17.03.2015 Tarihli Yönetim Kurulu Kararları

Yorumlar

Transkript

17.03.2015 Tarihli Yönetim Kurulu Kararları
T.C.
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
YÖNETİM KURULU KARARLARI
Tarih
Toplantı Sayısı
: 17 Mart 2015
: 11
Karar:1
Üniversitemiz Türkçe Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç.Dr.Faruk
YILDIRIM ile Uluslararası Öğrenci Ofisi Başkan Yardımcısı Doç.Dr.Rana
YILDIRIM’ın,
Akare Uluslararası Eğitim Fuarına katılmak üzere 19-24.03.2015
tarihleri arasında 2547 sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca yolluk ve gündelikleri
Rektörlük bütçesinden karşılanmak suretiyle Fas’da görevlendirilmeleri hakkında
görüşüldü.
Üniversitemiz Türkçe Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç.Dr.Faruk
YILDIRIM ile Uluslararası Öğrenci Ofisi Başkan Yardımcısı Doç.Dr.Rana
YILDIRIM’ın,
Akare Uluslararası Eğitim Fuarına katılmak üzere 19-24.03.2015
tarihleri arasında 2547 sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca yolluk ve gündelikleri
Rektörlük bütçesinden karşılanmak suretiyle Fas’da görevlendirilmeleri konusunun
gündemden çekilmesine oy birliği ile karar verildi.
Karar:2
Üniversitemiz Adana Sağlık Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümünde
ÖYP kapsamında Araştırma Görevlisi olarak görev yapan Birsen YILMAZ’ın, 2547
sayılı Kanunun 35. maddesi uyarınca yüksek lisans eğitimini tamamlamak üzere
kadrosunun geçici olarak Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüne aktarılması
hakkında görüşüldü.
Üniversitemiz Adana Sağlık Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümünde
ÖYP kapsamında Araştırma Görevlisi olarak görev yapan Birsen YILMAZ’ın,
Bölümünde alanı ile ilgili yüksek lisans programı bulunmaması ve Gazi Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsünün kayıtlı öğrencisi olması nedeniyle, yüksek lisans eğitimini
Gazi Üniversitesi’nde yapması ve kadrosunun geçici olarak 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanununun 35. maddesi uyarınca Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüne
aktarılmasının uygun olduğuna, gereği için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına
sunulmasına oy birliği ile karar verildi.
Karar:3
Üniversitemiz Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı için ilan edilen
Doçent Kadrosuna ataması yapılan Doç.Dr.Salih ÇETİNER hakkındaki Adana 1.İdare
Mahkemesinin 16.12.2014 tarih ve 2014/2304 Esas sayılı yürütmenin durdurulmasına
ilişkin kararın itirazen kaldırılması isteğimizin kabulüne yönelik Adana Bölge İdare
Mahkemesinin 05.02.2015 tarih ve 2015/357 Y.D.İtiraz Nolu kararı gereğince adı
geçenin Doçent kadrosuna atamasına esas olmak üzere Üniversitemiz Tıp Fakültesi Tıbbi
Mikrobiyoloji Anabilim Dalında boş bulunan 1 adet 1. derece Doçent kadrosuna 78
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5. Maddesi uyarınca kullanım izni alınması
hakkında görüşüldü.
Üniversitemiz Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı için ilan edilen
Doçent Kadrosuna ataması yapılan Doç.Dr.Salih ÇETİNER hakkındaki Adana 1.İdare
Mahkemesinin 16.12.2014 tarih ve 2014/2304 Esas sayılı yürütmenin durdurulmasına
ilişkin kararın itirazen kaldırılması isteğimizin kabulüne yönelik Adana Bölge İdare
Mahkemesinin 05.02.2015 tarih ve 2015/357 Y.D.İtiraz Nolu kararı gereğince adı
geçenin Doçent kadrosuna atamasına esas olmak üzere Üniversitemiz Tıp Fakültesi Tıbbi
Mikrobiyoloji Anabilim Dalında boş bulunan 1 adet 1. derece Doçent kadrosuna 78
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5. Maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığından kullanım izni alınmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.

Benzer belgeler

09.02.2016 Tarihli Yönetim Kurulu Kararları

09.02.2016 Tarihli Yönetim Kurulu Kararları Kanununun 35. maddesi uyarınca Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüne aktarılmasının uygun olduğuna, gereği için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına sunulmasına oy birliği ile karar verildi.

Detaylı

26 Nisan 2005 Toplantı Sayısı

26 Nisan 2005 Toplantı Sayısı kadrosunun geçici olarak Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüne aktarılması hakkında görüşüldü. Üniversitemiz Adana Sağlık Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümünde ÖYP kapsamında Araştır...

Detaylı

27.01.2015 Tarihli Yönetim Kurulu Kararları

27.01.2015 Tarihli Yönetim Kurulu Kararları Kanununun 35. maddesi uyarınca Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüne aktarılmasının uygun olduğuna, gereği için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına sunulmasına oy birliği ile karar verildi.

Detaylı

24.11.2015 Tarihli Yönetim Kurulu Kararları

24.11.2015 Tarihli Yönetim Kurulu Kararları Kanununun 35. maddesi uyarınca Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüne aktarılmasının uygun olduğuna, gereği için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına sunulmasına oy birliği ile karar verildi.

Detaylı