Katı Atık ve Su Yönetiminde Kuvvetli Bir Hizmet Ortağı

Transkript

Katı Atık ve Su Yönetiminde Kuvvetli Bir Hizmet Ortağı
Katı Atık ve Su Yönetiminde
Kuvvetli Bir Hizmet Ortağı
> Çevre Hizmetleri
>
www.remondissistemyapi.com
> Ortak girişim
Sistem Yapı’nın tamamladığı tesisler ile atıksular çevreye zararsız hale getirilmektedir.
Profesyonel Çevre Hizmetleri İçin
Güçlü Bir Ortaklık
İşleyen bir katı atık ve su yönetimi sistemi, yaşam kalitesi için en önemli önkoşullardan biridir.
Belediyeler, ticaret sektörü ve sanayiciler bu nedenle bu konuya gittikçe daha çok önem vermektedirler. Ayrıca yeni yasal düzenlemeler bir an önce harekete geçmeyi gerektirmektedir. REMONDIS SİSTEM
YAPI, temiz ve yaşanılabilir bir çevre için, konunun uzmanları tarafından yıllara dayalı deneyimler sonucunda geliştirilmiş uygun ve verimli birçok çözüm sunmaktadır.
REMONDIS SİSTEM YAPI, katı
> Ortaklar
atık ve su yönetimi konularında tek elden bütünsel
çözümler sunmaktadır.
REMONDIS, tüm dünyada su yönetimi ve geri dönüşüm alanında özel hizmet sağlayıcı en büyük şirketler arasındadır.
Alman şirketler grubu 20 milyondan fazla insana hizmet vermekte, bünyesinde 18.600’den fazla personel çalıştırmaktadır. 20 Avrupa ülkesine ek olarak Çin, Japonya, Tayvan ve Avustralya’da temsilcilikleri bulunmaktadır. Şirketle ilgili
daha geniş bilgileri
www.remondis.com internet adresinde bulabilirsiniz.
Sistem Yapı, 1971’de kurulan Sistem Grubunun ana şirketidir. Sistem Grubu toplam yedi şirketiyle Türkiye’de çevre ve
sanayi tesisleri alanında pazar liderlerinden birisidir. Ana faaliyet alanını arıtma sistemlerinin projelendirilmesi ve inşası
oluşturur. Sistem Grubu bugün 850’den fazla personel istihdam etmektedir. Şirket hakkında daha geniş bilgiyi
www.sistemyapi.com.tr internet adresinde bulabilirsiniz.
2
>
Atıkların verimli ve doğru geri kazanımı: REMONDIS’in modern bertaraf ve üretim tesisleri yaşanılabilir bir çevrenin korunmasına ve değerli hammaddelerin ekonomik çevrime geri kazandırılmasına katkıda bulunmaktadır.
Birlikten Güç Doğar
REMONDIS SİSTEM YAPI, alanında başarılarını kanıtlamış iki
şirketin en iyi yönlerini birleştirmektedir: Türk firması Sistem
Yapı İnşaat ve Ticaret A.Ş. ile Alman firması REMONDIS
International GmbH. Her iki şirketin piyasadaki kapsamlı
tecrübesi ve uluslararası bilgi birikimi sayesinde teknik
gelişmelerin mevcut sorunlara uygulanması ile veya daha
ekonomik çözümlerin tasarlanmasında müşterilere gözle
görünür faydalar sunulabilmektedir.
Türk-Alman ortak girişiminin hedefi, modern çevre hizmetlerini makul fiyatlarla müşterilerine sunmaktır. REMONDIS
SİSTEM YAPI, müşterilerine katı atıkların toplanması, taşınması, geri kazanımı, değerlendirilmesi, bertarafı ve su – atık
su yönetimi ile ilgili komple tesislerin, inşa edilmesinden
işletilmesine kadar detaylı bir ürün ve hizmet yelpazesini
Geri dönüştüren teknoloji – örneğin, temiz bir şekilde bileşenlerine ayrılan elektronik eşya hurdaları.
sunmayı hedeflemektedir.
3
> Strateji
Güvenilir lojistik, etkili bir geri dönüşüm ekonomisine doğru atılan ilk adımdır. Atıkların tespiti,
toplanması, taşınması ve aktarılması deneyim ve bilgi birikimi gerektiren konulardır.
Çevre Hizmetlerini Bir Bütün Olarak Düşünmek
Bir işbirliğinin başlangıcında, herşeyden önce gerçek durumu analiz ederiz. Bu sırada sadece var olan
lojistik durumunu değil, tüm malzeme akışlarını da araştırırız. İhtiyaç halinde alternatif geri dönüşüm
süreçlerinin ve işleme yöntemlerinin denenmesi için pilot denemeleri de gerçekleştiririz. Toplanan
veriler ile maliyeti düşüren ve kaliteyi arttıran çözüm önerileri sunarız.
Tek elden toplu çözüm: REMONDIS SİSTEM YAPI,
komple çözümler ve bütünsel sistemler sunar.
4
>
Almanya’da geri dönüşüm
ekonomisi, Kyoto anlaşmasında kararlaştırılan
sera gazlarının azaltılması
hedefine ulaşmak için
yaklaşık yüzde on iki katkı
sağlamaktadır.
Hammaddeler değerli kaynaklardır. Hem katı atık, hem de su yönetiminde hammadde geri kazanımı çevrenin korunmasına ve ekonomiye katkı
sağlamaktadır.
Katı atık ve su yönetimi, belediyelerin ve şirketlerin karşısına,
Sürdürülebilir geri dönüşüm ekonomisinin oluşturulması
çeşitli ve karmaşık süreçler olarak çıkmaktadır. Uzun vadede
Gelecek için, sürdürülebilir bir geri dönüşüm ekonomisini
başarılı sistem hizmetini sadece bütünü gören ve ona göre
gerçekleştirmek zorunludur. Bu, Avrupa’nın çeşitli ülkelerin-
hareket edenler gerçekleştirebilir. REMONDIS SİSTEM YAPI
de başarıyla uyguladığımız bir yöntemdir.
bu yüzden verimli tekil çözümlerin yanında komple iş zincirleri de sunar.
Buradaki hedef, proses üretim zincirinin tamamı için hizmet
sunulması ve bu sayede malzemelerin çok yönlü geri
Acil problemler için çağa uygun çözümler
dönüşümlerinin kazançlı bir şekilde gerçekleştirilmesidir. Bu
Gelişen şehirler ve büyüyen ekonomi, çevre hizmetlerinin
süreç sadece çevre için değil, aynı zamanda ekonomi için de
daha ince ve detaylı yönetimini gerektirmektedir. Uzun
kazançlar sağlamaktadır. Bu süreçteki kazançlar:
zamandır, tekil çözüm uygulamaları yeterli olmamaktadır.
1.Uygulanan sistemlerden maksimum fayda sağlanmakta
Bu yüzden REMONDIS SİSTEM YAPI bütünsel yaklaşımı
benimsemektedir: Atıkların tespiti ve taşınmasından komple
tesislerin inşasına ve işletilmesine kadar, REMONDIS SİSTEM
YAPI bilgi birikimi ve deneyimiyle çeşitli avantajlar sağlamaktadır.
Oluşturulan sinerji etkisi ile maliyet azaltma
Uzun vadeli sözleşmeler ile üçüncü kişilerden bağımsız
olarak maksimum bertaraf güvenliği
Şeffaflık ilkesiyle hakların korunması
ve böylelikle çevrenin korunması ile kazanç üst düzeye
çıkarılmaktadır.
2.Mevcut düzenli depolama alanlarına ayrılacak arazi miktarı ve buna bağlı yatırımların azaltılması sağlanmaktadır.
3.Bu süreçlerin uygulanmaması halinde kaybedilecek olan
değerli hammadde kaynakları korunmaktadır.
4.İşleyen bir geri dönüşüm ekonomisinin iklim korumasına
katkısı büyüktür. Örneğin çöplerden geri kazanılan
hammadde ve enerji ile atmosferimiz yüksek miktarda
CO2 emisyonlarından veya CO2 eşdeğerlerinden korunmaktadır.
5
> Belediyeler için katı atık yönetimi
Modern geri dönüşüm tesisleri, karışık malzemeleri kademeler halinde ayırır ve
böylece hammadde ve enerjiden maksimum yararlanma oranı sağlar.
Belediyelere Etkili Ve Tam Destek
Belediyeler katı atık ve su yönetimi konularında giderek daha büyük sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır. Vatandaşların giderek artan talepleri ve daha sıkı yasal zorunluluklar kapasiteyi sürekli zorlamaktadır. REMONDIS SİSTEM YAPI, belediyelere katı atıkların toplanmasından değerlendirilmesine kadar
geniş yelpazede bir hizmet ağı sunmaktadır. Bu sayede belediyeler, birçok Avrupa ülkesinde uygulanan güvenilir ve kanıtlanmış metotlarımızdan ve yatırım kolaylıklarından REMONDIS SİSTEM YAPI aracılığı ile faydalanmaktadır.
Titizlikle geliştirilmiş farklı teknolojiler sayesinde doğal kaynakları
koruyan bir değerlendirme süreci kullanılır. Belediyeler bu konuda
uzun yıllara dayalı pratik deneyimimizin yararını görürler.
6
>
Atık zincirinin verimli organizasyonu
Çağdaş katı atık yönetimi kapının önünden başlar. Güvenilir
bir atık toplama hizmeti sağlayan verimli bir lojistik sistemi
yoksa, en iyi hazırlama ve değerlendirme tesisleri bile etkisiz
kalmaktadır. REMONDİS SİSTEM YAPI, belediyeler için katı
atıkları A noktasından B noktasına güvenilir bir şekilde ulaştıran toplama sistemleri gerçekleştirmektedir. Biz her türlü
talep için en modern toplama taşıtlarına sahibiz. Araçlarımızda kullandığımız GPS sistemleri gibi yenilikçi teknolojiler, en
iyi rota planlarını beraberinde getirmektedir. Bu ve benzeri
teknolojiler işletme maliyetlerini minimize etmektedir.
Yüksek talepler için iddialı tesisler
REMONDIS SİSTEM YAPI’nın hizmet yelpazesinin içinde
atıklardan hammadde, ürün ve enerji kazanan modern değerlendirme ve işleme tesislerinin planlaması ve finansmanının yanı sıra inşası ve işletilmesi de bulunmaktadır. Ayrıştırma
tesisi, kompost üretimi veya katı atık yakma tesisi gibi uygulamaların tamamı uzmanlarımız tarafından geliştirilmektedir.
Bunlar sadece azami işletme ekonomisi taleplerini yerine
İster doğrudan vatandaşın kapısından toplama olsun, ister merkezlerden toplama: REMONDIS SİSTEM YAPI
isteğe göre komple toplama ve taşıma sistemleri gerçekleştirir. En modern toplama araçları atıkları güvenilir bir
şekilde alır ve tesislerin optimum kapasitede kullanımını garantiler.
getirmekle kalmayıp çevrenin korunmasına da son derece
büyük katkılar sağlamaktadır.
REMONDIS tüm dünyada, belediyelere katı atık yönetimi konusunda başarılı çözümler sunmaktadır. 24 ülkede 6.000’den
fazla özel araç her yıl 25 milyon ton değerli malzeme toplamaktadır.
> Örnek: Frankfurt am Main, Almanya
Almanya’nın en büyük finans metropolü olan Frankfurt
am Main bölgesinde REMONDIS, 1,4 milyon kişinin evsel
atıklarını bertaraf etmekte, yerel çöp yakma tesisini ve
kendine ait bir enerji santralini işletmekte, caddeleri,
kaldırımları ve alanları temizlemektedir. Kamu-özel
ortaklığı şirketi ayrıca bölgedeki özel kuruluşlara da
hizmet vermektedir. Bunun sağladığı ek gelirlerden hem
şehir, hem de vatandaşlar birçok fayda sağlamaktadır:
Bütçeden yük kalkmakta, hizmet bedelleri istikrarlı kalmakta, istihdam yaratılmakta ve böylece yenilikçi servis
hizmetleri sunulabilmektedir.
7
> Şirketler için atık yönetimi
Çağdaş teknoloji iş başında: Yenilikçi tesisler, proses güvenliği ve çevre uyumunu en yüksek
seviyede sağlar. İsterseniz tesislerimizi doğrudan işletme alanınızda da kurabiliriz.
Fabrikalar İçin Entegre Atık Yönetimi
Şirketler artık basit proses akışlarını hedeflemektedir. Bu sebeple atık yönetimi sorunlarında bütünsel
çözümler başarının anahtarı olmaktadır. REMONDIS SİSTEM YAPI, atık tespitinden atık taşınmasına, ön
işleme ve değerlendirme tesislerinin inşasına ve işletilmesine kadar genişleyen hizmet ağıyla sanayi ve
ticaret için maliyet azaltmaya yönelik yenilikçi konseptler sunan güvenilir bir hizmet ortağı olmaktadır.
Çok sayıdaki uluslararası referansımız, geniş
kapsamlı uygulama yetkinliğinin temel taşını oluşturur. Bilgi almak için bizi aramanız yeterli!
8
>
Bütün üretim sürecinde atık yönetimi
Proses akışlarının iyileştirilmesi
Her şirket farklıdır – Bu nedenle REMONDIS SİSTEM YAPI
Her projenin başlangıcında sahadaki güncel durumun
şirkete özgü uyarlanmış hizmetler ve servis programları
ayrıntılı bir analizi yer alır. REMONDIS SİSTEM YAPI uzman-
sunar. Sunulan işlerin kapsamı tamamen müşterilerimizin
ları, işletme içi akışların nasıl iyileştirilebileceğini inceler.
isteklerine bağlıdır ve münferit projelerden komple atık
Ardından müşteriyle birlikte uygulamaya geçilir. Bu güne
yönetimine kadar genişleyebilmektedir. Şirketimiz atıkların
kadar edindiğimiz birçok tecrübe göstermiştir ki, ister bir
taşınmasını, işlenmesini ve değerlendirilmesini üstlenile-
fabrika lojistiğinin yapılandırılması olsun, ister tesisin yapımı
bileceği gibi, işletme içi tesislerin planlamasını, inşasını ve
ve işletilmesi olsun, kalitesi kanıtlanmış yönetim sistemimiz
yönetimini de gerçekleştirebilmektedir. Uygulama sırasında
olabilecek en ekonomik çözümü kesin olarak sunmaktadır.
Sade ve basit işleyişler ile maliyet
tasarrufu: REMONDIS SİSTEM
YAPI, proses akışlarınızı optimize
eder ve böylelikle başka bir yerde
verimli bir şekilde kullanabileceğiniz kaynakları korur.
kalite, güvenlik, çevre bilinci ve maliyet verimliliği en önemli
faktörler olarak dikkate alınmaktadır.
> Örnek: Opel fabrikası, Bochum, Almanya
Almanya’nın Bochum şehrinde Opel 9.700 personel
ile Astra ve Zafira ile bu araçların aks ve şanzımanlarını
üretmektedir. Üretim sırasında büyük miktarlarda değerli
madde ve atık açığa çıkmaktadır. Remondis, ahşap, metal,
çamur, boya/cila, çözücü maddeler ve kağıt gibi 50 farklı
atık türünün toplanmasından ve işlenmesinden 20 yıldır
sorumludur.
REMONDIS, 1987 yılından bu yana fabrika alanında kendi
bürosuyla üretim sürecinin içine tam anlamıyla entegre
olmuş durumdadır. Değerli madde ve atık yönetiminden
başka, REMONDIS Bochum’da ayrıca, şirketin ne kadar
çok yönlü ve esnek olduğunu gösteren bir başka hizmet
daha sunmaktadır: Kendine ait 22 personeliyle küçük
parça boyama işini yürütmektedir.
9
> Belediyeler için su yönetimi
Milyonlarca vatandaş için temiz su – Belediyelerin, altyapılarını iyileştirmesi konusunda oldukça düşük maliyetlerle hizmet veriyoruz.
Belediyelerde Su Yönetiminin Önemi
Su, gittikçe azalan bir kaynaktır. Bu yüzden belediyeler için içme suyu teminini uzun vadeli bir şekilde
güven altına almak yüksek önceliğe sahiptir. Bu bakımdan özellikle atık suların arıtılması büyük önem
kazanmaktadır. REMONDIS SİSTEM YAPI, atık su yönetiminde kendini kanıtlanmış bir uzmandır ve
Türkiye’de daha şimdiden 4 milyondan fazla insana atıksu arıtımı konusunda hizmet vermektedir.
10
>
Sistem Yapı bugüne kadar 120’nin üzerinde su işleme ve atık su arıtma tesisi kurmuştur. İnşaat sırasında kullanılan teknikler ve yöntemler sürekli
geliştirilmekte ve böylece en üst düzeyde yenilikçi tesislere imkân verilmektedir.
Teknik bilgi birikiminin önemi
> Örnek: Türkiye’de bir atık su arıtma tesisi
Sahadaki koşulları ve
Su arıtımı teknik olarak karmaşık bir iştir, çünkü amaç kirletici
ihtiyaçları herkesten daha
veya istenmeyen maddelerden tümüyle arındırılmış suyu
iyi bilmekteyiz. Koordine et-
elde etmektir. Ne de olsa su birincil yaşam kaynağıdır. Pek
tiğimiz projelerle, Türkiye’de
çok şehir bu nedenle atık sularının işlenmesinde REMONDIS
vatandaşların yaşam kalitesi-
SİSTEM YAPI’nın uzmanlarına güvenmektedir. Bu alanda
ne katkıda bulunmaktayız.
gereken tesislerin tasarlanması, finansmanı, inşaatı ve
işletilmesi REMONDİS SİSTEM YAPI bünyesinde tek elden
gerçekleştirilmektedir.
Tek elden su temini ve atık su arıtımı
REMONDIS SİSTEM YAPI’nın diğer uzmanlık alanları; su temini, işlenmesi ve dağıtımı için tesislerin tasarımı, kurulumu ve
işletilmesidir. Üretilen suyun şehir şebekesine dağıtılması ve
Belediyeler evsel atık suların arıtılması için profesyonel
halkın kullanımına sunulması belediyeler için temel ve zor bir
çözümlere ihtiyaç duymaktadır. Sistem Yapı bu konuda
görevdir. Yüksek nitelikli su şebekeleri, gelişmiş şehir altyapı-
geniş ve kapsamlı deneyimlere sahiptir. İlk önce bölgesel
sının belkemiğini oluşturmaktadır. REMONDIS SİSTEM YAPI
gereksinimleri analiz eder daha sonra bu temel üzerin-
bu konuda, verimli ve çevre dostu özellikleriyle göz dolduran
den bir tasarım geliştirir. Sonuçta, evsel atık sulardan
çözümler gerçekleştirmektedir.
istenen kalitede temiz su üreten modern atık su arıtma
tesisleri ortaya çıkar.
11
> Şirketler için su yönetimi
Şirketlerin iş ortağı olarak, su yönetimini iyileştirmeye
yönelik teknolojik çözümler gerçekleştiriyoruz.
Endüstriye Özel Su Yönetimi
Su, endüstri tesislerinin işletmesinin başlıca temellerinden birisidir. Suyun bu alanda kullanımında üç
faktör öne çıkmaktadır: Proses suyu hazırlanması, atık suların arıtılması ve hammaddelerin geri kazanımı. REMONDIS SİSTEM YAPI, şirketiniz için su yönetiminin bütün iyileştirme olanaklarını tek elden
hizmetinize sunmaktadır.
12
>
İşbirliği ile en uygun bireysel çözümler
Proses suyunun hazırlanması, atık suların arıtılması,
Sanayi tesislerinde su yönetimi çok özel şartlar gerektirir.
hammaddelerin geri kazanılması
REMONDIS SİSTEM YAPI bu yüzden her ihtiyaca uygun
Farklı üretim süreçleri farklı su kalitelerini gerektirir. Giriş
çözümler geliştirir ve uygular. Sunduğumuz hizmetler yelpa-
parametreleri ne olursa olsun REMONDIS SİSTEM YAPI prob-
zesine işletme ve yönetim modelleri kadar, iş ortaklıkları da
lemsiz üretim akışı için çözümler üretir. Su ihtiyaç duyulan
dâhildir. Sizin için hangisi uygun olursa olsun, faaliyetlerimi-
özelliklere getirilir ve gerekli noktalara ulaştırılır. Endüstriyel
zin merkezinde daima üç hedef parametre bulunur:
işletmelerde bunun yanı sıra suyun içinden değerli madde-
Hedefe yönelik proses optimizasyonu ile kalitenin
lerin geri kazanılması da mümkün olmaktadır. Metal tuzu
iyileştirilmesi,
İşletmenin verimli çalışması sayesinde maliyetlerin
azaltılması,
konsantrelerinin, asitlerin veya aşındırıcıların su ortamından,
Su yönetimi, bilgi ve de-
geri kazanılarak yeniden üretime sunulması gibi uygulama-
neyim işidir. Biz ikisine de
lar bu konuya örnek olarak gösterilebilir.
sahibiz.
En modern teknolojilerin kullanılmasıyla çevreye
maksimum uyum.
> Örnek: Ruhr-Zink, Almanya
REMONDIS yirmi yıldan fazladır, sanayi şirketleri için su yönetimi görevini üstlenmektedir. Başarılı bir ortaklık örneği,
Almanya'nın Datteln şehrindeki Ruhr-Zink tesisleridir.
REMONDIS burada, on ay gibi kısa bir süre içerisinde
tasarım, finansman ve inşası dâhil olmak üzere son derece
modern bir atık su arıtma tesisi kurmuştur. REMONDIS,
hizmete alındığından beri tesisi kendi personeliyle işletmektedir.
REMONDIS SİSTEM YAPI, yenilikçi tesisler planlar, inşa eder ve işletir. Hedef: Şirketinizin global rekabet gücünü arttırmaktır.
13
> Servis
Verimlilik, global rekabet içerisinde bir başarı faktörüdür. Çözümlerimiz, performansınızı ve verimliliğinizi arttırmanızı sağlar.
Birlikte Başarmak
Kusursuz ve tam hizmet REMONDIS SİSTEM YAPI için her şeyden önce, kapsamlı bir işbirliği demektir.
Müşterilerimizle birlikte tüm işbirliği imkânlarını ayrıntılı bir şekilde inceleriz. Çünkü güvene dayalı
ortaklığın temeli, yoğun bir diyalogdan geçmektedir.
Maksimum kazanç garantisiyle komple
hizmet. REMONDIS SİSTEM YAPI
çevre yönetimi alanında göz dolduran
hizmetler sunmaktadır.
14
>
REMONDIS’ e ait tesisler
Tesisin türü
Sayı
Tesisin türü
Sayı
Kağıt ayrıştırma tesisleri
63
Atık işleme tesisleri, termik
15
Kompost/fermentasyon tesisleri
56
Evsel atık işleme tesisleri, mekanik/biyolojik
13
Tehlikeli atık değerlendirme tesisleri
44.
Ağaç işleme tesisleri
12
Düzenli depolama alanları
39
Alternatif yakıt üretim tesisleri
11
Ticari atık değerlendirme tesisleri
39
Fotokimyasal değerlendirme tesisleri
10.
Arıtma tesisleri
29
Cam geri dönüşüm tesisleri
9
Ambalaj atıkları ayrıştırma tesisleri
27
Elektronik atık geri dönüşüm tesisleri 8
İnşaat molozu değerlendirme tesisleri
25
Plastik geri dönüşüm tesisleri 5
Bilgi taşıyıcıları imha tesisleri
19
Solvent (çözücü) işleme tesisleri
3
REMONDIS hammadde kazanım değerleri
Madde
ton/yıl
Madde
ton/yıl
Metal/hurda (TSR dahil)
9.000.000
Sanayi atıkları
970.000
İnşaat molozu/karışık inşaat atıkları
2.950.000
Cam
802.000
Evsel atıkları
2.800.000
Ağaç/ahşap
540.000
Kağıt/mukavva/karton
2.400.000
Ambalaj atıkları
403.000
Toprak
1.280.000
Metal cürufları
130.000
Biyolojik/yeşil atık
1.220.000
Elektrikli/elektronik hurdalar
120.000
Arıtma çamurları
1.170.000
Fotokimyasallar
Ticari atıklar
46.000
980.000
SİSTEM YAPI’nın inşa ettiği tesisler
Tesisin türü
Sayı
Tesisin türü
Evsel atık su arıtma tesisleri
119
Organize sanayi bölgesi arıtma tesisleri
Sayı
Yeni yasal düzenlemeleri fırsat
5
olarak görmeli: Altyapıya
Endüstriyel atık su arıtma tesisleri
37
Sanayi tesisleri
4
yapılan yatırımlar, kalkınmak
Yüksek yapılar
28
Atık bertaraf tesisleri
2
ve yüksek yaşam kalitesine
Proses suyu hazırlama tesisleri
16
Su hazırlama tesisleri
2
ulaşmak için atılmış adımlardır.
Altyapı tesisleri
8
REMONDIS SİSTEM YAPI’nın hizmet yelpazesi ilginizi çekti
ve sorularınız mı var? Katı atık ve su yönetimi alanlarında
sunduğumuz hizmetler ile ilgili tüm konularda bize danışmanızdan memnuniyet duyarız: +90 216 425 17 75 no’lu
telefondan arayın ya da
[email protected]
adresine e-posta gönderin. Sizinle görüşmekten memnuniyet duyarız!
15
© 2008, REMONDIS AG & Co. KG
REMONDIS SİSTEM YAPI
Çevre Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Rüzgarlıbahçe Cad. Kavacık Kavşağı Sismer Plaza Kat 3
34805 Beykoz/Istanbul
Türkiye
Telefon: +90 216 4251775
Faks: +90 216 4251993
[email protected]
www.remondissistemyapi.com