VFD870 Dijital Fotoğraf Çerçevesi

Transkript

VFD870 Dijital Fotoğraf Çerçevesi
VFD870
Dijital Fotoğraf Çerçevesi
Kullanιcι kιlavuzu
Model No. VS14894
Uygunluk Bilgisi
Avrupa Ülkeleri için CE Uyumu
Cihaz 2004/108/EC EMC Yönergesi ve 2006/95/EC Düşük Gerilim Yönergesi ile
uyumludur.
Aşağıdaki bilgiler sadece AB üyesi ülkeler içindir:
İşaret, 2002/96/EC (WEEE) Atık Elektrikli ve Elektronik Cihaz Yönergesi ile
uyumludur.
İşaret, bitten veya atılacak olan bataryalar veya akümülatörler da dahil olmak üzere
cihazların genel belediye çöpüne ATILMAMASI gerektiğini, bunun yerine geri
dönüşüm ve toplama sistemlerinde kullanılması gerektiğini gösterir.
Bu cihazda bataryalar, akümülatörler ve piller varsa, Hg, Cd veya Pb kimyevi işareti
gösterilir, bu durumda bataryada %0.0005’den fazla Civa veya %0.002’den fazla
Kadmiyum veya %0.004’den fazla Kurşun bulunduğu anlamına gelir.
Ürün Özellikleri
LCD Ekran
Panel boyutu
8 inç
Fotoğraf
Dosyası
Desteklenen görüntü biçimleri
JPG, JPEG (taban çizgisi
kodlama)
Maks. görüntü çözünürlüğü
4000 x 4000 piksel
Takvim
Saat, Takvim
Bellek
Orta seviye
Desteklenen Bellek Kartı
MMC, SD, SDHC (maks. 32GB)
Dosya sistemi
FAT, FAT32
Güç girişi
DC 5V, 600mA
Güç tüketimi
≤3W
Güç adaptörü
Giriş: AC 100-240V, 50/60Hz
Elektriksel
Özellikler
Çıkış: DC 5V, 600mA
i
RoHS Uyum Beyanı
Bu ürün, Elektrikli ve elektronik cihazlardaki belirli tehlikeli madde kullanımını sınırlandıran
(RoHS Yönergesi) Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 2002/95/EC numaralı direktifine uygun
olarak tasarlanmış ve üretilmiştir ve Avrupa Teknik Adaptasyon Komitesi (TAC) tarafından
yayınlanan ve aşağıda gösterilen azami yoğunlaşma değerlerine uyacağı beklenmektedir:
Madde
Önerilen Maksimum
Yoğunluk
Gerçek Yoğunluk
%0.1
< % 0.1
Kurşun (Pb)
Civa (Hg)
%0.1
< %0.1
Kadmiyum (Cd)
%0.01
< %0.01
Heksavalent Krom (Cr6+)
%0.1
< %0.1
Polibrominat bifeniller (PBB)
%0.1
< %0.1
Polibrominat difenil eterler (PBDE)
%0.1
< %0.1
Yukarıda belirtilen üründeki bazı bileşenler aşağıda belirtildiği üzere RoHS Yönergelerinin Eki
doğrultusunda çıkarılmıştır:
Çıkarılan bileşenlerin örnekleri:
1. Lamba başına 5 mg’ı geçmeyen kopmak flörosan lambalardaki ve RoHS Direktifinin Ekinde
özellikle belirtilmeyen diğer lambalardaki cıva.
2. Katot ışın tüplerinin, elektronik bileşenlerin, flörosan tüplerinin ve elektronik seramik
parçalarının (örn. Piezoelektronik cihazlar) camındaki kurşun.
3. Yüksek sıcaklık türündeki lehimlerde bulunan kurşun (örn. Ağırlığının %85’i veya daha fazlası
kurşuna dayalı olan alaşımlar).
4. Ağırlığının %0.35’ine kadar çelik, ağırlığının %0.4’ü kadar alüminyum ve ağırlığının %4’ü
kadar bakır bulunan alaşımdaki kurşun.
ii
Telif Hakký Bilgileri
Telif Hakký © ViewSonic® Corporation, 2012. Tüm Haklarý saklýdýr.
ViewSonic in üç kuþlu simgesi, OnView, ViewMatch ve ViewMeter ViewSonic Corporation
þirketinin tescilli ticari markalarýdýr.
Feragat: ViewSonic Corporation bu belgede geçen teknik veya yayýnsal hatalardan sorumlu
olmayacaktýr; ve bu malzemenin ifþa edilmesi veya bu ürünün kullanýlmasý ve uygulanmasý
sonucu oluþan rastlantýsal ya da sonuçsal hasarlardan da sorumlu olmayacaktýr.
Ürünün sürekli olarak geliþtirilmesi sebebiyle ViewSonic Corporation herhangi bir bildiride
bulunmadan ürünün teknik özelliklerinde deðiþiklik yapma hakkýný saklý tutar. Bu belgede
belirtilen bilgilerde bildiride bulunmadan deðiþiklik yapýlabilir.
Bu belgenin hiçbir bölümü, ViewSonic Corporation’dan önceden alýnan yazýlý izin
olmaksýzýn kopyalanamaz, yeniden üretilemez veya herhangi bir þekilde iletilemez.
Kayýtlarýnýz için
Ürün Adý:
VFD870
ViewSonic Digital Photo Frame
Model Numarasý:
VS14894
Belge Numarasý:
VFD870_UG_TRK Rev. 1a 06-07-12
Seri Numarasý:
_____________________________
Satýn Alýnma Tarihi:
_____________________________
Ürün ömrünün bitiminde ürünün imha edilmesi
ViewSonic, çevreye saygı gösterir ve çevreci çalışmaya ve yaşamaya bağlıdır. Daha Akıllı,
Daha Çevreci Bilgisayar Kullanımının bir parçası olduğunuz için teşekkür ederiz. Daha fazla
bilgi almak için lütfen ViewSonic web sitesini ziyaret edin.
ABD & Kanada: http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/
Avrupa: http://www.viewsoniceurope.com/uk/kbase/article.php?id=639
Tayvan: http://recycle.epa.gov.tw/recycle/index2.aspx
iii
Önemli Güvenlik Talimatları
Dijital Fotoğraf Çerçevesini kullanırkan aşağıdaki temel güvenlik önlemlerini mutlaka uygulayın. Bu;
yangın, elektrik çarpması ve yaralanma tehlikesini azaltacaktır.
Uyarı: Yangın veya elektrik çarpması tehlikesini azaltmak için bu ürünü yağmur veya neme maruz
bırakmayın.
Uyarı: Tehlikeye davetiye çıkarmamak için, kapağı sökmeyin, içerisinde değiştirilebilir parça
bulunmamaktadır, tüm ürün onarımları için profesyonel kişilere danışın.
• Digital Fotoğraf Çerçevesi sadece iç mekanlarda kullanım için tasarlanmıştır.
•Djital Fotoğraf Çerçevesi’ni bakım ve onarım yapmadan önce prizden çıkarın.
•Dijital Fotoğraf Çerçevesi’nin arkasındaki havalandırma deliklerini kesinlikle kapatmayın.
• Multimedya Dijital Fotoğraf Çerçevesini doğrudan güneş ışığı ve ısı kaynaklarından uzak
tutun.
•Elektrik kablosunu koruyun. Güç kablolarını, birisinin onlara takılıp düşmesini veya
üzerine ya da karşısına yerleştirildiği eşyalar tarafından sıkıştırılmasını önleyecek şekilde
döşeyin. Özellikle kablonun Dijital Fotoğraf Çerçevesine takıldığı noktaya dikkat edin.
•Yalnızca Dijital Fotoğraf Çerçevesiyle birlikte verilen AC adaptörünü kullanın. Başka bir
güç adaptörü kullanılırsa garanti geçersiz olacaktır.
• Ünite kullanılmadığı zaman elektrik kablosunu prizden çekin.
LCD Ekran’ın Temizlenmesi
Ekrana yumuşak şekilde işlem yapın. Ekran, çizilebilen veya hasar görebilen tipte camdan
yapılmıştır.
LCD ekrandan parmak izlerini veya tozları temizlemek için , LCD ekranı temizlemek üzere
fotoğraf makinesi merceği bezi gibi yumuşak ve aşındırıcı olmayan bir bez kullanılmasını
öneririz.
Ticari olarak satılan LCD temizleme kiti kullanıyorsanız, temizleme sıvısını doğrudan LCD
ekrana uygulamayın. LCD ekranı sıvıyla nemlendirilmiş temizleme beziyle temizleyin.
Paket İçeriği
•
•
•
Güç adaptörü
Dijital Fotoğraf Çerçevesi
Kullanıcı el kitabı
iv
Ö nlemler
Uyarılar
Lütfen bu ürünü kullanmadan önce bu el kitabını dikkatle okuyun
ve gelecekte başvurmak için saklayın.
Bu cihazı suya, neme veya yüksek sıcaklıklara
maruz bırakmaktan kaçının. Cihazı suyla temas
edebileceği yüzme havuzu, banyo küveti veya lavabo gibi yerlerin yakınına koymayın.
Yalnızca kuru ve yumuşak bir bezle temizleyin.
Temizlik için herhangi bir kimyasal sıvı kullanmayın.
Cihazın güvenilir bir şekilde çalışmasını sağlamak ve aşırı ısınmasını önlemek için, havalandırma deliklerini tıkamayın.
Sadece üretici tarafından belirtilen aksesuarları kullanın.
Elektrik çarpmasını önlemek için, güç kablosu, fiş
veya adaptörün üzerine basmayın.
Bu cihazın servis işlemlerini kendiniz yapmayı
denemeyin. İçinde kullanıcının bakım yapabileceği herhangi bir parça yoktur. Kapakların açılması
veya çıkarılması, elektrik çarpmasına veya diğer
tehlikelere maruz kalmanıza yol açabilir. Tüm servis işlemleri için kalifiye servis personeline başvurun.
Nakliye ya da kullanım sırasında LCD ekran üzerine kuvvet uygulamayın. Keskin nesnelerden
uzak tutun.
Lütfen gök gürültülü fırtınalar esnasında veya
uzun bir dönem kullanılmadığında cihazın fişini çekin.
1
Turn on/off and Menu Navigation (Açma/kapatma ve
Menü Gezintisi)
1) Açma / kapatma
a. Temin edilen güç adaptörünü fotoğraf çerçevesine ve bir elektrik prizine takın. Fotoğraf çerçevesi otomatik olarak devreye girer.
b. Açmak için
tuşuna yaklaşık 2 saniye basılı tutun.
c. Kapatmak için
tuşuna yaklaşık 2 saniye basılı tutun.
d. Önceki ekrana geri dönmek için
tuşuna basın.
2) Menü Gezintisi
a. Ana Menü ve Saat Menüsü arasından geçiş yapmak için
düğmesine basın.
b. Ana Menüye geri dönmek için,
tuşuna basın.
c. Yukarı, aşağı, sola ve sağa gitmek için Yön tuşlarını kullanın.
] tuşunu kullanın.
d. Duraklatma, oynatma ve giriş fonksiyonları için [
Photo (Fotoğraf)
Slayt Gösterisi
Fotoğrafın kayıtlı olduğu bellek kartını bir bellek yuvasına yerleştirin. Ana Menüde,
Fotoğraf simgesini seçin ve daha sonra slayt gösterisi başlatmak için [
]basın,
parlaklığı ayarlamak için [▲/▼] düğmelerine, bir fotoğraf seçmek için [◄/►]
düğmelerine basın ve bir fotoğraf ayar seçeneğini açmak için [
] basılı tutun:
1) Takvim: kapalı / açık.
2) Mod: Rastgele, Sıralanmış.
3) Slayt Gösterisi: rastgele, çapraz, ortada, soldan sağa, yukarıdan aşağıya ve hiçbiri.
4) Süre: 5 sn, 20 sn, 1 dak, 30 dak, 1 saat, 1 gün.
5) Ölçek: fotoğraf kendi orijinal en-boy oranında olabilir ya da ekrana uydurmak için
"Orijinal" ve "Otomatik" otomatik ölçeklendirmeyi seçin.
6) Döndür: Fotoğrafı 0o/ 90o/ 180o/ 270o döndürmek için [
] tuşuna basın.
7) Yakınlaştır: Fotoğrafı 1 - 5 kez yakınlaştırmak için [
] tuşuna basın,
resmin görüntülenme konumunu değiştirmek için gezinti tuşuna basın.
Copy and Delete File (Dosya Kopyalama ve Silme)
Fotoğrafın kayıtlı olduğu bellek kartını bir bellek yuvasına yerleştirin. Ana menüde,
Fotoğraf simgesini seçin ve ardından [
] tuşuna basın, küçük resim görüntüsü için
tuşuna basın, kopyalanacak fotoğrafı seçin, Kopyalama Menüsünü görüntülemek
için [
] tuşuna basın, bir "Oynat, Kopyala veya Sil" alt menüsü belirir. “Kopyala”
seçeneğini işaretleyin ve [
] tuşuna basın. Kopyalama sırasında “Dosya
Kopyalanıyor” mesajı belirir ve kopyalama işlemi bittikten sonra kaybolarak, fotoğrafın
fotoğraf çerçevesinin dahili belleğine kopyalandığını gösterir. (Kopyalanacak
fotoğrafın boyutu 300K'tan küçük olmalıdır, dahili bellek kapasitesi yaklaşık 2MB'tır)
Silme işlemi Kopyalama işlemine benzer. Yalnızca desteklenen görüntü dosyaları
dahili bellekten silinebilir.
2
Calendar (Takvim)
Saat Menüsüne geçmek için
tuşuna basın. Parlaklığı ayarlamak için [▲/▼] tuşuna
basın ve tema rengini değiştirmek için [◄/►] tuşuna basın, Takvim ayarlarıan gitmek
için [
] tuşuna basın:
1) Mod : 24 Saat veya 12 Saat.
] tuşuna ve ardından [▲/▼] tuşuna basın,
2) Saat : Saati ayarlamak için, önce [
alanlar içerisinde hareket etmek için [◄/►] tuşunu kullanın, girmek için [
]
tuşuna basın.
3) Kalibrasyon : Güne saniye eklenebilir veya çıkarılabilir (0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3,
3,5, 4, -4, -3,5, -3, -2,5, -2, -1,5, -1, -0,5).
4) Tarih : Tarihi ayarlamak için, önce [
] tuşuna ve ardından [▲/▼] tuşuna basın.
5) Tarih Formatı : Üç format mevcuttur.
6) Hafta Başlangıcı : Pzt., Sal., Çar., Per., Cum., Cmt, Pzr..
7) Arkaplan : Fotoğraf / Siyah
Setup (Kurulum)
Ana Menüde, Ayarlar Menüsüne girmek için, Ayarlar simgesini seçin, ardından [
tuşuna basın. Takvim Ayarları için, lütfen yukarıdaki Takvim bölümüne bakın.
]
Timer (Zamanlayıcı) : Zamanlayıcı Ayarlarını seçmek için [▼] tuşuna basın ve
ardından girmek için [
] tuşuna basın.
1) Zamanlayıcı : kapalı / açık.
2) Açma : Ünitenin otomatik açılma saatini belirleyin.
3) Kapatma : Ünitenin otomatik kapanma saatini belirleyin.
4) Sıklık : zamanlayıcı etkinleştirildikten sonra, üniteyi ne sıklıkla kullanmak
istediğinizi seçin. Mevcut seçenekler: her gün, Pzt'den Cum.'aya, Pzt'den Cts'ye
ve Bir Defa.
Common (Genel) : G
enel Ayarları seçmek için [▼] tuşuna basın ve ardından "Genel"
Ayarları görüntülemek için [
] basın.
1) Dil : Ekran dilini seçmek için [
] tuşuna veya [◄/►] tuşuna basın.
2) Tema rengi : 7 aktif renk seçeneği mevcuttur, seçim yapmak için [
] tuşuna
veya [◄/►] tuşuna basın.
3) Otomatik parlaklık : Açık / kapalı, seçim yapmak için [
] veya [◄/►] tuşuna
basın.
4) Gece modu : Açık / kapalı, seçim yapmak için [
] veya [◄/►] tuşuna basın.
5) Varsayılan Ayarlar : fabrika ayarlarını geri yüklemek için, [
] tuşuna basın.
6) Ürün bilgileri : ürün bilgilerini kontrol edin. Yazılım ve donanım sürümlerini kontrol
etmek için, [
] tuşuna basın.
3
Sorun Giderme
Sorunlar
Çözümler
Cihaz elektrik prizine takıldıktan sonra
bile devreye girmiyor.
AC güç adaptörü anma değerinin doğru olup
olmadığını ve cihaza ve elektrik prizine sıkıca
takılı olup olmadığını kontrol edin.
Ekran kapalı veya çok karanlık.
Ayar menüsünden ekran parlaklığının düşük
bir düzeye ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol
edin.
Ekran donuyor ve artık kontrol birimlerine
yanıt vermiyor.
Cihazın fişini prizden çekin ve tekrar takın.
Resimleri oynatmıyor.
Taban çizgisinde yalnızca JPEG,
formatındaki resimleri destekler.
Bellek kartını okuyamıyor.
Bellek kartının düzgün takılıp takılmadığını
kontrol edin. Çentik sol tarafta olmalıdır.
Bellek kartının zorlayarak takmayın. Bellek
kartının maksimum kapasitesi 32GB'tır.
İçerik oynatılırken kendiliğinden Ana
Menüye geri dönüyor.
Oynatmayı yeniden başlatın. Not: Bu cihazda
ani sistem arızasına karşı bir otomatik koruma
fonksiyonu bulunmaktadır.
4
JPG
Müşteri Desteği
Teknik destek veya ürün servisi için aşağıdaki tabloya bakınız veya yetkili satıcınız ile temasa
geçiniz.
NOT: Ürün seri numarasını vermeniz gerekecektir.
Ülke
Web sitesi
Telefon
E-posta
Türkiye
www.viewsoniceurope.
com/tr/
www.viewsoniceurope.
com/tr/support/call-desk/
service_tr@
viewsoniceurope.com
5
Sınırlı Garanti
VIEWSONIC Fotoğraf Çerçevesi
Garanti kapsamı:
ViewSonic, garanti süresince, normal kullanım şartlarında, malzemede ve işçilikte hata bulunmadığını
garanti etmektedir. Eğer garanti süresi boyunca ürünün malzemesinde veya işçilikte arıza bulunduğu
kanıtlanırsa, ViewSonic kendi isteğine bağlı olarak ürünü onaracak ya da benzeri bir ürünle değiştirecektir.
Değiştirme ürünü veya parçaları yeniden üretilen veya yenilenen parçaları veya komponentleri içerebilir.
Garanti ne kadar etkili kalır:
ViewSonic Fotoğraf Çerçevesi duruşmalarını ise 1 yıl emek tarihinden itibaren ilk müşteri satın almak.
Garanti neyi kapsamamaktadır:
Bu garanti sadece ürünü ilk satın alan kişi için geçerlidir.
Garanti neyi kapsamamaktadýr:
1. Seri numarasının kazındığı, değiştirildiği veya çıkarıldığı herhangi bir ürün.
2. Aşağıdakilerden kaynaklanan hasar, bozulma veya arızalanma:
a.Kaza, yanlış kullanım, ihmal, yangın, su, yıldırım veya diğer doğal afetler, ürünün izinsiz
değiştirilmesi veya ürün ile birlikte verilen talimatların yerine getirilmemesi.
b.ViewSonic tarafından yetki verilmeyen bir kişi tarafından onarılması veya onarılmaya
çalışılması.
c. Elektrik gücündeki dalgalanmalar veya arızalanmalar gibi üründen kaynaklanmayan sebepler.
d.ViewSonic’in teknik özelliklerini yerine getirmeyen malzemeler veya parçalar.
e.
Normal yıpranma ve yırtılma.
f.Ürün arızası ile ilgili olmayan diğer bir sebep.
3. Üründe uzun süre statik bir görüntü ekrana getirildiğinde oluşan genel olarak “görüntü yanması” olarak
bilinen herhangi bir ürün.
Nasıl hizmet alırım:
1. Garanti altında hizmet almak ile ilgili bilgi için ViewSonic Müşteri Desteği ile temasa geçiniz (lütfen
Müşteri Desteği sayfasına bakınız).Ürünün seri numarasını vermeniz gerekecektir.
2. Garanti altında hizmet almak için aşağıdakileri sağlamanız gerekecektir (a) satış tarihi bulunan satış
makbuzu, (b) adınız, (c) adresiniz, (d) sorunun açıklaması ve (e) ürünün seri numarası.
3. Ürünü ön ödemeli olarak yetkili bir ViewSonic servis merkezine veya ViewSonic’e orijinal kutusunda
gönderin.
4. Ek bilgi almak için ua da en yakın ViewSonic servis merkezini öğrenmek için ViewSonic® ile temas
kurunuz.
Zımni garanti sınırlaması
Satışa uygunlukla ilgili olarak verilen zımni garanti ve belli bir amaca uygunluk da dahil olmak üzere zımni
ya da beyan edilen herhangi bir garanti bulunmamaktadır.
Hasarların hariç bırakılması
ViewSonic’in sorumluluğu onarım maliyetleri veya ürünün değiştirilmesi ile sınırlıdır. ViewSonic aşağıdakiler
için sorumlu değildir:
1. Üründeki herhangi bir hasar sebebiyle diğer mülklere verilen hasar, uygun olmama, ürünün
kullanılmaması, zaman kaybı, iş fırsatlarının kaybı, itibar kaybı, iş ilişkilerinin zarar görmesi veya bu tür
kayıpların bildirilmesine rağmen diğer ticari kayıplar sebebiyle oluşan hasarlar.
2. Rastlantısal, sonuçsal veya diğer türlü hasarlar
3. Diğer tarafların ortaya attığı diğer iddialar.
4.3: ViewSonic DPF Warranty
DPF_LW01 Rev. 1A 06-20-08
6

Benzer belgeler