Sony Mobile Communications AB

Yorumlar

Transkript

Sony Mobile Communications AB
Kullanım kılavuzu
Stereo Bluetooth™ Mikrofonlu
Kulaklık Seti
İçindekiler
Giriş....................................................................................................3
Aksesuara genel bakış.......................................................................3
Temel Bilgiler.....................................................................................4
Calling................................................................................................6
Listening to music..............................................................................6
Çoklu kullanım teknolojisi...................................................................7
Troubleshooting.................................................................................7
Legal information................................................................................8
SBH20için Uygunluk Beyanı..............................................................8
2
Bu, ilgili yayının İnternet sürümüdür. © Sadece kişisel kullanım amacıyla yazdırılabilir.
Giriş
Stereo Bluetooth™ Mikrofonlu Kulaklık Seti ile, telefonunuzdan veya başka bir
cihazdan stereo modda müzik dinlerken yapılan ve gelen çağrıları kontrol edebilirsiniz.
Böyle bir cihaz Bluetooth™ desteklemelidir, örneğin bir bilgisayar veya taşınabilir
müzik çalar olabilir. Çağrı sırasında, müzik otomatik olarak duraklatılır ve çağrı
bittiğinde tekrar çalmaya başlar.
Aksesuara genel bakış
1. Ses seviyesi
kontrolleri
Ses seviyesini ayarlar.
2. NFC algılama alanı
NFC işlemleri sırasında bu alanı hızlıca kaydırın.
3. Klips
Aksesuarı giysinize takın.
4. Micro USB portu
Pili şarj etmek için şarj ünitesini takın.
5. Sonraki tuşu
Sonraki parçayı çalar.
6. Müzik tuşu/Çağrı
tuşu
Geçerli medya dosyasını Oynatır/Duraklatır.
Gelen çağrıları cevaplayın.
Gelen çağrıları reddetmek için basılı tutun.
7. Önceki tuşu
Önceki parçayı çalar.
8. Güç tuşu
Gücü açmak veya kapatmak için tuşu kaydırın.
9. Bildirim ışığı
Kırmızı ışık: pil seviyesi %10'un altında
Yeşil ışık: pil seviyesi %90'ın üstünde
Yanıp sönen turuncu ışık: pil seviyesi %10 - %90 arasında
Yanıp sönen mavi ışık, mikrofonlu kulaklık setinin diğer
Bluetooth™ cihazlarına görünür durumda olduğunu
gösterir.
Yanıp sönen mor ışık, gelen bir çağrı olduğunu gösterir.
10. Mikrofonlu kulaklık
seti jakı
Kablolu kulaklık setleri için 3,5 mm giriş.
3
Bu, ilgili yayının İnternet sürümüdür. © Sadece kişisel kullanım amacıyla yazdırılabilir.
11. Mikrofon
Sesinizin duyulacağı şekilde yerleştirin.
Aksesuarınıza yönelik uyumluluk bilgilerini www.sonymobile.com/support adresinde
bulabilirsiniz.
Temel Bilgiler
Pili şarj etme
İlk kullanımdan önce Stereo Bluetooth™ Mikrofonlu Kulaklık Seti mikrofonlu kulaklık
setini yaklaşık 2,5 saat süreyle şarj etmeniz gerekir. Sony şarj üniteleri tavsiye edilir.
Pili şarj etmek için
1
2
3
Şarj ünitesini prize takın.
USB kablosunun bir ucunu şarj ünitesine (veya bilgisayarın USB bağlantı
noktasına) takın.
Kablonun diğer ucunu, Stereo Bluetooth™ Mikrofonlu Kulaklık Seti
cihazınızdaki Micro USB bağlantı noktasına takın.
Mikrofonlu kulaklık setini kapattıktan sonra bildirim ışığı, şarj durumunu görüntüler.
Mikrofonlu kulaklık setini açma
Mikrofonlu kulaklık setini açmak için:
•
Tuşu yukarıya doğru kaydırın.
Mikrofonlu kulaklık setini telefonunuz ile eşleme
Mikrofonlu kulaklık setini telefonunuz ile elle veya NFC kullanarak eşleyebilirsiniz.
Başarıyla eşledikten sonra, kapsama alanı içinde olduğu sürece, mikrofonluk kulaklık
seti açılır açılmaz telefona otomatik olarak bağlanır.
4
Bu, ilgili yayının İnternet sürümüdür. © Sadece kişisel kullanım amacıyla yazdırılabilir.
Mikrofonlu kulaklık setini telefonunuzla elle (manuel olarak) eşlemek için
1
2
3
4
5
Telefonunuzun Bluetooth™ fonksiyonunun açık olduğundan emin olun.
Mikrofonlu kulaklık setini açın.
Mikrofonluk Kulaklık Seti: Bildirim ışığı mavi renkte yanıp sönene kadar
tuşuna basın.
Telefon: Bluetooth™ cihazlarını tarayın, ardından kullanılabilir cihazlar
listesinden Stereo Bluetooth™ Mikrofonlu Kulaklık Seti öğesini seçin.
Telefonunuzda görünen eşleme talimatlarını takip edin. Geçiş kodu gerekirse,
0000 yazın.
Mikrofonlu kulaklık setinizi telefonunuzla NFC kullanarak eşlemek için
1
2
3
4
Telefonunuzda NFC fonksiyonunun açık olduğundan ve telefon ekranının etkin
olduğundan emin olun.
Mikrofonlu kulaklık setini açın.
Her iki cihazın NFC tespit alanlarının birbirine temas etmesi için telefonu
mikrofonlu kulaklık setinin üzerine yerleştirin.
Telefonunuzda görünen eşleme talimatlarını takip edin. Geçiş kodu gerekirse,
0000 yazın.
Ses seviyesini ayarlama
•
Müzik veya çağrı ses seviyesini değiştirmek için
Çağrı sırasında veya müzik dinlerken Ses seviyesi denetimi tuşuna
yukarı veya aşağı yönde basın.
Mikrofonlu kulaklık setini sıfırlama
Beklenmeyen davranış sergilemesi halinde mikrofonlu kulaklık setini sıfırlayın.
1
2
3
Mikrofonlu kulaklık setini sıfırlamak için
Mikrofonlu kulaklık setini kapatın.
Telefonunuzu USB kablosuyla şarja takın. Şarj olmaya başladığında bildirim
ışığı yanar.
Bildirim ışığı mor renkte yanıp sönene kadar tuşunu basılı tutun.
5
Bu, ilgili yayının İnternet sürümüdür. © Sadece kişisel kullanım amacıyla yazdırılabilir.
Takma talimatı
Daha rahat bir kullanım için klipsi sola veya sağa döndürebilirsiniz.
Dışarıda kullanım sırasında Bluetooth™ mikrofonlu kulaklık setinden en iyi
performansı elde etmek için, telefonunuzu mikrofonlu kulaklık setiyle aynı tarafta
taşıdığınızdan emin olun.
Calling
•
Kulaklık setiyle çağrı cevaplamak için
Gelen çağrı sinyalini duyduğunuzda, tuşuna basın.
•
Çağrıyı bitirmek için
Devam eden çağrı sırasında
•
Çağrıyı reddetmek için
Gelen çağrı sinyalini duyduğunuzda,
•
Bir çağrı sırasında mikrofonun sesini kapatmak için
tuşunu basılı tutun.
tuşuna basın.
tuşunu basılı tutun.
•
İkinci bir çağrıyı cevaplamak için
Devam eden çağrı sırasında gelen bir çağrı sinyali duyduğunuzda,
basın. Devam eden çağrı beklemeye alınır.
tuşuna
•
İkinci bir çağrıyı reddetmek için
Devam eden bir çağrı sırasında gelen çağrı sinyali duyduğunuzda,
basılı tutun.
tuşunu
•
İki çağrı arasında geçiş yapmak için
veya .
Listening to music
1
2
Müzik dinlemek için
Telefonunuzdaki medya oynatıcıyı açın.
Mikrofonlu kulaklık setinde müziği yürütmek için
duraklatmak için tekrar tuşuna basın.
tuşuna basın. Müziği
6
Bu, ilgili yayının İnternet sürümüdür. © Sadece kişisel kullanım amacıyla yazdırılabilir.
•
Parçalar arasında gezinmek için
Müzik dinlerken
veya
tuşuna basın.
•
Bir parça içinde gezinmek için
İstediğiniz konuma ulaşana kadar,
veya
tuşunu basılı tutun.
Çoklu kullanım teknolojisi
Mikrofonlu kulaklık setinizi aynı anda iki Bluetooth™ cihazına bağlamak için Çoklu
kullanım teknolojisini kullanın. Örneğin, mikrofonlu kulaklık setini iki telefona
bağlarsanız, bağlantıyı kesip tekrar bağlanmak zorunda kalmadan iki telefondan gelen
çağrıları da alabilirsiniz.
Mikrofonlu kulaklık setinizi bir seferde yalnızca bir Bluetooth™ cihazına bağlamayı
tercih ederseniz, bunun yerine Tekli kullanım modunu kullanabilirsiniz. Mikrofonlu
kulaklık setinizi Tekli kullanım modundaki yeni bir cihazla eşlemeden önce, mikrofonlu
kulaklık setinizin diğer cihazlarla olan bağlantısını kestiğinizden emin olun.
Çoklu kullanım modu, Tekli kullanım modundan daha fazla pil gücü tüketir.
1
2
3
4
Çoklu kullanım ve Tekli kullanım modları arasında geçiş yapmak için
Mikrofonlu kulaklık setinin kapalı olduğundan emin olun.
Kulaklıkları kulağınıza takın.
Çoklu kullanım moduna girmek için, kulaklık setini açarken ses seviyesi
yükseltme tuşunu basılı tutun. Çoklu kullanım modu etkinleştirildikten sonra, iki
bip sesi duyacaksınız.
Tekli kullanım moduna girmek için, kulaklık setini açarken ses seviyesi azaltma
tuşunu basılı tutun. Tekli kullanım modu etkinleştirildikten sonra, bir bip sesi
duyacaksınız.
Çoklu kullanım modunda, eşlenen iki cihaza da bağlanmak için mikrofonlu kulaklık setini
yeniden başlatmanız gerekmektedir.
Troubleshooting
I cannot answer a second call
•
•
Make sure your phone supports the Bluetooth handsfree profile.
Make sure the correct calling device is selected.
Mikronfonlu kulaklık setinden müzik duyulmuyor
•
•
Telefonunuzun veya diğer cihazınızın mikrofonlu kulaklık setiyle eşlendiğinden emin
olun. Medya oynatıcıyı yeniden başlatmanız ve mikrofonlu kulaklık seti kullanımını
seçmeniz gerekebilir.
Doğru müzik kaynağının seçildiğinden emin olun.
Mikrofonlu kulaklık seti otomatik olarak kapanıyor
•
Pil düzeyi çok düşük. Mikrofonlu kulaklık seti kapanmadan önce yaklaşık 10 dakika bip
sesi çıkarıyor. Pili şarj edin.
Beklenmeyen davranış
•
Mikrofonlu kulaklık setini yeniden başlatın.
Telefona bağlanılamıyor
•
Mikrofonlu kulaklık setinin şarjı olduğundan ve telefonun yakınında olduğundan emin
olun. En fazla 10 metre'lik bir mesafe dahilinde olmanız ve arada katı cisimler
olmaması önerilir. Telefondaki Bluetooth ayarlarını kontrol edin ve gerekirse sıfırlayın.
Mikrofonlu kulaklık setini telefonla tekrar eşleyin.
7
Bu, ilgili yayının İnternet sürümüdür. © Sadece kişisel kullanım amacıyla yazdırılabilir.
Legal information
SonySBH20
Kullanmadan önce lütfen Önemli bilgiler broşürünü okuyun.
Bu Kullanım kılavuzu Sony Mobile Communications AB veya yerel yan kuruluşları tarafından, garantisiz olarak
basılmıştır. Sony Mobile Communications AB, istediği zaman, önceden haber vermeksizin bu Kullanma
kılavuzundaki yazım hataları, geçerli bilgilerdeki yanlışlar veya programlar ve/veya cihazların geliştirilmeleri
nedeniyle gerekli olan değişiklikleri ve düzeltmeleri yapabilir. Bu tür değişiklikler, bu Kullanım kılavuzunun yeni
sürümlerinde hayata geçirilecektir.
Her hakkı saklıdır.
©Sony Mobile Communications AB, 2012
Baskı numarası: 1273-7511.5
Bluetooth™ cihazları arasındaki birlikte işlerlik ve uyumluluk değişiklik gösterebilir. Cihaz, Bluetooth özelliği
kullanan ürünleri genel olarak destekler. Bluetooth 1.2 veya üstü ve Mikrofonlu Kulaklık Seti veya Handsfree
profili.
Sony, Sony Corporation şirketine ait bir ticari veya tescilli ticari markadır. Bluetooth, Bluetooth (SIG) Inc şirketine
ait bir ticari markadır ve lisans altında kullanılmaktadır. Diğer tüm markalar kendi sahiplerinin mülkiyetindedir.
Her hakkı saklıdır.
Burada bahsedilen tüm ürün ve şirket adları, kendi sahiplerinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.
Burada açıkça belirtilmeyen tüm haklar saklıdır. Diğer tüm markalar kendi sahiplerinin mülkiyetindedir.
Daha fazla bilgi için www.sonymobile.com adresini ziyaret edin.
Tüm resimler yalnızca açıklama amaçlı olup gerçek aksesuarı tam olarak tanımlamayabilir.
SBH20için Uygunluk Beyanı
Sony Mobile Communications AB
(Nya Vattentornet
SE-221 88 Lund, İsveç)
olarak biz, ürünümüz
Sony type RD-0010
ile birlikte bu beyanın atıfta bulunduğu tüm aksesuarlarımızın, 1999/5/EC numaralı
Telsiz ve Telekomünikasyon Uçbirim Teçhizatı yönergesi hükümlerinin belirlediği
uygun standartlarla EN 300 328:V1.7.1, EN 301 489-7:V1.3.1, EN 301 489-17:V2.1.1
and EN 60 950-1:2006 +A11:2009+A1:2010+A12:2011uyumlu olduğunu beyan
ederiz.
Lund, December 2012
Pär Thuresson,
Kalite Şefi, Başkan Yardımcısı, Kalite ve Müşteri Hizmetleri
Ürünümüz, R&TTE Yönergesi (1999/5/EC) gereksinimlerini karşılar.
FCC Statement
This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two
conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must
accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Any change or modification not expressly approved by Sony may void the user's authority to operate the
equipment.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part
15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in
a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not
installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by
turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the
following measures:
•
•
•
•
Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and receiver.
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
8
Bu, ilgili yayının İnternet sürümüdür. © Sadece kişisel kullanım amacıyla yazdırılabilir.
Industry Canada Statement
This device complies with RSS-210 of Industry Canada.
Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this
device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
Avis d’industrie Canada
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de
licence.
L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et,
and (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est
susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
9
Bu, ilgili yayının İnternet sürümüdür. © Sadece kişisel kullanım amacıyla yazdırılabilir.

Benzer belgeler

Sony Mobile Communications AB

Sony Mobile Communications AB any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any change or modification not expressly approved by Sony may void the user's authority to operate the equipmen...

Detaylı

Sony Mobile Communications AB

Sony Mobile Communications AB This device complies with RSS-210 of Industry Canada. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interfere...

Detaylı