prostat kanseri - Kræftens Bekæmpelse

Transkript

prostat kanseri - Kræftens Bekæmpelse
PROSTAT KANSERİ
Kolofon
Prostatakræft
Udgiver:
Kræftens Bekæmpelse, Strandboulevarden 49, 2100 København Ø
Sundhedsstyrelsen, Islands Brygge 67, 2300 København S
URL:
cancer.dk og sst.dk
Redaktion:
Antropolog, mag.art. Ann-Britt Kvernrød, overlæge, dr.med. Iben
Holten og overlæge, ph.d. Peter Meidahl Petersen (Kræftens Bekæmpelse) i samarbejde med akademisk medarbejder Niels Sandø og akademisk medarbejder Anne Rygaard Bennedsen (Sundhedsstyrelsen).
Emneord:
cancer, patienter, behandling, rådgivning
Kategori:
rådgivning
Sprog:
tyrkisk
Version:
1.0, januar 2009
Layout og tryk: Trekroner Grafisk A/S
Illustrationer: Henning Dalhoff
Fotos:
Mikael Rieck
ISBN:
978-87-7676-767-9
ISBN:
978-87-7064-063-3
ISBN elektronisk version:
978-87-7676-766-2
Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.
Alle fotos er modelfotos.
Stor tak til lærere og elever på Høje Tåstrup Sprogcenter, sundhedsformidlere Meliha
Saglanmak og Karim Aziz Hassan, samt læge Jon Trærup Andersen for at stille op til
fotografering.
2
Bu kitapçık, prostat kanserine yakalanmış siz hastalar ve
aileleriniz için hazırlanmıştır. Kitapçık hastalık ve hastalığın
tedavi yöntemlerini ele almaktadır. Kitapçıktan doktorlar ve
hemşirelerin size aktardıkları bilgiler ışığında yararlanabilirsiniz.
Danimarka’da her sene yaklaşık 2400 erkek prostat kanserine
yakalanmaktadır. Hastalık sadece 40 yaşın üzerindeki erkeklerde görülür. Prostat kanserine yakalanan erkeklerin çoğu 60
yaşın üzerindedir.
Prostat kanserinin tedavisi her gün giderek daha da ilerlemektedir. Günümüzde çoğu erkek teşhis konulduktan sonra uzun
yıllar yaşamaktadır.
Prostat kanseri hızlı yada yavaş gelişebilir. Tedavi, hastalığın ne
kadar yayıldığına bağlıdır. Prostat kanseri olan bazı erkekler,
hastalık yavaş ilerlediği yada rahatsızlık vermediği için, tedavi
edilmezler. Ama bu hastalar hastanede kontrole giderler.
Kasım 2008
Iben Holten
Başhekim Dr. Med.
Kanserle Mücadele Derneği
(Kræftens Bekæmpelse)
Else Smith
Başhekim Dr. Med. Başhekim,
Koruyucu Hekimlik Merkezi Müdürü
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
3
4
Giriş
Prostat
Prostat kanserinin sebepleri nelerdir?
Hangi tedavi yöntemleri mevcuttur?
• Sınırlı prostat kanseri nasıl tedavi edilir?
• Hangi hastalarda tedavi için beklenir?
• Yaygın prostat kanseri nasıl tedavi edilir?
7
7
7
8
11
11
Tedavi tamamlandıktan sonra neler olur?
15
Pratik bilgiler
• Hastanede
• Nereden yardım ve danışmanlık alabilirim?
• Evde yardıma ihtiyacınız var mı?
• Sigorta
• Yurtdışına (seyahate/tatile)çıkacaksanız
18
18
19
22
23
23
5
Mesane
Sperm torbası
Kasık kemiği
Rektum
Prostat
İdrar kanalı
Testisler
Erkeğin genital organlarının enine kesiti.
6
PROSTAT
Prostat sadece erkeklerde bulunan bir bezdir. Prostat mesanenin
altında rektumun (makatın) önünde yer alan bir salgı bezidir. Danimarkaca blærehalskirtel´da denir. Prostat yaklaşık 3 cm büyüklüğündedir. Tam mesanenin altındadır ve idrar kanalı içerisinden geçer.
PROSTAT KANSERİNİN SEBEPLERİ NELERDİR?
Prostat kanserinin sebebi bilinmemektedir, ama yaşınız ne kadar
ilerlerse prostat kanserine yakalanma riskiniz de o kadar artar.
Yakın ailenizden prostat kanserine yakalanan erkek sayısı fazla ise,
sizinde hastalığa yakalanma riskiniz yüksektir.
PROSTAT KANSERİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?
Prostat kanserinin en sık görülen belirtileri, sık sık idrara çıkma,
yada gece idrara kalkmanız ve idrar akımının güçsüzleşmesidir.
Diğer belirtiler; kesik kesik idrar akımı, idrarda kan, idrar torbası
iltihabı yada menide kan görülmesi olabilir. Bu belirtiler prostat
kanseri haricinde pek çok farklı sebepten de kaynaklanıyor olabilir.
Hastalığın belirtileri 10 ile 15 yıl sonra ortaya çıkabilir. Ama kanser
çok hızlı da gelişebilir ve vücudun diğer yerlerine, özellikle kemiklere, yayılabilir ve bu ağrılara sebep olur.
HANGİ TEDAVİ YÖNTEMLERİ MEVCUTTUR?
Bazı erkeklerde hastalık sadece prostat’a yerleşir. Bu hastalar tedavi
edilebilip tam şifa sağlanabilir. Diğer erkeklerde hastalık vücuda
yayılır. Bu erkeklere hastalığın ilerlemesini önleyen tedavi verilir,
ama tam şifa sağlanamaz.
7
SINIRLI PROSTAT KANSERİ NASIL TEDAVİ EDİLİIR?
Kanser sadece prostat’a yerleşmiş ise prostat kanserinin tedavisi ve
tam şifa sağlanması olasılığı vardır. Tedavi ameliyat ve ışın tedavisinden oluşur.
Ameliyat
Ameliyat ile bütün prostat çıkarılır. Daha sonra idrar kanalı ve idrar
torbası (mesane) birbirine bağlanır.
Ameliyatın yan etkileri
Çoğu erkek ameliyattan sonraki ilk aylarda idrarını tutmakta zorlanır. Bu sebeple idrarı dışarıya akıtmak için idrar kanalına, birkaç
hafta takılı kalması gereken, bir katater (plastik bir boru) yerleştirilir. Ameliyattan sonra bazı erkeklerde, ağır bir şey kaldırırken,
öksürürken ya da hapşırırken az idrar kaçırması görülebilir. Çoğu
erkekte sık sık ishal ve bağır-sakların tam boşalamadığı görülür.
Bazı erkekler hayatları boyunca bu problemler ile yaşamak zorunda
kalır. Dışardan ışın tedavisi, ereksiyon (sertleşme) problemleri
riskini de arttırır. Ereksiyon problemleri ilk yıllardan itibaren
başlayarak yavaş yavaş ortaya çıkar ve bir daha ortadan kalkmaz.
Bazı erkekler ilaçlardan yardım görebilir.
Işın tedavisi
Bazı erkekler ameliyatla tedavi yerine ışın tedavisi görür. Işın tedavisi
kanser hücrelerini tahrip edebilir. Işın tedavisi hem içerden, hem de
dışardan verilebilir. Bazı erkeklere ışın tedavisinden önce, ışın tedavisi ile birlikte ve sonra, genellikle enjeksiyon (iğne) yapılarak, hormon tedavisi de verilir. Tedavi esnasında bir şey hissetmezsiniz.
8
9
Dışardan ışın tedavisi 7-8 hafta boyunca haftada 5 tedavi verilerek
yapılır. Her tedavi yaklaşık 10 dakika sürer. Dışardan ışın tedavisi
görüyorsanız, hastaneye yatırılmanız söz konusu olmaz. İçerden
ışın tedavisi hastanede küçük radyoaktif misketçiklerin (radioaktive ”korn”) prostat içine yerleştirilmesi ile gerçekleştirilir. Misketçikler prostata yerleştirilir, ve radyoaktif etkisi zamanla ortadan
kalkar.
Dışardan ışın tedavisinin yan etkileri
Dışardan ışın tedavisi, idrar torbası iltihabı ile aynı belirtileri verebilir. Yani; sık sık idrara çıkma, idrar boşaltma esnasında yanma
gibi. Bu belirtiler genellikle tedavi tamamlanınca ortadan kalkar.
Işın tedavisi bazı erkeklerde idrar torbasını küçültür, ve bu hastalar
eskisine göre daha sık işerler. Çoğu erkekte sık sık ishal ve bağırsakların tam boşalamadığı görülür. Bazı erkekler hayatları boyunca
bu problemler ile yaşamak zorunda kalır. Dışardan ışın tedavisi,
ereksiyon (sertleşme) problemleri riskini de arttırır. Ereksiyon problemleri ilk yıllardan itibaren başlayarak yavaş yavaş ortaya çıkar
ve bir daha ortadan kalkmaz. Bazı erkekler ilaçlardan yardım görebilir.
İçerden ışın tedavisinin yan etkileri
İçerden ışın tedavisi, idrarınızı yapmada problemler verebilir. Bu
problemler genellikle altı ay içerisinde kaybolur. İçerden ışın tedavisi, ereksiyon (sertleşme) problemleri riskini de arttırır. Bazı erkekler ilaçlardan yardım görebilir.
10
HANGİ HASTALARDA TEDAVİ İÇİN BEKLENİR?
Kanser size fazla rahatsızlık vermiyorsa, doktorlar sizi tedavi etmeden kanserdeki gelişmeyi takip etmeyi seçebilirler. Bu, sizin düzenli
aralıklarla hastaneye kontrole gitmeniz anlamına gelir. Bu şekilde
doktorlar hastalığın gelişmesini takip edebilirler. Hastalık ilerlemeye başlarsa tedaviye başlanır. Bazı erkeklerde hastalığın hiçbir
belirtisi görülmez.
YAYGIN PROSTAT KANSERİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?
Kanser prostat dışına yayılmış ise, hastalık tam şifa ile tedavi edilemez. Ama yayılması engellenebilir. Erkeklik hormonu ”testosteron”
kanserin büyümesine neden olur. Testosteron testislerde (erbezinde)
üretilir.
Vücuttan testosteronu yada testosteron hormonun etkilerini ortadan
kaldırabilecek iki tip tedavi mevcuttur: hormon tedavisi (anti-hormon behandling) ve testislerin alınması.
Hormon tedavisi
Hormon tedavisi için farklı yöntemler mevcuttur. Enjeksiyon (İğne)
yapılarak yada tabletler halinde. Bu tedavi vücuttaki testosteron
miktarını azaltır.
Testislerin alınması
Bazı erkeklerde testisler (erbezi) ameliyatla alınır. Doktorlar sadece testislerin içerisini alırlar, yani geriye testislerin içinde bulunduğu
torba/kabuk kalır.Bu müdahale lokal anestezi ile yapılır, yani sadece
ameliyat bölgesi uyuşturulur ve genellikle aynı gün eve dönebilirsiniz.
11
Yan etkiler
Kemoterapi hem kanser hücrelerini hem de bazı normal vücut hücrelerini etkiler. Kemoterapi mide bulantısı, yorgunluk, enfeksiyon
riskinde artış ve saç dökülmesi gibi yan etkileri beraberinde getirebilir. Saçlar tedaviden sonra yeniden uzar.
Kemoterapi
Hormon tedavisi belirli bir süreden sonra fayda etmediği için bazı
erkekler, kemoterapi görürler. Kemoterapi kanser hücrelerini tahrip
eden ilaç tedavisidir. Kemoterapi damardan verilir. Yani ilaç vücudunuza kan damarları yolu ile serum şeklinde verilir. Kemoterapi,
hastalığın belirtilerini hafifletebilir ve yaşam süresini uzatabilir.
Yan etkiler
Kemoterapi hem kanser hücrelerini hem de bazı normal vücut hücrelerini etkiler. Kemoterapi mide bulantısı, yorgunluk, enfeksiyon
riskinde artış ve saç dökülmesi gibi yan etkileri beraberinde getirebilir. Saçlar tedaviden sonra yeniden uzar.
12
13
Yaygın prostat kanserinde ağrılar nasıl tedavi edilir?
Kanser kemiklere yayıldı ise, bu genelde çok ağrıya sebep verir.
Doktorların size verebileceği değişik türlerde ağrı kesici ilaç
mevcuttur. Ağrı kesici ilaçların yeterli derecede yardım etmediği
durumlarda bazı erkekler ışın tedavisi görürler
Yan etkiler kişiden kişiye değişir. Tedavi sırasında herkeste
aynı yan etkileri görülmez. Bazı yan etkiler ilaçla tedavi
edilebilir.
Cinsel yaşam
Prostat kanserinin tedavisi cinsel yaşamı etkiler. Ameliyat ve ışın
tedavisi penise giden sinirleri tahrip edebilir, ve bu ereksiyon
(sertleşme) problemlerine yol açabilir. Testislerin alınması ve ilaç
tedavisi hormonlarınızı etkiler, ve bu hem seksüel isteğinizi hem
de ereksiyon kabiliyetinizi azaltır.
Cinsel problemleri kabul etmek, ve özel konulara girdiği için cinsel
problemler hakkında konuşmak zor olabilir. Çoğu erkek için eşleri
yada güven duydukları başka birisi ile bu konuları konuşmak
büyük fayda sağlar. Doktorlar hap, penise iğne yapma yada fitiller
gibi farklı ilaçlarla size yardımcı olabilirler.
14
Hastane dışında tedavi
Kanser hastalarının çoğu hastanede aldıkları tedavinin haricinde
başka tedavilere de başvururlar, örneğin destekleyici beslenme gibi.
Bu tedavilerden bazıları hastaneden gördüğünüz tedaviyi ters etkileyebilir. Bu sebeple doktorların size uyguladığı tedavinin haricinde
yada onun yerine başka bir tedaviye başlamayı, veya yurtdışında
tedavi olmayı düşünüyorsanız doktorunuz ile konuşmalısınız.
Sigara
Sigara içiyorsanız, sigarayı bırakmanız iyi bir fikir olabilir.
Sigara içiyorsanız, ameliyattan sonra yaraların iyileşmesi daha
zordur. Sigara içiyorsanız, ışın tedavisi daha az etki gösterir.
Tütün kullanımını azaltmanın bir faydası olmaz. En faydalı
olanı sigarayı tamamen bırakmaktır.
TEDAVİ TAMAMLANDIKTAN SONRA NE OLUR?
Tedaviden sonra kendinizi takatsiz ve yorgun hissetmeniz tamamen
normaldir. Fiziksel hareketlilik ve egzersizler bazı hastalar için
yorgunluğa ve hastaların düşüncelerini hastalıktan uzak tutabilir.
Hareket etmek ve fiziksel olarak aktif olmak önemlidir – örneğin
yürüyüş yapmak gibi. Sağlıklı beslenmek de önemlidir. Doktorunuzla hangi besinlerin size faydalı olduğu konusunda konuşun.
Bir kısım hasta, ömür boyu bazı yan etkilerle birlikte yaşamayı
kabullenmek zorunda kalabilir. Bazı erkekler, daha önce prostat
kanserine yakalanmış ve bu nedenle hastalığı kendi vücudunda
hissetmiş diğer erkeklerle konuşmaktan büyük fayda görürler.
15
16
Kontrol
Tedaviden sonra yaklaşık altı ayda bir kontrole gitmelisiniz. Kontroller esnasında doktor PSA hormonunun kandaki miktarını
ölçmek için kan alır. PSA prostatta üretilir ve kanda bulunur. Prostat’ta kanser varsa, kandaki PSA miktarı normalin üzerine çıkar.
Kontrol ziyaretlerinde hastalığınıza ilişkin soruları ve problemleri
doktorunuza iletebilir ve onunla bu konuları konuşabilirsiniz. Doktorunuz, örneğin iktidarsızlık probleminiz varsa, nereden yardım
alabileceğinizi anlatır.
Tedavi görmüyorsanız 3-12 aylık aralar ile kontrole gitmelisiniz.
Kontroller sırasında doktor hastalığın yayılıp yayılmadığını kontrol
eder.
Hormon tedavisi alıyorsanız her 3-6 ayda bir kontrole gitmelisiniz.
Kontroller sırasında doktor tedavinin nasıl fayda ettiğini, ve ilacın
yan etkisi olup olmadığını kontrol eder.
17
PRATİK BİLGİLER
HASTANEDE
Yeminlilik
Hastanedeki bütün görevliler yeminlidir. Siz izin vermediğiniz sürece, siz ve hastalığınız hakkında eşiniz, aile doktorunuz, çocuklarınız ve diğer aile yakınlarınız da dahil olmak üzere, başkalarına
bilgi vermemelidirler. Yeminlilik yükümlülüğü; doktor ve hemşirelerle hastalığınız ve kendiniz hakkında güven içerisinde konuşabileceğiniz anlamına gelir.
Tercüman
Doktor ve hemşireler sizin onları, onların da sizi anlayabilmesini
sağlamalıdır. Danimarkaca konuşamıyor ve anlayamıyorsanız, görevliler bir tercüman .çağırabilirler. Tercümanlar tarafsız olmak zorundadır ve yeminlilik yükümlülüğü altında çalışırlar. Ailenizden
birini tercüman olarak kullanmamalısınız. Profesyonel tercümanlar
tıbbi terimlere aşina olup bu nedenle doktorun söylediklerini daha
iyi tercüme ederler. Bu sebeple günlük olarak Danimarka’canız yeterli olsa bile, bir tercüman getirilmesi iyi bir fikir olabilir.
Hasta danışmanları
Büyük hastanelerin çoğunda hasta danışmanları bulunur. Hasta
danışmanları, örneğin başka bir hastanede tedavi edilme imkanınız
hakkında bilgi verir, anlamadığınız konularda yada şikayetçi olmak
istediğiniz durumlarda size yardımcı olurlar. Hasta danışmanları da
yeminlidir. Hasta danışmanları sadece Danimarka´ca konuşurlar.
Bazı hastaneler her ne kadar tercüman sunsalar da Hasta danışmanları ile konuşmak için tercüman isteme hakkına sahip değilsiniz.
18
Hastane dosyası
Hastanedeki doktorlar hastalığınızın, yapılan tetkik ve tedavilerin
sonuçlarının yazıldığı bir dosya tutarlar. Bu dosyada neler
yazıldığını bilme hakkına sahipsiniz. Bu dosyanın bir kopyasını
istediğiniz zaman talep edebilir, ve bir doktordan dosyada yazılanları anlatması için ricada bulunabilirsiniz.
NEREDEN YARDIM VE DANIŞMANLIK ALABİLİRİM?
Hastalığınız ve tedavisi ile ilgili düşünceleriniz ve duygularınız
hakkında aileniz ile konuşmak iyi bir fikir olabilir. Ama bu tür konuları ailenizle konuşmak size zor gelebilir. Bu sebeple çoğu hasta ailesi
dışında konuşacak birilerinin olmasından memnunluk duymaktadır.
Görevliler konuşabileceğiniz birini bulma konusunda size yardımcı
olabilirler. Bu örneğin; ”PROPA” olabilir. PROPA prostat kanserine
yakalanmış erkekler ve ailelerine hizmet veren bir dernektir. Kanserle
Mücadele Derneği (Kræftens Bekæmpelse) yada belediyenizdeki bir
sosyal danışman da size bu konuda yardımcı olabilir.
Dil ve tercüme
Kanserle Mücadele Derneği’nin kendi bünyesinde görevli tercümanları yoktur.
Eğer toplantılar sırasında tercümana ihtiyacınız varsa, belediyenize başvurmanız gerekmektedir. Bir tercüman sağlanması için belediyenize başvurma konusunda yardıma
ihtiyacınız olursa, Kanserle Mücadele Derneği size bu konuda
memnuniyetle yardımcı olur.
19
PROPA - prostat kanseri hastaları derneği
PROPA prostat kanseri hastası erkekler ve ailelerinin oluşturduğu bir
dernektir. Derneğin bütün ülke çapında üyeleri mevcuttur ve Kanserle
Mücadele Derneği (Kræftens Bekæmpelse) tarafından desteklenmektedir. Derneğin, hastalar ve ailelerinin prostat kanserine yakalanmış
diğer erkekler ve aileleri ile görüşebileceği grupları bulunmaktadır.
PROPA
Prostatacancer Patientforeningen
Vendersgade 22
1363 København K.
Tlf: 33 12 78 28 (hverdage 10-16)
www.propa.dk
Kanserle Mücadele Derneği (Kræftens Bekæmpelse)
Kanserle Mücadele Derneği’nin ülke çapında şubeleri bulunur. Bu
şubelere Kanser Danışmanlıkları denir. Kanser Danışmanlıklarını,
telefonla arayarak yada kişisel olarak başvurarak özel danışmanlık
alabilirsiniz. Size en yakın Kanser danışmanlığını 35 25 75 00 nolu
telefondan Kanserle Mücadele Derneği’ni arayarak yada www.cancer.dk/kraeftraadgivninger.dk Internet sitesinden bulabilirsiniz.
Kanser Hattı Telefon Danışmanlığı
80 30 10 30 nolu telefondan Kanser Hattını arayarak da rehberlik ve
danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Bu hat, Kanserle Mücadele Derneği’nin kanser hastaları ve aileleri için Danimarkaca dilinde sunduğu, ücretsiz telefon danışmanlığı hizmetidir.
Hafta içi her gün 9.00-21.00 saatleri arasında ve Cumartesi ve Pazar
günleri 12.00-17.00 saatleri arasında Kanser Hattını arayabilirsiniz.
Bu hat dini bayramlarda kapalıdır.
20
21
Internet ten kanser hakkında bilgi
Kanserle Mücadele Derneği’nin (Kræftens Bekæmpelse) hem kanser hastalığının tedavisi, hem de alabileceğiniz yardım ve
danışmanlık hizmetleri hakkında bilgi veren www.cancer.dk adlı
Danimarkaca bir Internet sitesi mevcuttur. Kanser hastalığı ve tedavileri hakkında bilgi veren çok iyi yabancı Internet siteleri de bulunmaktadır – örneğin www.cancer.backup.org ve www.cancer.gov.
EVDE YARDIMA İHTİYACINIZ VAR MI?
Çoğu kanser hastasının, temizlik v.s gibi, ev işlerinde yardıma ihtiyaçları olur. Hangi tür yardımı alabileceğinize belediyeniz karar
verir. Hastane görevlileri, örneğin; egzersiz gibi konularda belediyeye yardım başvurularınızda size yardımcı olabilir. İşinizden
hastalık izni alacaksanız yada ekonomik problemleriniz varsa,
belediyenizdeki bir sosyal danışman ile konuşmanız gerekmektedir.
Sosyal danışman diğer sosyal konularda da size yol gösterebilir.
22
SİGORTA
Kanser, kritik hastalık olarak adlandırılan bir hastalıktır. Çoğu
kişi, ya işyerleri ya da sendikaları aracılığı ile, kritik hastalıkları
kapsamına alan bir sigorta yaptırır. Sigorta tek sefere mahsus parasal
bir ödeneğin ödenmesi teminatını sunar. Bu parasal ödeneğin ödenmesi için sizin başvurmanız gerekmektedir.
YURTDIŞINA (SEYAHATE/TATİLE) ÇIKACAKSANIZ
Yurtdışına çıkacaksanız, seyahate çıkmadan önce doktorunuz ile
konuşmalısınız. Yurtdışında hastalanma durumunda sigortanızın,
yurtdışında doktor masraflarını karşılayıp karşılamadığını da
araştırmalısınız. Sigorta şirketleri bu teminatı her zaman sunmazlar.
1 ocak 2008 tarihinden itibaren seyahat sağlık sigortası için yeni
kurallar yürürlüğe girmiştir. Avrupa içine yapılan seyahatlerde,
seyahat sağlık sigortası geçerlidir. Ama kanser v.b kronik
hastalıkların tedavi masrafları bu kapsama girmemektedir. Belediyenin sağlık sigortası bölümünden (sygesikringskontoret) yeni
kurallar hakkında bir broşür alabilirsiniz. Seyahate çıkmadan önce
33 27 83 03 nolu telefondan yada www.er.dk Internet sitesinden
Avrupa Seyahat Sigortası (Europæiske Rejseforsikring) ile irtibata
geçip yeni kurallar ve sigorta teminatları hakkında bilgi alabilirsiniz.
Avrupa dışına yapılan seyahatlerinizde, doktor tedavi masraflarını
kendiniz karşılamak zorundasınız. Seyahate çıkmadan önce, hastalanmanız durumunda ne gibi teminatlar sunduğunu öğrenmek için,
sigorta şirketiniz ile irtibata geçiniz.
23
Pjecerne i serien er udgivet på følgende sprog:
arabisk, dansk, engelsk, somalisk, tyrkisk, urdu.
Tyrkisk
Prostatakræft

Benzer belgeler

Prostate cancer: what are the treatment options? (Turkish)

Prostate cancer: what are the treatment options? (Turkish) Çoğu erkek ameliyattan sonraki ilk aylarda idrarını tutmakta zorlanır. Bu sebeple idrarı dışarıya akıtmak için idrar kanalına, birkaç hafta takılı kalması gereken, bir katater (plastik bir boru) ye...

Detaylı

akciğer kanseri - Kræftens Bekæmpelse

akciğer kanseri - Kræftens Bekæmpelse Holten og overlæge, ph.d. Peter Meidahl Petersen (Kræftens Bekæmpelse) i samarbejde med akademisk medarbejder Niels Sandø og akademisk medarbejder Anne Rygaard Bennedsen (Sundhedsstyrelsen).

Detaylı