeyrek , “Besni Kazı Çalışmaları–2007”, (T. C. Kültür ve Turizm
Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 11.05.2007 tarih ve 82201 sayılı
kazı ruhsatıyla, 20.05.2007–29.08.2007 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir).
A. Doç. Dr. Turgut Haci Zeyrek , “Besni Yüzey Araştırması–2007” (T. C. Kültür ve Turizm
Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 08.08.2007 tarih ve 137368 sayılı
yüzey araştırması ruhsatıyla, 08.08.2007-31.12.2007).
A. Doç. Dr. Turgut Haci Zeyrek, “Besni Kültür Varlıklarının Tanıtımı ve Ülke Turizmine
Kazandırılması Projesi–2007” (2005 yılında başlatılan ve 5 yıllık gelişme projesi öngörülen geniş
kapsamlı bilimsel projenin 2007 yılı çalışmaları gerçekleştirilmiştir).
A. Doç. Dr. Turgut Haci Zeyrek , “Nikomedeia Nekropolleri Kazı Projesi–2007”
A. Doç. Dr. Turgut Haci Zeyrek , “Nikomedeia Gömü ve Gömüt Kültürü Projesi–2007”
A. Doç. Dr. Turgut Haci Zeyrek , “Side Konut Alanı Kazı Projesi–2007”
A. Doç. Dr. Turgut Haci Zeyrek, “Haluk Perk Müzesi Ölçü ve Tartı GereçleriYayın Projesi–2007”
A. Doç. Dr. Turgut Haci Zeyrek , “Haluk Perk Müzesi Figürinlerinin Yayın Projesi–2007”
A. Doç. Dr. Turgut Haci Zeyrek , “Haluk Perk Müzesi Kandil Katalogu Yayın Projesi–2006”
117
Turgut H. Zeyrek, “Statues and Reliefs from Nikomedeia; Nikomedeia’dan Heykel ve
Kabartmalar; The 28th International Symposium of Excavations, Surveys and Archaeometry.
Meeting on the Results of Museum Research, 2006 Çanakkale,
Turgut H. Zeyrek, “Survey in Besni (Adiyaman); Besni Yüzey Araştırması–2006”; The 29th
International Symposium of Excavations, Surveys and Archaeometry. Meeting on the Results of
Museum Research, 28.05–01.06 2007 Kocaeli University, Kocaeli,
Turgut H. Zeyrek, “Yüzey Araştırmaları–2006 Işığında Besni’den Mozaikler; Geçmişten
Günümüze Mozaik Köprüsü; 4. Uluslar arası Türkiye Mozaik Sempozyumu”, Gaziantep
08.06.2007.
Turgut H. Zeyrek, İlksen Özbay, “Statuen und Reliefs aus Nikomedeia; Statues and Reliefs from
Nikomedeia”, Istanbuler Mitteilungen 56, Tübingen, 273–316 (2007).
Turgut H. Zeyrek, “Portrait Bust of a Young Man of the Julio-Claudian Family”, Ancient West
and East, Academic Publishers Brill, 5,1–2, London, 215–223 (2006).
Turgut H. Zeyrek, House Slaves in the Hellenistic and Roman Worlds, Phillip&Phillip Verlag,
Berlin (2006). (ISBN 300–0206001–9).
Turgut H. Zeyrek, “Medeniyetler Kavşağı Adıyaman; Güneydoğu Anadolu’da Bir Açık Müze:
Adıyaman”, Adıyamanlılar 17, Ed.: Feti Akar, Çoşkun Yılmaz, İstanbul, 61 (2006).
Turgut H. Zeyrek, “Adıyaman; Arkeoloji Açısından Önemli Bir Merkez”, Adıyamanlılar 18, Ed.:
Feti Akar, Ferhat Canbey, İstanbul, 72-73 (2007).
Turgut H. Zeyrek, “Besni Nekropollerinden Kaya Mezarları; The Rock Tombs in the Necropolises
of Besni (Adıyaman-Turkey)”, Belkıs Dinçol ve Ali Dinçol’a Armağan, VITA, Festschrift in Honor
of Belkıs Dinçol and Ali Dinçol, Ed.: Metin Alparslan, Meltem Doğan – Alparslan ve Hasan Peker,
Ege Yayınları, İstanbul 2007 (ISBN 978-975-807-161-6): 807-828.
Turgut Zeyrek-Ali Nadir Zeyrek ve Ayşegül Zeyrek, Besni. Paralā – Octacuscum – Bahasna.
Anadolu’nun Güneydoğusunda Antik Bir Kent ve Yakın Çevresinin Arkeolojik Açıdan Genel
Değerlendirmesi, Besni Belediyesi Yayınları (Graphis Matbaa/Ege Yayınları), İstanbul 2006
(ISBN 975–807–121–1).
Turgut H. Zeyrek, “Wohnhäuser in Side”, Deutsches Archaeologisches Institut-Istanbul (2007)
Besni Kültür Varlıklarının Tanıtılması ve Ülke Turizmine Kazandırılması Projesi kapsamında
öngörülen hususlar hakkında yerli ve yabancı bilim adamlarına farklı yer ve tarihte 2006-2007 yılı
boyunca çok sayıda sunum yapılmıştır.
Ergeç R. , ‘Zeugma’da 1992-1998 Döneminde Mozaik Kaldırma Çalışmaları’
Geçmişten Günümüze Mozaik Köprüsü: 4. Uluslararası Türkiye Mozaik Sempozyumu, 6-9
Haziran2007 Gaziantep
Abiyev A. A.- Ergeç R.- Şahan, M., ‘ Sihirli Kareler ve Mozaikler’ Geçmişten Günümüze Mozaik
Köprüsü: 4. Uluslararası Türkiye Mozaik Sempozyumu, 6-9 Haziran 2007 Gaziantep
118
Ergeç R. “Zeugma’da Kaçak Kazılar, Bilimsel Araştırmalar ve Zeugma Nekropolü ” Uluslararası
Geçmişten Geleceğe Zeugma Sempozyumu Bildiri Kitabı Ed. Rifat ERGEÇ, Gaziantep, 2006 s.
81-90
Ergeç R. “Kültür Kaosunda Özlenen Gaziantep” Ayıntap, No: 6, 2006 s.19-20,
Ergeç R. “Gaziantep ve Kalesi Hakkında Bilinmesi Gerekenler” Ayıntap, No: 7, 2006 s.22-27,
Ergeç R. “Eski Çağ Tıbbı ve Tıp Aletleri” Ayıntap, No: 8, 2006, s. 4-7,
Ergeç R. “ Zeugma’dan Yansımalar”, Belkıs- Zeugma ve Mozaikleri, Ed. Rifat Ergeç, İstanbul,
2006 s. 23-30
Ergeç R. “ Zeugma’da Yapılan Kazı ve Araştırmalar”, Belkıs-Zeugma ve Mozaikleri, Ed. Rifat
Ergeç, İstanbul, 2006 s. 30-34
Ergeç R. “ Zeugma Villaları ve Mozaikleri : Çıkarılma ve Taşınmaları”, Belkıs- Zeugma
ve Mozaikleri, Ed. Rifat Ergeç, İstanbul, 2006 s. 34-36
Ergeç R. “Belkıs/Zeugma’nın Kronolojik Tarihi”, Belkıs- Zeugma ve Mozaikleri, Ed. Rifat Ergeç,
İstanbul, 2006 s. 17-22
Ergeç R. “Güneydoğu Anadolu Bölgesi Arkeolojisi” GAP Bölgesi Rehberlik İhtisas Semineri,
5 Kasım 2006
Ergeç R “Açık Hava Müzeleri Zeugma Örneği” Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Yüksek
Lisans Öğrencilerine 26 Eylül 2007
Ergeç R. Uluslararası Geçmişten Geleceğe Zeugma Sempozyumu Bildiri Kitabı, Gaziantep 2006
Ergeç, R. Belkıs-Zeugma ve Mozaikleri, İstanbul 2006
Yrd. Doç. Dr. Eyüp AY , 2007 , Müslümantepe Kazıları , Yukarı Habur Bölgesi Mardin Kızıltepe
İlçesi Yüzey Araştırması
AY E.; ‘2006 Yılı Müslümantepe Kazısı’ 29. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri
Sempozyumu, 28.05–01.06 2007 Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli
AY E.; ‘2006 Yılı Yukarı Habur Bölgesi Mardin ili Kızıltepe ilçesi Yüzey Araştırması’ 29. Uluslar
arası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 28.05–01.06 2007 Kocaeli Üniversitesi,
Kocaeli
Birgün Gazetesi’den Faraç Çobanoğlu
İle Yrd. Doç Dr. Eyüp Ay ‘Arkeolojik Kazı
Değerlendirme’ Konulu Söyleşi. (17 Eylül 2007)
Öğr.Gör. Dr. Derya Atamtürk Duyar , Adramytteion Kazısı , 2007
Öğr.Gör. Dr. Derya Atamtürk Duyar , Resuloğlu Nekropol Kazısı , 2007
Atamtürk D.- Duyar İ.; ‘Düz ve Yüksek Tabanlılık: Ergonomik açıdan Önemi’ 12. Ulusal
Ergonomi Kongresi, 16-18 Kasım 2006, Ankara
119
Pelin C.- Yazıcı A.- Mas N.-Zağyapan R.- Atamtürk D. ‘ Body weight estimation from foot
dimansions: A preliminary Study.’ 15th. Congress of the European Anthropological Association,
31 August-3 September 2006, Budapest, Hungary
Duyar İ.- Atamtürk D. ‘Adremytteion (Örentepe) İskeletlerinde ağız ve Diş sağlığı’
29. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 28.05–01.06 2007 Kocaeli
Üniversitesi, Kocaeli
Atamtürk D.- Duyar İ. ; ‘Age-related Changes in foot- to-stature ratio and the implications of
stature and body weight estimation for forensic identification’ 7th. Kongress der Gesellschaft für
Anthropologie, 10-14 September 2007 Freiburg, Germany
Öğr. Gör. Ayşen Ay , 2007 , Osmaniye – Karatepe /Arslantaş Açık Hava Müzesinde Geç Hitit
Heykeltıraşlık eserlerin fotoğraflanması ve çizimi.
Öğr. Gör. Ayşen Ay , 2007 , Malatya Müzesinde Geç Hitit Heykeltıraşlık eserlerin fotoğraflanması
ve çizimi.
Öğr. Gör. Ayşen Ay, 2007 , Malatya – Arslantaşlar’da Geç Hitit Heykeltıraşlık eserlerin
fotoğraflanması.
Öğr. Gör. Ayşen Ay , 2007 , İslahiye – Yesemek Açık Hava Müzesinde Geç Hitit Heykeltıraşlık
eserlerin fotoğraflanması ve çizimi.
Öğr. Gör. Ayşen Ay , 2007 , Ank. Ana. Medeniyetleri Müzesinde Geç Hitit Heykeltıraşlık
eserlerin fotoğraflanması ve çizimi.
Öğr. Gör. Ayşen Ay , 2007 , İstanbul Eski Şark Eserleri Müzesinde Geç Hitit Heykeltıraşlık
eserlerin fotoğraflanması ve çizimi.
Abiyev A. A.- Ergeç R.- Şahan, M. ‘ Sihirli Kareler ve Mozaikler’ Geçmişten Günümüze Mozaik
Köprüsü: 4. Uluslararası Türkiye Mozaik Sempozyumu, 6-9 Haziran 2007 Gaziantep
120
Kimya Bölümü
Poster Bildirisi
Kabasakal, L., İmeryüz, N., Paskaloğlu, K., Deniz, M., Çelikel, Ç., Yüksel, M., Rollas, S.,
Ünsalan, S., Oruç, E., Ayanoğlu Dülger, G., “Rifampisin trinitrobenzen sülfonik asit (TNBS) ile
indüklenen sıçan kolit modelini iyileştirirken P-glikoproteinleri (P-gp) artırır”, 23. Ulusal
Gastroenterology Kongresi, The Turkish Journal of Gastroenterology, volume 17, Supplement 1,
04-07-Kasım, İstanbul, Turkey, 2006
Koçyigit-Kaymakcioglu, E. E. Oruc-Emre, S. Unsalan, S. Rollas, F. Kandemirli, N. Shvets, A.
Dimoglo, “Synthesis And Characterization of Novel Hydrazide-hydrazones and the Study of Their
Structure-Antituberculosis Activity” 6th AFMC International Medicinal Chemistry Symposium
(AIMECS 07), PC 19, 08-11 July 2007, İstanbul, Turkey.
121
4.4 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİNİN BİLİMSEL
YAYINLARI
Makaleler
Arslan, İ., Globalleşme sürecindeki finansal krizlerin ülke ekonomilerinde yarattığı etkileri,
Mevzuat Dergisi, Sayı:106, Yıl:8, Ekim 2006
Arslan, İ., Kökocak, A.K., Ekonomik İstikrar Açıdan Yabancı Sermaye, Active Dergisi, 2007,
Sayı:51
Arslan, İ., Mete, M., Bal, V., Küreselleşmenin Yerel Ekonomiler Üzerindeki Etkileri, Selçuk
Üniversitesi, Karaman İ.İ.B.F. Dergisi, Mayıs 2007
Arslan, İbrahim, Güneydoğu Anadolu’nun Kalkınma Sorunu ve Çözüm Önerileri(Mardin İlinin
Ekonomik Durumu Üzerine Bir Değerlendirme), Makalelerle Mardin II.cilt. 2007
Kökocak, A.K., Arslan, İ., Türkiye’de Yabancı sermayenin sermaye birikimine katkısı:1980-2005,
Mevzuat Dergisi, Sayı:109, Yıl:9, Ocak 2007
Bozkurt C., “Nominal Bir Çıpanın Rolü ve Türkiye’nin Enflasyon Hedeflemesine Geçiş Süreci”,
Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:3 Sayı:2 Aralık 2006.
Çeviker, A., Sarıdoğan, E.,” Bilgi Ve İletişim Teknolojileri Ve Yenilik Üretimi: Oecd Ülkeleri
üzerine Ekonometrik Bir Analiz”, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dergisi, Cilt:XXI, Sayı: 1 2006
İzgi Balcı B. Sosyal Güvenlik Sisteminin Özel Tasarruflar Üzerindeki Etkisi:Türkiye Örneği”,
Başlıklı Yayın, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:16,Sayı:1,Yıl:2007,
S:361-374.
Yıldırım, M., Örnek, İ., 2007, “Enerjide Son Seçim Nükleer Enerji”, Gaziantep Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 6 Sayı:1, 32-44.
Örnek, İ., 2007, “ Avrupa Para Birliği Bir Optimal Para Alanı mı?”, Selçuk Üniversitesi İİBF
Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Yıl: 7, Sayı: 13, 155-180.
Örnek, İ., 2007 “Dünya Ticaret Örgütü Kapsamında Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası ve Türk
Tarım Politikasının Değerlendirilmesi”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 7, Sayı
1, 319-348.
Özsağır, A., “Ekonomide Güven Faktörü”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 20, Yıl:2007.
Işık N. ,Alagöz M.,Yıldırım, M."1990 Sonrası Türkiye'de Yaşanan Krizler:1994,2000 ve 2001
krizleri" Ekonomik Kriz Öncesi Erken Uyarı Sistemleri(Ed. H. Seyidoğlu ve R. Yıldız),Makale
Derlemesi, Arıkan Yayınları, Yayın No:59, İşletme Dizisi,237-262 (2006).
Taş S.,Yıldırım M.”Küreselleşme ve İşgücü Piyasaları Üzerine Etkileri”,Küreselleşme Üzerine
Notlar(Ed.Oğuz Kaymakçı ),Nobel Yayın Dağıtım,Ankara,2007 ,ss.673-702.
122
Halis M.,Yıldırım M, Özkan B., Özkan G.”Yabancı Girişimciliği Etkileyen Faktörlerin
Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma”, Selçuk Üniversitesi Karaman İİBF Dergisi, (Haziran
2007), V(12):304-318.
Özçiçek ürkiye'de iller arası
dergisi (13) Mayıs 2007, 266-279
Fiyat
Yakınsaması"
Akdeniz
Üniversitesi
İİBF
Oztas, Ahmet; Guzelsoy, Serra S.; Tekinkus, Mehmet Development of quality matrix to measure
the effectiveness of quality management systems in Turkish construction industry, Building and
Environment, v 42, n 3, March, 2007, p 1219-1228
Özbey, Bayram; (2007) “Avrupa Birliği İstediği İçin Değil, Kendi Toplumumuz İçin İnsan
Hakları” Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Dergisi, , Sayı: 51, ss. 78-80
Seyrek, İbrahim H., Akgün Ali E. ve Özer, Gökhan, (2007)“Süreç Yeniliği Yapan Takımların
Öğrenmesine Etki Eden Faktörler ve Yenilik Çalışmasının Başarısına Etkileri”, Gaziantep
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 6, Sayı:1, pp. 17-31.
Bildiriler
Ata, H.Ali, Uğurlu Mustafa: “Avrupa Birliği Sürecinde Uygulanan Rekabet Politikalarının
Firmaların Rekabet Gücüne Etkisi: Örnek Bir Uygulama”, Marka, Kalite ve Teknoloji Yönetimi
Sempozyumu, Gaziantep: 18-19 Mayıs 2007
Ata, H.Ali, Uğurlu Mustafa: “Sermaye Yapısının Karlılık Üzerindeki Etkisi: Ampirik Bir Analiz”,
11. Finans Eğitimi Sempozyumu, Zonguldak, 17-20 Ekim 2007
Arslan, İ., Kökocak A.K., Kırgısıztan’ın Ekonomik Gelişmesinde Yabancı Sermaye Fırsatı, 5.
Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Haziran 2007, Kırgısıztan-Manas
Arslan, İ., Mete , M., Güneydoğu Anadolu Bölgesine Yönelik Uygulanan İktisadi
Politikalar(Sektörel İstihdam Analizi 1980-2004),Ege Üniversitesi, 4. Ulusal Meslek Yüksek
Okulları Sempozyumu, Mayıs 2007
Arslan, İ., Mete , M., Küreselleşmenin Üniversiteler Üzerinde Yarattığı Etkiler, 1. Üniversite
Sanayi İşbirliği Sempozyumu, 5-6-7-Haziran 2007, Sakarya
Arslan, İ., Mete , M.,“The Effects of Exchange Rate Policy On The Foreign Trade: The Turkısh
Case Over 1980-2006 Perıod”,Yaşar Üniversitesi, 3RD Internatıonal Conference on Business
Managment and Economics, 13-17 June 2007
Arslan, İbrahim “Türkiye’de Bölgesel ve Ulusal Kalkınmada Etkili Bir Mekanizma:Kalkınma
Ajansları”,AB Giriş Sürecinde Değişen Türkiye Sempozyumu , 9-10 Mayıs 2007 Çağ Üniversitesi
Arslan, İbrahim, “Sanayileşmede Serbest Bölgelerin Önemi ve Ege Serbest Bölgesi’nin İzmir’in
Ekonomik Yapısı Üzerindeki Etkilerine Yönelik Bir Araştırma”, Yaşar Üniversitesi, İzmir
Sanayinin Sorunları Ve Çözüm Önerileri Sempozyumu , Nisan 2007
Arslan, İbrahim“Türkiye’de Bölgesel Kalkınma Politikaları, (Sektörel İstihdam Analizi 19802005)”, 16. İstatistik Araştırma Sempozyumu Mayıs 2007,
123
Civan Mehmet , Kötüoğlu Ş.Gül , “Kobi’ lerde Marka Değerinin Firma Değerine Etkisi Gaziantep
Sanayi İşletmelerinde Uygulama”, TMMO odası Gaziantep, MARKETEK,2007
Çeviker, A., “Dijital Bölünme Ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi”, I. Uluslararası Mardin Tarihi
Sempozyumu bildiri kitabı, 2007
Çeviker, A., Arslan , İ.,“Dijital Bölünme Kavramına Farklı Bir Yaklaşım”, 5. Bilgi, Ekonomi ve
Yönetim Kongresi , Cilt:2, s.917, Kasım 2006, Kocaeli
Ergün Ö., Özerkazım O., Çalman İskender”Otel İşletmelerinin Pazarlama Faaliyetlerindeki Etik
Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma”, I. Ulusaltürkiye Turizmi Kongresi, 7-8 Eylül 2007, Karasu /
Sakarya.
Direkçi T. 16.03.2007 Düztepe Adil Ceydeli İlköğretim Okulu’nda İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesine ait bölümleri tanıtıcı konuşma yapılmıştır.
Direkçi T. 4-5 mayıs 2007 Tarım Kredi Kooperatifi Bölge Müdürlüğünce organize edilen ve
Tarım Kredi Kooperatifi Bölge Çalışanlarına, Gaziantep Üniversitesi Uygulama Oteli’nde
“motivasyon”, konulu iki günlük seminer verilmiştir
İzgi Balcı B. 9-10 Mayıs 2007: “AB Giriş Sürecinde Değişen Türkiye” Sempozyumunda Sunulan
“SOSYAL GÜVENLİK REFORMU VE TÜRKİYE” Başlıklı Bildiri.
Pekmezci, Turan; Demireli Cemalettin: “ İşletmelerde Markalaşma ve Fiyat Hakimiyeti
Etkileşimi” TMMOB, Makine Mühendisleri Odası, Marka, Kalite ve Teknoloji Yönetimi
Sempozyumu, Gaziantep: 18-19 Mayıs 2007.ss.151-156
Seyrek, İbrahim H. ve Aytekin, Mehmet (2007), “Features of Enterprise Resource Planning
Systems That Can Help Decision Making: The User’s Perspective”, 3rd International Strategic
Management Conference, Antalya/TURKEY, June, 2007
Halis, Muhsin; Met, Ömer Lütfü; Aytekin, Mehmet; “Konaklama İşletmelerinde Tedarikçi
Performansının Değerlendirilmesi”, I. Ulusal Türkiye Turizmi Kongresi, Sakarya, Eylül, 2007.
Yıldırım M. İl’de Sosyo-Kültürelve Ekonomik Hayat,Gaziantep Valiliği İl Emniyet Md.lüğü
(Seminer,1- 13/08/2007),Gaziantep.
Yıldırım M. “Değişim ve Gelişim”, Tarım ve Kredi Kooperatifleri Gaziantep Bölge Birliği
Md.lüğü Personel Eğitimi (Seminer, 4-5.05.2007).Gaziantep.
Yıldırım M. “Türkiye’de Büyüme,Gelir Dağılımı,Tüketim ve Verimlilik”,Türkiye’de Verimlilik
Kültürü,Gaziantep Üni-Milli Prodüktivite Merkezi İşbirliği,(Panel,17.04.2007) ,İnşaat
Müh.Konferans Salonu,Gaziantep.
Yıldırım M. İl’de Sosyo-Kültürel Dönüşüm ve Gelişmeler,Gaziantep Valiliği İl Emniyet Md.lüğü
(Seminer,5-6/19-20.04.2007),Gaziantep.
Yıldırım M. Güncel Ekonomik Gelişmeler, Gaziantep Polis MYO (Konferans,06.12.2006).
124
Yıldırım M. Gaziantep İli’nde Sosyo-Kültürel Dönüşüm ve Gelişmeler,Gaziantep Valiliği İl
Emniyet Md.lüğü Bölücü Faaliyetlere Yönelik Eylem Planı Eğitimi,(Seminer,27.11-13.12/
2006),Gaziantep.
Yıldırım M .5. Sokakta Çalışan ve Yaşayan Çocuklar Sempozyumu, 4-5 Kasım 2006
GaziantepÜni.-Büyükşehir Bel.İşbirliği(Katılım)
Yıldırım M. I.Ulusal Soysal Bilimlerde
Ankara,TÜBİTAK Ulakbim(Katılım).
Süreli
Yayıncılık
Kurultayı,2-3Kasım
2006
Kitaplar
Civan, Mehmet; “Sermaye Piyasası Analizleri ve Portföy Yönetimi” Gazi Kitabevi, Ankara,2007
Civan, Mehmet; “Finansal Hesaplar” 2.Baskı Gazi Kitabevi, Ankara,2007
Civan, Mehmet; “BASEL II nin Kobilere etkileri Gaziantep Sanayi İşletmelerinde Uygulama”,
Gaziantep, GAGİAD, 2007
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Yıldırım M., Örnek İ.,” Enerjide Son Seçim: Nükleer Enerji”, Gaziantep Üniversitesi Sosyal
Bilimler Dergisi, VI(1):32-44( 2007).
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan
Bildiriler
Yıldırım, M.,”Atatürk’ün Kalkınma Politikası ve Türk Dünyası” ,Beşinci Uluslar arası
TürkDünyası Sosyal Bilimler Kongresi, 11-13 Haziran 2007,Calalabat-Kırgizistan.
Özsagir A., Bilgi Ekonomisi, Nobel Yayınevi, Ankara, 2007.
125
4.5 YUSUF ŞEREFOĞLU SAĞLIK YÜKSEKOKULUNUN BİLİMSEL
YAYINLARI
Diğer Üniversitelerde Yapılan Bilimsel Çalışmalara Ve Kongrelere Katılımlar.(Yurtiçi
Yurtdışı)
Ulutaşdemir, N. 2005 Yılında Kilis Devlet Hastanesine Başvuran Kronik Hastalıklarına Yakalanan
Olgularının Analizi, 1.Ulusal Sağlığı Geliştirme Ve Sağlık Eğitimi Kongresi Uluslar Arası
Katılımlı,
9-12
Kasım
2006
,Marmaris,
Sözlü
Bildir
No:110
Ulutaşdemir, N. Diyabetik Ayak Ve Hasta Eğitimi, 1.Ulusal Sağlığı Geliştirme Ve Sağlık Eğitimi
Kongresi Uluslar Arası Katılımlı, 9-12 Kasım 2006,Marmaris, Poster Bildir No:132
Ulutaşdemir, N. İletişim Ve İnsan, 1.Ulusal Sağlığı Geliştirme Ve Sağlık Eğitimi Kongresi Uluslar
Arası Katılımlı, 9-12 Kasım 2006,Marmaris, Poster Bildir No:151
Ulutaşdemir, N., İpekçi N. Kilis İli Sağlık Ocaklarına 2005 Yılında Başvuran Bulaşıcı Hastalıkları
Olgularının Analizi- 1.Ulusal Sağlığı Geliştirme Ve Sağlık Eğitimi Kongresi Uluslar Arası
Katılımlı,
9-12
Kasım
2006,Marmaris,
Sözlü
Bildir
No:
129
İpekçi N., Ulutaşdemir, N. Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleğe İlişkin Düşüncelerinin İncelenmesi1.Ulusal Sağlığı Geliştirme Ve Sağlık Eğitimi Kongresi Uluslar Arası Katılımlı, 9-12 Kasım
2006,Marmaris, Sözlü Bildiri No:133
İpekçi N., Ulutaşdemir, N. Gaziantep Üniversitesi Kilis Yusuf Şerefoğlu Sağlık Yüksekokulu
Öğrencilerinin Aıds İle İlgili Bilgi Düzeyleri- 1.Ulusal Sağlığı Geliştirme Ve Sağlık Eğitimi
Kongresi Uluslar Arası Katılımlı, 9-12 Kasım 2006,Marmaris, Sözlü Bildir No: 150
İpekçi N., Ulutaşdemir, N. Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Öğretimde Karşılaştıkları Sorunlar1.Ulusal Sağlığı Geliştirme Ve Sağlık Eğitimi Kongresi Uluslar Arası Katılımlı, 9-12 Kasım
2006,Marmaris, Sözlü Bildir No:130
Ulutaşdemir,N.; Karakuş,İ.; Bakır,R.; Gencer,Ş.; Göksu,N.; Tugay,D. Kilis Endüstri Meslek Lisesi
Lise 1.Sınıf Öğrencilerinin Sigara Ve Madde Bağımlılığı İle İlgili Bilgi Düzeyleri, 6. Ulusal
Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Uluslararası Katılımlı, 26-29 Haziran 2007, İstanbul, Poster No:
254
Ulutaşdemir, N.; Ertürk,H.; Ataş,A.; Koçer,S.; Tüfekçi, H.; Yüksel,N. Kilis İli 7 Aralık İlköğretim
Okulu 6.,7. ve 8.Sınıf Öğrencilerinin Mikroplar İle İlgili Bilgi Düzeyleri, 6. Ulusal Hemşirelik
Öğrencileri Kongresi Uluslararası Katılımlı, 26-29 Haziran 2007, İstanbul, Poster No: 255
Ulutaşdemir,N.; Karakuş,İ.; Aktaş,N.; Demir,D.; Öz, F. Lise Öğrencilerinin Bulaşıcı Hastalıklar
Ve Korunma Bilincinin Tespit Edilmesi (Kilis İli Kız Meslek Lisesi Lise 1. Sınıf Öğrencileri
Örneği), 6. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Uluslararası Katılımlı, 26-29 Haziran 2007,
İstanbul, Poster No: 390
Ulutaşdemir,N.;Öz,F.;Aktaş,N.;Demir,D.;Karakuş,İ. Kilis Gazi İlköğretim Okulu 8.Sınıf
Öğrencilerinin Yeterli Ve Dengeli Beslenme İle İlgili Bilgi Düzeyleri, 6. Ulusal Hemşirelik
Öğrencileri Kongresi Uluslararası Katılımlı, 26-29 Haziran 2007, İstanbul, Poster No: 391.
Ulutaşdemir N.;Çakır,G.; Kütük,H.; Taflı, S.;Tepe, B.; Toyaksi, D.;Tutak,N. Kilis İli Cumhuriyet
126
İlköğretim Okulu 6.,7. Ve 8.Sınıf Öğrencilerinin Aşı Ve Yararları İle İlgili Bilgi Düzeyleri, 6.
Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Uluslararası Katılımlı, 26-29 Haziran 2007, İstanbul,
Poster No: 392
Ulutaşdemir, N.;Güvenç;G.Akıncı,A;Kantar,A.;Koçer,H.;Yaman,Y.; Yiğit,Z. İlköğretimin 2.
Kademsinde Okuyan Öğrencilerin Hijyenle İlgili Bilgi Düzeyleri, 6. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri
Kongresi Uluslararası Katılımlı, 26-29 Haziran 2007, İstanbul, Poster No: 450
Dokur,M;Erkutlu,İ.;Ulutaşdemir,N.;Demir,M.;Aldaş,A. Acil Servisimize Başvuran Travmatik
Çocuk Kazalarının Analizi, Vı. Travma Ve Acil Kongresi, 4-8 Eylül 2007, Antalya. Poster No:
147.
Ulutaşdemir, N. Engelli Çocuklarda İletişim Ve Oyunun Önemi, Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi
Cilt 2, Sayı 5, Sayfa:36-51,Ağustos 2007.
Ulutaşdemir, N. Engelli Çocukların Eğitimi, Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi Cilt 2, Sayı 5,
Sayfa:119-130,Ağustos 2007.
Tamamlanan Veya Devam Eden Araştırmalar, Projeler
Ulutaşdemir,N. Otistik Çocukların Özellikleri Ve Hemşirelik Bakımı, Ufkun Ötesi Bilim Dergisi,
Basım Aşamasında.
Ulutaşdemir,N., Akis, M. Kilis Valiliği Projesi, Kilis İlinden Göçü Azaltmak İçin
Yapılabilecekler.
Ulutaşdemir,N., Dilci,T., Arslantaş, İ. Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu Projesi, Kilis
İlinde
Çocuk
Ve
Aile
Eğimlerini
Verecek
Eğiticilerin
Eğitimi.
Bilimsel Yayınlar
Özcanlı, D.: Antitrombotik Tedavi ve Hemşirelik Fonksiyonları. Yoğun
Dergisi. 2006;10 (1-2):36-41.
Bakım Hemşireliği
Özcanlı, D.: Hemşirelikte Misyon ve Vizyon. Hastane Yönetimi Dergisi, Basım Aşamasında.
Kongrede Kabul Edilmiş Bildiriler
Neşe, A., Özcanlı, D., İlgün S.: Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama
Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Motivasyon Düzeylerinin Belirlenmesi. Türk Cerrahi ve
Ameliyathane Hemşireliği Kongresi 4-8 Eylül 2007 Gaziantep. Poster Sunumu.
Kongre Katılımı
Kalp Hastalıklarında Tanı ve Tedavi & Kardiyoloji Hemşireliği Kongresi., 27-29 Nisan 2007
Gaziantep
127
Bilimsel Yayınlar
Neşe, A., Özcanlı, D., İlgün S.: Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama
Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Motivasyon Düzeylerinin Belirlenmesi. Türk Cerrahi ve
Ameliyathane Hemşireliği Kongresi 4-8 Eylül 2007 Gaziantep. Poster Sunumu.
Kongre Katılımı
Öğr. Gör. Mehmet DEMİR , Kalp Hastalıklarında Tanı ve Tedavi & Kardiyoloji Hemşireliği
Kongresi., 27-29 Nisan 2007 Gaziantep
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Demir M, Mavi A, Gümüsburun E, Bayram M, Gürsoy S. Anatomical variations wıth Joint space
measurements on CT. Kobe J Med Sci 2007 (Baskıda).
Demir M, Gümüsburun E, Mavi A, Bayram M, Gürsoy S. Quantitative evaluation of anatomical
variations of the sacroiliac joint with CT in normal Turkish peoples. Minerva Ortop Traumatol
2007 (Baskıda).
Ulusal Hakemli Dergilerde yayınlanan Makaleler
Demir M, Gümüsburun E, Mavi A, Bayram M, Gürsoy S. Degenerative changes of the sacroiliac
joint on CT. Anatolian Journal of Medicine 2007 (Baskıda).
Demir M, Gümüsburun E, Mavi A, Bayram M, Gürsoy S. Sakroiliak eklemlerde görülen
subkondral skleroz ve anatomik varyasyonların BT ile değerlendirilmesi. Anadolu Tıp
Dergisi2007 (Baskıda).
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitabinda Basılan Bildiriler
Demir M, Mavi A, Gümüşburun E, Bayram M, Gürsoy S. Sakroiliak eklemde görülen anatomik
varyasyonlar ve subkondral sklerozun CT ile kantitatif incelenmesi. XI. Ulusal Anatomi Kongresi,
Denizli, 2007.
Demir M, Ulutaşdemir N, Dokur M, Mavi A, Gümüşburun E. Yüksekokul öğrencilerinde kalça
eklem aralığı ve açılarının radyografik olarak hesaplanması. XI. Ulusal Anatomi Kongresi,
Denizli, 2007.
Demir M, Özkur AH, Yiğitkanlı T, Dokur M, Mavi A, Yılğın A, Gümüşburun E. Futbolcularda
karaciğer, dalak ve böbrek boyutlarının ultrason ile değerlendirilmesi. XI. Ulusal Anatomi
Kongresi, Denizli, 2007.
Demir M, Mavi A, Gümüşburun E, Bayram M, Gürsoy S. CT ile eklem aralığı ölçümleri ve
anatomik varyasonlar. XI. Ulusal Anatomi Kongresi, Denizli, 2007.
Dokur M, Erkutlu İ, Ulutaşdemir N, Demir M, Adlaş A. Acil servisimize başvuran travmatik
çocuk kazalarının analizi. VI. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Antalya, 2007.
128
Bilimsel Yayınlar
Ovayolu, N., İlgün, S.: Periton Diyalizinde Enfeksiyon Riski Ve Hemşirelik Yaklaşımları.Çınar
Dergisi. Sayı: 2, sayfa:47-52,.2004
İlgün, S., Ovayolu, N.: Yoğun Bakım Ünitelerinde Görülen Hastane Enfeksiyonları ve Alınması
Gereken Önlemler.Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi.2005; 9(1-2):14-19.
Kongrelerde Kabul Edilmiş Bildiriler
Neşe, A., Özcanlı, D., İlgün S.: Gaziantep üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama
Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Motivasyon Düzeylerinin belirlenmesi.Türk Cerrahi ve
Ameliyathane Hemşireliği Kongresi 4-8 Eylül 2007, Gaziantep.
129
4.6 KİLİS FEN – EDEBİYAT FAKÜLTESİNİN BİLİMSEL YAYINLARI
Yayınlar
Erol , Hülya Arslan Eski Türkçeden Eski Anadolu Türkçesine Anlam Değişmeleri, Türk Dil
Kurumu Yay., 2006
Erol , Hülya Arslan,- İsmail Mehmet, Türk Kahramanlık Destanları-MANAS, Türk Dil Kurumu
Yay., 2006
Erol , Hülya Arslan,-İsmail Mehmet, Türk Kahramanlık Destanları-MANAS, Türk Dil Kurumu
Yay., 2006
Erol , Hülya Arslan, Bozoğlan(Yusuf Beg Ve Ahmet Beg) Hikayesi(İnceleme, Metin, Dizin), 2006
Erol, Mehmet(2006), “Cuha(Nasrettin Hoca) Örneğinden Hareketle Suriyelilere Türkçe
Öğretiminde Halk Edebiyatı Ürünlerinden Faydalanma” The Third Symposium On Lenguage And
Culture, Univesity Of Aleppo, 13-14 March 2006
Erol , Mehmet(2006), “Cimcime Sultan Destanı’nın Anadolu Ve Tatar Eş Metinleri Üzerinde Bir
Mukayese”, 1. Uluslar Arası Türk Dünyası Kültür Kurultayı, 9-15 Nisan 2006-İZMİR
Erol , Mehmet(2006), “Kilis’te Derlenmiş Bir Bey Böyrek Hikayesi”, 7.Milletlerarası Türk Halk
Kültürü Kongresi(27. 06.2006-01.07.2006), Gaziantep-TÜRKİYE
Erol , Mehmet(2006), “Beyşehir Gölü Üzerindeki Kız Kalesi İle İlgili Efsanelerin Kaynakları”, 1.
Uluslararası Beyşehir Ve Sempozyumu, 11-13 2006, Beyşehir-KONYA
130
4.7 GAZİANTEP
ÜNİVERSİTESİ
BİLİMSEL YAYINLAR
MESLEK
YÜKSEKOKULUNUN
Diğer Üniversitelerde Yapılan Bilimsel Çalışmalara Ve Kongrelere Katılımlar (YurtiçiYurtdışı)
03-05.11.2006 tarihleri arası düzenlenen “Karadeniz Bölgesi I.El Sanatları” konulu sempozyuma
“Trabzon Kuyumculuğu” başlıklı bildiriyi sunmak üzere okulumuz Uygulamalı Takı Teknolojisi
Program Korrdinatörü Öğr.Gör.Nuri Durucu Katılmıştır.
24.11.2006 Tarihinde Rtük Tarafından Ankarada Düzenlenen “Medya Okuryazarlığı” Konulu
Uluslar Arası Panele Yrd.Doç.Dr.Nüket Elpeze Ergeç Katılmıştır.
19-20.03.2007 Tarihleri Arasında Ankarada Düzenlenen “İngiltere Ve Türkiye Mesleki Ve Teknik
Yükseköğretim Kurumları Arasında İşbirliği” Konulu Seminere Okul Müdürü Prof.Dr.Savaş
Uçkun Katılmıştır.
04.05.2007 Tarihinde “İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesine Destek”
Konulu Proje Hakkında Bilgilendirme Ve Başlangıç Faaliyetlerini Görüşmek Amacıyla
Düzenlenen Toplantıya Okul Müdürü Prof.Dr.Savaş Uçkun Katılmıştır.
14-16.05.2007 Tarihleri Arasında Ege Üniversitesi Bergama Meslek Yüksekokulunca Düzenlenen
“Iv.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu”Na Okul Müdürü Prof.Dr.Savaş Uçkun
Katılmıştır.
04-06.10.2007 Tarihleri Arasında İspanya Rovirai Virgili Üniversitesinde Düzenlenen “Television
Narratives And National Identity Conference” İsimli Uluslar Arası Toplantıya “(Re) Consruction
Of The Eastren Identity On The Television By An Oriental Approach” İsimli Bildiriyi Sunmak
Üzere Yrd.Doç.Dr.Nüket Elpeze Ergeç Katılmıştır.
03-07.09.2007 Tarihleri Arasında Süleyman Demirel Üniversitesinde Düzenlenen “15.Ulusal
Mekanik Kongresi”Ne “Genetik Programlama Yardımı İle Kı’nın Açık Formülasyonu” Başlıklı
Bildiriyi Sunmak Üzere Öğr.Gör.Nihat Atmaca Katılmıştır.
Yrd.Doç.Dr.Nüket Elpeze Ergeç , ‘’Examining Of Children‘S Programs From Television İn The
Scope Of Entertainment And Education‘’ 4 Th İnternational Children And Communication
Congress & 4 Th İnternational Children Films Festival & Congress October 22-24,2007 İstanbul
University.
Yrd.Doç.Dr.Nüket Elpeze Ergeç , “Kurtuluş Savaşında Yürütülen İletişim Çalışmalarının Halkla
İlişkiler Açısından İncelenmesi” Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Atatürk Özel Sayısı , Ocak
2007
Yrd.Doç.Dr.Nüket Elpeze Ergeç , “Üniversitelerde İletişimin Planlanmasında Görev Bazında Bir
Model Önerisi” (Bildiri) Halkla İlişkiler Eğitimi Eğilimleri Arama Konferansı Kocaeli
Üniversitesi, 24-25 Ekim 2007
Yrd.Doç.Dr.Nüket Elpeze Ergeç , “Polis Ve Medya” Konulu Konferans Polis Meslek
Yüksekokulu- 24 Ocak 2007
Yrd.Doç.Dr.Nüket Elpeze Ergeç , “Temel Trafik Ve Kaza İnceleme Eğitimi” Halkla İlişkiler
Semineri 12 Şubat-16 Mart 2007
131
4.8 GAZİANTEP SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULUNUN
BİLİMSEL YAYINLARI
Diğer Üniversitelerde Yapılan Bilimsel Çalışmalara Ve Kongrelere Katılımlar
Yrd..Doç.Dr.İclal Geyikli Meram İle Akademik Personelimiz Öğr.Gör.Sibel Bayıl 19-24 Şubat
2007 Tarihleri Arasında Kıbrıs Yakın Doğu Üniversitesi Tarafından Düzenlenen Kongreye
Katılmışlardır.
Yrd.Doç.Dr.İclal Geyikli Meram 19-22 Nisan 2007 Tarihleri Arasında Türk Klinik Biyokimya
Derneği Tarafından Düzenlenen Vıı. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresine Katılmıştır.
Tamamlanan Veya Devam Eden Araştırmalar Projeler
Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar
Sibel Bayıl, İclal Geyikli, Hülya Çiçek. Propolis ve Medikal Önemi. Standart Kasım 2006;
45(539) Sayfa 106-109.
Uluslar arası Kongreler
International Symposium on Selenium in Health and Disease. 12-13 October 2006. Ankara,
TURKEY
5th European Congress of Biogerontology. 16-20 September 2006. Istanbul, TURKEY
31st FEBS Congress. 24-29 June 2006. Istanbul, TURKEY
Uluslararası Kongre Bildirileri
Bayil S, Celik A. Free Radical and Antioxidant Enzyme Levels at exposure of volatile organic
compounds in workers. The FEBS Journal 31st FEBS Congress Volume 273 Supp 1. 24-29 June
2006 Istanbul. P- 380.
Zer Y, Cicek H, Mehli M, Bayil S, Balci. Anti-tuberculosis Drug Resistances between 2004-2006
Years at Gaziantep University medical hospital. 5th European Congress of Biogerontology. 16-20
September 2006 Istanbul. PP-18.
Cicek H, Bayil S, Zer Y, Celik A, Geyikli I. Comparison of lipoprotein(a) Levels between Elderly
and Middle-Aged Men with Coronary Artery Disease. 5th European Congress of Biogerontology.
16-20 September 2006 Istanbul. PP-20.
A Celik, H Cicek, S Bayil, I Geyikli, S Soydinc, M Tarakcioglu. Coronary angiography and serum
malondialdehyde levels. The FEBS Journal 31st FEBS Congress Volume 273 Supp 1. 24-29 June
2006 Istanbul. P- 534.
Saygili
E.I,Akcay
T,Dincer
Y,Öbek
C,Kural
A.R.,Cakalır
C
Methylguanine DNA methyltransferase activities ,Glutathione S transferase and nitric oxide in
bladder cancer patients. Cancer İnvest. 24,256-260.2006.
Aksoy ŞN,Geyikliİ,SaygiliEİ Sağlıklı Kişilerde Plazma Homosistein Düzeyinin Belirliyicileri.
Türk Biyokimya Dergisi. 31(4),175-181.2006.
132
5.
ARAŞTIRMA MERKEZLERİNİN FAALİYETLERİ
5.1
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ KADIN
UYGULAMA MERKEZİ (GÜKAMER)
SORUNLARINI
ARAŞTIRMA
VE
Gaziantep Üniversitesi Kadın Sorunlarını Araştırma ve Uygulama Merkezi 29.05.1997
tarih ve 23003 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
5.2
YABANCI DİLLER ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (YADİMER)
Yabancı Diller Araştırma ve Uygulama Merkezinin son yıllar da yapmış olduğu herhangi
bir faaliyet bulunmamaktadır.
5.3
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ ARAŞTIRMA
VE UYGULAMA MERKEZİ (GAPMER)
1 ekim 2006 -1 ekim 2007 tarihleri arasında yapılmış herhangi bir faaliyet
bulunmamaktadır.
5.4
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (GÜSEM)
Gaziantep Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (GÜSEM), 2547 sayılı Yükseköğretim
kurumunun 7. maddesine dayanarak 12 Eylül 1992 tarih ve 21343 sayılı resmi gazetede
yönetmeliği yayınlanarak kurulmuştur. Kurulduğu yıldan bu yana kuruluş yönetmeliği
çerçevesinde çeşitli kurs ve sertifika programları düzenlenmektedir.
2006 - 2007 ÖĞRETİM YILINA AİT FAALİYETLER
* İngilizce Öğretmenliği Sertifikası programına toplam 62 öğrenci katılmıştır. Başarılı olanlara
İngilizce Öğretmenliği Sertifikası verilmiştir.
* Birecik barajı personelinden 8 kişiye temel ilk yardım kursu verilerek başarılı olanlara sertifika
ve kimlik belgesi verilmiştir.
* Yüzme kursuna 32 kişi katılmıştır.
* ÜDS KPDS Kursuna 20 kişi katılmıştır
* Genel amaçlı İngilizce kursuna 5 kişi katılmıştır.
5.5
GAZİANTEP EL SANATLARINI KORUMA VE GELİŞTİRME MERKEZİ
(GÜGEMER)
2547 sayılı yasaya dayanılarak 1992 yılı Mayıs ayında kurulmuş ve aynı faaliyete
geçmiştir.
Merkezimizde Sedef Kakmacılık, Yemenicilik, Kutnu dokumacılığı ve Aba
dokumacılığına ek olarak 2006 Nisan ayında Kilim dokumacılığı eklenmiştir.
Sedef Kakmacılığı, Kutnu dokumacılığı ve Kilim dokumacılığı kursları
verilmektedir.Verilen bu kursların sonunda sertifika verilecektir.
5.6
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE ARAŞTIRMA MERKEZİ (GÜÇAMER)
Gaziantep Üniversitesi Çevre Araştırma Merkezi (GÜÇAMER) 08.05.1990 tarihinde
kurulmuştur.
133
5.7
BİLGİSAYAR ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (BİLAMER)
Araştırma ve Uygulama Merkezimize ait 2007 yılında yapmış olduğu bir faaliyet
bulunmaktadır.
5.8
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA
MERKEZİ (AİİTAUM)
Konferans
* “Atatürk ve Türk Gençliği”, 31.05.2006, Ömer Asım Aksoy Konferans Salonu.(Okt.Dr.Metin
Kopar)
* Atatürk’ün Türk Gençliğine Verdiği Önem ,15.05.2006, Kilis Fen- Edebiyat Fakültesi Konferans
Salonu . (Okt.Dr. Metin Kopar)
* Ermeni Meselesi , 10.05.2006 Gaziantep Polis Okulu Konferans Salonu .(Okt. Mehmet Biçici)
* Milli Mücadele Döneminde Türk Dış Politikası , Nisan 2005 , Ömer Asım Aksoy Konferans
Seminer
* Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü Okutmanlarının 10-17 Kasım 2005 Atatürk haftası
dolayısıyla 1 saatlik derslerinde “ Atatürk İlkeleri vee İnkılap Tarihi ‘in Hayatı,Kişilği,İlkeleri”
konusunda hazırladıkları seminerleri sunmaları.
* Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Okutmanları tarafından Tarih Bölümü öğrencilerine
“Çanakkale Belgeseli “ ve “Atatürk İlkeleri ve Tarihi isimli VCD’lerin izlettirilmesi.
* Merkez Müdürü Okt.Dr.Ali Gürsel başkanlığında Tarih Bölümü Öğrencilerine “Kurtuluş
Savaşından Cumhuriyete Bir Ulusun Doğusu” ve “Ermeni Sorunu”isimli VCD’lerin
izlettirilmesidir.
5.9
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ ARAŞTIRMA MERKEZİ
(GABAM)
Gaziantep Universitesi Avrupa Birligi Arastirma Merkezi (GABAM) 09.02.1996 tarih ve
22549 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmistir.
Gaziantep Universitesi AB Arastirmalari Merkezi 2006 Kasim ayında “AB Tarama Surecinde
Turkiye –Guncel (Bilgi Gunleri) ana temasinda bir konferanslar dizisi duzenlemistir. 2006 Kasim
ayında bu konferans kapsamında “Katilim Muzakereleri Sureci” isimli konusma yapılmıstır.
5.10 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TOPLUMSAL VE EKONOMİK ARAŞTIRMALAR
MERKEZİ (GÜTEM)
10 Ekim 2007 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
134
6-
ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER
6 .1 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ OFİSİ VE KORDİNATÖRLERİN
FAALİYETLERİ
Ekim 30, 2006
Bilgi Paketi, Avrupa Transfer Sistemi ve öğrenci/öğretim elemanı değişim
konularında İnşaat Mühendisliği Bölümü Konferans Salonunda
bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Aralık 15, 2006
Erasmus kapsamında ikinci yarıyıl
bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Ocak 20, 2007
İkinci
yarıyılda
Oryantasyon yapıldı.
Şubat 01, 2007
Gıda, Elektrik-Elektronik, Makina, Tekstil Mühendisliği ve Türk Musikisi
Devlet Konservatuarı bölümlerinden olmak üzere toplam 18 öğrenci 20062007 eğitim-öğretim ikinci yarıyılını okumak üzere Çek Cumhuriyeti,
Portekiz, Danimarka ve Polonya, İsveç, Litvanya’ya gitti. Öğrencilere
oryantasyon programı düzenlendi.
Şubat 23, 2007
Erasmus University Charter için başvuru yapıldı.
Mart 14, 2007
Erasmus programı ve ikili anlaşmalar konularında İnşaat Mühendisliği
Bölümü Konferans Salonunda bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Mart 29, 2007
2007/2008 eğitim-öğretim yılı Erasmus sözleşmesi için başvuru yapıldı.
Mart 30, 2007
İktisat Bölümü ile University of Lodz Polonya, Vilnius University Litvanya
ve Universita Studi Aquila İtalya arasında ikili anlaşmalar yapıldı.
Nisan 1, 2007
Mühendislik, Fen Edebiyat, İktisadi Bilimler Fakültelerinde ve Beden
Eğitimi Spor Meslek Yüksekokulu’nda olmak üzere bilgilendirme
toplantıları düzenlendi.
Nisan 10, 2007
Gaziantep Meslek Yüksekokulu’nda Avrupa Gönüllü Hizmeti bilgilendirme
toplantısı yapıldı.
Nisan 24, 2007
Technical University of Opole Polonya’dan ders verme hareketliliği
kapsamında üniversitemizin Endüstri Mühendisliği bölümüne 5 öğretim
üyesi geldi.
Mayıs 15, 2007
Gıda, İnşaat ve Makine Mühendisliği bölümlerimizden 9 öğretim üyemiz
Litvanya, Portekiz, Polonya, Çek Cumhuriyeti ve İsveç olmak üzere değişik
ülkelere ders verme hareketliliği kapsamında gittiler.
Mayıs 21, 2007
West Bohemia University Çek Cumhuriyeti’nden ders verme hareketliliği
kapsamında üniversitemizin Makine Mühendisliği bölümüne 2 öğretim
üyesi geldi.
gidecek
135
yurtdışına
öğrencilerin
gidecek
belgeleri
öğrencilere
verildi.
Haziran 01, 2007
Erasmus öğrenci değişimi programı kapsamında Opole University
Polonya’dan 2007/2008 eğitim öğretim yılının ilk döneminde
üniversitemizin Endüstri Mühensdisliği Bölümüne gelecek olan Adam
Gubanski adlı öğrencinin işlemleri yapıldı.
Haziran 15, 2007
İkili anlaşmalarımızdan süresi bitenlerin süreleri uzatıldı.
Temmuz 18, 2007
Üniversitemiz adına Avrupa Gönüllü Hizmeti için başvuru yapılmıştır.
Temmuz 25, 2007
Avrupa Gönüllü Hizmeti başvurumuz kabul edildi.
Agustos 20, 2007
Erasmus/AB Ofisi wep sayfası için güncelleme çalışmaları yapıldı.
Agustos 23, 2007
Erasmus tanıtım broşürü bastırıldı ve dağıtımı yapıldı.
Eylül 15, 2007
Sosyoloji Bölümü ile Universidade Sevilla İspanya, Universita Degli Napoli
İtalya, Universita Degli Teramo İtalya, Univerze V.L. Jubljani Slovenya
arasında ikili anlaşmalar yapıldı.
2006-2007 Öğrenci/Öğretim Elemanı Değişim Sayıları:
Giden öğrenci: 25
Giden öğretim elemanı: 11
Gelen öğretim elemanı: 7
Ödenek Kullanımı:
Öğrenci değişimi: 65931 Avro
Öğretim elemanı değişimi: 11774 Avro
Değişim organizasyonu: 8056 Avro
Toplam: 85761 Avro
6.2
TÜRK DİLİ ÖĞRETİMİ MERKEZİ (TÜDÖM)
Gaziantep Üniversitesi ile Suriye Arap Cumhuriyeti Halep Üniversitesi arasındaki işbirliği,
YÖK ve Dışişleri Bakanlığı onayı ile Halep Üniversitesi bünyesinde açılan ve kısa adı TÜDÖM
olan Türk Dili Öğretimi Merkezinde Türkçe öğretimi Ekim 1999’dan günümüze kadar devam
etmektedir.
TÜDÖM, en az lise mezunu olan değişik meslek grubundakilerin kayıtlarıyla Ekim
1999’dan beri Türkçe öğretimine devam etmektedir. TÜDÖM’deki dersler sabah ve öğleden sonra
olmak üzere 2 gurup halindedir. Dersler; anlaşma gereği pazar, pazartesi ve salı olmak üzere
haftanın üç gününde yapılmaktadır. Türkçe öğretimi, Ocak-Şubat, Mart-Nisan, Mayıs-Haziran,
Temmuz-Ağustos, Eylül-Ekim ve Kasım-Aralık olmak üzere 2’şer aylık dilimler halinde ve hiç
ara verilmeden yapılmaktadır. 2’şer aylık her devrede öğrenci sayısı ortalama 100 ile 150 arasında
değişmektedir.
Halep Üniversitesi Dil Öğretimi Enstitüsü bünyesinde Türk Dili Öğretimi Merkeziyle
birlikte İngilizce Öğretim Merkezi, Almanca Öğretim Merkezi, Fransızca Öğretim Merkezi,
Arapça Öğretim Merkezi, Rusça Öğretim Merkezi, İtalyanca Öğretim Merkezi, Farsça Öğretim
Merkezi, İspanyolca Öğretim Merkezi de bulunmaktadır. TÜDÖM, İngilizce ve Fransızca Öğretim
Merkezinden sonra öğrenci sayısı bakımından 3. sırada yer almaktadır. Bütün ülkeler, her türlü
devlet desteğini vererek dillerinin öğretimiyle birlikte kültürleri ile ülkelerinin tanıtımını en iyi
136
şekilde yapmakta ve ülkelerine beyin göçünü sağlamaktadırlar. TÜDÖM ise, sınırlı Gaziantep
Üniversitesi desteğiyle faaliyetlerini diğer merkezlerden daha başarılı bir şekilde sürdürmektedir.
TÜDÖM öğretim elemanları TÜDÖM’deki derslere ek olarak Halep Üniversitesi,
Edebiyat Fakültesi’nde 2002’den itibaren Tarih Bölümünden başlayarak İngiliz Dili ve Edebiyatı,
Fransız Dili ve Edebiyatı, Arap Dili ve Edebiyatı Bölümlerinin (4 bölüm) 1., 2. ve 3. sınıflarında
Türkçeyi 2. seçmeli yabancı dil olarak da okutmaktadırlar. 21 bin öğrencisi olan Edebiyat
Fakültesinde Türkçenin 2. yabancı dil olarak da okutulmaya başlamasıyla başta ingilizce olmak
üzere seçmeli diğer bütün dillerin öğrencileri Türkçeyi seçmeye başlamıştır. Edebiyat Fakültesinde
Türkçeyi 2. seçmeli yabancı dil olarak seçen öğrenci sayısı bir yılda ortalama 5000’dir. Şu anda
Edebiyat Fakültesinde konuşulan ve gündemi oluşturan tek dil sadece ve sadece Türkçe,
dolayısıyla Türkiye Cumhuriyetidir.
20 Aralık 2004’te Halep’te imzalanan Gaziantep Üniversitesi ile Halep Üniversitesi
arasında 2005-2006-2007 yılları için işbirliği protokolünün 2-2’deki “Gaziantep Üniversitesi,
Halep Üniversitesi bünyesinde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün kurulması ve desteklenmesi için
gerekli kolaylıkları sağlayacak ve yardımı yapacaktır.” Türkiye – Suriye ilişkilerinin gelişmesinde
TÜDÖM ‘ün de katkısı olmaktadır.
137
7 . ÜNİVERSİTE – SANAYİ İLİŞKİLERİ
7 . 1 KOSGEB
GAZİANTEP TEKNOLOJİ GELİŞTİRME MERKEZİ (TEKMER)
KOSGEB İcra Komitesi’nin 26.12.2006 tarihinde almış olduğu kararlar doğrultusunda,
Gaziantep TEKMER Müdürlüğü İşbirliği Protokolü yeniden düzenlenerek protokol taraflarınca 26
Nisan 2007 tarihinde imzalanarak yürürlüğe konulmuştur.
26 Nisan 2007 tarihli yeni protokol kapsamında KOSGEB Başkanlığı tarafından, 1 (bir)
uzman personel Müdürlük tarafından kadrosuna atandı ve bir (1) hizmet aracı kiralama yöntemi ile
temin edildi.
Yeni protokol ve 10.07.2007’de uygulamaya konulmuş olan KOSGEB Destekleri
Yönergesine uygun olarak proje “Değerlendirme ve Karar Kurulu” oluşturuldu.
KOSGEB Müdürlüğü tarafından mevcut durum itibarı ile Türkiye genelinde bulunan 20
TEKMER Müdürlüğü içerisinde en çok destek verenler sıralamasında 3. sırada yer almaktadır.
Toplam Başvuru Sayısı : 4
Kabul Edilen Proje Sayısı : 3
Reddedilen Proje Sayısı : 1
Destek Kararı Verilen Toplam Tutar : 40.618 Ytl’dir
Projelerde Görevlendirilen Üniversite Öğretim Üyesi Sayısı : 1
Yapılan Proje Değerlendirme Kurulları Sayısı : 2
Danışman Ve Kurul Üyelerine Döner Sermaye Vasıtasıyla Ödenen Toplam Ücretler : 4830 Ytl’dir.
İşletmeler, düzenli olarak yapılan ziyaretleri ile ar-ge konusunda bilgilendirilmektedir. Son
bir yıl içerisinde, 200 işletme ziyaret edilerek birebir bilgilendirme yapıldı. Aynı süre içerisinde 70
işletme yetkilisi de Müdürlüğümüzü ziyaret ederek bilgi almıştır.
KOSGEB Müdürlüğü , AB 6. çerçeve programı kapsamında, IRC-Innovation Relay
Center-Anatolia (Yenilikçilik Aktarım Merkezi- Anadolu) projesinin irtibat ofisi olarak da görev
yapmakta ve bu kapsamda 60 işletmenin sisteme kayıt olması sağlandı.
Ayrıca, Avrupa Birliği 7. çerçeve hibe programı kapsamında, Gaziantep Ticaret Odası,
Gaziantep Teknopark, Elazığ ile Van Ticaret ve Sanayi odalarının da ortak olarak katılımlarının
sağlandığı ve Müdürlük tarafından koordinatör olarak görev üstlendiği, CIP-Competitiveness and
Innovation Programme (Rekabetçilik ve Yenilik hizmetleri Programı ) projesi için Avrupa
Komisyonuna başarılı bir teklif sunulmuş olup, ihalenin kazanılması beklenmektedir. Söz konusu
proje 2008-2013 yıllarını kapsayan 6 yıllık bir proje olup, teklifimizin toplam bütçesi 5 milyon
Euro’dur.
Yine, AB 7. çerçeve hibe programı kapsamında, Güneydoğu Anadolu Bölgesi AraştırmaGeliştirme ve İnovasyon Stratejisi konulu projeye Gaziantep Sanayi Odası ile ortak olarak teklif
sunulmuştur.
138
7-2 TEKNOPARK
Gaziantep Teknopark, sanayi ve Gaziantep Üniversitesini aynı ortam içinde araştırmageliştirme ve inovasyon çalışmalarını sürdürdükleri, birbirleri arasında bilgi ve teknoloji transferi
gerçekleştirdikleri; akademik ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği organize araştırma ve
teknoloji parkıdır.12 Ocak 2007 tarihinde kurulmuştur. Yapılanmasını çok hızlı tamamlayarak
Gaziantep Üniversitesi Yenilik Merkezinde hizmet vermeye başlamıştır.
Bölge Altyapı ve Üst Yapı İnşaat Faaliyetleri
Gaziantep Teknoloji Geliştirme bölgesi GAZÜ kampüsü içinde 163.138,24 m2 lik alanda
kurulmuştur. 1. Kuluçka Merkezi ve İdare Binası 4.500 m2 kapalı alana sahip ve (zemin+2) kattan
oluşmaktadır. İnşaatın son durumu ise kaba inşaat bitmiş olup duvar örme işleri tamamlanmıştır,
geriye kalan tesisat ve sıva işleri hızla devam etmektedir. Nisan-Mayıs ayında faaliyete geçmek
hedeflenmiştir.
Tanıtım Çalışmaları
Gaziantep Teknopark’ın tanıtımı Ve Teknoparklara sağlanan vergi avantajlarının
anlatılması, Ar-Ge nin önemi ve Ar-Ge kültürünün gerekliliği hakkında çok sayıda toplantı, şirket
ziyareti ve fuarlara katılım sağlanmıştır. Bunların başlıcaları;
1
2
Etkinlik
GABİAD Bilgilendirme Toplantısı
Teknoparklar Koordinasyon Toplantısı
3
4
ABİGEM’de bilgilendirme toplantısı
KOBİF fuarına katılım
5
6
Gaziantep Teknopark Temel Atma
Töreni
Teknoparklar Koordinasyon Toplantısı
7
SAN-TEZ Toplantısı
8
2. Uluslararası Irak Fuarı
9 4. Teknoparklar Zirvesi 1. Bilim Kurulu
10 TOBB Teknoloji ve Teknoparklar
Meclisi Toplantısı
Yer
GABİAD- Gaziantep
Selçuk ÜniversitesiKonya
ABİGEM- Gaziantep
M1 Real- Gaziantep
Gaziantep ÜniversitesiGaziantep
Gaziantep ÜniversitesiGaziantep
Gaziantep ÜniversitesiGaziantep
Gaziantep Ortadoğu Fuar
Merkezi- Gaziantep
TOBB- Ankara
TOBB- Ankara
Tarih
24 Mart 2007
29 Mart 2007
30 Mart 2007
13-14 Nisan
2007
23 Mayıs 2007
24 Mayıs 2007
24 Mayıs 2007
23-27 Mayıs
2007
28 Mayıs 2007
28 Mayıs 2007
Gaziantep Teknopark olarak katılımcı olduğumuz Irak Fuarında:79 firma, KOBİF
Fuarında:62 firma ile birebir görüşme yapıldı. Bu fuarlarda toplamda 208 firma standımızı ziyaret
etmişlerdir.
Gaziantep Teknopark olarak öncelikli olarak Gaziantep içerisindeki firmalarla tanıtım ve
bilgilendirme amaçlı görüşmeler yapıldı. Bu görüşmelerde bir işletme için Ar-Ge nin önemi ve
üniversite- sanayi işbirliğinin daha somut örnekler vermesi gerekliliği vurgulandı. Yapılan bu
toplantılardan başlıcaları;
139
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Sanko Makine A.Ş.
Süperfilm Ambalaj San. Ve Tic A.Ş.
GÜLSAN A.Ş.
Akteks A.Ş.
Özçelik Tekstil Makineleri ve Pres Döküm San. Tic. A.Ş.
Hemaks Tekstil Makineleri San. A.Ş.
Özpolat Makine San. ve Tic. A.Ş.
Güney Değirmen Makine ve Helezon San. Tic. Ltd. Şti.
Proses Mühendislik Ltd. Şti.
Matriks Bilgisayar ve Donanım Sis. İth. İhr. San. Tic. Ltd.
Ekol Teknoloji San. ve Tic. Ltd. Şti.
Küçükparmak Mühendislik Ltd. Şti.
Değirmen Makine San. ve Tic. Koll. Tic.
Gaziantep Teknopark olarak sadece sanayi kuruluşlarıyla değil aynı zamanda Gaziantep
Üniversite’si Öğretim görevlileri ile Teknoparklar hakkında bilgilendirme toplantıları ve
görüşmeler yapıldı. Bu görüşmelerden başlıcaları;
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prof. Dr. Şükrü Aynacıoğlu
Prof. Dr. Melda Çarpınlıoğlu
Prof. Dr. Ali Kireççi
Doç. Dr. Savaş Gürsoy
Doç. Dr. Mustafa Bayram
Yrd. Doç. Dr. Hanifi Çanakçı
Yrd. Doç. Kürşat Ağpak
Ar. Gör. Yüksel Tokur
Ar. Gör. Barış Yurtseven
Ar. Gör. Ersin Akay
Rektör Yardımcısı
Mühendislik Fak. Dekanı
Tekstil Müh. Bölüm Başkanı
Öğretim Üyesi
Öğretim Üyesi
İnşaat Müh. Geoteknik Ana Bilim Dalı Başkanı
Endüstri Müh. Bölüm Başkan Yardımcısı
Meslek Yüksek Okulu
Meslek Yüksek Okulu
Meslek Yüksek Okulu
Şirketler
Gaziantep Teknoparkta yer almak isteyen firmalar bina inşaatı bitmeden yerlerini ayırt
etmişlerdir.Bu firmalar depozito ücretlerini ödeyip inşaatın bir an önce bitmesini
beklemektedirler.Bu firmalardan 1 tanesi Gaziantep Üniversitesi öğretim görevlileri tarafından
kurulmuştur. Bu şirketler;
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Firma İsmi
Ansa Otomasyon Bilgisayar Mühendislik San. Tic. Ltd. Şti.
Nergis Yazılım, Eğitim ve Danışmanlık Ltd. Şti.
Ersin&Barış Ltd. Şti.
Teknoka Yazılım ve Bilişim Hizmetleri Ltd. Şti
İrem Yazılım Otomasyon San. Tic. Ltd. Şt.
Ersoft Bilgi ve Sistem Yönetimi Ltd. Şti.
Sertaç Bilgisayar Eğitim İletişim Organizasyon San. Tic. Ltd. Şti.
Matriks Bilgisayar Donanım Sis. İth. İhr. San. Tic. Ltd.
Ekol Teknoloji San. ve Tic. Ltd. Şti.
Sistem bilgisayar Yaz. Donanım San. ve Tic. Ltd. Şti.
Mehmet Savaş Gültekin
Merih Bilişim İnternet ve Teknoloji Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Metanet Un ve İrmik Fabrikaları
140
Faaliyet Alanı
Yazılım
Yazılım
Yazılım
Yazılım
Yazılım
Yazılım
Yazılım
Yazılım
Yazılım
Yazılım
Yazılım
Yazılım
Gıda
Doluluk Oranı
Gaziantep Teknoparktaki mevcut kiralanabilir toplam alan 3.035 m2 dir. Firmaların
kiraladıkları alan ise 515 m2 dir
3500
3000
2500
2000
1500
Doluluk Oranı
1000
500
0
Kiralanan
Alan
Toplam Alan
141
8. GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİNİN 2006 – 2007 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILINDA
DÜZENLEDİĞİ KONGRE, KONSER, SEMPOZYUM, SEMİNER, PANEL, TOPLANTI ,
KONFERANS VE ANMA GÜNLERİ
2006-2007 Eğitim-Öğretim Yılı
Açılış Töreni
18 Eylül 06
Atatürk Kültür Merkezi
2006-2007 Eğitim Öğretim Yılı Açılış
Töreni-KİLİS
Açılış Töreni
20 Eylül 06
Muallim Rıfat Eğt. Fkl.
Konf. Salonu
Elektronik Alanında Kullanılan Test, Ölçü
Seminer
Aletleri ve Eğitim Setleri
27 Eylül 2006 GMYO Toplantı Salonu
Gaziantep Üniversitesi Yönetimi
Geliştirme Teknikleri Semineri
25-28 Eylül 06
Seminer
G.Ü. Rektörlük Toplantı
Salonu
Bolonya Sürecinin Türkiyede Uygulanması
Toplantı
Projesi
02 Ekim 06
İnşaat Mühendisliği
Bölümü Konf. Salonu
Meslek Yüksek Okulları Mezuniyet Töreni Tören
04 Ekim 06
Atatürk Kültür Merkezi
Gelecek Ayağınızda! İş Dünyası İle MYO
Öğrenciler Buluşuyor
Konferans
11 Ekim 06
GMYO Toplantı Salonu
Cumhuriyet Resepsiyonu
Resepsiyon
31 Ekim 06
Rektörlük Binası
Cumhuriyet Şöleni
Şölen
31 Ekim 06
5. Sokakta Çalışan ve Yaşayan Çocuklar
Sempozyum
5 Kasım 06
Üniversite Kapalı Spor
Salonu
AKM-Ömer Asım
Aksoy –İnş. Müh.
Kişisel Gelişim Toplantısı
Toplantı
7 Kasım 06
İİBF Derslik D.104
AB Hibe Proj. Yazım Tekn. / 2007-2013
Prog. Yararlanma Koşulları, Ortak Bulma
Toplantı
8 Kasım 06
Ömer Asım Aksoy
Konferans Salonu
Ulu Önder Atatürk’ü Anma Günü
Tören
10 Kasım 06
AKM
20. y.y’ın İkinci Yarısında İngiliz
Tiyatrosundaki Gelişmeler
Panel
13 Kasım 06
İnş. Müh. Anfi Salonu
Mersin Devlet Opera ve Balesi
Konser
13 Kasım 06
AKM
Yazar Turgut Özakman
Söyleşi
15 Kasım 06
AKM
Fulbright Bursları ve Amerikada Yüksek
Öğrenim
Toplantı
20 Kasım 06
Yazar Nihal Yeğinobalı
Söyleşi
21 Kasım 06
Kıbrıs Sorununun İçinde Bulunduğu
Aşama
Konferans
25 Kasım 06
AKM
İngilizce Dil ve Yüksek Lisans Eğitimi
Sunum ve
Konferans
27 Kasım 06
Y.D.Y.O Konferans
Salonu
2. Ordu Bölge Bando Komutanlığı
Orkestrası
Konser
29 Kasım 06
AKM
142
Ömer Asım Aksoy
Konferans Salonu
Ömer Asım Aksoy
Konferans Salonu
İnşaat Müüh. Konf.
Salonu
AB Ofisi
Toplantı
30 Kasım 06
Onkoloji Hastahanesi Açılışı
Açılış
2 Aralık 06
Bilimsel Yayın Etiği
Konferans
8 Aralık 06
AKM
Mersin Devlet Opera ve Balesi
Konser
13 Aralık 06
AKM
Ermeni İddialarının Dünü ve Bugünü
Konferans
14 Aralık 06
AKM
Gaziantep Savunması
Panel
20 Aralık 06
GTO Toplantı Salonu
25 Aralık 06
AKM
27 Aralık 06
AKM
Türk Halk Müziği Konseri “Kurtuluş
Konser
Konseri”
İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakülte
Konser
Orkestrası
Tüberkülozda Doğrudan Gözetimli Tedavi
Panel
Stratejisi
Sanayi Kenti Gaziantepte Hava Kirliliği
Sempozyum
18 Ocak 07
Üniv. Şahinbey Hst.
Oditoryum
Gaziantep Üniv.
Şahinbey Araş. ve Uyg.
“Atatürk” Toktamış Ateş
Konferans
20 Ocak 07
İİBF Konferans Salonu
Gaziantep Büyükşehir Belediye Korosu
Konser
Deniz Yapılarında Çevr. Yükler ve Lim.
Yapılarının Tasarımı
Seminer
26 Ocak 07
İnş Müh. Konf. Salonu
Mersin Devlet Opera ve Balesi
Konser
19 Şubat 07
AKM
Ortopedi ve Travmotoloji
Konferans
28 Şubat
- 3 Mart 07
Turizm Uygulama Oteli
Solunum Yolu Viral İnfeksiyonları
Sempozyum
2 Mart 07
Toplumsal Tarihi ve Edebi Süreçte Kadın
Panel
8 Mart 07
Konferans
8 Mart 07
Panel
8 Mart 07
Konferans
09 Mart 07
Şahinbey Arş. Ve Uyg.
Hast.Oditoryumu
Makine Müh. Toplantı
Salonu
Konser
09 Mart 07
Atatürk Kültür Merkezi
Kutlama
14 Mart07
Tıp Fakültesi
oditoryumu
Dünyada ve Türkiyede Sivil Havacılık ve
THK
Alerjik Hastalıkların Tanı ve Tedavisinde
Son Gelişmeler
Mühendislere verilen yetki kursları ve
belgeler
Orfeo saksafan dördülü lll.uluslar arası
çoksesli müz. Kap faaaa festivali
Tıp Bayramı
143
12 Ocak 07
25-26 Ocak 07 AKM
Şahinbey Arş. Ve Uyg.
Has. Oditoryumu
Ömer Asım Aksoy
Konferans Salonu
İnş. Müh Konf. Salonu
İnşaat Müh. Konferans
salonu
İnşaat Müh. Konferans
Salonu
Avrupa Birligi-Erasmus Program
Bilgilendirme
toplantısı
14 Mart 07
‘’ Türk Kimliği ‘’ Bedrettin Dalan
Konferans
15 Mart 07
Çanakkale Zaferi
Panel
19 Mart 07
Nevruz Kutlamaları
Nevruz
Kutlama
21 Mart 07
Nevruz
Panel
21 Mart 07
Ömer Asım Aksoy
Konf. Salonu
Huzur Evi Sakinlerine Müzikli Yemek
Yaşlılar
Haftası
23 Mart 07
Merkezi Kafeterya
Müh. Fakültesi Hazırlık 1. Sınıf
Öğrencilerine Yönelik Çalışmalar
Toplantı
23 Mart 07
Türk Basketbolu Yeni Yaklaşımlar
Panel
23 Mart 07
Sosyal Dışlama ve Türkiye de Kesitler
Konferans
26 Mart 07
Ömer Asım Aksoy
Konf. Salonu
Ömer Asım Aksoy
Konf. Salonu
Ömer Asım Aksoy kon.
Salonu
Mersin Devlet Opera Balesi
Konser
27 Mart 07
Atatürk Kültür Merkezi
Takdis ve Akıl Yoktur
Tiyatro
29 Mart 07
Atatürk Kültür Merkezi
Konferans
30 Mart 07
İnşaat Müh. Konf.
Salonu
Seminer
03 Nisan 07
GMYO Toplantı Salonu
“Kanserde Erken Tanının Önemi”
Bilgilendirme
Toplantısı
04 Nisan 07
“Arkeolojik Merkezler”
Konferans
05 Nisan 07
“Küreselleşme ve AB Sürecinde Türkiye
ve Gaziantep”
Konferans
05 Nisan 07
“Viyana-Paganini İkilisi”
Konser
05 Nisan 07
Tarihten Atatürk’e Atatürk’ten Günümüze
Türk Kadını
Konferans
06 Nisan 07
Testosteron ve Eretil Disfonksiyon
Konferans
06 Nisan 07
Üniversite Gençliği Nasıl Bir Polis İstiyor
Bilgilendirme
Toplantısı
09 Nisan 07
“21. Y. Y. Başlangıcın Türkiye ve
Ortadoğu’daki Gelişmeler”
“Malzeme-Malzeme Seçimi-İmalattaki
Önemi”
Sporun İnsan Yaşamındaki Yeri ve Önemi Konferans
11 Nisan 07
Tarak Tellerinin İplik Kalitesine Etkisi
11 Nisan 07
Seminer
144
Ömer Asım Aksoy
Konf. Salonu
Makine Müh. Park
Alanı
Ömer Asım Aksoy
Konf. Salonu
Ömer Asım Aksoy
Konf. Salonu
Ömer Asım Aksoy
Konf. Salonu
Atatürk Kültür Merkezi
Ömer Asım Aksoy
Konf. Salonu
Şahinbey Araştırma ve
Uygulama Hast.
Ömer Asım Aksoy
Konf. Salonu
İnşaat Müh. Konf.
Salonu
İnşaat Müh. Konf.
Salonu
Şahinbey Arş. Ve Uyg.
Hast. Oditoryumu
İnşaat Müh. Konf.
Salonu
Ömer Asım Aksoy
Konf. Salonu
Mezuniyet Sonrası Eğitim Seminerleri
Seminer
13 Nisan 07
Türkiye’de Verimlilik Kültürü
Panel
17 Nisan 07
Aşık Fani
Söyleşi
18 Nisan 07
Gaziantep Kolej Vakfı
İngilizce
Müzikal
18 Nisan 07
AKM
Yüksek Öğretimde Suç, Ceza İlişkisi ve
Sonuçları
Konferans
19 Nisan 07
İnşaat Müh. Konf.
Salonu
Çeşni-Jazz
Konser
19 Nisan 07
AKM
Mezuniyet Sonrası Eğitim Semineri
Seminer
20 Nisan 07
TBMM’nin Açılışı ve Milli Egemenlik
Konferans
24 Nisan 07
İplik ve Elyaf Süreçleride Kontrol ve İki
Önemli Sür. Aracı
Seminer
25 Nisan 07
Mersin Devlet Opera ve Balesi
Konser
25 Nisan 07
Mezuniyet Sonrası Eğitim Seminerleri
Seminer
27 Nisan 07
Yemek Yarışması
Yarışma
28 Nisan-5
Mayıs 07
Şahinbey Arş.ve
Uyg.Hast.Oditoryumu
Turizm ve Otelcilik
MYO Uyg.Oteli
Türk Sanat Müziği Konseri
Konser
30 Nisan 07
AKM
Kredi Yurtlar Kurumu Tiyatro Gösterisi
Tiyatro
Gösterisi
1-2-3 Mayıs
07
AKM
Mezuniyet Sonrası Eğitim Semineri
Seminer
4 Mayıs 07
Şahinbey Arş.ve
Uyg.Hast.Oditoryumu
Sanatın Öyküsü
Slayt Gösterisi
ve Konferans
4 Mayıs 07
AKM
Barış ve Edebiyat
Panel
7 Mayıs 07
Ömer Asım Aksoy
Konferans Salonu
TMDK Çok Sesli Koro
Konser
8 Mayıs 07
AKM
Kariyer Günleri
AİESEC
Cenk ERDOĞAN
Konser
Çocuk Nefrolojisi Sempozyumu
Sempozyum
Mezuniyet Sonrası Eğitim Semineri
Seminer
145
9-10 Mayıs 07
10 Mayıs 07
Şahinbey Arş. Ve Uyg.
Hast. Oditoryumu
Ömer Asım Aksoy
Konf. Salonu
İnşaat
Müh.Konf.Salonu
AKM
Makine Mühendisliği
Fuaye Alanı
AKM
10-12 May. 07 Tuğcan Oteli
11 Mayıs 07
Şahinbey Arş.ve
Uyg.Hast.Oditoryumu
Hemşirelik Haftası Etkinlikleri
Kutlama
11 Mayıs 07
AKM
Anneler Konuşuyor
Toplantı
11 Mayıs 07
GMYO Toplantı Salonu
Türkülerle Geleceğe Umutla Bakalım
Konser
12 Mayıs 07
Fatigue and Fracture Assesment of Laser
Beam Welded Aerospace Al-alloys
Konferans
14 Mayıs 07
Konferans
14 Mayıs 07
Konferans
14 Mayıs 07
Bale
14 Mayıs 07
New European Structural Integry
Assesment Procedure FITNET
Türk Kültüründe Tengri/Tanrı ve
Etimolojisi
Bach Oryantal Balesi
Bahar Şenliği
100.Yıl Atatürk Kültür
Parkı Amfi Tiyatro
Makine Bölümü
Konferans Salonu
Makine Mühendisliği
Bölümü Konf. Bölüm
Ömer Asım Aksoy
Konf. Salonu
AKM
16-20 May 07 Üniversite Kampusü
Ömer Asım Konf.
Salonu
Şahinbey Arş.ve
Uyg.Hast. Oditoryumu
Atatürk ve Gençlik
Konferans
17 Mayıs 07
Mezuniyet Sonrası Eğitim Seminerleri
Konferans
18 Mayıs 07
Hamlet
Tiyatro
21 Mayıs 07
AKM
Kenan DOĞULU
Konser
22 Mayıs 07
Üniversite Kampusü
Gaziantep Teknopark Temel Atma Töreni
Tören
23 Mayıs 07
Gazintep Üniv.Burç
Kavşağı
Enstrümantal Türk Müziği Konseri
Konser
23 Mayıs 07
AKM
Sanayi Tezları (San-Tez)
Bilgilendirme
Toplantısı
24 Mayıs 07
AKM
Adı Aşk Olsun
Şiir Dinletisi
24 Mayıs 07
AKM
7.Adli bilimler Sempozyumu
Sempozyum
24-27 Mayıs
07
Tıp Fakültesi
Mezuniyet Sonrası Eğitim Seminerleri
Seminer
25 Mayıs 07
Yüksek SADAKAT
Konser
25 Mayıs 07
II. Gaziantep Kitap Fuarı
Fuar
Güneydoğu Anadolu Bölgesi Enerji
Forumu
Forum
146
26 Mayıs-03
Haziran 07
28-29 Mayıs
07
Şahinbey Arş.ve Uyg.
Hast Oditoryumu
Gaziantep Üniversitesi
Kampusü
Gaziantep Üniversitesi
Kampusü
AKM
Türk Halk Müziği Bahar Konseri
Konser
30 Mayıs 07
Yüksek Sadakat
Konser
25 Mayıs 2007
Mezuniyet Sonrası Eğitim Seminerleri
Seminer
70 Sonrası Türk Şiiri
Söyleşi
01 Haziran 07 AKM
Gaziantep Üniversitesi Kreşin Mezuniyet
Töreni
Tören
01 Haziran 07 AKM
THM Konseri
Konser
07 Haziran 07 AKM
Mezuniyet Sonrası Eğitim Semineri
Seminer
08 Haziran 07
Mezuniyet Sonrası Eğitim Seminerleri
Seminer
Afet Bilinci ve Afetlerden Korunma
Seminer
Tedbirleri
Nanoteknoloji ve İnsan Sağlığı Üzerindeki
Konferans
Riskler
AKM
Gaziantep Üniversitesi
Kampusü
Şahinbey Arş.ve Uyg.
01 Haziran 07
Hast. Oditoryumu
Şahinbey Arş. ve Uyg.
Hast. Oditoryumu
Şahinbey Arş. ve Uyg.
15 Haziran 07
Hast. Oditoryumu
15 Haziran 07 AKM
Şahinbey Arş. ve Uyg.
Hast. Oditoryumu
Şahinbey Arş. ve Uyg.
22 Haziran 07
Hast. Oditoryumu
21 Haziran 07
Mezuniyet Sonrası Eğitim Seminerleri
Seminer
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Mezuniyet
Töreni
Tören
22 Haziran 07 Göl Restaurant
I. Halk Oyunları Gösterisi
Gösteri
24 Haziran 07 AKM
Personele Belge Takdim Töreni
Tören
26 Haziran 07 AKM
Genel Mezuniyet Töreni
Tören
27 Haziran 07
Mezuniyet Sonrası Eğitim Seminerleri
Seminer
2007-2008 Eğitim ÖğretimYılı Açılış
Töreni
Tören
19 Eylül 07
Beyaz Önlük Giyme Töreni
Tören
26 Eylül 07
Mücevher Taşlarını Tanıma
Seminer
24 Ekim 07
Yeni Bir Buluş/ Değerli Metal Kili
Seminer
26 Ekim 07
Atatürk Kültür Merkezi
Gaziantep Sanayinde İhracat Finansman ve
Sempozyum
İstihdam Sorunları
25-26 Ekim
07
Atatürk Kültür Merkezi
Ürün Tanıtımı
26 Ekim 07
Makine
Müh.Böl.Top.Salonu
Seminer
147
Gaziantep Üniversitesi
Atletizm Pisti
Şahinbey Arş.ve Uyg.
29 Haziran 07
Hast. Oditoryumu
Atatürk Kültür Merkezi
Şahinbey Arş.ve Uyg.
Hast. Oditoryumu
GMYO Toplantı Salonu
– GMYO Takı
Cumhuriyet Resepsiyonu
Resepsiyon
29 Ekim 07
Gaziantep Üniversitesi
Seyirtepe Tesisleri
Erasmus ve Avrupa Gönüllü Hizmeti
Programlarının Tanıtımı
Toplantı
31 Ekim 07
Atatürk Kültür Merkezi
IV. Yenilenebilir Enerji Kaynakları
Sempozyum
148
31 Ekim/ 1-2 İnşaat Müh. Böl. Top.
Salonu
Kasım 07
9. GEÇMİŞ YILLAR İTİBARİYLE ÜNİVERSİTEMİZ KAPSAMINDAKİ
BAZI PARAMETRELERİN DEĞERLENDİRMELERİ
YILLARA GÖRE AKADEMİSYEN SAYISI
1200
AKADEMİSYEN SAYIS
1000
800
600
400
200
0
1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007
YILLAR
Üniversitenin temel göstergelerinden birisi akademisyen sayısıdır. Eğitimdeki kaliteyi ve
kapsamlılığı gösterir. Gaziantep Üniversitesinin açılışından bu yana akademisyen sayısı artan bir
trend göstermektedir.
Akademik personel sayılarında unvan bazında olan değişimler, akademisyenlerin unvan
değişimlerine bağlanabilir; ancak akademisyenlerin Gaziantep Üniversitesi'ne giriş-çıkışları göz
önüne alındığında senelere göre değişen Gaziantep Üniversitesi'ne bağlı toplam akademisyen
sayısı önem kazanmaktadır.
149
AKADEMİSYEN SAYISI
SON 6 YILIN AKADEMİSYEN SAYISI
1200
1000
800
754
822
866
955
1042
1086
600
400
200
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
YILLAR
Üniversitemiz son 6 yılın akademisyen sayısına bakılacak olursa; 2002 yılında 754 kişi,
2003 yılında 822 kişi, 2004 yılında 866, 2005 yılında 955 kişi,2006 yılında 1042 kişive 2007 yılı
Eylül ayında 1086 kişiye ulaşmıştır. Bu sayıdaki artış üniversitemizin kapsamı ve gelişimi
açısından önemli bir göstergedir.
Toplam akademisyen sayısı üzerinden bakıldığında bir önceki yıla kıyasla akademisyen
sayısı; 2002 yılında 41 kişi, 2003 yılında 68 kişi, 2004 yılında 44 kişi, 2005 yılında 89 kişi, 2006
yılında 87 kişi ve 2007 yılında 44 kişi artmıştır. Bu artışları oranlayacak olursak; son üç yıl göz
önüne alınırsa 2004 yılında %5,4'lük, 2005 yılında %10,3'lük, 2006 yılında %9,1'lik ve 2007
yılında %4,1'lik bir artış söz konusudur. Bu da Gaziantep Üniversitesi'nin akademisyen kapasitesi
bakımından kendini geliştiren bir çizgi izlediğini göstermektedir.
Akademisyenler unvan bazında tüm üniversite tarihi boyunca incelendiğinde; profesör
sayımızdaki değişime bakılınca %4,8'den %8' ye çıkmıştır. %3,2' lik bir artış söz konusudur. Bu
artış Üniversitemizin eğitim kalitesi bakımından hızla gelişim gösterdiğini ortaya koymaktadır.
Ayrıca yardımcı doçent oranında %2,8'lik, araştırma görevlisi oranında %3,6'lık ve uzman
oranında %0,6'lik bir artış vardır. Doçent , öğretim görevlisi ve okutman oranında azalış
görülmektedir. Bu azalış ünvan değişikliğine bağlanabilir.
150
YILLAR İTİBARİYLE BÖLÜM/PROGRAM GRAFİĞİ
160
BÖLÜM/PROGRAM SAYIS
140
135
121
120
100
96
80
127
100
89
72
65
60
129
49
40
38
38
29
30
20
0
1993- 1994- 1995- 1996- 1997- 1998- 1999- 2000- 2001- 2002- 2003- 2004- 2005- 200694
95
96
97
98
99
00
01
02
03
04
05
06
07
YILLAR
Üniversitenin diğer parametreleri kadar eğitimdeki kapsamlılığına işaret eden
bölüm/program sayıları da önemli bir gösterge olmaktadır. Zira herhangi bir bölümün açılması ve
işlerlik kazanması üniversite için akademisyen, yeterli mekan ve teçhizat gibi gereklilikler
taşımaktadır. Gaziantep Üniversitesi'nde 2000 yılından 2006 yılına olmak üzere fakülteler ve
Yüksekokul bazında yaklaşık olarak 25 bölüm/program açılmıştır. 2006 yılındaki bölüm/program
sayısının ani düşüşü Adıyaman, Gölbaşı ve Besni'nin Üniversitemizden ayrılmasından
kaynaklanmaktadır. 2007 yılında Kilis Gaziantep Üniversitesin’den ayrıldığından bölüm/program
sayısını etkilemiştir. Yaklaşık olarak 95 bölüm/program mevcuttur.
Fakülte ve Yüksekokul bazında bölüm/program başına düşen öğrenci sayısı da
üniversitenin yeterliliği açısından önemli bir kriterdir. Gaziantep Üniversitesi'nde her yıl
bölüm/programa düşen yeni giriş yapan öğrencilerin sayısı artmaktadır. 2004 yılında 82,57 kişi,
2005 yılında 94,61 kişi, 2006 yılında 106,08 kişi düşmektedir. Ayrıca son üç senede fakülte başına
düşen öğrenci sayısına bakacak olursak; ortalama olarak 2004 yılında 429 kişi, 2005 yılında 436
kişi ve 2006 yılında ise 481 kişidir.
151
YILLARA GÖRE MEVCUT ÖĞRENCİ SAYISI
13935
13472
14000
12205
11147
10572
MEVCUT ÖĞRENCİ SAYIS
12000
11667
9192
10000
8104
8000
6551
6000
4915
5491
3889 3884 40284158
4000
2000
199
4 -9
5
199
5 -96
199
6 -97
199
7 -9
8
199
8 -9
9
199
9 -00
200
0 -01
200
1 -0
2
200
2 -03
200
3 -04
200
4 -05
200
5 -06
200
6 -07
200
7 -08
199
3 -94
0
YILLAR
Gaziantep Üniversitesi mevcut öğrenci sayısı 1993 yılından bu yana her yıl düzgün artan
bir trend göstermektedir. Son dört yılı göz önüne alırsak 2004 yılında 12286 kişi, 2005 yılında
13472 kişi, 2006 yılında 13935 kişi ve 2007 yılında 11667 kişi olmuştur. 2004 yılında 1139 kişilik
bir artış olmuştur. Bu artış; 2005 yılında 1186 ve 2006 yılında eylül ayı değerlendirmelerine göre
ek kontenjanlar ve bazı fakülteler hariç 463 kişidir. Toplamda yaklaşık olarak 1000 kişilik bir artış
söz konusudur. Buradan yola çıkarak mevcut öğrenci sayısında 2004 yılında %8,67'lik, 2005
yılında %9,4'lük, 2006 yılında ise %7'lik bir artış vardır. Öğrencilerin yüzde olarak dağılımına
baktığımızda; Ön lisans öğrencisi sayısı yıllık yaklaşık olarak %39,5, Lisans öğrencisi sayısı %57,
Lisansüstü ve doktora öğrencisi sayısı %3,5'lik bir kısmı oluşturmaktadır. 2007 yılında
Üniversitemiz mevcut öğrenci sayısının %40'ını lisans, %57' sini ön lisans ve %3' ünü de yüksek
lisans örencileri oluşturmaktadır.
Yeni giriş yapan öğrencilerin parametrelerine bakacak olursak; 2004 yılında 3562 kişi,
2005 yılında 4088 kişi ve 2006 yılında 4246 kişidir. 2007 yılında ise yaklaşık olarak 3696 kişi yeni
kayıt yaptırmıştır. Her yıl üniversitemize gelen öğrenci sayısında artış olmaktadır. Bu yeni açılan
bölüm ve programlara bağlanabilir. Artışı inceleyecek olursak; 2004 yılında bir önceki yıla göre
%10,72lik bir azalış söz konusudur. son iki yılda alınan öğrenci sayısı daha artarak 2004 yılında bu
oran %12,7 ve 2006 yılında %3,7 olarak belirlenmiştir.
152
Ayrıca kız ve erkek olarak inceleyecek olursak; kız öğrencilerin oranı her geçen yıl
artmaktadır. Kız öğrencilerin kendi içindeki oranlarına bakarsak, 1973-2000 yılları arasında %36,8
iken 2000-2006 yılları arasında sayısal anlamda meydana gelen artış ile bu pay %63,2 seviyesine
gelmiştir. Yine kız öğrencilerin kendi içindeki paylarına bakacak olursak; Üniversite tarihinde kız
öğrencilerin sayısındaki son 6 yıl içindeki artış 2000 yılı öncesine göre %41,9 olmuştur. Erkek
öğrencilerin kendi içindeki oranlarına bakarsak, 1973-2000 yılları arasında %49,7 iken 2000-2006
yılları arasında sayısal anlamda meydana gelen artış ile bu pay %50,3 seviyesine gelmiştir. Yine
erkek öğrencilerin kendi içindeki paylarına bakacak olursak; Üniversite tarihinde erkek
öğrencilerin sayısındaki son 6 yıl içindeki artış 2000 yılı öncesine göre %1,4 olmuştur.
İDARİ PERSONEL
SAYISI
2000-2007 YILLARI ARASI İDARİ PERSONEL İSTATİSTİKLERİ
840
830
820
810
800
790
780
770
760
830
838
827
811
806
794
2000
2001
795
2002
790
2003
2004
2005
2006
2007
YILLAR
2000 yılından bu yana Gaziantep Üniversitesi idari birimlerde çalışan personel sayısında
bazı iniş-çıkışlar olmaktadır. Büyümekte olan Üniversite'mizin idari işleri de dolayısıyla
artacağından idari personel sayısının da yıllara bağlı olarak artması beklenebilir. 2000 yılından bu
yana idari personel sayısında 11 kişilik bir artış söz konusudur. 2003 yılından sonrasını göz önüne
aldığımız taktirde son üç sene personel sayımızda azalış olmuştur. Bunu kadro değişimlerine ve
atamalara bağlayabilsek de Üniversitemizin bu konuda biraz eksikleri olduğu söylenebilir.
153
YILLAR İTİBARİYLE BİLİMSEL YAYINLAR VE TOPLANTILARA AİT
İSTATİSTİKİ VERİLER
463
YAYIN SAYISI
500
378
400
349
342
300
168
200
143
75
47
100
0
2002
2003
2004
2005
YURT İÇİ
378
349
463
342
YURT DIŞI
168
143
47
75
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
463
378
168
349
342
143
47
2002
2003
2004
YURT İÇİ
75
2005
YURT DIŞI
Üniversitelerin temel göstergelerinden birisi de; akademik yayın sayısıdır. Üniversite
bünyesinde basılan yurt içi yayın sayısı 2002 yılında 378’dir. Bu yayınlar bildiri, makale, yüksek
lisans tezi, doktora tezi, tıpta uzmanlık tezi, kitap vs içermektedir.2003 yılında bu sayı 349 a
düşmüştür. 2004 yılında ise 463 e yükselmiştir. 2005 yılında 342 olarak bir önceki yıla göre düşüş
göstermiştir. En fazla artış 143 ile 2004 yılında olmuştur. Yurt dışı yayın sayısı ise 2002 yılında
168, 2003 yılında 143, 2004 yılında 47, 2005 yılında 75’tir. 2002 yılından bu yana yurt dışı yayın
sayısısın da azalış görülmektedir. 2004 yılına göre 2005 yılında yayın sayısında 28 artış olmuştur.
Fakat 2002 ve 2003 yıllarına göre bu sayının oldukça az olduğu görülmektedir.
154
2002-2007 YILLARI ARASI GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ AÇIKKAPALI ALAN İSTATİSTİĞİ
300000
KAPALI ALAN
250000
200000
150000
100000
176184
191974
208174
225872
2003
2004
2005
255872
277852
50000
0
2002
2006
2007
YIL
Gaziantep Üniversitesi kampus içi toplam açık alanı 2.300.000 m²'dir. 1987 yılında
ODTÜ'den 46.000 m² kapalı alan olarak devralınan kampüste 7500 m²'lik yurtlar, Kredi ve Yurtlar
Kurumu'na devredilmiştir. Üniversite'nin kuruluşundan bu yana 20 yıllık bir süreçte inşaatına
başlanan, devam eden ve tamamlanan eğitim alanları, sosyal alanlar ve spor alanlarının
eklenmesiyle özellikle son 10 senede kapalı alanlar oldukça geniş bir yer kaplamaktadır. 1987'den
bugüne 239.352 m²'lik kapalı alanın kullanıma geçmesiyle toplamda 277.852 m²'lik ortalama
olarak 6 katı büyüklüğünde kapalı alanımız mevcuttur.
155
156

Benzer belgeler