genel muhasebe tekrarı (52 soruluk örnek)

Yorumlar

Transkript

genel muhasebe tekrarı (52 soruluk örnek)
Kasa Hesabı:
Örnek1: İşletme banka mevduat hesabından 3.000 lira
nakit çekmiştir.
Örnek10: İşletme 20.000 liralık bir mal almış karşılığında
daha önceden almış olduğu çek ciro etmiştir.
Örnek2: İşletme bankaya 500 lira yatırarak vadeli
mevduat hesabı açtırmıştır.
Örnek3: İşletme 1.000 liralık bir alacak senedini tahsil
etmiştir
Mal alışlarında ödenen KDV
İndirilecek KDV Hesabına borcuna,
Mal satışlarında tahsil edilen KDV
Hesaplanan KDV Hesabının alacağına yazılır.
Örnek11: İşletme 5.000 + 900 lira KDV olmak üzere peşin
mal almıştır.
Örnek4: İşletme 1.000 lira peşin ödeyerek ticari mal
satın almıştır.(KDV ihmal edilmiştir)
Örnek5: İşletme 8.000 liralık peşin mal satmıştır.(KDV
ihmal edilmiştir.
Örnek12: İşletme 2.000 + 300 lira KDV olmak üzere peşin
mal satmıştır.
Örnek6: İşletme alıcılardan olan 10.000 liralık alacağını
peşin tahsil etmiştir.
Örnek13: İşletme 15.000 + 1.500 lira KDV olmak üzere
mal satmış karşılığında aynı tutarda iki ay vadeli bir çek
almıştır.
Alınan Çekler Hesabı:
Örnek7: İşletme 15.000 liralık mal satmış karşılığında
aynı tutarda bir ay vadeli bir çek almıştır.(KDV ihmal
edilmiştir)
Örnek14: İşletmenin almış olduğu 16.500 liralık çekin
vadesi dolmuş ve çek tahsil edilmiştir.
Örnek8: İşletmenin almış olduğu 15.000 liralık çekin
vadesi dolmuş ve çek tahsil edilmiştir.
Örnek9: İşletme alıcılardan olan 20.000 lira tutarındaki
alacağı için aynı tutarda bir çek almıştır.
Bankalar Hesabı (Alacaklı Cari Hesap):
Örnek15: İşletmenin 1.000 alacağı bulunan müşteri (alıcı)
bay A borcunu işletmenin banka hesabına yatırmıştır.
Örnek16: İşletme İş Bankasına 4.000 lira yatırarak
vadesiz mevduat hesabı açtırmıştır.
Örnek24: İşletme Doğan A.Ş hisse senetlerinden birimi 20
liradan tamamını satmış bedeli peşin tahsil etmiştir.
Örnek17: İşletmenin satıcılara olan 1.000 liralık borcu
banka hesabından ödenmiştir.
Örnek25: İşletme Doğan A.Ş. nin nominal değeri 10 lira
olan hisse senetlerinden birimi 15 liradan 1.000 adedini
almış bedelini bankadan ödemiştir.
Örnek18: İşletme 200 + 20 KDV liralık mal satmış,
Müşteri toplam tutarı işletmenin İş Bankasındaki
mevduat hesabına yatırmıştır.
Örnek26: İşletme Doğan A.Ş hisse senetlerinden birimi 10
liradan tamamını satmış bedeli peşin tahsil etmiştir.
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri Hesabı:
Örnek19: İşletme 2.000 + 300 lira KDV olmak üzere
peşin mal almış karşılığında bir çek düzenleyip vermiştir.
Örnek27: İşletme müşteri Güven Ticaret’e tamamı kredili
olarak 300 + 30 KDV lira tutarında mal satmıştır.
Örnek20: İşletmenin verdiği çekin vadesi dolmuş ve
lehtarı tarafından işletmenin banka hesabından tahsil
edilmiştir.
Diğer Hazır Değerler Hesabı:
Örnek21: İşletme, işletmede kullanılmak üzere 25 liralık
damga pulu almıştır.
Örnek28: İşletme daha önce kredili mal sattığı
Ticaretten 150 YTL tahsil etmiştir.
Güven
Örnek29: İşletme müşteri Ekin Ticaret’e tamamı kredili
olarak 500 + 90 KDV lira tutarında mal satmıştır.
Örnek22: İşletme genel yönetim işlerinde kullandığı
binanın kirası olarak 1.000 lira ödemiştir.
Örnek30: İşletme Ekin Ticaretten olan alacağı için çek
almıştır.
Örnek23: İşletme Doğan A.Ş hisse senetlerinden
nominal değeri 10 lira olan hisse senetlerinden 5.000
adet satın almış ve bedelini peşin ödemiştir.
Örnek31: İşletme müşterisinden olan 1.000 liralık
alacağı için aynı tutarda çek almıştır.
Örnek37: İşletme kiraladığı işyeri için 500 lira nakdi
teminat ödemiştir.
Satılan Mala Karşılık Bono Alınması:
Örnek32: İşletme 180 + 18 KDV lira tutarında mal
satmış, bunun karşılığında alıcıdan 198 lira nominal
değerli 3 ay vadeli senet almıştır.
Örnek38: İşletme 1.000 + 200 KDV lira tutarında çek
düzenleyerek mal almıştır.
Örnek39: İşletme 1.000 + 200 KDV lira tutarında çek
düzenleyerek almış olduğu malları iade etmiştir.
Alacak senetlerinin işletme tarafından tahsili
Örnek33: İşletme, 29. 1. 2008 tarihinde vadesi gelen
198 lira nominal değerli senedi tahsil etmiştir.
Örnek40: İşletme tamamı peşin olarak 2.500 lira tutarında
mal almıştır. Malların işletmeye taşınması için 100 lira
ödenmiştir. Ayrıca bütün işlemler için 150 lira KDV peşin
ödenmiştir.
Senetlerin Cirosu:
Örnek34: İşletme satıcıya olan borcuna karşılık
cüzdanında bulunan 23.000 liralık bir bonoyu ciro
etmiştir.
Örnek41: İşletme 2.000 + 500 KDV lira tutarında kredili
(veresiye)mal almıştır.
Örnek35: İşletme 1. 2. 2006 tarihinde vadesine 60 gün
kalmış olan 2.000 lira nominal değerli bir alacak
senedini, paraya olan gereksinimi nedeniyle Akbank’a
kırdırmış. 500 lira faiz kesildikten sonra kalan 1.500
lirayı tahsil etmiştir.
Senetlerin bankaya tahsile verilmesi ve tahsili
Örnek36: İşletme 25. 7. 2006 tarihinde vadesine 2 gün
kalan ve borçlusu Ali Duman’dan olan 150 lira nominal
değerli alacak senedini tahsil edilmek üzere İş
Bankasına vermiştir.
Örnek42: İşletme 2.000 + 500 KDV lira tutarında kredili
(veresiye) almış olduğu malları iade etmiştir.
Örnek43: İşletme tamamı peşin olarak 500 + 90 KDV lira
tutarında mal satmıştır.
Örnek44: İşletme 1.000 + 200 KDV lira tutarında mal
satmış karşılığında çek almıştır.
Verilen Depozito ve Teminatlar
Örnek45: İşletme 3.000
+ 500 KDV lira tutarında
müşterilere kredili (veresiye)mal satmıştır.
Örnek46: Müşterilerden olan alacaklarını peşin tahsil
etmiştir.
Örnek47: İşletme 50.000 TL peşin olarak bir arazi satın
almış ve bunun için emlak vergisi, noter harcı toplam
olarak 2.000 TL ödenmiştir. Arsanın üzerinde bina
yıkılmış ve bunun içinde 5.000 lira ödenmiştir. Tüm
işlemler için 10.000 lira KDV ödenmiştir. Arazi ve
arsanın maliyetini bulunuz?
Örnek48: İşletme 10.000 + 1.000 KDV lira peşin
ödeyerek bir fotokopi makinesi satın almış
Örnek49: İşletme almış olduğu fotokopi makinesine
kağıt ve toner gideri olarak 150+15lira KDV peşin
ödemiştir.
Örnek50: İşletme pazarlama ve satış işlerinde kullandığı
taşıtlarına yakıt gideri olarak 150+15lira KDV peşin
ödemiştir.
Örnek51: İşletme demirbaşlarının enerji gideri olarak
150+15lira KDV peşin ödemiştir.
Örnek52: İşletme taşıtlarına 15.000+1500lira KDV peşin
ödeyerek bir karoser yaptırmıştır.
Örnek53: İşletme binasını 10.000+2.000 KDV lira peşin
ödeyerek bir asansör yaptırmıştır.

Benzer belgeler