PROJE KONUSU: ÇEVRE PROJE ADI: TURMEPA Deniz Temiz

Transkript

PROJE KONUSU: ÇEVRE PROJE ADI: TURMEPA Deniz Temiz
PROJE KONUSU: ÇEVRE
PROJE ADI: TURMEPA Deniz Temiz Derneği
PROJE PAYDAŞLARI: TURMEPA,
Doğuş Üniversitesi
M.E.B.
PROJE HEDEFLERİ:
Projede görev alacak öğrencilerin;
-
TURMEPA
derneğinin
yürüttüğü
faaliyetlere
destek
olarak
denizlerin
temizlenmesi, daha fazla kirletilmesinin önlenmesi, denizlerin çevresel ve
ekonomik değerinin korunmasına katkıda bulunmaları,
-
TURMEPA’nın vereceği ekolojik içerikli eğitimleri ilköğretim okulları ve
liselerdeki öğrencilere aktarmak suretiyle denizlerdeki kirlilik ve çevre sorunlarına,
doğadaki canlıların korunmasına dikkat çekme konusundaki çalışmalara destek
olmaları,
-
Bu sayede gerekli duyarlılığı kazanmaları ve üniversitemizde ileriye dönük ‘Çevre
ve Doğa Kulübü’ kurulması için alt yapı hazırlanması konusunda çalışma
başlatmaları amaçlanmaktadır.
Hayata geçirilecek bu projeler aracılığıyla;
-
Gönüllü öğrencilerin, ilköğretim ve lise öğrencilerine aktaracakları eğitimler ile
çevre ve denizlerin temiz tutulmasına yönelik çalışmaların ve bu bağlamda
gönüllülüğün yaygınlaştırılacağı,
-
Öğrencilerin aktif rol alacakları çeşitli aktiviteler ile denizlerin kirletilmesi
nedeniyle tükenmeye yüz tutan canlı türlerine dikkat çekilerek, bu konuda bilinç
düzeyinin arttırılacağı öngörülmektedir.
PROJE ETKİNLİKLERİ:
Deniz Temiz Eğitim Gönüllülüğü Çalışması
-
6 öğrenci tarafından yürütülecektir.
-
Projede
yer
alacak
öğrencilerimiz,
proje
süresince
belirli
aralıklarla
TURMEPA’nın yürüttüğü faaliyetler konusunda genel bir eğitim alacaklardır.
(Eğitimler teorik olmaktan çok uygulamaya yönelik olacaktır.)
-
Gönüllü öğrenciler, denizlerin ekolojik yapısı, denizlerdeki biyolojik çeşitliliğin
korunması ve temiz deniz konularında aldıkları eğitimler doğrultusunda ilköğretim
okulları ve liselerde eğitim gönüllülüğü çalışmalarında aktif rol üstleneceklerdir.
-
Eğitim gönüllüğü çalışması, öğrencilerimizin dernek yetkililerinden alacakları
eğitimi, TURMEPA ve M.E.B. arasındaki protokol kapsamında belirlenen
ilköğretim okulları ve liselerde vermeleri şeklinde gerçekleştirilecektir.
Araştırma ve Tanıtıma Destek Çalışması
-
6 öğrenci tarafından yürütülecektir.
-
Gezici sualtı sergilerinde ve belirli dönemlerde doğada çözünebilen ürünlerin
tanıtılmasına yönelik düzenlenen, (takvimi ve yeri) TURMEPA tarafından
belirlenecek fuarlarda görev alacaklardır.
-
Çalışmaların araştırma ayağını yürütme konusunda gönüllü olan öğrenciler, eğitim
materyallerinin geliştirilmesi üzerine araştırma faaliyeti yürüteceklerdir. Bu
kapsamda eğitim seminerlerinde ne gibi farklı tekniklerin (drama vb.)
uygulanabileceği
konularına
yönelik
araştırma
ve
geliştirme
çalışmaları
yapacaklardır. UNESCO standartlarının, duyuruların iletilmesi vb. konularda ofis
içi çalışmalara destek vereceklerdir.
-
Dernek tarafından düzenlenecek çeşitli seminer ve organizasyonlarda iş takibi,
teknik destek vb. konularda görev üstleneceklerdir.
-
Yeni medya danışmanlığı yani sosyal ağlar üzerinden hedef kitleye yönelik dernek
etkinliklerinin uzaktan tanıtımı konusunda yürütülen çalışmalarda sorumluluk
almak isteyen gönüllüler bu alanda da tecrübe edinme fırsatı bulabileceklerdir.
UYGULAMA ALANI:
-
Proje, süpervizör eşliğinde ve TURMEPA’nın Nakkaştepe ofisinde, gezici sualtı
sergilerinde,
çeşitli
fuarlarda,
ilgili
ilköğretim
okullarında
ve
liselerde
yürütülecektir.
PROJE TAKVİMİ:
-
20 Şubat-24 Şubat 2012: Grup öğrencileri ve proje süpervizörleri ile ortak bir
bilgilendirme toplantısı yapılacaktır.
-
27 Şubat-11 Mayıs 2012: Öğrencilerimiz saha projelerini gerçekleştireceklerdir.
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK:
-
Turmepa önderliğinde yürütülen faaliyetlerde aktif rol alacak gönüllü öğrencilerin
çalışmaları proje bitiminde gerek dernek etkinlik koordinatörü gerekse proje
süpervizörü ve danışmanı tarafından değerlendirilecektir. Dernek ile ‘çevre
bilincini geliştirme’ ve ‘sürdürülebilir kalkınma için eğitim’ gibi konularda ileriki
yıllarda gerçekleştirilmesi düşünülen çalışmalar ve mevcut / yeni hedef kitleler
üzerinde konuşularak karşılıklı bilgi akışı sağlanacaktır. Gönüllü öğrencilerin
katılımı ve derneğin önümüzdeki dönemlerde yapmayı planladığı çalışmalara göre
gönüllülerden beklentileri göz önünde bulundurularak bu konuda yürütülen
faaliyetlere destek verilmesinin sürdürüleceği öngörülmektedir.