Su Kaybı İndirgenmesi ve Basınç Yönetimi

Transkript

Su Kaybı İndirgenmesi ve Basınç Yönetimi
11.04.2012
Su kayıplarının azaltılmasına yönelik
basınç yönetimi
Su kayıplarının ana
nedenleri
Aşağıdakilerin yol açtığı boru patlamaları
• ani basınç artışları, basınç darbeleri, basınç değişimleri
• boru hatlarının kalitesi ve yaşı
• zemin özellikleri ve yer hareketleri
• trafik yükleri
Kaçaklar
Yüksekteki su depolarının taşması
1
11.04.2012
Kaçaklar
Eski sistemlerdeki
kaçaklar, temin
hacminin %50'sine
kadar ulaşabilirler!
Bildirilen
boru patlamaları
Su kayıplarını azaltma
yöntemleri
Aktif kaçak kontrolü
Tesis yönetimi
Kaçak onarımı
Basınç yönetimi
Keşfedilmemiş
kaçaklar
Yüzey
Görünen kaçaklar,
tespiti kolaydır
1.
2.
3.
4.
Bildirilmeyen
boru patlamaları
Genellikle tali boru
hatlarında
Teşhisi
zor, hatta imkansızdır
Basınç
yönetimi
Kaçınılmaz yıllık su
kayıpları
Onarımların
kalitesi
Gerçek yıllık su
kayıpları
Aktif kaçak
kontrolü
Tesis ve boru
hattı yönetimi
Hedef: CARL (= Güncel yıllık gerçek kayıp) ile UARL (= Kaçınılmaz
yıllık gerçek kayıp) arasındaki oranın azaltılması
2
11.04.2012
Su kayıplarını azaltma
yöntemleri
1. Aktif kaçak kaydı
• Kaçak kayıt ekibi
• Bildirilmeyen kaçakların aranması ve kaydedilmesi
• Zaman gerektirir, maliyet yoğundur
2. Tesis yönetimi
• Kurulum ve bakım onarıma yönelik projeler
• Yenileme, değiştirme
• Uzun çalışma süreleri, yüksek masraflar
3. Kaçak onarımı
• Hedef: Kayıp sürelerinin minimize edilmesi
• Tespit etme - Lokalizasyon - Onarım
Debi
T
O
Kayıp süreleri
IWA/WLTF'ye göre
basınç yönetimi
Düşük basınç
Basınç yönetimi, efektif bir su kaybı kontrolünün
temelidir ve en efektif maliyetli araçtır!
Basınç düşürme işlemi, tedarik sistemlerindeki kaçak
oranları üzerinde esaslı bir etkiye sahiptir.
Yüksek basınç
Azami basınç
Bu etki, P basıncı ile bir deliğin içerisinden geçen Q
debisi arasındaki teorik ilişkiden önemli derecede
büyüktür:
P = K * Q0.5
doğrusal ilintide: P = K * Qⁿ (n≈1.1)
%10 basınç düşürme=
%10 kaçak azaltımı (ortalama)
3
11.04.2012
Hangi opsiyonlar
mümkündür?
Basınç değişimi:
Maks. 45m
Min. 20m
SEVİYE 1:
Basınç düşürme
(sabit basınç)
En yoğun zamanlarda
kritik noktaya yeterli
ölçüde besleme yapan
minimum basınca
ayarlanmıştır
Basınç düşürme vanası
sabit
basınç
Akış/tüketim değişimi
Sabit basınç
100m'den 45m'ye düşürme
Hangi opsiyonlar
mümkündür?
SEVİYE 2:
Basınç rejimi
• Basınç düşürme vanasının bir kontrol ünitesiyle donatılması
• Manyetik vanaların tetiklenmesi sayesinde mod, gün içerisinde
pek çok kez değişir.
• BE-PRV-DL Modeli, veri kaydedici ile donatılmıştır
• Değişim süreleri, günlük bir rejimi esas alarak, haftalık bazda
programlanabilir.
• Yılın her günü için zaman rejimlerinden oluşan çok sayıda
varyasyona izin vermektedir.
AZMON - New Pressure Schedule
60
40
35
25
30
20
15
20
Pressure [m]
30
40
10
10
5
4/8/2005 2:32
3/8/2005 6:32
3/8/2005 16:32
2/8/2005 20:32
2/8/2005 0:32
2/8/2005 10:32
1/8/2005 4:32
1/8/2005 14:32
31/7/2005 8:32
31/7/2005 18:32
30/7/2005 22:32
30/7/2005 2:32
30/7/2005 12:32
29/7/2005 6:32
29/7/2005 16:32
28/7/2005 20:32
28/7/2005 0:32
28/7/2005 10:32
27/7/2005 4:32
27/7/2005 14:32
0
26/7/2005 8:32
0
26/7/2005 18:32
Flow Rate [m3/h]
50
25/7/2005 22:32
Basınç düşürme
-Zaman kontrolüyle
-Akış kontrolüyle
- Düşük basınç
oranlarıyla
Date & Time
4
11.04.2012
Hangi opsiyonlar
mümkündür?
SEVİYE 3:
Dinamik
basınç düşürme
(değişken basınç)
Basınç düşürme vanası
değişken
basınç
Kritik noktalardaki
gerçek (minimum)
ihtiyaca göre, sürekli
basınç uyarlaması
Akış/tüketim değişimi
Değişken basınç
İhtiyaca uygun olarak düşürme
Tam dinamik
modülasyon
(değişken basınç)
Yardımcı enerjiye
gerek olmaksızın
hidromekanik
otomatik ayarlama!!!
5
11.04.2012
3 seviyenin etkileri
Basınç yönetim sonuçlarının toplamı
MNF'de (Minimum gece akışı) = Kaçakların azaltılması
• 1,1 l/s'den 0,5 l/s'ye akış azaltılması
• Bunun sonucunda, kaçak azaltımı 0,6 l/s = 362,88 m³/Hafta
6
11.04.2012
Özet
Neden basınç
yönetimi?
Para tasarrufu
• Su tasarrufu (Kaçak ve tüketim)
• Enerji tasarrufu ve su kazanımına ilişkin
maliyetler
• Boru patlamalarında azalma
• Kaçak arama sıklığının azalma
• Tesis yönetiminden tasarruf
• Müşteri tarafında hizmet iyileşmesi
Kaynakların ekolojik olarak kullanılması
Hareket tarzı
Adım 1
DMA'ların (=Bölge ölçüm alanı) teşhis/
tespit edilmesi
• Mümkün olduğunca küçük (yani küçük
boyutlandırılmış basınç düşürme vanaları), denetimi
kolay akışlar
• Mümkün olduğunca homojen (Durum
değişikliklerinin miktarı)
• Bölgeyi izole edilmiş bir biçimde besleme olanağı
• Mümkün olduğunca durgun olmayan su (Su kalitesi)
• Akış değerleri kontrol edilebilir ve denetlenebilir
7
11.04.2012
DMA
Su tutma noktası
Ana hat
Su
arıtma tesisi
DRV
Kritik nokta
Pompa istasyonu
DMA
DMA
DMA – Bölge ölçüm alanı
DRV – Basınç düşürme vanası
Hareket tarzı
Adım 2
DMA'ların tesis edilmesi
• Debinin ve basıncın okunması
Adım 3
Denetim periyotlarının tesis edilmesi
Adım 4
Proje fizibilite araştırması
Adım 5
Basınç düşürme vanalarını işletime alarak, basınç
yönetiminin başlatılması
Adım 6
Kaçakların, hacimlerin ve lokasyonların onaylanmasına
yönelik, adımlar halinde sınama
8
11.04.2012
Hareket tarzı
Adım 7
Kaydedilen verilerin toplanması ve denetlenmesi
• Karşılaştırılabilir sürelerde verilerin kaydedilmesi
(Önceki/sonraki durum karşılaştırması)
• Kayıt sisteminin sürekli kullanılabilir olması!
• Mümkün olduğunca kesintisiz, gerçek zaman kaydı
• Verilerin her zaman kullanıma hazır olmasının
güvence altına alınması
Özet
Örnek olay incelemesi
Nüfus
Beklenen kaçak
Mitchells Plain
Khayelitsha
500.000
450.000
% 50
Proje maliyeti
600.000,00 $
500.000,00 $
Tasarruf / yıllık
1.470.000,00 $
2.700.000,00 $
% 25
% 40
Su temininde meydana
gelen düşüş
9
11.04.2012
Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim!
Başka sorularınız olursa, memnuniyetle her zaman
cevaplandırmaya hazırım.
Bn. Petra Ohligs
Ürün Müdürü
AVK Mittelmann Armaturen GmbH
www.avkmittelmann.com
10

Benzer belgeler