organik asitler

Transkript

organik asitler
ORGANİK ASİTLER
Organik asitler, düşük molekül ağırlıklı, suda
çözünen karboksilik asitlerdir, amino asit,
karbohidrat, lipid ve biyojenik amin metabolizmalarında ara ürün veya son ürün olarak yer
aldıklarından dolayı kalıtsal metabolizma bozuklukları alanında incelenmektedirler. Bu bozukluklar organik asidemi olarak adlandırılmaktadır ve GC-MS yöntemiyle analiz edilmektedir.
Yaklaşık iki saati bulan numune hazırlık
aşaması, türevlendirme gerektirmesi ve data
analizindeki zorluklar GC-MS tekniğinin önemli
dezavantajlarıdır.
Jasem, geliştirdiği LC-MS/MS analiz metodu ile
gaz kromatografi tekniğinin dezavantajlarını
ortadan kaldırarak idrarda organik asit analizine olanak sağlamaktadır. Türevlendirme olmaksızın birbiri ile izomer yapıda olan organik
asitlerin kromatografik ayrımı başarılı bir şekilde gerçekleştirilmektedir. İdrar numunesi yalnızca seyreltilerek analize hazırlanmaktadır ve
iki enjeksiyon ile toplam 54 adet organik asidin analizi yapılmaktadır.
Jasem.Solutions
Jasem_Solutions
Jasem A.S.
www.jasem.com.tr
ORGANİK ASİTLER
NO
MATRIX: İdrar
JASEM KİTİNİN ÖZELLİKLERİ
ORGANİK ASİT ADI
LOQ (ppm)
Geri kazanım (%)
1
Glycolic acid
0.72
6.64
2
Malic acid
0.06
4.54
1) Organik asitler türevlendirme yapmadan analiz edilir
3
Malonic acid
0.07
6.91
2) Numune hazırlığı yoktur, idrar seyreltilip enjekte edilir
4
Fumaric acid
0.06
9.67
3) Analiz süresi toplam 24 dakikadır.
5
N-Acetylaspartic acid
0.10
4.67
4) İzomer organik asitlerin kromatografik ayrımı başarıyla gerçekleştirilmektedir.
6
Oxoproline
0.05
3.53
Panel-1 ve Panel-2 ile analiz edilen organik asitlerin listesi
aşağıda bulunmaktadır:
PANEL-1
7
2-Oxoadipic acid
0.06
6.50
8
2-Methyl citrate
0.72
29.64
9
PANEL-2
10
Propionyl glycine
0.18
3.36
3-OH-3-Me Glutaric
0.18
1.74
11
2-OH butyric
0.06
5.86
12
3-OH butyric
0.26
9.17
1
2-metyl-citrate
1
2-Hydroxy glutaric acid
2
2-oh phenyl acetic acid
2
2-OH-3-methyl pentanoic acid
3
2-oh-butyric acid
3
2-OH-isocaproic acid
13
3-OH isobutyrate
0.55
0.71
4
2-oxoadipic acid
4
2-OH-isovaleric acid
14
Homogentisic
0.04
2.26
5
3-methylglutaconic acid
5
3-Hydroxy glutaric acid
15
p-OH-phenyl lactic
0.08
10.32
6
3-oh-2-methyl butanoic acid
6
3-hydroxy propanoic acid
16
N-acetyl-L-Tyrosine
0.13
4.53
7
3-oh-3-methyl-glutaric acid
7
3-Methyl crotonyl glycine
8
3-oh-butyric acid
8
3-Methyl glutaric acid
17
3-Me Glutaconic
0.05
2.92
9
3-oh-isobutyrate
9
3-Methyl-2-oxovaleric acid
10
3-phenyl lactic acid
10
11
4-oh phenyl acetic acid
11
3-OH-isovaleric acid
3-OH-pentanoic acid
12
Fumaric acid
12
4-Methyl-2-oxovaleric acid
18
Succinylacetone
0.05
5.19
19
N-isovalerylglycine
0.07
3.26
20
Suberyl glycine
0.13
2.26
21
2-OH Phe acetic
0.07
1.80
13
Glycolic acid
13
4-OH-Phenylpyruvic acid
22
4-OH Phe acetic
1.40
1.58
14
hexanoyl glycine
14
Adipic acid
23
3-phenyl lactic
0.06
6.14
15
Homogentisic acid
15
Alpha-ketoglutaric acid
24
N-(3-phenyl propionyl) glycine
0.05
1.97
16
Malic acid
16
Citric acid
25
hexanoyl glycine
0.09
3.07
17
Malonic acid
17
Ethylmalonic acid
18
N-(3-phenyl propionyl) glycine
18
Glutaconic acid
19
N-Acetylaspartic acid
19
Glutaric acid
20
N-acetyl-L-tyrosine
20
Lactic acid
21
N-isovaleryl glycine
21
Methylmalonic acid
22
Oxoproline
22
Orotic acid
23
p-oh-phenyl lactic acid
23
Phenyl pyruvic acid
26
Suberic acid
0.08
1.44
27
3-oh-2methyl butanoic
0.09
12.17
28
Sebacic
0.07
2.93
29
Pyruvic
0.22
12.45
30
2-ketoglutaric
0.61
1.35
31
Citric
0.39
3.68
24
propionyl glycine
24
Pyruvic acid
32
Orotic
0.04
2.98
25
Sebacic acid
25
Succinic acid
33
Lactic
3.54
10.83
26
Tiglyl glycine
26
Suberic acid
27
suberyl glycine
28
Succunylacetone
34
2-OH Glutaric
0.37
0.73
35
3-OH propanoic
1.49
3.66
36
Methyl malonic
0.34
2.84
37
3-OH glutaric
0.05
1.17
38
Succinic
0.10
1.92
39
Ethyl malonic
0.05
2.07
40
Glutaconic
0.20
6.07
41
4-OH-phenylpyruvic
0.39
4.88
42
3-OH isovaleric
0.11
2.64
43
Glutaric
0.23
1.73
44
3-methyl -2-oxovaleric
0.13
6.15
45
2-OH isovaleric
0.07
2.46
46
3-oh-pentanoic
0.16
4.06
47
4-methyl-2-oxovaleric
0.15
4.44
48
Tiglyl glycine
0.05
3.17
49
3-Methyl crotonyl glycine
0.10
2.47
50
3-methylglutaric
0.08
4.07
51
phenyl pyrivuc
0.10
3.12
52
Adipic
0.08
4.00
53
2-OH-3-Me pentanoic
0.08
1.46
54
2-oh-isocaproic
0.07
4.92
Panel-1 ekstrakte kromatogramı
ADIM
ADIM
ADIM
Numune Hazırlığı
Panel-2 ekstrakte kromatogramı
1
2
3
•
100 µl idrar numunesi santrifüj tüpüne alınır
• Üzerine 50 µl internal std karışımı ve
850 µl seyreltme reaktifi eklenir, vorteks
karıştırıcıda karıştırılır
• Süzülerek HPLC vialine aktarılır, LC-MS/MS
cihazına yerleştirilir.
www.jasem.com.tr

Benzer belgeler

2008 - Boğaziçi Üniversitesi Araştırma

2008 - Boğaziçi Üniversitesi Araştırma Emekli U., Günasekaran K., Nussinov R., Haliloğlu, T., “What can we learn from highly-connected ß-rich structures for structural ınterface design?”, Nanostructure Design. Methods in Molecular Biolo...

Detaylı

klinik toksikoloji ilaç düzeyi belirleme

klinik toksikoloji ilaç düzeyi belirleme sıvı-sıvı ekstraksiyon gibi numune hazırlık aşamaları olmaksızın analize hazır hale getirilmektedir böylece 156 adet ilacın kromatografik ayrımı yapılarak güvenilir sonuçlar elde edilmektedir. Anal...

Detaylı