Mysql Veri Tabanı : Mysql Tablo Türleri

Transkript

Mysql Veri Tabanı : Mysql Tablo Türleri
Mysql Tablo Türleri
Mysql Tablo Türleri
MyISAM, InnoDB...
MySQL Tablo Tipleri
MySQL, iki farklı tür tablo yapısını destekler :
Transaction Tabloları :
- InnoDB
- Berkeley DB
Atomik İşlem Tabloları :
- MyISAM
- HEAP
- MERGE
- ISAM
MySQL her iki tür işlemi de desteklediği için kullanıcı,uygulamasında atomik işlemlerin hızına mı transaction özelliklerine miihtiyacı
olduğuna karar verebilir. Seçimler tablo bazında yapılabilir.
Transaction'lı tablo ile atomik işlemle çalışan tablo arasındaki enbüyük fark performans konusunda oluşur. Transactionlı
tablolarçalışırken daha fazla bellek, daha fazla disk alanı ve daha fazlaişlemci gücü harcar.
www.dersmax.net
Mysql Tablo Türleri
1
Mysql Tablo Türleri
Eğer uygulamalarınız kritik durumlarda COMMIT yapmaya değil de,ROLLBACK yapmaya göre yazıldıysa transaction kullanmak daha
elverişliolabilir.
Çoğunlukla kritik transactionla çalışan güncellemeler, atomikolarak çalışacak şekilde tekrar yazılabilir. Transactionların çözdüğütüm
bütünlük problemleri LOCK TABLES, INSERT DELAYED ve benzeriyöntemlerle çözülebilir.
Tablo tipleri, her tablo için farklı seçilebilir. Bir veritabanındaiki ya da daha fazla tablo tipini bir arada kullanabilirsiniz.
MyISAM
Çok hızlıdır fakat özellikle windows sunucuda çalışıyorsa çok güvenli değildir.
Bozulması kolaydır, tamir etmesi kolaydır fakat tamir edildiğinde kayıt kayıpları oluşur.
MyISAM, MySQL'in "klasik" tablo tipidir. Çok hızlı, az kaynak harcayan ve verimli çalışmak için tasarlanmıştır.
InnoDB
InnoDB MyISAM a göre oldukça yavaştır.
Bozulması çok zordur, bozulduğunda tamir etmesi neredeyse imkansızdır fakat çok güvenlidir.
TRANSACTION destekler ve veri bütünlüğünü açısından MySQL de kullanılması kesinlikle şart tablo yapısı budur.
innodb ve bdb (berkeley database) tipi veritabanlarında transaction (satır üzerinde çalışan) veritabanı tipleridir.
Kayıt girilirken MyISAM gibi bütün tabloyu kitlemezler. Bu tip veritabanları özel transaction fonksiyonlarınıda (basit olarak locking,
begin ve commit olayları, bknz. sql kitapçığınıza) çalıştırmanızı sağlar.
MyISAMdan yavaş olduğunu söylensede çok giriş yapılan tablolarda MyISAM kullanmanın hızı düşürdüğü de bir gerçektir ve
yadsınamaz.
%100 ACID uyumlu, commit, rollback ve göçmeden kurtarma özelliklerine sahip bir tablo yapısını size sağlar.
Satır seviyesinde kilitleme kullanır, Oracle-stili kilitleme olmaksızın SELECT işlemleri yapılmasını destekler.
Yabancı anahtar kısıtlamalarına uyar.
Veri ve indeksleri ana bellekte cache'lemek için kendi tampon havuzu vardır.
Tabloları ve indeksleri tablo alanı olarak tanımladığı sanal ciltte tutar.
Bir tablo alanı birçok dosya ya da disk bölümünden oluşabilir.
InnoDB, MySQL'in standart transaction destekli tablo tipidir.
MyISAM ve InnoDB Karşılaştırması
1. InnoDB, sistem göçmelerinde kayıt dosyalarını yeniden okuyup veritabanını eski durumuna döndürebilmektedir. MyISAM ise
bu işlemi gerçekleştirebilmek için değiştirilmiş tüm tabloları baştan sona taramalıdır. InnoDB'nin veri dosyalarının boyutuna
bağlı olmaksızın çalışabilmesi onun büyük veritabanlarında yeğlenmesini zorunlu kılmaktadır.
2. MyISAM, satır okuma ve yazma işlemlerini önbelleğe almak için işletim sistemine gerek duyarken InnoDB bu işlevi doğrudan
motor bünyesinde görmektedir. InnoDB, kirli (değiştirilmiş) veritabanı sayfalarını işletim sistemine hemen göndermemekte,
bu durum zaman zaman hızlandırıcı bir etken olmaktadır.
3. InnoDB, satırları ana anahtara göre sıralamakta, MyISAM ise bu satırları girildikleri sırada saklamaktadır. Satırların ana
anahtara göre sıralanması MS SQL Server'ın "kümelenmiş indeksler" özelliğine ve Oracle'ın "indekse dayalı tablolar" tanımı
ile uyumludur. Bu olgu, ana anahtarın ortak sorgularda sıkça geçtiği durumlarda kaydadeğer hız artışı sağlamaktadır.
Örneğin, bir müşterinin banka kayıtları InnoDB'de müşteriye göre öbeklendirilirken MyISAM, son işlem zamanını
kullanacaktır. Bu durumda, bir müşterinin banka hesabı geçmişini elde etmek InnoDB'nin daha az zamanını alır. Ne var ki,
ana anahtarı kullanmayan ekleme sorguları InnoDB'nin veriyi birçok kez yeniden düzenlemesine neden olacak, bu da
başarımı olumsuz etkileyecektir.
4. InnoDB, sıkıştırma ve kısa satır biçimlerini desteklememektedir. Bu, kullanılan RAM miktarının artmasına yol açabilir.
5. Tümüyle ACID uyumlu kiplerde çalıştırıldığında InnoDB, sabit diske birkaç aktarımda bir yazmalıdır. Bu, sabit diskin saniyede
200 güncelleme aktarımı kısıtlamasına takılmaktadır. Daha yüksek aktarım hızlarına gerek duyulan durumlarda önbellekli ve
yedek pilli sabit disk denetleyicileri kullanılmalıdır. InnoDB, bu etkinin sorun yaratmayacağı kiplerde de çalıştırılabilmektedir.
MyISAM'ın aktarım desteğinden yoksun olması bu tür bir sorunla karşılaşmasını engeller.
Kaynak
www.saltokunur.net/sitemap/t-36038.html
www.netlojik.net/mysql+nedir-t7307.0.html
www.dersmax.net
Mysql Tablo Türleri
2
Mysql Tablo Türleri
http://tr.wikipedia.org/wiki/InnoDB
www.dersmax.net
Mysql Tablo Türleri
3

Benzer belgeler

MySQL Nedir? MySQL bir ilişkisel veritabanı yönetim sistemidir

MySQL Nedir? MySQL bir ilişkisel veritabanı yönetim sistemidir    MySQL için çok çeşitli grafiksel arayüze sahip programlar mevcuttur. Veritabanı tabloları grafiksel programlar kullanılarak oluşturuluyor. Bunlar içerisinden en bilineni yine MySQL'i geliştiren ...

Detaylı