genel bilgiler - Bursa Büyükşehir Belediyesi

Transkript

genel bilgiler - Bursa Büyükşehir Belediyesi
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
2012-2013 YILI FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ
Kent Rehberi Sistem & Kitap & Satış Güncellemesi
Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilindeki 7 İlçe Merkezini kapsayan cadde ve sokak
haritasından Bursa Kent Rehberi oluşmaktadır. Kent Rehberi üzerinde tüm cadde, sokaklar, okul,
eczane, hastane, poliklinik, sağlık ocağı, resmi kurumlar, Pazar alanları, anıt eserler, mezarlıklar ve
BURSARAY hat ve istasyon bilgileri mevcuttur. Ayrıca Kent rehberi haritasının sayfalara bölünmüş
ve üzerindeki bilgilere ait indeks bilgileri ile birlikte basımı yapılan Kent rehberi kitapçığı da
oluşturulmuştur. Aynı rehber üzerine bina ve numarataj verilerinin eklendiği 3 boyutlu Kent rehberi de
oluşturulmuş ve internet üzerinden sunumu yapılmaktadır. Kent Rehberi Haritasının çeşitli ölçeklerde
baskısı da yapılmakta olup Bursa Büyükşehir Belediyesi gelirler tarifesine göre satışı yapılmaktadır.
Aşağıda satışı yapılan haritaların satış grafiği gösterilmektedir.
BURSA KENT REHBERİ SİSTEM UYGULAMASI
BURSA KENT REHBERİ KİTAP
1 VE WEB UYGULAMASI
Kurum ve Kuruluşa çeşitli ebat ve ölçeklerde Toplam 335 adet Kent Rehberi ve İl Haritası satışı
yapıldı.
KENT REHBERİ SATIŞ GRAFİĞİ
7 İlçeyi kapsayan Kent Rehberi
2
Bursa İl Haritası
3 Boyutlu Kent Rehberi Web Proje Uygulaması
Bursa Büyükşehir Belediyesi Web Tabanlı 3 Boyutlu Kent Rehberi Yapılması ve Mevcut
Coğrafi Verilerin Spatial Olarak Oluşturulması ve Sisteme Aktarılması işi tamamlanmış olup Web’den
tüm kullanıcılara açılmıştır.
3
3 Boyutlu Kent Rehberi Android Projesi
Bursa 3 Boyutlu Kent Rehberi yazılımının Android işletim sistemi üzerinde çalışan versiyonu,
vatandaşların gereksinimlerine paralel olarak kent rehberine entegre edilmiş ve 2012 yılı içerisinde
Mobil Ortamda Cep Telefonları ve Tablet PC’ler üzerinde hizmete sunulmuştur. Kullanıcı arazi
üzerine, kendisine ait nokta, çizgi, alan nesneleri ekleyip, bu nesnelere başlık yazısı, sembol, renk ve
çizgi kalınlığı gibi özellikler verebilmektedir. Bu nesne tanımları kullanıcının kendi cihazında disk
bellekte bir dosyada tutulabilmekte ve 3 boyutlu ortamda bu nesneleri arazi üzerinde
göster/gösterme seçeneği ile görüntüleyebilmektedir.
4
2 Boyutlu Kent Rehberi Web Projesi
Mevcut Coğrafi Veriler Spatial olarak oluşturulmuş ve sisteme atılmıştır. Aktarılan veriler
Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü Yazılım Sistem Personeli tarafından Open GIS araçları
kullanılarak oluşturulan 2 Boyutlu Kent Rehberi ile Web’den kullanıma açılmıştır.
5
Tapu Verileri Arayüzü
2012 yılı itibari ile Tapu arayüz programı güncellenerek, Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer,
Gürsu, Kestel, Mudanya ve Gemlik İlçelerinin tapu bilgileri alınıp ayda bir olmak üzere veritabanında
güncellenerek Belediye birimlerinin kullanımına sunuldu.
Tapu Programı Arayüzü
Kadastro Güncelleme Çalışmaları
Aylık periyotlarla İlçe Kadastro Müdürlüklerinden ve İlçe Belediyelerden güncel kadastro
bilgileri ve değişiklikler alınarak sistemde güncellendi.
6
Kadastro Güncelleme Çalışmaları
1/100.000 Çevre Düzeni Planı Çalışmaları kapsamında CBS destek Çalışmaları
Bursa’nın geleceğinin şekillendirileceği 1/100 000 lik İl Çevre Düzeni Planı’nın süreç
bilgilendirme toplantısı Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Bursa Büyükşehir
Belediyesi ve İl Özel İdaresi tarafından 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 6. maddesine göre
ortaklaşa hazırlanan ‘1/100 000 ölçekli Bursa İl Çevre Düzeni Planı’nın katılımlı planlama sürecinin
başlangıcı olan çalışma grup toplantılarına CBS Müdürlüğü olarak katılım ve katkı sağlandı. Cbs
teknolojileri ile sektör analizlerinin yapılmasını sağlayacak yazılım teminleri sağlanmıştır.
Çevre Düzeni Plan Çalışmaları
1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planına Altlık Olmak Üzere Harita Sayısallaştırılması ve Sektör
Analiz Arayüzü
Proje kapsamında 1/100000 Çevre Düzeni Planına altlık olmak üzere il bazında temin edilen
1/25000 ölçekli halihazır haritalardan sayısallaştırma yapılarak sayısal ortama aktarılmış ve haritanın
üretildiği formata uygun olarak Arcgis yazılımı temin edilmiştir. İmar ve Şehircilik Dairesi
Başkanlığının görüşü ile olması gereken katman yapıları belirlenerek sınıflandırılmıştır.
Sayısallaştırılan harita üzerinde yükseklik eğrileri, yerleşim alanları, dere ve nehirler, sınıflandırılmış
yollar gibi birçok veri öznitelik bilgileri ile birlikte sisteme dahil edilmiştir.
Çevre Düzeni Planı Projesi
7
Yangın Risk Haritası
Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Uludağ Üniversitesi tarafından yapılan “Yangından Korunma
ve İtfaiyenin Reorganizasyonu Araştırma Projesi” ile Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları yangın
riskine karşı derecelendirerek bölgelere ayrılmıştır. Yangın Risk Haritalarının ayrıntılı analizi ile kişi
başına düşen itfaiye merkezi sayısı, yangın hidrant sayısı yeterlilik çalışmaları yapılmış çıkan sonuçlar
ilgili kurumlara bildirilerek gerekli planlama ve düzenlemelerin yapılmasına destek olunmuştur.
Yangın Risk Haritası
Zemin Risk Haritası
17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen deprem sonrasında Bursa’da zemin etüd
çalışmaları yapılmıştır. Bursa Büyükşehir Belediyesi Zemin Etütleri Araştırma Şefliği tarafından
kontrolleri yapılan etüdler ile zeminin jeolojik yapısı sınıflandırılarak Zemin Değerlendirme Haritası
elde edilmiştir. Yapılan çalışma Coğrafi Bilgi Sitemi veritabanına aktarılarak zemin yapısı Sağlam
Alanlar ve Riskli Alanlar olarak 2 ana gurupta incelenmiş, Zemin Risk Haritası oluşturularak analizler
yapılmıştır
8
Zemin Risk Haritası
2b Arazileri Gösterim Haritası
Kesinleşen 2B arazilerini gösteren veriler 29.11.2012 tarihinde Tapu ve Kadastro IV.Bölge
Müdürlüğü tarafından alınarak sisteme entegre edilmiştir.
2B Arazi
Gösterim Haritası
9
Hüdavendigar Kent Parkı Web Sunumu ve Bitki Satışı Projesi
Hüdevendigar Kent Parkı Ağaçlandırma Projesi kapsamında bitkilerin yer tespitleri sistemin
oluşturulması konusunda teknik destek verilmiştir.
Verilere Göre Oluşturulan Mekansal Analiz Haritaları
TÜİK tarafından üretilen 2011 yılına ait Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS)
verilerinden km2’ye düşen kişi sayısına göre nüfus yoğunlu haritası oluşturulmuştur. Temmuz 2012
10
Bursa Büyükşehir Belediyesi Cinsiyete Göre Nüfus Yoğunluğu Analiz Haritası
Bursa Büyükşehir Belediyesi 2000-2010 Yılı arası Nüfus Artış Oranı Analiz Haritası
Bursa Büyükşehir Belediyesi İçerisindeki Nüfusun Medeni Durum Analiz Haritası
11
Bursa Büyükşehir Belediyesi İçerisindeki Nüfusun Yaş Grubuna Göre Dağılımı Analiz Haritası
Bursa Büyükşehir Belediyesi Nüfusun Eğitim Durumu Analiz Haritası
12
Bursa Büyükşehir Belediyesi Merkez İlçeleri Öğretmen/Öğrenci Oranı Analiz Haritası
Bursa Büyükşehir Belediyesi Merkez İlçeleri Derslik/Öğrenci Oranı Analiz Haritası
Bursa Büyükşehir Belediyesi Merkez İlçeleri Eğitim Kurumları Erişilebilirlik Analiz Haritası
13
Afet Bilgi Bankası Eczane Bilgileri Haritası
Bursa Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binaları ve Tesisleri Haritası
Bursa Büyükşehir Belediyesi Kiralanan Mülkler Haritası
14
Niteliğine ve Gelir Durumuna Göre Bursa Büyükşehir Belediyesi Kiracıları Haritası
Bursa Büyükşehir Belediyesi Kiracıları Yoğunluk Analizi Haritası
Bursa Büyükşehir Belediyesi İçerisindeki Planlarda Yer Alan Yeşil Alanlar Haritası
15
Bursa Büyükşehir Belediyesi İçerisindeki 10.000 m²’den Büyük Planlı Yeşil Alanlar Haritası
Belediye Hizmet Alanları ve Eğitim Tesisleri Haritası
Bursa Büyükşehir Belediyesi İçerisindeki Planlarda Yer Alan Otopark Alanları Haritası
16
Bursa Büyükşehir Belediyesi İçerisindeki Planlarda Yer Alan Pazar Alanları Haritası
Nilüfer İlçesi Kentsel Çalışma Alanları
Osmangazi İlçesi Kentsel Çalışma Alanları
17
Yıldırım İlçesi Meyve Ekim Alanları Analiz Haritası
Yıldırım İlçesi Tarla Bitkileri Ekim Alanları Analiz Haritası
18
Yıldırım İlçesi Sebze Ekim Alanları Analiz Haritası
Bursa Büyükşehir Belediyesi İçerisindeki Akaryakıt İstasyonları
Sağlıklı Kentler Birliği Sağlıklı Kentler Atlası Projesi Veri Akış Durumu Haritası
19
Güncellenen Bursa İl Haritası Çalışması
Bursa İl sınırları, ilçe sınırları, şehirlerarası yollar, ilçe, köy ve belde adlarını barındıran Bursa İl
haritası sayısallaştırılarak oluşturulmuştur.
Güncellenen Bursa Büyükşehir Belediyesi İl, İlçe, Mahalle Sınır Haritası
12.11.2012 tarihli 6360 sayılı kanunla Bursa Büyükşehir Belediye sınırları İl mülki sınırı olmuştur. Bu
amaçla kanun kapsamında Bursa İl sınırı içerisinde kalan il ilçe ve mahalle sınır güncellemeleri
yapılarak kullanıcılara sunulmuştur.
20
Bursa Yer Üstü Su Kaynakları Haritası
Yangın ulaşım planları dahilinde, İtfaiye Daire Başkanlığı talebiyle Yangın anında su kaynaklarına
kolay ulaşımın sağlanması amacıyla hidrant yerleri, havuzlar, su havzaları, dereler, göletler vb yer üstü
su kaynakları tespit edilmiş ve güncellenmiştir.
Altyapı Hatları
Buski İçmesuyu, Atıksu, Yağmursuyu, Uedaş, Bursagaz, Telekom altyapı verileri üç ayda bir
periyodlarla kurumlardan alınarak güncellendi ve teknik birimlerin kullanımına sunuldu. Alt yapı
21
geçişleri yapan firmaların as built projeleri de birimimiz tarafından metrajlandırılmakta ve sisteme
atılmaktadır.
Mobesa Hatları
Tellcom İletişim Hizmetleri A.Ş tarafınsan KGYS protokolü kapsamında hat uzunluklarının
kmz dosya formatından dgn dosya formatına dönüşümü yapıldı, hat uzunluklarını gösterir harita Fen
İşleri Daire Başkanlığına Teslim Edildi. Mdl arayüzüne ilave edilerek tüm kullanıcıların kullanımına
açıldı.
22
Mdl Arayüz Programı
Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü kontrolünde bulunan Belediyemize ait Coğrafi
Bilgilerin, kullanıcılar tarafından daha verimli kullanılabilmesi için geliştirilmiş MDL Programı revize
edildi. 2009 yılı ortofotoları, 2011 uydu görüntüleri, sit alanları, Gemlik-Kurşunlu Otoyolu, Hızlı Tren
Proje Güzergahı, Anaarterler, Bursa İl İdari mahalle sınırı, Mobese hatları ve Jeotermal hatları
eklendi.
CBS mdl Programı
Numarataj Ve 1/1000 Ölçekli İmar Planı Verilerin Güncellenmesi
İlçe Belediyelerinden belli periyotlarla veriler temin edildi. Numarataj ve İmar Planı veriler
mahallelere göre sınıflandırılarak Büyükşehir Ana Sunucu bilgisayarında kullanıma sunuldu.
İlçe Belediyelerden alınan numarataj verileri
Kamu Kurumları ile Bilgi Paylaşımı
23
Bilgi teknolojilerinin geldiği nokta itibariyle, birlikte çalışabilirlik kuralları ile kurumlararası
entegrasyon sağlanması kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu bağlamda Bursa Büyükşehir Belediyesi ile
aşağıdaki kurumlar ile yapılan protokollerle hem zaman hem işgücü kaybını önlemek ve birlikte
çalışılabilirlik ilkeleri adına veri paylaşımları yapılmıştır.
TAPU VE KADASTRO: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile yapılan protokol
kapsamında Tapu verileri sistemde her ay güncelliği sağlanıyor. Kadastro verileride aylık
periyotlar halinde güncelliği sağlanmaktadır.
BURSAGAZ: Güncel
Mahalle haritaları protokol kapsamında belirli aralıklarla
BURSAGAZ’a verilmekte, BURSAGAZ hatları ve abone bilgileri BURSAGAZ’dan alınıp
mahallelere bölünerek kullanıcılara sunulmaktadır. Ayrıca kent içinde yapılan tüm kazı
güzergahları sisteme girilmektedir.
UEDAŞ: Güncel Mahalle haritaları protokol kapsamında belirli aralıklarla UEDAŞ’a
verilmekte ve UEDAŞ hatları alınıp mahallelere bölünerek kullanıcılara sunulmaktadır.
Ayrıca kent içinde yapılan kazı güzergahları sisteme girilmektedir.
TELEKOM: Güncel Mahalle haritaları protokol kapsamında belirli aralıklarla
TELEKOM’a verilmekte ve TELEKOM hatları alınıp kullanıcılara sunulmaktadır. Kent
içinde yapılan kazı güzergâhları sisteme girilmektedir.
BUSKİ: Su, kanalizasyon ve yağmursuyu güncel hatları BUSKİ sunucusundan direkt
olarak kullanıcılara sunulmaktadır. Kazı güzergahları sisteme girilmektedir.
TARIM: Bursa İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile yapılan protokol ile meyve,
sebze ve tarla bitkileri ekim alanları verileri alınıp Bursa haritası üzerinde gösterimi
yapılarak kullanıcıya sunulmuştur.
SAĞLIK: Bursa İl Sağlık Müdürlüğü ile yapılan protokol ile ait sağlık verileri alınmıştır.
Kurumlararası koordinasyon buluşmaları kapsamında
Bursa gaz dağıtım şirketi BURSAGAZ A.Ş.
ile veri paylaşım görüşmeleri yapıldı.
24
Gemlik gaz dağıtım şirketi Aksagaz A.Ş. ile
veri paylaşım görüşmeleri yapıldı.
İl Miili Eğitim Kurumu ile veri paylaşım
görüşmeleri yapıldı.
Nüfus Vatandaşlık ile veri paylaşım görüşmeleri yapıldı.
Numarataj Birimi
Toplam 4944 adet dilekçe kabul edildi. Numarataj İşlemleri ve arazi kontrolleri yapıldı. Kapı
numaraları belirlenerek dilekçe sahiplerini resmi yazı ile bilgi verildi ve kapı numaraları teslim edildi.
25
Numarataj Talebi
Kapı numaraları verilen binalar numarataj haritalarında güncellendi.
Numarataj Bina Güncellemesi
Yazısı yazılan dilekçelerin UAVT’da güncellemeleri yapıldı.
26
UAVT Bina Güncellemesi
Bina Kodu Verilmesi
Yıldırım ve Nilüfer İlçelerinden gelen bina kodu taleplerine bina kodu verilmesi işlemleri
yapıldı.
Bina Kodu Tesbiti
Cadde Ve Sokak Tabela Çalışmaları
Osmangazi İlçe Belediyesi sınırları içinde bulunlan tüm Mahallelerin Cadde, Sokak, Bulvar,
27
Meydan ve Kümeevler levhalarının yenileme çalışması yapıldı.
Cadde ve Sokak Levhası
İsimsiz Sokak ve Caddelerin isimlendirilmesiyle ilgili Büyükşehir Belediyesi Meclisi ve
Osmangazi Belediyesi Meclisine koordineli isimlendirme çalışmaları yapıldı.
Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan ilçe belediyelerden yıl içinde yazı ile talep
edilen ve ilçe belediyelerden gelen cevap doğrultusunda Meclis Kararı ile yeni isimlendirilen ve
değiştirilen Cadde, Sokak, Bulvar ve Meydan isimleri Meclis kararlarına işlendi.
Osmangazi Belediyesi sınırları içinde Vatandaş ve Muhtarlık talebi ve Arazi Kontrol
Görevlilerimiz tarafından eksik olduğu, Büyükşehir Belediye Meclis kararı ve Osmangazi Belediye
Meclis Kararı ile yeni isimlendirilen veya değiştirilen Cadde ve Sokak isimleri ile ilgili Levha alımı
yapıldı. Yerine monte edildi.
Cadde ve Sokak Levhası
Temel İletişim Teknikleri Seminerine katılım sağlandı.
Kalite Yönetim Sistemi İyileştirme Projesi kapsamında kişisel gelişim eğitim seminerine
28
katılım sağlandı.
Bireysel Performans Sistemi çalışmaları ile ilgili seminere katılım sağlandı.
Belediyemiz Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri ve Ambar görevlilerine verilen Lojistik
modülünün verimli kullanımına ilişkin verilen eğitime katılım sağlandı.
İş yerinde çatışmaları önlemek ve yönetmek konulu eğitim seminerine katılım sağlandı.
İçişleri Bakanlığı Nufus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün ilimizde yapmış olduğu 2627 Kasım 2012 tarihleri arasında Mekansal Adres ve Kayıt Sistemi (MAKS) Projesi
kapsamında numarataj ve yapı belgelerine yönelik uygulamalı eğitime katılım sağlandı.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kanunun 44.Maddesine göre Yayımlanan Taşınır Mal
Yönetmeliğinin 34.35. maddeleri gereğince verilen lojistik modülünde sayım tutanağı, sayım
dökümü cetvelinin hazırlanması ve Taşınır Mal Yönetmeliğindeki değişiklikler ile ilgili eğitime
katılım sağlandı.
Microstation Eğitimi
Kurum içi eğitim kapsamında Bursa Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına Microstation V8 eğitimi
verilmiştir.
Uzaktan Algılama Çalıştayı (17 Nisan 2012)
Ankara’da gerçekleşen “WorldView-2 ve RapidEye Uzaktan Algılamada Üstün Uygulamalar ve
Servisler Çalıştayı” na katılım sağlandı.
29
Çalıştayda Nik Sistem tarafından "Çok Yüksek Çözünürlüklü WorldView-2 ve Yüksek
Çözünürlüklü RapidEye Uydu Görüntülerinin Teknik Özellikleri, Servisleri ve Uygulamaları
örneklemelerle birlikte anlatılmıştır. Çalıştayda, uydu verilerinin işlenip, ortorektifikasyon yapılması,
sınıflanması, stereo olanlardan sayısal yükseklik modeli üretimi ve bunlar ile 3 boyutlu
simülasyonların hazırlanmasından, bunlara ek olarak yüksek çözünürlüklü uydu verilerinden otomatik
olarak obje bilgilerinin çıkarılması (ağaç, bina, park, su, parsel gibi) önem kazandığından
bahsedilmiştir. Tüm bu verilerin CBS ortamında derlenip sunulması, hızla kullanılması, çeşitli
abalizlerin yapılamsı yine CBS ile mümkün olduğu vurgulanmıştır.
Marmara Bölgesinde Hava Kalitesi Alanında
Kurumsal Yapılandırma Ve Eşleştirme Proje Toplantısı (25 – 27 Nisan 2013 Bursa)
9-13 Ocak 2012 tarihleri arasında, Bursa ilinde toplanan verilerinin değerlendirilmesi, emisyon veri
tabanına ilişkin spesifikasyonlar, Bursa'daki GIS sisteminin irdelenmesi, model v.b. konularını içeren
bir aktivite yapılması öngörülmekte olup 09-10 Ocak 2012 tarihlerinde Ankara'da ve 11-13 Ocak 2012
tarihleri arasında Bursa'da çalışmalar gerçekleştirilmiştir.
30
Hava Kalitesi Eşleştirme Projesi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan “Marmara Bölgesinde Hava Kalitesi
Alanında Kurumsal Yapılandırma Projesi” çerçevesinde Bursa İli için emisyon veri tabanının
oluşturulması ve temiz hava planının hazırlanmasına ilişkin çalışmalar gerçekleştirilmektedir.
Bursa çalışmaları kapsamında; 9-13 Ocak 2012 tarihleri arasında, Bursa ilinde toplanan verilerinin
değerlendirilmesi, emisyon veri tabanına ilişkin spesifikasyonlar, Bursa'daki GIS sisteminin
irdelenmesi, model v.b. konularını içeren bir aktiviteler yapılmıştır.
Marmara Bölgesinde Hava Kalitesi Alanında Kurumsal Yapılanma Projesi kapsamında, 11 ilde
(Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve
Yalova), 39 adet hava kalitesi ölçüm istasyonu ve kalibrasyon laboratuarı kurulacağı ve çevre izleme
ağının yönetiminde ve operasyonunda görev alacak 30 adet uzmanın eğitilerek, kurulacak Bölgesel
Kalibrasyon Merkezi, Bölgesel Veritabanı Merkezi ve Bölgesel Bakım Merkezi aracılığıyla Temiz
Hava Eylem Planının uygulamaya geçirilecektir.
Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Çevre Koruma Şube Müdürlüğü ile birlikte yürütülen
projede, birimimiz tarafında gerekli kurumlardan verilerin toplanarak;
1.Bursa ilini kapsayan gridlerin oluşturulması,
2.Oluşturulan gridlerin merkez noktalarının koordinatlarının (x,y) belirlenmesi,
3.Eş yükselti eğrilerinin verilmesi,
4.Bina yükseklikleri,
5.Konutların ısınma türlerinin tematik haritalanması,
6.Yol orta çizgileri,
7.Belirlenen caddelerin başlangıç ve bitiş koordinatları (x,y),
8.Belirlenen caddelerin cephe olduğu binalar ve bina yükseklikleri,
9.Osmangazi İlçesi’nde örnek 20 Cadde üzerinde elde edilecek araç sayımlarına göre cadde üzerinde
hangi araç tiplerinin yoğun olarak kullanıldığına ilişkin tematik haritasının hazırlanması sağlanmıştır
Kent Bilgi Sistemi Standartlaştırma I.Çalıştay Pendik (9-11 Temmuz 2012)
9-11 Temmuz 2012 tarihlerinde tarafından İstanbul’da gerçekleşen Kent Bilgi Sistemi Standartlarının
Belirlenmesi Projesi Çalıştayı’na katılım sağlandı.
31
Çalıştayda, Kent Bilgi Sistemleri ile ilgili standartların belirlendiği teknik bir mevzuatın
bulunmamasına bağlı olarak; veri formatı, yeterliliği ve kalitesi, ayrışık sistem mimarileri, münferit
uygulamalarla ortak tecrübenin oluşmaması ve atıl yatırımlar başlıkları altında toplandığı tespit
edilmiştir. Bu eksiklikleri gidermek üzere Kent Bilgi Sistemlerinin standart ilke ve esaslara dayalı
olarak yapılmasını sağlamak amacıyla “Kent Bilgi Sistemleri Standartlarının Belirlenmesi Projesi"
uygulamaya konulduğu, Projenin katılımcı bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacı ile plot bölgelere
oluşturulan temsilcilerinden bir yönlendirme ve izleme grubu oluşturulduğundan bahsedilmiştir.
Proje kapsamında aşağıda sıralanan iş paketleri yapılacaktır.
Mevzuat Analizi
Kurumsal Analizler
Veri/Kullanıcı Gereksinimi Analizi
Uluslararası Standartların Analizi
Kavramsal Veri Modeli Tasarımı
Mekânsal Veri Standartlarının Belirlenmesi
KBS Veri Değişim Formatının Geliştirilmesi
İdari ve Mali Modellemenin Yapılması ve Taslak Mevzuatın Hazırlanması
Raporlama/Yaygınlaştırma Faaliyetleri
Projenin tanıtımının yapılması; proje kapsamında yapılacak analizlerin sunulması ve
geniş katılımlı değerlendirilmesi ve KBS ile ilgili bir farkındalık oluşturulması amacıyla büyükşehir, il
ve ilçe belediyeleri; özel idareler, ilgili kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve
özel sektör temsilcilerinin katılımı ile de bu çalıştayın düzenlendiği belirtilmiştir. Çeşitli sunumlar
yapılarak Kurumlardan görüşler alınmıştır.
Büyükşehir Belediyeleri 1. Coğrafi Bilgi Sistemleri Çalıştayı (3-5 Eylul 2012)
03-05.09.2012 tarihinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Büyükşehir
Belediyeleri CBS Çalıştayına katılım sağlandı.
32
9-11 Temmuz 2012 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşen Kent Bilgi Sistemi Standartlarının Belirlenmesi Projesi
Çalıştayı’nın bir devamı olan “Büyükşehir Belediyeleri I. Coğrafi Bilgi Sistemleri Çalıştayı” 03-05 Eylül 2012
tarihlerinde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Kocaeli’nde gerçekleştirilmiştir. Yapılan
çalışmalara veri sağlayacak olan Belediyelerin veri toplanması, depolanması ve veri düzenlemeleri konusunda
ortak bir sisteme geçiş sağlaması, CBS kurma çalışmalarında kurumlarda yaşanan sorunlara çözüm üretmesi,
kanun ve yönetmeliklere katkı sağlaması ve iş süreçlerinde hız, kalitenin artması çalıştayın hedefleri arasında
olmuştur.
Ülkemizde yeni bir olgu olan Coğrafi Bilgi Sistemleri çalışmalarının ele alındığı çalıştayda kurumlardan gelen
temsilciler görüş ve önerilerini sunmuşlardır. Çalıştayda Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, Tapu ve
Kadastro Genel Müdürlüğü ve Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden ve Büyükşehir belediyelerinden
temsilciler katılşım sağlamış olup Çalıştay sonunda alınan Coğrafi bilgi sistemlerinin kullanılabilmesi adına
kararlar alınmış ve sonuç bildirgesi yayınlanmıştır.
Dünya Şehircilik Günü 36. Kolokyumu (7-9 Kasım 2012)
Ankara’da 7-9 Kasım 2012 tarihinde Ankara’da düzenlenen “Dünya Şehircilik Günü 36.
Kolokyumuna” katılım sağlandı.
33
7-9 Kasım 2012 tarihinde Ankara’da düzenlenen “Dünya Şehircilik Günü 36. Kolokyumuna” katılım
sağlanmıştır. Kolokyum’da güncel şehircilik konuları Mekansal Değişim ve Dönüşüm teması altında
incelenmiştir. Mekansal Dönüşüm konusu; Mevzuat değişimleriyle Mekansal Dönüşüm, Kamu Mal ve
Hizmetlerinde Dönüşüm ve Değişim, Kırsal Alanlarda Dönüşüm ve Değişim başlığı, Kültürel ve
Tarihi Çevrede Dönüşüm ve Değişim, Kentsel Ayrışma ve Kentsel Dönüşüm, Mekansal Dönüşümün
Sosyal ve Fiziki Sonuçları, Türkiye’de Mekansal Dönüşümün Nitelikleri ve Nedenleri başlıkları
altında yer alan oturumlarda tartışılmıştır..
Kentsel Dönüşüm Semineri Sapanca (16-18 Kasım 2012)
16-18 Kasım 2012 tarihleri arasında Adapazarı/Sapanca’da “Kentsel Dönüşüm, Afet Riski altındaki
alanların dönüştürülmesi ve Kentsel dönüşüm ile ilgili ortaya çıkacak hukuki sorunların görüşülmesi”
konulu seminere katılım sağlandı.
Yapılan sunumlarda ‘Kentsel Dönüşümün Hukuki Boyutu ve Uygulamada Ortaya Çıkabilecek
Sorunlar’ üzerine konut, sanayi, ticaret, gecekondu, doğal tabiatı koruma bölgelerinde, sit alanlarında,
34
tarihi alanlarda, geleneksel ve kültürel alanlarda, kamu hizmet alanlarında, deprem bölgelerinde, taşkın
alanlarında, kamu mülkiyetinde kentsel dönüşüm ve kentsel dönüşüm alanlarının yönetimi, yasal süreç
ve uygulama araçları, ulusal ve uluslararası örnekleri ve 6306 Sayılı "Afet Riski Altındaki Alanların
Dönüştürülmesi Hakkında kanun" hakkında bilgi verildi. Ayrıca Doğrudan Kentsel Dönüşümü
öngören, 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve
Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun, 5104 Sayılı Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi
Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu incelenmiştir.
Bu kanunlar dışında;
Dolaylı olarak kentsel dönüşüm öngören mevzuat hükümleri;
7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak
Yardımlara Dair Kanun
775 Sayılı Gecekondu Kanunu
2981 Sayılı İmar Ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler
Ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun
2985 Sayılı Toplu Konut Kanunu
5543 Sayılı İskan Kanunu
3194 Sayılı İmar Kanunu
hakkında da bilgi verilmiştir.
Seminer, katılımcılar tarafından kentsel dönüşüm, karşılaşılan sorunlar, hukuki boyutları ve neler
yapılabileceğine dair sorulan sorulara cevaplar verilerek sonlandırıldı.
Maks Çalıştayı Bursa (26-27 Kasım 2012 )
35
Çalıştay kapsamında Bursa Büyükşehir Belediyesi Mevcut CBS uygulamaları, numarataj veri yapısı ve
durumu, veri üretim yöntemleri, projelerin hayata geçirilmesinde yaşanan sorunlar ve üretilen
çözümler, CBS sisteminin veri modelleri aktarılmıştır. NVİ Genel Müdürlüğü katılımı ile
gerçekleştirilen çalıştay kapsamında yapılan teknik ziyaret ile elde edilecek bulgular ve Yerel
yönetimlerin MAKS’a entegrasyonunun nasıl şekilleneceği hakkında bilgilendirme yapılmış ve
atılması gereken adımlar belirlenmiştir.
Bursa Cbs Day 2012 (28 Kasım 2012 Bursa)
28 Kasım 2012 TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası tarafından gerçekleştirilen Coğrafi
Bilgi Sistemleri Gününde Bursa ile ilgili tanıtım kitapçık ve broşürleri ile Bursa’nın tanıtımına katkı
sağlandı.
36
CBS GÜNÜ 2012
TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası tarafından gerçekleştirilen Coğrafi Bilgi Sistemleri
Gününde Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü personeli Harita Mühendisi Tuba SELİM
tarafından ‘Web Tabanlı 3 Boyutlu Bursa Kent Rehberi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi 3 Boyutlu
Kent Rehberi Android Uygulaması’ hakkında sunum yapılmıştır.
Sunumda, 3 boyutlu kent rehberi, Coğrafi verilerinin internet üzerinden 3 boyutlu olarak
görülebilmesi, analizler ve adres arama, önemli merkezlerin aranması, seçilen noktanın adres bilgileri
gibi sorgulamaların yapılabildiği web üzerinden canlı veriler ile anlatılmıştır. Aynı zamanda yüksek
çözünürlükteki uydu görüntüleri, arazi modeli (yükseklik) ve kente ait bina, yol, parsel gibi vektörel
verileri 3 boyutlu ortamda simüle eder, bu verilerin internet veya yerel ağlar üzerinde paylaşımının
sağlamakta olduğu, Bursa Büyükşehir Belediyesi Coğrafi Bilgi Sistemlerinde mevcut bilgilerin
(numarataj ve adres bilgileri, uydu görüntüleri, ortofotolar,,eczane, sağlık tesisleri, eğitim kurumları,
37
ulaşım bilgileri, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve yapılması düşünülen projeler, duyurular
vb. ) kent rehberinde sunumunun yapıldığı aktarılmıştır.
2-Performans Sonuçları Tablosu
13.1 a) Bilgi Toplumuna dönüşümde, Belediye’nin ürettiği
hizmet ve günlük iş ve işlemlerde Bilgi Teknolojilerini etkin ve
verimli kullanan, bilgiye dayalı karar alma süreçleri ile daha
fazla değer üreten, küresel rekabette başarılı bir şehir olmak
için günün teknolojisine uygun altyapıyı hem personele hem de
Bursa halkına kullandıracak etik değerlere saygılı bir bilişim
Stratejik Amaç
:
altyapısı kurarak, sosyal dönüşümle Bursalıyı sayısal yaşama
dahil
etmek
ve
yaşam
standardını
yükseltmek.
b) Kente ilişkin konuma dayalı verilerin toplanması,
depolanması, analizi yönetimi ve kullanıma sunulması,
yöneticilerin doğru etkin ivedi olarak karar almasının
sağlanmasıdır.
13.1.3 Mevcut coğrafi bilgi sistemlerini güncellemek.
Stratejik Hedef
: 13.1.4 Coğrafi Bilgi Sistemleri veri merkezi ve kuruluşlarla
entegrasyonu sağlamak.
2012 yılında Kente ait tüm verilerin 13 birimden veri
Performans Hedefi
:
toplanması ve güncellenmesi.
Coğrafi Bilgi Sistemleri konusunda Türkiye ve Dünya
ölçeğinde kabul görmüş üniversitelerin çalışmalarında
faydalanmak, işlerin koordinasyonunda üst düzey bilişim
danışmanlığı almak.
2012 yılı Yurt içi ve Yurt Dışı Teknik incelemelerde
bulunulması. Coğrafi Bilgi Teknolojileri gelişimlerinin dünya
ülkeleri örneğinde incelenmesi, yurt içindeki konferans ve
seminerlere katılarak iyi uygulamaların, gelişmelerin
Belediyemize aktarılması, görüş ve bilginin arttırılması
amaçtır.
Bursa İli mücavir alan sınırı içerisinde kalan 7 ilçe Tapu ve
Kadastro verilerinin %100 güncel tutmak. Gerektiğinde
sistemin açılması ve veri giriş uçları için arayüz alımı.
2012 Numarataj Bilgi Sistemini kurmak. Kurulacak bilgi
sistemi merkezi bir sisteme olarak amaçlıdır, bu nedenle
merkez 7 ilçenin kurulacak sistemde faydalanabilir arayüz
yazılımları ve masa üstü uygulamaları alınması.
2012 Akıllı Ulaşım Bilgi Sistemini kurmak. Web aracılığı ile
paylaşılan Kent Rehberi üzerinde Ulaşım tarafından
oluşturulacak otobüs-raylı sistem güzergahlarının entegrasyonu
sağlamak.
2012 Afet Bilgi Sistemini kurmak. Toplanan afet verilerinin
Kent rehberi üzerinde yayınlanması ve faydalanılabilir hale
getirilmesi (çadır alanları, su kaynakları, enerji kaynakları,
sağlık birimleri, bilgileri şeklinde en önemli 5 verinin
girilmesi).
2012 yılı Altyapı Bilgi sisteminin kurulması AYKOME Alt
yapı kurumlarına ortak harita sistemi sağlanması ve sistem
üzerinden yapılacak altyapı hizmetlerinin takibi ve
38
düzenlenmesinin sağlanması için harita ve yazılım sağlanması.
2012 yılında kullanılan tüm programların lisans yenilenmesi.
Akıllı Kent Rehberi Bilgi Sisteminin Oluşturulması.
2012 üretilen haritaların yayın ve basım işlerinin yapılması 50
adet harita satışı.
Entegrasyon sisteminin oluşturulması en az 5 kurum
Diğer Kamu ve Kuruluşlarla protokoleler yapmak en az 1
kurum.
2012 Yılı
Performans Göstergesi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Afet
Bilgi
Sisteminin
Kurulması.
Akıllı Ulaşım Bilgi Sistemini
kurmak.
Analiz,
Raporlama
ve
Danışmanlık
Hizmetinin
alınması.
AYKOME Modüllerinin İlçe
Belediyelerine paylaşımı.
AYKOME Modülünün web
üzerinde İlçe Belediyeleri ve
AYKOME
paydaş
kurumlarının
giriş
yapabileceği
editleme
modülü oluşturması.
CBS uygulama modül lisansı
(sınırsız lisanslama)
CBS uygulama modüllerinin
analizi
ve
modüllerin
geliştirilmesi.
CBS
veri
sunucusu
kurulumu.
Coğrafi
Veri
Sunucusu
yazılım lisanslarının alınması
8 cpu –sınırsız kullanıcı için.
Kent Rehberi Haritasının 2
boyutlu olarak geliştirilmesi
ve yayınlanması.
Masa üstü coğrafi bilgi
sistemi yazılımı lisansı.
Mevcut sisteme entegre
edilecek diğer diğer ilçe ve
kurumlara
ait
verilerin
analizi,
standartların
belirlenmesi ve veri tabanına
uygun hale getirilmesi
Numarataj Modülünün İlçe
Belediyelerinin online veri
girişi yapabileceği sistemde
akıllı kent rehberi üzerinde
Hedeflenen
Gerçekleşen
Gerçekleşme Oranı
(%)
5 Ad.
5 Ad.
% 100
1 Ad.
1 Ad.
% 100
1 Ad.
1 Ad.
% 100
1 Ad.
1 Ad.
% 100
1 Ad.
1 Ad.
% 100
2 Ad.
2 Ad.
% 100
1 Ad.
1 Ad.
% 100
1 Ad.
1 Ad.
% 100
1 Ad.
1 Ad.
% 100
1 Ad.
1 Ad.
% 100
2 Ad.
2 Ad.
% 100
1 Ad.
1 Ad.
% 100
7 Ad.
7 Ad.
% 100
39
kullanılabilir hale getirilmesi
ve merkez 7 ilçe için
editleme
modülü
oluşturulması ve donanımsal
teminler.
Numarataj Bilgi Sisteminin
14 kurulması
15
16
17
18
19
20
21
22
Oluşturulacak
haritaların
basım
ve
posterlerinin
hazırlanması tarihi çevre
haritası Uludağ ulaşım ve
değerleri haritası İl kültür
değerleri
haritası
Kent
Rehberi kitapçık ve el
haritaları
Tapu ve Kadastro verilerini
güncel tutmak. Gerektiğinde
sistemin açılması ve veri
giriş uçları için arayüz alımı.
Veri tabanı kurulumu veri
tabanı mimari ön tasarımı,
yetkilendirmelerin açılması.
Veri tabanı tasarımı ve
testlerin yapılması
Veri tabanına veri girişi
yapan spatial özellikli CBS
lisanslarının
alınması
güncellenmesi.
Web servislerinin yazılması
Web
üzerinde
Aykome
çalışmalarının
izlenmesi,
haritalar üzerinde online
ruhsat
başvurusu
ve
AYKOME
programlarının
izlenebilmesi,
kurumlar
tarafından
güncelleme
verilerinin girişi.
Yapılan projelerin en az 2
yurt içi ve 1 yurt dışı cbs
konulu fuar yada kongre de
tanıtımı sergilenmesi
Buski abone veri sistemi
eşleştirmesi
Entegrasyon için server ve
24 veri
tabanı
oluşumları
donanım teminleri.
KPS-AKS
bina-hane
25
eşleştirilmesi.
26 Merkez
veri
tabanına
23
1 Ad.
1 Ad.
% 100
10 Ad.
10 Ad.
% 100
1 Ad.
1 Ad.
% 100
2 Ad.
2 Ad.
% 100
1 Ad.
1 Ad.
% 100
5 Ad.
5 Ad.
% 100
1 Ad.
1 Ad.
% 100
1 Ad.
1 Ad.
% 100
5 Kişi
5 Kişi
% 100
1 Ad.
1 Ad.
%100
1 Ad.
1 Ad.
% 100
1 Ad.
1 Ad.
% 100
8 Ad.
8 Ad.
% 100
40
27
28
29
30
31
32
33
işlenecek raster verilerin
sayısallaştırılması
Merkezi veri tabanı oluşumu
entegrasyon altyapısının web
paylaşımlı oluşturulması
Mevcut MIS modülleriyle
CBS
modüllerinin
bütünleştirilmesi
entegre
edilmesi.
Mevcut Personelle yapılan
güncellemeler
donanım
temini.
Takbis entegrasyonu
Tüm
paydaş
ilçe
ve
kurumların
veri
giriş
niteliklerine göre editleme
modüllerinin oluşturulması.
UAVT
ilişkilendirilmesi,
Nüfus verilerin bağımsız
bölüm verilerinin bina ve
parsel bazında eşleştirilmesi.
Yazılım Donanım ve Bilgi
Teknolojilerine
uygun
donanımların alınması
1 Ad.
1 Ad.
% 100
10 Ad.
10 Ad.
% 100
1 Ad.
1 Ad.
% 100
1 Ad.
1 Ad.
% 100
1 Ad.
1 Ad.
% 100
2 Ad.
2 Ad.
% 100
1 Ad.
1 Ad.
% 100
3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Performans programında yer alan performans hedeflerine ulaşılmıştır. Performans hedeflerinin
bir kısmı 2013 yılı içinde devam etmektedir.
4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi
E-belediye sisteminde standart evrak süreleri takip edilmiş, sürelerin aşılmamasına dikkat
edilmiştir. Evrak sürelerinde iyileştirme amaçlı Numarataj Belgesi için imza yetkisi yapılmıştır.
Daire Başkanı imza yetkisi Şb.Md. / Numarataj Sorumlusu olarak yenilenmiş ve imza süreci
kısaltılarak evrakın vatandaşa daha kısa sürede teslim edilmesi sağlanmıştır. Numarataj sürecinde
iyileştirme yapılarak 20 gün olan evrak süreci 10 güne indirilmiştir.
5- Diğer Hususlar
IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A- Üstünlükler
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 1995 yılı itibariyle başlamış olması nedeniyle Bursa CBS
bilinirliliğinin oluşmuş olması.
CBS Personelinin çoğunlukla genç olması.
CBS Altyapının oluşmuş olması ve kullanıcıların CBS farkındalığının olması.
3 Boyutlu Web Uygulamalı sayısal Kent Rehberi çalışmalarının tamamlanmış olması ve
programın üzerinde geliştirilebilir proje çalışmalarına imkan tanıması.
41
2 Boyutlu sayısal Web Uygulamasının
Mekansal Adres Kayıt Sisteminin Ulusal düzeyde projelendirilmesi.
B- Zayıflıklar
BBB Birimlerinde CBS konusunda yetişmiş en az bir teknik personelin bulunmayışı.
CBS Şb.Müdürlüğü ve CBS Server odasının B Blok 4.katında sıkışmış ve fiziksel
koşulların yetersiz olması.
Yönetimin CBS konusundaki bilinçliliğini, eyleme dönüştürecek performans yatırımlarına
imkan tanımaması.
C- Değerlendirme
Dünyada ve Türkiye’de bir çok yönetimsel anlayışın CBS sistemiyle yapılması,
yapılanması.
CBS konusunda hızla gelişen teknolojilerin takibi ve uygulamaların Belediyemize
uyarlanması.
42

Benzer belgeler