TAAHHÜTNAME “Şahsıma ait ……………numaralı

Transkript

TAAHHÜTNAME “Şahsıma ait ……………numaralı
TAAHHÜTNAME
“Şahsıma ait ……………numaralı sabit telefon ile irtibatlandırılacak
ve bizzat şahsım ya da başkaları (çocuklar, çalışanlar vb.) tarafından
kullanılacak ……………..seri numaralı TT Aile Kart’ına/Kart’larına
ilişkin olarak sabit telefon faturasında gösterilen tüm ücretleri
zamanında ödeyeceğimi,
TT Aile Kart’ı kullanmaları için verdiğim kişiler ile aramdaki
ihtilafların söz konusu Kart nedeniyle Türk Telekom’a olan
sorumluluklarımı ve borçlarımı ortadan kaldırmayacağını, her
halükarda, tarafımdan başvurusu yapılan ve başkaları tarafından
kullanılan TT Aile Kart’la ilgili olarak sabit telefon faturama
yansıtılacak tüm ücretleri zamanında ödeyeceğimi,
TT Aile Kart hizmeti sabit telefon aboneliğimin ek bir hizmeti
olduğundan, telefon sözleşmesindeki sorumlulukların TT Aile Kart
hizmeti için de geçerli olduğunu bildiğimi,
TT Aile Kart’a ilişkin olarak sabit telefon faturama yansıtılacak
ücretleri zamanında ödememem durumunda, Türk Telekom’un, sabit
telefon aboneliği sözleşmesinde belirtilen yaptırımları uygulamak, TT
Aile Kart’ını kullanım dışı bırakmak ve yeni limit artırım talebimi
karşılamamak gibi yetkileri bulunduğunu, bu yetkilerden herhangi
birinin, birkaçının ya da tamamının kullanılması durumunda, hiçbir
şekilde bir itirazda veya hak talebinde bulunmayacağımı,
Sabit telefonun kapanması veya iptal edilmesi üzerine, herhangi bir
nedenle sabit telefon faturasına yansımasa bile, kullanım veya geç
ödeme ya da ödememe nedeniyle TT Aile Kart’a tahakkuk eden tüm
ücretleri ödeyeceğimi,
Telefon hattım Şehirlerarasına ve Milletlerarasına kapalı olsa dahi
ankesörlerin
tüm
görüşmelere
açık
olduğunu
bildiğimi
ve
ankesörlerden kartla yapacağım ve faturama yansıtılacak tüm
(Şehirlerarası,
Milletlerarası,
GSM
v.s.)
görüşme
ücretlerini
ödeyeceğimi,
TT Aile Kart’a ilişkin limit artırım taleplerinin Türk Telekom
tarafından değerlendirileceğini, bu değerlendirme sonucuna göre
(kabul veya red) işlem yapılacağını, bu konuda herhangi bir itirazda
veya hak talebinde bulunmayacağımı,
TT Aile Kart’ın limitlerinin ne olacağı ve bir sabit telefon hattına kaç
adet TT Aile Kart’ı verilebileceği hususları başta olmak üzere, TT Aile
Kart’ın kullanımı ile ilgili olarak Türk Telekom tarafından belirlenecek
usul ve esasları/kriterleri aynen kabul edeceğimi,
TT
Aile
Kart’ın
çalınmaması
ve
kullanıcı
kodunun/PIN
kodunun/şifresinin
öğrenilmemesi
için
gereken
tüm
özeni
göstereceğimi, Kart’ın çalınması veya şifresinin öğrenilmesi
durumunda tüm sorumluluğun tarafıma ait olduğunu, Kart’ın
çalındığı 0 800 314 55 55 telefonuna bildirilinceye kadar çalınan Kart
ile yapılan görüşme ücretlerinin şahsıma ait sabit telefonunun
faturasına yansıtılacağını, bu konuda herhangi bir itirazda veya hak
talebinde bulunmayacağımı,
bila
kabili
rücu
olarak
kabul
ve
taahhüt
ABONE
İMZA/TARİH
TT AİLE KART TAAHHÜTNAME
TT AİLE KART SERİ NO
TT AİLE KART'IN İRTİBATLANDIRILACAĞI
SABİT TELEFON NO
TT AİLE KART KULLANIM KODU (Müşteri
tarafından belirlenecek 4 haneli ve numerik
olacaktır)
TT AİLE KART İÇİN BELİRLEMEK İSTEDİĞİNİZ
AYLIK LİMİT MİKTARI
Adınız
Soyadınız
T.C. Kimlik Numarası
Anne Adı
Baba Adı
Annenizin Kızlık Soyadı
Doğum Yeri
Doğum Tarihi
Kart Kullanıcısının Adı Soyadı
İRTİBAT TELEFONLARI
İrtibat Telefonu Sabit Ev
İrtibat Telefonu İş
İrtibat Telefonu GSM (Cep)
TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.
YETKİLİ İMZA / TARİH
ABONE
İMZA / TARİH
ederim.”

Benzer belgeler

Aile Kart Taahhutname Basvuru Form BTB - Bireysel

Aile Kart Taahhutname Basvuru Form BTB - Bireysel uygulamak, Aile Kart’ını kullanım dışı bırakmak ve yeni limit artırım talebimi karşılamamak gibi yetkileri bulunduğunu, bu yetkilerden herhangi birinin, birkaçının ya da tamamının kullanılması duru...

Detaylı